Вы находитесь на странице: 1из 20

Показник 1 2 3

Мат.витрати на од.виробу 425 510 612


Доп.витрати на од.виробу 42.5 51 61.2
ФОП 110000 115500 121275
Транспортні витрати на од. виробу 32.725 39.27 47.124
Оренда приміщення 20000 22000 24200
Комунальні платежі 5000 6000 7000
Інвестиційні витрати 14000 30000 50000
Норма дисконту 0.21 0.22 0.22
Ставка податку на прибуток 0.18 0.18 0.18
Амортизація 20000 20000 20000
Ціна одиниці виробу 540 648 777.6
Обєм випуску 3000 3600 4320
Сума запозичених кредитних коштів 100000
Схема погашення 0.35

Процентна ставка за користування кредитом 0.2 0.2 0.2

Срок окупаемости
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
1 2 3 4
-20000

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТ
Изменение Новое
Изменение
фактора значение NPV

Инвестиционные затраты, грн. 9% 51892.190152 -0.0972


Амортизация, грн 9% 62660.907542 0.0901
Цена единицы продукции, грн 9% 315459.9963 4.4882
Ставка налога на прибыль, нат.ед 9% -21843.525664 -1.3800

Инвестиционные затраты, грн. 15260 32700 54500


Материальні витрати 1275000 1836000 2643840
Доп. Витрати 127500 183600 264384
Транспортні витрати 98175 141372 203575.68
Валовые затраты без учета кредита, грн 1635675 2304472 3264274.68
Тело кредита, грн. 0 35000 0
Выплата % по кредиту, грн. 20000 20000 13000
Валовые расходы с учетом кредита, грн 1655675 2359472 3277274.68
Валовые доходы, грн 1620000 2332800 3359232
Прибыль, грн -35675 -26672 81957.32
Налог на прибыль, грн -6421.5 -4800.96 14752.3176

Чистая прибыль, грн.


-29253.5 -21871.04 67205.0024

Доход, грн.
-9253.5 -1871.04 87205.0024

Дисконтируемый доход, грн.


-7647.5206612 -1267.4705324 48421.291264
Дисконтированные инвест.затраты 15260 22151.469991 30261.571025
ЧДД 51892.190152
Индекс доходности 1.7668074225

Амортизация, грн 21800 21800 21800

Инвестиционные затраты, грн.


14000 30000 50000

Материальні витрати 1275000 1836000 2643840


Доп. Витрати 127500 183600 264384
Транспортні витрати 98175 141372 203575.68
Валовые затраты без учета кредита, грн 1635675 2304472 3264274.68
Тело кредита, грн. 0 35000 0
Выплата % по кредиту, грн. 20000 20000 13000

Валовые расходы с учетом кредита, грн


1655675 2359472 3277274.68

Валовые доходы, грн


1620000 2332800 3359232
Прибыль, грн -35675 -26672 81957.32
Налог на прибыль, грн -6421.5 -4800.96 14752.3176

Чистая прибыль, грн.


-29253.5 -21871.04 67205.0024
Доход, грн. -7453.5 -71.04 89005.0024
Дисконтируемый доход, грн. -6159.9173554 -48.123560493 49420.755995
Дисконтированные инвест.затраты 14000 20322.449533 27762.909198
ЧДД 62660.907542
Индекс доходности 2.0092702824

Цена единицы продукции, грн 588.6 706.32 847.584


Инвестиционные затраты, грн. 14000 30000 50000
Материальні витрати 1275000 1836000 2643840
Доп. Витрати 127500 183600 264384
Транспортні витрати 98175 141372 203575.68

Валовые затраты без учета кредита, грн


1635675 2304472 3264274.68

Тело кредита, грн.


35000
Выплата % по кредиту, грн. 20000 20000 13000
Валовые расходы с учетом кредита, грн 1655675 2359472 3277274.68
Валовые доходы, грн 1765800 2542752 3661562.88
Прибыль, грн 110125 183280 384288.2
Налог на прибыль, грн 19822.5 32990.4 69171.876

Чистая прибыль, грн.


90302.5 150289.6 315116.324

Доход, грн.
110302.5 170289.6 335116.324
Дисконтируемый доход, грн. 91159.090909 1393.3038783 91812.691507
Дисконтированные инвест.затраты 14000 20322.449533 27762.909198

ЧДД
315459.9963
Индекс доходности 6.0810690757

Ставка налога на прибыль, нат.ед 0.1962 0.1962 0.1962

Инвестиционные затраты, грн.


14000 30000 50000
Материальні витрати 1275000 1836000 2643840
Доп. Витрати 127500 183600 264384
Транспортні витрати 98175 141372 203575.68
Валовые затраты без учета кредита, грн 1635675 2304472 3264274.68
Тело кредита, грн. 0 35000 0
Выплата % по кредиту, грн. 20000 20000 13000
Валовые расходы с учетом кредита, грн 1655675 2359472 3277274.68
Валовые доходы, грн 1620000 2332800 3359232
Прибыль, грн -35675 -26672 81957.32
Налог на прибыль, грн -6999.435 -5233.0464 16080.026184
Чистая прибыль, грн. -28675.565 -21438.9536 65877.293816
Доход, грн. -8675.565 -1438.9536 85877.293816
Дисконтируемый доход, грн. -7169.8884298 -974.76873052 47684.070207

Дисконтированные инвест.затраты
14000 20322.449533 27762.909198

ЧДД
-21843.525664
Индекс доходности 0.6481694539
4 5
734.4 881.28 Инвестиционные затраты, грн.
73.44 88.128 Материальні витрати
127338.8 133705.7 Доп. Витрати
56.5488 67.85856 Транспортні витрати
253620 20282 Валовые затраты без учета кредита, грн
8000 9000 Тело кредита, грн.
Выплата % по кредиту, грн.
0.22 0.25 Валовые расходы с учетом кредита, грн
0.18 0.18 Валовые доходы, грн
20000 20000 Прибыль, грн
933.12 1119.744 Налог на прибыль, грн
5184 6220.8 Чистая прибыль, грн.
Доход, грн.
0.35 0.3 Дисконтируемый доход, грн.

Дисконтированные инвест.затраты
0.2 0.2
ЧДД
ости Индекс доходности

Дисконтируемый доход, грн.


Дисконтированные инвест.затраты

4 5 ПРОЕК
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Рейтинг
Эластичность
факторов

1.080 4 Инвестиционные затраты, грн.


1.002 3 Амортизация, грн
49.869 1 Цена единицы продукции, грн
15.334 2 Ставка налога на прибыль, нат.ед

Предсказуемость переменных

3807129.6 5482266.624 Низкая


380712.96 548226.6624 Средняя
293148.9792 422134.53005 Высокая
4869950.3392 6615615.5164
35000 30000
13000 6000
4917950.3392 6651615.5164
4837294.08 6965703.4752
-80656.2592 314087.95875
-14518.126656 56535.832575

-66138.132544 257552.12618

-46138.132544 277552.12618

-20998.832530527 101057.76363 119565.23117


67673.041016

21800 21800

3807129.6 5482266.624
380712.96 548226.6624
293148.9792 422134.53005
4869950.3392 6615615.5164
35000 30000
13000 6000

4917950.3392 6651615.5164

4837294.08 6965703.4752
-80656.2592 314087.95875
-14518.126656 56535.832575

-66138.132544 257552.12618
-44338.132544 279352.12618
-20179.599144371 101713.15034 124746.26627
62085.35873
1017.1008 1220.52096
0 0
3807129.6 5482266.624
380712.96 548226.6624
293148.9792 422134.53005

4869950.3392 6615615.5164

35000 30000
13000 6000
4917950.3392 6651615.5164
5272650.5472 7592616.788
354700.208 941001.27152
63846.0374399999 169380.22887

290854.17056 771621.04265

310854.17056 791621.04265
63830.4251663244 129349.84357 377545.35503
62085.35873

0.1962 0.1962

3807129.6 5482266.624
380712.96 548226.6624
293148.9792 422134.53005
4869950.3392 6615615.5164
35000 30000
13000 6000
4917950.3392 6651615.5164
4837294.08 6965703.4752
-80656.2592 314087.95875
-15824.75805504 61624.057507
-64831.50114496 252463.90124
-44831.50114496 272463.90124
-98502.701946199 99205.121965 40241.833066

62085.35873
1 2 3
14000 30000 50000
1275000 1836000 2643840
127500 183600 264384
98175 141372 203575.68
1635675 2304472 3264274.68
35000
20000 20000 13000
1655675 2359472 3277274.68
1620000 2332800 3359232
-35675 -26672 81957.3199999998
-6421.5 -4800.96 14752.3176
-29253.5 -21871.04 67205.0023999999
-9253.5 -1871.04 87205.0023999999
-7647.52066115702 -1267.47053244818 48421.2912640119

14000 20322.4495325837 27762.9091975187


57479.8724375843
1.92582009048963

-7647.52066115702 -8914.9911936052 39506.3000704067


62085.3587301023 62085.3587301023 62085.3587301023

ПРОЕКТ ДОЦІЛЬНИЙ ДО ІНВ


Эластичность Возможность
Чувствительность прогнозирования
1.080 низкая высокая
1.002 низкая высокая
49.869 Высокая высокая
15.334 Средняя низкая

Чувствительность переменной
Высокая Средняя Низкая
I I II
I II III
II III III
АНАЛИ
Переменная Изменение переменных, %
Пессимистический Оптимистический
(фактор)
сценарий сценарий

Инвестиционные затраты, грн


15% -30%
Цена единицы продукции,
грн./шт -20% 25%
Амортизация, грн -10% 20%
Аренда помещения, грн 10% -20%
ФОТ, грн 10% -15%

Пессимистический сценарий
Было:
Инвестиционные затраты, грн
14000 30000
Цена единицы продукции,
грн./шт 540 648
Амортизация, грн 20000 20000
Аренда помещения, грн 20000 22000
ФОТ, грн 110000 115500

Инвестиционные затраты, грн. 16100 34500


Валовые затраты без учета
кредита, грн 1648675 2318222
Тело кредита, грн. 35000
Выплата % по кредиту, грн. 20000 20000
Валовые расходы с учетом
кредита, грн 1668675 2373222
Валовые доходы, грн 1296000 1866240
Прибыль, грн -372675 -506982
налог на прибыль, грн -67081.5 -91256.76
Чистая прибыль, грн. -305593.5 -415725.24
Доход, грн. -323593.5 -433725.24
Дисконтируемый доход, грн. -267432.644628099 -293811.976696925
Дисконтированные
инвест.затраты 16100 23370.8169624712
ЧДД -1664736.45476467
Индекс доходности -22.3162366586245

Оптимистический сценарий
Было:
Инвестиционные затраты, грн
14000 30000
Цена единицы продукции,
грн./шт 540 648
Амортизация, грн 20000 20000
Аренда помещения, грн 20000 22000
ФОТ, грн 110000 115500

Инвестиционные затраты, грн. 9800 21000


Валовые затраты без учета
кредита, грн 1615175 2282747
Тело кредита, грн. 35000
Выплата % по кредиту, грн. 20000 20000
Валовые расходы с учетом
кредита, грн 1635175 2337747
Валовые доходы, грн 2025000 2916000
Прибыль, грн 389825 578253
налог на прибыль, грн 70168.5 104085.54
Чистая прибыль, грн. 319656.5 474167.46
Доход, грн. 343656.5 498167.46
Дисконтируемый доход, грн. 284013.636363636 337466.10215418
Дисконтированные
инвест.затраты 9800 14225.7146728086
ЧДД 2109373.22562246
Индекс доходности 49.5362472562592
Реалистичный сценарий
Было:
Инвестиционные затраты, грн 14000 30000
Цена единицы продукции, грн./шт 540 648
Амортизация, грн 20000 20000
Аренда помещения, грн 20000 22000
ФОТ, грн 110000 115500

Инвестиционные затраты, грн. 14420 30900


Валовые затраты без учета
кредита, грн 1635675 2304472
Тело кредита, грн. 0 35000
Выплата % по кредиту, грн. 20000 20000
Валовые расходы с учетом
кредита, грн 1655675 2359472
Валовые доходы, грн 1701000 2449440
Прибыль, грн 45325 89968
налог на прибыль, грн 8158.5 16194.24
Чистая прибыль, грн. 37166.5 73773.76
Доход, грн. 58566.5 95173.76
Дисконтируемый доход, грн. 48402.0661157025 64472.131147541
Дисконтированные
инвест.затраты 14420 20932.1230185612
ЧДД 1272270.05591002
Индекс доходности 20.8954096711321
4 5

3807129.6 5482266.624
380712.96 548226.6624
293148.9792 422134.530048
4869950.3392 6615615.516448
35000 30000
13000 6000
4917950.3392 6651615.516448
4837294.08 6965703.4752
-80656.2592000002 314087.958752
-14518.126656 56535.83257536
-66138.1325440002 257552.1261766
-46138.1325440002 277552.1261766
-20998.8325305272 101057.7636278 119565.23117

62085.35873

18507.4675398795 119565.2311677
62085.3587301023 62085.3587301

ДО ІНВЕСТУВАННЯ

Критическая зона
3
3
1 Наиболее важный фактор который нужно контролировать
1 Наиболее важный фактор который нужно контролировать
АНАЛИЗ СЦЕНАРИЕВ
енных, %
Реалистичный
сценарий

3%

5%
7%
5%
5%

Было: Стало:

50000 16100 34500 57500

777.6 933.12 1119.744 432 518.4 622.08


20000 20000 20000 -18000 -18000 -18000
24200 253620 20282 22000 24200 26620
121275 127338.8 133705.7 121000 127050 133402.5

57500

3278822.18 4908046.2192 6631014.2864


35000 30000
13000 13000 6000

3291822.18 4956046.2192 6667014.2864


2687385.6 3869835.264 5572562.7802
-604436.58 -1086210.9552 -1094451.506
-108798.5844 -195517.971936 -197001.2711
-495637.9956 -890692.983264 -897450.2352
-513637.9956 -908692.983264 -915450.2352
-285201.700644766 -413573.127587 -333318.8427 -1593338.2922

31927.3455771465 71398.16254

енарий
Было: Стало:

50000 9800 21000 35000

777.6 933.12 1119.744 675 810 972


20000 20000 20000 24000 24000 24000
24200 253620 20282 16000 17600 19360
121275 127338.8 133705.7 93500 98175 103083.75

35000

3241243.43 4800125.5192 6591503.2614


35000 30000
13000 13000 6000

3254243.43 4848125.5192 6627503.2614


4199040 6046617.6 8707129.344
944796.57 1198492.0808 2079626.0826
170063.3826 215728.574544 374332.69486
774733.1874 982763.506256 1705293.3877
798733.1874 1006763.506256 1729293.3877
443503.139096617 458207.9312715 629642.16785 2152832.9767

19434.0364382631 43459.751111
й сценарий
Было: Стало:
50000 14420 30900 51500
777.6 933.12 1119.744 567 680.4 816.48
20000 20000 20000 21400 21400 21400
24200 253620 20282 21000 23100 25410
121275 127338.8 133705.7 115500 121275 127338.75

51500

3264274.68 4869950.3392 6615615.5164


0 35000 30000
13000 13000 6000

3277274.68 4917950.3392 6651615.5164


3527193.6 5079158.784 7313988.649
249918.92 161208.4448 662373.13251
44985.4056 29017.520064 119227.16385
204933.5144 132190.924736 543145.96866
226333.5144 153590.924736 564545.96866
125673.53617285 69903.78519686 1027766.4568 1336217.9754

28595.7964734442 63947.919492
Стало:

746.496 895.7952
-18000 -18000
278982 22310.2
140072.68 147076.27
Стало:

1166.4 1399.68
24000 24000
202896 16225.6
108237.98 113649.85
Стало:

979.776 1175.7312
21400 21400
266301 21296.1
133705.74 140391

Оценить