Вы находитесь на странице: 1из 20

Показник 1 2 3

Мат.витрати на од.виробу 425 510 612


Доп.витрати на од.виробу 42.5 51 61.2
ФОП 110000 115500 121275
Транспортні витрати на од. виробу 32.725 39.27 47.124
Оренда приміщення 20000 22000 24200
Комунальні платежі 5000 6000 7000
Інвестиційні витрати 14000 30000 50000
Норма дисконту 0.21 0.22 0.22
Ставка податку на прибуток 0.18 0.18 0.18
Амортизація 20000 20000 20000
Ціна одиниці виробу 540 648 777.6
Обєм випуску 3000 3600 4320
Сума запозичених кредитних коштів 100000
Схема погашення 0.35
Процентна ставка за користування
кредитом 0.2 0.2 0.2

Срок окупаемости
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
1 2 3 4
-20000

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Изменение Новое
Изменение
фактора значение NPV

Инвестиционные затраты, грн. 4% 54980.756608 -0.0433


Аренда помещения, грн 4% 51928.950032 -0.0964
Объем реализации, грн 4% 80429.509313 0.3995
Цена единицы продукции, грн 4% 369964.43116 5.4374

Инвестиционные затраты 14000 30000 50000


Ставка налога на прибыль 0.18 0.18 0.18
Материальные затраты 1275000 1836000 2643840
ФОТ 110000 115500 121275
Амортизация 20000 20000 20000
Объем реализации 3000 3600 4320
Цена единицы продукции 540 648 777.6
Ставка дисконта 0.21 0.22 0.22

Период первоначальной инвестиции


5

Показатели
Валові витрати 1655675 2359472 3277274.68

Валові доходи
1620000 2332800 3359232

Прибуток
-35675 -26672 81957.32

Под на прибуток
-6421.5 -4800.96 14752.3176

чист приб
-29253.5 -21871.04 67205.0024
Дохід -9253.5 -1871.04 87205.0024
Диск дохід -7647.5206612 -1278.0327869 48427.852415
NPV 57471.095583
IR 1.9231047845

Инвестиционные затраты, грн 14560 31200 52000

Материальні витрати 1275000 1836000 2643840

Доп. Витрати 127500 183600 264384

Транспортні витрати 98175 141372 203575.68

Валовые затраты без учета кредита, грн 1635675 2304472 3264274.68


Тело кредита, грн. 0 35000 0
Выплата % по кредиту, грн. 20000 20000 13000

Валовые расходы с учетом кредита, грн 1655675 2359472 3277274.68

Валовые доходы, грн 1620000 2332800 3359232

Прибыль, грн -35675 -26672 81957.32


Налог на прибыль, грн -6421.5 -4800.96 14752.3176
Чистая прибыль, грн. -29253.5 -21871.04 67205.0024
Доход, грн. -9253.5 -1871.04 87205.0024
Дисконтируемый доход, грн. -7647.5206612 -1278.0327869 48427.852415
Дисконтированные инвест.затраты 14560 21311.47541 28877.337954
ЧДД 54980.756608
Индекс доходности 1.8491392159

Аренда помещения, грн 20800 22880 25168


Материальні витрати 1275000 1836000 2643840
Доп. Витрати 127500 183600 264384
Транспортні витрати 98175 141372 203575.68
Валовые затраты без учета кредита, грн 1636475 2305352 3265242.68
Тело кредита, грн. 0 35000 0
Выплата % по кредиту, грн. 20000 20000 13000
Валовые расходы с учетом кредита, грн 1656475 2360352 3278242.68
Валовые доходы, грн 1620000 2332800 3359232

Прибыль, грн
-36475 -27552 80989.32

Налог на прибыль, грн


-6565.5 -4959.36 14578.0776

Чистая прибыль, грн.


-29909.5 -22592.64 66411.2424
Доход, грн. -9909.5 -2592.64 86411.2424
Дисконтируемый доход, грн. -8257.9166667 -1770.9289617 47987.050957
Дисконтированные инвест.затраты 14000 20491.803279 27766.671109
ЧДД 51928.950032

Индекс доходности
1.8340864524

Объем реализации, грн 3120 3744 4492.8

Инвестиционные затраты, грн. 14000 30000 50000


Материальні витрати 1326000 1909440 2749593.6
Доп. Витрати 132600 190944 274959.36
Транспортні витрати 102102 147026.88 211718.7072
Валовые затраты без учета кредита, грн 1695702 2390910.88 3388746.6672
Тело кредита, грн. 0 35000 0
Выплата % по кредиту, грн. 20000 20000 13000

Валовые расходы с учетом кредита, грн


1715702 2445910.88 3401746.6672
Валовые доходы, грн 1684800 2426112 3493601.28
Прибыль, грн -30902 -19798.88 91854.6128
Налог на прибыль, грн -5562.36 -3563.7984 16533.830304
Чистая прибыль, грн. -25339.64 -16235.0816 75320.782496
Доход, грн. -5339.64 3764.9184 95320.782496
Дисконтируемый доход, грн. -4449.7 2571.6655738 52934.816349
Дисконтированные инвест.затраты 14000 20491.803279 27766.671109
ЧДД 80429.509313
Индекс доходности 2.2918644426

Цена единицы продукции, грн 561.6 673.92 808.704


Инвестиционные затраты, грн. 14000 30000 50000

Материальні витрати 1275000 1836000 2643840

Доп. Витрати 127500 183600 264384


Транспортні витрати 98175 141372 203575.68

Валовые затраты без учета кредита, грн 1635675 2304472 3264274.68

Тело кредита, грн. 0 35000 0


Выплата % по кредиту, грн. 20000 20000 13000

Валовые расходы с учетом кредита, грн 1655675 2359472 3277274.68


Валовые доходы, грн 1684800 2426112 3493601.28
Прибыль, грн 29125 66640 216326.6
Налог на прибыль, грн 5242.5 11995.2 38938.788
Чистая прибыль, грн. 23882.5 54644.8 177387.812

Доход, грн.
43882.5 74644.8 197387.812
Дисконтируемый доход, грн. 36568.75 50986.885246 109616.04914
Дисконтированные инвест.затраты 14000 20491.803279 27766.671109
ЧДД 369964.43116
Индекс доходности 6.942394747
4 5
734.4 881.28 Инвестиционные затраты, грн.
73.44 88.128 Материальні витрати
127338.8 133705.7 Доп. Витрати
56.5488 67.85856 Транспортні витрати
253620 20282 Валовые затраты без учета кредита, грн
8000 9000 Тело кредита, грн.
Выплата % по кредиту, грн.
0.22 0.25 Валовые расходы с учетом кредита, грн
0.18 0.18 Валовые доходы, грн
20000 20000 Прибыль, грн
933.12 1119.744 Налог на прибыль, грн
5184 6220.8 Чистая прибыль, грн.
Доход, грн.
0.35 0.3 Дисконтируемый доход, грн.

Дисконтированные инвест.затраты
0.2 0.2
ЧДД
Индекс доходности
емости
Дисконтируемый доход, грн.
Дисконтированные инвест.затраты

3 4 5
ПРОЕК
З ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Рейтинг
Эластичность
факторов

1.083 2 Инвестиционные затраты, грн.


2.411 4 Аренда помещения, грн
9.987 3 Объем реализации, грн
135.935 1 Цена единицы продукции, грн

Предсказуемость переменных
0.18 0.18
3807129.6 5482266.624 Низкая
127338.8 133705.7 Средняя
20000 20000 Высокая
5184 6220.8
933.12 1119.744
0.22 0.25

4917950.3392 6651615.5164

4837294.08 6965703.4752

-80656.2592 314087.95875

-14518.126656 56535.832575

-66138.132544 257552.12618
-46138.132544 277552.12618
-20830.932552002 101058.20356 119729.56997

3807129.6 5482266.624

380712.96 548226.6624

293148.9792 422134.53005

4869950.3392 6615615.5164
35000 30000
13000 6000

4917950.3392 6651615.5164

4837294.08 6965703.4752

-80656.2592 314087.95875
-14518.126656 56535.832575
-66138.132544 257552.12618
-46138.132544 277552.12618
-20830.932552002 101058.20356 119729.56997
64748.813364

263764.8 21093.28
3807129.6 5482266.624
380712.96 548226.6624
293148.9792 422134.53005
4880095.1392 6616426.7964
35000 30000
13000 6000
4928095.1392 6652426.7964
4837294.08 6965703.4752

-90801.0592 313276.67875

-16344.190656 56389.802175

-74456.868544 256886.87658
-54456.868544 276886.87658
-24586.763552935 100815.98264 114187.42442
62258.474388

5391.36 6469.632

3959414.784 5701557.289
395941.4784 570155.7289
304874.938368 439019.91125
5049190.000768 6873720.6291
35000 30000
13000 6000

5097190.000768 6909720.6291
5030785.8432 7244331.6142
-66404.157567999 334610.9851
-11952.74836224 60229.977318
-54451.40920576 274381.00778
-34451.40920576 294381.00778
-15554.486970234 107185.68875 142687.9837
62258.474388

970.4448 1164.53376
0 0

3807129.6 5482266.624

380712.96 548226.6624
293148.9792 422134.53005

4869950.3392 6615615.5164

35000 30000
13000 6000

4917950.3392 6651615.5164
5030785.8432 7244331.6142
112835.504 592716.09776
20310.3907199999 106688.8976
92525.1132799998 486027.20016

112525.11328 506027.20016
50804.029463192 184247.1917 432222.90555
62258.474388
1 2 3
14000 30000 50000
1275000 1836000 2643840
127500 183600 264384
98175 141372 203575.68
1635675 2304472 3264274.68
35000 0
20000 20000 13000
1655675 2359472 3277274.68
1620000 2332800 3359232
-35675 -26672 81957.3199999998
-6421.5 -4800.96 14752.3176
-29253.5 -21871.04 67205.0023999999
-9253.5 -1871.04 87205.0023999999
-7647.52066115702 -1278.03278688525 48427.8524145897

14000 20491.8032786885 27766.671109334


57471.0955833436
1.92310478450143

-7647.52066115702 -8925.55344804227 39502.2989665474


62258.4743880226 62258.4743880226 62258.4743880226

ПРОЕКТ ДОЦІЛЬНИЙ ДО ІНВ


Эластичность Возможность
Чувствительность прогнозирования
1.083 средняя высокая
2.411 низкая средняя
9.987 низкая высокая
135.935 высокая высокая

Чувствительность переменной
Высокая Средняя Низкая
I I II
I II III
II III III
АНАЛИ
Переменная Изменение переменных, %
Пессимистический Оптимистический
(фактор)
сценарий сценарий

Инвестиционные затраты, грн


15% -20%
Ставка налога на прибыль, нат.
ед. 20% -20%
Цена единицы продукции,
грн./шт -10% 20%
Амортизация, грн -15% 15%
ФОТ, грн 20% -15%

Пессимистический сценарий
Было:
Инвестиционные затраты, грн
14000 30000
Ставка налога на прибыль, нат.
ед. 0.18 0.18
Цена единицы продукции,
грн./шт 540 648

Амортизация, грн 20000 20000


ФОТ, грн 110000 115500

Инвестиционные затраты, грн. 16100 34500


Валовые затраты без учета
кредита, грн 1657675 2327572
Тело кредита, грн. 35000
Выплата % по кредиту, грн. 20000 20000
Валовые расходы с учетом
кредита, грн 1677675 2382572
Валовые доходы, грн 1458000 2099520
Прибыль, грн -219675 -283052
налог на прибыль, грн -47449.8 -61139.232
Чистая прибыль, грн. -172225.2 -221912.768
Доход, грн. -155225.2 -204912.768
Дисконтируемый доход, грн. -129354.333333333 -139967.737704918
Дисконтированные
инвест.затраты 16100 23565.5737704918
ЧДД -764351.68020649
Индекс доходности -9.67571349114255

Оптимистический сценарий
Было:

Инвестиционные затраты, грн


14000 30000
Ставка налога на прибыль, нат.
ед. 0.18 0.18
Цена единицы продукции,
грн./шт 540 648
Амортизация, грн 20000 20000
ФОТ, грн 110000 115500

Инвестиционные затраты, грн. 11200 24000


Валовые затраты без учета
кредита, грн 1619175 2287147
Тело кредита, грн. 35000
Выплата % по кредиту, грн. 20000 20000
Валовые расходы с учетом
кредита, грн 1639175 2342147
Валовые доходы, грн 1944000 2799360
Прибыль, грн 304825 457213
налог на прибыль, грн 43894.8 65838.672
Чистая прибыль, грн. 260930.2 391374.328
Доход, грн. 283930.2 414374.328
Дисконтируемый доход, грн. 236608.5 283042.573770492
Дисконтированные
инвест.затраты 11200 16393.4426229508
ЧДД 1756815.16140955
Индекс доходности 36.2726110517158

Реалистичный сценарий
Было:
Инвестиционные затраты, грн 14000 30000
Ставка налога на прибыль, нат. ед. 0.18 0.18
Цена единицы продукции, грн./шт 540 648
Амортизация, грн 20000 20000
ФОТ, грн 110000 115500

Инвестиционные затраты, грн. 14420 30900


Валовые затраты без учета
кредита, грн 1638975 2307937
Тело кредита, грн. 0 35000

Выплата % по кредиту, грн. 20000 20000


Валовые расходы с учетом
кредита, грн 1658975 2362937
Валовые доходы, грн 1733400 2496096

Прибыль, грн 74425.0000000002 133159


налог на прибыль, грн 14066.325 25167.051
Чистая прибыль, грн. 60358.6750000002 107991.949
Доход, грн. 81558.6750000002 129191.949
Дисконтируемый доход, грн. 67965.5625000002 88245.8668032787
Дисконтированные
инвест.затраты 14420 21106.5573770492
ЧДД 590924.728266252
Индекс доходности 10.2150238831456
4 5

3807129.6 5482266.624
380712.96 548226.6624
293148.9792 422134.530048
4869950.3392 6615615.516448
35000 30000
13000 6000
4917950.3392 6651615.516448
4837294.08 6965703.4752
-80656.2592000002 314087.958752
-14518.126656 56535.83257536
-66138.1325440002 257552.1261766
-46138.1325440002 277552.1261766
-20830.9325520019 101058.2035568 119729.56997

62258.474388

18671.3664145455 119729.5699714
62258.4743880226 62258.47438802

ДО ІНВЕСТУВАННЯ

Критическая зона
3
3
3
2
АНАЛИЗ СЦЕНАРИЕВ
енных, %
Реалистичный
сценарий

3%

5%

7%
6%
3%

Было: Стало:

50000 16100 34500 57500

0.18 0.18 0.18 0.216 0.216 0.216

777.6 933.12 1119.744 486 583.2 699.84

20000 20000 20000 17000 17000 17000


121275 127338.8 133705.7 132000 138600 145530

57500

3288529.68 4895418.0992 6642356.6564


0 35000 30000
13000 13000 6000
3301529.68 4943418.0992 6678356.6564
3023308.8 4353564.672 6269133.1277
-278220.88 -589853.4272 -409223.5288
-60095.71008 -127408.340275 -88392.28221
-218125.16992 -462445.086925 -320831.2466
-201125.16992 -445445.086925 -303831.2466
-111691.528899551 -201114.263836 -110626.5709 -692754.43466

31931.6717757341 71597.245546

енарий
Было: Стало:

50000 11200 24000 40000

0.18 0.18 0.18 0.144 0.144 0.144

777.6 933.12 1119.744 648 777.6 933.12


20000 20000 20000 23000 23000 23000
121275 127338.8 133705.7 93500 98175 103083.75

40000

3246083.43 4850849.5192 6595559.6614


0 35000 30000
13000 13000 6000

3259083.43 4898849.5192 6631559.6614


4031078.4 5804752.896 8358844.1702
771994.97 905903.3768 1727284.5088
111167.27568 130450.0862592 248728.96927
660827.69432 775453.2905408 1478555.5395
683827.69432 798453.2905408 1501555.5395
379752.373672753 360494.144953 546724.34852 1806621.9409

22213.3368874672 49806.77951

й сценарий
Было: Стало:
50000 0 0 14420 30900 51500
0.18 0.18 0.18 0.189 0.189 0.189
777.6 933.12 1119.744 577.8 693.36 832.032
20000 20000 20000 21200 21200 21200
121275 127338.8 133705.7 113300 118965 124913.25

51500

3267912.93 4873770.5032 6619626.6874


0 35000 30000

13000 13000 6000

3280912.93 4921770.5032 6655626.6874


3594378.24 5175904.6656 7453302.7185

313465.31 254134.1624 797676.03102


59244.94359 48031.3566936 150760.76986
254220.36641 206102.8057064 646915.26115
275420.36641 227302.8057064 668115.26115
152950.134618375 102625.0772078 243264.31576 655050.95689

28599.6712426141 64126.22862
Стало:

0.216 0.216

839.808 1007.7696

17000 17000
152806.56 160446.84
Стало:

0.144 0.144

1119.744 1343.6928
23000 23000
108237.98 113649.85
Стало:

0.189 0.189
998.4384 1198.1261
21200 21200
131159 137716.87

Вам также может понравиться