Вы находитесь на странице: 1из 3

Cuprins

I. No]iuni generale despre algoritmi

1. Testul 1. No]iunea de algoritm. Caracteristici………………………….... 3


Varianta A…………………………………….……………………….……… 3
Varianta B……………………..………………………………………………. 4
2. Testul 2. Obiectele cu care lucreaz` algoritmii. Opera]ii permise…… 5
Varianta A………………………….……………………….…………………. 5
Varianta B……………………..………………………………………………. 7
3. Testul 3. Opera]iile pe care le efectueaz` un algoritm.
Opera]ii de intrare/ie[ire……………………………………..…… 9

Varianta A………………………………………………….…………………. 9
Varianta B…………………………………….……………………..………... 10
4. Testul 4. Opera]iile de atribuire…………………………………………... 11
Varianta A…………………………………….……………………...……….. 11
Varianta B………………………………………………….………..………... 12
5. Testul 5. Opera]ii de decizie……………………………………………... 13
Varianta A…………………………………….……………………….……….. 13
Varianta B…………………………………….……………………….……….. 15
6. Testul 6. No]iuni generale despre algoritmi. Evaluare sumativ`…….. 17
Varianta A…………………………………….…………….………...……….. 17
Varianta B…………………………………….……………………….………..
19

II. Principiile program`rii structurate

7. Testul 7. Structura liniar`…………………………………………..………. 21


Varianta A………………………….……………………….………...……….. 21
Varianta B………………………….……………………….………...……….. 23

142
8. Testul 8. Structura alternativ`…….………………………….…..………... 25
Varianta A…………………………………….……………………….……….. 25
Varianta B…………………………………….…………….………...……….. 27
9. Testul 9. Structura repetitiv`: Cât_timp…execut`……………………….. 29
Varianta A………………………….……………………….………...……….. 29
Varianta B…………………………………….…………….………..………... 31
10. Testul 10. Structura repetitiv`: Cât_timp…execut`…….………....…... 33
Varianta A…………………………………….……………………….……….. 33
Varianta B………………………………………………….……….....……….. 35
11. Testul 11. Evaluare sumativ`……………………………………..…….…. 37
Varianta A………………………………………………………………………. 37
Varianta B………………………….……………………….………....……….. 39
12. Testul 12. Structura repetitiv`: Pentru…execut`……………..….…….. 41
Varianta A…………………………………….……………………….……….. 41
Varianta B…………………………………….……………………….……….. 43
13. Testul 13. Structura repetitiv`: Pentru…execut`………………………. 45
Varianta A………………………………………………….………..………... 45
Varianta B………………………….……………………….………..………... 47
14. Testul 14. Structura repetitiv`: Repet`…cât timp…..……….…….…. 49
Varianta A………………………………………………….………...……….. 49
Varianta B………………………….……………………….………..………... 51
15. Testul 15. Structura repetitiv`: Repet`…cât timp……...………….…. 53
Varianta A………………………….……………………….………...……….. 53
Varianta B………………………….……………………….………..………... 55
16. Testul 16. Structura repetitiv`: Repet`….pân` când.……………….... 57
Varianta A………………………….……………………….………..………... 57
Varianta B………………………….……………………….………..………... 59
17. Testul 17. Structura repetitiv`: Repet`….pân` când…….…………... 61
Varianta A………………………….……………………….………..………... 61
Varianta B………………………….……………………….………...……….. 63

143
III. Evaluare final`

18. Testul 18………………………………….…………………………………… 65


19. Testul 19………………………………….…………………………………… 67
20. Testul 20………………………………….…………………………………… 69
21. Testul 21………………………………….…………………………………… 71
22. Testul 22………………………………….…………………………………… 73
23. Testul 23………………………………….…………………………………… 75
24. Testul 24..……………………………….…………………………………….. 77
25. Testul 25 - Varianta A………………………………………………….. 79
Testul 25 - Varianta B………………………………………………..… 80
26. Testul 26 - Varianta A………………………………………………….. 81
Testul 26 - Varianta B………………………………………………..… 82
27. Testul 27 - Varianta A………………………………………………….. 83
Testul 27 - Varianta B………………………………………………..… 84
28. Testul 28 - Varianta A………………………………………………….. 85
Testul 28 - Varianta B………………………………………………..… 86
29. Testul 29 - Varianta A………………………………………………….. 87
Testul 29 - Varianta B………………………………………………..… 88
30. Testul 30 - Varianta A………………………………………………….. 89
Testul 30 - Varianta B………………………………………………..… 90

IV. Probleme

A. Probleme f`r` structuri repetitive…………………………………………….. 91


B. Probleme cu structuri repetitive………………………………………………. 93
Raspunsuri [i rezolv`ri……………………………………………………..……… 102
Bibliografie……………………………………………………………………….…… 141

144

Вам также может понравиться