Вы находитесь на странице: 1из 3

Выражение времени

-Сколько времени? - saat neçədir?

-Который час? - saat neçədir?

Rus dilində azərbaycan dilində olduğu kimi həm 24 saatlıq sistem, həm də 12 saatlıq sistemdən istifadə
olunur ki, buna görə də saat deyəndə günün vaxtına aid olan -утра (səhər), дня (gündüz), ночи (gecə),
вечера (axşam) sözlərindən istifadə olunur.

1. Saat ... tamamdır

Saat 1dir deyəndə rus dilində iki ifadə vardır və hər ikisi düzgündür: “час” ya da “один час”.

Saat 2,3,4 deyəndə bu sayların sonuna “часа” əlavə olunur.

Saat 5,6,7,... 22,23 deyəndə bu sayların sonuna “часов” əlavə olunur.

00:00/12PM - двенадцать часов ночи/полночь

01:00/1AM - час ночи

02:00/2AM - два часа ночи

03:00/3AM - три часа ночи

04:00/4AM - четыре часа утра

05:00/5AM - пять часов утра

06:00/6AM - шесть часов утра

07:00/7AM - семь часов утра

08:00/8AM - восемь часов утра

09:00/9AM - девять часов утра

10:00/10AM - десять часов утра

11:00/11AM - одиннадцать часов утра

12:00/12PM - двенадцать часов/полдень

13:00/1PM - час дня


14:00/2PM - два часа дня

15:00/3PM - три часа дня

16:00/4PM - четыре часа дня

17:00/5PM - пять часов вечера

18:00/6PM - шесть часов вечера

19:00/7PM - семь часов вечера

20:00/8PM - восемь часов вечера

21:00/9PM - девять часов вечера

22:00/10PM - десять часов вечера

23:00/11PM - одиннадцать часов вечера

2. Saat ... yarısıdır.

00:30 - полпервого

01:30 - полвторого

02:30 - полтретьего

03:30 - полчетвертого

04:30 - полпятого

05:30 - полшестого

06:30 - полседьмого

07:30 - полвосьмого

və s. bu qısaldılmış formasıdır və yaxud deyə bilərsiniz: половина третьего, половина шестого ...

3. Saat ... işləyib.

2:05 - 2 часа 5 минут və ya 5 минут третьего

2:10 - 2 часа 10 минут və ya 10 минут третьего


2:15 - 2 часа 15 минут və ya 15 минут третьего

2:20 - 2 часа 20 минут və ya 20 минут третьего

2:25 - 2 часа 25 минут və ya 25 минут третьего

4. Saat ... qalıb.

2:35 - 2 часа 35 минут və ya без двадцати пяти три

2:40 - 2 часа 40 минут və ya без двадцати три

2:45 - 2 часа 45 минут və ya без пятнадцати три / без четверти(dördə bir hissə) три

2:50 - 2 часа 50 минут və ya без десяти три

2:55 - 2 часа 55 минут və ya без пяти три

ровно ... tamamdır...

примерно ... təqribən...

почти ... demək olar...