Вы находитесь на странице: 1из 342

ЕГН/БУЛСТАТ Farm Id на инициализираното стопанство в подсистема 1

3208022966 858403
3606172853 858454
3610282830 921141
4301142825 903622
4301182865 858529
5206062855 825927
6602082827 858664
4504262848 116014
5006233014 57327
4301172825 94397
4310122848 33632
4903062855 153386
2802022927 25363
6007072889 27924
5110062888 78030
4802282867 69042
3501052928 64110
4312192886 33471
5110252980 79465
4909252868 52962
5412132840 46299
6208272868 68802
5003222844 67542
7003172840 21999
4812242898 22002
4701082860 15346
5409222846 61312
5707132868 55828
5206132891 82896
4511052845 81637
4004152879 7162
4901192844 106744
3102052915 921019
3411122844 926265
3510122843 921112
4402182837 903650
5808072915 921521
2907282828 11066
3102052933 24054
5404252848 140273
8809292925 808742
5407157588 850179
7511292820 135190
5406022844 47925
7008132829 41950
3710012859 155202
7305112820 31077
4801292840 105116
4902062887 107922
3805202930 5331
4608202820 111528
3911036493 89683
4703019321 5660
8207252855 111245
5805182863 18253
3405082850 126616
5302152888 82077
5303212826 111596
5708182924 46519
5110262865 8641
3304182933 13995
6406103819 60474
4904112858 162892
5203052832 159973
4705112840 134344
5108292853 55049
3409282899 4306
6003232839 84229
8703272912 3727
5405252950 825938
3206073877 11770
8112242837 758184
3702062907 101697
4710032836 28715
6808082860 133703
6512222852 794023
4604096967 91667
5004022943 33020
8005132848 794219
5906202839 117857
6811012868 70831
3409182842 793728
5801206458 24771
6702082827 36194
3508162892 36066
4002142824 62472
5104302871 138820
8301132882 101576
8007052844 794226
4003212865 83932
5112122841 26155
4407162828 11711
7607022860 25520
4803112850 108353
6105292825 153543
8404176595 318626
3412242844 83357
6512102857 115667
9702152869 760066
6101152912 757884
7802132944 794185
4110242933 162846
7511082927 61010
3804010125 104779
4504252900 65487
6506072861 132770
6009242855 59107
3210072994 90755
4410052826 134827
4508262846 120256
4912042888 158364
8009102820 87776
5706092821 87055
4711032825 24815
4809072836 102818
5110243870 151667
4802122848 158152
5207242825 91915
5808172914 793939
7707042829 137603
5108122841 73235
3608192843 95708
3711052959 158770
6203142820 793983
4901102835 165605
5311192836 115150
5106192937 793843
3508012932 10794
5909032865 4343
5402202827 125441
5904262839 793947
3602112840 99172
4711302875 159704
3410032920 97340
ТЕКСТ КОД ИНИЦИАЛИЗИРАНО СТОПАНСТВО Колона1 Колона2
10 32080 22966
10 36061 72853
10 36102 82830
10 43011 42825
10 43011 82865
10 52060 62855
10 66020 82827
10 45042 62848
10 50062 33014
10 43011 72825
10 43101 22848
10 49030 62855
10 28020 22927
10 60070 72889
10 51100 62888
10 48022 82867
10 35010 52928
10 43121 92886
10 51102 52980
10 49092 52868
10 54121 32840
10 62082 72868
10 50032 22844
10 70031 72840
10 48122 42898
10 47010 82860
10 54092 22846
10 57071 32868
10 52061 32891
10 45110 52845
10 40041 52879
10 49011 92844
10 31020 52915
10 34111 22844
10 35101 22843
10 44021 82837
10 58080 72915
10 29072 82828
10 31020 52933
10 54042 52848
10 88092 92925
10 54071 57588
10 75112 92820
10 54060 22844
10 70081 32829
10 37100 12859
10 73051 12820
10 48012 92840
10 49020 62887
10 38052 2930
10 46082 2820
10 39110 36493
10 47030 19321
10 82072 52855
10 58051 82863
10 34050 82850
10 53021 52888
10 53032 12826
10 57081 82924
10 51102 62865
10 33041 82933
10 64061 3819
10 49041 12858
10 52030 52832
10 47051 12840
10 51082 92853
10 34092 82899
10 60032 32839
10 87032 72912
10 54052 52950
10 32060 73877
10 81122 42837
10 37020 62907
10 47100 32836
10 68080 82860
10 65122 22852
10 46040 96967
10 50040 22943
10 80051 32848
10 59062 2839
10 68110 12868
10 34091 82842
10 58012 6458
10 67020 82827
10 35081 62892
10 40021 42824
10 51043 2871
10 83011 32882
10 80070 52844
10 40032 12865
10 51121 22841
10 44071 62828
10 76070 22860
10 48031 12850
10 61052 92825
10 84041 76595
10 34122 42844
10 65121 2857
10 97021 52869
10 61011 52912
10 78021 32944
10 41102 42933
10 75110 82927
10 38040 10125
10 45042 52900
10 65060 72861
10 60092 42855
10 32100 72994
10 44100 52826
10 45082 62846
10 49120 42888
10 80091 2820
10 57060 92821
10 47110 32825
10 48090 72836
10 51102 43870
10 48021 22848
10 52072 42825
10 58081 72914
10 77070 42829
10 51081 22841
10 36081 92843
10 37110 52959
10 62031 42820
10 49011 2835
10 53111 92836
10 51061 92937
10 35080 12932
10 59090 32865
10 54022 2827
10 59042 62839
10 36021 12840
10 47113 2875
10 34100 32920
Q3 15 Наименование на областта за контакт ID03 16 - код на областта за контакт
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Кюстендил 10
Q3 17 Наименование на общината за контакт Q3 18 Код на общината за контакт
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Кюстендил KNL29
Q3 13 Землище Q3 14 ЕКАТТЕ Q3 01 Име за физическо лице
Граница 17751 Нейко
Граница 17751 Цветанка
Граница 17751 ЦВЕТАНКА
Граница 17751 ГЕОРГИ
Граница 17751 Георги
Граница 17751 Елена
Граница 17751 Атанас
Граница 17751 Райчо
Граница 17751 Мария
Граница 17751 Георги
Граница 17751 Йордан
Граница 17751 Цветанка
Граница 17751 Йордан
Граница 17751 Сашо
Граница 17751 Петър
Граница 17751 Кирил
Граница 17751 Георги
Граница 17751 Донче
Граница 17751 Валентин
Граница 17751 Славейко
Граница 17751 Иван
Граница 17751 Камен
Граница 17751 Симеон
Граница 17751 Владимир
Граница 17751 Лалка
Граница 17751 Йордан
Граница 17751 Райчо
Граница 17751 Георги
Граница 17751 Йорданка
Граница 17751 Милчо
Граница 17751 Вергиня
Граница 17751 Кирил
Нови чифлик 52026 КОСТАДИНКА
Нови чифлик 52026 СОТИР
Нови чифлик 52026 ИВАН
Нови чифлик 52026 ЦВЕТАНКА
Нови чифлик 52026 ВИОЛЕТА
Нови чифлик 52026 Гаврил
Нови чифлик 52026 Костадинка
Нови чифлик 52026 Георги
Нови чифлик 52026 Михаил
Нови чифлик 52026 Петко
Нови чифлик 52026 Георги
Нови чифлик 52026 Павел
Нови чифлик 52026 Антонио
Нови чифлик 52026 Здравка
Нови чифлик 52026 Янко
Нови чифлик 52026 Валентин
Нови чифлик 52026 любомир
Нови чифлик 52026 Василка
Нови чифлик 52026 Васил
Нови чифлик 52026 Верка
Нови чифлик 52026 Денчо
Нови чифлик 52026 Николета
Нови чифлик 52026 Кирил
Нови чифлик 52026 Боянка
Нови чифлик 52026 Никола
Нови чифлик 52026 Деян
Нови чифлик 52026 Ботю
Нови чифлик 52026 Георги
Нови чифлик 52026 Малина
Нови чифлик 52026 Даниела
Нови чифлик 52026 Гюра
Нови чифлик 52026 Василка
Нови чифлик 52026 Методи
Нови чифлик 52026 Марийка
Нови чифлик 52026 Радка
Нови чифлик 52026 Марияна
Нови чифлик 52026 Гергана
Граница 17751 Цветанка
Граница 17751 Виолета
Граница 17751 Елица
Граница 17751 Димитър
Граница 17751 Йорданка
Граница 17751 Ивайло
Граница 17751 Теменужка
Граница 17751 Стойчо
Граница 17751 Кирил
Граница 17751 Румен
Граница 17751 Румяна
Граница 17751 Димитър
Граница 17751 Борис
Граница 17751 Маргарита
Граница 17751 Атанас
Граница 17751 Мария
Граница 17751 Витанчо
Граница 17751 Трънка
Граница 17751 Асен
Граница 17751 Росен
Граница 17751 Стефчо
Граница 17751 Андон
Граница 17751 Георги
Граница 17751 Георги
Граница 17751 Марика
Граница 17751 Георги
Граница 17751 Милена
Граница 17751 Йордан
Граница 17751 Зоя
Граница 17751 Кирил
Граница 17751 Теменужка
Граница 17751 Милен
Нови чифлик 52026 Василка
Нови чифлик 52026 Тони
Нови чифлик 52026 Кирил
Нови чифлик 52026 Васил
Нови чифлик 52026 Виктор
Нови чифлик 52026 Живка
Нови чифлик 52026 Малинка
Нови чифлик 52026 Милчо
Нови чифлик 52026 Асен
Нови чифлик 52026 Георги
Нови чифлик 52026 Кирил
Нови чифлик 52026 Тонче
Нови чифлик 52026 Живко
Нови чифлик 52026 Валентина
Нови чифлик 52026 Лиляна
Нови чифлик 52026 Кънчо
Нови чифлик 52026 Кирил
Нови чифлик 52026 Йорданка
Нови чифлик 52026 Антон
Нови чифлик 52026 Георги
Нови чифлик 52026 Георги
Нови чифлик 52026 Веселинка
Нови чифлик 52026 Иван
Нови чифлик 52026 Христина
Нови чифлик 52026 Любка
Нови чифлик 52026 Йорданка
Нови чифлик 52026 Виолетка
Нови чифлик 52026 Валентин
Нови чифлик 52026 Ганчо
Нови чифлик 52026 Цветанка
Нови чифлик 52026 Кирил
Нови чифлик 52026 Вера
Нови чифлик 52026 Весела
Q3 02 Презиме за физическо лице Q3 03 Фамилия за физическо лице
Николов Анев
Георгиева Куртева
СТЕФАНОВА ЕФЕНДИЙСКА
БОРИСОВ АНДОНОВ
Стойнев Пилитов
Методиева Каракашка
Георгиев Дшелятов
Стоименов Ангелков
Димитрова Разсолкова
Борисов Андонов
Симеонов Траянов
Боянова Влашка
Харалампиев Попов
Георгиев Куков
Иванов Пашев
Евтимов Васев
Велинов Каракашки
Иванов Шкойнаров
Симеонов Методиев
Стойнев Христов
Кирилов Ангелов
Иванов Шукеров
Стефанов Кьокаров
Димитров Анастасов
Цветанова Илиева
Андреев Миленски
Василев Якимов
Андонов Андонов
Георгиева Кукова
Атанасов Фърков
Стойнева Славова
Георгиев Горчев
РАДЕВА
СТОЯНОВ СТОИМЕНОВ
НЕЧЕМСКИ
СИМЕОНОВА СТОЯНОВА
СОТИРОВА СТОЯНОВА
Петров Кокалински
Йорданова Радева
Атанасов Георгиев
Милчов Тасев
Иванов Трифонов
Кирилов Георгиев
Велинов Александров
Симеонов Стоянов
Борисова Алексова
Симеонов Янков
Тончев Миленски
Иванов Мирков
Петрова Георгиева
Христов Динев
Стоянова Кръстева
Василев Стоичков
Валериева Ризова
Петров Анастасов
Йорданова Ризова
Борисов Панчев
Атанасов Анастасов
Димитров Стоянов
Димитров Ризов
Симеонова Тимева
Цанкова Иванова
Атанасова Йовчева
Борисова Чивийска
Йорданова Кръстев
Василева Костова
Гикова Велчева
Йорданова Цървенджийска
Иванова Цървенджийска
Павлова Анакиева
Петрова Русева
Георгиева Димитрова
Христов Тасов
Васева Ангелова
Стоянов Божков
Павлова Шукерова
Драганов Златанов
Георгиев Шулянов
Кирилов Шулянов
Владимирова Милева
Симеонов Ников
Йорданов Видински
Иванова Николчова
Георгиев Джелятов
Михайлова Калеова
Атанасов Венев
Кирилова Цекова
Георгиев Асенов
Андонов Каракашки
Радославов Колев
Георгиев Разсолков
Стойнев Лулев
Иванов Липев
Маринова Шкойнарова
Димитров Куртев
Георгиева Тонева
Илиев Бенгаров
Методиева Дончева
Любомиров Речански
Стоименова Попова
Андонов Каракашки
Иванова Попова
Димитров Георгиев
Асенов Стоименов
Стоянов Кокалински
Иванов Ночемски
Николова Ангелова
Евтимова Станкова
Борисов Атанасов
Стоилов Велинов
Атанасов Анастасов
Николов Кирилов
Младенов Карамфилов
Иванов Гонев
Харалампиева Динева
Димитрова Павлова
Георгиев Дупинов
Живков Васев
Димитрова Анастасова
Асенов Велинов
Кирилов Чивийски
Серафимов Васев
Симеонова Рекалийска
Сотиров Стоянов
Методиева Брусарска
Методиева Кокалинска
Петрова Кокалинска
Тончева Андонова
Любенов Иванов
Димитров Кукударски
Иванова Нечемска
Христов Митов
Ангелова Васева
Иванова Славова
Q3 04 Наименование на стопанството Юридическо лице и ЕТ ИМЕНА НА АНКЕТИРАНИЯ
Нейко Николов Анев
Цветанка Георгиева Куртева
ЦВЕТАНКА СТЕФАНОВА ЕФЕН
ГЕОРГИ БОРИСОВ АНДОНОВ
Георги Стойнев Пилитов
Елена Методиева Каракашка
Атанас Георгиев Дшелятов
Райчо Стоименов Ангелков
Мария Димитрова Разсолкова
Георги Борисов Андонов
Йордан Симеонов Траянов
Цветанка Боянова Влашка
Йордан Харалампиев Попов
Сашо Георгиев Куков
Петър Иванов Пашев
Кирил Евтимов Васев
Георги Велинов Каракашки
Донче Иванов Шкойнаров
Валентин Симеонов Методиев
Славейко Стойнев Христов
Иван Кирилов Ангелов
Камен Иванов Шукеров
Симеон Стефанов Кьокаров
Владимир Димитров Анастасов
Лалка Цветанова Илиева
Йордан Андреев Миленски
Райчо Василев Якимов
Георги Андонов Андонов
Йорданка Георгиева Кукова
Милчо Атанасов Фърков
Вергиня Стойнева Славова
Кирил Георгиев Горчев
КОСТАДИНКА РАДЕВА
СОТИР СТОЯНОВ СТОИМЕНО
ИВАН НЕЧЕМСКИ
ЦВЕТАНКА СИМЕОНОВА СТОЯ
ВИОЛЕТА СОТИРОВА СТОЯНО
Гаврил Петров Кокалински
Костадинка Йорданова Радева
Георги Атанасов Георгиев
Михаил Милчов Тасев
Петко Иванов Трифонов
Георги Кирилов Георгиев
Павел Велинов Александров
Антонио Симеонов Стоянов
Здравка Борисова Алексова
Янко Симеонов Янков
Валентин Тончев Миленски
любомир Иванов Мирков
Василка Петрова Георгиева
Васил Христов Динев
Верка Стоянова Кръстева
Денчо Василев Стоичков
Николета Валериева Ризова
Кирил Петров Анастасов
Боянка Йорданова Ризова
Никола Борисов Панчев
Деян Атанасов Анастасов
Ботю Димитров Стоянов
Георги Димитров Ризов
Малина Симеонова Тимева
Даниела Цанкова Иванова
Гюра Атанасова Йовчева
Василка Борисова Чивийска
Методи Йорданова Кръстев
Марийка Василева Костова
Радка Гикова Велчева
Марияна Йорданова Цървенджи
Гергана Иванова Цървенджийск
Цветанка Павлова Анакиева
Виолета Петрова Русева
Елица Георгиева Димитрова
Димитър Христов Тасов
Йорданка Васева Ангелова
Ивайло Стоянов Божков
Теменужка Павлова Шукерова
Стойчо Драганов Златанов
Кирил Георгиев Шулянов
Румен Кирилов Шулянов
Румяна Владимирова Милева
Димитър Симеонов Ников
Борис Йорданов Видински
Маргарита Иванова Николчова
Атанас Георгиев Джелятов
Мария Михайлова Калеова
Витанчо Атанасов Венев
Трънка Кирилова Цекова
Асен Георгиев Асенов
Росен Андонов Каракашки
Стефчо Радославов Колев
Андон Георгиев Разсолков
Георги Стойнев Лулев
Георги Иванов Липев
Марика Маринова Шкойнарова
Георги Димитров Куртев
Милена Георгиева Тонева
Йордан Илиев Бенгаров
Зоя Методиева Дончева
Кирил Любомиров Речански
Теменужка Стоименова Попова
Милен Андонов Каракашки
Василка Иванова Попова
Тони Димитров Георгиев
Кирил Асенов Стоименов
Васил Стоянов Кокалински
Виктор Иванов Ночемски
Живка Николова Ангелова
Малинка Евтимова Станкова
Милчо Борисов Атанасов
Асен Стоилов Велинов
Георги Атанасов Анастасов
Кирил Николов Кирилов
Тонче Младенов Карамфилов
Живко Иванов Гонев
Валентина Харалампиева Дине
Лиляна Димитрова Павлова
Кънчо Георгиев Дупинов
Кирил Живков Васев
Йорданка Димитрова Анастасов
Антон Асенов Велинов
Георги Кирилов Чивийски
Георги Серафимов Васев
Веселинка Симеонова Рекалийс
Иван Сотиров Стоянов
Христина Методиева Брусарска
Любка Методиева Кокалинска
Йорданка Петрова Кокалинска
Виолетка Тончева Андонова
Валентин Любенов Иванов
Ганчо Димитров Кукударски
Цветанка Иванова Нечемска
Кирил Христов Митов
Вера Ангелова Васева
Весела Иванова Славова
Q3 05 Код ЕГН или БУЛСТАТ Q3 06 по БУЛСТАТ ЕГН ЛНЧ
1 3208022966
1 3606172853
1 3610282830
1 4301142825
1 4301182865
1 5206062855
1 6602082827
1 4504262848
1 5006233014
1 4301172825
1 4310122848
1 4903062855
1 2802022927
1 6007072889
1 5110062888
1 4802282867
1 3501052928
1 4312192886
1 5110252980
1 4909252868
1 5412132840
1 6208272868
1 5003222844
1 7003172840
1 4812242898
1 4701082860
1 5409222846
1 5707132868
1 5206132891
1 4511052845
1 4004152879
1 4901192844
1 3102052915
1 3411122844
1 3510122843
1 4402182837
1 5808072915
1 2907282828
1 3102052933
1 5404252848
1 8809292925
1 5407157588
1 7511292820
1 5406022844
1 7008132829
1 3710012859
1 7305112820
1 4801292840
1 4902062887
1 3805202930
1 4608202820
1 3911036493
1 4703019321
1 8207252855
1 5805182863
1 3405082850
1 5302152888
1 5303212826
1 5708182924
1 5110262865
1 3304182933
1 6406103819
1 4904112858
1 5203052832
1 4705112840
1 5108292853
1 3409282899
1 6003232839
1 8703272912
1 5405252950
1 3206073877
1 8112242837
1 3702062907
1 4710032836
1 6808082860
1 6512222852
1 4604096967
1 5004022943
1 8005132848
1 5906202839
1 6811012868
1 3409182842
1 5801206458
1 6702082827
1 3508162892
1 4002142824
1 5104302871
1 8301132882
1 8007052844
1 4003212865
1 5112122841
1 4407162828
1 7607022860
1 4803112850
1 6105292825
1 8404176595
1 3412242844
1 6512102857
1 9702152869
1 6101152912
1 7802132944
1 4110242933
1 7511082927
1 3804010125
1 4504252900
1 6506072861
1 6009242855
1 3210072994
1 4410052826
1 4508262846
1 4912042888
1 8009102820
1 5706092821
1 4711032825
1 4809072836
1 5110243870
1 4802122848
1 5207242825
1 5808172914
1 7707042829
1 5108122841
1 3608192843
1 3711052959
1 6203142820
1 4901102835
1 5311192836
1 5106192937
1 3508012932
1 5909032865
1 5402202827
1 5904262839
1 3602112840
1 4711302875
1 3410032920
Q3 23 Причина за промяна на ЕГН Булстат ЛНЧ Q3 25 Общи данни за адрес за контакт
гр./с. Граница ул. Пенчо Славейков № 11 общ
гр./с. Граница общ. Кюстендил обл. Кюстендил
0

гр./с. Граница ул. Бачо Киро № 2 общ. Кюстен


Пионерска №30
гр./с. Граница ул. Панайот Волов общ. Кюстен
ул. Антим I № 13
ул. Искър № 4
ул. Кирил Самоволски № 1
ул. Кирил Самоволски № 27
ул. Кирил Самоволски № 8
ул. Любен Каравелов № 4
ул. Осоговска № 14
ул. Осоговска № 26
ул. Партизанска № 16
ул. Партизанска № 33
ул. Пенчо Славейков № 46
ул. Пионерска № 40
ул. Пионерска № 52
ул. Пионерска № 6
ул. Първи май № 3
ул. Славянска № 15

ул. Харалампи Аничкин № 18


ул. Харалампи Аничкин № 19
ул. Харалампи Аничкин № 26
ул. Харалампи Аничкин № 28
ул. Харалампи Аничкин № 43
ул. Харалампи Аничкин № 51
ул. Харалампи Аничкин № 74

0
0
0

с.Нов Чифлик ул.Иван Вазов

ул. Борис Тасев № 15


ул. Борис Тасев № 17
ул. Борис Тасев № 20
ул. Борис Тасев № 22
ул. Борис Тасев № 24
ул. Борис Тасев № 30
ул. Борис Тасев № 7
ул. Васил Левски № 22
ул. Васил Левски № 28
ул. Васил Левски № 4
ул. Васил Левски № 4
ул. Девети септември № 10
ул. Девети септември № 19
ул. Девети септември № 4
ул. Иван Вазов № 10
ул. Иван Вазов № 9
ул. Никола Вапцаров № 12
ул. Никола Вапцаров № 4
ул. Паисий Хилендарски № 10
ул. Паисий Хилендарски № 12
ул. Паисий Хилендарски № 8
ул. Панайот Волов № 1
ул. Христо Ботев № 4
ул. Христо Смирненски № 1
ул. Христо Смирненски № 12
ул. Христо Смирненски № 8
ул. Христо Смирненски № 8
ул. "Харалампи Аничкин" 20

ул. Арда № 3
ул. Антим I № 13
ул. Бачо Киро № 5

ул. Вела Пеева № 8


ул. Кирил Самоволски № 2

ул. Кирил Самоволски № 4


ул. Кирил Самоволски № 5

ул. Осоговска № 18
ул. Панайот Волов № 8
ул. Партизанска № 4
ул. Пенчо Славейков № 29
ул. Пенчо Славейков № 30
ул. Пенчо Славейков № 37

ул. Пионерска № 24
ул. Първи май № 1
ул. Руен № 1
ул. Пенчо Славейков № 6
ул. Харалампи Аничкин № 23
ул."Харалампи Аничкин" № 31

ул. Харалампи Аничкин № 56


ул. Харалампи Аничкин № 71
ул. Девети септември № 11
ул. Девети септември № 13
ул. Девети септември № 17
ул. Девети септември № 8
ул. Борис Тасев № 16
ул. Борис Тасев № 2
ул. Борис Тасев № 8Б
ул. "Васил Левски" № 10
ул. Васил Левски № 30
ул. Васил Левски № 8
ул. Владимир Заимов № 2
ул. Владимир Заимов № 6

ул. Девети септември № 8А


ул. Иван Вазов № 17
ул. Никола Вапцаров № 18
ул. Никола Вапцаров № 9

ул. Никола Вапцаров № 9


ул. Никола Вапцаров № 9

ул. Хаджи Димитър № 15


ул. Хаджи Димитър № 5
ул. Хаджи Димитър № 7

ул. Христо Ботев № 1


ул. Христо Смирненски № 14
ул. Иван Вазов № 18
Q3 7 Ул кв. кв. Q3 8 Номер Q3 9 Блок Q3 1 Вход Q3 11 Eтаж Q3 12 Aпартамент
ул. ПЕНЧО СЛАВЕЙ 11
ул. ХРИСТО БОТЕВ 1
ул. ПИОНЕРСКА 25

ул. СВЕТИ ИВАН Р 72 Б


ул. ПИОНЕРСКА 3
ул. Панайот Волов
ул. Антим I 13
ул. Искър 4
ул. Кирил Самоволс1
ул. Кирил Самоволс27
ул. Кирил Самоволс8
ул. Любен Каравело4
ул. Осоговска 14
ул. Осоговска 26
ул. Партизанска 16
ул. Партизанска 33
ул. Пенчо Славейко 46
ул. Пионерска 4
ул. Пионерска 52
ул. Пионерска 6
ул. Първи май 3
ул. Славянска 15
ул. Филип Тотьо 1
ул. Хаджи Димитър 1
ул. Харалампи Анич18
ул. Харалампи Анич19
ул. Харалампи Анич26
ул. Харалампи Анич28
ул. Харалампи Анич43
ул. Харалампи Анич51
ул. Харалампи Анич74

ул. ХАДЖИ ДИМИТ 4


ул. БОРИС ТАСЕВ 18
ул. НИКОЛА ВАПЦА 5
ул. Хаджи Димитър 19
ул. Девети септемвр 15
няма
ул. Иван Вазов
ул. Борис Тасев 1
ул. Борис Тасев 15
ул. Борис Тасев 17
ул. Борис Тасев 2
ул. Борис Тасев 22
ул. Борис Тасев 24
ул. Борис Тасев 3
ул. Борис Тасев 7
ул. Васил Левски 22
ул. Васил Левски 28
ул. Васил Левски 4
ул. Васил Левски 4
ул. Девети септемвр 1
ул. Девети септемвр19
ул. Девети септемвр4
ул. Иван Вазов 1
ул. Иван Вазов 9
ул. Никола Вапцаро 12
ул. Никола Вапцаро 4
ул. Паисий Хиленда 1
ул. Паисий Хиленда12
ул. Паисий Хиленда8
ул. Панайот Волов 1
ул. Христо Ботев 4
ул. Христо Смирнен 1
ул. Христо Смирнен 12
ул. Христо Смирнен 8
ул. Христо Смирнен 8
ул. ХАРАЛАМПИ АН 2
ул. Осми март 1
няма
ул. Арда 3
ул. Антим I 13 няма
ул. Бачо Киро 5 няма
ул. Бачо Киро 6
УЛ. ВЕЛА ПЕЕВА 8
ул. Кирил Самоволс2
ул. Кирил Самоволс2
ул. Кирил Самоволс4
ул. Кирил Самоволс5 няма
ул. Нов живот 3
ул. Осоговска 18
ул. Панайот Волов 8
ул. Партизанска 4 няма
ул. Пенчо Славейко 29 няма
ул. Пенчо Славейко 3
ул. Пенчо Славейко 37
ул. Пионерска
ул. Пионерска 24
ул. Първи май 1
ул. Руен 1
ул. Св. Иван Рилски № 4 , ет 3
ул. Харалампи Анич23 няма
ул. Харалампи Анич31
ул. Харалампи Анич31
ул. Харалампи Анич56 няма
ул. Харалампи Анич71
ул. Вола 2А
ул. Кирил Самоволс16
ул. Пионерска 3
ул. Девети септемвр 1
ул. Владимир Заимо 2
ул. Борис Тасев 28
ул. Паисий Хилендар 1
ул. Хаджи Димитър 4
ул. Девети септемвр11
ул. Девети септемвр13
ул. Девети септемвр17
ул. Девети септемвр8
ул. Борис Тасев 16
ул. Борис Тасев 2
ул. Борис Тасев 8Б
ул. Васил Левски 1
ул. Васил Левски 3
ул. Васил Левски 8
ул. Генерал Владим2 няма
ул. Генерал Владим6
ул. Девети септемвр19
ул. Девети септемвр8А
ул. Иван Вазов 17
ул. Н Вапцаров 18
ул. Н Вапцаров 9
ул. Никола Вапцаро 5
ул. Никола Вапцаро 9
ул. Никола Вапцаро 9
ул. ДЕМОКРАЦИЯ 3 В
ул. Хаджи Димитър 15 няма
ул. Хаджи Димитър 5
ул. Хаджи Димитър 7
ул. Хаджи Димитър 7
ул. Христо Ботев 1
ул. Христо Смирнен 14
ул. Иван Вазов 18
Q3 19 Телефон Q3 20 Мобилен телефон Q3 22 Електронна поща e mail

895712291 karakashki@yahoo.com

79112574
896239738

899316772

7912219

79112393

7892090
7911228
898945080

79112502

895965761

895662091
877766268

895971126
895971126

898429467

897976824
898723244

899414272

88044922

894482163 0894482163 pepi_ppp@abv.bg


79112395
882885432

8.87736050088773E+018 nuni1965@abv.bg

893815086
899033152 0899033152 rumen.shulyanov@abv.bg
899934122

07911458 889399189 0889399189 ivet181213@abv.bg

0889 223 021

899405808

895712291 0895712291 karakashki@yahoo.com


894875913

79112323
889074239

877052179 0877052179 088288 opimotikn@abv.bg


882885432

899178743 0899178743 kikokn@dir.bg


892747123 0895920010 danail_popov@mail.bg
898607293 0898607293 089571 karakashki@yahoo.com
885840057

0895 189 760


893840476
888599360

878311833
889937390

889067811

885451530 0885451530 n_miladinova@abv.bg

897583394
97916667
0898 800 046
Q4 01 Землище на местоположение Q4 02 ЕКАТТЕ на местоположение
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Друмохар 23827
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Багренци 02138
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Граница 17751
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Нови чифлик 52026
Q4 03 Наименование на общината на местоположение
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Невестино
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Q4 04 1 Код на общината на местоположение Q4 04 2 Код на областта на местоположение
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL31 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
KNL29 10
Q4 04 3 Статистически район на местоположение
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
Q4 05 Причина за променено местонахождение
Q6 01 Земеделска активност на единицата in Q7EKATTE Q7Координати
1
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
6
6
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
1
6
6
6
1
1
1
6
6
6
1
6
6
6
6
1
6
6
1
6
6
1
6
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Q7Тип местоположение Q7Описание Q7XY
ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ НА СТОПАНСТВОТО БИО стопанства
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
АНКЕТНА КАРТА СЕ ПОПЪЛВА О РЕСПОНДЕНТ ИЛИ ОТ АНКЕТЬОР АНКЕТЬОР
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
2 Кристина Любе
номер на анкетьора КОД НА АНКЕТИРАНИЯ година на раждане мъж/жена
PU_10_04_09 1 1932 1
PU_10_04_09 1 1936 2
PU_10_04_09 1 1936 2
PU_10_04_09 1 1943 1
PU_10_04_09 1 1943 1
PU_10_04_09 1 1952 2
PU_10_04_09 1 1966 1
PU_10_04_09 1 1945 1
PU_10_04_09 1 1950 2
PU_10_04_09 1 1943 1
PU_10_04_09 1 1943 1
PU_10_04_09 1 1949 2
PU_10_04_09 1 1928 1
PU_10_04_09 1 1960 1
PU_10_04_09 1 1951 1
PU_10_04_09 1 1948 1
PU_10_04_09 1 1935 1
PU_10_04_09 1 1943 1
PU_10_04_09 1 1951 1
PU_10_04_09 1 1949 1
PU_10_04_09 1 1954 1
PU_10_04_09 1 1962 1
PU_10_04_09 1 1950 1
PU_10_04_09 1 1970 1
PU_10_04_09 1 1948 2
PU_10_04_09 1 1947 1
PU_10_04_09 1 1954 1
PU_10_04_09 1 1957 1
PU_10_04_09 1 1952 2
PU_10_04_09 1 1945 1
PU_10_04_09 1 1940 2
PU_10_04_09 1 1949 1
PU_10_04_09 1 1931 2
PU_10_04_09 1 1934 1
PU_10_04_09 1 1935 1
PU_10_04_09 1 1944 2
PU_10_04_09 1 1958 2
PU_10_04_09 1 1929 1
PU_10_04_09 1 1931 2
PU_10_04_09 1 1954 1
PU_10_04_09 1 1988 1
PU_10_04_09 1 1954 1
PU_10_04_09 1 1975 1
PU_10_04_09 1 1954 1
PU_10_04_09 1 1970 1
PU_10_04_09 1 1937 2
PU_10_04_09 1 1973 1
PU_10_04_09 1 1948 1
PU_10_04_09 1 1949 1
PU_10_04_09 1 1938 2
PU_10_04_09 1 1946 1
PU_10_04_09 1 1939 2
PU_10_04_09 1 1947 1
PU_10_04_09 1 1982 2
PU_10_04_09 1 1958 1
PU_10_04_09 1 1934 2
PU_10_04_09 1 1953 1
PU_10_04_09 1 1953 1
PU_10_04_09 1 1957 1
PU_10_04_09 1 1951 1
PU_10_04_09 1 1933 2
PU_10_04_09 1 1964 2
PU_10_04_09 1 1949 2
PU_10_04_09 1 1952 2
PU_10_04_09 1 1947 1
PU_10_04_09 1 1951 2
PU_10_04_09 1 1934 2
PU_10_04_09 1 1960 2
PU_10_04_09 1 1987 2
PU_10_04_09 1 1954 2
PU_10_04_09 1 1932 2
PU_10_04_09 1 1981 2
PU_10_04_09 1 1937 1
PU_10_04_09 1 1947 2
PU_10_04_09 1 1968 1
PU_10_04_09 1 1965 2
PU_10_04_09 1 1946 1
PU_10_04_09 1 1950 1
PU_10_04_09 1 1980 1
PU_10_04_09 1 1959 2
PU_10_04_09 1 1968 1
PU_10_04_09 1 1934 1
PU_10_04_09 1 1958 2
PU_10_04_09 1 1967 1
PU_10_04_09 1 1935 2
PU_10_04_09 1 1940 1
PU_10_04_09 1 1951 2
PU_10_04_09 1 1983 1
PU_10_04_09 1 1980 1
PU_10_04_09 1 1940 1
PU_10_04_09 1 1951 1
PU_10_04_09 1 1944 1
PU_10_04_09 1 1976 1
PU_10_04_09 1 1948 2
PU_10_04_09 1 1961 1
PU_10_04_09 1 1984 2
PU_10_04_09 1 1934 1
PU_10_04_09 1 1965 2
PU_10_04_09 1 1997 1
PU_10_04_09 1 1961 2
PU_10_04_09 1 1978 1
PU_10_04_09 1 1941 2
PU_10_04_09 1 1975 1
PU_10_04_09 1 1938 1
PU_10_04_09 1 1945 1
PU_10_04_09 1 1965 1
PU_10_04_09 1 1960 2
PU_10_04_09 1 1932 2
PU_10_04_09 1 1944 1
PU_10_04_09 1 1945 1
PU_10_04_09 1 1949 1
PU_10_04_09 1 1980 1
PU_10_04_09 1 1957 1
PU_10_04_09 1 1947 1
PU_10_04_09 1 1948 2
PU_10_04_09 1 1951 2
PU_10_04_09 1 1948 1
PU_10_04_09 1 1952 1
PU_10_04_09 1 1958 2
PU_10_04_09 1 1977 1
PU_10_04_09 1 1951 1
PU_10_04_09 1 1936 1
PU_10_04_09 1 1937 2
PU_10_04_09 1 1962 1
PU_10_04_09 1 1949 2
PU_10_04_09 1 1953 2
PU_10_04_09 1 1951 2
PU_10_04_09 1 1935 2
PU_10_04_09 1 1959 1
PU_10_04_09 1 1954 1
PU_10_04_09 1 1959 2
PU_10_04_09 1 1936 1
PU_10_04_09 1 1947 2
PU_10_04_09 1 1934 1
номер на анкетьора3 Колона4 Колона5 Колона6 Колона7 Колона8 Колона9
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
10-29-10
арония Бадеми вишни главесто зеле грах за зърно - зимен
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
грах за зърно - пролетен дини Домати - градински домати на открито
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
домати - оранжерийно производство Други Други зеленчукови култури
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
ОВОЩНИ ВИДОВЕ детелина Други ягодоплодни Ливади за косене
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0.18

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0.17
ечемик-пролетен ечемик-зимен кайсии/зарзали КАРТОФИ
0 0 0 0.99

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0.1
Краставици - оранжерийни краставици на открито круши Култивирани гъби
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0.17

0 0

0 0
0 0
0 0

0.2
0.1

0 0
лешници Винени лозя Десертни лозя люцерна малини двузърнест лимец
0 0 0 0.11 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.1 0 0
мека пшеница-зимна твърда пшеница овес - пролетен орехи
0.99 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0.55 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Постоянни или временни пасища за паша на животни (пасища и мери за паша)
0

0
0
0
0
Постоянно затревени площи поддържани в състояние, годно за паша или косене
0

0
0
0
0
пипер на открито праскови/нектарини Производство на семена и посадъчен материал
0 0

0 0
0.05

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
Овощен посадъчен материал ръж - зимна сливи тютюн ПЛОЩИ С УГАРИ
0 0 1.35 0 0.1

0.04

0.3
0 0 0 0 0

0 0 0.7 0 0

0 0 0.2 0 1.39

0 0 0.92 0 0

0.33

0 0 1.55 0 0.4
2.42

0 0 0 0 0
0 0 1.17 0 0
0 0 0 0 0
0.05

0.15

0.02

0.1

0.3

0 0 0 0 0

0.12
0.52

0.1
царевица за зърно Цветя - луковични растения Цветя - оранжерийни
0.46

0
0
0
0
Цветя - саксийни череши ябълки ягоди грах за зърно - пролетен10
2.76 0.1 0 0
0.15
1.4
0.34 0.04
0.6
0.76
0.62 0 0
0.2
0.6
1.13 0 0
0.1
0.54
0.32 0.14 0 0
0.2
0.4 0.2
0.8
0.3
0.1
0.25
0 0
0.1
0.44 0.07
0.1 0.05
0.32 0.39
0.2
2.09 0 0
2.09
0.3
0.25
4.22 0.36 0 0
0.1 0 0
2.67 0 0
0.2 0.35
0.7 0.1
0.25
1.5
0.2 0.05
0.2
0.17
0.72
0.12
0.85 0.05
0.1
0.1 0.08
0.26
0.1
0.37 0.35
0.15 0.25
0.1 0.1
0.2

0.3
0.1
0.23
0.35 0.1
0.6 0.7
0.6
1.13 0 0
0.1
0.3

0.1
0.5 0.2
0.2
Десертни лозя11 други костилкови овощни видове Други овощни видове
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
други плодови зеленчукови култури дюли едногодишни зърнено-бобови
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
едногодишни зърнено-житни еднозърнест лимец еспарзета захарна царевица
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
звездан зелен фасул Зеленчуци изкуствени ливади-житни
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0.12 0
изкуствени ливади-смесени насаждения карфиол кориандър корнишони на открито
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
лавандула Ливади за косене12 лук
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0.18 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0.17 0
МНОГОГОДИШНИ МЕДИЦИНСКИ И АРОМАТНИ КУЛТУРИ моркови нахут памук
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
патладжан пипер - оранжерийно производство праз просо пъпеши
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Разсадници за горски фиданки Разсадници за декоративни растения рапица - зимна
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
слънчоглед смесени едногодишни сорго спанак тикви тиквички
0.1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
тритикале-зимно тритикале-пролетно фасул полски царевица за силаж целина
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
шипка в т.ч телета и малачета до 1 г.* в т.ч. кози – майки* в т.ч. биволици*

2
3

1
1
1
1
1

2
4
1

5
0

2
2

0
0
0

4
3

1
в т.ч. бройлери в т.ч. зайкини – майки в т.ч. кози – други* в т.ч. кокошки - носачки

2
в т.ч. крави – месодайни* в т.ч. крави – млечни* в т.ч. овце - други*

1
1
в т.ч. овце – месодайни* в т.ч. овце – млечни* в т.ч. пуйки в т.ч. пъдпъдъци

1 2

14
1
в т.ч. свине – други* в т.ч. свине – майки*
в т.ч. телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници*
в т.ч. телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за угояване* Говеда и биволи – общо*

1 24
Други13 Зайци - общо Калифорнийски червеи Кози – общо Коне* Овце – общо

2
15

2 3

2
3

2 1

1
1 15
1
1
1

2
4 3
7

2
2

4
3

1
Птици – общо Пчелни семейства Свине – общо Grand Total зеленчуци общо
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.12
0
0
0
0
0
0
0
други зеленчуци Колона14 Колона15 Биволи
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.12
0
0
0
0
0
0
0
Биволски бикове на 2 години и повече Бикове на 2 години и повече в т.ч. пъдпъдъци16

1
Говеда Други домашни птици Други кози (ярета, пръчове)

24

2
Други овце (агнета, шилета, кочове) Други свине (свине за угояване, нерези и др.)

1
1
Еднокопитни Женски свине за разплод над 5 кг. Зайкини Зайци Кози

2
3

1
1
1
1
1

2
4
1

2
2

4
3

1
Кози майки Кокошки носачки - стокови Крави-млечни Малакини на 2 години и повече

2
3

1
1
1
1
1

2
4
1

2
2

4
3

1
Малакини от 1 до 2 години Млади женски кози за разплод на 1 година и повече
Млади женски овце за разплод на 1 година и повече Мъжки биволи от 1 до 2 години

1
Мъжки говеда от 1 до 2 години Общо крави Овце Овце майки - месодайни

15

3 1

15

23

3
7

5
Овце майки - млечни Патици Пилета за угояване (бройлери) Прасенца под 2 кг

13
1
Птици Пуйки Пчелни семейства Свине Телета до 1 г.

2
Юници на 2 години и повече Юници от 1 до 2 години Колона17 Колона18 Колона19

4
30

10

4
6

2
2
2
32
2
2
2

48

12

4
11
7

10

4
4

8
6

2
Собствена5 Под наем6 УРН Колона20 Колона21 Колона22
0 7.5624 713524

0 0.7521 551708

0.6962 1.2176 650323

2.8196 0 372311

1.0897 0 589404

2.095 2.2491 209842

0 4.9961 649393
1.1701 0.1 628709
0 2.7274 656202
1.1495 0

0 1.7521 644647
Общо овощни култури Колона23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.21
0.15
1.4
0.42
0.6
1.06
0.62
0.25
0.6
1.83
0.1
0.54
0.66
0.2
0.6
0.8
0.3
0.1
0.25
0.92
0.1
0.51
0.15
1.21
0.2
3.64
4.51
0.3
0.25
4.58
1.27
2.67
0.55
1
0.25
1.5
0.3
0.2
0.17
0.72
0.12
1.05
0.1
0.2
0.26
0.1
0.72
0.4
0.4
0.2
0.3
0.3
0.1
0.23
0.45
1.3
0.6
1.13
0.1
0.3
0.12
0.52
0.1
0.9
0.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Farm Id
на Q3 15 Q3 17
инициа Наимен ID03 16 Наимен Q3 18
лизиран ТЕКСТ КОД ование - код на ование Код на
ото ИНИЦИАЛИЗИРАНО на областт на община
стопанс СТОПАНСТВО областт а за община та за
тво в а за контакт та за контакт
подсист контакт контакт
ема 1

ЕГН/БУЛСТАТ

Кюстенди Бобов
51541 10 48061 82866 10 KNL04
л дол
4806182866
Q3 04
Наимен
Q3 23
ование
Q3 02 Q3 03 Q3 05 Q3 06 Причин
Q3 01 на ИМЕНА
Q3 13 Презим Фамили Код ЕГН по а за
Q3 14 Име за стопанс НА
Землищ е за я за или БУЛСТА промян
ЕКАТТЕ физичес твото АНКЕТИ
е физичес физичес БУЛСТА Т ЕГН а на ЕГН
ко лице Юридич РАНИЯ
ко лице ко лице Т ЛНЧ Булстат
еско
ЛНЧ
лице и
ЕТ

Петър
48061828
Бабино 02049 Петър Борисов Иванов Борисов 1
66
Иванов
Q3 25
Q3 22
Общи
Q3 12 Q3 19 Q3 20 Електро
данни Q3 7 Ул Q3 8 Q3 9 Q3 1 Q3 11
Aпарта Телефо Мобилен нна
за адрес кв. кв. Номер Блок Вход Eтаж
мент н телефон поща e
за
mail
контакт

70442260
Q4 03
Q4 04 3 Q4 05
Наимен Q4 04 1 Q4 04 2 Q6 01
Q4 01 Q4 02 Статист Причин
ование Код на Код на Земедел
Землищ ЕКАТТЕ ически а за
на община областт ска
е на на район промен Q7EKAT Q7Коор
община та на а на активно
местопо местопо на ено TE динати
та на местопо местопо ст на
ложени ложени местопо местона
местопо ложени ложени единиц
е е ложени хожден
ложени е е ата in
е ие
е

Бобов
Бабино 02049 KNL04 10 05 1
дол
АНКЕТН
А
КАРТА
ЮРИДИ
СЕ
Q7Тип ЧЕСКИ номер година
БИО ПОПЪЛ КОД НА
местопо Q7Опис СТАТУТ АНКЕТЬ на на
Q7XY стопанс ВА О АНКЕТИ
ложени ание НА ОР анкетьо раждан
тва РЕСПОН РАНИЯ
е СТОПАН ра е
ДЕНТ
СТВОТО
ИЛИ ОТ
АНКЕТЬ
ОР

Калинка
PU_10_01
1 2 Малинов 1 1948
_01
а
мъж/же
на

арония Бадеми

1 10-04-01
домати -
оранжер Други
грах за грах за Домати - домати ийно зеленчук
главесто зърно - зърно - градинск на производ ови
вишни зеле зимен пролетен дини и открито ство Други култури
Крастави
Други ци - крастави
ОВОЩНИ ягодопло Ливади ечемик- ечемик- кайсии/з оранжер ци на
ВИДОВЕ детелина дни за косене пролетен зимен арзали КАРТОФИ ийни открито
мека
Култивир Винени Десертни двузърне пшеница- твърда
круши ани гъби лешници лозя лозя люцерна малини ст лимец зимна пшеница
Постоянн
Постоянн о
и или затревен
временн и площи
и пасища поддърж
за паша ани в Произво
на състояни дство на
животни е, годно семена и Овощен
(пасища за паша праскови посадъче посадъче
овес - и мери за или пипер на /нектари н н ръж -
пролетен орехи паша) косене открито ни материал материал зимна сливи
Цветя -
луковичн Цветя - грах за
ПЛОЩИ С царевица и оранжер Цветя - зърно -
тютюн УГАРИ за зърно растения ийни саксийни череши ябълки ягоди пролетен
други други
костилко плодови едногоди едногоди
ви Други зеленчук шни шни еднозърн
Десертни овощни овощни ови зърнено- зърнено- ест еспарзет захарна
лозя видове видове култури дюли бобови житни лимец а царевица
изкустве
ни
изкустве ливади-
ни смесени корнишо
зелен Зеленчуц ливади- насажде кориандъ ни на лавандул Ливади
звездан фасул и житни ния карфиол р открито а за косене
МНОГОГ
ОДИШНИ
МЕДИЦИ пипер -
НСКИ И оранжер
АРОМАТ ийно
НИ патладжа производ
лук КУЛТУРИ моркови нахут памук н ство праз просо пъпеши
Разсадни
Разсадни ци за
ци за декорати смесени
горски вни рапица - слънчогл едногоди тритикал
фиданки растения зимна ед шни сорго спанак тикви тиквички е-зимно
в т.ч
тритикал телета и в т.ч. в т.ч. в т.ч. в т.ч.
е- фасул царевица малачета кози – биволиц бройлер зайкини
пролетно полски за силаж целина шипка до 1 г.* майки* и* и – майки
в т.ч. в т.ч.
в т.ч. в т.ч. крави – в т.ч. в т.ч. овце –в т.ч. в т.ч. в т.ч.
кози – кокошки месодай крави – овце - месодай овце –в т.ч. пъдпъдъ свине –
други* - носачки ни* млечни* други* ни* млечни* пуйки ци други*

1 5
в т.ч.
телета и в т.ч.
малачета телета и
над 1 г. малачета
за над 1 г. и
разплод под 2 г.
в т.ч. и за Говеда и Калифор
свине – бременн угояване биволи – Зайци - нийски Кози – Овце –
майки* и юници* * общо* Други общо червеи общо Коне* общо

6
Биволски
бикове
Пчелни други на 2
Птици – семейств Свине – Grand зеленчуц зеленчуц години и
общо а общо Total и общо и Биволи повече

0.00 0.00
Други
Други свине
Бикове Други овце (свине за Женски
на 2в т.ч. Други кози (агнета, угояване, свине за
години и пъдпъдъ домашни (ярета, шилета, нерези и Еднокопи разплод
повече ци Говеда птици пръчове) кочове) др.) тни над 5 кг. Зайкини

1
Млади Млади
женски женски
кози за овце за
Малакин разплод разплод Мъжки
Кокошки и на 2 Малакин на 1 на 1 биволи
Кози носачки - Крави- години и и от 1 до година и година и от 1 до 2
Зайци Кози майки стокови млечни повече 2 години повече повече години
Мъжки Овце Пилета за
говеда от майки - Овце угояване
1 до 2 Общо месодай майки - (бройлер Прасенца
години крави Овце ни млечни Патици и) под 2 кг Птици Пуйки

6 5
Собстве Под
на5 наем6

Юници
Пчелни на 2 Юници от
семейств Телета до години и 1 до 2
а Свине 1 г. повече години

12
УРН

0.00
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Служи само за статистически цели. Министерство на земеделието,
Данните не подлежат на
разпространение в индивидуален вид. храните и горите
Отдел “Агростатистика”

ПРЕБРОЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА


(за стопанската 2019/2020 година)
Съфинансирано от
СТАТИСТИЧЕСКИ ВЪПРОСНИК ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
ЕВРОСТАТ

I. АДМИНИСТРАТИВНИ И ГЕОГРАФСКИ ДАННИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТОПАНСТВОТО

Тип на
Наименование Код Данни полето 0
1. Географски кодове на местоположението на стопанството – идентификатор
Код на административната
Административна област 01 10 2 цифри
област от 01 до 28

EKATTE 02 48061 5 цифри

№ по ред 03 82866 4 цифри

01-Северозападен, 02-Северен
централен, 03-Североизточен, 04-
Статистически район 04 05 2 цифри
Югоизточен, 05-Югозападен, 06-
Южен централен

2. Провеждане на анкетата
Анкетната карта се попълва от 01 1 цифра
1-респондент
респондент или от анкетьор: 2 2-анкетьор

Име и фамилия на анкетьора: 02 текст


Калинка Малинова
Номер на анкетьора: 03 6 цифри
PU_10_01_01
Дата на анкетиране: 04 дд/мм/гггг

Начало на анкетирането час:


05 минути
(час, минути):

Имена на анкетирания/респондента: 06 текст


Петър Борисов Иванов
1-Стопанин;
Код на анкетирания/респондента: 07 1 цифра 2-Управител;
1 3-Друго лице.

3. Наименование и адрес за контакт със стопанството


(Данните, налични в статистическия регистър се попълват автоматично в ИСАС. При необходимост се коригират.)

Име 01 текст
Петър
Попълват се имената на
Презиме 02 текст
стопанина - физическо лице
Борисов
Фамилия 03 текст
Иванов
Наименование на стопанството 04 текст
0 Юридическо лице и ЕТ

Код ЕГН, БУЛСТАТ или ЛНЧ 05 1 цифра


1 1-ЕГН; 2-БУЛСТАТ; 3-ЛНЧ

№ по БУЛСТАТ, ЕГН или ЛНЧ 06 текст ЕГН/ЛНЧ-10 цифри; Булстат-9 или


4806182866 13 цифри.
0 0
текст
07-Ул., кв., жк., 08-№: 07, 08 номер

0 0 00
09-Блок; 10-вход; 11-етаж; 09, 10, текст
12-апартамент: 11, 12 номер

Бабино 02049
текст
13-Населено място; 14-ЕКАТТЕ: 13, 14 номер

Кюстендил 10
15-Наименование на областта; 15, 16 текст Наименование / Код на
16-Код на областта: номер административната област от
01 до 28
Бобов дол KNL04
17-Наименование на общината; текст
17, 18 номер
18-Код на общината: Наименование / Код на
общината

Телефон: 19 номер
70442260
Мобилен телефон: 20 номер

Електронна поща (e-mail): 21 текст

1
Тип на
Наименование Код Данни полето Пояснения

4. Земеделска активност

1 - действаща над прага;


2 - действаща под прага;
Земеделска активност на 01 код - 3 - прекратила дейност;
единицата: 1 цифра 4 - временно неактивна.
Код 1 или 2 се попълва от контрольора
или от експерта по агростатистика.
1
При код 3 - прекратила дейност,
Дата на прекратяване: 02 дд/мм/гггг
попълва се датата на прекратяване

Статут на стопанството за 0 - анкетирано;


код -
03 1 цифра 1 - отказва интервю;
анкетата: 2 - не е открит.
0

5. Юридически статут на стопанството

1 - Физическо лице (вкл.


Код за юридическия статут на самоосигуряващи се);
код - цифра
стопанството:
01 1 (от 1 до 6) 2 - Едноличен търговец (ЕТ);
3 - Кооперация;
4 - Търговско дружество;
5 - Гражданско сдружение;
6 - Друг.
Моля, уточнете за код 6-Друг: 02

Ако статутът на стопанството е определен като 1 - Физическо лице или 2 - Едноличен търговец (ЕТ),
моля посочете чия собственост са активите на стопанството и как се управлява:

1 - еднолична собственост и
управление от стопанина;
Собственост и управление на 03 код -цифра 2 - обща собственост със
стопанството: (от 1 до 3) съпруга/съпругата и съвместно
управление на стопанството;
3 - обща собственост с друг член на
семейството и съвместно управление
на стопанството;

Ако статутът на стопанството е определен като юридическо лице (кодове 3, 4 и 6), посочете дали
стопанството е част от група предприятия:

Група от предприятия е
обединение на предприятия,
обвързани чрез юридически код -
и/или финансови връзки и
04 0 1 цифра 1-ДА, 0-НЕ
контролирани от ръководещото
обединението предприятие:

6. Стопанството води ли счетоводство?

код - 1 1-Не води счетоводство;


Вид на счетоводството на 01 цифра 2-Прави само справка за приходи и
стопанството: (от 1 до 4) разходи;
3-Води едностранно счетоводство;
4-Води двустранно счетоводство.

Забележки:

2
2
II. ПЛОЩИ НА СТОПАНСТВОТО И НАЧИН НА ПОЛЗВАНЕ

Използваната земеделска площ (ИЗП) включва площите, заети с полски култури, зеленчуци,
цветя, оранжерии, угари, семейни градини, трайни насаждения и постоянно затревени площи.
Включват се и изоставените до 5 години трайни насаждения, които са с възможност за
възстановяване.

7. Какъв е размерът на използваната земеделска площ (ИЗП), която стопанисвате през


стопанската 2019/2020 г. Включват се откритите площи и площите под високо достъпно
покритие (оранжерии).
Начин на ползване Код Площ (ха)

Собствена земеделска земя 01 0.00


Земеделска земя, взета под наем или аренда 02 0.00
Друг начин на ползване (безвъзмездно, съвместна обработка и др.) 03

Общо използвана земеделска площ (ИЗП) 04 0.00


автоматична сума от 01 до 03

8. Разпределение на използваната земеделска площ (ИЗП) по населени места

ЕКАТТЕ Област - код ИЗП


Населено място (автоматично (автоматично Област - наименование Код (ха)
попълване) попълване)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ОБЩО ИЗП (автоматичен сбор): 999 0.00

3
100 кв.м. = 0.01 ха 1 дка = 0.10 ха Данните за площи се записват в хектари
1000 кв.м. = 0.10 ха 10 дка = 1.00 ха до втория знак след десетичния разделител - 0.00

3
Row Labels Sum of Заявена площ, ха
000242548 0.95
Коняво 0.95
000264562 153.79
Рила 17.87
Рилски манастир 135.92
0043172825 1.91
Скриняно 1.13
Таваличево 0.78
0047042943 24.68
Долно село 24.68
0149216729 16.70
Згурово 2.64
Невестино 3.97
Рашка Гращица 0.44
Четирци 9.65
0241246680 51.04
Граница 23.64
Жабокрът 2.70
Слокощица 24.70
040142274 662.79
Баланово 32.35
Блатино 39.11
Бобошево 1.01
Долистово 8.43
Дупница 7.41
Дяково 36.38
Мурсалево 20.51
Тополница 47.87
Червен брег 77.49
Яхиново 392.23
1001910323 27.88
Боровец 0.70
Бураново 26.78
Кочериново 0.40
101067483 145.13
Дяково 125.07
Кременик 20.06
101101882 420.50
Баланово 148.13
Блатино 32.08
Големо село 4.61
Дупница 3.09
Дяково 219.68
Мламолово 10.40
Палатово 2.51
101652212 4.15
Делян 4.15
101658372 60.43
Бараково 0.45
Бобошево 1.67
Драгодан 5.62
Кочериново 11.37
Пороминово 1.12
Стоб 3.49
Цървище 36.71
101672297 252.71
Бистрица 246.74
Мурсалево 0.92
Пороминово 0.13
Рила 2.06
Фролош 2.86
109006938 36.52
Сапарева баня 0.21
Сапарево 36.31
109011593 12.63
Илия 4.25
Каменичка Скакавица 4.11
Невестино 2.50
Раненци 0.18
Ръсово 1.59
109029004 211.51
Таваличево 211.51
109056332 18.61
Драговищица 18.61
109061703 391.57
Бараково 9.55
Бистрица 232.47
Бураново 4.57
Кочериново 90.19
Крумово 5.55
Мурсалево 1.82
Падала 17.31
Паничарево 3.94
Пороминово 2.30
Рила 3.25
Смочево 14.34
Стоб 1.76
Фролош 4.52
109074316 321.97
Големо село 1.31
Долистово 309.15
Паничарево 11.51
109514744 3.77
Дупница 3.77
109515376 103.95
Тополница 6.51
Червен брег 7.96
Яхиново 89.48
109519759 54.88
Багренци 8.18
Берсин 1.10
Горна Гращица 1.54
Горна Козница 4.99
Згурово 7.00
Коняво 3.14
Николичевци 28.93
109531868 34.83
Крайници 34.83
109563339 20.17
Кюстендил 16.46
Лозно 0.86
Скриняно 2.35
Соволяно 0.50
109575238 7.39
Крайници 7.39
109582962 120.10
Драговищица 37.73
Соволяно 47.96
Шишковци 34.41
109607248 6.86
Коркина 6.86
109608275 123.62
Крайници 123.62
109610461 28.83
Бараково 22.43
Кочериново 3.71
Пороминово 1.58
Рила 1.11
113022080 34.82
Гърбино 34.82
113022349 0.24
Делян 0.24
113033357 1.24
Буново 1.24
113593288 1.75
Бабинска река 1.75
115772635 7.52
Рила 7.52
123576718 35.85
Смочево 35.85
130156967 194.78
Сажденик 194.78
131122291 74.44
Драгодан 15.49
Мурсалево 58.95
131157552 8.04
Дворище 8.04
131243065 10.96
Смочево 10.96
131244338 5.09
Сапарево 5.09
175325188 4.47
Кюстендил 4.47
175413195 727.23
Големо село 224.68
Долистово 14.57
Мало село 330.57
Мламолово 156.96
Палатово 0.45
175947886 22.38
Дупница 5.85
Ресилово 2.59
Самораново 13.94
200110670 93.25
Драговищица 38.22
Раждавица 23.22
Стенско 31.81
200322708 101.42
Блажиево 2.04
Висока могила 55.14
Вуково 8.32
Доброво 23.78
Скрино 1.02
Сопово 10.92
Циклово 0.20
200336631 30.37
Гърляно 3.43
Жиленци 7.36
Каменичка Скакавица 15.05
Кюстендил 4.53
200435481 50.78
Бистрица 40.50
Боровец 2.23
Кочериново 3.22
Падала 1.31
Рила 0.28
Фролош 3.24
200508424 3.00
Дупница 0.90
Самораново 2.10
200566908 130.81
Бабино 74.90
Бабинска река 50.67
Долистово 5.24
200677794 3.07
Кочериново 3.07
200701170 8.84
Берсин 0.38
Горни Коритен 5.74
Граница 0.39
Мазарачево 2.04
Търсино 0.29
200744022 5.52
Бабинска река 5.52
200794438 35.11
Делян 1.40
Дяково 23.00
Кременик 10.71
200801861 0.71
Стоб 0.71
200883709 2.28
Друмохар 1.26
Еремия 0.54
Четирци 0.48
200926085 20.46
Рила 20.46
201160821 74.47
Скрино 57.60
Фролош 6.43
Цървище 10.44
201217133 7.61
Рила 3.52
Смочево 3.53
Стоб 0.56
201244326 2.60
Стоб 2.60
201324929 468.53
Добри дол 370.66
Долно Кобиле 1.01
Злогош 61.29
Киселица 35.57
201348741 3.95
Лозно 3.95
201386980 91.27
Бараково 8.49
Кочериново 12.18
Пороминово 7.35
Рила 4.76
Стоб 58.49
201480472 374.35
Смочево 373.46
Стоб 0.89
201493046 155.66
Полска Скакавица 7.51
Раждавица 115.83
Стенско 12.40
Шишковци 19.92
2016275060048 0.62
Църварица 0.62
2016275060157 16.51
Бобошево 0.51
Делян 6.83
Дупница 6.48
Крайници 0.76
Сапарева баня 1.93
2016275060390 188.94
Боровец 25.29
Бураново 50.17
Крумово 41.65
Мурсалево 1.89
Пороминово 15.40
Рила 7.69
Стоб 23.12
Фролош 17.40
Цървище 6.33
201649292 744.83
Червен брег 741.05
Яхиново 3.78
201650373 183.42
Горна Гращица 83.20
Горна Козница 12.85
Долно село 0.94
Катрище 31.25
Коркина 52.88
Ръсово 2.30
201964879 45.11
Берсин 44.06
Неделкова Гращица 1.05
202063656 0.21
Буново 0.21
202071806 358.29
Баланово 81.35
Делян 31.17
Дяково 3.79
Палатово 0.26
Тополница 237.37
Червен брег 4.35
202072935 48.51
Раждавица 6.24
Шипочано 42.27
202088887 42.48
Згурово 7.43
Невестино 9.67
Неделкова Гращица 9.28
Рашка Гращица 16.10
202091919 62.90
Крайници 0.89
Сапарева баня 60.71
Сапарево 1.30
202100948 28.06
Скриняно 1.02
Соволяно 27.04
202126708 1.11
Бараково 1.11
202152667 225.08
Бабино 71.75
Бабинска река 4.55
Бобов дол 52.18
Голема Фуча 23.12
Мламолово 73.48
202335316 53.50
Сапарево 53.50
202464909 15.71
Бобошево 0.55
Мурсалево 15.16
202601076 3.40
Полска Скакавица 3.40
202704610 60.86
Делян 3.51
Дяково 6.93
Тополница 50.42
202708772 52.65
Бараково 3.33
Бобошево 5.41
Кочериново 36.60
Пороминово 1.25
Рила 5.27
Стоб 0.79
202769152 69.38
Багренци 46.78
Гърляно 1.42
Раненци 21.18
202807489 2.83
Рила 2.83
202871050 49.12
Жабокрът 27.94
Цървеняно 21.18
202907176 44.68
Мламолово 44.68
202945839 34.12
Жиленци 34.12
202964615 132.72
Багренци 59.36
Граница 3.38
Долна Гращица 1.62
Невестино 1.59
Тишаново 3.41
Търновлаг 1.25
Четирци 62.11
202967718 17.13
Лозно 17.13
202969758 160.84
Багренци 11.43
Горна Гращица 12.55
Долна Гращица 3.17
Жабокрът 4.49
Кюстендил 34.40
Пиперков чифлик 60.65
Слокощица 34.15
203008196 32.66
Лиляч 5.64
Мърводол 1.85
Четирци 25.17
203035745 157.79
Багренци 36.36
Гирчевци 4.28
Горна Гращица 1.01
Долна Гращица 11.75
Жабокрът 4.43
Катрище 45.96
Коняво 25.69
Копиловци 7.01
Пиперков чифлик 17.20
Скриняно 0.25
Соволяно 0.30
Таваличево 1.21
Търновлаг 2.34
203054585 29.96
Катрище 29.96
203146172 1.86
Раненци 1.86
203241371 9.43
Драговищица 9.43
203250623 7.83
Скриняно 7.83
203311268 179.23
Гюешево 106.29
Каменичка Скакавица 72.94
203343974 47.24
Полска Скакавица 29.21
Стенско 18.03
203399752 33.67
Бобошево 33.67
203409011 45.01
Горна Козница 3.77
Гърляно 1.18
Каменичка Скакавица 2.93
Невестино 1.36
Неделкова Гращица 0.66
Раненци 27.30
Смоличано 7.02
Таваличево 0.60
Четирци 0.19
203443896 341.88
Боровец 13.95
Драгодан 80.92
Мурсалево 247.01
203458859 2.04
Лиляч 2.04
203458909 1.55
Лиляч 0.88
Четирци 0.67
203498533 153.90
Рилски манастир 153.90
203500991 5.32
Кочериново 5.32
203505216 7.82
Долистово 7.82
203525578 6.45
Четирци 6.45
203574493 405.43
Рилски манастир 405.43
203603571 39.52
Дупница 18.62
Пиперево 20.90
203625190 182.70
Баланово 4.69
Големо село 169.54
Мало село 8.47
203651356 54.85
Блатец 8.12
Долно село 5.88
Невестино 1.49
Николичевци 1.61
Радловци 37.75
203754655 120.81
Буново 90.22
Гърбино 30.59
203756371 148.04
Преколница 46.57
Сажденик 101.47
203770983 29.66
Багренци 25.80
Пиперков чифлик 3.86
203773844 1.32
Кършалево 1.19
Соволяно 0.13
203785387 4.08
Багренци 0.26
Таваличево 3.82
203804058 11.68
Бобошево 2.59
Рила 9.09
203807588 139.29
Сажденик 139.29
203831190 2.75
Сапарева баня 2.75
203844978 19.76
Горна Козница 19.76
203866088 28.18
Бабинска река 28.18
204012009 195.77
Бадино 2.10
Бистрица 4.54
Рила 154.59
Смочево 34.54
204028369 75.83
Бобов дол 20.94
Мламолово 54.89
204078055 78.92
Соволяно 78.92
204108872 29.55
Бараково 9.44
Кочериново 7.18
Пороминово 5.85
Цървище 7.08
204199509 24.28
Скриняно 1.71
Соволяно 22.57
204233349 1.54
Рила 1.25
Смочево 0.29
204277630 27.44
Коркина 27.44
204295920 6.04
Буново 1.59
Гърбино 4.45
204311096 35.17
Делян 20.94
Кременик 7.63
Тополница 6.60
204315650 11.95
Бобошево 11.95
204335749 1.73
Крайници 1.73
204349154 23.43
Кочериново 1.46
Смочево 21.97
204441033 59.40
Блатино 25.08
Дупница 34.32
204543718 1.41
Катрище 1.41
204665711 35.76
Берсин 0.40
Горна Козница 15.36
Нови чифлик 0.51
Скриняно 19.35
Соволяно 0.14
204670669 74.45
Бистрица 69.60
Падала 0.43
Рила 4.42
204795839 31.11
Бистрица 28.82
Мурсалево 0.44
Фролош 1.85
204811931 35.68
Горна Гращица 2.72
Раждавица 1.50
Цървеняно 31.46
204875542 213.34
Крайници 58.63
Рила 15.66
Сапарева баня 132.00
Сапарево 7.05
204879341 117.44
Крайници 117.44
204950055 26.69
Гюешево 1.89
Долно село 15.42
Раненци 0.28
Соволяно 9.10
204970944 15.36
Блатино 12.84
Бобошево 2.52
205110367 51.34
Рилски манастир 51.34
205128454 57.90
Бараково 57.90
205143470 101.30
Бабино 10.50
Бобов дол 90.80
205296391 15.93
Раненци 1.59
Сажденик 6.12
Цървена ябълка 8.22
205518319 128.18
Крайници 6.33
Червен брег 117.10
Яхиново 4.75
205534210 60.45
Бобошево 4.83
Висока могила 5.00
Драгодан 0.60
Дяково 49.07
Кременик 0.95
205603926 36.77
Багренци 17.57
Гирчевци 1.59
Граница 8.65
Търновлаг 8.96
205604355 297.19
Дупница 2.68
Пиперево 11.00
Рилски манастир 283.51
205608026 9.47
Лозно 9.47
205613030 132.33
Рилски манастир 132.33
205622638 35.18
Пиперево 35.18
205644887 22.42
Сапарева баня 22.22
Сапарево 0.20
205720858 77.24
Горна Гращица 11.61
Долна Гращица 64.78
Катрище 0.85
205913437 2.77
Бобошево 2.77
205998672 3.18
Горна Гращица 2.21
Четирци 0.97
206018110 6.26
Бобошево 2.92
Мурсалево 3.34
206040110 210.84
Блажиево 0.97
Бобошево 175.67
Висока могила 3.33
Вуково 6.93
Доброво 12.02
Драгодан 5.32
Слатино 1.71
Сопово 4.89
206051690 82.16
Драговищица 14.54
Копиловци 12.43
Николичевци 18.45
Раждавица 36.74
206056090 31.12
Бобошево 22.41
Вуково 4.16
Доброво 1.51
Каменик 0.24
Скрино 1.37
Сопово 1.43
2504222902 0.66
Сапарева баня 0.66
3009022860 0.96
Еремия 0.96
3301062908 4.22
Ваксево 0.85
Скриняно 2.02
Четирци 1.35
3301252826 21.91
Ваксево 21.91
3310142863 1.06
Сапарева баня 0.21
Сапарево 0.85
3401142822 3.78
Трекляно 3.78
3405262997 2.70
Рила 0.14
Смочево 2.56
3409182842 2.78
Граница 2.60
Пиперков чифлик 0.18
3411022927 27.06
Червен брег 27.06
3501042848 1.22
Таваличево 1.22
3510302866 1.76
Коняво 1.76
3601272844 1.66
Коняво 1.66
3604197282 3.71
Сапарева баня 3.05
Сапарево 0.66
3610042886 47.66
Пороминово 0.19
Рила 0.43
Стоб 47.04
3610192844 1.77
Крайници 1.77
3611232828 1.23
Трекляно 1.23
3709052979 5.69
Драговищица 5.69
3803106449 1.02
Стенско 1.02
3804192858 7.89
Кюстендил 0.29
Николичевци 3.00
Раждавица 0.58
Шипочано 0.31
Шишковци 0.25
Ябълково 3.46
3805152850 0.90
Горна Козница 0.90
3811132826 50.27
Илия 50.27
3904222869 6.91
Паничарево 6.91
3906012938 2.18
Горна Гращица 1.47
Таваличево 0.71
3906212875 1.62
Рила 1.62
3909202870 1.12
Таваличево 1.12
3910236706 3.89
Горановци 0.10
Горна Гращица 0.98
Драговищица 2.81
3911102825 32.20
Блажиево 1.79
Грамаде 10.20
Каменик 0.39
Крайни дол 3.56
Слатино 0.86
Усойка 15.40
3912116762 1.82
Драговищица 1.82
4001072846 2.64
Пелатиково 2.64
4002222848 1.32
Багренци 1.32
4002252842 1.72
Багренци 0.75
Граница 0.10
Долно село 0.49
Пиперков чифлик 0.38
4003122859 1.01
Неделкова Гращица 0.67
Нови чифлик 0.34
4005022822 1.03
Горна Гращица 0.91
Горна Козница 0.12
4005232897 1.50
Бобов дол 1.50
4005242827 3.36
Невестино 1.77
Четирци 1.59
4008262832 3.61
Раждавица 1.33
Шишковци 2.28
4012023000 1.21
Сапарева баня 0.31
Сапарево 0.90
4101182894 34.53
Цървеняно 34.53
4102202830 5.90
Крайници 5.74
Червен брег 0.16
4103140075 0.85
Бураново 0.23
Крумово 0.62
4109252909 51.23
Ваксево 45.18
Смоличано 6.05
4110232848 3.78
Сапарева баня 0.32
Сапарево 3.46
4111182891 2.75
Габрешевци 0.25
Добри дол 0.60
Долни Коритен 1.65
Уши 0.25
4111242861 2.14
Багренци 1.66
Гирчевци 0.30
Търновлаг 0.18
4204042879 1.02
Грамаждано 0.67
Жиленци 0.35
4205032983 4.40
Богослов 0.60
Илия 0.33
Полска Скакавица 3.47
4205052871 18.56
Четирци 18.56
4205202821 2.40
Таваличево 2.40
4207012883 0.51
Фролош 0.51
4207216927 3.57
Драговищица 2.19
Стенско 1.38
4210062869 21.94
Горна Козница 21.94
4212202846 1.83
Драговищица 1.60
Стенско 0.23
4301262852 1.10
Бобошево 1.10
4302262857 2.99
Фролош 2.99
4306052864 3.90
Драговищица 0.14
Шишковци 3.76
4306132846 2.10
Горна Козница 2.10
4309122820 9.59
Рила 9.39
Смочево 0.20
4309152933 0.70
Горановци 0.22
Драговищица 0.48
4309212821 0.85
Таваличево 0.85
4310082827 7.47
Крайници 7.47
4311152847 2.86
Жиленци 2.86
4311212910 10.79
Горна Брестница 10.79
4311262839 1.76
Жиленци 1.76
4312192926 7.87
Гирчевци 7.87
4402132902 3.05
Сапарева баня 3.05
4405152862 19.23
Злогош 14.63
Средорек 0.14
Сушица 4.18
Чешлянци 0.28
4405182867 39.19
Радловци 39.19
4405292885 4.24
Мазарачево 4.24
4406052852 1.31
Богослов 1.31
4407296684 15.54
Косово 15.54
4408170113 67.96
Горна Гращица 64.06
Долна Гращица 3.90
4408242949 31.89
Голям Върбовник 0.15
Паничарево 31.74
4409252896 32.82
Катрище 32.82
4411042843 34.82
Горна Гращица 34.82
4411160110 3.84
Багренци 1.96
Нови чифлик 0.10
Слокощица 0.57
Търновлаг 1.21
4412052825 3.79
Драговищица 2.67
Мазарачево 1.02
Стенско 0.10
4501222820 0.75
Катрище 0.19
Таваличево 0.56
4501222986 4.52
Багренци 4.52
4501236505 1.65
Горна Гращица 1.65
4502073887 2.46
Трекляно 2.46
4502202840 1.88
Илия 1.88
4503262885 7.14
Каменичка Скакавица 0.82
Раненци 5.78
Ръсово 0.43
Ябълково 0.11
4506102880 3.87
Горна Козница 3.87
4506212975 1.26
Слокощица 1.26
4507092848 7.08
Сапарева баня 6.95
Сапарево 0.13
4509097197 1.58
Блажиево 1.58
4509292866 23.24
Бобошево 20.57
Доброво 2.67
4510042842 162.14
Бистрица 50.24
Бураново 6.60
Рила 53.54
Самораново 27.55
Сапарева баня 24.21
4511146327 8.41
Горановци 0.15
Драговищица 7.66
Мазарачево 0.50
Стенско 0.10
4511222978 6.63
Горна Козница 4.65
Таваличево 1.98
4512012889 1.18
Шатрово 1.18
4512232841 3.33
Сапарево 3.33
4512292861 4.91
Коняво 4.91
4602022836 1.46
Ваксево 1.46
4603066968 3.72
Катрище 0.18
Таваличево 3.54
4603142841 27.58
Дворище 7.69
Раждавица 19.89
4603222905 26.53
Джерман 26.53
4603227506 0.98
Неделкова Гращица 0.98
4604012821 3.93
Бистрица 3.75
Дупница 0.18
4604202966 2.10
Берсин 2.10
4604216487 6.55
Голема Фуча 6.55
4604272876 0.62
Таваличево 0.62
4606022876 1.23
Ваксево 1.23
4606192825 1.20
Овчарци 1.20
4607242828 1.00
Грамаждано 1.00
4608062862 1.56
Сапарева баня 1.56
4608102878 1.95
Горановци 1.07
Драговищица 0.88
4609082821 1.71
Таваличево 1.71
4609092835 1.72
Драговищица 0.20
Стенско 1.52
4609292900 2.09
Берсин 0.24
Гирчевци 1.21
Жабокрът 0.50
Нови чифлик 0.14
4610242931 19.56
Друмохар 19.15
Невестино 0.41
4612202898 9.56
Горни Коритен 9.56
4612262876 6.64
Овчарци 6.64
4701012903 20.93
Сапарева баня 1.40
Сапарево 19.53
4701222860 1.23
Горна Брестница 0.88
Четирци 0.22
Ябълково 0.13
4701282832 2.21
Горна Гращица 1.81
Слокощица 0.40
4701292954 0.94
Граница 0.94
4704202867 26.30
Горна Козница 26.30
4704252913 1.26
Дяково 1.26
4704272843 0.62
Николичевци 0.62
4704302830 0.69
Коняво 0.69
4705012898 1.14
Долна Козница 1.14
4707120675 0.91
Трекляно 0.91
4707293860 0.82
Трекляно 0.82
4708023005 1.52
Цървеняно 1.52
4708026405 1.56
Коняво 1.56
4708072890 2.72
Вратца 1.62
Раненци 1.10
4708132829 57.29
Сапарева баня 3.18
Сапарево 54.11
4708162870 1.08
Коняво 1.08
4709092844 2.48
Скриняно 2.48
4709132865 15.71
Бобошево 15.71
4709142837 0.51
Берсин 0.51
4709142945 1.92
Крайници 0.41
Сапарева баня 1.51
4709192822 2.39
Горни Коритен 1.49
Долни Коритен 0.90
4709300090 1.10
Драговищица 1.10
4710102846 5.56
Багренци 2.45
Тишаново 3.11
4711042865 1.68
Жабокрът 0.78
Коняво 0.90
4711092948 0.90
Горна Козница 0.60
Таваличево 0.30
4711272831 1.23
Берсин 1.23
4712012823 24.81
Бистрица 24.81
4712152928 74.55
Фролош 74.55
4801082946 2.97
Овчарци 0.25
Сапарева баня 2.72
4801202907 1.30
Преколница 1.30
4801252960 59.12
Ваксево 26.22
Друмохар 12.74
Лиляч 11.36
Тишаново 8.80
4802062939 2.15
Блажиево 0.96
Висока могила 0.50
Усойка 0.69
4802202840 11.22
Овчарци 11.22
4804022935 1.43
Пиперков чифлик 1.43
4804230224 0.95
Бобошево 0.95
4804282824 2.92
Грамаждано 2.92
4805082883 0.71
Драговищица 0.26
Ябълково 0.45
4805146519 1.20
Коняво 1.20
4805180540 34.72
Горна Козница 34.72
4806022847 29.23
Лозно 15.77
Шишковци 13.46
4806042859 1.49
Багренци 0.18
Берсин 1.31
4806062881 30.02
Кюстендил 7.18
Скриняно 22.65
Соволяно 0.19
4806182932 3.40
Скриняно 1.73
Таваличево 1.67
4807152911 1.05
Лиляч 1.05
4807222900 23.17
Блато 21.70
Голям Върбовник 1.47
4808102915 5.04
Горна Гращица 1.96
Катрище 2.24
Раждавица 0.84
4809102870 1.23
Горна Козница 0.63
Копиловци 0.60
4809202842 6.46
Скриняно 0.14
Соволяно 6.32
4810126815 0.93
Неделкова Гращица 0.93
4810152898 36.34
Горна Козница 36.34
4810252900 1.70
Таваличево 1.70
4810302869 355.46
Рилски манастир 355.46
4811082840 1.24
Бистрица 0.75
Дупница 0.11
Мламолово 0.38
4812181046 1.12
Бобошево 1.12
4901012897 1.27
Таваличево 1.27
4901102856 91.67
Берсин 2.98
Горна Гращица 8.81
Нови чифлик 79.88
4901292822 1.02
Драговищица 1.02
4902032901 3.24
Багренци 2.22
Гирчевци 0.37
Горна Козница 0.27
Таваличево 0.38
4902062824 29.31
Лиляч 13.06
Четирци 16.25
4902202910 1.79
Берсин 1.79
4903052902 16.32
Драговищица 2.81
Раждавица 0.14
Шишковци 13.37
4903202957 0.72
Горна Гращица 0.72
4903262895 1.45
Горна Гращица 0.76
Жабокрът 0.25
Коняво 0.44
4903302920 0.51
Каменичка Скакавица 0.30
Пиперков чифлик 0.21
4904092849 6.73
Крайници 6.73
4904112863 2.51
Граница 2.51
4904132849 4.20
Овчарци 4.02
Сапарева баня 0.18
4904182829 1.41
Горановци 0.10
Драговищица 1.31
4904202972 34.56
Горна Козница 34.56
4907062848 1.40
Граница 0.59
Лелинци 0.81
4907071515 48.13
Берсин 2.57
Невестино 31.08
Неделкова Гращица 14.48
4907242897 0.72
Долна Гращица 0.10
Таваличево 0.62
4907252880 3.15
Сапарева баня 3.15
4907302867 28.13
Ресилово 28.13
4909012867 2.16
Бараково 2.16
4909082890 67.57
Овчарци 33.65
Ресилово 0.72
Сапарева баня 33.20
4909302892 3.23
Горна Гращица 2.86
Таваличево 0.37
4910122921 2.23
Долна Гращица 0.19
Коняво 0.65
Лиляч 1.13
Таваличево 0.26
4910142825 3.94
Друмохар 3.94
4910212877 2.39
Горна Козница 2.39
4911092842 1.22
Овчарци 1.22
4911112830 14.15
Шишковци 14.15
4911182870 5.29
Горна Брестница 0.34
Драговищица 1.45
Жиленци 0.51
Коняво 0.99
Скриняно 0.34
Соволяно 1.66
4911222870 0.52
Долна Гращица 0.42
Кюстендил 0.10
4911242900 38.42
Горна Козница 38.06
Таваличево 0.36
4911272823 1.99
Трекляно 1.99
4911276428 0.96
Неделкова Гращица 0.96
4911282842 5.45
Големо село 0.40
Долистово 5.05
4912012862 1.86
Боровец 0.17
Бураново 1.69
4912082860 2.27
Преколница 2.27
4912152885 1.13
Горна Гращица 1.02
Долна Гращица 0.11
4912182848 12.94
Блатец 12.94
4912272920 1.92
Горна Гращица 1.92
5001082928 2.80
Грамаждано 2.80
5001122830 0.70
Катрище 0.15
Слокощица 0.15
Таваличево 0.40
5001172831 2.33
Средорек 2.33
5001222824 17.19
Рила 3.81
Смочево 13.38
5001292842 2.94
Долна Гращица 0.20
Коняво 2.74
5002042832 4.50
Горна Гращица 4.50
5002052825 4.72
Сушица 4.72
5002092941 2.50
Горна Козница 1.50
Таваличево 1.00
5002102905 1.15
Дождевица 1.15
5002182840 26.23
Горна Козница 26.23
5002262879 0.67
Цървена ябълка 0.67
5003100260 0.49
Бараково 0.49
5003302873 2.77
Таваличево 2.77
5004012884 1.32
Копиловци 1.32
5004022938 1.14
Горна Гращица 1.14
5004092920 1.29
Таваличево 1.29
5004152844 22.35
Крайници 22.35
5004152989 34.44
Невестино 26.33
Рашка Гращица 8.11
5004282869 2.18
Николичевци 0.27
Скриняно 1.91
5005246819 1.26
Соволяно 1.26
5006102842 1.75
Таваличево 1.75
5006202944 1.92
Бураново 1.74
Драгодан 0.18
5007052849 0.84
Горна Гращица 0.30
Коняво 0.54
5007222903 14.49
Паничарево 14.22
Тишаново 0.27
5008152837 4.27
Слокощица 4.27
5008302840 2.09
Шатрово 2.09
5008312827 48.78
Сапарева баня 47.69
Сапарево 1.09
5009092856 1.77
Мазарачево 0.56
Соволяно 1.21
5009259305 1.50
Сапарево 1.50
5010152904 7.38
Бабинска река 7.38
5011022839 21.40
Рила 21.40
5011122822 35.49
Драговищица 0.86
Скриняно 34.63
5012120090 10.66
Боровец 4.51
Драгодан 6.15
5012202898 8.64
Дворище 0.91
Коняво 0.67
Копиловци 5.17
Стенско 0.56
Ябълково 1.33
5012292905 1.32
Драговищица 0.67
Соволяно 0.65
5101112862 2.28
Кършалево 1.84
Соволяно 0.44
5102042841 2.01
Сапарева баня 2.01
5102122968 10.64
Овчарци 10.64
5103090187 5.95
Пороминово 3.44
Рила 2.51
5103132826 287.75
Бараково 3.07
Бистрица 142.14
Кочериново 53.15
Мурсалево 2.48
Овчарци 20.26
Пороминово 18.15
Рила 0.43
Смочево 0.80
Стоб 47.27
5104162846 1.47
Соволяно 1.47
5104192882 23.58
Боровец 2.39
Бураново 15.47
Драгодан 2.34
Крумово 3.22
Мурсалево 0.16
5104282841 55.56
Овчарци 0.14
Ресилово 55.42
5104282857 4.59
Киселица 4.59
5106022859 2.54
Горановци 0.29
Соволяно 2.25
5106122987 83.49
Лозно 83.49
5106192937 1.52
Берсин 0.17
Нови чифлик 1.35
5108062845 8.44
Ваксево 8.44
5108222856 0.97
Драговищица 0.25
Радловци 0.72
5109012860 0.76
Пиперков чифлик 0.76
5110252907 4.75
Таваличево 4.75
5201022823 1.93
Горна Гращица 1.93
5202052870 3.99
Драговищица 2.45
Кюстендил 0.15
Николичевци 0.40
Стенско 0.25
Ябълково 0.74
5202202861 0.98
Горна Гращица 0.98
5202222852 8.58
Горна Гращица 0.12
Николичевци 4.34
Скриняно 4.12
5203121018 7.57
Багренци 0.49
Граница 2.30
Пиперков чифлик 4.78
5203122821 26.98
Радловци 26.98
5203142880 6.43
Тополница 6.43
5203182902 3.62
Горна Гращица 3.62
5204062861 61.56
Берсин 4.16
Грамаждано 3.34
Граница 2.45
Гърляно 0.53
Кюстендил 4.30
Лиляч 8.79
Невестино 0.62
Неделкова Гращица 2.53
Николичевци 4.61
Нови чифлик 11.24
Слокощица 9.62
Соволяно 5.85
Цървеняно 3.52
5204102922 1.61
Горни Коритен 1.61
5204242858 46.30
Граница 38.98
Кюстендил 4.14
Лозно 3.18
5205012865 19.78
Блажиево 2.47
Висока могила 11.96
Слатино 0.76
Усойка 4.59
5206072869 3.04
Горни Коритен 3.04
5206172852 1.01
Катрище 1.01
5206222845 1.51
Лиляч 1.51
5206237233 2.92
Овчарци 1.39
Ресилово 1.53
5207202864 0.74
Фролош 0.54
Цървище 0.20
5207292940 1.65
Долно село 1.65
5208052901 1.19
Драговищица 0.34
Стенско 0.85
5208262847 4.58
Горна Гращица 2.00
Копиловци 2.46
Скриняно 0.12
5209052824 31.35
Скриняно 13.77
Соволяно 16.80
Шишковци 0.78
5209212922 18.21
Пелатиково 3.38
Рашка Гращица 14.83
5210122893 1.43
Овчарци 1.43
5211012925 2.46
Смочево 2.46
5212042858 37.82
Гърбино 37.82
5212062896 4.82
Катрище 4.82
5212263479 78.90
Дяково 69.97
Кременик 2.02
Тополница 6.91
5301092866 1.84
Лиляч 1.84
5301162897 1.47
Гърляно 1.06
Слокощица 0.41
5302132829 0.91
Пиперков чифлик 0.91
5302202865 3.44
Крайници 0.67
Сапарева баня 2.77
5303012833 0.81
Трекляно 0.81
5303162920 78.86
Бабино 26.19
Бобов дол 40.56
Голема Фуча 12.11
5303222948 2.61
Пелатиково 2.61
5304072837 3.44
Берсин 0.10
Горна Гращица 2.79
Нови чифлик 0.55
5304152906 7.96
Бобошево 4.56
Доброво 1.66
Усойка 1.74
5305172954 0.98
Драговищица 0.98
5305252828 12.14
Раненци 1.26
Ръсово 10.88
5306012890 20.79
Николичевци 2.27
Скриняно 8.55
Соволяно 9.97
5306122834 1.00
Соволяно 1.00
5306172820 6.64
Лиляч 3.75
Таваличево 1.45
Четирци 1.44
5307092890 41.07
Преколница 41.07
5307132842 6.63
Багренци 6.63
5307136766 34.44
Каменичка Скакавица 0.93
Коняво 0.50
Преколница 32.40
Раненци 0.61
5308302901 2.18
Вратца 2.18
5309082904 1.64
Гирчевци 1.45
Грамаждано 0.19
5309222858 0.93
Драговищица 0.93
5310042873 38.55
Горна Гращица 7.39
Каменичка Скакавица 12.64
Раненци 9.33
Четирци 9.19
5310152844 3.44
Гирчевци 0.38
Граница 2.64
Пиперков чифлик 0.42
5310192889 10.54
Сапарева баня 10.54
5310282940 0.75
Пиперков чифлик 0.75
5311022824 3.39
Дяково 3.39
5311022892 8.46
Длъхчево-Сабляр 0.22
Смоличано 8.24
5311117262 1.12
Косово 1.12
5311202847 1.35
Стенско 1.35
5312172829 1.15
Багренци 1.15
5312202841 2.14
Грамаждано 2.14
5312212897 1.58
Драговищица 0.19
Соволяно 1.39
5401019302 5.04
Горни Коритен 1.65
Долни Коритен 3.39
5401052912 20.40
Блато 1.17
Локвата 1.67
Мърводол 17.56
5401062823 38.18
Долно село 34.94
Преколница 3.24
5402012848 3.11
Рила 2.96
Смочево 0.15
5402042863 1.46
Полска Скакавица 1.46
5402082953 7.98
Горни Коритен 7.98
5403062870 39.20
Горна Козница 39.20
5403152844 3.05
Горна Гращица 0.57
Коняво 1.08
Николичевци 0.25
Раждавица 0.78
Соволяно 0.37
5403246706 47.35
Скриняно 44.14
Соволяно 3.21
5404042836 0.54
Горна Гращица 0.54
5405252950 6.96
Багренци 1.35
Берсин 0.14
Гирчевци 0.55
Граница 4.92
5405282847 53.46
Крайници 3.79
Сапарева баня 38.09
Сапарево 11.58
5407042850 11.32
Овчарци 11.32
5407082832 8.98
Катрище 1.73
Лиляч 4.57
Четирци 2.68
5407163003 5.32
Вратца 1.23
Жиленци 4.09
5408072947 5.12
Драговищица 0.41
Раждавица 0.58
Стенско 4.13
5408112839 44.06
Николичевци 42.63
Скриняно 1.43
5408182950 1.57
Баланово 1.57
5408212925 1.06
Николичевци 1.06
5410042882 11.22
Жабокрът 9.59
Ръсово 1.63
5410082885 16.33
Слатино 16.33
5412030073 27.67
Рила 27.67
5412042840 1.39
Крайници 1.39
5412132820 1.38
Горни Коритен 0.43
Долни Коритен 0.95
5412203013 7.28
Каменичка Скакавица 0.52
Коняво 0.54
Пиперков чифлик 0.18
Раненци 6.04
5501012940 3.07
Тишаново 3.07
5501152833 1.87
Брест 1.45
Лозно 0.42
5501197252 1.07
Крайници 0.15
Сапарева баня 0.92
5501242829 10.17
Метохия 7.15
Побит камък 1.01
Трекляно 2.01
5502032940 4.10
Бобошево 2.80
Доброво 1.30
5502092826 9.45
Блатино 7.78
Дупница 1.67
5502112877 2.73
Бадино 0.88
Висока могила 0.44
Соволяно 1.16
Усойка 0.25
5502122849 1.75
Полска Скакавица 1.75
5502172876 0.54
Лозно 0.39
Радловци 0.15
5502196420 30.15
Горна Козница 30.15
5502272880 10.38
Паничарево 10.38
5502282847 68.42
Сапарева баня 18.79
Сапарево 49.63
5503092918 1.55
Раково 1.55
5503292840 25.92
Сапарева баня 1.61
Сапарево 24.31
5504192866 1.91
Драговищица 1.69
Стенско 0.22
5504223859 1.69
Драговищица 0.45
Стенско 1.24
5505102825 1.61
Таваличево 1.61
5505109286 1.35
Жабокрът 1.35
5505202948 2.13
Сапарево 2.13
5505232937 0.84
Коняво 0.84
5505272966 2.91
Граница 1.70
Катрище 0.60
Таваличево 0.61
5506012876 2.24
Таваличево 2.24
5506072860 4.77
Грамаждано 0.35
Лиляч 1.07
Таваличево 3.35
5507022930 1.90
Дождевица 1.90
5507122836 1.15
Бобошево 1.15
5507132829 22.21
Гюешево 22.21
5509252865 129.21
Рила 100.80
Смочево 27.93
Стоб 0.48
5509262971 48.76
Катрище 48.76
5509272840 68.45
Големо село 0.14
Долистово 68.31
5509282828 1.63
Кочериново 1.63
5510223821 1.07
Драговищица 0.91
Стенско 0.16
5512072869 4.38
Граница 2.56
Жабокрът 0.19
Лелинци 1.63
5512102834 21.18
Еремия 19.38
Лиляч 1.80
5601022999 2.41
Четирци 2.41
5601142926 7.33
Блажиево 2.39
Грамаде 4.94
5602062830 0.96
Бабинска река 0.96
5602122924 0.68
Дворище 0.68
5602190195 1.05
Долна Гращица 1.05
5602232834 17.23
Блажиево 0.13
Висока могила 5.39
Слатино 7.65
Усойка 4.06
5602272924 0.72
Горна Гращица 0.72
5603192870 2.12
Овчарци 2.12
5603252882 2.81
Нови чифлик 2.81
5603307033 0.63
Овчарци 0.15
Сапарева баня 0.48
5604033810 1.71
Средорек 1.05
Чешлянци 0.66
5604172842 1.35
Драговищица 1.35
5605042822 3.24
Сапарево 3.24
5605182830 23.10
Гърляно 16.30
Долно село 0.68
Раненци 2.34
Ръсово 3.78
5606062839 7.46
Овчарци 7.46
5606302858 5.34
Багренци 4.38
Гирчевци 0.59
Пиперков чифлик 0.37
5607222891 7.09
Кюстендил 4.13
Николичевци 1.77
Скриняно 1.19
5608192847 0.96
Лиляч 0.55
Ръсово 0.41
5608192868 68.16
Багренци 32.13
Долна Гращица 3.90
Преколница 1.06
Сажденик 6.37
Слокощица 0.46
Търновлаг 22.03
Четирци 2.21
5608202903 3.79
Сапарево 3.79
5609222843 44.82
Голям Върбовник 2.87
Горна Козница 2.33
Коркина 0.42
Паничарево 37.68
Шатрово 1.52
5611262831 14.51
Овчарци 0.27
Сапарева баня 2.71
Сапарево 11.53
5611272824 2.66
Драговищица 0.12
Раждавица 0.40
Стенско 2.14
5611282822 26.20
Згурово 26.20
5612010069 40.26
Самораново 40.26
5612142825 1.72
Николичевци 1.72
5612246408 30.55
Горна Козница 30.55
5701072870 0.75
Пиперков чифлик 0.75
5701080068 2.33
Смочево 2.33
5701122841 0.80
Згурово 0.80
5702062840 20.09
Овчарци 0.15
Сапарева баня 12.36
Сапарево 7.58
5703032829 1.05
Лиляч 1.05
5704272845 6.61
Берсин 5.45
Граница 1.16
5706022887 4.52
Гирчевци 0.33
Жабокрът 4.19
5707152904 1.58
Дворище 0.53
Савойски 1.05
5707282908 7.95
Дупница 7.08
Самораново 0.87
5708073008 26.37
Мазарачево 8.93
Раждавица 14.68
Шипочано 2.76
5708092878 2.48
Еремия 2.48
5708182945 1.11
Жабокрът 0.34
Лиляч 0.77
5708282944 2.83
Бадино 0.62
Слатино 0.29
Усойка 1.19
Циклово 0.73
5709182929 0.92
Соволяно 0.34
Ябълково 0.58
5710271703 1.09
Граница 1.09
5711012862 15.33
Жеравино 15.33
5712052854 44.80
Сапарева баня 43.86
Сапарево 0.94
5712132883 0.52
Горна Козница 0.52
5801032886 13.97
Дупница 13.97
5802252822 24.18
Гюешево 7.28
Преколница 16.90
5803222870 1.42
Коняво 0.94
Ябълково 0.48
5804012965 81.15
Блажиево 39.22
Висока могила 2.75
Каменик 23.17
Рилски манастир 16.01
5805142900 4.87
Овчарци 4.87
5805182924 45.88
Търновлаг 29.72
Четирци 16.16
5805232882 1.78
Лозно 1.78
5806052967 113.27
Буново 109.32
Коняво 1.41
Цървеняно 2.54
5806112860 9.84
Ресилово 9.84
5806237364 11.48
Ресилово 11.48
5807062872 1.64
Преколница 0.88
Търновлаг 0.76
5807072931 33.23
Длъхчево-Сабляр 28.89
Пелатиково 3.88
Рашка Гращица 0.46
5807302891 1.13
Горна Козница 0.30
Коняво 0.60
Мазарачево 0.23
5808062901 7.89
Брест 7.32
Сушица 0.57
5808072828 71.26
Гърляно 1.79
Раненци 68.54
Ръсово 0.93
5808072900 1.80
Ресилово 1.80
5808102922 1.76
Берсин 1.23
Търсино 0.53
5808162829 50.71
Горна Гращица 20.16
Грамаждано 24.72
Жиленци 5.83
5809092834 152.36
Рила 5.53
Рилски манастир 146.83
5810032889 1.83
Копиловци 0.59
Мазарачево 1.24
5810093837 1.32
Горна Гращица 1.32
5810222868 16.11
Дяково 14.01
Кременик 2.10
5812032846 1.91
Таваличево 1.91
5812042926 6.13
Драговищица 0.38
Соволяно 5.75
5812052837 5.72
Блажиево 4.11
Бобошево 1.61
5812132850 2.29
Долно село 1.22
Лиляч 0.67
Раненци 0.40
5812262860 2.72
Горна Козница 0.30
Жабокрът 0.85
Скриняно 0.50
Соволяно 0.82
Ябълково 0.25
5812262896 1.36
Горна Гращица 0.78
Лозно 0.38
Стенско 0.20
5901162878 1.23
Дворище 0.42
Слокощица 0.81
5902022850 1.42
Соволяно 1.42
5902062913 7.88
Грамаждано 7.88
5902142855 1.07
Таваличево 1.07
5903032934 0.55
Радловци 0.55
5903072860 4.01
Жиленци 4.01
5903162835 30.67
Метохия 1.06
Побит камък 29.61
5903182873 1.57
Дворище 1.57
5903222826 21.46
Крайници 21.46
5903252918 1.34
Горни Коритен 0.51
Долни Коритен 0.83
5905152820 30.84
Раненци 28.66
Ръсово 2.18
5905212895 1.86
Грамаде 1.86
5905232823 83.75
Ваксево 74.73
Еремия 9.02
5906153816 0.65
Трекляно 0.65
5907022873 28.33
Сапарева баня 4.46
Сапарево 23.87
5907102840 22.15
Крайници 22.15
5907250180 1.19
Бараково 1.00
Кочериново 0.19
5907302853 1.99
Мазарачево 0.28
Радловци 0.47
Соволяно 1.24
5908212841 39.23
Слокощица 39.23
5908262884 15.05
Боровец 1.48
Бураново 13.19
Драгодан 0.38
5909262940 363.97
Блато 135.18
Голям Върбовник 0.66
Крайници 4.95
Локвата 69.04
Новоселяне 93.45
Сапарева баня 55.16
Сапарево 5.53
5910232941 4.39
Четирци 4.39
5910307233 1.46
Драговищица 1.07
Стенско 0.39
5911032850 4.43
Сапарева баня 4.23
Сапарево 0.20
6001252878 31.50
Катрище 30.48
Таваличево 1.02
6001272853 1.96
Драговищица 1.54
Лозно 0.20
Таваличево 0.22
6001292989 20.79
Крайници 2.16
Сапарева баня 16.01
Сапарево 2.62
6002172822 2.58
Рила 2.58
6002262844 3.23
Катрище 0.17
Таваличево 3.06
6002282840 214.30
Бараково 0.69
Бистрица 144.19
Кочериново 15.90
Ресилово 51.41
Фролош 2.11
6003062820 24.88
Блажиево 5.14
Висока могила 8.47
Усойка 11.27
6003082826 15.99
Горна Козница 15.99
6003172827 4.14
Блажиево 4.02
Каменик 0.12
6003242842 11.84
Овчарци 11.20
Сапарева баня 0.64
6003272826 1.47
Багренци 0.27
Гирчевци 0.74
Жабокрът 0.46
6004212858 1.15
Косово 0.22
Трекляно 0.93
6004252866 0.82
Друмохар 0.82
6005046427 7.25
Долни Коритен 7.25
6005102834 13.72
Згурово 13.72
6005232822 2.77
Гирчевци 1.47
Жабокрът 1.30
6006202822 27.24
Блажиево 12.00
Висока могила 1.42
Джерман 0.30
Крайни дол 1.73
Слатино 2.77
Усойка 9.02
6006272922 37.74
Горна Козница 37.74
6007082866 1.06
Гирчевци 0.40
Жабокрът 0.66
6007162977 1.67
Горна Козница 1.67
6007182905 5.09
Жабокрът 5.09
6007212851 3.64
Багренци 1.86
Пиперков чифлик 0.95
Слокощица 0.83
6008022840 0.67
Горна Козница 0.67
6008062967 1.10
Берсин 1.10
6009012889 30.05
Ресилово 28.85
Самораново 1.20
6009102909 18.64
Крумово 18.64
6009182946 1.37
Крайници 1.37
6010102823 3.73
Горановци 0.37
Драговищица 0.39
Радловци 0.79
Соволяно 2.18
6010203855 0.98
Таваличево 0.98
6011062854 12.13
Гюешево 7.33
Преколница 4.80
6011103803 2.15
Бобошево 2.15
6011162827 3.74
Таваличево 3.74
6011292841 2.25
Друмохар 2.25
6012083888 18.62
Бабинска река 18.62
6012092832 2.07
Друмохар 2.07
6012172820 4.99
Драговищица 0.44
Стенско 4.55
6012223043 241.18
Баланово 9.49
Блатино 1.20
Делян 28.20
Дупница 58.56
Дяково 0.84
Тополница 14.73
Яхиново 128.16
6101012947 2.27
Лелинци 2.27
6101132829 6.60
Крайници 6.60
6101152912 1.27
Граница 1.27
6101312878 1.65
Таваличево 1.65
6102052820 36.05
Крайници 36.05
6102162849 2.61
Яхиново 2.61
6102202828 43.06
Брест 15.17
Горни Коритен 27.89
6102272825 13.49
Мламолово 13.49
6102282870 12.16
Боровец 0.64
Бураново 6.60
Кочериново 3.43
Крумово 1.01
Пороминово 0.13
Стоб 0.35
6103153820 1.15
Добри дол 1.15
6103197080 13.19
Катрище 13.19
6104152834 1.40
Таваличево 1.40
6104252875 1.20
Коркина 1.20
6104302868 1.02
Горна Гращица 1.02
6105062838 2.85
Гирчевци 0.25
Граница 1.35
Жабокрът 1.25
6105252838 0.61
Дворище 0.36
Жиленци 0.25
6105292825 4.04
Граница 4.04
6106072893 2.14
Горна Гращица 1.74
Стенско 0.40
6106282863 49.95
Пороминово 0.12
Рила 0.64
Стоб 49.19
6107142866 1.07
Неделкова Гращица 1.07
6107232872 1.13
Долна Козница 1.13
6107252842 81.84
Крайници 81.55
Червен брег 0.29
6108152935 46.79
Бабино 46.36
Мала Фуча 0.43
6108252852 7.57
Крайници 7.57
6108262824 18.44
Боровец 3.83
Бураново 14.61
6109022860 1.49
Дворище 0.55
Каменичка Скакавица 0.94
6109032826 179.84
Крайници 1.28
Червен брег 178.56
6109211591 1.48
Горна Гращица 1.48
6111272828 41.37
Крайници 2.01
Ресилово 21.30
Червен брег 18.06
6112242833 45.64
Рила 2.14
Стоб 43.50
6201102833 1.40
Пиперков чифлик 0.71
Таваличево 0.69
6201283789 194.52
Делян 185.99
Кременик 3.41
Тополница 5.12
6201302868 1.76
Горна Гращица 1.76
6201302889 2.28
Падала 2.28
6201302960 1.01
Горна Козница 1.01
6202182920 2.53
Нови чифлик 1.54
Търновлаг 0.99
6203252827 1.21
Бураново 1.21
6205072850 0.52
Катрище 0.52
6205122859 1.90
Бараково 1.71
Кочериново 0.19
6205272864 1.71
Трекляно 1.71
6206042866 1.63
Дворище 0.35
Жабокрът 0.13
Коняво 1.15
6207222836 0.50
Копиловци 0.50
6208032825 6.06
Жабокрът 6.06
6208052837 6.35
Горна Гращица 4.43
Таваличево 1.92
6208172848 3.71
Средорек 3.12
Чешлянци 0.59
6208257143 26.10
Дворище 24.61
Копиловци 1.49
6209022858 4.07
Жабокрът 3.17
Коняво 0.90
6209182901 1.02
Неделкова Гращица 1.02
6209252824 0.85
Раково 0.85
6209282829 2.45
Долна Гращица 0.93
Търновлаг 1.52
6210032889 9.14
Богослов 0.61
Граница 1.11
Драговищица 6.67
Слокощица 0.33
Стенско 0.42
6210062841 66.44
Бадино 4.47
Блажиево 7.69
Бобошево 0.69
Джерман 2.64
Крайни дол 28.92
Слатино 14.87
Усойка 7.16
6210132825 8.50
Големо село 8.50
6210222868 1.45
Друмохар 1.45
6211152868 1.01
Сапарева баня 0.76
Сапарево 0.25
6212032867 94.58
Багренци 35.62
Гирчевци 19.13
Горна Гращица 0.55
Граница 10.11
Долна Гращица 18.22
Кюстендил 0.22
Пиперков чифлик 1.23
Ръсово 0.13
Търновлаг 9.37
6212162840 98.35
Бистрица 55.09
Овчарци 22.91
Падала 5.38
Рила 11.72
Смочево 2.26
Стоб 0.99
6301142866 1.22
Багренци 1.10
Каменичка Скакавица 0.12
6301202986 57.38
Дупница 14.25
Кременик 43.13
6301252863 6.23
Крайници 6.23
6302052875 10.97
Дворище 7.67
Копиловци 1.05
Раждавица 0.26
Шипочано 1.99
6302112830 0.96
Бараково 0.65
Кочериново 0.31
6303152842 12.95
Бобошево 10.24
Сопово 2.71
6303200149 19.21
Църварица 19.21
6303272848 5.58
Раждавица 0.14
Шишковци 5.44
6304082821 34.49
Сапарево 34.49
6304092183 1.30
Дворище 1.30
6304112850 1.26
Четирци 1.26
6305082847 84.05
Багренци 66.99
Лиляч 17.06
6305166383 91.26
Коняво 8.54
Таваличево 11.64
Цървеняно 71.08
6306062830 35.38
Горна Гращица 35.38
6306092834 1.58
Горановци 1.58
6306242934 5.65
Гирчевци 1.43
Горна Гращица 0.65
Долна Гращица 1.97
Коняво 1.20
Лиляч 0.40
6306272841 21.43
Ветрен 15.84
Илия 5.13
Църварица 0.46
6308022918 0.85
Лиляч 0.85
6308052872 0.97
Граница 0.19
Слокощица 0.78
6308142831 5.70
Таваличево 5.70
6309272824 0.62
Радловци 0.62
6309292820 1.99
Сапарево 1.99
6310316831 0.73
Горна Козница 0.73
6311082846 0.62
Смочево 0.62
6311133809 4.00
Полска Скакавица 4.00
6311276501 32.85
Горановци 3.23
Злогош 15.93
Полска Скакавица 13.69
6312072945 9.02
Гирчевци 0.64
Жабокрът 4.01
Ябълково 4.37
6402152883 1.55
Грамаждано 1.55
6403032877 57.45
Сапарева баня 2.92
Сапарево 54.53
6403112822 1.12
Горна Гращица 0.87
Таваличево 0.25
6403192920 10.51
Грамаждано 8.80
Кюстендил 1.71
6405202859 1.00
Слокощица 1.00
6405202864 6.31
Бараково 0.19
Кочериново 4.98
Пороминово 1.14
6406050196 1.32
Драговищица 1.32
6406122927 5.32
Лозно 5.32
6406142899 19.49
Крайници 19.49
6406152834 2.14
Таваличево 2.14
6406162940 1.05
Пелатиково 1.05
6407052845 1.88
Лиляч 1.88
6407153780 122.30
Делян 108.97
Дяково 13.33
6407292825 18.11
Ресилово 18.11
6408032843 2.33
Тополница 2.33
6408077030 0.89
Еремия 0.89
6408092858 22.30
Дворище 22.30
6408142861 2.50
Еремия 2.50
6408172980 4.59
Лиляч 0.13
Таваличево 4.46
6408173800 1.79
Бабинска река 1.14
Таваличево 0.65
6408262846 12.21
Гърляно 7.44
Раненци 0.24
Ръсово 4.53
6409012820 25.74
Голям Върбовник 2.58
Паничарево 20.06
Шатрово 3.10
6409132826 1.51
Пелатиково 1.51
6409272833 0.86
Соволяно 0.86
6410012909 4.09
Драговищица 4.09
6410022867 18.00
Ваксево 3.68
Лозно 5.30
Пелатиково 8.54
Пиперков чифлик 0.48
6410062854 3.36
Търновлаг 3.36
6412152880 100.68
Багренци 28.75
Гирчевци 40.49
Горна Гращица 3.90
Граница 7.41
Долна Гращица 4.48
Жабокрът 0.27
Нови чифлик 0.64
Пиперков чифлик 1.06
Слокощица 0.20
Търновлаг 13.17
Цървеняно 0.12
Ябълково 0.19
6412262907 1.62
Стенско 1.62
6412290196 1.29
Таваличево 1.29
6501132839 0.80
Гирчевци 0.80
6502090189 12.80
Блато 0.61
Вуково 2.75
Локвата 8.10
Мали Върбовник 1.34
6502142826 164.37
Крайници 157.37
Сапарева баня 0.40
Червен брег 6.60
6503122845 2.32
Скриняно 2.32
6503183814 45.87
Брест 38.75
Горни Коритен 5.35
Злогош 1.77
6503252828 23.75
Големо село 23.75
6504292825 16.73
Горна Гращица 16.73
6505012826 32.54
Бараково 0.26
Бураново 9.64
Мурсалево 22.64
6505022927 2.00
Каменичка Скакавица 2.00
6505303858 3.86
Катрище 0.30
Таваличево 3.56
6506142845 42.65
Крайници 1.48
Сапарева баня 41.17
6506262943 42.15
Багренци 3.94
Граница 32.74
Каменичка Скакавица 3.52
Преколница 0.97
Слокощица 0.98
6507022886 10.77
Долна Гращица 0.88
Кюстендил 9.89
6507152827 5.26
Смочево 5.26
6508102841 24.53
Крайници 24.41
Червен брег 0.12
6508132867 38.46
Раждавица 32.66
Шишковци 5.80
6508152884 13.76
Вратца 0.38
Гърляно 0.22
Каменичка Скакавица 0.41
Ръсово 12.75
6509022843 3.64
Горна Брестница 0.68
Граница 2.96
6509032857 9.19
Бистрица 9.19
6509086386 1.99
Скриняно 1.99
6509112850 1.13
Граница 0.36
Лелинци 0.77
6510272849 62.35
Овчарци 58.22
Сапарева баня 4.13
6511282841 1.08
Яхиново 1.08
6512182826 21.10
Долна Козница 21.10
6512222852 0.62
Граница 0.62
6601242824 2.97
Друмохар 2.97
6603132826 281.01
Бараково 5.70
Боровец 5.62
Кочериново 60.75
Пороминово 67.54
Сапарева баня 100.68
Смочево 1.11
Стоб 0.39
Фролош 30.22
Цървище 9.00
6603302840 1.82
Еремия 1.04
Коняво 0.14
Николичевци 0.54
Четирци 0.10
6604072824 10.39
Овчарци 4.32
Сапарева баня 6.07
6604112845 7.15
Долистово 7.15
6605172828 12.85
Ресилово 12.73
Самораново 0.12
6605301442 2.38
Горна Гращица 1.99
Таваличево 0.39
6605312848 15.59
Смочево 15.59
6607082852 4.07
Гюешево 4.07
6607202876 12.77
Богослов 12.77
6607220144 2.61
Цървище 2.61
6607263784 8.19
Делян 8.19
6608072885 22.86
Кочериново 21.27
Пороминово 0.86
Стоб 0.73
6608072930 1.35
Таваличево 1.35
6608132829 13.36
Сапарева баня 7.28
Сапарево 6.08
6608302904 1.12
Драговищица 0.56
Стенско 0.56
6609222824 17.66
Брест 8.12
Злогош 5.13
Полетинци 4.41
6610053844 11.21
Бабинска река 9.46
Таваличево 1.75
6610192840 7.18
Жабокрът 6.88
Ябълково 0.30
6610292828 31.75
Ваксево 30.45
Николичевци 1.30
6611012829 1.77
Багренци 0.72
Гирчевци 1.05
6611302860 182.05
Овчарци 148.78
Ресилово 33.27
6612112910 33.39
Рила 33.39
6612172863 9.65
Николичевци 0.30
Търновлаг 9.35
6612292827 0.82
Блажиево 0.21
Висока могила 0.40
Крайни дол 0.21
6612302822 2.17
Сапарева баня 2.17
6701072830 2.82
Долна Гращица 0.15
Коняво 1.38
Лиляч 0.39
Таваличево 0.33
Търновлаг 0.57
6702172849 13.02
Коркина 6.37
Новоселяне 6.65
6703042840 10.64
Ресилово 10.64
6703162969 84.56
Мърводол 84.56
6704032872 1.40
Скриняно 1.40
6704192823 21.24
Уши 21.24
6704242821 1.34
Овчарци 1.34
6704292838 50.22
Бадино 2.06
Блажиево 17.92
Бобошево 4.12
Крайни дол 0.81
Слатино 12.53
Усойка 12.78
6705022858 4.15
Жабокрът 0.41
Лозно 1.00
Нови чифлик 1.91
Пиперков чифлик 0.83
6705137348 1.89
Слокощица 1.89
6705162870 1.34
Джерман 1.20
Таваличево 0.14
6705192915 49.42
Крайници 48.32
Червен брег 1.10
6706042904 24.16
Брест 5.48
Киселица 10.73
Рашка Гращица 1.42
Уши 6.53
6706042946 119.04
Слатино 119.04
6706082846 42.50
Ресилово 0.25
Сапарево 42.25
6706199283 0.76
Вратца 0.76
6706222824 14.58
Багренци 8.43
Гирчевци 5.75
Невестино 0.40
6707292826 51.22
Сапарева баня 22.86
Сапарево 28.36
6708022830 1.54
Горна Гращица 0.72
Долна Гращица 0.82
6708046529 1.96
Драговищица 1.96
6708172888 3.85
Дворище 0.70
Скриняно 3.15
6708192821 7.57
Бистрица 7.57
6709122829 1.46
Горна Козница 0.43
Коркина 1.03
6710132823 1.22
Таваличево 1.22
6711092941 28.94
Долно село 27.75
Преколница 1.19
6712050149 3.02
Пороминово 3.02
6712182947 109.04
Овчарци 0.37
Сапарева баня 83.00
Сапарево 25.67
6712186834 1.83
Дворище 1.83
6712227548 1.60
Блажиево 0.46
Висока могила 0.39
Усойка 0.75
6712252828 1.19
Сапарева баня 1.19
6801196412 2.75
Коняво 2.75
6802012931 14.41
Друмохар 14.41
6802022842 3.05
Коняво 3.05
6803252840 24.83
Четирци 24.83
6803302869 12.32
Ново село 12.32
6805032850 13.05
Ресилово 13.05
6806042826 7.64
Метохия 5.13
Побит камък 2.51
6807092842 164.24
Бараково 10.94
Кочериново 67.76
Пороминово 33.39
Рила 3.15
Смочево 5.71
Стоб 5.67
Фролош 7.22
Цървище 30.40
6809263013 1.07
Дворище 1.07
6809273789 10.88
Брест 2.47
Злогош 4.10
Сушица 4.31
6810232847 34.99
Лозно 3.55
Радловци 31.44
6810292846 0.98
Граница 0.36
Таваличево 0.40
Цървеняно 0.22
6811077025 8.04
Вуково 8.04
6812036247 0.95
Коркина 0.95
6901142868 14.58
Ресилово 14.41
Самораново 0.17
6902031447 1.19
Катрище 1.19
6902212888 1.52
Гърляно 0.10
Раждавица 0.35
Стенско 1.07
6903040124 89.58
Дупница 6.19
Ресилово 1.10
Самораново 82.29
6903092848 0.87
Слокощица 0.87
6904092945 7.95
Лиляч 7.95
6904112912 1.55
Таваличево 1.55
6904192836 15.93
Цървеняно 15.93
6905012970 32.06
Гърляно 3.44
Раненци 27.83
Ръсово 0.79
6905102821 109.43
Горна Брестница 25.46
Грамаждано 4.67
Жиленци 76.49
Лозно 2.81
6905149351 5.03
Жабокрът 5.03
6906242833 6.23
Дворище 6.23
6907132912 13.98
Брест 13.98
6908082863 3.00
Коняво 1.85
Таваличево 1.15
6909072828 12.23
Копиловци 11.55
Николичевци 0.68
6909142838 46.08
Овчарци 46.08
6909170228 65.16
Бараково 64.11
Пороминово 1.05
6910112887 0.90
Скриняно 0.90
6910162867 2.72
Дворище 0.50
Копиловци 0.75
Николичевци 0.14
Шишковци 0.93
Ябълково 0.40
6910212886 2.98
Багренци 0.19
Търновлаг 2.79
6911022860 6.43
Блато 6.29
Локвата 0.14
6911192866 26.54
Ресилово 6.63
Червен брег 19.91
6912202974 34.28
Боровец 7.06
Бураново 11.50
Драгодан 11.25
Мурсалево 4.47
7001282853 1.00
Слокощица 1.00
7002172850 1.11
Граница 0.54
Лелинци 0.57
7003032848 11.78
Берсин 0.66
Граница 0.18
Нови чифлик 10.94
7003092831 264.15
Габрешевци 9.04
Добри дол 139.26
Драгойчинци 7.25
Побит камък 84.45
Средорек 17.64
Чешлянци 6.51
7003242850 3.07
Мурсалево 3.07
7003312828 1.09
Овчарци 0.14
Сапарева баня 0.95
7004192835 5.69
Мурсалево 5.69
7005032826 27.65
Бараково 27.65
7005102820 10.60
Боровец 7.02
Бураново 1.02
Драгодан 1.59
Кочериново 0.97
7005112881 34.12
Горановци 27.28
Полска Скакавица 6.84
7005232824 20.43
Бабино 16.37
Долистово 1.85
Новоселяне 2.21
7006062912 5.99
Голям Върбовник 1.01
Паничарево 4.98
7006182841 29.98
Граница 2.02
Жиленци 0.75
Слокощица 27.21
7006182923 1.72
Гюешево 1.72
7006202927 0.92
Горановци 0.26
Драговищица 0.66
7007012958 1.05
Стенско 1.05
7008032861 48.52
Големо село 1.85
Джерман 32.44
Крайни дол 10.33
Ресилово 3.90
7008112838 1.03
Пиперков чифлик 1.03
7008192849 2.04
Драговищица 1.08
Стенско 0.96
7008243782 0.51
Горна Гращица 0.51
7009152820 3.79
Гирчевци 0.39
Долна Гращица 0.58
Коняво 1.76
Ябълково 1.06
7009242899 55.87
Делян 0.34
Тополница 55.53
7010072823 92.24
Багренци 48.28
Граница 41.27
Кюстендил 2.69
7010152826 0.85
Дворище 0.85
7010292849 1.65
Горановци 0.19
Драговищица 1.46
7011076802 2.22
Горна Козница 2.22
7011136286 5.92
Бистрица 5.92
7011162829 2.31
Кочериново 0.40
Пороминово 1.91
7011210845 0.75
Горна Козница 0.75
7012212821 2.39
Овчарци 2.39
7101122885 1.70
Драговищица 1.70
7101302845 1.29
Долна Гращица 1.29
7102052822 0.90
Скриняно 0.90
7102192866 0.92
Слокощица 0.92
7102272848 51.03
Бараково 0.44
Бистрица 31.08
Кочериново 18.16
Мурсалево 1.35
7103066760 4.05
Дворище 4.05
7103072844 1.27
Николичевци 1.27
7103212822 2.37
Драговищица 0.57
Соволяно 0.50
Таваличево 1.30
7104183816 23.17
Долно Кобиле 18.24
Киселица 4.93
7105012850 19.78
Раненци 19.78
7105042828 2.69
Згурово 2.69
7105262885 34.57
Блато 9.58
Локвата 3.76
Паничарево 21.23
7106032824 17.33
Сапарева баня 0.70
Сапарево 16.63
7106132910 6.01
Жабокрът 1.97
Коняво 4.04
7107040249 70.54
Бураново 7.65
Крумово 62.89
7107062839 7.94
Горна Гращица 7.18
Раждавица 0.76
7107274925 2.31
Соволяно 2.31
7107282854 4.14
Жабокрът 3.19
Ябълково 0.95
7108022830 1.46
Горна Гращица 1.46
7108052856 49.04
Сапарева баня 49.04
7108066989 2.72
Драговищица 0.39
Стенско 2.33
7109032900 1.34
Граница 1.34
7110062840 9.53
Багренци 1.02
Гирчевци 0.32
Скриняно 4.18
Четирци 4.01
7110222845 2.37
Граница 0.23
Таваличево 2.14
7111032855 28.06
Пороминово 0.59
Стоб 27.47
7111052888 9.96
Червен брег 6.90
Яхиново 3.06
7111182921 41.49
Бобошево 40.72
Доброво 0.77
7111200028 7.26
Пороминово 2.32
Стоб 4.94
7111223044 3.19
Драговищица 3.19
7201012834 1.29
Шатрово 1.29
7201122831 24.52
Згурово 17.46
Кадровица 7.06
7201202834 1.39
Крайници 1.39
7201212914 1.95
Коняво 1.95
7202022842 20.04
Горна Брестница 20.04
7202102948 8.68
Локвата 8.68
7202123004 31.34
Дворище 5.21
Копиловци 2.50
Раждавица 23.63
7202126493 0.97
Горна Козница 0.28
Таваличево 0.69
7202262864 1.73
Багренци 0.62
Гирчевци 1.11
7203082825 7.51
Таваличево 7.51
7203132823 12.59
Церовица 12.59
7203192822 16.77
Блажиево 15.96
Каменик 0.49
Усойка 0.32
7204172836 29.44
Брест 3.63
Злогош 25.81
7205032823 24.19
Блажиево 21.66
Грамаде 0.30
Каменик 2.23
7205162909 6.17
Бистрица 6.17
7206172861 16.50
Лиляч 15.03
Четирци 1.47
7206242824 3.09
Багренци 1.79
Гирчевци 0.68
Търновлаг 0.62
7207062827 1.25
Сапарева баня 1.25
7207272839 44.49
Кочериново 42.71
Смочево 1.78
7208292824 99.61
Багренци 1.84
Берсин 89.23
Граница 3.38
Згурово 1.33
Лелинци 1.13
Неделкова Гращица 0.84
Нови чифлик 0.92
Ръсово 0.94
7209032821 12.54
Граница 0.38
Гърляно 0.62
Гюешево 3.08
Преколница 0.54
Раненци 7.92
7209212839 6.49
Длъхчево-Сабляр 1.06
Пелатиково 5.43
7210192868 16.92
Дворище 3.69
Коняво 0.45
Раждавица 5.51
Шипочано 7.27
7210242824 0.62
Дупница 0.62
7211122844 9.28
Гирчевци 0.73
Жабокрът 2.17
Коняво 6.38
7211183789 0.50
Горна Гращица 0.50
7211253823 39.87
Косово 16.66
Трекляно 23.21
7211262825 32.08
Сапарева баня 0.81
Сапарево 31.27
7212132826 7.94
Сапарево 7.94
7212232851 372.70
Бараково 0.40
Бистрица 86.31
Боровец 27.41
Драгодан 0.72
Кочериново 131.64
Крумово 7.94
Мурсалево 1.05
Пороминово 1.39
Рила 29.18
Самораново 63.69
Смочево 16.45
Стоб 0.11
Фролош 2.52
Цървище 3.89
7302012832 35.93
Дяково 1.07
Червен брег 2.87
Яхиново 31.99
7302072894 38.92
Дупница 10.14
Самораново 28.78
7302150209 0.62
Паничарево 0.62
7302162848 10.32
Крайници 10.32
7302252854 7.44
Богослов 7.44
7303012842 5.23
Катрище 2.47
Лиляч 1.33
Таваличево 1.43
7303152844 2.94
Горна Козница 0.22
Коняво 2.05
Мазарачево 0.28
Соволяно 0.14
Ябълково 0.25
7303282827 27.22
Кочериново 0.15
Пороминово 26.87
Стоб 0.20
7304012873 1.34
Пелатиково 0.71
Рашка Гращица 0.63
7304032946 10.49
Долистово 10.14
Пиперков чифлик 0.35
7304052834 0.98
Драговищица 0.98
7304127260 5.47
Крайници 5.47
7304232899 3.21
Лиляч 3.21
7305052850 1.58
Горна Гращица 0.68
Долна Гращица 0.90
7305182880 1.69
Слокощица 1.69
7305212897 5.95
Паничарево 5.95
7305292845 1.54
Овчарци 1.54
7306142840 39.74
Смочево 39.74
7306202928 34.80
Бистрица 34.80
7306252826 0.80
Згурово 0.80
7306252847 2.09
Скриняно 0.66
Таваличево 1.43
7306272904 12.81
Долно Кобиле 0.51
Метохия 12.30
7308042881 16.91
Брест 1.65
Граница 4.73
Гюешево 0.15
Раненци 7.57
Шишковци 2.81
7308313828 17.33
Коняво 17.33
7309136692 0.94
Неделкова Гращица 0.94
7310102826 3.80
Ваксево 3.80
7402182895 10.26
Горна Козница 0.72
Таваличево 9.54
7403212839 3.34
Драговищица 2.75
Жабокрът 0.20
Шишковци 0.39
7403262866 1.36
Яхиново 1.36
7404046500 1.76
Горна Козница 1.24
Таваличево 0.52
7405043790 44.28
Долно Кобиле 4.70
Киселица 39.58
7405296417 13.93
Горна Гращица 0.28
Сапарева баня 13.17
Скриняно 0.31
Таваличево 0.17
7406072849 14.01
Уши 14.01
7406272868 12.26
Сапарева баня 12.16
Сапарево 0.10
7408092905 5.97
Търсино 5.97
7408110022 0.89
Смочево 0.89
7408162833 7.21
Копиловци 1.44
Раждавица 5.77
7408312907 1.57
Боровец 0.46
Бураново 1.11
7409092828 3.80
Стоб 3.80
7409252850 0.84
Жабокрът 0.23
Ябълково 0.61
7410162860 1.90
Багренци 1.55
Търновлаг 0.35
7410283498 0.65
Таваличево 0.65
7411032840 13.18
Бабино 7.35
Бобов дол 4.92
Голема Фуча 0.91
7411122857 9.34
Паничарево 9.34
7411152867 1.36
Драговищица 0.50
Кюстендил 0.86
7411162844 1.96
Скриняно 1.96
7411242852 11.22
Драговищица 11.22
7412052883 2.00
Багренци 2.00
7412162849 78.27
Бистрица 62.33