Вы находитесь на странице: 1из 15

(h ps://lingust.ru/)

Лингуст - иностранные языки.. Подписаться на сообщество

Юмористический Креатив |.. Подписаться на сообщество

Внесите, пожалуйста, наш сайт в список исключений для вашего блокировщика рекламы.
Сайт полностью бесплатный и существует исключительно благодаря рекламе. Его поддержка
и обновление - не самое простое и дешевое занятие, поэтому надеемся на ваше понимание!
Клик по рекламе стоит от 10 коп. до нескольких рублей. Жалко ли вам отдать эти деньги, при
том, что они не ваши?

Изучаем финский язык (/suomi) с нуля!


Kappale viisi 5 Viides kappale

Урок 5

Чередование ступеней согласных


Адессив. Месяцы
— Anteeksi, tiedä ekö, onko johtaja Rantanen täällä?
— Kyllä hän on, mu a hänellä on nyt vieras. Voi eko odo aa?
— Kiitos, minä odotan.

Uusia sanoja

johtaja руководитель
odo aa ждать
tietää знать
vieras гость, посетитель

KONSONANTTIEN ASTEVAIHTELU
Чередование ступеней согласных
2:13 / 2:13

kk – k
kukka – kukassa nukkua – nukun
laukku – laukussa liikkua – liikumme
рр – р
kaappi – kaapissa tappaa – tapan
Lappi – Lapista oppia – opin
–t
ma o – matolla soi aa – soita e
kei o – keitossa o aa – otat
k–ø
ruoka – ruoassa lukea – luemme
jalka – jalassa hakea – haen
р–v
leipä — leivässä sopia — sovimme
halpa — halvassa saapua — saavun
t–d
katu – kadulla lähteä – lähde e
sota – sodassa tietää – tiedät
nk – ng
Helsinki – Helsingissä tinkiä – tingi e
kaupunki – kaupungista onkia – ongimme
nt – nn
Englanti – Englannissa antaa – annan
ranta – rannalla lentää – lennät
lt – ll
ilta – illalla kieltää – kiellän
kulta – kullasta uskaltaa – uskallatko
rt – rr
kerta – kerralla kiertää – kierrämme
parta – parrassa kumartua – kumarrun
mp – mm
kampa – kammat ampua – ammut
lämpö – lämmössä empiä – emmin

Если в основе слова последний слог начинается с согласного k, p или t, то при изменении слова в
основе происходит чередование согласных и сильная ступень чередуется со слабой. Слабая
ступень выступает тогда, когда основа оканчивается на краткий гласный и к ней прибавляется
один согласный (lue-n) или два согласных + гласный (lue-mme). В остальных случаях выступает
сильная ступень. Это правило касается имен, оканчивающихся на краткий гласный (кроме e) и
глаголов 1 типа.

Сильная ступень Слабая ступень


— номинатив ед. ч. — номинатив мн. ч. -t
— иллатив -Vn, -hVn, -seen — инессив -ssa/-ssä
— инфинитив -a/-ä — элатив -sta/stä
— глагол 3 л. ед. и мн. ч. -V, -vat/-vät — адессив -lla/-llä
— аблатив -lta/-ltä
— глагол 1 л. -n, -mme
— глагол 2 л. -t, - e
— отриц. форма глагола

ADESSIIVI
Адессив
Tiinalla on hyvä sanakirja.

У Тины хороший словарь.

Minä luen.
Я читаю.
Minulla on uusi kirja.
У меня новая книга.
Sinä soitat hyvin.
Ты играешь хорошо.
Sinulla on hyvä piano.
У тебя хорошее пианино.
Hän kirjoi aa.
Он пишет.
Hänellä on hyvä kynä.
У него хорошая ручка.
Me menemme tea eriin.
Мы идем в театр.
Meillä on liput.
У нас билеты.
Te asu e hotellissa.
Вы живете в отеле.
Teillä on huone hotellissa.
У вас комната в отеле.
He lentävät Murmanskiin.
Они улетают в Мурманск.
Heillä on lentolippu.
У них билеты на самолет.
Opiskelija lukee.
Студент читает.
Opiskelijalla on sanomalehti.
У студента газета.

Kenellä? У кого?

minulla у меня meillä у нас


sinulla у тебя teillä у вас
hänellä у него heillä у них

Адессив может выражать лицо, у которого что-либо имеется.

Minulla on auto. У меня есть машина.

В такой конструкции всегда присутствует глагол olla в форме 3 л. ед. ч. Слово, обозначающее
лицо, стоит в начале предложения (кроме вопросительных предложений).
Onko hänellä asunto? On. Hänellä on asunto.
Есть ли у него квартира? Да. У него есть квартира.

Onko naapurilla televisio? On. Hänellä on televisio.


Есть ли у соседа телевизор? Да. У него есть телевизор.

Такая же структура присуща предложениям, которые обозначают, где есть что (т. н.
экзистенциальные предложения). Напр.:

Talossa on hissi. ’В доме есть лифт.’


Tässä kerroksessa on yleisöpuhelin. ’На этом этаже есть телефон общего пользования.’
Tällä kadulla on bussipysäkki. ’На этой улице есть автобусная остановка.’
(См. отрицательную форму в уроке 7 (/suomi/suomen-tunteja/kappale7).)

LUKUTEKSTI 1

0:56 / 0:56

Rantaset asuvat Tampereella Hämeenkadulla. Heillä on asunto suuressa kerrostalossa. Perheessä on


isä, insinööri Rantanen, äiti, joka on sairaanhoitaja, ja lapset Tiina, Mikko ja Katja. Tiina ei asu enää
kotona vaan Helsingissä.

Katjalla ja Mikolla on oma huone. Mikko istuu usein huoneessa ja lukee. Katja on tavallisesti
olohuoneessa ja soi aa pianoa1. Perheellä on vanha piano. Katja on musiikkikoulussa ja hänellä on
hyvä ope aja. Katja soi aa hyvin.

Nyt on tavallinen perjantai-ilta. Tiina tulee Helsingistä kotiin. Isä nukkuu sohvalla. Äiti lähtee
työhön. Mikko syö kei iössä. Katja soi aa.

Uusia sanoja

enää уже, еще


insinööri инженер
isä отец
musiikkikoulu музыкальная школа
nukkua спать
olohuone гостиная
ope aja учитель
perhe семья
piano пианино
sairaanhoitaja медсестра
sohva диван
soi aa играть (на муз. инструменте), звонить
äiti мать

SELITYS

1. Katja soi aa pianoa. ’Катя играет на пианино’, piano — piano + a soi aa pianoa

Cp.: Hän puhuu suomea. Hän opiskelee musiikkia.

LUKUTEKSTI 2

0:37 / 0:37
Andrei Nikitin kertoo: »Asun Moskovassa. Olen toimi aja. Olen työssä suuressa sanomalehdessä.
Matkustan paljon sekä kotimaassa e ä ulkomailla. Esimerkiksi lokakuussa saavun Tokiosta ja lähden
heti Sveitsiin. Marraskuussa on Riiassa tärkeä kokous. Riiasta matkustan Turkuun. Turussa on
kansainvälinen kongressi. Koska matkustan paljon, haluan ainakin soi aa usein kotiin, ja siksi minulla
on kännykkä.»

Uusia sanoja

ainakin хотя бы, по крайней мере


kansainvälinen международный
kertoa рассказывать
kokous собрание
kongressi конгресс, съезд
koska так как, потому что
kotimaa родина, родная земля
kännykkä мобильный телефон
sanomalehti газета
toimi aja журналист, редактор
tärkeä важный
ulkomaa заграница

Kuukaudet / Названия месяцев

0:21 / 0:21

1. tammikuu
2. helmikuu
3. maaliskuu
4. huhtikuu
5. toukokuu
6. kesäkuu
7. heinäkuu
8. elokuu
9. syyskuu
10. lokakuu
11. marraskuu
12. joulukuu

В ответе на вопрос milloin? в названиях месяцев употребляется инессив: tammikuussa и т. д.

DIALOGEJA
0:11 / 0:11

— Soitatko pianoa?
— Kyllä, vähän.
— Voitko soi aa nyt? Kuutamosonaa i on kaunis. Onko sinulla nuotit?
— On. Voin soi aa.

 ◊

0:02 / 0:02

— Sinä soitat hyvin.


— Kiitos.

 ◊

0:12 / 0:12

— Onko teillä piano?


— On, mu a se on vanha ja huono.
— Soitatko sinä pianoa?
— En soita, mu a äiti soi aa.
— Soi aako hän hyvin?
— Aika hyvin.
0:12 / 0:12

 ◊  ◊

— Onko Katja kotona? — Onko Tiina kotona?


— Ei ole. Hän on koulussa. Hänellä on — Ei ole. Hän on yliopistossa. Hänellä on ten i.
pianotunti.

 ◊

0:18 / 0:18

— Anteeksi, tiedä ekö, missä professori Korhonen on?


— Hetkinen, minä katson. Hänellä on luento. Hän tulee kello yksitoista.
— Kiitos.
— Milloin sinä lähdet takaisin Helsinkiin?
— Lähden sunnuntaina. Juna lähtee kello viisitoista.

Uusia sanoja

koulu школа nuotit ноты


luento лекция ten i экзамен

HARJOITUKSIA

1. Ответьте на вопросы по тексту 1.

Missä Rantaset asuvat?


Millaisessa talossa heillä on asunto?
Asuuko Tiina kotona vai Helsingissä?
Onko Katjalla oma huone?
Missä Mikko istuu usein?
Mitä Katja tekee usein?
Onko Katjalla uusi piano?
Missä Katja opiskelee?
Milloin Tiina tulee Helsingistä kotiin?
Mitä perhe tekee perjantai-iltana?

Rantaset asuvat Tamperella Hameenlinnkadulla.


Heillä on asunto suuressa kerrkostalossa.
Tiina ei asu enää kotona vaan Helsingissa.
On. Katjalla on oma huone.
Mikko usein istuu huoneessa ja lukee.
Katja usein tekee olohuoneessa ja soi aa pianoa.
Katja opiskelee musiikkikoulussa ja hänellä on ope aja hyvin.
Tiina tulee Helsingistä kotiin perjantaina.
Isä nukkuu sohvalla, äiti lähtee työhön, Katja soi aa pianoa, Mikko syö kei iössä.

2. Составьте диалог Тины и матери в следующей ситуации:


Тина приходит домой, мать собирается на работу. Тина спрашивает, куда мать собирается, где
отец, что делают Микко и Катя.

Tiina: Missä äiti lahtee ja missä isä ja mitä tekevat Mikko ja Katja

3. Составьте вопросы к каждому предложению текста 2.

Kuka kertoo?
Missä Andrei asuu?
Mikä on hänen amma insa?
Missä hän on työssä?
Missä hän matkustaa?
Mistä Andrei saapuu lokakuussa ja mihin hän si en lähtee?
Milloin Riiassa on tärkeä kokous?
Mihin Andrei matkustaa Riiasta?
Missä on kansainvälinen kongressi?
Mikä Andreilla on?

4. Составьте диалоги по образцу:

Malli:

— Veera, tiedätkö missä Arto asuu?


— Tiedän. Hän asuu Rauhankadulla.
— Missä hän on työssä?
— Hän on työssä kirjastossa.

5. Употребите следующие словосочетания во мн. числе:

hiljainen ilta, pieni lintu, sininen järvi, jyrkkä ranta, suuri kaupunki, pitkä katu, vanha asunto, valoisa
huone, tu u nimi, halpa ruoka, ystävällinen ty ö, ensimmäinen tunti, punainen lippu

hiljaiset iltat, pienet linnut, siniset järvet, jyrkkät rannat, suuret kaupungit, pitkät kadut,vanhat asunnot,
valoisat huoneet, tutut nimet, halvat ruoat, ystävälliset tytöt, ensimmäiset tunnit, pinaiset liput.
6. Сделайте по образцу.

Malli 1: Kenellä on sanakirja? (minä) — Minulla on sanakirja.

Kenellä on hyvä asunto? (me)


Meillä on hyv asunto
Kenellä on vanha piano? (äiti)
Äidillä on vanha piano.
Kenellä on uusi kello? (Pekka)
Pekalla on uusi kello.
Kenellä on suuri perhe? (insinööri Rantanen)*
Insinööri Rantasella on perhe
Kenellä on tänään luento? (Ma i Korhonen)*
Ma i Korhosella on luento

* Слова, стоящие перед фамилией и обозначающие имя или титул, не склоняются.

Malli 2: Missä orkesteri on? (sali) — Orkesteri on salissa.

Missä ope aja on? (luokka)


Ope aja on luokassa
Missä kirjat ovat? (laukku)
Kirjat ovat laukussa
Missä lapset ovat? (olohuone)
Lapset ovat olohuonessa
Missä turistit ovat? (baari)
Turistit ovat baarissa
Missä matkustajat ovat? (lentokone)
Matkustajat ovat lentokoneessa
Missä juna seisoo? (asema)
Juna seisoo asemalla
Missä bussi odo aa? (tori)
Bussi oda aa torilla
Missä lapset leikkivät? (ranta)
Lapset leikkivät rannalla
Missä opiskelijat ovat? (luento, -lla)
OPiskelijat ovat leunnolla
Missä lapset ovat? (musiikkitunti, -lla)
Lapset ovat musiikkitunnilla
Missä äiti on? (kauppatori)
Äiti on lauppatorilla
7. Поставьте слова в скобках в соответствующий падеж.

Ope aja menee (luokka) luokkaan . Vieraat menevät (olohuone) olohuoneessee . Turistit

menevät (baari) baariin . Opiskelijat menevät (luento) luennolle . Äiti menee

(kauppatori) lauppatorille . Isä menee (työ) työhön . Matkustajat menevät (lentokone)

lentokoneessee . Opas menee (hotelli) hotelliin . Bussi menee (kaupunki) kaupunkiin


.

8. Сделайте по образцу.

Malli:

— Milloin Nikitin matkustaa Moskovaan?


— Lauantaina. Entä sinä?
— Minä matkustan tänään.

Milloin hän lentää Pariisiin?


Perjantaina. Entä sinä ?
Minä lennän torstaina

Milloin hän saapuu Lontooseen?


Maanantaina. Entä hän ?
Hän saapuu keskoviikkona

Milloin hän soi aa kotiin?


Hän soitää kotiin tiistaina. Entä te?
Te soitavät kotiin lountaina.

Milloin hän lähtee taas Moskovaan?


Hän lähtee taas Moskovaan sunnuntaina. Enta me?
Me lähtemme taas joka viikko.

9. Сделайте по образцу.

Malli 1: Tämä on valoisa huone. — Asun valoisassa huoneessa.

Tuo on iso kauppa. Menen ...


Menen isoon kauppaan
Meillä on vanha asunto. Asumme ...
Asumme vanhassa asuntossa
Heillä on suomen kielen tunti. He ovat...
He ovat suomen kielen tunnilla
Teillä on nyt luento. Te mene e nyt...
Te mene e nyt luennolle
Tämä on pitkä katu. Asumme ...
Asumme pitkällä kadulla
Tämä on jyrkkä ranta. Seisomme ...
Seisomme jyrkkällä rannällä

Malli 2: Hän tulee asemalle. — Minäkin tulen asemalle.

Hän odo aa asemalla.


Sinäkin odo at asemalla
Hän tietää, missä Ma i asuu.
Minäkin tiedän, missä te asuvat
Hän soi aa pianoa.
Minäkin soitan pianoa
Hän lukee suomea.
Minäkin luen suomea
Hän tanssii hyvin.
Minäkin tanssin hyvin
Hän näkee huonosti.
Minäkin näen huonosti
Hän tekee aina oikein.
Minäkin teen aina oikein
Hän lentää Murmanskiin.
Minäkin lennän Murmansiin

10. Ответьте на вопросы отрицательно.

Malli: Lentääkö Pekka Murmanskiin? — Ei lennä.

Odo aako Pekka asemalla?


Ei odota
Nukkuuko Pekka sohvalla?
Ei nuku
Tanssiiko Pekka hyvin?
Ei tanssi
Lukeeko Pekka saksaa?
Ei lue
Soi aako Pekka pianoa?
Ei soita
Tietääkö Pekka, missä minä asun?
Ei tiedä

11. Употребите предложения во мн. числе.

Malli: Sauna on rannassa. — Saunat ovat rannassa.

Kukka on pöydällä. Bussi on aukiolla.


Kukat ovat pöydallät Bussit ovat aukiolla
Kar a on seinällä. Lapsi on ulkona.
Kartat ovat seinällä Lapset ovat ulkona
Ma o on la ialla. Nainen on olohuoneessa.
Matot ovat la ialla Naiset ovat olohuoneessa
Lasi on kaapissa. Turisti on hotellissa.
Lasit ovat kaapissa Turistit ovat hotellissa
Tuoli on huoneessa. Kirje on laukussa.
Tuolit ovat huoneessa Kirjeet ovat laukussa

Назад (/suomi/suomen-tunteja/kappale4) Вперёд (/suomi/suomen-tunteja/kappale6)

Комментарии
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.

ВК (старые)
Новые комментарии ВК нужно писать в синий блок справа от этого. В этом блоке ваши
комментарии будут утеряны.

ВКонтакте
1 комментарий

Ваш комментарий...

поделиться с друзьями Отправить

Ivan Revkov
пятый урок, полет нормальный!
21 мая в 14:57 Комментировать

Facebook

О
Зачем комментарии ВКонтакте разделены на старые и новые, а также ответы на другие часто
задаваемые вопросы, вы найдете на странице FAQ (из верхнего главного меню).

АВТОР: -CREAT!VE- ПРОСМОТРОВ: 1386

Уроки финского (/suomi/suomen-tunteja)

Алфавит (/suomi/suomen-tunteja/kappale0)

Урок 1 (/suomi/suomen-tunteja/kappale1)

Урок 2 (/suomi/suomen-tunteja/kappale2)

Урок 3 (/suomi/suomen-tunteja/kappale3)

Урок 4 (/suomi/suomen-tunteja/kappale4)

Урок 5 (/suomi/suomen-tunteja/kappale5)

Урок 6 (/suomi/suomen-tunteja/kappale6)

Урок 7 (/suomi/suomen-tunteja/kappale7)

Урок 8 (/suomi/suomen-tunteja/kappale8)

Урок 9 (/suomi/suomen-tunteja/kappale9)
Урок 10 (/suomi/suomen-tunteja/kappale10)

Урок 11 (/suomi/suomen-tunteja/kappale11)

Урок 12 (/suomi/suomen-tunteja/kappale12)

Урок 13 (/suomi/suomen-tunteja/kappale13)

Урок 14 (/suomi/suomen-tunteja/kappale14)

Урок 15 (/suomi/suomen-tunteja/kappale15)

Урок 16 (/suomi/suomen-tunteja/kappale16)

Урок 17 (/suomi/suomen-tunteja/kappale17)

Урок 18 (/suomi/suomen-tunteja/kappale18)

Урок 19 (/suomi/suomen-tunteja/kappale19)

Урок 20 (/suomi/suomen-tunteja/kappale20)

Урок 21 (/suomi/suomen-tunteja/kappale21)

Урок 22 (/suomi/suomen-tunteja/kappale22)

Урок 23 (/suomi/suomen-tunteja/kappale23)

Урок 24 (/suomi/suomen-tunteja/kappale24)

Урок 25 (/suomi/suomen-tunteja/kappale25)

Урок 26 (/suomi/suomen-tunteja/kappale26)

Урок 27 (/suomi/suomen-tunteja/kappale27)

Урок 28 (/suomi/suomen-tunteja/kappale28)

Урок 29 (/suomi/suomen-tunteja/kappale29)

Урок 30 (/suomi/suomen-tunteja/kappale30)

Урок 31 (/suomi/suomen-tunteja/kappale31)

Урок 32 (/suomi/suomen-tunteja/kappale32)

Урок 33 (/suomi/suomen-tunteja/kappale33)
Урок 34 (/suomi/suomen-tunteja/kappale34)

Урок 35 (/suomi/suomen-tunteja/kappale35)

Урок 36 (/suomi/suomen-tunteja/kappale36)

Урок 37 (/suomi/suomen-tunteja/kappale37)

Урок 38 (/suomi/suomen-tunteja/kappale38)

Урок 39 (/suomi/suomen-tunteja/kappale39)

Урок 40 (/suomi/suomen-tunteja/kappale40)

Урок 41 (/suomi/suomen-tunteja/kappale41)

Урок 42 (/suomi/suomen-tunteja/kappale42)

Урок 43 (/suomi/suomen-tunteja/kappale43)

Словарь (/suomi/suomen-tunteja/sanasto)

Подробнее о том, как добавить исключение в ваш блокировщик рекламы, можно почитать на
странице часто задаваемых вопросов (нажмите (/faq#help)). Вы же хотите поблагодарить сайт,
правда?

(h ps://www.liveinternet.ru/click) (h ps://top100.rambler.ru/home?
id=2563092)

© -Creat!ve- 2011-2020

Вам также может понравиться