Вы находитесь на странице: 1из 21

St.

Paul University Philippines


Tuguegarao City, Cagayan 3500

BASIC EDUCATION UNIT


PAASCU LEVEL III ACCREDITED
ISO CERTIFIED

May 25, 2020

Dear Parents/ Guardians:

Warm Paulinian Greetings!

It’s been a while and I pray that your family is safe and healthy!

It has always been our mission at St. Paul University Philippines to provide our students with
quality Catholic Paulinian education. In this time of pandemic, we will continue to do so- but
now in a different way- as we transition into the new normal.

For the fourth quarter of School Year 2019-2020, we will take a systematic path and employ a
very manageable approach in administering class instruction. Over the past few weeks, teachers
have been working diligently on their Dynamic Instructional Plans (DIPs) which will be
delivered to all the learners to ensure continuity of learning.

On the succeeding pages, you will find the fourth quarter learning targets of Filipino 8. All
learning tasks of the subject are anchored on the learning competencies your child needs to
master. Since these tasks are to be done at home, I ask that you take time to assist/guide your
child to assure his/her success of education.

Please do also take note that all accomplished tasks may be send through email, messenger, other
social media platform, or be brought to the designated drop boxes strategically situated at the
university’s pedestrian gate.

I am fully aware that these difficult times are having a significant impact on you, your family,
and the school and so we will remain in constant communication with you and will be available
for questions during this transition. We are confident we can move into this new normal together.

Thank you and looking forward to seeing the accomplishment your child will create. I fervently
pray that we will all be blessed and that we will overcome all the difficulties during this time of
uncertainty. Let us continuously pray and work together, all for the greater glory of God!

Sincerely yours in Christ,

Mrs. Rosette Joy C. Lloren (rlloren@spup.edu.ph/09279476678)


Subject Teacher
St. Paul University Philippines
Tuguegarao City, Cagayan 3500

BASIC EDUCATION UNIT


PAASCU LEVEL III ACCREDITED
ISO CERTIFIED

DYNAMIC INSTRUCTIONAL PLAN


(SPECIAL EDITION)
FILIPINO 8-FLORANTE AT LAURA: ISANG
OBRA MAESTRANG
PAMPANITIKAN NG PILIPINAS
IKAAPAT NA MARKAHAN

Inihanda ni:Gng.ROSETTE JOY C. LLOREN Iniwasto ni:Bb. FREDELINA B.CARPIO


Subject Teacher Subject Team Leader

Inaprubahan ni: GNG. GLENDA P. CARONAN


Principal
St. Paul University Philippines
Tuguegarao City, Cagayan 3500

BASIC EDUCATION UNIT


PAASCU LEVEL III ACCREDITED
ISO CERTIFIED

MODULE 1: KAY SELYA, SA BABASA NITO, ANG HINAGPIS NI FLORANTE,


ALAALA NI LAURA, ANG PAG-IBIG KAY FLERIDA

INTRODUCTION (Panimula)
Tatalakayin sa buong kabanatang ito ang isa sa mga klasikong panitikang
Pilipino- ang awit na Florante at Laura. Bagama’t hindi sa Pilipinas ang tagpuan nito,
madaling magustuhan ang panitikang ito sapagkat sinasalamin nito ang maraming
aspekto ng ating buhay, kultura at tradisyon ng mga Pilipino. Binuhay ng awit na
Florante at Laura ang mga tauhang nagtataglay ng mga katangiang kumakatawan sa isang
karaniwang Pilipino, ang mga taong nakadarama ng labis na pag-ibig, nagsasakripisyo
para sa pamilya at minamahal, tumutulong sa kapwa kahit hindi karelihiyon, nagbubuwis
ng buhay para sa minamahal, palakaibigan, magiting at matapang. Mula rito’y inaasahang
malilinang at mapahahalagahan ng mga mag-aaral ang katuparan o kasagutan sa apat na
himagsik na tinukoy ni Lope K. Santos na masasalamin sa obra maestro ni Francisco
“Balagtas” Baltazar; ang himagsik laban sa malupit na pamahalaan, ang himagsik laban
sa hidwaang pananampalataya, himagsik laban sa mga maling kaugalian, at himagsik
laban sa mababang uri ng panitikan.
Samantala, mababasa sa mga saknong sa araling ito ang iba’t ibang uri ng
pagsubok na kinaharap ng mga tauhan, mula kay Balagtas na nagsaad ng kabiguan sa
pag-ibig kay Selya, Kay Florante na bigong nakagapos sa puno ng higera dahil sa
kagagawan ng taksil na si Adolfo, at kay Aladin na piniling maglagalag nang agawin ng
ama ang kanyang pinakamamahal.

OBJECTIVES (Layunin)
Sa modyul na ito, inaasahang ikaw ay:
1. nakasusuri ng mga pangunahing kaisipan sa kabanatang binasa
2. nakapagsisikap nang higit na pag-unawa sa aral o mensahe ng bawat kabanata
3. nakasusulat ng isang monologo tungkol sa pagkapoot, pagkatakot at iba pang damdaming
namayani sa kabanatang binasa

LESSON PROPER/DISCUSSION (Talakayan)


Sa modyul na ito ay susubukin ang iyong kahusayan sa pagbabasa. Mababatid dito ang
limang kabanatang bahagi ng obra maestrang Florante at Laura. Upang lubos na maunawaan ito,
ay mangyaring basahin ang bawat kabanata sa inyong e-book o kaya nama’y sa aklat na
PINAGYAMANG PLUMA 8 pahina 505-527. Nakapaloob din sa modyul na ito ang buod ng
bawat kabanata ng obra.

BUOD NG KABANATA 1- KAY SELYA


Nagugunita ni Francisco ang masasaya at malulungkot na sandali ng kanilang lumipas na
panahon ni Selya. Kinatatakutan ni Francisco na baka makalimot si Selya sa kanilang pag-iibigan
sapagkat noong mga panahong iyon siya ay nakakulong, samantalang si Selya naman ay malaya.
Ayon kay Balagtas kailanman ay di niya malilimot ang masasayang araw nila ni Selya na naging
daan ng kanilang pagmamahalan. At ngayong siya ay namimighati sa bilangguan ang tangi
lamang nakaaaliw sa kanya ay ang paggunita sa larawan ni Selya sa inilimbag niya sa kanyang
puso, isip at damdamin. Naaalala rin ni Francisco ang mga lugar sa kanilang pinagtatagpuan
noong sila ay matamis na nagsusuyuan, gaya ng ilog Beata, puno ng mangga at ilog Makati, dito
ay sinasariwa niya ang matamis nilang suyuan. Kaya siya ay nagsisisi kung bakit di pa niya
naitanan si Selya noong panahong iyon. Sana’y din na naagaw ni Mariano Kapule. At siya ay
napapaiyak kung nagugunita niya ang nangyari sa kanyang buhay, lagi niyang hinahanap si
Selya na nagdulot sa kanya ng libong kaligayahan, sana daw ay din na sila nagkahiwalay. At
dahil sa kanyang mga kasawian ay naisip niyang sulatin ang “Florante at Laura” na si Selya ang
naging inspirasyon at dito ay inilarawan niya ang tinamong kasawian kay Selya.

BUOD NG KABANATA 2- SA BABASA NITO


Nagpapasalamat ang makata sa mga babasa ng kanyang awit. Ang kanyang akda ay
parang bubot na prutas sa unang tingin ngunit masarap kapag ninamnam. Hinihiling ng makata
na huwag babaguhin ang kanyang berso at pakasuriin muna ito bago pintasan. Kung may
bahaging di malinawan, iminumungkahi niyang tumingin lamang ang mambabasa sa ibaba ng
pahina at may paliwanag doon. Ipinakiusap din niya na huwag babaguhin ang mga salita
sapagkat sa halip na mapabuti ay baka sumama pa ang akda.

BUOD NG KABANATA 3- ANG MGA HINAGPIS NI FLORANTE


Nagsisimula ang awit sa isang madilim at mapanglaw na gubat na di halos mapasok ng
sikat ng araw. Madawag ang gubat at maraming puno ng higera at sipres. Maraming hayop dito,
tulad ng ahas, basilisko, hyena, tigre at leon. Sa isang punong higera sa gitna ng gubat,
naktali ang paa, kamay at leeg ng isang guwapong binata, na may makinis na balat at kulay
gintong buhok. Sayang walang mga nimpa sa gubat na makapagliligtas sa binata.

BUOD NG KABANATA 4- ALAALA NI LAURA


Batid man ang maaaring kapahamakang mangyari sa mapanganib na gubat, hindi
nawawalan ng loob si Florante. Sadyang matapang ang binata at ayon sa kaniya, kaya niyang
tiisin lahat ng paghihirap, kabilang ang pagkakagapos sa gitna ng kagubatan. Hiling niya lamang
ay maalala siya ng kaniyang iniibig na si Laura. Sa kaniyang pag-iisa ay hindi mawaglit sa
kaniyang isip ang magandang pagsusuyuan nila ng kasintahan bago pa mangyari ang lahat. Kahit
batid niyang tapat ang kanilang pag-iibigan ni Laura, nangangamba rin siya na baka sa kaniyang
pagkawala ay maagaw ito ng iba, lalo na ng kanyang karibal na masama ang ugali na si Konde
Adolfo. Dahil sa labis na pag-iisip at dahil na rin sa pagkapoot na nararamdaman, nawalan ng
malay si Florante. Ilang sandali pa ay bumalik din ang malay nito. Sa kaniyang paggising ay
patuloy pa rin ito sa kaniyang pagdaramdam. Inalala niya ang pagkalingang nakukuha niya noon
kay Laura. Sa kaniyang alaala ay sariwa pa ang kagustuhan ni Laura na maging ligtas siya higit
sa mga panahong sumasabak siya sa digmaan. Noon ay may mga bagay pang ipinadadala sa
kaniya si Laura upang makaiwas lamang sa pagkasugat. May panahon din na dumating siya mula
sa digmaan na mayroong maliit na sugat na agad ginamot ng kasinatahan. Hinahanap ni Florante
ang lahat ng pag-aaruga na iyon. Patuloy na naghihimutok si Florante sa kaniyang
pinagdaraanan. Patuloy din siyang nangungulila kay Laura. Iniisip pa rin niya na baka maagaw
ito ng iba. Naiisip niya kasi na magkasama na sina Adolfo at Laura ngayon habang siya ay wala
at nagdurusa.
Ngunit naisip niya ang kagandahan ng loob ni Laura na parang langit. Naisip niyang tulad ng
langit ay matibay ang pag-ibig nito sa kaniya kaya hindi raw maaari na matukso ito ng ibang
lalaki kabilang si Adolfo. Mas mabuti na rin daw na ibigay sa kaniya ni Adolfo ang lahat ng
paghihirap, huwag lang ang maagaw si Laura. Muli, ay nawalan ng malay si Florante at
mistulang nakagapos na bangkay.

BUOD NG KABANATA 5- ANG PAG-IBIG KAY FLERIDA


Hindi pala nag-iisa si Florante sa gubat na iyon. Mayroong isang Moro mula sa bansang
Persia ang napadpad sa masukal na gubat sa labas ng Reynong Albanya. Lumisan sa kanilang
lugar ang Moro dahil sa pagkapoot nito sa kaniyang ama na inagaw ang kaniyang kasintahan.
Dala pa ng Moro ang kaniyang pighati sa kagubatan. Napaupo ito sa isang malaking puno at
tumatangis habang isinisigaw ang pangalan ni Flerida, kaniyang kasintahan. Sinambit ni Aladin,
ang Moro, na kapag daw umiibig ang isang tao ay masasakop nito ang lahat. Kahit ano raw ay
susuungin nito upang masunod ang pusong umiibig. Nang magkamalay ay hindi pa rin natatapos
sa kaniyang pagpipighati si Florante. Ngayon naman ay naalala niya ang mga masasamang
nangyari sa kanilang dating masayang bayan. Nawala raw ang kanilang mga karapatan dahil sa
bagong namumuno.
Mas namamayani na raw ngayon ang iba’t ibang baluktot na gawain at tila nalimutan na ang
gumawa ng kabutihan. Pangamba niya rin ang pagtataksil ng kaniyang kasintahang si Laura.
Hindi rin niya malimot ang ginawang pagpaslang sa hari at mga kaanib nito kabilang ang
kaniyang ama. Dahil sa lakas ng panaghoy ni Florante, narinig ito ni Aladin. Hinahanap niya
ngayon kung nasaan ang mapoot na tinig.
Gintong Aral: “Sa mga panahong nakararanas ka ng dusa at hinagpis,
Manalig kang may Diyos na didinig sa’yong pagtangis.”

FORMATIVE ASSESSMENT (Pormatibong Pagtataya)


Natapos mong basahin ang ilan sa kabanata ng Obra. Upang malaman kung ito ay iyong
lubos na naunawaan, narito ang isang pagtataya para sa iyo.

Panuto: Suriin kung ang mahalagang pangyayari o pangunahing kaisipang nakalahad sa ibaba
ay taglay ng mga bahagi na iyong binasa. Lagyan ng tsek (√) ang kahon kung ang kaisipan ay
bahagi ng ating binasa at ng ekis (x) kung hindi. Isulat ang sagot sa isang buong papel o iprint
ito.

Mula sa “Kay Selya”


Ang pag-aalaala ni Balagtas sa masasayang sandaling magkasama sila ng pinakamamahal
niyang si Selya.
Ang pagpapakasal nina Balagtas at ni Selya.
Ang paglikha sa walang kamatayang awit bunga ng labis na kalungkutang dahil sa
kabiguan sa pag-ibig.
Ang sakit na nadama ni Balagtas dahil sa pagkawala sa kanya ng pinakamamahal.

Mula sa “Sa Babasa Nito”


Ang paghahabilin ni Balagtas na huwag babaguhin ang berso ng awit.
Ang pagsasabing kung may malabong bahagi, suriin munang mabuti.
Ang hiling na gumawa ng palabas o pelikulang hango sa mensahe ng awit.
Ang pagnanais na maging mahusay rin sanang manunulat ang lahat ng makababasa sa
akdang ito.

Mula sa “Hinagpis ni Florante”


Ang pakikipag-usap ni Florante sa namayapang ina at sa pinakamamahal na ama.

Ang labis na sakit at kabiguang dinaranas niya dahil sa kataksilan ni Adolfo.


Ang pagbabalik-tanaw sa mga alaala ng kanyang pagkabanata.
Ang kawalang pag-asa dahil sa pagkakatali niya at pag-iisa sa gitna ng madawag at madilim
na kagubatan.
Mula sa “Alaala ni Laura”
Ang nadaramang paninibugho ni Florante sa inaakalang pagtalikod ni Laura sa kanilang
pagmamahalan.
Ang pagtulong o pagliligtas sa kanya ng isang estranghero.
Ang pagdating ng mga hayop na handa siyang silain at patayin anumang oras.
Ang pagbabalik-tanaw sa matamis na alaala nila ni Laura.

Mula sa “Ang Pag-ibig Kay Flerida”


Ang gutom at pagod na nadarama ni Aladin ay dahil sa mahabang paglalakbay
Ang pagluha ni Aladin dahil sa masaklap na sinapit ng kanyang pag-ibig kay Flerida
Ang pag-alaala sa amang umagaw sa kanyang kasintahan at naging sanhi ng mapait niyang
kabiguan.
Ang paghahanda para sa isang pagganti sa taong naging dahilan ng kanyang kabiguan

SUMMATIVE ASSESSMENT (Sumatibong Pagtataya)


Ipagpalagay nating ikaw ay isang artista na nakadama sa matitinding damdaming taglay
ng mga tauhan sa bawat kabanatang binasa. Nais mong buhayin sa puso ng mga manonood ang
isa sa mga ito, sa pamamagitan ng pagbuo ng monologo (ang isang tauhan ay sinasabi ang
kanyang isinasaisip sa isa pang tauhan o kaya sa kapulungan ng nangakikinig)

Panuto: Sumulat ka ng monologong magsasalaysay at magpapakita sa damdaming napili mo.


Pumili ng isa sa mga damdaming nakalahad sa ibaba para sa iyong gagawin. Isulat ang sagot sa
isang buong papel o maaari mong iprint ito.
a.Poot o matinding galit c. Pagkatakot at kawalang pag-asa
b.Matinding dalamhati o kalungkutan d. Kaligayahan
Ang gawain ay kinakailangang makasunod sa pamantayang nasa ibaba.
Pamantayan Marka
Ang monologo ay naaangkop sa paksa 5
Nagtataglay ng mga elemento ng isang 5
mahusay na monologo
Nakapaglahad nang malinaw at masining ang 5
naisulat na monologo
Angkop ang napiling damdamin sa monologo 5
Kabuuang Puntos 20 puntos

MAHUSAY! NATAPOS MO NA ANG UNANG MODYUL!


Answer Key para sa Pormatibong Pagtataya:

Mula sa “Kay Selya”


Ang pag-aalaala ni Balagtas sa masasayang sandaling magkasama sila ng pinakamamahal

niyang si Selya.
x Ang pagpapakasal nina Balagtas at ni Selya.

√ Ang paglikha sa walang kamatayang awit bunga ng labis na kalungkutang dahil sa


kabiguan sa pag-ibig.

x Ang sakit na nadama ni Balagtas dahil sa pagkawala sa kanya ng pinakamamahal.

Mula sa “Sa Babasa Nito”

√ Ang paghahabilin ni Balagtas na huwag babaguhin ang berso ng awit.


Ang pagsasabing kung may malabong bahagi, suriin munang mabuti.

Ang hiling na gumawa ng palabas o pelikulang hango sa mensahe ng awit.
x
Ang pagnanais na maging mahusay rin sanang manunulat ang lahat ng makababasa sa
x
akdang ito.

Mula sa “Hinagpis ni Florante”

x Ang pakikipag-usap ni Florante sa namayapang ina at sa pinakamamahal na ama.

√ Ang labis na sakit at kabiguang dinaranas niya dahil sa kataksilan ni Adolfo.

x Ang pagbabalik-tanaw sa mga alaala ng kanyang pagkabanata.


Ang kawalang pag-asa dahil sa pagkakatali niya at pag-iisa sa gitna ng madawag at madilim
x
na kagubatan.

Mula sa “Alaala ni Laura”

√ Ang nadaramang paninibugho ni Florante sa inaakalang pagtalikod ni Laura sa kanilang


pagmamahalan.

x Ang pagtulong o pagliligtas sa kanya ng isang estranghero.


Ang pagdating ng mga hayop na handa siyang silain at patayin anumang oras.
x
Ang pagbabalik-tanaw sa matamis na alaala nila ni Laura.

Mula sa “Ang Pag-ibig Kay Flerida”

x Ang gutom at pagod na nadarama ni Aladin ay dahil sa mahabang paglalakbay

√ Ang pagluha ni Aladin dahil sa masaklap na sinapit ng kanyang pag-ibig kay Flerida

x Ang pag-alaala sa amang umagaw sa kanyang kasintahan at naging sanhi ng mapait niyang
kabiguan.

x Ang paghahanda para sa isang pagganti sa taong naging dahilan ng kanyang kabiguan
St. Paul University Philippines
Tuguegarao City, Cagayan 3500

BASIC EDUCATION UNIT


PAASCU LEVEL III ACCREDITED
ISO CERTIFIED

MODULE 2: ALAALA NG AMA, PAMAMAALAM NI FLORANTE, AT PAGTULONG


NG ISANG KAAWAY

INTRODUCTION (Panimula)
Sa awiting “Pananagutan,” sinasabing “Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili
lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa’t-isa.” Gayunpaman, madalas, ang pagtulong
natin ay laan lamang para sa kapamilya o mga taong malapit sa atin. Ikaw, nasubukan mo na
bang tumulong sa ibang tao lalo na sa mga hindi mo naman kakilala o kaano-ano? Ano ang
naramdaman mo pagkatapos mong tumulong? Ang pagtulong sa isang kaibigan o mahal sa
buhay ay kapuri-puri, subalit maituturing na higit na kadakilaan ang pagtulong sa isang
nangangailangang hindi kaano-ano o kakilala lalo na para sa isang kaaway tulad ng
matutunghayan ninyo sa mga kabanatang mababasa ninyo sa araling ito.

OBJECTIVES (Layunin)
Sa modyul na ito, inaasahang ikaw ay:
1. nakasusuri ng mga katangian ng karakter batay sa binasang mga bahagi
2. nakapagsisikap nang higit na pag-unawa sa aral o mensahe ng bawat kabanata
3. nakasusulat ng isang makabuluhang talata na may kaugnayan sa mensahe/impormasyon
mula sa kabanata

LESSON PROPER/DISCUSSION (Talakayan)


Sa unang modyul ay nasubok ang iyong kahusayan sa pagbabasa. Sa modyul na ito ay
muli kang magbabasa ng apat na kabanatang bahagi pa rin ng obra maestrang Florante at Laura.
Upang lubos na maunawaan ito, ay mangyaring basahin ang bawat kabanata sa inyong e-book o
kaya nama’y sa aklat na PINAGYAMANG PLUMA 8 pahina 539-556. Nakapaloob din sa
modyul na ito ang buod ng bawat kabanata ng obra.

BUOD NG KABANATA 6- DALAWANG AMA, TUNAY NA MAGKAIBA


Nang magkamalay ay hindi pa rin natatapos sa kaniyang pagpipighati si Florante.
Ngayon naman ay naalala niya ang mga masasamang nangyari sa kanilang dating masayang
bayan. Nawala raw ang kanilang mga karapatan dahil sa bagong namumuno. Mas namamayani
na raw ngayon ang iba’t ibang baluktot na gawain at tila nalimutan na ang gumawa ng kabutihan.
Pangamba niya rin ang pagtataksil ng kaniyang kasintahang si Laura. Hindi rin niya malimot ang
ginawang pagpaslang sa hari at mga kaanib nito kabilang ang kaniyang ama. Dahil sa
lakas ng panaghoy ni Florante, narinig ito ni Aladin. Hinahanap niya ngayon kung nasaan ang
mapoot na tinig. Natunton ng Moro mula sa Persia ang kinaroroonan ng tinig ni Florante.
Naririnig ng dalawa ang isa’t isa at doon ay nagpalitan ng kanilang mga dinadamdam. Huminto
sa pagtangis si Florante nang makinig sa kaniyang sinasabi ang Morong si Aladin. Dito ay
naglabas din ng kaniyang damdamin si Aladin. Katulad ni Florante ay may suliranin din siya sa
kaniyang sinisinta na si Flerida na inagawa sa kaniya ng kaniyang ama. Naisip naman ni Florante
si Laura. Bagaman hindi siya siguradong may iba na si Laura ay hiling niya na sana ay mas
maging maligaya ito sa piling ng ibang lalaki na makapagpapaligaya sa kaniya. Inihambing din
nila ang mga uri ng ama na mayroon sila. Si Aladin ay may sakim na ama habang si Florante
naman ay may amang kaniyang tinitingala.

BUOD NG KABANATA 7- ANG PAMAMAALAM NI FLORANTE

Mayroong dalawang mabangis na leon ang lumapit kay Florante. Sa hitsura ng mga ito ay
talaga namang hindi palalampasin si Florante na hindi makagalaw noon dahil ito ay nakagapos
pa. Marahan ang paglapit ng mga leon kay Florante. Batid na ni Florante na ito na ang kaniyang
katapusan. Kaya naman habang nakagapos ay nagpaalam na si Florante sa mahahalagang bagay
at tao sa kaniyang buhay, kabilang ang dinadakilang kaharian ng Albanya. Namaalam na rin siya
sa kaniyang kasinatahan na si Laura. Nanlulumo si Florante na ang dating magiting na tulad niya
ay mawawakasan lamang ang buhay nang hindi man lamang nakalalaban at dalawa lamang leon
ang kikitil sa kaniya. Nawalan siya ng malay.

BUOD NG KABANATA 8- PAGSAGIP MULA SA PANGIL NG MGA LEON

Natunton ni Aladin si Florante. Ginamit niya ang kaniyang espada upang mabilis na
makapunta kay Florante. Pinutol niya ang mga nakaharang na sanga at halaman sa kagubatan.
Nagmamadali si Aladin dahil palubog na ang araw. Nakita niya ang kinaroroonan ni Florante
ngunit hindi siya agad nakalapit dahil naroon ang dalawang leon na lalong naging mabangis nang
makita si Aladin. Itinaas ng leon ang buntot at inilabas ang mga pangil. Dadakmain sana ng mga
leon si Aladin ngunit nakaiwas ito. Nahirapan man, ngunit bandang huli ay nakitil pa rin ni
Florante ang dalawang leon gamit ang sibat ang kalasag. Pinawalan niya rin si Florante at pinutol
ang taling nakapulupot sa katawan nito. Ngunit wala pa ring malay si Florante.

BUOD NG KABANATA 9- PAGKALINGA SA ISANG KAAWAY

Kahit magkaiba ng relihiyon at pinagmulan, nagtulungan pa rin ang dalawang binata.


Buong tapang na tinalo ng Moro ang dalawang leon na nagtangkang lapain ang nakagapos na si
Florante. Tinanggal din ni Aladin ang lubid na nakapulupot sa katawan ng hinang-hina na noon
na si Florante na kalaunan ay nawalan na rin ng malay. Sa panahon ng kaniyang muntik nang
pagkasawi, ang kaniyang iniibig na si Laura pa rin ang bukang bibig ni Florante. Nang
magkamalay si Florante, tanging si Laura pa rin ang kaniyang naiisip. Hinahanap pa rin niya ang
kalinga ni Laura sa ganitong panahon na puno siya ng paghihirap. Nang bumalik ang malay-tao
ni Florante, nag-usap sila ng kaniyang tagapagligtas na si Aladin. Noong una ay hindi niya
matanggap na siya ay gumising sa kamay ng isang Moro na iba sa kaniyang lahi. Sumagot
naman ang agad ang girerong si Aladin at sinabing huwag nang mangamba si Aladin dahil ligtas
na siya sa tiyak na kapahamakan. Ngunit tila hindi natutuwa si Florante sa kaniyang
pagkakaligtas dahil ayon sa kaniya, sana ay hinayaan na lamang siya ng Moro na lapain ng mga
leon. Dahil ito sa kaniyang mga pighating nadarama sa kaniyang mga suliranin kabilang ang
sinisintang si Laura. Dahil batid ni Aladin ang pighati ni Florante dahil ganito rin ang
nararamdaman niya, kahit magkaiba sila ng lahi at relihiyon ay inalagaan niya maghapon ang
kaniyang bagong kaibigan. Binigyan niya rin ito ng kaniyang dalang pagkain para sa kaniyang
paglalakbay. Nakatulog naman nang mahimbing si Florante dahil sa panghihina. Nang magising
si Florante, nabawi nito ang kaunti sa kaniyang nawalang lakas mula sa pagkakagapos. Dito ay
masinsinan nilang napag-usapan ang mga pinagdaraanan ni Florante. Nais daw ng Moro na
makatulong kay Florante kaya nais niyang malaman ang kuwento nito. Nagpasalamat naman si
Florante sa Maykapal sa kaniyang pagkakaligtas at sa bagong kaibigan.

Gintong Aral: “Tumulong nang walang hinihinging kapalit,

Sinumang nangangailangan ay bigyan ng malasakit.”

FORMATIVE ASSESSMENT (Pormatibong Pagtataya)

Marahil naantig ka rin sa bahaging ito ng Florante at Laura na tumalakay sa dalawang


katauhan, sina Florante at Aladin. Silang dalawa ay nagmula sa magkaibang kaharian at
magkaibang lahi, subalit sa bahaging ito ng obra ay hindi naging hadlang ang kanilang
pagkakaiba upang iligtas mula sa kapahamakan ang isa.

A.Panuto: Sa graphic organizer, isulat ang pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang karakter


mula sa bahagi ng obrang binasa. Maaari ninyong ilahad ang kahinaan at kalakasan ng bawat
karakter.

FLORANTE Pagkakatulad ALADIN


B.Panuto: Sagutin ang katanungan sa ibaba. (5 puntos)

 Tulad ng dalawang binata, nakaranas ka na rin ba ng pagsubok, suliranin, o mahirap na


kalagayan? Saan o kanino ka humugot ng lakas upang mapaglabanan ang mga
pangyayaring ito sa iyong buhay?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

SUMMATIVE ASSESSMENT (Sumatibong Pagtataya)

Ang mga kabanatang binasa ay umikot sa pagtulong sa kapwa. Mahalaga ang kusang-loob
na pagtulong sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit dahil ang pagtulong ay dapat bukal sa
loob, hindi ito dapat ginagawa dahil may inaasahan kang kapalit ng iyong tulong o may
inaasahan kang kabayaran. Mas mabuti ang nagbibigay dahil mas ginagantimpalaan ang mga
taong mabubuti ang puso.

Panuto: Bumuo ng isang makabuluhang talata na nagpapaliwanag sa gintong aral sa akda na


“Tumulong nang walang hinihinging kapalit, sinumang nangangailangan ay bigyan ng
malasakit.” Isulat sa isang buong papel o maaaring iprint sa bond paper.

Ang talata ay kinakailangang makasunod sa pamantayang nasa ibaba.

Pamantayan Puntos

Wastong gramatika at paggamit ng mga salita 10


at bantas

May makabuluhang mensahe o kahulugan 10

Kabuuang Puntos 20 puntos

MAHUSAY! NATAPOS MO NA ANG IKALAWANG MODYUL!


St. Paul University Philippines
Tuguegarao City, Cagayan 3500

BASIC EDUCATION UNIT


PAASCU LEVEL III ACCREDITED
ISO CERTIFIED

MODULE 3: PAGBABALIK-TANAW NI FLORANTE SA KANYANG


KAMUSMUSAN, SI ADOLFO, TRAHEDYA SA BUHAY NI FLORANTE

INTRODUCTION (Panimula)
Ang buhay ng tao ay maihahalintulad sa panahon. Bagama’t paiba-iba ay mayroon
tayong napupulot na aral sa bawat panahon. Ang mahalaga ay magamit natin nang maayos ang
bawat aral na makukuha natin dito. Sa araling ito ay matutunghayan mo ang naging buhay ni
Florante. Magbabalik-tanaw siya sa kanyang makulay na nakaraan. Babalikan niya ang kanyang
buhay mula nang siya ay isilang hanggang sa nasadlak sa kaawa-awang kalagayan. Isinalaysay
niya ang mahahalagang pangyayari sa kanyang buhay at kung paano siya hinubog ng kanyang
magulang na pawing mga paghahanda sa buhay na susuungin niya.

OBJECTIVES (Layunin)
Sa modyul na ito, inaasahang ikaw ay:
1. nakapagbibigay ng reaksyon at sariling pananaw hinggil sa mga isyung nakapaloob sa
binasang kabanata
2. nakapagsisikap nang higit na pag-unawa sa aral o mensahe ng bawat kabanata
3. nakapagtatala ng mga paraan ayon sa paksang ibinigay

LESSON PROPER/DISCUSSION (Talakayan)


Sa modyul na ito ay muli kang magbabasa ng ilang kabanatang bahagi pa rin ng obra
maestrang Florante at Laura. Upang lubos na maunawaan ito, ay mangyaring basahin ang bawat
kabanata sa inyong e-book o kaya nama’y sa aklat na PINAGYAMANG PLUMA 8 pahina
565-581. Nakapaloob din sa modyul na ito ang buod ng bawat kabanata ng obra.

BUOD NG KABANATA 10- PAGBABALIK-TANAW NI FLORANTE SA KANYANG

KAMUSMUSAN

Sa kabanatang ito ay mas nakilala ni Aladin ang bagong kaibigang si Florante.


Isinalaysay ni Florante ang kaniyang pinagmulan at ilang mga mahahalagang pangyayari sa
kaniyang buhay. Ipinakilala ni Florante sa pamamagitan ng salaysay ang kaniyang amang si
Duke Briseo at ang ina niyang si Prinsesa Floresca. Tagapayo ng Haring Linseo ang kaniyang
ama kaya kahit na isang maharlika ng Krotona ang ina ay sa Albanya na siya nanirahan.
Binanggit rin ni Florante ang pagkakakuha ng isang alkon sa kaniyang kuwintas na
palawit na diyamante. Bata man ay lapitin na siya ng panganib na mayroong kaugnayan sa mga
mababangis na hayop tulad ng leon na muntik nang tumapos sa kaniyang buhay. Nang sanggol
pa’y muntik na siyang madagit ng isang buwitre ngunit nailigtas siya ng pinsang si Menalipo.
Isang araw, isang ibong arkon ang biglang pumasok sa salas at dinagit ang kanyang dyamanteng
kupido sa dibdib. Nang siya’y siyam na taon na, pinalilipas niya ang maghapon sa pamamasyal
sa burol. Bata pa’y natuto na siyang mamana ng mga ibon at iba pang hayop. Naging
mapagmahal siya sa kalikasan. Lumaki sa galak si Florante. Ngunit ngayon niya naisip na di
dapat palakhin sa layaw ang bata sapagkat sa mundong ito’y higit ang hirap kaysa sarap. Ang
batang nasanay sa ginhawa ay maramdamin at di makatatagal sa hirap. Alam ito ni Duke Briseo.
Kaya’t tiniis nito ang luha ng asawa at masakit man sa loob na mawalay sa anak, ipinadla siya ng
ama sa Atenas upang doon mag-aral.

BUOD NG KABANATA 11- SI ADOLFO

Labing-isang taong gulang si Florante nang ipadala sa Atenas upang mag-aral. Ang
naging guro niya rito ay si Antenor. Isa sa mga estudyante rito ay ang kababayang si Adolfo,
na nang una ay nadama na si Florante na tila pakunwari lamang ang kabaitan ni Adolfo.
Anim na taon sa Atenas si Florante. Sa loob ng panahong ito, natuto siya ng pilosopiya,
astrolohiya at matematika. Nanguna si Florante sa katalinuhan at dinaig niya maging si Adolfo.
Napabalita ang una sa buong Atenas. Dito na lumabas ang tunay na pagkatao ni Adolfo. Sa isang
dulang ginampanan nina kapwa ni Florante, pinagtangkaan nitong patayin ang huli. Salamat at
nailigtas siya ng kaibigang si Menandro. Kinabukasan din, umuwi sa Albanya si Adolfo.

BUOD SA KABANATA 12- TRAHEDYA SA BUHAY NI FLORANTE

Naiwan sa Atenas si Florante at nagtagal doon nang isang taon pa. isang araw,
tumanggap ng liham si Florante mula sa ama. Sinasabi sa sulat na namatay ang kanyang ina.
Nawalan ng malay si Florante sa tindi ng kalungkutan. Hindi nakabawas sa kanyang kalungkutan
ang tapat na pakikiramay ng guro at mga kamag-aral. Pagkaraan ng dalawang buwan ng
matinding kalungkutan para kay Florante dumating ang ikalawang sulat ng kanyang ama,
kasama ang sasakyang sumundo sa kanya. Bago umalis pinagbilinan si Florante ng gurong si
Antenor na pakaingatan ng una si Adolfo sapagkat tiyak itong maghihiganti. Idinagdag pang
huwag padadala si Florante sa magiliw na pakikiharap. Pinayuhan siyang lihim na maghanda
nang hindi nagpapahalata. Pinayagan ni Antenor si Menandro na sumama kay Florante. Ang
magkaibigan ay inihatid ng kanilang mga kamag-aral hanggang sa daungan.

Di nagtagal nakarating sa Albanya ang magkaibigan. Pagkakita sa ama, napaluha si


Florante nang muling manariwa ang sakit ng loob sa pagkamatay ng ina. Noon dumating ang
sugo ni Haring Linseo, dala ang sulat ng Hari ng Crotona na humihingi ng tulong sapagkat
nilusob ang Krotona ni Heneral Osmalikng Persiya. Pangalawa ito ng bantog na si Prinsipe
Aladin na hinahangaan ni Florante at ayon sa balita’y kilabot sa buong mundo. Sa narinig,
napangiti ang Moro at nagsabing bihirang magkatotoo ang mga balita at karaniwang may dagdag
na. Nagtungo sa palasyo ng Albanya ang mag-ama. Doon masakit man sa loob, pumayag din ang
ama ni Florante nang ito’y hirangin ng hari na heneral ng hukbo.

Nakilala ni Florante ang anak ng hari na si Laura, isang dalagang kaagaw ni Venus sa
kagandahan, isang kagandahang mahirap isiping makapagtataksil. Sa harap ng kagandahan ni
Laura, laging nagkakamali ng sasabihin si Florante sapagkat natatakot siyang baka di maging
marapat sa dalaga. Tatlong araw ang piging ng hari para kay Florante. Sa loob ng panahong ito
ay di man lamang nakausap ni Florante nang sarilinan si Laura. Sa kabutihang-palad, isang araw
bago umalis sina Florante upang makidigma, nakausap nito ang dalaga at pinagtapatan ng pag-
ibig. Hindi sumagot ng ‘oo” ang dalaga ngunit lumuha siya nang umalis si Florante patungong
digmaan.

Pagkalipas ng ilang buwan, lumusob ang hukbo ng Turkiya sa pamumuno ni Miramolin.


Ngunit tinalo si Florante si Miramolin. Naging sunod-sunod ang tagumpay ni Florante hanggang
sa umabot sa 17 ang mga haring nagsigalang sa kanya. Isang araw, nasa Etolya si Florante at ang
kanyang hukbo nang dumating ang sulat ng hari na nagpapauwi sa kanya. Iniwan niya ang hukbo
kay Menandro. Ngunit pagdating sa Albanya, nilusob siya ng 30,000 sandatahan at noon di’y
ibinilanggo. Noon niya nalamang ipinapatay ni Adolfo si Haring Linseo at ang kanyang amang si
Duke Briseo. Si Laura naman ay nakatakdang ikasal kay Adolfo. Labingwalong araw na ipiniit si
Florante. Pagkaraan, itinali siya sa gubat na kinatagpuan sa kanya ng gererong Moro.

Gintong Aral: “Ang anak na lumaki sa ginhawa,


Kaunting hirap lamang ay madaling lumuha.”

FORMATIVE ASSESSMENT (Pormatibong Pagtataya)


Panuto: Ipahayag ang iyong mga pananaw at suhestiyon hinggil sa mga isyung may kinalaman
sa mga kabanatang binasa. Itala ang iyong sagot sa graphic organizer na Read and React.

1.Read: Hindi dapat palakihin sa layaw ang isang bata sapagkat sa mundong ito ay higit
na hirap ang mararanasan kaysa sa sarap.

React:
2. Read: Ang batang hindi sanay sa hirap ay madaling lumuha at hindi nakatatagal sa
hirap.

React:

3.Read: Kadalasan ay sinasanay ang anak ng kanyang magulang na gawin ang mga
bagay-bagay upang lumaking matatag at kayang tumayong mag-isa.

React:

4.Read: Sa paaralan, nagpapagalingan ang mga estudyante. Sa halip na gayahin ang mga
nakakakuha ng mataas na marka at gawing inspirasyon ang kanilang kahusayan,
pinipiling siraan pa ang mga ito ng mga kapwang mag-aaral dahil sa sobrang inggit.

React:

5.Read: Ang kasakiman ang siyang nagtutulak sa mga tao upang maging makasalanan.

React:
SUMMATIVE ASSESSMENT (Sumatibong Pagtataya)
Ilan sa mga patok na social media na ginagamit ng mga kabataang tulad mo ay ang twitter at
facebook. Layunin ng mga ito na magsilbi para sa pampublikong usapan.
Panuto: Upang makitang lubos mong naunawaan at naiugnay sa tunay na buhay ang
nilalaman ng modyul na ito, gamit ang Twitter Slip, ipahayag ang iyong
damdamin/pananaw sa paksang “Paraan upang Mapagtagumpayan ang Trahedya sa
Buhay” mula sa mga kabanatang binasa. Gawing simple at diretso ang paglalahad.
Isulat ang sagot sa isang buong papel o maaaring iprint ito.

Pananaw:

Panuto: Gamit ang Facebook status template sa ibaba, ibahagi ang iyong opinyon sa paksang
“Hindi nakabubuting palakihin ang isang bata sa layaw” na mula pa rin sa mga kabanatang
binasa.

Kasagutan:

MAHUSAY! NATAPOS MO NA ANG IKATLONG MODYUL!


St. Paul University Philippines
Tuguegarao City, Cagayan 3500

BASIC EDUCATION UNIT


PAASCU LEVEL III ACCREDITED
ISO CERTIFIED

MODULE 4: ANG PAGPAPARAYA NI ALADIN, ANG PAGTATAGUMPAY LABAN


SA KASAMAAN, ANG PAGWAWAKAS

INTRODUCTION (Panimula)
Naramdaman sa kabuuan ng obra ang apat na himagsik na naghari sa puso at isipan ni
Balagtas. Kitang-kita rin sa kabuuan ng binasa mong awit kung paanong umiral ang tema ng
PAG-IBIG. Mula sa isang berso sa Bibliya, sinasabing “⁴ Ang pag-ibig ay matiyaga at
magandang-loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, ⁵hindi magaspang ang
pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. ⁶Hindi niya ikinatutuwa
ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. ⁷Ang pag-ibig ay mapagpatawad,
mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas.”

Paano kaya magwawakas ang Obra? Ano kaya ang kahihinatnan ni Adolfo? Nina
Florante at Aladin? Ni Laura at Flerida? Ano pa ang hinihintay mo? Umpisahan mo nang muli
ang pagbabasa.

OBJECTIVES (Layunin)

Sa modyul na ito, inaasahang ikaw ay:

1. nakapagbibigay ng sariling pananaw hinggil sa kaganapang nakapaloob sa binasa


2. nakapagpapahayag ng pansariling pagpapahalaga sa kaisipang hango sa binasa
3. nakabubuo ng isang slogan batay sa paksa

LESSON PROPER/DISCUSSION (Talakayan)

Mula una hanggang sa ikaapat na modyul na ito, ay inaasahang ikaw ay babasa ng iba’t ibang
bahagi ng Florante at Laura na maaaring humasa sa iyo upang maging isang mahusay ring
manunulat o makata. Ngayon ay umpisahan mo na ang mga pinakahuling kabanata ng obra.

Mangyaring basahin ang bawat kabanata sa inyong e-book o kaya nama’y sa aklat na
PINAGYAMANG PLUMA 8 pahina 622-633. Nakapaloob din sa modyul na ito ang buod
ng bawat kabanata ng obra.
BUOD NG KABANATA 13- ANG PAGPAPARAYA NI ALADIN

Nang matapos magsalaysay si Florante, nagpakilala ang Moro. Siya si Aladin mula sa
Persiya na anak ni Sultan Ali- Adab. Sinabi ni Aladin na yamang kapwa sila sawi ni Florante,
mamuhay na silang magkasama sa gubat. Noon isinalaysay ni Aladin ang kanyang
pinagdaanang buhay. Ikinuwento niya ang pakana ng sarili niyang ama upang maagaw sa
kanya si Flerida. Ipinapakulong siya nito sa bintang na iniwan niya ang hukbo sa Albanya
kahit wala pang utos ng sultan. At nang mabawi ni Florante ang Albanya, hinatulang pugutan
ng ulosi Aladin. Pinatawad siya sa kondisyong aalis siya sa Persiya noon din. Bagama’t
nakaligtas sa kamatayan, higit pang ibig ni Aladin na mamatay kaysa maagaw ng iba ang
pagmamahal ni Flerida.

BUOD NG KABANATA 14- ANG PAGTATAGUMPAY LABAN SA KASAMAAN

Natigil sa pag-uusap ang dalawa nang marinig ang dalawang babaing nag-uusap. Ayon sa
isa, nang malaman niyang papupugutan ng ulo ang kanyang minamahal, nagmakaawa siya sa
sultan. Pumayag ang sultan na patawarin ang nobyo ng babae, kung papayag itong pakasal sa
sultan. Walang nagawa ang babae kundi ang sumang- ayon. Ngunit nakaalis ang kanyang
nobyo nang di sila nagkausap. Nang gayak na ang kanilang kasal tumakas ang babae na
nakadamit-gerero. Ilang taon siyang naglagalag sa mga bundok at gubat hanggang sa
mailigtas niya ang kausap. Noon biglang sumulpot sina Florante at Aladin. Si Laura naman
ang nagsalaysay. Ayon sa kanya, napapaniwala ni Adolfo na gugutumin ng hari ang taong-
bayan kaya’t nagkagulo ang mga ito. Kasunod ng pagkakagulo, ipinapatay ni Adolfo ang hari
at ang matatapat na alagad nito. Inagaw ni Adolfo ang pagkahari at pinilit si Laurang pakasal
sa kanya. Hindi nagpapahalata ng tunay na niloloob, pumayag si Laura ngunit humingi ng
limang buwang palugit upang magkapanahong mapauwi si Florante. Sa kasamaang-palad,
nahulog si Florante sa pakana ni Adolfo at naipatapon. Handa nang magpakamatay si Laura
nang dumating si Menandro na siyang nakatanggap ng sulat ni Laura kay Florante. Tumakas
si Adolfo, tangay si Laura na pinagtangkaang abusuhin sa gubat na iyon. Siya namang
pagdating ni Flerida. Pinana nito si Adolfo na namatay noon din.

Naging napakasayang pangyayari sa dalawang parehang napawalay nang matagal na


panahon sa kani-kanilang pinakamamahal ang pagtatagpong ito.

BUOD NG KABANATA 15- ANG PAGWAWAKAS

Matapos ang pagkukuwento ni Laura, dumating si Menandro na may kasamang hukbo.


Laking tuwa nito nang makita ang kaibigang si Florante. Ipinagbunyi ng hukbo ang bagong
hari na si Florante. Ipinagsama nina Florante sa Albanya sina Aladin at Flerida na kapwa
pumayag na maging Kristiyano. Nakasal sina Florante at Laura at sina Aladin at Flerida.
Umuwi sa Persiya sina Aladin at Flerida nang mamatay si Sultan Ali-Adab. Nagpasalamat sa
Diyos ang mga mamamayang nasisiyahan sa pamumuno nina Florante at Laura.
Gintong Aral: “Ang kasamaan ay laging may hangganan at kaparusahan.
Hindi ito kailanman magtatagumpay laban sa kabutihan.”

FORMATIVE ASSESSMENT (Pormatibong Pagtataya)

Panuto: Ilahad o ipahayag ang iyong sariling paniniwala at pagpapahalaga sa mga kaisipang
hango sa binasa. Isulat ang iyong sagot sa linya. (4 puntos bawat bilang)

1.Naging mabuting magkaibigan at nagsama nang matagal sa kagubatan ang isang Moro
at Kristiyano na kabilang sa magkaibang lahi.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2.Isang pana ang pinakawalan ni Flerida na naging sanhi ng pagkamatay ng buhong na si


Adolfo nang makita niyang pinagtatangkaan nito nang masama si Laura.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3.Tinanggap ni Flerida ang alok na kasal ni Sultan Ali-Adab upang maligtas sa
kamatayan si Aladin subalit tumakas din siya at hinanap ang kasintahang si Aladin bago
pa man ang kasalan.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4.Bumalik lamang sa Persiya sina Aladin at Flerida nang mabalitaan nilang patay na ang
ama ni Aladin na si Sultan Ali-Adab.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5.Sumama sina Aladin at Flerida kina Florante pabalik ng Albanya at ang dalawa ay
pumayag na maging Kristiyano.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

SUMMATIVE ASSESSMENT (Sumatibong Pagtataya)

Sa modyul na ito, ang mga kabanata ay umikot sa PAG-IBIG. Katulad ng sikat na linya sa
awit na Florante at Laura, "O Pag-ibig na makapangyarihan, 'pag pumasok sa puso nino man,
hahamakin ang lahat masunod ka lamang,” bawat isa sa atin ay nakagagawa ng imposible
dahil sa pag-ibig/pagmamahal.
Panuto: Bilang mag-aaral sa ikawalong baitang, maipapakita/maipapadama mo ang pag-ibig sa
kasalukuyan na tayo ay nakikibaka sa isang malawakang epidemya sa pamamagitan ng pagbuo
ng Ten Word Slogan. Isang slogan na ginagamitan lamang ng sampung salita at ilagay ito sa
malinis na papel o bond paper. Maaaring lagyan ng angkop na disenyo ang iyong awtput. Ang
gawain ay dapat makasunod sa pamantayang nasa ibaba.

Pamantayan Puntos

Ang mensahe ay mabisang naipakita 5

Maganda at malinaw ng pagkakasulat ng mga 5


letra

May kaugnayan sa paksa ang islogan 5

Malinis ang pagkakabuo 5

Kabuuang Puntos 20 puntos

MAHUSAY! NATAPOS MO NA ANG IKAAPAT NA MODYUL! BINABATI KITA!

Оценить