Вы находитесь на странице: 1из 3

Учебна 2020 / 2021 година

Номера и хорариум на учителите


№в Учител класен
учебни предмети преподава в клас, паралелка
седм. име, презиме, ръково-
разп. клас, паралелка учебни предмети дител на:
фамилия
1 Димитър Якимов Митев математика 6б
2 Димитър Вълчев Димитров химия и ООС 7 а,б,в
3 Росица Райчева Анастасова философия; гражд.обр. 9 а,б,в; 11 в,г
4 София Великова Димитрова техн. и предпр. 3 а,б,в,г,д
5 Галя Георгиева Радева информ.технологии 6 а,б,в,г,д-I; 7 а,б,в-I; 7 г
6 Антония Валериева Начева ГЦОУД д С ; Оос ; Зи ГЦОУД д
7 Валя Александрова Личева 3а Бел;М;Чо;Чп;Ии;Ф;Чк; иуч-Бел,М,Чо 3а
8 Валя Иванова Дамянова ГЦОУД б С ; Оос ; Зи ГЦОУД б
9 Вили Атанасова Заркова 4г Бел;М;Чо;Чп;Ии;Тп;Ф;Чк; иуч-Бел,М,Чо 4г
10 Даниела Недева Китева 2а Бел;М;Ос;Ии;Тп;Ф;Чк; иуч-Бел,М,Ос 2а
11 Евелина Висерова Ницова 2б Бел;М;Ос;Ии;Тп;Ф;Чк; иуч-Бел,М,Ос 2б
12 Елка Илиева Станчева 4д Бел;М;Чо;Чп;Ии;Тп;Ф;Чк; иуч-Бел,М,Чо 4д
13 Ива Георгиева Георгиева 1д Бел;М;Ос;Ии;Тп;Ф;Чк; иуч-Бел,М,Ос 1д
14 Красимира Илиева Найденова 1а Бел;М;Ос;Ии;Тп;Ф;Чк; иуч-Бел,М,Ос 1а
15 Лидия Петрова Веселинова 1в Бел;М;Ос;Ии;Тп;Ф;Чк; иуч-Бел,М,Ос 1в
16 Людмила Русанова Ванкова 3д Бел;М;Чо;Чп;Ии;Ф;Чк; иуч-Бел,М,Чо 3д
17 Магдалена Володиева Димитрова ГЦОУД е С ; Оос ; Зи ГЦОУД е
18 Малинка Петрова Драганова ГЦОУД а С ; Оос ; Зи ГЦОУД а
19 Маргарита Емилова Нейкова 4б Бел;М;Чо;Чп;Ии;Тп;Ф;Чк; иуч-Бел,М,Чо 4б
20 Мая Декова Тодорова 2в Бел;М;Ос;Ии;Тп;Ф;Чк; иуч-Бел,М,Ос 2в
21 Миглена Диянова Николова ГЦОУД г С ; Оос ; Зи ГЦОУД г
22 Надя Тодорова Тодорова 2е Бел;М;Ос;Ии;Тп;Ф;Чк; иуч-Бел,М,Ос; хор.-1,2,3,4 сб. 2е
23 Наталия Величкова Тодорова 1е Бел;М;Ос;Ии;Тп;Ф;Чк; иуч-Бел,М,Ос 1е
24 Наталия Параскевова Игнатова ГЦОУД ж С ; Оос ; Зи ГЦОУД ж
25 Олег Парашкевов Маринов 4е Бел;М;Чо;Чп;Ии;Тп;Ф;Чк; иуч-Бел,М,Чо 4е
26 Пепа Блажева Николова 2д Бел;М;Ос;Ии;Тп;Ф;Чк; иуч-Бел,М,Ос 2д
27 Ралица Тодорова Цветанова английски език 2 а,б,в,г,д,е; 3 в,г,д;
28 Росица Георгиева Димитрова 2г Бел;М;Ос;Ии;Тп;Ф;Чк; иуч-Бел,М,Ос 2г
29 Силвия Веселинова Иванова ГЦОУД в С ; Оос ; Зи ГЦОУД в
30 Силвия Любенова Георгиева 4в Бел;М;Чо;Чп;Ии;Тп;Ф;Чк; иуч-Бел,М,Чо 4в
31 Снежанка Иванова Лишкова 1г Бел;М;Ос;Ии;Тп;Ф;Чк; иуч-Бел,М,Ос 1г
32 Станка Ганева Ненчева 1б Бел;М;Ос;Ии;Тп;Ф;Чк; иуч-Бел,М,Ос 1б
33 Стелка Трифонова Кръстева 4а Бел;М;Чо;Чп;Ии;Тп;Ф;Чк; иуч-Бел,М,Чо 4а
34 Татяна Димитрова Събкова 3в Бел;М;Чо;Чп;Ии;Ф;Чк; иуч-Бел,М,Чо 3в
35 Теодора Маринова Дихонова 3г Бел;М;Чо;Чп;Ии;Ф;Чк; иуч-Бел,М,Чо 3г
36 Цветомира Георгиева Стойчева 3б Бел;М;Чо;Чп;Ии;Ф;Чк; иуч-Бел,М,Чо 3б
37 Цецка Димитрова Василева английски език 3 а,б; 4 а,б,в,г,д,е
38 Валентина Миткова Тишкина БЕЛ 5 а,б,в; 12 г; фуч-5 б 5б
39 Галина Йорданова Генкова БЕЛ 9 а,б,в,г,д; 12 а; ; иуч-9 а,б 9б
40 Галина Цветанова Димитрова БЕЛ 11 а,б,в,г,д; иуч-11 б 11 б
41 Драгомира Кирилова Александрова БЕЛ 7 а,б,в,г; фуч 7 б 7б
42 Ивелина Милчева Танева БЕЛ 6 з; 7 д,е,ж 6з
43 Китка Василева Съйнова БЕЛ 6 г,д,е,ж 6г
44 Кристина Методиева Младенова БЕЛ 6 а,б,в,и; фуч-6 б 6б
45 Мариана Божидарова Пенчева БЕЛ 10 а,б,в,г,д; иуч-10 а,б 10 б
46 Надежда Евгениева Тевяшова БЕЛ 5 з; 8 в,г,д 5з
47 Радинка Петракиева Иванова БЕЛ 8 а,б; 12 б,в; иуч-8 а,б; зип-12 б 8б
48 Цветелина Цветанова Николова БЕЛ 5 г,д,е,ж 5е
49 Антоанета Георгиева Стоянова английски език 5 г; 6 а,б,в; 7 а,б 6а
50 Валентина Димитрова Василева английски език 8а 8а
51 Валерия Ангелова Цветанова английски език 8в 8в
52 Десислава Григорова Бинова английски език 9 а,б,в,г,д 9г
53 Диана Искренова Иванчева английски език 8г 8г
54 Иглика Калева Николова английски език 11 а,б,в; иуч-11 а,б,в 11 в
55 Йоана Николова Дойнова английски език 10 б,г; 11 г,д; 12 в; иуч-10 б,г; 11г,д; зип-12 в 10 г
56 Камелия Тодорова Добрева английски език 6 г,д,е,ж,з,и
57 Мариела Първанова Тодорова английски език 5 а,б,в; 7 в,г; 12 б; зип-12 б 12 б
58 Маринела Николова Йорданова английски език 5 д,е,ж,з; 7 д,е,ж
59 Мая Цанова Цанова английски език 8б
60 Наталия Иванова Николова английски език 8д 8д
61 Христина Ангелова Стоичкова английски език 10 а,в,д; 12 а,г; иуч-10 а,в,д; зип-12 а,г 12 г
62 Росица Докова Василева немски език 9 аб,гд; 10 абд; 11 абв; 12 бв; иуч-5 а,вд,еж; 6 г; 7 вг,е
63 Цветанка Иванова Драганова немски език 9 в; 10 вг; 11 гд; 12 а,г; ; иуч-5 б,г; 6 аб,в,е; 7 аб; зип-12г 6е
64 Антоанета Ангелова Георгиева руски език 9 а; 10 ад; 11 аб; 12 в; иуч-5 аб; вг; е, з; 6 б,в,д,ж,з,и; 7 аб
65 Юлия Иванова Нинова руски език 9 бв;гд; 10 б,вг; 11 в,гд; 12 аб; иуч-5 д,ж; 6 а; 7 вг,д,ж
66 Даниела Живкова Живкова математика 6 г,д,е,ж; иуч-6 г,д,е,ж 6д
67 Даниела Илиева Цветкова математика 7 г,д,е,ж,; иуч-7 г,д,е,ж 7д
68 Диана Георгиева Йончева математика 10 г,д; 11 в,г,д; иуч-10 г,д; 11 г,д 11 г
69 Ивайло Илиев Лачев математика 9 в,г; 11 а,б; 12 а,б,в,г; иуч-9 г; зип-12 а,г 12 а
70 Нели Гетова Георгиева математика 5 г,д,е,ж,з; иуч-5 г,д,е,ж,з 5д
71 Николай Димитров Николов математика 8 а,б,в,г,д; 10 а,б,в
72 Теодора Иванова Узунова математика 6 з,и; 9 а,б,д; иуч-6 з,и; 9 д
73 Христинка Иванова Пеева математика 6 в; 7 а,б,в; иуч-6 в; 7 а,б,в; фуч-7 а 7а
74 Цветослава Анкова Горанова математика 5 а,б,в; 6 а; иуч-5 а,б,в; 6 а; фуч-5 а; 6 а 5а
комп.моделиране; КМ-3 а,б,в,г,д-I; 4 а; 4,б,в,г,д-I; ИТ-
75 Ани Иванова Петрова 5 а-г-I; 6 е,ж,з,и-I; 7 д,ж-I; 7 е
инф.технологии
информатика; И-8 в,г,д-I; ИТ-6 а,б-II; 8 а,б,в,г,д-I; 9 а,б,в-I;
76 Валентина Иванова Петрова иуч-8 а,б-I;
инф.технологии
информатика; И-8 в-II; ИТ-5 а,б,в,г-II; 5 д,е,ж,з-I; 6 в,г,д,е,ж-II; 8 а,б,в-II
77 Венелина Драганова Радева
инф.технологии иуч-8 а,б-II
ИТ-9 г-I; 9 д;; 10 а,б,в,г-I;10 д; иуч-И-10г-I; 10 д;
информатика;
78 Десислава Тончева Борисова 10 д
инф.технологии ИТ-9 г-I; 9 д; 10 а,б,в,г-I; 10 д; 11 а; 11 б,в-I
информатика;
79 Йончо Йорданов Йончев иуч-И-11 г,д; ИТ-11 г,д 11 д
инф.технологии
комп.моделиране; КМ-3 а,б,в,г,д-II; 4 б,в,г,д-II; 4 е
80 Клавдия Димитрова Иванова ИТ-5 д,е,ж,з-II; 6 з,и-II; 7 а,б,в,д,ж-II
инф.технологии
информатика; ИТ-9 а,б,в,г-II; 10 а,б,в,г-II; иуч-И-10 г-II; ИТ-9 г-II; 10
81 Мария Стоянова Русева
инф.технологии а,б,в,г-II; 11 б-II; зип-ИT-12 б; 12 в-I
информатика; И-8 г,д-II; ИТ-8 г,д-II; иуч
82 Наталия Горанова Иванчовска 11 в-II; зип-И-12 г; ИТ-12 а; 12 в-II
инф.технологии
83 Биляна Любомирова Ангелова история и цив. 5 д,е,ж,з; 6 a,б,в,г,и; 7 в,г,д 6в
84 Горан Георгиев Делиев история и цив. 9 в,г,д; иуч-11 а,б 11 а
85 Дора Ангелова Въчовска ист.и цив.; СЛ 10 а,б,в,г,д; сл-12 а,г; иуч-10 а,б
86 Илка Славова Вескова история и цив. 5 а,б,в,г; 6 д,е,ж,з; 7 а,б,е,ж 7е
87 Людмила Славчева Паргова ист.и цив.; СЛ 9 а,б; 12 а,б,в,г; сл-12 б,в; зип-12 б 9а
88 Вероника Маринова Вътева ЧП; геогр.и икон. ЧП-5 а,б,в; ГИ-5 а,б,в,г,ж,з; 6 в,г,д,е,ж 5ж
89 Малинка Ангелова Пачева география и икон. 5 д,е; 7 а,б,в,г; 10 б,в,г,д 7г
90 Нина Любенова Тотева география и икон. 10 а; 12 а,б,в,г; иуч-10 а; 11 а; зип-12 а,б,г 10 а
91 Стефка Тодорова Цветанова география и икон. 6 а,б,з,и; 7 д,е,ж; 9 а,б,в,г,д 7ж
92 Йоанна Стойчева Иванова философия; гражд.обр. 8 а,б,в,г,д; 9 г,д; 10 а,б,в,г,д; 11 а,б,д
93 Катя Георгиева Ралчева биология и ЗО 7 а,б,в; 10 а,б,в; иуч-10 в; 11 в 10 в
94 Олга Пантева Иванова ЧП; биология и ЗО ЧП-5 г,д,е,ж,з; БЗО-7 г,д,е,ж
95 Стефка Боянова Стойчева биология и ЗО 9 а,б,в,г,д; 10 г,д; иуч-9 в; зип-12 в 12 в
96 Калина Любенова Ангелова човекът и природата ЧП-6 а,б,в,г,д,е,ж,з
97 Маринела Крачунова Маринова физика и астрономия 7 е,ж; 9 а,б,в,г,д; 12 а,б,в,г 9д
98 Надежда Асенова Вълева ЧП; физика и астр. ЧП-6 и; ФА-7 а,б,в,г,д; 10 а,б,в,г,д
99 Лидия Иванова Танева химия и ООС 9 а,б,в; 10 в; иуч-9 в; 10 в; 11 в; зип-12 в 9в
100 Мария Методиева Трифонова химия и ООС 7 г,д,е,ж; 9 г,д; 10 а,б,г,д
101 Антон Петков Антонов музика 5 а,б; 6 а,б,в,г; 7 а,б,в,г; 9 а,б,в,г,д; 10 а,б,в,г,д 7в
102 Димитрина Иванова Кондова музика ПГ; 2 а,б,в,г,д,е; 4 а,б,в,г,д,е; 8 а,б,в,г,д
103 Ренета Стоянова Стоянова музика; кореп. 1 а,б,в,г,д,е; 3 а,б,в,г,д; 5 з; кор.-1,2,3,4 сб.
104 Цанко Христов Мавровски музика 5 в,г,д,е,ж; 6 д,е,ж,з,и; 7 д,е,ж 5г
105 Клаудия Лилянова Черакчиева изобр.изкуство 5 в,г,д,е,ж; 6 а,б,в,и; 7 а,б,в,г; 9 а,б,в,г,д
106 Росица Георгиева Симова изобр.изкуство 5 а,б,з; 6 г,д,е,ж,з; 7 д,е,ж; 8 а,б,в,г,д; 10 а,б,в,г,д 6ж
107 Милко Михайлов Тодоров техн. и предпр. 5 а,б,в,г,д,е,ж-I; 6 е,ж,з,и-I; 7 в,г,д,е-I
108 Петя Стефанова Атанасова техн. и предпр. 5 а,б,в,г,д,е-II; 5 з-I; 6 а,б,в,г,д-I; 7 а,б,ж-I ; 7 e-II
109 Тони Валериев Демирашков техн. и предпр. 5 ж,з-II; 6 а,б,в,г,д,е,ж,з,и-II; 7 а,б,в,г,д,ж-II
110 Асен Василев Събев физ.възп. и спорт 5 г; 6 д,е,ж,з,и; 7 д 6и
111 Гергана Цветанова Радковска физ.възп. и спорт 10 a,б,в,г,д; 12 а,б,в,г
112 Мая Стоянова Цветанова физ.възп. и спорт 5 д,е,ж,з; 6 в; 7 в; 8 г,д
113 Преслава Проданова Лазарова физ.възп. и спорт 5 а,б,в; 9 а,б,в,г,д 5в
114 Продан Лазаров Лазаров физ.възп. и спорт 6 а,б,г; 7 а,б,г,е,ж
115 Поля Николаева Маринова физ.възп. и спорт 8 а,б,в; 11 а,б,в,г,д
116 физ.възп. и спорт 5 в; иуч-5 в