Вы находитесь на странице: 1из 1

1N1P BLUE-BLMC-SL-10A

R18
2,2K
680R IRF7425

R27
X4

VT4
BC847B
A
R8

VT1
R24 R30
10K

IRF3717 10K 2,2K

DD1

VT5
12 R9
PB0 (ICP) AVR
13 30
PB1 (OC1A) PD0 (RXD)
10K 14 FLASH 31 100R
PB2 (SS/OC1B) PD1 (TXD)
15 32 R10
PB3 (MOSI/OC2) EEPROM PD2 (INT0)
0R0 10R 16 1
R1 PB4 (MISO) PD3 (INT1)
17 2
PB5 (SCK) PD4 (XCK/T0) 47K R21
9
PD5 (T1)

R5

R6
7 10
PB6 (XTAL1/TOSC1) PD6 (AIN0)
X1 8 11 47K
PB7 (XTAL2/TOSC2) PD7 (AIN1)
RC PPM
6 23
VCC PC0 (ADC0)
4 24
RC +5V VCC PC1 (ADC1) R19
18 25
AVCC PC2 (ADC2)
47K 20 26 2,2K
RC GND AREF PC3 (ADC3)
27 680R
0,1 0,1 PC4 (ADC4/SDA) IRF7425
28
PC5 (ADC5/SCL)

R28
R2

29

C3

C6
PC6_(RESET) X5

VT6
21
5
GND ADC6
19
BC847B B
GND
3 22 R11
GND ADC7 R25 R31

VT2
0,1 ATmega8-16AI(AU)
10K

C7
10K 2,2K
3,3K IRF3717
R7
0,1

VT7
R12
R3

C2

10K
100R
R13

47K R22
Подп. и дата

47K

10K
R20
10A

R4
F1

680R IRF7425

X6

VT8
BC847B C
Взам. инв. № Инв. № дубл.

DA1 MC78D05
X2 R14

VT3
R26 R32
Батарея + IN OUT
10K
GND R15 10K 2,2K
IRF3717 2,2K
47K

R29
VT9
0,1 47,0 100,0 R16
0,1
C1

C4

C5

MC78D05
C8

DA2 100R
R17
IN OUT
GND 0,1 47K
R23

C9
X3 47K
Батарея -
Подп. и дата

1N1P BLUE-BLMC-SL-10A bec 5v2A


Лит. Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Трояновский Регулятор хода 1:1
Пров.
Инв. № подл.

Т. контр. Лист Листов


Н. контр.
wladislaw-sl@ya.ru
Утв. Blue_bb13_SL_1N1P http://wladislaw-sl.narod.ru/index.html

Формат А3

Вам также может понравиться