Вы находитесь на странице: 1из 2

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova DOCUMENTAŢIE MEDICALĂ

Министерство Здравоохранения Республики Молдова


Formular
___________________________________________________ nr. 307/e
Форма
denumirea instituţiei Aprobat de MS al RM
наименование учреждения Утверждена МЗ РМ
nr. 828 din 31.10.2011

FIŞĂ Nr ______
DE SUPRAVEGHERE DE STAT A SĂNĂTĂ II PUBLICE PREVENTIVĂ A
OBIECTELOR DE CONSTRUCŢIE ŞI RECONSTRUCŢIE
КАРТА
КАРТА ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО НАДЗОРА СТРОЯЩЕГОСЯ,
РЕКОНСТРУИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

1. Denumirea obiectului ____________________________________________________________________


Наименование объекта
_________________________________________________________________________________________
2. Adresa ________________________________________________________________________________
Адрес
_________________________________________________________________________________________
3. Ministerul (departamentul) _______________________________________________________________
Министерство (ведомство)
_________________________________________________________________________________________
4. Luat la evidenţă (data) ___________________________________________________________________
Взят на контроль (дата)
5. Organizaţia, care elaborează proiectul _____________________________________________________
Организация, выполняющая проект
6. Organizaţia, care efectuiază construcţia ____________________________________________________
Организация, осуществляющая строительство
_________________________________________________________________________________________

7. Data coordănării cu CSP şi numărul avizului ________________________________________________


Дата согласования с ЦОЗ и номер заключения
a) repartizarea lotului de pămînt ____________________________________________________________
отвода земельного участка
b) proiectului _____________________________________________________________________________
проекта
8.Durata construcţiei ______________________________________________________________________
Сроки строительства
planificată _____________________________________________________________________________
плановые
efectivă ________________________________________________________________________________
фактические
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

9. Controlul efectuat
Проводимый контроль
Specificarea activităţii
(examinare, interpelare, Încălcări ale
Nr examinări de laborator şi normelor sanitare în
Numele, prenumele
de instrumental şi etc.) vigoare constatate
Măsurile luate specialistului CSP
ord. Содержание работы Выявленные
Принятые меры Ф.И.О.
№ (обследование, запросы, нарушения
специалиста ЦОЗ
п/п. лабораторный и действующих норм
инструментальный методы и правил
исследования и т.д.)
1 2 3 4 5

10. Data dării în exploatare a obiectului______________________________________________________


Дата ввода объекта в эксплуатацию