Вы находитесь на странице: 1из 3

Рейтинг абитуриентов по среднему баллу аттестата специальности

«Гостиничное дело» на 15.08.2020г.

№ п/п Фамилия, имя, отчество Средний Аттестат


балл
1. Соколюк Ксения Сергеевна 5,00 копия
2. Низамова Альбина Гайсовна 4,84 копия
3. Федюнина Анастасия Олеговна 4,63 оригинал
4. Ахметханова Регина Альфридовна 4,50 оригинал
5. Артешкина Виктория Сергеевна 4,50 оригинал
6. Сальникова Ирина Алексеевна 4,47 копия
7. Колосова Мария Александровна 4,45 копия
8. Михайлова Анна Антоновна 4,45 оригинал
9. Коннова Анна Сергеевна 4,43 оригинал
10. Колесниченко Дарья Викторовна 4,42 копия
11. Абайдуллин Тимур Рафаэлевич 4,40 копия
12. Зайцева Елена Алексеевна 4,35 копия
13. Годунова Екатерина Вадимовна 4,30 оригинал
14. Бахитова Диана Радиковна 4,30 оригинал
15. Катичева Дарья Михайловна 4,30 оригинал
16. Аюпова Гузель Равилевна 4,30 оригинал
17. Табакова Дарья Александровна 4,25 оригинал
18. Токтарева Ксения Ивановна 4,24 копия
19. Капалина Анастасия Алексеевна 4,20 оригинал
20. Субота Дарья Алексеевна 4,05 копия
21. Алмазова Мария Владимировна 4,05 копия
22. Ишкиняева Диляра Наилевна 4,00 оригинал
23. Карасева Анастасия Александровна 4,00 копия
24. Кобякина Екатерина Сергеевна 4,00 копия
25. Пысенкова Анастасия Андреевна 4,00 копия
26. Мартыненко Арина Даниловна 3,95 оригинал
27. Хамдеева Алина Альфредовна 3,95 оригинал
28. Арсентьева Диана Павловна 3,90 оригинал
29. Агапова Елизавета Сергеевна 3,90 копия
30. Белова Александра Александровна 3,90 копия
31. Унискова Анастасия Юрьевна 3,85 копия
32. Белова Екатерина Сергеевна 3,84 оригинал
33. Сандалова Анастасия Евгеньевна 3,70 копия
34. Тихонова Дарья Дмитриевна 3,70 оригинал
35. Вассиярова Ксения Леонидовна 3,65 оригинал
36. Ванюхина Дарина Дмитриевна 3,60 оригинал
37. Фаткуллова Аделя Расулевна 3,60 оригинал
38. Тихонова Мария Дмитриевна 3,55 оригинал
39. Улитин Никита Андреевич 3,43 оригинал
40. Ендовицкий Никита Романович 3,36 оригинал
41. Максина Дана Дмитриевна 3,30 оригинал
42. Сафаралиева Камиля Эльданизовна 3,25 оригинал

Рейтинг абитуриентов по среднему баллу аттестата специальности


«Технология продукции общественного питания» на 15.08.2020г.

№ п/п Фамилия, имя, отчество Средний Аттестат


балл
1. Горбунова Анастасия Сергеевна 4,45 оригинал
2. Насыбуллина Лилия Айратовна 4,40 оригинал
3. Айсина Алина Ришатовна 4,36 копия
4. Головушкина Анна Алексеевна 4,30 оригинал
5. Военкова Екатерина Станиславовна 4,30 оригинал
6. Топтыгина Инна Сергеевна 4, 25 копия
7. Панина Анастасия Игоревна 4,20 оригинал
8. Петрова Елизавета Александровна 4,16 оригинал
9. Халимов Артур Азатович 4,15 оригинал
10. Хусаинова Анастасия Николаевна 4,15 оригинал
11. Исаева Ангелина Ивановна 4,14 оригинал
12. Серебряков Никита Артемович 4,10 оригинал
13. Шубина Екатерина Олеговна 4,10 копия
14. Стрижеус Екатерина Сергеевна 4,00 оригинал
15. Тазикова Карина Рамильевна 4,00 оригинал
16. Николаева Ксения Андреевна 3,90 оригинал
17. Гущин Александр Владимирович 3,90 оригинал
18. Емелькина Татьяна Сергеевна 3,90 оригинал
19. Аббязова Алиса Риналевна 3,85 оригинал
20. Аюпова Лейсан Иршатовна 3,85 копия
21. Речкалова Светла Владимировна 3,80 оригинал
22. Дьяконова Анастасия Алексеевна 3,76 копия
23. Симонова Александра Викторовна 3,75 оригинал
24. Калыгина Евгения Генадьевна 3,75 оригинал
25. Сокур Вероника Алексеевна 3,75 оригинал
26. Неткасов Александр Данилович 3,65 оригинал
27. Минсафина Карина Ильгамовна 3,65 оригинал
28. Меньшова Юлия Евгеньевна 3,62 оригинал
29. Захаров Матвей Александрович 3,60 оригинал
30. Кочетков Александр Михайлович 3,55 копия
31. Садыков Али Олимович 3,42 оригинал
32. Шакуров Рустам Равилевич 3,36 оригинал
33. Жуков Михаил Андреевич 3,30 оригинал
34. Хохрин Александр Михайлович 3,30 оригинал
35. Ермуллин Никита Дмитриевич 3,25 оригинал
36. Люляхина Ангелина Денисовна 3,25 оригинал
37. Торшхоева Мадина Абукаровна 3,20 оригинал
38. Ислямов Тимур Радикович 3,20 оригинал
39. Юзбашев Эдуард Эльгизович 3,10 оригинал