Вы находитесь на странице: 1из 134

IFA EYO IWORI BOGBE

ESE KINNI
Lala toroke ile nibo
Adifafun efufu lele
Ti o ni oun o mun oun
Ile je gbe
Ebo ni won ni ki ile ose
Osi gbebo nibe orubo
Nje efufu lele oni mun
Oun ile je gbe lailai

ASE
Ifa pe ire fun eleyii, pe ki eleyii orubo ki aye mon ba gba
eto re lowo.

EBO
Eyele meji
Akuko adire meji
Epo
Eko
TRANSLATION
Anything that goes up will surely come down
Divine for the wind
That says it will take things away
Without any problem aftermath
He was asked to offer the sacrifice
And he complied
Therefore, its wind that blows away things
Without anyone challenging its authority

MESSAGE
Ifa says this person should offer the sacrifice in order for
the witches not to snatch his property or belongings away
from him.

SACRIFICIAL ITEMS
Two pigeons
Two cocks
Palm oil
Pap
IWORI BOGBE
ESE KEJI
Ifa ni iwori bobobo
Babalawo ekolo
Adifafun ekolo
Ngbati nlo isale abata
Nitori omo
Ebo ni won ni kose
Osi gbebo nibe orubo
Ekolo ni oun ti sebo
Iwori bobobo

ASE
Ki eleyii orubo
Ntori omo ko le badi
Olomo laye

EBO
Abo adie meji
Eyele funfun meji
Epo
Eko
TRANSLATION
Ifa ni iwori bobobo
The priest of earthworm
Divine for earthworm
Because of the blessing child bearing
He was asked to offer the sacrifice
And he complied
Earthworm says he has offered the sacrifice of
Iwori bobobo

MESSAGE
Ifa says this person should offer the sacrifice in order for
him to receive the blessing of child bearing and for him to give
birth on earth.

SACRIFICIAL ITEMS
Two hens
Two white pigeons
Palm oil
Pap
IWORI BOGBE
ESE KETA
Ona gburugburu gburu
Ejeka to wo bi aba
Ri ire nibe
Adifafun iwori ti nlole ree ko ire ba ogbe egbon nile
Ebo ni won ni kose
Osi gbebo nibe orubo
Nje iwori wo ni
Iwori tolo ko ire ba
Ogbe nile ni

ASE
Ifa pe ki omo iya meji orubo ki won o le ko ire dele lati irin ajo
Ki enikan osi mon soroju
Ki won o si mon ja arawon niyan

EBO
Eyele meji
Agbeboadie meji
Epo at eko
TRANSLATION
A very rough way
That leads to the hut in the farm
That brings goodness
Divine for Iwori
That was going to take goodness to his elder brother Ogbe in
the house
He was asked to offer the sacrifice
And he complied
Therefore, which Iwori are we really talking of?
The iwori that took blessings to Ogbe in the house

MESSAGE
Ifa says there is blessings for two children of the same
mother and says they were to offer the sacrifice in order for
him to return home from their journey with blessings and
warns both of them never to be lazy and never to argue or
quarrel with the other.

SACRIFICIAL ITEMS
Two pigeons
Two hens
Palm oil
Pap
ESE KERIN
Iwori bogbe
Iwori bogbe ni ji je
Iwori bogbe ni munmu
Adifafun igunnugun
Ti nlo wo adaba lorun
Ebo ni won ni ko se
Igba aisebo
Igba aiteru
Nje aso arun ni monmun
Aso arun ni wonmun

ASE
Ki eni naa ko mon se okanjua, ki eni ti ko si gbadun ko rubo
ajinde ara re ki o fi aso ti oferan julo ninu aso re rubo

EBO
Akape eran
Fun awon agbalagba
Odidi oruko kan
Epo
Eko
TRANSLATION
Iwori bogbe
Iwori bogbe aids eating
Iwori bogbe aids drinking
Divine for vulture
That was going to see the dove in heaven
He was asked to offer the sacrifice
Period of refusal
Period of non attempted
Therefore, it’s the clothe of sickness that I have taken
It’s the sickness clothe that we have takes with us

MESSAGE
Ifa warns this person from greediness and stinginess and
says the person is not feeling fine and says he’s to offer the
sacrifice of good health recovery and says he’s to include his
best clothe with his sacrificial items.

SACRIFICIAL ITEMS
Special meat offer for the witches
A he-goat
Palm oil
Pap
AKOSE IWORI BOGBE
ISEGUN
Ao toju ewe ajilekese ti o po dada egbo feru ao gun mon ose
dudud aote iyere osun ni iwori bogbe
Ao se adure si ao mon fi we lori okuta ako ni ojo ketaketa

TRANSLATION
MEDICINE
One will get plenty of ajilekese herbs, the feru root will be
grinded with local black soap and print the sign on ifa powder
and print the sign of iwori ogbe on it and say the prayer to it
and one will be bathing with it on the good and solid stone
every three three days.

AKOSE 2
Igbin to pinu merin, ewe sajeje topo ewe adurosusu, ao lo pelu
iyere ao fi se igbin yen lepo niyo je, ao te iyere osun ni oduifa
iwori bogbe ao je ti abafe sun lale.

TRANSLATION
Four big snails, plenty of sajeje herbs and the adurosusu
herbs will be grinded with iyere and use it in cooking the
snails with both palm oil and salt and print the sign of iwori
IFA EYO IWORI OYEKU
Ifa ni eba lele
Adifafun pepeye
Ti o mon sowo eku ni riru
Ebo ni won ni ko se
Igba aitubo
Igba aiteru
Eyin o rifa awo ki
Biti nse

ASE
Ki eleyii o mon se nkan ti agbara re ko nika ntori ti oba se
yoo di eni yepere lawujo ki osi gbo nkan ti ifa bawi fun

EBO
Opolopo igbin
Epo
Eko
Akuko
TRANSLATION
Ifa says its at the ground level side
Divine for Duck
That will be engaging in rat offering business
He was asked to offer the sacrifice
Period of refusal
Period of non attempted
Don’t you see the words of ifa
As its coming to reality

MESSAGE
Ifa warns this person from doing whatever he’s not
capable of doing in order for him not to be put to shame in the
society and says he’s to always be attentive to the words of ifa.

SACRIFICIAL ITEMS
Plenty of snails
Palm oil
Pap
cock
ESE KEJI IWORI OYEKU
Ifa ni iwori oreku
Egungun o gbodo naa awo
Awo naa o gbodo siwo naa egungun
Adifafun egungun ti nlo ojuode
Lorejo
Ebo ni won ni ko mon se
Osi gbebo nibe orubo
Nje e sare wa ewa wo wa lode

ASE
Ki eleyii orubo
Iyi lori gbogbo nkan
Ti o ba dawole
Ki osi mon pe oun jo
Ara oun loju

EBO
Oruko
Akuko adie kan
Obi
Epo
Eko
TRANSLATION
Ifa ni iwori oreku
Masquerade must not beat a priest
And the priest also must not beat the masquerade
Divine for masquerade that was going to an open place to
display dancing
He was asked to offer the sacrifice
And he complied
Therefore, quickly come around here to watch us doing it

MESSAGE
Ifa says this person should offer the sacrifice of fame in
order for him to be famous on whatever he might be doing and
never to be too proud

SACRIFICIAL ITEMS
A he-goat
A cock
Kola nut
Palm oil
Pap
IWORI OYEKU
ESE KETA
Iwori oreku egungun
Ogbodo naa awo
Awo naa o gbodo siwo
Na egungun
Adifafun alagba
Baba monriwo
Ti won ni ko rubo
Kole ba gbayi lawujo
Osi gbebo nibe orubo
Keepe
Kee jinna
E wa bawa bayi ba perege

ASE
Ki eleyii orubo
Iyi lawujo opolopo
Awon eeyan
Ki osi bo eegun

EBO
Akuko adie meji
Eyele meji
TRANSLATION
Iwori could not carry the masque of the masquerade
Must never beat the priest
The priest also must not beat the masquerade
Divine for the elder one
Being the father of Monrinwo
That was asked to offer the sacrifice in order for him to be
famous on earth
And he complied
Not quiet long
Nor too soon
Come and meet me in blessing of good fame

MESSAGE
Ifa says this person should offer the sacrifice of fame in
the midst of numbers of people and to feed the masquerade
deity.

SACRIFICIAL ITEMS
Two cocks
Two pigeons
ESE KERIN
Iwori oreku
Egungun ogbodo na babalawo
Babalawo na o gbodo na eegun
Njo eegun ba na babalawo
Babalawo ani towotese
Ni alabahun fi n wo gba
Owo won o pada mon koole ni aso omo faya mon eegun loju
Nijo babalawo ba na egungun
Egungun a ni towotese lahun fi n wonu
Adifafun onigbeyin aruku
Igbati n fomi oju sogbere omo
Ebo ni won ni ko se
O si gbebo nibe orubo
Kee pe
Kee jina
E ba ni laarin omo

ASE
Ki eleyii o rubo nitori omo ki eleyii o si mon pe oun nikan
ni oun ni agbara ju egbe re lo
EBO
Oruko kan
Agbeboadie meji
Eyele meji
Epo ati eko

TRANSLATION
Iwori is not carrying a masque
The masquerade must never beat the priest
The priest also must never beat the masquerade
If the masquerade should beat the priest
The priest will say its with the aid of the hand and the leg that
the tortoise crawls
No one could be very brave to the extent of taking the masque
off the masquerade’s face
If the priest should beat the masquerade
The masquerade will say its both the hand and the leg of the
tortoise that goes hidden
Divine for Onigbeyin Aruku
When he was crying of child bearing
He was asked to offer the sacrifice
And he complied
Not quiet long Nor too soon
Come and rejoice with me in the midst of numbers of children
MESSAGE
Ifa says this person should offer the sacrifice because of
the blessing of child bearing and warns him never to thing
superior with the acquisition of power that he will be blessed

SACRIFICIAL ITEMS
A he-goat
Two hens
Two pigeons
Palm oil
pap

AKOSE IFA IWORI OYEKU


AJE (wealth)
Eeso emi ao lo pelu iyere ao fi se eja akan kan lepo niyo je ao
se adure si odu ifa iwori oreku ti afi iyere osun te ao je

TRANSLATION
The seed/fruit of emi eeso emi will be grinded with iyere and
use it in cooking a fish eja akan with both palm oil and salt
and say the prayer to it and print the sign of iwori oyeku on ifa
powder and pour into the soup for the person to eat.

ISEGUN
Eepo igi nla epo apa epo ose ao se ni agbo pelu ewe aje ofole
ao fi imiorun tefa iwori oreku

OFO RE
eniti odari so apa apa opa
eni ti odari so iroko won oko toritori
enlojo igi ti oba sope kosi ti igi nla
ko ni begbe oe lawujo igi yoku
eni ti oba npori mi laida ko mon begbe pe
ao da ifa yisi ao mon fi agbo na we.

TRANSLATION
The back of a big tree both the left and the right hand side
with aje ofole herb will be used in preparing herbal concussion
and use the sulphur in printing the sign of iwori oyeku

INCANTATION
Any one that intends to disturb apa, the apa will kill him/her
Anyone that intends to disturb the iroko tree will find himself
to blame
Numbers of tree that should say there is nothing like a big tree
Will never meet up with other tree types/forms
Anyone that should call my destiny for evill should not meet
up among his/her equals

One will pour this powdery substance unto the


concussion and one will be bathing with the herbal concussion
IFA EYO IWORI WODIN
Ifa ni patie tere
Ni mun egungun wogbo
Atori agbadagi ni min oro
Wo igbale
Adifafun osu hunlaya
Ti se aya agboniregun
Igabti nmomi oju sogbere omo
Ebo ni won ni kose
O si gbebo nibe orubo
Ero opo
Ero ofa
Ewa bani laarin omo

ASE
Ifa pe ki eleyi olobo egungun notori omo ki o le baa di olomo
Laye

EBO
Agbeboadie meji
Pelu eyele
Epo
Eko
TRANSLATION
Ifa ni patie tere
That makes the masquerade to attempt going into the forest
It’s the cane that makes the oro deity goes into the special
room of igbale
Divine for Osu hunlaya
Being the wife of Agboniregun
When she was crying of blessing of child bearing
She was asked to offer the sacrifice
And she complied
Pilgrims of ipo
Pilgrims of ofa
Come and rejoice with me in the midst of numbers of children

MESSAGE
Ifa says this person should go and feed the masquerade
deity because of the blessing of child bearing and for her to be
able to give birth on earth

SACRIFICIAL ITEMS
Two hens
Pigeon
Palm oil
Pap
IWORI WODIN
ESE KEJI
Ifa ni oju mon on
No gbo poroporo odo
Aajin jin no gbo
Woyo woyo konoso
Afai mon kawo ko mon sun lebi
Adifafun iwori ti n lowo odi nisoju ebi
Ebo ni won ni ko se
Ero ipo
Ero ofa
Iwori ti se wodi nsoju ebi

ASE
Ki eleyiii o mon je ki ebi o mon pa oun ki oto mon jeun ki o
mon jeun ni asiko

EBO
Opolopo ounje
Akuko adie meji
Eyele meji
Epo
Eko
TRANSLATION
Ifa says its early morning I have not receive any good
symptoms
I have not notice the gushing of the stream
Its mid night, I did not see any sign of silence
Its not known if the priest will not sleep with hunger
Divine for Odi that was going to visit iwori in hunger
He was asked to offer the sacrifice
Pilgrims of ipo
Pilgrims of ofa
Why has iwori went to visit Odi in the presence of hunger

MESSAGE
Ifa says there is blessings of goodness for this person and
warns him never to be getting hungry before taking his food or
eating that he should always be eating as soon as possible.

SACRIFICIAL ITEMS
Plenty of food
Two cocks
Two pigeons
Palm oil
Pap
IWORI WODIN
ESE KETA
Ifa ni bai laselu
Ilu iba dun
Bai laselu
Ilu iba yun
Adifafun iwori ti n lo wo idin
Ebo ni won ni kose
O si gbebo nibe orubo
Nje, bai laselu ilu ibadun
Bai laselu ilu ibayun

ASE
Ki omo iya meji o fi ife barawon se papo ki gbogbo nkan ti
won ba dawo le ko le se si dada

EBO
eeyele merin
akuko adie merin
epo ati eko
TRANSLATION
Ifa says if it were to be like this that we are rulling our town
The town will have been very good
If it were to be like this that we governs our town
The town will have been more better
Divine for iwori that was going to visit Odi
He was asked to offer the sacrifice
And he complied
Therefore, if this is how we governs our town
The town will have being very fine

MESSAGE
Ifa says there is blessing for two children of the same
mother and says they should always be straightforward to
each other in order for all they might be doing to always be
florish well.

SACRIFICIAL ITEMS
Four pigeons
Four cocks
Palm oil
pap
ESE KERIN
IWORI WODIN
Patie teere
Ni sawo fun egungun
Adifafun agandi
Ti nfomi oju sogbere omo
Ebo ni won ni ko se
Osi gbebo nibe orubo
Kepe kejina
E bawa ni jebutu omo

ASE
Ifa ni eleyi o lobo egungun nitori omo ki oni opolopo atori
si idi egungun
EBO
Oruko kan
Eko
Oole
atori fun egungun
Agbebo adie meji
Epo
Eko
TRANSLATION
Patie teere
It’s the priest of masquerade
Divine for Agandi
That was crying of child bearing
He was asked to offer the sacrifice
And he complied
Not quiet long
Nor too soon
Come and rejoice with me in child bearing dominion

MESSAGE
Ifa says this person should go and feed the masquerade
deity because of the blessing of child bearing.

SACRIFICIAL ITEMS
A he-goat
Pap
Cooked beans cake
Cane for the masquerade
Two hens
Palm oil
pap
AKOSE IFA IWORI WODIN
ISEGUN
Ewe segunsete pelu eeru Alamo ao gun papo mon ose dudu ao
mon we ni osan ni dede agogo kan osan

TRANSLATION
The segunsete herbs with eeru Alamo will be grinded together
with local black soap and the person will be bathing with it
around 1.00pm in the afternoon.

AJE (WEALTH)
MEDICINE
Ewe aje topo ewe saworopepe to po dada ao fi se edo maalu ti
a ge si (16) tepo ni yo je aote iyere osun ni odu ifa iwori wodin

TRANSLATION
Plenty of aje herbs with plenty of saworopepe herbs and use it
in cooking a complete cow liver that was cut into sixteen
pieces with both palm oil and salt and print the sign of iwori
odi on ifa powder and pour into the soup for the person to eat
it all.
IFA EYO IWORI IROSUN
Ifa ni iwori gosun gosun
O sowo odo poroporo
Adifafun agan oribi
Ti n fomi oju sogbere omo
Ebo ni won ni ko mon se
Osi gbebo nibe orubo
Keepe
Kee jina
E wa bani ni jebutu omo

ASE
ifa ni ki eleyi orubo nitori omo, ifa pe agan kan wa ni egbe
eleyi ki o bo ifa nbe

EBO
Agbeboadie merin
Epo
Eko
TRANSLATION
Ifa ni iwori gosun gosun
That will engage in a good and long term business
Divine for a barren
That was crying for the acquisition of blessing of child bearing
He was asked to offer the sacrifice
And he complied
Not quiet long
Nor too soon
Come and rejoice with me in child bearing dominion

MESSAGE
Ifa says this person should offer the sacrifice because of
blessing of child bearing and says there is a barren very close
to him and says he should feed ifa for the person.

SACRIFICIAL ITEMS
Four hens
Palm oil
Pap
ESE KEJI
Mon gooro mon gooro nla si fon
Mon farara mon farara nla si wriwo
Adifafun olosun
Tiise Aya agboniregun
Igbati nofo mi oju sogbere omo
Ebo omo ni won ni ko mon se
Osi gbebo nibe orubo
Nje iwori mon ka osu mon
Oyun ni olosun nnihun

ASE
Ifa pe enikan se awari omo ti o si ti fe sodi eni yepere
lawujo ki orubo asiko ti yio ni oyun ni o de yi

EBO
Ewure kan
Obi
Epo
Eko
Agbebo adie meji
TRANSLATION
Mon gooro mon gooro nla si fon
Mon farara mon farara nla si wriwo
Divine for Olosun
Being the wife of Agboniregun
He was asked to offer the sacrifice of child bearing
And he complied
Therefore, Iwori do not count months again
Its pregnancy that one counts months for

MESSAGE
Ifa says there is a person very eager to give birth very
close to this person and says the child bearig problem has
already put shame unto him/her in the society that he/she
should offer sacrifice that its time for him/her to give birth

SACRIFICIAL ITEMS
A she-goat
Kola nuts
Palm oil
Pap
Two hens
ESE KETA IWORI GOSUN
keke ni ofi ijo sowo se
Adifafun moni omo alara
Kaka ni o fijo sowo se
Adifafun mon sun omo awujaile
Adifafun orunmila
Baba n lo lee gbe monsun omo awujailwe niyawo
Nje iwo to fe monsun niyawo
Iwo lo wa oran aisun
Iwo lo wa oran aiwo

ASE
ifa ki eleyii
omonse aigboro si ifa lenu
ko gba nkan ti ifa ba wifun
ifa ope nkan lofe se yi
ki o bere lowo ifa dada
koto se

EBO
Akuko adie merin
Eyele funfun merin
Epo pupa
Eko
TRANSLATION
keke ni ofi ijo sowo se
divine for moni the child of Alara
kaka ni ofi ijo sowo se
Divine for mo sun do not sleep the child of Awuja ile
Divine for Orunmila
That was going to marry mo sun do not sleep as his wife
Therefore, its you that marry mo sun do not sleep as that
bring the problem of not been able to sleep unto yourself
Its you that brought the problem of unrest unto yourself

MESSAGE
Ifa warns this person never to shun its words but to
always take to the directives and instructions of ifa and says
he’s intending to do something that he should seek for
guidance with ifa before embarking on such.

SACRIFICIAL ITEMS
Four cocks
Four white pigeons
Palm oil
Pap
IWORI GOSUN
ESE KERIN
Ifa ni iwori gosun gosun
O sowo odo poroporo
Adifafun orunmila
Baba oni owo kan ayona
Ebo aje ni won ni kose
Osi gebo nibe orubo
Kee pe
Kee jina
E bani ni jebute aje suuru

ASE
ifa pe eleyi n sunkun aje ki eleyii orubo ntori aje

EBO
Opolopo ogede omini
Eyin ati
Eyele funfun merin
Obi
Epo
Eko
TRANSLATION
Ifa says iwori gosun gosun
Did a well business for long
Divine for Orunmila
When he has no money to spend
He was asked to offer the sacrifice of wealth
And he complied
Not quiet long
Nor too soon
Come and rejoice with me in excessive blessing of wealth
acquisition

MESSAGE
Ifa says this person is madly in need of the blessing of
wealth that he’s really suffering from wealth acquisition and
says he’s to offer the sacrifice in order for him to be blessed.

SACRIFICIAL ITEMS
Plenty of banana omini
Hen’s egg
Four white pigeons
Kola nuts
Palm oil
Pap
AKOSE IFA IWORI GOSUN
ki otoju ewe sajeje kolo kunna dada kosi se eyele funfun kan
lepo niyo pelu iyere ki owa te iyere osun ni

TRANSLATION
One will get the sajeje herbs and grind to complete powdery
form and use it in cooking a white pigeon with both palm oil
and salt with iyere and print the sign on ifa powder and pour
into the soup for the person to eat.

ISEGUN
Ki oni ewe oruru ati epo oruru ki ogun papo mon ose ati eeru
alamon ki awa te odu ifa iworigosun si oju ose naa ki o se
adur isegun si ki o mon fi we.

MEDICINE 2
TRANSLATION
One will get the oruru herb with the back cover of oruru epo
oruru and get it grinded with local black soap with eeru Alamo
and print the sign of iwori irosun on it and say the prayerc to
it and the person will be bathing with the soap.
IFA EYO IWORI OWONRIN
Enu awo nije irinwon eku
Enu awo nije irinwo eja
Iwori oderin monjo lofa
Asise nifi inu sele
Nifi eyin sede
Adifafun ajijobi
Tii se omo bibi inu agboniregun
Ebo ni won ni ko mon se
O si gbebo nibe orubo
Nje, ifa mon jeki ajijobi oku o
Ipabi awo ki ku boroboro

ASE
Ki eleyi orubo nitori emi re, ki o mon fi eku ati eja bofa re
pelu obi ki o si mon je esebi ti owa lori ifa

EBO
Eku
Eja
Agbebo adie
Obi
Akuko adie meji
Epo
Eko
TRANSLATION
It’s the priest that eats numbers of rats
It’s the priest that eats number of fishes
Iwori oderin monjo lofa
Its asise that chooses its mind as its house
That chooses the back as outside
Divine for Ajijobi
Being the child of Agboniregun
He was asked to offer the sacrifice
And he complied
Therefore, ifa don’t let ajijobi to die
The good priest do not die suddenly
MESSAGE
Ifa says this person should offer the sacrifice because of
his life in order for him to live long and to always offer a rat,
fish in feeding his ifa as well as kola nuts and never to eat the
opened kola nuts that is placed on the ifa.

SACRIFICIAL ITEMS
Rat
Fishes
Hen
Kola nuts
Two cocks
Palm oil
Pap
ESE KEJI
Eeru awo kulo
Elu awo ode obaramonje
Opa aro nifidi pa ayinrin
Adifafun olorubu okejo
Okanla abori yebeyebe
Igba ti nbe laarin ajogun omo araye
Ebo ni won ni ko se
O si gbebo nibe orubo
Nje esunmi o eyin
Afaimo ni sunni

ASE
Ki eleyi o mon pese fun awon agbalagba dada ki won le mon
fi ori fi ese re jin

EBO
Okete kan
Akuko adie meji
Eyele meji
Epo
Eko
TRANSLATION
Eeru the priest of kulo
Elu the priest of obaramonje
Its aro stick that rubs ayinrin with its tip
Divine for Olorubu okejo
Okanla with a very big and flattered head
When he was in the evils of the people
He was asked to offer the sacrifice
And he complied
Therefore, I want blessings
Unconsciously I will be blessed

MESSAGE
Ifa says there is blessings for this person and says he’s to
always offer special meal for the witches, in order for them to
always overlook his did and mistakes.

SACRIFICIAL ITEMS
A big rat
Two cocks
Two pigeons
Palm oil
ESE KETA
Enu awo nije irinwo eku
Enu awo a je irinwo eja
Iwori ni obewe kotorogun owonrin
Adifafun orunmila
Baba ngbogun rebi atoke doke
Ebo ni won ni ko mon se
Osi gbebo nibe orubo
Kee pe
Kee jinna
Ogun tawo baja
Ajasegun moni o

ASE
Ifa pe ogun kan nbe niwaju eleyi, korubo ko le ba a
segun naa.

EBO
oruko kan
Obi
Epo pupa
Akuko meji
Eko
TRANSLATION
It’s the priest that eats numbers of rats
It’s the priest that eats numbers of fishes
Its iwori that did not do consultation before embarking on war
with owonrin
Divine for Orunmila
When he was waging war with place of mountain to mountain
He was asked to offer the sacrifice
And he complied
Not quiet long
Nor too soon
Any war fought by the priest
Becomes the one that is characterized by victory

MESSAGE
Ifa says there is blessings of victory over enemies for this
person and says there is a war/problem before that he should
offer the sacrifice in order for him to be victorious.

SACRIFICIAL ITEMS
A he-goat
Kola nuts
Palm oil
Two cocks
Pap
ESE KERIN
Opa aro nifidi payinrin
Adifafun olofin
Ti nsogbogbo arun
Ti nara kaka alailadide
Ebo ni won ni kose
Osi gbebo nibe orubo
Nje ogbo agborako
Logbo alabahun
Adagbarako ni ti igbin

ASE
Ki eleyii orubo ajinde ara ko mon rubo nitori aare

EBO
Alabahun meji
Igbin to pinu meji
Epo
Eko
TRANSLATION
It’s the opa that uses it tip in killing the ayinrin
Divine for Olofin
That was very sick
That was trying but unable to stand up
He was asked to offer the sacrifice
And he complied
Therefore, its with blessing of long life
Longevity of walking by crawling tortoise is that of the tortoise
Its old and crawl that we finds in the snails

MESSAGE
Ifa says this person should offer the sacrifice of good
health recovery and to always be offering sacrifice because of
himself.

SACRIFICIAL ITEMS
Two tortoises
Two big snails
Palm oil
Pap
AKOSE
ISEGUN
Ori alabahun kan tafi rubo
Odidi atare kan totobi dada
Aojo papo ao fi si gbere si aarin
Lori koniye

TRANSLATION
A head of a tortoise that was offered as sacrifice with a
complete alligator pepper will all be burnt to gether and use it
in making uncountable incision at the middle of one’s head.

AJE
Ewe aje pelu ewe sajeje ao lopapo ao fise igbin ti afi rubo yi lo
ao te iyere osun ni odu ifa iwori owonrin a o se adura si dada
ao ko je

TRANSLATION
The aje herb with sajeje herbs will both be grinded
together and use it in cooking a big snail that was offered and
print the sign on ifa powder iwori owonrin and chant the
verse to it and then say the prayer to it and the person will eat
it all.
IFA EYO IWORI OBARA
Adaba kenkeluku
Babalawo aje
Adifafun Aje
Aje sawo lo si oja ojugboro mekun
Ebo ni won ni kose
Osi gbebo nibe orubo
Nje adaba kenkeluku
Kosile ta o mon aje

ASE
Ifa pe ibi ti eleyi, ba nlo korubo ki ole ba gbayi nbe

EBO
Pelu eyele
Ogede omini
Obi
Oti
Eyele meji
Epo
Eko
TRANSLATION
Adaba kenkeluku a gentle dove
The priest of Aje
Divine for Aje
That was on priesthood mission to the town of ojugboromekun
He was asked to offer the sacrifice
And he complied
Therefore, the gentle dove
There is no good home very close to dove that will be far from
blessing of wealth

MESSAGE
Ifa says where ever this person is intending to go that he
should try and offer the sacrifice in order for him to be famous
before returning home.

SACRIFICIAL ITEMS
Pigeon
Banana omini
Kola nuts
Wine
Pigeon
Palm oil
Pap
Pap
ESE KEJI
Ijo moti daye
Nbere roko ri
Adifafun adaba susu
Nlo oko alero odun
Ebo ni won ni ko se
Osi gbebo nibe orubo
Kee pe
Kee jina
Eba ni nijebutu ire gbogbo

ASE
Ki eleyii orubo nitori irin ajo to nlo ki osi rubo ntori omo

EBO
Ewure
Obi
Oti
Igbin
Epo
Eko
TRANSLATION
Since my birth
I have never hoe or farm for once
Divine for the gentle dove
That was going to an impromptu farming in a year
He was asked to offer the sacrifice
And he complied
Not quiet long
Nor too soon
Come and rejoice with me in the blessings of all goodness

MESSAGE
Ifa says there is blessing for this person and says he’s to
offer the sacrifice that he’s embarking on a journey that he
should offer the sacrifice in order for him to give birth.

SACRIFICIAL ITEMS
A she-goat
Kola nuts
Wine
Snails
Palm oil
Pap
ESE KETA
Ni jo ti mo ti daye
Nbere roko ri
Adifafun alaimon isin
Ope toji
Ti n fi ojo edu yunko
EBO ni won ni ko mon se
Nje iwori ni o mon isin ope
Loji nifi ojo edu yunko

ASE
Ki eleyii ojoko ti ifa ni ona abayore ki o mon dako ni
asiko yi ti fa ni ko gbeju mon

EBO
Agbeboadie meji
Eyele meji
Akuko adiere meji
Epo ati eko
Kosi mon bofa pelu
Abo adie kan pelu obi ati oti
TRANSLATION
Ever since I was born
I have never farm or hoe before
Divine for someone that do not know how to serve ope ifa
That wakes up and goes out on farming
He was asked to offer the sacrifice
Therefore, its iwori that do not know how to serve the ope
That woke up and was using the suppose ifa day for farming

MESSAGE
Ifa says this person should concentrate to the feeding of
ifa, that ifa is his way out of his problems and warns him
never to embark on farming at this moment but to concentrate
unto the ifa.

SACRIFICIAL ITEMS
Two hens
Two pigeons
Two cocks
Palm oil
Pap
Hen
Kola nuts
wine
ESE KERIN
Iwori obabira
Babalawo ori
Adifafun ori
Ori nda se ayere lohun nikan soso
Ebo ni won ni ko mose
Ori si gbebo nibe orubo
Nje kerekere
Ori ni o sai di eleni

ASE
Ki eleyii orubo ki o mon ba da se aye re ki o le di eni apesin

EBO
Eye etu meji
Eyele funfun meji
Akuko kan
Epo ati obi
Kofi eye etu kan bo ori re
Pelu obi ati oti
TRANSLATION
Iwori obabira
The priest of Head destiny
Divine for the Head destiny
That was living his life alone
He was asked to offer the sacrifice
And he complied
Therefore, gradually and gradually
The head did not cease to be bless with several surbodinates

MESSAGE
Ifa says this person should offer the sacrifice in order for
him not to be living his life alone and for him to be someone
who people will be coming to serve

SACRIFICIAL ITEMS
Two guinea fowls
Two white pigeons
A cock
Palm oil
Pap
Wine
A guinea fowl
Kola nuts
AKOSE IWORI OBARA
ISEGUN
Ori eye etu ti won fi bo ori re won o jo pelu oko atare kan ninu
atare kan won o fi sin gbere si aarin orire

TRANSLATION
The head of a pigeon that was used in propitiating the person’s
destiny will be burnt with a complete alligator pepper and use
it in making incisions at the middle of one’s head

AJE
Eyele funfun kan la o fi se aseje ewe adosusu pelu tanapossoi
ao lo papo ao fi se eyele funfun kan lepo niyo je ao te iyere
osun ni odu ifa iwori obara

TRANSLATION
A white pigeon will be killed and use it in preserving special
meal with adosusu herbs with tanaposo herb and grind them
all together with both palm oil and salt and print the sign of
iwori obara on ifa powder and mix with the soup for the
person to eat
IFA EYO IWORI OKANRAN
Iwori orinkan
Awo olore agbon
Adifafun olore agbon ti isale oja
Igbati nda saye re loun nikan
EBO ni won ni ko se
Osi gbebo nibe orubo
Nje iwori orikan
Atise rin lenikan
Taye fi yeni

ASE
Ifa pe eleyii nda se aye re ni ki orubo ki omon ba da se
aye re mon.

EBO
Eye etu meji
Eyele meji
Akuko adie meji
Epo
Eko
TRANSLATION
Iwori orinkan
Awo olore agbon
Divine for Olore agbon of the down side of the market place
When he was living his life alone
He was asked to offer the sacrifice
And he complied
Therefore, Iwori orinkan
How could someone be living alone with comfort

MESSAGE
Ifa says this person is living his life alone and says he’s to
offer the sacrifice in order for him not to be alone and for him
not to be doing things with loneliness.

SACRIFICIAL ITEMS
Two guinea fowls
Two pigeons
Two cocks
Palm oil
Pap
ESE KEJI
Moduro mori
Gbagede olofin
Mo bere mori
Yangidi odua
Babalawo ori
Adifafun ori
Ori ngbogun rode apere
Ebo ni won ni ko mon se
Nje ori loja lojara
Ori loja lode apere
Ori pele adudu mon da
Asakara mon leke

ASE
Ki eleyii orubo isegun pelu ibi ti o nlo ko ko lee baa ja
ajasegun ki osi bio ori re daadaa

EBO
Akuko adie meji
Pelu eye etu meji
Eyele naa meji
Epo
Eko
Obi
Oti
TRANSLATION
I was standing
I was able to see the field of the Olofin
I was bending down
I was able to sight the vicinity of Odua
The priest of destiny
Divine for the Destiny
When he was waging war with the town of Apere
He was asked to offer the sacrifice
Therefore, it’s the destiny that brings good fortune
It’s the destiny that aids blessings
Destiny sorry the one that is black but brilliant
The one that determines blessings
MESSAGE
Ifa says this person should offer the sacrifice of victory
and says he’s going somewhere that he should offer the
sacrifice in order for him to be victorious and to
feed/propitiate his destiny in order for him to be victorious.
SACRIFICIAL ITEMS
Two cocks
Two guinea fwols
Two pigeons
Palm oil
Pap
Kola nuts
Wine
ESE KETA
Kogokogo lun agogo
Gbongbangbongan loun Ajija
Akifi ajija kede ilu
To ba re kete
Amadi ori agogo
Adifafun orunmila
Baba nlo lete ile aye do
Baba te ile aye do tan
Won ni ko mon losi ode orun
Ifa ni iro ni won pa
Ifa ni odo loni ki nbayin duro
Olo loni ki nmon le lo
Adosusu loni ki ewa duro timi laaye mi
ASE
Ki eleyii orubo dada lori nkan ti o fe se tori ti o ba se
aseyori re tan aye ofe le ni aaye re kuro

EBO
Oruko kan
Akuko meji
Eyele meji
Epo
Eko
Erunrun odo Erunrun olo
Pelu ewe adosusu
TRANSLATION
Kogokogo is the sound made by the bell
Gbongbangbongan is the solund of Ajija
No one could use the ajija in drumming
When its open up
Its become the bell top
Divine for Orunmila
That was going to originate and establish the eath
When he established the earth
He was told to go or return back to the heaven
He said its all a lie
He said its mortal that says I should be staying and living with
you
Its grinding stone that says I should not return
Its adosusu that says you should stay with me on earth

MESSAGE
That this person should offer the sacrifice on what he
intends to do because as soon as he’s able to overcome and
complete the mission successfully that they will want to get rid
or send him away from such successful assignment.

SACRIFICIAL ITEMS
A he-goat
Two cocks
Two pigeons
Palm oil
Pap
The itches of the mortal a
The itches from grinding stone
The aduro susu herbs
ESE KERIN
Iwori orinkan
Awo ile agboniregun
Adifafun agboniregun
Igbati nsogbogbo gorun
Ti nira kaka alaile dide
Ebo ni won ni ko mose
O si gbebo nibe orubo
Kepe kejina ewa bawa
Laruse ogun

ASE
Ki eleyii orubo ajinde ara ki osi rubo aare.

EBO
Akuko adie meji
Alabahun meji
Agbeboadie meji
Epo
Eko
TRANSLATION
Iwori orinkan
The priest of agboniregun
Divine for Agboniregun
When he was very sick
That was trying but unable to stand up
He was asked to offer the sacrifice
And he complied
Not quiet long
Nor too soon
Come and rejoice with me in blessing of victory

MESSAGE
Ifa says this person should offer the sacrifice of good
health recovery and to offer the sacrifice for himself in order
for him not to fall sick.

SACRIFICIAL ITEMS
Two cocks
Two tortoises
Two hens
Palm oil
pap
AKOSE IWORI ORIKIKAN
AJE
Ewe adosusu
Ipepe ara odo ipepe ara olo
Ao gun papo ao po mon ose dudu
Ao mon fi ose na we eo mon se adure si

TRANSLATION
The adosusu herbs will be grinded with the itches of the
mortal, the itches of the grinding stone and local black soap
and one will be bathing with the soap and be praying to it.

ISEGUN
Ogbe ori akuko ti afi rubo ao ge ao lo papo mon eyo atare meje
fun obinrin eyo atare mesan fun okunrin ao fi sin gbere si
aarin ori

TRANSLATION
the comb of the head of the cock that was offered as sacrifice
will be cut off and grind with seven seeds of alligator pepper in
the case of the female and nine for male and use it in making
incisions at the middle of one’s head.
IFA EYO IWORI AWEDA
Iwori aweda
Eda ogbogun ebo ni
Ifa ni ka mon se dada
Adifafun aweda ti o gboju
Le oogun ju ebo lo
Nje iwori aweda,
Eda ogbogun
Ebo ni ifa ni ka mon se

ASE
Ifa pe ki eleyii
O mon gboju le oogun
Etutu ni ko mon se
Dada

EBO
Akuko adie meji
Agbeboadie meji
Okete kan
Epo
Eko
TRANSLATION
Iwori aweda
Man does not do with medicine but offering of sacrifice
Ifa says one should be of good behaviour
Divine for the Aweda that will be very brave
And rely on medicine than offering of sacrifice
Therefore, iwori aweda
Man have nothing to do with medicine
But to always be sacrificial at all time

MESSAGE
Ifa warns this person from relying so much on medicine
but to always be sacrificial at all time.

SACRIFICIAL ITEMS
Two cocks
Two hens
A big rat
Palm oil
pap
ESE KEJI
Ifa ni iwori aweda
Eda ogboogun
Ebo ni ifa ni ka mon se
Adifafun orunmila
Baba nfomi oju sogbere aya
Ebo ni won ni ko mon se
Osi gbebo nibe orubo
Nje ekowo wa ewa yan
Edu loko
Akuko gagara koni kowo
Se oko gbebo

ASE
Ifa pe ire lati ipase obinrin fun eleyi, Ifa eleyii si nwa
obinrin korubo daada

EBO
Agbeboadie meji
Eye etu meji
akuko kan
Obi
Oti
Epo
Eko
TRANSLATION
Iwori aweda
Man does not do with medicine but offering of sacrifice
Ifa says one should be of good behaviour
Divine for Orunmila
When he was crying for the blessing of acquisition of a wife
He was asked to offer the sacrifice
And he complied
Therefore, come down with your money to choose edu
As your husband
The big cock will not find it difficult the normal offering of
sacrifice
MESSAGE
Ifa says there is blessings for this person through a lady
and says he’s still eager to get married to a wife and says he’s
to offer the sacrifice that he will later be blessed.

SACRIFICIAL ITEMS
Two hens
Two guinea fowls
A cock
A kola nut
Wine
Palm oil
Pap
ESE KETA
Ifa ni iwori wo oun
Rere da
Iwori wo oun rere da
Ifa bi o bada rere tan
Ki o se rere ku fun mi
Adifafun orunmila
Baba nfomi oju sogbere aje
Ebo ni won ni ko mon se
Osi gbebo nibe orubo
Nje iwori worere da fun miwa

ASE
Ki eleyii rubo ire gbogbo ki ire ole to lowo ki osi rubo
nipase omo iyare kan ti yio laa

EBO
Eyele meji
Akuko adie meji
Eyeetu meji
Epo ati eko
TRANSLATION
Ifa says iwori do things in accordance to how it should be done
Iwori do things in accordance to how it should be done
Ifa after doing it well
That you should remain little for me
Divine for Orunmila
When he was crying of the blessing of wealth acquisition
He was asked to offer the sacrifice
And he complied
Therefore, iwori look for good ifa outcome and bring unto me

MESSAGE
Ifa says this person shouls offer the sacrifice of all
goodness and for him to be receiving blessings of goodness
and to offer the sacrifice that he will be blessed through one of
the child of his elder or younger ones

SACRIFICIAL ITEMS
Two pigeons
Two cocks
Two guinea fowls
Palm oil
pap
ESE KERIN
Iwori aweda
Eda o gboogun
Ebo ni ifa ni ka mon se
Adifafun ori inu
Abufun tode
Nje ori inu mi
Mon ba to de je

ASE
Ki eleyi o mon bo ori re dada ki o mon gbekele oogun
nkan ki o si mon peese fun awon agbalagba dada kosi mon
rubo

EBO
Eye etu meji
Akuko adie meji
Eyele meji
Okete
Ki ofi eye etu kan
Bo ori re pelu obi ati oti
TRANSLATION
Iwori aweda
Man does not do with medicine
But offering of sacrifice
Divine for the inner destiny
Together with that of outside destiny
Therefore, the inner head destiny
Do not disturb my outer one

MESSAGE
Ifa says this person should offer the sacrifice and to
propitiate his destiny and warns him never to rely on medicine
alone and to always be offering special meal for the witches
and to always be sacrificial at all time

SACRIFICIAL ITEMS
Two guinea fowls
Two cocks
Two pigeons
A big rat
Kola nuts
wine
AKOSE IWORI AWEDA
ISEGUN
Ori okete meta ewe mon fowo ba omo mi pupo odidi atare
meta ao jo papo
Ao pe ifa si ao mon fi fo eko tutu mun lalelale

TRANSLATION
Three heads of big rats, plenty of the mofowo ba omo mi
herbs, three complete alligator pepper will all be burnt
together and chant the verse to it and one will be taking it with
cold pap every night before going to bed

AJE
Ewe aje pelu ewe etipon ola ao lo papo ao fi se igbin meji ao se
adure si dada ao je gbogbo re.

TRANSLATION
The aje herbs with etiponola herbs and get them grinded
together and use it in cooking two snails and say the prayer to
it very well and eat it all.
IFA EYO IWORI OSA
Iwori ni oduro wo
Osa wo ti fi ngbe owo ijo
Adifafun orunmila
Baba nllole mun ile
Soro tuntun lodun
EBO ni won ni ko mon se
O si gbebo nibe orubo
Nje odun odin yi san mi
Ju tesin lo
To badi iwoyi amodun
Gbodogbodo igbo opo enini seruwa

ASE
Ifa pe ire ibugbe tuntun fun eleyi ko rubo ibujoko tuntun

EBO
Igbin merindinlogun
Eyele fun merin
Epo pupa ati eko
TRANSLATION
Its iwori that do not wait and be watching
Osa was looking at him as he was dancing
Divine for Orunmila
When he was going to take the land for making money in a
new year
He was asked to offer the sacrifice
And he complied
Therefore, this year favors me
Than the previous
When its this time next year
I will be more comfortable than I am now

MESSAGE
Ifa says there is blessing of new comfortable residential
home for this person and says he’s to offer the sacrifice in
order for him to be receive it and be comfortable.

SACRIFICIAL ITEMS
Sixteen snails
Four white pigeons
Palm oil
Pap
ESE KEJI
Ese rere karode
Adifafun awusa
Ti nfomi oju sogbere omo
Ebo ni won ni ko mon se
Osi gbebo nibe orubo
Nje ese rere karode
Oloni moro ile o gba omo awusa

ASE
Ifa pe ire omo fun eni ti o da ifa iwori osa ki omo re o le
po dada

EBO
Agbeboadie merin
Eyele merin
Epo ati eko
Obi
Oti
TRANSLATION
Ese rere karode
Divine for Awusa someone from a tribe
That was crying of child acquisition
He was asked to offer the sacrifice
And he complied
Therefore, behave well outside
Oloni moro, the house do not accommodate the Awusa

MESSAGE
Ifa says there is blessings of child bearing for this person
and says he’s to offer the sacrifice in order for him to be
blessed with numbers of children.

SACRIFICIAL ITEMS
Four hens
Four pigeons
Palm oil
Pap
Kola nuts
Wine
ESE KETA
Iwori ni oduro wo
Osa wo ti fi ngbe owo ijo
Adifafun orunmila
Baba nsawo rode omijo
EBO ni won ni ko mon se
Osi gbebo nibe won rubo
Nje baba romijo baba ndari bo wa
Aye aye aye ge

ASE
Ifa pe ode yo ti nbe niwaju eleyi korubo si koto lo ko le ba
gbayi bo nbe

EBO
Eyele meji
Eye etu meji
Epo
Eko
Oti
Obi
TRANSLATION
Its iwori that do not wait and be watching
Osa was looking at him as he was dancing
Divine for Orunmila
When he was on priesthood mission to the town of omijo
He was asked to offer the sacrifice
And he complied
Therefore, the great father went to omijo
And returned back with blessings
And life became very interesting

MESSAGE
ifa says this person is intending to go somewhere and
says he’s to offer the sacrifice in order for him to be famous
from the place and return with goodness.

SACRIFICIAL ITEMS
Two pigeons
Two guinea fowls
Palm oil
Pap
Wine
Kola nuts
ESE KERIN
Iwori oje awusa
Ara otan oje aja
Adifafun awusa kole badi
Olomo laye
Ebo ni won ni kose
Igba aitubo
Igba aiteru
Bomo awusa se poto
Won ofinu han ara won

ASE
Ki eleyi orubo nitori omo ki awon omo ti o ba sibi ole
gboro si ara won lenu ko rubo ki won o mon ba mon se ota si
ara won

EBO
Akuko adie meta
Pepeye meta
Epo
Eko
TRANSLATION
Iwori do not eat awusa fruit
The people of otan town do not eat dog meat
Divine for the Awusa person’s name from a tribe
In order for him to be able to give birth on earth
He was asked to offer the sacrifice
Period of refusal
Period of non attempted
With the numbers of the people from awusa tribe
They were not straightforward to the other

MESSAGE
Ifa says this person should offer the sacrifice in order for
him/her to be able to give birth on earth and when she gives
birth for the unity tp be among the children and for them not
to hate the other.

SACRIFICIAL ITEMS
Three cocks
Three ducks
Palm oil
Pap
AKOSE IWORI OSA
ISEGUN

Ori pepeye ti won fi rubo ao jo pelu oko atare kan yio mon fi
epo pupa la lalelale

TRANSLATION
The head of a pigeon that was offered as sacrifice will be burnt
together with an alligator pepper and the person will be
leaking it with palm oil every night

AKOSE AJE
Eye etu to fi rubo yi yio la laya pelu eyele kan yio fi opolopo
ewe awoyoyo kun yio jo papo yio mon fin oyin laa nigbakugba

TRANSLATION
The guinea fowl that was offered as sacrifice will be halfly
divided into two at the chest part with a pigeon and put plenty
of awoyoyo herbs to it and get them all burnt together and one
will be leaking it anytime.
IFA EYO IWORI AYOKA
Iwori ayoka
Adifafun ayoka
Ti nfomi oju sogbere omo
Ebo ni won ni komon se
O si gbebo nibe orubo
Kee pe
Kee jinna
E bani ni jebutu omo

ASE
Ki orubo ntori omo ki osi mon fi omo yo eniti ko ti bimo
Rara

EBO
Agbeboade merin
Eyele titobi merin
Epo
Eko
Obi
Oti
Epo pupa
TRANSLATION
Iwori ayoka
Divine for Ayoka
That was crying of blessing of child bearing
He was asked to offer the sacrifice
And he complied
Not quiet long
Nor too soon
Come and rejoice with me for the blessing of child bearing

MESSAGE
Ifa says this person should offer the sacrifice because of
the blessing of child bearing and never to make jest of anyone
that has never give birth to a child at all that he will be
blessed.

SACRIFICIAL ITEMS
Four hens
Four pigeons
Palm oil
Pap
Kola nuts
Wine
Palm oil
ESE KEJI
Ilu winrin lawo ilu winrin
Ilu winrin lawo ilu winrin
Adifafun ajijobu
Tise omo iwori ayoka
Nje obi won o obi po
Owo awo rere lati
Ba obi

ASE
Ki eleyii o mon je ki obi o mon won nidi ifa re ki o mon ko
obi si ori ifa re dada.

EBO
Opolopo obi
Akuko adie meji
Eyele meji
Epo
Eko
TRANSLATION
Ilu winrin is the priest of ilu winrin
Ilu winrin is the priest of ilu winrin
Divine for Ajijobu
Being the child of iwori ayoka
Therefore, the kola nuts do not loose fame
Its in the hand of a good priest that one sees the kola nut

MESSAGE
Ifa says there is blessings for this person and warns him
to always let kola nuts to be sufficient in the front of his ifa
very well at all time.

SACRIFICIAL ITEMS
Plenty of kola nuts
Two cocks
Two pigeons
Palm oil
Pap
ESE KETA
Ifa ni iwori wokawoka
Adifafun igba
Igba nloko ailero odun
Ebo ni won ni ko se
Igba aitubo
Igba aiteru
E wo ifa awo ki biti nse

ASE
Ki eleyi omon gbo nkan ti awon babalawo ba n wi fun un
ki o mon se aigboran ki ole ba jere aye.

EBO
Akuko adie meji
Pepeye meji
Epo
Eko
TRANSLATION
Ifa ni iwori wokawoka
Divine for the calabash
That was going to a sudden and impromptu farm in a year
He was asked to offer the sacrifice
Period of refusal
Period of non attempted
See the words of ifa as its coming to reality

MESSAGE
Ifa says there is blessings for this person and warns him
to always be attentive to the priest on whatever warning they
might be giving to him and never to be ignoring or shunning
warnings in order for him to be blessed on earth.

SACRIFICIAL ITEMS
Two cocks
Two ducks
Palm oil
Pap
ESE KERIN
Iwori ayoka
Adifafun ayoka
Onidi opengele
Eyi ti ofi idi dijale lahere
EBO ni won ni ko se
Igba aitubo
Igba aiteru
Ao fe onile yimo
Idi re npaniyan

ASE
Ki eleyii orubo ki o mon je pe won ole ku ro laarin ilu
ntori isekuse re

EBO
Akuko
Oruko
Epo
Eko
TRANSLATION
Iwori ayoka
Divine for Ayoka
The one with small buttocks size
That will bring about conflict in the village with his buttocks
She was asked to offer the sacrifice
Period of refusal
Period of non attempted
Therefore, we do not want you in this town again
Your sexual life is dangerous and poisonous

MESSAGE
Ifa says there is blessings for this person and says he’s to
offer the sacrifice in order for it not to be that he/she will be
sent away from the town because of his rough sexual life.

SACRIFICIAL ITEMS
A cock
A he-goat
Palm oil
Pap
AKOSE IWORI AYOKA
AJE
Ori oruko ti won fi bo esu ewe awo yoyoy ewe ako mererin
iyere won olopapo ao fise ori oruko yen lepo niyo
Idi esu na ni ao ti je obe na ao mon toro nkan ti abafe lasiko
igbana

TRANSLATION
The head of a he-goat that was used in feeding the esu,
awoyoyo herbs, the four male herbs, ina herbs, aje herb, ire
herb and anragba herbs will all be grinded together and use it
in cooking the head a cock with both palm oil and salt and it
is in the front of esu that it is all to be eaten and one will be
praying for whatever one wishes to receive.

ISEGUN
Ewe segun sete ewe gbegi oju ode ao gun mon ose dudu ao te
iyere osun ni iwori ayoka ao sure si ao mon we ni ojo ketaketa

TRANSLATION
Segunsete herbs, gbegi ojude herbs will be grinded with
local black soap and print the sign on iwori ayoka on ifa
powder and one will be bathing with it every three days
IFA EYO IWORI TUTU
Iwori tutu dodo
Iwori tutu nini
Adifafun oburo igbodo
Ti njaye elekoko
Ebo ni won ni ko se
O si gbebo nibe orubo
Oburo igbodo torubo
Ara o sa tu nini

ASE
Ki eleyii orubo ki o mon ba jaya elekoko mon

EBO
Eye etu meji
Eyele meji
Agbeboadie meji
Epo ati eko
TRANSLATION
Iwori that was very cold
Iwori that was very cool
Divine for Oburo igbodo
That was living a very tough and hard life
He was asked to offer the sacrifice
And he complied
The oburo igbodo that offered the sacrifice
Was living a very cool and easy life

MESSAGE
Ifa says there is blessings for this person and says he’s to
offer the sacrifice in order for him not to be living a very tough
and rugged life again.

SACRIFICIAL ITEMS
Two guinea fowls
Two pigeons
Two hens
Palm oil
Pap
ESE KEJI
Iwori turupon turupon
Babalawo ipon
Adifafun ipon
Ipon nbe laarin ota
EBO omo araye ni won
Ni ko se
Osi gbebo nibe orubo
Kepe kejina eba wa
Laruse ogun

ASE
Ifa ni ki eleyi o mon sa fun ogun ki osi rubo si ogun tinbe
ni waju re ko le ba segun na.

EBO
Oruko
Akuko adie meji
Epo
Eko
Ipon ti won fi Mon ro obe tele
TRANSLATION
Iwori turupon turupon
The priest of Ipon
Divine for Ipon
That was in the midst of enemies
He was asked to offer the sacrifice of the evil of the people
And he complied
Not quiet long
Nor too soon
Come and rejoice with me for the blessing of victory

MESSAGE
Ifa says this person should always be bold in any
condition he might find himself and to offer the sacrifice to the
likely war coming his way for him to be victorious.

SACRIFICIAL ITEMS
A he-goat
Two cocks
Palm oil
Pap
Ipon used in staring soup
ESE KETA
Iwori tutu dodo
Iwori tutu nini
Babala wo omi
Difafun omi
Omi ntorun bo waye
EBO ni won ni ko se
O si gbebo nibe orubo
Nje bomi ba bale omi anipa
Bi agbara ba bale ala iluja

ASE
Ki eleyi orubo ki okiki re ole kan ni ile aye yi ki okiki re ti
onkan ko mon wokan

EBO
Omi tutu
Eyele meta
Akuko adie meta
Epo
Eko
TRANSLATION
Iwori that was very cold
Iwori that was very cool
The priest of water
Divine for water
When he was coming from heaven to the earth
He was asked to offer the sacrifice
And he complied
Therefore, when water pour down it makes an impact
When the erosion comes, it goes round the town

MESSAGE
Ifa says this person should offer the sacrifice in order for
him to be popular for goodness and says he’s to be of good
behavior to be popular for goodness.

SACRIFICIAL ITEMS
Cold water
Three pigeons
Three cocks
Palm oil
Pap
ESE KERIN
Iwori tutu dodo
Iwori tutu nini
Adifafun orunmila
Baba njaye elekoko
Ebo ni won ni kose
Osi gbebo nibe orubo
Nje oba alade fi elelde rubo
Gbede lara o mon de wa lo
Gbede

ASE
Ki eleyi o gbo nkan ti ifa ba so fun ki o si fi era elede bofa

EBO
Eran elede
Eyele
Eye etu
TRANSLATION
Iwori that was very cold
Iwori that was very cool
Divine for Orunmila
When he was living a hard and difficult life
He was asked to offer the sacrifice
And he complied
Therefore, the great king offered pig as sacrifice
We shall all be at comfort
Complete comfort

MESSAGE
Ifa says there is blessings of goodness for this person and
says he’s to offer the sacrifice and to be heeding to warnings
and instructions that may be given to him and says he’s to
feed the ifa with pork meat.

SACRIFICIAL ITEMS
A pig
Pigeon
Guinea fowls
AKOSE IFA IWORI TUTU
AJE

Ki o fi eran elede se ASEje pelu ewe sinkinmindin to po dada


ki o wa fi iyere osun pe ifa no 4 yi koju

TRANSLATION
The person should use the pork meat in preparing special
meal with plenty of sinkinminni herbs and chant the verse to
it with ifa powder and the person will eat it all

ISEGUN
Ewe mon fowo ba omo mi pelu ewe koyin sorun pelu eeru
alamon ao gun papo mon, ose dudu yio mon fiwe ao mon se
adure si ti aba ti new.

TRANSLATION
The mofowo ba omo mi herb, with koyinsoorun herbs
together with eeru Alamo and get the grinded together and mix
with local black soap and the person will be bathing with it.
IFA EYO IWORI WOTUA

Iwori wotu peerepe


Adifafun keke
Tii se omo iye olomijo
Iwori wotu peerepe
Adifafun okoto tise
Omo iye olomijo
Ebo ni won ni ko se
Won si gbebo nibe won rubo
Nje oro wa dijo dayo peerepe

ASE
Ki omo iyameji o rubo aseyori lori ise won

EBO
Eyele meji
Pepeye meji
Epo
Eko
TRANSLATION
Iwori wotu peerepe
Divine for Keke
Being the child of the great mother Olomijo
Iwori wotu peerepe
Divine for Okoto
Being the child of Olomijo
They were asked to offer the sacrifice
And they complied
Therefore, our issue has become something worthy of dancing
and singing

MESSAGE
Ifa says there is blessings for two children of the same
mother and says they should offer the sacrifice to their place
of work in order for them to be blessed.

SACRIFICIAL ITEMS
Two pigeons
Two ducks
Palm oil
Pap
ESE KEJI
Iwori wotu
Peerepe
Adifafun okoto
Okoto nlo eti okun lojo
EBO ni won ni ko mon se
Igba aitubo
Igba aiteru
Eyin o ri ifa awo ki biti nse
Ifa de alase ope
Abise wara wara

ASE
Ki eleyii o mon lo ode ijo ni ojo meta yii ki o si gbo ikilo ti
awon awo ba so fun dada o

EBO
Pepeye meji
Eyele meji
Epo
Eko
TRANSLATION
Iwori wotu
Peerepe
Divine for Okoto
That was going to the sea side to dance
He was asked to offer the sacrifice
Period of refusal
Period of non-attempted
Don’t you see the words of ifa has its coming to reality
Ifa has come the great commander
Ope with effective and efficient functions

MESSAGE
Ifa warns this person from going to any club or festivity
at this present moment and warns him to take to warnings
given to him by priests very well.

SACRIFICIAL ITEMS
Two ducks
Two pigeons
Palm oil
Pap
ESE KETA
Eyi gbalanja bi abere
Eyi minijo bi ikokun
Adifafun orunmila
Baba nbe laarin ota
Sangiliti ebo ni won
Ni ko mon se
Osi gbebo nibe orubo
Kee pe
Kee jina
Ewa ba wa laruse ogun

ASE
Ki eleyi orubo isegun ota, Ifa pe aarin ota ni eleyi wa korubo

EBO
Akuko adie meta
Okete kan
Epo
Eko
TRANSLATION
Eyi gbalanja bi abere
Eyi minijo bi ikokun
Divine for Orunmila
When he was in the midst of enemies
He was asked to offer the sacrifice
And he complied
Not quiet long
Nor too soon
Come and rejoice with me for the blessing of victory

MESSAGE
Ifa says this person should offer the sacrifice in order for
him to be victorious over his enemies that he’s in the midst of
enemies that he should try and always be sacrificial at all
time.

SACRIFICIAL ITEMS
Three cocks
A big rat
Palm oil
Pap
ESE KERIN
Iwori wo tu peerepe
Adifafun elegiri
Igbati nsaye loun nikan
soso girogiro
Ebo ni won ni ko mon se
O si gbebo nibe orubo
Nje eeyan logun elegiri

ASE
Ki orubo ki o mon bada se ile ayere ki o ledi eni apesin

EBO
Oruko
Opolopo igbin
Epo
Eko
TRANSLATION
Iwori wo tu peerepe
Divine for Elegiri
When he was living his life alone
Without anyone by him
He was asked to offer the sacrifice
And he complied
Therefore, its everyone that is blessed that will have people to
serve them either directly or indirectly

MESSAGE
Ifa says the blessings of goodness for this person and
says he’s to offer the sacrifice in order for him not to be living
his life alone.

SACRIFICIAL ITEMS
A he-goat
Plenty of snails
Palm oil
Pap
AKOSE IWORI WOTUA

ISEGUN
Awo etu, egbotude odidi atare kan, ao go papo ao mon te
ni odu ifa iwori wotupere

TRANSLATION
The skin of guinea fowl with a complete alligator pepper
and get them all grinded together and print the sign of iwori
otua on it.

AWURE
Eyele kan ewe etiponola ao lopelu iyere aofise eyele yen je ao
se adure si aokoje.

TRANSLATION
A pigeon, the etiponola herb will be grinded together with iyere
and use it in cooking the pigeon with both palm oil and salt,
one will say the prayer to it and eat it all.
IFA EYO IWORI WERE
Bi obada kokoko nikole
Adifafun orunmila
Babaje gbese ogun oke
Won ni ko I opgbon oke rubo
Osi gbebo nibe orubo nje
Bi o ba de kokoko ni ko le

ASE
Ifa pe nkan le fun eleyii sugbon ki ogbiyanju ko rubo ti
awon babalawo kafun ki ole ba de

EBO
Eye etu meji
Opolopo igbin
Eyele meji
Epo ati eko
TRANSLATION
Bi obada kokoko nikole
Divine for Orunmila
That was in debt problem of huge twenty thousand
And was instructed to offer sacrifice with thirty thousand
And he complied
If a problem is not too tough there may not be solution

MESSAGE
Ifa says things are too tough for this person that he’s not
being finding life easy that he should try and offer the sacrifice
prescribed to him by the priest in order for him to be blessed
and feel comfortable.

SACRIFICIAL ITEMS
Two guinea fowls
Plenty of snails
Two pigeons
Palm oil
Pap
ESE KETA
Iwori were
Babalawo ata
Adifafun ata
Igbati nfomi oju sogbere omo
EBO ni won ni kose
Osi gbebo nibe orubo
Ewa bawa laarin omo

ASE
Ki eleyi orubo nitori omo ki osi rubo ki araye o mon pa
omo reje

EBO
Agbeboadie meji
Okete
Akuko adie meji
Epo
Eko
TRANSLATION
Iwori were
The priest of pepper
Divine for the pepper
When he was crying of child bearing
He was asked to offer the sacrifice
And he complied
Come and rejoice with me for the blessing of child bearing

MESSAGE
Ifa says this person should offer the sacrifice because of
the blessing of child bearing and for the witches not to be
killing his children.

SACRIFICIAL ITEMS
Two hens
Big rats
Two cocks
Palm oil
Pap
ESE KERIN
Awo aboju kotokoto koto
Babalawo AJE
Adifafun AJE
AJE ntorun bo wa saye
EBO ni won ni kAJE ose
Nje AJE de oni so
Fi so sile awo

ASE
Ki obo aje ki aje ole duro ti

EBO
Eyele funfun
Eye etu meji
Agbebo adie meji
Epo
Eko
TRANSLATION
Awo aboju kotokoto koto
The priest of aje wealth
Awo aboju kotokoto koto
Divine for wealth
When he was coming from heaven down to the earth
He was asked to offer the sacrifice
Therefore, Aje has come the great determinant of progress
Come and secure the house of the priest

MESSAGE
Ifa says there is blessings for this person and says he’s to
offer the sacrifice and to feed the aje deity in order for blessing
of wealth to stand by him.

SACRIFICIAL ITEMS
White pigeons
Two guinea fowls
Two hens
Palm oil
Pap
AKOSE IWORI WERE
ISEGUN
Epo ata ijosi aoloti o kunna
Dada ao po po mon ose dudu
Ao ko sinu poko agbon
Ao mon fi fo owo wa larolaro
Ao mon so nkan ti abafe si

TRANSLATION
The back cover of ijosi pepper will be grinded to powdery form
and mix with local black soap and pack into the empty
coconut back and one will be using it in washing one’s hands
every morning and praying for whatever one wishes.

AJE
Ewe sAJEje ao lo ti opo
Ao sa ti ogbe aotun lo kunna
Ao te ni iwori were
Apefa re si
Ao da sinu oyin ao mon la

TRANSLATION
Plenty of sajeje herbs will be grinded to powdery form and
sundry it and later regrind it and print the sign of iwori were
to it and chant a verse to it and pour into the honey and one
will be leaking it.
IFA EYO IWORI OSE
Ifa ni iwori wowo wowo
Ifa ni wiro wokun wokun
Iwori wokun tan
Koto wode
Adifafun enlojo agan
Ti ntorun bo wa saye
Ebo omo ni won ni ki
Won si gbebo nibe won rubo
Kepe kejina ewa bawa laarin omo

ASE
Ifa pe awon ni ti won nwa omo ifa pe ebo ni ki eleyi o mo
rukole ba di olomo

EBO
Opolopo igbin
Agbeboadie merin
Epo
Eko
TRANSLATION
Ifa ni iwori wowo wowo
Ifa ni wiro wokun wokun
When iwori got there
Before it comes back
Divine for numbers of barren
That was coming from heaven to the earth
He was asked to offer the sacrifice
And they complied
Not quiet long
Nor too soon
Come and rejoice with me in thee midst of children

MESSAGE
Ifa says there are some people who were very eager to
give birth and says they should offer the sacrifice in order for
them to be blessed with children.

SACRIFICIAL ITEMS
Plenty of snails
Four hens
Palm oil
Pap
ESE KEJI
Iwori wese wese
Adifafun Aase mon gamonga
Ti won ni ko rubo
Ogun omo araye
Igba aitubo
Igba aiteru
Eri ifa awo ki bi ti n se
Ifa de alase ope abise warawara

ASE
Ki eleyi orubo laarin opolopo awon ti won jo nse nkan
papo ti o mon je pe ti e ni o ni gbayi lawujo awujo awon joku

EBO
Pepeye meji
Eyele meji
Epo ati eko
Translation
Iwori wese wese
Divine for Aase mongamonga
That was asked to offer the sacrifice
Because of the evil of the people
Period of refusal
Period of unattempted
Don’t you see the words of ifa has its coming to reality
Ifa has come the great commander with effective and efficient
work/function

MESSAGE
Ifa says this person should offer the sacrifice among his
colleagues that were working together in order for his own to
be famous among his colleagues.

SACRIFICIAL ITEMS
Two ducks
Two pigeons
Palm oil
Pap
ESE KETA
Iwori wowo wowo
Iwori wokun wokun
Adifafun won ni Isese Asere
Ibi ti won ti moju owo ju omo lo
Eyin pele ara isese asere
Te mon oju owo ju omo lo

ASE
Ki eleyi o mon mon oju owo ju omo lo Ifa ni omo ni yio la
eleyi

EBO
Agbeboadie meji
Eye etu meji
Epo ati eko
TRANSLATION
Iwori wowo wowo
Iwori wokun wokun
Divine for the people of isese asere
Where they value money than children
Sorry you people of isese asere
That you value money that child bearing

MESSAGE
Ifa says there is blessings for this person and warns him
never to value money than child bearing that its his child that
will bring blessings unto him.

SACRIFICIAL ITEMS
Two hens
Two guinea fowls
Palm oil
Pap
ESE KERIN
Aba awo ile Oniseri
Adifafun oniseri
Ni kutukutu awuro
Igbati nfomi oju sogbere
Ire gbogbo
EBO ni won ni ko mon se
Ero opo ero ofa
Kosi eni ti ori bo abamo se

ASE
Ifa pe ire ola fun eleyi sugbon ko mo deja nkan ti won
basofun

EBO
Pepeye meji ebo
Eyele meji ebo
Akuko adie meji fun ebo
Epo
Eko
TRANSLATION
Aba the priest of the house of Oniseri
Divine for Oniseri
That woke up very early in the morning
When he was crying for the blessing of all goodness
He was asked to offer the sacrifice
Pilgrims of ipo
Pilgrims of ofa
No one could overcome any form of regret one way or the other

MESSAGE
Ifa says there is blessings of fortune for this person but
warns him never to overlook anything or shun instructions
that might be given to him in order for him not to regret.

SACRIFICIAL ITEMS
Two ducks
two pigeons
Two cocks
Palm oil
Pap
AKOSE IWORI WOWO
AJE
Ewe adosusu aolo pelu iyere ao fi se eja ajabo kan lepo niyo ao
te ifa iwori wowo sinu opon pelu iyere osun ao se adura si ao
je gbogbo re pata.

TRANSLATION
The adosusu herbs will be grinded with iyere and use it in
cooking a fish with both palm oil and salt and print the sign of
iwori wowo on the divining board with the ifa powder and say
one’s prayer to it and the person will eat it all.

ISEGUN
eegbo igi aparun ao gun mon ose dudu ao kop si ori okuta ako
ao te ifa iwori wowo si orio ose yi ao mon fi we lale ti a ba fe
sun.

TRANSLATION
The root of aparun tree will be grinded with local black soap
and pack unto the solid stone and print the sign of iwori wowo
on the soap and the person will be bathing with it every night
before going to bed.
IFA EYO IWORI WOFUN
Tiri janjan
Adifafun opeeluju
Ti oraye lai ni ku
Ebo ni won ni kose
Osi gbebo nibe orubo
Nje, tiri janjan laba ope leluju
Lari awo laiku tirijanjan

ASE
Ifa pe ki eleyi orubo aiku ifa pe oun ose aiku eleyi Ifa pe
ebo ni ko mon se

EBO
Akuko adie meta
Agbeboadie meta
Epo ati eko
TRANSLATION
Tiri janjan
Divine for ope eluju
That will go to the earth without going to die
He was asked to offer the sacrifice
And he complied
Therefore, its in good health and that we meets the ope eluju
That we sees the priest with immortality

MESSAGE
Ifa says this person should offer the sacrifice of
immortality that he will bless him with blessing of immortality
that he should always be sacrificial at all time.

SACRIFICIAL ITEMS
Three cocks
Three hens
Palm oil
pap
ESE KEJI
Iwori towofun towofun
Iwori tesefun tesefun
Iwori ti agbede mejeji
Fun seruseru
Adifafun agbado ti nlo
Oko ailero odun
Ebo ni won ni ko se
O si gbebo nbe orubo
Nje okan soso ni agbado gori ebe
Ti o ba di amodun
Igba omo lagbado munbo
Igba omo

ASE
Ki eleyi orubo nitori omo ki omo o le po leyin re dada

EBO
Agbebo adie meji
Opolopo agbado
Epo
Eko
TRANSLATION
Iwori towofun towofun
Iwori tesefun tesefun
Iwori ti agbede mejeji
Fun seruseru
Divine for corn
That was going to an impromptu farm in a year
He was asked to offer the sacrifice
And he complied
Therefore it in single/pieces that maize gets unto the ridges
When its another year, its come out with uncountable
seedlings

MESSAGE
Ifa says this person should offer the sacrifice in order for
him to have numbers of children by him.

SACRIFICIAL ITEMS
Two hens
Plenty of corns
Palm oil
Pap
ESE KETA
Iwori wofun Agbagijan
Adifafun orunmila
Baba nfomi oju sogbere ire
EBO ni won ni kose
Osi gbebo nibe orubo
Nje iwori wofun kije orunla
Eba ni wa kurubusu eja lo

ASE
Ki eleyi o mon je obe orunla tabi ila fun igbadie ki osi
mon deja rera

EBO
Eja aka
Eye etu
Akuko adie meji
Epo ati eko
TRANSLATION
Iwori wofun Agbagijan
Divine for Orunmila
That was crying of blessings of goodness
He was asked to offer the sacrifice
And he complied
Therefore, iwori wofun do not eat dried persevered okro
Try and get the preserved fishes for him

MESSAGE
Ifa says or warns this person from eating dried and
preserved okro for a while and warns him never to go against
the warning for him not to later regret.

SACRIFICIAL ITEMS
Dried coiled fish
Guinea fowl
Two cocks
Palm oil
Pap
ESE KERIN
Ti suuku ba kangidi
Gbogbo ayaba ni
Darijo ti won mojo
Adifafun adabo penpe
Ti nsawo lo si ode owo
Ebo ni won ni kose
O si gbebo nibe orubo
Nje ki ni oje ki ebo oda adabo
Kassi jebo oda adabo

ASE
Ki eleyi o mon yo ti ebo seyin ninu gbogbo nkan ti oba
nse ki osi rubo irin ajo to nlo

EBO
Akuko adie meta
Eyele funfun meta
Epo ati eko
TRANSLATION
Ti suuku ba kangidi
Gbogbo ayaba ni
Darijo ti won mojo
Divine for Adabo penpe
That was on priesthood mission to the town of owo
He was asked to offer the sacrifice
And he complied
Therefore, what makes the sacrifice to be accepted
The complete offering makes the sacrifice to be accepted

MESSAGE
Ifa says there is blessings for this person and warns him
never to toy with offering of sacrifice that he should always be
sacrificial, that he’s trying to embark on a journey that he will
return with blessings

SACRIFICIAL ITEMS
Three cocks
Three white pigeons
Palm oil
Pap
AKOSE IWORI WOFUN
ISEGUN
Ipepe ara ope ifa eyo atare mesan fun okunrin meje fun
obinrin ao lo papo ao fi sin gbere si aarin ori wa eyo mesan
tabi meje

TRANSLATION
The itches from the ifa board, nine pieces of alligator peper,
seven in the case of female will all be grinded together and use
it in making incisions at the middle of one’s head either seven
or nine depending on the gender of the person.

AJE
Egbo tanaposo epo jebo ewe aje ao lo papo ao fi se pepeye kan
lepo niyo ao t iyereosun ni odu ifa iwori wofun
Ao rotan ifa iwori wofun si ao je ao se isure si ao je

TRANSLATION
The root of tannaposo plant, the aje herb will both be grinded
together and use it in cooking a pigeon with both palm oil and
salt and print the sign of iwori ofun on ifa powder and the
person will pray to it and eat it all.