Вы находитесь на странице: 1из 15

Tranzactii internationale

Mijloace , instrumente si tehnici de plata utilizate in


tranzactiile economice internationale

Contractele de vanzare - cumparare utilizate in tranzactiile comerciale


internationale, datorita ariei largi de probleme pe care le implica derularea
unor astfel de tranzactii , cuprind o serie de clauze cu caracter mai special .
Pentru argumentarea celor de mai sus se poate afirma ca , intrucat scopul
oricarei tranzactii , in general , cu atat mai mult a celor internationale , este
obtinerea profitului , si deci clauzele legate de pret , de conditiile de plata si
de modalitatea de plata solicita din partea exportatorului si a importatorului
un interes mai mare atat in timpul negocierilor cat si pe parcursul derularii
contractelor .
Un alt argument este rolul pe care il au aceste clauze in contractele
internationale si anume acela de a stabili cat , cum si unde se vor plati
marfurile expediate de exportator .
Datorita faptului ca , intre momentul expedierii marfurilor si cel al
incasarii valorii acestora exista o diferenta de timp si spatiu considerabila ,
fiecare parte contractanta urmareste , in timpul negocierilor sa castige
garantii cat mai multe , exportatorul ca va incasa la timp contravaloarea
marfurilor iar importatorul ca va primi la timp cantitatea de marfuri solicitata
la pretul si parametrii calitativi stabilite in contract .
In practica economica actuala , in afacerile economice internationale
sunt utilizate o serie de mijloace , instrumente si tehnici de plata menite sa
acorde partenerilor de afaceri garantiile mai sus-mentionate , in functie de
gradul de cunoastere si incredere existent intre acestia .
In principiu se poate spune ca : "in conditii la in care renumele importatorului
este mai solid cu atat exportatorul va avea nevoie de mai putine garantii
inainte de a livra marfurile"1 .
Acest renume se castiga dupa eforturi sustinute ale tuturor factorilor implicati
( de decizie si executie ) pe parcursul mai multor ani sau chiar decenii.
Adoptand o uniformizare , pe plan mondial , in ceea ce priveste utilizarea
mijloacelor , instrumentelor sau tehnicilor de plata , forurile internationale ce
activeaza in domeniu au vizat si vizeaza in continuare reducerea riscurilor
majore tinand cont de faptul ca o eliminare totala a acestora nu este posibila
din punct de vedere practic.
Cele mai utilizate mijloace , instrumente si tehnici de plata , in
tranzactiile economice internationale sunt : valutele , monedele
internationale , cambia( trata ) , biletul la ordin , cecul , in ultima perioada de
timp a luat amploare si cardul , iar ca tehnici de plata merita amintite incasso
documentar si creditele documentare( in variantele : acreditiv documentar si
scrisoare de credit comerciala1 ) .
1
Valutele sunt monede nationale care au urmatoarele caracteristici :
- putere de plata;
- se bucura de o larga circulatie;
- pot fi constituite rezerva si in alte tari decat intara emitenta .
Valuta care se prezinta sub forma de bancnote sau monezi poarta
denumirea de valuta in numerar iar cea disponibila intr-un cont bancar -
valuta in cont .
In functie de modul in care valuta in cont a fost depusa in banca , intalnim :
- valuta in cont la vedere;
- valuta in cont la termen .
Dupa modul de preschimbare a valutelor se cunosc :
- valute convertibile ( monede ce se schimba liber cu alte monede
nationale sau internationale ) ;
- valute neconvertibile ( monede ce schimba contra altor monede nationale
sau internationale numai intr-un singur sens ) ;
- valute transferabile ( se bucura de o convertibilitate limitata stabilita in
cadrul unor intelegeri regionale ) ;
- valute liber-utilizabile ( se bucura de o convetibilitate totala ; din
aceasta categorie fac parte dolarul american , marca germana , lira sterlina ,
francul francez si yenul japonez ) .
Monedele internationale sunt acele monede nationale care circula in afara
granitelor statului emitent si constituie mijloace de plata si de rezerva pe
piata internationala .
Conform definitiei de mai sus , in categoria monedelor internationale pot fi
incluse cele cinci valute liber-utilizabile si instrumentele monetare si unitatile
de cont emise de organismele financiare internationale , respectiv D .S .T , E
.C .U , EURO , etc.
D .S .T ( Drepturile speciale de tragere ) sunt o unitate de cont ( emisa de
Fondul Monetar International ) pentru a evita unele fluctuatii de pe piata
monedelor nationale .
E .C .U ( European Currency Unit ) , moneda emisa in cadrul Sistemului
Monetar European , si utilizata in tarile membre .
Valoarea unitatilor de cont se stabileste pe baza metodei cosului valutar ,
potrivit careia valoarea unitatii se stabileste ca medie ponderata a valutelor
luate in calcul .
EURO , noua moneda unica europeana care va intra in circulatie in anul
1999 potrivit politicii financiar - monetare a Uniunii Europene .
Cambia ( trata ) , biletul la ordin si cecul sunt instrumente de plata si de
credit .Instrumente de plata , pentru ca pot fi preschimbate in lichiditati si de
credit deoarece din momentul primirii pana la data efectuarii platii trece o
anumita perioada de timp .

2
In ceea ce priveste cambia , aceasta poate fi definita ca fiind un document
tipizat prin care o persoana ( tragatorul ) , da un ordin neconditionat unei alte
persoane ( tras ) , de a plati ( la termen sau la vedere ) o anumita suma de
bani unui beneficiar .
Biletul la ordin reprezinta un inscris prin care o persoana ( fizica sau juridica )
numita emitent , se obliga sa plateasca ( la vedere sau la termen ) o anumita
suma de bani unei alte persoane numita beneficiar .
Atat cambia cat si biletul la ordin pot fi transmise prin gir ( andosare ) si de
regula toate prevederile aplicabile cambiei se aplica si biletului la ordin .Spre
exemplificare ambele efecte de comert pot fi scontate , rescontate , prescrise
, platite , forfetate .
In aceasi categorie a efectelor de comert este inclus si cecul .Principala
functie a cecului este aceea de plata .Spre deosebire de cambie si biletul la
ordin , cecul este platibil numai la vedere si poate fi definit ca fiind un inscris
prin care o persoana ( fizica sau juridica ) da un ordin unei banci sa
plateasca ( la vedere ) suma de bani inscrisa in cec , unei terte persoane
( beneficiar ) .
Utilizarea cecului implica , din partea beneficiarului , verificarea existentei , in
contul bancar, a sumei inscrise in cec .
Cardul bancar , larg utilizat in SUA ( inca din anii 50 ) a cucerit si Europa ,
mai ales in cepand cu anii 80 .Se prezinta sub forma unei cartele din plastic ,
dimensionata dupa formatul unei carti de vizita 1 .
Cardul are inscris pe el :
- denumirea si emblema emitentului( o banca ) ;
- datele de identificare ale titularului .
Incasso documentar( engl . colection ) , conform definitiei din Regulile Uniforme privind Incasso-ul din Publicatia Camerei
Internationale de Comert de la Paris nr . 322/1978 :
" ( I ) Inseamna predarea de catre banca , in baza instructiunilor primite , a documentelor definite la punctul ( II ) de mai jos , pentru :
a ) a obtine acceptarea si/sau plata dupa caz sau
b ) a livra documente comerciale contra acceptarii si /sau plata dupa caz , sau
c ) a livra documente in alte conditii
( II ) Documente inseamna documente financiare si/sau documente comerciale .
a ) Documentele financiare cuprind cambiile , biletele la ordin , cecurile , recipisele de plata sau alte instrumente similare utilizate
pentru obtinerea platilor .
b ) Documentele comerciale cuprind facturile , documentele de expeditie , documentele de titlu de proprietate sau altele similare ,
sau oricare documente care nu sunt documente financiare .
( III ) Incasso simplu este acela in care documentele financiare nu sunt insotite de documentele comerciale .
( IV ) Incasso documentar este acela care cuprinde :
a ) documente financiare insotite de documente comerciale ;
b ) numai documente comerciale ."

Alaturi de acestea se mai utilizeaza si plata in avans ( constituie cea mai


atractiva modalitate de plata din punctul de vedere al exportatorului dar cea
3
mai putin atractiva pentru importator ) , plata la expediere , plata dupa
vanzare , tranzactii pe baza de cont deschis ( utilizate adesea de firmele din
SUA ) .
Alegerea unei modalitati sau a unui instrument de plata , in derularea unei
afaceri economice internationale , implica din partea managerilor si a
colectivelor de specialisti, ce isi desfasoara activitatea in acest domeniul ,
cunostinte temeinice de management si marketing international , de
legislatie interna si internationala in domeniile comercial , financiar - bancar ,
cu atat mai mult cu cat fiecare dintre aceste mijloace , instrumente si tehnici
de plata au particularitatile lor de forma si de fond .
ineinteles ca aceasta alegere depinde si de alte elemente cum ar fi :
legislatia nationala-care trebuie sa fie aliniata la cea internationala , de
experienta acumulata in timp si traditia in utilizarea acestor mijloace sau
instrumente , pozitia firmei pe pietele internationale , relatia dintre agentul
economic si banca sau bancile colaboratoare , puterea economico-financiara
a firmei etc .
In conditiile in care Romania si -a exprimat dorinta de aderare la Uniunea
Europeana iar pe plan european se fac eforturi pentru realizarea unei europe
unite , cunoasterea si utilizarea tehnicilor si instrumentelor de plata , a
managementului tranzactiilor internationale in ansamblul sau , trebuie sa
constituie un obiectiv prezent si viitor pentru toti cei implicati in domeniile
comercial , financiar , banacar , economic in general .

Comerţul exterior al României în anul 2002


4
Exporturile FOB realizate în luna decembrie 2002 au fost de 1215,5
milioane dolari SUA, mai mari cu 48,6% comparativ cu luna decembrie
2001, cu 28,1% faţă de media anului 2001 şi mai mici cu
10,2% faţă de luna noiembrie 2002.
În anul 2002 exporturile FOB au fost de 13868,8 milioane dolari SUA, cu
21,8% (+2483,8 milioane dolari SUA) mai mari faţă de anul 2001.
În structura pe mărfuri a exporturilor, cinci secţiuni de mărfuri deţin 70,8%
din total exporturi, după cum urmează:
Exporturi FOB in anul 2002

Structura in %
Cod sectiune fata de total
nomenclatura Mil. Dolari exporturi in anul In % fata de
combinata SUA 2002 anul 2001
XI Articole de imbracaminte confectionate 3509,9 25,3 117,8
din tesaturi, tricotate sau crosetate,
Masini si dispozitive mecanice, masini
aparate si echipamente electrice;
aparate de inregistrat sau de reprodus
XVI sunetul si imaginile 2171,8 15,7 129,3
XV produse metalurgice 1788,9 12,9 118,0
Produse minerale (titei, produse
petroliere, minereuri, carbuni, ciment, sare
V etc 1176,9 8,5 150,0
XII Incaltaminte si articole similare 1166,0 8,4 118,7

Pe grupe de ţări, comparativ cu anul 2001 au crescut exporturile către


ţările dezvoltate (+21,9%), iar în cadrul acestora cu ţările Uniunii Europene
(+20,5%). Ponderea acestor grupe de ţări în total exporturi a fost de 74,5%
pentru ţările dezvoltate şi de 67,1% pentru Uniunea Europeană.
În anul 2002, primii zece parteneri comerciali în derularea exporturilor
(însumând 74,5% din total exporturi) au fost: Italia (25,0% din total exporturi),
Germania (15,6%), Franţa (7,6%), Marea Britanie (5,8%), SUA (4,3%),
Turcia (4,2%), Olanda (3,1%), Ungaria (3,1%), Austria (3,0%) şi Grecia
(2,8%).
Importurile CIF realizate în luna decembrie 2002 au fost de 1659,8
milioane dolari SUA (1532,0 milioane dolari SUA importuri FOB), mai mari
cu 17,9% faţă de luna decembrie 2001, cu 28,1% faţă de media anului 2001
şi mai mici cu 4,6% faţă de luna noiembrie 2002.
În anul 2002, importurile CIF au însumat 17856,7 milioane dolari SUA
(16482,1 milioane dolari importuri FOB), fiind cu 14,8% mai mari faţă de anul
2001.
În structura pe mărfuri a importurilor, primele cinci secţiuni de mărfuri,
reprezentând 67,9% din total importuri, au fost:
cod sectiune Importuri CIF in anul 2003

5
structura in
% fata de
Mil. total
nomenclatur Dolari importuri in in % fata de anul
a combinata SUA anul 2002 2001
Articole de imbracaminte confectionate
XI din tesaturi, tricotate sau crosetate, 2928,9 16,4 117,2
Masini si dispozitive mecanice, masini
aparate si echipamente electrice;
aparate de inregistrat sau de reprodus
XVI sunetul si imaginile 4091,5 22,9 116,0
XV produse metalurgice 1321,4 7,4 116,1
Produse minerale (titei, produse
petroliere, minereuri, carbuni, ciment, sare
V etc 2277,6 12,8 101,8
Produse ale industriei chimice si ale
VII industriilor conexe 1501,8 8,4 123,3

Pe grupe de ţări, comparativ cu anul 2001, importurile din ţările dezvoltate


au crescut cu 14,6%, iar în cadrul acestora importurile din ţările Uniunii
Europene au fost cu 16,9% mai mari. Ponderile celor două grupe de ţări în
total importuri au fost de 64,9% pentru ţările dezvoltate, respectiv de 58,4%
pentru Uniunea Europeană.
Importurile din ţări în tranziţie au crescut cu 16,9% şi au avut o pondere de
22,2% în total importuri.
Importurile din ţări în curs de dezvoltare au fost cu 30,9% mai mari.
Primele zece ţări partenere în derularea importurilor din anul 2002,
reprezentând 68,1% din total importuri, au fost: Italia (20,7% din total
importuri), Germania (14,8%), Federaţia Rusă (7,2%), Franţa (6,4%), Marea
Britanie (3,8%), Ungaria (3,6%), Austria (3,3%), Turcia (3,1%), SUA (3,0%)
şi Olanda (2,2%).
Deficitul comercial FOB/CIF în luna decembrie 2002 a fost de 444,3
milioane dolari SUA (590,0 milioane dolari SUA în decembrie 2001), iar în
anul 2002, deficitul a fost de 3987,9 milioane dolari SUA (4166,6 milioane
dolari SUA în anul 2001). În preţuri FOB/FOB deficitul a fost de 316,5
milioane dolari SUA în luna decembrie 2002 şi de 2613,3 milioane dolari
SUA în anul 2002.
Potrivit datelor comunicate de Banca Naţională a României, cursul de
schimb al monedei naţionale la sfârşitul lunii decembrie 2002, a fost de
33500 lei în raport cu dolarul SUA (+6,0% faţă de sfârşitul lunii decembrie
2001) şi de 34919 lei în raport cu EURO (+25,2% faţă de sfârşitul lunii
decembrie 2001).

Comertul exterior al României în anul 2003

Exporturile FOB realizate în anul 2003 au fost de 15613,7 milioane


euro (17618,0 milioane dolari SUA ),
6
valoarea acestora fiind cu 6,4% mai mare faţă de anul 2002 (din valori
exprimate în dolari SUA creşterea este de 27,0%).
În structura pe mărfuri a exporturilor, cinci secţiuni de mărfuri deţin 69,5%
din totalul exporturilor, după cum
urmează:

Exporturi FOB in anul 2003


Cod sectiune Structura In % fata de anul
nomenclatura Valoare in % fata 2002 din valori
combinata de total exprimate in
importuri
mil euro mil dolari in anul mil euro mil dolari
SUA 2003 SUA
Articole de imbracaminte
XI confectionate din tesaturi, 3962,9 4470,3 25,4 106,5 127,2
tricotate sau crosetate,
Masini si dispozitive
mecanice, masini aparate si
XVI echipamente electrice; 2504,6 2826,5 16,0 109,0 129,9
aparate de inregistrat sau de
reprodus sunetul si imaginile
XV Produse metalurgice 2016,9 2278,1 12,9 107,0 127,9
XII Incaltaminte si articole
similare 1272,2 1432,3 8,2 102,8 122,8
Produse minerale (titei,
V produse petroliere, minereuri, 1098,0 1229,3 7,0 88,2 104,1
carbuni, ciment, sare etc

Pe grupe de ţări, comparativ cu anul 2002, valoarea exporturilor,


exprimate în euro, către ţările dezvoltate, a
crescut cu 5,6%, iar în cadrul acestora cu ţările Uniunii Europene creşterea a
fost de 7,2%. Ponderea acestor grupe de ţări în total exporturi a fost de
74,0% pentru ţările dezvoltate şi de 67,7% pentru Uniunea Europeană.
Valoarea exporturilor în ţarile în curs de dezvoltare a fost mai mică cu 0,7%
şi a reprezentat 14,5% în total
exporturi. În ţările în tranziţie exporturile au crescut cu 24,1%.
În anul 2003, primii zece parteneri comerciali în derularea exporturilor
(însumând 75,2% din total exporturi) au
fost: Italia (24,2% din total exporturi), Germania (15,7%), Franţa (7,3%),
Marea Britanie (6,7%), Turcia (5,1%), Olanda (3,6%), SUA (3,5%), Ungaria
(3,5%), Austria (3,2%) şi Grecia (2,4%).
Exporturile FOB realizate în luna decembrie 2003 au fost de 1239,6
milioane euro, valoare ce este mai mare
cu 2,6% faţă de luna decembrie 2002, cu 1,4% faţă de media anului 2002 şi
mai mică cu 9,6% faţă de luna noiembrie 2003.

7
Valoarea exporturilor FOB exprimată în dolari SUA a fost de 1501,8
milioane, mai mare cu 23,5% comparativ cu luna decembrie 2002.
Importurile CIF în anul 2003 au însumat 21201,3 milioane euro (24003,1
milioane dolari SUA), iar în preţuri
FOB, importurile au însumat 19569,2 milioane euro (22155,3 milioane dolari
SUA). Valoarea exprimată în euro este mai mare cu 12,3% faţă de anul 2002
(din valori exprimate în dolari SUA creşterea este de 34,4%).
În structura pe mărfuri a importurilor, primele cinci secţiuni de mărfuri,
reprezentând 66,9% din total importuri, au fost:

Cod
Importuri CIF in anul 2003
sectiune
in % fata de anul
nomenclatu
2002 din valori
ra Grupe de produse structura in %
Valoare exprimate in
combinata fata de total
mil dolari importuri in mil dolari
mil euro SUA anul 2003 mil euro SUA
Masini si dispozitive
mecanice, masini aparate si
XVI echipamente electrice; 5079,0 5751,8 24,0 117,6 140,5
aparate de inregistrat sau de
reprodus sunetul si imaginile
Articole de imbracaminte
confectionate din tesaturi,
tricotate sau crosetate, 3152,8 3567,7 14,9 101,5 121,8
XI materii textile
Produse minerale (titei,
produse petroliere, minereuri, 2621,2 2968,5 12,4 109,2 130,6
V carbuni, ciment, sare etc
Produse ale industriei chimice 1686,6 1906,4 7,9 106,0 126,8
VI si ale industriilor conexe
XV Produse metalurgice 1629,4 1846,4 7,7 116,9 139,7
Pe grupe de ţări, comparativ cu anul 2002, valoarea importurilor
exprimate în euro din ţările dezvoltate a crescut cu 10,0%, iar în cadrul
acestora importurile din ţările Uniunii Europene au crescut cu 10,8%.
Ponderile celor două grupe de ţări în total importuri au fost de 63,7% pentru
ţările dezvoltate, respectiv de 57,7% pentru Uniunea Europeană.
Valoarea importurilor din ţări în tranziţie a crescut cu 18,5% şi a avut o
pondere de 23,3% în totalul importurilor. Valoarea importurilor din ţări în curs
de dezvoltare a fost cu 13,3% mai mare.
Primele zece ţări partenere în derularea importurilor din anul 2003,
reprezentând 69,1% din total importuri, au fost: Italia (19,5% din total
importuri), Germania (14,8%), Federaţia Rusă (8,3%), Franţa (7,3%), Turcia
(3,8%), Ungaria (3,6%), Austria (3,5%), Marea Britanie (3,3%), China (2,7%)
şi SUA (2,3%).
Importurile CIF realizate în luna decembrie 2003 au fost de 1912,9
milioane euro, (1765,7 milioane euro
8
importuri FOB), valoare ce este mai mare cu 15,8% faţă de luna decembrie
2002, cu 21,6% faţă de media anului 2002, dar mai mică cu 3,3% faţă de
luna noiembrie 2003.
Valoarea importurilor CIF realizate în luna decembrie 2003 a fost de 2321,9
milioane dolari SUA (2143,2 milioane dolari SUA importuri FOB), mai mare
cu 39,5% faţă de luna decembrie 2002.
Deficitul comercial FOB/CIF în anul 2003 a fost de 5587,6 milioane
euro (6385,1 milioane dolari SUA), iar în luna decembrie 2003 deficitul a fost
de 673,3 milioane euro (820,1 milioane dolari SUA), faţă de 4205,9 milioane
euro (3986,0 milioane dolari SUA) în anul 2002 şi de 444,3 milioane euro
(448,9 milioane dolari SUA) în luna decembrie 2002.
În preţuri FOB/FOB deficitul a fost de 3955,5 milioane euro (4537,3
milioane dolari SUA) în anul 2003 şi de 526,1 milioane euro (641,4 milioane
dolari SUA) în luna decembrie 2003.
Potrivit datelor comunicate de Banca Naţională a României, cursul de
schimb al monedei naţionale la sfârşitul anului 2003 a fost de 41117 lei în
raport cu EURO (+17,7% faţă de sfârşitul anului 2002) şi de 32595 lei în
raport cu dolarul SUA (-2,7% faţă de sfârşitul anului 2002).
Comertul exterior al României în anul 2004
Exporturile FOB realizate în anul 2004 au fost de 18934,7 milioane
euro, valoarea acestora
fiind cu 21,3% mai mare faţă de anul 2003.
În structura pe mărfuri a exporturilor, şase secţiuni de mărfuri deţin 75,3%
din totalul
exporturilor, după cum urmează:

Cod sectiune Exporturi FOB in anul 2004


nomenclator Structura in % fata In la % fata
combinat Valoare de total exporturi in de anul
-mil.euro- anul 2004 2003
Articole de imbracaminte
confectionate din tesaturi, tricotate
XI sau crosetate, 4224,2 22,3 106,6
Masini si dispozitive mecanice,
masini aparate si echipamente
electrice; 3323,7 17,6 132,7
aparate de inregistrat sau de
XVI reprodus sunetul si imaginile
XV Priduse metalurgice 2922,6 15,4 144,9
Produse minerale (titei, produse
petroliere, minereuri, carbuni, 1361,3 7,2 124,0
V ciment, sare etc.)
XII Incaltaminte si articole similare 1236,8 6,5 97,2
XVII Mijloace si materiale de transport 1198,0 6,3 134,1

9
Comparativ cu anul 2003 valoarea exporturilor către ţările Uniunii
Europene (UE-25) a crescutcu 20,1%, având o pondere de 72,9% în total
exporturi.
În anul 2004, primii zece parteneri comerciali în derularea exporturilor
(însumând 74,1% din total exporturi) au fost: Italia (21,2% din total exporturi),
Germania (15,0%), Franţa (8,5%), Turcia (7,0%), Marea Britanie (6,7%),
Ungaria (3,8%), Olanda (3,2%), Austria (3,1%), SUA (2,9%) şi Grecia
(2,7%).
În luna decembrie 2004, exporturile FOB au fost de 1531,2 milioane
euro, valoarea acestora
fiind cu 23,5% mai mare faţă de luna decembrie 2003.
Importurile CIF în anul 2004 au însumat 26281,0 milioane euro
(24257,9 milioane euro în preţuri FOB), valoare ce este mai mare cu 24,0%
faţă de anul 2003.
În structura pe mărfuri a importurilor, primele şase secţiuni de
mărfuri, reprezentând 75,4% din totalimporturi, au fost:

Cod
sectiune Exporturi CIF in anul 2004
nomenclat Valoare structura in % In la % fata
or combinat -mil.euro- fata de total de anul 2003
exporturi
Masini si dispozitive mecanice, masini
aparate si echipamente electrice;
XVI aparate de inregistrat sau de reprodus
sunetul si imaginile 6249,6 23,8 123,0
V Produse minerale (titei, produse
petroliere, minereuri, carbuni, ciment, 3526,8 13,4 134,6
sare etc.)
Articole de imbracaminte confectionate
XI din tesaturi, tricotate sau crosetate, 3316,7 12,6 105,2
XVII Mijloace si materiale de transport 2428,9 9,3 185,3
XV Produse metalurgice 2199,0 8,4 135,0
VI Produse ale industriei chimice si ale
industriilor conexe 2084,2 7,9 123,6

Comparativ cu anul 2003, valoarea importurilor provenite din ţările


Uniunii Europene (UE-25) a crescut cu 19,8%, având o pondere de
64,9% în total importuri.
Ţările partenere în derularea importurilor din anul 2004, situate pe primele
zece locuri (reprezentând 66,4% din total importuri) au fost: Italia (17,2% din
total importuri), Germania (14,9%), Franţa (7,1%), Federaţia Rusă (6,8%),
Turcia (4,2%), Austria (3,5%), Marea Britanie (3,3%), China (3,3%), Ungaria
(3,2%) şi SUA (2,9%).
Importurile CIF realizate în luna decembrie 2004 au fost de 2586,1
milioane euro (2387,0

10
milioane euro importuri FOB), valoare ce este mai mare cu 35,2% faţă de
luna decembrie 2003.
Deficitul comercial FOB/CIF în anul 2004 a fost de 7346,3 milioane euro,
iar în luna decembrie 2004 a fost de 1054,9 milioane euro. În preţuri
FOB/FOB deficitul a fost de 5323,2 milioane euro în anul 2004 şi de 855,8
milioane euro în luna decembrie 2004.
Potrivit datelor comunicate de Banca Naţională a României, cursul de
schimb al monedei
naţionale la sfârşitul lunii decembrie 2004 a fost de 39663 lei în raport cu
EURO (-3,5% faţă de sfârşitul anului 2003) şi de 29067 lei în raport cu
dolarul SUA (-10,8% faţă de sfârşitul anului 2003).
Sursa datelor: Autoritatea Naţională a Vămilor, care realizează prelucrarea
declaraţiilor vamale de export şi import.
Comertul exterior al României în anul 2005
Exporturile FOB realizate în anul 2005 au fost de 22255,1 milioane
euro, valoarea
acestora fiind cu 17,5% mai mare faţă de anul 2004.
În structura pe mãrfuri a exporturilor, şase din cele douăzeci şi două de
secţiuni de mărfuri din Nomenclatorul Combinat deţin împreuna 76,3% din
totalul exporturilor, după cum urmează:
Cod sectiune Exporturi FOB in anul 2005
nomenclator Valoare Structura in %
combinat -mil.euro- fata de total In la % fata
exporturi de anul 2004
XI Articole de imbracaminte
confectionate din tesaturi, tricotate 4218,6 19,0 99,9
sau crosetate,
XVI Masini si dispozitive mecanice,
masini aparate si echipamente
electrice; 3941,0 17,7 118,6
aparate de inregistrat sau de
reprodus sunetul si imaginile
XV Priduse metalurgice 3296,4 14,8 112,8
V Produse minerale (titei, produse 2464,9 11.1 181,0
petroliere, minereuri, carbuni,
ciment, sare etc.)
XVII Mijloace si materiale de transport 1767,2 7,9 147,5
XII Incaltaminte si articole similare 1289,5 5,8 104,3
Valoarea exporturilor cãtre tãrile Uniunii Europene (UE-25) în anul
2005, comparative cu anul 2004, a crescut cu 9,0%. Ponderea
exporturilor catre tarile Uniunii Europene în total exporturi a fost de
67,6%.
Ţările partenere situate pe primele locuri în derularea exporturilor din anul
2005 (reprezentând 75,3% din total exporturi) au fost: Italia (19,2% din total
exporturi), Germania (14,0%), Turcia (7,9%), Franţa (7,4%), Marea Britanie

11
(5,5%), Ungaria (4,2%), S.U.A. (4,1%), Austria (3,1%), Olanda (2,7%),
Bulgaria (2,7%), Spania (2,4%) şi Grecia (2,1%).
Dupa regimurile vamale atribuite conform legislaţiei din domeniul vamal, din
totalul exporturilor realizate în anul 2005, 51,8% reprezinta exporturi
definitive şi 47,9% reprezinta
exporturi de marfuri rezultate din perfecţionarea activa a unor marfuri
importate temporar în scopul prelucrării.
În luna decembrie 2005, valoarea exporturilor FOB a fost de
1818,8 milioane euro, cu 18,8% mai mare faţă de luna corespunzătoare din
anul 2004.
Importurile CIF în anul 2005 au însumat 32568,5 milioane euro
(30061,4 milioane euro în preţuri FOB), valoarea acestora fiind cu 23,9% mai
mare faţă de anul 2004.
În structura pe mãrfuri a importurilor, şase din cele douăzeci şi două de
secţiuni de mărfuri din Nomenclatorul Combinat deţin împreuna 75,7% din
totalul importurilor, dupa cum urmeaza:

Exporturi CIF in anul 2005


cod structura in %
sectiune fata de total
nomenclator Valoare importuri in In la % fata de
combinat -mil.euro- anul 2005 anul 2004
XVI Masini si dispozitive mecanice,
masini aparate si echipamente
electrice; 7629,6 23,4 122,1
aparate de inregistrat sau de
reprodus sunetul si imaginile
V Produse minerale (titei, produse 5072,5 15,6 143,8
petroliere, minereuri, carbuni,
ciment, sare etc.)
XI Articole de imbracaminte
confectionate din tesaturi, tricotate 3332,2 10,2 100,5
sau crosetate,
XVII Mijloace si materiale de transport 3332,2 10,2 137,1
XV Produse metalurgice 2876,3 8,8 130,8
VI Produse ale industriei chimice si 2435,7 7,5 116,9
ale industriilor conexe

Valoarea importurilor provenite din tãrile Uniunii Europene (UE-


25) în anul 2005, comparativ cu anul 2004, a crescut cu 18,7%. Ponderea
importurilor din tarile Uniunii
Europene în total importuri a fost de 62,2%.
Ţările partenere situate pe primele locuri în derularea importurilor din anul
2005 (reprezentând 72,4% din total importuri) au fost: Italia (15,5% din total
importuri), Germania (14,0%), Federaţia Rusă (8,3%), Franţa (6,7%), Turcia
(4,9%), China (4,1%), Austria (3,7%), Ungaria (3,3%), Kazahstan (3,3%),
Polonia (2,9%), Marea Britanie (2,9%) şi SUA (2,8%).
12
Dupa regimurile vamale atribuite conform legislaţiei din domeniul vamal, din
totalul importurilor realizate în anul 2005, 76,2% reprezinta importuri
definitive şi 23,0% importuri
temporare de marfuri în vederea prelucrării active.
În luna decembrie 2005, importurile CIF au fost de 3106,9 milioane euro
(2867,8 milioane euro importuri FOB), valoare ce este cu 20,1% mai mare
faţa de luna decembrie 2004.
Deficitul comercial în anul 2005 a fost de 10313,4 milioane euro în preţuri
FOB/CIF
(7345,7 milioane euro în anul 2004) şi de 7806,3 milioane euro în preţuri
FOB/FOB (5322,6
milioane euro în anul 2004).
Potrivit datelor comunicate de Banca Naţională a României, cursul de
schimb al monedei
nationale la sfârşitul lunii decembrie 2005 a fost de 3,6771 lei (RON) în
raport cu EURO (-7,3% faţă de sfârşitul anului 2004) şi de 3,1078 lei
(RON) în raport cu dolarul SUA (+6,9% faţă de sfârşitul anului 2004).

Evolutia tranzactiilor comerciale al


Romaniei la produse alimentare

Statistica comertului exterior include toate bunurile materiale care se


schimba intre Romania si alte tari, avand ca obiect – importul direct de
marfuri pentru consum.
Statistica comertului exterior se realizeaza in conformitate cu
metodologia utilizata pe plan international, iar marfurile exportate au fost
clasificate dupa Nomenclatorul Combinat care sta si la baza tarifului vamal.
Valoarea marfurilor exportate si importate se stabileste pe baza
preturilor efective FOB la exporturi sa a preturilor efective CIF la importuri.
- Pretul FOB- reprezinta pretul la frontiera tarii exportatoare, care
include valoarea marfii, toate cheltuielile de transport pana la punctul de
imbarcare, precum si toate taxele suportate pt. Ca marfa sa fie incarcata la
bord
- Pretul CIF reprezinta pretul la frontiera tarii importatoare, care
cuprinde atat elementele componente ale pretului FOB cat si
costiurile asigurarii si transportul international.
Datele valorice sunt exprimate in lei , Euro, si dolari SUA.
Indicii valorii unitare pentru export si import se calculeaza avand la
baza valorilor
unitare exprimate in Euro pentru un nomenclator de marfuri reprezentative
din NC la nivel de 8 cifre, conform formulei Paasche.

13
Indicii volumului fizic pentru export si import se calculeaza prin
impartirea indicilor valorici la indicii valorii unitare de export , respectiv
import.
Exporturile FOB la produse alimentare si animale vii:

AN EXPORT IMPORT
Mil Euro Mil Euro
2000 268 774
2001 358 1060
2002 359 905
2003 344 1204

Cel mai mult produs am exportat pentru Italia:


AN Mii euro
2000 2518
2001 3172
2002 3670
2003 3774
Cel mai mult produs am importat din Italia:
AN MII EURO
2000 2656
2001 3470
2002 3911
2003 4140
Comertul exterior, pe sectiuni si principalele capitole conform
nomenclatorului combinat (NC) la grupa de produse : Lapte si produse
lactate; oua;miere
AN SUMA
2000 336040
2001 505032
2002 693392
2003 1244022
Din care pentru UE:
AN SUMA
2000 244285
2001 362026
2002 516912
2003 1036301
Comertul Romaniei cu tarile Uniunii Europene, pe sectiuni conform
NC,cel mai inalt activitate de export si import am avut cu Italia:

AN IMPORT AN EXPORT
2000 76473 2000 32073
2001 102377 2001 46183
2002 94499 2002 30715
2003 120708 2003 37803

Comertul exterior si-a intensificat dinamica si rolul cresterii economice


atingand noi niveluri record, de 18,93 miliarde Euro export si 26,28 miliarde
Euro impore. Cresterea susmentionata comparativ cu2003 este reflectata de
cresterea cu 21,3% a exporturilor si cu 24% a importurilor, fata de cresterile
de numai 6,4% si respectiv 12,3%inregistrate fata de 2002.
14
In anul 2004 cresteri lunare au fost cca 2 procente fata de 2003
realizand o majorare de peste 11 puncte procentuale pana la sfarsitul anului.
Cresterile importurilor a atins astfel in la sfarsitul anului 2004 comparativ cu
sfarsitul anului 2003 , ritmuri de 33% respectiv 35,2% fata de cresterea
exporturilor de 21,7%si 23,5%.
Din acest calcul se rezulta ca deficitul balantei comerciale a ajuns la
cca. 1 miliard Euro la sfarsitul anului, fata de 532.6 ,milioane Euro fata de
anul 2004.
In anul 2004 la produsele alimentare soldul negativ este de –0,46
miliarde Euro.
In structura exporturilor produsele agroalimentare contribuie cu 3,1%,
in structura importurilor produsele agroalimentare contribuie cu 6.5%.
In anul 2004 comertul Romaniei cu tarife CEFTA a inregistrat o
crestere de 42,8% ajungand la un volum de 833,27 milioane Euro, din care
515,38 milioane Euro la exportul romanesc si 317,89 milioane Euro la
import, cu un excendent comercial total 197,49 milioane Euro.

Sursa datelor: Autoritatea Naţională a Vămilor, care realizează


prelucrarea declaraţiilor vamale de export şi import.

15

Оценить