Вы находитесь на странице: 1из 3

ВТОР ПЕРИОД

1. ОД ТОРЖЕСТВОТО НА ЦРКВАТА ВО ВРЕМЕТО НА КОНСТАНТИН


ВЕЛИКИ ДО ОТПАЃАЊЕТО НА ЗАПАДНАТА ЦРКВА
2. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОВОЈ ПЕРИОД : НАДВОРЕШНО И ВНАТРЕШНО
РАЗВИВАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ЦРКВАТА, ОПРЕДЕЛЕНО И УТВРДЕНО
ОД ВСЕЛЕНСКИТЕ СОБОРИ

ГЛАВА 1

1. НАДВОРЕШНАТА СОСТОЈБА НА ЦРКВАТА


2. ОДНОСОТ НА ИМПЕРАТОРОТ КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ КОН ЦРКВАТА
3. ОДНОСОТ НА КОНСТАНТИНОВИТЕ НАСЛЕДНИЦИ КОН ЦРКВАТА
4. ЈУЛИЈАН ОТСТАПНИК (361-363)
5. ОДНОСОТ НА НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ЈУЛИЈАН КОН ЦРКВАТА
6. ШИРЕЊЕ НА ХРИСТИЈАНСТВОТО ВО ЕРМЕНИЈА
7. ШИРЕЊЕ НА ХРИСТИЈАНСТВОТО ВО ГРУЗИЈА
8. ШИРЕЊЕ НА ХРИСТИЈАНСТВОТО ВО АРАБИЈА
9. ШИРЕЊЕ НА ХРИСТИЈАНСТВОТО ВО АБИСИНИЈА (ЕТИОПИЈА)
10. ШИРЕЊЕ НА ХРИСТИЈАНСТВОТО ВО ПЕРСИЈА
11. ШИРЕЊЕ НА ХРИСТИЈАНСТВОТО ПОМЕЃУ СЛОВЕНСКИТЕ НАРОДИ
12. ПОКРСТУВАЊЕ НА БУГАРСКИОТ НАРОД
13. ПОКРСТУВАЊЕ НА СРПСКИОТ НАРОД
14. ПОКРСТУВАЊЕ НА РУСКИОТ НАРОД
15. ПОКРСТУВАЊЕ НА СЛОВЕНИТЕ ВО ПАНОНИЈА И МОРАВИЈА

ГЛАВА 2

1. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И УТВРДУВАЊЕ НА ДОГМАТСКОТО УЧЕЊЕ НА


ЦРКВАТА НА ВСЕЛЕНСКИТЕ СОБОРИ
2. ПРИЧИНИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА НИВНОТО СВИКУВАЊЕ И НИВНАТА ЦЕЛ
3. I ВСЕЛЕНСКИ СОБОР
4. АРИЈАНСТВОТО ПО I ВСЕЛЕНСКИ СОБОР И НЕГОВОТО ПАЃАЊЕ
5. II ВСЕЛЕНСКИ СОБОР (381)
6. ХРИСТОЛОШКИ ЕРЕСИ
7. ПАТРИЈАРХОТ НЕСТОРИЈ И НЕГОВОТО УЧЕЊЕ (НЕСТОРИЈАНСТВО)
8. III ВСЕЛЕНСКИ СОБОР (431)
9. МОНОФИЗИТСТВО
10. ЕФТИХИЈ
11. IV ВСЕЛЕНСКИ СОБОР (451)
12. МОНОФИЗИТСТВОТО ПО IV ВСЕЛЕНСКИ СОБОР
13. V ВСЕЛЕНСКИ СОБОР (553)
14. СПОР ЗА ТРИТЕ ГЛАВИ
15. ИСТОРИЈА НА VI ВСЕЛЕНСКИ СОБОР (680)
16. МОНОТЕЛИТСТВО – УЧЕЊЕ ЗА ЕДНА ВОЛЈА
17. VII ВСЕЛЕНСКИ СОБОР (787)
18. ИКОНОБОРСТВО
19. ПАВЛИКИЈАНСКА ЕРЕС
20. ПЕЛАГИЈАНСТВО

ГЛАВА 3

1. БОГОСЛОВСКА КНИЖЕВНОСТ И ХРИСТИЈАНСКА КУЛТУРА


2. ОПШТ ПОГЛЕД, ОД 4 ДО 11 ВЕК
3. ХРИСТИЈАНСКАТА ЦРКВА И ДРЖАВАТА
4. МЕЃУСЕБНИТЕ ОДНОСИ
5. ЦРКОВНА ЈЕРАРХИЈА
6. БРАК И БЕЗБРАЧНОСТ КАЈ ДУХОВНИШТВОТО НА ИСТОК И ЗАПАД
7. ЦРКОВНА УПРАВА – ВОСТАНОВУВАЊЕ МИТРОПОЛИИ И
ПАТРИЈАРШИИ
8. ИЗДИГНУВАЊЕ НА ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА
9. ВСЕЛЕНСКА УПРАВА И ЦРКОВНО ЗАКОНОДАВСТВО

ГЛАВА 4

1. БОГОСЛУЖЕНИЕ, ЦРКОВНА БЛАГОДАРНОСТ, ХРИСТИЈАНСКИ ЖИВОТ


2. ПОДЕЛБА НА ХРАМОТ
3. НАДВОРЕШНА ФОРМА, ВНАТРЕШНО УРЕДУВАЊЕ И ПОТРЕБИ НА
ХРАМОВИТЕ
4. ПЕРИОДИ ЗА БОГОСЛУЖБА, ПРАЗНИЦИ И ПОСТИ
5. БОГОСЛУЖЕНИЕ, ОБРЕДИ И МОЛИТВИ
6. НЕКОИ ВОВЕДНИ ОСОБИНИ ЗА БОГОСЛУЖЕНИЕТО НА ЗАПАДНАТА
ЦРКВА
ГЛАВА 5

1. ПОЧЕТОК НА МОНАШТВОТО – ОТШЕЛНИШТВО И ОПШТОЖИТИЕ


2. МОНАШТВОТО НА ИСТОК
3. ПРЕПОДОБЕН АНТОНИЈ ВЕЛИКИ (251-356)
4. ПРЕПОДОБЕН ПАХОМИЈ ВЕЛИКИ (292-348)
5. ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ПОДИЖНИЦИ И УСТРОИТЕЛИ НА МОНАШТВОТО ПО
АНТОНИЈ И ПАХОМИЈ
6. МОНАШТВОТО НА ЗАПАД
7. ПРЕПОДОБЕН БЕНЕДИКТ НУРЗИСКИ (480-543)

ГЛАВА 6

1. ОТПАЃАЊЕ НА ЗАПАДНАТА ЦРКВА


2. ДОГМАТСКИ И ОБРЕДНИ РАЗЛИКИ НА ЗАПАДНАТА ЦРКВА
3. ТЕЖНЕЕЊЕ НА ПАПИТЕ ЗА СТАРЕШИНСТВОТО ВО ЦРКВАТА
4. ЛАЖНИ ИСИДОРОВИ ДЕКРЕТИ
5. ЦАРИГРАДСКИОТ ПАТРИЈАРХ ФОТИЈ И РИМСКАТА ЦРКВА
6. ЦРКОВНИТЕ ОДНОСИ ПО ВРЕМЕТО НА ПАТРИЈАРХОТ ФОТИЈ ДО
СРЕДИНАТА НА XI ВЕК
7. ПОДЕЛБА НА ЦРКВАТА НА ИСТОЧНА И ЗАПАДНА ВО 1054 ГОДИНА

Вам также может понравиться