Вы находитесь на странице: 1из 3

Chestionar angajare FOTO 3x4

DATE PERSONALE (ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ)

Numele (фамилия)
Denumirea Funcţiei pentru care
Prenumele (имя) depuneţi prezenta cerere de
angajare (должность на которую вы
претендуете)
Locul naşterii (место рождения) Data – Luna - Anul Naşterii (дата рождения)
_______._______._____________
Adresa de domiciliu (домашний адрес) E-mail:_____________________________
___________________________________

Starea Civilă; Copii (daca da, Câţi?)


(гражданское состояние, есть ли дети, Tel. Mobil (мобильный)_________________
количество)
Tel. Dom. (домашний)_______________________
__________________________________
Cunoaşterea Limbilor (знание языков)
Indicaţi vă rog nivelul posedării limbilor folosind ratele 5  1 De unde aţi aflat despre
(5= fluent, 4= foarte bine, 3= mediu, 2= puţin, 1= noţiuni). oportunităţile de angajare?
(определите уровень вашего знания языков по шкале от 5 до 1: (откуда вы узнали о данной
5= свободно, 4=очень хорошо, 3=средний, 2 =немного, 1=ничего) вакансии)

Limba (язык) Citit (чтение) Vorbit (устная речь) Scris (письмо)


Presa (средства массовой
информации)
1. Româna (рум.) Web site (интернет)
HR Consulting Co. (агентства
по найму персонала)

2. Rusa (рус.) Prieteni / Colegi (друзья,


знакомые)
Altele (explicaţi vă rog) (если
другое, укажите пожалуйста)
3. Engleza (англ.)

4.

5.

STUDIILE (образование)
1. Indicaţi instituţia de învăţământ pre-universitară absolvită (şcoala / colegiu). Specialitatea primită. Perioada studiilor
(укажите пожалуйста оконченное вами среднее или среднее специальное учебное заведение и полученную специальность) (период обучения)

2. Indicaţi instituţia (instituţiile) de învăţământ universitară absolvită. Specialitatea primită. Perioada studiilor
(укажите пожалуйста оконченное вами высшее учебное заведение и полученную специальность) (период обучения)

3. Indicaţi instituţia de învăţământ post-universitară absolvită. Calificarea primită. Perioada studiilor


(укажите пожалуйста полученное пост-университетское образование и полученную степень ) (период обучения)

Numiţi cursurile adiţionale pe care le-aţi frecventat în afara programului academic normal. Perioada cursurilor
(укажите, пожалуйста, закончили ли вы какие-нибудь дополнительные курсы обучения) (период посещения курсов)

1/
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ (профессиональная деятельность)
Perioada Denumirea companiei şi funcţia ocupată Responsabilităţile şi sarcinile atribuite funcţiei ocupate
(период) (название организации и занимаемая (ваши должностные обязанности)
должность)

Recomandari de la 2 conducători de la ultimele locuri de muncă, ce ar putea confirma că dvă aţi lucrat (руководители, которые
Вам могут дать рекомендации)
Numele, Locul de munca Pozitia (должность) Nr.de telefon
Prenumele (место работы) (номер телефона)
(имя, фамилия)

Aveţi alte deprinderi care v-ar avantaja? (Permis de conducere, cunoştinţe IT etc.)
(дополнительные знания и навыки, благодаря которым вы имеете приоритет перед другими кандидатами – водительские права, владение
компьютером и т.д.)

LUCRUL IN ECHIPĂ
Descrieţi rolul Dvs. într-o echipă. Cum contribuiţi la eficienţa lucrului în echipă?
(Определите вашу роль в коллективе. Каков ваш вклад в повышение эффективности работы в команде?)

CARIERĂ (карьера)
1. Ce vă atrage la postul la care depuneţi prezenta cerere? (что вас привлекает в должности, которую вы хотели бы занять)

2. De ce credeţi că aţi fi cel mai bun candidat pentru postul dat?


(Почему вы считаете себя лучшим кандидатом на данную должность?)

2/
OBIECTIVE (Цели)
Care sânt obiectivele carierei Dvs. pe termen lung (5 ani)? (каковы цели вашей карьеры на ближайшие 5 лет?)

OBLIGAŢIUNI (обязательства)
Aveţi careva obligaţiuni financiare la momentul actual (credite bancare nerambursate totalmente, contracte de leasing etc.)? (имеете
ли вы какие-либо финансовые обязательства на данный момент – не полностью выплаченные банковские кредиты, договора лизинга и т. п.)

FAMILIA (семья)
Numiţi va rog membrii familiei cu care locuiţi
(перечислите членов семьи проживающих с вами)
Numele, Prenumele Anul naşterii Gradul de rudenie Profesia / Ocupaţia
(фамилия, имя) (год (степень родства) (специальность, профессия)
рождения)

ALTE ÎNTREBĂRI (дополнительная информация)


Sânteţi angajat (-ă) în prezent?
(работаете ли вы в настоящее время?)
Motivul concedierii?
(причины смены работы?)
Care este salariul Dvs. lunar (net)?
(какова сумма вашей зарплаты без налогов и выплат?)
Când puteţi începe serviciul?
(когда вы могли бы приступить к работе?)
Ce salariu aşteptaţi Dvs. de la ocuparea funcţiei din prezenta cerere?
(назовите сумму зарплаты, которую вы ожидаете при занятии данной должности?)
Ce vă place mai mult la lucru (serviciu)?
(что вам нравится в данной профессии/работе?)
Ce vă place mai puţin la lucru (serviciu)?
(что вам не нравится в данной профессии/работе?)
La ce credeţi că trebuie de atras mai multă atenţie la lucru (serviciu)? (на что, по
вашему мнению, следует обращать больше внимания в профессиональной деятельности?)
Ce profesie aţi dori să aveţi în viitor?
(какой профессией вы хотели бы овладеть в будущем?)
Care sânt 3 cele mai bune calităţi ale Dvs.?
(назовите 3 ваших лучших качества)
Care sânt punctele Dvs. slabe?
(назовите 3 ваших недостатка)
Cât de bine cunoaşteţi calculatorul de la 51 (5 foarte bine...1 foarte slab)?
оцените степень владения компьютером от 5 до 1; (5 – отлично … 1 – очень плохо)
Aţi mai avut un post (funcţie) similar?
(занимали ли вы ранее аналогичную должность?)
Aveţi permis de conducere?
(имеете ли вы водительские права, если да, укажите категорию)
Aveţi automobil propriu?
(имеете ли вы личный автомобиль?)
Fumaţi? Daca da, atunci cât de des?
(курите ли вы, если да, то, как часто?)

Confirm că informaţia prezentă mai sus este adevărată


(подтверждаю, что изложенная мною информация соответствует действительности)

Semnătura __________________ Data ___________________


Atenţie ! Documentul conţine date cu caracter personal, prelucrate în cadrul Sistemului de
evidenţă nr.0001873-002, înregistrat în Registrul de evidenţă al operatorilor de date, cu
caracter personal www . re g istr u.d ate p ers on ale . m d . P relucrarea ulterioară a acestor date
poate fi efectuată numai în condiţiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind
protecţia datelor cu caracter personal .

3/

Вам также может понравиться