Вы находитесь на странице: 1из 8

LUCRAREA DE LABORATOR NR.

TEMA: ELABORAREA CONSTRUCŢIA TIPARELOR DE GULERE DE DIVERSE TIPURI

____________________ __________________
(Data efectuării lucrării de laborator) (Semnătura cadrului didactic privind
admiterea la efectuarea lucrării)

Sarcina nr. 1: Prezentați în continuare următoarele definiții:

Gulerul prezintă
Воротник является важной деталью одежды. Форма и размеры воротников весьма
разнообразны и зависят от современных тенденций моды и от композиции изделия в
целом.
Gulerul are următoarele funcţii
Воротник выполняет следуюшие функции:
• обработки верхнего среза изделия;
• теплозащитную (в верхней одежде);
• декоративную (в легкой одежде);
• достижения эстетического разнообразия изделий.

Gulerul aplatizat reprezintă


Плосколежащим называется воротник, у которого отсутствует стойка или ее
высота незначительна (до 1,0 см). Воротники этого вида довольно широко
распростанены в женской и детской легкой одежде. Такие воротники в сочетании с
углубленной горловиной рекомендованы для использования в одежде для потребителей с
короткой шеей.
Gulerele rulate sunt
Отложные воротники одевают шею и плечи фигуры человека. Они состоят из
располагающейся вокруг шеи вертикальной стойки и лежащего над плечами отлета.
Стойка и отлет могут быть цельновыкроеными или выкраиваться одельно.
Отложные воротники могут быть представлены следующими видами:
• отложной воротник;
• сорочечный воротник;
• воротник - хомут;
• отложной воротник для измененной горловины.

Gulerul ștei reprezintă


Воротник, одевающий только шею, называется стойкой. Воротник-стойка – это
вертикальная притачная или цельнокроеная деталь, которая оформляет вырез
горловины швейного и трикотажного изделия. Очень высокие стойки проектируются с
учетом размеров головы, т.к. такая стойка прилегает не к шее, а к лицу и затылку.
Стойка, как элемент любого другого воротника (например, отложного) не должна
излишне отставать от шеи сзади.
Sarcina nr. 2: Scrieţi în tabelul 4.1, datele despre produs, despre forma acestuia, în urma analizei
caracteristicii formei exterioare şi construcţiei produsului, care se prezintă în formă tabelară (tab. 4.1).

Tabelul 4.1. Informaţia iniţială necesară pentru construcţia tiparelor de gulere în corespondenţă cu schiţa
de model, cm

Denumirea şi Parametrii răscroielii gâtului


schiţa aspectului la faţă la spate
exterior al Adâncimea, Lăţimea, Lungimea, Înălţimea, Lăţimea, Lungimea,
gulerului Argf, cm lrgf, cm Lrgf, cm Îrgs, cm lrgs, cm Lrgs, cm
1 2 3 4 5 6 7
1. Guler aplatizat - Varianta I

14 5.5 15 5 5 8

2. Guler aplatizat - Varianta II

10 6.2 11.6 5 5.1 7.9

3. Gulerul răsfrânt pentru răscroiala nemodificată a gulerului

4 9 12 2 6 8

4. Gulerul tip cămaşă cu ştei indivizibil

3 6 11 1 4.5 10

5. Gulerul tip cămaşă cu ştei croit separat

2 7 10 1 13.5 10

6. Gulerul tip rol

7,6 7 11 2,3 7 8

7. Gulerul ştei vertical - Varianta I

1.5 4 12 1 4 10

8. Gulerul ştei vertical - Varianta II

2 4 12 1 4 10
1 2 3 4 5 6 7
9. Gulerul ştei clasic (tip tunică)

1.5 4 15 1 4 15

10. Gulerul ştei de formă conică

2 4 12 1 4 9

11. Gulerul ştei de formă conică pentru răscroiala adâncită

9 7 13,5 2,3 7 8

12. Gulerul ştei sub formă de pâlnie

7,6 7 11 2,3 7 8

13. Gulerul ştei sub formă de pâlnie pentru răscroiala adâncită

9 7 13,5 2,3 7 8

14. Gulerul răsfrânt pentru răscroiala adâncită a gâtului

17 8,5 20 2,3 7 9

15. Gulerul cu revere - Varianta I

9,5 7 13 2,3 7 8,5

16. Gulerul cu revere - Varianta II

9,5 7 13 2,3 7 8,5

17. Gulerul şal - Varianta I

9 8,5 13 2,2 7 8

18. Gulerul şal - Varianta II

9 8,5 13 2,2 7 8

19. Gulerul apaş

9 8,5 13 2,2 7 8
1 2 3 4 5 6 7
20. Gulerul ştei indivizibil scund (h ≤ 4,5 cm)

7,6 7 11 2,3 7 8

21. Gulerul ştei indivizibil mediu şi înalt (4,5 cm ≤ h ≤ 8,0 cm; h > 8,0 cm)

7,6 7 11 2,3 7 8

Tabelul 4.1 (continuare)


Sistemul de închidere Gulerul
Nr. guler

Nivelul butonierei Lăţimea Lăţimea Unghiul


Lăţimea Lăţimea
superioare (de la linia Înălţimea pelerinei pelerinei colţului
sistemului de gulerului,
bustului sau taliei), cm închidere, cm şteiului,cm la spate, la faţă, gulerului,
cm
cm cm grad
8 9 10 11 12 13 14 15
1. 0 0 0 5 5 5 15
2. 0 0 0 5 7 5 15
3. 0 2 3 5 7 7 60
4. 0 2 3 5 7 10 35
5. 0 1,5 2,5 5 7,5 11 45
6. 0 0 0 0 0 15 45
7. 0 2 3 0 0 0 90
8. 0 2 3 0 0 0 90
9. 0 0 3 0 0 0 -
10. 0 0 3 0 0 0 100
11. 10 0 4 0 0 0 -
12. 10 0 4 0 0 0 0
13. 10 0 3 0 0 0 -
14. 10 0 0 8 8 8 15
15. 5 1,5 2,5 6 8,5 8,5 25
16. 5 1,5 2 7 4,5 8,5 35
17. 3 2 2,5 4 6 6 20
18. 3 2 2,5 4 6 6 20
19. 3 2 2,5 4 6 6 20
20. 15 0 4,5 0 0 0 0
21. 15 0 5 0 0 0 0
Sarcina nr. 3. Identificați și scrieți tipul de guler din imaginile de mai jos:

a) Вортник пиджачного типа b) Воротник спираль

c) Ворник шалевый d) Воротник стойка

e) Воротник рубашечный f) Воротник апаш

Sarcina nr. 4: Identificați și scrieți elementele constructive principale ale gulerului cu revere figura 4.1:
5
Figura 4.1. Elementele contructive principale ale gurelui cu revere
Sarcina nr. 5: Analizați rezultatele lucrării și formulați concluzii
В ходе выполнения лабораторной работы, я закрепила теоретические знания и принципы
построения конструкций воротников различных форм и размеров; научилась определять
параметры необходимые при проектировании воротников. Также я освоила последовательность
разработки конструкций воротников различных форм и размеров.

Sarcina nr. 6: În scopul fundamentării cunoștințelor teoretice răspundeți la următoarele întrebări de


autocontrol:

1. Specificaţi factorii ce influenţează forma gulerului în produs.


Форма воротника достигается использованием среднего шва спинки, вытачек, плечевого шва
и средней линии переда. В современных конструкциях вытачку по горловине спинки получают
переводом части плечевой вытачки, по горловине полочки за счет части ее верхней вытачки.
Для построения воротника задаются исходным шаблоном стойки.

2. Denumiţi criteriile de clasificare a gulerelor.


Для заккрытой застёжки изделия:
 Плосколежащие
 Отложные
 Вертикальные
Для открытой застёжки издели :
 Отложные
 Вертикальные

3. Prezentaţi zonele distincte ale unui guler.


Обычно воротник состоит из двух деталей - верхней и нижней, но может быть и одинарным.
Верхний воротник выкраивают из целого куска ткани или со швом посередине.

4. Datele iniţiale necesare elaborării tiparelor de gulere.

6
В качестве исходной информации при конструировании воротников расматриваются
следующие данные
: • требования, предъявляемые к внешней форме и конструкции воротников;
• взаимосвязь конструктивных параметров воротников;
• значение конструктивных параметров горловины, застежки, воротника.

5. Care sunt particularităţile constructive ale gulerelor aplatizate?


Особую конструктивнуюгруппу составляют воротники плосколежащей
формы.Конструкциютакого воротника строят на чертеже спинки и полочки.Для этого
чертеж спинки и полочки совмещаютпо линии плечевого среза так, чтобы совпали вершины
горловины спинки и полочки (рис.13). На участках горловины, где необходимо достичь
абсолютно плоского положения воротника, линия втачивания воротника совпадает с линией
горловины изделия.На участках, где нужна невысокая стойка, линия втачивания воротника
по своему направлению не в полной мере совпадает с линией горловины. Этим участком чаще
всего является горловина спинки.

6. Care sunt particularităţile constructive ale gulerelor rulate?


При построении отложных воротников необходимо учитывать линии отлета, перегиба
\стойки и стойки всегда должны быть перпендикулярны линии середины воротника Длина среза
стойки воротника с учетом технологической обработки должна быть всегда равна длине
горловины спинки и полочки ширина стойки должна быть на 1,0 см меньше ширины отлета
Особенность отложного воротника мягкой формы состоит в том, что в готовом виде в нем не
видно четкой границы между стойкой и отлетом: перегиб свободно располагается вокруг шеи.
Это достигается за счет вогнутой линии втачивания воротника в горловину.

7. Ce particularităţi de proiectare prezintă gulerele verticale?


Вертикальные воротники это воротники, которые располагаются относительно
параллельно поверхности шеи и могут быть цельновыкроеными или выкраиваться одельно
от полочки и спинки. Для воротников вертикальных по форме, чертёж конструкции
представляет собой прямоугольник, длина которого (отрезок ОА) равна длине горловины
(Lгорл.), а ширина– высоте стойки.

8. Care sunt particularităţile constructive ale gulerelor cu revere?


Воротник пиджачного типа отличается от воротника стойкабольшей сложностью, так как
состоит, как бы, из двух частей: из стойки и отлета воротника. Так же этот воротник
отличается и от отложных воротниковтем, что он связан с отворотом борта и должен
обеспечивать заданную форму отворота борта.

9. Determinaţi particularităţile de proiectare ale gulerelor şal şi apaş.


Особенность шалевого воротника состоит в том, что верхний воротник выкраивается
вместе с подбортами, а нижний воротник вместе с полочками, поэтому шалеобразные
воротники строятся на чертеже полочки после построения горловины и борта. Воротники типа
шаль и апаш подчинены единой конструктивной схеме, как и воротники отложные с открытой
застежкой (рис. 10.24). Они могут быть и цельновыкроенные с полочкой. Их от высоты стойки,
характера ее отрезные форма зависит перегиба и степени прилегания к шее. Большое
разнообразие воротников достигается различным оформлением фигурным или углом (апаш).

Sarcina nr. 7: Prezentați mai jos toate sursele bibliografice studiate și consultate la realizarea lucrării de
laborator

7
1. Методика конструирования женской верхней одежды. М.;
ЦНИИТЭИлегпром: 1980, - 127 c.
2. Коблякова, E.Б., Ивлева, Г.С., Романов, В. E. и др. Конструирование
одежды с элементами САПР. M.; Легпромбытиздат: 1988, - 464 с.
3. Матузова, E. M., Соколова, Р. И., Гончарук, Н. С. Разработка
конструкций швейных изделий по моделям. M.; Легкая и пищевая
промышленность: 1983, - 224 с.
4. Шершнёва, Л. П. Конструирование женской одежды на типовые и
нетиповые фигуры. M., Легкая индустрия: 1980, - 232 с.
5. Бланк, A. Ф., Фомина З. М. Раскрой, пошив и моделирование женской
легкой одежды. M., Легкая индустрия: 1979, - 240 с.
6. Мартынова, А. И., Андреева, Е. Г. Конструктивное моделирование
одежды. M.; Московский государственный университет дизайна и
технологии: 2006, - 216 с.

Studenta (-ul) Маслинкова Мария a efectuat în data de ____________ planificată conform orarului
pentru data de și a susținut lucrarea de laborator cu nota _______________________________ în data de
„_______”_____________________ 20_____

cu întârziere de la data indicată de profesor _______________________săptămâni.

Semnătura cadrului didactic __________________________ / _________________________ /