Вы находитесь на странице: 1из 2

PROCES–VERBAL

/ de audiere a învinuitului /
протокол допроса обвиняемого
mun.Bălţi “____” ____________2020

audierea a început la ora ____ şi ____ min.


допрос начат в ______ час. ______ мин.
şi s-a încheiat la ora ____ şi ____ min.
и окончен в _______ час. _____ мин

Procurorul _________________________________________________
Прокурор прокуратуры м.Бэлць
__________________________________________________________________________________
în localul __________________________________________________________________________
в помещение
în corespundere cu prevederile art.art.104, 260 şi 261 CPP, a întocmit prezentul proces-verbal de
в соответствии с ст.ст.104, 260 и 261 УПК, составил настоящий протокол о допросе обвиняемого
audiere a învinuitului:
Numele, prenumele__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Ziua, luna, anul naşterii_______________________________________________________________
(число, месяц, год рождения)
Locul naşterii_______________________________________________________________________
(место рождения)
Cetăţenia__________________________________________________________________________
(гражданство)
Studiile____________________________________________________________________________
(образование)
Situaţia militară_____________________________________________________________________
(воинская обязанность)
Situaţia familială____________________________________________________________________
(семейное положение)
persoanele pe care le întreţine__________________________________________________________
(лица, находящиеся на иждивение)
Domiciliul __________________________________________________________________________
Место жительства
Tel. ___________________ tel.mob.____________________ tel.serv._________________________
Ocupaţia___________________________________________________________________________
(Род занятий)
Posesor al buletinului de identitate _______________________, eliberat________________________
(Удостоверение личности) выдан
Antecedente penale__________________________________________________________________
Прежняя судимость
Învinuit de săvîrşirea infracţiunii prevăzute de al._______, art.__________________ CP al RM
Обвиняем ___ в совершении преступления предусмотренного ст.___________________ ч._____________ УК РМ

Drepturile şi obligaţiile prevăzute de art.66 CPP mi-au fost comunicate, conform p.7) al.2 al
Права и обязанности предусмотренные ст.66 УПК мне были разъяснены согласно п.7 ч.2 той же статьи
aceluiaşi articol _________________________________________________
/accept, nu accept/ /согласен, не согласен/
Învinuit______________________________________________
Обвиняемый
Apărător_____________________________________________
Защитник
Declaraţiile doresc să le fac în limba _____________________________ pe care o posed bine.
Показания желаю давать на языке которым свободно владею
Învinuit ______________________________________________
Обвиняемый
Traducător____________________________________________
переводчик
a fost avertizat asupra răspunderii ce o poartă conform art.312 CP pentru traducere intenţionat
Был предупреждён об ответственности согласно ст. 312 УК за заведомо ложный перевод
incorectă
În esenţa învinuirii puse şi expuse în ordonanţa respectivă din
По существу предъявленного обвинения от «___»______________2020 vinovat de săvîrşirea
виновным в совершении

infracţiunii prevăzute de al.____ art.___________________ CP al RM


преступлени_______________ предусмотренного ст.__________________УК РМ

___________________________________________________recunosc.(признаю)
/da sau nu/ (да или нет)
Învinuit______________________________________________
Обвиняемый

La întrebările puse în legătură cu învinuirea adusă declar:


По существу предъявленного обвинения могу показать,

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________