Вы находитесь на странице: 1из 12

Nama :

Kelas :

Jurusan :

No Absen :
KEGIATAN KHUSUS SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN 1441 H.

A. Jadwal Shalat Tarwih


Tanda Tangan
No. Hari/Tgl, Bulan, Tahun Imam/Penceramah
Orang Tua

1. ……………………………… ……………………………… ………………………………


2. ……………………………… ……………………………… ………………………………
3. ……………………………… ……………………………… ………………………………
4. ……………………………… ……………………………… ………………………………
5. ……………………………… ……………………………… ………………………………
6. ……………………………… ……………………………… ………………………………
7. ……………………………… ……………………………… ………………………………
8. ……………………………… ……………………………… ………………………………
9. ……………………………… ……………………………… ………………………………
10. ……………………………… ……………………………… ………………………………
11. ……………………………… ……………………………… ………………………………
12. ……………………………… ……………………………… ………………………………
13. ……………………………… ……………………………… ………………………………
14. ……………………………… ……………………………… ………………………………
15. ……………………………… ……………………………… ………………………………
16. ……………………………… ……………………………… ………………………………
17. ……………………………… ……………………………… ………………………………
18. ……………………………… ……………………………… ………………………………
19. ……………………………… ……………………………… ………………………………
20. ……………………………… ……………………………… ………………………………
21. ……………………………… ……………………………… ………………………………
22. ……………………………… ……………………………… ………………………………
23. ……………………………… ……………………………… ………………………………
24. ……………………………… ……………………………… ………………………………
25. ……………………………… ……………………………… ………………………………
26. ……………………………… ……………………………… ………………………………
27. ……………………………… ……………………………… ………………………………
28. ……………………………… ……………………………… ………………………………
29. ……………………………… ……………………………… ………………………………
30. ……………………………… ……………………………… ………………………………

B. Tadarrus Al Quran
Tanda Tangan
No. Hari/Tgl, Bulan, Tahun Al Quran Surat dan Ayat
Orang Tua

1. ……………………………… ……………………………… ………………………………


2. ……………………………… ……………………………… ………………………………
3. ……………………………… ……………………………… ………………………………
4. ……………………………… ……………………………… ………………………………
5. ……………………………… ……………………………… ………………………………
6. ……………………………… ……………………………… ………………………………
7. ……………………………… ……………………………… ………………………………
8. ……………………………… ……………………………… ………………………………
9. ……………………………… ……………………………… ………………………………
10. ……………………………… ……………………………… ………………………………
11. ……………………………… ……………………………… ………………………………
12. ……………………………… ……………………………… ………………………………
13. ……………………………… ……………………………… ………………………………
14. ……………………………… ……………………………… ………………………………
15. ……………………………… ……………………………… ………………………………
16. ……………………………… ……………………………… ………………………………
17. ……………………………… ……………………………… ………………………………
18. ……………………………… ……………………………… ………………………………
19. ……………………………… ……………………………… ………………………………
20. ……………………………… ……………………………… ………………………………
21. ……………………………… ……………………………… ………………………………
22. ……………………………… ……………………………… ………………………………
23. ……………………………… ……………………………… ………………………………
24. ……………………………… ……………………………… ………………………………
25. ……………………………… ……………………………… ………………………………
26. ……………………………… ……………………………… ………………………………
27. ……………………………… ……………………………… ………………………………
28. ……………………………… ……………………………… ………………………………
29. ……………………………… ……………………………… ………………………………
30. ……………………………… ……………………………… ………………………………

C. LAPORAN SHALAT JUM’AT PADA BULAN RAMADHAN 1441 H.


Ringkasan Khotbah : TTD
JUM’AT KE - I Tanggal : …………….. ……………………….…………
……………………….…………
Tempat : …………….. ……………………….…………
……………………….…………
Imam / khatib : ……………………….…………
Ringkasan Khotbah : TTD
II JUM’AT KE –

Tanggal : …………….. ……………………….…………


……………………….…………
Tempat : …………….. ……………………….…………
……………………….…………
Imam / khatib : ……………………….…………
Ringkasan Khotbah : TTD
Tanggal : …………….. ……………………….…………
III JUM’AT KE –

……………………….…………
Tempat : …………….. ……………………….…………
……………………….…………
Imam / khatib : ……………………….…………

Ringkasan khotbah : TTD


IV JUM’AT KE –

Tanggal : …………….. ……………………….…………


……………………….…………
Tempat : …………….. ……………………….…………
……………………….…………
Imam / khatib : ……………………….…………

Takbir bersama di …………..………………………………………………………………………………

Sholat Id :
Hari / tanggal :
Tempat :
Imam / khotib :
Ringkasan materi :
.D. Penguatan Literasi Bulan Ramadhan 1441 H
Pekan I
.................................................................................. :
................................................................................ : Hari/tanggal
..
................................................................................. : Pukul
.
............................................................................... : Sumber/Narasumber
...
: Tema/Topik
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.....................
: Uraian Materi
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
......................................................................................... .....................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.................................................................... ..........................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
............................................... ...............................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.......................... ....................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.........................................................................................................
: Kesimpulan
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
......................................................................................... .....................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..........................................

.Penguatan Literasi Bulan Ramadhan 1441 H


Pekan II
.................................................................................. :
................................................................................ : Hari/tanggal
..
................................................................................. : Pukul
.
............................................................................... : Sumber/Narasumber
...
: Tema/Topik
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.....................
: Uraian Materi
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
......................................................................................... .....................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.................................................................... ..........................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
............................................... ...............................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.......................... ....................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.........................................................................................................
: Kesimpulan
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
......................................................................................... .....................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..........................................

.Penguatan Literasi Bulan Ramadhan 1441 H


: Pekan III
..................................................................................
................................................................................ : Hari/tanggal
..
................................................................................. : Pukul
.
............................................................................... : Sumber/Narasumber
...
: Tema/Topik
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.....................
: Uraian Materi
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
......................................................................................... .....................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.................................................................... ..........................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
............................................... ...............................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.......................... ....................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.........................................................................................................
: Kesimpulan
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
......................................................................................... .....................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..........................................

.Penguatan Literasi Bulan Ramadhan 1441 H

: Pekan IV
..................................................................................
................................................................................ : Hari/tanggal
..
................................................................................. : Pukul
.
............................................................................... : Sumber/Narasumber
...
: Tema/Topik
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.....................
: Uraian Materi
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
......................................................................................... .....................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.................................................................... ..........................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
............................................... ...............................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.......................... ....................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.........................................................................................................
: Kesimpulan
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
......................................................................................... .....................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..........................................

E. Dokumentasi Kegiatan Pekan I

Вам также может понравиться