Вы находитесь на странице: 1из 1

ТРЕЋИ И ПОСЛЕДЊИ УПИСНИ РОК ЗА ОАС У ШК.

2020/21
ОБАВИЋЕ СЕ
09.10.2020. ГОДИНЕ ЗА СВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ПРЕ ДОЛАСКА НА УПИС ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ УПИТНИК ЗА ПОТРЕБЕ
ПРОЈЕКТА DEMUSIS-a преко свог налога
ЗА УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО:
- ИНДЕКС - 2 ШВ ОБРАСЦА - РАЗДУЖЕЊЕ ИЗ БИБЛИОТЕКЕ
- УПЛАТА ЗА КОРИШЋЕЊЕ БИБЛИОТЕКЕ И ИНСТРУМЕНАТА (1.000 дин.)
- ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ И ПРЕНОС ЕСПБ БОДОВА УПЛАТА ПРВЕ
РАТЕ
НАКОН УПИСА У ФИС СТУДЕНТИ ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ БИРАЈУ САМИ
СИСТЕМ ЋЕ БИТИ ОТВОРЕН ДО 13.10.2020. ПРОМЕНА ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА
НАКОН ТОГ ДАТУМА МОГУЋА ЈЕ ПИСМЕНИМ ПУТЕМ
- СТУДЕНТИ КОЈИ ЖЕЛЕ ДА ПРОМЕНЕ ПРЕДМЕТ КОЈИ НИСУ ПОЛОЖИЛИ У
ПРЕТХОДНОJ ГОДИНИ И МЕЊАЈУ ГА У ШК.20/21 МОГУ ТО УРАДИТИ ПУТЕМ
МОЛБЕ ШЕФУ ОДСЕКА