Вы находитесь на странице: 1из 11

КАЛЕНДАР ИСПИТА У 2015.

ГОДИНИ
ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКИ РОК
-ЗА ГЕНЕРАЦИЈЕ 2008-2014 ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИ ОД 15.12. 2014. ( ПОГЛЕДАТИ ОБАВЕШТЕЊЕ О
ЕЛЕКТРОНСКОЈ ПРИЈАВИ И ЕЛЕКТРОНСКОЈ УПЛАТИ)
- ЗА ГЕНЕРАЦИЈЕ 2007 И СТАРИЈЕ ВАЗИ ПАПИРНА ПРИЈАВА ОД 15. 12. ДО 26.12. 2014. ГОДИНЕ
ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ФЕБРУАРСКИ РОК БИЋЕ НАКНАДНО ОДРЕЂЕНА
АПСОЛВЕНТИ И ПОНОВЦИ ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ МОГУ КОРИСТИТИ СВЕ РОКОВЕ

ПРВА ГОДИНА
НАЗИВ ПРЕДМЕТА ТЕРМИНИ У 2015. ГОДИНИ
ЈАН ФЕБ АПР ЈУН ЈУЛ СЕП. ОКТ.
.
1 ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 10.01. 02.02 20.04 06.07. 27.08. 17.09.
2 СОЦИОЛОГИЈА 30.01. 14.02. 24.04 19.06. 11.09. 30.09.
3 МАТЕМАТИКА 26.01. 09.02. 04.05 08.06 01.09. 21.09.
4 ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМИЈЕ 10.02 07.05 06.06. 29.06. 10.09. 25.09.
5 ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА 06.02 29.04 17.06. 09.07. 08.09. 01.10.
6 ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО 14.01 11.05 01.06. 22.06 24.08 14.09
7 ОСНОВИ СТАТИСТИЧКЕ АНАЛИЗЕ 27.01 08.05 11.06 03.07 04.09 19.09
ДРУГА ГОДИНА
НАЗИВ ПРЕДМЕТА ЈАН. ФЕБ АПРИ ЈУН ЈУЛ СЕП ОКТ.
Л .
1. ТЕОРИЈА ЦЕНА 16.0 06.0 21.04 20.0 01.0 21.09
1 2 6 9
2. ЕКОН.МАТ. МЕТОДИ И МОДЕЛИ 11.0 03.0 27.04 08.0 25.0 16.09
1 2 6 8
3. НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА 26.0 13.0 04.05 03.07 07.0 25.09
1 2 9
4. МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА 31.0 08.05 05.0 26.06 04.0 23.09
1 6 9
5. СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ 23.0 13.05 16.0 07.07 09.0 30.09
1 6 9
6. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 21.0 09.0 11.05 23.06 27.0 14.09
1 2 8
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 21.0 09.0 11.05 23.06 27.0 14.09
1 2 8
РУСКИ ЈЕЗИК 21.0 09.0 11.05 10.07 27.0 14.09
1 2 8
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 28.0 09.0 11.05 23.06 27.0 14.09
1 2 8
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА ЕКОНОМИСТЕ 09.0 11.05 02.0 23.06 27.0 14.09
2 6 8
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ЗА ЕКОНОМИСТЕ 09.0 11.05 02.0 23.06 27.0 14.09
2 6 8
РУСКИ ЈЕЗИК ЗА ЕКОНОМИСТЕ 09.0 11.05 02.0 10.07 27.0 14.09
2 6 8
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ЗА ЕКОНОМИСТЕ 09.0 11.05 02.0 23.06 27.0 14.09
2 6 8
7. МЕТОДИ ЕКОНОМСКЕ АНАЛИЗЕ 28.0 22.04 10.0 01.07 02.0 01.10
1 6 9
МАРКЕТИНГ 30.0 12.0 02.07 05.0 22.09
1 6 9
ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА 11.0 03.0 29.06 10.0 02.10
2 6 9
УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО 27.0 10.0 30.06 07.0 28.09
1 6 9
КАНАЛИ МАРКЕТИНГА 19.0 08.0 06.07 31.0 21.09
1 6 8
МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА 09.0 08.0 29.06 07.0 28.09
2 6 9
ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА 10.0 09.0 30.06 08.0 29.09
2 6 9
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА 19.0 13.05 10.0 01.07 02.0 01.10
1 6 9
МЕЂУНАРОДНЕ ФИНАНСИЈЕ 30.0 10.0 01.07 02.0 01.10
1 6 9
МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА 04.0 01.0 24.06 26.0 15.09
2 6 8
Београд, 09.12.2014 Секретаријат Факултета
КАЛЕНДАР ИСПИТА У 2015. ГОДИНИ
III ГОДИНА
-ЗА ГЕНЕРАЦИЈЕ 2008 И МЛАЂЕ ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИ ОД 15.12. 2014. ( ПОГЛЕДАТИ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЕЛЕКТРОНСКОЈ ПРИЈАВИ И ЕЛЕКТРОНСКОЈ УПЛАТИ)
- ЗА ГЕНЕРАЦИЈЕ 2007 И СТАРИЈЕ ВАЗИ ПАПИРНА ПРИЈАВА ОД 15. 12. ДО 26.12. 2014. ГОДИНЕ
ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ФЕБРУАРСКИ РОК БИЋЕ НАКНАДНО ОДРЕЂЕНА
АПСОЛВЕНТИ И ПОНОВЦИ ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ МОГУ КОРИСТИТИ СВЕ РОКОВЕ
ПРЕДМЕТИ
МОДУЛ: ЕКОНОМСКА I II III-IV IV-V VI VII IX X XI-
АНАЛИЗА И ПОЛИТИКА XII
1 Макроекономска анализа 27.01 10.02 18.03 22.04 11.06 10.09 25.09 18.11
2 Микроекономска анализа 30.01 27.03 08.05 05.06 03.07 28.08 18.09 27.11
3 Савремени привредни системи 23.01 05.02 05.03 29.04 30.06 04.09 17.09 03.12
4 Један изборни предмет
Економика транзиције 28.01 11.03 06.05 17.06 08.07 08.09 29.09 16.12
Економски односи Србије са 28.01 13.02 11.03 24.04 17.06 08.09 29.09 24.12
иностран.
5 Теорија и планирање 12.01 02.02 23.03 27.04 15.06 31.08 21.09 16.11
привред.развоја
6 Монетарна економија 09.02 30.03 11.05 08.06 29.06 07.09 01.10 21.12
7 Јавне финансије 16.01 11.02 11.03 13.05 01.07 01.09 24.09 25.11
8 Основи економетрије 20.01 31.03 21.04 02.06 23.06 25.08 15.09 15.12
МОДУЛ: МАРКЕТИНГ
1 Тржишно комуницирање 27.01 11.02 10.03 21.04 30.06 08.09 29.09 17.11
2 Истраживање тржишта 12.01 31.01 17.03 29.04 19.06 31.08 21.09 14.12
3 Понашање потрошача 20.01 10.02 24.03 05.05 16.06 25.08 15.09 01.12
4 Изборни: Страни језик за 21.01 09.02 30.03 11.05 23.06 27.08 14.09 23.11
економисте II
5 Основи пословних финансија 15.01 02.02 01.04 13.05 01.07 02.09 23.09 02.12
6 Организација предузећа 11.02 05.03 23.04 03.06 29.06 10.09 30.09 08.12
7 Пословно право 05.02 08.04 15.05 08.06 03.07 11.09 01.10 17.12
8 Предузет. и управљање малим 30.01 27.03 30.04 15.06 08.07 03.09 25.09 25.11
пред.
9 Пословни маркетинг 13.01 03.03 28.04 18.06 10.07 01.09 29.09 15.12
МОДУЛ: РАЧУНОВОДСТВО
РЕВИЗИЈА И ФИН.
УПРАВЉАЊЕ
1 Пословне финансије 15.01 02.02 01.04 13.05 01.07 02.09 23.09 02.12
2 Рачуноводство трошкова 20.01 09.02 11.03 22.04 18.06 01.09 17.09 09.01
2
3 Финансијска И актуар. Матем. 12.01 04.02 09.03 20.04 22.06 31.08 21.09 23.11
4 Економска статистика 22.01 19.03 08.05 17.06 08.07 04.09 19.09 04.12
5 Организација предузећа 11.02 05.03 23.04 03.06 29.06 10.09 30.09 08.12
6 Теорија и политика биланса 26.01 12.02 26.03 11.05 12.06 03.09 22.09 21.12
7 Пословно право 05.02 08.04 15.05 08.06 03.07 11.09 01.10 17.12
МОДУЛ: ТРГОВИНСКИ
МЕНАЏМЕНТ И МАРКЕТИНГ
1 Трговински менаџмент 19.01 06.02 09.03 20.04 08.06 24.08 21.09 30.11
2 Спољнотрговинско пословање 15.01 05.02 25.03 08.05 06.07 03.09 24.09 01.12
3 Истраживање тржишта 12.01 31.01 17.03 29.04 19.06 31.08 21.09 14.12
4 Изборни Страни језик за 21.01 09.02 30.03 11.05 23.06 27.08 14.09 23.11
економисте II
5 Маркетинг 30.01 31.03 05.05 12.06 02.07 09.09 29.09 22.12
6 Организација предузећа 11.02 05.03 23.04 03.06 29.06 10.09 30.09 08.12
7 Економика туризма 10.02 07.04 12.05 09.06 30.06 08.09 22.09 15.12
8 Економска статистика 22.01 19.03 08.05 17.06 08.07 04.09 19.09 04.12
9 Један изборни предмет
Међународне финансије 30.01 27.03 14.05 10.06 01.07 02.09 01.10 21.12
Међународни бизнис И менаџмент 12.01 04.02 03.03 21.04 16.06 01.09 29.09 24.11
Основи пословних финансија 15.01 02.02 01.04 13.05 01.07 02.09 23.09 02.12
Менаџмент људских ресурса 28.01 11.02 27.03 14.05 01.07 05.09 01.10 21.12
Маркетинг услуга 05.02 03.03 21.04 08.06 30.06 01.09 29.09 24.11
Савремени привредни системи 23.01 05.02 05.03 29.04 30.06 04.09 17.09 03.12
Монетарна економија 09.02 30.03 11.05 08.06 29.06 07.09 01.10 21.12
Јавне финансије 16.01 11.02 11.03 13.05 01.07 01.09 24.09 25.11
МОДУЛ:ФИНАНСИЈЕ,
БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ
1 Један изборни предмет
Економска статистика 22.01 19.03 08.05 17.06 08.07 04.09 19.09 04.12
Теорија и модели одлучивања 22.01 19.03 08.05 17.06 08.07 04.09 19.09 04.12
2 Основи пословних финансија 15.01 02.02 01.04 13.05 01.07 02.09 23.09 02.12
3 Јавне финансије 16.01 11.02 11.03 13.05 01.07 01.09 24.09 25.11
4 Финансијска и актуар. 12.01 04.02 09.03 20.04 22.06 31.08 21.09 23.11
математика
5 Биланси предузећа И банака 26.01 12.02 26.03 11.05 12.06 03.09 22.09 21.12
6 Основи организације 11.02 05.03 23.04 03.06 29.06 10.09 30.09 08.12
7 Управљачко рачуноводство 27.01 27.03 28.04 10.06 30.06 07.09 28.09 30.11
8 Финансијска тржишта 13.02 06.04 05.05 06.06 24.06 28.08 25.09 11.12
9 Један изборни предмет
Пословно право 05.02 08.04 15.05 08.06 03.07 11.09 01.10 17.12
Међународно привредно право 23.01 06.02 08.04 15.05 03.07 11.09 01.10 17.12
МОДУЛ:ТУРИЗАМ И
ХОТЕЛИЈЕРСТВО
1 Економика саобраћаја 29.01 12.02 26.03 07.05 11.06 27.08 17.09 10.12
2 Међународно привредно право 23.01 06.02 08.04 15.05 03.07 11.09 01.10 17.12
3 Основи пословних финансија 15.01 02.02 01.04 13.05 01.07 02.09 23.09 02.12
4 Изборни Страни језик за 21.01 09.02 30.03 11.05 23.06 27.08 14.09 23.11
економисте II
5 Маркетинг 30.01 31.03 05.05 12.06 02.07 09.09 29.09 22.12
6 Организација предузећа 11.02 05.03 23.04 03.06 29.06 10.09 30.09 08.12
7 Канали маркетинга 19.01 09.03 20.04 08.06 06.07 07.09 28.09 30.11
8 Економска статистика 22.01 19.03 08.05 17.06 08.07 04.09 19.09 04.12
9 Један изборни предмет
Међународне финансије 30.01 27.03 14.05 10.06 01.07 02.09 01.10 21.12
Међународни бизнис И менаџмент 12.01 04.02 03.03 21.04 16.06 01.09 29.09 24.11
Менаџмент људских ресурса 28.01 11.02 27.03 14.05 01.07 05.09 01.10 21.12
МОДУЛ: СТАТИСТИКА, ИНФОРМАТИКА
И КВАНТИТАТИВНЕ ФИНАНСИЈЕ
1 Математика II 13.01 03.02 03.03 28.04 25.06 02.09 22.09 17.11
2 Анализа података 28.01 11.02 03.04 15.05 19.06 11.09 02.10 10.12
3 Демографска анализа 20.01 09.02 25.03 29.04 24.06 09.09 30.09 02.12
4 Економска статистика 22.01 19.03 08.05 17.06 08.07 04.09 19.09 04.12
5 Макроекономски модели 10.02 31.03 05.05 09.06 07.07 07.09 29.09 22.12
6 Теоријска статистика 03.02 03.03 28.04 01.06 25.06 02.09 22.09 17.11
7 Један изборни предмет
Монетарна економија 09.02 30.03 11.05 08.06 29.06 07.09 01.10 21.12
Управљачко рачуноводство 27.01 27.03 28.04 10.06 30.06 07.09 28.09 30.11
Јавне финансије 16.01 11.02 11.03 13.05 01.07 01.09 24.09 25.11
Економика јавног сектора 30.01 05.03 23.04 12.06 01.07 02.09 23.09 30.11

МОДУЛ: МЕНАЏМЕНТ
1 Управљање организационим 26.01 12.02 06.04 04.05 01.06 31.08 14.09 07.12
променама
2 Трговински менаџмент 19.01 06.02 09.03 20.04 24.08 21.09 30.11
4 Предузетништво и управљање 30.01 27.03 30.04 15.06 08.07 03.09 25.09 25.11
малим
предузећем
5 Међународни И бизнис менаџмент 12.01 04.02 03.03 21.04 16.06 01.09 29.09 24.11
6 Изборни Страни језик за 21.01 09.02 30.03 11.05 23.06 27.08 14.09 23.11
економисте II
7 Маркетинг 30.01 31.03 05.05 12.06 02.07 09.09 29.09 22.12
8 Основи управљачког 27.01 27.03 28.04 10.06 30.06 07.09 28.09 30.11
рачуноводства
9 Пословно право 05.02 08.04 15.05 08.06 03.07 11.09 01.10 17.12
9 Основи пословних финансија 15.01 02.02 01.04 13.05 01.07 02.09 23.09 02.12
МОДУЛ: МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА И СПОЉНА ТРГОВИНА
1 Економски односи Србије са 28.0 13.02 11.03 24.04 17.06 08.09 29.09 24.12
иностран. 1
2 Монетарна економија 09.02 30.03 11.05 08.06 29.06 07.09 01.10 21.12
3 Економска статистика 22.0 19.03 08.05 17.06 08.07 04.09 19.09 04.12
1
4 Међународно привредно право 23.0 06.02 08.04 15.05 03.07 11.09 01.10 17.12
1
5 Изборни Страни језик за 21.0 09.02 30.03 11.05 23.06 27.08 14.09 23.11
економисте II 1
6 Један изборни предмет
Савремени привред. Системи 23.0 05.02 05.03 29.04 30.06 04.09 17.09 03.12
1
Основи пословних финансија 15.0 02.02 01.04 13.05 01.07 02.09 23.09 02.12
1
Макроекономска анализа 27.0 10.02 18.03 22.04 11.06 10.09 25.09 18.11
1
Економика саобраћаја 29.01 12.02 26.03 07.05 11.06 27.08 17.09 10.12
Економика туризма 10.02 07.04 12.05 09.06 30.06 08.09 22.09 15.12
Јавне финансије 16.0 11.02 11.03 13.05 01.07 01.09 24.09 25.11
1
ПОДМОДУЛ: Спољна трговина
7 Међународне финансије 30.0 27.03 14.05 10.06 01.07 02.09 01.10 21.12
1
8 Међународни маркетинг 12.0 04.02 03.03 21.04 16.06 01.09 29.09 24.11
1
9 Економска географија 10.01 02.02 31.03 05.05 01.06 24.08 28.09 18.11
ПОДМОДУЛ: Међународне финансије
7 Међународна трговина 04.02 25.03 29.04 01.06 24.06 26.08 15.09 16.12
8 Макроекономија отворене привреде 10.02 31.03 05.05 09.06 07.07 07.09 29.09 22.12
9 Јавне финансије 16.0 11.02 11.03 13.05 01.07 01.09 24.09 25.11
1
БЕОГРАД, 09.12.2014 СЕКРЕТАРИЈАТ ФАКУЛТЕТА

КАЛЕНДАР ИСПИТА У 2015. ГОДИНИ


IV ГОДИНА
-ЗА ГЕНЕРАЦИЈЕ 2008 И МЛАЂЕ ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИ ОД 15.12. 2014. ( ПОГЛЕДАТИ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЕЛЕКТРОНСКОЈ ПРИЈАВИ И ЕЛЕКТРОНСКОЈ УПЛАТИ)
- ЗА ГЕНЕРАЦИЈЕ 2007 И СТАРИЈЕ ВАЖИ ПАПИРНА ПРИЈАВА ОД 15. 12. ДО 26.12. 2014. ГОДИНЕ
ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ФЕБРУАРСКИ РОК БИЋЕ НАКНАДНО ОДРЕЂЕНА
АПСОЛВЕНТИ И ПОНОВЦИ ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ МОГУ КОРИСТИТИ СВЕ РОКОВЕ

ПРЕДМЕТИ
МОДУЛ: ЕКОНОМСКА I II III- IV-V VI VI-V IX X XI-XII
АНАЛИЗА IV
И ПОЛИТИКА
1. Индустријска организација 16.01 06.02 12.03 30.04 19.06 11.09 02.10 26.11
2. Економика јавног сектора 30.01 05.03 23.04 12.06 01.07 02.09 23.09 30.11
3. Економија рада 12.02 25.03 29.04 03.06 24.06 09.09 30.09 16.12
ПОДМОДУЛИ
Макроекономска анализа и политика
4. Тржиште и тржишне институције 23.01. 09.02 01.04 13.05 01.07 02.09 23.09 02.12
5. Теорија и анализа економске политике 27.01 11.02 27.03 07.05 26.06 28.08 18.09 19.11
6. Технолошки развој и политика 02.02 23.0 27.04 15.06 06.07 31.08 21.09 16.11
3
7 Историја економије 08.02 18.0 22.04 11.06 03.07 10.09 25.09 18.11
3
8 Један изборни предмет
Теорија производње 26.01 06.04 04.05 01.06 29.06 07.09 28.09 14.11
Економска статистика 22.01 19.0 08.05 17.06 08.07 04.09 19.09 04.12
3
Економика индустрије 19.01 06.04 08.05 08.06 06.07 31.08 21.09 23.11
Економска географија 10.01 02.02 31.03 05.05 01.06 24.08 28.09 18.11
Микроекономска анализа
4. Економика аграра 21.01 04.02 01.04 13.05 10.06 03.09 24.09 18.11
5 Основи пословних финансија 15.01 02.02 01.0 13.05 01.07 02.09 23.09 02.12
4
6 Истраживање тржишта 12.01 31.01 17.0 29.04 19.06 31.08 21.09 14.12
3
7 Теорија производње 26.01 06.04 04.05 01.06 29.06 07.09 28.09 14.11
8 Један изборни предмет:
Тржиште и тржишне институције 23.01. 09.02 01.04 13.05 01.07 02.09 23.09 02.12
Економска статистика 22.01 19.0 08.05 17.06 08.07 07.09 28.09 04.12
3
Предузетништво и управљање малим 30.01 27.0 30.04 15.06 08.07 03.09 25.09 25.11
предузећем 3
Пословно право 05.02 08.0 15.05 08.06 03.07 11.09 01.10 17.12
4
Рачуноводство трошкова 20.01 09.02 11.0 22.04 18.06 27.08 17.09 09.12
3
МОДУЛ: МАРКЕТИНГ
1 Односи с јавношћу 17.01 10.02 10.03 21.04 30.06 08.09 29.09 17.11
2 Менаџмент пројеката 26.01 13.02 01.04 12.05 19.06 31.08 23.09 30.11
3 Међународни маркетинг 12.01 04.02 03.0 21.04 16.06 01.09 29.09 24.11
3
4 Менаџмент људских ресурса 28.01 11.02 27.0 14.05 01.07 05.09 01.10 21.12
3
5 Маркетинг логистика 12.02 26.3 07.05 11.06 09.07 27.08 17.09 10.12
6 Изборни Страни језик за економисте III 21.01 09.02 30.0 11.05 23.06 27.08 14.09 23.11
3
7 Један изборни предмет
Менаџмент квалитета 03.02 17.03 24.04 02.06 29.06 09.09 30.09 15.12
Комерцијално познавање производа 03.02 17.03 24.04 02.06 29.06 09.09 30.09 15.12
8 Један изборни предмет
Економска статистика 22.01 19.0 08.05 17.06 08.07 04.09 19.09 04.12
3
Теорија и модели одлучивања 22.01 19.0 08.05 17.06 08.07 04.09 19.09 04.12
3
9 Један изборни предмет
Маркетинг услуга 05.02 03.0 21.04 08.06 30.06 01.09 29.09 24.11
3
Канали маркетинга 19.01 09.03 20.04 08.06 06.07 07.09 28.09 30.11
Економика енергетике
Савремени привредни системи 23.01 05.02 05.0 29.04 30.06 04.09 17.09 03.12
3
Економика туризма 10.02 07.0 12.05 09.06 30.06 08.09 22.09 15.12
4
Банкарство 17.01. 02.02 08.04 13.05 17.06 12.09 03.10 25.11
Јавне финансије 16.01 11.02 11.0 13.05 01.07 01.09 24.09 25.11
3
Монетарна економија 09.02 30.0 11.05 08.06 29.06 07.09 01.10 21.12
3
МОДУЛ: РАЧУНОВОДСТВО,
РЕВИЗИЈА И ФИНАНСИЈСКО
УПРАВЉАЊЕ
1 Специјални биланси 23.01 09.02 27.03 24.04 18.06 04.09 25.09 20.11
2 Јавне финансије 16.01 11.02 11.0 13.05 01.07 01.09 24.09 25.11
3
3 Монетарна економија 09.02 30.0 11.05 08.06 29.06 07.09 01.10 21.12
3
4 Рачуноводствени информациони 20.01 01.04 04.05 16.06 07.07 27.08 16.09 02.12
системи
ПОДМОДУЛИ
Рачуноводство и ревизија
5 Ревизија 26.01 13.02 06.04 05.05 22.06 27.08 25.09 11.12
6 Компаративно рачуноводство 14.01 19.03 21.04 06.06 03.07 09.09 01.10 18.11
7 Специјална рачуноводства 07.02 03.04 08.05 02.06 24.06 25.08 18.09 04.12
8 Интерни обрачун 30.01 04.03 20.04 11.06 26.06 11.09 02.10 21.12
Финансијско управљање
5 Менаџмент пројеката 26.01 13.02 01.04 12.05 19.06 31.08 23.09 30.11
6 Финансијска тржишта 13.02 06.04 05.05 06.06 24.06 28.08 25.09 11.12
7 Међународно пословно финансирање 22.01 06.02 11.03 22.04 22.06 04.09 25.09 18.11
8 Финансијско преструктурирање пред. 15.01 01.0 13.05 02.06 01.07 02.09 23.09 02.12
4
МОДУЛ: ТРГОВИНСКИ
МЕНАЏМЕНТ И МАРКЕТИНГ
1 Трговински маркетинг и мена. продаје 19.01 09.03 20.04 08.06 06.07 07.09 28.09 30.11
2 Менаџмент пројеката 26.01 13.02 01.04 12.05 19.06 31.08 23.09 30.11
3 Међународни маркетинг 12.01 04.02 03.0 21.04 16.06 01.09 29.09 24.11
3
4 Изборни Страни језик за економисте III 21.01 09.02 30.0 11.05 23.06 27.08 14.09 23.11
3
5 Пословно право 05.02 08.0 15.05 08.06 03.07 11.09 01.10 17.12
4
6 Маркетинг логистика 12.02 26.3 07.05 11.06 09.07 27.08 17.09 10.12
7 Рачуноводство трговинских предузећа 07.02 03.04 08.05 02.06 24.06 25.08 18.09 04.12
8 Један изборни предмет:
Комерцијално познавање производа 03.02 17.03 24.04 02.06 29.06 09.09 30.09 15.12
Менаџмент квалитета 03.02 17.03 24.04 02.06 29.06 09.09 30.09 15.12
9 Један изборни предмет:
Понашање потрошача 20.01 10.02 24.0 05.05 16.06 25.08 15.09 01.12
3
Пословни маркетинг 13.01 03.0 28.04 18.06 10.07 01.09 29.09 15.12
3
Маркетинг у туризму 10.02 07.0 12.05 09.06 30.06 08.09 22.09 15.12
4
Управљање организационим променама 26.01 12.02 06.04 04.05 01.06 31.08 14.09 07.12
Међународно пословно финансирање 22.01 06.02 11.03 22.04 22.06 04.09 25.09 18.11
Теорија И модели одлучивања 22.01 19.0 08.05 17.06 08.07 04.09 19.09 04.12
3

МОДУЛ: ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ


1 Банкарство 17.01. 02.02 08.04 13.05 17.06 12.09 03.10 25.11
2 Осигурање 26.01 12.02 09.03 22.04 06.07 08.09 28.09 16.12
3 Истраживање тржиста 12.01 31.01 17.0 29.04 19.06 31.08 21.09 14.12
3
4 Анализа хартија од вредности 13.02 01.04 05.05 10.06 29.06 28.08 25.09 11.12
5 Економика индустрије 19.01 06.04 08.05 08.06 07.07 31.08 21.09 23.11
6 Рачуноводство у банкарству И 07.02 03.04 08.05 02.06 24.06 25.08 18.09 04.12
осигурању
7 Изборни Страни језик за економисте II 21.01 09.02 30.0 11.05 23.06 27.08 14.09 23.11
3
ПОДМОДУЛИ
БАНКАРСТВО
8 Банкарско пословање и платни промет 29.01 13.02 25.03 24.04 20.06 10.09 30.09 11.12
9 Један изборни предмет:
Међунар. пословно финансирање 22.01 06.02 11.03 22.04 22.06 04.09 25.09 18.11
Пословни информациони системи 09.02 03.04 15.05 19.06 10.07 11.09 02.10 10.12
ОСИГУРАЊЕ
8 Тарифе у осигурању 14.01 04.02 09.0 20.04 22.06 31.08 21.09 23.11
3
9 Један изборни предмет:
Пензионо и здравствено осигурање 11.02 24.03 27.04 15.06 09.07 02.09 15.09 18.11
Предузетништво и управљање малим 30.01 27.0 30.04 15.06 08.07 03.09 25.09 25.11
предузећем 3
ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА
8 Финансијска економија 22.01 05.02 07.04 13.05 19.06 01.09 17.09 13.12
9 Један изборни предмет
Банкарско пословање и платни промет 29.01 13.02 25.03 24.04 20.06 10.09 30.09 11.12
Међунар. пословно финансирање 22.01 06.02 11.03 22.04 22.06 04.09 25.09 18.11
Тарифе у осигурању 14.01 04.02 09.0 20.04 22.06 31.08 21.09 23.11
3
ФИНАНСИЈЕ И РАЗВОЈ
8 Теорија и планирање привредног развоја 12.01 02.02 23.0 27.04 15.06 31.08 21.09 16.11
3
9 Један изборни предмет
Банкарско пословање и платни промет 29.01 13.02 25.03 24.04 20.06 10.09 30.09 11.12
Пензијско и здравствено осигурање 11.02 24.03 27.04 15.06 09.07 02.09 15.09 18.11
Финансијска економија 22.01 05.02 07.04 13.05 19.06 01.09 17.09 13.12
Међународно пословно финансирање 22.01 06.02 11.03 22.04 22.06 04.09 25.09 18.11
Тарифе у осигурању 14.01 04.02 09.0 20.04 22.06 31.08 21.09 23.11
3
АГРАРНЕ И РУРАЛНЕ ФИНАНСИЈЕ
8 Економика аграра 21.01 04.02 01.04 13.05 10.06 03.09 24.09 18.11
9 Један изборни предмет
Банкарско пословање и платни промет 29.01 13.02 25.03 24.04 20.06 10.09 30.09 11.12
Пензијско и здравствено осигурање 11.02 24.03 27.04 15.06 09.07 02.09 15.09 18.11
Финансијска економија 22.01 05.02 07.04 13.05 19.06 01.09 17.09 13.12
Међународно пословно финансирање 22.01 06.02 11.03 22.04 22.06 04.09 25.09 18.11
Тарифе у осигурању 14.01 04.02 09.0 20.04 22.06 31.08 21.09 23.11
3
ЛОКАЛНЕ ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
8 Урбана економика 19.01 09.02 16.03 20.04 22.06 31.08 14.09 23.11
9 Један изборни предмет
Банкарско пословање и платни промет 29.01 13.02 25.03 24.04 20.06 10.09 30.09 11.12
Пензијско и здравствено осигурање 11.02 24.03 27.04 15.06 09.07 02.09 15.09 18.11
Финансијска економија 22.01 05.02 07.04 13.05 19.06 01.09 17.09 13.12
Међународно пословно финансирање 22.01 06.02 11.03 22.04 22.06 04.09 25.09 18.11
Тарифе у осигурању 14.01 04.02 09.0 20.04 22.06 31.08 21.09 23.11
3
МОДУЛ: ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО
1 Истраживање тржишта 12.01 31.01 17.0 29.04 19.0 31.08 21.09 14.12
3 6
2 Менаџмент предузећа у туризму и 26.01
12.02 09.03 20.04 22.06 07.09 28.09 21.12
хотелијерству
3 Понашање потрошача 20.01 10.02 24.0 05.05 16.06 25.08 15.09 01.12
3
4 Изборни Страни језик за економисте III 21.01 09.02 30.0 11.05 23.06 27.08 14.09 23.11
3
5 Маркетинг у туризму 10.02 07.0 12.05 09.06 30.06 08.09 22.09 15.12
4
6 Социологија слободног времена 30.01 19.03 24.04 05.06 03.07 11.09 30.09 19.11
7 Организација И заштита простора у 02.02 31.03 05.05 01.06 29.06 24.08 28.09 18.11
туризму
8 Један изборни предмет:
Менаџмент квалитета 03.02 17.03 24.04 02.06 29.06 09.09 30.09 15.12
Управљачки информациони системи 19.01 01.04 13.05 10.06 01.07 02.09 01.10 07.12
Економика аграра 21.01 04.02 01.04 13.05 10.06 03.09 24.09 18.11
Урбана економика 19.01 09.02 16.03 20.04 22.06 31.08 14.09 23.11
Управљање организационим променама 26.01 12.02 06.04 04.05 01.06 31.08 14.09 07.12
Маркетинг логистика 12.02 26.3 07.05 11.06 09.07 27.08 17.09 10.12
Теорија И модели одлучивања 22.01 19.0 08.05 17.06 08.07 04.09 19.09 04.12
3
Теорија ипланирање привредног развоја 12.01 02.02 23.0 27.04 15.06 31.08 21.09 16.11
3
9 Један изборни предмет
Међународни маркетинг 12.01 04.02 03.0 21.04 16.06 01.09 29.09 24.11
3
Анализа финансијских извештаја 27.01 27.0 28.04 10.06 30.06 07.09 28.09 30.11
3
Савремени привредни системи 23.01 05.02 05.0 29.04 30.06 04.09 17.09 03.12
3
Монетарна економија 09.02 30.0 11.05 08.06 29.06 07.09 01.10 21.12
3
Јавне финансије 16.01 11.02 11.0 13.05 01.07 01.09 24.09 25.11
3
МОДУЛ: СТАТИСТИКА, ИНФОРМАТИКА И КВАНТИТАТИВНЕ ФИНАНСИЈЕ
1 Економетрија 20.01 10.02 31.0 21.04 23.06 25.08 15.09 15.12
3
2 Операциона истраживања 14.01 02.02 18.03 07.05 19.06 08.09 29.09 17.12
3 Теорија узорака и планирање 03.02 03.03 28.04 01.06 25.06 02.09 22.09 17.11
експеримената
4 Анализа временских серија 20.01 31.0 21.04 09.06 30.06 25.08 15.09 15.12
3
ПОДМОДУЛИ
СТАТИСТИКА
5 Мултиваријациона анализа 26.01 12.02 03.04 27.04 26.06 10.09 01.10 19.11
6 Непараметарски статистички методи 26.01 03.04 27.04 04.06 26.06 10.09 01.10 19.11
7 Један изборни предмет
Финансијска И актуарска математика 12.01 04.02 09.0 20.04 22.06 31.08 21.09 23.11
3
Истраживање тржишта 12.01 31.01 17.0 29.04 19.06 31.08 21.09 14.12
3
ИНФОРМАТИКА
5 Програмски језици 26.01 12.02 03.04 27.04 26.06 10.09 01.10 19.11
6 Пословни информациони системи 09.02 03.04 15.05 19.06 10.07 11.09 02.10 10.12
7 Базе података 12.01 04.02 03.04 27.04 04.06 10.09 01.10 19.11
8 Пројектовање информационих цистема 19.01 01.04 13.05 10.06 01.07 02.09 01.10 07.12
КВАНТИТАТИВНЕ ФИНАНСИЈЕ
5 Финансијска економија 22.01 05.02 07.04 13.05 19.06 01.09 17.09 13.12
6 Квантитативне финансије 12.02 01.04 15.05 04.06 26.06 10.09 01.10 19.11
7 Математичка економија 11.01 03.02 03.0 27.04 08.06 25.08
16.09 09.12
4
8 Теорија и модели одлучивања 22.01 19.0 08.05 17.06 08.07 04.09 19.09 04.12
3
МОДУЛ: МЕНАЏМЕНТ
1 Понашање потрошача 20.01 10.02 24.0 05.05 16.06 25.08 15.09 01.12
3
2 Међународни маркетинг 12.01 04.02 03.0 21.04 16.06 01.09 29.09 24.11
3
3 Менаџмент пројеката 26.01 13.02 01.04 12.05 19.06 31.08 23.09 30.11
4 Изборни Страни језик за економисте III 21.01 09.02 30.0 11.05 23.06 27.08 14.09 23.11
3
5 Менаџмент људских ресурса 28.01 11.02 27.0 14.05 01.07 05.09 01.10 21.12
3
6 Теорија одлучивања 22.01 19.0 08.05 17.06 08.07 04.09 19.09 04.12
3
7 Један изборни предмет:
Менаџмент квалитета 03.02 17.03 24.04 02.06 29.06 09.09 30.09 15.12
Комерцијално познавање производа 03.02 17.03 24.04 02.06 29.06 09.09 30.09 15.12
8 Један изборни предмет
Управљачки информациони системи 19.01 01.04 13.05 10.06 01.07 02.09 01.10 07.12
Економска статистика 22.01 19.0 08.05 17.06 08.07 04.09 19.09 04.12
3
Истраживање тржишта 12.01 31.01 17.0 29.04 19.06 31.08 21.09 14.12
3
9 Један изборни предмет
Односи с јавношћу 17.01 10.02 10.03 21.04 30.06 08.09 29.09 17.11
Маркетинг услуга 05.02 03.0 21.04 08.06 30.06 01.09 29.09 24.11
3
Анализа финансијских извештаја 27.01 27.0 28.04 10.06 30.06 07.09 28.09 30.11
3
Монетарна економија 09.02 30.0 11.05 08.06 29.06 07.09 01.10 21.12
3
Јавне финансије 16.01 11.02 11.0 13.05 01.07 01.09 24.09 25.11
3
Банкарство 17.01. 02.02 08.04 13.05 17.06 12.09 03.10 25.11
Савремени привредни системи 23.01 05.02 05.0 29.04 30.06 04.09 17.09 03.12
3
МОДУЛ: МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА И СПОЉНА ТРГОВИНА
1 Међународно пословно финансирање 22.01 06.02 11.03 22.04 22.06 04.09 25.09 18.11
2 Управљачко рачуноводство 27.01 27.03 28.04 10.06 30.06 07.09 28.09 30.11
3 Изборни Страни језик за економисте III 21.01 09.02 30.03 11.05 23.06 27.08 14.09 23.11
4 Банкарско пословање и платни промет 29.01 13.02 25.03 24.04 20.06 10.09 30.09 11.12
5 Један изборни предмет:
Економика индустрије 19.01 06.04 08.05 08.06 06.07 31.08 21.09 23.11
Економика аграра 21.01 04.02 01.04 13.05 10.06 03.09 24.09 18.11
Теорија и планирање привредног развоја 12.01 02.02 23.03 27.04 15.06 31.08 21.09 16.11
Менаџмент квалитета 03.02 17.03 24.04 02.06 29.06 09.09 30.09 15.12
Истраживање тржишта 12.01 31.01 17.03 29.04 19.06 31.08 21.09 14.12
ПОДМОДУЛИ
Спољна трговина
6 Спољнотрговинско пословање 15.01 05.02 25.03 08.05 06.07 03.09 24.09 01.12
7 Канали маркетинга 19.01 09.03 20.04 08.06 06.07 07.09 28.09 30.11
8 Рачуноводство трговинских предузећа 07.02 03.04 08.05 02.06 24.06 25.08 18.09 04.12
Међународне финансије
6 Економика Европске уније 10.02 03.04 08.05 16.06 10.0 03.09 18.09 04.12
7
7 Компаративно рачуноводство 14.01 19.03 21.04 06.06 03.07 09.09 01.10 18.11
8 Основи економетрије 20.01 31.03 21.04 02.06 23.0 25.08 15.09 15.12
6

Београд, 09.12.2014. СЕКРЕТАРИЈАТ ФАКУЛТЕТА

Вам также может понравиться