Вы находитесь на странице: 1из 3

PROCES-VERBAL F. nr.

36 up
DE EXAMINARE A OBIECTULUI
ПРОТОКОЛ ОСМОТРА ПРЕДМЕТОВ

_______________________________ _____ ________________20_______


locul întocmirii место допроса

Organul de urmărire penală reprezentat de ofiţerul de urmărire penală _________________________


Орган уголовного преследования представлен офицера по уголовному преследованию
_________________________________________________________________________________________________
funcţia, gradul, numele şi prenumele persoanei care îl întocmeşte должность, звание, фамилия , имя
__________________________________________________________________________________
în localul __________________________________________________________________________
в помещении
în temeiul cauzei penale ______________________________________________________________
рассмотрев материалы уголовного дела
cu participarea specialistului şi a altor participanţi:__________________________________________
с участием специалиста и других участников процесса
__________________________________________________________________________________________________
numele, prenumele, domiciliul competenţa, în ce relaţii se află cu persoanele care participă la acţiunea respectivă.
фамилия, имя, отчество, место жительства, компетентность, взаимоотношения с участниками процесса
__________________________________________________________________________________
căruia i sa-u explicat drepturile şi obligaţiile prevăzute de art. 87 CPP despre răspunderea penală
pentru prezentarea cu bună ştiinţă a unei concluzii false, conform art. 312 CP.
которому были разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 87 УПК, в том числе был предупреждён об
уголовной ответственности по ст. 312 УК РМ за заведомо ложное заключение
_______________________________________________
semnătura specialistului подпись специалиста
Alţi participanţi la proces:_____________________________________________________________
Другие участники процесса:
__________________________________________________________________________________________________
numele, prenumele, domiciliul competenţa, în ce relaţii se află cu persoanele care participă la acţiunea respectivă.
фамилия, имя, отчество, место жительства, взаимоотношения с участниками процесса.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________
semnătura подпись
respectând dispoziţiile, prevăzute de alin.(4) art. 118 CPP a efectuat examinarea obiectului despre care
fapt, în corespundere cu articolele 124, 260 şi 261 CPP a întocmit prezentul proces verbal.
с соблюдением требований ст. 118 ч. (4) был осмотрен предмет о чем в соответствии со ст. 124, 260 и 261 УПК
составлен протокол.
___________________________________________________________________________________________________
obiectul examinării предмет осмотра
___________________________________________________________________________________________________

Examinarea a început la ora____ şi ____ min s-a încheiat la ora ____ şi ____ min
Осмотр начат в час и мин окончен в час и мин

Prin examinare s-a constatat:


При осмотре установлено:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2
Ofiţer de urmărire penală Specialist Participanţi:
Офицер по уголовному преследованию Специалист Участники:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
În cadrul cercetării au fost utilizate mijloace tehnico-ştiinţifice şi fixate urme ale infracţiunii:
В ходе осмотра были использованы научно-технические средства и зафиксированы следы:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Procesul-verbal a fost dat citirii.
Протокол был оглашен.
Obiecţiile şi explicaţiile participanţilor:____________________________________________________________
Жалобы и заявления участников:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Specialist:
Специалист:

Participanţi:
Участники:
3
Ofiţer de urmărire penală,
Офицер по уголовному преследованию

Вам также может понравиться