Вы находитесь на странице: 1из 1

Адрес: бул. "Драган Цанков" 37, гр.

София 1797
Тел.: (02) 817 11 00 BIC / SWIFT: FINVBGSF

ОТЧЕТ ПО СМЕТКА Изготвен на : 29.05.2020


Първа инвестиционна банка АД
БУЛСТАТ: 831094393 Ивета Николова Николова
ж.к.КРАСНА ПОЛЯНА бл.23 вх.Б ет.4 ап.33
Номер: 14
СОФИЯ
Дата: 28.05.2020
1000
Тип с-ка: Разплащателна сметка физ.лица
Валута: BGN
С-ка №: BG38FINV915010BGN0DTQS
БАЕ: FINV9150
Период: 28.05.2020 - 28.05.2020

Основание на операциите:
Дата Основание Вальор Дебит Кредит Салдо

28.05.2020 Натрупани обороти 1139.47 1499.02

28.05.2020 Старо салдо 359.55


28.05.2020 Референция:012PC09BGNL00001 28.05.2020 2.50 0.00 357.05
Описание:Такса за поддръжка на сметка
Оборот за периода 2.50 0.00

28.05.2020 Натрупан оборот 1141.97 1499.02

28.05.2020 Ново салдо 357.05

Вам также может понравиться