Вы находитесь на странице: 1из 37

Введение.

Ил по е у ело к о то , о
е к .

Я у о т тел о п т у е о о од, то
п т е - п ед ет о лу ок к пе е то , л де
те е о по лед е е кол ко лет. О о о пе к
е од - ту оп т , д етоло . к е о о о по о
л д пе е т до о ое е ое п т е.
у о т тел о п е тол ко лет е о
у т у е о о о. д о е т до о е ,
до лет ко л е е к уд , о е к к е по е л
те по , к к пе е л ое т тел ое п т е, д е
е о о у ел л т л о л . е е п д т
оло , е п оп д т е е, у е е ул кл, е
о ет ко о л ет л , до т то о е
де тел ело ек.
т к, уду оп т п кт ко оо т тел о о п т ,
е д етоло о ту оп то , л е ело т
подел т о е о то , к к е о о ео к
о е т оед - е оу е
полу ет оед т дол о.
К о ле , до т то о то т лк то , ко д
л д е о ут дол о оед т . О т о т.
т ооду е ле о, ол ту о ,
к т о о е , п о ле о до о е .
о т е, т т то к е т, е к о к е т ту,
о т у ел у у к л у те у п т , кото
о ет т о т тело ело ек уде . Я е ол о
оп т то пл е – л лет п де , по ле кото
п од ло о о т т о .
те по , к к пе е л ое т тел ое п т е,
л от о о е к оле , кото е ел
дет т : - лет до о е т пе е од ое
т тел ое п т е о е т пе е од е ло од
л о е к о то , ку л о опл , о о
к т ,д е о . - то о по то о л п о ле
ле к , пото у то туд тек л опл , то ло
от т тел о, п д у л д еп од ло пле т
опл п о ле о. о д е о о т о ло лу е,
о ело то ло о о по то о. е л оло
по- е к , те по , к к т л поло о ело де у ко . Это
то е к к е п о од ло, тол ко у у у л ло к д одо ,
е л , по е у то п о од т. е кто е о л.
е ед л о е к п к е т т т т оо
ле ко о о т . у т д т о т к ол ек,
кото е у т т о о .
ук л о е е од од оо т тел о о п т ,у е
у л е пто л к д у о п ле
л то о е. ук л о е е од од л о то ,
то т кое о т л п о л ле к . по л о
то пу т т од , ко д е п о л п о п о ле
о то . о по ледо тел к к-то п о л : « о о л
п т т ко п о ле о оеде путе
ту оп т ?» тут по л , то у е л о т,
д е ле л дет т е ол е , е од !О о е
п о ло о до т то о т о. о т к е е ул т т
до т т е е, ед ло кто у о от о т к о у
т тел о у п т , о ел тел о у к л о т
то те . ол ко у под од к оеде д ет
е ул т т . Это е т от у , то т- о
под од к оеде , к е е, к к к ело т о л о т . Ко д
ете о о о , п одо , ед – то тол ко
допол е е е , кото е е ет т , тол ко
по о ет.
К о ле , о е ло ое т е л е л
п е о , ко д ело ек о т пол о е о к е т е о
о т тел о п т . е т лк
те , то л д т оед т , у т е е е
едо о , кото о е т, к к п т . ое
т тел ое п т е – то ел етод к п т ,
еле е п од о ед е до т ет п по о
епо к о о т е . л у л о е к о т, то
п е де е о п о дет, уд те ото : п о то те ете т
опл ! опл удут л т е е ед . пото п о дёт.
то л д , у кото т л ео о т е , п о то
е т, к к п т дел т од , то т
те п т о е е о е под од т.
о ет т к, то туп т е о о т е , е
еле е , туп ет п о то т о т о до о у л де .
Это у е п о од т е о от е у о о под од ,
е о о о под од к о у т тел о у п т .
е ее е к о уп т , к о т тел о
п т .
о п о д о е тп о л т л де .
л д л то о лу теле
о о о оп т, у, то о еет
о о ое е е. о д о ее то о, то
ед те. л до о ле дее оо т тел о о п т
л де еко е ду тел о о ко т те
те , кото е о у у то -к е. т е то,
л о, е л ет е -то е е те т е едо е .
о лу е е л под од те к о пот е о т
л о у о е ело ете о о е о оо
о .
К к е е о ок о е т оед ? Эт оп о
по ледо тел о е е по леду де т е ол
п .
! о у е уд л т , то е оп о , де т
оеде , екото пе л д ко е о
от о к о у т тел о у п т оп о о . о
оп т пок ет, то ое л ое о т тел о
п т – то о , от о е е к е е, к у
ело т ое ед е е п одо , , о о о .
ото у то п од ое п т е о ет д т е тол ко
то д , ко д о ете полу т е п од .
л е по о то, то лу е д е е о т
е т к ло у п у. о е у? ото у то к ло – то
то о то , к к топ т о оо п е е ёт
ол о о кол е т у о ед . о е т п о ле
к д ете ол кол е т о у о ед , кото
пе е о ет у , ет оо п е е , е тело
е ет ёт е оо п е е . то
подде т оп еделе у о е тепл , е у телу
ео од о пе е е оп еделе ое кол е т о, у ло о-
е д о де к ло . О! о т тел о
еде ело ек полу ет е о е е од у о о . е
л од пе е о п е е
е е у е ле е т , о е д у по о . л то о
то по т , к к о о о о полу т е
о т тел о еде, тут о о е о о ко плек о
от ет оп о то о, к к до т о о о
п одо .

О к № .Го е от у л д оде.

о п о т е о п о , по е у о е е ел д
от т пе е т ое т тел ое п т е – то
т о о о у к л о т то
етод к по л ое ел е ол о о кол е т л де
ел т е от е оле е , д е от е ел .Я
л д ол кол е т о л де , то ле
лу тел ое кол , кото е од о е о о. Я
т лк те , то л д т то-то е т ое
п т т ко ект о т о о , ко д у е
о е п пё ло к те ке. о о т, то е о ут по о
ело еку л е о дет . отк т по о т о о т,
то то е о о о. то д ело ек от ет
о т етод к п т , олод , д етоло . ко
ело ек у е ото ут л е ду у п од т , л п т . о
то о о пут , пото у то к т к те п т ,к к
ое т тел ое п т е де ле у о под од т олее-
е ее до о . л л де ол т те п т е
под од т, пото у то о удет д т о е о оо о т е .
е е е еду о о т е о о ле т , о о ко
отд т , до т , к к ко пе о т т о о т е , ко д
о удут. е ее т те о о дл л о ол о о
ело ек , о о дол т д пт о о под д
ко к ет о е о о ! Это о е о. ото у то тол ко
т ко лу е о удет от т ел е, е ед т
к ле т .
т о е о о « о» по к до у пу кту оеде .Я
оо е екото о оде е о ето л ко у, кто т л о
то , то оеде е поле о е , пе е од т оеде е.
Это о о е те п т . О т е ует ол о о
теллекту л о о ,о о о т по о о т тот
ол о теллекту л дел т е е е е ое
у е, по о ко , кото е е ет . ед о
дол по о т , е л толку. е ол е т лк
те , то л д пе е од т ел е етод к п т от
у , п о то пото у то то д оде. Это ол о к ,
пото у то у пе п е пе е од ое
т тел ое п т е о е те т е пе е одо тот
о , то е т , ко д ело ек п о то од п ек
о е т о е е о е те т е о о , ёт то о, то
тело у о т л , пе е од т олее то ку п у.
ое т тел ое п т е – то око- о п ,
кото т е ует оот ет т у е о о то тел у . л
тело у о е ко- о ое, пото у то
л о л ко ое, то то п т е е под од т. е ее,
о о под од т, о у е к к пл о е ое, о о к т , ле е е,
кото ое дол о т ко ект о т дл к до о
ко к ет о о ело ек . ое о е уду т д о о
т кет е лу теле ко ект о т п о у,
од п о о к до о ело ек , д т п ле е, к к
ко ект о т под од к о у т тел о у п т ,
то о о е ед ло, п е ло пол у.
оеде е от у – то ол п о ле дл тел . л тело
у ко тот е, то е т е л ео ете тело у , то
т о тел о у о т . ело ек, кото е
по ет о т е у о е п то е т ое,
ет – О .
л о т к еде, то л п , кото у
упот е л ет ело ек, дол оот ет т о т е о тот о т ,
ео . ет е е е т е, т т ,
л о т , т к е, к к е п о ле те л о п од .
л д у ете е е е т е, ук л о по е
упот е л л пло у еду, то т е е ду т , к к е
ед т е е т п т е ! К е е е т е о еде у
от о т : о, , , лук, е ок , ед е ео
п ото ле , п ото ле ело еко едо
л л е до о ело еко . л упот е л л
т ку п у, о о е л , т л , то то е
е е е т о. т ко о то око тот п е удет
п т т . о то у пут ело ек , кото пе е од т ое
т тел ое п т е – то пут ду о о о о т . л ото
к то у о ту, то ое т тел ое п т е подо дет.
От е у, е л ко д е е ел т ко о оп т е
ете е о то ко те о т тел о п
о о п е, поле о о ет
т укту о у о о то , к к ко ект о от е т
к ое у о у, по дку д ело т о к е е к к к
л о т , то е от ло. е, по , е то л
о о от т ол к ко т т е. ое
т ое – е т , к к е е по о т ко ту .
о о о – оо у е . оо у т оеде .

О к № .У ое оеде е–
п еду от ет е.

е од о к л де , кото е т е т пе е т ое
т тел ое п т е де т у т от у – п еду от ет е.
ое т д е – де т о т от у , пото у то то д оде
е о то о о т, то оеде е поле о. то –
т т п еду от ет е е о т тел о
п т до о е .
е т тел о, о п еду от ет о е пект
о е пект под оде к е у о у, п е, п одукт .
о то е дол о о т кте о е , е дол о т
екото о о о кле о т . Л
о кле о т – то л о о е . к
о о л од о у теле по о те п . Эту у
по л , о о к т , екото о оде о
л уко од т о к де т , ко д о е л пе е од
о о . о ут , д – ко е т о т е
е е то , то п еду от ет е т упе
де л , то , то по о о е по тул т
оо т тел о о п т е оо , л т
то п о то т .
ело то , ко д т ете п еду от ет е л ко
де л о, к д опо т л ете те , кол ко
то де л о ко ект о, то е т уете, д те
ете, удел ете л ко оо ело , кото е
е е то о о о е . е уо у е о, к к е
е елк у ле од , к к е т к ко кол е т е
упот е л ете, к к к ло о т п одукто . е у
о у е о ло , п ду ел д , кото е
д е к по- о у т –
к о ле е то еде т.п. е тело е пе е ет т
ло , т о , ок лот. е тело
пе е ет еду. дл то о, то полу т пол у ед ,
ео од о полу т удо ол т е.
д п у п о е о полу е удо ол т ,
е л о о удо ол т у е т т о е
п е п , п т ете т е , то от то п о од т. о-
пе , ете п у то е е т е , пото у то
е то пе т ет оде е ед , кото у ото те:
од о о тел о ! л оо т
одо , кото е т е о еде. е о оде
п опе т ет о о т ое , кото ое т
п о т т е, де т п ото т . о то ,е л
т ете п еду от ет е п т т упе де л о
п л о, од те о о е тел т о. Это е д
оп е о те , то од те екото о е :
п л о ото те л ете п у л ет. Это т,
то е тело т е е, по ет у о е ко т ол , у е
о ет п о о т о л о ет ол . Это е о о о,
пото у то ко т ол т ет дпо е к . Ко д у
по ет ко т ол, е д у е о о дпо е ко
т т о е ло. Это о е о е т, пото у
то е о дпо е к т т ол т о о о о ,
кото е п у ет ол о те , то у
теле п о од л п л е о е к е е к , то
еу ло т к, к к до. ко д е полу те
е ед , е л удете од т т е е.
о! л о п е е – то е елудок, е
о о о л о те , е к е к. Это о . ео
ду ел п еду от ет е о е ет
пло ое п е е е оеде . т к е у е полу т
удо ол т е - о о о о ее п е е е. о –
е т уп ле полет тел . л полет
п о од т о л о, то т, то о п л о
коо д о л е телод е е оо .
елод е – то е тол ко к к по е ел т у к ,
о к , к к ул ут о ут л к . елод е
ут е е. ут е е пул , ок е ,
от ут е о о . о те, е л по то о
ду ете о то , то ед о ет п т оп о т ,
е от к ду ете, е л о е ете п л о т то о,
то ед те. Это о е п о т е о к
оедо о о е о т . Откуд ее ко ? е л де
о е е о по е п по о ет е о т п одукто
лоп е о у , оед т лк т по е то о, то
лоп т е под д ел о еде, к к п л о по туп т
о о ет. е о е п о то! до п о то о о т п п
о ет е о т п одукто до е т то по е до
топ лот . О е т тут е т то к л оло ке.
е полу т , е л у е т по ледо тел е ло
те о оеде , кото у п о л ое
оп те дел л то т е ко т ое о оп т . о е т
ол е е те ете о е по по оду ед , п о то ед те
полу ете удо ол т е ед те топ лоте у у
у еду! о е т п у, п ото ле у оот ет т
п од о о е , т к е оот ет т п п
о ет е о т п одукто ! Я е ол е т дел т о
п о е о п кт е к по у т
к пе е т о о у т ко о п о . Это
о е ект о, пото у то по ол ет полу т оп т
то т о т п о е о ле еде. по те!
о е о о т т ,к ко к п о . о ,
п о ле то о ло , о о т « , т т к ку -то е ту
еду кл де е е от, то е т ел ». , ко д кл дете ту
еду е е от, тело ее е пе е ет, пото у то о
е д ет п л е д . е олее, е л ед те е
е е п одол ете о е т , п л то ед л ет. о
п одол ет д т д у, то т то-то о е ед ое
оп ое.

ое л ое, то о ет лу т т ко ту – то
еп л о ет ел к к е ул т т - е е е.
о ет до т до е е едо о . от к ло , то то
о ед , е л о о ет п е т ед, е л от о т
е о о к то у о у .
о е т п еду от ет е е о о о, о п то к е
о т оо у е ко ект о о е , кото
удет т у т о поко т у е е о т е е,
то е от лек т л е ду ле .
п о то полу т пол у удо ол т е от ед , кото е удут
ет коп тел ект, удут под т о
у о е , по о т к т , ет т ел т .
у у о д о е,
е т укту о о по т о, тол ко
о , кото у ео од о т ело еку,
кото ет о т тел о п т , е од
л те о .

О к № . Поп тк у о оо е
о л е е .
ое т тел ое п т е – то о е е о о л
те п т , кото е ед е о е о ет
о т т д о под од . Это те п т е
о , елк , у ле од . Эт те п т ео т о-
е л о о т е п одукто . Это е о е о, о т
те п т пе у о е ед - о то , к к полу т е
т тел п одукто . Это о е
о е т. Это е то-то ет е кое по .
Это ле е т е о ко о п од , кото е от т
е у е т ео , ело ек е кл е е.
л по т , то ело ек то е от ое л о–
лекоп т ее. п т е у оо т ко ук
екото е е , кото е е ледо ело еке, о
по е у-то о т тел о п т от т, д у
те п т ет... т е т д т ко ,
т д т о д етоло е , кото о то е о о о л де
око п е о о п от д о е
те п т , то е т п о е ое е ет т о т к
д лее... де то е « у ое» « у ое» то е от ет!
е о по то у о д е поле о п т т о т
о л е е у ко . , ее
екото ое п ед т ле е, к ко т о- е л
л ео од ело еку, к к е ок лот ео од .
е т о о то оот ет т екото
д о л ледо . док кл ет
то , то д ело ек од о о п одукт о ут полу т
е ео од ое л е полу т е о, е от то, то
т е т е ео од ое.
п е , ое п кт ке т е о е о о л де
оедо , кото е е т ол о де т еле , тп.
о от к е т е о о ое кол е т о е ет е ,
кото е е е т т п о ле л о о от - т к е е т.
то о т к е то т е л де , кото е п о о л
оед т л оед т е , е т п о ле еле о ,
то у подо ое оп ек е « у »
т о до од – ол т о до о л де
п о ле о т ек о . о о л де , кол е т о
л де откло е о т ек о п е о од ко ое
к до те е п т .О т те ! Это е о
от то о ед т л о о, оло ку, у, е ое, ое тп.
о л д т ку д ку п от е по лед д у
поло о лет у е т о ое о л кол , е е е о
л у о о ое кол е т о д лу теле , п о у
к оду, то л е п о ле о т ек о тп т е от
те п т . Это т к о л е , кото
о ет тол ко оп о о от ет ол е л е
е л п т ко е о, пото у то под еле теле
по о о т е ок . ет ол от ет
о о о, ко д у ело ек до т то о ут е е о е оо
о , то ле о п е е .О о п у
о о о л о те о . о о –
ут е л о п о о о л ко о то .
л т к о о т е оп о , то п од к
оду, то е т ек о л о т л ,
ео , кото по л о ду е епо т о, по е у
т к п о од т еле о , , е о о д у
к о ле е то т о п о е о. Я л д , то
о е оед п т т о т то о л
о о , д т л ,п о е т еле о, ,к л , к,
упот е л т . ол д д у те п т е т
т к е е п о ле е е е, е оед , п е о т ко
ед ко . о то е упот е л т т д .
л л е улу т о е , л улу т е
тел о. ото у то о е ду к, о о д л еду л д дл
п т , еп л л . еде е т , то ео од о. л
е о-то е т ет теле – до к т п у, е у т т
по е о т ое лед т е.
Это о е , о по ут ело ек т е ле пе е т ое
т тел ое п т е – то ело ек, пе ед кото то т
уд тел те е д : о од т о оо
п е е ело под т е то у ! е ? то
т пол о е о ело е е ко , е ту е о ,
полу е о п од .
то поп т т о л по о о о т то, л д
д л , т упот е л т отдел е до к , по
кото у едод . е п то , то ол т о
о е т п о ле по к - кл т , -
е т л тет , ел о о о е о те , пе е по
е ут е п елудко лу то о то
кто е п т л у о пол о е о дет т . о е ,
упот е ле е п е то лу е к к у удет
т по к е е л ее. л т упот е ле о л ко
о о, п то по к по е , то то к ут к у .
о к удет у е, т е удут у т
од т , удут е е л ее д т по к . Это е е
оп о .
т упот е л т л е до к т ,п т
о т , по е у е о-то е т ет, - то еко ект
под од к о у т тел о у п т . ое т тел ое
п т е п у дол о т о ту оп т е , е
ед е п о ле о т до . екото о оде
оеде е о о т од о о етодо
ту оп т . е л о к т едо о оеде –
до о т к ту оп т , кото о е т ол т о
от ето оп о , к к т пто пе од е к
о к о о т е о е к едо о
оеде , к к подде т тело, к к е п одукт к к
упот е л т , то о пол т т е де т п о е
де т . К к тол ко о к т едо о п о ле
оеде , л д – т п о ле у
ел т ее етод ту оп т .
От е у, е п от то о, то д т л оеде
д о т о т ,к к -т к то п о у о
лу теле допол тел о д о т о т . о е дл то о
то к д т п л л ек т
е по до о. дл то о, то оп едел т п о ле у т
е от т п од етод . ол ое п е у е т о
ое п о то , то уду оедо , л
е т о д етоло о ту оп то . е е е
к д е п о од т ол о поток л де . К д е
т д е от до ело ек. Я п ек о е
п ед т ле е, к к п о ле т лк т е
л д е о , о т от у ло .

О к № .От ут т е ол е тол ко.

о деле е о л е оп о , е
т тел п т е о оо т о е п о то –
едо т ток п одо о о о .К к у е е
под е к ул , кл е о то к : ое
т тел ое п т е – то те по о то ,
к ко о у о е т дл то о, то л д т
ук еп т о п одо . о д ед п о то
е те т е о о т о т о л етодо
п т , е п от ое те т е . о е о л е е
о т е о т пекто оеде . пе у
о е ед то л о о о к е т о дко т 7
ее полу ете оеде е е оду е е п одукт .
е е е то о кол е т о к е т о ол е о
е , кото "у ет " л " е у ет " лу
л п .
е о т к, о у по о о т о ол е о то , то л д
т т о D. ело то , то е ол е
п о од т е ео е еп о е о е. Это
кл е о о е т, кото к ет е тол ко оедо , о
е о . п о ле о де т ол т лк т е
тол ко оед , т лк т ол т о е л д , то о
ел . Этот оп о к ет е , д е те л де , кото е
ут ол е е о то е. о п о
у т у тл д ол е т е о о , т лк
те , то то ело ек, е от то, то о о ет
ол е, е по о е о то тел о т т т D
п ео о т у у о у дл д л е е о
ет ол .
ол е е ее д ет о о тол ко е , кол ко д ет
ол е ут е ее. ут оп т е о о о е о
о е. ко у т о , то т кое у т о, к к
до т , удо лет о е о т , о , л о . т ко
о то е ут е ее ол е пол о о , т
т , о те то о т . от то
етло о то од те л од о т ол е, ...
ол е удет д т е д уо ут е е
о то ол е удет у т !! . л о о удет д т
е , то у удет до т то о то о оо ет о о
п то о ле е т , кото т к ео од оеде . л
о е до т то о т D, то е т удут
о л оу т . Это п у о
о то е . е еко е ду од т ко у-л о ол е
деп е е , у е . Это о л о–п о т е
у т о , од у т т ,т е о т , о т е
о то е дол о т т о ут кте . К к
тол ко о то еу де ет от к кое-то
п одол тел ое е , е л п ете, - ол е е
п е ет пол , удет у т .
О о д к до о ело ек , е о от те
п т – л д т ол е , ут е ол е
е ол е . ол ко то д о ете т т к
о о , то е тело от ло, то ло до т то о
е . – то еу т от п ле
по ко то ко е п о од т е . ек ет
о е п о т – то ол е к е т е од . О дко т
оеде у о о о т отдел о – то о е ол о
о о . од о о ту те у уде т т ое
о е, оп о о е ол о , о о о
пекто . к к ото т п л у оду, то т кое
т тел од , к к п л о упот е л т ок
оеде . дл те , кто е пл ует п т у т е
о е, д пут т е. ое т тел ое п т е – то
те о то , к к полу т к у пол о
т тел о од , кото о т о е п т тел е
е е т .

О к № . е.

К к то еуд тел о, о е о т п у
д е . о, кол ко удете у т о т е
е , т е от ед , е о от то о, о ете л
л д т ко т кт ол е , о ете л о од т ое
п од ое д е. кт е к кто е д тп л о.
ол ко ле к е дет , пок о е у т у о л д т
еп л о, е л д , кото е пе л о по т л ое
е то у, то у т д т п л о.
е еет о о ое е е оеде , пото у то
е ко ект о о д оед удет ет ол ое
кол е т о п о ле . О удет ет е , пото у то п
едо т тке к ло од , е д удет еле оде т е
пе ое, то у о дел т – то е коле е т о лоп т ,
т д т о ду о , д т ул е д т по пол о
п о е, лу око. ол о т едле ое, лу окое, пол ое
д е.
оп л о е од кто е д т. д е о то,
до т то о л у к ло од , то у п о од л о е е
п о е кол ко о л оу от т о
п е е , пото у то п ко ект о д ,д у
под ет опу к ет , п о од т ут е
о о . л то о е п о од т, т
ут е ео от т ло ле о. О о е о дл
е оп о от е о о по . по то
д ко о т, пе у о е ед - еп л о од .
К к то еуд тел о, о о о о к е п етк о е ,
то о о о е у т о т , то о п е е
л о е е то , то ед те, д . л е
д те, то удет то ел , удет пло о от т ел
пу . од у удут по то е п о ле оеде .
Это о е екотл о е т, кото е о од т то о о ,
пото у то кто о то е ду ет. е л ду ет, то е
уд ет до е т ое д е до то т . ку е д
етод к д , кото е по ол т ко о т о о т
оеде е. тот Ле ко т пол е о т о т ет
е д , улу ек е т о .
О к № . ед е л ду о
п кт к .

Это е пект оо т тел о о п т , пото у то


д к . е л д , е о от , кото е о ут
е п т т о , е у т т , е пе л т е
до т от ду . ело ек – о о л
у т е .О е оп о т е то лу око, о п
то о т т л е. Я е де л , е у то у
у у .Яо е о о л у т е ело ек. К д
де о о е е по л о п кт ке, то
под у т о о ут е д ко о . Эт о о
пол о ут .О е о, то к д ело ек, кото
т е т пе е т ое т тел ое п т е, е ед е о
л л о п кт ко . О по ол ет у т к т е
оп о п о о т ко , о п о то по е е
топ лоте к т ,е л е п опу к п кт куете.
Это дол т е к ,д тел ду о п кт к .
у о у п кт ку о ете т л у , о, ко е о
ете, то дол т о тел о ед т . ед т – то
о ет т ол т , ед т оо к
л удд т к . Л л е ед е п кт к
п то е, то е т ек у , д ло . Это
о е пект. Я п о л д л ое , то е л
е т от е ол о о т пл е от о ое
п о о т ко , п о е ед т е , то п о ле
оеде е еп т ео у е о п е е ,
п о ле о туло тп те е е д е удет, е л тол ко е
удет к ко о- уд лу о е о п оло е ко о пот е ,
- кото о о о ет т д , л ут е т .
О е о у пок т ут е е о д ко е поко о о
ое о е е ду о у п кт ку, ко т кт п одо
то ко . о о о е, то е о о , у т л ко
п о т о, о ое т тел ое п т е – то до т то о
о л те п т . Ко у пе о о оеде
ле т ко т кте п одо , о о о т , е
то , к к п л о е к ут ,к кп л о полу т
о е у п л л то е к к о о о оу ет
ол о о кол е т п одукто , кото е о л . Эт
те п т о л . К т ко у оду п л
ое е ле ко оп те, т к е ко ул т у о о ое
кол е т о л де по оп о п т е о о т к д лее.
, де о л еп п от т е о
п т , оеде е от т.

О к № .А е ед о е е
о .

о е е о то о, то от е д о о , о
п ллел о о т е о едо ое
о е, то е т о по т т . пе у о е ед
ео од о т т е о от п то п ллел о о
т тел о п т по то о под л т ок. од т е о
е ло о, е л т е ул . ло о т то , то
екото е л д ле т до е т п о у до ко ,
пото у т ко п о дл тел т е ует
дл тел о о под од . ок п т – то т оп о т ,
кото о ет оо е ед т к к о е т у
т тел у еду. ело то , то т тел ед – то
ело ед . е ед т к , к к ок, п т
д у е по еле теле, т е ует к ло ед . ок
п т удут т т , то ел улк о , о,
до те по , пок е п о од те ое о тел .
о п о у о е т ко о п о о
к д ело ек, кото ко д е е
п о од л т ко ое о е е, лу е е о
о ет п туп т к п о е е те то т . е
у ете от олод оеде , е ед е д т
е т едо . удет е к п о о о т
тп е о ,у т т т е де т е ,
е , деп е . о то у о е о ко плек о
под од т к оп о у. е у т п т у п о у
п о л од по ле л оеде – то ло ол о
о ко , пото у то е л дел л то у, то л
о о п о е. о, к о ле ,у е е ло к к
у теле . Я л , к к лепо коте ок, е оп л к ку
о , пол у у т е путе . ол ко пото ,
к епко т о т л о т к т уд оп ту
ту оп то поп тк о т п о т оп т ое .
О е оо т о от п то к . е
п о е уде т т . Эт п о
т дл тел пе од – пол од \ од к к у .
О е ло ,о о е е де т деле ое е
т е у т тол ко ко к ет е пе од . по то о о о е
ее е ло о пол т . л к дод е о о пол е о
е ло . о е у дл тел п о ? ото у то
л е кл ое еде тел о т п т по-
о у е едут, ол ое кол е т о, о
по ледо тел о под т еде тел о т . о то у
п о д ду л о под л е п о
п о ле , под од т е .
Ко е о е, е оп о е о ед пл е
о е о . о тут е т п е у е т о у
оедо , у п одол те олее:
по кол ку е оеде е - то ел етод к п т
е л у оп л о оед те , то п ллел о
удете о т о о . е л дел ете то
еп л о уд те л !! , то удете д т о
о ,п е о е л о, удете л о е е ед т .
о то у, то е допу т т то о, о под од т к те е
п т о о о л о у о. е от у , о е
о о л е, е о л о у о о
о о , е п то те у по о то о е .
К о е то о, то к е п о е т о о о т
п о т т п т у , т ко у п о у то
оо е упе ект о, ед л д п т т ол е
т уд о т пе е оде о е о о ое п т е
е о - е о ед ! , у у е удет п л
о еко е до е т о о оп т .
у о , кото еп о о ует т е
е о ед о е еп то к – то
о о о о е до о о е т о т п т о ,
т у о п о .
О т ет тол ко ко ект о подо т к о е
оеде . е од о е т- к ео
о , о тел о удут д о е те к дл
п о еде у о д е оеде , л од
о ете у ко т п о е о е е оо
п л т тот о е т, то д е ое т тел ое п т е
по дет оо е . о е -то о е лу тел у е о
е п о до т т т ко о ект е ул т т , о е
л д е. о по т , то д е е л е еу
о о о о , к ко -то о е т о ет т о о т е е
о е к п о е о теле. тут о, о о о о ет
по е, к к е подде т е лек т по о телу.

О к № .Со ет е о т п одукто .

К к то уд тел о, о е те оеде т л
тол ко попул о , е де т о о е л ое
кол е т о л оед е к л д, те -
кл о , кото е е е о п едл т е оед ,
ту т , кото е т т оо т «поле ое» е .
Я т лк те , то кто е л деет те о о ет е о т
п одукто , от то е , кл е те , пото у то е
п л о о о ет п одукто , оед т дол о е о о о.
о е т ело ек о ет, е о ет
п одукт , п о оед т е , о пото т ет ле к ду о,
к д д е е у е, т к оде поте п т, удет ду т : « у
д о то о о т е е», пото удет дт то о е , е у
е е у е , о пото «д у то оеде е, оо е у к ко -
то». то де т тел о п о од т т к о о , ко д
ело ек е у еет о ет т п одукт ко ект о.
е еп т о уд л ет, то д е л д , кото е
п оп д у т оеде е те ете, оо е к к е
л де т те о о ет е о т п одукто ! е т екото е л д ,
о колле по ут , кото е, к о ле , оо е д де е
д л оп о о ет е о т , л о д т
по е о т о. Ко д т е епт , кото е п едл т
п о , по , то л д оо е е те е. о то то
де т тел о т к! п е , ел ото т к у л у
о едо . т т е п одукто – , ед, ле –
од е о ет ет д у , то е т тут о к
о ет е о т п л п одукто : - ед, -ле ,
ед-ле , -ле . о е т е л е т ед е т од о
л де пол о т , то ед , ле , ед! к е
п т тел е п одукт е п е ут пол у о е е о.
оед е д у д у о удут от о о о е о дл ело ек
о л о е п е е . удет пе е у т елудок,
удет о о т е е, по тепе о, т то , п к е т то , кол то .
л е у, то п е ул о упот е ле т ко
«поле о » к то о удет!
Это о е е е о о деле, дут е оо о е-
то ое ле кое то о ет лу т по ле т ко к ,
те о ет е о т п одукто - то кл е те . е
о ет е о т п одукто оеде е о
п т от ет о е е о по- о у. от по е у: е
е т тел е п одукт о е о т п од
, - то о, то о о т п од ,
т п по о к о пле утол у . О
о е о туп ет е к по е е о едо , дл
пе е кото о у по то о е, то е т
о т е е е е т .
е п одукт дол о тел о о ет т , е
п от о лу е е о е ете п о ле . ело ек о о
п е е е о ет пе од е к п опу т т ое
о е к к е-то е о ет е е ед е т , о к к тол ко то
т о т те о , од де ед те тол ко ое, то
удет ол т о о ол п о ле п е е е
ело о до о е , о у т е , е о т . то
де т тел о т к. Это п о то о , о лу тел
по ледо тел , кото е от е т: те по , к к о пе е л
еду оот ет т п п о ет е о т п одукто ,
то п о то ол е е о ут е т е о ет е у еду. О е
полу т е , ед е о ет е уто л ет, еп т о
по ле ее. то е к к от о ет е о п е
ол е е ко д -л о ее
е о ет е о т п одукто - то тот оп о кото ,к
о ле , то од т л де е е ое ду е
ел е п еду от ет е. о ое п о е до т то о
т л е ду д ло л ду е ,
пото у то д ол ое кол е т о п л о ет е
л д к ду едел л е т е , де е
п одукт о ет т . то ле о е у к е л д ,
де о о ед е то , е п одукт о ет т . кое
у е е те о ет е о т п одукто п о од т е у ,
е от т ко о по то о о ду , л д тел о т
оп т . о е т ледуете по ко ект о у е , п е ете те
п п , кото е еко е ду , у е п о е е л д ете,
к к т п одукт о ет т у е п л о ко по о
л д . о о о оо д к ку . к
от по тепе о т едел , е ок ело ек п к ет к
о о о те е о ет е о т п одукто , пото у е
по о е о д т ко ект ое поле ое л до.

О к № .Не е о пу т ед

е од т ко о е т дл оед – то е о о т
к е т о ед . Л д , кото е пе е од т ое т тел ое
п т е по то оп т т у е о о едо ол
кол е т , п т т е пото у то ее о ет , пото у то
д оде. о е т л д о т ле т коко ,
коко о у е , к е о к е п одукт . от по
ол о у ету ое т тел ое п т е - то то о
олее о е ко п т . Я, ко е о, по , то у
е ек т о о е ко о о л , о о те о т
у е еп о е п одукт о . п е т к е
упе -п одукт , к к ок до, лупо е упот е л т ,
д е е от то, то о од о ко е е ет .
о! О е о е т, то о о у ео о
о т л л е о о е к ед .
о к к е т е о ед о о т по ко о е
к е т е о оде д . о е т оде д , кото д т ,п
то , то о л о о тк е . о д о о п о т
п о то о о то о е т пол ут ко е т
е о, пото у то е де од тол ко пот е , под
е д , т од те е е ту л е ку т е е
о е пло е тк . о е ое по ко к е т е
п одукто , о деле то к ет е л де . то т
к е т е е п одукт , о д дл то о у о о о т е
л ок, т - п одукт , кото е де-то
поло ке. п е , ко о по дут пе к е т е о то
упе . о, е л покуп ете пе к е ле, то по т о, то
то е поле т т е у о е оо к кое-то
е поле ое тупое пе е е. Эт ед е у ет ,
оо о е еп о т удо лет о е , т ед е д ет
оо е к ко о п т , тол ко от ет е у е о тел .
е е , то е е о ед то п о еде
е т .
е д , ко д пот е л ете еду, полу ете к кое-то
кол е т о к ло , о ет от т дл
пе е д е оеде , от оеде тело
л о пе е ет . ет е пе е т ,
т уд т е , лоп ол . о е т клето о о п т е
п о од т. о то у о е о упот е л т до т то о
т о о е ку п у.
уо п е – то, ко д ете
упот е л т О у еду. Ко д о е е е о е т , то
о о п опу т т од о-д О лок, то- уд е т по
пут , о то е дол о т те о . о е т е л ед те
у еду, е о ете покуп т еду по то о тол ко
е т о упе кете, ело дол т олее
о е к ед . о л оед е о ет покуп т еду
тол ко о ед е упе кете, дол т олее
о е к ед т ку еду е е д о о т . к т
до к , пе л о , кото е
е е едко т , о е т п кт е к е де. кто ет
ле к о од , е то ео од о к т по
те ету. ое ку е д под к к , де, то к к о о
куп т .

О к № .Жо , ку о е т о,

Я пе л о по т л тот пу кт ко е к . Этот пу кт
о е . то е т ое О! ело то , то, е л е
о то л е е к е о е т , оп е п о л
п , то то удет лу т : пе еед е, о .
о то : е л пе е од те оеде е от у , пото у то
то д оде, е л е е е о п еду от тел до
е от ,е л е т ет ол е о ете
о е пе т е к е т е о одо , е л ед те
п л о, е л е едете л у е ку ду о у
п кт ку, е от ете п о о т ко , е о л д ете
п п о ет е о т п одукто ед те е е о у пу ту
еду, е л е ё ео т л от п то , то - о е е
еуд у оеде . удут о , , пло ое
о у т е.
О к оед е пе еед о е !О к
то , то ед о л д т е п ед ду е 9 пу кто ,
кото е оп то к е. SOS! е еед е, о
то у е лед т е, кото ое лу ет е о пото у, то е
пол ете е п ед ду е 9 пу кто . Я т к о о по то
то, то п о кл ело т о дее о оо
оеде . о о о у ело ек ет ел
пе еед ,о ед ет л у е о ет о , у е о ет
о , пото у то о л е о о ,у е о е ед
те е . о то ел пут , о е те е пут , ду
т путе , о у к т то то п о то у
оооо е те е пут .
Отдел о от е у то е т е о ут т
л ко о т о , л е е о ед ,
т ко к к п т , у е тол ко, то ле
оле ет о е кте т к д лее. ело то о
о о е к о ло . Ко д у ко ект о
о о к о ло , пото у то п л е кте
п л о е е т у т, епл т п у, по о т
у т е . Это о о по о к елудо о-
к е о о т кт , , у т уете е е , т ,
до ол , ё о о о. од о о е
к о ло у од т од - е т от ко к ет о о до о
ко к ет о о ело ек .
л к о ло е о о , то по то о удет
еудо лет о е о т , удет дут от , удете олод
од т . о о о то о д е п о о т ко ,
ет о те то ело ек е о ет ет п одукт
ко ект о. Ко д ело ек еп л о о ет ет п одукт , у е о
то т ед оте коло о ет по о пе е т ее
ко ее. у е у ет е о ет е ед ! ко д от
по о е е от д ко о т от ол елудке , е
к д т е д у о едо , к к удто по пл о
дол по о е пе е т . о ет, то дет к т оек
дет: по те, е д по ле о ед у о ето л
дет т е е т локо л д у о укт, то т ее у о л
о ед? ут у ет ку о е т о, кото ое о
деле - о о п о ле дл оед . Это т, то
поп д ете к лу, пото у то е о ете е т ол е,
е о ет е т , о... п одол ете. ку ете дол ,
од л ете у ое о о ол е е у о , е то до.
о т к т ел , то о т к е к к п кт е к е о о о
т то к л до те по , пок е е те оп о ,
кото е оп то к е п ед ду пу кт . о то у
е оед , кото е т те у о ок
оеде , оо е о то те о
ку о е т о о о у о по т т по лед ее е то.
о то ! , о , ку о е т о – то Л !
оеде е лу ет ело еко Ы о о ,
е л ело ек о т л о о от е о ед ,
л д ло е ул о ет о е е у .
екото е о о опол п кт к д ,о е
у тел е ет е ко о п т о тел о кл е
о ку по оеде , т к то е о т ете е дел .
о е лу тел кото е п о л тот ку , от е т
о о е у ект о т е о е ет е к п кт к.
е у пе еед , о о о е т у
т т отдел о от е епе е ле пу кто ,
кото е о л до т то о под о о. о п то е т
ол т о е к еп пе еед , о о .К к
п ло то п т е ед то ле
ло т к о ло . О т л е ек ет у пе о о
оеде – д , ол е, оте у о , оте
п о о т ко , ко е о, у е о о п по
о ет е о т п одукто .
то л т е е ло е по о , кото е
по о т е л о ко т ол о т оп о о ,
о , ку о е т .Яд ку е о е ект е
е л оп о е е е, от е етод к , еко е д .
К к е допу т т о о оеде - е
о , кото е л о по о ет . О е кту л
о , кото о ел тел о л дет дл то о, то
е ку о т , е т . ед ку о е т о, о , –
то то то у ет до о е оед у ет е о
к о ло у, ет е те о ет
п ку.
Ит к, под едё то .

о ок оеде пе у о е ед едо т тко


л е е п одо , е о едо
о е, еко ект д е е о л де е
о п по т тел о о п т о о е ,
о то к л е л ко о о то к е, пото у то
ол е удел л д у е , кото кто е
удел ет е, от о о о опол е . Ко е о е
тео оеде к е . Я до т то о око
п едо т л е е о е, де лу око
т е те у о ет е о т то ле, е тол ко.
ое л ое, то у о по т - те п т
о л , о е е ео то к е
ук . К к от ет п о е клето о о п т , к к п о од т
о о де е , то л ет по ут п о ол е о
е е .
ое л ое пут т е, кото ое о у д т д
о е т е т тел то к - е о д те е е о е от
у , пе е од те л у те у п т о о о ,
под уко од т о л де , то е ку ле т . ото у
то п л т о к о е дол о ло о то по
ое у оп ту по оп ту лу теле , кото е п од т о
п о у е ее пок ле е до о е от
еп л д ет ток . е то т т л ко
оу е е ,е л у е кл е тот лу ок т кт,
т ко от , кото по ол ет у т е по о о
л т ое ое, ое ео од ое. Ко е о е
у п о од к .
отдел о от е у, то е к до у ело еку под од т
оеде е, е к до у ело еку о о под од т по то о
о о е, о к к е е те п т , подо дет к до у.
то е т у е т деток о еле дл
к до о ело ек , е о от е т , о т
п едпо те еде.
о т тео оеде , о ее т ео ,
о о е оеде . е т е
ку е, кото п л .
де , то к л поле о дл . о
е .
от те о е т от пе е од ое т тел ое
п т е по то о о о е л е под о
уко од т о ? от те у е т е , то е о е т
п о т е о ок е е т ед до о ?
е т у те о « т п т ое оеде е».
те е е т е едел пл о о о еде
е о е, ео од е оеду , к п к .
о ут те лу к оту то ел е те
п т , к о е е о п о е о, полу те о д ду л е
еко е д по о у, о до о ле т п т
е , под од е о . е т у те о
по лке: https://urbanqueen.ru/syroed о ет те о
т у е т по к е т о .

л о ,
т едо
Instagram: @natasha_svedovaya
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCrIahSjSsndkX02NNsdmPDg

Вам также может понравиться