Вы находитесь на странице: 1из 7

INSTITUT PENDIDIKAN BERTERUSAN DAN PENGAJIAN PROFESIONAL (iCEPS)

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGURUSAN OPERASI

JADUAL SEMINAR PROGRAM BM224/BM244/BA244

SEMESTER: OKT 2020 – FEB 2021

SESI 1
(SEMESTER 2,4,6,8)

KURSUS 7 KALI SEMINAR


SEMINAR 1 18/10/2020 KURSUS 5 KALI SEMINAR
SEMINAR 2 1/11/2020 1/11/2020
SEMINAR 3 22/11/2020 22/11/2020
SEMINAR 4 6/12/2020 20/12/2020
SEMINAR 5 20/12/2020 03/1/2021
**SEMINAR 6 3/1/2021 17/1/2021
**SEMINAR 7 17/1/2021

** SEMINAR 6 & 7 HANYA UNTUK KURSUS YANG BERTANDA KUNING SAHAJA

**SEMUA SEMINAR DIJALANKAN SECARA ONLINE

MASA/ 1245
KUMPULAN/ 0830 – 1030 1045 – 1245 - 1400 - 1600 1615 - 1815
BILIK 1400

KUMP: MKT420 LAW416 ELC501 & BEL462


NBO2A (Principles & Practice of (Business Law) (English for Critical
(SEMESTER 2) Marketing) Academic Reading)

KUMP: MKT420 ELC501 & BEL462 LAW416


NBO2B (Principles and Practice (English for Critical (Business Law)
(SEMESTER 2) of Marketing) Academic Reading)

KUMP:
FIN420
NBFO2A
(Financial
COMBINED BM222,BM242,BA242,
Management)
BM224,BM244,BA244
(SEMESTER 2)

KUMP:
NBFO2B
FIN420
COMBINED BM222,BM242,BA242,
(Financial Management)
BM224,BM244,BA244
(SEMESTER 2)

OPM561/OPM535 OPM562 TAC 451 & BAB451


KUMP: (Procument (Business Process & (Arab Language Level II)
NBO4A Management) Innovation Management) KUMP: NBF4B
(SEMESTER 4) COMBINED
BM222,BM242,BA242

1
OPM538 OPM554 TAC 451 & BAB451 OPM562
(Occupational Safety, (Procument (Arab Language Level II) (Business Process &
KUMP:
Health and Management) KUMP: NBF4A Innovation Management)
NBO4B
Environmental COMBINED
(SEMESTER 4)
Management) BM222,BM242,BA242

OPM554 OPM538 OPM534/OPM539


KUMP: (Procument (Occupational Safety, (Occupational Safety &
NBO4C Management) Health and Health Management)
(SEMESTER 4) Environmental
Management)

KUMP:
NB4C TMC451 & BMD451
COMBINED (Mandarin Language
BA240,BM222,BM242,BA242, Level II)
BA243,BM224,BM244,BA244,BA246
(SEMESTER 4)
KUMP:
NB4D TMC451 & BMD451
COMBINED (Mandarin Language
BA240,BM222,BM242,BA242, Level II)
BA243,BM224,BM244,BA244,BA246
(SEMESTER 4)
KUMP:
NB4E TMC451 & BMD451
COMBINED (Mandarin Language
BA240,BM222,BM242,BA242, Level II)
BA243,BM224,BM244,BA244,BA246
(SEMESTER 4)
KUMP:
NB4F TMC451 & BMD451
COMBINED (Mandarin Language
BA240,BM222,BM242,BA242, Level II)
BA243,BM224,BM244,BA244,BA246
(SEMESTER 4)
KUMP:
NB4G ELC400 & BEL403/411 TMC451 & BMD451
COMBINED (Preparatory College (Mandarin Language
BA240,BM222,BM242,BA242, English) Level II)
BA243,BM224,BM244,BA244,BA246
(SEMESTER 4)
KUMP:
NB4H ELC500
COMBINED (English for Academic
BA240,BM222,BM242,BA242, Reading)
BA243,BM224,BM244,BA244,BA246
(SEMESTER 4)
ELC590 & BEL492
(English for Oral ENT530
KUMP:
Presentations) (principles of
NBO6A
KUMP: NBF6C Entrepreneurship)
(SEMESTER 6)
COMBINED
BM222,BM242,BA242
EWC661 & BEL422 ELC590 & BEL492
OPM 655 (English for Report (English for Oral
KUMP:
(Project Management) Writing) Presentations)
NBO6B
KUMP: NBF6A KUMP: NBF6B
(SEMESTER 6)
COMBINED COMBINED
BM222,BM242,BA242 BM222,BM242,BA242

KUMP: UBM599 MGT538


NBFO6A (Digital Workforce) (Personal Development
COMBINED BM222,BM242,BA242, and Ethics)
BM224,BM244,BA244
(SEMESTER 6)

2
KUMP: MGT538 UBM599
NBFO6B (Personal Development (Digital Workforce)
COMBINED BM222,BM242,BA242, and Ethics)
BM224,BM244,BA244
(SEMESTER 6)

OPM630
KUMP:
(Service Operations
NBO8A Management)
(SEMESTER 8)

OPM555 OPM656
KUMP:
Service Operations (Quality Management)
NBO8B
Management
(SEMESTER 8)

OPM658
KUMP: (Quality Management)
NBO8C
(SEMESTER 8)

KUMP:
INC410 MGT648
NBFO8A
(Principles of RESEARCH METHODS
COMBINED BM222,BM242,BA242,
Interpersonal
BM224,BM244,BA244
Communucation)
(SEMESTER 8)

*Tertakluk kepada Pindaan. Sila rujuk laman web iceps.uitm.edu.my untuk jadual terkini

3
INSTITUT PENDIDIKAN BERTERUSAN DAN PENGAJIAN PROFESIONAL (iCEPS)

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGURUSAN OPERASI

JADUAL SEMINAR PROGRAM BM224/BM244/BA244

SEMESTER: OKT 2020 – FEB 2021

SESI 2
(SEMESTER 1,3,5,7,9)

KURSUS 7 KALI SEMINAR KURSUS 5 KALI SEMINAR


SEMINAR 1
25/10/2020 8/11/2020
SEMINAR 2
8/11/2020 29/11/2020
SEMINAR 3
29/11/2020 27/12/2020
SEMINAR 4
13/12/2020 10/1/2021
SEMINAR 5
27/12/2020 24/1/2021
**SEMINAR 6
10/1/2021
**SEMINAR 7
24/1/2021

** SEMINAR 6 & 7 HANYA UNTUK KURSUS YANG BERTANDA KUNING SAHAJA

**SEMUA SEMINAR DIJALANKAN SECARA ONLINE

MAKLUMAN UNTUK PELAJAR BBA (HONS) (OPERATION MANAGEMENT):


SEMUA PELAJAR OPM WAJIB MENGAMBIL DAN LULUS SUBJEK OPM530, OPM539 DAN OPM549
SEBELUM MENGAMBIL SUBJEK OPM YANG LAIN

MASA/
1245
KUMPULAN/
0830 – 1030 1045 – 1245 - 1400 - 1600 1615 - 1815
BILIK
1400

ASM452 MGT420 CTU552 ACC406


KUMP: (End User Application) (Principles and Practice (Philosophy & Current (Intermediate Financial
NBO1A of Management) Issues) Accounting & Reporting)
(SEMESTER 1)

MGT420 ASM452 ACC406 CTU552


KUMP:
(Principles and Practice (End User Application) (Intermediate Financial (Philosophy & Current
NBO1B
of Management) Accounting & Reporting) Issues)
(SEMESTER 1)

KUMP:
CTU551
NBFO1B
(Islam and Asian
COMBINED BM222,BM242,BA242,
Civilization)
BM224,BM244,BA244
(SEMESTER 1)

KUMP:
NB1D MGT417
COMBINED (Info Tech in Business)
BA240,BM222,BM242,BA242,
BA243,BM224,BM244,BA244,BA246
(SEMESTER 1)

4
TAC 401 & BAB401
FIN533 OPM530 (Introductory Arab
KUMP:
(Personal Financial (Introduction to Level1)
NBO3A
Planning) Operations Management) KUMP: NBF3B
(SEMESTER 3)
TUTUP COMBINED
BM222,BM242,BA242

FIN533 ECO415 IBM530


KUMP:
(Personal Financial (Economics) (Introduction to
NBO3B
Planning) International Business)
(SEMESTER 3)

KUMP: IBM530
NBO3C (Introduction to
(SEMESTER 3) International Business)

KUMP:
NBH3C ECO415
COMBINED (Economics)
BA240,BM222,BM242,BA242,
BA243,BM224,BM244,BA244,BA246
(SEMESTER 3)
KUMP:
NB3C TMC401 & BMD401
COMBINED (Introductory Mandarin
BA240,BM222,BM242,BA242, Level 1)
BA243,BM224,BM244,BA244,BA246
(SEMESTER 3)
KUMP:
NB3D TMC 401 & BMD401
COMBINED (Introductory Mandarin
BA240,BM222,BM242,BA242, Level 1)
BA243,BM224,BM244,BA244,BA246
(SEMESTER 3)
KUMP:
NB3E TMC401 & BMB401
COMBINED (Introductory Mandarin
BA240,BM222,BM242,BA242, Level 1)
BA243,BM224,BM244,BA244,BA246
(SEMESTER 3)

KUMP:
NB3F TMC401 & BMD401
(Introductory
COMBINED
Mandarin Level I)
BA240,BM222,BM242,BA242,
BA243,BM224,BM244,BA244,BA246
(SEMESTER 3)

KUMP:
QMT425
NBH3A
(Quantitative Business
COMBINED
Analysis)
BA240,BM222,BM242,BA242,
BA243,BM224,BM244,BA244,BA246
(SEMESTER 3)

TAC501 & BAB501


OPM549 (Arab Language Level
KUMP:
(Operations III)
NBO5A
Management) KUMP: NBF5C
(SEMESTER 5)
COMBINED
BM222,BM242,BA242
TAC501 & BAB501
KUMP: (Arab Language Level III)
NBO5B KUMP: NBF5D
(SEMESTER 5) COMBINED
BM222,BM242,BA242

5
HRM533 MGT555
KUMP:
(Introduction to Human (Business Analytical)
NBO5C
Resource Management)
(SEMESTER 5)

KUMP:
NB5C TMC 501 & BMD501
COMBINED (Mandarin Language III)
BA240,BM222,BM242,BA242,
BA243,BM224,BM244,BA244,BA246
(SEMESTER 5)

KUMP:
NB5D TMC 501 & BMD501
COMBINED (Mandarin Language III)
BA240,BM222,BM242,BA242,
BA243,BM224,BM244,BA244,BA246
(SEMESTER 5)
KUMP:
NB5E TMC 501 & BMD501
COMBINED (Mandarin Language III)
BA240,BM222,BM242,BA242,
BA243,BM224,BM244,BA244,BA246
(SEMESTER 5)
KUMP:
NB5F TMC 501 & BMD501
COMBINED (Mandarin Language III)
BA240,BM222,BM242,BA242,
BA243,BM224,BM244,BA244,BA246
(SEMESTER 5)
KUMP:
NBM5B ECO555/ECO556
COMBINED (Managerial
BA240,BM222,BM242,BA242, Economics)
BA243,BM224,BM244,BA244,BA246
(SEMESTER 5)

KUMP: OPM545 MGT657/658 OPM560


NBO7A (Production Planning and (Strategic (Supply Chain Logistics
(SEMESTER 7) Control) Management) Management)

KUMP: NAD407
NBFO7A ELECTIVE 3
COMBINED BM222,BM242,BA242, PRINCIPLES OF
BM224,BM244,BA244 NUTRITION
(SEMESTER 7)

KUMP: NAD407
NBSA3B ELECTIVE 3
(SEMESTER 7) PRINCIPLES OF
NUTRITION

KUMP:
NB7A ELC650
COMBINED (English for Professional
BA240,BM222,BM242,BA242, Interaction)
BA243,BM224,BM244,BA244,BA246
(SEMESTER 7)

KUMP:
NB7B ELC650
COMBINED (English for Professional
BA240,BM222,BM242,BA242, Interaction)
BA243,BM224,BM244,BA244,BA246
(SEMESTER 7)

CTU555/553 OPM631 OPM661/OPM671


KUMP:
(Malaysian History) (Strategic Issues in (Industrial Training)
NBO9A
Operations NO CLASS
(SEMESTER 9)
Management)

6
OPM657 CTU555/553 OPM663/OPM672
KUMP:
(Issue in Operation (Malaysian History) (Industrial Training
NBO9B
Management) Project Paper)
(SEMESTER 9)
NO CLASS

OPM633 OPM632
KUMP:
(Sustainable (Enterprise Resource
NBO9C
Operations Planning)
(SEMESTER 9)
Management)

KUMP:
NBFO9A CSC413 MGT666
COMBINED BM222,BM242,BA242, (Introduction to (Internship)
BM224,BM244,BA244 Interactive Multimedia)
(SEMESTER 9)
KUMP:
NBH9B CTU554
COMBINED (Values & Civilization II)
BA240,BM222,BM242,BA242,
BA243,BM224,BM244,BA244,BA246
(SEMESTER 9)

*Tertakluk kepada Pindaan. Sila rujuk laman web iceps.uitm.edu.my untuk jadual terkini