Вы находитесь на странице: 1из 68

ЧЕРНАТА

ЛУНА

Анелия Цветанова

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 1
СЪДЪРЖАНИЕ
Приказка за Черната Луна…………………………………………………………………….. 4

Аспекти с Черната Луна………………………………………………………………………. 9


Слънце……………………………………………………………………………………. 9
Луна………………………………………………………………………………………. 14
Вулкан…………………………………………………………………………………….. 16
Меркурий………………………………………………………………………………… 19
Венера……………………………………………………………………………………. 22
Марс……………………………………………………………………………………… 25
Юпитер…………………………………………………………………………………… 28
Сатурн……………………………………………………………………………………. 31
Хирон…………………………………………………………………………………….. 34
Уран………………………………………………………………………………………. 37
Нептун……………………………………………………………………………………. 40
Плутон……………………………………………………………………………………. 43
Аспекти на Черната Луна с лунните възли…………………………………………….. 46

Положение на Черната Луна по домове……………………………………………………… 49


Първи дом………………………………………………………………………………... 53
Втори дом………………………………………………………………………………… 53
Трети дом………………………………………………………………………………… 54
Четвърти дом…………………………………………………………………………….. 54
Пети дом…………………………………………………………………………………. 55
Шести дом……………………………………………………………………………….. 55
Седми дом……………………………………………………………………………….. 56
Осми дом………………………………………………………………………………… 56
Девети дом………………………………………………………………………………. 56
Десети дом………………………………………………………………………………. 57
Единадесети дом………………………………………………………………………… 57
Дванадесети дом………………………………………………………………………… 57

Черната Луна в знаците………………………………………………………………………. 58


Овен……………………………………………………………………………………… 58
Телец…………………………………………………………………………………….. 58
Близнаци………………………………………………………………………………… 58
Рак……………………………………………………………………………………….. 59
Лъв………………………………………………………………………………………. 59
Дева……………………………………………………………………………………… 60

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 2
Везни……………………………………………………………………………………… 60
Скорпион………………………………………………………………………………... 60
Стрелец………………………………………………………………………………….. 61
Козирог………………………………………………………………………………….. 61
Водолей…………………………………………………………………………………. 61
Риби……………………………………………………………………………………... 62

Приложение…………………………………………………………………………………… 63
Намиране на мястото, в което съвпадът Луна/Черна Луна изгрява………………… 63
Съвпади на черната Луна с лунните възли…………………………………………… 64

От автора……………………………………………………………………………………… 68

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 3
ПРИКАЗКА ЗА ЧЕРНАТА ЛУНА
Преди много време, когато Млечният път се извивал и оформял своята спирала, когато
звездите в него били и само зародиши, а планетите не съществували, се решило да се създадат
такива места в космоса, където първичният импулс на всяко ново начало да се подържа жив;
места, където този импулс да се възстановява всеки път, когато новото начало се нуждае от
захранване с девствената енергия на своето раждане.
Ще попитате: "Защо Бог не зарежда с енергия всяко ново начало?" Той го прави, но
еднократно. Бог се развива постоянно, както всичко, което е живо и еволюира. Той не може да
създаде две еднакви неща, нито да повтори две действия. Той подхранва с енергия всяко ново
начало и еволюира, както и творението. А първоначалният импулс на раждането на нещо ново
носи най-силната и важна информация за него. То е като раждането на човек и съставянето на
хороскоп точно за момента, в който той е получил някаква неповторима комбинация от енергии,
които ще ръководят еволюцията му в рамките на дадено прераждане. Това се случва и при
раждането на всяка мисъл, идея и всяко друго ново начало. Неповторимата енергия на раждането
и неповторимата енергия на завършека или смъртта са една и съща енергия в миговете на
нейната цялостна трансформация. При раждането енергията се преобразува, за да работи във
физическия свят. При смъртта същата тази енергия се преобразува, за да премине в полетата на
другите измерения. Всяко нещо се ражда в едно измерение, за да спре да съществува в друго.
Моментът на преминаване на енергията от едно измерение в друго е най-важен за
еволюцията на съзиданието, върху което тя работи. Това съзидание може да е всичко - мисъл,
чувство, живо същество, идея, проект, мечта. То може да е действие или състояние. В което и
измерение да се проявява то, принципите на раждането и смъртта са едни и същи -
трансформация на енергията.
Тогава се решило, че енергията, която се ражда в различните измерения, трябва да се
запазва в достатъчно чист вид през целия процес на нейната еволюция и трансформация и поради
това трябва да се създадат места, в които това да стане възможно, места без собствена еволюция,
изкуствено създадени полета, в които енергията да се складира до момента на нейната пълна
трансформация и преминаване в друг вид и друго измерение.
Тези места се създавали за първи път, когато се формирала тази галактика, и били различни
за всяко измерение. Те били много сложни, изкуствено създадени и подържани полета.
По това време имало доста проблеми с енергията в четвърто измерение. В него тя била
много неустойчива и преминавала веднага в трето или пето измерение, без да задоволи
еволюционните потребности на обитателите на четвърто измерение. Тази криза била
провокирана от интензивните процеси на съзидание в трето измерение. Тогава се раждали нови
галактики и енергията била силно привличана от трето измерение, в което ставало това.
Със зараждането на всяка звездна система се създало такова място, което да задържа
енергията в четвърто измерение достатъчно дълго време в първоначалния й вид. Такова място е
Черната Луна.
След процеса на активно формиране на материята в трето измерение тези места продължили
да съществуват, понеже се оказали подходящи за пречистване и подържане на енергията на
обитателите в четвърто измерение.
А сега ще ви разкажем как се е родила Черната Луна.
Много отдавна, когато още я нямало Земята и другите Планети, от вътрешната страна на
орбитата й съществувала Първичната Луна, която била огромен облак от плътна газова материя.
Той съдържал ядрата на вътрешните планети, на Луната и Слънцето. Този облак се простирал
почти до Орбитата на Юпитер, която била по-различна от сегашната. Тогава се били оформили
вече седем планети след орбитата на Плутон, от които сега съществуват само три и са най-стари
в Слънчевата система. Останалите четири вече не са в трето измерение. Тогава са съществували и
Плутон, Нептун, Уран, още три планети, чиито орбити били между Уран, Нептун и Плутон.
Съществували вече Сатурн и Прозерпина, а Юпитер още се формирал и не било приключило
развитието му като материален обект. Съществувал е вече и Фаетон с неговата странна и
необикновена орбита, който е пътувал между света на оформените вече планети и спътници и

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 4
утробата на Първичната Луна, в центъра на която Слънцето подготвяло с енергията си раждането
на другите планети.
В огромния облак, наречен Първична Луна, се съдържали ядрата на Старата Луна, Марс и
облака на Първичния Меркурий, който бил още по-силно сгъстена газова материя от тази на
Първичната Луна. В първичния Меркурий пък съществували ядрата на Меркурий, Венера и
Вулкан. От вътрешната страна на орбитата на Вулкан има още една планета, която се ражда от
друг малък облак около Слънцето, още по-плътен от облака на Първичния Меркурий.
Първичната Луна е била управлявана от една духовна същност. Ядрата на Старата Луна и
на Марс, подобно на човешки зародиши, вече са имали определени свои духовни същности, но те
не присъствали постоянно в тези ядра, а насочвали енергия към зародишите, за да спомогнат
оформянето на планетите. Когато дошло време за тяхното раждане, голяма част от материята на
Първичната Луна се трансформирала, сгъстила и насочила към ядрата на Старата Луна и Марс.
Постепенно били оформени двете планети и единият спътник на Марс - Деймос.
Старата Луна се оформила като голяма планета в трето измерение, която по-късно в
следствие на космически катаклизъм се разделила на сегашната Луна, Земята и другия спътник
на Марс - Фобос.
След образуване на Старата Луна в нея се вселила духовна същност, която по-късно
преминала в сегашната Луна, а на Земята и Фобос започнали да се вселят нови духовни
същности. Тогава Гея пристигнала в Слънчевата система, за да управлява самостоятелно небесно
тяло. Преди това тя управлявала заедно с други духовни същности метеоритен поток.
Част от материята на Първичната Луна се преобразувала и преминала в четвърто измерение.
Духовната същност, управлявала облака на Първичнната Луна, концентрира и привлича тази
трансформирана фина материя, която вече е била в четвърто измерение към себе си, и така се
образувала планета в четвърто измерение, наречена Черна Луна.
Духовната същност, управлявала Старата Луна, преминала в Луната.
Първоначално Черната Луна имала орбита около Старата Луна, но в друго измерение. Тя
кръжала около едно от своите деца. По-късно, когато Старата Луна се разделила, Черната Луна
останала в орбита около Гея и около Луната.
Нейната орбита е кръгова. Тя се движи заедно с точката на апогея на Луната, като изминава
една обиколка около Земята за приблизително девет години. Перигеят и апогеят се движат в кръг
около центъра на Земята. Кръгът, по който се завърта апогеят, е орбитата на Черната Луна (виж
фиг. 1). Това е изяснено и от третия закон на Касини, който, както и първи и втори закон,
формулирани през 1693 г., описват въртенето на Луната.
Когато се решава съществуването на Черната Луна, се взема решение това място да служи
за пречистване на мислите и интуицията на същества в четвърто измрение.

Фиг. 1
За да стане това място подходящо за целта, върху неговото формиране започват да работят
и няколко цивилизации, на които е поставена тази задача.
Целта е била мислите, чувствата и емоциите да се Изчистват и възстановяват в
първоначалния им вид, в който са възникнали. Това е трябвало да стане място за реанимация на
техните тела, за които четвърто измерение е най-ниското, в което съществуват.
Черната Луна може да се разглежда като изкуствен обект, тъй като при създаването й е
използвана материята на Първичната Луна, но в това участие има не само духовната същност,

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 5
която е управлявала Първичната Луна, а и други същества. Те са създали средата там такава, че
да може да изпълнява функциите, за които ще разкажем по-на-татък.
Ако можехте да видите Черната Луна в четвърто измерение, тя би ви изглеждала като звезда
в гамата на индиговото.
Съществата, които сега използват това място, са участвали при създаването му, но с тази
мисия са били натоварени и по-висши същества. Те създали и една планета, която се движи
заедно с перигея на Луната и която се нарича Бяла Луна. Върху нейното създаване са работили
същите същества, създатели на Черната Луна.
Черната Луна изчиства мислите, чувствата и желанията, връща ги към първоначалните
характеристики, а Бялата Луна създава ядрата, зародишите на нови мисли, чувства и желания.
Новите мисли, чувства и желания са чисти от кармични обвързаности. Когато енергията,
която те привличат, започне да се използва от дадено същество, тя се смесва с енергията на
съществото и се променя. Променят се и желанията, и мечтите, и мислите. Тази енергия е като
чиста вода, сипана в различно чисти съдове. Колкото е по-мръсен съдът, толкова по-силно се
променя водата. Но винаги новите мисли, чувства и желания, както и новата вода изчистват
старите наслоения. Поради тази причина съществата предприемат нови и нови съществувания, за
да изчистват кармата си. Новите съществувания винаги дават много нови мисля, чувства и
желания.
Поради това, че Бялата Луна създава нови и кармично чисти мисли, чувства, желания, тя се
приема за положителна. Изчистването винаги е свързано със страдание. Затова и действието на
Черната Луна се приема за негативно.
А сега ще ви разкажем какво значение има за нас Черната Луна.
Това тяло за нас има силно положителни вибрации по отношение на точното и вярно
възприемане на нещата. За нас, цивилизациите, за които четвърто измерение е най-нисше, това е
място, където временно пребиваваме, за да придобием по-голяма яснота на възприятие. Това
включва не само мисленето, а цялостната чувствителност на всички сетива. Тази чувствителност
е изострена в четвърто измерение. Сетивата в него са повече, отколкото в трето. И телата от
четвърто измерение осъществяват по-лесно връзка с по-висшите тела от другите измерения,
отколкото това е възможно за физическото тяло.
Когато някой от нас, които обитаваме тела в четвърто Измерение като най-ниско, загуби
или понижи своята чувствителност, или прекалено силно се увлече от определен тип мислене,
той се нуждае от място като това. Там се освобождава от своите навици на мислене и усещане, за
да може, връщайки се към своя свят, да получи много нова информация и опитности.
Всяко продължително занимание, всеки дълготраен тип мислене и всяко продължително
отдаване на определено чувство води до застой и канализира енергията в определена посока. По
този начин се потиска чувствителността на други типове енергия, а оттам и развитието.
Ние използваме времето, когато сме пасивни, за да посещаваме места като Черната Луна с
телата си в четвърто измерение, където те се обновят енергийно и където оставаме в полуактивно
състояние.
По време на това състояние ние преобразуваме фината енергия, от която са съставени
телата ни в четвърто измерение. Изчистваме енергията, която обикновено потича през тях. Един
вид изчистваме енергийната памет, съставните си частици. Все едно вие да се подложите на
облъчване, което да изчисти енергийната памет на вашите клетки. Ние прибягваме до това
доброволно, когато се нуждаем от промяна в начина на възприятие, чувствителност и живот.
Това може да се случи в период от съществуване в четвърто измерение, в който сме решили да
трансформираме телата, които сме изградили, да започнем един вид нов живот в тях. Не можем
да го правим постоянно, тъй като разнородната енергия също изтощава. Това не би ни позволило
да канализираме част от енергията, която привличаме, и да реализираме нещо в това измерение.
И двете крайности са вредни - както прекаленото приспособяване към определен тип енергия,
така и опитът постоянно да променяме типа на енергията.
На Черната Луна могат да пребивават и хора с телата си в четвърто измерение. Това може
да става по време на сън и съзнателно. Там тези хора изчистват своите канали за връзка с по-
висшите си тела и също с другите измерения, повишават чувствителността си и освобождават

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 6
мисълта си. Те губят временно способността да канализират мисълта си в определена посока и
така придобиват способност да приемат мислите на другите, да ги чувстват, усещат и разбират
по-добре. Те придобиват и способността да изграждат по-бързо връзка между собствените си
енергийни тела в четвърто измерение и тези на другите хора. Така получават информация за
другия човек, която се съдържа в телата му от четвърто измерение. Те могат да влияят върху тези
тела, да променят притока на енергия в тях. Във вашия свят това се нарича магия. И не е
позволено. Не всички хора го правят съзнателно, но повечето посещават Черната Луна с такава
цел - да могат да манипулират другите, променяйки начина, по който телата им в четвърто
измерение привличат и боравят с енергията. Изграждайки канали между себе си и другия човек,
по тях те лесно могат да насочват енергията, която за съжаление често е отрицателна. Като
ретранслатори на енергия те привличат определен тип от нея и я насочват към човека, с когото са
изградили канал.
Гадатели и пророци - всичките са посещавали Черната Луна по време на сън, а някои и в
будно състояние. Те са изградили връзка между себе си и нея посредством енергийната
настройка на собствените си тела към нейните вибрации. Тази връзка между менталните им тела
и енергията на Черната Луна може да се оприличи на станция, уловена от радиоприемник. Такива
хора се научават да настройват мисленето си в будно състояние на определени вълни, които са
сходни по характеристика с тези по време на сън.
Те изграждат, както вече казахме, енергиен канал, по който проникват в енергийната памет
на другите хора. Черната Луна настройва човешката мисъл да прониква в различни
информационни полета и да черпи информация от тях. Това може да са полета на отделни хора,
раси, нации, както и на целия човешки архетип. Такива хора могат да улавят по-лесно и
посланията от чужд разум, тъй като вибрациите на Черната Луна правят техните астрални, емо-
ционални и ментални тела много по-възприемчиви и лесно променящи се. Лесната промяна на
енергийния фон на тялото го настройва към различни вълни и енергии. Приемането на
информация, каквато и да била тя, е установяване па синхрон между приемника и източника.
Понеже способността за бърза промяна на енергията и нейните характеристики създава
силен динамизъм в менталното и емоционалното тяло, човек може да изгуби контрол над този
процес. Във вашия свят това се класифицира като полудяване. А всъщност е много бързо
превключване от един към друг информационен поток. Информацията изглежда несвързана, но
сама по себе си е вярна, само че е поднесена неконцентрирано и непоследователно.
Контролът над енергийния динамизъм е най-важен, когато човек реши да се занимава с
приемане на информация от различни информационни полета.
Черната Луна подържа тези способности у всеки човек, но поради неверието на хората в
собствената им интуиция и скептиицизма им по отношение на тези неща те са в непроявено
състояние.
Развивайте интуицията, доверявайки й се. Това ще увеличи процента на правилните
решения, които вземате в живота. Интуицията работи винаги, във всеки човек, успоредно с
мисленето му. Развиването й означава улавяне на това, което чувствате, че е правилно, без да го
обмисляте и да разсъждавате върху него. Първото нещо, което ви хрумне, е това, което ви
изпраща интуицията. Тя е отговорът на информационните полета, до които вашето същество дос-
тига. За да се развие мисленето обаче, вие насочвате мисловната енергия в друга посока и
съзнателно се опитвате да работите с нея. Така придобивате способност да работите с
мисловните енергии, което е също толкова важно, колкото и способността да получавате
интуитивни отговори. Вярвайте на интуицията си и на мислите си. Не се притеснявайте, че няма
да достигнете до един и същи резултат. Важен е процесът на обучението ви да боравите с тези
енергии.

ЧЕРНАТА ЛУНА ВЛИЯЕ СИЛНО НА ЗЕМЯТА КАТО ЦЯЛО


На всеки 27 дни Луната преминава през точката на своя апогей и прави съвпад с Черната
Луна. Понеже двете тела са в различни измерения, физически сблъсък не се осъществява, но има
силен енергиен сблъсък. Той влияе негативно както върху отделния човек, така и върху цялото

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 7
човечество. Как ще повлияе на отделната личност зависи от нейната чувствителност на
влиянието на това тяло и от това в кой дом и знак от хороскопа се случва съвпадът.
Част от "материята" в четвърто измерение се откъсва и разпръсква. Част от нея попада и на
Земята.
Понеже лунната орбита е наклонена спрямо небесния екватор и ъгълът между тях се
променя от минус 5° 9' до плюс 5° 9', деклинацията на Луната е от 0° до 28° 46'.
Когато искате да намерите къде е мястото от земната повърхност, което е най-засегнато от
енергийния сблъсък между Черната Луна и Луната, проверявате първо на коя дата и в кой час се
случва това. Информация може да получите от някои ефемериди. Ще дадем датите и часовете за
2006 година в Приложението.
След това търсим на кое място този съвпад Луна/Черна Луна се явява изгряващ, т.е. съвпада
с Асценданта за това място, дата и час.
Ще попитате: "Защо Асцендентът, а не например МС, която е най-високата точка от
еклиптиката в този момент и на това място?" Много е важен моментът на изгрева на едно
небесно тяло. Изгревът е моментът, в който за пръв път се докосваме до енергията на дадено
тяло. Тя за пръв път достига до нас. Тя е нещо ново за нас и информацията, която носи, е
необикновено силна. Точката на изгрева е Мястото, в което енергията "спира" там, където оставя
най-трайни следи (виж фиг. 2).
А - точка на изгрева
в т. А - космичното тяло е на Асцендента
Б - точка на залеза
в т. Б - космичното тяло е на Десцендента
В - пряко огрятата точка, който съответства на МС
в т. В - космичното тяло е на МС
Точки А и Б са най-важните, защото в тях се извършва трансформация на енергията на това
тяло. Това е като фуния, през която тече вода. Скоростта на движение на водата е най-висока по
краищата на фунията. Така и тук енергията е най-интензивна в крайните точки, в които се среща
със съответното тяло.
Ще попитате: "Защо не вземаме Десцендента?" Защото в точката на Асцендента енергията
на космичното тяло се преобразува, за да започне да действа на съзнателно ниво на дадено място,
и ще спре да действа, когато тялото застане в точката на Десцентента за това място. Тогава

Фиг. 2

енергията на небесното тяло ще се преобразува и ще продължи да действа на подсъзнателно


ниво за съществата на съответното място. Казахме, че Черната Луна много силно влияе на
подсъзнанието, на будичното, менталното и астралното тела, но тя влияе най-вече върху
запазване енергията на новите начала в първоначалния й най-чист вид. А всеки изгрев, на което и
да е небесно тяло, носи нови начала за точката на изгрева. Точно затова този съвпад ще влияе
най-силно на мястото, където изгрява, по-слабо на мястото, където залязва, и почти незначително
на местата, където са МС и ИС.
В приложението към книгата ще обясним накратко как се изчисляват географските ширина
и дължина на мястото, където изгрява съвпадът Черна Луна/Луна.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 8
АСПЕКТИ С ЧЕРНАТА ЛУНА
Сега ще разгледаме аспектите на планетите с Черната Луна. Ще работим само с орбиса от
един градус за всички аспекти. Ще приемем един аспект за особено силен, когато аспектираната
планета е на един и същ градус с Черната Луна.
Ще опишем само аспектите с планетите, за чието движение съществуват ефемериди, както и
с Вулкан, който се отклонява на не повече от 2° от Слънцето. Аспектите със Слънцето са и
аспекти с Вулкан.
Древните автори са смятали, че точки, каквито са лунните възли, върховете на домовете,
арабските точки, нямат орбиса при аспект, защото нямат собствена светлина, тъй като не са
реални обекти в трето измерение. Също така са работили само с аспектите към тези точки, а тях
самите никога не са разглеждали като транзитори, а единствено като промисори. Тези точки са
градуси от зодиака, в които има множество космични тела, най-близките от които се виждат, но
понеже се движат много бавно от гледна точка на Земята, не могат да бъдат транзитори. Това са
неподвижните звезди с тяхната енергия, която определя енергията на съответния градус, в който
се намира дадена точка.
Тъй като Черната Луна е реален обект в четвърто Измерение със свое собствено движение,
ще я разглеждаме и като транзитор, и като проммисор. Също трябва да се има предвид дали
движението и е право, или ретроградно. То не е равномерно. Има ефемериди само за Черната
Луна, в които е дадено точно нейното движение, а в някои ефемериди е дадено движението й за
всеки ден, наред с това на останалите планети. Не е точно да се приема приблизителна
денонощна стъпка от 6 минути.
По отношение на орбисата на аспектите ще се придържаме към един градус. Това е така,
защото трябва да се работи с точни аспекти, тъй като всяко ъглово разстояние има своя собствена
неповторима енергия. Вие работите само с тези, които най-силно влияят на хората, и ги наричате
мажорни, а някои по-слабо влияещи - минорни.
В определен етап от еволюцията на физическата материя някои от ъглите влияят особено
силно, но те трябва да са съвсем точни, за да се усети цялата сила на влиянието.
Хората от древността са знаели това и са използвали точните пропорции, за да получат
точните ъгли с максимално силна енергия и влияние върху физическия свят. Така са работили и
астролозите, но тези знания са се изопачили в известна степен. Когато хората си върнат знанията
за пропорциите, ще достигнат и до тази изгубена мъдрост. Тогава и животът ще стане по-лесен и
изискващ по-малко усилия. Ще придобивате енергия от космоса, без да се налага да рушите
физически източници за това.
Много рядко в хороскопа липсва точен аспект с поне една планета или точка, но ако все пак
е така, то това е човек, който не посещава Чарната Луна на сън и телата му в четвърто измерение
все още не изграждат връзка с това небесно тяло.
Причината може да е, че настоящото пререждане е първо на тази планета. Човекът може да
идва от друг свят или да е млада душа. Възможно е и да е извисена духовна същност, която има
много чиста и стабилна връзка между отделните си същности, и енергията на Черната Луна да не е
необходима, понеже човекът сам успява да поддържа съзнанието и емоциите си чисти от
обективни фактори, предизвикващи промяна в енергиите. Това са изключително редки случаи.
Планетата или планетите, които Черната Луна аспектира, символизират най-достъпната
енергия, спомагаща за изчистване и възстановяване на мислите и чувствата. Този процес е
мъчителен и свързан със страдание най-вече, когато му се противопоставяте.
Тълкуванията, които ще направим на аспектите, са валидни както за рожден хороскоп, така
и за транзити от и към Черната Луна.

СЛЪНЦЕ
В море от любов изкъпи ни.
Стопли измръзналите ни сърца.
С лъчи от злато погали ни.
И от душите ни измий скръбта.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 9
Прекрасната звезда, даряваща ви живот, носи светлина в сърцата и умовете ви. Това трябва
да го помните винаги и да посрещате изгрева й с най-голямо благоговение и надежда, а залеза със
смирение и благодарност. Само така ще получите даровете, които носи енергията й.
Слънцето има силно положителна енергия. Тя влияе върху целия организъм в трето
измерение и върху всички енергийни тела на човека в четвърто, пето и шесто измерения.
Човешките същности са седем на брой - по две в четвърто и пето измерения и по една в трето,
шесто и седмо. Духът е в седмо измерение, а душата на човека е в шесто.
Положителното влияние на слънчевата енергия се изразява в това, че тя действа като
обединител на човешките същности. Тя спомага за тяхното взаимодействие като система, така че
да работят като част от цялото. Точно поради това е много важна за живота на планетата. По
същия начин тя влияе и на животните и растенията. Енергията на Слънцето задържа човешките
духове близо до нашата планета и прави възможно въплъщаването на душите във физически
тела. По този начин благоприятства еволюцията на човека посредством материята, която е най-
прекият, но и най-трънлив път на развитие.
Ако я нямаше тази обединяваща енергия, човек нямаше да може да изгради достатъчно
плътно материално тяло и щеше лесно да се отделя от него при трудностите и изпитанията, а
това само би забавило еволюцията му.
В окултната литература съществуват данни, а езотеричните школи още от древността са
пазели знание за същности, обитаващи Слънцето. Това са високоразвити духовни същества,
които обитават енергийни форми. Те наистина имат форми в това измерение, които съществуват
много дълъг период от време в сравнение със земния живот. Те са лесно променящи се и
изключително сложно устроени. Тези същества са духовни водачи на хората и на повечето
обитатели в Слънчевата система. Те са много всеотдайни и извършват огромна работа, целяща
равновесието и хармонията в тази част от космоса.
В четвърто измерение съществува звезда на мястото на Слънцето. Тя е негативна.
Съществата, които я обитават, служат на злото. Но за това няма да пишем тук.
Слънцето е прекрасна звезда. С енергията си то е помогнало за формиране на планетите.
Съществата, които работят там, са допринесли за формиране на цялата Слънчева система, като са
влияели и влияят върху промените, настъпващи в нея. Разбира се, участвали са и много други
същества. Повече от пет милиона години ще има живот около Слънцето. То няма да угасне
скоро. Еволюцията на звездите, както и на всяко небесно тяло, зависи от еволюцията на
съществата, които ги обитават. Те взаимно си влияят.
Слънцето действа на забравата. Заедно с други звезди, но основно то и Нептун, ви дават
възможност да забравите миналото и предишните инкарнации, което е особено важно за
физическото ви съществуване и за правото ви на избор и свободна воля.
Черната Луна влияе обратно на Слънцето по отношение на забравата. Тя ви дава
спомнянето. Предоставя ви достъп до минали преживявания, до извора на всяка мисъл, чувство
или събитие. Влиянието на аспектите между Слънцето и Черната Луна е върху способността на
човек да се откъсва от материалния свят. Колкото по-добре е поставена Черната Луна, толкова
повече този процес ще се благоприятства.
При неблагоприятните аспекти човек ще чувства емоционално напрежение,
неуравновесеност, превъзбуда, понеже Черната Луна има различна енергия от тази на Слънцето.
Аспектите със Слънцето са и аспекти с планетата до него, която се отклонява на не повече
от 40 минути от (Слънцето, а също и с Вулкан, който се отклонява до 2 Градуса от Слънцето.
Планетата до Слънцето влияе на нишите чувства и емоции, поради което аспектите на Слънцето
с Черната луна влияят много силно върху връзките между човешките същности.

СЪВПАД
Отрицателното влияние се изразява в чувство за ранимост у такива хора, поради
неразбиране, неприемане, несподеляне на чувствата им.
Това са емоционално неуравновесени хора. Те съвсем посредствено и без задръжки
изразяват чувствата, мислите и желанията си. Много податливи са на влиянието на други хора,
лесно раними, сензитивни по отношение на чувствата.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 10
Положителното влияние на този аспект е свързано с топлота на чувствата. Те са много
влюбчиви, всеотдайни към любимия човек.
Тези хора лесно се откъсват от физическата действителност и се чувстват добре, погълнати
от вибрациите на висшите си същности. Те се оттеглят в свят на мечти и чувства и престават да
са физически активни в такива моменти.
При транзит този аспект носи откъсване от света на материята и потъване в мечти, копнежи,
планове; дава събития, раняващи чувствата.

ПОЛУСЕКСТИЛ
Това е най-положителният аспект, защото не е прекалено силен, т.е. енергията му е лесно
усвоима и същевременно е благоприятен.
Положителното влияние определя хора с леки сърца, които не обременяват емоциите си с
нищо отрицателно. Те са чисти, приемат всичко положително, не си слагат нищо лошо на
сърцето. Тези слънчеви хора са весели, открити, обичливи, добри компаньони.
Те остават свързани с физическата материя и не позволяват чувствата да ги откъснат от
реалността. Емоционалните им тела не действат с енергията си за откъсване от физическото,
когато са активирани от някакво силно чувство.
Отрицателната проява е лекомислие в чувствата и в действията. Те се впускат в някаква
любов, без да са сигурни, че тя е нещо реално. Просто обичат да са влюбени, но това понякога
може да нарани друг човек, без те да са го искали.
При транзит аспектът дава приятно и необвързващо събитие, свързано с емоционалния
живот.

ПОЛУКВАДРАТ
Положителното влияние на този аспект почти не може да се усети.
При хората, при които съществува в радикса, този аспект се проявява в болезнена ревност.
Тя не е провокирана от желание за притежание, а от страха да не бъдат самотни, изоставени,
ранени. Понякога, когато бранят егото си, могат да станат жестоки. А то лесно може да бъде
наранено, ако усетят пренебрежение у другите.
Тези хора не могат да се държат адекватно в материалния свят. Те губят притежанията си
понеже не могат да изградят добра връзка между физическото и висшите си тела.
При формиране на този аспект чрез транзит може да се наблюдава депресия и понижено
самочувствие, защото той освен ревност може да даде и комплексиране. Човекът се чувства
нежелан, отхвърлен и егото му създава комплекси, които са израз на самозащита.
Проблеми със сърцето и гръбначния стълб при транзит. Гръбначният стълб и сърцето са
органите, които отговарят за връзката на физическото тяло с останалите човешки същности, а
при този аспект Черната Луна я възпрепятства.

СЕКСТИЛ
Тези хора са доста нежни, влюбчиви, непостоянни. При тях любовта идва бързо и бързо си
тръгва. Чувствата им не са дълбоки, но те изразяват емоциите си по един много бурен начин.
Плачат, молят се, обиждат. Те са постоянно неудовлетворени и не могат да познаят истинската
любов. При тях любовта идва лесно, но това са все нови, зараждащи се чувства, без дълбоки
корени.
Тези хора лесно осъществяват връзка с другите си тела и тя им дава информация и
енергийни импулси, с които Обикновено не се справят с лекота и реагират доста бурно, понеже
физическите им тела са проводими за висшите вибрации, но не са приспособени да ги защитят
рационално.
В живота си те нямат големи изпитания, но демонстрират такова страдание, все едно че
изживяват нещо голямо И силно. Те са галеници на съдбата, но понеже не го осъзнават, се
превръщат в мъченици в собствените си очи.
При транзит този аспект носи голяма енергиийна проводимост на физическото тяло и човек
се чувства превъзбуден. Той реагира необмислено и импулсивно. Може да има положително
събитие, което да го накара да се почувства щастлив, макар и заради нетрайна любовна авантюра.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 11
КВАДРАТ
Положителното действие на този аспект дава постоянство в чувствата и воля. Сърцето също
влияе върху волята на човека.
При този аспект Черната Луна действа негативно на връзката на физическото тяло с
останалите същности на човека.
Отрицателното влияние се проявява в множество разочарования и страдания, чувства, които
остават неразбрани и най-често премълчани и несподелени. Този аспект дава силни и дълбоки
емоции, но непроявени на повърхността. Това създава големи проблеми, особено в пубертета и в
критическата възраст, когато тези хора изпитват емоционална неудовлетвореност, но точно в
тези периоди те най-добре усещат силата на своята способност да изпитват дълбоки, разтърсващи
чувства.
При транзит връзката на физическото с останалите тела Може да отслабне доста, особено
ако Слънцето е неблагоприятно поставено в хороскопа и човек може да има проблеми със
сърдечната дейност и с гръбначния стълб. Но това може да се случи при транзит на Черната Луна
към Слънцето, а не на Слънцето към Черната Луна. Последните квадратури се формират по два
пъти всяка година и не действат особено силно. По-сериозен проблем може да се наблюдава, ако
съществуват и други неблагоприятни въздействия по същото време.

ТРИГОН
Това са хора с много чувства. Те трудно се съсредоточават върху някакъв обект. Опитват се
и искат да обичат много хора, насочват чувствата си към много обекти, но не са достатъчно
задълбочени. Те обичат заради самата любов. Когато обектът на чувствата им по някакви
причини изчезне, те не страдат, нито се отчайват, а веднага насочват тази енергия към някой друг
и го правят така добронамерено и искрено, че веднага печелят взаимност.
Това е аспект, при който хората лесно получават енергия от своите висши тела, но трудно я
задържат. Те лесно получават нови импулси, но също така лесно губят първоначалната им
енергия, понеже не ги подхранват с нова енергия. Предпочитат силната, разтърсваща енергия на
все нови и нови начала, отколкото да подържат съществуването на старите.
Отрицателната проява на този аспект се наблюдава, когато човек дотолкова се отдаде на
своя чувствен свят, че спре да се занимава с каквото и да било друго. Енергията му тече само в
тази посока и съществуването му се превръща в проблем. В очите на другите той е романтик,
психически неуравновесен и нестабилен, неспособен да се справи с материалния си живот.
При транзит може да има влюбване или нов творчески импулс, който да накара тези хора да
поставят ново начало в живота си.

КВАДРАТ И ПОЛОВИНА
Този аспект е много неприятен. Той дава силни разочарования в чувствата, озлобяване,
бягство от чувства, най-мече от любовта и затваряне. Това са хора, които сами се лишават от
радостите на живота, от това да имат позитивни чувства. Те предпочитат да мразят или да са
надменни, понеже са несигурни в способността си да даряват щастие.
Тези хора се вкопчват в материалния свят и се затварят за нови импулси. Те не допускат
притока на енергия да е свободен, поради страх от отделяне от плътната материални
действителност и от това да не загубят сигурност и почва под краката си.
Тук също не се забелязва положителна проява на аспекта. Но, ако това е човек много
духовно извисен, той може да се откаже от личната любов в името на общочовешката,
алтруистична любов. Това е голяма рядкост. Много учители на човечеството имат този аспект. Те
трансформират личните си чувства и ги насочват към всички хора.
При транзит се случва събитие, което ви плаши и принуждава да се свиете в себе си и да
почувствате самота, или ще носи проблеми при реализиране на творческите способности.
Проблематично е и отварянето на чакрите и енергообмена на физически план. Това може да се
прояви като отпадналост и анемия.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 12
КУИНКОНС
Този аспект кара човек да се опитва да постигне някакво единство между света на мислите и
чувствата си. Той е сравнително позитивен, но обикновено хората проявяват отрицателната му
страна, ставайки пресметливи в чувствата и превръщайки ги в обект на търговия. Всяка мисъл,
която ви кара да разменяте чувствата си срещу каквото и да било, дори срещу взаимност, е
порочна, а много често този аспект носи точно това.
Отрицателното му действие се състои в опита чувствата да бъдат насила поставени под
контрола на мисълта, а положителното е това, че човек се опитва да включи здравия разсъдък в
чувствата си. Това означава чувствата да имат някакъв мотив и цел, която е обмислена и приета
не само чрез емоциите, а и чрез мисълта, когато я налага връзката между менталното и
чувственото тяло.
Човек може да изпадне в такива емоционални крайности, че да загуби контрол не само над
чувственото, но и над физическото тяло и да бъде квалифициран като луд.
Борбата между менталното и емоционалното тяло позволява енергията на Черната Луна да
действа по-силно от тази на Слънцето и това дава възможност човек да се отделя лесно от
физическото си тяло, но пред него стои предизвикателството да се научи да балансира енергията,
която постъпва от емоционалното и менталото му тела.
При транзит този аспект носи повишаване на чувствителността към импулсите на
емоционалното тяло и нужда от компромис с някои свои принципи и начини на мислене.
Съществува отхвърляне и неразбиране от околните. Също проблеми от любовен характер.

ОПОЗИЦИЯ
Това е най-негативният аспект. При него емоционалният дисбаланс е най-очевиден. Човекът
е раздиран от противоречия, неспособен да се задълбочи в никое чувство, понеже с възникването
му той веднага противопоставя друго и го прави подсъзнателно от страх, но не от нараняване, а
от загуба на контрол над чувствения си свят. Тези хора смятат, че ако се отдадат на някакво
чувство, ще загубят своята самостоятелност и свобода. Понеже не чувстват сигурност в
емоционалния си живот, обикновено са нервни, напрегнати и избухливи. Емоциите им избликват
в момент, когато отрицателните енергии са взели връх. Държат се истерично и непредсказуемо.
Тези хора трудно се справят с балансирането на енергията си, което говори за недобра
връзка между отделните им същности.
Положителното е, че в живота си имат събития, които ги подтикват да се престрашат и да
направят своята крачка към нефизичните преживявания, без да губят връзката си с физическия
свят и контрола над него. По този начин ще го обогатят и ще се освободят от страховете си, че
може да загубят контрол над себе си.
При транзит се чувства емоционален глад и неудовлетвореност. Раняване на чувствата,
раздяла с любим човек. Психични проблеми, свързани с чувството за самосъхранение и
себеконтрол. Събития, потискащи егото.

ЛУНА
Изпълва се Луната с бисери,
вълшебна фея във нощта.
Покой дарява тя на мислите,
душите ни обвива в самота.
Открий лицето си, девице,
след шум и дневна суета!
Вземи ни в свойта колесница
и ни дари с магията на съня!

Луната управлява емоционалното тяло и връзката му с физическото. Планетата до Слънцето


преди Вулкан управлява нашите чувства, претворени на физически план. Емоционалното тяло
улавя импулсите от духа и ражда емоциите. След това ги предава на физическото тяло. Точно

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 13
този процес на раждане и препредаване се управлява от Луната. Планетата до Слънцето
управлява улавянето на емоцията от физическото тяло и реализирането й в чувство посредством
включването на ума и волята на човека. Проявата на което и да е чувство зависи от човешката
воля и разум. Но ако те не се включат, то остава само като подсъзнателен импулс.
Значението на Луната е най-голямо за човешката психика. Нейната енергия влияе най-силно
върху психичното тяло. То е настроено към вибрациите на тази планета поради това, че тя служи
като антена, която улавя и предава космични импулси, необходими за съществуването на пси-
хичните тела на хората. Тя е като ретранслатор на енергия. Ако не съществуваше това небесно
тяло, човешкото същество щеше да бъде със силно притъпени нервни импулси. Щеше да е
психически нечувствително, понеже нямаше да може да издържи на енергийната психична атака
на космоса, без омекотяващото действие на енергията на Луната. Човешките психични/
емоционални тела щяха да са устроени така, че да провеждат само най-силните психични им-
пулси, идващи от космоса. Към по-слабите нямаше да са Чувствителни, понеже космичните
импулси биха разрушили физичното тяло, ако провеждат всяка енергия. Човешките емоции щяха
да бъдат много по-бедни, ако не съществуваше Луната.
Луната улавя и най-слабите космични импулси и ги предава под формата на енергия, която
е достъпна и безопасна за човека. Колкото е по-чувствителен човек към влиянието на Луната,
толкова по-чувствително психично тяло и по-богат емоционален свят има. Това зависи от
положението на Луната в радикса и нейните аспекти.
Точно поради това, че Луната толкова силно привлича космична психична енергия, се е
наложило създаването на (Черната Луна в непосредствена близост до нея. Така двете тела си
влияят много положително при енергообмена.
Черната Луна привлича психична енергия, необходима за възстановяване на телата в
четвърто измерение. Това е енергия на лечението. Психичната енергия, която привлича Луната, е
на подържането и захранването. Така, че и двете влияят на едни и същи тела, но по различен
начин.
Най-често срещани са аспектите на Черната Луна с Луната, тъй като тя е най-бързо
движеща се.
Тези аспекти действат най-силно от всички аспекти на Черната Луна. Действат предимно на
астралното и психичното тела на човека, както и тези със Слънцето, но аспектите с Луната
повишават чувствителността на тези тела.

СЪВПАД
Този аспект е най-силен. При него хората са емоционално нестабилни, с постоянни изблици
на бурни емоции, Непостоянни, несигурни, много чувствителни, раними.
След тежко психично зоболяване в минал живот могат да се родят такива хора. Те все още
носят спомена и връзката с миналото. Изграждат емоционални тела, които са способни да
предават много силно своите енергийни импулси на физическото тяло. Физическото тяло не
може да спре притока на психична енергия и тя завладява волята и мисълта на човека. Той
реагира на най-слабите вибрации от другите светове и трудно запазва психично равновесие.
Положителното влияние на аспекта е, че тези хора са сензитивни. В най-добрия случай,
който не се среща особено често, това може да е човек с парапсихични способности. Но той
трябва да има други благоприятни аспекти на Луната, които да му помагат да установи едно
стабилно психично състояние.
При транзит се наблюдава изнервеност, нестабилност в психичното състояние. Когато
транзитът е от Черната Луна към Луната могат да настъпят трайни психични увреждания, ако
има и други неблагоприятни транзити в хороскопа. Събития, повишаващи парапсихичните
способности на човека. Умът не може да контролира чувствения свят по това време.

ПОЛУСЕКСТИЛ
Това са хора с добри парапсихични способности, които често определят като интуиция. Те
са чувствителни, емоционални.
Непостоянни, имат слаба воля и се поддават на всеки подсъзнателен импулс. Силно
показват емоционалността си. Водят вътрешна борба с емоциите, които се стараят да скрият под

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 14
повърхността. Не умеят да управляват емоциите си с помощта на рационалния ум и това ги прави
несигурни във физическите им действия.
При транзит имат интуитивни прозрения. Случват им се събития, които ги учат да
контролират емоциите си.

ПОЛУКВАДРАТ
Нервни, напрегнати. Връзката на физическото с психическото тяло е слаба и трудно се
изгражда. Това създава огромно вътрешно напрежение, заради нереализираните на физически
план психични импулси. Те натоварват подсъзнанието и се превръщат във фобии, мании и
задръжки. Неспособност да се справят с емоционалните си потребности.
Положителното при този аспект е, че в такъв живот се случват събития, повишаващи
психичната устойчивост.
При транзит се наблюдава отпускане и психическа слабост. Събития, които изискват
справяне с психичното равновесие.

СЕКСТИЛ
Нежни, раними, чувствителни. Лесно осъществяват контакт между емоционалното и
физическото тяло, както и с емоционалните тела на другите хора. Те нямат силна воля, но имат
силна интуиция. Ако й се доверят, ще успеят да изградят един много съдържателен емоционален
живот.
Психичното им състояние е сравнително неустойчиво. Имат бурни емоционални
преживявания през ранното си детство. Околните ги определят като чувствителни, романтични и
мечтателни деца, които живеят в свой вътрешен свят.
При транзит положителното е, че се засилва интуицията и парапсихичните способности.
Положително се повлияват и чувственият и емоционалният свят на човека. Събитията засягат
емоциите и психичното състояние.

КВАДРАТ
Хора, които при благоприятни аспекти на Венера могат да се занимават с изкуство, тъй като
наситеният им емоционален свят търси проявление.
Нервни, неспокойни. С тях е неприятно да се общува, понеже лесно изграждат контакт с
чуждите емоционални тела и ги натоварват с излишна психична енергия. Лунатици. Натрапчиви
мисли, фобии и мании. Те вредят на другите със своята психична енергия. Активират чувствения
свят на околните.
Проблеми с обмяната на веществата.
При транзит могат да отключат своите психични способности или несъзнателно да навредят
на околните с енергията си. Неприятни събития, събуждащи вътрешни страхове. Изолация и
самоизолация, които повишават психичната неустойчивост, но при добро контролиране на
психичните енергии този аспект може да е полезен за повишаване на сензитивността.

ТРИГОН
Тези хора са много сензитивни и чувствителни. При тях изпитанията са малко, понеже са
много лабилни, а съдбата им е дала възможност спокойно да изразяват емоциите си, без да
срещат пречки и неразбиране. Те дори често скучаят и сами си търсят някаква форма на
мазохизъм, която да компенсира положителните им емоции. Те може да изглеждат
слабохарактерни, но всъщност са само отпуснати от липсата на съпротивление по пътя и лесно
изграждат контакти с чуждите емоционални тела и с емоционалното тяло на планетата. Често се
включват в някакви каузи, свързани с планетата. Те добре чувстват енергийното й замърсяване и
другите проблеми, свързани с Гея.
Транзитът повишава сензитивността и носи събития, които изискват вглеждане в начина на
живот. Положителна промяна, положителни емоции и контакти с много хора.

КВАДРАТ И ПОЛОВИНА

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 15
Непостоянни, нестабили, припрени, нервни, несигурни в себе си. Те вечно търсят приемане
и разбиране на своята емоционалност. Но е трудно да ги разбереш, защото постоянно се
променят.
Слаба воля и липса на мисъл в чувствата. Те избягват да разсъждават и изцяло се отдават на
вътрешното си усещане и реакциите им са по-скоро импулсивни, отколкото контролируеми.
Положителното е, че се ръководят от интуицията си в своите действия. Лесно възприемат
постоянно променящите се импулси, идващи от висшите им тела, което ги прави непостоянни.
При транзит човек се чувства изтерзан от непрестанния поток на нови психични импулси,
което изостря неговата емоционална чувствителност и цели да го научи да се справя с нея.

КУИНКОНС
При този аспект хората потискат вътрешния си емоционален свят. Те се срамуват от
изразяването на емоции и често страдат от комплекси. Отнасят се с недоверие към собствените
си емоционални импулси и пренебрегването им. Те задържат психична енергия в себе си и
емоционалния им свят става много интензивен. Не бива да правят компромиси със съвестта си.
Положителното влияние на аспекта е, че подлагат на анализ емоционалния си свят и се
стремят да бъдат съвършени по отношение на чувствата си. Те избягват негативните чувства и си
налагат самодисциплина в тази област
При транзит се случват събития, изискващи тайни и самоконтрол на чувствата.

ОПОЗИЦИЯ
Студени емоционално не поради неспособност, а поради нежеланието да изпитват
положителни емоции. Те имат силна воля и могат да преобразуват всеки психичен импулс както
желаят. Но това често им коства психично неудовлетворение и дисбаланс, тъй като еднотипната
психична енергия в психичното тяло създава дисбаланс и дисхармония. При някое критично
състояние могат да излязат от равновесие и това състояние да предопредели промяна в
психичното здраве.
Положителното проявление на аспекта е свързано с контрола над чувствата и желанията и
научаването да се справяш съзнателно с тези енергии.
При транзит събитията са свързани с повишена лабилност, неспособност да се оценят
правилно чувствата на околните, озлобяване, неправилно хранене, проблеми с баланса на
течности в организма.

ВУЛКАН
От алхимично злато изкови
броните на нашите души.
В тях Слънцето да заблести
с живителните си лъчи.
Да се представим пред света
с най-чистата си красота.
Зад блясъка на външността
да зърнем своята душа.
Енергията на Вулкан влияе много силно върху външния вид и конструкция. Тя влияе върху
изграждането на телата ни още в ембрионалния период, също оформя характеристиките на
човека, най-вече неговите тъкани. Формирането на костите, скелета и тялото като самостоятелна
единица става под влияние на Сатурн, както и зъбите, ноктите и косата. Но самите тъкани, от
които става формирането на костите, става под действието на Вулкан.
Цветът на кожата се определя от Венера, но самото изграждане на тъканите й става под
влияние на Вулкан.
Мозъкът се формира под влияние на Уран, Меркурий, Плутон, Нептун и Луната, но самите
тъкани, от които става това, се формират от Вулкан. И така е с всички тъкани, от които се
изграждат органите на човешкото тяло.
Вулкан влияе силно и върху темперамента на човека, Върху неговото самочувствие. Върху
поведението влияят всички планети по един или друг начин, а Вулкан влияе върху

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 16
самочувствието, върху себеусещането и самооценката. Това е процес, тясно свързан със строежа
и функциите на тъканите.
Аспектите на Вулкан с Черната Луна са силно повлияни от тези със Слънцето, но имат и
свои характеристики. Енергията на двете тела - Вулкан и Черната Луна - не е сходна, но при
съвместното им действие характеристиките, определени от Вулкан, се засилват и се акцентира
върху психичното равновесие и външния вид, както всички аспекти на Вулкан.
Когато човек има аспект между Слънцето и Черната Луна, но описанието на външния му
вид не съвпада с това, дадено при аспектите на Черната Луна с Вулкан, значи Вулкан не е в точен
съвпад със Слънцето (в рамките на един градус), а оттам и с Черната Луна, а е в рамките на
отклонение между 1° и 2° от Слънцето.

СЪВПАД
Личността е неспокойна, вечно търсеща, с експанзивен темперамент. Психически
нестабилна, неспособна да овладява психичните енергии на Черната Луна. Тези хора не могат да
се съсредоточат върху едно занимание, а се лутат и търсят до края на живота свой пристан.
Около тях струи енергия, но необработена и неуправляема. Техният живот е изпълнен с
постоянни терзания за това кое е правилно и кое не. Такъв живот обикновено се случва в
началото на един цикъл от прераждания, който може да включва доста животи. Защото
човешката еволюция е низ от цикли, а всеки цикъл е едно завъртане по личната спирала на
еволюцията.
Положителното при аспекта е, че човек поставя много нови начала. Те са базата за развитие
през следващите животи.
Човекът има искрящи черни очи, силни и блестящи коси, неподаващи се на оформяне,
обикновено вълнисти. С широко лице и среден ръст.
Транзитът носи безпокойство, напрежение, импулс за действие и търсене на нови начини за
изява.

ПОЛУСЕКСТИЛ
Полусекстилът на Вулкан с Черната Луна носи подвижен и весел темперамент, силно
чувство за хумор, веселие, закачливост и жизненост.
Отрицателното проявление на аспекта е, че тези хора оставят впечатление за
повърхностност, но в действителност просто не обръщат внимание на маловажните неща. Тези
хора външно могат да са леко пълни, но тази пълнота не прави впечатление, защото са много
подвижни, енергични и излъчват радост от живота. Те обикновено са със светли лица и коси и
сини очи. Средни на ръст.
Транзитът носи събития, които провокират експанзия и нетърпение, повишаване на
самочувствието и настроението.

ПОЛУКВАДРАТ
Студени, жлъчни, присмехулници, интриганти и подигравачи и с високо самочувствие и
липса на скруполи, егоисти. Пренебрежително отношение към хората. В такъв живот тези хора се
затварят за енергията на околните и изтощават докрай своя вътрешен свят и енергия.
Неподатливи на психическо влияние и взаимодействие.
Положителното е, че се научават да боравят със собствените си енергии и да се справят с
енергийния застой в тях самите. Изкупуват собствената си карма, без да се обременяват с чужда.
Издължени лица, твърди клечести коси, увиснали, прилепнали към главата им, кафяви,
червеникави понякога. Сини очи.
Транзитът дава затваряне за енергиите на околните. Превъзбуденост поради липса на
енергообмен и задържане на енергия. Астралното тяло може да пострада при такъв аспект. То ще
се затлачи енергийно.

СЕКСТИЛ
Спокойни и ведри хора. Понякога са силно чувствителни, нежни, раними и отзивчиви. Те са
уверени в своя жизнен път и в това, което искат. Психически са уравновесени и са много желани

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 17
за компания от хора, които са неуверени и нерешителни. Последните намират утеха в тях, също
състрадание и съвет.
Отрицателното проявление на този аспект се състои в това, че хората могат да се изчерпят
енергийно или да замърсят собствените си астрални тела, когато помагат на другите и
осъществяват енергообмен с тях. Но при всички случаи това положение е по-добро, отколкото
затварянето за енергията на околните.
От лицата на тези хора се излъчват ведрина и успокоение, сигурност и вяра. Ясен, ведър,
уверен поглед. Те са оптимисти.
Транзитът обикновено дава събитие, което е разтърсващо за емоционалния свят, такова,
което изисква съпричастие и подкрепа за околните. То може да налага справедливо разрешаване
на чужд проблем или морална подкрепа на изпаднал в беда.

КВАДРАТ
Те са уравновесени. Често се държат като злодеи. Психически устойчиви са и винаги знаят
какво искат и целят. Пред тях няма прегради, защото са с много силна воля. Сигурни в себе си и
злонамерени към околните. Те трупат карма в такова прераждане по отношение на психичните
качества, които дава Черната Луна.
Обичат да властват и да подчиняват други на волята си, манипулирайки ги най-вече
психологически. Те не правят това активно и директно, а прилагат други средства за
манипулация.
Положителното влияние на аспекта почти не се усеща освен, че са сигурни и уверени в себе
си, което ги прави неуязвими.
Тези хора са с присвити очи, обикновено мътни, много бяла кожа и доста внушителен
външен вид - студена красота.
Транзитът носи събития, които поставят на изпитание толерантността и поносимостта на
тези хора, но също и такива, които ги поставят под въздействието на по-силни от тях
манипулативни личности.

ТРИГОН
Тригонът е много благоприятен аспект. Той носи хармония, равновесие и същевременно
силна жизненост, лекота, въздушност. Това са хора, които знаят какво искат, макар, че в очите на
другите могат да изглеждат прекалено въздушни, неприземени. Те имат интересни и живи
сънища.
Отрицателното е, че не са достатъчно съсредоточени върху това, което се очаква от тях да
извършат. Малко встрани са от проблемите на материалния живот. Понякога са доста разсеяни за
материалните неща и си живеят в техен вътрешен свят, но никога не губят напълно нишката и
връзката между нещата и световете.
Имат светли лица, кестеняви коси, леко вълнисти, спокоен поглед.
Транзитът носи съновидения и интуитивно разбиране на нещата. Ако човек следва
интуицията си, проблемите ще се разрешат от само себе си.

КВАДРАТ И ПОЛОВИНА
Това са или големи магове и медиуми, или напълно объркани и неуравновесени хора. Те
могат да са много силни вампири, които обикновено несъзнателно изсмукват енергията на
околните. Контактът с тях е изтощаващ и вреден. Те са много противоречиви и непостоянни. Не
държат на думата и на позициите си. Това е тежък живот, в който човек може да тръгне или по
пътя на ученичеството, което се случва сравнително рядко, или доста да се отклони от пътя си.
Напрегнат и нерадостен живот. Обикновено си навличат гнева на хората и тяхната неприязън,
защото в тяхната компания човек се чувства изтощен и използван. Те особено често посещават
Черната Луна, най-вече на сън.
Привличат вниманието върху себе си по всякакви възможни начини. Обичат да напътстват,
да наставляват и да дават съвети.
Положителното при този аспект е, че се учат да поемат по пътя на ученичеството и да
приемат положителното от опитностите на другите, като се въздържат те самите да ги

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 18
наставляват и учат кое е правилно и кое не. Имат шанса да се посветят на околните, отричайки се
от желанието да властват над тях.
Много често са с доста привлекателна външност и демонстрират изблици на силни емоции
и чувства. Гласът им обикновено е неприятен и дразнещ.
Транзитът дава събития, предоставящи възможност за избор на личността, който зависи от
духовното му развитие и силата на егото, при което, ако не отстъпи пред повика за духовна
трансформация, човек може да отключи отрицателни духовни енергии, които да навредят освен
на околните и на самия него. Може да се наблюдават събития, които да касаят външното
проявление на личността и възприемането й от околните. Желание за съществена промяна на
външния вид.

КУИНКОНС
Това е много интересен аспект, при който човек напълно се отдава на някакво занимание.
Откъсва се от света на материалните неща и използва цялата енергия, получена благодарение на
каналите, които изгражда в резултат от действието на Черната Луна за това занимание. Това е
аспект на отшелници и хора, които работят на по-висшите полета на своята същност и които се
дистанцират от земните проблеми в известна степен.
Отрицателното проявление е свързано с пълната неподготвеност да се справят с външния
свят, което ги прави уязвими. Мечтите им са твърде ексцентрични и нямат реалистично
покритие.
Светещи ярки коси и очи и тела, които изглеждат пълни с живот, независимо, че
обикновено са слаби хора, на които трудно се определя възрастта.
При транзит човек се обръща към своя вътрешен свят. Получава прозрения и вдъхновение
от невидимите светове, които му помагат при започване на нови начинания. Временно се откъсва
от света на хората.

ОПОЗИЦИЯ
При квадрата с Черната Луна се трупа карма, а при опозицията се изкупува.
Тези хора обикновено имат тежка карма, свързана с Черната Луна, и изкупуват това с
психичното си здраве. Те са много лабилни.
Това е най-неблагоприятният аспект между Вулкан и Черната Луна и обикновено е
трагичен. Хората страдат. Те не творят зло, както при квадрата, но има много изпитания в живота
им, които ги объркват и правят безсилни да се справят със ситуацията. Това са най-лесните
жертви за психичен тормоз, които не приемат битката, а се подчиняват и губят своята свобода и
независимост на волята.
Положителното е, че чрез страдания се освобождават от кармични зависимости. Изчистват
своите същности. Те са чувствителни и към чуждата болка. Състраданието им може да ги
превърне в мисионери и борци за чуждите права и щастие. Те не умеят да се борят за своите
права, като че ли подсъзнателно усещат, че трябва да извървят предначертания път, но за
чуждите права се борят самоотвержено.
Те имат изпити лица с много светъл цвят. Косите им са сухи и доста изтощени. Кожата им е
тънка. Очите им са безизразни и без блясък.
Транзитът носи разочарования от най-близките хора. Пренебрежителни и тягостни
отношения в средата им. Събития, изискващи саможертва и лишения.

МЕРКУРИЙ
Душите ни се лутат в бедност,
с тела, потънали в излишества.
Умът ни спи спокойно в леност
и мислите, отблъснати отлитат.
На път сме тръгнали, но в мрака
на разума крилата сме пречупили.
И спотаено в нас съзнанието чака

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 19
на вестоносеца сандалите да вържем.
Меркурий и Венера - двете разменени планети от атлантите в астрологията. Те влияят доста
силно на човека, въпреки че тяхното влияние се пренебрегва. Те рядко са злосторници в
хороскопа и поради това енергията им се смята за слаба, което не е истина. Човекът е свикнал да
обръща внимание на това, от което трябва да се пази, и в желанието си да избяга от страданието
не изразходва енергия за привличане на щастието. Човекът се ангажира да се отдалечава от
страданието, вместо да привлича радостта в живота. Страхът, че щастието може да бъде
безвъзвратно загубено, е по-силен от стремежа то да бъде постигнато. Хората се затварят
изкуствено за енергията на тези прекрасни планети и те наистина не им действат силно, както
биха могли.
Ще наричаме двете планети така, както сегашните хора ги познават, и ще им придаваме
значението, което архетипното съзнание на човечеството им е определило.
На енергията на Меркурий - по-близката до Слънцето планета - съвременното човечество
реагира, проявявайки своя ум и нисш интелект, реч, комуникативност, подвижност и т.н. На
Венера - по-близката до Земята планета - архетипното съзнание реагира, проявявайки любовта,
плътските влечения, стремежа към красота и хармония, усета към материалните неща и страстта
към парите, изкуствата и т.н.
А преди беше друго. В архетипното съзнание на някогашните обитатели на планетата
(атланти и хора) значението на двете планети беше точно обратно. И те реагираха на вибрациите
на тези небесни тела по съвсем обърнат начин.
По принцип всяка енергия може да се използва за всяко нещо. Това звучи доста
неразбираемо и недопустимо за много хора, но е факт. Как ще се използва дадена енергия зависи
от това как архетипното съзнание е настроено да я използва. Самото то се мени и действието на
едни и същи енергии също се мени. Така че приемете нещата много относително, както за
различните периоди от време, така и за отделните личности. Върху всеки отделен обект всяка
енергия влияе по единствен и неповторим начин. Архетипното съзнание на цивилизацията
определя сходствата в реакциите на дадена енергия при различните представители на тази
цивилизация, понеже то работи в по-голяма или по-малка степен у всеки човек.
Меркурий е планета, която влияе силно и енергията й е много сходна с тази на Черната
Луна по отношение на въздействие на менталното тяло на човека. Енергията на Меркурий,
обединена с енергията на Черната Луна, носи много здрава връзка между менталното тяло и
физическия ум. Черната Луна прояснява мислите, прави ги по-близки до първоначалните,
зараждащи се мисловни импулси. Меркурий прави тези мисли достъпни за физическия ум на
Човека.
Тези аспекти влияят силно върху начина на мислене и възприятие у човека.
Казахме, че Черната Луна е място за изчистване на мислите. Поради това тя много силно си
взаимодейства с Меркурий и аспектите й с него са доста важни.
Черната Луна изчиства мисълта, която Меркурий носи. Постоянно я зарежда с нов импулс,
връща я към първичната й зародишна форма и я прави неостаряваща.
Ако Меркурий е ретрограден, човек ще е склонен към потайност и това ще го спаси от
недоброто отношение на другите.
При неблагоприятните аспекти на Меркурий с Черната Луна се наблюдават проблеми с
говора и писането, но това не винаги това се случва.
Меркурий определя земната мисъл у човека. Функциите на мозъка и начина, по който той е
устроен да мисли и възприема околния свят. Висшата мисъл е свързана с Уран, който управлява
менталното ни тяло. Черната Луна ни дава способност да осъществяваме връзка между
физическото и менталното тяло, между мозъка и висшия интелект, както и между нашето и
менталните тела на другите хора. Тя управлява и връзката между нашето физическо тяло и ум и
емоционалното ни тяло, което се управлява от Луната. Също и връзката между нашето
емоционално тяло и емоционалните тела на останалите хора. Поради тези причини най-важни са
аспектите на Черната Луна с Меркурий, Уран и Луната.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 20
СЪВПАД
При този аспект умът на човека е много абстрактен. Личността е склонна към
самовглъбяване. Такъв индивид трудно комуникира с останалите. Той се чувства неразбран и
наистина рядко бива разбиран. Той е мистик, философ. Лесно осъществява връзка с по-висшите
светове и черпи идеите си от тях. Лесно се настройва към мислите на околните, независимо, че
неговите остават неразбрани. Той добре разбира хората около себе си, но комуникацията му с тях
е обречена на провал, защото контактът е едностранен. Той изгражда своите мостове до тях и
черпи от тяхната информация, но другите не умеят да се възползват и да получат от това, което
той носи.
Ако такъв човек успее да приложи знанията, които получава от другите светове, той би
могъл да развие някаква гениалност, която ще зависи от дома и знака, в който става съвпадът.
Отрицателното при този аспект е, че в повечето случаи тези хора са аутсайдери, отблъснати
от другите, смятани за нетрезвомислещи.
Транзитът носи събития, които изискват откъсване от света на хората. Те целят изчистване
на собствените мисловни полета и самовглъбяване. Може да има лъжливо обвинение или
клевета, които да откъснат човека от някакво взаимоотношение или занимание.

ПОЛУСЕКСТИЛ
При силна връзка между менталното и физическото тяло и при такъв аспект човек започва
да приема по-лесно информацията от висшите светове. Тя е по-достъпна за него и започва да
мисли така, както му налага висшият ум. Това е човек, който лесно се ръководи от висшия си ум.
Отрицателното проявление на аспекта е, че този човек не мисли рационално и това му
създава проблеми в материалния живот, но от друга страна, това му носи предимства, тъй като
развива висшия си ум.
При транзит се наблюдава мистична нагласа на ума. Ако човек не обръща внимание на
информацията, която получава благодарение на висшия си ум, то събитията ще го принудят да го
стори. Те засягат начина му на мислене и реакция към заобикалящия го свят.

ПОЛУКВАДРАТ
Трудности в мисленето. Има проблеми с говора и изказването на мислите пред публика.
Има много нетрадиционни мисли, които често смущават околните. Мисленето му се
квалифицира като нестандартно.
Положителната изява на аспекта е досегът до по-висшите ментални полета, макар че
човекът не може да подреди тези мисли и да ги направи подходящи за възприемане от нисшия
ум. Но ако се отдава често на медитация, ще спечели много, понеже ще има интуитивно усещане
как да действа, стига да му се довери.
Транзитът носи неприятни преживявания и противоречия с околните, които изясняват на
човека правотата на собствените му позиции.

СЕКСТИЛ
Такъв човек с лекота възприема и предава посланията, които достигат до менталното му
тяло от висшите светове. Той е директен, прям, откровен и много приказлив. Има най-често
интересен и приятен глас.
Неблагоприятното проявление се състои в необмислените, понякога груби думи, които
раняват хората, но обикновено са правдиви. Тези хора казват всичко, което мислят, и после
съжаляват.
Транзитите могат да донесат публична, словесна или писмена изява.

КВАДРАТ
Това е труден аспект. Тези хора обикновено имат някаква карма, свързана с предаването на
мислите. Най-често не са на ясно със собствените си мисли и се лутат в множество противоречия.
Те не се налагат, но се чувстват комплексирани и страдат от синдрома на мълчаливия критик,
който иска да изрази несъгласието си, но понеже не може да го изкаже с думи, го показва с
действия и отношение.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 21
Положителното при този аспект е научаването на урока да приемаш различията в хората и
техните гледни точки.
Транзитите носят неяснота в отношенията с околните и проблеми в общуването с тях.
Събития, носещи разочарования и противоречия с другите. Проблеми с дишането. Те са свързани
с мисленето и с психическото равновесие на човека.

ТРИГОН
Те са оратори. Лесно могат да ви убедят в неща, в които самите не вярват. Обикновено са
лаици, но това не им пречи да се изказват със самочувствие. Могат да са измамници, лъжци.
Лесно разбират другите хора, понеже лесно изграждат връзки между менталното си тяло и тези
на останалите. Съображенията и намеренията на другите са лесно разгадаеми за тях. Имат силна
памет и много бързо и без проблемно учат езици. Чувство за хумор, но понякога се подиграват и
гаврят с околните.
Транзитите носят изчистване и проясняване на мисълта, но също могат да донесат нервна
превъзбуда и екзалтация, поради нахлуването на много мисли в главата. Положителни събития,
свързани с отношенията с околните.

КВАДРАТ И ПОЛОВИНА
Те много често имат сериозни говорни дефекти и заекват. Силно се притесняват понякога от
собствените си мисли, неразбирайки произхода им, особено когато са в разрез с основната посока
на мисленето им. Често изглеждат не съвсем адекватни, макар че нямат проблеми с мисленето.
Положителното при този аспект е, че като не могат да се изразяват, остават насаме с
мислите си.
Транзитите носят неприятности при взаимоотношенията с околните. Те не разбират или не
искат да чуят какво мисли този човек. Проблеми в обучението и в писмените работи, ако с това
се занимава личността по време на транзита.

КИУНКОНС
Говорят тихо, убедително, понякога напевно. За тях е много важно непременно да постигат
своето и да убедят противника. Техният ум е комбинативен и бързо реагира на всяка промяна.
Интуитивно те дори предусещат промяната и се подготвят подсъзнателно за нея.
Отрицателното при този аспект е, че с помощта на силата на своето слово и убедителност
могат да злоупотребят с мнението на другите, като го манипулират.
По време на транзит повечето проблеми на личността се уреждат с помоща на компромиса и
съблюдаване на взаимната полза.

ОПОЗИЦИЯ
Те имат остър, проницателен, бистър ум и често информацията достига непроменена от
менталното тяло до физическия им ум. Ясно и точно преценяват ситуациите. Силна памет и
забележителен интелект.
Отрицателната изява на аспекта е, че са потайни, обичат да спорят и да нараняват, както и
да лъжат. Имат пренебрежително отношение към мисленето на околните и са жлъчни и
язвителни. Чувстват се недосегаеми, защото са непроницаеми.
При транзит личността е настроена за скандали и вся какви неприятни стълкновения по
нейна вина. Този човек е психически неуравновесен в този период и предизвиква околните, които
нямат вина за това. Може да има и проблеми с белите дробове и стомаха при този транзит.

ВЕНЕРА
Какво ни носиш в този час
вечернице небесносиня?
Любов и страст, и похот ли у нас
събуждаш с порив ненаситен?
Какво ни носиш в този ранен час
богиньо нежна от небето?

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 22
Хармония и радост вливаш в нас
и с красота изпълваш ни сърцето.
На бурното море си дъщеря
и като него си непредвидима.
Ту щедра фея във нощта,
ту дрипава бездомна просякиня.
Съвременният човек не желае да почувства достатъчно силно влиянието на тази прекрасна
планета. Ако настрои собствените си вибрации към нейните, ще добие усет за красотата и
хармонията около себе си и стремеж към това. Но обикновено хората реагират на нейните най-
плътни вибрации, свързани със секса и материалните ценности. Тя влияе предимно на
емоционалното тяло, което освен човешките емоции и чувства определя и усета ни към красотата
и изкуствата, както и зависимостите от плътските и материалните условия и предпоставки.
Аспектите на Венера с Черната Луна влияят върху емоциите и чувствата на човека, като ги
изчистват, а не рядко ги правят примитивни и първосигнални. Човек действа на основа на
истинктите си и ги запазва дълго време непроменени и неподвластни на разума.
Венера ни носи любов и то космична любов към конкретно друго същество. Нептун ни носи
желание да изпитаме по-всеобхватна любов - любов заради самата нея, любов, заради това да
използваш енергията по най-позитивния начин. Енергията на Венера е трансформираща, ако
имате смелостта да я усетите, понеже тя повишава вибрациите ви, а това ви прави уязвими
жертви на омразата и пошлостта.
Аспектите с Венера определят преди всичко физическата ни реакция на емоционалната
нагласа. Как се поддаваме на чувствата и как ги реализираме на физически план. И как реагираме
на зараждащия се усет към красотата, импулсите на любовта и творческите заряди.

СЪВПАД
Обърканост в чувствата и желанията. Такъв човек не е наясно със собствените си чувства и
стремежи. У него всичко е някак подсъзнателно и мъгливо. Той не усеща добре на физическо
ниво подтиците, които идват от вътрешната му емоционална същност. Той е много непостоянен в
чувствата и желанията си. Няма изградено мнение по въпросите, касаещи емоционалните му
прояви. Има ниско самочувствие, а понякога и комплекси.
Не умее да се облича и няма представително поведение.
Транзитът носи разочарования в любовта и неудачи в творческите изяви. От друга страна,
има постоянно творческо търсене и неудовлетвореност.

ПОЛУСЕКСТИЛ
Те са свенливи, вежливи, самотни и старомодни. Не изпитват нужда да общуват с другите
посредством плътска любов. Страхуват се от чувствата си и се опитват да се абстрахират от тях.
Запазват сравнително дълго чистотата на чувствата си. Склонност към идеализиране.
Те имат наднормено тегло, изразходват енергията си чрез спорт и далече от училище.
Положителното е, че са внимателни и толерантни към чувствата на другите. Нежни,
романтични и чувствителни. Нищо пошло няма в чувствата на тези хора. Имат приятни
емоционални преживявания по време на този транзит. Справят се с лекота с чувствата на
другите, но имат проблеми с изразяване на собствените положителни емоционални събития.

ПОЛУКВАДРАТ
Те са черногледи и вечно недоволни. Не умеят да ценят радостите на живота и да се
забавляват.
В положителното му проявление този аспект събужда творческото търсене у хора, които се
занимават с изкуство. Недоволството, което изпитват, ги тласка напред към търсене на нови
творчески импулси.
Транзитът носи отхвърляне на радостите от живота и проблеми в любовта и секса по вина
на тази личност, която не може да получи удовлетворение в чувствата и желанията си, понеже не
е склонна да дава от себе си, а само да получава. Събитията са негативни, но не преобръщат жи-

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 23
вота на човека трайно, а само временно го тласкат в неправилна посока. Творчеството може да
има забележителен напредък при такъв транзит поради стремежа към все нови и нови идеи.

СЕКСТИЛ
Този аспект е най-хармоничният с Венера. Човек търси и открива много любов у околния
свят. Настроен е романтично и успява да реализира своите стремежи в любовта на физически
план.
В отрицателно отношение може да се отдаде на сладострастие и магьосничество в тази
насока или да се включи в магически ритуали, свързани със секса. Но това не го прави с цел да
навреди на някого, а само да удовлетвори собствените си потребности.
При транзит може да има нови романтични приключения. Този човек търси на всяка цена
реализация на своята сексуалност и романтични пориви. По това време е открит и добронамерен
към околните.

КВАДРАТ
Това е много силен творчески аспект. Тези хора търсят възможност да получат импулс за
творчество и вдъхновение от висшите светове. Съдбата им поставя много изпитания и
препятствия, особено в любовта. Но те са много борбени и като отрицателна проява на аспекта
могат да стигнат до крайност, само и само да получат това, което желаят.
Те са магнетични, но любовта сякаш бяга от тях, подмамвайки ги да я следват до сетни
сили. В този живот те се учат да обичат и да следват любимия човек, а не да поемат ръководната
роля във връзката. Склонност да си изграждат авторитети.
По време на транзит съдбата ги поставя пред събития, които изпитват силата на тяхната
любов и способността им да прощават и приемат слабостите на другия човек. Проблеми с
ценностната система, която има нужда от обновяване. Психическа неустойчивост заради
неудовлетвореност в чувствата. Те имат нужда да създават и творят, докато съдбата ги връща към
вече сътвореното и ги кара да го преразгледат и обновят.

ТРИГОН
Лесно реализират на физически план импулсите от по-висшите си същности. Те са
щастливи, защото усещат лесно всяко родило се желание и всеки импулс и намират начин лесно
да ги приведат в действие на физически план.
Отрицателната проява може да се състои в прекаляване с плътските наслади, с липса на
ценности и стойности в живота. Те могат да загубят интерес към всичко, щом го достигнат по
лесен начин. Неправилно отношение към отговорността и потребностите на другите.
Транзитът носи повишена чувствителност към любовните импулси и възможност за лесната
им реализация. В такъв период човек може да срещне нова любов, да започне нов творчески
проект или с любов да се занимава с деца, животни, изобщо малки същества.

КВАДРАТ И ПОЛОВИНА
Те имат силна сексуална енергия, която понякога реализират брутално или се отдават на
някои извращения. Това е резултат от преобразуването и изменението на енергията от
физическото тяло. То действа като дефектна крива леща, поради проблем, който обикновено е
свързан с изграждането му през ембрионалния стадий.
Тези хора имат изкривено мнение по много въпроси и тяхното виждане за нещата е в разрез
с това на околните.
Те са ексцентрични и нетрадиционни. Тези качества могат да се сметнат като положителни
при действието на този аспект. Ако се занимават с творчество, то би било доста оригинално.
При транзит човекът има оригинални нови идеи. Неприемливи реакции в любовните и
партньорски отношения, неподатливост на чуждо внушение и мнение.

КУИНКОНС
Положителното при този аспект е, че хората с него могат да жертват нещо в името на свое
чувство, да направят компромис със себе си и да се променят, ако се наложи.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 24
Отрицателното е, че могат да жертват дадено чувство или да потиснат някакъв импулс, така
че да се нагодят към изискванията на околните към тях. Те желаят да се харесват и това може да е
най-силният им мотив в живота, отказващ ги по този начин от тяхното право на избор и
идентичност.
Транзитът изисква някаква жертва от страна на личността и приспособяване към
изискванията на околните. Неблагоприятното е, че могат да бъдат лицемерни и към себе си, и
към другите.

ОПОЗИЦИЯ
Те трудно улавят вътрешните си импулси и желания, защото между физическото и
емоционалното им тела не се осъществява добра връзка. А причината за тази лоша проводимост е
песимизмът и привличането на енергията на омраза, черногледство, нетърпимост към различните
хора и най-вече към противоположния пол. Това се дължи на неразбиране, което идва от
ограничената възможност на по-висшите им тела да осъществят връзка и да обменят енергии с
тези на околните.
В положителен план този аспект може да отбележи трансформиране на енергиите, свързани
с Венера, и използването им за напредване в някоя друга област. Това става несъзнателно,
понеже енергията не достига до физическото тяло, а се преобразува още в по-висшите тела.
Транзитът носи чувства на непоносимост и избуяване на стари вражди и омрази. Любовта
може да пострада при този аспект. Човек се чувства недостатъчно обичан. Другите не му дават
това, от което има нужда.

МАРС
Отваряш рани във душите и телата,
изгаряш ни със огън див,
изпепеляваш с мъст сърцата
и тласкаш ни по път трънлив.
Но ако снемем твойта гневна маска
и в себе си потърсим образ нов,
наместо войн, открили ще сме рицар,
на смели подвизи готов.

Енергията на Марс активира слънчевата енергия, която постъпва в организма. Марс я


изважда от депата, където се складира, и я прави достъпна. Ще попитате кои са тези депа? На
първо място това е мозъкът на физическо ниво. Това е много важна функция на мозъка, която
изразходва по-голяма част от капацитета му. Марс не случайно управлява мозъка. Той активира
енергията, складирана там от Слънцето.
Много е писано за значението на тази планета и няма да се спираме подробно на това, което
вече е известно.
Що се отнася до енергийното сходство между Марс и Черната Луна, то последната ни
връща към първоначалните импулси, докато Марс поражда нови и нови импулси и измества и
дезактивира енергията на Черната Луна. Това е причина енергията на двете тела при аспект да не
влияе особено силно на човека.
Аспектите с Марс са сравнително слаби, независимо че той управлява осми дом на
хороскопа. Той слабо реагира на вибрациите на Черната Луна и аспектите му с нея не са особено
действащи, въпреки че влияят доста върху много чувствителни хора.
Тези аспекти въздействат предимно върху енергийния поток, върху чувствителността на
физическото тяло към енергиите, идващи от другите тела, и определят най-достъпната сфера на
тяхното приложение.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 25
СЪВПАД
Този аспект показва зоната, в която човек най-силно реагира на вибрациите на висшите си
същности. При отрицателно влияние на аспекта това е зоната, в която нещата могат да излязат
извън контрол, ако притокът на енергия е много голям.
Когато този съвпад е ранен от друга планета, енергията му може да се прехвърли и в
областта, охарактеризирана от раняващата планета.
При благоприятни аспекти енергията се оползотворява много позитивно, тъй като съдбата
предоставя възможности за използването й по най-рационален начин.
Транзитът носи силна енергийна проводимост на физическото тяло. Астралното тяло е
презаредено и физическата реализация на енергиите трябва да се извърши по най-бързия начин.
Човекът е импулсивен и не е в състояние да обмисля действията си.

ПОЛУСЕКСТИЛ
При този аспект Марс показва мястото, където човек без особени усилия постига
започнатото. Тези хора са енергични, дейни, не чакат само намесата на съдбата, а полагат
собствени усилия, активност и инициативност.
Отрицателното проявление на аспекта е, че понякога тези хора насилват събитията и се
опитват да изпреварят времето на нещата.
При транзит действията са прибързани и неспокойни, но човек поема много нови
инициативи и бързо учи своите уроци, независимо дали от правилните си действия, или от
грешките.

ПОЛУКВАДРАТ
Отрицателно проявление на енергията. Жестокост, непоколебимост, безкомпромисност. Те
са алчни и ненаситни за материалното претворяване на висшата енергия.
Положителното проявление се изразява в непрекъснато търсене на възможности за
материално проявление на енергията от висшите светове.
При транзит хората стават непоносимо обсебващи за вниманието и материята на другите.
Това е труден транзит, при който те могат да постъпват неправилно с околните, ако последните
се съпротивляват на тяхното обсебване.

СЕКСТИЛ
Техните тела са много проводими за всяка енергия. Те могат да се занимават с окултизъм и
магьосничество, особено ако Марс или Черната луна са в Скорпион или осми дом.
Положителното влияние е свързано с лечителство и парапсихични методи, прилагани в
помощ на хората. Но аспектът не се използва често по този начин.
Транзитът дава лесно и безпрепятствено реализиране на енергията на физически план.
Събитията протичат плавно и благоприятно за човека. Няма съпротива от страна на
заобикалящия свят на действията на човека.

КВАДРАТ
Те са много импулсивни, непредсказуеми, вечно търсещи и неудовлетворени. Имат много
енергия, но обикновено не успяват да я приложат на практика, защото трудно се задържат върху
определена област. Често сменят интересите си. Когато успеят обаче да канализират тези
енергии, те са невероятни работохолици. Издържат на свръхчовешки натоварвания. Това е
чудесен аспект за тези, които се занимават със спорт. Те са много мъжествени и смели хора.
Могат да бъдат войни или да имат професии, изискващи енергия.
Транзитът носи неудовлетвореност поради притока на енергия, който е силен и изисква
незабавна реализация. Ако тези хора не са импулсивни по природа, в този момент няма да могат
да познаят себе си, защото ще им се наложи да действат бързо и без много размишления.
Проблеми с кръвта, особено ако има и други раняващи аспекти към двете планети по това време.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 26
ТРИГОН
Този аспект дава възможност за бърз и лесен достъп до всякакъв вид мисловна и психична
енергия.
Отрицателното му действие е проява на вампиризъм. Тези хора лесно се свързват с по-
висшите тела на околните и черпят енергия най-често несъзнателно от тях.
От друга страна, това е хубав аспект, при който хората могат лесно да достигат своите
материални интереси. Не говорим само за финансови интереси, а за всичко, свързано с материята
и тялото. Те имат духовни стремежи и даденост за окултни занимания. Много харесвани са от
другите. Имат магнетизъм и чар, особено за другия пол.
При транзит се наблюдава приятно и лесно постигане на желанията. Имат нужда от
одобрението на околните за своите действия и обикновено го получават. Това е аспект, който
укрепва здравето, понеже зарежда астралното тяло с положителна енергия. Аспектът действа
добре на кръвотворните и очистващи кръвта свойства на Марс. Повишаване на имунитета.

КВАДРАТ И ПОЛОВИНА
Отрицателното при този аспект е, че хората са практични и скъперници на енергия. Стремят
се да задържат цялата енергия в себе си, без да я отдават, и понеже не могат да се освободят от
своите емоции, мисли и импулси, се чувстват напрегнати и натоварени енергийно. Не знаят какво
да правят с енергията си, поради проявения егоизъм при този аспект. Тези хора са непостоянни в
намеренията и отношенията си с другите хора.
Положителното е, че могат да отдадат тази натрупана енергия на дадена кауза, която силно
ги привлече, или на някой човек, когото обикнат в определен момент. Тази енергия може да
избликне и да се прояви с голяма мощ. Това са тъй наречените неподозирани таланти, проявени в
по-късна възраст.
При транзит поради страх или нежелание този човек прикрива истинските си пориви и
импулси. Това създава проблеми с астралното му тяло, които на физически план се проявяват
като заболявания на кръвта или психически проблеми, засягащи мозъка.

КУИНКОНС
Този аспект е доста слаб. Няма активно проявление и действа предимно на подсъзнателно
ниво. Той е като скрит процес, който протича в тялото и не се знае в кой момент ще се прояви.
Понеже засяга предимно емоционалното и менталното тела, с него се раждат хора, които имат
проблеми с процеса на вътрешно формиране на мисли, чувства и желания. В минал живот те са
били прекалено директни, първично реагиращи и са давали непосредствен физичен израз на
всеки свой импулс или мисъл. По този начин не са могли да задържат енергията си в по-висшите
тела достатъчно дълго време, за да може тя да работи и върху тях. В този живот те работят точно
на надфизичните нива.
Отрицателното проявление е, че имат проблем с изразяването на своите чувства и мисли. Не
че те не съществуват, но тези хора не могат да ги дефинират ясно за себе си, а следователно и
пред останалите.
При този транзит хората са възпрепятствани да реагират, поради неблагоприятни
обстоятелства на околния свят, но притокът на енергия не е слаб, затова се чувстват
неудовлетворени. Може да има мозъчни травми, ако е замесен и Уран.

ОПОЗИЦИЯ
Този аспект е труден. Човек води борба между желанията и мислите, от една страна, и
проблемите, свързани с кармата, от друга, които създават физически спънки за реализиране на
висшите му енергии. Този аспект е предизвикателство за човека, който трябва да преодолее
съпротивлението в резултат на миналото и да използва енергията, която му предоставя аспектът в
настоящето.
Положителното на този аспект е предизвикателството към човека да преодолее страха от
трудностите и да се изправи срещу кармата си. Проблеми със сексуалната изява, които идват
поради противоестественото използване на тази енергия в миналото. Може да е имало участие в

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 27
магьосничество или някакви сексуални ритуали. Този аспект е предизвикателство, което ако се
използва правилно, е доста градивно.
При транзит се наблюдават събития, които изискват незабавна реализация, и човек трябва
да преодолее страха си и да действа. Неприятности с кръвообращението и кръвотворните
функции.

ЮПИТЕР
Със щедри дарове ни каниш в свойта колесница,
а твойта сила ни събужда за живот.
Възкръснала, душата ни е малка птица,
закриляна във пазвите ти като нежен плод.

Когато се създават планетите в Слънчевата система, е предвидено Юпитер да служи като


магнит, който влияе върху полюсите на планетите и най-вече върху движението на полюсите на
Земята и Марс.
Посоката на полюсите е много важна. Представете си, че през тях минава нишка от енергия,
която достига до най-близките съзвездия, след това преминава през други, по-далечни, които вие
не виждате, и така пресича безкрая. Безбройно много нишки се пресичат в определени точки,
защото всяко небесно тяло има такава нишка и тя пресича безкрая. Там, където се срещат
нишките на различните тела, се формират зони на взаимодействие, на обмен на информация. И
понеже енергията и информацията текат в двете посоки - от и към космичното тяло - то дава от
своята енергия и приема нова от друг обект. Това променя неговата собствена еволюция и път на
развитие, както и на другите космични тела, с чиито нишки се пресича неговата. Енергията,
която протича през полюсите, е най-силната енергия на дадено тяло. На полюсите се фокусира
цялата енергия на тялото. Това прави значението на Юпитер особено важно за тази част от
космоса.
Юпитер променя духовния път на хората, защото определя полярността на астралните им
тела. Те са магнити със своя собствена, абсолютно индивидуална полярност, която се настройва
според тази на Юпитер. Астралната полярност се влияе от всички енергии, на всички космични
тела, но най-силно от тази на Юпитер и на Земята.
Този процес започва още в ембрионалния стадий на човека и дори преди него и зависи от
положението на полюсите на планетата по време на зачатието. По време на зачатието се определя
полярността на астралното тяло за предстоящия живот. В този момент именно Юпитер преоб-
разува вече сформиралото се астрално тяло на човека, така че то да отговори на
непосредствените му потребности за духовен напредък.
Човекът също излъчва своята енергийна нишка в безкрая и чрез нея си взаимодейства с
всички останали в космоса. Земята и всички останали космични тела със своята полярност също
влияят на полярността на астралното тяло. Тя е неповторима и не се променя през време на
живота. Това е най-важното събитие, което се случва по време на зачатието - определяне на
полярността.
Кармичната програма вече е решена, останалите тела вече са в относително в завършен вид,
единствено астралното тяло не е окончателно формирано. Това именно става по време на
зачатието под влиянието на Юпитер.
Юпитер има силна енергия, към чието влияние човек се е настроил позитивно. Той действа
много силно на емоционалното и астралното тела. Потокът от енергия, който достига до човека и
подържа неговата жизненост, се регулира от Юпитер. Той регулира и човешката устойчивост на
отрицателните енергии. Той е като буфер, който складира и контролира притока на енергия.
Донякъде ролята му се покрива с тази на Слънцето. Но докато Слънцето обединява енергията на
всички космични тела и ги изпраща на човека смесени и обединени, подържайки по този начин
неговата цялост, Юпитер филтрира енергията и изпраща основно тези, които спомагат за
енергичността, за постоянната зареденост на астралното тяло с достатъчно положителна енергия,
а тя подържа съществуването и на физическото. Когато Юпитер е лошо поставен в радикса или
ранен при транзит, човек боледува. Притокът на енергия е намален към онези области от

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 28
астралното тяло, които съответстват и подържат функционирането на тези от физическото, за
които Юпитер дава указание според знака и дома, в които се намира.
Енергията на Юпитер подхранва. Тя задържа и акумулира в себе си енергията на началото,
но постоянно я обогатява, променя и допълва. Това прави енергията на планетата различна по
действие от тази на Черната Луна, но въпреки това те не са антагонистични, а действат допъл-
ващо се.
Хората, които са с точен аспект между Юпитер и Черната Луна, имат интересен живот,
свързан с духовното им израстване и развитие на висшата мисъл. Те са силно сензитивни и се
обвързват с нещо духовно в такъв живот.

СЪВПАД
Голяма експанзия, широта на мислите, влечение към духовните и окултни занимания. Умът
им е настроен мистично, с богато въображение и чудесна памет. Тези хора излъчват светлина, те
са ведри, сериозни, вдъхващи доверие и сигурност. Това е най-положителният съвпад на планета
с Черната Луна.
Отрицателното влияние на съвпада е слабо. То се изразява във високо самочувствие и
надменност.
При транзит се чувства приток на положителна енергия, експанзия и благоприятни промени,
засягащи духовното развитие. Подкрепа от съдбата за плановете и начинанията.

ПОЛУСЕКСТИЛ
Човекът лесно получава знания и мъдрост и е ненаситен. Има положителна енергия и
широта на възгледите.
Понякога се получава прекалено складиране на информация, по-голямата част от която не
се използва в практиката. Това претрупване със знания затормозява индивида, който не е в
състояние да им намери практическо приложение.
При транзит се опитват да споделят наученото с другите и да предават своите знания или
поне да ги демонстрират и да получат признание. Окултни опитности и приток на духовна
енергия. Може да има напълняване на тялото.

ПОЛУКВАДРАТ
Това са хора с трудно реализиране на духовните стремежи. Те се лутат и търсят, но нямат
шанса да намерят това, от което наистина смятат, че се нуждаят. Неудовлетворени са от своя
вътрешен свят и търсят нови пътища.
Положителното е, че се учат да се борят за своите цели. Имат силно изразено чувство за
справедливост и достойнство, но са лесно раними.
При транзит могат да започнат някакво ново духовно занимание или някакво обучение, чрез
което да оползотворят излишната си енергия. Получават своята подкрепа от съдбата, но под
формата на изпитания, които изискват от тях щедрост и любов към ближните, също устояване на
пороците и изпитанията на скромността.

СЕКСТИЛ
Тези хора са оптимисти, непреклонни търсачи на духовни истини. Сприятеляват се лесно,
защото имат светъл ум и широко сърце.
Ако Юпитер е ретрограден, аспектът действа негативно. Нежелание да се изкупува кармата
и пречки за това изкупление. Те сами си създават трудности и неприятности по пътя.
Предпочитат лесния и задоволен живот пред верния път.
При транзит съдбата предоставя много възможности за избор и от човека зависи по кой път
ще тръгне, но всичко се подрежда лесно и приятно. Може обаче да има ленност и отдаване на
пороци.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 29
КВАДРАТ
Те са притиснати от съдбата да следват някакъв духовен път, който обикновено е труден. Най-
голямата липса на късмет и шанс този човек ще изпита в областите, посочени от домовете и знаците,
където са Юпитер и Черната Луна.
Положителното е, че имат шанс за промяна и предизвикателството да се обърнат към нови
истини и философии, които обогатяват техния светоглед и усещане за нещата.
При транзит тези хора са изправени пред необходимостта от коренна промяна в духовния път
на развитие и това е съпроводено с редица неблагоприятни събития, в които не чувстват
подкрепата на съдбата. Ограничаване на свободата.

ТРИГОН
При тях всичко идва на готово и по най-лесния начин. Всичко, което пожелаят, им се дава от
съдбата. Възможностите за философски и окултни занимания са на практика неизчерпаеми. Този
човек е обичан и ценен заради качествата, които носи. Той има умствена, психическа и физическа
възможност да развива висшите сфери на своето съзнание.
Но тук предизвикателството е, че човек трябва да се научи да взема разумно и да ползва това,
което му се дава, по най-добрия за себе си и околните начин.
Транзитът е изключително благоприятно време, в което човек среща подкрепата и разбирането
на околните и успява да реализира своите планове по най-благоприятен начин. Има опасност човек
да вземе повече от това, от което се нуждае, и след това да плаща този излишен разход на енергия и
материя. Проблеми с пълнотата и начина на хранене. Може да замърси организма си вследствие на
прекалено натрупване на материя. Повечето хора използват енергията на транзита не за духовна, а
за материална реализация.

КВАДРАТ И ПОЛОВИНА
При този аспект човек чувства силен духовен глад, силни духовни нужди. Обикновено такива
хора са поставени при условия, които обективно възпрепятстват духовните им занимания. Някакви
расови, религиозни, национални, политически или други предразсъдъци служат като бариера за
тяхното развитие.
Положителното е, че те се учат да отстояват своята духовна свобода и свободата на мисълта
и чувствата.
При транзит по обективни причини човек изпитва нужда да се затвори в себе си със своите
енергии, понеже заобикалящата го действителност е враждебна в този момент. Той се чувства
потискан и несправедливо изолиран. Проблеми с белите кръвни телца и имунитета.

КУИНКОНС
При този аспект човек винаги се налага да прави компромиси и някакви преоценки на своите
възгледи. Това е необходимо, за да се пригоди към обществото и към заобикалящата го среда. По
този начин избягва конфронтацията и силните сътресения. А същевременно си осигурява дос-
татъчно психично и мисловно пространство, където да е необезпокояван от другите.
Положителното при аспекта е, че човек получава психична подкрепа от невидимите светове.
Транзитът носи пренасочване на енергия към някаква нова изява. Най-често това е свързано с
тайните на другите и решаване на конфликтите с тях. Човек може да получи подкрепа от околните
да се освободи от свои пороци.

ОПОЗИЦИЯ
Човекът изживява срив в своите възгледи периодично през различни етапи от живота. Чувства
се отхвърлен и неразбран. Този срив настъпва понеже той няма стабилни, изградени в много
прераждания възгледи. В предишни животи той се е лутал между различни философии и учения
и сега продължава да търси своите истини. Животът му поднася много възможности, но и много
борби. Много посоки има пред него, но му предстои труден избор. Точно правилността на този
избор ще определи духовния му напредък. Няма път, който не му предлага възможности, но от
него зависи дали ще преодолее трудностите по пътя, или ще се откаже и ще потърси друг по-лек.
Така и в този живот може да започне много неща, които да остави недовършени.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 30
Транзитът дава възможност за избор между някакви възможности. Енергията е силна и
човекът се чувства напрегнат пред своя избор, като на кръстопът, на който няма обозначителни
знаци и всеки път е белязан от знака на неизвестноста.

САТУРН
Отвръщай се с лице сурово
от всеки зов за помощ и пощада.
Във ада връщай ни отново,
за да добием смелост за награда.
Във времето застинало ни хвърляй,
греховност и досада да прегърнем.
На кладата на времето ни връщай,
оловото във злото да превърнем.

Човекът използва сатурновата енергия предимно за усвояване на основните уроци, свързани


с изкупуване на кармата. Като се започне с изграждане на тялото и неговата обособеност и
самостоятелност и се стигне до събитията, изискващи нашата издържливост, постоянство и борба
с ограниченията.
Кръвта е носител на кармата. Тя ни дава информация за типа карма. В тази връзка Марс,
Плутон и Слънцето (Вулкан, който винаги е в съвпад със Слънцето, също има връзка с типа на
кръвта, понеже той влияе върху формиране на клетките, от които тя е изградена) дават
информация за типа на кармата от минало прераждане. Марс освен червените кръвни клетки
формира резус фактора и кръвната група, а те показват кармичните взаимоотношения с други
хора. Юпитер определя чистотата на кръвта, но в настоящото прераждане. При лошо поставен
Юпитер може да се очаква замърсяване на кръвта в настоящото прераждане, включително и
кармично.
Сатурн определя връзката с предците и с висшите светове, както и помощта, която ще ни
окажат или кармата, която ще поемем от предците и вместо тях ще трябва да изкупим. В костната
система, която сме изградили, се съдържа информация за начина, по който ще се справим с
родовата карма.
Докато Марс ни дава разширението и възможностите за израстване, посредством страдание
и събития, изискващи лична воля, инициатива и активно щурмуване на препятствията, Сатурн ни
дава възможност за растеж посредством ограничаване на волята и личната инициатива и
формиране на издържливост и борбеност, а най-добрият начин за това ограничаване е чуждата
карма.
Енергията на Сатурн по един своеобразен начин ни връща към миналото, към основите и
корените на физическото ни съществуване.
Черната Луна също ни връща към източниците на нашите мисли, чувства, състояния и
постъпки. В тази връзка двете енергии действат доста силно, когато се обединят.
Ще попитате защо Сатурн е нашата кармична памет? Пръстените на Сатурн са изградени
така, че да съхраняват енергията, която е носител на информация от негативните действия и
мисли на хората и другите обитатели на тази част от космоса и по този начин прочистват
космичното пространство. Когато получавате енергия от планетата Сатурн, вие я пречупвате през
собствения си негативизъм или на тези, с които сте свързани кармично, оставен в пръстените на
Сатурн от предишни съществувания. Вашите енергийни тела улавят и насочват енергията, така
че да премине през съответния филтър, формиран от вас самите в пръстените на Сатурн. Всеки
има свои филтри и се връща към тях, докато не ги унищожи с положителна енергия.
Когато еволюирате достатъчно, за да нямате свои филтри в пръстените на Сатурн, ще сте
готови да слезете от колелото на прераждане на Земята.
Аспектите на Черната Луна със Сатурн са доста негативни и обикновено бележат силно
натоварена кармично личност. Те обогатяват личността, предоставяйки й множество страдания и
изпитания и давайки й възможност да се бори и да се учи да преодолява трудностите, калявайки
волята си и изграждайки нови качества.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 31
Това са аспекти, които носят пречки, забавяне и ограничения по пътя. Те влияят предимно
на висшия ум на човека и той не може да проясни съзнанието си. Възприетото от висшия ум не
може да достигне физическия свят. Човекът търси отговори на своите загадки, но те не могат да
достигнат до физическия му ум.
Този човек има повече интуиция, мисли на висшия ум и сънища, отколкото такива, които
може да възприеме физически. Той се затруднява да се справя с физическата реалност, понеже тя
изисква от него реагиране на събитията, а това за него е бавен и сложен процес, изискващ време
и търпение. Той не е глупав, а е неспособен мисловно да реагира бързо, но изводите му може да
са много смислени в крайна сметка.

СЪВПАД
Те са със силно затормозено мислене, а чувствата им са изцяло лишени от предхождаща ги
мисъл. Могат да изглеждат първични и примитивно изразяващи своите чувства и импулси. Но
вътре в себе си са съвсем наясно с природата и значението на чувствата си.
Положителното е, че са силни, решителни, с воля за победа и смелост, когато трябва да
отвоюват нещо за себе си.
Транзитът бележи труден период за вземане на решения. Човекът се чувства затормозен
психически и мисловно. Може да има заболяване на костите или просто в това време те да се
нуждаят от допълнителни грижи.

ПОЛУСЕКСТИЛ
На тях им е лесно да се справят със света на материята, но са безпомощни в света на
чувствата и емоциите. Този живот им се дава като изпитание - как ще подходят към
притежанието и ще имат ли смелостта и силата да се самоограничат в материята за сметка на
чувствата и по-висшето си развитие.
Положителното при аспекта е, че не им липсват материални неща.
Транзитът носи събития, които изискват човек да направи избор между своите чувства и
сигурността, която дава затварянето за тях. Той може да предпочете да не се разделя с нищо от
това, което има, пред това да даде част от своето на любим човек.

ПОЛУКВАДРАТ
Невротизирани типове, комплексирани, без самочувствие. Винаги се правят на жертва. Така
получават сигурността, която по принцип им липсва.
В положителен план аспектът дава приспособимост и примиряване на първо време.
Транзитът носи неблагоприятни събития, които карат човека да брани своята сигурност. Те
са такива, които отнемат материя или притежания, но също дават възможност за духовен избор.

СЕКСТИЛ
Положителното е, че имат силна памет, но механична. Логичната им мисъл почти не е
развита заради слабата връзка между висшия и физическия ум. Съновидения.
Отрицателното е, че са егоисти, силно вкопчени в материята. В такъв живот имат много
материални проблеми, които са отговор на съдбата на техния проблем, който произтича от
нежеланието им да откъснат мислите си от материалните неща. Те могат да претърпят големи
материални загуби, които да ги научат на урока да губят.
Но като цяло аспектът е положителен, понеже мъчителното откъсване от ограничаващата
материя е свързано с увеличаване силата на характера, волята и получената свобода на действие.
Материалната зависимост ограничава свободата на действие.
По време на транзита се случват положителни събития, които изискват личността да се
насочи към някакви нови духовни ценности. Те биха й донесли освобождение от ограниченията
на материята, ако тя тръгне по такъв път.

КВАДРАТ
Отрицателното при аспекта е, че тези хора са емоционално студени и затворени в себе си.
Имат големи страхове по отношение на чувствата и нараняването в тях. Имат комплекси и

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 32
задръжки, чиито корени се крият в детството и са причинени от отношенията им с по-възрастен
родител или близък човек. Страданията и нараняванията при тези хора са основно в детството.
Тогава се налага да спуснат бариера пред емоционалния си свят и да го потопят дълбоко под
повърхността, която изявяват, предпазвайки го от нараняване. Те се държат емоционално студено
със своите близки в зряла възраст. Не приемат нищо ново и прогресивно, тъй като идеите от
висшите светове не могат да достигнат физическия им ум. В такова прераждане душите се
чувстват силно потиснати и ограничени. Душата няма силна връзка с физическия ум и воля. Тези
хора изглеждат груби, недодялани и глуповати.
Положителното при аспекта е, че тези хора имат множество изпитания в живота, които имат
за цел да каляват волята и издръжливостта им. Те са честни и отговорни в чувствата, когато се
появят.
При транзит човек има неприятности с по-възрастни хора, особено роднини, с власт имащи
или влиятелни личности. Емоционална студенина, нараняване на чувствата и на материята.
Пречки от всякакъв характер. Непоносимост към околните и техните грешки и слабости.

ТРИГОН
Положителното при този аспект е силната интуиция, развит висш ум и ясни съновидения.
Отрицателното е, че това са хора, които не се съпротивляват на изпитанията, а ги приемат
като даденост и се оставят в ръцете на съдбата. На тях им липсва воля и всички прозрения, до
които достигат чрез сънищата, интуицията и висшия си ум, остават нереализирани. Имат мечти,
но се страхуват да им се отдадат и живеят в страхове от разочарование, отблъскване и
неразбиране. Имат повече от един брак обикновено. Това е, защото никога не могат да намерят
идеален партньор за своите чувства - някой достатъчно добронамерен, толерантен и търпящ
постоянните им промени и липса на реализация в материален план.
По време на транзит има съновидения, прозрения, откровения. Събития, които изпитват
волята и постоянството в преодоляване на трудностите. Периодът е подходящ за лечение на
костни и ставни заболявания.

КВАДРАТ И ПОЛОВИНА
Материалисти, силно се интересуват от всяко притежание; с развити интелектуални
способности. Но те се само ограничават в чувствата и мислите. Всяко ново нещо поставят на
дълги и мъчителни анализи, докато накрая съдбата ги принуди да вземат бързо и окончателно
решение и те обикновено се отказват да боравят с енергията на новото начинание.
Положителното е, че са аналитични и не вземат прибързани решения. В този живот се учат
на смелост и решителност при работа с енергиите на чувствата и мислите.
При транзит съдбата ги поставя пред неотложен избор и от тях се искат отговорни и смели
решения. Ако се откажат, след време отново ще бъдат поставени пред същия избор. Хронични
заболявания се възбуждат в такъв период и човек успешно може да предприеме лечение, вместо
да чака отново временно да отшумят.

КУИНКОНС
Много компромиси и несигурност съпътстват тези хора. Те изглеждат плахи, неадекватни,
дори глупави. Всъщност са несигурни в себе си, но и съвсем здраво мислещи. В този живот
трябва да преодолеят проблема с вътрешните си страхове и комплексите. Трудно се справят с
материалните си проблеми.
Положителното е сдържаността, скромността и чистотата в постъпките и мислите. Психична
памет от минали животи. Обикновено страховете и комплексите им идват от там, но ако ги
преодолеят, могат да подобрят връзката с висшия си ум. Това могат да постигнат с различни
психични методи.
Могат да изчистят голяма част от кармичните си обвързаности по време на този транзит.
Смелост и решителност са единственото вярно решение на проблемите им. Спомени от минали
животи, съновидения.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 33
ОПОЗИЦИЯ
Техните мисли са неясни и объркани по отношение на чувствата. Такъв човек може да има
периоди, в които да го класифицират като луд, да се поддаде на интуицията си и загуби контрол
над мисленето. Но това се случва рядко.
Имат объркани, неясни чувства, които смътно усещат и не им се доверяват.
Положителното е, че тяхната обърканост ги учи да установяват баланс между чувствата и
разума.
Това е доста предизвикателен аспект и малцина успяват да се справят с него. Обикновено с
него се раждат хора, които в минало прераждане са били отдадени на едната крайност - на
чувствената или на мисловната си природа. Сега се учат да установяват баланс между двете.
Материални проблеми, с които не могат да се справят.
Транзитът ги изправя пред събития, изискващи избор между духа и материята или още по-
трудното - пред баланса между тях. Проблеми с костите и с по-възрастни хора, които служат като
бариера и пречка за развитието на личността.

ХИРОН
Учи ни на любов и мъдрост.
Да бягаме от всяка суета.
Учи ни на смирение и твърдост,
на жертва и на чистота.

Хирон, учителят човечен, лишен от образ на човек, ви дава смелост да търсите своето
съвършенство по пътя на жертвата и всеотдайността. Учете се от него на смирение, на борбеност
и мъжество. Той е войнът на светлината в Слънчевата система. Опитайте да сте войници в
неговата армия, макар това да изисква от вас жертва и смирение.
Хирон е много интересен обект, който тепърва започва да действа на архетипното съзнание
на човечеството. Енергията му идва, за да задоволи нуждата на хората от себеотдаване и жертва в
името на цялото.
Човекът стана индивидуалист в Ерата на Рибите. Реагира на алтруистичната енергия на
знака, използвайки най-нисшите вибрации на съзвездието.
Хирон идва да донесе духовност с вибрациите си. Човечеството го преоткри, когато
почувства най-осезаемо духовната празнота в себе си. По този въпрос вече има литература и тя
може да се прочете, изпита и обогати значително от занимаващите се с астрология.
Най-страшно ще е, ако човечеството реагира на тези вибрации с преразход на енергия за
получаване на духовни познания, без да е достигнало степента на развитие, в която да поднесе
наученото в дар на другите, или още по-лошо, ако използва духовните знания в служба на
користни и зли цели. Тогава в архетипното съзнание влиянието на Хирон ще се запечати като
негативно, както стана с останалите тежки планети. Те донесоха прекрасни неща, които изпол-
звани по неподходящ начин, натрупаха карма на негатизизъм, която се запечати в архетипното
съзнание на цивилизацията и продължава да привлича негативна енергия към себе си. Ще е
нужно време, за да се изчисти тази карма и човек да настрои вибрациите си така, че да възприема
положителната енергия на тежките планети и да ги усети като позитивни.
Хирон може да действа на хората, превръщайки ги в крайни егоисти или в напълно
жертвоготовни и всеотдайни личности. От хората зависи как ще настроят архетипното тяло на
цивилизацията и собствените си тела към вибрациите на планетата и първоначалната настройка е
основополагаща.
Хирон е лечител на човешките души. Но той може да лекува нежно, може да го прави и със
скалпел. Всичко зависи от избора на пациентите.
Енергята на Хирон е много различна от тази на Черната Луна. Той действа върху отдаването
на енергия, а Черната Луна съхранява енергия. Как ще действат аспектите зависи от силата на
двете планети в хороскопа и от характера на самия аспект.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 34
Аспектите дават изключителна проницателност, интуиция и ясновидски способности. Те
дават дарба за точно диагностициране на заболявания и определяне на вярното и правилно
лечение чрез усещане нуждите на човека.

СЪВПАД
Положителното при аспекта е силната интуиция и ясновидски способности. Сензитивни,
чувствителни към енергията на заобикалящия ги свят. Добре усещат нуждите на околните от
енергия и подсъзнателно ги насочват към какъв източник на енергия да тръгнат.
Отрицателната проява на аспекта се състои в това хората да се самозалъгват по отношение
нуждите на другите и да проектират собствените си нужди върху тях. Това е особено опасно, ако
става въпрос за родители и деца, тъй като едните може да насочат погрешно енергията на други-
те, независимо кой от тях е манипулиран.
Тези хора са манипулативни и обичат да налагат своята гледна точка и разбирания.
При транзит тези хора изпитват желание и нужда да полагат грижи за повече хора, да се
приобщават към някакви каузи и да отдават енергията си за всеобщото благо. Лошо е, ако
започнат да манипулират околните и да им се налагат.

ПОЛУСЕКСТИЛ
Улавяне нуждите на другите от енергия и правилно използване на енергиите. Те имат силна
сензитивност към енергиите. Усещат тяхната природа и това им помага да ги използват най-
правилно. Имат медиумни способности, които обикновено са дар по рождение. Нямат таланти в
много области, но в тази, в която насочат енергията си, постигат забележителни резултати.
Отрицателното при аспекта е, че тези хора са малко притеснителни и потискат проявата на
силната си енергия.
По време на този транзит човек може да насочи енергията си в дадена област и да постигне
добри резултати. Може да прояви някакви свръхсетивни качества, което да му спечели
разположенето на околните.

ПОЛУКВАДРАТ
Отрицателното проявление на аспекта създава прие мехулни и надменни хора. На тях им
липсва смиреност и н този живот работят върху изграждането на това качество. Силната им
енергия може да вреди, ако се занимават с окултни неща. Най-доброто за тях е да водят своя
вътрешен живот, без да контактуват интензивно с другите.
Положителното е, че всичко, наслоявано от миналото с помощта на този аспект в радикса
ще се изчисти.
Този транзит носи егоистични наклонности и липса на разположение към най-близките
хора. В желанието си да не споделят нищо с тях те се затварят в себе си. Проблеми с дишането и
прочистването на енергията в организма. Енергията се прочиства чрез дишането, а материята
чрез хране нето и отделянето. Хирон е свързан с дишането, както и Меркурий и Уран.

СЕКСТИЛ
Емоционални, светли хора, с чиста енергия, приятни събеседници и компаньони. От тях
може да станат добри учители, които да се занимават с деца и въобще да предават, знанията си.
Те са спокойни и предразполагат другите към критичност, отваряне и доверие, необходими за
приемане на знания. Могат да са добри лечители, които изслушват и напътстват своите пациенти.
Отрицателното е, че понякога са лениви и се отпускат. Движат се по течението и не полагат
усилия да се развиват. Прекалена чувственост и отдаване на плътски страсти.
По време на транзита хората се отварят към околните и стават съпричастни към техните
потребности. Помагат им с повишената си енергия и това ги прави щастливи. Могат да предадат
някакви свои знания и опитности, които да подобрят енергийния поток на другите хора.
Получават помощ от висшите светове и подкрепа от собствения си дух. Приятни събития,
носещи радост. Имат повишена чувствителност и енергопроводимост на телата.

КВАДРАТ

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 35
Те са смели войни и воюват на всякакви фронтове за справедливост и човечност. Но съдбата
им поднася много изпитания и ги кара да правят избор между жертвата и примирението. Понеже
са силно чувствителни, те може да насочат огромната си енергия по пътя на злото, което им
предоставя по-лесни начини да я използват.
В такъв живот на личността й предстои труден избор. Не е лесно да се противопоставят на
изкушенията на злото и да приемат саможертвата на доброто.
Транзитът налага човек да поеме отговорност и да поведе битка със себе си или с околните
и да намери своя път към духовността. Проблеми с дихателната система и мисленето. Човек
може да се почувства объркан и без подкрепа от съдбата.

ТРИГОН
Съдбата предоставя възможност на тези хора да използват енергията си по най-добрия
начин. Имат силна, леснодостъпна енергия. Може да са добри лечители, ясновидци, контактьори.
Отрицателното при аспекта е, че непълно могат да използват енергията, която им е
достъпна, особено ако не обръщат внимание на тази своя дарба. Тогава енергията създава в тях
вътрешно напрежение и в стремежа си да я изразходят те се лутат в различни области от живота
и поставят много нови начала. Ако успеят да я канализират обаче, биха постигнали
забележителни резултати.
По време на транзита хората трябва да намерят свой начин да помагат на околните, иначе
ще се задушат от собствената си енергия и егоизъм.

КВАДРАТ И ПОЛОВИНА
При този аспект има няколко възможности. Хората или се чувстват превъзбудени
емоционално от излишна енергия, или са прекалено самоуверени и настъпателни по отношение
на изискванията си към другите, но най-често са неудовлетворени и не могат да се реализират
пълноценно в живота, понеже не успяват да съсредоточат вниманието си върху конкретна област.
Положителното е, че имат силни ясновидски и окултни способности. Имат дарба да виждат
в бъдещето, но тя трябва да се развива.
При транзит човек трябва да канализира енергията си, иначе ще изпита силна превъзбуда и
напрежение. Може да се разболее или да се излекува. Всичко зависи в каква посока ще тласне
енергията си. Може да излекува някого или да причини страдание. Но обикновено действието е
неблагоприятно. Може да се събудят някакви ясновидски способности.

КУИНКОНС
Подозрителни, недоверчиви, скептично настроени към собствените си дарби, критични,
изискващи вниманието и енергията на околните. Имат проблеми с хигиената, не само на тялото,
но и на мислите си.
Положителното е, че са практични и използват разумно енергията си. Имат нюх към онези
неща, които биха им донесли успех, и се стремят да реализират цялата си енергия в тях.
Ясновидски способности.
При транзит човек не вярва както в собствените си сили и способности, така и в тези на
околните, и постоянно се опитва да избяга от решаването на проблемите.

ОПОЗИЦИЯ
Съдбата не е благосклонна към тези хора и постоянно ги подлага на изпитания, най-вече
изпитва тяхната преданост и воля. Те се учат да бъдат постоянни в дадено начинание.
Отрицателното е, че светогледът им обикновено се различава от този на околните и ги
прави аутсайдери в обществото. Налага се да правят трудния избор между своите възгледи и
нормите, които другите им налагат.
Положителното са уроците по преданост и постоянство. Надарени са да използват енергията
си в лечителство.
Транзитът носи изпитания за вашата всеотдайност и жертвоготовност към тези, които
обичате. Събитията налагат да бъде направена прошка за някакво нараняване от страна на любим

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 36
човек. В противен случай човек се обрича на самота и страдания. Проблеми с храненето и
отделянето.

УРАН
Внезапна буря в нашето съзнание,
внезапен порив в нашите души,
разтърсва ни с енергия сурова,
мостове от илюзии руши.
Отключва спомена за нашто минало,
показва ни каквито сме били.
И в бъдното с мечтите ни наднича
да ни събуди търсещи.

Преди много, много време, когато се зараждал животът на Земята, създателите на материята
(на флората и фауната) на вашата планета имали своя база на Уран. От там те работили за
създаване на условия за възникване на живот, а после и за създаване на самата жива материя.
Това били огромните форми на динозаврите, живели преди много хилядолетия, на огромните
гори, с всичките им обитатели и морски живи същества.
Когато идват атлантите на тази планета, не е могло да се съществува на повърхността. На
Земята не е имало необходимите условия за живот. Тогава те обитавали изкуствени предимно
подземни, а също и подводни градове. Последните са били под земната кора, която е под водата.
Те не са били водни, а сухоземни същества.
Когато съществата с база на Уран идват и формират условия планетата да бъде населена и
на сушата, те създават кислорода, растенията и животните, огромните зелени масиви.
Атлантите дълго време не смеели да излязат на сушата заради огромните й обитатели
влечуги. Тогава решили да предприемат генетични експерименти, с които унищожили или силно
променили тези същества. Това ставало най-вече посредством изкуствени лъчения. Това бил
дълъг процес, в който работили върху генотипа на тези същества.
По-късно, когато дошли и хората и други обитатели, атлантите започнали да кръстосват
тези същества посредством генетиката със съществуващите вече на Земята форми, а също и със
самите себе си. Целта била да се създадат достатъчно силни и разумни същества, които да им
служат, а не да им вредят. Сред тези експерименти имало много успешни и това предизвикало
големи промени в еволюцията на всички същества на Земята по онова време. Този процес бил
доста вреден и се наложило Земята отново да стане необитаема за известно време, за да се
изчисти от мутиралите форми.
Уран е планета доста различна като енергийни свойства от Земята. Човекът е същество с
много силна емоционална и чувствена природа. Уран поражда вибрации на студена емоционална
пресметливост. Те са сравнително трудни за усвояване от човека. Той все още не може да достига
със своите същности до висшите мисловни полета. Поради това вибрациите, които достигат до
него от тези полета, остават неразбираеми, забулени в тайнственост и непредсказуемост. Точно
затова влиянието на Уран не може да бъде предвидено от човека.
Уран носи силен енергиен потенциал и заряд. Той влияе много силно върху будичното и
менталното тяло. Неговите силни импулси провокират моментална ответна реакция, която често
се изразява и в събития на физическо ниво.
Енергията на Уран действа силно възбуждащо на човешкото ментално тяло. Тя изчиства
неговите канали, които го свързват с мисловните полета на другите хора, на цивилизацията, на
други светове. Енергията на Уран храни това тяло. Уран спомага за оформяне на мозъка на
човека в ембрионалния стадий. Човекът се е научил да използва енергията на планетата
разрушително, понеже е по-лесно да се изрази енергията по най-бързия начин, а не да се задържа
в менталното тяло и последното да се приспособява към нея. По-лесно е човек да се освободи от
тази енергия посредством някакво внезапно действие или събитие и да не се подлага на
разрушителното й действие, като я задържа в себе си. Но само ако има силата да я задържи, ще
настрои собствените си вибрации към нейните положителни характеристики.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 37
Енергиите на Уран и Черната Луна са много сходни и взаимно се усилват и пречистват.
Черната Луна възпрепятства допълнително процеса на възприемане и задържане на енергията на
Уран от човека, когато е в аспект с него. Но пък за сметка на това тези аспекти правят
менталното тяло изключително чувствително и проводимо за мисловни енергии. Човек с такова
тяло често не може да подреди мислите си. Толкова бързо протичат те през него, че се чуди
откъде идват, защото менталното му тяло лесно получава информация от множество мисловни
полета.
Аспектите на Уран с Черната Луна дават отражение върху висшия ум. Те влияят върху
начина на възприемане и реакция на идеите, които хрумват на всяко човешко същество. Доколко
тези идеи се възприемат, отхвърлят или оставят да потънат в подсъзнанието, доколко те достигат
нисшия ум или остават като настроение, чувство, смътно усещане. Тези аспекти засягат пътя на
идеите от висшия до физическия ум, както и отзвука от реакцията на физическия ум на тях.

СЪВПАД
Тяхната връзка с висшия ум е много силна и непосредствена. Те са доста хладни,
пресметливи и потискат чувствата си. Интелектуалци. Всяка тяхна идея търси своята реализация,
опитват се да реализират всяко възникнало в тях ново хрумване. Имат много нови идеи и
нетрадиционни мисли.
Отрицателното при този аспект е липсата на топлота и пренебрегване на чувствата. Може да
се каже и слаба емоционална чувствителност.
В живота си този човек има събития, които провокират нов тип на мислене. Те са драстични
и непредвидими.
При транзит освен гореописаните събития човек чувства, че губи контрол над процеса на
мислене и сам се изненадва от родилите се в главата му мисли и намерения. Неочаквано си
спомня неща от миналото или от предишни съществувания. Ако транзитът е от Уран към
радикалната Черна Луна, може да се идентифицира с личността, която е бил в предишна
инкарнация, което освен вълнуващо е и опасно.
Гениални хрумвания и открития могат да се случат по време на такъв транзит.

ПОЛУСЕКСТИЛ
Силен интелект, те са шегаджии, понякога се подиграват с околните. Развито чувство за
симетрия, съпостави-мост, точност.
Отрицателното при полусекстила е липсата на такт и невъздържаност в оценките.
При транзит хората се чувстват пред избора на приемането и отхвърлянето. Обикновено са
засегнати приятелството и отношенията с другите хора. Интелектът им изтласква чувствата на
заден план.

ПОЛУКВАДРАТ
Импулсивни, жлъчни, пренебрегват мнението на околните и не се съобразяват с техните
оценки и потребности. Имат силна връзка между интуицията и нисшия ум.
Положителното е, че се оставят да ги води първичният импулс при всяко начинание, който
се запазва в достатъчно чист и силен вид.
Транзитът носи множество нови импулси и начинания. Нетърпение и липса на такт.
Пренебрегване на околните и незачитане на тяхното мнение. Пренебрежително отношение към
приятелите и хората, които обичат лицето.

СЕКСТИЛ
Силно интуитивни, с окултни способности, чист и точен ум, бърз и непосредствено
реагиращ на импулсите. Обича изненадите и нетрадиционните забавления.
Отрицателното при този аспект е, че такъв човек понякога изглежда повърхностен и
лекомислен, защото често сменя интересите си и постоянно пренасочва енергията си. Промените
го правят уязвим и непостоянен, а те са ежедневие при него и неразделна част от живота му.
Транзитът дава промяна в мисленето, която вещае положителен път на развитие. Човек
може да постави началото на някакво окултно занимание в този период. Положителни промени,

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 38
които касаят интелектуалното общуване на личността, особено по отношение на партньорството
и любовта. Възможности за приятни занимания и развлечения.

КВАДРАТ
Хладен, пресметлив и много адаптивен ум. Това, че е непроницаем и непредсказуем, го
прави загадъчен и плашещ околните. Много често е злонамерен и безскрупулен. Той наранява
околните, за да демонстрира превъзходство и сила.
Положителното е, че този човек е енергичен и много борбен.
Отрицателното е, че може да чувства силно нервно напрежение, поради огромната енергия,
която успява да привлече от висшите ментални полета и физическата невъзможност да я
реализира по най-бърз начин.
Транзитният аспект носи неочаквани и драстични събития, които изискват бърза и
решителна реакция. Те учат личността да усвоява предоставената й енергия по най-
непосредствения начин, без да се променят енергийните характеристики на първоначалните
мисли и чувства. Това е болезнено, понеже енергията на Уран е много силна. Ситуацията прави
хората нервни и те могат да проявят жестокост, ако някой им се противопостави.

ТРИГОН
Общителни и контактни, открити и ведри личности, завладяващи със своя темперамент.
Могат да използват по най-положителен начин този аспект, като реализират много
нетрадиционни и новаторски идеи. Те лесно възприемат импулсите от по-висшите си същности и
съдбата им помага да ги реализират във физически действия.
Отрицателното е, че свиквайки с попътния вятър на съдбата, те може да го приемат като
даденост и да не са подготвени да посрещнат някоя трудност.
При транзит се усеща силно енергията на първоначалните импулси. Тя е като бумеранг,
който достига до физическото тяло и се връща към по-висшите същности като незабавна
реакция. Събитията по време на транзита принуждават човека да действа спонтанно. В противен
случай задържаната енергия би предизвикала психически проблеми.

КВАДРАТ И ПОЛОВИНА
Потайни, жлъчни, язвителни, с остър и хаплив език. Те нямат смелостта за открита битка, а
я водят тайно и подмолно. Това ги зарежда с отрицателен заряд, който околните усещат като
напрежение, когато са в контакт с тези хора. Те разчитат предимно на изненадата и внезапния
удар, като по този начин се чувстват неуязвими и сигурни. Имат дарбата за окултни занимания и
астрология, но не са добронамерени.
При този аспект почти не се наблюдава положителна изява, освен ако не се подходи със
смирение и любов към ближните, към окултни практики, което малцина могат.
Транзитът носи събития, в които се изпитва човечността. От конкретния човек зависи как
ще подходи. Обикновено реакцията е отрицателна. От хората се изисква повече търпение и
приемане на ближните такива, каквито са. Събитията носят разочарование и раняване, ако не се
подходи правилно към тях. Непредсказуемост и подмолност в действията на това лице.

КУИНКОНС
Тези хора търсят приспособяване в света на чувствата. Те така добре умеят да нагодят
собствените си мисли към породилите се емоционални импулси, че изглежда все едно те сами са
ги измислили, а не да са плод на висши енергийни прояви, независещи от човешките воля и
мисли.
Чувствата са енергийни импулси, които духът привлича от висшите енергийни полета и
насочва към човешките същности. Те са извън човешката воля и желания.
Приспособявайки мислите си към чувствата, тези хора силно променят първоначалния
мисловен импулс, който е привлечен от духовната същност на човека към менталното му тяло.
При това приспособяване мислите губят първоначалните си заряд и предназначение.
Положителното при аспекта е, че може да се тренира волята на човека да променя или
запазва своите мисли и чувства.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 39
Транзитът носи събития, изискващи компромис и баланс между мислите и чувствата. Този
аспект потиска и двете и насочва личността към интуитивните решения. По това време хората
имат огромен потенциал за изява и от тях зависи да го реализират.

ОПОЗИЦИЯ
Противопоставяне между емоциите и разсъдливостта. Този човек има силна
проницателност и това му дава възможност да преценява добре околните. Той се колебае между
чувствата си към тях и това, което разумът му казва.
Освен в конфликт със себе си, той е в конфликт и с околния свят, който проявява
неразбиране и нетърпение към него. Той иска от него ясни позиции и действие, а личността му
предлага своята вътрешна борба и объркване. Нейните мисловни импулси са чисти и
непроменени, но раняващи чувствата, понеже е наясно с мислите си, но не е сигурна в чувствата,
тъй като се страхува от тях и тези импулси бързо губят първоначалните си характеристики.
Транзитът предопределя доста бурни събития. Светът сякаш е настроен срещу човека и той
се стреми да се самоизолира. Противопоставя се чрез скандали и конфронтация. Целта е да
изясни собствените си позиции и разликата им с тези на околните.

НЕПТУН
С крила магически прелитай
над океан от страсти и от суета.
И на химери празни пясъка помитай,
оставяйки ни само любовта.

Когато се заражда планетата Нептун, около нея се формира облак от психична енергия.
Този облак се поражда от силните полета на планетите, които се движат в орбита, близка до тази
на Нептун. Те са две с много ексцентрични орбити и перихелият им е близо до орбитата на
Нептун. Облакът около Нептун привлича енергията на тези планети и я складира в себе си. В
противен случай преминаването им през Слънчевата система би предизвикало катаклизми
поради силните им енергии.
Този облак е много негативен поради слабата защитна способност на човешките тела към
енергийно замърсяване и въздействие от подобен характер.
Самата планета е със силно положително действие и носи любов и хармония в отношенията
между хората, алтруистична любов към всичко живо на планетата. Тя дава силна и непрестанна
връзка с майката природа, усещане на нейните най-сакрални вибрации и влизане в хармония с
тях. Тя е най-положителната планета в Слънчевата система. Само толкова силно положителна
планета може да привлече около себе си облак от отрицателно заредени частици, създавайки така
равновесна система.
Когато се създава тази планета, около нея на изкуствени бази са обитавали небесни
същества, които по-късно се преселват за кратко време на Земята. Техните бази са били под
водата по времето на атлантите. Между тях и атлантите са съществували отношения на ненамеса
и взаимна сигурност. Имало е достатъчно територия и за двете цивилизации. Те са били много
развити и са оставили на хората, появили се по-късно, част от своите знания, особено за
корабоплаването и картографията.
Смята се, че митичният Нептун е основател на цивилизацията на атлантите, според Платон
и други автори. Има известна истина в това, но не е съвсем точно.
Морската цивилизация, съществувала по време на атлантите на Земята, води началото си от
планетата Нептун. Тя наистина е имала взаимоотношения с атлантите, в резултат на които са се
появили същества, но те са обитавали основно моретата. Сушата е била за атлантите и хората.
Тази цивилизация е помогнала на атлантите да устроят част от сухоземните си територии, след
като цивилизацията на Атлантида излиза на повърхността (първоначално тя е живеела под
земната кора, в това число и под земната кора, която е под водата).
Сега цивилизацията от Нептун е на друго място в космоса. Само някои техни представители
продължават все още да се вселяват на Земята и правят това, за да предадат част от знанията си

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 40
на хората. Те са останали да съществуват в приказките и наистина са обитавали странните си
тела. Те са ги изработили да са им най-удобни в морските условия. Но са се възползвали и от
генотипа на човеците по-късно.
Нептун действа предимно на подсъзнателно ниво и много слабо на съзнателно. Вибрациите
му са твърде различни от тези на Земята и поради това действието му е неясно и обвито в
тайнственост и непредсказуемост.
Нептун и особено съвпадът му с Черната Луна влияят много силно на психичната енергия
на човека.
Черната Луна дава изясняване на психичните импулси, докато Нептун ги прави неясни,
мъгливи и недостъпни за физическия ум. При тези аспекти това, което се поражда в менталното и
емоционалното тела остава в тях, недостъпно за физическите сетива.

СЪВПАД
Този аспект силно потиска психичната и емоционална природа на човека. Тези хора не
могат да си изяснят както причините за нещата, така и следствията на своите постъпки. Понеже
са неуверени, често прибягват до измами и лъжи и така постигат своето. Те имат усет към
красивото. Нежни и чувствителни са. Емоционални и твърде раними.
Отрицателното проявление на аспекта е, че до физическия им ум не достигат
емоционалните и психични енергии от висшите им същности. Това създава напрежение и
проблеми.
Положителното при асекта е, че могат да се занимават с научна дейност, медицина или
окултизъм, тъй като аспектът дава възможност за получаване на необходимата самота и
изолация. Тези хора се стремят към аскетизъм и откъсване изцяло в полето на абстрактното и
подсъзнателното.
Транзитът бележи време, в което човек е обект на лъжи и измами, интриги и сплетни.
Скритите врагове действат в негов ущърб. Самият той може да извърши подобни действия
спрямо други хора. Човек се чувства объркан. Проблеми и разочарования в любовния живот.

ПОЛУСЕКСТИЛ
Те често живеят в мъглите на собствените си илюзии и самозаблуди. Отзивчиви са на
потребностите на емоциите и чувствата си. Последните могат да се окажат неконтролируеми и
пагубни, ако няма мисловна яснота и преценка.
Положителното при този аспект е, че човек се опитва да изяви най-доброто от чувствения си
свят. Той проявява всичко красиво, което носи.
Транзитът носи илюзии и положителни емоции, които радват човека. Той се
самозаблуждава за много неща, но това го прави временно щастлив. Иска да се остави на
течението на чувствата.

ПОЛУКВАДРАТ
Този човек е студен. Неговият страх от нараняване е причина за отхвърляне на всички
чувства и емоции. Обикновено тези проблеми се коренят в детството и в отношенията с властен и
студен родител, който е потискал детската емоционалност.
Положителното е, че човек разрешава кармичните си проблеми, откъсвайки се от
стереотипа.
Отрицателното е, че често бърка в преценките си, понеже те са силно емоционално
оцветени.
Транзитът определя събитие, което е кармично предопределено и засяга чувствения свят. То
не е благоприятно за човека. Той може да изневери на любим човек или на него да му изневерят.
Да започне или прекрати една любовна връзка, което ще нарани друг човек.

СЕКСТИЛ
Влюбчиви, емоционални, непостоянни, раними и нежни души. Те са романтици, търсещи
свое място извън реалността. Всичко тайнствено и загадъчно ги привлича и те се спускат по
течението на своите илюзии.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 41
Положителното е, че научават, че с пълна липса на практичност не могат да поддържат
материалното си съществуване.
Непрактични и непоследователни действия при транзит. Те са подчинени на емоциите и
неконтролирани от разсъдъка.

КВАДРАТ
Те нямат много силна памет и лесно се поддават на внушения поради неспособност да
вземат важни решения в живота. Неуравновесеността блика от това същество и то може да
привлече други, които да използват ролята му на жертва.
Слабост към алкохола и наркотиците.
Водните професии и изкуството са неговата стихия.
Те може да изживяват периоди на огромен творчески подем, но и на неразбиране, самота и
отхвърляне. Точно това носи и транзитът. Може да загубят свободата си по време на такъв
транзит или да се самоограничат и изолират. Светът им се струва враждебен в този момент.

ТРИГОН
Тези хора са надарени за изкуство. Тяхното постоянно търсене, провокирано от липсата на
яснота в чувствата и мислите, създава възможност за множество отговорни и творчески решения.
Отрицателното при аспекта е, че те привикват към готовите решения и липса на всякакво
съпротивление и това отслабва волята им и свободата на избора. Понякога се наблюдава
емоционално пренасищане.
Транзитът носи хармония и прекрасно разположение на духа. Положителни събития.
Творчески подем и успехи. Човек обаче може да се поддаде на чувствата и напълно да бъде
обсебен от тях, а това е вредно, тъй като цялата му енергия се изразходва за това.

КВАДРАТ И ПОЛОВИНА
Склонност към бягство от действителността посредством алкохол и наркотици. Често
объркват света на представите си с реалността. И двата им изглеждат еднакво истински и
достоверни. Имат ярки и живи съновидения, които трябва да се учат да тълкуват.
Положителното е, че в такъв живот развиват своята безпристрастност.
Транзитът носи отрицателни действия от или към този човек. Прелюбодеяния и отдаване на
пороци. Измами и непостоянство в чувствата. Това е един от най-отрицателните аспекти. Човек
губи надеждата си и не вижда изход от ситуацията, в която се намира.

КУИНКОНС
Благоприятното при този аспект е, че човек се научава да приспособява емоционалната си
природа. Това е свързано с отварянето на чакрите и използването им като енергийни канали.
Отрицателното при куинконса е, че формира емоционално неустойчиви хора, които
критикуват; жлъчни и заядливи. Потребност от разбиране и емоционална топлина, която да им
дава сигурност и комфорт.
В периода на транзита хората имат нужда от топлина и разбиране, за да могат да
уравновесят емоциите си и да не нападат другите, поради това, че се чувстват неуверени и
уязвими в собствената си емоционална чувствителност. Имат нужда от разбиране, за да настроят
вибрациите си към тези на околните.

ОПОЗИЦИЯ
Психични проблеми, поради невъзможността да реагират правилно на енергията на Черната
Луна. Те чувстват силно енергията и на Нептун, и на Черната Луна, но с по-висшите си същности
и тя не достига до физическите им сетива и ум. Имат проблеми с усещането на психичната
реалност.
Положителното е, че се научават да търсят начини да използват по най-рационален начин
енергията на Черната Луна, въпреки замъгляващото и потискащо действие на Нептун. Този
процес ги учи на себеконтрол и насочване на енергията само в една конкретна посока до
постигане на целта.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 42
Транзитът носи нервна и психическа превъзбуда. Този период е свързан с множество
неблагополучия. Ако Нептун е транзитор, може да има психични проблеми и престои в
заведения, които ограничават свободата. Отключване на парапсихични способности. Потискане
на чувствата, което създава огромно напрежение.

ПЛУТОН
Два демона се гонят в мрака
на ада по безкрайните полета.
На боговете чакат знака
да грабнат Персефона от Деметра.
Два черни ангела, изпаднали
от колесницата на божията милост,
със плащове от страх обагрени,
измитат пътят ни от всяка гнилост.
Така се раждаме освободени
от бремето на свойта карма.
И бързаме оново да поемем
товара на греховност и поквара.

Плутон и Хирон са две планети, носещи трансформация и много мъдрост, която ако бъде
приета, човек преобразува своите същности, което е свързано с много дълбоко прочистване от
кармични обвързаности. Този процес е съпроводен с много страдания, тъй като само страданието
изчиства. Но това не е страданието, което носи Сатурн. Това е мигновена, силна болка, която
прониква и обсебва цялото същество на всички нива на съществуване. Тя не е бавна и
продължителна, даваща възможност за промяна и поправяне на грешките, а рушаща, внезапна и
напълно преобразуваща. Тя не поправя, тя съзижда наново от преобразувания материал на вече
разрушеното. Тя не изисква търпение, а пълно себеотдаване и саможертва в името на новото
начало, което трансформиращата плутонова енергия поставя. Тя не учи, не предоставя избор, тя
руши и ни принуждава да освободим място и енергия на новото начало.
След преоткриването на Плутон енергията му силно повиши вибрациите на физическата
материя и двата възможни резултата от това бяха или преобразуване на материята и нейното по-
фино и по-безплътно състояние, или нейното разрушаване. Това разрушаване не е от енергията
на Плутон, а от взаимодействието на вибриращата с по-висока честота материя с околния свят и
енергиите в него.
Тези планети съществуват от много време в Слънчевата система и имат силно положително
влияние, ако погледнем от окултна гледна точка.
На подсъзнателно ниво планетите действат много силно, тъй като промените настъпват
първо на по-висшите нива на човешката същност и понеже енергията действа много бързо и
силно, обикновено не предизвиква събитие на физическо ниво, тъй като по-висшите същности
нямат време да я преобразуват и променят. Те самите реагират и се променят под нейното
въздействие. Но разбира се, наблюдават се и физически реакции.
С енергията на Черната Луна енергията на Плутон действа в синхрон, но събитията може да
са доста мъчителни, особено при транзит, и носят нови начала в процеса на еволюцията.
Аспектите на Плутон с Черната Луна дават пълно преобразуване на мисловните и
чувствените същности на човека. В такъв живот предстоят събития, които принуждават човека да
разруши своята чувственост и начин на мислене и да изгради на тяхно място напълно нови. Това
обикновено се постига чрез някакво голямо изпитание, събитие, което преобразува цялата
ценностна система и сетивност. Това е пълен обрат в мислите и чувствата на човека в определен
момент от живота, когато аспектът ще влияе най-силно. Тези събития обикновено са много драс-
тични и последствията от тях могат да засегнат няколко поредни въплъщения.
Плутон дава надеждата и възможността за ново начало, носи силата на трансформацията у
себе си, затова енергията му, обединена с тази на Черната Луна, при аспект усилва действието на
двете тела върху човека.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 43
СЪВПАД
Това е най-силно трансформиращият аспект. Той носи просветление и промяна в целия
мироглед. Такъв аспект принуждава човека да направи своя избор между духовното и
материалното. Този човек се налага да извърши своята вътрешна промяна, за да не бъде
разрушен физически. В противен случай той ще изпита някаква дълбока вътрешна криза, която
ще навреди трайно на мисленето и на съзнанието му и тази травма ще бъде носена в няколко
животи поред. У този човек може да настъпят психически отклонения поради невъзможността на
духа да продължи да обитава тяло, в което ориентацията е изцяло към материалното.
Човек с такъв аспект е обладан от силни страсти и желания. Неговата силна необуздана
сексуална енергия ще се опита да го тласне към крайност в реализацията и. Обикновено той е
силно духовно потиснат и търси физическа реализация на огромния си духовен потенциал.
При транзит се случват събития, които обикновено се мъчителни и изискват промяна най-
вече на висшите същности на човека. Когато трансформацията трябва да засегне и физическото
тяло, се налага да бъде променен напълно начинът на живот или последното може да бъде
наранено и дори разрушено.

ПОЛУСЕКСТИЛ
Положителното при това положение е, че личността плавно и безпрепятствено извършва
своите вътрешни промени, но отрицателното е, че това най-често е неосъзнат процес и човек не
получава своите уроци. Незабелязаните промени често не са трайни и не оставят дълбоки следи
във висшите човешки същности. Това е скрита трансформации, която не се дължи на личните
усилия на човека, а на външни обстоятелства, които не са тягостни и неблагоприятни.
Хората с такъв аспект имат силна чувствена и емоционална природа, която лесно могат да
проявят в изкуството и други области, които изискват непостоянна и неангажираща промяна.
Транзитът носи събития, които помагат на човек незабелязано и неусетно да извърши
някаква промяна у себе си. Това е свързано с подсъзнателни импулси, ръководещи действията на
човека на физически план.

ПОЛУКВАДРАТ
Нелеки психични отклонения може да помрачават живота на този човек, поради
невъзможност да намери отдушник за огромната си психична енергия. Той разпилява тази
енергия в пристрастявания към пороци и сексуална изява.
Положителното е, че този аспект събужда стремежа у човек да търси нови полета на изява,
които да поглъщат повече енергия и да носят вътрешен комфорт и радост. А това са духовните
полета.
При транзит съдбата предоставя на този човек събития, които са толкова задушаващи на
физически план, че го принуждават да търси нефизически, духовни отдушници за мъката си.

СЕКСТИЛ
Непостоянни, променящи настроенията и чувствата си. Имат крайно ексцентрично и
нетрадиционно мислене. Изненадват със своята скрита емоционална природа, която в един миг
може да изригне и да промени изцяло отношението и мнението за тях. Те са всеотдайни в
любовта и обичат плътските наслади.
Отрицателното проявление на аспекта е, че могат до такава степен да се отдадат на
чувствени наслади и похот, че да се отрекат от всяко друго занимание за доста дълги периоди от
време. Това може да доведе до пълното им разложение и своеобразна трансформация, което да ги
откъсне от истинските им духовни цели. Проблеми с децата и детеродните функции на
организма.
Транзитът носи леки, благоприятни събития, помагащи на личността да промени своите
ценности и начини на мислене. Може да се отключат скрити сексуални страсти и човек да се
отдаде на развлечения, които да погълнат мислите и енергията му.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 44
КВАДРАТ
Това е труден аспект на борба и вътрешна еволюция. Този аспект носи сила във вътрешната
борба и смелост в изявите. Такъв човек много мисли за смъртта и по някакъв начин
съществуването му е свързано с нея. Той играе своя танц с прелъстителката на човешките души,
макар че най-често се страхува от нея. Животът му обикновено е свързан с нея и често е
съпровождан от събития, които го довеждат до смъртта, но това е само изпитание за смелостта и
вътрешната му сила.
Положителното при този аспект е, че духовното отношение към смъртта носи най-големия
подарък - вярата. При този аспект се ражда вярата у човека, която при повечето хора е малко
семенце в латентно състояние. То чака да бъде полято с живителния сок на страданието, за да
избуи. Квадратът на Плутон с Черната Луна носи предизвикателството човека да поеме по пътя
на духовното просветление и към опознаване на самия себе си.
Формирането на този аспект при транзит може да срещне човека със смъртта на близки или
собствената, или да постави начало на занимание, свързано с нея. Но този транзит не винаги има
отношение към смъртта. Понякога е свързан с необикновено духовно преживяване, променя що
изцяло човека.

ТРИГОН
Положителното при тригона е, че животът на тези хора е динамичен и преобладават
събитията, които ги карат да търсят духовното, скритото в дълбините на душите им познание и
импулс за промяна. Събитията, които съдбата им предоставя, недвусмислено им показват верния
и необходим за извървяване път.
Отрицателното при аспекта е, че тези хора имат способности за окултисти, но им липсва
смелост и постоянство, както и твърдост и смирение да вървят по този път. Това ги прави
непостоянни и непрестанно отклоняващи се от пътя, към който съдбата все пак ги връща със
събития и мисловни импулси.
Транзитът е свързан с желание за промяна и поставяне на нови начала. Човекът възприема
ясно импулсите, които достигат до него и по-висшите му същности, и е готов да реализира някои
от новите начала, за които съдбата му предоставя възможности.

КВАДРАТ И ПОЛОВИНА
Този аспект носи стихийност и безспирно търсене на предизвикателства, подсъзнателен
стремеж към тях. Това са хора, които могат да се определят като мазохисти и непредсказуеми
авантюристи. Те са търсачи на силни усещания. Нетрадиционни мисли и дела ги водят към
рисковани събития и случки в живота.
Положителното при аспекта е, че те подлагат цялата си ценностна система на редица
изпитания, за да намерят верния път за себе си. Това им коства неприятни и тежки моменти на
пълно отхвърляне.
Другата неприятна проява е непоносимостта, която изпитват към околните "скучни и плахи
хорица", които дразнят със своята предсказуемост и традиционност.
Транзитът носи предизвикателства и възможности на човека да почувства силата на
съдбата. Събития, които изпитват издържливостта и силата. Те носят страдание и изчерпват
докрай силите на човека. Но по този начин обновяват вътрешната му енергия.

КУИНКОНС
Тези хора са непостоянни и вечно недоволни. Това е положително, защото провокира
търсене, но от друга страна, те не знаят какво търсят и какво искат да намерят. Опитват се да
направят компромис между материята и духа, но нямат смелостта да се отдадат изцяло на едно от
двете начала. Компромисът между двете е много труден и на него са способни само големите
учители.
Непрекъснатите противоречия и лутане между духа и материята изтощават духа и той често
взема решение да се дистанцира и намали влиянието си върху душата и по-нисшите същности, а
това е много критично и трудно състояние, в което се натрупват много греховни опитности.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 45
Такъв човек ще го познаете по обърканите му и непоследователни мисли и дела. Може да има
пълно изоставане в умственото развитие още в детска възраст.
Когато аспектът се образува чрез транзит, в напреднала възраст може да се наблюдава
оглупяване и старческа немощ. Но това са само крайните случаи. Обикновено се проявява като
объркване на делата, невъзможност за вземане на решения, разрушаване на всички планове и
проекти.

ОПОЗИЦИЯ
Те искат да се саморазрушат и да се изградят отново. Това силно подсъзнателно желание дава
израз на всичките им действия. Постоянно вървят против течението и установените правила. Те са
в такъв силен конфликт с материята, че тя често прекомпенсира, създавайки им проблеми с растежа
си. Те или напълно я отхвърлят, или неистово се стремят към нея.
Положителното при опозицията е, че ако успеят да преизградят телата си на нова основа,
променяйки напълно начина си на мислене и начина си на живот, те са успели да преминат към
ново прераждане, използвайки едно и също тяло, като ще са изразходили много по-малко
енергия, която би отишла за изграждане на ново тяло, и тя ще им се предостави за по-важни
еволюционни цели в някой следващ момент.
При транзит човек е поставен в ситуация, в която трябва да прави избор между материята и
духовността. При поемане по неправилния път се наблюдават болести. От него не се очаква
компромис, а смели действия, които да носят цялостна промяна.

АСПЕКТИ НА ЧЕРНАТА ЛУНА С ЛУННИТЕ ВЪЗЛИ


Когато Черната Луна е в съвпад с единия от лунните възли, тя активира много силно
неговото действие. Това е моментът, в който Черната Луна застава на земната орбита около
Слънцето. Тогава еклиптиката и лунната орбита се пресичат точно в точката на апогея на Луната.
В този момент Черната Луна действа силно, като на физическо ниво носи събития, които са
повлияни от характера на единия от лунните възли и от знака, в който се случва това. Тези
събития касаят основно мунданната астрология и в по-малка степен отделната личност, освен
когато това събитие активира някоя точка от хороскопа чрез аспект.
В мунданната астрология събитията засягат основно държавите, които са под влияние на
знака, в който става съвпадът, и срещуположния знак, тъй като там е другият лунен възел.
Съвпадите на Черната Луна с лунните възли за 2006 и 2007 година са дадени в
Приложението.
Ще разгледаме влиянието на отделните аспекти с лунните възли (СЛВ и ЮЛВ) в личен и
мунданен план.

ЧЕРНА ЛУНА СЪВПАД СЪС СЛВ И ОПОЗИЦИЯ С ЮЛВ


В личен план аспектът носи много труден живот, стремеж към нови хоризонти, нови
опитности и изпитания, характерни за знака, в който е СЛВ. На човека ще му се наложи да
борави с множество нови енергии. Това предполага погрешното им използване в началото и
проблеми с енергийния баланс в организма. Това може да е свързано с излишък на енергия, която
създава нервно напрежение и дори психични проблеми, но също може да има и недостиг на
енергия, затваряне в себе си, отново психични проблеми и депресивни състояние.
В мунданен план тези аспекти носят нов път в развитието на дадена държава, когато
съвпадът сключва точен аспект с някоя планета от мунданната карта на съответната страна или
преминава през кръста при транзит. Този нов път може да е свързан с някакво генерално събитие
или природно явление. Най-силно влияние съвпадът оказва, когато е в аспект със Слънцето в
мунданната карта.

ЧЕРНА ЛУНА СЪВПАД С ЮЛВ И ОПОЗИЦИЯ СЪС СЛВ


Въздействието на този аспект е по-обективно, отколкото при предишния и обикновено е
кармично предопределено.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 46
В личен план това е от най-неблагоприятните аспекти на Черната Луна. Тогава се отключват
множество енергии, които са архетипни, имат корени в далечното минало на съответния човек
като същност. Това може да са енергии, които са го обременили още по време на първото му раж-
дане на тази планета. Обикновено те са много познати, но и изискват пълното приключване с тях
в отрицателното им проявление. Този аспект може да се прояви като недъг физически, умствен
или емоционален, който да провокира работа със съответната отрицателна енергия и преобразу-
ването й.
Ако става въпрос за мунданен хороскоп, то страната ще пострада от енергията на външна
сила. Това е неблагоприятен аспект, който носи война, нападение, агресия. Това е свързано
обикновено с изчерпването на собствени ресурси с цел да се запази старото положение на
нещата. Това е особено валидно, ако съвпадът е в аспект с господаря на асцендента в мунданната
карта, който се смята за основен източник на енергия в астрологията. Ако положението на този
господар е ранено, то държавата няма да просъществува дълго в историята, освен ако не се
преобразува по някакъв начин - политически, икономически, териториален и т.н.

ЧЕРНА ЛУНА ПОЛУСЕКСТИЛ СЪС СЛВ И КУИНКОНС С ЮЛВ


Тези аспекти са сравнително слаби и влияят положително.
В индивидуален план помага за по-лесното овладяване и използване на новите енергии, с
които се сблъскваме и по-лесното им съвместяване със старите енергии, които индивидът по
принцип е предразположен да използва лесно. Старите приемат характеристиките на новите и се
променят по-лесно. Обикновено при тези аспекти не се наблюдават събития, а само лекота в
използването на енергия в определени области от живота, показани от знаците на Черната Луна и
лунните възли.
В мунданен план това са областите, в които страната най-лесно се развива. Когато тези
аспекти се образуват при транзит и засегнат точки от мунданната карта, тази страна ще извърши
нови позитивни действия в съответната област, особено ако са засегнати Марс и Венера в
мунданната карта.
ЧЕРНА ЛУНА КУИНКОНС СЪС СЛВ И ПОЛУСЕКСТИЛ С ЮЛВ
Както и предните, тези аспекти са слаби и благоприятни. И при тях новата енергия се
приспособява към старата. Новата енергия приема от характеристиките на старата и така се
съвместява с нея.
В личен план тези аспекти са свързани с помощ и подкрепа от архетипните енергии, от
родителите и по-възрастни хора. Човекът може по някакъв начин да се занимава с неща, свързани
с миналите ценности.
В мунданен план това е свързано с възраждане на стари ценности и традиции, както и с
обновяването им с нова енергия. Черната Луна и лунните възли указват областите, в които могат
да се създадат традиции. Но тук основно влияят Сатурн и Луната, когато са аспектирани от
транзит на Черната Луна и лунните възли.

ЧЕРНА ЛУНА ПОЛУКВАДРАТ СЪС СЛВ И КВАДРАТ И ПОЛОВИНА С ЮЛВ


Тези аспекти са слабо отрицателни.
В личен план носят проблеми от материален характер. В рождената карта дават живот,
изпълнен с лишения. Това са несгоди от всякакъв характер. Ако е ранен господарят на хороскопа
или планетата, която носи живот (хилег), тялото може да е слабо, недостатъчно добре изградено
по време на ембрионалния стадий.
Тези аспекти са с характеристиките на Меркурий, Луната и Сатурн. В мунданен план
аспектите носят неприятни събития от материален характер. Това може да е нация, която живее с
малко физически ресурси, което не е непременно нещастен аспект, ако тези хора развиват
духовния си капацитет. При транзит, когато е засегната някоя важна точка от картата на
съответната държава, може да има ограбване от страна на други държави, но няма да е
посредством военен конфликт, а чрез хитрост и дипломация. Може да е загуба поради
независещи от тази държава причини, но не природни, а политически.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 47
ЧЕРНА ЛУНА КВАДРАТ И ПОЛОВИНА СЪС СЛВ И ПОЛУКВАДРАТ С ЮЛВ
В личен план аспектите дават ненаситност за материални ценности. Този човек може да е с
всякакво материално положение, но все смята, че това, което има, не му е достатъчно. Може да е
преждевременно роден, като резултат от стремежа за по-бързо приобщаване към материалния
свят.
Тези аспекти са с характера на Луната и Марс. Носят промени при транзит, които засягат
най-вече материалното съществуване.
В мунданно отношение аспектите определят непрекъснат стремеж към заграбване на повече
материални неща. Тези аспекти се срещат в картите на нации завоевателки, стремящи се към
заграбване на чужди ценности. При транзит, когато е засегната важна точка от картата на
съответната държава, тя се сдобива с нов източник на материални блага. В положителен план
това може да е научно откритие, което да носи големи материални изгоди, а може да е и
политическо събитие, предизвикващо положителни промени в областта на икономическите
ресурси, но не военен конфликт.

ЧЕРНА ЛУНА СЕКСТИЛ СЪС СЛВ И ТРИГОН С ЮЛВ


Тези аспекти са положителни и действат благоприятно за разрешаване на кармични
проблеми. В личен план този човек ще чувства подкрепата на съдбата под формата на влиятелни
покровители или хора, които ще го обичат и ще правят живота му по-лесен. Опитностите от
миналото могат да се изявят като дарби, които да спомогнат за по-лесното усвояване на новите
енергии.
Тези аспекти влияят особено силно, когато при транзит Черната Луна и нодалната ос
сключат благоприятен аспект е Марс или Слънцето. Това особено важи в мунданната астрология,
където тези аспекти дават хармонични събития, които носят просперитет на страната. Тези
аспекти могат да се проявят и в появяване в този момент на положителни личности, които да
повлияят благоприятно развитието на държавата в определена област. Това може да са учени,
хора на изкуството, миротворци, политици.

ЧЕРНА ЛУНА ГРИГОН СЪС СЛВ И СЕКСТИЛ с СЮВ


В личен план аспектите могат да се проявят като голя ма любов, която ще кара човека да
поеме по пътя към новите опитности, да работи с нови енергии. Тези опитности обикновено ще
са приятни и задължително ще са полезни за развитието. Хармонизиране на енергията с тази на
други те и лесни взаимоотношения с тях. Потискане на емоциите от миналото с цел еволюция
чрез използване енергия от настоящето. Любовта, за която споменахме, също е от миналото
(кармична) и колкото да е приятно това чувство, то задържа развитието.
В мунданен план аспектите носят приемане на някаква благородна мисия от съответната
държава. Това може да е посредничество при решаване на някакъв международен проблем,
научно откритие или мисия, в която участва нацията - физически или чрез енергията си, насочена
в съответната посока. Може да е историческо събитие, което да засегне и други държава в
определен момент. Това са събития, които имат връзка с миналото и ще окажат благоприятно
влияние върху бъдещето.

ЧЕРНА ЛУНА КВАДРАТ СЪС СЛВ И ЮЛВ


Този аспект е силно неблагоприятен. Най-неблагоприятно въздействие ще окаже върху
онези области от живота, характерни за знака и дома, в който е Черната Луна.
В личен план при този аспект ще има събития, провокиращи индивида да работи с
енергията на Черната Луна и да уравновесява чрез нея енергиите на лунните възли и знаците, в
които са те. Човек ще се чувства разкъсван от множество противоречия и няма да получава
удовлетворение в областите от живота, характеризирани от лунните възли и Черната Луна. Ще
изпада в крайности и ще търси отдушник, прилагайки енергията на Черната Луна в съответствие
със знака и дома, в които е тя. Това е личност, която ще се държи скандално и често неприемливо
в обществото. Но от друга страна, това може да е новатор, който ще наруши традициите в името
на новото начало.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 48
Този аспект е свързан с Уран, а също с Нептун и Луната. Тези планети влияят най-силно,
когато са засегнати от квадрата на транзитиращите лунни възли и Черната Луна в мунданната
карта. Тогава в тази държава се случват събития, най-често вътрешни и независещи от околния
свят пряко. Това може да е във всяка област от живота и обикновено е нещо превратно. Най-
често са засегнати масите, като те може да са инициатори или потърпевши. Това може да е
приемане на нова писменост или нов официален език, може да е революция на масите или терор
върху тях от наложена вътрешна диктатура, смяна на политическия режим или акт на културна
революция. Независимо от крайния резултат събитието винаги е тежко и неблагоприятно като
развой, изискващо издръжливост и раздяла със стари ценности.

ПОЛОЖЕНИЕ НА ЧЕРНАТА ЛУНА ПО ДОМОВЕ


Когато се разглеждат градусите от еклиптиката, трябва да се има предвид прецесията и
това, че градусите на зодиакалните съзвездия са различни от тези на зодиакалните знаци.
Преди време, когато човечеството е навлизало в Ерата на Рибите, точката на пролетното
равноденствие се е намирала на 0° Овен или, казано по друг начин, на 30° Риби.
Оста на двете равноденствени точки, в които екваторът и еклиптиката се пресичат, се движи
обратно на нарастване на градусите в зодиака и прави една пълна обиколка за 25 920 години.
Така равноденствените точки престояват по 2160 години в знак. Това са така наречените ери на
човечеството - отрязъци от време, през които еволюцията му е силно повлияна от съзвездието, в
което е пролетната равноденствена точка.
Есенната равноденствена точка играе не по-малка роля. Пролетната равноденствена точка
се свързва с характера на опитностите, които човечеството придобива в даден период от време.
Есенната равноденствена точка се свързва с това, което то носи и ще прояви през този период от
време, за да се създадат предпоставките, които ще формират качествата, характерни за
съзвездието на пролетната равноденствена точка. Това, което носи съзвездието на есенната
равноденствена точка, е отбелязано чрез мислите, идеите, ценностната система на милиони хора
в рамките на 2000 години. Качествата, които се изграждат посредством влиянието на съзвездието
на пролетната равноденствена точка, се изразяват чрез моделите на действие и принципите на
поведение.
Това, което носят съзвездията на равноденствените точки, потъва дълбоко в архетипното
съзнание на цивилизацията. То се проявява и много след като равноденствената точка е
преминала в следващото съзвездие. Зодиакалният знак е точно това проявление. Той съдържа
енергията на архетипното съзнание на човечеството, примесена с енергията на зодиакалните
съзвездия с части от които се припокрива.
Когато астрологията отново потъва в мрака на забравата, страха и отрицанието, хората
загубват връзката си с нея и тя престава да се развива. Зодиакалните знаци спират своето
движение напред в архетипното съзнание на цивилизацията.
В хороскопа обаче, нищо не спира и равноденствените точки продължават своя ход. Когато
хората отново отварят онази страница в подсъзнанието си, която ги свързва с окултизма в
наследство, те откриват една астрология осакатена и остаряла, валидна за хилядолетия назад. В
тази остаряла астрология зодиакът започва от 0° Овен, който се приема, че е първият градус от
еклиптиката, макар че той отдавна вече не е там. Първият градус от еклиптиката понастоящем е в
седмия градус от Риби.
Събуждайки архетипното си съзнание за възраждане на астрологията, човечеството
установява, че реагира на зодиакалните знаци и съзвездия по начин, по който го е правило преди
близо две хилядолетия. И се налага бързо да промени съзнанието и усещането си към космичните
енергии, преди да е навлязло в ерата на Водолея. То трябва в съкратени срокове да натрупа
опитностите, които енергията на Риби му предоставят. Така събитията стават наситени и
динамични за цялата цивилизация.
Понастоящем първите 24° на еклиптиката носят енергията на зодиакалното съзвездие на
Овена и енергията на архетипното усещане, характерна за Рибите. Това са от шести до
тридесети градус на зодиакалния знак Риби. Там обаче са звездите на съзвездието Овен, Звездите

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 49
на съзвездието Риби се намират в зодиакалния знак Водолей, а тези на Водолея са в зодиакалния
знак Козирог и т.н.
Колкото по-силно е свързано дадено човешко същество с ахретипа на цивилизацията,
толкова по-силно реагира на енергията на зодиакалните знаци и по-слабо на енергията на
зодиакалните съзвездия.
Ерата на Водолея ще донесе освобождаване на това архетипно съзнание от привичките му
да реагира на старите енергийни модели. Тя ще донесе възможността на човечеството да усети с
изчистените си сетива вибрациите на зодиакалните съзвездия и възможността да промени напъл-
но представите си за астрология. Астрологията и астрономията са една изкуствено разделена
наука и през ерата на Водолея ще започне нейното сливане.
Сега първи дом носи значението на Овена и в по-малка степен на Риби, освен основното
значение на зодиакалния знак, който го заема, и на зодиакалното съзвездие, чиито звезди попадат
в него.
Естественият господар на първи дом е Овен, с неговият господар Марс, и Риби, с техните
господари Нептун и Юпитер. Поради това архетипното съзнание на цивилизацията реагира на
вибрациите на Юпитер, които са сходни с вибрациите на Риби. Старите господари на
зодиакалните знаци важат толкова силно, колкото и новите. Новите господари тепърва започват
да изработват своите архетипни модели, към които отделните личности се нагаждат трудно в
началото и ще мине време, докато те започнат да им действат така осезаемо, както старите. В
случая на новите енергии по-лесно реагира цивилизацията като цяло, отколкото отделният
индивид. Тези обекти отдавна са на тези места и изпращат техните енергии до нас, но с тяхното
физическо визуализиране стана възможно да почувстваме по-осезателно енергиите им и да
реагираме на тяхното въздействие.
Астрологията е за смелите, които, знаейки бъдещето, имат силата да го приемат. Тя не ни
носи освобождаване от бъдещи събития чрез бягство и противопоставяне, а шанса да получим
време за психическа подготовка за предстоящите събития, така че да извлечем максимална
еволюционна полза от тях. Когато разберете и приемете това нейно значение, астрологията ще
придобие отново полза за еволюцията ви. Сега Овенът ще го разгледаме като зодиакално съзвез-
дие, а не като знак. След време зодиакалният знак ще дойде на мястото си в еклиткитата и
положението му ще съвпадне с това на съзвездието. Какво ще се получи тогава? Значението на
домовете се запазва напълно, но само знаците в тях ще са други.
Първи дом, който характеризира изявата ни на физическо ниво, беше заеман от Овена. Това
отговаряше на нуждите ни от агресивно поведение във физическия свят, от настъпателна
себереализация в периода от две хиляди години преди Христос до идването му. После в първи
дом се настаниха Рибите, но и Овенът все още беше там. Изразихме всички пороци и скрити
страсти, но не и нежната чувствителност на Рибите, примесена с буйния и неспокоен нрав на
Овена. Овенът беше и във втори дом и това, което се ценеше, беше мъжката сила и воля. В
продължение на последните четири хилядолетия, в които мъжките знаци Овен и Телец са
заемали втори мунданен дом, е властвало напълно патриархално общество на земята. Преди 6-4
хиляди години е било преходно, когато Близнаците са били във втори дом, а когато Ракът е
заемал втори дом преди около 8-6 хиляди години, обществото на Земята е било ориентирано към
матриархата. Ценностните са били свързани с Рака, с дома и традициите, с всичко, което
въплъщава това съзвездие и което е могло да бъде усетено по това време.
Когато настъпи Ерата на Водолея и съзвездието започне постепенно да навлиза и да заема
първи дом, това ще донесе мощна изява на качествата на Водолея в човешката цивилизация.
Свободата, алтруизмът, интелектуалният скок и прегръщане на всичко ново. Прогресът ще е на
всички нива и ще има освобождаване от старите изживели времето си неща. Това ще е времето, в
което човечеството ще се отърси от всичко, което е знаело, и ще прегърне новото, което ще го
изведе към един напълно различен, нов свят и една нова раса.
Тогава Рибите ще са на върха на втори дом и постепенно ще навлизат все по-навътре в него.
Те ще донесат новата ценностна система на човечеството, изтъкана от хуманизъм и духовност.
Тогава на върха на дванадесети дом ще бъде Козирог, който ще даде потискане и потъване
дълбоко в подсъзнанието на стремежите на хората към амбиции, индивидуална себереализация,

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 50
политически страсти, властване на авторитети и традиции от миналото. Този знак (Козирог) ще
премине през кармичния дванадесети дом и през прочистващия океан на подсъзнанието, за да
може след повече от 2000 години, когато настъпи ерата на Козирога и това съзвездие бавно
започне да навлиза в първи дом, хората да усетят и проявят качествата му по различен начин.
Дванадесети дом, както и подсъзнанието, са чистилището на човешката карма.
Единадесети дом ще е зает от знака на Стрелеца. Това ще е свързано с възраждането на
духовните идеи на човечеството, духовната мисъл и духовната подкрепа между хората.
Водолеят, който го управлява заедно с Козирога досега, породи движения, обединения и
формиране на групи от хора, които внесоха нови неща във всяка област на човешките
стремления.
Козирогът донесе политическото манипулиране на идеите на хората, задържане и спиране
на прогреса посредством старите методи на закостенелите традиции. Понеже единадесети дом е
домът на сънищата и мечтите Козирог тук отне на хората тези способности, като временно ги
притъпи и накара хората да гледат прагматично на мечтите и идеите си.
Духовните стремления ще се пробудят след навлизане на Стрелеца в дванадесети дом.
Десети дом досега се управляваше от Стрелеца и Козирога. В ерата на Водолея той ще
започне да се заема от Скорпиона. Хората ще извадят своя най-потаен вътрешен свят на показ.
Ще паднат табутата и предразсъдъците. Най-интимното ще бъде облечено в приемлива форма.
Това е най-важното условие, за да получи човечеството свободата си. Чак когато смело и без
себеизмама човек погледне своя вътрешен мир от чувства, мисли и желания, ще е готов да го
промени и облагороди. Тогава ще се почувства свободен да мисли и чувства без задръжките на
това, от което се срамува и смята за греховно.
Сега Козирогът носи задръжки по отношение на себеизявата и поставяне на строги правила
и норми на поведение, от които излизането се смята за неразумно и непроспериращо.
Стрелецът носи силен стремеж на човека да показва своите интелектуални възможности,
знания, осведоменост и приспособимост към изискванията на общоприетото. Това е свързано с
изпити, конкурси и т.н., които предполагат демонстриране на способности и възможности.
Девети дом ще се заеме от Везни. Това е интелектуален въздушен знак, който освен знания
ще донесе хармония и равновесие между духовното и физическото развитие. Везни ще
възстановят нарушения баланс между духа и материята.
Досега домът се управляваше от Стрелец и Скорпион. Стрелецът носеше силен духовен
импулс, но и повърхностното демонстративно отношение на лаика към тези неща. Докосването
от любопитство, а не от задълбочен интерес. Скорпионът постави знака на тайната и
мистериозността върху всяко духовно стремление и импулс. Той донесе и извращенията,
свързани с вярата и религията, както и насилието по тези причини. Той донесе и обвиването в
тайни, табута и забрани на най-съкровените и исконни човешки права - това са тези, свързани с
вярата и религията. Това е нещо, което Бог е подарил на всеки - свободата да го възприема
според собственото си ниво на развитие и духовна нагласа.
Осми дом ще се управлява от Девата. Тя ще донесе смиреното отношение към вътрешния
ни мир и вътрешната ни същност и старанието за изчистване и подържане на духовна чистота, на
чистота на най-интимните кътчета от нашите мисли, чувства и желания, поради което човекът
няма да се срамува да ги извади на показ. Те ще са достойни за новата шеста раса. Вътрешното
здраве ще предопредели и външно физическо здраве и красота.
Досега този дом се управляваше от Скорпион и Везни. Скорпионът носеше страха от
насилието над нашите най-съкровени потребности и желанието да ги държим в тайна и
мистериозност. Той носеше чрез Плутон низките страсти на хората и стремежа към
саморазрушение, както и забулването на истината за смъртта в мистерия и страх.
Везните обладаха емоционалното и менталното тяло на човека с желанията за плътска
любов, изкушението и примитивните разбирания за греховност и падение. Те поставиха любовта
в лоното на тайната и срама и я принизиха, лишавайки я от духовния елемент, превръщайки я в
бедна уличница, която крие от срам лицето си. Това беше голямо изпитание за човечеството,
което още не се беше научило на любов, а вече беше принудено да крие нейните зародиши.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 51
Седми дом ще се управлява от Лъва. Това е най-хармоничната комбинация. Любовта ще
влезе в човешките взаимоотношения. Тя ще бъде поставена в основата на партньорството от
всякакъв характер. То ще носи удоволствие и радост. Ще дава сила на хората да се справят с
житейската си програма.
Досегашните управители на дома бяха Везни и Скорпион. Везни поставяха
взаимоотношенията между хората предимно на основата на любовта. Тя обаче не трае дълго. Все
още човек не се е научил да я подържа жива и взаимоотношенията се превръщат в нетрайни и
повърхностни. Везните трудно се свързват с взаимоотношенията, които не са на любовна основа.
Партньорството не е непременно плътска любов и привличане.
Везните също дават и стремеж към равновесие между двата принципа и този невъзможен за
постигане стремеж в ерата на Рибите носеше неудовлетвореност и липса на хармония и баланс
във връзките.
Дева носеше подчиняването и служенето в партньорските взаимоотношения, което ги
правеше неравноправни и дори отблъскващи. Но Дева изискваше и чистота, и всеотдайност в
партньорството.
В шести дом ще започне да навлиза Ракът. Той ще носи промяна в начина на живот и
хранене на хората, нови хигиенни навици на физическата материя и връщане към истинските й
корени. В навици ще се превърнат изначалните потребности на всяко живо същество. Ще се
увеличи възрастта на човека и функциите на органите ще се запазват непроменени до старостта.
Ще има служене и себеотдаване на другите, като то ще бъде подчинено на емоционалната
обвързаност към хората, на които подчиняваме труда си.
Сега домът се управлява от Дева и Лъв. Дева носеше грижа и педантично отношение към
здравето, но също и поддаването на вредни навици и превръщането им в начин на живот.
Лъвът носеше отдаване на удоволствия и жертване на тялото в името на временно
разположение и доволство, безгрижно, безотговорно и самонадеяно отношение към физическото
тяло. Също отдаване на развлечения на егоизъм и егоцентризъм, вместо на служене и
себеотдаване на другите.
Пети дом ще бъде управляван от Близнаци. Ново що в отношението към децата, като към
божествени претенции дошли да възвестят волята на боговете. От техните усти ще се чуват най-
мъдрите думи, понеже те ще са най-чисти от предубеждения. Това е така, защото те още не
познават законите на човешкото битие. На тях ще се гледа като на пророци и думата им ще се
слуша и зачита. Близнаци ще донесат свобода за развитието на децата. Тяхната мисъл няма да се
ограничава и манипулира.
В любовта Близнаци ще донесат безпристрастно и неангажирано отношение, не както
досега стремеж към власт, себеизява и задоволяване на егото, носени от Лъва. Личността вече
няма да е на първо място като его и индивидуалност, а човекът ще търси своята половина, която
да го допълва и да му подхожда най-много.
Освен това Близнаци ще носят мисъл във всяко развлечение и удоволствие.
Досега домът се управляваше от Лъв и Рак. По отношение на децата Лъвът даваше властно
и обсебващо поведение спрямо тях. Постоянно демонстриране на сила и авторитет, но също и
топлина и третирането им като по-малки и неразумни същества, което предполага покрови-
телство и налагане на определени правила. По отношение на децата Рак носи пълно подчиняване
на личността на родителя за отглеждане на потомството и неспособност детето да се приеме за
равен и мислещ човек.
По отношение на любовта Ракът дава непостоянство и непредсказуемост в чувствата, но
също и обсебване.
Четвърти дом ще се управлява от Телец. Той ще донесе ново отношение към дома, уюта,
старостта, традициите и корените и стремеж към красота на материята около нас, както и красота
на собственото ни тяло по време на старостта. Спечелените материални блага ще се посвещават
на дома. Това, което отнасяме със старостта, ще е ценностна система, изградена на основата на
красота и хармония. Отношенията към родителите ще са нежни и красиви.
Досега четвърти дом се управляваше от Рак и Близнаци.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 52
Ракът носеше огромна привързаност към родителите и родното гнездо, силна емоционална
зависимост от тях и от традициите. Старостта и смъртта са забулен сън, неосветен от лъчите на
деня. Рак носи и силно привързване към материалните неща около нас, потребност от традиции и
минала мъдрост. Също грижовност и себеотдаване.
Близнаци дадоха на хората в по-ново време едно по-повърхностно отношение към дома,
традициите и ценностите на домашното огнище. То вече не е така обвързващо и необходимо,
както преди. Хората сега се нуждаят от повече движение и промени, които светът на
комуникациите изисква от тях. Отношенията с родителите се основават повече на словесния и
мисловния контакт, отколкото на емоциите. Близнаци дадоха и явните противоречия между
поколенията. Повечето хора имат нуждата да се налагат непременно, на всяка цена, независимо
че рушат стабилните основи на своето минало.
Трети дом ще се управлява от Овен. Импулсивни промени, изискващи лична инициатива и
воля, ще донесе този знак тук. Ще носи нов подход в начина на мислене, както и открито,
непринудено, директно изразяване на мислите. Ще бъде поставено ново начало в общуването и
комуникациите. Промените ще стават с личната воля на човека. Той вече няма да е ням, пасивен
свидетел на промените, извършвани от съдбата със самия него, а ще бъде фактор, от чиято воля
ще зависят те. Той вече ще е разумно същество, със собствен начин на мислене, което ще има
способност да взема решения.
Досега домът се управляваше от Близнаци и Телец. Близнаците дават двойственост,
непостоянство и нестабилност на мисловния процес. Желание за множество промени в
интересите и начините на изява и общуване с околния свят.
Телецът дава силна, устойчива памет, но най-вече за материалните неща. Това не е
психичната памет, която ни помага да помним минали съществувания, сънища и спомени от
психичните изживявания, а за информация, възприета от физическия мозък. Телецът дава
усещането за ценност и значимост в човешкото общуване и мислене.
Най-силно Черната Луна действа, когато е в съвпад до един градус с куспидата на някой
дом. Тогава тя влияе силно и на двата съседни дома. Влиянието й се равнява на това на светилата
по сила и значение, когато е на връх на дом.
Когато при транзит преминава върха на някой дом, тя силно активира неговото скрито и
най-често отрицателно значение. Когато е по средата на дома, влиянието й е много по-слабо.

ПЪРВИ ДОМ
В него Черната луна обикновено носи потайност, прикритост, вътрешен мрак, отчаяние и
депресия. Такива хора обичат да се усамотяват, да не контактуват с околните. Когато това
положение е в радикса, те имат тъжен, дори нещастен живот. Обричат се на самота, несмеейки да
се подадат на чувства от страх да не бъдат отново ранени.
Скриване на някакви тайни от другите с цел да се предпазят от тяхното попечителство и
въздействие.
Много силно се влияят физически, психически и емоционално от околните. Последните
могат да им внушат модели на мислене и желание за себеотдаване, от което те да се възползват.
Когато става въпрос за транзит, тези хора се затварят с някаква тайна в себе си. Стават
мнителни и подозрителни. Съдбата ги изправя пред някакво съдбоносно решение и изборът
непременно трябва да бъде направен от тях.
При транзит на Черната Луна през първи дом може да се наблюдават проблеми със
здравето. Също може да се наложи да променят някои черти от характера си, най-вече свързани с
начина на мислене и начина на действие. Свободната им воля и изборът им могат да бъдат
ограничени, а също и свободата им. На тях ще им се наложи да бранят и защитават своята
автономност.

ВТОРИ ДОМ
Това положение най-често се изразява със срив в ценностната система в определен момент
от живота. Той най-често е съпътстван от събития, които карат човека да предприема дълбоки
коренни промени в начина на мислене и възприемане на света. Такъв човек е като опъната

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 53
струна, по която лъкът на съдбата свири своята песен, напомняща нуждата от промяна. Тези
събития обикновено откъсват човека от материалния тип на мислене и възприятие.
Тези хора губят много време в мисли за това кое е правилно и кое грешно. Техните събития
ги тласкат към нов начин на мислене, но старите стереотипи се съпротивляват. Много често тези
събития засягат материалното съществуване и пречат на обладаването на човека от материята. Те
са свързани със загуби и липси на материални блага.
Транзитите на Черната луна през втори дом дават гореописаните събития, както и
транзитните аспекти с господаря на дома и планетите в него.
На всеки девет години за няколко месеца Черната Луна престоява във втори дом. Това е
преломно време за нашето светоусещане и ценностна система и ако не се подчиним на повиците
на съдбата и не променим себе си в желаната посока, то съдбата ще ни принуди, карайки ни да
претърпим множество физически загуби. По-добре е да загубиш материални неща, отколкото
посоката.

ТРЕТИ ДОМ
Този дом е много важен по отношение на връзката, която изграждаме между висшия и
физическия ум. Ако трети дом е благоприятно поставен по знак и с благоприятно аспектиран
управител, то тази връзка е много силна и непосредствена. Тогава физическият ум улавя точно
вибрациите на висшия ум. Умът е дълбок и аналитичен.
В трети дом Черната Луна е поставена добре.
Хората с това разположение лесно изграждат връзка както със самите себе си, така и с други
хора. Улавят мислите, настроенията и желанията им, както и техните намерения. Това ги прави
привлекателни за компания. При тях се наблюдават събития, които временно ги откъсват от
обкръжението им. Това е с цел да използват енергията си за контакт с по-висшите светове, а не за
безсмислени комуникации, които не учат на нищо.
При транзит на Черната Луна през този дом изброените по-горе събития служат да засилят
чувствителността към изграждане на връзките с по-висшите същности на човека, а също и с тези
на околните.

ЧЕТВЪРТИ ДОМ
Тази позиция ни свързва с висшите светове. Понеже четвърти дом е домът на края и е
вратата, през която излизаме от този свят, той носи нашите спомени, както и десети дом. Тези
домове ни осигуряват връзка с корените, не само с родителите, а въобще с миналото. Това са
домовете, които ни говорят за живота между две прераждания. Те дават информация за пътя,
който душата е изминала до момента на раждане - десети дом, и това, с което ще се тръгне от
този свят - четвърти дом.
Човек винаги търси противоположни опитности на това, което вече познава, за да се сдобие
с равновесие. Поради тази причина това, с което идва, е охарактеризирано от противоположния
дом.
Това, с което човек идва като опитности, знания, мъдрост, карма, предопределеност, се
описва от десети дом. Начинът, по който той ще демонстрира всичко, с което е дошъл и ще го
разкрие на света, е показано от Асцендента и от Медиум цели.
Дванадесети дом ще ни покаже задръжките, които човек ще има при реализиране на
кармата си. Той описва нещата, които човекът няма да може да прояви в настоящето прераждане
от онова, което носи, нещата, които няма да успее да реализира по обективни причини, защото
още не е дошъл моментът да ги прояви. Тях ще прояви в следващ живот, когато Асцендентът ще
бъде в знака на сегашния дванадесети дом. Това е смисълът на еволюцията - постепенно
проявяване на всички качества до тяхното пълно избистряне, шлифоване и оформяне.
И така, четвърти дом ни дава връзката с висшите светове. Той ни носи информация какво
трябва да извършим, за да си тръгнем възможно най-обогатени от това прераждане. Когато
Черната Луна е в четвърти дом, тази връзка е особено силна, човек лесно следва предначертаната
предварително пътека, ако разбира се, не се съпротивлява на своите вътрешни импулси.
Черната Луна провокира събития, които ни тласкат по определената преди раждането
програма. Такива, които ни тласкат най-бързо към смъртта.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 54
Когато човек най-бързо изпълни своето предопределение, той най-бързо ще се освободи от
бремето на физическите окови.
Смъртта не е страшна. Тя е освобождение. А животът е залог за съвършенство.
Транзитирайки през четвърти дом, Черната Луна може да даде събития, които подобряват
връзката с висшите светове, тя може да донесе смърт на родител или собствена. Отивайки в по-
висшите светове, най-близките ни хора изчистват връзката си с нас, защото са освободени от
физическите тела, а това ги освобождава и от предразсъдъците и условностите на материята и
контакта им с нас става по-изчистен и пряк.

ПЕТИ ДОМ
Този дом засяга чувствата, емоциите, силата и волята на човека.
Чувствата, които се осмислят, вече са обект на волята. Когато човек успее да подчини
мислите на своите чувства, това е сила и воля. Обикновено съзнанието предпазва човека от
силните чувства, понеже те носят огромна енергия и то потиска тази енергия чрез мисълта. Това
също е воля. Сила е да издържиш на енергията на своите чувства, такава, каквато е тя в своя
зародиш - силна и неподправена.
Не е проява на сила да избягаш от своите чувства с помощта на мислите и да подчиниш
чувствата на мислите, както обикновено смятат хората. Това е бягство от страх да не дадете
повече от това, за което имате предварителна нагласа, и да не се разделите с неща, на които вече
държите. Ограничава ви и страхът от собствената ви промяна под влиянието на чувствата,
понеже промяната носи неизвестността.
Когато човек подчини мисълта си на чувствата, той дава всичко от себе си и получава
подаръка да усети силната им енергия. Ако чувствата са негативни, това ще бъде разрушаващо за
него и обекта на тези чувства. Точно на тази основа се гради магията.
Проблемите с властта и егото са особено належащи за разрешаване, когато Черната Луна е в
този дом.
Когато Черната Луна е в пети дом, чувствата се поддържат силни и неподправени, такива,
каквито са в момента на тяхното раждане много по-дълго време от обикновено. Тук Черната
Луна дава властни натури, които живеят в света на чувственото. Те лесно се поддават на чувства
и трудно ги контролират с разума си. Емоционални и експанзивни. Щедри в чувствата.
При транзит Черната Луна дава повишена чувствителност, влюбване, раждане на дете.
Децата са тези, които събуждат чувствата най-пълно, тъй като любовта ни към тях е най-чиста.
Транзитът може да даде и раняване на чувствата, което се случва, за да се провери тяхната
издръжливост и сила.

ШЕСТИ ДОМ
В този дом Черната Луна е добре поставена.
Това положение дава мрачни, потайни мисли, неподатливост на емоции.
Почти няма хора, които на сън да не посещават Черната Луна. Хората с Черна Луна в шести
дом обаче, го правят сравнително рядко. Те лесно губят връзката между чувственото, мисловното
и физическото си тяло. Може да се наблюдава полудяване, загуба на разсъдък и понижена чув-
ствителност като компенсация на недоброто функциониране на менталното тяло. Лошата връзка
между физическия и висшия ум на човека е причина голяма част от идеите и мисловните
импулси да остават нереализирани на физическо ниво. Енергията остава в по-висшите тела на
човека неизползвана и това предизвиква задръстване с енергия и нервно напрежение.
Тези хора са разсеяни и трудно вземат решения.
При транзит Черната Луна дава събития, които носят неудовлетворение и подтик за търсене
на връзка с висшия ум и енергийно уравновесяване. Преминавайки през този дом, Черната Луна
носи нервни кризи и безпокойства, също заболявания, които протичат непредвидимо и объркано.
Трябва да се внимава с лечение и диагностицираме ни заболяванията, макар че те са полезни и
наложителни точна през това време.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 55
СЕДМИ ДОМ
Човек с това разположение се държи непостоянно и неангажиращо с хората. Тази позиция
предвещава живот пълен с врагове, в който човек се учи да изпитва чувства.
Партньорството при това разположение се основава на потайността и дискретността. Този
човек трудно се решава на действия, свързани с партньорството. Обикновено е пасивната,
изчакваща страна. Той няма желание да се обвързва и обикновено предпочита самотния живот.
Отношенията с другите го плашат. Той е несигурен по отношение на собствените си чувства и
мисли.
Тези хора имат способността да осъществяват връзка с други цивилизации и светове, но
това ги плаши и те рядко използват способността си.
При транзит през този дом Черната Луна дава събития, които провокират обвързването на
човека с някого, а понякога може да даде и раздяла и прекратяване на дадено партньорство.
Обикновено това са кармични връзки, които са трудни и комплицирани, но се налага да ги
осъществим, защото те ни учат на саможертва и себеотдаване в името на другите. Това е
сключване на брак, на някакво бизнес или друг вид партньорство или раздяла, развод, започване
или прекратяване на контакт с други светове.

ОСМИ ДОМ
В този дом Черната Луна действа много силно на подсъзнателните и скритите инстинкти,
желания, страсти. Тя ги отваря за други енергии, които ги засилват и обогатяват или ги потискат
и скриват още по-дълбоко в подсъзнанието. Тя дава уединение, желание за самота, много мисли
за смъртта и събития, които имат връзка с нея. Тя изостря нашата чувствителност към всичко
тайно и загадъчно и ни прави възприемчиви към енергиите на висшите мисловни полета.
В будно състояние до нас достигат тези енергии и получаваме информация, която е скрита и
тайна за останалите хора. Тези способности, разбира се, трябва да се развиват, а не да се потискат
и пренебрегват. Повечето хора не научават уроците на Черната Луна в осми дом, защото избягват
влиянието на тези енергии и им се съпротивляват, доколкото могат.
При транзит през този дом Черната Луна дава изостряне на чувствителността към
психичните енергии. Може да извадим нещо от нашия таен свят на показ или да потопим друго в
дълбока тайна и да се опитваме да го забравим.
Човек се сблъсква и със смъртта при този транзит - било под формата на мисли за нея или
като конкретно събитие, свързано с нея.
Случват се събития, които настройват мистериозно човека. Изплуват на повърхността
страсти и желания, за които той може дори да не подозира. Може да се поддаде на някаква страст
или да започне да изпитва някакъв срам. Точно в този момент може да развиете силна психична
енергия.

ДЕВЕТИ ДОМ
Тук Черната Луна поставя акцент върху духовното съдържание на човешките личности.
Тези хора имат бистра, логична мисъл и могат да предават мислите, които са получили от
висшите ментални полета в сравнително чист вид. Имат стремеж към много знания и духовен
напредък. Може да са силни медиуми и спиритисти, въобще хора, които черпят лесно
информация от висшите светове.
Духовни водачи и мисионери се раждат с такова разположение. Често се занимават с
окултни и духовни науки. В по-обикновения случай те са мистично, философски, религиозно
настроени. Ранена тук, Черната Луна дава религиозен фанатизъм и извращения на религиозна
основа.
Това може да са хора с психични проблеми или само чувстващи напрежение, ако се
съпротивляват на информационния поток, който протича през тях.
Транзитите през този дом са свързани с получаване на някаква информация, осеняване от
някаква идея, получаване отговор на въпрос, който отдавна ви е измъчвал. Отключване на скрити
способности за приемане и преливане на информация от висшите светове.
Събитията при транзита през този дом може да са свързани с ново обучение, включване в
нови религиозни или философски общества. Този човек преживява някаква духовна

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 56
трансформация, при която може да няма видими външни събития, а резултатите от нея да се
проявят след време.
Психическа неустойчивост, причинена от енергията, която протича от висшите светове към
физическата същност на човека. Това може да се преодолее, ако енергията се остави да протича
свободно, без да се води ненужна борба с нея.

ДЕСЕТИ ДОМ
Това разположение дава неспособност на човека да се изяви в материален план поради това,
че съзнанието му е насочено към дълбоките корени на архетипното минало и на архетипното
съзнание. Той е отдаден на своя вътрешен свят, на това, с което идва в него. Той черпи енергия от
миналото, за да подържа настоящото си съществуване. Това, че живее основно с миналото, му
пречи да се реализира в настоящето. Той се чувства аутсайдер и обикновено има комплекси,
задръжки и ограничения. Има проблеми с авторитета и властта на единия родител, обикновено
бащата, които целят да го научат да се освобождава от задръжките на миналото и да се изправя
срещу старите архетипове и модели на поведение. Предизвикателствата учат на тези уроци.
Транзитите носят събития, които карат човека да се изправи срещу миналото и да навлезе в
настоящето с цел да се научи да борави с новите енергии. Това може да е брак, раздяла с брачен
партньор или родител, започване или напускане на работа, начало на нова кариера. Всичко това
ще е свързано с много пречки, трудности и забавяне, които имат за цел да се научи личността да
се справя с тях и да се самореализира.

ЕДИНАДЕСЕТИ ДОМ
В този дом Черната Луна влияе особено силно, тъй като това е домът на мечтите, илюзиите,
плановете, надеждите, сънищата, а тя има отношение към тези процеси. Черната Луна има връзка
с тях и в този дом изчиства първоначалните импулси на нашите мечти и стремежи, поддържайки
ги в първоначалния им вид до тяхната реализация или до отказването ни от тях. В единадесети
дом тя носи силна воля да работим за реализиране на нашите мечти. Но тук тя може да даде и
прекален идеализъм и липса на реална преценка. Това ни води до пътя на химерите и естествено
до разочарованието.
Транзитите са свързани със събитие, поставящо началото на нещо ново - идея, хрумване,
мечта.
Ако не се разберат правилно посланията на Черната Луна, които могат да се усетят само
интуитивно, може да се тръгне в погрешна посока. Това е период на ясни съновидения,
мечтателност, разсеяност и дори неадекватност. Но освен всичко друго е период на активно
творчество под ръководството на Черната Луна. Идеите, които се раждат, са половината път. Те
са творчество от най-висш характер.
Транзитите на Черната Луна през единадесети дом може да дадат събитие, засягащо добър
приятел, но то почти никога не е безнадеждно.

ДВАНАДЕСЕТИ ДОМ
Това положение носи изолираност, оттегляне в света на мечтите и емоциите. Тези хора
обикновено водят двойствен живот, в който са особено активни на подсъзнателно ниво и съвсем
неангажирани към физическата реалност. Ако не се занимават с окултни науки и не използват
своите способности в тази насока, те стават психически и емоционално неудовлетворени
неудачници, които се отдават на скрити пороци. Те са податливи на всякакви пороци, но ако
използват скритата си енергия за духовен напредък, канализирайки я в някакви духовни
занимания, това положение ще е благоприятно.
Транзитите на Черната Луна през дванадесети дом са свързани най-вече със събития или
състояния, които изолират човек от външния свят. Това може да е от насилствено ограничаване
на свободата и на изявата в обществото до доброволно самоизолиране. Всички те целят човекът
да има възможност да използва енергията си по най-пълноценен начин за духовен напредък. Това
ограничаване е неприятно, дори мъчително, но човек получава своята вътрешна свобода да мисли
и чувства. Той освобождава енергията си от физическите събития и я насочва навътре към себе
си.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 57
Транзитйрайки тук, Черната Луна може да даде прекаляване с пороци. Ново начало или
край на някакви вредни навици. Това, което не можем да реализираме по обективни причини,
започва да ни дразни и да ни комплексира. Тези неща се превръщат в тежест след време. Но ние
не можем да научим безкрайно много уроци и част от тях скриваме в дванадесети дом за по-
нататъшни прераждания.

ЧЕРНАТА ЛУНА В ЗНАЦИТЕ


Влиянието на Черната Луна в знаците ще се разгледа предимно в светлината на световната
астрология. Тези положения влияят, разбира се, на отделните личности, но това влияние силно
зависи от дома на наталния им хороскоп. По принцип Черната Луна влияе силно върху архетип-
ното съзнание на цели нации и на цивилизацията въобще. Така, че влиянието и ще се опише в
тази насока.

ОВЕН
Черната Луна тук носи прилив на творчески сили и енергия, положителна изява на
личността. Когато тежките планети раняват Черната Луна, се появяват течения и движения с
военна насоченост, групировки. Обикновено става дума за пропагандни организации. Такива,
които се занимават с оръжия, насочени към мозъка на човека - психотронни, химически.
При положителните аспекти - чистота на мислите и емоциите, непосредствено получаване
на информация от висшите светове; хората, особено тези със силен Овен, се държат доста
агресивно. Те са нетърпеливи да грабнат всяка възможност и да подемат различни инициативи.
Що се отнася до нациите и държавите, тези под знака на Овен или със силен Овен могат да
предприемат агресивни действия най-вече спрямо държави под знака на Везни, Рак и Скорпион.
Характерът на техните действия и областта, която ще засегнат, зависи от това в кой дом е Овенът
в картата на агресорите и в картата на жертвата.
Това може да са и инициативи с положителен характер и сключване на мир, особено ако са
намесени седми и девети домове, както и Везни или Стрелец.
Може да се постави ново начало на някакъв проект или идея. В картата на отделната
личност това е време за нова инициатива в области, характерни за домовете, в които се намира
Овенът и Черната Луна в радикса, слънчевата революция, прогресивният хороскоп. Това е област
със силна психична, мисловна и емоционална енергия, която търси фронт за изява.

ТЕЛЕЦ
При това положение в мунданната астрология се засягат финансови въпроси. Това може да
е огромна финансова криза, която да засегне целия свят, смяна на валута, приемане на някаква
нова система на разплащане. Може да е и период на финансова стабилност, ако Черната Луна е с
положителни аспекти, решаване на въпроси за икономическо сътрудничество и помощ, а при
отрицателни аспекти за икономическа инвазия. Обикновено са неблагоприятно засегнати страни
под знака на или със силно влияние на Скорпион, Водолей и Лъв.
Другото действие на Черната Луна тук касае намесата в ценностната система на засегнатите
страни. Посредством икономически приоми може да бъде сменено напълно ценностното усещане
на нацията и разрушена нейната същност и идентичност пред света.
В личната тема това положение може да се изрази със събития, променящи възможностите
ни за печалба, както в положителна, така и в отрицателна посока, а също променящи нашия
мироглед и светоусещане. Стремежите ни са за постигане на по-голяма сигурност и стабилност.
Събитията са насочени в тази посока.

БЛИЗНАЦИ
Изчистване на мисловните импулси. Интелектуална подвижност и яснота. Лесно словесно
изразяване на мислите и идеите. Те могат да получат достъп до менталните полета и да черпят
оттам информация. Чистота на мисловните импулси и стремеж към бързото им проявление на
физическо ниво. Психическа лабилност, непостоянство и промени в сетивността и в

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 58
настроенията. Всичко, казано дотук, се активира при транзитното преминаване на Черната Луна
през Близнаци.
В мунданната астрология това е период на подписване на договори, съставяне на подписки
на някакви движения, понеже тогава информацията от менталното поле на цивилизацията е най-
избистрена и чиста и достига до физическия свят сравнително най-слабо променена. Това е време
на лъжливи пророци и измами от всякакъв характер, които на свой ред замърсяват менталното
поле на планетата. Емоциите отстъпват място на разума във въздушните знаци.
Страните под влияние на Близнаци могат успешно да лобират за свои каузи пред
международната общност, както и тези под знака на Стрелеца, които могат да играят ролята на
парламентьори и посредници при преговори.
Нови открития и разработки в областта на комуникациите. При раняване на Черната Луна
може да има големи проблеми в тази насока. Успехите във всички области управлявани от
Близнаци, зависят от това дали Черната Луна е аспектирана положително, или отрицателно в
Близнаци.

РАК
В този знак Черната Луна засяга най вече чувствата и емоциите. Непредсказуемост,
изострена чувствителност. Пристрастяване към емоционалния всят и липса на яснота в мислите.
Потискане от страна на родителите. Опити за манипулиране на емоционална основа от тяхна
страна. Психически податливи на манипулации и злоупотреби. Пристрастяване към традициите,
поради страх от откъсване и политане към новото. Изяви пред публика.
В мунданната астрология това е време, в което страните под влияние на Рак могат да
претърпят големи неблагополучия и катаклизми. Ако са замесени и тежките планети с
неблагоприятни аспекти, ще има бедствия, които ще зависят повече от природата на тежката
планета, отколкото на Черната Луна и Рака.
Този период е благоприятен да се приключват някакви държавни дела от търговски и
политически характер. Политическо утвърждаване на някакъв строй, режим, територия, форма на
управление. Периодът е подходящ за избори, публично представяне на идеи и публична
подкрепа. Причината е лесната емоционална дразнимост на масите в това време, което
предполага лесна манипулация с чувствата и съкровените идеали на хората.
Разрушаване на традиции, ако Черната Луна аспектира неблагоприятно някоя разрушаваща
планета - Уран, Плутон или Марс.
При транзит се повишава чувствителността на хцрата. Изострят се психичните проблеми в
това време.

ЛЪВ
Повишена емоционална чувствителност, най-вече в областта на любовните отношения. Но
те може да са и емоционално студени и неспособни на любов, ако Черната Луна е ранена в този и
без друго стерилен знак.
Пристрастяване към емоционални занимания - спорт, игри, хазарт, любовни авантюри.
Опитват се да подчиняват чувствата на другите на своите интереси. Много лесно се справят с
емоционални депресии, понеже имат усет към енергиите и привличат избирателно тези, които са
им необходими за добро самочувствие.
С такова положение се раждат политически лидери, крале, хора на изкуството.
В мунданната астрология това положение се свързва с преврати, кървави разправи с
властимащи авторитарни фигури. То се е свързвало и с коронации в миналото.
Сега се свързва с демонстрация на сила и власт, която не се крепи върху обществено
доверие, а върху репресивни действия.
Покровителство в политиката, както и налагане на правила на по-слабите и на политически
ултиматум. Хората в този момент са лесно податливи на отвличащи вниманието им забавления,
понеже психичната енергия тече най-лесно в тази посока. От това се възползват политически
кръгове, за да създадат утопични идеи, които да ангажират вниманието на масите и да се наложи
силата по мирен път. Това е свързано с опозицията на Водолея и с енергията на Лъва, която
тласка хората към изразходване на енергия за полезни развлечения.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 59
ДЕВА
Тази позиция дава разсъдливост, педантичност, подреждане на мислите. Носи чистота на
помислите, изчистване на каналите, по които мисълта достига до физическия ум, както и
впечатлителност, при която умът изпраща информация на висшите човешки същности. В
желанието си да възприемат и предадат точно информацията от висшите светове те изпадат в
педантизъм и неприспособимост, тъй като нямат желание да правят компромиси с нищо от това,
което смятат за правилно.
При транзити през този знак Черната Луна избистря мисленето и импулсите от висшите
същности на човека се изчистват, но не достигат човешкия мозък бурно и неконтролируемо, както
при Овена, нито така бързо и непостоянно, както при Близнаците, а плавно и се задържат
достатъчно дълго, за да могат да бъдат осмислени, а някои от тях и претворени.
Чистота на целия организъм, който приема безпрепятствено висшите енергии.
В мунданната астрология това положение носи желание за разоръжаване и технически
прогрес.
Чистотата на природата е важна при този транзит. Човекът се стреми да хармонизира
собствените си вибрации с тези на Гея и мислите му се насочват към нея. Събужда се желанието
за служене.
Народни движения и работнически мероприятия.
Много научни постижения, тъй като се избистрят мислите и хората по-бързо и естествено
достигат до търсената информация, която им е убягвала години наред.
Това е време, в което обираме плодовете на продължителен труд. Импулсът идва с Овена.
Множеството идеи и алтернативи, до които се докосваме в менталните си пътешествия, идват с
Близнаци, а Девата носи практическите резултати.

ВЕЗНИ
На мунданно ниво тази позиция носи изчистване на съзнанието на хората, което е свързано
с мира и разоръжаването, хармонията в човешките отношения. Когато Черната Луна е добре
аспектирана от тежките планети, може да се подпише договор за мир и да се предприемат
действия в тази посока, също за партньорство, сътрудничество, тъй като архетипното съзнание е
отворено точно в тази посока, така че да протичат енергиите на космоса.
Ако обаче, е аспектирана неблагоприятно най-вече от Марс и Плутон, се случва точно
обратното - хората търсят поводи за конфликти и слагане край на някакви взаимоотношения на
сигурност и сътрудничество.
При транзити на Черната Луна през Везни може да се осъществи много успешна връзка с
извънземни цивилизации, които да окажат влияние на човечеството в областта на войната или
мира. През този период човек се отваря като цяло за контакти с извънземен разум.
В личен план това положение отваря човека за взаимодействие с другите, съзнанието му е
настроено към сътрудничество и взаимни действия, до него достигат импулсите, които го
подтикват към обединяване с други същества и възприемане на техните идеи и мироглед.
Мислите се пречистват и контактът става по-пълноценен. Ако е ранена Черната Луна, обаче,
човек става проводник на отрицателна енергия и взаимодействието му с околните е вредно за тях
и за него самия. Има опасност от енергиен вампиризъм и опит за манипулиране на другата
личност. Това е резултат от по-лесната връзка, която такъв човек осъществява с менталните и
емоционални тела на другите хора.

СКОРПИОН
В световен план това положение носи силен приток на енергия, свързана със страха,
смъртта, затварянето. Приток на силна сексуална енергия, която, търсейки реализация, провокира
агресия, стрес или неудовлетворение. Масите се чувстват недоволни и търсят реализация на
своите инстинкти. Масови психози и натрапчиви идеи намират лесна почва в това време. Но също
активна е енергията на трансформацията и промяната. Това е време на революции, в което се
руши с всички средства, на всяка цена. Използването на технически най-съвършените средства за
унищожение и смърт.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 60
В личен план това положение е свързано с неудовлетворение, безпокойство, търсене.
Импулсите от висшите тела протичат мигновено и не дават покой на личността, докато не се
реализират. Най-леснодостъпната енергия - сексуалната - обикновено служи като отдушник, като
средство за постигане на ново равновесие, след като човек се освободи от излишната енергия.
Транзитите носят страх от смъртта, несигурност, липса на самообладание, агресия,
разрушителност. Човек търси нови пътища и начини на реализация на силната енергия, която е
достъпна по това време.

СТРЕЛЕЦ
Равноправието, висшите идеали намират по-лесно умовете на хората. Нациите се отварят за
взаимно сътрудничество, подписване на договори за размяна, търговия. Щедростта на хората е
провокирана в този момент. Техните ментални и будични тела, както и съответстващите им тела
от архетипа на цивилизацията, по-лесно се свързват с кос-мичните енергии, които определят
желанието да се разменят както материални, така и духовни ценности, опит и знания.
Дипломацията се активира през това време. Вниманието се насочва към третия свят и по-
неразвитите страни, които в такъв момент могат да защитят част от своите интереси.
В личен план това е време за духовен напредък, получаване на знания, отдаване на знания.
Може да има събития, като дипломиране, признание за някакви постигнати резултати. Човек е
настроен дипломатично и е склонен към компромиси. Причината за това е, че енергията от
висшите тела към нисшия ум на човека тече бавно, но пък е постоянна и човек има време да я
усвои по най-позитивен начин, ако има предварителна нагласа за това. Не се налага да действа
моментално, както е при Скорпион и Овен. Но енергията е доста променена от първоначалните й
характеристики.

КОЗИРОГ
В световен план това положение носи сигурност и стабилност. Черната Луна тук определя
слаб приток на енергия от по-висшите тела към по-нисшите. Нациите и всички хора успяват да се
върнат към някакви стари традиции и правила на поведение. Това, което се налага на масите, е
под влияние на авторитета и знака на сигурноста. Хората имат желание да се връщат назад към
изпитани идеали, даващи им сигурност. През това време на сцената на сцената излизат властни
фигури, които могат да наложат своите методи със сила на агресия, но съпротива в този период
ме се наблюдава, защото съзнанието на хората се свързва под влиянието на Черната Луна с онази
част от архетипното съзнание, която носи подчиняване на традициите и авторитета.
В личен план положението носи бавно, но сигурно напредване към целта, упоритост и
постоянство. Мисълта дълго време може да тече в дадена посока, докато не се реализира
енергията, която тя носи. Желанието за просперитет и публична оценка поражда амбиции, които
осигуряват постоянния приток на енергията. Когато енергията е по-слаба, това не е така ясно
изразено. Но когато е силна, може да се стигне до агресивна демонстрация на власт. Силата на
енергията зависи от дома, в който се намира Козирог и Черната Луна, и от нейните аспекти с
останалите планети, най-вече Сатурн и Марс. Сатурн определя по-слаба енергия, а Марс по-
силна. Характерът на аспекта определя позитивността или негативността на приложението.

ВОДОЛЕЙ
В мунданен план този аспект носи реформаторство, неочаквани промени. Съзнанието на
масите е отворено за приемане на нови идеи и философии, насочено е към свързване в групи,
движения, общности. Хората се чувстват щастливи, когато са заедно и имат възможност да
обменят своите мисли. Най-лесно менталните тела на хората се свързват помежду си, когато
Черната Луна е в този знак. Така хората, освен че обменят информация, намират други със
сходни идеи, както и пътя към чуждата, различна истина. Това е много важно, когато се решават
сложни международни ситуации и се изглаждат конфликти чрез преговори и компромиси.
Съзнанието на човека е настроено към компромиса и помирението. Науката и техническия
прогрес се развиват забележително в такъв период, понеже съзнанието е отворено за всичко ново.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 61
Транзитите носят обновление в живота на човека, поставяне на някакво ново начало, което
зависи освен от дома, в който се случва това, и от останалите аспекти, които Черната Луна
образува по това време.
На персонално ниво това положение ще носи много разочарования при проваляне на
планове и проекти. Личността ще е неспокойна, нетърпелива и ще иска всичко на часа, веднага, а
това ще води до неправилно планиране поради необмисляне на нещата, предполагащо проваляне
на много от плановете.
Непостоянство в идеите и намеренията. При тази позиция Черната Луна дава свободен
достъп до менталните полета. Човек постоянно черпи все нови и нови идеи от там.
Много благоприятно положение за учени, астролози, хора, занимаващи се с астронавтика и
авиация.
Проблеми с психиката заради непълно използване на потенциала. Когато човек не може да
усвои постъпващата в него информация от менталните полета поради физическа неспособност на
мозъка му, могат да настъпят психични проблеми, дължащи се на прекалена нервност. Силни ме-
диуми и екстрасенси се раждат с такова положение. Те лесно се свързват с менталните тела на
другите хора и с менталните полета на архетипа на цивилизацията, откъдето получават
информация. В менталното тяло на ахретипа на цивилизацията се съдържат т.нар. акашови
записи. Те са само малка част от възможностите на това тяло. То е на практика с неизчерпаеми
възможности, които цивилизацията не е развила добре.

РИБИ
В мунданен план това разположение носи романтични, миролюбиви идеи, касаещи висшата
общочовешка любов. То носи докосване на хората до мистерии и загадки, тъй като архетипното
съзнание е настроено да търси тези неща. Докато при Водолея държавите се обединяват в общи
каузи, тук се разединяват и търсят свой път или прикриват истинските си намерения. Могат да
вършат разрушителни неща, прикривайки се под маската на миролюбиви идеали. Периодът се
характеризира с международна нестабилност, измами, тайно нарушаване на договори. Прояви на
расова, политическа, културна и религиозна дискриминация. Хората търсят своята идентичност,
унищожавайки чуждия начин на мислене, живот и всяко различие.
В личен план позицията дава чувствителност, непредсказуемост, интереси, свързани с
окултизма, повишена сензитивност, непостоянство и измамност, непотребност от общуване и
затваряне.
Транзитите носят ограничаване или самоограничаване на свободата на действие, творчески
импулс. Емоционалното тяло лесно изпраща сигнали на физическото и лесно се свързва с
емоционалните тела на другите хора. Това прави хората чувствителни и лесно раними.

НАМИРАНЕ МЯСТОТО, В КОЕТО СЪВПАДЪТ


ЛУНА/ЧЕРНА ЛУНА ИЗГРЯВА

Първо, намираме деня, часа и градусите от еклиптиката, в които става съвпадът: например,
14. 12. 2002 г. в 3 часа и 58 минути по Гринуич, на 19° 16' в Овен.
Второ, деклинацията на Луната в ефемеридите е приблизително 3° на север, което ще
използваме като географска ширина.
Трето, трябва да разполагаме с таблици на домовете, в които търсим на 3° географска
ширина и асцендент на 19° 16' в Овен какво сидерално време отговаря. В случая 19 часа и 9 мин.
Четвърто, от 19 часа и 9 минути изваждаме времето по Гринуич, в което става съвпадът (3
часа и 58 мин.), и също изваждаме сидералното време за деня, което вземаме от ефемеридите (5
часа и 30 мин.) Разликата, която получаваме, е 9 часа и 41 минути.
Мястото, на което съвпадът Луна/Черна Луна изгрява, се намира на 9 часа и 41 минути на
запад от Гринуич. Ако трябва да го превърнем в градуси, то това ще стане като имаме предвид,
че 1 час е равен на 15° географска дължина. В случая това е 140° западна дължина.
Този съвпад е изгряващ не само за 3° географска ширина, където безспорно ще действа най-
силно, а за една ивица от единия до другия полюс, като с увеличаване на географската ширина

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 62
географската дължина ще се приближава към Гринуичкия меридиан. Това лесно може да бъде
проследено чрез таблиците на домовете (виж фиг. 3.).

Фиг. 3
Ще дадем информация за съвпадите Луна/Черна Луна за 2006 и 2007 година.

17.01.2006 19 ч. 07 мин 04° 34’ дева


14.02.2006 00 ч. 47 мин 04° 12’ дева
13.03.2006 01 ч. 47 мин 01° 40’ дева
09.04.2006 13 ч. 18 мин 04° 05’ дева
07.05.2006 06 ч. 47 мин 09° 05’ дева
04.06.2006 01 ч. 40 мин 14° 29’ дева
01.07.2006 20 ч. 11 мин 19° 43’ дева
29.07.2006 13 ч. 02 мин 24° 24’ дева
26.08.2006 01 ч. 47 мин 27° 13’ дева
22.09.2006 05 ч. 21 мин 26° 11’ дева
19.10.2006 09 ч. 36 мин 25° 14’ дева
15.11.2006 23 ч. 22 мин 28° 35’ дева
13.12.2006 15 ч. 56 мин 04° 23’ везни
10.01.2007 16 ч. 27 мин 10° 54’ везни
07.02.2007 12 ч. 39 мин 16° 57’ везни
07.03.2007 03 ч. 36 мин 20° 48’ везни
03.04.2007 08 ч. 38 мин 20° 09’ везни
30.04.2007 10 ч. 57 мин 18° 17’ везни
27.05.2007 22 ч. 04 мин 20° 34’ везни
24.06.2007 14 ч. 26 мин 25° 03’ везни
22.07.2007 08 ч. 43 мин 00° 12’ скорпи
19.08.2007 03 ч. 28 мин 05° 33’ скорпи
15.09.2007 21 ч. 06 мин 10° 36’ скорпи
13.10.2007 09 ч. 52 мин 13° 39’ скорпи
09.11.2007 12 ч. 32 мин 11° 58’ скорпи
06.12.2007 16 ч. 55 мин 11° 02’ скорпи
мин

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 63
СЪВПАДИ НА ЧЕРНАТА ЛУНА
С ЛУННИТЕ ВЪЗЛИ
През 2000 година Южният лунен възел беше в съвпад с Черната Луна на следните дати:

26.06.2000 26° 46’ козирог


19.07.2000 24° 37’ козирог
31.07.2000 24° 38’ козирог
16.08.2000 24° 25’ козирог
02.09.2000 23° 30’ козирог
16.09.2000 22° 35’ козирог
07.10.2000 20° 53’ козирог
19.10.2000 19° 21’ козирог
08.11.2000 17° 37’ козирог
22.11.2000 16° 34’ козирог
11.12.2000 15° 37’ козирог
22.12.2000 15° 33’ козирог

Най-силно бяха засегнати държавите под влияние на Козирог и Рак. Тези два знака оказваха
много силно влияние върху събитията през това време.
Ще разгледаме някои от събитията, свързани с тези дати. Те засягат цялото човечество.
Свързани са с оповестяване на научни открития, които ще променят хода на човешката еволюция.
Това са нови неща за тази раси ни Земята и хороскопите, които могат да се съставят за момента
на тяхното публично оповестяване, ще определят до голяма степен тяхното значение и по-
нататъшното им прилагане. Тълкуването тепърва ще се извърши с напредни нето и развитието на
астрологичните ви познания. В тази книга само обръщаме внимание върху влиянието на Черната
Луна върху тези събития.
Картите, които прилагаме, са без домификация. Дадено е само разположението на планетите
по знаци.
Първото събитие е на 26 юни 2000 година. Ученият Джон Харис обявява, че потенциалната
продължителност на човешкия живот е 1200 години. Съставена е "Книга на живота", която
съдържа информация за 3 милиарда компонента на ДНК. Разкрит е геномът на човека. По този
проблем са работили два колектива - американски и под ръководството на Дж. Харис. Учените са
призовани от своите правителства да не предоставят информация за откритията.
Съвпадът на Черната Луна със Южния лунен въдел е на 24° 46' в Козирог и става в 0 часа и
20 мин. по Гринуич. Очевидно Рак и Козирог са съзвездията, които играят най-важна роля в този
момент. Не случайно в окултните традиции тези съзвездия се свързват с портите, през които
преминаваме при раждането и смъртта. Мундалният управител на дома на края на жизнения ни
път е Рак. Той е силно натоварен в този момент и съдържа четири планети освен Северния лунен
възел. От друга страна Козирог е знакът на старостта, на нашата физическа обособеност, на
кармата, която се съдържа в генетичната информация. Човешкият геном като носител на
информация за всички наши проявени и непроявени физически, умствени и емоционални харак-
теристики ни свързва с нашите предци, с наследствеността, получена от тях, свързва ни с
кармата. Точно за това Козирог е знакът, чиято енергия най-силно влияе върху развитието на
генетиката като наука, също на всички науки за продължителността на живота, както и
свързаните с неговото удължаване.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 64
Карта 1

На тази дата виждаме, че планетата, управител на Козирога и диспозитор на Черната Луна и


Южния лунен възел, е в аспект с тях. Сатурн е в знака Телец и образува тригон със съвпада
Черна Луна/Южен лунен възел и секстил със Северния лунен възел. Този положителен аспект
вероятно ще позволи използването на тези знания занапред по най-добрия за човечеството начин.
От друга стрини. Меркурий, който е ретрограден в Рак, сключва куинконс със своята висша октава
Уран във Водолей. Уран също е ретрограден. Въпреки че първоначално ще бъде скрита голама
част от информацията, все пак ще бъде постигнат компромис и постепенно истината и знанията
ще станат достояние на по-голяма част от човечеството. Първата стъпка в това отношение е
решението да се разпространи информация за 15 хиляди гена чрез Интернет. Куинконсът на
ретроградния Нептун във Водолей със съвпада Слънце/Марс в Рак вероятно ще е причина и за
доста злоупотреби с тези нови знания в бъдеще.
На втората дата, 19.07.2002 г., завършва експеримент на руски учени, който е започнал на 14
юни 2000 г., целящ откриването на 116-тия елемент от таблицата на Менделеев. Резултатите от
експеримента са обявени на 16 август 2000 г.
Ракът е знак, който се свързва с химията. На този ден той е доста натоварен - съдържа
Слънце, Марс и Меркурий, както и ретрорадния Северен лунен възел. Северният лунен възел е в
съвпад със Слънцето и опозиция на съвпада Южен лунен възел/Черна Луна. Управителят на Рак и
диспозитор на планетите, разположени в този знак, се намира във Водолей в точен куинконс със
съвпада Северен лунен възел/Слънце и в полусекстил със съвпада Южен лунен възел/Черна
Луна. От своя страна Луната е в квадрат със своя диспозитор Сатурн, което е причина за
забявянето при оповестяване на откритието и ставането му достояние на широката публика.
Скорпионът също се свързва с химията и неговите управители Плутон и Марс са точно
аспектирани. Плутон е в куинконс със Меркурий. Плутон е в знака на научните занимания -
Стрелец - и точният му аспект с планетата, която се свързва с наука, оповестяване на информация
и т.н. (Меркурий), благоприятства успешното завършване на експеримента. То вероятно е било
неочаквано, внезапно или по-скоро за много кратко се е запазил елементът, преди да се разпадне
заради намесата на ретроградния Уран във Водолей, който е в куинконс с Марс в Рак. Този
елемент е радиоактивен, което се вижда и от участието на Плутон и Уран.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 65
Карта 2.

Карта 3
На 16 август 2000 г. американски учени трансформират клетки от костен мозък в неврони.
Един ден по-късно, на 17 август, британското правителство разрешава клонирането на човешки
ембриони. На 15 август потъва атомната подводница "Курск".
В звездната карта за тази дата се съдържат множество точни аспекти, които определят
множеството важни събития около и на тази дата.
Плутон - планетата на трансформацията, е в знака на научните открития - Стрелец, който
освен това е и знака на не разширението. Неговият диспозитор Юпитер е в точна опозиция в
Близнаци. Близнаци управляват нервната система и в случая този аспект е определящ за първото
събитие. Тази опозиция е чист и от космически кръст, вкючващ и опозицията Луна/Венера. Тези
две планети са в знаците на медицината Дева и Риби. Луната в Риби дава оповестяването на една
научна тайна, на един дълъг научен процес. Рибите и Луната също се свързват с нервната
система на човека.
Космическият кръст на тази дата и ден преди това е отговорен и за потъването на
подводницата.

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 66
Що се отнася до клонирането на човешки ембриони, то тук основното значение е на
конфигурацията, включваща опозицията Черна Луна съвпад с Южен лунен възел/Северен лунен
възел, и аспектите на Слънцето към двата възела. Възлите са в Рак и Козирог - знаците на
началото и края, на влизането в човешкия живот. Аспектите на Слънцето, които са положителни,
ще дадат успехи в тази насока. Този клон от науката ще се развива успешно, но ще е свързан и с
множество компромиси - куинконс на Слънцето към съвпада Черна Луна/Южен лунен възел. От
друга страна ще е подпомаган заради полусекстила. Знакът на децата, които в случая са резултат
от клонирането, е Лъв. Той е натоварен и съдържа три планети. Този знак също играе голяма
роля в случая. С тези знания ще се злоупотребява заради космическия кръст, включващ Плутон -
планета на насилието, унищожението и на секса, чиято основна роля - клонирането - ще се
промени (Плутон е в опозиция с Юпитер - негов диспозитор, като последният е в знака на
промяната Близнаци). Венера, която също се свързва с детеродните функции, е в Дева, в квадрат
и опозиция с другите две планети, свързвани с децата и майчинството - Юпитер и Луната. Луната
е в знака Риби, който е знак, даващ тайни, тъмни действия, злоупотреби. От друга страна, Марс е
в стерилния знак Лъв, в тригон с Плутон, което ще определи функцията на секса изцяло като
развлекателна и свързана с удоволствие, а не с възпроизводство.
През 2003 г. Северният лунен възел беше в съвпад с Черната Луна на следните дати:

04.06.2003 29° 25' телец


13.06.2003 29° 25' телец
03.07.2003 27° 19' телец
16.07.2003 27° 53' телец
04.08.2003 26° 00' телец
17.08.2003 24° 52' телец
08.09.2003 24° 00' телец
20.09.2003 23° 07' телец
08.10.2003 20° 55' телец
23.10.2003 20° 34' телец
06.11.2003 20° 28' телец
28.11.2003 20° 22' телец
03.12.2003 20° 23' телец

Тези съвпади ставаха в знака Телец. Държавите под влияние на този знак, както и на
срещуположния - Скорпион, бяха силно повлияни от тези съвпади.
Освен това през времето, в което Северният лунен възел беше в съвпад с Черната Луна в
Телец, тя беше и апогей в същия знак, тоест знакът Телец оказваше в този период особено силно
влияние с енергията си върху световните събития, както и знакът Скорпион.
Персийският залив е под знака на Телец, а Вашингтон (като град) е под знака на Скорпиона.
Ще забележите, че на три години Черната Луна прави последователни съвпади с един от
двата лунни възела, като те се случват в рамките приблизително на половин година.
Ще дадем поредните съвпади на Черната луна с Южния и Северния лунен възел.
Съвпад с Южен лунен възел:
19.04.2006 04° 06' везни
26.05.2006 02° 28' везни
25.08.2006 25° 22' дева
21.09.2006 25° 23' дева
21.01.2007 16° 54' дева

Съвпад със Северен лунен възел:


10.07.2009 00° 10' водолей
07.08.2009 00° 14' водолей
05.09.2009 29° 30' козирог
29.10.2009 24° 47' козирог
11.11.2009 23° 28' козирог

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 67
12.12.2009 21° 28' козирог
04.01.2009 21° 06' козирог

През 2006 г. първите два съвпада са във Везни, а останалите четири - в Дева. В мунданен
план това положение ще окаже най-силно въздействие върху държавите, чиито карти имат
акцентирани Везни/Овен или Дева/Риби. Това са Китай, САЩ, Русия, Тибет, Франция, Италия,
Германия и т.н. България има асцендент във Везни и Луна в Овен в картата си. 2006 година е
важна за нея. Събитията във втората половина на 2006 ще повлияят силно развитието през
следващите три години.
През 2009 г., когато се случва съвпадът на Черната Луна със Северния лунен възел във
Водолей и Козирог, България отново ще бъде засегната, тъй като Слънцето в картата й е в
Козирог. Отново на преден план ще излязат събития, засягащи Китай със Слънце в Козирог;
Турция и Франция с асцендент в Рак, както и САЩ, Канада и Германия със Слънце в Рак.

ОТ АВТОРА
Книгата не претендира за изчерпателност по темата. Тя само намеква за голямото значение
на Черната Луна и провокира търсенето на астролозите в тази насока. Примерите, които са
дадени за влиянието й са съвсем ограничени, а тълкуванията непълни. Още неща могат да се
кажат за тези дати и за звездните карти, които съм приложила. Астролозите, които ще я прочетат,
ще открият нови неща, свързани с примерите в приложението, а някои ще намерят нови значения
на това небесно тяло в астрологията,
Желая успех на всички!

И
Иззппррааттееннаа ннаа w
wwww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 68