Вы находитесь на странице: 1из 1

Щедрий вечір, щедрівочка

Allegretto con moto 


6      
Сопрано І 
 8         
   
щед - рі - воч - ка, а вже за - хо - дить Ма - ла - ноч - ка
6      
Сопрано ІІ  8         
   
Щедрий ве - чір, щед - рі - воч - ка, а вже за - хо - дить Ма - ла - ноч - ка
6   
Альт  8       
 
              
5  Гей! Гей!
                 
S.               
     
а вже за - хо - дить Мала - ночка. Вийди, вий-ди, газдо, з ха - ти, ма - єш ра - дість
         
S.                             
  
а вже за- хо - дить Ма-ла - ноч-ка. Вийди, вий- ди, газдо, з ха - ти, ма - єш ра - дість коло ха - ти
     
                 
A.   
         

11

        ten.            
S.         
  
ма - єш ра - дість ко - ло ха - ти, - А ти, газ - до, ти газ - доч - ку, прий- ми на - шу
        
S.                          
 
Гей! Гей! А ти, газ - до, ти газ - доч - ку, прий-ми на - шу
A.        
                  
16
  poco

rall.
   
S.              

Ма - ла - ноч - ку, прий - ми на - шу Ма - ла - ноч - ку!
 
S.       
            
Ма - ла - ноч - ку, прий - ми на - шу Ма - ла - ноч - ку!
      
A.  
           

Вам также может понравиться