Вы находитесь на странице: 1из 13

2.

DendakJ

k

I m n

a b c d e f

9 hI

Zer da hau?

Behatzen dut eta margotzen dut:

Erantzuten dut eta hitz egiten dut eta idazten dut: ZER EROSTEN OUT PAPEROENOAN?

;_ Paperdendan f1r1effarkatz erosten ditut.

~(?

..................................................................

~~.~

••••••••••••••••••••••••••••• - ••••• IIi •••••••••••••••••••••••••••••••

...................... 1.1.. .

QQ

....................................................................

\)V

Eskolarako behar ditudan hiru gauza 9 utxi e nez marrazte n d it ut:

Esate n d itut eta idazte n d it ut marraztu ditudan gauzak:

-

n

o

p r s t

ts tx tz

u w x zJ

k

I

Zer da hau?

a Behatzen dut eta margotzen dut:

b C d e f

9 Entzuten dut, hitz egiten dut eta idazten dut:

h - 3 kilo _VDV ... .laranja .... nahi ditut .I

. g!J

- 2 kilo , .

~ :, /

- 4 : __ .

~

m - 1 .

n

Hau fruta-denda da.

r s

Borobiltze n d itut okindegia n sa Itzen ez t diren gauzak:

~rn~G9

Zer da hau?

Margotzen ditut eta esaten ditut okindegi honetan dauden ga uzak:

f.I!IIiIIl"

n

o p

ts tx

tz

u w

tbl1~& X

~------------------------~ z

Hau okinde ia da.

a b c d e f

9 hIJ

k

I m n

Zer da hau?

Entzuten dut eta margotzen dut:

Arrain hauen izenak ikasten ditut:

1. sardinak

2. txitxarroa k

3. atunak

4. txip iro iak 5.ganbak

6. muskuiluak

7. txirlak 8.orratzak

Gustatzen zaizkidan hiru arrainen izenak esaten ditut eta idazten ditut:

Zer da hau?

Behatzen dut eta margotzend dut:

Erantzun:

Zernahiduzu?

Q

- ... oilasko ... bat nahi dut.

~

- kilo bat nah i dut.

r

- tripa bat nahi dut.

~

- 3 kilo nah i ditut.

~ ~

- bat nah i dut.

Hau harate ia da.

__.,

n

o

p r s t

ts tx tz

u w X Z

Zer da hau?

Margotzen dut eta hitz egiten dut azokan a dauden dendei buruz:

b c d e f g

hIJ

k

I m n

Prezio hauek begiratzen dltu eta erosketa egiten dut 100 erabiliz:

• Madari kiloa 1€

• Gaileta kutxa .....•............. 2€

• Bi litro esne 1 €

• Mortadela kiloa 3 €

• Atun kiloa ......•...•...•...•.. 2 €

• Oliba lata .............•.••••••••••.. 1 €

• Tamate kilaa 1 €

• Oilasko kllea ...•...•..•...•.. 2'€

Hau azoka da.

Zerda hau?

Ma rg otze n d ut:

Behatzen dut eta hitz egin eta idazten dut:

Zer dago denda honetan? .

." " " " " , d a ud e.

Hitz egiten dut_ eta idazten dut:

- Nik udan.VU janzten ditut.

- Nik kirola egiteko . 1Jl ~ .

janzten ditut.

- Zuk eurirako c:!J~ janzten dutzu.

H k l . @ t d

- ar Jala , erama en u.

Hau za ata-denda da.

__..

n

o

p r s t

ts be tz

u w X Z

Ariketa gehigarriak

Behatzen dut eta ikasten ditut Europako a txanponak eta billeteak:

b

C euroko ehuneko 1 euroko 2 ehuneko

d

e f

9 hIJ

k

I m n

euroko 5 ehuneko euroko 10 ehuneko

euroko 20 ehuneko euroko 50 ehuneko

~ ; .. , ,

~ ~.~ . t .ewtQ,

2.euw·

Hauek txan onak dira.

.20euw

50 50 eu.w'

_.__ __ --=--

100euw

20Ceww

o p r

s t ts tx tz

u

w

x

z

a b c d

Publizitatean beg iratzen dut edo galdetzen dut: - Zenbat balio du/dute?

5 kilo laranjak: 5 kilo laranjak 3€ balio dute.

limoizko freskagarri 1 ek .

Jertse 1ek .

3' atun latak .

2' kilo bananak '.

e 3. barra ogiak .

f 2' kilo irinak .J

k

I

g hI

Hitz berriak sortzen ditut:

frutaria ~~ .. , frutategia

fruta ~~ ..

haragfHi a:t--_____,.,. ~_____..... ,.,.,. .........• ,.,.

arraina:.t--22222LLIIiII ' -~

paper--+

ogia ~~ ..

m zapata ,.

n

botika~

Entzuten dut edo irakurtzen dut elkarrizketa hau eta lagunekin antzezten dut:

- Egunon! Nor da azkena?

- Ni azkena naiz.

- Zer nahi duzu?

- 3 kilotkt ~ 2 kilo g!l ~ arroz ~ bat,

Ii "at eta marrubizko eta txokolatezko ~ bat nahi ditut.

- Zerbait ge hiago nahi duzu?

- Ez~ eskerrik asko. Zenbat balio du

denak?

- 5€ eta 80 ehuneko dira.

- Tori.

- Eskerrik asko. Agur

-Agur.

- Publizitatean irudiak bilatu eta ebaktzen ditugu. Irudiekin ezagutzen ditugun beste denden ormirudiak egiten ditugu (kirol-dendak, s upermerkatuak, elektratresnak, gozoteg iak ... )

- De ndetan ematen diren elkarrizketak asmatzen ditugu eta antzezten ditugu. - Letra-zopa asmatzen dut denden izenekin.

~

n

o

p r s t

ts tx tz

u w X Z