Вы находитесь на странице: 1из 17

Grupa ariciilor veseli

Anul şcolar 2016-2017


Table nominal
…………………………….
……………………………
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
……………………………
……………………………..
……………………………
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………….
…………………………….
……………………………
…………………………….
…………………………….

Educatoare…………
…………………………………….
Caracterizarea grupei
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………...............................
Ziua mea de naştere
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Activităţile grupei ariciilori veseli