Вы находитесь на странице: 1из 6

Бичиж жорын жагсаалт

Мэдрэх мэдрэлд нөлөөлөх эм 44. Фентоламины гидрохлорид-шах


1. Тетракаин-өнгөц мэдээгүйжүүлэлтэнд 45. Празозин шах
хэрэглэх уусмал
2. Прокаин-нэвчүүлэх 46. Тербуталин амп
мэдээгүйжүүлэлтэнд хэрэглэх уусмал 47. Тербуталин шах
3. Прокаин-дамжуулалтын 48. Мирабегрон шах
49. Тамсол шах
мэдээгүйжүүлэлтэнд хэрэглэх уусмал 50. Бидоп шах
4. Лидокаин- нэвчүүлэх 51. Метопролол шах
мэдээгүйжүүлэлтэнд хэрэглэх уусмал 52. Карведилол шах
5. Лидокаин- дамжуулалтын 53. Кардура шах
мэдээгүйжүүлэлтэнд хэрэглэх уусмал
6. Бензокаин-тосон түрхэц Өвдөлт намдаах эм
7. Бадаан-шах 54. Морфины гидрохлорид-амп
8. Бадглюмицетин шах 55. Промедол-амп
9. Идэвхжүүлсэн нүүрс-шах 56. Пентазоцин-амп
10. Гичийн цаас 57. Налорфин-амп
58. Фентанил-амп
Холин идэвхт синапс-д нөлөөлөх эм 59. Аспирин-шах
11. Прозерин-амп 60. Натрийн салицилат фл
12. Прозерин шах 61. Парацетамол-шах
13. Галантамины гидробромид 62. Парацетамол лаа
14. Пилокарпин гидрохлорид-нүдний дусал 63. Анальгин-амп
15. Ацеклидин-амп 64. Анальгин-шах
16. Атропин сульфат-амп 65. Бутадион-шах
17. Пиренцепин шах 66. Амидопирины уусмал
18. Пахикарпин шах 67. Ибупрофен-шах
19. Пахикарпин амп 68. Индометацин-шах
20. Тубокурарин хлорид амп 69. Диклофенак натри-шах
21. Дитилин амп 70. Диклофенак амп
22. Ардуан амп 71. Диклофенак лаа
23. Тракриум амп 72. Фелоран гель
24. Бекарбон-нийлмэл шахмал 73. Топогель фл
25. Анузол-нийлмэл лаа 74. Напроксен шах
26. Гастрозепин-шах 75. Пироксикам шах
27. Лобелин гидрохлорид-амп 76. Цитрамон П шах
28. Арфонад-амп 77. Ревальгин шах
78. Седальгин нео-шах
Адрен идэвхт синапс-д нөлөөлөх эм 79. Реопирин-шах
29. Адерналин-амп 80. Трамадол шах
30. Норадерналин-амп 81. Трамадол амп
31. Изопреналин-фл 82. Трамадол лаа
32. Орципреналин амп 83. Кетонал шах
33. Орципреналин шах 84. Кетонал крем
34. Нафазолин-фл хамрын дусаалга 85. Целебрекс шах
35. Салбутамол-шах 86. Мелоксикам шах
36. Салбутамол-фл
37. Эфедрин гидрохлорид- амп Сэтгэц-д нөлөөлөх эм
38. Эфедрин гидрохлорид-шах 87. Хлорпромазин-шах
39. Резерпин-шах 88. Хлорпромазин-амп
40. Исмелин-шах 89. Тизерцин-амп
41. Индерал-шах 90. Френолон-амп
42. Индерал-амп 91. Модитен-депо-амп
43. Атенолол-шах 92. Галоперидол-шах
93. Галоперидол-амп 144. Бромгексин шах
94. Дроперидол-амп 145. Карбоцистеин фл
95. Натрийн бромид-уусмал 146. Гербион таван салааны сироп
фл
96. Бамбайн хандмал
147. Гербион хаварслын сироп фл
97. Хотойн хандмал 148. Формотерол бүрээс
98. Диазепам-шах 149. Ипратропиум бромид фл
99. Диазепам-амп 150. Тиотропийн бромид бүрээс
100. Хлордиазепоксид-шах 151. Флутиказоны пропионат фл
101. Феназепам-шах
102. Мепробамат-шах Зүрх судасны системд нөлөөлөх эм
103. Амитриптилин-шах 152. Дигитоксин-шах
104. Имипрамин-шах 153. Дигоксин-шах
105. Кофейн натрийн бензоат-амп 154. Дигоксин-амп
106. Кордиамин-амп 155. Строфантин-амп
107. Камфора-амп 156. Коргликон-амп
108. Бемегрид-амп 157. Прокаинамид-шах
109. Аминолон-шах 158. Прокаинамид-амп
110. Пирацетам-шах 159. Лидокаин-амп
111. Рексетин шах 160. Кордарон-шах
112. Асентра шах 161. Верапамил-шах
113. Цераксон амп 162. Верапамил амп
114. Валемидин фл 163. Панангин- шах
164. Панагин амп
Таталдааны эсрэг эм 165. Гемитон-шах
115. Эпитрижин шах 166. Допегит -шах
116. Карбамазепин шах 167. Нифедипин-шах
117. Топирамат шах 168. Каптоприл-шах
118. Алпентин шах 169. Вивейс шах
119. Дифенин шах 170. Натрийн нитропруссид-амп
120. Депакин шах 171. Бендазол-шах
172. Бендазол-амп
Амьсгалын системд нөлөөлөх эм 173. Магнийн сульфат-амп
121. Кодеины сульфат-шах 174. Адельфан-нийлмэл шах
122. Коделак шах 175. Эналаприл шах
123. Либексин-шах 176. Энап-Н шах
124. Бронхоцин-фл 177. Энап-НЛ шах
125. Демефен сироп фл 178. Энап-Р амп
126. Контратуссин-шах 179. Периндоприл шах
127. Читамон-шах
180. Ко-Пренесса шах
128. Читамон-фл
181. Лизиноприл шах
129. Чигатуссин-фл
182. Амприлан НЛ
130. Мукалтин шах
183. Амприлан НД
131. Муколизин сироп фл
184. Разолтан шах
132. Бромгексин-шах
185. Энап-Р амп
133. Эуфиллин-шах
186. Нитроглицерин шах
134. Эуфиллин-амп
187. Нитролонг шах
135. Теофиллин бүрээс
188. Сустак-шах
136. Интал-бүрээс
189. Изосорбид динитрат-шах
137. Кетотифен-шах
190. Курантил-шах
138. Беклометазон-аэрозоль фл
191. Валидол-шах
139. Зафирлукаст шах
192. Нитронг шах
140. Монтелукаст шах
193. Амлопипин шах
141. Синекод фл 194. Никорандил шах
142. Тарваган шийрийн идээшмэл 195. Ивабрадин шах
143. Ацетилцистейн шах 196. Ко-Диротон шах
197. Дуплекор шах 246. Феррум лек амп
198. Экватор шах 247. Тотема амп
199. Лозартан (Лориста) шах 248. Фенюльс нийлмэл бүрээс
200. Ко-Сентор, Лориста-Н шах 249. Цианокобаламин-амп
201. Нортиван шах 250. Фолийн хүчил шах
202. Апрессин шах 251. Пентоксил-шах
203. КоВалсар Денк шах 252. Лейкоген-шах
204. Алискирен шах
205. Миноксидил шах Цусны бүлэгнэлтэнд нөлөөлөх эм
206. Апрессин шах 253. Гепарин-фл
254. Варфарин-шах
Хоол боловсруулах системд 255. Стрептокиназа-фл
нөлөөлөх эм 256. Витамин К -амп
207. Ходоодны жинхэнэ шүүс фл 257. Витамин К-шах
208. Алмагель-фл 258. Аминокапроны хүчил-амп
209. Алмагель А фл 259. Кальцийн хлорид амп
210. Ренни шахмал 260. Кальцийн хлорид уусмал
211. Циметидин-шах 261. Бенефикс фл
212. Ранитидин-шах 262. Новосэвен фл
213. Фамултран шах 263. РеФакто АФфл
214. Омепразол-бүрээс 264. Транлок амп
215. Ланзопразол-бүрээс 265. Дицинон амп, шах
216. Пантопразол шах 266. Ксарелто шах
217. Лансопразол бүрээс 267. Актилизе флакон
218. Сукральфат 268. Аспирин-100 шах
269. Трентал шах, амп
219. Денол шах
270. Тиклопидин шах
220. Мезим форт-нийлмэл шах
271. Клопидогрел
221. Панзинорм форте-Н нийлмэл
Үжилгүйжүүлэх ба
шах
халдваргүйжүүлэх бодис
222. Фестал-нийлмэл шах
272. Хлорамины уусмал
223. Креон (Панкреатин) шах
273. Иодын спиртын уусмал
224. Контрикал-фл
274. Устөрөгчийн хэт исэл уусмал
225. Метоклопрамид-шах
275. Калийн перманганатын уусмал
226. Метоклопрамид-амп
276. Фурациллин-уусмал
227. Домперидон шах
277. Цайрын ислийн тос
228. Ондансетрон шах 278. Метилен хөхийн спиртийн
229. Аллохол-нийлмэл үрэл уусмал
230. Эссенциал-бүрээс 279. Эфизол хүлхмэл
231. Бисакодил шах 280. Септолете хүлхмэл
232. Магнийн сульфат-нунтаг
233. Фенолфталеин-шах Бактерийн эсрэг эм
234. Имодиум-шах 281. Бензилпенициллин натри-фл
235. Силибинин-шах 282. Феноксиметилпенициллин-шах
236. Гептрал шах 283. Бициллин -1 фл
237. Урсомон шах 284. Бициллин 3-фл
238. Имопер сироп фл 285. Бициллин -5 фл
239. Лоперамид шах 286. Бензилпенициллин новокайны
240. Цизаприд шах давс фл
241. Дюфалак фл 287. Ампициллин-шах
242. 288. Ампициллин-фл
Цус төлжилтөнд нөлөөлөх эм 289. Амоксициллин-шах
243. Төмрийн сульфат-бүрээс 290. Оксациллин -фл
244. Гемостимулин-нийлмэл шах 291. Оксациллин бүрээс
245. Фитоферролактол-нийлмэл шах 292. Моксиклав шах
293. Уназин шах, фл 345. Витамин Е-фл
294. Цефадроксил бүрээс 346. Витамин Е-амп
295. Цефаклор шах 347. Витамин А флакон
296. Цефалексин шах 348. Витамин А бүрээс
297. Цефазолин фл 349. Геритамин бүрээс
298. Цефуроксим-фл 350. Троксевазин гель
299. Фортум-фл 351. Троксевазин бүрээс
300. Терсеф-фл 352. Кальцийн пантотенат шах, амп
301. Клафоран-фл 353. Кальцийн пангамат шах
302. Тетрациклиний нүдний тосон 354. Декспантенол тос/түрх
түрхэц 355. Депантол крем
303. Доксициклин-шах
304. Эритромицин-шах Даавар ба дааврын эсрэг бэлдмэл
305. Макропен шах 356. Даназол бүрээс
306. Кларитромицин шах 357. Левотироксин шах
307. Азатрил шах 358. Калийн йод уусмал
308. Рокситромицин шах 359. Мерказолил шах
309. Левомицетин-шах 360. Инсулин фла
310. Левомицетин уусмал 361. Глибенкламид шах
311. Гентамициний сульфат-амп 362. Глимепирид шах
312. Линкомицин бүрээс, амп 363. Репаглинид шах
313. Клиндамицин бүрээс, амп 364. Ситаглиптин шах
314. Ванкомицин фл 365. Толбутамид шах
315. Спектиномицин фл 366. Карбутамид шах
316. Стрептоцид-тосон түрхэц 367. Буформин шах
317. Норсульфазол-шах 368. Метформин шах
318. Сульфамидин-шах 369. Гликлазид шах
319. Бисептол шах 370. Гидрокортизон арьсны тосон
320. Фталазол-шах түрхэц
321. Сульфацил натри-нүдний дусал 371. Гидрокортизон нүдний тосон
322. Нелидикс-шах түрхэц
323. Ципрофлоксацин-шах 372. Гидрокортизон флакон
324. Норфлоксацин шах 373. Преднизолон шах
325. Офлоксацин шах 374. Метилпреднизолон шах
326. Левофлоксацин шах 375. Метилпреднизолон фл
327. Стопдиар фл 376. Преднизолон тосон түрхэц
328. Нитроксолин-шах 377. Преднизолон амп
329. Фуразолидон шах 378. Дексаметазон шах
330. Фурадонин-шах 379. Дексаметазон амп
331. Фарингосепт-шах 380. Дексаметазон уусмал фл
381. Декс-тобрин фл
Витамины бэлдмэл 382. Флуцинар тосон түрхэц
332. Витамин В1-амп 383. Триамцинолон шах
333. Витамин В2 384. Кеналог амп
334. Витамин В6-амп 385. Эстрон амп
335. Пантогель гель 386. Синестрол амп
336. Витамин РР-амп 387. Эстрадиол амп
337. Витамин С үрэл 388. Этинилэстрадиол шах
338. Витамин С амп 389. Тамоксифен шах
339. Витамин С уусмал 390. Метилтестестерон шах
340. Рутин шах 391. Ретаболил амп
341. Кокарбоксилаз-амп 392. Неробол шах
342. Нейробекс үрэл 393. Достинекс шах
343. Витамин АЕ бүрээс 394. Минирин шах
344. Витамин D-фл 395. Тиреоидин шах
Дархлалын системд нөлөөлөх эм
396. Декарис шах Харшлын эсрэг эм
397. Тималин амп 434. Димедрол шах
398. Салимон флакон 435. Димедрол амп
399. Проза шах 436. Супрастин амп
400. Имунофан амп 437. Супрастин шах
438. Тавегил шах
Вирусын эсрэг эм 439. Хлорфенамин шах
401. Ацикловир шах 440. Астемизол шах
402. Ацикловир арьсны тосон түрхэц 441. Лоратадин шах
403. Ацикловир нүдний тосон түрхэц 442. Цетиризин шах
404. Оксолин тосон түрхэц 443. Лордестин шах
405. Ремантадин шах 444. Аллергодил фл
406. Рибавирин бүрээс 445. Тималин фл
407. Энтекавир шах 446. Гроприносин шах
447. Бронхо мунал бүрээс
Эгэл биетнийг эмчлэх эм
408. Метронидазол шах Гистамины бэлдмэл
409. Метронидазол фл 448. Вестибо шах
410. Тинидазол шах
411. Трихомонацид үтрээний шах Шээс хөөх эм
449. Лазикс шах
Мөөгөнцрийн эсрэг бэлдмэл 450. Лазикс амп
412. Миконазол шах 451. Гипотиазид шах
413. Кеторал шах 452. Верошпирон шах
414. Клотримазол үтрээний шах 453. Триамтерен шах
415. Клотримазол крем 454. Диакарб шах
416. Нистатин шах 455. Индипам шах
417. Нистатин лаа 456. Маннитол фл
418. Фунголон бүрээс
419. Нео-пенотран лаа Умайн булчинд нөлөөлөх эм
420. Тербинафин шах крем 457. Окситоцин амп
421. Амфотерицин В фл 458. Метилэргометрин амп
459. Динопрост амп
Шимэгч хорхойн эсрэг эм 460. Фенотерол амп, шах
422. Вермокс шах
423. Гельминтокс шах
424. Альбендазол шах Тархины цусан хангамжийг
425. Фенасал шах сайжруулах эм
461. Циннаризин шах
462. Фезам шах
Бодисын солилцоог идэвхжүүлэх эм 463. Кавинтон шах
426. Алоэ амп 464. Кавинтон амп
427. Рибоксин шах 465. Трентал шах
428. Рибоксин амп 466. Церебролизин амп
467. Актовегин шах
Атеросклерозын эсрэг эм 468. Актовегин амп
429. Ловастатин шах 469. Цитиколины хлорид амп
430. Мертенил шах
Хавдрын эсрэг эм
431. Липримар шах 470. Оксалиплатин флакон
432. Никотины хүчил амп 471. Синдаксел флакон
433. Пармидин шах 472. Эписиндан флакон