You are on page 1of 9

Havo-5 DT5

Onderstaande bronnen zijn uitgangspunt als voorbereiding voor DT5, het betoog
dat in de toetsweek in week 3 geschreven moet worden. Daarnaast wordt in de
les de uitzending van Zembla van 25 november 2007 (24 oktober 2010). ‘Meer
opnames jongeren door comazuipen’ bekeken. (38 minuten.)

Bron: http://knmg.artsennet.nl/Artikel/Comazuipen-politiek-aan-zet.htm
(bewerkte versie)

23 april 2010

Comazuipen: politiek aan zet!

Het aantal ziekenhuisopnames van jongeren door comazuipen is het


afgelopen jaar met 48 procent gestegen. Dit maakt de noodzaak van
ingrijpende maatregelen duidelijker dan ooit. De KNMG roept de Tweede
Kamer op om zo snel mogelijk de nieuwe alcoholwet te aanvaarden.

Eerder bleek al dat artsen steeds vaker worden geconfronteerd met jongeren
met een alcoholintoxicatie. Maar deze laatste cijfers zijn nog zorgwekkender. Het
aantal jonge alcoholmisbruikers zit voornamelijk in de categorie 16- en 17-
jarigen. Deze groep jongeren mag officieel drinken en doet dat ook. Maar de
gezondheidsschade door alcohol is groot. De hersenen zijn op 16 jarige leeftijd
nog volop in ontwikkeling. Alcoholgebruik en -misbruik remt de groei van de
hersenen. De KNMG gaat dit jaar discussie voeren in districten om
bewustwording en actie bij artsen te verhogen.

Scholen, artsen, GGD-en en ouders zijn al druk bezig om dit probleem aan te
pakken.
De recente stijging maakt indringend duidelijk dat dit gepaard moet gaan met
politieke maatregelen. De Tweede Kamer kan met het aannemen van de nieuwe
alcoholwet de gemeenten in hun alcoholbeleid steunen. Met deze wet krijgen
gemeenten de mogelijkheid plaatselijk de leeftijdsgrens voor alcohol te verhogen
naar 18 jaar. Eerdere besprekingen in de Kamer hebben niet tot een
meerderheid geleid. Het is hoog tijd dat de politiek actie onderneemt.

Alcohol in de spreekkamer

De KNMG ontwikkelt thematische districtbijeenkomsten over ‘Alcohol en Jeugd’.


Doel hiervan is artsen handvatten te bieden om de problematiek in de
spreekkamer aan te pakken. Ook wil de KNMG de onderlinge samenwerking
promoten tussen huisartsen, schoolartsen, kinderpsychologen en de
spoedeisende hulp. Melding
Bron: http://knmg.artsennet.nl/districten/Nieuws/Districtennieuws/Comazuipen-
actie-artsen-is-nodig.htm (bewerkte versie)

10 februari 2010

Comazuipen: actie artsen is nodig!

Kinderartsen worden steeds vaker geconfronteerd met jongeren met een


alcoholintoxicatie, zo blijkt uit het rapport ‘Alcoholintoxicaties bij
jongeren in Nederland’. In een brief van Minister Klink aan de Tweede
Kamer blijkt dat het alcoholgehalte in het bloed van deze jongeren
gemiddeld 1,8 promille (10 tot 15 glazen alcohol) is. “De meeste
jongeren komen in coma aan in het ziekenhuis. Zij zijn gemiddeld drie
uur buiten bewustzijn. Acht op de tien jongeren wordt aan een infuus
gelegd. Ongeveer 10% wordt op de intensive care afdeling behandeld.

De KNMG vindt het belangrijk dat artsen aandacht geven aan deze
alcoholproblematiek bij jongeren. In behandeling, maar vooral ook in preventie
en signalering. De artsenfederatie ontwikkelt op dit moment
themabijeenkomsten over ‘Alcohol en Jeugd’. Doel hiervan is artsen handvatten
te bieden om de problematiek aan te pakken. Ook wil de KNMG de onderlinge
samenwerking promoten tussen huisartsen, schoolartsen, kinderpsychologen en
de spoedeisende hulp.

Onderzoek

Kinderartsen worden steeds vaker geconfronteerd met jongeren met een


alcoholintoxicatie, zo blijkt uit het rapport ‘Alcoholintoxicaties*) bij jongeren in
Nederland’ Uit onderzoek bij kinderafdelingen in Nederlandse ziekenhuizen blijkt
een stijging van 13 procent in 2008 ten opzichte van 2007. In de eerste helft van
2009 is het aantal al ruim 25 procent hoger dan in 2008.

Deze absolute aantallen zijn een onderschatting van het werkelijke aantal
alcoholintoxicaties bij jongeren. Niet alle gevallen zijn in het onderzoek
betrokken, zoals jongeren die na een intoxicatie door een huisarts zijn
behandeld. De in het rapport genoemde jongeren zijn jongeren uit traditionele
gezinnen met een Nederlandse achtergrond.

Alcohol in de spreekkamer

Naast bijvoorbeeld scholen, GGD en uiteraard de ouders zelf, kunnen artsen


bijdragen aan de aanpak van deze problematiek. Door te (durven) signaleren en
ouders en kinderen bewust te maken van de gevaren van hoge
alcoholconsumptie.

Artsen zouden bij leer- en gedragsproblemen ook soms als mogelijke oorzaak
kunnen denken aan alcoholgebruik. Als duidelijk sprake is van ‘comazuipen’ is
het van wezenlijk belang ouders en kind voor een gesprek uit te nodigen en
zowel ouders als kind bewust te maken van hun verantwoordelijkheid: drink ik te
veel, geven ouders een goed voorbeeld als het gaat om alcoholgebruik, stellen zij
zich op de hoogte van wat hun kind doet in het weekend, vragen ze wat ze doen
voordat ze uitgaan?

*) intoxicatie – vergiftiging (EV)


Bron:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/archief/article/detai
l/1000951/2010/04/22/Comazuipen-neemt-toe.dhtml

Comazuipen neemt toe

Van onze verslaggeefster Eva Rooijers − 22/04/10, 00:00


Het aantal jongeren dat door alcohol in het ziekenhuis belandt, blijft
stijgen. De allerjongsten, de 11- tot 14-jarigen, drinken wel minder....

AMSTERDAM Het aantal jongeren dat zichzelf een coma in drinkt, blijft sterk
toenemen, blijkt uit gegevens van het Nederlands Signaleringscentrum
Kindergeneeskunde (NSCK). In 2009 werden 500 kinderen tussen de 11 en
17 jaar opgenomen door een kinderarts omdat zij zo veel hadden gedronken, dat
ze in een coma raakten. Een toename van 48 procent, die deels te danken is aan
betere registratie.

Volgens kinderarts Nico van der Lely is dit slechts het topje van de ijsberg. Hij
verzamelt en analyseert alle meldingen van comazuipen. ‘Dit zijn de cijfers van
jongeren die door een kinderarts zijn opgenomen. Het aantal kinderen dat op de
Eerste Hulp wordt behandeld voor alcohol gerelateerde problemen is niet
meegerekend. Die komen misschien niet in een coma binnen, maar hebben
bijvoorbeeld ernstige botbreuken opgelopen door hun dronkenschap.’

De jongere die comateus wordt binnengebracht, is gemiddeld 15,7 jaar en net


zo vaak jongen als meisje. Ze komen in 42 procent van de gevallen aan alcohol
via vrienden en hebben zo’n 10 tot 15 glazen op.

De arts zoekt de oorzaak van het stijgend aantal comadrinkers deels in de


opvoeding. ‘We hebben te maken met een generatie ouders die het gezellig vindt
om een glaasje champagne te drinken met hun 14-jarige. Wanneer je vroeger
dronken thuiskwam, kreeg je op je lazer van je vader. Wie zegt tegenwoordig: je
mag een maand niet op de computer als je drinkt? Bijna niemand.’

Volgens Van der Lely is het heel belangrijk dat ouders consequent nee zeggen.
‘Uit onderzoek blijkt dat kinderen die tot hun 16de altijd nee horen, op latere
leeftijd minder drinken.’ Van der Lely zegt dat die boodschap begint aan te slaan.
‘We zien een trendbreuk. In de leeftijdscategorie tussen de 11 en 14 wordt voor
het eerst minder gedronken. Maar de problemen boven de 16 nemen toe.'

Het helpt volgens hem niet dat jongeren op hun 16de wel legaal alcohol mogen
drinken. ‘Ouders staan dan met lege handen.’ Hij snapt niet dat het voorstel om
gemeenten te laten experimenteren met de leeftijdsgrens voor alcoholgebruik
deze maand sneuvelde in de Kamer.

De kinderarts oppert een andere maatregel: ‘Breid het aantal poliklinieken voor
jeugd en alcohol uit van vijf naar tien.’ Zelf richtte de kinderarts in 2006 de
eerste alcoholpoli voor jongeren op in het Delftse Reinier de Graaf ziekenhuis. In
de alcoholpoli vinden gesprekken plaats met de jeugdige comadrinker, onder
meer met een psycholoog. ‘We kijken naar onderliggende problemen en de kans
op herhaling. Ook moeten de jongeren direct nadat ze bijkomen informatie
doornemen over de gevolgen van het comadrinken, want dan zijn ze nog
ontvankelijk.’

Van der Lely noemt de poli’s een groot succes. ‘Het werkt, de jongeren komen
terug voor de vervolggesprekken en ze stoppen met comazuipen.’ Van der Lely
heeft een evaluatie van de resultaten net naar demissionair minister Klink van
Volksgezondheid gestuurd.
di 09 nov 2010, 18:00 bron:
http://www.telegraaf.nl/vrouw/actueel/8167025/___Comazuipen_neemt_toe___
.html
'Comazuipen neemt toe'
ENSCHEDE - Het aantal kinderen onder de 16 jaar dat met een
alcoholvergiftiging op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis terechtkomt,
blijft toenemen. Ongeveer een derde van die jongeren met een alcoholcoma
kocht de drank zelf in een supermarkt of een horecagelegenheid, terwijl het
wettelijk verboden is alcoholhoudende dranken te verkopen aan kinderen jonger
dan 16 jaar.

Streed meer jonge kinderen drinken te veel


(archieffoto)
Dat zegt communicatiewetenschapper Joris van Hoof, die vrijdag aan de
Universiteit Twente promoveert op een onderzoek naar drankgebruik onder
jongeren. Het Nederlands Signalerings Centrum Kindergeneeskunde (NSCK)
begon in 2007 met het bijhouden van alcoholgerelateerde ziekenhuisopnames
van kinderen. In dat jaar zagen kinderartsen 297 gevallen. In 2009 waren het er
al vijfhonderd en uit de cijfers over het eerste halfjaar van 2010 blijkt dat hun
aantal weer verder toeneemt.
Van Hoof denkt dat het werkelijke aantal jongeren onder de 16 jaar dat een
alcoholvergiftiging oploopt, nog hoger ligt dan de cijfers laten zien. Volgens hem
worden niet alle gevallen geregistreerd en komen niet alle zwaarbeschonken
kinderen in het ziekenhuis terecht. „Kinderartsen zeggen ook dat het moeilijk is
om dronkenschap bij een kind te zien: een volwassene wordt steeds minder
gecoördineerd, maar aan een kind merk je niets totdat het ineens van de wereld
is.”
Jongeren die in het ziekenhuis terecht zijn gekomen, hebben gemiddeld tien tot
vijftien drankjes op. De 1550 ouders die Van Hoof ondervroeg, erkennen
drankgebruik onder jongeren bijna allemaal als een serieus probleem dat
aangepakt moet worden. „Maar ze zijn er heel dubbel in, want een deel van
diezelfde ouders haalt op zaterdag wel een aanhanger vol bier voor de keet in
hun achtertuin. Bij 38 procent van de ziekenhuisopnames waren ouders erbij
terwijl hun kind dronken werd”, stelt de onderzoeker.
Met het verbod op drankverkoop aan jongeren tot 16 jaar is het ondanks alle
campagnes „heel beroerd” gesteld, aldus Van Hoof. Vier van de vijf 15-jarigen
krijgt probleemloos drank mee in winkels en cafés, bleek uit onderzoek in
honderden gelegenheden. Soms werd naar een id-kaart gevraagd, maar
kennelijk las de verkoper vervolgens de gegevens niet. Vorige week bleek uit
ander onderzoek al dat 97 procent van de sportkantines drank schenkt aan jonge
kinderen.
ma 30 nov 2009, 14:55 bron:
http://www.telegraaf.nl/vrouw/actueel/5455263/__Alcoholvrije_schoolfeesten_b
eter_voor_onze_kinderen___.html
Alcoholvrije schoolfeesten beter voor onze kinderen?
Het Fons Vitae Lyceum in Amsterdam heeft er genoeg van. De school krijgt
regelmatig te maken met comazuipen en zeer dronken leerlingen tijdens
schoolfeestjes. Daarom geldt er per direct een alcoholverbod op schoolfeestjes.
De leerlingen zijn boos. Zeer boos. Is dat terecht?

Foto: Rias Immink


Afgelopen week was het nog in het nieuws: Nederlandse jongeren behoren tot de
zwaarste drinkers van Europa. En dat niet alleen, ze drinken ook meer dan ooit.
Ze beginnen steeds jonger en lopen zo steeds meer kans op
verslavingsproblemen op oudere leeftijd. Dit is een duidelijk signaal dat het
alcoholmisbruik onder jongeren teruggedrongen moet worden.
Een van de maatregelen die genomen kunnen worden is op schoolfeesten
alcoholverkoop te verbieden. Zo ook dus het Fons Vitae Lyceum in Amsterdam.
”Dertig leerlingen waren het laatste feest zo dronken dat ze niet meer op hun
benen konden staan,” zegt de schoolleiding in Het Parool. Per direct geldt daar
nu een alcoholverbod op schoolfeesten.
Inmenging gemeente
Maar ze zijn niet de eerste school die die stap heeft genomen. Ook gemeenten
gaan zich steeds meer mengen in het alcoholbeleid op scholen. Het Haags
gemeentebestuur heeft besloten geen ontheffing meer te verlenen voor de
verkoop van alcohol op schoolfeesten. Schoolbesturen en ouders zijn hierover
geïnformeerd. Den Haag is de eerste van de vier grote gemeenten die deze stap
heeft gezet. Uit cijfers van het Nederlands Instituut voor alcoholbeleid STAP blijkt
dat in 2009 de alcoholverkoop tijdens schoolfeesten gedaald is naar 69 procent.
In 2005 lag dat percentage nog op 76 procent.
Niet gezellig
Leerlingen zijn echter niet blij met een verbod op alcohol tijdens schoolfeesten.
Zij vinden een feest zonder alcohol niet gezellig en gaan vaker indrinken voordat
ze naar een schoolfeest gaan.
Wat vind jij van een alcoholverbod op schoolfeesten. Is het een goede oplossing
om alcoholmisbruik onder jongeren tegen te gaan of werkt zo’n verbod het
misbruik in de hand? Heb jij kinderen die dronken thuis zijn gekomen van een
schoolfeest en wat vind je daarvan? Heb je nog andere oplossingen om
alcoholmisbruik onder jongeren tegen te gaan? Praat met ons mee.
Geen experiment met hogere leeftijdgrens voor verkoop alcohol

Gepubliceerd: 8 april 2010 08:30 | Gewijzigd: 21 april 2010 09:52


Bron:
http://vorige.nrc.nl/binnenland/article2520097.ece/Geen_experiment_met_hoge
re_leeftijdgrens_voor_verkoop_alcohol/60

ANP
Den Haag, 8 april. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil niet dat
gemeenten gaan experimenteren met een hogere leeftijdgrens (achttien
jaar in plaats van zestien) voor de verkoop van alcohol. Ze vrezen onder
meer ‘alcoholtoerisme’ door jongeren die bewust uitwijken naar een
plaats waar een zestienjarige wel alcohol mag kopen.

PvdA, VVD, SP, D66, GroenLinks en SGP spraken zich woensdag bij de
behandeling van de wijziging van de Drank- en Horecawet uit tegen het
experiment. Regel het liever landelijk, zet in op preventie en handhaaf eerst
goed wat nu al niet mag, bijvoorbeeld alcohol voor pubers onder de zestien jaar.
Verschil in beleid en onduidelijkheid over de leeftijdgrens dragen niet bij aan het
bewustzijn dat alcoholverkoop aan jongeren niet normaal is, luidden de
boodschappen aan de demissionaire ministers Ab Klink (Volksgezondheid) en
André Rouvoet (Jeugd en Gezin).

De partijen vinden het wel zaak om overmatig alcoholgebruik bij jongeren te


beperken. „We hebben te lang gekeken hoe het comazuipen bij jongeren
toenam”, aldus Cisca Joldersma (CDA). Niet langer pappen en nathouden, vindt
Bas van der Vlies (SGP).

Het kabinet wil onder meer dat supermarkten die binnen een jaar drie keer drank
aan te jonge klanten hebben verkocht, een tijdje dicht gaan. Gemeenten moeten
erop toezien dat de wet wordt nageleefd. ze kunnen een minimumleeftijd
bepalen voor horecabezoek en kunnen zich ook bemoeien met bijvoorbeeld
prijsacties als ‘happy hours’.

De ChristenUnie dringt ook aan op een alcoholvrije sportkantine bij


jeugdwedstrijden. Sommige clubs doen dit al en dat voorbeeld moet landelijk
navolging krijgen, vindt Joël Voordewind. „De drempel om alcohol te gebruiken
moet omhoog daar waar jongeren aanwezig zijn.” SP en SGP zijn weer voor een
verbod op alcoholreclames op televisie en als het even kan ook in de bioscoop.
Onderzoek geeft aan dat een verbod effectief is om alcoholgebruik tegen te
gaan, dus laten we dat dan ook doen, stellen ze.

Het zijn maar enkele van de vele wensen om de wet nog meer aan te passen.
Klink en Rouvoet reageren nog voor de verkiezingen van 9 juni.