Вы находитесь на странице: 1из 2

Имя: Натура: Клан: Гангрел

Игрок: Маска: Поколение: 14th


Хроника: Концепт: Механик Сир:
Атрибуты
Физические Социальные Ментальные
Сила _________OOOOOOOO
●● Обаяние_________●●
OOOOOOOO Восприятие_______ ●●
OOOOOOOO
Ловкость _______
●●●●
OOOOOOOO Манипулирование__
●●
OOOOOOOO Интеллект____ OOOOOOOO
●●●
Выносливость _OOOOOOOO
●●● Внешность________
●●
OOOOOOOO Сообразительность_●●●●
OOOOOOOO
_
Способности
Таланты Навыки Познания
Атлетика_______
●●
OOOOOOOO Безопасность___ OOOOOOOO Академические___

OOOOOOOO
Бдительность___
●●●
OOOOOOOO Вождение______ ●●●
OOOOOOOO Законы_______OOOOOOOO

Запугивание____
OOOOOOOO Выживание____OOOOOOOO Компьютеры___OOOOOOOO
Знание Улиц____

OOOOOOOO Исполнение______OOOOOOOO Лингвистика___OOOOOOOO
Лидерство______
OOOOOOOO Знание Животных_●●
OOOOOOOO Медицина_____OOOOOOOO
Драка_________●●
OOOOOOOO Ремесла________ ●●●
OOOOOOOO Наука_________ ●
OOOOOOOO
Уклонение_______
OOOOOOOO Скрытность___OOOOOOOO Оккультизм____ OOOOOOOO
Хитрость_______
●●
OOOOOOOO Стрельба_____ OOOOOOOO Политика______ ●
OOOOOOOO
Экспрессия_______
OOOOOOOO Фехтование____OOOOOOOO Расследование__OOOOOOOO

Эмпатия ______●●
OOOOOOOO Этикет _________OOOOOOOO Финансы_______ OOOOOOOO

Преимущества
Дисциплины Дополнения Добродетели
_____________
Превращение OOOOOOOO _____________
Союзники OOOOOOOO Сознательность
●●● ●●●
OOOOO
_____________
Анимализм ●
OOOOOOOO _____________
Ресурсы ●
OOOOOOOO
_____________
Стойкость ●
OOOOOOOO _____________
Связи OOOOOOOO Самоконтроль
● ●●●●
OOOOO
_____________OOOOOOOO _____________OOOOOOOO
_____________OOOOOOOO _____________OOOOOOOO Смелость _________O
●●●
OOOO
_____________OOOOOOOO _____________OOOOOOOO

Другие Трайты Человечность/Путь Здоровье


_____________OOOOOOOO __________________
Человечность
Задет ¨
_____________OOOOOOOO OOOOOOOOOO Поврежден -1 ¨
_____________OOOOOOOO Ранен -1 ¨
_____________OOOOOOOO Сила Воли Тяжело ранен -2 ¨
_____________OOOOOOOO ●● ●OOOOOOO Травмирован -2 ¨
_____________OOOOOOOO O OO
¨
■¨■¨
■¨¨¨¨¨¨¨ Искалечен -5 ¨
_____________OOOOOOOO Обездвижен
_____________OOOOOOOO ¨
_____________OOOOOOOO Запас Крови Слабость
_____________OOOOOOOO ¨
■¨■¨
■¨■¨
■¨■¨
■¨■¨
■¨■
_____________OOOOOOOO ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
_____________OOOOOOOO ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Опыт
_____________OOOOOOOO ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
ход: ____ 17
_____________OOOOOOOO Пункты
Points Per за
Turn:
Достоинства и Недостатки
Достоинства Тип Цена Недостатки Тип Бонус
________________ __________ ______ ________________
14ое поколение __________ ______
2
________________ __________ ______ ________________
Клановая слабость __________ ______
2
________________ __________ ______ ________________ __________ ______
________________ __________ ______ ________________ __________ ______
________________ __________ ______ ________________ __________ ______
________________ __________ ______ ________________ __________ ______
________________ __________ ______ ________________ __________ ______
Другие Трайты
______________ OOOOOOOO ______________
OOOOOOOO ______________ OOOOOOOO
______________ OOOOOOOO ______________
OOOOOOOO ______________ OOOOOOOO
______________ OOOOOOOO ______________
OOOOOOOO ______________ OOOOOOOO
Ритуалы Пути
Название Уровень
__________________________ _______ _____________________________
OOOOO
__________________________ _______ _____________________________
OOOOO
__________________________ _______ _____________________________
OOOOO
__________________________ _______ _____________________________
OOOOO
__________________________ _______ _____________________________
OOOOO
__________________________ _______ _____________________________
OOOOO

Опыт Психозы
Всего:_____________________________ __________________________________
Всего Потрачено:___________________ __________________________________
Потрачено на: __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ Языки
__________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
Бой
Оружие/Атака Слож. Урон Дальн. Скор. Боез. Размер Броня
Класс:____________
Рейтинг:__________
Штраф:___________
Описание:
_________________
_________________
_________________