Вы находитесь на странице: 1из 2

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА И ДЕЖУРСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ

У ЦИЉУ ПРЕВЕНЦИЈЕ ШИРЕЊА ВИРУСА COVID – 19

1. СВИ НАСТАВНИЦИ СУ ДУЖНИ ДА ПОШПТУЈУ МЕРЕ КРИЗНОГ ШТАБА (НОШЕЊЕ МАСКЕ,


ОДРЖАВАЊЕ ПРОПИСАНЕ ФИЗИЧКЕ ДИСТАНЦЕ, ПРАЊЕ РУКУ ...)
2. СВИ НАСТАВНИЦИ СУ ДЕЖУРНИ, САМО СЕ ЗА СВАКУ СМЕНУ ОДРЕЂУЈЕ ГЛАВНИ ДЕЖУРНИ
НАСТАВНИК КОЈИ УПИСУЈЕ У КЊИГУ ДЕЖУРСТВА СВА ЗАПАЖАЊА У ТОКУ ДЕЖУРСТВА.

3.У СЛУЧАЈУ ОДСУСТВА ГЛАВНОГ ДЕЖУРНОГ НАСТАВНИКА , УЛОГУ ГЛАВНОГ ДЕЖУРНОГ


ПРЕУЗИМА ЗАМЕНА.

4.РАСПОРЕД ГЛАВНИХ ДЕЖУРНИХ НАСТАВНИКА МОЖЕ БИТИ ПРОМЕЊЕН НА НЕДЕЉНОМ


НИВОУ У ЗАВИСНОСТИ ОД УСЛОВА

5. УЧЕНИЦИ У ШКОЛУ ДОЛАЗЕ НАЈРАНИЈЕ 10 МИНУТА ПРЕ ПОЧЕТКА НАСТАВЕ, СТАЈУ У РЕД
НА ПРОПИСАНОМ ОДСТОЈАЊУ И УЛАЗЕ У ШКОЛУ ПОД НАДЗОРОМ ЗАДУЖЕНОГ
НАСТАВНИКА

6.У ШКОЛУ УЧЕНИКЕ УВОДИ ГЛАВНИ ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК КОЈИ СТОЈИ НА СПОРЕДНОМ
УЛАЗУ ШКОЛЕ. НА ГЛАВНОМ УЛАЗУ ШКОЛЕ УЛАЗАК УЧЕНИКА У ШКОЛУ НАДГЛЕДАЈУ
ПОМОЋНИ РАДНИЦИ

7. ОС (ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ) СКРЕЋУ ПАЖЊУ РОДИТЕЉИМА ДА СЕ ДЕЦА ПОСЛЕ ПРВОГ


ДАНА ДОВОДЕ ДО КАПИЈЕ ШКОЛЕ, А ОНДА САМА ОДЛАЗЕ ДО УЛАЗА ШКОЛЕ

8. НЕМА КАБИНЕТСКЕ НАСТАВЕ ОДНОСНО ЗАМЕНЕ УЧИОНИЦА, ВЕЋ СВАКИ НАСТАВНИК


УВОДИ УЧЕНИКЕ У УЧИОНИЦУ ПРЕДВИЂЕНУ ЗА ТО ОДЕЉЕЊЕ
9. ЗА ВРЕМЕ МАЛОГ ОДМОРА УЧЕНИЦИ ОСТАЈУ У СВОЈИМ УЧИОНИЦАМА СА НАСТАВНИКОМ
КОЈИ ЈЕ ОДРЖАО ПРЕТХОДНИ ЧАС.
10. ЗА ВРЕМЕ ВЕЛИКОГ ОДМОРА СА УЧЕНИЦИМА ОСТАЈЕ НАСТАВНИК КОЈИ ЈЕ ОДРЖАО ДРУГИ
ЧАС.
11. УЧЕНИЦИ МОГУ ЗА ВРЕМЕ ВЕЛИКОГ ОДМОРА ДА УЖИНАЈУ У УЧИОНИЦИ. УЖИНУ НОСЕ
ОД КУЋЕ ( препорука је да ужина буде упакована),УЗ ОБАВЕЗНО ПРАЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈУ РУКУ.

12.УЧЕНИЦИ КОЈИ ДОБИЈАЈУ БЕСПЛАТНУ УЖИНУ У ПРВИЈ СМЕНИ УЖИНУ УЗИМАЈУ ПРЕ
НАПУШТАЊА ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ А УЧЕНИЦИМА У ПОПОДНЕВНОЈ СМЕНИ УЖИНУ ДОНОСИ
ПОМОЋНИ РАДНИК НА КРАЈУ 2. ЧАСА.
13. НАСТАВНИК КОЈИ У ОДЕЉЕЊУ ОДРЖАВА ПОСЛЕДЊИ ЧАС НАГЛАШАВА УЧЕНИЦИМА ДА
ЈЕ ЗАБРАЊЕНО ЗАДРЖАВАЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ ПОСЛЕ ЗАВРШЕТКА
НАСТАВЕ И СТАРА СЕ ДА УЧЕНИЦИ НАПУСТЕ ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ.
14. СВИ НАСТАВНИЦИ КОНТИНУИРАНО СКРЕЋУ ПАЖЊУ УЧЕНИЦИМА ДА СВОЈЕ КОНТАКТЕ И
ДРУЖЕЊА СА ВРШЊАЦИМА У ШКОЛИ СВЕДУ НА МИНИМУМ ЗБОГ ТРЕНУТНЕ СИТУАЦИЈЕ
ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ COVID 19. ДРУЖЕЊА УЧЕНИКА МОГУ ДА ОРГАНИЗУЈУ ЊИХОВИ
РОДИТЕЉИ ПО ОДЛАСКУ КУЋИ, АЛИ И ДАЉЕ УЗ ПОШТОВАЊЕ ПРОПИСАНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ.
15. ОС ОБАВЕШТАВАЈУ РОДИТЕЉЕ ДА ЈЕ ЊИМА ЗАБРАЊЕН УЛАЗ У ШКОЛУ, ЗБОГ ТРЕНУТНЕ
СИТУАЦИЈЕ, А ПО ОДЛУЦИ КРИЗНОГ ШТАБА. ШКОЛА СЕ ЗАКЉУЧАВА ПО ПОЧЕТКУ НАСТАВЕ.
16. У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ СИМПТОМА РЕСПИРАТОРНЕ ИНФЕКЦИЈЕ МОЛОМО ВАС ДА НЕ
ДОЛАЗИТЕ НА ПОСАО И ДА О ТОМЕ ОБАВЕСТИТЕ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ И ГЛАВНОГ
ДЕЖУРНОГ НАСТАВНИКА ТЕЛЕФОНОМ И ТО НАЈКАСНИЈЕ 3 САТА ПРЕ ПОЧЕТКА
НАСТАВЕ! ИСТО ВАЖИ И У СЛУЧАЈУ СПРЕЧЕНОСТИ ДОЛАСКА НА ПОСАО ИЗ ДРУГИХ
РАЗЛОГА.

15. У СЛУЧАЈУ ЗАПАЖАЊА СИМПТОМА РЕСПИРАТОРНЕ ИНФЕКЦИЈЕ КОД НЕКОГ ОД УЧЕНИКА,


НАСТАВНИК ТОГ УЧЕНИКА ОДВОДИ У ПРОСТОРИЈУ ЗА ИЗОЛАЦИЈУ (БИБЛИОТЕКА),
ТЕЛЕФОНОМ ОБАВЕШТАВА РОДИТЕЉА И ОС, А ОНДА СЕ ВРАЋА НА ЧАС. СА ДЕТЕТОМ ОСТАЈЕ
СЛОБОДАН ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК ИЛИ ПОМОЋНИ РАДНИК, СВЕ ДО ДОЛАСКА РОДИТЕЉА.
16. ОС ЈЕ ДУЖАН ДА СЕ ОД РОДИТЕЉА ИНФОРМИШЕ О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ УЧЕНИКА, ПА
УКОЛИКО ЈЕ УСТАНОВЉЕНА COVID ИНФЕКЦИЈА, ДА О ТОМЕ ОДМАХ ОБАВЕСТИ ДИРЕКТОРА.
17. СВЕ ПРЕДЛОГЕ ЗА ЕФИКАСНИЈУ ОРГАНИЗАЦИЈУ РАДА И СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ
COVID 19 МОЖЕТЕ ДОСТАВИТИ ДИРЕКТОРУ ШКОЛЕ.

18. ПОШТОВАНЕ КОЛЕГЕ, РАДИ ВАШЕ ЛИЧНЕ БЕЗБЕДНОСТИ, МОЛИМО ВАС ДА СВОЈ БОРАВАК
У НАСТАВНИЧКОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ СВЕДЕТЕ НА МИНИМУМ.

ЧУВАЈТЕ СЕ И ВОДИТЕ РАЧУНА О СВОМ И ЗДРАВЉУ ДРУГИХ!

Директор школе:
Вера Костић

Вам также может понравиться