Вы находитесь на странице: 1из 41

1.

MODIFICĂRILE EXTREMITĂŢII CEFALICE A TUBULUI NEURAL


Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?

ИЗМЕНЕНИЯ ГОЛОВНОГО ОТДЕЛА МОЗГОВОЙ ТРУБКИ


Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

MODIFICATIONS OF THE CEPHALIC END OF THE NEURAL TUBE


What structure or structures are indicated with the question mark?

rhombencephalon;
mesencephalon;
prosencephalon.
diencephalon;
telencephalon.

2. MODIFICĂRILE EXTREMITĂŢII CEFALICE A TUBULUI NEURAL


Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?

ИЗМЕНЕНИЯ ГОЛОВНОГО ОТДЕЛА МОЗГОВОЙ ТРУБКИ


Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

MODIFICATIONS OF THE CEPHALIC END OF THE NEURAL TUBE


What structure or structures are indicated with the question mark?

myelencephalon;
metencephalon (pons et cerebellum);
mesencephalon;
diencephalon;
telencephalon.
3. CONFORMAŢIA EXTERNĂ A MĂDUVEI SPINĂRII
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?

НАРУЖНОЕ СТРОЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА


Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

EXTERNAL STRUCTURE OF THE SPINAL CORD


What structure or structures are indicated with the question mark?

intumescentia cervicalis (C2 – Th2);


intumescentia lumbalis (Th10 – conus medullaris);
conus medullaris;
filum terminale;
ventriculus terminalis;

4. ARCUL REFLEX SIMPLU ŞI FORMAREA NERVULUI SPINAL


Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?

ПРОСТАЯ (ТРЕХНЕЙРОННАЯ) РЕФЛЕКТОРНААЯ ДУГА И ОБРАЗОВАНИЕ


СПИННОМОЗГОВОГО НЕРВА
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

SIMPLE REFLEX ARC AND FORMATION OF THE SPINAL NERVE


What structure or structures are indicated with the question mark?

2
ganglion spinale (neuronum pseudounipolare) (neuronum I);
neuronum sensitivum, associationis (cornu posterius) (neuronum II);
radix dorsalis (posterior);
radix ventralis (anterior);
nervus spinalis.

5. SCHEMA FORMĂRII NERVULUI SPINAL


Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?

СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СПИННОМОЗГОВОГО НЕРВА


Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

THE SCHEME OF THE FORMATION OF THE SPINAL NERVE


What structure or structures are indicated with the question mark?

ganglion spinale;
radix dorsalis;
ramus dorsalis;
ramus ventralis.
truncus nervi spinalis

6. NUCLEELE ŞI STRUCTURA LAMINARĂ A SUBSTANŢEI CENUŞII


A MĂDUVEI SPINĂRII
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?

ЯДРА И ПЛАСТИНЧАТАЯ СТРУКТУРА СЕРОГО ВЕЩЕСТВА СПИННОГО


МОЗГА
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

NUCLEI OF THE GREY MATER OF THE SPINAL CORD


What structure or structures are indicated with the question mark?

3
nuclei proprii;
nucleus thoracicus (T1 -L3) (Clarke-Stilling);
nucleus intermediolateralis (C8, Th1-12, L1-3) (Бехтерев)
nucleus intermediocentralis;
nuclei motorii;

7. CĂILE DE CONDUCERE ALE MĂDUVEI SPINĂRII


Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?

ПРОВОДЯЩИЕ ПУТИ СПИННОГО МОЗГА


Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

PATHWAYS OF THE SPINAL CORD


What structure or structures are indicated with the question mark?

fasciculus gracilis (Goll);


fasciculus cuneatus (Burdach);
tractus spinocerebellaris anterior (Gowers);
tractus rubrospinalis (Monakow);
tractus spinothalamicus lateralis;

4
8. MENINGELE RAHIDIAN
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?

ОБОЛОЧКИ СПИННОГО МОЗГА


Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

MENINGES OF SPINAL CORD


What structure or structures are indicated with the question mark?

dura mater;
arachnoidea;
lamellae intermediae arachnoideae;
pia mater;
ligamentum denticulatum;

9. SCHEMA UNEI SECŢIUNI TRANSVERSALE PRIN BULBUL


RAHIDIAN
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?

СХЕМА ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА


Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

DIAGRAM OF THE TRANSVERSAL SECTION THROUGH THE MEDULLA


OBLONGATA
What structure or structures are indicated with the question mark?

5
a) nucleus ambiguus (IX, X, XI);
b) nucleus olivaris;
c) tractus pyramidalis;
d) pedunculus cerebellaris inferior;
e) tractus corticospinalis anterior;

10. STRUCTURA INTERNĂ A PUNŢII (secţiune frontală)


Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ МОСТА НА ФРОНТАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ


Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

INTERNAL STRUCTURE OF THE PONS (frontal section)


What structure or structures are indicated with the question mark?

corpus trapezoideum;
lemniscus medialis;
pars ventralis pontis;
fibrae pontis transversae;
tractus pyramidalis;

11. NUCLEELE CEREBELULUI ŞI COMPONENTELE PEDUNCULILOR


CEREBELOŞI
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?

ЯДРА МОЗЖЕЧКА И ПРОВОДЯШИЕ ПУТИ МОЗЖЕЧКОВЫХ НОЖЕК


Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

NUCLEI OF THE CEREBELLUM AND PATHWAYS OF THE CEREBELLAR


PEDUNCLES
What structure or structures are indicated with the question mark?

6
nucleus fastigii;
nucleus globosus;
nucleus emboliformis;
nucleus dentatus;
tractus pontocerebellaris;

12. PROIECŢIA NUCLEELOR NERVILOR CRANIENI PE FAŢA


DORSALĂ A TRUNCHIUL CERBRAL (fosa romboidă)
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?

ПРОЕКЦИЯ ЯДЕР ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ НА ДОРСАЛЬНУЮ


ПОВЕРХНОСТЬ СТВОЛА МОЗГА (ромбовидная ямка)
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

PROJECTION OF THE NUCLEI OF THE CRANIAL NERVES ON THE DORSAL


SURFACE OF THE BRAIN STEM (the romboid fossa)
What structure or structures are indicated with the question mark?

nucl. n. oculomotorii (III);


nucl. salivatorius inferior (IX);
nucl. dorsalis n. vagi (X);
nucl. spinalis n. accessorii (XI);
nucl. n. facialis (VII).
7
13. RELIEFUL FOSEI ROMBOIDE
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?

РЕЛЬЕФ РОМБОИДНОЙ ЯМКИ


Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

RELIEF OF THE RHOMBOID FOSSA


What structure or structures are indicated with the question mark?

area vestibularis;
striae medullares ventriculi quarti;
trigonum nervi hypoglossi;
trigonum nervi vagi;
obex.

14. CONEXIUNILE FORMAŢIUNII RETICULARE


Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?

СВЯЗИ РЕТИКУЛЯРНОЙ ФОРМАЦИИ


Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

CONNECTIONS OF THE RETICULAR FORMATION


What structure or structures are indicated with the question mark?

8
a) tr. corticoreticulares;
b) tr. reticulocorticales;
c) tr. reticulospinales;
d) tr. spinoreticulares.
e) conexiones tractuum afferentium cum formatione reticulari.

15. STRUCTURA INTERNĂ A MEZENCEFALULUI


Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ СРЕДНЕГО МОЗГА


Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

INTERNAL STRUCTURE OF THE MIDBRAIN


What structure or structures are indicated with the question mark?

nucleus ruber;
lemniscus medialis;
lemniscus lateralis;
fasciculus longitudinalis medialis;
aquaeductus cerebri (Sylvius);
9
16. NUCLEELE NEUROSECRETOARE ALE HIPOTALAMUSULUI
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?

НЕЙРОСЕКРЕТОРНЫЕ ЯДРА ПОДБУГОРНОЙ (ПОДТАЛАМИЧЕСКОЙ)


ОБЛАСТИ
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

NEUROSECRETORY NUCLEI OF THE HYPOTHALAMUS


What structure or structures are indicated with the question mark?

a) nucleus supraopticus;
b) nucleus preopticus;
c) nucleus paraventricularis hypothalami;
d) nucleus infundibularis;
e) nuclei corporis mammillaris;

17. COMPONENTELE CAPSULEI INTERNE


Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?

КОМПОНЕНТЫ ВНУТРЕННЕЙ КАПСУЛЫ


Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

COMPONENTS (PATHWAYS) OF THE INTERNAL CAPSULE


What structure or structures are indicated with the question mark?

10
genu capsulae internae;
caput nuclei caudati;
thalamus;
nucleus lentiformis;
corpus geniculatum mediale;

18. FORNIXUL
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?

СВОД
Какая структура или структуры указаны вопросительным
знаком?

THE FORNIX
What structure or structures are indicated with the question mark?

corpus mamillare;
commissurae fornicis seu commissurae hippocampi (lyra Davidi);
crus fornicis;
hippocampus;
corpus amygdaloideum.

19. SISTEMUL VENTRICULAR


Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
СИСТЕМА ЖЕЛУДОЧКОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

VENTRICULAR SYSTEM
What structure or structures are indicated with the question mark?

11
cornu inferius (ventriculi lateralis);
trigonum collaterale;
foramen interventriculare (Monro);
ventriculus tertius;
aquaeductus cerebri et ventriculus quartus;

20. POLIGONUL ARTERIAL AL ENCEFALULUI (Th.Willis)


Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?

АРТЕРИАЛЬНОЕ КОЛЬЦО ОСНОВАНИЯ МОЗГА (Th.Willis)


Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

CIRCULUS ARTERIOSUS CEREBRI (ARTERIAL RING OF THE BRAIN


WILLIS' CIRCLE)
What structure or structures are indicated with the question mark?

arteria carotis interna;


arteria cerebri anterior;
arteria vertebralis;
arteria basilaris;
arteria spinalis posterior;

12
21. DERIVATELE PAHIMENINGELUI (dura mater encephali)
ПРОИЗВОДНЫЕ ТВЁРДОЙ ОБОЛОЧКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
DERIVATIVES OF THE DURA MATER OF THE BRAIN
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

falx cerebri;
sinus sagittalis inferior;
sinus rectus;
confluens sinuum;
tentorium cerebelli;

22. DERIVATELE PAHIMENINGELUI (dura mater encephali)


ПРОИЗВОДНЫЕ ТВЁРДОЙ ОБОЛОЧКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
DERIVATIVES OF THE DURA MATER OF THE BRAIN
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

a) sinus petrosus inferior;

13
b) sinus petrosus superior;
c) tentorium cerebelli;
d) sinus cavernosus;
e) sinus transversus.

23. SISTEMUL VENOS INTRACRANIAN


ВНУТРИЧЕРЕПНАЯ ВЕНОЗНАЯ СИСТЕМА
THE INTRACRANIAL VENOUS SYSTEM
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

sinus sagittalis superior;


sinus sagittalis inferior;
vena recta (sinus rectus);
sinus transversus;
sinus sigmoideus;

24. RELIEFUL FEŢEI DORSOLATERALE A EMISFEREI CEREBRALE


DREPTE
БОРОЗДЫ И ИЗВИЛИНЫ ВЕРНЕЛАТЕРАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРАВОГО
ПОЛУШАРИЯ МОЗГА
THE RELIEF OF THE DORSOLATERAL SURFACE OF THE RIGHT
CEREBRAL HEMISFERE
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

14
sulcus centralis;
fissura cerebri lateralis;
sulcus praecentralis;
sulcus frontalis superior;
sulcus interparietalis;

25. RELIEFUL FEŢEI MEDIALE A EMISFEREI CEREBRALE DREPTE


БОРОЗДЫ И ИЗВИЛИНЫ МЕДИАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ПРАВОГО ПОЛУШАРИЯ МОЗГА
THE RELIEF OF THE MEDIAL SURFACE OF THE RIGHT CEREBRAL
HEMISFERE
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

sulcus corporis callosi;


sulcus cinguli;
fissura parietooccipitalis;
fissura calcarina;
ramus marginalis sulci cinguli.

26. RELIEFUL FEŢEI INFERIOARE A EMISFERELOR CEREBRALE


БОРОЗДЫ И ИЗВИЛИНЫ НИЖНЕЙ (БАЗАЛЬНОЙ) ПОВЕРХНОСТИ
ПОЛУШАРИЙ МОЗГА
THE RELIEF OF THE INFERIOR SURFACE OF CEREBRAL HEMISFERES
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

15
sulcus temporalis inferior;
sulcus occipitotemporalis;
fissura hippocampi;
fissura collateralis;
fissura calcarina;

27. FASCICULELE DE FIBRE ASOCIATIVE DIN SUBSTANŢA ALBĂ A


EMISFERELOR
ПУЧКИ АССОЦИАТИВНЫХ ВОЛОКОН БЕЛОГО ВЕЩЕСТВА
ПОЛУШАРИЙ
THE FASCICLES OF ASSOCIATIVE FIBERS OF THE WHITE MATER
OF THE CEREBRAL HEMISPHERES
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

16
a) fasciculus longitudinalis superior (arcuatus);
b) fibrae arcuatae;
c) fasciculus longitudinalis inferior;
d) fasciculus occipitalis verticalis (Wernike);
e) fasciculus longitudinalis

28. FASCICULELE DE FIBRE ASOCIATIVE DIN SUBSTANŢA ALBĂ A


EMISFERELOR
ПУЧКИ АССОЦИАТИВНЫХ ВОЛОКОН БЕЛОГО ВЕЩЕСТВА
ПОЛУШАРИЙ
THE FASCICLES OF ASSOCIATIVE FIBERS OF THE WHITE MATER
OF THE CEREBRAL HEMISPHERES
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

a) fibrae arcuatae;
b) fasciculus longitudinalis inferior;
c) fasciculus occipitalis verticalis (Wernike);
d) fasciculus longitudinalis superior;
e) fasciculus uncinatus;

17
29. FIBRELE COMISURALE (A) ŞI DE PROIECŢIE (B) DIN SUBSTANŢA
ALBĂ A EMISFERELOR
КОМИССУРАЛЬНЫЕ (A) И ПРОЕКЦИОННЫЕ (B) ВОЛОКНА
БЕЛОГО ВЕЩЕСТВА ПОЛУШАРИЙ
COMISSURAL (A) AND PROJECTION (B) FIBERS OF THE WHITE
MATER OF THE BRAIN
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

a) fibrae corporis callosi;


b) commissura anterior;
c) commissura alba;
d) fibrae pontis transversae;
e) tractus corticopontinus;

30. SISTEMUL PIRAMIDAL (principala cale motoare)


ПИРАМИДНАЯ СИСТЕМА (главный двигательный путь)
PYRAMIDAL SYSTEM (the main motor tract)
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

18
tractus corticonuclearis;
tractus corticospinalis;
tractus corticospinalis anterior (19%);
decussatio pyramidum;
commissura alba.

31. PRINCIPALA CALE A SISTEMULUI EXTRAPIRAMIDAL


(tractul rubrospinal ) (fasciculul von Monakow)
ГЛАВНЫЙ ПУТЬ ЭКСТРАПИРАМИДНОЙ (СТРИОПАЛЛИДАРНОЙ)
СИСТЕМЫ (красноядерно-спинномозговой путь) (von Monakow)
THE MAIN EXTRAPYRAMIDAL AND STRIAPALLIDAL SYSTEM TRACT
(rubrospinal tract) (Monakow's bundle)
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

19
neuronum I (nucleus ruber);
neuronum II (nuclei motorii cornus anterioris medullae spinalis);
tractus rubrospinalis;
decussatio tegmenti ventralis (Forel);
corpus striatum, thalamus, corpus subthalamicum Luys, nuclei formationis
reticularis, substantia nigra etc.

32. CĂILE CONŞTIENTE ALE SENSIBILITĂŢII TACTILE ŞI DE


PRESIUNE
ПУТЬ СОЗНАТЕЛЬНОЙ ТАКТИЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
(чувство осязания, прикосновения, давления)
THE CONDUCTING TRACTS OF THE SKIN TACTILE SENSE
(sense of touch and pressure)
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

20
neuronum I (ganglion spinale);
neuronum II (substantia gelatinosa, Rolandi);
neuronum II [nucleus gracilis (Goll) et nucleus cuneatus (Burdach)];
neuronum III (thalamus);
decussatio lemniscorum;

33. CALEA DE CONDUCERE A STEREOGNOZIEI


(sensibilitatea cutanată spaţială)
ПУТЬ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
THE CONDUCTING TRACTS OF THREE-DIMENSIONAL SKIN SENSE
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

21
neuronum II [nucleus gracilis (Goll) et nucleus cuneatus (Burdach)];
neuronum III (thalamus);
lobulus parietalis superior;
decussatio lemniscorum;
cutis, terminationes nervorum.

34. CALEA CONDUCTOARE A SENSIBILITĂII DOLOROASE ŞI


TERMICE
ПРОВОДЯШИЙ ПУТЬ ТЕМПЕРАТУРНОЙ И БОЛЕВОЙ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
THE CONDUCTING TRACTS OF PAIN AND TEMPERATURE SENSE
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

neuronum II (nuclei proprii cornus posterioris medullae spinalis);


neuronum III (thalamus);
commissura grisea anterior;
tractus spinothalamicus lateralis;
cutis, terminationes nervorum.

35. CALEA PROPRIOCEPTIVĂ DE DIRECŢIE CORTICALĂ


(sensibilitatea proprioceptivă conştientizată)
ПРОПРИОЦЕПТИВНЫЙ СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ КОРКОВОГО
НАПРАВЛЕНИЯ (мышечно-суставное чувство)
THE PROPRIOCEPTIVE TRACT TO THE CEREBRAL CORTEX
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?

22
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

neuronum I (ganglion spinale);


neuronum II [nucleus gracilis (Goll) (C0, S5-S1, L5-L1, Th12-Th5 ) et nucleus
cuneatus (Burdach) (Th4 – Th1, C8-C1)];
decussatio lemniscorum;
fibrae arcuatae externae anteriores;
fibrae arcuatae externae posteriores;

36. CALEA SENSIBILITĂŢII PROPRIOCEPTIVE INCONŞTIENTE


(DIRECTĂ) DE DIRECŢIE CEREBELOASĂ
(tractul spinocerebelos posterior, Flechsig)
ПРОПРИОЦЕПТИВНЫЙ ПУТЬ МОЗЖЕЧКОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ
(ПРЯМОЙ, НЕПЕРЕКРЕЩЕННЫЙ)
(задний спинномозжечковый путь, Flechsig)
THE PROPRIOCEPTIVE SUBCONSCIOUS TRACT TO THE CEREBELLUM
(posterior spinocerebellar tract, Flechsig's)
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

23
a) neuronum I (ganglion spinale);
b) neuronum II [nucleus thoracicus, Clarke-Stilling (C 8-L3)];
c) tractus spinocerebellaris posterior, Flechsig;
d) nucleus dentatus;
e) proprioreceptores;

37. CALEA PROPRIOCEPTIVĂ INCONŞTIENTĂ DE DIRECŢIE


CEREBELOASĂ (indirectă) (tractul spinocerebelos anterior)
(Gowers)
ПРОПРИОЦЕПТИВНЫЙ, БЕЗСОЗНАТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ МОЗЖЕЧКОВОГО
НАПРАВЛЕНИЯ
(непрямой) (передний спинномозжечковый путь, Gоwers)
THE PROPRIOCEPTIVE SUBCONSCIOUS TRACT TO THE CEREBELLUM
(anterior spinocerebellar tract, Gowers')
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

24
a) neuronum I (ganglion spinale);
b) neuronum II (nucleus intermediocentralis, Бехтерев);
c) commissura alba;
d) proprioreceptores;
e) tractus spinocerebellaris anterior (Gowers);

38. ARCUL REFLEX AL SISTEMULUI NERVOS VEGETATIV (SIMPATIC)


РЕФЛЕКТОРНАЯ ДУГА ВЕГЕТАТИВНОЙ (СИМПАТИЧЕСКОЙ)
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
VEGETATIVE (SYMPATHETIC) REFLEX ARC
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

25
a) ganglion trunci sympathici (neuronum III);
b) ganglion praevertebrale (neuronum III);
c) pars visceralis;
d) ramus communicans albus;
e) ramus communicans griseus;

39. INERVAŢIA AFERENTĂ A INIMII


АФФЕРЕНТНАЯ ИННЕРВАЦИЯ СЕРДЦА
AFFERENT INNERVATION OF THE HEART
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

26
a) neuronum I [(ganglion inferius n. vagi (X)];
b) neuronum II (nucleus intermediolateralis);
c) neuronum II (nucleus tractus solitarii);
d) neuronum III (thalamus);
e) neuroni gangliorum praevertebralium;

40. CALEA CONDUCTOARE A ANALIZATORULUI OLFACTIV


ПРОВОДЯЩИЙ ПУТЬ ОБОНЯТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА
CONDUCTING PATHWAYS OF THE OLFACTORY ANALYZER
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

27
neuronum I (cellulae bipolares neurosensoriales);
fila olfactoria;
neuronum II (cellulae mitrales bulbi olfactorii);
tractus olfactorius;
neuronum III (trigonum olfactorium, substantia perforata anterior, septum
pellucidum);

41. CALEA CONDUCTOARE A ANALIZATORULUI OPTIC


ПРOВОДЯЩИЙ ПУТЬ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА
CONDUCTING PATHWAYS OF THE OPTIC ANALYZER
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

a) corpus geniculatum c) nervus opticus;


laterale; d) tractus opticus;
b) colliculi superiores; e) ganglion ciliare;

42. SCHEMA INERVAŢIEI MUŞCHILOR GLOBULUI OCULAR


(căile conductoare ale nervilor cranieni III, IV, VI)
ИННЕРВАЦИЯ МЫШЦ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА
(проводяшие пути III, IV, VI пар черепных нервов)
INNERVATION OF THE MUSCLES OF THE EYEBALL
(conducting pathways of the III, IV and VI pairs of cranial nerves)
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

28
n. accessorius (Якубович-Edinger-Westfal) (III);
nucl. n. trochlearis (IV);
nucl. n. abducentis(VI);
ganglion ciliare;
neurocytus pyramidalis magnus (Betz).

43. CALEA CONDUCTOARE A NERVULUI TRIGEMEN (V)


ПРOВОДЯШИЙ ПУТЬ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА (V)
CONDUCTING PATHWAYS OF THE TRIGEMINAL NERVE (V)
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

ganglion trigeminale (Gasser);


n. ophthalmicus;
n. maxillaris;
radix motoria n. trigemini;
radix sensoria n. trigemeni;

44. CALEA CONDUCTOARE A NERVULUI FACIAL (VII)


29
ПРOВОДЯШИЙ ПУТЬ ЛИЦЕВОГО НЕРВА (VII)
CONDUCTING PATHWAYS OF THE FACIAL NERVE (VII)
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

n. salivatorius superior (VII);


n. tractus solitarii (VII);
ganglion geniculi;
ganglion pterygopalatinum;
ganglia submandibularia et sublingualia;

45. NERVUL FACIAL (VII). CALEA EFERENTĂ, SOMATOMOTORIE


ЭФФЕРЕНТНЫЙ, ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ ЛИЦЕВОГО НЕРВА
EFFERENT, MOTOR PATHWAYS OF THE FACIAL NERVE (VII)
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

30
a) canalis n. facialis;
b) mm. faciei superiores;
c) mm. faciei inferiores;
d) tractus corticonuclearis;
e) m. stapedius.

46. CALEA CONDUCTOARE A ANALIZATORULUI AUDITIV


ПРOВОДЯЩИЙ ПУТЬ CЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА
CONDUCTING PATHWAYS OF THE AUDITORY ANALYZER
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

neuronum III (corpus geniculatum mediale);


neuronum III (colliculus inferior tecti mesencephali);
neuronum II, nucleus dorsalis;
neuronum II, nucleus ventralis;
neuronum I [ganglion spirale(Corti)];
31
47. LABIRINTUL OSOS ŞI MEMBRANOS
КОСТНЫЙ И ПЕРЕПОНЧАТЫЙ ЛАБИРИНТ
THE BONY AND MEMBRANOUS LABIRYNTH
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

sacculus;
utriculus;
ductus semicircularis anterior;
ductus semicircularis posterior;
ampulla membranacea posterior (ampulla ductus semicircularis posterioris);

48. CALEA CONDUCTOARE A ANALIZATORULUI VESTIBULAR


ПРОВОДЯШИЙ ПУТЬ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛИЗАТОРА
CONDUCTING PATHWAYS OF THE VESTIBULAR ANALYZER
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

32
ganglion vestibulare (Scarpa) (neuronum I);
cristae ampullares ductuum semicircularium;
macula utriculi et macula sacculi;
tractus vestibulospinalis (Levental);
tractus vestibulocerebellaris et tractus cerebellovestibularis;

49. CALEA CONDUCTOARE A NERVULUI GLOSOFARINGIAN (IX)


ПРОВОДЯШИЙ ПУТЬ ЯЗЫКОГЛОТОЧНОГО НЕРВА (IX)
CONDUCTING PATHWAYS OF THE GLOSSOPHARYNGEAL NERVE (IX)
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

neuronum III (thalamus opticus);


neuronum II (sensitivum) (nucleus tractus solitarii);
neuronum I (sensitivum) (ganglion superius);
neuronum I (sensitivum) (ganglion inferius, nodosum);
ganglion oticum (neuronum II);

50. CALEA CONDUCTOARE A NERVULUI VAG (X)


ПРОВОДЯЩИЙ ПУТЬ БЛУЖДАЮШЕГО НЕРВА (X)
CONDUCTING PATHWAYS OF THE VAGUS NERVE (X)
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

33
nucleus dorsalis nervi vagi (neuronum I);
neuronum II (sensitivum) (nucleus tractus solitarii);
neuronum I (sensitivum) (ganglion superius, jugulare);
neuronum I (sensitivum) (ganglion inferius, nodosum);
ganglia intravisceralia et paravisceralia (neuronum II);

51. CALEA CONDUCTOARE A ANALIZATORULUI GUSTATIV


ПРОВОДЯЩИЙ ПУТЬ ВКУСОВОГО АНАЛИЗАТОРА
CONDUCTING PATHWAYS OF THE TASTE ANALYZER
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

neuronum I (ganglion geniculi, VII);


neuronum I (ganglion inferius, IX);
34
neuronum I (ganglion inferius, X);
neuronum II [ nucleus tractus solitarii (VII, IX, X)];
neuronum III (thalamus opticus);

52. CALEA CONDUCTOARE A NERVULUI ACCESOR (XI)


ПРОВОДЯШИЙ ПУТЬ ДОБАВОЧНОГО НЕРВА (XI)
CONDUCTING PATHWAYS OF THE ACCESSORY NERVE (XI)
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

radices craniales nervi accessorii;


radices spinales nervi accessorii;
ramus externus;
ramus internus;
tractus corticonuclearis.

53. CALEA CONDUCTOARE A NERVULUI HIPOGLOS (XII)


ПРОВОДЯШИЙ ПУТЬ ПОДЪЯЗЫЧНОГО НЕРВА (XII)
CONDUCTING PATHWAYS OF THE HYPOGLOSSAL NERVE (XII)
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

35
radix superior ansae cervicalis;
radix inferior ansae cervicalis;
ansa cervicalis;
mm. infrahyoidei;
rami linguales (musculi linguae);

54. INERVAŢIA PIELII MEMBRULUI SUPERIOR


ИННЕРВАЦИЯ КОЖИ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
INNERVATION OF THE SKIN OF THE UPPER LIMB
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

a) n. cutaneus brachii lateralis superior (n. axillaris);


b) rami cutanei laterales(nn. intercostales);
c) n. cutaneus brachii posterior(n. radialis);
d) ramus superficialis (n. radialis);
e) ramus palmaris (n. ulnaris);
36
55. INERVAŢIA PIELII MEMBRULUI SUPERIOR
ИННЕРВАЦИЯ КОЖИ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
INNERVATION OF THE SKIN OF THE UPPER LIMB
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

a) n. cutaneus antebrachii lateralis (n. musculocutaneus);


b) n. cutaneus antebrachii posterior (n. radialis);
c) r. superficialis (n. radialis);
d) r. dorsalis (n. ulnaris);
e) n. medianus.

56. INERVAŢIA PIELII MEMBRULUI INFERIOR


ИННЕРВАЦИЯ КОЖИ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
INNERVATION OF THE SKIN OF THE LOWER LIMB
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

37
a) n. genitofemoralis;
b) n. cutaneus femoris lateralis;
c) r. cutaneus (n. obturatorius);
d) n. cutaneus surae lateralis(n. peroneus communis);
e) n. saphenus (n. femoralis);

57. INERVAŢIA PIELII MEMBRULUI INFERIOR


ИННЕРВАЦИЯ КОЖИ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
INNERVATION OF THE SKIN OF THE LOWER LIMB
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

38
a) n. cutaneus femoris lateralis;
b) r. cutaneus (n. obturatorius);
c) n. saphenus (n. femoralis);
d) n. suralis;
e) n. cutaneus femoris posterior;

58. INERVAŢIA PIELII CAPULUI ŞI GÂTULUI


ИННЕРВАЦИЯ КОЖИ ЛИЦА И ШЕИ
INNERVATION OF THE SKIN OF THE FACE AND NECK
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

n. mandibularis (n. trigeminus, V);


n. occipitalis major (rami dorsales nervorum spinalium C 2-C3);
n. occipitalis minor (plexus cervicalis);
n. auricularis magnus (plexus cervicalis);
rami dorsales nervorum spinalium (C3 -C5);

59. PROIECŢIA UNOR PUNCTE DE PALPARE A PULSULUI


ПРОЕКЦИЯ НЕКОТОРЫХ ТОЧЕК ПАЛЬПАЦИИ ПУЛЬСА
PROJECTION OF SOME POINTS OF PALPATION OF THE PULSE
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

39
a. carotis communis;
a. poplitea;
a tibialis posterior;
a. brachialis;
a. axillaris.

60. AFLUENŢII VENEI PORTE


ПРИТОКИ ВОРОТНОЙ ВЕНЫ
THE TRIBUTARIES OF THE PORTAL VEIN
Ce stuctură sau structuri sunt indicate cu semnul întrebării?
What structure or structures are indicated with the question mark?
Какая структура или структуры указаны вопросительным знаком?

40
a) vena mesenterica superior;
b) vena mesenterica inferior;
c) vena lienalis (splenica);
d) vena hepatica sinistra;
e) vena gastroepiploica sinistra;

41