Вы находитесь на странице: 1из 2

Cuprins

1. Elementele de baz` ale limbajului


Testul 1.…………….………………………………………..……………… 3
Testul 2.………..……..………..………………………………………….. 4
2. Tipuri de date standard
Testul 3..………………………………………………..………………….. 5
3. Constante
Testul 4. Varianta A ……………….………………………………… 6
Testul 4. Varianta B .…..……………………………………………. 7
4. Variabile
Testul 5. Varianta A ……………….………………………………… 8
Testul 5. Varianta B .…..……………………………………………. 9
5. Citiri, scrieri
Testul 6. Varianta A ……………….………………………………… 10
Testul 6. Varianta B .…..……………………………………………. 11
6. Expresii. Operatori.
Testul 7. Varianta A ……………….………………………………… 12
Testul 7. Varianta B .…..……………………………………………. 13
Testul 8. Varianta A ……………….………………………………… 14
Testul 8. Varianta B .…..……………………………………………. 16
7. Instruc]iuni de atribuire
Testul 9. Varianta A ……………….………………………………… 18
Testul 9. Varianta B .…..……………………………………………. 20
8. Instruc]iuni de selec]ie
Testul 10. Varianta A …………….…………………………………. 22
Testul 10. Varianta B ……………………….………………………. 24
Testul 11. Varianta A …………….…………………………………. 26
Testul 11. Varianta B .………………………………………………. 28
9. Evaluare sumativ`
Testul 12. Varianta A …………….…………………………………. 30
Testul 12. Varianta B .……………………….……………………… 32
Testul 13. Varianta A …………….…………………………………. 34
Testul 13. Varianta B .………………………………………………. 36
10. Instruc]iunea While
Testul 14. Varianta A …………….…………………………………. 38
Testul 14. Varianta B .……………………….……………………… 40
Testul 15. Varianta A …………….…………………………………. 42
Testul 15. Varianta B .………………………………………………. 44
11. Instruc]iunea For
Testul 16. Varianta A …………….…………………………………. 46
Testul 16. Varianta B .……………………….……………………… 48
Testul 17. Varianta A …………….…………………………………. 50
Testul 17. Varianta B .………………………………………………. 52

127
12. Instruc]iuni repetitive cu test final
Testul 18. Varianta A ………….……………………………………. 54
Testul 18. Varianta B .……………………….……………………… 56
Testul 19. Varianta A …………….…………………………………. 58
Testul 19. Varianta B .………………………………………………. 60
13. Evaluare sumativ`
Testul 20. Varianta A …………….…………………………………. 62
Testul 20. Varianta B .……………………….……………………… 64
Testul 21. Varianta A …………….…………………………………. 66
Testul 21. Varianta B .………………………………………………. 68
14. Tablouri unidimensionale. Generalit`]i
Testul 22. Varianta A …………….…………………………………. 70
Testul 22. Varianta B .……………………….……………………… 72
Testul 23. Varianta A …………….…………………………………. 74
Testul 23. Varianta B .………………………………………………. 76
Testul 24. Varianta A …………….…………………………………. 78
Testul 24. Varianta B .………………………………………………. 80
15. Mul]imi
Testul 25. Varianta A ……….………………………………………. 82
Testul 25. Varianta B …..…………………………………………… 84
16. C`utare. Sortare. Interclasare
Testul 26. Varianta A ……………….………………………………. 86
Testul 26. Varianta B …….…………………………………………. 88
17. C`utare binar`
Testul 27. Varianta A ……………….………………………………. 90
Testul 27. Varianta B …….…………………………………………. 92
18. Fi[iere text
Testul 28. Varianta A ……………….………………………………. 94
Testul 28. Varianta B …….…………………………………………. 96
19. Evaluare final`
Testul 29. Varianta A …………….…………………………………. 98
Testul 29. Varianta B .……………………….……………………… 100
Testul 30. Varianta A …………….……………………………….... 102
Testul 30. Varianta B ……………………………………………….. 104
R`spunsuri……………………………………………………………………………………… 106
Bibliografie……………………………………………………………………………………… 126

128