Вы находитесь на странице: 1из 4

CV

ADI FİRUDİN
SOYADI HƏSƏNOV
ATASININ ADI XANBALA
TƏVƏLLÜD 6/1/1950
MİLLİYYƏTİ AZƏRBAYCANLI
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ŞABRAN RAYONU UZUNBOYAD
DOĞULDUĞU YER
KƏNDİ
ÜNVAN SUMQAYIT ŞƏHƏRİ 13 MKR-N EV 15 MƏNZİL 68

PASPORT AZE 01351044


(01865) 7-00-45 (ev);
TELEFON
(050) 364-54-14 (mob)
AİLƏ VƏZİYYƏTİ EVLİ
TƏHSİLİ ALİ
1957-1967 ORTA MƏKTƏB
1967-1972 AZƏRBAYCAN NEFT VƏ KİMYA İNSTİTUTU
UKRAYNA İVANO-FRANKOVSK NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU
1977
İXTİSASARTIRMA KURSU
AZƏRBAYCAN NEFT VƏ KİMYA İNSTİTUTU HƏRBİ
HƏRBİ MÜKƏLƏFİYYƏT KAFEDRASINDA HƏRBİ HAZIRLIQ - EHTİYATDA OLAN BAŞ
LEYTENANT
İŞ FƏALİYYƏTİ
1972-1973 SUMQAYIT AŞQARLAR ZAVODU

SİYƏZƏN NEFT VƏ QAZÇIXARMA İDARƏSİ (NQÇİ) -


1973-1980 OPERATOR, BÖYÜK MÜHƏNDİS, İSTEHSALAT RƏİSİ,
İSTEHSALAT-TEXNİKİ ŞÖBƏNİN BÖYÜK MÜHƏNDİSİ

"AZƏRİQAZSAZLAMA" İDARƏSİ -
1980-1981
BÖYÜK MÜHƏNDİS
SUMQAYIT ZONAL İSTEHSALAT QAZ BİRLİYİ -
1981-1985
BAŞ MEXANİK
SƏNAYEDƏ İŞLƏRİN TƏHLÜKƏSİZ GÖRÜLMƏSİNƏ VƏ
DAĞMƏDƏN İŞLƏRİNƏ NƏZARƏT KOMİTƏSİ -
1985-2006
BAŞ
MÜFƏTTİŞ

"AZƏRİQAZ" QSC BAKI ŞƏHƏR NƏRİMANOV RAYON QAZ


İSTİSMAR İDARƏSİ-
2007-2008
TEXNİKİ-İSTEHSALAT
ŞÖBƏSİNDƏ 10-CU DƏRƏCƏLİ MÜHƏNDİS
ARDNŞ "AZƏRİQAZ" İB SUMQAYIT QAZ İSTİSMAR İDARƏSİ -
2008-2010
TEXNİKİ-
İSTEHSALAT ŞÖBƏSİNİN RƏİSİ
2010 cu ildən hal-hazıradək "AZƏRBORU" İB-NİN BAŞ DİREKTORUNUN KÖMƏKÇİSİ

BİLDİYİ DİLLƏR Azərbaycan, rus - əla, alman - yaxşı


Kompyuter bilikləri Word-əla, Excell-əla, İnternet-əla
CV
ИМЯ Фирудин
ФАМИЛИЯ Гасанов
ОТЧЕСТВО Ханбала
ДАТА РОЖДЕНИЯ 6/1/1950
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ Азербайджанец

МЕСТО РОЖДЕНИЯ Азербайджанская Республика, село Узунбояд Дивичинского района

АДРЕС город Сумгаит, 13 микр-н, дом 15, кв 68


ПАСПОРТ AZE 01351044
(018) 657-00-45 (дом);
ТЕЛЕФОН
(050) 364-54-14 (моб)
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Женат
ОБРАЗОВАНИЕ Высшее
1957-1967 Средняя школа
Азербайджанский Институт Нефти и Химии
1967-1972
(ныне Нефтяная Академия)
Курс повышения квалификации в Институте Нефти и Газа в г.
1977
Ивано-Франковске Украинской Респ.
1967-1972 гг прошел военнную подготовку на военной кафедре
ВОИНСКАЯ СЛУЖБА Азербайджанского Института Нефти и Химии. Старший лейтенант-
инженер в запасе
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1972-1973 Сумгаитский завод Присадок - старший оператор

Нефтегазодобывающее Управление Сиязаньнефть - оператор, ст.


инженер цеха, начальник производства, ст. инженер
1973-1980
производственно-технического отдела нефтегазодобывающего
управления

Управление "Азгазналадка" -
1980-1981
ст. инженер пуско-наладочного участка
Производственно-Газовое Обьединение г. Сумгаита -
1981-1985
главный механик
Комитет по надзору за безопасным ведением работ в
1985-2006 промышленности и горному надзору -
главный госинспектор

АОЗТ "Азеригаз" Эксплуатационно-газовое управление


Наримановского района г. Баку -
2007-2008
инженер 10-й
категории производственно-технического отдела
ГНКАР (SOCAR) П/О "Азеригаз" Эксплуатационно-газовое
управление г. Сумгаита -
2008-2010
начальник производственно-
технического отдела
2010- до 2013-го года Помощник генерального директора ОАО "Азербору"

Знание языков Русский- отлично, турецкий-хорошо, немецкий-удовлетворительно