Вы находитесь на странице: 1из 3

Ще

не вмерли України ні слава ні воля


Ukrainas nasjonalsang

  
Mykhailo Verbytsky


                   
  
    

            
Ще не вмер ла У кра ї ни ні сла ва, ні во ля,

        
         
             
Ще не вмер ла У кра ї ни ні сла ва, ні во ля,

  

              
  
  
Ще не вмер ла У кра ї ни ні сла ва, ні во ля,

   
Ще не вмер ла У кра ї ни ні сла ва, ні во ля,

  
                
  
5

   
          
ще нам, брат тя у кра їн ці, у сміх не ться до ля!

       
               
  
ще нам, брат тя у кра їн ці, у сміх не ться до ля!

  

             
   
ще нам, брат тя у кра їн ці, у сміх не ться до ля!

  
ще нам, брат тя у кра їн ці, у сміх не ться до ля!

sangerforum@musikk.no
  
      
           
9

  
                
Зги нуть на ші во рі жень ки, як ро са на сон ці,

 

 
                 
Зги нуть на ші во рі жень ки, як ро са на сон ці,

 
                  

Зги нуть на ші во рі жень ки, як ро са на сон ці,

 
Зги нуть на ші во рі жень ки, як ро са на сон ці,

   
                    
13


           
за па ну єм і ми, брат тя у сво їй сто рон ці!

        
   
                   
за па ну єм і ми, брат тя у сво їй сто рон ці!

                    
   
 
за па ну єм і ми, брат тя у сво їй сто рон ці!

 
за па ну єм і ми, брат тя у сво їй сто рон ці!

2 www.sangerforum.no
          
  
     
        
 
17

    

                  
   
Ду шу й ті ло ми по ло жим за на шу сво бо ду та й по ка жем

                       
 
Ду шу й ті ло ми по ло жим за на шу сво бо ду та й по ка жем

   

           
           
 
Ду шу й ті ло ми по ло жим за на шу сво бо ду та й по ка жем

 
Ду шу й ті ло ми по ло жим за на шу сво бо ду та й по ка жем

        

           
22
1. 2.

   
       
що ми, брат тя, ко заць ко го ро ду! ро ду!

       
  
                 
що ми, брат тя, ко заць ко го ро ду! ро ду!


               
     
що ми, брат тя, ко заць ко го ро ду! ро ду!

  
що ми, брат тя, ко заць ко го ро ду! ро ду!

sangerforum@musikk.no 3