Вы находитесь на странице: 1из 1

AGENDA

Ședinței extraordinare a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud

Modul desfășurării ședinței: online, pe platforma Zoom Meeting


Data desfăşurării ședinței : 19 octombrie 2020

Timpul Subiectul

15.30-16.00 Înregistrarea participanților. Testarea on-line a platformei ZOOM.

16.00-16.15 Cuvânt de deschidere


Piotr PUȘCARI,
Președintele CRD Sud

Reprezentant MADRM

Maria CULEȘOV, Director ADR Sud


16.15-16.30 Cu privire la instruirea membrilor Consiliului Regional pentru Dezvoltare
Sud privind utilizarea portalului informațional CRD în cadrul Proiectului
Suport pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare din Regiunea de
Dezvoltare Sud”.
Eugen HARABARA,
Consultant MSPL/GIZ
16.30-16.45 Cu privire la activitățile realizate de către Agenția de Dezvoltare Regională
Sud în cadrul Apelului de selectare a proiectelor pentru finanțare din Fondul
Național de Dezvoltare Regională 2021-2023 (10 august-24 septembrie
2020).
Irina COROIAN,
Secția Planificare și cooperare regională, ADR Sud
16.45-17.15 Cu privire la Raportul de evaluare a Notelor Conceptuale a proiectelor
depuse în cadrul Apelului competitiv de selectare a proiectelor pentru
finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională 2021-2023.
Maria CULEȘOV,
Secția Planificare și cooperare regională, ADR Sud
17.15-17.40 Cu privire la aprobarea listei Notelor Conceptuale/proiectelor prioritare care
acced în etapa a II-a a Apelului competitiv de selectare a proiectelor pentru
finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională 2021-2023 -
depunerea Cererilor Complete de Finanțare.
Maria CULEȘOV,
Director ADR Sud
17.40-18.00 Discuții, propuneri, concluzii.
Piotr PUȘCARI,
Președintele CRD Sud

Вам также может понравиться