Вы находитесь на странице: 1из 373

ПОНУЂАЧ: TEKNOXGROUP BH d.o.o. TEKNOXGROUP BH Ltd.

АДРЕСА: RAJLOVAČKA CESTA bb, 71000 SARAJEVO


ТЕЛЕФОН: 033/776-300
ФАКС: 033/776-303
ПРИЛОГ БР. 6.
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
1 COUPLING 16286 CA0016286 ком 19,84 SAD, Caterpillar
2 CONNECTOR 20639 CA0020639 ком 4,54 SAD, Caterpillar
3 CUP 21212 CA0021212 ком 48,73 SAD, Caterpillar
4 RING 23136 CA0023136 ком 110,97 SAD, Caterpillar
5 TEE 25299 CA0025299 ком 27,14 SAD, Caterpillar
6 ELBOW 25743 CA0025743 ком 42,66 SAD, Caterpillar
7 ELBOW 26453 CA0026453 ком 25,25 SAD, Caterpillar
8 NIPPLE 26454 CA0026454 ком 10,86 SAD, Caterpillar
9 ELBOW 32143 CA0032143 ком 17,42 SAD, Caterpillar
10 PIN 32532 CA0032532 ком 10,22 SAD, Caterpillar
11 SPRING 33082 CA0033082 ком 10,82 SAD, Caterpillar
12 CONE 37501 CA0037501 ком 97,67 SAD, Caterpillar
13 ELBOW 39163 CA0039163 ком 31,08 SAD, Caterpillar
14 COUPLING 39514 CA0039514 ком 7,43 SAD, Caterpillar
15 SEAL 41963 CA0041963 ком 4,83 SAD, Caterpillar
16 TEE 45933 CA0045933 ком 21,35 SAD, Caterpillar
17 CUP 50469 CA0050469 ком 36,89 SAD, Caterpillar
18 ADAPTER 50658 CA0050658 ком 33,29 SAD, Caterpillar
19 CONNECTOR 54273 CA0054273 ком 35,94 SAD, Caterpillar
20 ELBOW 54362 CA0054362 ком 17,89 SAD, Caterpillar
21 CONE 54834 CA0054834 ком 75,91 SAD, Caterpillar
22 SHUT OFF 57889 CA0057889 ком 45,51 SAD, Caterpillar
23 PLUG 58164 CA0058164 ком 56,49 SAD, Caterpillar
24 TEE 60210 CA0060210 ком 20,02 SAD, Caterpillar
25 ELBOW 65707 CA0065707 ком 45,15 SAD, Caterpillar
26 RETAINER 67403 CA0067403 ком 3,58 SAD, Caterpillar
27 SNAP RING 68606 CA0068606 ком 0,85 SAD, Caterpillar
28 SNAP RING 68663 CA0068663 ком 9,12 SAD, Caterpillar
29 RADIATOR CAP 68865 CA0068865 ком 13,46 SAD, Caterpillar
30 BEARING CONE 81902 CA0081902 ком 101,31 SAD, Caterpillar
31 O RING 82103 CA0082103 ком 2,97 SAD, Caterpillar
32 SNAP RING 83214 CA0083214 ком 8,95 SAD, Caterpillar
33 ELBOW 86817 CA0086817 ком 37,95 SAD, Caterpillar
34 SET SCREW 90008 CA0090008 ком 4,42 SAD, Caterpillar
35 O RING 92062 CA0092062 ком 23,28 SAD, Caterpillar
36 RING-SNAP 93101 CA0093101 ком 0,60 SAD, Caterpillar
37 RING-SNAP 93681 CA0093681 ком 0,57 SAD, Caterpillar
38 CUP BEARING 93818 CA0093818 ком 66,78 SAD, Caterpillar
39 CONE 93819 CA0093819 ком 76,38 SAD, Caterpillar
40 SPRING 94184 CA0094184 ком 13,78 SAD, Caterpillar
41 BRUSH 94185 CA0094185 ком 3,42 SAD, Caterpillar
42 CLIP 0A3721 CA0A3721 ком 25,49 SAD, Caterpillar
43 CLAMP 0A4664 CA0A4664 ком 11,74 SAD, Caterpillar
44 PLUG 0L1026 CA0L1026 ком 4,63 SAD, Caterpillar
45 BOLT 0L1138 CA0L1138 ком 0,48 SAD, Caterpillar
46 CAP SCREW 0L1143 CA0L1143 ком 2,63 SAD, Caterpillar
47 BOLT 0L1169 CA9X6417 ком 8,45 SAD, Caterpillar
48 CAP SCREW 0L1178 CA0L1178 ком 7,84 SAD, Caterpillar
49 BOLT 0L1328 CA0L1328 ком 12,38 SAD, Caterpillar
50 CAP SCREW 0L1329 CA0L1329 ком 4,38 SAD, Caterpillar
51 CAP SCREW 0L1351 CA0L1351 ком 1,04 SAD, Caterpillar

1
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
52 CAP SCREW 0L1352 CA0L1352 ком 3,29 SAD, Caterpillar
53 BOLT 0L1558 CA0L1558 ком 6,19 SAD, Caterpillar
54 BOLT 0L1648 CA0L1648 ком 2,09 SAD, Caterpillar
55 BOLT 0L1732 CA0L1732 ком 5,70 SAD, Caterpillar
56 DOWEL 0L2061 CA0L2061 ком 10,09 SAD, Caterpillar
57 CAP SCREW 0L2070 CA0L2070 ком 1,77 SAD, Caterpillar
58 BOLT 0L2315 CA0L2315 ком 4,94 SAD, Caterpillar
59 PUMP GP WTR 0R0705 CA0R0705 ком 2.445,43 SAD, Caterpillar
60 ROD A CONN R 0R0916 CA0R0916 ком 760,48 SAD, Caterpillar
61 ROD A CONN R 0R0917 CA0R0917 ком 768,00 SAD, Caterpillar
62 PUMP GP GEAR 0R1034 CA0R1034 ком 7.034,69 SAD, Caterpillar
63 MOTOR GP-HYD 0R1075 CA0R1075 ком 3.639,37 SAD, Caterpillar
64 CRANK A .025 0R1221 CA0R1221 ком 18.941,15 SAD, Caterpillar
65 CRANKSHAFT A 0R2657 CA0R2657 ком 18.941,11 SAD, Caterpillar
66 COMPRESSOR G 0R2901 CA0R2901 ком 3.830,98 SAD, Caterpillar
67 ROD A 0R3082 CA0R3082 ком 3.152,52 SAD, Caterpillar
68 ALT GP REMFG 0R3615 CA0R3615 ком 2.858,34 SAD, Caterpillar
69 ALTERNATOR G 0R3667 CA0R3667 ком 2.645,89 SAD, Caterpillar
70 ROD A 0R3690 CA0R3690 ком 19.663,66 SAD, Caterpillar
71 ROD A 0R3780 CA0R3780 ком 908,68 SAD, Caterpillar
72 TRANS AR 0R4001 CA0R4001 ком 197.067,78 SAD, Caterpillar
73 CONVERTER G 0R4061 CA0R4061 ком 53.895,95 SAD, Caterpillar
74 HEAD G CYL 0R4127 CA0R4127 ком 8.331,51 SAD, Caterpillar
75 HEAD AS 0R4130 CA0R4130 ком 8.247,80 SAD, Caterpillar
76 HOUSING SPIN 0R4160 CA0R4160 ком 16.374,99 SAD, Caterpillar
77 MOTOR GP 0R4316 CA0R4316 ком 1.194,42 SAD, Caterpillar
78 PLATE CLUTCH 0R4585 CA0R4585 ком 507,51 SAD, Caterpillar
79 PLATE CLUTCH 0R4586 CA0R4586 ком 591,81 SAD, Caterpillar
80 PUMP GP 0R4679 CA0R4679 ком 4.084,03 SAD, Caterpillar
81 CORE AS OIL 0R4759 CA0R4759 ком 6.793,34 SAD, Caterpillar
82 PLATE CLUTCH 0R5015 CA0R5015 ком 588,00 SAD, Caterpillar
83 ALTERNATOR A 0R5206 CA0R5206 ком 2.698,82 SAD, Caterpillar
84 CORE AS-OIL 0R5511 CA0R5511 ком 3.107,74 SAD, Caterpillar
85 REB CART G 0R5889 CA0R5889 ком 2.399,00 SAD, Caterpillar
86 ROD AS. 0R7358 CA0R7358 ком 17.939,00 SAD, Caterpillar
87 CARTRIDGE GP 0R7581 CA0R7581 ком 2.304,52 SAD, Caterpillar
88 CAMSHAFT 0R7652 CA0R7652 ком 4.192,03 SAD, Caterpillar
89 PUMP GP 0R7665 CA0R7665 ком 9.161,98 SAD, Caterpillar
90 PUMP GP GEAR 0R7801 CA0R7801 ком 3.175,12 SAD, Caterpillar
91 TURBO GP BAS 0R7855 CA0R7855 ком 8.054,79 SAD, Caterpillar
92 TURBO GP 0R7909 CA0R7909 ком 6.488,63 SAD, Caterpillar
93 MOTOR GP-HYD 0R7999 CA0R7999 ком 20.035,71 SAD, Caterpillar
94 CYL PACK 0R8017 CA0R8017 ком 1.772,08 SAD, Caterpillar
95 ROD AS. 0R8188 CA0R8188 ком 804,26 SAD, Caterpillar
96 ROD AS. 0R8190 CA0R8190 ком 840,52 SAD, Caterpillar
97 CORE AS OIL 0R8191 CA0R8191 ком 3.530,42 SAD, Caterpillar
98 PUMP GP 0R8210 CA0R8210 ком 2.614,66 SAD, Caterpillar
99 CRANKSHAFT A 0R8214 CA0R8214 ком 12.517,90 SAD, Caterpillar
100 CAMSHAFT AS 0R8295 CA0R8295 ком 5.745,18 SAD, Caterpillar
101 HEAD GP CYL 0R8512 CA0R8512 ком 6.555,44 SAD, Caterpillar
102 HEAD GP CYL 0R8513 CA0R8513 ком 7.094,08 SAD, Caterpillar
103 TRANS AR 0R8523 CA0R8523 ком 254.646,30 SAD, Caterpillar
104 CYL PACK 0R8777 CA0R8777 ком 1.629,31 SAD, Caterpillar
105 CYL PACK 0R8778 CA0R8778 ком 1.542,03 SAD, Caterpillar
106 CYL AS 0R8825 CA0R8825 ком 9.599,29 SAD, Caterpillar
107 ROD AS 0R8827 CA0R8827 ком 12.204,43 SAD, Caterpillar
108 CYL AS 0R8925 CA0R8925 ком 10.492,80 SAD, Caterpillar
109 ROD AS 0R8965 CA0R8965 ком 1.222,68 SAD, Caterpillar
110 ROD AS 0R8975 CA0R8975 ком 3.091,37 SAD, Caterpillar
111 ROD AS 0R8979 CA0R8979 ком 2.007,40 SAD, Caterpillar
2
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
112 CORE AS.OIL 0R9056 CA0R9056 ком 3.169,89 SAD, Caterpillar
113 CRANKSHAFT 0R9253 CA0R9253 ком 13.367,14 SAD, Caterpillar
114 ALTERNATOR G 0R9273 CA0R9273 ком 776,52 SAD, Caterpillar
115 ALTERNATOR G 0R9274 CA0R9274 ком 396,02 SAD, Caterpillar
116 LONG BLOCK 0R9355 CA0R9355 ком 75.558,36 SAD, Caterpillar
117 CYL PACK 0R9393 CA0R9393 ком 1.789,22 SAD, Caterpillar
118 PUMP GP OIL 0R9449 CA0R9449 ком 3.724,97 SAD, Caterpillar
119 CARTRIDGE GP 0R9771 CA0R9771 ком 4.927,51 SAD, Caterpillar
120 CRANKSHAFT A 0R9907 CA0R9907 ком 12.517,84 SAD, Caterpillar
121 PUMP GP 0R9925 CA0R9925 ком 3.014,54 SAD, Caterpillar
122 ALTERNATOR G 0R9940 CA0R9940 ком 2.830,05 SAD, Caterpillar
123 CARTRIDGE GP 0R9965 CA0R9965 ком 4.748,14 SAD, Caterpillar
124 TURBO GP 0R9968 CA0R9968 ком 6.528,60 SAD, Caterpillar
125 PIN 0S0175 CA0S0175 ком 7,88 SAD, Caterpillar
126 BOLT 0S0484 CA0S0484 ком 4,33 SAD, Caterpillar
127 BOLT 0S0509 CA0S0509 ком 0,94 SAD, Caterpillar
128 STUD 0S0699 CA0S0699 ком 7,32 SAD, Caterpillar
129 BOLT 0S1566 CA9X6380 ком 3,29 SAD, Caterpillar
130 CAP SCREW 0S1569 CA0S1569 ком 7,85 SAD, Caterpillar
131 BOLT 0S1570 CA0S1570 ком 0,40 SAD, Caterpillar
132 BOLT-HEX HEA 0S1571 CA1653931 ком 1,62 SAD, Caterpillar
133 CAP SCREW 0S1573 CA0S1573 ком 5,15 SAD, Caterpillar
134 BOLT 0S1576 CA0S1576 ком 4,34 SAD, Caterpillar
135 CAP SCREW 0S1577 CA0S1577 ком 4,98 SAD, Caterpillar
136 BOLT 0S1579 CA0S1579 ком 3,89 SAD, Caterpillar
137 CAP SCREW 0S1585 CA0S1585 ком 2,68 SAD, Caterpillar
138 CAP SCREW 0S1587 CA0S1587 ком 2,29 SAD, Caterpillar
139 BOLT 0S1588 CA0S1588 ком 1,37 SAD, Caterpillar
140 CAP SCREW 0S1589 CA0S1589 ком 4,77 SAD, Caterpillar
141 CAP SCREW 0S1590 CA0S1590 ком 1,57 SAD, Caterpillar
142 BOLT-HEX HEA 0S1591 CA1653929 ком 1,32 SAD, Caterpillar
143 CAP SCREW 0S1592 CA0S1592 ком 2,62 SAD, Caterpillar
144 CAP SCREW 0S1594 CA0S1594 ком 1,15 SAD, Caterpillar
145 CAP SCREW 0S1595 CA0S1595 ком 2,36 SAD, Caterpillar
146 CAPSCREW 0S1602 CA0S1602 ком 7,55 SAD, Caterpillar
147 BOLT 0S1603 CA0S1603 ком 2,25 SAD, Caterpillar
148 BOLT 0S1604 CA0S1604 ком 4,88 SAD, Caterpillar
149 BOLT 0S1607 CA0S1607 ком 21,05 SAD, Caterpillar
150 CAP SCREW 0S1608 CA0S1608 ком 2,74 SAD, Caterpillar
151 CAP SCREW 0S1614 CA0S1614 ком 0,32 SAD, Caterpillar
152 CAP SCREW 0S1615 CA0S1615 ком 0,37 SAD, Caterpillar
153 CAP SCREW 0S1616 CA0S1616 ком 0,45 SAD, Caterpillar
154 BOLT 0S1617 CA0S1617 ком 0,48 SAD, Caterpillar
155 CAP SCREW 0S1618 CA0S1618 ком 0,60 SAD, Caterpillar
156 CAP SCREW 0S1619 CA0S1619 ком 3,07 SAD, Caterpillar
157 CAP SCREW 0S1620 CA0S1620 ком 1,09 SAD, Caterpillar
158 CAP SCREW 0S1621 CA0S1621 ком 1,86 SAD, Caterpillar
159 CAP SCREW 0S1623 CA0S1623 ком 5,06 SAD, Caterpillar
160 BOLT 0S1625 CA0S1625 ком 5,66 SAD, Caterpillar
161 CAP SCREW 0S1626 CA0S1626 ком 4,38 SAD, Caterpillar
162 CAP SCREW 0S1627 CA0S1627 ком 12,66 SAD, Caterpillar
163 CAPSCREW 0S1973 CA0S1973 ком 8,89 SAD, Caterpillar
164 BOLT 0S2353 CA0S2353 ком 8,17 SAD, Caterpillar
165 CAPSCREW 0T0055 CA0T0055 ком 4,22 SAD, Caterpillar
166 CAP SCREW 0T0065 CA0T0065 ком 2,62 SAD, Caterpillar
167 PLUG 0T0199 CA0T0199 ком 13,46 SAD, Caterpillar
168 PLUG 0T0200 CA0T0200 ком 5,03 SAD, Caterpillar
169 CAP SCREW 0T0318 CA0T0318 ком 1,09 SAD, Caterpillar
170 BOLT 0T0320 CA0T0320 ком 1,76 SAD, Caterpillar
171 LOCK 0T0329 CA0T0329 ком 9,25 SAD, Caterpillar
3
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
172 CAP SCREW 0T0573 CA0T0573 ком 2,09 SAD, Caterpillar
173 CAP SCREW 0T0768 CA0T0768 ком 1,77 SAD, Caterpillar
174 BOLT 0T0856 CA0T0856 ком 10,69 SAD, Caterpillar
175 WASHER 0T0883 CA0T0883 ком 0,72 SAD, Caterpillar
176 CAPSCREW 0V0375 CA0V0375 ком 5,64 SAD, Caterpillar
177 BOLT 0V0523 CA0V0523 ком 12,56 SAD, Caterpillar
178 COVER AS 1003098 CA1003098 ком 196,60 SAD, Caterpillar
179 INDICATOR KI 1003224 CA1003224 ком 57,34 SAD, Caterpillar
180 BULB 24V 1003245 CA1003245 ком 2,97 SAD, Caterpillar
181 BULB 12V 1003246 CA1003246 ком 2,69 SAD, Caterpillar
182 LENS A 1003248 CA1003248 ком 110,17 SAD, Caterpillar
183 LENS A 1003249 CA1003248 ком 110,17 SAD, Caterpillar
184 LENS AMBER 1003250 CA1003250 ком 18,62 SAD, Caterpillar
185 SCREW 1003251 CA1003251 ком 5,15 SAD, Caterpillar
186 SPACER 1003253 CA1003253 ком 12,63 SAD, Caterpillar
187 SPACER 1003254 CA1003254 ком 5,26 SAD, Caterpillar
188 WASHER 1003255 CA1003255 ком 3,17 SAD, Caterpillar
189 PLUG A 1003320 CA1003320 ком 13,31 SAD, Caterpillar
190 MANIFOLD 1003372 CA1003372 ком 554,38 SAD, Caterpillar
191 BRG 1003402 CA1003402 ком 366,04 SAD, Caterpillar
192 COVER 1003404 CA1003404 ком 256,78 SAD, Caterpillar
193 BRG 1003405 CA1003405 ком 366,04 SAD, Caterpillar
194 PISTON KIT 1003408 CA1003408 ком 377,57 SAD, Caterpillar
195 SPRING 1003409 CA1003409 ком 48,92 SAD, Caterpillar
196 PLATE 1003410 CA1003410 ком 189,00 SAD, Caterpillar
197 PLATE SP 1003411 CA1003411 ком 235,12 SAD, Caterpillar
198 ROTATING G 1003412 CA1003412 ком 2.672,35 SAD, Caterpillar
199 GASKET 1003413 CA1003413 ком 73,51 SAD, Caterpillar
200 PISTON KIT 1003415 CA1003415 ком 377,57 SAD, Caterpillar
201 WHEEL 1003426 CA1003426 ком 62,03 SAD, Caterpillar
202 CAP STARTER 1003685 CA1003685 ком 8,52 SAD, Caterpillar
203 BOLT 1003751 CA1003751 ком 1,17 SAD, Caterpillar
204 BOLT 1003866 CA1003866 ком 5,98 SAD, Caterpillar
205 MANIFOLD A 1003998 CA1003998 ком 4.532,00 SAD, Caterpillar
206 KIT SEAL 1004083 CA1004083 ком 42,02 SAD, Caterpillar
207 CONTACT KIT 1004112 CA1004112 ком 253,34 SAD, Caterpillar
208 SWITCH A 1004113 CA1004113 ком 442,74 SAD, Caterpillar
209 HOUSING 1004115 CA1004115 ком 390,55 SAD, Caterpillar
210 CASE A 1004118 CA1004118 ком 400,05 SAD, Caterpillar
211 ARMATURE A 1004119 CA1004119 ком 227,25 SAD, Caterpillar
212 CLIP 1004336 CA1004336 ком 18,17 SAD, Caterpillar
213 SWITCH A 1004417 CA1004417 ком 384,12 SAD, Caterpillar
214 BOLT 1004830 CA1004830 ком 1,17 SAD, Caterpillar
215 BOLT 1004982 CA1004982 ком 6,71 SAD, Caterpillar
216 BODY A 1004995 CA1004995 ком 1.762,38 SAD, Caterpillar
217 BUMPER KIT 1005179 CA1005179 ком 72,49 SAD, Caterpillar
218 CLIP 1005218 CA1005218 ком 12,58 SAD, Caterpillar
219 CLIP 1005219 CA1005219 ком 13,23 SAD, Caterpillar
220 BEZEL 1005566 CA1005566 ком 38,48 SAD, Caterpillar
221 FILM EXIT 1005612 CA1005612 ком 8,17 SAD, Caterpillar
222 FILM WINDSHI 1005621 CA1005621 ком 105,09 SAD, Caterpillar
223 STUD BOLT 1005725 CA1005725 ком 16,00 SAD, Caterpillar
224 CAP 3 PIN 1005805 CA1005805 ком 14,28 SAD, Caterpillar
225 VALVE GP 1006021 CA1006021 ком 418,17 SAD, Caterpillar
226 SPRING 1006165 CA1006165 ком 13,18 SAD, Caterpillar
227 PISTON 1006211 CA1006211 ком 18,17 SAD, Caterpillar
228 COUPLING 1006241 CA1006241 ком 346,72 SAD, Caterpillar
229 HOSE 1006423 CA1006423 ком 28,67 SAD, Caterpillar
230 FAN 1006531 CA1006531 ком 62,45 SAD, Caterpillar
231 COLLAR 1006532 CA1006532 ком 47,15 SAD, Caterpillar
4
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
232 REGULATOR 1006534 CA1006534 ком 354,48 SAD, Caterpillar
233 DIODE A 1006656 CA1006656 ком 111,51 SAD, Caterpillar
234 PLATE 1006657 CA1006657 ком 19,62 SAD, Caterpillar
235 WIRE A 1006658 CA1006658 ком 38,80 SAD, Caterpillar
236 EDGE SEGMENT 1006664 CA1006664 ком 249,95 SAD, Caterpillar
237 EDGE 1006666 CA1006666 ком 292,22 SAD, Caterpillar
238 EDGE 1006668 CA1006668 ком 1.009,78 SAD, Caterpillar
239 BRIDGE 1006889 CA1006889 ком 62,75 SAD, Caterpillar
240 COVER AS 1006898 CA1006898 ком 1.373,12 SAD, Caterpillar
241 RING BACKUP 1007000 CA1007000 ком 10,49 SAD, Caterpillar
242 CHANNEL 1007488 CA1007488 ком 368,35 SAD, Caterpillar
243 RING 1007740 CA1007740 ком 0,57 SAD, Caterpillar
244 VALVE 1008010 CA1008010 ком 143,94 SAD, Caterpillar
245 PLUG 1008011 CA1008011 ком 210,35 SAD, Caterpillar
246 BODY 1008012 CA1008012 ком 261,46 SAD, Caterpillar
247 GUIDE 1008150 CA1008150 ком 30,83 SAD, Caterpillar
248 COUPLING SHA 1008204 CA1008204 ком 1.131,94 SAD, Caterpillar
249 GASKET 1008525 CA1008525 ком 4,53 SAD, Caterpillar
250 WASHER 1009992 CA1009992 ком 1,72 SAD, Caterpillar
251 FASTENER 1010003 CA1010003 ком 1,09 SAD, Caterpillar
252 PLATE 1010509 CA1010509 ком 59,45 SAD, Caterpillar
253 INSERT SEAT 1010523 CA1010523 ком 137,02 SAD, Caterpillar
254 INSERT SEAT 1010524 CA1010524 ком 137,02 SAD, Caterpillar
255 PIVOT G 1010742 CA1010742 ком 108,92 SAD, Caterpillar
256 SCREW 1010852 CA1010852 ком 1,89 SAD, Caterpillar
257 PISTON 1010868 CA1010868 ком 1.762,35 SAD, Caterpillar
258 STEM 1011147 CA2213678 ком 665,60 SAD, Caterpillar
259 STEM 1011148 CA1011148 ком 375,00 SAD, Caterpillar
260 STEM 1011149 CA1011149 ком 462,52 SAD, Caterpillar
261 STEM 1011150 CA2213676 ком 481,69 SAD, Caterpillar
262 STEM 1011152 CA1011148 ком 375,00 SAD, Caterpillar
263 STEM 1011153 CA1024577 ком 462,52 SAD, Caterpillar
264 STEM 1011154 CA1011154 ком 462,52 SAD, Caterpillar
265 STEM 1011155 CA1011155 ком 181,69 SAD, Caterpillar
266 GASKET 1011635 CA1011635 ком 4,58 SAD, Caterpillar
267 BATTERY 1011785 CA1011785 ком 143,77 SAD, Caterpillar
268 LEVER AS. (R 1011970 CA3405470 ком 117,45 SAD, Caterpillar
269 LEVER 1011971 CA1011971 ком 30,20 SAD, Caterpillar
270 DETENT 1011972 CA1011972 ком 34,98 SAD, Caterpillar
271 RETAINER 1011973 CA1011973 ком 13,06 SAD, Caterpillar
272 COVER 1011978 CA1011978 ком 75,02 SAD, Caterpillar
273 HOUSING 1011980 CA1011980 ком 158,77 SAD, Caterpillar
274 LEVER AS. (L 1011982 CA3405472 ком 117,45 SAD, Caterpillar
275 RING 1011983 CA1011983 ком 13,21 SAD, Caterpillar
276 BODY 1011984 CA1011984 ком 27,91 SAD, Caterpillar
277 SKIRT-PISTON 1012042 CA2382710 ком 140,85 SAD, Caterpillar
278 SEAL-LINKAGE 1012154 CA3678472 ком 37,28 SAD, Caterpillar
279 LEVER 1012457 CA1012457 ком 428,78 SAD, Caterpillar
280 LEVER 1012458 CA1012458 ком 428,78 SAD, Caterpillar
281 CM STRIPE 1012473 CA1012473 ком 0,40 SAD, Caterpillar
282 BOLT 1012525 CA1012525 ком 9,77 SAD, Caterpillar
283 MANIFOLD 1012721 CA1012721 ком 873,49 SAD, Caterpillar
284 ADAPTER INLE 1012749 CA1012749 ком 406,88 SAD, Caterpillar
285 FILM SEC EXI 1012842 CA1012842 ком 21,26 SAD, Caterpillar
286 CM GUARD 1012846 CA1012846 ком 1,77 SAD, Caterpillar
287 FILM ACL 1012850 CA1012850 ком 17,09 SAD, Caterpillar
288 DOWEL 1012862 CA1012862 ком 9,49 SAD, Caterpillar
289 WASHER 1012867 CA1012867 ком 1,25 SAD, Caterpillar
290 COVER 1013055 CA1013055 ком 26,34 SAD, Caterpillar
291 SPACER 1013120 CA1013120 ком 22,48 SAD, Caterpillar
5
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
292 GASKET 1013125 CA1013125 ком 19,91 SAD, Caterpillar
293 SPACER 1013128 CA1013128 ком 82,29 SAD, Caterpillar
294 GEAR CAM 1013374 CA1013374 ком 1.802,57 SAD, Caterpillar
295 BOLT 1013415 CA1013415 ком 6,55 SAD, Caterpillar
296 VALVE GP 1013430 CA4607607 ком 349,51 SAD, Caterpillar
297 VALVE GP MTG 1013431 CA4607620 ком 907,58 SAD, Caterpillar
298 CLIP 1013625 CA1013625 ком 11,74 SAD, Caterpillar
299 ADAPTER AS 1013670 CA1013670 ком 1.369,95 SAD, Caterpillar
300 SEAL 1013675 CA1013675 ком 2,94 SAD, Caterpillar
301 SEAL 1013741 CA1013741 ком 7,20 SAD, Caterpillar
302 SEAL 1013743 CA1013743 ком 10,05 SAD, Caterpillar
303 BOLT 1013771 CA1013771 ком 3,66 SAD, Caterpillar
304 BOLT 1013805 CA1013805 ком 6,63 SAD, Caterpillar
305 ROD 1013846 CA1013846 ком 131,63 SAD, Caterpillar
306 PLATE 1013923 CA1013923 ком 89,02 SAD, Caterpillar
307 PIN A 1014020 CA1014020 ком 427,22 SAD, Caterpillar
308 BELT KIT 1014194 CA1014194 ком 66,91 SAD, Caterpillar
309 ROLLER KIT 1014195 CA1014195 ком 25,22 SAD, Caterpillar
310 CAP 1016603 CA1016603 ком 1,20 SAD, Caterpillar
311 MANIFOLD 1017354 CA1017354 ком 2.820,50 SAD, Caterpillar
312 BOLT 1017396 CA1017396 ком 7,60 SAD, Caterpillar
313 BOLT 1017397 CA1017397 ком 14,63 SAD, Caterpillar
314 BOLT 1017398 CA1017398 ком 10,54 SAD, Caterpillar
315 BOLT 1017399 CA1017399 ком 13,46 SAD, Caterpillar
316 BOLT 1017400 CA1017400 ком 25,09 SAD, Caterpillar
317 BOLT 1017402 CA1017402 ком 9,97 SAD, Caterpillar
318 BOLT HEX 1017404 CA1017404 ком 7,60 SAD, Caterpillar
319 HSG DIFF 1017517 CA1017517 ком 5.974,54 SAD, Caterpillar
320 LIFTER AS-VA 1017788 CA4223883 ком 422,68 SAD, Caterpillar
321 BEARING 1018468 CA1018468 ком 124,96 SAD, Caterpillar
322 STUD 1018917 CA1018917 ком 14,20 SAD, Caterpillar
323 WIRE AS 1019161 CA1019161 ком 22,51 SAD, Caterpillar
324 COVER 1019346 CA1019346 ком 837,55 SAD, Caterpillar
325 SCREW 1019754 CA1019754 ком 81,57 SAD, Caterpillar
326 M-BULK SEAL 1019848 CA1019848 ком 57,57 SAD, Caterpillar
327 COVER 1020340 CA1020340 ком 102,37 SAD, Caterpillar
328 CLIP 1020341 CA1020341 ком 3,34 SAD, Caterpillar
329 RING 1020786 CA1020786 ком 17,85 SAD, Caterpillar
330 RETAINER 1020811 CA1020811 ком 129,74 SAD, Caterpillar
331 BUSHING 1020814 CA1020814 ком 59,46 SAD, Caterpillar
332 PLUG PIPE 1020883 CA1020883 ком 13,38 SAD, Caterpillar
333 GASKET 1021966 CA1021966 ком 32,85 SAD, Caterpillar
334 HSG PUMP 1022067 CA1022067 ком 1.890,60 SAD, Caterpillar
335 SENSOR GP 1022240 CA1022240 ком 439,06 SAD, Caterpillar
336 SPACER 1022802 CA1022802 ком 50,86 SAD, Caterpillar
337 SEAL 1022804 CA1022804 ком 42,29 SAD, Caterpillar
338 FILTER-HYDRA 1022828 CA4656502 ком 202,46 SAD, Caterpillar
339 FILM DOZER C 1022913 CA1022913 ком 17,05 SAD, Caterpillar
340 WASHER 1023582 CA1023582 ком 1,89 SAD, Caterpillar
341 COVER 1023645 CA1023645 ком 383,11 SAD, Caterpillar
342 BEARING AS 1024232 CA1024232 ком 274,52 SAD, Caterpillar
343 BEARING 1024560 CA1024560 ком 89,82 SAD, Caterpillar
344 GEAR 1024563 CA1024563 ком 5.958,88 SAD, Caterpillar
345 VALVE GRP 1024569 CA1070554 ком 2.252,94 SAD, Caterpillar
346 VALVE GRP 1024571 CA1070556 ком 2.218,35 SAD, Caterpillar
347 STEM 1024572 CA1024574 ком 462,52 SAD, Caterpillar
348 STEM 1024574 CA1024574 ком 462,52 SAD, Caterpillar
349 STEM 1024577 CA1024577 ком 462,52 SAD, Caterpillar
350 STEM 1024578 CA1024578 ком 375,00 SAD, Caterpillar
351 END HOSE 1025758 CA1025758 ком 16,00 SAD, Caterpillar
6
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
352 COVER AS 1025828 CA1025828 ком 856,37 SAD, Caterpillar
353 ADAPTER AS 1025829 CA1025829 ком 381,26 SAD, Caterpillar
354 BASE 1025842 CA1025842 ком 1.896,95 SAD, Caterpillar
355 PLATE THRUST 1025861 CA1025861 ком 111,17 SAD, Caterpillar
356 TUBE AS 1025869 CA1025869 ком 344,32 SAD, Caterpillar
357 PLATE 1025943 CA1025943 ком 1.028,45 SAD, Caterpillar
358 FILM WARNING 1026028 CA1026028 ком 31,85 SAD, Caterpillar
359 SEAL-VALVE 1026229 CA1632478 ком 6,40 SAD, Caterpillar
360 MANIFOLD 1026238 CA1026238 ком 976,98 SAD, Caterpillar
361 ACTUATOR GP 1026331 CA1026331 ком 1.705,51 SAD, Caterpillar
362 PLATE INST 1026628 CA1026628 ком 79,60 SAD, Caterpillar
363 VALVE G 1027024 CA1027024 ком 660,22 SAD, Caterpillar
364 SPRING 1027412 CA1027412 ком 19,71 SAD, Caterpillar
365 DOWEL 1027494 CA1027494 ком 15,65 SAD, Caterpillar
366 PINION 1027510 CA1027510 ком 688,28 SAD, Caterpillar
367 VALVE GP-CHE 1027535 CA2821915 ком 97,46 SAD, Caterpillar
368 RESISTOR A 1028017 CA1028017 ком 114,38 SAD, Caterpillar
369 MANIFOLD 1028385 CA1028385 ком 976,98 SAD, Caterpillar
370 CLAMP 1028441 CA1028441 ком 187,52 SAD, Caterpillar
371 MANIFOLD 1028608 CA1028608 ком 1.558,48 SAD, Caterpillar
372 DISC 1028671 CA1028671 ком 551,03 SAD, Caterpillar
373 PIPE EXT 1028676 CA1028676 ком 595,35 SAD, Caterpillar
374 PLATE 1028703 CA1028703 ком 4,78 SAD, Caterpillar
375 ELBOW WTR 1028785 CA1028785 ком 190,74 SAD, Caterpillar
376 RECPTACLE KT 1028801 CA1028801 ком 29,48 SAD, Caterpillar
377 RECPTACLE KI 1028805 CA1028805 ком 16,28 SAD, Caterpillar
378 RECPTACLE KI 1028806 CA1028806 ком 19,86 SAD, Caterpillar
379 PLUG KIT 1028807 CA1552270 ком 14,25 SAD, Caterpillar
380 PLUG KIT-CON 1028808 CA1552260 ком 14,06 SAD, Caterpillar
381 PLUG KIT-CON 1028811 CA1552265 ком 16,92 SAD, Caterpillar
382 SEAL 1028812 CA1028812 ком 0,60 SAD, Caterpillar
383 SEAL 1028813 CA1028813 ком 0,60 SAD, Caterpillar
384 SEAL 1028814 CA1028814 ком 0,60 SAD, Caterpillar
385 SEAL 1028815 CA1028815 ком 0,88 SAD, Caterpillar
386 SEAL 1028817 CA1028817 ком 1,49 SAD, Caterpillar
387 ACTUATOR GP 1029004 CA1029004 ком 954,68 SAD, Caterpillar
388 COVER 1029089 CA1029089 ком 51,31 SAD, Caterpillar
389 GLASS 1029372 CA1029372 ком 746,65 SAD, Caterpillar
390 GLASS 1029381 CA1029381 ком 504,22 SAD, Caterpillar
391 PLATE 1029383 CA1029383 ком 57,25 SAD, Caterpillar
392 SWITCH A BSC 1029862 CA1029862 ком 145,34 SAD, Caterpillar
393 DOWEL 1030126 CA1030126 ком 30,48 SAD, Caterpillar
394 GUIDE 1030734 CA1030734 ком 39,28 SAD, Caterpillar
395 PINION-BEVEL 1030870 CA1030870 ком 1.159,20 SAD, Caterpillar
396 GEAR-BEVEL 1030871 CA1030871 ком 1.591,20 SAD, Caterpillar
397 LATCH 1031122 CA1031122 ком 71,57 SAD, Caterpillar
398 CLAMP 1031303 CA1031303 ком 70,60 SAD, Caterpillar
399 LEVER 1031597 CA1031597 ком 446,35 SAD, Caterpillar
400 DIAL 1031684 CA1031684 ком 80,85 SAD, Caterpillar
401 SCREW 1032006 CA1032006 ком 1,77 SAD, Caterpillar
402 COVER 1032236 CA1032236 ком 504,62 SAD, Caterpillar
403 CM HOSE 1032529 CA1032529 ком 0,25 SAD, Caterpillar
404 CM SEAL 1032543 CA1032543 ком 0,37 SAD, Caterpillar
405 MANIFOLD 1034656 CA1034656 ком 229,77 SAD, Caterpillar
406 COVER 1034672 CA1034672 ком 76,10 SAD, Caterpillar
407 PIN AS 1034771 CA1034771 ком 189,72 SAD, Caterpillar
408 PIN AS 1034816 CA1034816 ком 220,52 SAD, Caterpillar
409 PIPE AS 1034916 CA1034916 ком 125,48 SAD, Caterpillar
410 MOUNTING 1034953 CA1034953 ком 107,43 SAD, Caterpillar
411 SWITCH A 1034977 CA1034977 ком 164,75 SAD, Caterpillar
7
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
412 COVER AS 1035240 CA1035240 ком 1.905,25 SAD, Caterpillar
413 SPACER 1035241 CA1035241 ком 100,23 SAD, Caterpillar
414 SPACER 1035242 CA1035242 ком 28,95 SAD, Caterpillar
415 PAD RH 1035515 CA1035515 ком 96,34 SAD, Caterpillar
416 PAD (LH) 1035516 CA1035516 ком 96,34 SAD, Caterpillar
417 VALVE G 1035519 CA1035519 ком 764,86 SAD, Caterpillar
418 CARRIER PIN 1035520 CA1035520 ком 79,45 SAD, Caterpillar
419 ADAPTER A 1035522 CA1035522 ком 93,85 SAD, Caterpillar
420 CONTROL GP 1035526 CA1035526 ком 326,66 SAD, Caterpillar
421 SWITCH A 1035678 CA1035678 ком 132,17 SAD, Caterpillar
422 BOLT 1035687 CA1035687 ком 6,68 SAD, Caterpillar
423 HEAD PUMP 1035691 CA1035691 ком 3.615,52 SAD, Caterpillar
424 PIN 1035796 CA1035796 ком 12,02 SAD, Caterpillar
425 BEARING 1035962 CA9S6465 ком 24,85 SAD, Caterpillar
426 ADAPTER 1036037 CA1666693 ком 122,26 SAD, Caterpillar
427 SEAL 1036045 CA1036045 ком 100,38 SAD, Caterpillar
428 KEY 1036216 CA1036216 ком 19,86 SAD, Caterpillar
429 SCREW 1036262 CA1036262 ком 1,97 SAD, Caterpillar
430 KIT SHIM 1036282 CA4575912 ком 643,08 SAD, Caterpillar
431 ROD ENG-YOKE 1038091 CA2090499 ком 94,85 SAD, Caterpillar
432 RIVET 1038093 CA1038093 ком 2,62 SAD, Caterpillar
433 RECEPTACLE K 1038133 CA1038133 ком 81,42 SAD, Caterpillar
434 RING 1038236 CA1038236 ком 7,88 SAD, Caterpillar
435 HEAD 1038361 CA1038361 ком 5.515,64 SAD, Caterpillar
436 RING 1038364 CA1038364 ком 13,71 SAD, Caterpillar
437 VALVE GP PRL 1038652 CA1263694 ком 1.444,77 SAD, Caterpillar
438 SCREW 1039425 CA1039425 ком 2,22 SAD, Caterpillar
439 CONDENSER 1039527 CA1039527 ком 5.186,86 SAD, Caterpillar
440 GLASS 1039603 CA1039603 ком 65,54 SAD, Caterpillar
441 FILM WARNING 1040137 CA1040137 ком 10,25 SAD, Caterpillar
442 FILM WARNING 1040138 CA1040138 ком 10,25 SAD, Caterpillar
443 FILM WARNING 1040139 CA1040139 ком 10,25 SAD, Caterpillar
444 FILM WARNING 1040140 CA1040140 ком 16,05 SAD, Caterpillar
445 FILM WARNING 1040148 CA1040148 ком 19,78 SAD, Caterpillar
446 BEARING 1041844 CA1041844 ком 112,89 SAD, Caterpillar
447 SCREW 1042091 CA1042091 ком 2,14 SAD, Caterpillar
448 CABLE AS 1042128 CA1042128 ком 77,31 SAD, Caterpillar
449 VALVE GRP 1043122 CA1043122 ком 1.440,15 SAD, Caterpillar
450 CLIP 1043173 CA1043173 ком 36,06 SAD, Caterpillar
451 SHIELD A 1043528 CA1043528 ком 736,32 SAD, Caterpillar
452 SEAL LINER 1043560 CA4371409 ком 34,92 SAD, Caterpillar
453 PUSHROD-VALV 1043567 CA3418888 ком 36,23 SAD, Caterpillar
454 PUSHROD-INJE 1043568 CA3418889 ком 50,29 SAD, Caterpillar
455 NUT LOCK 1043947 CA1043947 ком 1,92 SAD, Caterpillar
456 BOLT-HEX HEA 1044183 CA2196915 ком 23,85 SAD, Caterpillar
457 LINE AS 1044253 CA1044253 ком 358,37 SAD, Caterpillar
458 LINE AS 1044254 CA1044254 ком 355,02 SAD, Caterpillar
459 BOOT 1044272 CA1044272 ком 45,31 SAD, Caterpillar
460 CLAMP 1044273 CA1044273 ком 23,12 SAD, Caterpillar
461 PANEL AS 1044820 CA1044820 ком 478,15 SAD, Caterpillar
462 VALVE GP 1045013 CA1045013 ком 1.535,20 SAD, Caterpillar
463 HANDLE GRAB 1045483 CA1045483 ком 222,05 SAD, Caterpillar
464 PLATE 1045510 CA1045510 ком 1.170,82 SAD, Caterpillar
465 WASHER 1045604 CA1045604 ком 2,65 SAD, Caterpillar
466 BLOCK 1045671 CA1045671 ком 87,65 SAD, Caterpillar
467 NUT 1045958 CA1045958 ком 4,63 SAD, Caterpillar
468 SPRING 1046183 CA1046183 ком 42,89 SAD, Caterpillar
469 CLIP LADDER 1046202 CA1046202 ком 11,58 SAD, Caterpillar
470 CORE AS 1046220 CA1046220 ком 8.414,81 SAD, Caterpillar
471 TUBE 1046371 CA1046371 ком 843,31 SAD, Caterpillar
8
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
472 PLATE 1046372 CA1046372 ком 561,43 SAD, Caterpillar
473 PISTON 1046374 CA1046374 ком 3.079,35 SAD, Caterpillar
474 FILM WARNING 1046408 CA1046408 ком 27,14 SAD, Caterpillar
475 FILM WARNING 1046409 CA1046409 ком 27,14 SAD, Caterpillar
476 RETAINER 1046729 CA1046729 ком 84,18 SAD, Caterpillar
477 GASKET 1046730 CA1046730 ком 6,85 SAD, Caterpillar
478 ELEMENT A 1046931 CA1046931 ком 161,22 SAD, Caterpillar
479 DOWEL 1047006 CA1047006 ком 50,06 SAD, Caterpillar
480 PLATE 1047238 CA1047238 ком 126,43 SAD, Caterpillar
481 VALVE G 1047574 CA1047574 ком 518,20 SAD, Caterpillar
482 ELBOW 1047657 CA1047657 ком 478,00 SAD, Caterpillar
483 BASE AS 1047995 CA1047995 ком 548,35 SAD, Caterpillar
484 BOLT HEX 1048107 CA0959805 ком 10,02 SAD, Caterpillar
485 PLUG 1048147 CA1048147 ком 0,85 SAD, Caterpillar
486 MANIFOLD HSG 1048583 CA1048583 ком 1.141,83 SAD, Caterpillar
487 HOUSING RGLT 1048584 CA1048584 ком 469,03 SAD, Caterpillar
488 GASKET REGLT 1048585 CA1048585 ком 11,93 SAD, Caterpillar
489 EYE 1048586 CA1048586 ком 138,11 SAD, Caterpillar
490 VALVE GRP 1048658 CA1048658 ком 9.229,70 SAD, Caterpillar
491 VALVE GRP 1048660 CA1048660 ком 9.633,66 SAD, Caterpillar
492 VALVE GRP 1048676 CA1048676 ком 7.588,70 SAD, Caterpillar
493 BUTTON 1049270 CA2588721 ком 34,25 SAD, Caterpillar
494 GEAR-DRIVE 1050226 CA1050226 ком 1.200,37 SAD, Caterpillar
495 GEAR-IDLER 1050228 CA1050228 ком 1.670,37 SAD, Caterpillar
496 SHAFT AS 1051482 CA1051482 ком 1.155,22 SAD, Caterpillar
497 LEVER 1051525 CA1051525 ком 87,57 SAD, Caterpillar
498 VALVE GP 1051583 CA1051583 ком 1.402,90 SAD, Caterpillar
499 VALVE GP 1051584 CA1051584 ком 1.174,23 SAD, Caterpillar
500 VALVE ORIFIC 1052145 CA1052145 ком 16,00 SAD, Caterpillar
501 PUMP AS 1052508 CA1052508 ком 357,27 SAD, Caterpillar
502 PLUG 1052652 CA1052652 ком 106,78 SAD, Caterpillar
503 BOLT 1052740 CA1052740 ком 6,68 SAD, Caterpillar
504 ALTERNATOR 1052812 CA1052812 ком 776,60 SAD, Caterpillar
505 ALTERNATOR 1052813 CA1052813 ком 396,06 SAD, Caterpillar
506 CONE RLR BEA 1053035 CA1053035 ком 22,28 SAD, Caterpillar
507 DISC 1053207 CA1053207 ком 1.354,06 SAD, Caterpillar
508 FILM 1053330 CA1053330 ком 16,77 SAD, Caterpillar
509 BOLT 1053477 CA1053477 ком 7,20 SAD, Caterpillar
510 BOLT 1053478 CA1053478 ком 7,52 SAD, Caterpillar
511 BOLT 1053479 CA1053479 ком 10,94 SAD, Caterpillar
512 BOLT 1053481 CA1053481 ком 4,51 SAD, Caterpillar
513 BOLT 1053482 CA1053482 ком 4,22 SAD, Caterpillar
514 BOLT 1053483 CA1053483 ком 9,29 SAD, Caterpillar
515 BOLT 1053484 CA1053484 ком 9,05 SAD, Caterpillar
516 BOLT 1053485 CA1053485 ком 12,71 SAD, Caterpillar
517 BOLT 1053487 CA1053487 ком 4,66 SAD, Caterpillar
518 PUMP G 1053635 CA1053635 ком 7.535,29 SAD, Caterpillar
519 BOLT 1054173 CA1054173 ком 6,68 SAD, Caterpillar
520 FLANGE 1054208 CA1054208 ком 141,48 SAD, Caterpillar
521 IMPELLER-PUM 1054209 CA1766998 ком 237,42 SAD, Caterpillar
522 GASKET 1054210 CA1054210 ком 23,85 SAD, Caterpillar
523 CM FILM 1054553 CA1054553 ком 0,52 SAD, Caterpillar
524 WIRE A 1054728 CA1054728 ком 34,98 SAD, Caterpillar
525 LAMP G 1054849 CA1054849 ком 456,83 SAD, Caterpillar
526 LAMP G 1054850 CA1054850 ком 456,83 SAD, Caterpillar
527 GUARD 1055088 CA1055088 ком 58,26 SAD, Caterpillar
528 BOLT 1056203 CA1056203 ком 170,26 SAD, Caterpillar
529 CONNECTOR 1056701 CA1056701 ком 28,91 SAD, Caterpillar
530 LINER 1056838 CA1056838 ком 12,34 SAD, Caterpillar
531 HINGE 1056855 CA3666469 ком 200,86 SAD, Caterpillar
9
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
532 SUPPORT 1056972 CA1056972 ком 192,83 SAD, Caterpillar
533 CASE SPRING 1056975 CA1056975 ком 486,80 SAD, Caterpillar
534 WHEEL AS 1056976 CA1056976 ком 4.147,20 SAD, Caterpillar
535 BEARING AS 1056980 CA1056980 ком 581,89 SAD, Caterpillar
536 SWIVEL 1056981 CA1056981 ком 959,49 SAD, Caterpillar
537 STOPPER 1056982 CA1056982 ком 66,29 SAD, Caterpillar
538 SPRING 1056983 CA1056983 ком 55,37 SAD, Caterpillar
539 STOPPER 1056985 CA1056985 ком 144,54 SAD, Caterpillar
540 PUMP AS 1056988 CA1056988 ком 3.066,49 SAD, Caterpillar
541 MOTOR AS 1056989 CA1056989 ком 2.705,85 SAD, Caterpillar
542 VALVE AS 1056990 CA1056990 ком 1.287,20 SAD, Caterpillar
543 PUMP AS 1056991 CA1056991 ком 2.490,83 SAD, Caterpillar
544 ROD 1056992 CA1056992 ком 72,62 SAD, Caterpillar
545 VALVE AS 1056994 CA1056994 ком 397,26 SAD, Caterpillar
546 GUN AS GR 1056995 CA1056995 ком 469,20 SAD, Caterpillar
547 JOINT AS SW 1056996 CA1056996 ком 586,18 SAD, Caterpillar
548 NOZZLE AS 1056997 CA1056997 ком 416,57 SAD, Caterpillar
549 HARNESS AS 1056999 CA1056999 ком 32,37 SAD, Caterpillar
550 PISTON COMP 1057328 CA1057328 ком 374,83 SAD, Caterpillar
551 CASE 1057329 CA1057329 ком 470,45 SAD, Caterpillar
552 FILM CAT 1057546 CA1057546 ком 192,51 SAD, Caterpillar
553 TEE-O-RING 1057704 CA1057704 ком 52,55 SAD, Caterpillar
554 ACTUATOR 1058029 CA1058029 ком 15,35 SAD, Caterpillar
555 DUST CUP 1058049 CA1058049 ком 83,26 SAD, Caterpillar
556 HSG-AS 1058183 CA1058183 ком 3.295,54 SAD, Caterpillar
557 TRUNNION 1058702 CA1058702 ком 2.455,92 SAD, Caterpillar
558 SUPPORT 1058703 CA1058703 ком 6.598,01 SAD, Caterpillar
559 SUPPORT 1058704 CA1058704 ком 5.790,34 SAD, Caterpillar
560 COVER 1058705 CA1058705 ком 2.727,08 SAD, Caterpillar
561 HSG-OSC 1058719 CA1058719 ком 3.163,26 SAD, Caterpillar
562 HUB 1058724 CA1058724 ком 723,25 SAD, Caterpillar
563 SHAFT 1058727 CA1058727 ком 5.273,83 SAD, Caterpillar
564 GEAR 1058735 CA1058735 ком 1.196,34 SAD, Caterpillar
565 BEARING 1058739 CA1058739 ком 639,66 SAD, Caterpillar
566 BEARING 1058743 CA1058743 ком 355,34 SAD, Caterpillar
567 DISC-FRICTIO 1058750 CA2010737 ком 391,75 SAD, Caterpillar
568 BEARING 1058753 CA1058753 ком 441,42 SAD, Caterpillar
569 BEARING 1058754 CA1058754 ком 784,32 SAD, Caterpillar
570 GASKET 1058901 CA1058901 ком 11,22 SAD, Caterpillar
571 SWITCH AS 1059152 CA1059152 ком 164,75 SAD, Caterpillar
572 A/C CONDENSE 1059227 CA2065889 ком 3.307,65 SAD, Caterpillar
573 HANDLE ADJ 1059340 CA1059340 ком 31,40 SAD, Caterpillar
574 PLATE 1059411 CA3157790 ком 142,20 SAD, Caterpillar
575 SENDER AS 1059911 CA3413685 ком 166,17 SAD, Caterpillar
576 CLIP 1059982 CA1059982 ком 16,48 SAD, Caterpillar
577 CLIP 1059983 CA1059983 ком 10,05 SAD, Caterpillar
578 CLIP 1059985 CA1059985 ком 22,08 SAD, Caterpillar
579 CLIP 1059986 CA1059986 ком 16,40 SAD, Caterpillar
580 SWITCH AS 1060107 CA1060107 ком 533,68 SAD, Caterpillar
581 SEAL 1060210 CA1060210 ком 3,02 SAD, Caterpillar
582 MANIFOLD 1060430 CA1060430 ком 416,45 SAD, Caterpillar
583 CONTROL GP 1060735 CA1060735 ком 439,06 SAD, Caterpillar
584 WASHER 1061017 CA1061017 ком 17,65 SAD, Caterpillar
585 GUARD A 1061419 CA1061419 ком 986,51 SAD, Caterpillar
586 GUARD A 1061420 CA1061420 ком 986,51 SAD, Caterpillar
587 STEP A 1061430 CA1061430 ком 206,77 SAD, Caterpillar
588 FAN 1061744 CA1061744 ком 373,11 SAD, Caterpillar
589 VALVE GP 1061774 CA1061774 ком 1.088,31 SAD, Caterpillar
590 STUD TAPER 1061792 CA1061792 ком 32,07 SAD, Caterpillar
591 LATCH A 1061865 CA1061865 ком 45,80 SAD, Caterpillar
10
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
592 ELBOW 1063544 CA1063544 ком 195,08 SAD, Caterpillar
593 VALVE GP-BAS 1063658 CA3549444 ком 108,11 SAD, Caterpillar
594 PISTON 1063659 CA1063659 ком 119,89 SAD, Caterpillar
595 PISTON 1063660 CA1063660 ком 92,43 SAD, Caterpillar
596 ROD AS 1063881 CA3665815 ком 2.980,89 SAD, Caterpillar
597 VALVE G 1063922 CA1047574 ком 518,20 SAD, Caterpillar
598 ELEMENT AS 1063969 CA1063969 ком 375,33 SAD, Caterpillar
599 ELEMENT AS 1063973 CA1063973 ком 261,14 SAD, Caterpillar
600 DRAIN GP 1064150 CA1064150 ком 457,42 SAD, Caterpillar
601 ROD 1064436 CA1064436 ком 76,18 SAD, Caterpillar
602 SPRING SET 1064506 CA1064506 ком 81,82 SAD, Caterpillar
603 HOSE 1064572 CA1064572 ком 11,69 SAD, Caterpillar
604 ROD 1065155 CA1065155 ком 133,77 SAD, Caterpillar
605 SHAFT AS 1065159 CA1065159 ком 460,78 SAD, Caterpillar
606 SETSCREW 1065472 CA1065472 ком 3,54 SAD, Caterpillar
607 BRACKET 1065705 CA1065705 ком 262,22 SAD, Caterpillar
608 BRACKET 1065706 CA1065706 ком 218,95 SAD, Caterpillar
609 BUMPER 1066553 CA1066553 ком 14,43 SAD, Caterpillar
610 SWITCH AS 1066570 CA1066570 ком 44,46 SAD, Caterpillar
611 SWITCH A 1066573 CA1066573 ком 54,08 SAD, Caterpillar
612 PIN A 1066880 CA1066880 ком 1.937,89 SAD, Caterpillar
613 VALVE GP 1067372 CA4224594 ком 438,60 SAD, Caterpillar
614 FILM 10W 30 1067408 CA1067408 ком 19,82 SAD, Caterpillar
615 ADAPTER 1067683 CA1067683 ком 430,11 SAD, Caterpillar
616 BEARING 1067798 CA1067798 ком 146,45 SAD, Caterpillar
617 BEARING 1067799 CA1067799 ком 199,88 SAD, Caterpillar
618 VALVE 1068186 CA1068186 ком 133,85 SAD, Caterpillar
619 PLUG 1068187 CA1068187 ком 50,02 SAD, Caterpillar
620 SHIM 1068222 CA1068222 ком 193,38 SAD, Caterpillar
621 PAD AS. 1068223 CA2296176 ком 577,63 SAD, Caterpillar
622 SHIM 1068224 CA1068224 ком 157,25 SAD, Caterpillar
623 LINER 1068283 CA1068283 ком 137,98 SAD, Caterpillar
624 LINER 1068286 CA1068286 ком 308,05 SAD, Caterpillar
625 GLASS 1068289 CA1068289 ком 747,49 SAD, Caterpillar
626 COVER AS 1068307 CA1068307 ком 1.330,91 SAD, Caterpillar
627 SUPPRESSOR 1068704 CA1893158 ком 48,49 SAD, Caterpillar
628 HINGE 1069010 CA1069010 ком 136,66 SAD, Caterpillar
629 SPRING 1069212 CA1069212 ком 25,62 SAD, Caterpillar
630 PLATE 1069214 CA1069214 ком 290,08 SAD, Caterpillar
631 EDGE 1069290 CA1069290 ком 502,85 SAD, Caterpillar
632 BASE 1069488 CA1069488 ком 335,58 SAD, Caterpillar
633 BRACKET AS 1069508 CA1069508 ком 416,92 SAD, Caterpillar
634 SEAL O RING 1069586 CA1069586 ком 13,48 SAD, Caterpillar
635 PLATE COVER 1069861 CA1069861 ком 55,52 SAD, Caterpillar
636 ROD 1069879 CA1069879 ком 1.343,05 SAD, Caterpillar
637 RETAINER 1070071 CA1070071 ком 97,54 SAD, Caterpillar
638 FILTER AIR 1070266 CA1070266 ком 96,80 SAD, Caterpillar
639 BOLT 1070269 CA1070269 ком 6,15 SAD, Caterpillar
640 VALVE GRP 1070554 CA1070554 ком 2.252,94 SAD, Caterpillar
641 VALVE GRP 1070555 CA1070555 ком 1.914,72 SAD, Caterpillar
642 VALVE GRP 1070556 CA1070556 ком 2.218,35 SAD, Caterpillar
643 VALVE GRP 1070558 CA1070558 ком 2.381,06 SAD, Caterpillar
644 VALVE GRP 1070559 CA1070559 ком 2.009,22 SAD, Caterpillar
645 VALVE GRP 1070560 CA1070560 ком 1.857,28 SAD, Caterpillar
646 VALVE GP 1070562 CA1070562 ком 2.414,60 SAD, Caterpillar
647 VALVE GRP 1070563 CA1070563 ком 2.476,75 SAD, Caterpillar
648 VALVE GRP 1070565 CA1070565 ком 2.671,95 SAD, Caterpillar
649 SWITCH A 1070614 CA1070614 ком 164,75 SAD, Caterpillar
650 VALVE GP 1070677 CA1070677 ком 731,98 SAD, Caterpillar
651 FUSE 5 AMP 1070799 CA1395345 ком 6,80 SAD, Caterpillar
11
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
652 GLASS 1071151 CA1071151 ком 687,58 SAD, Caterpillar
653 GLASS 1071152 CA1071152 ком 329,32 SAD, Caterpillar
654 HINGE 1071161 CA1071161 ком 179,15 SAD, Caterpillar
655 ADAPTER 1071341 CA1071341 ком 23,92 SAD, Caterpillar
656 HEADLINER AS 1071362 CA1071362 ком 567,09 SAD, Caterpillar
657 SCREW PAN 1071964 CA1071964 ком 2,09 SAD, Caterpillar
658 LAMP 1071983 CA1071983 ком 1,77 SAD, Caterpillar
659 CLIP 1072348 CA1072348 ком 1,32 SAD, Caterpillar
660 ROD AS-PED 1072657 CA4738979 ком 9.706,68 SAD, Caterpillar
661 EDGE 1072842 CA1072842 ком 2.606,78 SAD, Caterpillar
662 PLATE 1072884 CA1072884 ком 29,75 SAD, Caterpillar
663 SPACER 1072886 CA1072886 ком 232,38 SAD, Caterpillar
664 PISTON 1072887 CA1072887 ком 136,42 SAD, Caterpillar
665 SPRING 1072888 CA1072888 ком 18,46 SAD, Caterpillar
666 PISTON 1072891 CA1072891 ком 62,55 SAD, Caterpillar
667 SPRING 1072893 CA1072893 ком 7,03 SAD, Caterpillar
668 NUT 1072958 CA2F9064 ком 158,69 SAD, Caterpillar
669 SEAL O RING 1073117 CA1073117 ком 12,34 SAD, Caterpillar
670 WASHER 1073157 CA1073157 ком 17,85 SAD, Caterpillar
671 TUBE AS 1073202 CA1073202 ком 151,17 SAD, Caterpillar
672 PIN GET 1073378 CA1073378 ком 26,17 SAD, Caterpillar
673 BOLT 1073786 CA1073786 ком 12,34 SAD, Caterpillar
674 SEAT 1073827 CA1073827 ком 22,75 SAD, Caterpillar
675 VALVE G 1073828 CA1073828 ком 214,57 SAD, Caterpillar
676 PLUNGER 1073837 CA1073837 ком 52,38 SAD, Caterpillar
677 VALVE G 1073838 CA1073838 ком 366,23 SAD, Caterpillar
678 SEAT 1073846 CA1073846 ком 13,51 SAD, Caterpillar
679 BRACKET AS 1073888 CA1073888 ком 156,35 SAD, Caterpillar
680 COLLAR 1073945 CA1073945 ком 264,75 SAD, Caterpillar
681 RETAINER A 1073946 CA1073946 ком 175,77 SAD, Caterpillar
682 COLLAR 1073947 CA1073947 ком 226,93 SAD, Caterpillar
683 BOLT 1073953 CA1073953 ком 58,82 SAD, Caterpillar
684 BRACKET 1074029 CA1074029 ком 76,11 SAD, Caterpillar
685 NUT SPECIAL 1074030 CA1074030 ком 24,08 SAD, Caterpillar
686 HSG AS -TC 1074036 CA1074036 ком 25.747,44 SAD, Caterpillar
687 PLATE PIVOT 1074043 CA1074043 ком 59,38 SAD, Caterpillar
688 SEAL O RING 1074057 CA1074057 ком 7,73 SAD, Caterpillar
689 PLUNGER A 1074061 CA1074061 ком 92,35 SAD, Caterpillar
690 SLEEVE 1074092 CA1074092 ком 113,58 SAD, Caterpillar
691 VALVE A 1074393 CA1074393 ком 33,94 SAD, Caterpillar
692 GASKET 1074394 CA1074394 ком 1,32 SAD, Caterpillar
693 VALVE A 1074395 CA1074395 ком 50,46 SAD, Caterpillar
694 GASKET 1074396 CA1074396 ком 2,17 SAD, Caterpillar
695 VALVE A 1074397 CA1074397 ком 63,65 SAD, Caterpillar
696 VALVE A 1074399 CA1074399 ком 48,82 SAD, Caterpillar
697 LAMP GP-SIGN 1074401 CA3348049 ком 360,40 SAD, Caterpillar
698 CHANNEL A 1074594 CA1074594 ком 721,97 SAD, Caterpillar
699 GLASS 1074600 CA1074600 ком 313,60 SAD, Caterpillar
700 GLASS 1074601 CA1074601 ком 1.170,54 SAD, Caterpillar
701 GLASS 1074602 CA1074602 ком 313,60 SAD, Caterpillar
702 GLASS 1074603 CA1074603 ком 663,83 SAD, Caterpillar
703 GLASS 1074604 CA1074604 ком 615,94 SAD, Caterpillar
704 GLASS 1074605 CA1074605 ком 615,94 SAD, Caterpillar
705 PLATE 1074749 CA1074749 ком 1,40 SAD, Caterpillar
706 RESEVOIR 1074865 CA8X9405 ком 120,69 SAD, Caterpillar
707 CLAPPER 1074990 CA1074990 ком 53,63 SAD, Caterpillar
708 CAGE 1075002 CA1075002 ком 1.238,15 SAD, Caterpillar
709 JOINT GP 1075005 CA1075005 ком 4.236,94 SAD, Caterpillar
710 JOINT GP 1075006 CA1075006 ком 3.737,94 SAD, Caterpillar
711 JOINT GP 1075008 CA1075005 ком 4.236,94 SAD, Caterpillar
12
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
712 YOKE 1075010 CA1075010 ком 1.417,28 SAD, Caterpillar
713 SCREW 1075011 CA1075011 ком 14,80 SAD, Caterpillar
714 SCREW 1075012 CA1075012 ком 62,35 SAD, Caterpillar
715 KNOB 1075014 CA1075014 ком 19,71 SAD, Caterpillar
716 GEAR SET 1075608 CA1075608 ком 4.928,78 SAD, Caterpillar
717 YOKE 1075610 CA1075610 ком 2.960,66 SAD, Caterpillar
718 GUARD 1075612 CA1075612 ком 160,29 SAD, Caterpillar
719 SEAL O RING 1075769 CA1075769 ком 18,25 SAD, Caterpillar
720 TUBE 1075795 CA1075795 ком 196,08 SAD, Caterpillar
721 SCREW 1075851 CA2286056 ком 0,40 SAD, Caterpillar
722 SEAL 1075852 CA1075852 ком 1,17 SAD, Caterpillar
723 LENS AS-FLOO 1075853 CA3861294 ком 79,08 SAD, Caterpillar
724 SEAL 1076277 CA1076277 ком 95,25 SAD, Caterpillar
725 SEAL O RING 1076280 CA1076280 ком 38,27 SAD, Caterpillar
726 ORIFICE 1076515 CA1076515 ком 21,68 SAD, Caterpillar
727 PLATE 1076547 CA1076547 ком 1.156,22 SAD, Caterpillar
728 ROD 1076548 CA1076548 ком 87,82 SAD, Caterpillar
729 PLATE 1076549 CA1076549 ком 167,98 SAD, Caterpillar
730 SPOOL A 1076550 CA1076550 ком 171,51 SAD, Caterpillar
731 STOPPER 1076582 CA1076582 ком 103,89 SAD, Caterpillar
732 RETAINER 1076593 CA1076593 ком 85,55 SAD, Caterpillar
733 CONNECTOR 1076631 CA1076631 ком 16,40 SAD, Caterpillar
734 PIN A 1076697 CA1076697 ком 285,78 SAD, Caterpillar
735 CLIP 1076761 CA1076761 ком 16,65 SAD, Caterpillar
736 BOLT 1076826 CA1076826 ком 9,98 SAD, Caterpillar
737 PLUG 1077068 CA1077068 ком 19,14 SAD, Caterpillar
738 SHEET A 1077306 CA1077306 ком 1.022,29 SAD, Caterpillar
739 DUCT AS LH 1077308 CA1077308 ком 374,35 SAD, Caterpillar
740 SHAFT AS 1077373 CA1077373 ком 962,35 SAD, Caterpillar
741 DAMPER 1077495 CA1077495 ком 148,48 SAD, Caterpillar
742 DIFFERENTIAL GP 1077857 CA1077857 ком 23.234,59 SAD, Caterpillar
743 LATCH A 1077891 CA1077891 ком 192,14 SAD, Caterpillar
744 LATCH A 1077892 CA1077892 ком 268,02 SAD, Caterpillar
745 BUSHING 1077894 CA1077894 ком 15,12 SAD, Caterpillar
746 ALT GP 1077977 CA1077977 ком 1.758,09 SAD, Caterpillar
747 SHAFT 1078084 CA1078084 ком 704,55 SAD, Caterpillar
748 RETAINER 1078085 CA1078085 ком 160,69 SAD, Caterpillar
749 COVER A 1078347 CA1078347 ком 1.730,43 SAD, Caterpillar
750 HINGE 1078348 CA1078348 ком 161,51 SAD, Caterpillar
751 BRACKET AS 1078438 CA1078438 ком 1.173,46 SAD, Caterpillar
752 HANDLE 1078439 CA1078439 ком 355,74 SAD, Caterpillar
753 RETAINER A 1078559 CA1078559 ком 26,37 SAD, Caterpillar
754 CONTROL G 1078618 CA1078618 ком 439,06 SAD, Caterpillar
755 CLAMP 1079326 CA1079326 ком 158,94 SAD, Caterpillar
756 BOLT 1079403 CA1079403 ком 10,89 SAD, Caterpillar
757 SEAL-O-RING 1079570 CA1079570 ком 9,59 SAD, Caterpillar
758 PLATE AS 1079641 CA1079641 ком 222,98 SAD, Caterpillar
759 SPACER 1079711 CA1079711 ком 259,34 SAD, Caterpillar
760 SHIM-PACK 1080058 CA1080058 ком 290,68 SAD, Caterpillar
761 SLEEVE 1080219 CA1080219 ком 715,05 SAD, Caterpillar
762 RING 1080350 CA1080350 ком 89,29 SAD, Caterpillar
763 FLASHER A 1080358 CA1080358 ком 173,97 SAD, Caterpillar
764 FILTER 1080688 CA1080688 ком 20,14 SAD, Caterpillar
765 COVER 1080689 CA1080689 ком 20,71 SAD, Caterpillar
766 BOOT 1080691 CA1080691 ком 76,26 SAD, Caterpillar
767 SEAL 1080692 CA1080692 ком 21,58 SAD, Caterpillar
768 AIR COND GP 1080720 CA1080720 ком 1.684,83 SAD, Caterpillar
769 BAFFLE AS 1080957 CA1080957 ком 219,72 SAD, Caterpillar
770 BAFFLE AS. 1080958 CA3091559 ком 243,85 SAD, Caterpillar
771 TUBE AS 1081226 CA1081226 ком 957,49 SAD, Caterpillar
13
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
772 GROMMET 1081434 CA1081434 ком 20,66 SAD, Caterpillar
773 CLAMP 1081610 CA1081610 ком 33,37 SAD, Caterpillar
774 DOOR AS 1081730 CA1081730 ком 2.434,94 SAD, Caterpillar
775 LINER-LH 1081732 CA1081732 ком 355,25 SAD, Caterpillar
776 LINER-RH 1081735 CA1081735 ком 306,25 SAD, Caterpillar
777 LINER-LH 1081736 CA1081736 ком 375,28 SAD, Caterpillar
778 LINER-LH 1081739 CA1081739 ком 273,35 SAD, Caterpillar
779 LINER-RH 1081741 CA1081741 ком 306,32 SAD, Caterpillar
780 LINER-RH 1081742 CA1081742 ком 268,49 SAD, Caterpillar
781 BOLT 1081780 CA1081780 ком 4,66 SAD, Caterpillar
782 BOLT 1081781 CA1081781 ком 10,89 SAD, Caterpillar
783 BOLT 1081782 CA1081782 ком 15,32 SAD, Caterpillar
784 PLATE 40 KPH 1081786 CA1081786 ком 27,62 SAD, Caterpillar
785 DOOR A-LH 1081803 CA1081803 ком 1.669,88 SAD, Caterpillar
786 SPRING 1081847 CA1081847 ком 22,08 SAD, Caterpillar
787 MANIFOLD 1082096 CA1082096 ком 4.554,75 SAD, Caterpillar
788 ELBOW 1082144 CA1082144 ком 34,98 SAD, Caterpillar
789 SEAL KIT 1082148 CA1082148 ком 37,62 SAD, Caterpillar
790 VALVE G 1082185 CA1082185 ком 233,83 SAD, Caterpillar
791 PLUG 1082187 CA1082187 ком 16,25 SAD, Caterpillar
792 SEAT G 1082192 CA1082192 ком 3.677,04 SAD, Caterpillar
793 LOCK RING 1082735 CA1082735 ком 126,06 SAD, Caterpillar
794 BRACKET AS 1083138 CA1083138 ком 443,42 SAD, Caterpillar
795 HOUSING A DI 1083187 CA1083187 ком 3.421,74 SAD, Caterpillar
796 CLAMP 1083519 CA1083519 ком 45,55 SAD, Caterpillar
797 SEAL 1083566 CA5F3999 ком 14,20 SAD, Caterpillar
798 BRACKET 1083583 CA1083583 ком 1.294,29 SAD, Caterpillar
799 SPACER 1083589 CA1083589 ком 64,94 SAD, Caterpillar
800 SPACER 1083612 CA1083612 ком 65,01 SAD, Caterpillar
801 BOLT 1083819 CA1083819 ком 11,91 SAD, Caterpillar
802 SEAL 1083956 CA2300940 ком 98,90 SAD, Caterpillar
803 FOLLOWER KIT 1084086 CA1084086 ком 134,25 SAD, Caterpillar
804 FOLLOWER KIT 1084087 CA1084087 ком 183,05 SAD, Caterpillar
805 BEARING KIT 1084103 CA1084103 ком 115,58 SAD, Caterpillar
806 DOOR AS (LH) 1084210 CA1084210 ком 5.869,81 SAD, Caterpillar
807 DOOR AS (RH) 1084211 CA1084211 ком 5.939,33 SAD, Caterpillar
808 GRILL AS(LH) 1084214 CA1084214 ком 6.537,84 SAD, Caterpillar
809 GRILL AS-RH 1084215 CA1084215 ком 6.537,84 SAD, Caterpillar
810 GUARD GROUP 1084217 CA1631923 ком 16.690,78 SAD, Caterpillar
811 BOLT 1084282 CA1084282 ком 14,03 SAD, Caterpillar
812 SCREW 1084311 CA1084311 ком 4,86 SAD, Caterpillar
813 PISTON 1084429 CA1084429 ком 290,45 SAD, Caterpillar
814 SPRING 1084430 CA1084430 ком 19,09 SAD, Caterpillar
815 SPRING 1084431 CA1084431 ком 22,03 SAD, Caterpillar
816 SPRING 1084432 CA1084432 ком 35,86 SAD, Caterpillar
817 HOUSING AS 1084758 CA1084758 ком 9.432,89 SAD, Caterpillar
818 PIN SPRING 1084816 CA1084816 ком 235,35 SAD, Caterpillar
819 SHIELD 1084818 CA1084818 ком 42,22 SAD, Caterpillar
820 GEAR 1084879 CA1084879 ком 4.010,86 SAD, Caterpillar
821 GEAR 1084880 CA1084880 ком 2.760,48 SAD, Caterpillar
822 VALVE 1085157 CA1085157 ком 79,32 SAD, Caterpillar
823 CLEVIS 1085471 CA1085471 ком 22,35 SAD, Caterpillar
824 SCREW 1085603 CA1085603 ком 41,00 SAD, Caterpillar
825 SEAL-O-RING 1085803 CA1085803 ком 9,10 SAD, Caterpillar
826 SEAL O RING 1085806 CA1085806 ком 26,64 SAD, Caterpillar
827 HOUSING AS 1085914 CA1085914 ком 9.656,69 SAD, Caterpillar
828 LATCH AS 1085949 CA1085949 ком 243,63 SAD, Caterpillar
829 LATCH AS 1085950 CA1085950 ком 243,63 SAD, Caterpillar
830 LINK 1085951 CA1085951 ком 93,08 SAD, Caterpillar
831 LINK 1085952 CA1085952 ком 93,08 SAD, Caterpillar
14
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
832 ADJUSTER A 1086523 CA1086523 ком 186,88 SAD, Caterpillar
833 COVER 1086635 CA1086635 ком 1.599,97 SAD, Caterpillar
834 COVER AS 1086636 CA1086636 ком 1.003,72 SAD, Caterpillar
835 BOLT WING 1086638 CA1086638 ком 82,62 SAD, Caterpillar
836 ELBOW 1086639 CA1086639 ком 254,42 SAD, Caterpillar
837 PIN SPRING 1086640 CA1086640 ком 1,62 SAD, Caterpillar
838 SWITCH TOG 1086642 CA1086642 ком 104,09 SAD, Caterpillar
839 CONNECTOR 1086671 CA1086671 ком 21,68 SAD, Caterpillar
840 CONNECTOR 1086672 CA1086672 ком 24,12 SAD, Caterpillar
841 VALVE A 1086700 CA1086700 ком 406,83 SAD, Caterpillar
842 CONNECTOR A 1086709 CA1086709 ком 11,74 SAD, Caterpillar
843 CONNECTOR A 1086710 CA1086710 ком 10,54 SAD, Caterpillar
844 SLEEVE 1086711 CA1086711 ком 3,54 SAD, Caterpillar
845 CONNECTOR 1086712 CA1086712 ком 31,48 SAD, Caterpillar
846 SLEEVE 1086713 CA1086713 ком 5,23 SAD, Caterpillar
847 NUT 1086714 CA1086714 ком 4,14 SAD, Caterpillar
848 ELBOW A 1086717 CA1086717 ком 28,31 SAD, Caterpillar
849 FITTING 1086730 CA2D1683 ком 7,28 SAD, Caterpillar
850 TEE O RING 1087005 CA1087005 ком 124,55 SAD, Caterpillar
851 GROMMET 1087303 CA1087303 ком 64,49 SAD, Caterpillar
852 SPACER 1087638 CA1087638 ком 23,72 SAD, Caterpillar
853 SHAFT AS. 1087743 CA2349994 ком 2.039,08 SAD, Caterpillar
854 COVER 1087747 CA1087747 ком 5.566,00 SAD, Caterpillar
855 ROTOR 1087749 CA1087749 ком 294,26 SAD, Caterpillar
856 BEARING AS 1087930 CA1087930 ком 170,26 SAD, Caterpillar
857 PAN HEAD SCR 1088127 CA1088127 ком 1,89 SAD, Caterpillar
858 SWITCH A 1088162 CA1088162 ком 148,60 SAD, Caterpillar
859 WASHER 1088227 CA8C0572 ком 0,92 SAD, Caterpillar
860 RING-ADJ 1088369 CA1088369 ком 314,77 SAD, Caterpillar
861 CAP 1088393 CA1088393 ком 1,05 SAD, Caterpillar
862 PAN A 1088421 CA1088421 ком 611,72 SAD, Caterpillar
863 SHAFT A 1088423 CA1088423 ком 165,92 SAD, Caterpillar
864 PAN A 1088424 CA1088421 ком 611,72 SAD, Caterpillar
865 CUSHION A 1088425 CA1088425 ком 309,62 SAD, Caterpillar
866 CUSHION A 1088426 CA1088426 ком 309,62 SAD, Caterpillar
867 TUBE AS 1088705 CA1088705 ком 927,82 SAD, Caterpillar
868 ELBOW 1088707 CA1088707 ком 798,80 SAD, Caterpillar
869 ELBOW 1088708 CA1088708 ком 1.226,78 SAD, Caterpillar
870 TUBE 1088709 CA1088709 ком 642,08 SAD, Caterpillar
871 PLATE A 1088723 CA1088723 ком 247,26 SAD, Caterpillar
872 SUPPORT 1088839 CA1088839 ком 262,71 SAD, Caterpillar
873 SLEEVE 1088884 CA1088884 ком 198,17 SAD, Caterpillar
874 SEAL O RING 1090072 CA1090072 ком 18,80 SAD, Caterpillar
875 SEAL O RING 1090073 CA1090073 ком 20,01 SAD, Caterpillar
876 SEAL O RING 1090074 CA1090074 ком 29,99 SAD, Caterpillar
877 SEAL O RING 1090075 CA1090075 ком 27,30 SAD, Caterpillar
878 SEAL O RING 1090076 CA1090076 ком 22,47 SAD, Caterpillar
879 SEAL O RING 1090077 CA1090077 ком 31,03 SAD, Caterpillar
880 SEAL O RING 1090078 CA1090078 ком 16,83 SAD, Caterpillar
881 SEAL-O-RING 1090080 CA1090080 ком 20,34 SAD, Caterpillar
882 SEAL O RING 1090081 CA1090081 ком 40,02 SAD, Caterpillar
883 SEAL 1090093 CA1090093 ком 4,11 SAD, Caterpillar
884 RING 1090119 CA1090119 ком 25,23 SAD, Caterpillar
885 STOP-SLIDE 1090146 CA1090146 ком 53,28 SAD, Caterpillar
886 FILM INST 1090361 CA1090361 ком 8,89 SAD, Caterpillar
887 SEAL G 1090861 CA1090861 ком 237,09 SAD, Caterpillar
888 VALVE GP 1091144 CA1318350 ком 178,95 SAD, Caterpillar
889 HOSE 1091253 CA1091253 ком 69,43 SAD, Caterpillar
890 NOZZLE 1091254 CA1091254 ком 50,62 SAD, Caterpillar
891 GROMMET 1091270 CA1091270 ком 3,66 SAD, Caterpillar
15
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
892 SEAL O RING 1091296 CA1091296 ком 25,43 SAD, Caterpillar
893 FILM-INST 1091459 CA1091459 ком 40,05 SAD, Caterpillar
894 CLIP 1091633 CA1091633 ком 30,11 SAD, Caterpillar
895 CLIP 1091634 CA1091634 ком 28,51 SAD, Caterpillar
896 CLIP 1091645 CA1091645 ком 59,11 SAD, Caterpillar
897 COIL A 1091739 CA1091739 ком 516,40 SAD, Caterpillar
898 CONE 1091779 CA1091779 ком 23,75 SAD, Caterpillar
899 DOOR G-LH 1092240 CA1092240 ком 3.504,08 SAD, Caterpillar
900 DOOR G-RH 1092241 CA1092241 ком 3.803,32 SAD, Caterpillar
901 GLASS 1092262 CA1092262 ком 485,52 SAD, Caterpillar
902 GLASS 1092263 CA1092263 ком 218,51 SAD, Caterpillar
903 DOOR 1092804 CA1092804 ком 49,77 SAD, Caterpillar
904 PLATE 1093202 CA1093202 ком 856,12 SAD, Caterpillar
905 SEAL-O-RING 1093204 CA1093204 ком 7,75 SAD, Caterpillar
906 SEAL O RING 1093206 CA1093206 ком 7,32 SAD, Caterpillar
907 SCREW 1093570 CA1093570 ком 2,45 SAD, Caterpillar
908 HOSE A 1093587 CA1093587 ком 139,18 SAD, Caterpillar
909 BRACKET AS 1093611 CA1093611 ком 1.002,72 SAD, Caterpillar
910 BAFFLE AS 1093614 CA1093614 ком 633,75 SAD, Caterpillar
911 BAFFLE AS. 1093615 CA3124668 ком 668,17 SAD, Caterpillar
912 CORE AS RAD 1093622 CA1093622 ком 2.208,70 SAD, Caterpillar
913 HINGE AS 1093874 CA1093874 ком 122,06 SAD, Caterpillar
914 SPOOL A 1093968 CA1093968 ком 434,69 SAD, Caterpillar
915 STOP 1093969 CA1093969 ком 19,22 SAD, Caterpillar
916 ELBOW-AIR 1094203 CA1094203 ком 828,75 SAD, Caterpillar
917 VALVE GP. 1094365 CA1094365 ком 5.859,66 SAD, Caterpillar
918 PLUG METRIC 1094440 CA1094440 ком 62,20 SAD, Caterpillar
919 PLATE 1094731 CA1094731 ком 362,65 SAD, Caterpillar
920 CAPSULE AS 1094854 CA1094854 ком 266,00 SAD, Caterpillar
921 SPRING 1094859 CA1094859 ком 29,95 SAD, Caterpillar
922 SPRING 1094871 CA1094871 ком 30,52 SAD, Caterpillar
923 INSULATION 1095005 CA1095005 ком 100,51 SAD, Caterpillar
924 BUMPER 1095008 CA1095008 ком 27,51 SAD, Caterpillar
925 FILM 1095196 CA1095196 ком 33,69 SAD, Caterpillar
926 ADAPTER 1095255 CA1095255 ком 150,89 SAD, Caterpillar
927 GASKET 1095308 CA1095308 ком 528,98 SAD, Caterpillar
928 GASKET 1095309 CA1095309 ком 379,42 SAD, Caterpillar
929 GASKET 1095313 CA1095313 ком 11,39 SAD, Caterpillar
930 RING 1095318 CA1095318 ком 53,95 SAD, Caterpillar
931 RING 1095319 CA1095319 ком 78,82 SAD, Caterpillar
932 BRKT AS LH 1095675 CA1095675 ком 3.165,11 SAD, Caterpillar
933 COIL AS HEAT 1095761 CA1095761 ком 1.526,45 SAD, Caterpillar
934 PLUG OIL DRN 1095839 CA1095839 ком 160,22 SAD, Caterpillar
935 ADAPTER PLUG 1095840 CA1095840 ком 280,75 SAD, Caterpillar
936 COIL AS 1096406 CA1096406 ком 2.066,22 SAD, Caterpillar
937 SAFETY PANEL 1096502 CA1096502 ком 214,94 SAD, Caterpillar
938 RING-BACKUP 1096926 CA1096926 ком 11,26 SAD, Caterpillar
939 VALVE GP QK 1096942 CA1096942 ком 3.832,68 SAD, Caterpillar
940 SEAL-O-RING 1097411 CA1097411 ком 61,51 SAD, Caterpillar
941 COVER 1097424 CA1097424 ком 212,12 SAD, Caterpillar
942 SEAL 1097425 CA1097425 ком 16,07 SAD, Caterpillar
943 BUTTON 1097848 CA1097848 ком 118,60 SAD, Caterpillar
944 PLUG ORIFICE 1098040 CA1098040 ком 3,34 SAD, Caterpillar
945 MIRROR GP 1098203 CA1098203 ком 401,97 SAD, Caterpillar
946 CONNECTOR 1098314 CA1098314 ком 137,14 SAD, Caterpillar
947 SPACER 1098506 CA1098506 ком 188,17 SAD, Caterpillar
948 CLAMP 1098708 CA1098708 ком 72,22 SAD, Caterpillar
949 EDGE-SEGMENT 1099080 CA1099080 ком 673,20 SAD, Caterpillar
950 EDGE-SEGMENT 1099081 CA1099081 ком 694,38 SAD, Caterpillar
951 EDGE-SEGMENT 1099082 CA1099082 ком 694,38 SAD, Caterpillar
16
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
952 SEAL O RING 1099685 CA1099685 ком 8,72 SAD, Caterpillar
953 WASHER 1099719 CA1099719 ком 58,86 SAD, Caterpillar
954 LATCH AS 1099828 CA1099828 ком 218,30 SAD, Caterpillar
955 LATCH AS 1099829 CA1099829 ком 218,30 SAD, Caterpillar
956 CONDENSER GP 1099941 CA1099941 ком 5.967,71 SAD, Caterpillar
957 EYE LIFT 1099985 CA1099985 ком 228,77 SAD, Caterpillar
958 PUMP GP OIL 10R0428 CA10R0428 ком 4.469,97 SAD, Caterpillar
959 PUMP GP WTR 10R0483 CA10R0483 ком 2.534,57 SAD, Caterpillar
960 PUMP GP WTR 10R0484 CA10R0484 ком 2.484,83 SAD, Caterpillar
961 PUMP GP-HYD 10R0535 CA10R0535 ком 4.791,52 SAD, Caterpillar
962 ROD AS-HYD 10R0635 CA10R0635 ком 3.761,55 SAD, Caterpillar
963 ROD AS-HYD 10R0640 CA10R0640 ком 3.724,15 SAD, Caterpillar
964 CORE GP OIL 10R0817 CA10R0817 ком 7.118,73 SAD, Caterpillar
965 PUMP GP HYD 10R0854 CA10R0854 ком 5.246,25 SAD, Caterpillar
966 INJ GP FUEL 10R0955 CA10R0955 ком 2.037,38 SAD, Caterpillar
967 INJ GP FUEL 10R0963 CA10R0963 ком 1.711,34 SAD, Caterpillar
968 PUMP GP. OIL 10R1001 CA10R1001 ком 8.633,42 SAD, Caterpillar
969 INJ GP FUEL 10R1267 CA10R1267 ком 1.971,98 SAD, Caterpillar
970 ARM A ROCKER 10R1706 CA10R1706 ком 295,98 SAD, Caterpillar
971 ARM A ROCKER 10R1707 CA10R1707 ком 186,23 SAD, Caterpillar
972 ARM A ROCKER 10R1797 CA10R1797 ком 125,68 SAD, Caterpillar
973 ARM A ROCKER 10R1798 CA10R1798 ком 292,09 SAD, Caterpillar
974 CARTRIDGE GP 10R1928 CA10R1928 ком 3.895,43 SAD, Caterpillar
975 CORE AS OIL 10R2112 CA10R2112 ком 3.138,49 SAD, Caterpillar
976 ROD AS CONN 10R2117 CA10R2117 ком 895,57 SAD, Caterpillar
977 PUMP GP OIL 10R2296 CA10R2296 ком 2.622,34 SAD, Caterpillar
978 CYL AS HYD 10R2458 CA10R2458 ком 24.248,73 SAD, Caterpillar
979 PUMP GP PIST 10R2520 CA10R2520 ком 62.530,93 SAD, Caterpillar
980 MOTOR GP HYD 10R3003 CA10R3003 ком 17.993,29 SAD, Caterpillar
981 PUMP GP 10R3223 CA10R3223 ком 3.983,69 SAD, Caterpillar
982 INJ AS FUEL 10R3265 CA10R3265 ком 2.143,48 SAD, Caterpillar
983 TURBO GP BAS 10R3613 CA10R3613 ком 6.367,35 SAD, Caterpillar
984 CONT GP ELEC 10R4085 CA10R4085 ком 7.933,75 SAD, Caterpillar
985 CONT GP ELEC 10R4088 CA10R4088 ком 8.981,90 SAD, Caterpillar
986 CRANKSHAFT A 10R4463 CA10R4463 ком 18.219,76 SAD, Caterpillar
987 JOINT GP 10R5171 CA10R5171 ком 4.236,49 SAD, Caterpillar
988 JOINT GP 10R5172 CA10R5172 ком 2.741,14 SAD, Caterpillar
989 CONTROL GP 10R5608 CA10R5608 ком 6.935,75 SAD, Caterpillar
990 CONTROL GP 10R5611 CA10R5611 ком 6.935,75 SAD, Caterpillar
991 CONTROL GP 10R5648 CA10R5648 ком 4.268,14 SAD, Caterpillar
992 CYL PACK 10R6007 CA10R6007 ком 1.728,46 SAD, Caterpillar
993 MOTOR GP HYD 10R6266 CA10R6266 ком 3.852,14 SAD, Caterpillar
994 MOTOR GP 10R6267 CA10R6267 ком 37.638,21 SAD, Caterpillar
995 PUMP GP HYD 10R6276 CA10R6276 ком 4.883,70 SAD, Caterpillar
996 PUMP GP HYD 10R6278 CA10R6278 ком 4.608,28 SAD, Caterpillar
997 PUMP GP HYD 10R6681 CA10R6681 ком 7.177,18 SAD, Caterpillar
998 PUMP GP HYD 10R6684 CA10R6684 ком 3.241,02 SAD, Caterpillar
999 CYL AS HYD 10R6986 CA10R6986 ком 17.751,36 SAD, Caterpillar
1000 ROD AS HYD 10R7035 CA10R7035 ком 22.935,24 SAD, Caterpillar
1001 PUMP GP GEAR 10R7138 CA10R7138 ком 3.557,35 SAD, Caterpillar
1002 CAMSHAFT A 10R7156 CA10R7156 ком 4.150,49 SAD, Caterpillar
1003 BLOCK GP CYL 10R7271 CA10R7271 ком 60.383,12 SAD, Caterpillar
1004 WHEEL GP FDR 10R7445 CA10R7445 ком 41.567,75 SAD, Caterpillar
1005 HEAD GP CYL 10R7658 CA20R2646 ком 11.884,83 SAD, Caterpillar
1006 C R PUMP 10R7660 CA10R7660 ком 4.148,37 SAD, Caterpillar
1007 INJ GP FUEL 10R7673 CA10R7673 ком 632,83 SAD, Caterpillar
1008 PUMP GP GEAR 10R7959 CA10R7959 ком 7.689,63 SAD, Caterpillar
1009 CONT GP ELEC 10R8112 CA10R8112 ком 4.268,14 SAD, Caterpillar
1010 CARTRIDGE GP 10R8224 CA10R8224 ком 7.122,22 SAD, Caterpillar
1011 CARTRIDGE GP 10R8229 CA10R8229 ком 3.954,05 SAD, Caterpillar
17
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
1012 PLATE CLUTCH 10R8445 CA10R8445 ком 621,85 SAD, Caterpillar
1013 PLATE CLUTCH 10R8446 CA10R8446 ком 244,29 SAD, Caterpillar
1014 PLATE CLUTCH 10R8447 CA10R8447 ком 435,46 SAD, Caterpillar
1015 CAMSHAFT AS 10R8727 CA10R8727 ком 5.291,63 SAD, Caterpillar
1016 CYL PACK 10R8760 CA10R8760 ком 1.804,25 SAD, Caterpillar
1017 SHORT BLOCK 10R9063 CA10R9063 ком 33.415,03 SAD, Caterpillar
1018 BLOCK GP CYL 10R9065 CA10R9065 ком 45.060,30 SAD, Caterpillar
1019 ALTERNATOR G 10R9099 CA10R9099 ком 2.756,38 SAD, Caterpillar
1020 PUMP GP GEAR 10R9129 CA10R9129 ком 4.017,37 SAD, Caterpillar
1021 INJECTOR KIT 10R9235 CA10R9235 ком 8.392,23 SAD, Caterpillar
1022 BLOCK G SHRT 10R9366 CA10R9366 ком 39.068,35 SAD, Caterpillar
1023 TURBO GP GAS 10R9570 CA10R9570 ком 2.314,94 SAD, Caterpillar
1024 ALTERNATOR G 10R9790 CA10R9790 ком 2.866,86 SAD, Caterpillar
1025 ALTERNATOR G 10R9791 CA10R9791 ком 2.672,28 SAD, Caterpillar
1026 MOTOR G ELEC 10R9815 CA10R9815 ком 2.881,75 SAD, Caterpillar
1027 MIRROR AS 1100015 CA1100015 ком 527,94 SAD, Caterpillar
1028 MIRROR-2 PT 1100017 CA1100017 ком 462,12 SAD, Caterpillar
1029 SHIM 1100124 CA1100124 ком 20,95 SAD, Caterpillar
1030 SHIM 1100131 CA1100131 ком 30,80 SAD, Caterpillar
1031 SHIM 1100134 CA1100134 ком 31,72 SAD, Caterpillar
1032 RING 1100137 CA4907394 ком 172,72 SAD, Caterpillar
1033 RING 1100152 CA1100152 ком 171,75 SAD, Caterpillar
1034 RING 1100158 CA1100158 ком 164,92 SAD, Caterpillar
1035 WASHER 1100159 CA1100159 ком 9,82 SAD, Caterpillar
1036 WASHER 1100160 CA1100160 ком 11,69 SAD, Caterpillar
1037 WASHER 1100167 CA1100167 ком 75,58 SAD, Caterpillar
1038 WASHER 1100177 CA1100177 ком 66,46 SAD, Caterpillar
1039 WASHER 1100178 CA1100178 ком 66,46 SAD, Caterpillar
1040 WASHER 1100180 CA1100180 ком 10,62 SAD, Caterpillar
1041 RING 1100181 CA1100181 ком 75,58 SAD, Caterpillar
1042 RING 1100182 CA1100182 ком 67,58 SAD, Caterpillar
1043 RING 1100183 CA1100183 ком 75,58 SAD, Caterpillar
1044 CYL GP 1100532 CA1100532 ком 8.963,03 SAD, Caterpillar
1045 CYL GP 1100533 CA1100532 ком 8.874,60 SAD, Caterpillar
1046 ROD AS 1100537 CA1100537 ком 2.979,87 SAD, Caterpillar
1047 HUB A 1100551 CA1100551 ком 4.367,52 SAD, Caterpillar
1048 BUSHING 1100839 CA1100839 ком 151,62 SAD, Caterpillar
1049 ROD TIE 1100840 CA1100840 ком 1.408,26 SAD, Caterpillar
1050 ROD PISTON 1100841 CA1100841 ком 1.400,86 SAD, Caterpillar
1051 DISC-CLUTCH 1100842 CA1100842 ком 180,52 SAD, Caterpillar
1052 WASHER 1100844 CA1100844 ком 28,98 SAD, Caterpillar
1053 WASHER 1100845 CA1100845 ком 9,92 SAD, Caterpillar
1054 NUT 1100848 CA1100848 ком 121,42 SAD, Caterpillar
1055 NUT SLOTTED 1100849 CA1100849 ком 257,63 SAD, Caterpillar
1056 SEAL 1100850 CA1100850 ком 371,57 SAD, Caterpillar
1057 DISC 1100852 CA1100852 ком 100,35 SAD, Caterpillar
1058 DISC CLUTCH 1100853 CA1100853 ком 41,54 SAD, Caterpillar
1059 DISC CLUTCH 1100854 CA1100854 ком 284,57 SAD, Caterpillar
1060 GEAR AXLE 1100855 CA1100855 ком 542,82 SAD, Caterpillar
1061 CAP PROTEC 1100856 CA1100856 ком 56,52 SAD, Caterpillar
1062 CAP SEALING 1100858 CA1100858 ком 17,45 SAD, Caterpillar
1063 BOLT-BEARING 1100859 CA1100859 ком 432,77 SAD, Caterpillar
1064 PIN-BEARING 1100860 CA1100860 ком 562,78 SAD, Caterpillar
1065 WASHER TAB 1100861 CA1100861 ком 21,88 SAD, Caterpillar
1066 GEAR RING 1100862 CA1100862 ком 2.467,78 SAD, Caterpillar
1067 WASHER 1100863 CA1100863 ком 160,49 SAD, Caterpillar
1068 RING 1100864 CA1100864 ком 2,37 SAD, Caterpillar
1069 SHAFT 1100865 CA1100865 ком 752,55 SAD, Caterpillar
1070 DISC CLUTCH 1100870 CA1100870 ком 173,49 SAD, Caterpillar
1071 CYLINDER 1100873 CA1100873 ком 396,98 SAD, Caterpillar
18
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
1072 BOLT WHEEL 1100874 CA1100874 ком 49,74 SAD, Caterpillar
1073 SCREW 1100876 CA1100876 ком 60,11 SAD, Caterpillar
1074 FILM-STRIPE 1100978 CA1100978 ком 144,66 SAD, Caterpillar
1075 RING KIT 1101337 CA1101337 ком 186,44 SAD, Caterpillar
1076 PLATE 1101627 CA1101627 ком 213,57 SAD, Caterpillar
1077 STUD 1102023 CA1102023 ком 6,95 SAD, Caterpillar
1078 SCREW 1102028 CA1102028 ком 2,29 SAD, Caterpillar
1079 LAMP 1102079 CA1102079 ком 1,77 SAD, Caterpillar
1080 SEAL-LINER 1102220 CA1102220 ком 32,56 SAD, Caterpillar
1081 CLAMP 1102445 CA1102445 ком 9,17 SAD, Caterpillar
1082 ADAPTER 1102446 CA1102446 ком 34,54 SAD, Caterpillar
1083 BOLT 1102455 CA1102455 ком 7,88 SAD, Caterpillar
1084 PIN SPRING 1102457 CA1102457 ком 30,75 SAD, Caterpillar
1085 PIN SPRING 1102458 CA1102458 ком 9,52 SAD, Caterpillar
1086 BOLT 1102460 CA8T0279 ком 5,71 SAD, Caterpillar
1087 BOLT 1102461 CA1102461 ком 27,14 SAD, Caterpillar
1088 SPRING 1102462 CA1102462 ком 10,74 SAD, Caterpillar
1089 BEARING 1102463 CA1102463 ком 180,68 SAD, Caterpillar
1090 AXLE DIFF 1102467 CA1102467 ком 916,35 SAD, Caterpillar
1091 DOOR AS 1102781 CA1311269 ком 817,45 SAD, Caterpillar
1092 SLEEVE 1102836 CA1102836 ком 227,72 SAD, Caterpillar
1093 PLATE 1102842 CA1102842 ком 196,40 SAD, Caterpillar
1094 TRUNNION 1103292 CA1103292 ком 506,38 SAD, Caterpillar
1095 SUN SHADE GP 1103678 CA1847621 ком 534,92 SAD, Caterpillar
1096 HOOK 1103688 CA1103688 ком 29,03 SAD, Caterpillar
1097 SCREW 1103689 CA1103689 ком 1,69 SAD, Caterpillar
1098 NUT-WELD 1103690 CA6V9632 ком 1,72 SAD, Caterpillar
1099 ROD 1103731 CA1103731 ком 39,88 SAD, Caterpillar
1100 BLOCK AS-CYL 1103779 CA1103779 ком 32.728,84 SAD, Caterpillar
1101 DIFF GP 1103799 CA1103799 ком 9.230,91 SAD, Caterpillar
1102 TRUNNION A 1104206 CA1104206 ком 3.078,71 SAD, Caterpillar
1103 RIM A 1104211 CA1104211 ком 4.857,71 SAD, Caterpillar
1104 VALVE G 1104213 CA1104213 ком 77,80 SAD, Caterpillar
1105 BEZEL-CENTER 1104215 CA1104215 ком 34,74 SAD, Caterpillar
1106 BEZEL RH 1104216 CA1104216 ком 36,06 SAD, Caterpillar
1107 MODULE A 1104218 CA1104218 ком 33,32 SAD, Caterpillar
1108 PLATE 1104358 CA1104358 ком 8,05 SAD, Caterpillar
1109 PLATE 1104506 CA1104506 ком 786,86 SAD, Caterpillar
1110 RIM GP 1104603 CA1104603 ком 7.362,71 SAD, Caterpillar
1111 RIM AS 1104604 CA3304103 ком 6.383,20 SAD, Caterpillar
1112 JOINT UNIV 1104733 CA1104733 ком 3.232,29 SAD, Caterpillar
1113 RING GUIDE 1104735 CA1104735 ком 9,49 SAD, Caterpillar
1114 RING 1104736 CA1104736 ком 41,82 SAD, Caterpillar
1115 RING RETAIN 1104737 CA1104737 ком 7,43 SAD, Caterpillar
1116 RING SNAP 1104739 CA1104739 ком 8,52 SAD, Caterpillar
1117 SEAL O RING 1104743 CA1104743 ком 5,88 SAD, Caterpillar
1118 SEAL O RING 1104745 CA1104745 ком 32,56 SAD, Caterpillar
1119 SEAL 1104746 CA1104746 ком 91,78 SAD, Caterpillar
1120 NUT 1104748 CA1104748 ком 0,52 SAD, Caterpillar
1121 PLUG 1104749 CA1104749 ком 2,57 SAD, Caterpillar
1122 SHIM 1104752 CA1104752 ком 95,00 SAD, Caterpillar
1123 BEARING 1104753 CA1104753 ком 113,78 SAD, Caterpillar
1124 GASKET 1104754 CA1104754 ком 169,14 SAD, Caterpillar
1125 RING 1104755 CA1104755 ком 84,35 SAD, Caterpillar
1126 RING 1104756 CA1104756 ком 91,83 SAD, Caterpillar
1127 RING 1104757 CA1104757 ком 105,62 SAD, Caterpillar
1128 RING 1104758 CA1104758 ком 101,43 SAD, Caterpillar
1129 GUIDE 1104759 CA1104759 ком 69,23 SAD, Caterpillar
1130 GEAR-RING 1104802 CA1104802 ком 3.414,66 SAD, Caterpillar
1131 BOLT 1104821 CA1104821 ком 7,23 SAD, Caterpillar
19
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
1132 UPPER A KIT 1105051 CA1105051 ком 1.612,23 SAD, Caterpillar
1133 FRAME A KIT 1105052 CA1105052 ком 742,91 SAD, Caterpillar
1134 KIT COVER BA 1105054 CA2354878 ком 320,31 SAD, Caterpillar
1135 FOAM KIT 1105056 CA1105056 ком 248,03 SAD, Caterpillar
1136 KIT COVER SE 1105058 CA2354879 ком 192,51 SAD, Caterpillar
1137 FOAM KIT 1105059 CA1105059 ком 265,83 SAD, Caterpillar
1138 ARMREST KIT 1105060 CA1105060 ком 193,18 SAD, Caterpillar
1139 ARMREST KIT 1105061 CA1105061 ком 193,18 SAD, Caterpillar
1140 SPRING KIT 1105062 CA1105062 ком 36,38 SAD, Caterpillar
1141 HEIGHT RISER 1105063 CA1105063 ком 654,49 SAD, Caterpillar
1142 LEVER A KIT 1105064 CA1105064 ком 104,25 SAD, Caterpillar
1143 DAMPER KIT 1105065 CA1105065 ком 160,02 SAD, Caterpillar
1144 BUMPSTOP KIT 1105066 CA1105066 ком 55,12 SAD, Caterpillar
1145 HANDLE KIT 1105067 CA1105067 ком 38,55 SAD, Caterpillar
1146 ADJUSTER KIT 1105068 CA1105068 ком 468,18 SAD, Caterpillar
1147 COVER KIT 1105071 CA1105071 ком 426,09 SAD, Caterpillar
1148 SLIDERAIL KI 1105072 CA1105072 ком 568,34 SAD, Caterpillar
1149 SUSPENSION A 1105073 CA1105073 ком 1.881,03 SAD, Caterpillar
1150 BRG KIT SUSP 1105074 CA1105074 ком 157,05 SAD, Caterpillar
1151 CUSHION A 1105429 CA1105429 ком 482,06 SAD, Caterpillar
1152 PLUG 1105525 CA1105525 ком 9,09 SAD, Caterpillar
1153 TUBE A 1105960 CA1105960 ком 1.065,56 SAD, Caterpillar
1154 KNOB 1106109 CA1106109 ком 12,72 SAD, Caterpillar
1155 BRACKET 1106241 CA1106241 ком 153,66 SAD, Caterpillar
1156 MAIN ELEMENT 1106326 CA1106326 ком 43,38 SAD, Caterpillar
1157 ELEMENT 1106331 CA1106331 ком 33,77 SAD, Caterpillar
1158 NIPPLE AS 1106349 CA1106349 ком 40,05 SAD, Caterpillar
1159 PLATE 1106393 CA1106393 ком 19,02 SAD, Caterpillar
1160 SEAL 1106844 CA1106844 ком 11,42 SAD, Caterpillar
1161 PLUG A 1106845 CA1106845 ком 82,71 SAD, Caterpillar
1162 PLUG A 1106846 CA1106846 ком 82,71 SAD, Caterpillar
1163 PLUG A 1106848 CA1106848 ком 125,85 SAD, Caterpillar
1164 BRACKET AS 1106891 CA1106891 ком 623,09 SAD, Caterpillar
1165 BRACKET AS 1106896 CA1106896 ком 625,18 SAD, Caterpillar
1166 BRACKET (RH) 1106897 CA1106897 ком 367,88 SAD, Caterpillar
1167 BRACKET LH 1106898 CA1106898 ком 353,89 SAD, Caterpillar
1168 SPACER 1106923 CA1106923 ком 50,66 SAD, Caterpillar
1169 SUPPORT 1106936 CA1106936 ком 1.367,29 SAD, Caterpillar
1170 BOLT 1106968 CA1106968 ком 31,32 SAD, Caterpillar
1171 COVER 1107000 CA1107000 ком 681,63 SAD, Caterpillar
1172 COVER 1107001 CA1107001 ком 921,58 SAD, Caterpillar
1173 GEAR-PLANET 1107053 CA1107053 ком 465,98 SAD, Caterpillar
1174 RING 1107149 CA1107149 ком 17,21 SAD, Caterpillar
1175 CM SEAL 1107183 CA1107183 ком 1,40 SAD, Caterpillar
1176 BUTTON 1107524 CA1107524 ком 1,77 SAD, Caterpillar
1177 COVER 1107547 CA1107547 ком 800,80 SAD, Caterpillar
1178 AXLE GP-FRON 1107720 CA3399374 ком 63.372,00 SAD, Caterpillar
1179 PIN 1107721 CA1107721 ком 497,91 SAD, Caterpillar
1180 PIN 1107722 CA1107722 ком 453,43 SAD, Caterpillar
1181 SWITCH AS 1107882 CA1107882 ком 77,35 SAD, Caterpillar
1182 SWITCH AS 1107884 CA1107884 ком 88,37 SAD, Caterpillar
1183 KNOB-WIPER 1107885 CA1107885 ком 16,57 SAD, Caterpillar
1184 SWITCH AS-WI 1107886 CA2757741 ком 474,66 SAD, Caterpillar
1185 SWITCH AS-ST 1107887 CA4678535 ком 391,26 SAD, Caterpillar
1186 HANDLE AS-PU 1108152 CA1108152 ком 325,03 SAD, Caterpillar
1187 CAP 1108318 CA1108318 ком 114,51 SAD, Caterpillar
1188 RECEIVER AS 1108319 CA1108319 ком 417,25 SAD, Caterpillar
1189 SPACER 1108330 CA1108330 ком 89,17 SAD, Caterpillar
1190 PEDAL 1108379 CA1108379 ком 622,94 SAD, Caterpillar
1191 PEDAL 1108380 CA1108380 ком 728,60 SAD, Caterpillar
20
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
1192 CAP 1108826 CA1108826 ком 121,71 SAD, Caterpillar
1193 RECEIVER AS 1108827 CA1108827 ком 404,86 SAD, Caterpillar
1194 VALVE 1109734 CA1109734 ком 439,65 SAD, Caterpillar
1195 BOLT 1109851 CA1109851 ком 1,37 SAD, Caterpillar
1196 BODY AS 1110265 CA1110265 ком 2.428,11 SAD, Caterpillar
1197 MANIFOLD AS. 1110275 CA1876571 ком 883,31 SAD, Caterpillar
1198 GEAR 1110329 CA1110329 ком 2.408,03 SAD, Caterpillar
1199 VALVE G 1110336 CA1110336 ком 196,37 SAD, Caterpillar
1200 VALVE G 1110337 CA1110336 ком 196,37 SAD, Caterpillar
1201 LOCKNUT SPL 1110343 CA1110343 ком 0,85 SAD, Caterpillar
1202 PUMP GP-MTRG 1110491 CA2223771 ком 2.052,03 SAD, Caterpillar
1203 STRIKER A 1110687 CA1110687 ком 89,82 SAD, Caterpillar
1204 HANDLE A 1111353 CA1111353 ком 256,18 SAD, Caterpillar
1205 HANDLE A 1111354 CA1111354 ком 250,40 SAD, Caterpillar
1206 LATCH A 1111355 CA1111355 ком 148,12 SAD, Caterpillar
1207 LATCH A 1111356 CA1111356 ком 144,86 SAD, Caterpillar
1208 BRACKET 1111655 CA1111655 ком 51,06 SAD, Caterpillar
1209 IDLER GP 1111729 CA1111729 ком 5.144,92 SAD, Caterpillar
1210 IDLER GP 1111730 CA1111730 ком 5.734,87 SAD, Caterpillar
1211 PLUG A 1112416 CA1112416 ком 17,57 SAD, Caterpillar
1212 VALVE BYP 1112645 CA1112645 ком 104,97 SAD, Caterpillar
1213 FILTER 1112721 CA1112721 ком 1,20 SAD, Caterpillar
1214 BODY 1113200 CA1113200 ком 874,18 SAD, Caterpillar
1215 GUARD A 1113265 CA1113265 ком 11.935,06 SAD, Caterpillar
1216 SPRING 1113780 CA1113780 ком 43,62 SAD, Caterpillar
1217 ANCHOR BOLT 1113781 CA1113781 ком 100,71 SAD, Caterpillar
1218 SUPPORT AS 1113832 CA1113832 ком 1.815,38 SAD, Caterpillar
1219 ELBOW 1113955 CA1113955 ком 393,20 SAD, Caterpillar
1220 ELBOW 1114075 CA1114075 ком 588,08 SAD, Caterpillar
1221 PIN AS 1114334 CA1114334 ком 183,09 SAD, Caterpillar
1222 PIN 1114341 CA1114341 ком 201,26 SAD, Caterpillar
1223 PIN A 1114342 CA1114342 ком 167,86 SAD, Caterpillar
1224 PIN A 1114343 CA1114343 ком 121,82 SAD, Caterpillar
1225 COVER A 1114376 CA1114376 ком 245,94 SAD, Caterpillar
1226 COVER AS 1114482 CA1114482 ком 745,77 SAD, Caterpillar
1227 SCREW 1114627 CA1114627 ком 4,06 SAD, Caterpillar
1228 CLIP 1114719 CA1114719 ком 10,45 SAD, Caterpillar
1229 SWITCH AS 1114760 CA2130677 ком 289,62 SAD, Caterpillar
1230 SWITCH AS 1114783 CA1114783 ком 150,37 SAD, Caterpillar
1231 SWITCH AS 1114784 CA1114784 ком 114,74 SAD, Caterpillar
1232 SWITCH AS 1114799 CA1114799 ком 175,10 SAD, Caterpillar
1233 CLIP 1114836 CA1114836 ком 2,49 SAD, Caterpillar
1234 CLIP 1114837 CA1114837 ком 9,25 SAD, Caterpillar
1235 CLIP 1114838 CA1114838 ком 6,95 SAD, Caterpillar
1236 STRAP 1114839 CA1114839 ком 6,60 SAD, Caterpillar
1237 CABLE 1114846 CA1114846 ком 120,05 SAD, Caterpillar
1238 RELAY 1114871 CA1114871 ком 63,48 SAD, Caterpillar
1239 PLATE A 1114921 CA1114921 ком 207,66 SAD, Caterpillar
1240 SCREW 1115147 CA1115147 ком 3,62 SAD, Caterpillar
1241 VALVE 1115754 CA1115754 ком 156,40 SAD, Caterpillar
1242 RUBBER 1116389 CA1116389 ком 7,95 SAD, Caterpillar
1243 WASHER G. 1116419 CA1116419 ком 381,46 SAD, Caterpillar
1244 CAP-RESERVR 1116420 CA1116420 ком 15,20 SAD, Caterpillar
1245 SEAT GP 1116433 CA1502200 ком 4.396,57 SAD, Caterpillar
1246 SEAT GP 1116458 CA1502201 ком 4.550,66 SAD, Caterpillar
1247 PUMP GP 1116841 CA1116841 ком 9.592,10 SAD, Caterpillar
1248 BODY 1116878 CA1116878 ком 363,66 SAD, Caterpillar
1249 DISC-THRUST 1117077 CA1117077 ком 61,71 SAD, Caterpillar
1250 DRUM 1117085 CA1117085 ком 970,43 SAD, Caterpillar
1251 BRACKET 1117272 CA1117272 ком 967,74 SAD, Caterpillar
21
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
1252 CAP 1117421 CA1117421 ком 8,40 SAD, Caterpillar
1253 HSG AS 1117470 CA1117470 ком 2.825,49 SAD, Caterpillar
1254 ROD 1117758 CA1117758 ком 28,34 SAD, Caterpillar
1255 VALVE G 1117775 CA1117775 ком 724,29 SAD, Caterpillar
1256 GASKET 1117899 CA1117899 ком 2,63 SAD, Caterpillar
1257 PLATE-DRIVE 1117906 CA1117906 ком 277,86 SAD, Caterpillar
1258 SHAFT-PINION 1117966 CA1117966 ком 5.464,00 SAD, Caterpillar
1259 GEAR-BEVEL 1117967 CA1117967 ком 5.739,46 SAD, Caterpillar
1260 SPIDER 1118209 CA1118209 ком 1.905,65 SAD, Caterpillar
1261 BOLT 1118222 CA1118222 ком 4,46 SAD, Caterpillar
1262 SPRING 1118233 CA1118233 ком 14,83 SAD, Caterpillar
1263 SPRING 1118234 CA1118234 ком 15,40 SAD, Caterpillar
1264 BRKT AS 1118314 CA1118314 ком 74,66 SAD, Caterpillar
1265 COVER 1118411 CA1118411 ком 253,69 SAD, Caterpillar
1266 BOLT OIL 1118606 CA1118606 ком 3,42 SAD, Caterpillar
1267 COVER-FRONT 1118642 CA1118642 ком 230,05 SAD, Caterpillar
1268 FILTER 1118738 CA1118738 ком 22,62 SAD, Caterpillar
1269 PIN 1118892 CA1118892 ком 197,00 SAD, Caterpillar
1270 PROTECTOR 1119110 CA1119110 ком 54,88 SAD, Caterpillar
1271 WASHER 1119251 CA1119251 ком 1,29 SAD, Caterpillar
1272 SWITCH AS 1119563 CA1119563 ком 164,75 SAD, Caterpillar
1273 COVER 1119862 CA1119862 ком 133,60 SAD, Caterpillar
1274 GASKET 1119864 CA1119864 ком 15,72 SAD, Caterpillar
1275 GEAR KIT 1119866 CA1119866 ком 1.012,80 SAD, Caterpillar
1276 PISTON SET 1119915 CA1119915 ком 3.187,11 SAD, Caterpillar
1277 VALVE G 1119916 CA1119916 ком 1.042,72 SAD, Caterpillar
1278 VALVE G 1119995 CA1119995 ком 9.831,75 SAD, Caterpillar
1279 PLUG 1119998 CA1119998 ком 29,71 SAD, Caterpillar
1280 PLUG 1119999 CA1119999 ком 55,57 SAD, Caterpillar
1281 PLUG 1120000 CA1120000 ком 27,74 SAD, Caterpillar
1282 BODY 1120001 CA1120001 ком 1.532,26 SAD, Caterpillar
1283 TUBE 1120541 CA1120541 ком 352,85 SAD, Caterpillar
1284 FILM INST 1120545 CA1120545 ком 18,14 SAD, Caterpillar
1285 SUPPORT A 1120557 CA1120557 ком 565,37 SAD, Caterpillar
1286 PLUG 1120759 CA1120759 ком 3,49 SAD, Caterpillar
1287 PLATE AS 1121500 CA1121500 ком 346,40 SAD, Caterpillar
1288 BOLT-HEX 1121533 CA1695792 ком 46,03 SAD, Caterpillar
1289 SEAL-O-RING 1121574 CA1121574 ком 19,90 SAD, Caterpillar
1290 SEAL O RING 1121579 CA1121579 ком 41,55 SAD, Caterpillar
1291 SEAL O RING 1121580 CA1121580 ком 30,98 SAD, Caterpillar
1292 PISTON 1121773 CA1121773 ком 365,46 SAD, Caterpillar
1293 VALVE 1121817 CA1121817 ком 135,12 SAD, Caterpillar
1294 CLAMP 1122014 CA1122014 ком 28,66 SAD, Caterpillar
1295 WASHER 1122091 CA1122091 ком 1,49 SAD, Caterpillar
1296 RING 1122092 CA1122092 ком 48,12 SAD, Caterpillar
1297 SCREW-FLAT H 1122093 CA1797262 ком 5,63 SAD, Caterpillar
1298 SCREW 1122095 CA1122095 ком 3,06 SAD, Caterpillar
1299 BOLT 1122097 CA8T4138 ком 0,45 SAD, Caterpillar
1300 SEAL 1122099 CA1122099 ком 6,71 SAD, Caterpillar
1301 RING 1122105 CA1122105 ком 9,57 SAD, Caterpillar
1302 SPACER 1122107 CA1122107 ком 12,02 SAD, Caterpillar
1303 VALVE GP 1122240 CA1122240 ком 985,55 SAD, Caterpillar
1304 HARNESS AS 1122276 CA1122276 ком 296,63 SAD, Caterpillar
1305 BEARING 1122333 CA1122333 ком 25,74 SAD, Caterpillar
1306 CAP 1122334 CA1122334 ком 1,92 SAD, Caterpillar
1307 GEAR AS 1122356 CA1122356 ком 694,42 SAD, Caterpillar
1308 GEAR AS 1122358 CA1122358 ком 743,23 SAD, Caterpillar
1309 BAFFLE AS 1122625 CA1122625 ком 1.079,46 SAD, Caterpillar
1310 COVER 1122660 CA1122660 ком 243,00 SAD, Caterpillar
1311 CLAMP 1123309 CA1123309 ком 5,38 SAD, Caterpillar
22
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
1312 STRIP 1123462 CA1123462 ком 69,88 SAD, Caterpillar
1313 WASHER 1123502 CA5P1075 ком 1,59 SAD, Caterpillar
1314 SHAFT-INPUT 1123818 CA1123818 ком 3.982,20 SAD, Caterpillar
1315 COVER LH 1124211 CA1124211 ком 595,28 SAD, Caterpillar
1316 SPRING 1124397 CA1124397 ком 21,51 SAD, Caterpillar
1317 SEAL 1124497 CA1124497 ком 61,35 SAD, Caterpillar
1318 PIN-SPRING 1124511 CA1124511 ком 3,02 SAD, Caterpillar
1319 TUBE AS 1124608 CA1124608 ком 3.801,36 SAD, Caterpillar
1320 SCREW 1124629 CA1124629 ком 18,94 SAD, Caterpillar
1321 SCREW 1124630 CA1124630 ком 42,58 SAD, Caterpillar
1322 O-RING 1124717 CA1124717 ком 6,03 SAD, Caterpillar
1323 SEAL-O-RING 1124718 CA6V5586 ком 1,62 SAD, Caterpillar
1324 HANDLE 1124740 CA1124740 ком 335,71 SAD, Caterpillar
1325 COVER 1124757 CA1124757 ком 126,92 SAD, Caterpillar
1326 MUFFLER AS 1125090 CA1125090 ком 845,63 SAD, Caterpillar
1327 SEAL 1125282 CA1125282 ком 5,98 SAD, Caterpillar
1328 LATCH A 1125345 CA1125345 ком 146,18 SAD, Caterpillar
1329 PLATE AS 1125364 CA1125364 ком 591,69 SAD, Caterpillar
1330 TANK AS 1125371 CA1125371 ком 1.210,98 SAD, Caterpillar
1331 BEZEL LH 1125420 CA1125420 ком 121,18 SAD, Caterpillar
1332 STRIP 1125421 CA1125421 ком 32,37 SAD, Caterpillar
1333 ROD 1125555 CA1125555 ком 78,72 SAD, Caterpillar
1334 FILM 1125574 CA1125574 ком 49,02 SAD, Caterpillar
1335 SHAFT-PLANET 1125585 CA1125585 ком 251,57 SAD, Caterpillar
1336 SOLENOID AS 1125874 CA1125874 ком 1.835,42 SAD, Caterpillar
1337 RAIL A 1126087 CA1126087 ком 3.372,57 SAD, Caterpillar
1338 ACTUATOR 1126166 CA1126166 ком 24,60 SAD, Caterpillar
1339 ACTUATOR 1126170 CA1126170 ком 24,60 SAD, Caterpillar
1340 SWITCH A 1126174 CA1126174 ком 168,42 SAD, Caterpillar
1341 SWITCH AS 1126175 CA1126175 ком 61,15 SAD, Caterpillar
1342 LEVER 1127047 CA1127047 ком 79,05 SAD, Caterpillar
1343 LEVER 1127048 CA1127048 ком 79,05 SAD, Caterpillar
1344 SHAFT 1127309 CA1127309 ком 392,96 SAD, Caterpillar
1345 FILTER 1127448 CA1127448 ком 57,56 SAD, Caterpillar
1346 CARRIER 1128041 CA1128041 ком 5.466,57 SAD, Caterpillar
1347 HARNESS AS 1128111 CA1128111 ком 414,40 SAD, Caterpillar
1348 BOX AS 1128115 CA1128115 ком 273,23 SAD, Caterpillar
1349 CONTROL AS 1128117 CA1128117 ком 1.441,20 SAD, Caterpillar
1350 FILM 1128118 CA1128118 ком 24,92 SAD, Caterpillar
1351 SPIDER AS 1128119 CA1128119 ком 5.335,54 SAD, Caterpillar
1352 GEAR 1128120 CA1128120 ком 1.887,75 SAD, Caterpillar
1353 INSULATOR 1128242 CA1128242 ком 13,95 SAD, Caterpillar
1354 SCREW 1128728 CA1128728 ком 5,98 SAD, Caterpillar
1355 CLUTCH AS 1128990 CA1128990 ком 2.810,26 SAD, Caterpillar
1356 STUD WELD 1129073 CA1129073 ком 6,18 SAD, Caterpillar
1357 FILM 1129095 CA1129095 ком 21,68 SAD, Caterpillar
1358 CORP SEAT 1129104 CA3028814 ком 8.653,73 SAD, Caterpillar
1359 CORP SEAT 1129105 CA3028813 ком 9.864,13 SAD, Caterpillar
1360 BOOT 1129164 CA1129164 ком 37,35 SAD, Caterpillar
1361 PLATE THRUST 1129217 CA1129217 ком 92,98 SAD, Caterpillar
1362 TRIM RH 1129303 CA1129303 ком 240,55 SAD, Caterpillar
1363 TRIM 1129304 CA1129304 ком 240,55 SAD, Caterpillar
1364 TRIM 1129305 CA1129305 ком 145,58 SAD, Caterpillar
1365 HOSE 1129313 CA1129313 ком 123,91 SAD, Caterpillar
1366 BOLT 1129319 CA1129319 ком 4,98 SAD, Caterpillar
1367 SPRING 1129555 CA1129555 ком 16,77 SAD, Caterpillar
1368 PIN 1129629 CA1129629 ком 323,94 SAD, Caterpillar
1369 WHEEL 1129705 CA1129705 ком 708,25 SAD, Caterpillar
1370 COVER-BACK 1129707 CA1129707 ком 63,40 SAD, Caterpillar
1371 LEVER 1129715 CA1129715 ком 22,35 SAD, Caterpillar
23
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
1372 LEVER 1129716 CA1129716 ком 390,11 SAD, Caterpillar
1373 VALVE-VACUAT 1129717 CA1129717 ком 22,72 SAD, Caterpillar
1374 VALVE GP 1129764 CA1129764 ком 475,71 SAD, Caterpillar
1375 SEAL KIT 1129861 CA1129861 ком 110,40 SAD, Caterpillar
1376 BRACKET-RH 1130005 CA1130005 ком 5.001,99 SAD, Caterpillar
1377 BRACKET 1130006 CA1130006 ком 5.001,99 SAD, Caterpillar
1378 SEAL-O-RING 1130308 CA1130308 ком 3,83 SAD, Caterpillar
1379 RECEPTACLE A 1130580 CA1130580 ком 132,80 SAD, Caterpillar
1380 FILM 10W 30 1130659 CA1067408 ком 19,82 SAD, Caterpillar
1381 FILM 10W 30 1130660 CA1067408 ком 19,82 SAD, Caterpillar
1382 FILM 10W 30 1130661 CA1067408 ком 19,82 SAD, Caterpillar
1383 FILM ENG OIL 1130662 CA1130662 ком 23,03 SAD, Caterpillar
1384 FILM 10W 30 1130663 CA1067408 ком 19,82 SAD, Caterpillar
1385 FILM 10W 30 1130664 CA1067408 ком 19,82 SAD, Caterpillar
1386 FILM 10W 30 1130665 CA1067408 ком 19,82 SAD, Caterpillar
1387 FILM 10W 30 1130666 CA1067408 ком 19,82 SAD, Caterpillar
1388 FILM 10W 30 1130668 CA1067408 ком 19,82 SAD, Caterpillar
1389 FILM 10W 30 1130670 CA1067408 ком 19,82 SAD, Caterpillar
1390 FLANGE 1131147 CA1131147 ком 1.934,15 SAD, Caterpillar
1391 SHAFT A 1131149 CA1131149 ком 1.146,65 SAD, Caterpillar
1392 SHAFT AS 1131150 CA1131150 ком 203,00 SAD, Caterpillar
1393 BAFFLE A 1131216 CA1131216 ком 103,57 SAD, Caterpillar
1394 BRACKET A 1131346 CA1131346 ком 585,18 SAD, Caterpillar
1395 O RING 1131505 CA1131505 ком 1,45 SAD, Caterpillar
1396 GUARD AS-LH 1131764 CA1131764 ком 2.968,14 SAD, Caterpillar
1397 GUARD AS-RH 1131765 CA1131765 ком 2.474,06 SAD, Caterpillar
1398 PLATE AS 1131830 CA1131830 ком 1.195,38 SAD, Caterpillar
1399 HOUSING-CLUT 1131832 CA1131832 ком 2.989,82 SAD, Caterpillar
1400 ELBOW 1131921 CA1131921 ком 140,75 SAD, Caterpillar
1401 BOLT 1132001 CA1132001 ком 6,51 SAD, Caterpillar
1402 BOLT 1132003 CA1132003 ком 12,02 SAD, Caterpillar
1403 SEAL-O-RING 1132073 CA1132073 ком 16,48 SAD, Caterpillar
1404 BEARING-SLEE 1132476 CA2613120 ком 50,94 SAD, Caterpillar
1405 WINDOW GP 1132512 CA2165384 ком 1.027,25 SAD, Caterpillar
1406 WINDOW GP 1132513 CA2165204 ком 786,57 SAD, Caterpillar
1407 PIN SPRING 1132532 CA1178683 ком 3,02 SAD, Caterpillar
1408 KNOB AS 1133453 CA1859208 ком 36,23 SAD, Caterpillar
1409 PANEL 1134014 CA1134014 ком 170,83 SAD, Caterpillar
1410 COVER 1134016 CA1134016 ком 26,15 SAD, Caterpillar
1411 ARMREST G-LH 1134240 CA1134242 ком 778,41 SAD, Caterpillar
1412 ARMREST G-LH 1134242 CA1134242 ком 768,92 SAD, Caterpillar
1413 ARMREST G-RH 1134243 CA1134245 ком 784,60 SAD, Caterpillar
1414 ARMREST G-RH 1134245 CA1134245 ком 775,01 SAD, Caterpillar
1415 GLASS 1134253 CA1134253 ком 317,02 SAD, Caterpillar
1416 GLASS 1134409 CA1134409 ком 317,02 SAD, Caterpillar
1417 SCREW-TORX 1134420 CA2160029 ком 3,17 SAD, Caterpillar
1418 PULLEY-ALT 1134457 CA1134457 ком 324,22 SAD, Caterpillar
1419 FRAME A 1134459 CA1134459 ком 349,83 SAD, Caterpillar
1420 ROTOR AS 1134460 CA1134460 ком 335,83 SAD, Caterpillar
1421 FRAME A 1134461 CA1134461 ком 72,57 SAD, Caterpillar
1422 REGULATOR A 1134462 CA1134462 ком 416,89 SAD, Caterpillar
1423 RECTIFIER A 1134463 CA1134463 ком 202,31 SAD, Caterpillar
1424 COVER-ALT 1134464 CA1134464 ком 33,85 SAD, Caterpillar
1425 BEARING KT 1134465 CA1134465 ком 253,86 SAD, Caterpillar
1426 BRUSH KIT 1134466 CA1134466 ком 547,88 SAD, Caterpillar
1427 TERMINAL KT 1134467 CA1134467 ком 5,06 SAD, Caterpillar
1428 HARDWARE KT 1134468 CA1134468 ком 3,17 SAD, Caterpillar
1429 BUSHING 1134469 CA1134469 ком 2,62 SAD, Caterpillar
1430 BUSHING 1134470 CA1134470 ком 64,45 SAD, Caterpillar
1431 GROMMET 1134659 CA1134659 ком 20,14 SAD, Caterpillar
24
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
1432 PIN - G.E.T. 1134708 CA1134708 ком 51,21 SAD, Caterpillar
1433 RETAINER AS 1134709 CA1134709 ком 49,17 SAD, Caterpillar
1434 SLEEVE 1134953 CA1134953 ком 95,49 SAD, Caterpillar
1435 SERVICE KIT 1135048 CA1135048 ком 168,96 SAD, Caterpillar
1436 TUBE A 1135049 CA1135049 ком 81,46 SAD, Caterpillar
1437 CYLINDER GP 1135264 CA1135264 ком 7.624,04 SAD, Caterpillar
1438 SEAL 1135304 CA1135304 ком 49,23 SAD, Caterpillar
1439 SUSPENSION G 1135800 CA1135800 ком 2.888,87 SAD, Caterpillar
1440 SUSPENSION G 1135804 CA1135800 ком 3.367,90 SAD, Caterpillar
1441 KEY 1135805 CA1135805 ком 26,82 SAD, Caterpillar
1442 ROD 1135806 CA1135806 ком 127,65 SAD, Caterpillar
1443 KNOB 1135807 CA1135807 ком 19,06 SAD, Caterpillar
1444 HOUSING G 1135808 CA1135808 ком 2.007,61 SAD, Caterpillar
1445 PAN A-SEAT 1135809 CA1135809 ком 443,63 SAD, Caterpillar
1446 SEAL 1135950 CA1135950 ком 198,71 SAD, Caterpillar
1447 NUT 1135984 CA1135984 ком 28,66 SAD, Caterpillar
1448 FLANGE 1135988 CA1135988 ком 2.065,78 SAD, Caterpillar
1449 ANGLE 1136033 CA1136033 ком 254,98 SAD, Caterpillar
1450 STRIP 1136363 CA1136363 ком 41,12 SAD, Caterpillar
1451 BAFFLE AS 1136364 CA1136364 ком 112,82 SAD, Caterpillar
1452 HOSE 1136402 CA1437899 ком 13,55 SAD, Caterpillar
1453 FITTING-WPR 1136928 CA1136928 ком 9,89 SAD, Caterpillar
1454 WASHER 1137089 CA1137089 ком 0,60 SAD, Caterpillar
1455 SHIELD AS TP 1137335 CA1137335 ком 941,92 SAD, Caterpillar
1456 SHIELD AS TP 1137336 CA1137336 ком 975,17 SAD, Caterpillar
1457 BLOCK 1137432 CA1137432 ком 1.088,40 SAD, Caterpillar
1458 FILM 1137634 CA1137634 ком 14,11 SAD, Caterpillar
1459 PEDAL 1137752 CA1137752 ком 392,28 SAD, Caterpillar
1460 ROD 1138113 CA1138113 ком 24,37 SAD, Caterpillar
1461 BOLT 1138129 CA1138129 ком 1,37 SAD, Caterpillar
1462 ARM 1138218 CA1138218 ком 158,52 SAD, Caterpillar
1463 SCREW 1138277 CA1138277 ком 1,40 SAD, Caterpillar
1464 ROD 1138457 CA1138457 ком 129,18 SAD, Caterpillar
1465 FUSE 1138490 CA1138490 ком 2,34 SAD, Caterpillar
1466 FUSE 1138491 CA1138491 ком 2,34 SAD, Caterpillar
1467 BLADE AS 1138931 CA1138931 ком 40.704,79 SAD, Caterpillar
1468 PIN AS.-PIST 1138999 CA1979251 ком 137,86 SAD, Caterpillar
1469 RING-PISTON- 1139011 CA1979341 ком 57,82 SAD, Caterpillar
1470 ROD 1139016 CA1139016 ком 840,49 SAD, Caterpillar
1471 BOLT 1139232 CA1139232 ком 13,91 SAD, Caterpillar
1472 FLAP 1139497 CA1139497 ком 188,88 SAD, Caterpillar
1473 HOSE 1139533 CA1139533 ком 14,20 SAD, Caterpillar
1474 CORE AS RAD 1139539 CA1139539 ком 1.234,74 SAD, Caterpillar
1475 TUBE A.-BAFF 1139556 CA1139556 ком 2.362,82 SAD, Caterpillar
1476 GASKET 1139558 CA1139558 ком 11,51 SAD, Caterpillar
1477 ADAPTER 1139604 CA1139604 ком 1.026,03 SAD, Caterpillar
1478 ADAPTER - RH 1139605 CA1139605 ком 1.026,03 SAD, Caterpillar
1479 ADAPTER LH 1139606 CA1139606 ком 1.026,03 SAD, Caterpillar
1480 PIN G E T 1139608 CA1139608 ком 44,15 SAD, Caterpillar
1481 RETAINER AS 1139609 CA1139609 ком 33,47 SAD, Caterpillar
1482 PLATE-INST 1140061 CA1140061 ком 11,74 SAD, Caterpillar
1483 PIN G E T 1140358 CA1140358 ком 11,02 SAD, Caterpillar
1484 RETAINER AS 1140359 CA1140359 ком 19,14 SAD, Caterpillar
1485 PLATE AS-RH 1140399 CA1140399 ком 157,80 SAD, Caterpillar
1486 PLATE AS-LH 1140401 CA1140401 ком 156,43 SAD, Caterpillar
1487 SWITCH AS 1140421 CA1140421 ком 276,85 SAD, Caterpillar
1488 VALVE G 1140550 CA1140550 ком 678,46 SAD, Caterpillar
1489 NUT A 1140623 CA1140623 ком 1,45 SAD, Caterpillar
1490 VALVE GP 1140648 CA0875087 ком 2.694,66 SAD, Caterpillar
1491 VALVE G 1140649 CA1140649 ком 1.352,54 SAD, Caterpillar
25
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
1492 BRG SLEEVE 1140763 CA1140763 ком 410,07 SAD, Caterpillar
1493 TILT KT-BACK 1141067 CA1141067 ком 73,02 SAD, Caterpillar
1494 TILT KT-SEAT 1141068 CA1141068 ком 93,52 SAD, Caterpillar
1495 ROD KT 1141069 CA1141069 ком 86,77 SAD, Caterpillar
1496 BRACKET 1141070 CA1141070 ком 96,05 SAD, Caterpillar
1497 KNOB-SEAT 1141081 CA1141081 ком 49,77 SAD, Caterpillar
1498 KNOB-SLIDE 1141082 CA1141082 ком 49,77 SAD, Caterpillar
1499 KNOB-BACK 1141083 CA1141083 ком 49,77 SAD, Caterpillar
1500 SEAT GP 1141183 CA1141183 ком 2.165,85 SAD, Caterpillar
1501 CORP SEAT 1141185 CA3028813 ком 9.864,13 SAD, Caterpillar
1502 VALVE GP-PRE 1141266 CA2528038 ком 190,69 SAD, Caterpillar
1503 VALVE GP 1141267 CA1141267 ком 454,08 SAD, Caterpillar
1504 VALVE GP 1141268 CA1141268 ком 323,52 SAD, Caterpillar
1505 RING 1141322 CA1141322 ком 16,53 SAD, Caterpillar
1506 PIN 1141541 CA1141541 ком 40,97 SAD, Caterpillar
1507 BASE-FILTER 1141807 CA1141807 ком 1.375,26 SAD, Caterpillar
1508 GUARD AS 1142031 CA1912394 ком 1.483,05 SAD, Caterpillar
1509 GUARD AS. 1142032 CA2289598 ком 920,02 SAD, Caterpillar
1510 GUARD AS. 1142033 CA2289599 ком 920,02 SAD, Caterpillar
1511 GUARD AS 1142368 CA1142368 ком 425,77 SAD, Caterpillar
1512 SUPPORT A 1142435 CA1142435 ком 1.468,74 SAD, Caterpillar
1513 SEAL-O-RING 1142687 CA1142687 ком 12,22 SAD, Caterpillar
1514 PULLEY ALT 1142863 CA1142863 ком 305,92 SAD, Caterpillar
1515 ROTOR A ALT 1142866 CA1142866 ком 888,69 SAD, Caterpillar
1516 FRAME ALT 1142867 CA1142867 ком 167,66 SAD, Caterpillar
1517 REG A ALT 1142868 CA1142868 ком 549,68 SAD, Caterpillar
1518 RECTIFIER A 1142869 CA1142869 ком 442,62 SAD, Caterpillar
1519 HOLDER A 1142870 CA1142870 ком 60,58 SAD, Caterpillar
1520 BUSHING ALT 1142872 CA1142872 ком 8,65 SAD, Caterpillar
1521 BRG KIT ALT 1142873 CA1142873 ком 50,22 SAD, Caterpillar
1522 HDWE KIT 1142874 CA1142874 ком 16,45 SAD, Caterpillar
1523 HDWE KIT 1142875 CA1142875 ком 8,68 SAD, Caterpillar
1524 SCREW 1143350 CA1143350 ком 5,75 SAD, Caterpillar
1525 SEAL 1143361 CA1143361 ком 11,79 SAD, Caterpillar
1526 SEAL 1143466 CA1143466 ком 39,08 SAD, Caterpillar
1527 SEAL 1143467 CA1143467 ком 39,08 SAD, Caterpillar
1528 SEAL 1143468 CA1143468 ком 99,63 SAD, Caterpillar
1529 VALVE AS 1143469 CA3144018 ком 68,83 SAD, Caterpillar
1530 PIN A 1143836 CA1143836 ком 154,91 SAD, Caterpillar
1531 SEAL KIT 1143929 CA1143929 ком 146,78 SAD, Caterpillar
1532 TAB 1143938 CA1143938 ком 38,48 SAD, Caterpillar
1533 LEVER A 1143948 CA1143948 ком 246,42 SAD, Caterpillar
1534 LOCK A 1143949 CA1143949 ком 123,23 SAD, Caterpillar
1535 COVER A 1144208 CA1144208 ком 308,22 SAD, Caterpillar
1536 FILM-WARNING 1144285 CA1144285 ком 11,09 SAD, Caterpillar
1537 SEAL-O-RING 1144427 CA1144427 ком 6,47 SAD, Caterpillar
1538 BOLT 1144698 CA9L7494 ком 9,72 SAD, Caterpillar
1539 PLATE 1144751 CA1144751 ком 356,91 SAD, Caterpillar
1540 CYLINDER A 1144776 CA1144776 ком 4.411,95 SAD, Caterpillar
1541 ROD AS 1144781 CA3457209 ком 3.012,57 SAD, Caterpillar
1542 VALVE AS 1145132 CA1145132 ком 209,35 SAD, Caterpillar
1543 ADJUSTER 1145157 CA1145157 ком 0,28 SAD, Caterpillar
1544 CAP 1145180 CA1145180 ком 157,68 SAD, Caterpillar
1545 SPACER 1145190 CA1145190 ком 208,18 SAD, Caterpillar
1546 FILM-VHP 1145224 CA1145224 ком 33,09 SAD, Caterpillar
1547 COVER A 1145309 CA1145309 ком 68,26 SAD, Caterpillar
1548 COVER A 1145312 CA1145312 ком 48,45 SAD, Caterpillar
1549 PLUG 1145326 CA1145326 ком 34,54 SAD, Caterpillar
1550 BALL 1145332 CA1145332 ком 8,00 SAD, Caterpillar
1551 SWITCH AS 1145333 CA1145333 ком 240,41 SAD, Caterpillar
26
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
1552 BALL 1145339 CA1145339 ком 2,45 SAD, Caterpillar
1553 PLUG 1145347 CA1145347 ком 32,92 SAD, Caterpillar
1554 SPRING 1145349 CA1145349 ком 43,83 SAD, Caterpillar
1555 MANIFOLD A 1145386 CA1145386 ком 1.336,94 SAD, Caterpillar
1556 FILM 1145988 CA1145988 ком 16,32 SAD, Caterpillar
1557 ELBOW 1146051 CA1146051 ком 796,58 SAD, Caterpillar
1558 FILM 1146058 CA1146058 ком 26,77 SAD, Caterpillar
1559 SPRING 1146458 CA1146458 ком 22,75 SAD, Caterpillar
1560 FILM SEAL AI 1146461 CA1146461 ком 27,86 SAD, Caterpillar
1561 HOUSING 1146463 CA1146463 ком 447,68 SAD, Caterpillar
1562 RETAINER 1146635 CA1146635 ком 35,38 SAD, Caterpillar
1563 HEAD 1148135 CA1148135 ком 961,43 SAD, Caterpillar
1564 BREATHER AIR 1148234 CA1148234 ком 22,88 SAD, Caterpillar
1565 COVER 1148684 CA1148684 ком 238,06 SAD, Caterpillar
1566 CM SLEEVE 1148843 CA1148843 ком 1,20 SAD, Caterpillar
1567 BODY 1149106 CA1149106 ком 709,14 SAD, Caterpillar
1568 ADAPTER 1149110 CA1149110 ком 771,89 SAD, Caterpillar
1569 HOLDER-CUP 1149125 CA1149125 ком 5,11 SAD, Caterpillar
1570 SEAL 1149190 CA1149190 ком 3,38 SAD, Caterpillar
1571 COUPLING 1149222 CA1149222 ком 183,34 SAD, Caterpillar
1572 SPACER 1149224 CA1149224 ком 36,06 SAD, Caterpillar
1573 BRACKET AS 1149252 CA1149252 ком 608,26 SAD, Caterpillar
1574 BRACKET A 1149253 CA1149253 ком 438,20 SAD, Caterpillar
1575 MANIFOLD-TUR 1149272 CA2149598 ком 2.535,10 SAD, Caterpillar
1576 SWITCH AS 1149281 CA1149281 ком 164,75 SAD, Caterpillar
1577 LINING A 1149297 CA1149297 ком 416,10 SAD, Caterpillar
1578 LINING A 1149299 CA1149299 ком 413,30 SAD, Caterpillar
1579 COVER 1149303 CA1149303 ком 314,00 SAD, Caterpillar
1580 SEAL KIT 1149305 CA1149305 ком 366,91 SAD, Caterpillar
1581 PISTON 1149306 CA1149306 ком 279,26 SAD, Caterpillar
1582 GUARD AS 1149363 CA1149363 ком 653,62 SAD, Caterpillar
1583 WASHER 1149491 CA1149491 ком 15,12 SAD, Caterpillar
1584 GEAR ST INT 1149981 CA1149981 ком 69,28 SAD, Caterpillar
1585 CLUTCH KIT 1149990 CA1149990 ком 290,88 SAD, Caterpillar
1586 MOTOR 1150001 CA1150001 ком 744,23 SAD, Caterpillar
1587 COVER 1150214 CA1150214 ком 269,62 SAD, Caterpillar
1588 C0VER 1150235 CA1150235 ком 269,62 SAD, Caterpillar
1589 SPOOL 1150482 CA1150482 ком 379,62 SAD, Caterpillar
1590 BRKT 1150617 CA1150617 ком 64,29 SAD, Caterpillar
1591 CONDITIONER 1150627 CA3611288 ком 5.956,54 SAD, Caterpillar
1592 GUARD 1150635 CA1150635 ком 284,17 SAD, Caterpillar
1593 VALVE G-CONT 1151007 CA1151007 ком 2.030,88 SAD, Caterpillar
1594 BRACKET AS-R 1151024 CA1151024 ком 748,42 SAD, Caterpillar
1595 BRACKET AS-L 1151025 CA1151025 ком 710,11 SAD, Caterpillar
1596 BRACKET 1151027 CA1151027 ком 348,46 SAD, Caterpillar
1597 SPRING AS GA 1151624 CA1151624 ком 205,62 SAD, Caterpillar
1598 LAMP 1151748 CA1151748 ком 2,14 SAD, Caterpillar
1599 LINER-RH 1151961 CA1151961 ком 355,25 SAD, Caterpillar
1600 SHAFT 1152014 CA1152014 ком 393,29 SAD, Caterpillar
1601 SPRING 1152247 CA1152247 ком 26,34 SAD, Caterpillar
1602 BATTERY 1152422 CA1152422 ком 446,88 SAD, Caterpillar
1603 PIN A 1152670 CA1152670 ком 2.502,92 SAD, Caterpillar
1604 BOLT 1152748 CA1152748 ком 43,94 SAD, Caterpillar
1605 PIN A 1152955 CA1152955 ком 627,57 SAD, Caterpillar
1606 PIN 1152958 CA1152958 ком 1.718,72 SAD, Caterpillar
1607 BEARING 1152972 CA1152972 ком 71,49 SAD, Caterpillar
1608 BOLT 1152973 CA1152973 ком 60,33 SAD, Caterpillar
1609 MANIFOLD 1152989 CA1152989 ком 1.189,31 SAD, Caterpillar
1610 TUBE AS 1153003 CA1153003 ком 252,92 SAD, Caterpillar
1611 CABLE A 1153030 CA1153030 ком 371,14 SAD, Caterpillar
27
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
1612 CLIP A 1153069 CA1153069 ком 48,12 SAD, Caterpillar
1613 CLIP AS-CON 1153070 CA1153070 ком 40,20 SAD, Caterpillar
1614 CLIP A 1153072 CA1153072 ком 36,98 SAD, Caterpillar
1615 CLIP A 1153073 CA1153073 ком 39,45 SAD, Caterpillar
1616 CAP 1153183 CA1153183 ком 316,05 SAD, Caterpillar
1617 CAP-LOWER 1153184 CA1153184 ком 432,52 SAD, Caterpillar
1618 SHIM-PACK 1153185 CA1153185 ком 53,31 SAD, Caterpillar
1619 BOLT 1153407 CA1153407 ком 16,08 SAD, Caterpillar
1620 SPRING 1153514 CA1153514 ком 21,26 SAD, Caterpillar
1621 ADAPTER 1153598 CA1153598 ком 241,51 SAD, Caterpillar
1622 PLATE 1154371 CA1154371 ком 166,22 SAD, Caterpillar
1623 CORE A 1154517 CA1154517 ком 5.157,66 SAD, Caterpillar
1624 BUSHING 1154968 CA1154968 ком 27,78 SAD, Caterpillar
1625 PISTON 1155568 CA1155568 ком 1.146,00 SAD, Caterpillar
1626 GEAR-RING 1155570 CA1155570 ком 1.426,68 SAD, Caterpillar
1627 PLATE-CLUTCH 1155571 CA1155571 ком 493,55 SAD, Caterpillar
1628 PLATE-CLUTCH 1155572 CA1155572 ком 504,68 SAD, Caterpillar
1629 SCREEN AS 1155637 CA1155637 ком 396,77 SAD, Caterpillar
1630 LAMP AS 1155774 CA1155774 ком 120,74 SAD, Caterpillar
1631 HOUSING-PLUG 1155776 CA1155776 ком 84,55 SAD, Caterpillar
1632 HARNESS A 1155777 CA1155777 ком 297,92 SAD, Caterpillar
1633 PLATE-INFO 1155852 CA1210182 ком 59,06 SAD, Caterpillar
1634 WASHER 1156433 CA1156433 ком 11,49 SAD, Caterpillar
1635 SPACER 1156469 CA1156469 ком 89,82 SAD, Caterpillar
1636 GLASS 1156806 CA1156806 ком 168,49 SAD, Caterpillar
1637 PAN OIL 1156914 CA1156914 ком 3.271,89 SAD, Caterpillar
1638 HOSE 1156948 CA1156948 ком 137,54 SAD, Caterpillar
1639 BOLT 1157087 CA1157087 ком 0,85 SAD, Caterpillar
1640 STRIP 1157441 CA1157441 ком 146,38 SAD, Caterpillar
1641 IMPELLER 1157783 CA1157783 ком 4.038,91 SAD, Caterpillar
1642 SPLICE 1158109 CA1158109 ком 6,51 SAD, Caterpillar
1643 SEAL 1158193 CA1158193 ком 85,29 SAD, Caterpillar
1644 COUPLING-PRM 1158215 CA1158215 ком 255,87 SAD, Caterpillar
1645 TUBE A 1158426 CA1158426 ком 169,54 SAD, Caterpillar
1646 TUBE A 1158430 CA1158430 ком 133,48 SAD, Caterpillar
1647 BRACKET A 1158434 CA1158434 ком 382,68 SAD, Caterpillar
1648 MANIFOLD 1158447 CA1158447 ком 744,75 SAD, Caterpillar
1649 GUARD 1158645 CA1158645 ком 87,57 SAD, Caterpillar
1650 KNOB 1159345 CA1159345 ком 32,77 SAD, Caterpillar
1651 BAFFLE AS 1159360 CA1159360 ком 1.103,23 SAD, Caterpillar
1652 SHAFT AS.-LI 1159391 CA2459129 ком 210,15 SAD, Caterpillar
1653 ARM ROCKER 1159398 CA1159398 ком 186,28 SAD, Caterpillar
1654 ARM ROCKER 1159399 CA1159399 ком 125,60 SAD, Caterpillar
1655 ARM INJ RDK 1159400 CA1159400 ком 292,05 SAD, Caterpillar
1656 SHAFT ROCKER 1159403 CA1159403 ком 312,55 SAD, Caterpillar
1657 GEAR 1159424 CA1159424 ком 530,06 SAD, Caterpillar
1658 RING-BACKUP 1159864 CA1159864 ком 2,09 SAD, Caterpillar
1659 RING-BACKUP 1159865 CA1159865 ком 2,14 SAD, Caterpillar
1660 ADAPTER A 1159890 CA1159890 ком 465,14 SAD, Caterpillar
1661 COVER LH 1159923 CA1159923 ком 69,68 SAD, Caterpillar
1662 RETAINER 1159976 CA1159976 ком 75,34 SAD, Caterpillar
1663 PLUG A 1159978 CA1159978 ком 38,11 SAD, Caterpillar
1664 SPRING 1160014 CA1160014 ком 27,71 SAD, Caterpillar
1665 CABLE AS 1160080 CA1160080 ком 110,32 SAD, Caterpillar
1666 STRAP-CABLE 1160082 CA1160082 ком 0,57 SAD, Caterpillar
1667 SWITCH A 1160095 CA1160095 ком 220,80 SAD, Caterpillar
1668 HARNESS A 1160096 CA1160096 ком 20,74 SAD, Caterpillar
1669 SWITCH A 1160097 CA1160097 ком 220,80 SAD, Caterpillar
1670 HARNESS A 1160098 CA1160098 ком 21,98 SAD, Caterpillar
1671 HSG-PLUG 1160126 CA1160126 ком 19,62 SAD, Caterpillar
28
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
1672 SEAL 1160128 CA1160128 ком 7,95 SAD, Caterpillar
1673 CONNECTOR 1160173 CA1160173 ком 8,77 SAD, Caterpillar
1674 TERMINAL 1160174 CA1160174 ком 0,85 SAD, Caterpillar
1675 BRACKET AS 1160229 CA1160229 ком 299,97 SAD, Caterpillar
1676 FILM 1160434 CA1160434 ком 20,78 SAD, Caterpillar
1677 TUBE AS 1160766 CA1160766 ком 1.255,85 SAD, Caterpillar
1678 BEARING-ROD 1161089 CA2920484 ком 110,95 SAD, Caterpillar
1679 SLEEVE 1161102 CA1161102 ком 40,85 SAD, Caterpillar
1680 PLATE-THRUST 1161107 CA2463144 ком 122,54 SAD, Caterpillar
1681 BEARING - MA 1161108 CA2110587 ком 182,12 SAD, Caterpillar
1682 BEARING - MA 1161109 CA2110588 ком 182,12 SAD, Caterpillar
1683 FILM-INSTR 1161523 CA1161523 ком 14,75 SAD, Caterpillar
1684 FILM 1161524 CA1161524 ком 29,51 SAD, Caterpillar
1685 COVER 1161946 CA1161946 ком 95,29 SAD, Caterpillar
1686 PLATE A 1161964 CA1161964 ком 4.862,85 SAD, Caterpillar
1687 BODY AS 1161979 CA1161979 ком 2.517,37 SAD, Caterpillar
1688 PUMP GP 1161980 CA1161980 ком 3.688,14 SAD, Caterpillar
1689 PIPE AS 1162137 CA1162137 ком 1.649,57 SAD, Caterpillar
1690 SUSP GP-PED 1162836 CA2238456 ком 24.703,09 SAD, Caterpillar
1691 HEAD - PED 1163093 CA2236476 ком 2.057,98 SAD, Caterpillar
1692 SUPPORT 1163150 CA1163150 ком 87,60 SAD, Caterpillar
1693 VALVE G 1163420 CA1163420 ком 3.814,38 SAD, Caterpillar
1694 PLUG 1163500 CA1163500 ком 28,34 SAD, Caterpillar
1695 SPRING 1163503 CA1163503 ком 25,89 SAD, Caterpillar
1696 ORIFICE 1163504 CA1163504 ком 5,31 SAD, Caterpillar
1697 SPRING 1163505 CA1163505 ком 113,14 SAD, Caterpillar
1698 PLUG 1163508 CA1163508 ком 24,12 SAD, Caterpillar
1699 SEAT 1163509 CA1163509 ком 1,77 SAD, Caterpillar
1700 PLUG 1163510 CA1163510 ком 30,83 SAD, Caterpillar
1701 LOCKNUT 1163513 CA1163513 ком 1.246,88 SAD, Caterpillar
1702 LOCKNUT 1163516 CA1163516 ком 1.707,03 SAD, Caterpillar
1703 STOP 1163518 CA3838638 ком 524,28 SAD, Caterpillar
1704 RING SEAL 1163519 CA1163519 ком 54,35 SAD, Caterpillar
1705 DRIVE-SCREW 1163522 CA1163522 ком 5,31 SAD, Caterpillar
1706 PLATE 1163576 CA1163576 ком 115,63 SAD, Caterpillar
1707 RING 1163589 CA1163589 ком 124,51 SAD, Caterpillar
1708 COVER 1163654 CA1163654 ком 584,06 SAD, Caterpillar
1709 SEAL-O-RING 1163682 CA1163682 ком 4,63 SAD, Caterpillar
1710 STUD 1163715 CA1163715 ком 31,52 SAD, Caterpillar
1711 TANK AS-RAD 1163749 CA2778340 ком 4.236,54 SAD, Caterpillar
1712 NUT 1163796 CA1163796 ком 100,68 SAD, Caterpillar
1713 RETAINER 1163816 CA1163816 ком 141,35 SAD, Caterpillar
1714 BOLT 1163823 CA1163823 ком 13,15 SAD, Caterpillar
1715 SCREW CART 1164050 CA1164050 ком 52,26 SAD, Caterpillar
1716 RING BACKUP 1164052 CA1164052 ком 11,58 SAD, Caterpillar
1717 RING BACKUP 1164056 CA1164056 ком 19,34 SAD, Caterpillar
1718 PIN 1164060 CA1164060 ком 26,17 SAD, Caterpillar
1719 FLANGE MTG 1164061 CA1164061 ком 455,12 SAD, Caterpillar
1720 COVER PUMP 1164065 CA1164065 ком 758,48 SAD, Caterpillar
1721 SHAFT PUMP 1164067 CA1164067 ком 433,12 SAD, Caterpillar
1722 ORIFICE 1164527 CA1164527 ком 3,54 SAD, Caterpillar
1723 CATWALK AS 1164690 CA1164690 ком 3.341,92 SAD, Caterpillar
1724 BRACKET AS 1164794 CA1164794 ком 944,49 SAD, Caterpillar
1725 BEARING 1164825 CA1164825 ком 45,48 SAD, Caterpillar
1726 DUCT AS 1165352 CA1165352 ком 250,72 SAD, Caterpillar
1727 MANIFOLD 1165406 CA1165406 ком 2.268,34 SAD, Caterpillar
1728 HOSE ASM 1165418 CA1165418 ком 40,36 SAD, Caterpillar
1729 CONNECTOR 1165435 CA1165435 ком 7,65 SAD, Caterpillar
1730 GROMMET 1165710 CA1165710 ком 10,86 SAD, Caterpillar
1731 SUPPORT 1165821 CA1165821 ком 796,63 SAD, Caterpillar
29
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
1732 PLATE 1165896 CA1165896 ком 27,06 SAD, Caterpillar
1733 RESISTOR AS 1166203 CA1166203 ком 33,49 SAD, Caterpillar
1734 SUPPORT 1166264 CA1166264 ком 345,48 SAD, Caterpillar
1735 NOZZLE 1166360 CA1166360 ком 30,48 SAD, Caterpillar
1736 HINGE A 1166509 CA1166509 ком 67,43 SAD, Caterpillar
1737 HOUSING AS 1166653 CA1166653 ком 3.491,74 SAD, Caterpillar
1738 RAIL AS 1166671 CA1166671 ком 2.229,69 SAD, Caterpillar
1739 TRIM AS 1166810 CA1166810 ком 219,55 SAD, Caterpillar
1740 RETAINER 1166816 CA1166816 ком 9,00 SAD, Caterpillar
1741 BOLT 1166952 CA1166952 ком 0,37 SAD, Caterpillar
1742 SEAL 1167220 CA1167220 ком 22,75 SAD, Caterpillar
1743 SEAL 1167221 CA1167221 ком 16,67 SAD, Caterpillar
1744 SEAL 1167222 CA1167222 ком 11,95 SAD, Caterpillar
1745 TIP-ARM 1167402 CA1167402 ком 304,10 SAD, Caterpillar
1746 PIN G E T 1167408 CA1167408 ком 16,46 SAD, Caterpillar
1747 RETAINER AS 1167409 CA1167409 ком 21,65 SAD, Caterpillar
1748 PAN OIL 1167885 CA1167885 ком 3.313,98 SAD, Caterpillar
1749 ROD 1168230 CA1168230 ком 43,31 SAD, Caterpillar
1750 CAGE-BEARING 1168231 CA1168231 ком 408,20 SAD, Caterpillar
1751 DAMPER-BOLT 1168234 CA1168234 ком 53,88 SAD, Caterpillar
1752 PLATE 1168247 CA1168247 ком 11,74 SAD, Caterpillar
1753 CM SEAL 1168376 CA1168376 ком 0,15 SAD, Caterpillar
1754 HINGE 1168688 CA1168688 ком 124,75 SAD, Caterpillar
1755 HARNESS AS 1169309 CA1169309 ком 31,15 SAD, Caterpillar
1756 CAP-SPOOL 1169524 CA1169524 ком 322,49 SAD, Caterpillar
1757 CAP-SPOOL 1169532 CA1169532 ком 104,77 SAD, Caterpillar
1758 BRACKET A 1169563 CA1169563 ком 475,75 SAD, Caterpillar
1759 SET SCREW 1169596 CA1169596 ком 10,17 SAD, Caterpillar
1760 SWITCH AS-PR 1169846 CA2276744 ком 313,32 SAD, Caterpillar
1761 CYLINDER GP 1169848 CA1169848 ком 7.896,98 SAD, Caterpillar
1762 ELBOW 1170067 CA1170067 ком 15,88 SAD, Caterpillar
1763 HEAD 1170111 CA1170111 ком 1.075,89 SAD, Caterpillar
1764 ROD AS 1170113 CA1170113 ком 2.675,85 SAD, Caterpillar
1765 CYLINDER AS 1170117 CA1170117 ком 3.863,35 SAD, Caterpillar
1766 TUBE AS 1170140 CA1170140 ком 602,31 SAD, Caterpillar
1767 BEARING CAP 1170166 CA1170166 ком 301,42 SAD, Caterpillar
1768 COVER 1170218 CA1170218 ком 335,51 SAD, Caterpillar
1769 GASKET 1170219 CA1170219 ком 12,21 SAD, Caterpillar
1770 RING 1170221 CA1170221 ком 98,06 SAD, Caterpillar
1771 ADAPTER 1170291 CA1170291 ком 133,68 SAD, Caterpillar
1772 KNOB P/D A 1170472 CA1170472 ком 42,58 SAD, Caterpillar
1773 VALVE G 1170478 CA1170478 ком 998,62 SAD, Caterpillar
1774 BEARING 1170610 CA1170610 ком 43,54 SAD, Caterpillar
1775 SHIM 1170754 CA1170754 ком 5,75 SAD, Caterpillar
1776 RING-BACKUP 1170775 CA1170775 ком 17,49 SAD, Caterpillar
1777 BAR 1170986 CA1170986 ком 102,85 SAD, Caterpillar
1778 BOOT 1171229 CA1171229 ком 36,86 SAD, Caterpillar
1779 SEAL-O-RING 1171266 CA1171266 ком 11,84 SAD, Caterpillar
1780 SEAL-O-RING 1171385 CA1171385 ком 5,98 SAD, Caterpillar
1781 MOUNT AS 1171559 CA4793065 ком 369,69 SAD, Caterpillar
1782 INSULATION 1171560 CA1171560 ком 155,60 SAD, Caterpillar
1783 COUPLING 1171620 CA1171620 ком 154,22 SAD, Caterpillar
1784 DOWEL 1171801 CA1171801 ком 15,00 SAD, Caterpillar
1785 CUP 1171803 CA1171803 ком 11,14 SAD, Caterpillar
1786 WIPER AS MTR 1171881 CA1171881 ком 581,83 SAD, Caterpillar
1787 WIPER AS MTR 1171882 CA1171882 ком 581,83 SAD, Caterpillar
1788 HOUSING A 1172311 CA1172311 ком 30,55 SAD, Caterpillar
1789 COIL A 1172911 CA1172911 ком 176,98 SAD, Caterpillar
1790 CABLE AS 1172932 CA1172932 ком 78,68 SAD, Caterpillar
1791 O RING 1173036 CA1173036 ком 12,01 SAD, Caterpillar
30
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
1792 ADAPTER 1173050 CA1173050 ком 87,60 SAD, Caterpillar
1793 ADAPTER 1173534 CA1173534 ком 220,57 SAD, Caterpillar
1794 MOTOR GP-ELE 1173915 CA3473554 ком 1.919,80 SAD, Caterpillar
1795 BEARING 1174013 CA1174013 ком 594,49 SAD, Caterpillar
1796 VALVE GP 1174078 CA1174078 ком 5.366,26 SAD, Caterpillar
1797 GASKET 1174090 CA1174090 ком 35,31 SAD, Caterpillar
1798 YOKE A. 1174465 CA1174465 ком 934,62 SAD, Caterpillar
1799 CM-SEAL 1174473 CA1174473 ком 0,15 SAD, Caterpillar
1800 ANCHOR 1174486 CA1174486 ком 92,48 SAD, Caterpillar
1801 EXTENSION GP 1174489 CA2179051 ком 198,34 SAD, Caterpillar
1802 ROD 1174492 CA1174492 ком 34,17 SAD, Caterpillar
1803 CUSHION AS 1174504 CA2179048 ком 492,15 SAD, Caterpillar
1804 PAN AS 1174506 CA2180861 ком 1.102,29 SAD, Caterpillar
1805 CYLINDER AS 1174566 CA1174566 ком 3.441,88 SAD, Caterpillar
1806 ROD AS 1174569 CA1174569 ком 3.068,34 SAD, Caterpillar
1807 GEAR 1174650 CA1174650 ком 474,54 SAD, Caterpillar
1808 ROPS AS 1174698 CA1174698 ком 38.188,15 SAD, Caterpillar
1809 PLATE AS 1174752 CA1174752 ком 99,18 SAD, Caterpillar
1810 CYLINDER GP 1175151 CA1175151 ком 6.640,05 SAD, Caterpillar
1811 COVER 1175161 CA1175161 ком 247,74 SAD, Caterpillar
1812 COIL AS 1175174 CA1175174 ком 2.513,34 SAD, Caterpillar
1813 COIL AS 1175175 CA1175175 ком 1.501,83 SAD, Caterpillar
1814 CONDITNER GP 1175177 CA1175177 ком 6.365,49 SAD, Caterpillar
1815 GASKET 1175268 CA1175268 ком 10,34 SAD, Caterpillar
1816 VALVE G 1175269 CA1175269 ком 574,97 SAD, Caterpillar
1817 VALVE GP 1175270 CA1175270 ком 574,97 SAD, Caterpillar
1818 SEAT 1175274 CA1175274 ком 178,58 SAD, Caterpillar
1819 BOOT 1175644 CA1175644 ком 3,26 SAD, Caterpillar
1820 BOLT 1175645 CA1175645 ком 17,22 SAD, Caterpillar
1821 SLIDE 1175676 CA1175676 ком 51,54 SAD, Caterpillar
1822 SLIDE 1175677 CA1175677 ком 54,23 SAD, Caterpillar
1823 PIN 1175716 CA1175716 ком 14,55 SAD, Caterpillar
1824 HSG A 1176056 CA1176056 ком 251,68 SAD, Caterpillar
1825 SUPPORT A 1176257 CA1176257 ком 617,68 SAD, Caterpillar
1826 LEVER AS 1176265 CA1597744 ком 794,85 SAD, Caterpillar
1827 COVER 1176266 CA1176266 ком 46,23 SAD, Caterpillar
1828 COVER 1176268 CA1176268 ком 10,22 SAD, Caterpillar
1829 LEVER 1176269 CA1176269 ком 71,32 SAD, Caterpillar
1830 SUPPORT A 1176270 CA1176270 ком 252,32 SAD, Caterpillar
1831 COVER 1176273 CA1176273 ком 12,34 SAD, Caterpillar
1832 PIN 1176274 CA1176274 ком 46,75 SAD, Caterpillar
1833 STEP A 1176356 CA1176356 ком 202,75 SAD, Caterpillar
1834 PISTON 1176731 CA1176731 ком 827,26 SAD, Caterpillar
1835 HARNESS AS 1177028 CA1177028 ком 68,03 SAD, Caterpillar
1836 HARNESS A 1177029 CA1177029 ком 89,46 SAD, Caterpillar
1837 SETSCREW 1177524 CA1177524 ком 25,45 SAD, Caterpillar
1838 TUBE AS 1177701 CA1177701 ком 579,68 SAD, Caterpillar
1839 TUBE AS 1177702 CA1177702 ком 727,35 SAD, Caterpillar
1840 BOOT 1177798 CA1177798 ком 10,49 SAD, Caterpillar
1841 SEAL KIT 1177799 CA1177799 ком 73,89 SAD, Caterpillar
1842 HSG A 1177826 CA1177826 ком 3.075,12 SAD, Caterpillar
1843 MOUNT 1178131 CA1178131 ком 100,03 SAD, Caterpillar
1844 PISTON AS 1178164 CA1178164 ком 1.513,25 SAD, Caterpillar
1845 SEAL-O-RING 1178216 CA1178216 ком 7,68 SAD, Caterpillar
1846 PLATE SEAL 1178557 CA1178557 ком 206,66 SAD, Caterpillar
1847 PIN SPRING 1178683 CA1178683 ком 3,02 SAD, Caterpillar
1848 SEAL 1178688 CA1178688 ком 26,46 SAD, Caterpillar
1849 NIPPLE 1178690 CA1178690 ком 45,03 SAD, Caterpillar
1850 LUG 1178721 CA1178721 ком 45,23 SAD, Caterpillar
1851 SEAL-O RING 1178766 CA1178766 ком 12,11 SAD, Caterpillar
31
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
1852 SEAL O RING 1178801 CA1178801 ком 58,11 SAD, Caterpillar
1853 SEAL 1178803 CA1178803 ком 14,60 SAD, Caterpillar
1854 INSULATION 1178810 CA1178810 ком 213,12 SAD, Caterpillar
1855 LINER 1178863 CA1178863 ком 304,23 SAD, Caterpillar
1856 CLAMP 1178911 CA1178911 ком 10,34 SAD, Caterpillar
1857 WASHER 1178929 CA1178929 ком 1,00 SAD, Caterpillar
1858 LATCH AS 1179066 CA1179066 ком 45,55 SAD, Caterpillar
1859 SWITCH AS 1179081 CA1179081 ком 179,55 SAD, Caterpillar
1860 PUMP GP 1179611 CA1179611 ком 4.850,60 SAD, Caterpillar
1861 BOSS 1179694 CA1179694 ком 145,71 SAD, Caterpillar
1862 GEAR AS 1179710 CA1179710 ком 1.058,08 SAD, Caterpillar
1863 GEAR AS 1179711 CA1179711 ком 608,18 SAD, Caterpillar
1864 SHAFT 1179712 CA1179712 ком 784,00 SAD, Caterpillar
1865 PLATE-REINF 1179713 CA1179713 ком 99,26 SAD, Caterpillar
1866 PLUG 1179734 CA1179734 ком 13,95 SAD, Caterpillar
1867 SEAL-SHAFT 1179735 CA1179735 ком 173,69 SAD, Caterpillar
1868 SEAL AS 1179736 CA1179736 ком 273,20 SAD, Caterpillar
1869 PLATE-VALVE 1179737 CA1179737 ком 209,95 SAD, Caterpillar
1870 TUBE AS 1179839 CA1179839 ком 126,40 SAD, Caterpillar
1871 TUBE AS 1179842 CA1179842 ком 145,71 SAD, Caterpillar
1872 PLUG 1179966 CA1179966 ком 5,71 SAD, Caterpillar
1873 COVER 1180459 CA1180459 ком 108,60 SAD, Caterpillar
1874 BOLT 1180589 CA1180589 ком 23,55 SAD, Caterpillar
1875 SWITCH AS 1180639 CA1180639 ком 825,20 SAD, Caterpillar
1876 GUARD 1180665 CA1180665 ком 1.597,06 SAD, Caterpillar
1877 ROD 1180693 CA1180693 ком 71,97 SAD, Caterpillar
1878 PIN A 1180869 CA1180869 ком 741,67 SAD, Caterpillar
1879 BALLJOINT-ST 1181177 CA1181177 ком 11,58 SAD, Caterpillar
1880 FILM-XMSN 1181225 CA1181225 ком 14,20 SAD, Caterpillar
1881 CABLE A 1181277 CA1181277 ком 156,08 SAD, Caterpillar
1882 PIN 1181348 CA1181348 ком 48,49 SAD, Caterpillar
1883 UNDERFRAME A 1182019 CA1182019 ком 618,40 SAD, Caterpillar
1884 ROD 1182079 CA1182079 ком 85,11 SAD, Caterpillar
1885 HOLDDOWN A 1182080 CA1182080 ком 673,03 SAD, Caterpillar
1886 GLASS 1182557 CA1182557 ком 272,71 SAD, Caterpillar
1887 PANEL 1182558 CA1182558 ком 582,82 SAD, Caterpillar
1888 GASKET 1182797 CA1182797 ком 10,40 SAD, Caterpillar
1889 HOUSING 1182800 CA1182800 ком 587,35 SAD, Caterpillar
1890 HARNESS AS. 1182943 CA2833367 ком 611,81 SAD, Caterpillar
1891 SEAL-O-RING 1183122 CA1183122 ком 11,62 SAD, Caterpillar
1892 HOSE A 1183373 CA1183373 ком 106,86 SAD, Caterpillar
1893 SWITCH AS 1183534 CA1183534 ком 275,44 SAD, Caterpillar
1894 SCREW 1184140 CA1184140 ком 4,38 SAD, Caterpillar
1895 SEAL KIT 1184341 CA1184341 ком 49,86 SAD, Caterpillar
1896 SEAL KIT 1184660 CA1184660 ком 97,37 SAD, Caterpillar
1897 ELBOW 1184728 CA1184728 ком 21,55 SAD, Caterpillar
1898 SEAL O RING 1185068 CA1185068 ком 6,30 SAD, Caterpillar
1899 ACTUATOR G 1185081 CA1185081 ком 2.424,62 SAD, Caterpillar
1900 RETAINER 1185085 CA1185085 ком 166,05 SAD, Caterpillar
1901 SPRING 1185086 CA1185086 ком 65,12 SAD, Caterpillar
1902 SPRING 1185087 CA1185087 ком 45,28 SAD, Caterpillar
1903 VALVE GP 1185095 CA1185095 ком 3.959,57 SAD, Caterpillar
1904 WHEEL-BLOWER 1185195 CA2560623 ком 72,77 SAD, Caterpillar
1905 STATOR 1185572 CA1185572 ком 3.480,39 SAD, Caterpillar
1906 DOWEL 1185615 CA1185615 ком 17,05 SAD, Caterpillar
1907 SCREW 1185619 CA1185619 ком 0,72 SAD, Caterpillar
1908 SHAFT A 1185837 CA1185837 ком 1.424,66 SAD, Caterpillar
1909 SEAL 1185839 CA1185839 ком 139,23 SAD, Caterpillar
1910 PLUG 1186049 CA1186049 ком 4,18 SAD, Caterpillar
1911 WASHER 1186050 CA1186050 ком 1,57 SAD, Caterpillar
32
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
1912 SLEEVE 1186052 CA1186052 ком 5,91 SAD, Caterpillar
1913 RETAINER 1186083 CA1186083 ком 110,77 SAD, Caterpillar
1914 SEAL U CUP 1186084 CA1186084 ком 8,40 SAD, Caterpillar
1915 RING 1186085 CA1186085 ком 1,77 SAD, Caterpillar
1916 HOSE AS 1186119 CA1186119 ком 113,82 SAD, Caterpillar
1917 STUD 1186331 CA1186331 ком 26,57 SAD, Caterpillar
1918 PIN 1186335 CA1186335 ком 249,95 SAD, Caterpillar
1919 CONDITNER GP 1186383 CA1175177 ком 6.365,49 SAD, Caterpillar
1920 PLATE-OUTER 1186606 CA1186606 ком 769,25 SAD, Caterpillar
1921 SEAL 1187214 CA1187214 ком 12,34 SAD, Caterpillar
1922 SENSOR GP 1187226 CA1187226 ком 576,66 SAD, Caterpillar
1923 CLIP 1188078 CA1188078 ком 16,57 SAD, Caterpillar
1924 RING 1188118 CA1188118 ком 21,67 SAD, Caterpillar
1925 NUT 1188119 CA1188119 ком 5,23 SAD, Caterpillar
1926 SUPPORT 1188157 CA1188157 ком 123,78 SAD, Caterpillar
1927 SHIM-PACK 1188276 CA1188276 ком 201,92 SAD, Caterpillar
1928 COVER AS 1188400 CA1188400 ком 8.446,79 SAD, Caterpillar
1929 BAFFLE AS 1188402 CA1188402 ком 1.903,91 SAD, Caterpillar
1930 TUBE AS 1188405 CA1188405 ком 765,54 SAD, Caterpillar
1931 BRACKET 1188475 CA1188475 ком 387,86 SAD, Caterpillar
1932 HARNESS AS 1188580 CA1188580 ком 176,58 SAD, Caterpillar
1933 TUBE AS 1188645 CA1188645 ком 538,71 SAD, Caterpillar
1934 GUARD 1188646 CA1188646 ком 772,54 SAD, Caterpillar
1935 BONNET 1189073 CA1189073 ком 2.406,80 SAD, Caterpillar
1936 GEAR SET 1189117 CA1189117 ком 3.635,95 SAD, Caterpillar
1937 HEAD AS OIL 1189144 CA1189144 ком 46,15 SAD, Caterpillar
1938 CONNECTOR 1189145 CA1189145 ком 26,49 SAD, Caterpillar
1939 BOLT 1189573 CA1189573 ком 13,78 SAD, Caterpillar
1940 CAM 1189587 CA1189587 ком 13,83 SAD, Caterpillar
1941 SPACER 1189901 CA1189901 ком 22,75 SAD, Caterpillar
1942 SCREW 1190036 CA1190036 ком 6,42 SAD, Caterpillar
1943 HINGE A 1190281 CA1190281 ком 93,72 SAD, Caterpillar
1944 NUT-HEX 1190942 CA1617614 ком 9,89 SAD, Caterpillar
1945 PLUG 1190959 CA1190959 ком 32,32 SAD, Caterpillar
1946 CABLE AS 1191364 CA1191364 ком 80,17 SAD, Caterpillar
1947 ELBOW 1191708 CA1191708 ком 325,14 SAD, Caterpillar
1948 CONVERTER 1191733 CA3407160 ком 680,11 SAD, Caterpillar
1949 SHIM 1192011 CA1192011 ком 15,45 SAD, Caterpillar
1950 CYLINDER G 1192108 CA1235087 ком 6.153,39 SAD, Caterpillar
1951 ROD A 1192110 CA1192110 ком 2.488,74 SAD, Caterpillar
1952 ADAPTER 1192942 CA1192942 ком 211,75 SAD, Caterpillar
1953 FILTER W PUM 1193025 CA1193025 ком 0,92 SAD, Caterpillar
1954 FILTER-AIR 1193355 CA1193355 ком 91,38 SAD, Caterpillar
1955 SPACER 1193450 CA1193450 ком 43,34 SAD, Caterpillar
1956 CM-TUBE 1193662 CA1193662 ком 0,45 SAD, Caterpillar
1957 BEARING-ROD 1193782 CA2170577 ком 108,55 SAD, Caterpillar
1958 CYLINDER G 1194425 CA1194425 ком 13.841,06 SAD, Caterpillar
1959 WASHER 1194594 CA1194594 ком 1,77 SAD, Caterpillar
1960 FILTER HYD 1194740 CA4717003 ком 54,72 SAD, Caterpillar
1961 ADAPTER 1194763 CA1194763 ком 974,77 SAD, Caterpillar
1962 STUD-FILTER 1194857 CA1194857 ком 228,20 SAD, Caterpillar
1963 SPACER 1194860 CA1194860 ком 65,66 SAD, Caterpillar
1964 SCREEN 1194885 CA1194885 ком 393,17 SAD, Caterpillar
1965 SCREW-FLAT H 1195025 CA2802651 ком 3,82 SAD, Caterpillar
1966 SCREW 1195026 CA1195026 ком 2,22 SAD, Caterpillar
1967 RETAINER 1195030 CA1195030 ком 94,25 SAD, Caterpillar
1968 EXTENDER 1195152 CA1195152 ком 18,29 SAD, Caterpillar
1969 SPRING 1195362 CA1195362 ком 14,31 SAD, Caterpillar
1970 PLUG 1195364 CA1195364 ком 29,23 SAD, Caterpillar
1971 VALVE 1195365 CA1195365 ком 146,95 SAD, Caterpillar
33
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
1972 BEARING 1195727 CA1195727 ком 685,66 SAD, Caterpillar
1973 TUBE A 1196018 CA1196018 ком 1.605,11 SAD, Caterpillar
1974 TUBE AS 1196025 CA1196025 ком 1.017,51 SAD, Caterpillar
1975 RETAINER 1196110 CA1196110 ком 30,83 SAD, Caterpillar
1976 PIN 1196112 CA1196112 ком 25,12 SAD, Caterpillar
1977 BUSHING 1196113 CA1196113 ком 38,48 SAD, Caterpillar
1978 VAVLE GP 1196114 CA1196114 ком 830,75 SAD, Caterpillar
1979 HEAD 1196224 CA1196224 ком 1.669,08 SAD, Caterpillar
1980 SHAFT 1196237 CA1196237 ком 317,74 SAD, Caterpillar
1981 VALVE G 1196238 CA1196238 ком 2.028,48 SAD, Caterpillar
1982 FILM-STRIPE 1196625 CA1196625 ком 132,28 SAD, Caterpillar
1983 FILM-STRIPE 1196626 CA1196626 ком 132,28 SAD, Caterpillar
1984 FILM-STRIPE 1196628 CA1196628 ком 107,15 SAD, Caterpillar
1985 FILM-STRIPE 1196629 CA1196629 ком 38,52 SAD, Caterpillar
1986 FILM-STRIPE 1196630 CA1196630 ком 37,83 SAD, Caterpillar
1987 PEDAL AS-LH 1196805 CA1196805 ком 294,86 SAD, Caterpillar
1988 PEDAL AS-RH 1196806 CA1196806 ком 294,86 SAD, Caterpillar
1989 GEAR 1197035 CA1197035 ком 573,49 SAD, Caterpillar
1990 PIN 1197036 CA1197036 ком 111,12 SAD, Caterpillar
1991 PIN 1197038 CA1197038 ком 272,19 SAD, Caterpillar
1992 RING GEAR 1197040 CA1197040 ком 1.945,94 SAD, Caterpillar
1993 SHAFT 1197042 CA1197042 ком 1.065,40 SAD, Caterpillar
1994 SEAL 1197045 CA1197045 ком 285,79 SAD, Caterpillar
1995 SEAL 1197046 CA1197046 ком 65,95 SAD, Caterpillar
1996 SEAL 1197047 CA1197047 ком 164,24 SAD, Caterpillar
1997 FLANGE 1197053 CA1197053 ком 1.043,85 SAD, Caterpillar
1998 HSG - LH 1197056 CA1197056 ком 3.833,75 SAD, Caterpillar
1999 HSG 1197057 CA1197057 ком 2.443,75 SAD, Caterpillar
2000 SCREW 1197060 CA1197060 ком 12,38 SAD, Caterpillar
2001 PLUG AS 1197061 CA2633630 ком 58,72 SAD, Caterpillar
2002 HOSE 1197749 CA1197749 ком 58,46 SAD, Caterpillar
2003 PLATE AS 1197800 CA1197800 ком 1.601,65 SAD, Caterpillar
2004 PLATE AS 1197810 CA1197810 ком 2.015,60 SAD, Caterpillar
2005 TUBE AS 1197815 CA1197815 ком 284,57 SAD, Caterpillar
2006 HANDRAIL AS 1197819 CA1197819 ком 1.573,98 SAD, Caterpillar
2007 BOLT 1198086 CA1198086 ком 4,22 SAD, Caterpillar
2008 SCREW-PAN HE 1198338 CA3017012 ком 1,92 SAD, Caterpillar
2009 SEAL 1198340 CA1198340 ком 3,06 SAD, Caterpillar
2010 SCREW 1198353 CA1198353 ком 43,02 SAD, Caterpillar
2011 COVER 1198732 CA1198732 ком 191,54 SAD, Caterpillar
2012 PUMP GP 1198742 CA1198742 ком 2.394,26 SAD, Caterpillar
2013 PUMP GP 1198748 CA1198748 ком 1.571,98 SAD, Caterpillar
2014 PUMP GP 1198767 CA1198767 ком 1.571,98 SAD, Caterpillar
2015 O RING 1198784 CA1198784 ком 21,05 SAD, Caterpillar
2016 HARNESS AS 1198984 CA1198984 ком 40,45 SAD, Caterpillar
2017 HOUSING AS 1199005 CA1199005 ком 741,66 SAD, Caterpillar
2018 COVER AS 1199015 CA1199015 ком 300,02 SAD, Caterpillar
2019 GUIDE 1199425 CA1199425 ком 14,95 SAD, Caterpillar
2020 KNOB 1199428 CA1199428 ком 7,03 SAD, Caterpillar
2021 VALVE GP-CON 1199550 CA1199550 ком 2.690,09 SAD, Caterpillar
2022 CM-FILM 1200210 CA1200210 ком 0,48 SAD, Caterpillar
2023 GASKET 1203950 CA1203950 ком 22,35 SAD, Caterpillar
2024 PLUG 1204394 CA1204394 ком 8,57 SAD, Caterpillar
2025 HOOK 1204779 CA1204779 ком 3,46 SAD, Caterpillar
2026 GROMMET 1204825 CA1216518 ком 12,71 SAD, Caterpillar
2027 WASHER 1204831 CA1204831 ком 2,25 SAD, Caterpillar
2028 SCREW 1204897 CA1204897 ком 1,77 SAD, Caterpillar
2029 FILM-INSTR 1205107 CA1205107 ком 10,66 SAD, Caterpillar
2030 FILM 1205114 CA1205114 ком 8,17 SAD, Caterpillar
2031 DIFFUSER AS 1205447 CA1205447 ком 410,42 SAD, Caterpillar
34
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
2032 PLATE 1205724 CA1205724 ком 349,14 SAD, Caterpillar
2033 PISTON-CONTR 1205727 CA1205727 ком 205,17 SAD, Caterpillar
2034 GUIDE 1205729 CA1205729 ком 167,94 SAD, Caterpillar
2035 WASHER 1205737 CA1205737 ком 6,48 SAD, Caterpillar
2036 SEAL 1205738 CA1205738 ком 2,29 SAD, Caterpillar
2037 TUBE AS 1205976 CA1205976 ком 806,55 SAD, Caterpillar
2038 TUBE AS 1205978 CA1205978 ком 1.637,68 SAD, Caterpillar
2039 GRILL AS-RH 1206539 CA1206539 ком 5.965,10 SAD, Caterpillar
2040 BLOCK 1206588 CA1206588 ком 250,65 SAD, Caterpillar
2041 VALVE GP-CON 1207473 CA2904511 ком 15.570,24 SAD, Caterpillar
2042 HANDLE KIT 1207732 CA1207732 ком 30,52 SAD, Caterpillar
2043 COVER KIT 1207733 CA1207733 ком 472,25 SAD, Caterpillar
2044 COVER KIT 1207734 CA1207734 ком 191,62 SAD, Caterpillar
2045 INSULATION 1208878 CA1208878 ком 145,86 SAD, Caterpillar
2046 SCREW-PAN HD 1209027 CA1209027 ком 1,69 SAD, Caterpillar
2047 STUD-BRAKE 1209243 CA3346832 ком 14,20 SAD, Caterpillar
2048 PIN 1209337 CA1209337 ком 674,25 SAD, Caterpillar
2049 CASE A 1209590 CA1209590 ком 3.377,31 SAD, Caterpillar
2050 O RING 1209762 CA1209762 ком 7,52 SAD, Caterpillar
2051 CAM A 1209875 CA1209875 ком 714,69 SAD, Caterpillar
2052 CLIP 1209926 CA1209926 ком 21,23 SAD, Caterpillar
2053 SEAL O RING 1210145 CA1210145 ком 7,68 SAD, Caterpillar
2054 PLATE INFO 1210169 CA1210169 ком 23,85 SAD, Caterpillar
2055 PLATE-INFO 1210182 CA1210182 ком 59,06 SAD, Caterpillar
2056 LINK AS 1210273 CA1210273 ком 5.547,18 SAD, Caterpillar
2057 RING-RETAIN 1210490 CA1210490 ком 7,35 SAD, Caterpillar
2058 COUPLING G 1210530 CA1210530 ком 58,02 SAD, Caterpillar
2059 WIRE AS 1210596 CA1210596 ком 67,51 SAD, Caterpillar
2060 PLUNGER 1210626 CA1210626 ком 295,46 SAD, Caterpillar
2061 SLUG 1210628 CA1210628 ком 10,77 SAD, Caterpillar
2062 STEM A 1210629 CA1210629 ком 379,06 SAD, Caterpillar
2063 RETAINER 1210630 CA1210630 ком 98,78 SAD, Caterpillar
2064 SETSCREW 1210640 CA1210640 ком 65,77 SAD, Caterpillar
2065 WASHER 1210694 CA1210694 ком 58,38 SAD, Caterpillar
2066 SPRING 1210709 CA1210709 ком 12,51 SAD, Caterpillar
2067 PISTON 1210714 CA1210714 ком 208,18 SAD, Caterpillar
2068 DOOR AS 1210842 CA1210842 ком 1.153,65 SAD, Caterpillar
2069 DOOR AS 1210843 CA1210843 ком 861,48 SAD, Caterpillar
2070 BRACKET AS 1210856 CA1210856 ком 1.760,66 SAD, Caterpillar
2071 RETAINER 1210885 CA1210885 ком 28,63 SAD, Caterpillar
2072 GEAR A 1210904 CA1210904 ком 1.875,12 SAD, Caterpillar
2073 SOCKET 1210987 CA1210987 ком 48,12 SAD, Caterpillar
2074 DIODE 1211022 CA1211022 ком 8,17 SAD, Caterpillar
2075 HSG-REC 1211038 CA1211038 ком 19,02 SAD, Caterpillar
2076 TERMINAL-M 1211039 CA1211039 ком 2,45 SAD, Caterpillar
2077 HARNESS AS 1211044 CA1211044 ком 21,95 SAD, Caterpillar
2078 WASHER 1211160 CA1211160 ком 0,68 SAD, Caterpillar
2079 GEAR 1211251 CA1211251 ком 396,42 SAD, Caterpillar
2080 HOUSING 1211252 CA1211252 ком 72,82 SAD, Caterpillar
2081 RING 1211258 CA1211258 ком 6,95 SAD, Caterpillar
2082 GAGE 1211288 CA1211288 ком 43,42 SAD, Caterpillar
2083 BRACKET AS 1211326 CA1211326 ком 780,34 SAD, Caterpillar
2084 BELT 1211337 CA1211337 ком 83,43 SAD, Caterpillar
2085 VALVE GP-SOL 1211491 CA4579878 ком 1.147,08 SAD, Caterpillar
2086 PEDAL-RUBBER 1211865 CA1211865 ком 80,29 SAD, Caterpillar
2087 SHIM 1211891 CA1211891 ком 13,71 SAD, Caterpillar
2088 SPRING 1212051 CA1212051 ком 25,98 SAD, Caterpillar
2089 SPRING 1212052 CA1212052 ком 16,83 SAD, Caterpillar
2090 WASHER-THST 1212062 CA1212062 ком 47,48 SAD, Caterpillar
2091 WASHER-THRUS 1212500 CA1212500 ком 48,65 SAD, Caterpillar
35
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
2092 SHAFT 1212511 CA1212511 ком 2.447,49 SAD, Caterpillar
2093 SHAFT-REV 1212537 CA1212537 ком 1.440,71 SAD, Caterpillar
2094 SHAFT AS. 1212545 CA1212545 ком 4.188,89 SAD, Caterpillar
2095 FILM-NOTICE 1212602 CA1212602 ком 9,17 SAD, Caterpillar
2096 GEAR A 1212603 CA1212603 ком 480,22 SAD, Caterpillar
2097 GEAR A 1212604 CA1212604 ком 518,37 SAD, Caterpillar
2098 RETAINER 1212801 CA1212801 ком 55,85 SAD, Caterpillar
2099 SPRING 1212802 CA1212802 ком 50,82 SAD, Caterpillar
2100 DOOR AS-LH 1212829 CA1212829 ком 2.456,17 SAD, Caterpillar
2101 HARNESS AS 1212844 CA1212844 ком 46,32 SAD, Caterpillar
2102 SWASHPLATE A 1213042 CA1213042 ком 1.021,62 SAD, Caterpillar
2103 ROD AS 1213112 CA1213112 ком 104,77 SAD, Caterpillar
2104 TUBE AS 1213291 CA1213291 ком 109,75 SAD, Caterpillar
2105 MOUNT AS 1213307 CA1213307 ком 57,69 SAD, Caterpillar
2106 HOSE 1213372 CA1213372 ком 28,31 SAD, Caterpillar
2107 HOSE 1213374 CA1213374 ком 28,91 SAD, Caterpillar
2108 HEAD 1213395 CA1213395 ком 1.337,38 SAD, Caterpillar
2109 HEAD 1213397 CA1729981 ком 1.096,83 SAD, Caterpillar
2110 SOLENOID GP 1214036 CA1214036 ком 215,18 SAD, Caterpillar
2111 HINGE 1214057 CA1214057 ком 220,28 SAD, Caterpillar
2112 BRACKET AS 1214369 CA1214369 ком 1.760,66 SAD, Caterpillar
2113 BOLT HEX 1214405 CA1214405 ком 0,25 SAD, Caterpillar
2114 BASE-KIT 1214480 CA1214480 ком 143,77 SAD, Caterpillar
2115 FILM-NOTICE 1214581 CA1214581 ком 17,82 SAD, Caterpillar
2116 CLIP 1214592 CA1214592 ком 15,32 SAD, Caterpillar
2117 CLIP 1214593 CA1214593 ком 6,55 SAD, Caterpillar
2118 SUPPORT 1214862 CA1214862 ком 2.423,00 SAD, Caterpillar
2119 BODY AS 1214865 CA1214865 ком 1.099,89 SAD, Caterpillar
2120 ELBOW 1215127 CA1215127 ком 17,09 SAD, Caterpillar
2121 CONNECTOR 1215128 CA1215128 ком 25,32 SAD, Caterpillar
2122 GROMMET 1216518 CA1216518 ком 12,71 SAD, Caterpillar
2123 LEVER 1216607 CA1216607 ком 533,00 SAD, Caterpillar
2124 PUMP KIT FUL 1217034 CA1217034 ком 32,72 SAD, Caterpillar
2125 KNOB 1217057 CA1217057 ком 55,00 SAD, Caterpillar
2126 GROMMET 1217059 CA1217059 ком 42,94 SAD, Caterpillar
2127 BRACKET A 1217098 CA1217098 ком 193,71 SAD, Caterpillar
2128 SEAL O RING 1217136 CA1217136 ком 3,78 SAD, Caterpillar
2129 SEAL O RING 1217137 CA1217137 ком 3,51 SAD, Caterpillar
2130 SEAL O RING 1217138 CA1217138 ком 8,52 SAD, Caterpillar
2131 PUMP GP 1217385 CA1217385 ком 1.914,52 SAD, Caterpillar
2132 ROD A 1217389 CA1217389 ком 353,85 SAD, Caterpillar
2133 ROD A 1217390 CA1217390 ком 262,14 SAD, Caterpillar
2134 LEVER 1217391 CA1217391 ком 341,94 SAD, Caterpillar
2135 FORK-SHIFT 1217403 CA1217403 ком 805,63 SAD, Caterpillar
2136 FORK-SHIFT 1217404 CA1217404 ком 805,63 SAD, Caterpillar
2137 VALVE GP. 1217405 CA1217405 ком 247,34 SAD, Caterpillar
2138 BOLT 1217897 CA1217897 ком 78,97 SAD, Caterpillar
2139 RECEPTACLE A 1218038 CA1218038 ком 24,60 SAD, Caterpillar
2140 WIRE AS 1218039 CA1218039 ком 25,00 SAD, Caterpillar
2141 BEARING ROLE 1218167 CA1218167 ком 571,49 SAD, Caterpillar
2142 CYLINDER GP 1219244 CA1219244 ком 6.318,75 SAD, Caterpillar
2143 ROD AS 1219247 CA1219247 ком 2.009,65 SAD, Caterpillar
2144 PLATE 1219869 CA1219869 ком 104,17 SAD, Caterpillar
2145 BOLT 1219875 CA1219875 ком 20,43 SAD, Caterpillar
2146 BRACKET-SHAF 1220163 CA1220163 ком 661,39 SAD, Caterpillar
2147 VALVE 1220321 CA1220321 ком 120,53 SAD, Caterpillar
2148 VALVE 1220322 CA1220322 ком 126,64 SAD, Caterpillar
2149 GUIDE .5105 1220447 CA1220447 ком 22,75 SAD, Caterpillar
2150 GROMMET 1220450 CA1220450 ком 20,86 SAD, Caterpillar
2151 COVER 1220493 CA1220493 ком 72,97 SAD, Caterpillar
36
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
2152 FILM 1220573 CA1220573 ком 81,29 SAD, Caterpillar
2153 FILM 1220574 CA1220574 ком 81,29 SAD, Caterpillar
2154 ROD A 1220630 CA1220630 ком 101,20 SAD, Caterpillar
2155 ELBOW 1220760 CA1220760 ком 371,86 SAD, Caterpillar
2156 ELBOW 1220763 CA1220763 ком 307,94 SAD, Caterpillar
2157 TEE-O-RING 1221113 CA1221113 ком 34,69 SAD, Caterpillar
2158 COIL A 1221133 CA1221133 ком 156,65 SAD, Caterpillar
2159 SEAL KIT 1221135 CA1221135 ком 57,29 SAD, Caterpillar
2160 GAGE A-FLUID 1221160 CA1221160 ком 500,92 SAD, Caterpillar
2161 ELBOW 1221250 CA1221250 ком 2.692,14 SAD, Caterpillar
2162 BOLT 1221472 CA1221472 ком 0,48 SAD, Caterpillar
2163 HARNESS AS-W 1221486 CA4256526 ком 809,60 SAD, Caterpillar
2164 KNOB 1221671 CA1221671 ком 59,63 SAD, Caterpillar
2165 O RING 1221874 CA1221874 ком 35,98 SAD, Caterpillar
2166 SEAL 1221875 CA1221875 ком 58,06 SAD, Caterpillar
2167 TUBE 1221876 CA1221876 ком 55,80 SAD, Caterpillar
2168 WASHER-THT 1221877 CA1221877 ком 50,38 SAD, Caterpillar
2169 RING-SEAL 1221878 CA1221878 ком 5,58 SAD, Caterpillar
2170 SPACER-BRG 1221879 CA1221879 ком 14,95 SAD, Caterpillar
2171 DISC 1221880 CA1221880 ком 57,77 SAD, Caterpillar
2172 PLATE-CLUTCH 1221881 CA1221881 ком 106,94 SAD, Caterpillar
2173 PLATE-END 1221882 CA1221882 ком 200,78 SAD, Caterpillar
2174 SPACER 1221883 CA1221883 ком 28,23 SAD, Caterpillar
2175 SPACER-BRG 1221884 CA1221884 ком 48,57 SAD, Caterpillar
2176 SPACER 1221885 CA1221885 ком 21,51 SAD, Caterpillar
2177 RING-SEAL 1221886 CA1221886 ком 25,42 SAD, Caterpillar
2178 MIRROR A 1222052 CA1222052 ком 69,01 SAD, Caterpillar
2179 MIRROR A 1222053 CA1222053 ком 69,01 SAD, Caterpillar
2180 CM-SEAL 1222228 CA1222228 ком 0,32 SAD, Caterpillar
2181 BLOCK AS 1222245 CA1222245 ком 30.182,46 SAD, Caterpillar
2182 CM-SEAL 1222358 CA1222358 ком 0,32 SAD, Caterpillar
2183 HOSE AS 1222739 CA1222739 ком 66,82 SAD, Caterpillar
2184 MOUNT AS 1223536 CA1223536 ком 581,05 SAD, Caterpillar
2185 RING-RET 1223649 CA1223649 ком 15,48 SAD, Caterpillar
2186 PLUG 1223652 CA1223652 ком 2,86 SAD, Caterpillar
2187 SEAL O RING 1223771 CA1223771 ком 24,65 SAD, Caterpillar
2188 SEAL O RING 1223772 CA1223772 ком 36,02 SAD, Caterpillar
2189 COVER 1224021 CA1224021 ком 174,37 SAD, Caterpillar
2190 SPACER 1224026 CA1224026 ком 38,32 SAD, Caterpillar
2191 ROD 1224049 CA1224049 ком 105,06 SAD, Caterpillar
2192 ROD 1224120 CA1224120 ком 81,46 SAD, Caterpillar
2193 WIPER 1224233 CA1224233 ком 32,80 SAD, Caterpillar
2194 ADAPTER AS H 1224490 CA1224490 ком 143,57 SAD, Caterpillar
2195 WINDSHIELD G 1224822 CA1224822 ком 5.362,88 SAD, Caterpillar
2196 PIN AS 1224954 CA1224954 ком 135,49 SAD, Caterpillar
2197 PLUG 1225203 CA1225203 ком 39,45 SAD, Caterpillar
2198 LEVER A. 1225260 CA1225260 ком 102,12 SAD, Caterpillar
2199 SHIM 1225331 CA1225331 ком 5,18 SAD, Caterpillar
2200 RING 1225333 CA1225333 ком 10,62 SAD, Caterpillar
2201 CAP 1225335 CA1225335 ком 3,34 SAD, Caterpillar
2202 CUSHION AS 1226041 CA1226041 ком 417,49 SAD, Caterpillar
2203 CORE AS 1226485 CA1226485 ком 1.180,83 SAD, Caterpillar
2204 FLANGE-PUMP 1226579 CA1226579 ком 770,54 SAD, Caterpillar
2205 SWASHPLATE 1226606 CA1226606 ком 838,28 SAD, Caterpillar
2206 LEVER 1226607 CA1226607 ком 52,71 SAD, Caterpillar
2207 RING-SEAL 1226783 CA1226783 ком 29,63 SAD, Caterpillar
2208 PLUG A 1226785 CA1226785 ком 47,97 SAD, Caterpillar
2209 YOKE AS. 1226787 CA1226787 ком 655,26 SAD, Caterpillar
2210 L/M HOSE-IN 1226869 CA1226869 ком 0,30 SAD, Caterpillar
2211 L/M HOSE-IN 1226870 CA1226870 ком 0,40 SAD, Caterpillar
37
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
2212 L/M HOSE-IN 1226872 CA1226872 ком 0,52 SAD, Caterpillar
2213 L/M HOSE-IN 1226873 CA1226873 ком 0,89 SAD, Caterpillar
2214 IN HOSE HYDR 1226874 CA1226874 ком 1,09 SAD, Caterpillar
2215 L/M HOSE-IN 1226875 CA1226875 ком 1,33 SAD, Caterpillar
2216 L/M HOSE-IN 1226889 CA1226889 ком 0,40 SAD, Caterpillar
2217 L/M HOSE-IN 1226895 CA1226895 ком 2,81 SAD, Caterpillar
2218 L/M HOSE-IN 1226907 CA1226907 ком 1,43 SAD, Caterpillar
2219 L/M HOSE-IN 1226908 CA1226908 ком 1,83 SAD, Caterpillar
2220 L/M HOSE IN 1226911 CA1226911 ком 4,00 SAD, Caterpillar
2221 COVER 1227045 CA1227045 ком 10,22 SAD, Caterpillar
2222 NUT 1227127 CA1227127 ком 1,12 SAD, Caterpillar
2223 GUIDE 1227375 CA1227375 ком 32,36 SAD, Caterpillar
2224 SPRING 1227774 CA1227774 ком 26,77 SAD, Caterpillar
2225 DUCT 1228154 CA1228154 ком 161,78 SAD, Caterpillar
2226 DUCT 1228155 CA1228155 ком 146,66 SAD, Caterpillar
2227 BOLT 1228353 CA1228353 ком 16,07 SAD, Caterpillar
2228 GUIDE .1305 1228612 CA1228612 ком 27,22 SAD, Caterpillar
2229 BOLT 1228705 CA1228705 ком 38,63 SAD, Caterpillar
2230 SPACER 1228795 CA1228795 ком 11,91 SAD, Caterpillar
2231 SHAFT 1228812 CA1228812 ком 79,28 SAD, Caterpillar
2232 RETAINER A 1228813 CA1228813 ком 114,46 SAD, Caterpillar
2233 NUT 1228816 CA1228816 ком 17,29 SAD, Caterpillar
2234 SPRING 1228874 CA1228874 ком 18,89 SAD, Caterpillar
2235 ELBOW-90 1228905 CA1228905 ком 47,68 SAD, Caterpillar
2236 SPRING 1229097 CA1229097 ком 27,94 SAD, Caterpillar
2237 EDGE CUTTING 1229227 CA1229227 ком 450,02 SAD, Caterpillar
2238 SEAL 1229250 CA1229250 ком 2,14 SAD, Caterpillar
2239 JOINT 1229605 CA1229605 ком 16,57 SAD, Caterpillar
2240 PEDAL 1229608 CA1229608 ком 56,49 SAD, Caterpillar
2241 PEDAL 1229609 CA1229609 ком 56,49 SAD, Caterpillar
2242 STEP 1229610 CA1229610 ком 52,31 SAD, Caterpillar
2243 PEDAL A 1229611 CA1229611 ком 80,29 SAD, Caterpillar
2244 GUARD 1229618 CA1229618 ком 82,98 SAD, Caterpillar
2245 SUPPORT 1229622 CA1229622 ком 16,48 SAD, Caterpillar
2246 BELT GP-SEAT 1229625 CA1229625 ком 328,08 SAD, Caterpillar
2247 CLAMP 1229657 CA1229657 ком 30,11 SAD, Caterpillar
2248 GUARD AS 1229719 CA1229719 ком 5.357,26 SAD, Caterpillar
2249 HEAD 1229842 CA1229842 ком 926,89 SAD, Caterpillar
2250 RETAINER 1229943 CA1229943 ком 73,02 SAD, Caterpillar
2251 INDICATOR AS 1230304 CA1230304 ком 10,25 SAD, Caterpillar
2252 SOCKET A 1230306 CA1230306 ком 3,38 SAD, Caterpillar
2253 MANIFOLD 1230555 CA1230555 ком 148,43 SAD, Caterpillar
2254 BEARING 1230714 CA1230714 ком 42,42 SAD, Caterpillar
2255 STUD 1230764 CA1230764 ком 43,18 SAD, Caterpillar
2256 BELL AS OIL 1230773 CA1230773 ком 1.280,94 SAD, Caterpillar
2257 TUBE AS-DRAI 1230786 CA2227025 ком 330,72 SAD, Caterpillar
2258 PULLEY 1230790 CA1230790 ком 221,24 SAD, Caterpillar
2259 PULLEY 1230791 CA1230791 ком 231,89 SAD, Caterpillar
2260 CAP FILL 1230867 CA1230867 ком 24,60 SAD, Caterpillar
2261 PAD 1230872 CA1230872 ком 99,31 SAD, Caterpillar
2262 CYL AS 1231077 CA1231077 ком 2.939,23 SAD, Caterpillar
2263 PLUG A 1231373 CA1231373 ком 1,09 SAD, Caterpillar
2264 SEAL 1232003 CA1232003 ком 16,23 SAD, Caterpillar
2265 PLUG 1232017 CA1232017 ком 11,46 SAD, Caterpillar
2266 SPRING 1232139 CA1232139 ком 4,74 SAD, Caterpillar
2267 VALVE G 1232514 CA1232514 ком 1.593,29 SAD, Caterpillar
2268 VALVE G 1232515 CA1232515 ком 2.989,22 SAD, Caterpillar
2269 SLEEVE 1232918 CA1232918 ком 4,78 SAD, Caterpillar
2270 PLUG 1232920 CA1232920 ком 8,97 SAD, Caterpillar
2271 ADAPTER 1232923 CA1232923 ком 189,32 SAD, Caterpillar
38
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
2272 PANEL 1232995 CA1232995 ком 90,09 SAD, Caterpillar
2273 RING 1233132 CA1233132 ком 8,17 SAD, Caterpillar
2274 CABLE-STRAP 1233202 CA1233202 ком 0,60 SAD, Caterpillar
2275 SHAFT 1233205 CA1233205 ком 293,09 SAD, Caterpillar
2276 CYL A 1233426 CA1233426 ком 336,43 SAD, Caterpillar
2277 BELT 1233453 CA1233453 ком 67,18 SAD, Caterpillar
2278 MANIFOLD A. 1233512 CA1233512 ком 4.654,14 SAD, Caterpillar
2279 ARM 1233692 CA1233692 ком 12,43 SAD, Caterpillar
2280 CM SEAL 1233827 CA1233827 ком 0,32 SAD, Caterpillar
2281 RIVET-POP 1234065 CA1234065 ком 1,77 SAD, Caterpillar
2282 ARM AS 1234354 CA1234354 ком 86,20 SAD, Caterpillar
2283 BLADE AS 1234355 CA1234355 ком 53,66 SAD, Caterpillar
2284 CONNECTOR 1234364 CA1234364 ком 78,52 SAD, Caterpillar
2285 GASKET 1234365 CA1234365 ком 7,48 SAD, Caterpillar
2286 VISOR AS 1234371 CA1234371 ком 237,74 SAD, Caterpillar
2287 BOLT 1234511 CA1234511 ком 21,68 SAD, Caterpillar
2288 BLOCK 1234586 CA1234586 ком 101,52 SAD, Caterpillar
2289 COVER 1234618 CA1234618 ком 23,72 SAD, Caterpillar
2290 SEAL 1234701 CA1234701 ком 41,62 SAD, Caterpillar
2291 RETAINER 1234920 CA1234920 ком 256,15 SAD, Caterpillar
2292 SPRING 1234921 CA1234921 ком 14,60 SAD, Caterpillar
2293 SPRING 1234922 CA1234922 ком 28,63 SAD, Caterpillar
2294 GROMMET 1235045 CA1235045 ком 57,54 SAD, Caterpillar
2295 SEAL 1235046 CA1235046 ком 45,80 SAD, Caterpillar
2296 SEAL 1235047 CA1235047 ком 59,02 SAD, Caterpillar
2297 CYLINDER G 1235087 CA1235087 ком 6.153,39 SAD, Caterpillar
2298 SPRING 1235108 CA1235108 ком 24,65 SAD, Caterpillar
2299 VALVE CHECK 1235150 CA1235150 ком 276,94 SAD, Caterpillar
2300 DOOR 1235161 CA1235161 ком 203,12 SAD, Caterpillar
2301 SHIM 1235362 CA1235362 ком 63,40 SAD, Caterpillar
2302 SHIM 1235364 CA1235364 ком 97,09 SAD, Caterpillar
2303 SPACER 1235574 CA1235574 ком 99,35 SAD, Caterpillar
2304 NUT 1235588 CA1235588 ком 8,68 SAD, Caterpillar
2305 HOSE A 1235592 CA1235592 ком 98,22 SAD, Caterpillar
2306 SEAL-SHAFT 1235748 CA1235748 ком 71,37 SAD, Caterpillar
2307 SEAT 1235798 CA1235798 ком 16,12 SAD, Caterpillar
2308 SEAT 1235799 CA1235799 ком 16,12 SAD, Caterpillar
2309 ACTUATOR 1235857 CA1235857 ком 24,60 SAD, Caterpillar
2310 FILM-STRIPE 1235869 CA1235869 ком 129,09 SAD, Caterpillar
2311 FILM-STRIPE 1235870 CA1235870 ком 129,09 SAD, Caterpillar
2312 TUBE AS 1236086 CA1236086 ком 843,91 SAD, Caterpillar
2313 TUBE AS 1236087 CA1236087 ком 1.133,06 SAD, Caterpillar
2314 CAP AS FUEL 1236319 CA1236319 ком 116,20 SAD, Caterpillar
2315 SWITCH AS 1236383 CA1236383 ком 160,66 SAD, Caterpillar
2316 SWITCH AS 1236388 CA1236388 ком 154,03 SAD, Caterpillar
2317 ALARM-BACK U 1236449 CA3701485 ком 637,52 SAD, Caterpillar
2318 MIRROR AS 1236620 CA1236620 ком 112,25 SAD, Caterpillar
2319 WEDGE 1236713 CA1236713 ком 230,62 SAD, Caterpillar
2320 SEAL 1236806 CA1236806 ком 3,82 SAD, Caterpillar
2321 SEAL 1237264 CA1237264 ком 43,86 SAD, Caterpillar
2322 SEAL 1237265 CA1237265 ком 44,79 SAD, Caterpillar
2323 SEAL 1237266 CA1237266 ком 50,27 SAD, Caterpillar
2324 SEAL 1237267 CA1237267 ком 60,42 SAD, Caterpillar
2325 CAP 1237556 CA1237556 ком 12,78 SAD, Caterpillar
2326 PIN-THREADED 1237582 CA1237582 ком 69,92 SAD, Caterpillar
2327 CAGE AS. 1237628 CA2520995 ком 948,23 SAD, Caterpillar
2328 HOUSING-TUR 1238251 CA1238251 ком 1.820,05 SAD, Caterpillar
2329 CLAMP A 1238253 CA1W9311 ком 76,03 SAD, Caterpillar
2330 GUARD AS 1238305 CA1238305 ком 7.538,35 SAD, Caterpillar
2331 HARNESS AS 1238329 CA1238329 ком 177,54 SAD, Caterpillar
39
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
2332 ELBOW 1238829 CA1238829 ком 25,42 SAD, Caterpillar
2333 CONE-TAPERED 1238905 CA1238905 ком 64,57 SAD, Caterpillar
2334 CUP-TAPERED 1238906 CA1238906 ком 46,23 SAD, Caterpillar
2335 CONE ROLLER 1238907 CA1238907 ком 53,15 SAD, Caterpillar
2336 CUP-TAPPERED 1238908 CA1238908 ком 38,35 SAD, Caterpillar
2337 CONE-TAPERED 1238909 CA1238909 ком 68,31 SAD, Caterpillar
2338 CUP-TAP RLR 1238910 CA1238910 ком 43,34 SAD, Caterpillar
2339 BEARING 1238912 CA1238912 ком 19,22 SAD, Caterpillar
2340 BEARING RLR 1238913 CA1238913 ком 19,82 SAD, Caterpillar
2341 PUMP 1238914 CA1238914 ком 1.378,83 SAD, Caterpillar
2342 PUMP GP-ELE 1238915 CA1238915 ком 4.384,65 SAD, Caterpillar
2343 CARTRIDGE GP 1239008 CA1239008 ком 2.285,95 SAD, Caterpillar
2344 LAMP-MINATUR 1239294 CA1239294 ком 8,23 SAD, Caterpillar
2345 COVER 1239431 CA1239431 ком 154,15 SAD, Caterpillar
2346 HORN 1239694 CA1239694 ком 109,85 SAD, Caterpillar
2347 PLUG 1239769 CA1239769 ком 5,75 SAD, Caterpillar
2348 HOUSING AS 1239773 CA1239773 ком 401,82 SAD, Caterpillar
2349 ARMATURE AS 1239776 CA1239776 ком 1.062,54 SAD, Caterpillar
2350 BLOCK 1240065 CA1240065 ком 73,54 SAD, Caterpillar
2351 SCREEN 1240152 CA1240152 ком 387,34 SAD, Caterpillar
2352 CLIP-LOOP 1240174 CA1240174 ком 15,48 SAD, Caterpillar
2353 SCREW 1240312 CA1240312 ком 1,85 SAD, Caterpillar
2354 SEAL 1240506 CA1240506 ком 6,68 SAD, Caterpillar
2355 SHOCK ABSORB 1240507 CA1240507 ком 222,05 SAD, Caterpillar
2356 CLIP 1240909 CA1240909 ком 42,66 SAD, Caterpillar
2357 ELBOW 1240988 CA1240988 ком 37,31 SAD, Caterpillar
2358 RUBBER 1241253 CA1241253 ком 49,97 SAD, Caterpillar
2359 HOUSING 1241432 CA1241432 ком 848,62 SAD, Caterpillar
2360 BOLT 12PT 1241854 CA1241854 ком 47,71 SAD, Caterpillar
2361 BOLT 12PT 1241855 CA1241855 ком 43,32 SAD, Caterpillar
2362 COUPLING 1241956 CA1241956 ком 9,67 SAD, Caterpillar
2363 COUPLING 1241980 CA1241980 ком 17,96 SAD, Caterpillar
2364 COUPLINGS 1242028 CA1242028 ком 18,25 SAD, Caterpillar
2365 COUPLING 1242059 CA1242059 ком 97,50 SAD, Caterpillar
2366 COUPLING 1242061 CA1242061 ком 123,40 SAD, Caterpillar
2367 COUPLING 1242071 CA1242071 ком 82,25 SAD, Caterpillar
2368 COUPLING 1242072 CA1242072 ком 112,45 SAD, Caterpillar
2369 COUPLING 1242080 CA1242080 ком 73,22 SAD, Caterpillar
2370 COUPLING 1242085 CA1242085 ком 162,42 SAD, Caterpillar
2371 COUPLINGS 1242089 CA1242089 ком 114,71 SAD, Caterpillar
2372 COUPLINGS 1242093 CA1242093 ком 94,44 SAD, Caterpillar
2373 COUPLING 1242103 CA1242103 ком 65,52 SAD, Caterpillar
2374 COUPLING 1242107 CA1242107 ком 112,69 SAD, Caterpillar
2375 COUPLING 1242114 CA1242114 ком 10,12 SAD, Caterpillar
2376 COUPLING 1242118 CA1242118 ком 12,88 SAD, Caterpillar
2377 COUPLING 1242133 CA1242133 ком 23,54 SAD, Caterpillar
2378 COUPLING 1242139 CA1242139 ком 79,98 SAD, Caterpillar
2379 COUPLING 1242157 CA1242157 ком 79,83 SAD, Caterpillar
2380 FILM-INSTRUC 1242456 CA1242456 ком 21,68 SAD, Caterpillar
2381 RECEIVER 1242463 CA4718197 ком 533,85 SAD, Caterpillar
2382 PLUG 1242634 CA1242634 ком 34,89 SAD, Caterpillar
2383 BELL AS OIL 1242655 CA1242655 ком 332,86 SAD, Caterpillar
2384 VALVE GP-CON 1242906 CA2457400 ком 7.740,63 SAD, Caterpillar
2385 HEAD 1243026 CA1243026 ком 2.861,03 SAD, Caterpillar
2386 SEAL 1243138 CA1243138 ком 14,55 SAD, Caterpillar
2387 PIN 1243242 CA1243242 ком 1.861,61 SAD, Caterpillar
2388 CM SEAL 1243243 CA1243243 ком 0,32 SAD, Caterpillar
2389 VALVE G-CONT 1243455 CA1243455 ком 2.738,12 SAD, Caterpillar
2390 SEAL 1243520 CA1243520 ком 46,11 SAD, Caterpillar
2391 FUSE 1243548 CA1243548 ком 6,18 SAD, Caterpillar
40
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
2392 PLATE 1243637 CA1243637 ком 12,06 SAD, Caterpillar
2393 LINES GP 1243758 CA1243758 ком 1.065,55 SAD, Caterpillar
2394 BOLT 1243815 CA1243815 ком 1,25 SAD, Caterpillar
2395 SUSPENSION G 1243926 CA1243926 ком 1.834,15 SAD, Caterpillar
2396 CAP 1243932 CA1243932 ком 1,37 SAD, Caterpillar
2397 PLATE 1244004 CA1244004 ком 116,03 SAD, Caterpillar
2398 SHAFT 1244009 CA1244009 ком 22,88 SAD, Caterpillar
2399 LEVER 1244010 CA1244010 ком 59,66 SAD, Caterpillar
2400 LEVER A 1244021 CA1244021 ком 119,29 SAD, Caterpillar
2401 LEVER A 1244025 CA1244025 ком 167,25 SAD, Caterpillar
2402 KNOB 1244401 CA1244401 ком 18,17 SAD, Caterpillar
2403 SENSOR GP 1244672 CA1244672 ком 11.502,59 SAD, Caterpillar
2404 CYLINDER G 1244771 CA6E1102 ком 11.998,36 SAD, Caterpillar
2405 CABLE A 1244884 CA1244884 ком 38,75 SAD, Caterpillar
2406 COUPLING 1245043 CA1245043 ком 195,63 SAD, Caterpillar
2407 ELBOW 1245332 CA1245332 ком 1.671,05 SAD, Caterpillar
2408 VALVE SAFETY 1245572 CA1245572 ком 78,94 SAD, Caterpillar
2409 FILM 16H 1245648 CA1245648 ком 273,11 SAD, Caterpillar
2410 GROMMET AS 1245811 CA1245811 ком 188,32 SAD, Caterpillar
2411 BLOCK GP 1245814 CA1245814 ком 140,88 SAD, Caterpillar
2412 SPEAKER 1246046 CA1246046 ком 68,78 SAD, Caterpillar
2413 DIFERENTIAL GP 1246555 CA1246555 ком 15.646,41 SAD, Caterpillar
2414 FASTENER 1246569 CA1246569 ком 3,82 SAD, Caterpillar
2415 WASHER 1246570 CA1246570 ком 5,43 SAD, Caterpillar
2416 PLATE 1246640 CA1246640 ком 88,17 SAD, Caterpillar
2417 PUMP GP-GR 1 1246662 CA1246662 ком 4.268,89 SAD, Caterpillar
2418 ADAPTOR 1246696 CA1246696 ком 46,72 SAD, Caterpillar
2419 RESISTOR A 1246704 CA1246704 ком 202,40 SAD, Caterpillar
2420 BLOCK AS 1247507 CA1222245 ком 30.182,46 SAD, Caterpillar
2421 GEAR 1247609 CA1247609 ком 1.180,02 SAD, Caterpillar
2422 PULLEY AS 1247792 CA1247792 ком 347,34 SAD, Caterpillar
2423 SCREW 1248100 CA1248100 ком 4,74 SAD, Caterpillar
2424 VALVE AS-CON 1248335 CA1248335 ком 252,25 SAD, Caterpillar
2425 INSULATION 1248630 CA1248630 ком 153,71 SAD, Caterpillar
2426 PLATE WARN 1248758 CA1248758 ком 36,38 SAD, Caterpillar
2427 PLATE WARN 1248759 CA1248759 ком 59,43 SAD, Caterpillar
2428 SHAFT 1249006 CA1249006 ком 46,52 SAD, Caterpillar
2429 SHAFT AS 1249007 CA1249007 ком 257,35 SAD, Caterpillar
2430 WASHER-THRST 1249014 CA1249014 ком 75,18 SAD, Caterpillar
2431 ROD-HOLD DOW 1249108 CA1249108 ком 40,49 SAD, Caterpillar
2432 SUPPORT AS 1249271 CA1249271 ком 169,91 SAD, Caterpillar
2433 CLIP 1249401 CA1249401 ком 22,48 SAD, Caterpillar
2434 SLIDE 1249774 CA1249774 ком 38,20 SAD, Caterpillar
2435 SLIDE 1249775 CA1249775 ком 38,20 SAD, Caterpillar
2436 MOTOR GP 1249780 CA1249780 ком 3.839,43 SAD, Caterpillar
2437 SEAL-SHAFT 1249849 CA6E3337 ком 85,03 SAD, Caterpillar
2438 BLOCK 1250151 CA1250151 ком 32,85 SAD, Caterpillar
2439 STEP AS 1250359 CA1250359 ком 373,51 SAD, Caterpillar
2440 SEAL 1250434 CA1250434 ком 57,29 SAD, Caterpillar
2441 GASKET 1250438 CA1250438 ком 33,97 SAD, Caterpillar
2442 GASKET 1250439 CA1250439 ком 26,57 SAD, Caterpillar
2443 FILM-NOTICE 1250473 CA1250473 ком 16,92 SAD, Caterpillar
2444 PROTECTOR 1250800 CA1250800 ком 1.985,57 SAD, Caterpillar
2445 RING 1250965 CA1250965 ком 0,57 SAD, Caterpillar
2446 PLUG 1250966 CA1250966 ком 115,15 SAD, Caterpillar
2447 TUBE AS 1250968 CA2933603 ком 313,92 SAD, Caterpillar
2448 TUBE AS 1250969 CA2933604 ком 447,80 SAD, Caterpillar
2449 PIN A 1251037 CA1251037 ком 179,20 SAD, Caterpillar
2450 SEAL AS 1251286 CA1251286 ком 106,22 SAD, Caterpillar
2451 SWITCH AS 1251302 CA1251302 ком 281,48 SAD, Caterpillar
41
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
2452 SPRING 1251393 CA1251393 ком 19,18 SAD, Caterpillar
2453 LIGHTING GP 1252001 CA1252001 ком 836,26 SAD, Caterpillar
2454 FITTING A 1252796 CA1252796 ком 212,85 SAD, Caterpillar
2455 FILM-WARN 1253213 CA1253213 ком 37,71 SAD, Caterpillar
2456 SCREW 1253295 CA1253295 ком 1,69 SAD, Caterpillar
2457 BOLT 1253297 CA1253297 ком 45,35 SAD, Caterpillar
2458 COVER 1253356 CA1253356 ком 392,68 SAD, Caterpillar
2459 COVER AS 1253357 CA1253357 ком 152,66 SAD, Caterpillar
2460 COVER 1253360 CA1253360 ком 77,35 SAD, Caterpillar
2461 KNOB 1253365 CA1253365 ком 47,68 SAD, Caterpillar
2462 DASH A COVER 1253368 CA1253368 ком 3.320,26 SAD, Caterpillar
2463 PANEL AS-DR 1253372 CA1253372 ком 921,46 SAD, Caterpillar
2464 GUARD 1253536 CA1253536 ком 836,38 SAD, Caterpillar
2465 SPIDER AS-FA 1253949 CA3727969 ком 2.426,86 SAD, Caterpillar
2466 PLATE 1254121 CA1254121 ком 345,08 SAD, Caterpillar
2467 CYLINDER 1254122 CA1254122 ком 761,45 SAD, Caterpillar
2468 LAMP AS 1254439 CA3268837 ком 57,45 SAD, Caterpillar
2469 RING 1254572 CA1254572 ком 0,57 SAD, Caterpillar
2470 CLIP 1254726 CA1254726 ком 1,62 SAD, Caterpillar
2471 ELBOW-AIR IN 1255032 CA1255032 ком 909,40 SAD, Caterpillar
2472 SPRING 1255071 CA1255071 ком 268,57 SAD, Caterpillar
2473 BOLT 1255321 CA1255321 ком 0,68 SAD, Caterpillar
2474 NUT 1255341 CA1255341 ком 75,98 SAD, Caterpillar
2475 COVER 1255605 CA1255605 ком 104,74 SAD, Caterpillar
2476 CHANNEL 1255607 CA1255607 ком 212,57 SAD, Caterpillar
2477 CHANNEL 1255608 CA1255608 ком 212,57 SAD, Caterpillar
2478 LINER 1255610 CA1255610 ком 267,72 SAD, Caterpillar
2479 LINER 1255611 CA1255611 ком 267,72 SAD, Caterpillar
2480 FILTER 1255835 CA1255835 ком 4,83 SAD, Caterpillar
2481 PLATE 1256390 CA1256390 ком 10,86 SAD, Caterpillar
2482 LINER 1256395 CA1256395 ком 148,60 SAD, Caterpillar
2483 INSULATION 1256510 CA2454333 ком 117,88 SAD, Caterpillar
2484 SOLENOID AS 1256533 CA3383453 ком 947,81 SAD, Caterpillar
2485 COVER 1256535 CA1256535 ком 6,60 SAD, Caterpillar
2486 SOLENOID AS 1256536 CA3383453 ком 947,81 SAD, Caterpillar
2487 COVER 1256729 CA1256729 ком 220,45 SAD, Caterpillar
2488 CM SEAL 1256743 CA1256743 ком 1,17 SAD, Caterpillar
2489 PLUG 1256786 CA1256786 ком 76,91 SAD, Caterpillar
2490 CONTROL GP 1256806 CA1256806 ком 2.008,52 SAD, Caterpillar
2491 SHAFT AS 1257003 CA1257003 ком 84,28 SAD, Caterpillar
2492 SHAFT AS 1257004 CA1257004 ком 84,28 SAD, Caterpillar
2493 INSERT 1257037 CA1257037 ком 8,57 SAD, Caterpillar
2494 PLATE AS 1257046 CA1257046 ком 87,08 SAD, Caterpillar
2495 C0VER 1257142 CA1257142 ком 118,92 SAD, Caterpillar
2496 TRIM 1257156 CA1257156 ком 120,69 SAD, Caterpillar
2497 TRIM 1257157 CA1257157 ком 120,69 SAD, Caterpillar
2498 CM-TUBE 1257874 CA1257874 ком 0,28 SAD, Caterpillar
2499 CM-TUBE SHRK 1257875 CA1257875 ком 0,32 SAD, Caterpillar
2500 CM-TUBE 1257876 CA1257876 ком 0,85 SAD, Caterpillar
2501 ROD AS. 1257894 CA1257894 ком 2.007,40 SAD, Caterpillar
2502 CAM LATCH 1258176 CA1258176 ком 13,83 SAD, Caterpillar
2503 GLASS 1258254 CA1258254 ком 477,40 SAD, Caterpillar
2504 ADAPTER 1258407 CA1258407 ком 662,02 SAD, Caterpillar
2505 ADAPTER 1258408 CA1258408 ком 662,02 SAD, Caterpillar
2506 ADAPTER 1258409 CA1258409 ком 662,02 SAD, Caterpillar
2507 JOINT GP-SLI 1258807 CA3904797 ком 3.465,15 SAD, Caterpillar
2508 JOINT G-UNIV 1258808 CA1258808 ком 820,58 SAD, Caterpillar
2509 SPIDER GP 1258810 CA1258810 ком 293,29 SAD, Caterpillar
2510 JOINT GP-UNI 1258817 CA3299658 ком 1.837,02 SAD, Caterpillar
2511 SEAL 1259158 CA1259158 ком 125,35 SAD, Caterpillar
42
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
2512 BRACKET 1259772 CA1259772 ком 256,78 SAD, Caterpillar
2513 SEAL-O-RING 1259794 CA1259794 ком 59,70 SAD, Caterpillar
2514 HOUSING AS F 1260102 CA1260102 ком 2.388,91 SAD, Caterpillar
2515 HOSE FUMES 1260146 CA1260146 ком 52,23 SAD, Caterpillar
2516 MANIFOLD FUE 1260179 CA1260179 ком 296,35 SAD, Caterpillar
2517 SPACER 1260208 CA1260208 ком 19,82 SAD, Caterpillar
2518 PLATE 1260209 CA1260209 ком 33,02 SAD, Caterpillar
2519 PLATE 1260210 CA1260210 ком 43,54 SAD, Caterpillar
2520 CATCH-STOP 1260228 CA1260228 ком 90,34 SAD, Caterpillar
2521 TUBE AS 1260617 CA1260617 ком 797,88 SAD, Caterpillar
2522 VALVE GP-BYP 1260747 CA1260747 ком 651,52 SAD, Caterpillar
2523 LIGHT 1260810 CA1260810 ком 113,49 SAD, Caterpillar
2524 NIPPLE AS 1260814 CA1260814 ком 58,02 SAD, Caterpillar
2525 WINDOW GP 1260961 CA1260961 ком 4.528,18 SAD, Caterpillar
2526 PIN 1261052 CA1261052 ком 9,37 SAD, Caterpillar
2527 HANDLE GRAB 1261074 CA1261074 ком 417,42 SAD, Caterpillar
2528 BOLT 1261167 CA1261167 ком 44,66 SAD, Caterpillar
2529 HEAD BOLT 1261499 CA1261499 ком 19,66 SAD, Caterpillar
2530 HANDLE-PULL 1261539 CA1261539 ком 89,06 SAD, Caterpillar
2531 ACTUATOR 1261699 CA1261699 ком 35,26 SAD, Caterpillar
2532 WASHER 1261757 CA1261757 ком 6,42 SAD, Caterpillar
2533 PIN 1261767 CA1261767 ком 5,49 SAD, Caterpillar
2534 SOCKET 1261768 CA1261768 ком 6,66 SAD, Caterpillar
2535 ENDBELL-CONN 1261774 CA1261774 ком 14,83 SAD, Caterpillar
2536 ELEMENT-FILT 1261813 CA1261813 ком 165,32 SAD, Caterpillar
2537 FILTER A-HYD 1261814 CA1261814 ком 153,38 SAD, Caterpillar
2538 BEARING 1261956 CA1261956 ком 531,35 SAD, Caterpillar
2539 LOCKNUT 1261971 CA1261971 ком 1.080,31 SAD, Caterpillar
2540 RING 1261978 CA1261978 ком 55,97 SAD, Caterpillar
2541 RETAINER 1262044 CA1262044 ком 743,15 SAD, Caterpillar
2542 ROTATING G. 1262045 CA1262045 ком 12.700,44 SAD, Caterpillar
2543 FILTER G 1262080 CA1733511 ком 762,29 SAD, Caterpillar
2544 ELEMENT 1262081 CA1262081 ком 164,97 SAD, Caterpillar
2545 FILTER GP 1262112 CA1262112 ком 6.972,08 SAD, Caterpillar
2546 HANDLE AS-P 1262373 CA1262373 ком 283,82 SAD, Caterpillar
2547 SEAL 1262702 CA1262702 ком 29,97 SAD, Caterpillar
2548 SPACER 1262743 CA1262743 ком 18,14 SAD, Caterpillar
2549 RESISTOR AS 1262941 CA1262941 ком 191,54 SAD, Caterpillar
2550 HANDLE 1263492 CA1263492 ком 49,49 SAD, Caterpillar
2551 VALVE GP PRL 1263694 CA1263694 ком 1.444,77 SAD, Caterpillar
2552 ARMREST AS 1263700 CA1263700 ком 234,75 SAD, Caterpillar
2553 ARMREST AS 1263701 CA1263701 ком 234,75 SAD, Caterpillar
2554 BLOCK 1263721 CA1263721 ком 1.704,82 SAD, Caterpillar
2555 COVER AS 1264133 CA1264133 ком 40,77 SAD, Caterpillar
2556 CAP GP 1264233 CA1264233 ком 85,68 SAD, Caterpillar
2557 SEAL CONNECT 1265011 CA1265011 ком 16,20 SAD, Caterpillar
2558 PLATE 1265143 CA1265143 ком 321,52 SAD, Caterpillar
2559 VALVE 1265164 CA1265164 ком 652,37 SAD, Caterpillar
2560 COIL AS 1265606 CA1265606 ком 2.865,63 SAD, Caterpillar
2561 COIL AS 1265607 CA1265607 ком 1.563,17 SAD, Caterpillar
2562 HOUSING AS 1265608 CA1265608 ком 845,63 SAD, Caterpillar
2563 CONDITIONER 1265609 CA3611288 ком 5.956,54 SAD, Caterpillar
2564 HARNESS AS 1265612 CA1265612 ком 360,48 SAD, Caterpillar
2565 PLATE-RETAIN 1265701 CA1265701 ком 111,94 SAD, Caterpillar
2566 SHIM 1265704 CA1265704 ком 8,12 SAD, Caterpillar
2567 SEAL KIT 1265948 CA1265948 ком 66,14 SAD, Caterpillar
2568 DOOR AS 1266006 CA1266006 ком 271,71 SAD, Caterpillar
2569 PLATE 1266008 CA1266008 ком 75,51 SAD, Caterpillar
2570 COVER 1266009 CA1266009 ком 455,37 SAD, Caterpillar
2571 CONTROL AS 1266010 CA1266010 ком 1.356,15 SAD, Caterpillar
43
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
2572 SEAL 1266016 CA1266016 ком 66,78 SAD, Caterpillar
2573 PLUG 1266104 CA1266104 ком 58,34 SAD, Caterpillar
2574 SPACER 1266290 CA1266290 ком 136,22 SAD, Caterpillar
2575 SUPPORT 1266367 CA1266367 ком 3.192,69 SAD, Caterpillar
2576 PLATE AS 1266450 CA1266450 ком 1.278,48 SAD, Caterpillar
2577 BODY 1266612 CA1266612 ком 1.370,18 SAD, Caterpillar
2578 CYL A 1266951 CA1266951 ком 956,48 SAD, Caterpillar
2579 ROD A 1266953 CA1266953 ком 3.148,56 SAD, Caterpillar
2580 HINGE AS 1267535 CA1267535 ком 321,68 SAD, Caterpillar
2581 HINGE AS 1267536 CA1267536 ком 187,20 SAD, Caterpillar
2582 SCREW 1267574 CA1010852 ком 1,89 SAD, Caterpillar
2583 DOOR AS 1267584 CA1267584 ком 2.635,29 SAD, Caterpillar
2584 SPACER 1267654 CA1267654 ком 28,95 SAD, Caterpillar
2585 SENSOR G 1267896 CA1267896 ком 1.372,31 SAD, Caterpillar
2586 PLATE 1268205 CA1268205 ком 196,65 SAD, Caterpillar
2587 TEE 1268306 CA1268306 ком 57,14 SAD, Caterpillar
2588 STUD 1268449 CA1268449 ком 42,94 SAD, Caterpillar
2589 CM SEAL 1268472 CA1268472 ком 0,32 SAD, Caterpillar
2590 SPRING 1268473 CA1268473 ком 22,31 SAD, Caterpillar
2591 PLUG 1268921 CA1268921 ком 35,34 SAD, Caterpillar
2592 CONDENSER 1269180 CA1269180 ком 1.088,35 SAD, Caterpillar
2593 HANDLE A-PDL 1269462 CA1269462 ком 608,95 SAD, Caterpillar
2594 HANDLE AS 1269463 CA1269463 ком 608,95 SAD, Caterpillar
2595 LATCH AS 1269464 CA1269464 ком 174,02 SAD, Caterpillar
2596 LATCH AS 1269465 CA1269465 ком 196,45 SAD, Caterpillar
2597 SOLENOID A 1269992 CA1269992 ком 319,18 SAD, Caterpillar
2598 BASE A 1270291 CA1288557 ком 360,75 SAD, Caterpillar
2599 PAD 1270340 CA1270340 ком 5,43 SAD, Caterpillar
2600 BOTTLE GP 1270821 CA3297319 ком 256,68 SAD, Caterpillar
2601 CLAMP 1270929 CA1270929 ком 79,32 SAD, Caterpillar
2602 LINER 1271043 CA1271043 ком 25,42 SAD, Caterpillar
2603 LINER 1271044 CA1271044 ком 16,60 SAD, Caterpillar
2604 LINER 1271045 CA1271045 ком 18,49 SAD, Caterpillar
2605 LINER 1271046 CA1271046 ком 42,62 SAD, Caterpillar
2606 LINER 1271048 CA1271048 ком 13,51 SAD, Caterpillar
2607 PLATE AS-RH 1271054 CA1271054 ком 578,91 SAD, Caterpillar
2608 PLATE AS 1271056 CA1271056 ком 582,29 SAD, Caterpillar
2609 STUD-BOLT 1271570 CA1271570 ком 18,25 SAD, Caterpillar
2610 LINK 1271579 CA1271579 ком 427,91 SAD, Caterpillar
2611 SHAFT 1271596 CA1271596 ком 48,99 SAD, Caterpillar
2612 SHAFT 1271597 CA1271597 ком 52,45 SAD, Caterpillar
2613 GASKET 1271598 CA1271598 ком 11,46 SAD, Caterpillar
2614 PIN AS 1271736 CA1271736 ком 438,95 SAD, Caterpillar
2615 SCREW 1271960 CA1271960 ком 5,23 SAD, Caterpillar
2616 TUBE AS 1271969 CA1271969 ком 129,98 SAD, Caterpillar
2617 SPACER 1271991 CA1271991 ком 21,91 SAD, Caterpillar
2618 DUCT 1272394 CA1272394 ком 137,83 SAD, Caterpillar
2619 HOUSING 1273017 CA1273017 ком 148,55 SAD, Caterpillar
2620 HANDLE 1273018 CA1273018 ком 230,46 SAD, Caterpillar
2621 SHAFT 1273294 CA1273294 ком 43,83 SAD, Caterpillar
2622 SCREW 1274038 CA1274038 ком 1,92 SAD, Caterpillar
2623 CLAMP 1274471 CA1274471 ком 6,75 SAD, Caterpillar
2624 GAGE AS 1274525 CA1274525 ком 289,13 SAD, Caterpillar
2625 POTENTIOMETE 1274540 CA2912165 ком 648,87 SAD, Caterpillar
2626 BOLT 1274834 CA1274834 ком 85,23 SAD, Caterpillar
2627 BOLT 1274835 CA1274835 ком 56,49 SAD, Caterpillar
2628 HARNESS AS. 1274988 CA3063012 ком 300,14 SAD, Caterpillar
2629 BRUSH NYLON 1275004 CA1275004 ком 26,77 SAD, Caterpillar
2630 COVER 1275084 CA1275084 ком 1.529,89 SAD, Caterpillar
2631 FILM 1275250 CA1275250 ком 26,70 SAD, Caterpillar
44
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
2632 FILM-INSTR 1275251 CA1275251 ком 17,42 SAD, Caterpillar
2633 FILM-INSTR 1275252 CA1275252 ком 26,70 SAD, Caterpillar
2634 GUN A 1275266 CA1275266 ком 213,17 SAD, Caterpillar
2635 FILM-WARN 1275295 CA1275295 ком 28,43 SAD, Caterpillar
2636 SPACER 1275447 CA1275447 ком 19,38 SAD, Caterpillar
2637 PLUG AS 1275483 CA1275483 ком 14,51 SAD, Caterpillar
2638 RECEPTACLE A 1275484 CA1275484 ком 14,88 SAD, Caterpillar
2639 PLUG AS 1275485 CA1275485 ком 19,09 SAD, Caterpillar
2640 RECEPTACLE A 1275486 CA1275486 ком 19,38 SAD, Caterpillar
2641 VALVE AS 1275500 CA1275500 ком 5.717,25 SAD, Caterpillar
2642 SHAFT AS 1275671 CA1275671 ком 2.233,80 SAD, Caterpillar
2643 SHIM PACK 1275672 CA1275672 ком 140,15 SAD, Caterpillar
2644 COVER AS 1276356 CA1276356 ком 405,91 SAD, Caterpillar
2645 PLATE AS 1276422 CA1276422 ком 129,82 SAD, Caterpillar
2646 SHIM 1276680 CA1276680 ком 12,51 SAD, Caterpillar
2647 HOSE 1277064 CA1277064 ком 287,43 SAD, Caterpillar
2648 ATOMIZER AS 1277443 CA1277443 ком 28,58 SAD, Caterpillar
2649 BOLT 1277678 CA1277678 ком 338,00 SAD, Caterpillar
2650 LINER 1277960 CA1277960 ком 13,35 SAD, Caterpillar
2651 TUBE 1278202 CA1278202 ком 981,40 SAD, Caterpillar
2652 CLIP 1278281 CA1278281 ком 11,49 SAD, Caterpillar
2653 VALVE GP-CHE 1278394 CA2007127 ком 698,69 SAD, Caterpillar
2654 VALVE GP-CHE 1278395 CA2007127 ком 698,69 SAD, Caterpillar
2655 CORD AS. 1278609 CA1278609 ком 185,71 SAD, Caterpillar
2656 GASKET 1278613 CA1278613 ком 32,80 SAD, Caterpillar
2657 CAP 1278768 CA1278768 ком 3,66 SAD, Caterpillar
2658 FILM STRIP 1278831 CA1278831 ком 140,75 SAD, Caterpillar
2659 FILM WARNING 1278859 CA1278859 ком 23,97 SAD, Caterpillar
2660 GEAR-SUN 1278909 CA3541305 ком 3.213,20 SAD, Caterpillar
2661 SHAFT-AXLE 1278910 CA1278910 ком 9.146,96 SAD, Caterpillar
2662 RING-RET 1278987 CA1278987 ком 5,75 SAD, Caterpillar
2663 PLATE 1279083 CA1279083 ком 55,48 SAD, Caterpillar
2664 COVER A. 1279094 CA1279094 ком 553,91 SAD, Caterpillar
2665 LEVER AS 1279190 CA1279190 ком 316,94 SAD, Caterpillar
2666 SHIM 1279483 CA1279483 ком 33,97 SAD, Caterpillar
2667 O-RING 1279485 CA1279485 ком 5,66 SAD, Caterpillar
2668 SPRING 1279490 CA1279490 ком 66,02 SAD, Caterpillar
2669 FILM 1279498 CA1279498 ком 9,57 SAD, Caterpillar
2670 FILM-INST 1279499 CA1279499 ком 17,49 SAD, Caterpillar
2671 FILM 1279501 CA1279501 ком 15,88 SAD, Caterpillar
2672 FLOORMAT 1279751 CA1279751 ком 274,03 SAD, Caterpillar
2673 PLUG 1279768 CA1279768 ком 6,75 SAD, Caterpillar
2674 CONTROL GP 1279838 CA1279838 ком 372,66 SAD, Caterpillar
2675 REBUILD KT 1279885 CA1279885 ком 656,51 SAD, Caterpillar
2676 KNOB-BALL 1280037 CA1280037 ком 9,69 SAD, Caterpillar
2677 DRIVE GP-FIN 1280302 CA3367882 ком 61.177,21 SAD, Caterpillar
2678 TRAY 1280315 CA1280315 ком 57,94 SAD, Caterpillar
2679 SEAL AS-WTR 1280317 CA3492654 ком 198,41 SAD, Caterpillar
2680 HOSE 1280331 CA1280331 ком 8,32 SAD, Caterpillar
2681 BEARING-MN 1280382 CA1280382 ком 122,46 SAD, Caterpillar
2682 BEARING-MAIN 1280384 CA1280384 ком 122,66 SAD, Caterpillar
2683 BEARING 1280385 CA1280385 ком 126,57 SAD, Caterpillar
2684 BEARING-ROD 1280390 CA1280390 ком 73,14 SAD, Caterpillar
2685 BEARING-ROD 1280391 CA1280391 ком 73,98 SAD, Caterpillar
2686 BEARING-ROD 1280396 CA1280396 ком 75,78 SAD, Caterpillar
2687 BEARING-MAIN 1280401 CA1280401 ком 123,75 SAD, Caterpillar
2688 BEARING 1280402 CA1280402 ком 122,66 SAD, Caterpillar
2689 BEARING-MAIN 1280403 CA1280403 ком 126,57 SAD, Caterpillar
2690 JOURNAL 1280411 CA1280411 ком 278,58 SAD, Caterpillar
2691 BEARING-SLEE 1280416 CA2165583 ком 126,50 SAD, Caterpillar
45
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
2692 BEARING-SLEE 1280417 CA2165585 ком 119,71 SAD, Caterpillar
2693 GEAR 1280420 CA1280420 ком 970,63 SAD, Caterpillar
2694 SEAL 1280437 CA1280437 ком 11,82 SAD, Caterpillar
2695 COVER 1280606 CA1280606 ком 170,26 SAD, Caterpillar
2696 SEAL 1280607 CA1280607 ком 4,22 SAD, Caterpillar
2697 SPACER 1280686 CA1280686 ком 18,94 SAD, Caterpillar
2698 SHIELD 1281026 CA1281026 ком 21,71 SAD, Caterpillar
2699 COVER 1281453 CA1281453 ком 322,69 SAD, Caterpillar
2700 HARNESS AS 1282030 CA1282030 ком 302,18 SAD, Caterpillar
2701 SCREW 1282135 CA1282135 ком 4,58 SAD, Caterpillar
2702 SCREW 1282136 CA1282136 ком 3,89 SAD, Caterpillar
2703 PIN 1282173 CA1282173 ком 21,51 SAD, Caterpillar
2704 VALVE GP 1282352 CA1282352 ком 5.350,62 SAD, Caterpillar
2705 HOSE AS 1282551 CA1282551 ком 122,75 SAD, Caterpillar
2706 METER SEAL 1282596 CA1282596 ком 28,31 SAD, Caterpillar
2707 GEAR AS 1282659 CA1282659 ком 2.494,12 SAD, Caterpillar
2708 WIRE AS 1282660 CA1282660 ком 88,05 SAD, Caterpillar
2709 BEARING 1282661 CA1317123 ком 116,87 SAD, Caterpillar
2710 TETHER KIT 1282678 CA1282678 ком 331,89 SAD, Caterpillar
2711 CASE AS 1282723 CA1282723 ком 18.349,26 SAD, Caterpillar
2712 STOP 1282880 CA1282880 ком 53,71 SAD, Caterpillar
2713 POCKET AS 1282901 CA1282901 ком 126,97 SAD, Caterpillar
2714 GASKET KIT 1282922 CA1282922 ком 337,27 SAD, Caterpillar
2715 FENDER AS 1282994 CA1282994 ком 4.132,97 SAD, Caterpillar
2716 SEAL 1283786 CA1283786 ком 36,23 SAD, Caterpillar
2717 SEAL 1283787 CA1283787 ком 29,75 SAD, Caterpillar
2718 BEARING 1283935 CA1283935 ком 236,40 SAD, Caterpillar
2719 VALVE A 1284411 CA9N3666 ком 37,18 SAD, Caterpillar
2720 VALVE GP 1284971 CA1284971 ком 307,16 SAD, Caterpillar
2721 VALVE GP 1284972 CA1284972 ком 540,28 SAD, Caterpillar
2722 CATWALK AS 1285120 CA1285120 ком 1.251,26 SAD, Caterpillar
2723 COVER-DUST 1285242 CA1285242 ком 218,15 SAD, Caterpillar
2724 COVER 1285311 CA1285311 ком 132,80 SAD, Caterpillar
2725 SHAFT GP 1285596 CA1285596 ком 938,35 SAD, Caterpillar
2726 PLATE AS 1285715 CA1285715 ком 455,37 SAD, Caterpillar
2727 HANDLE AS 1285826 CA1285826 ком 308,74 SAD, Caterpillar
2728 PLATE 1286157 CA1286157 ком 31,00 SAD, Caterpillar
2729 GASKET 1286566 CA1286566 ком 3,34 SAD, Caterpillar
2730 TUBE 1286596 CA1286596 ком 1.072,15 SAD, Caterpillar
2731 LADDER AS 1286928 CA1286928 ком 2.204,37 SAD, Caterpillar
2732 LAMP GROUP 1286983 CA2843757 ком 487,09 SAD, Caterpillar
2733 CONNECTOR 1287063 CA1287063 ком 8,00 SAD, Caterpillar
2734 BODY AS 1287351 CA1287351 ком 483,26 SAD, Caterpillar
2735 GEAR 1287855 CA1287855 ком 545,36 SAD, Caterpillar
2736 BASE A 1288557 CA1288557 ком 360,75 SAD, Caterpillar
2737 VALVE GP 1288647 CA1288647 ком 4.014,72 SAD, Caterpillar
2738 SPACER 1288678 CA1288678 ком 28,11 SAD, Caterpillar
2739 ADAPTER AS 1288853 CA1288853 ком 273,23 SAD, Caterpillar
2740 CAP 1288981 CA1288981 ком 4,71 SAD, Caterpillar
2741 CONNECTOR 1289001 CA1289001 ком 8,57 SAD, Caterpillar
2742 STRIKER 1289064 CA1289064 ком 96,82 SAD, Caterpillar
2743 SEAL 1289170 CA1289170 ком 194,27 SAD, Caterpillar
2744 BEARING 1289261 CA1289261 ком 280,71 SAD, Caterpillar
2745 BEARING 1289262 CA1289262 ком 524,41 SAD, Caterpillar
2746 SEAL-BUFFER 1289265 CA1289265 ком 89,89 SAD, Caterpillar
2747 PLATE-WEAR 1289623 CA1289623 ком 168,34 SAD, Caterpillar
2748 STRIP 1289654 CA1289654 ком 122,18 SAD, Caterpillar
2749 STRIP-WEAR 1289655 CA3086303 ком 277,16 SAD, Caterpillar
2750 BRAKE A 1290136 CA1290136 ком 1.065,51 SAD, Caterpillar
2751 FILTER-SEP 1290373 CA5134490 ком 101,03 SAD, Caterpillar
46
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
2752 BOWL 1290375 CA1290375 ком 70,78 SAD, Caterpillar
2753 DRAIN A 1290987 CA1290987 ком 369,08 SAD, Caterpillar
2754 PLUG 1290988 CA1290988 ком 45,51 SAD, Caterpillar
2755 PLATE AS 1290997 CA1290997 ком 3.286,45 SAD, Caterpillar
2756 PLATE AS 1290999 CA1290999 ком 2.599,66 SAD, Caterpillar
2757 PLATE AS 1291000 CA1291000 ком 3.286,45 SAD, Caterpillar
2758 PLATE AS 1291002 CA1291002 ком 3.845,06 SAD, Caterpillar
2759 VALVE GP 1291029 CA1291029 ком 74,94 SAD, Caterpillar
2760 SEAL-O-RING 1291609 CA1291609 ком 28,84 SAD, Caterpillar
2761 SEAL 1291653 CA1291653 ком 10,14 SAD, Caterpillar
2762 SEAL-INTEGRL 1292181 CA1292181 ком 49,64 SAD, Caterpillar
2763 ELBOW 1292327 CA1292327 ком 31,15 SAD, Caterpillar
2764 SPIDER 1292339 CA1292339 ком 1.409,31 SAD, Caterpillar
2765 GEAR-BEVEL 1292341 CA1292341 ком 817,57 SAD, Caterpillar
2766 WASHER THRST 1292342 CA1292342 ком 169,98 SAD, Caterpillar
2767 V-BELT SET 1292416 CA1292416 ком 389,78 SAD, Caterpillar
2768 GASKET 1292861 CA1292861 ком 13,51 SAD, Caterpillar
2769 CAMSHAFT AS 1292888 CA1292888 ком 5.688,42 SAD, Caterpillar
2770 DOWEL 1292893 CA1292893 ком 16,25 SAD, Caterpillar
2771 SPRING A 1293033 CA1293033 ком 109,00 SAD, Caterpillar
2772 WHEEL 1293045 CA3195239 ком 9.219,55 SAD, Caterpillar
2773 BOLT 1293173 CA1293173 ком 11,18 SAD, Caterpillar
2774 BOLT 1293174 CA1293174 ком 5,70 SAD, Caterpillar
2775 LOCKNUT 1293178 CA1293178 ком 0,77 SAD, Caterpillar
2776 BOLT - HEX 1293181 CA1293181 ком 8,05 SAD, Caterpillar
2777 BOLT-HEX HED 1293184 CA1750454 ком 19,08 SAD, Caterpillar
2778 GUARD 1293400 CA1293400 ком 21,18 SAD, Caterpillar
2779 FERRULE 1293493 CA1293493 ком 1,25 SAD, Caterpillar
2780 GASKET 1293948 CA1293948 ком 41,01 SAD, Caterpillar
2781 COVER 1294131 CA1294131 ком 607,54 SAD, Caterpillar
2782 AXLE AR-OSC 1294281 CA1294281 ком 90.741,89 SAD, Caterpillar
2783 GEAR GP 1294290 CA1294290 ком 14.332,86 SAD, Caterpillar
2784 HOUSING GP 1294291 CA1294291 ком 63.897,83 SAD, Caterpillar
2785 BRG-PLANET 1294296 CA1294296 ком 272,06 SAD, Caterpillar
2786 DIFFERENTIAL GP 1294298 CA1294298 ком 10.600,50 SAD, Caterpillar
2787 GEAR-PLANET 1294299 CA3541306 ком 1.862,71 SAD, Caterpillar
2788 CARRIER-PLAN 1294300 CA1294300 ком 8.043,55 SAD, Caterpillar
2789 DIFF GP 1294304 CA3724769 ком 11.681,86 SAD, Caterpillar
2790 DIFF G 1294308 CA1294308 ком 15.547,24 SAD, Caterpillar
2791 SHAFT-PLANET 1294323 CA1294323 ком 505,91 SAD, Caterpillar
2792 WASHER 1294326 CA1294326 ком 2,25 SAD, Caterpillar
2793 BEARING 1294536 CA1294536 ком 91,11 SAD, Caterpillar
2794 SEAL 1294935 CA1294935 ком 146,63 SAD, Caterpillar
2795 BLOCK 1295082 CA1295082 ком 246,22 SAD, Caterpillar
2796 FILM 1295184 CA1295184 ком 130,34 SAD, Caterpillar
2797 FILM STRIPE 1295185 CA1295185 ком 209,06 SAD, Caterpillar
2798 SPRING 1295222 CA1295222 ком 41,42 SAD, Caterpillar
2799 SPRING 1295223 CA1295223 ком 31,77 SAD, Caterpillar
2800 TUBE AS 1295252 CA1295252 ком 577,86 SAD, Caterpillar
2801 HOUSING AXLE 1295395 CA1295395 ком 11.029,11 SAD, Caterpillar
2802 SUPPORT 1295398 CA1295398 ком 3.406,91 SAD, Caterpillar
2803 GEAR-RING 1295403 CA1295403 ком 2.551,49 SAD, Caterpillar
2804 HOUSING-AXLE 1295406 CA2514525 ком 11.029,74 SAD, Caterpillar
2805 WASHER 1295427 CA1295427 ком 6,74 SAD, Caterpillar
2806 STUD 1295428 CA1295428 ком 5,51 SAD, Caterpillar
2807 CORE AS 1295429 CA1295429 ком 1.406,09 SAD, Caterpillar
2808 STOP 1295476 CA1295476 ком 56,32 SAD, Caterpillar
2809 ADAPTER 1296400 CA1296400 ком 221,57 SAD, Caterpillar
2810 SWITCH A 1296466 CA1296466 ком 181,76 SAD, Caterpillar
2811 SENSOR GP-SP 1296628 CA5221643 ком 477,00 SAD, Caterpillar
47
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
2812 FILM-NOTICE 1296728 CA1296728 ком 17,12 SAD, Caterpillar
2813 PLUG AS 1297163 CA1297163 ком 16,37 SAD, Caterpillar
2814 PLUG AS 1297164 CA1297164 ком 16,80 SAD, Caterpillar
2815 FILM 1297184 CA1297184 ком 9,32 SAD, Caterpillar
2816 BELT GP-SEAT 1297253 CA1297253 ком 411,78 SAD, Caterpillar
2817 COUPLING-PER 1297472 CA1297472 ком 156,60 SAD, Caterpillar
2818 SCREW - ADJ 1297632 CA1297632 ком 13,58 SAD, Caterpillar
2819 COVER 1297815 CA1297815 ком 2.042,02 SAD, Caterpillar
2820 VALVE AS 1298034 CA1298034 ком 370,49 SAD, Caterpillar
2821 BLOCK GP-HYD 1298053 CA1298053 ком 2.702,98 SAD, Caterpillar
2822 FLANGE 1298055 CA1298055 ком 1.034,15 SAD, Caterpillar
2823 COVER 1298056 CA1298056 ком 523,75 SAD, Caterpillar
2824 SPACER 1298087 CA1298087 ком 19,78 SAD, Caterpillar
2825 VALVE GP 1298222 CA1298222 ком 343,68 SAD, Caterpillar
2826 PLATE AS 1298331 CA1298331 ком 369,80 SAD, Caterpillar
2827 WASHER 1298363 CA1298363 ком 41,49 SAD, Caterpillar
2828 GASKET 1299452 CA1299452 ком 14,39 SAD, Caterpillar
2829 HOSE 1299518 CA1299518 ком 222,34 SAD, Caterpillar
2830 COVER 1299690 CA1299690 ком 109,28 SAD, Caterpillar
2831 IMPELLER 1299907 CA1299907 ком 223,14 SAD, Caterpillar
2832 COIL AS 1300013 CA1300013 ком 122,46 SAD, Caterpillar
2833 BOLT 1300099 CA1300099 ком 51,02 SAD, Caterpillar
2834 DAMPER KIT 1300321 CA1300321 ком 91,63 SAD, Caterpillar
2835 ADJUST KIT 1300322 CA1300322 ком 344,75 SAD, Caterpillar
2836 LEVER KIT 1300323 CA1300323 ком 316,46 SAD, Caterpillar
2837 HANDLE ADJ 1300324 CA1059340 ком 31,40 SAD, Caterpillar
2838 BEARING KIT 1300325 CA1300325 ком 142,29 SAD, Caterpillar
2839 SEAT AS 1300326 CA1540775 ком 1.688,22 SAD, Caterpillar
2840 SEAT AS-HEAT 1300327 CA1540774 ком 2.642,05 SAD, Caterpillar
2841 CLIP KIT 1300328 CA1300328 ком 11,09 SAD, Caterpillar
2842 COVER KIT BK 1300329 CA1540776 ком 482,86 SAD, Caterpillar
2843 COVER KIT-SE 1300330 CA1540777 ком 284,12 SAD, Caterpillar
2844 HEADREST KIT 1300333 CA1300333 ком 284,54 SAD, Caterpillar
2845 FRAME KIT 1300334 CA1300334 ком 559,34 SAD, Caterpillar
2846 CONTROL KIT 1300335 CA1300335 ком 120,14 SAD, Caterpillar
2847 RISER KIT 1300336 CA1300336 ком 1.148,34 SAD, Caterpillar
2848 COVER KIT 1300337 CA1300337 ком 346,20 SAD, Caterpillar
2849 ADJUST KIT 1300338 CA1300338 ком 271,11 SAD, Caterpillar
2850 COVER KIT 1300339 CA1300339 ком 339,65 SAD, Caterpillar
2851 SUSPENSION A 1300340 CA1300340 ком 1.458,32 SAD, Caterpillar
2852 CONTROL KIT 1300342 CA1300342 ком 443,38 SAD, Caterpillar
2853 CONTROL KIT 1300343 CA1300343 ком 322,92 SAD, Caterpillar
2854 CABLE KIT 1300347 CA7I6756 ком 161,61 SAD, Caterpillar
2855 SPRING KIT 1300348 CA1300348 ком 199,74 SAD, Caterpillar
2856 SUPPORT KIT 1300350 CA1300350 ком 299,82 SAD, Caterpillar
2857 CABLE KIT 1300351 CA1300351 ком 60,68 SAD, Caterpillar
2858 SUPPORT KIT 1300358 CA1300358 ком 188,68 SAD, Caterpillar
2859 PIN 1300485 CA1300485 ком 159,49 SAD, Caterpillar
2860 COIL A 1300912 CA1300912 ком 188,77 SAD, Caterpillar
2861 BEARING 1300960 CA1300960 ком 28,83 SAD, Caterpillar
2862 GAGE SIGHTGA 1300987 CA1300987 ком 291,92 SAD, Caterpillar
2863 SEAL-LIP 1301104 CA1301104 ком 31,20 SAD, Caterpillar
2864 VALVE G-PILO 1301246 CA1301246 ком 5.330,81 SAD, Caterpillar
2865 VALVE GP-BSC 1301247 CA1301247 ком 2.944,54 SAD, Caterpillar
2866 COVER 1301251 CA1301251 ком 632,55 SAD, Caterpillar
2867 CASE DIFF 1301848 CA1301848 ком 6.063,57 SAD, Caterpillar
2868 BRACKET AS 1301862 CA1301862 ком 1.900,86 SAD, Caterpillar
2869 GASKET 1301887 CA1301887 ком 14,92 SAD, Caterpillar
2870 GASKET 1301888 CA1301888 ком 26,46 SAD, Caterpillar
2871 GASKET 1301890 CA1301890 ком 9,65 SAD, Caterpillar
48
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
2872 TUBE AS 1301959 CA1301959 ком 3.948,83 SAD, Caterpillar
2873 MANIFOLD 1302073 CA1302073 ком 2.618,15 SAD, Caterpillar
2874 BRACKET 1302334 CA1302334 ком 266,28 SAD, Caterpillar
2875 FILM-NOTICE 1302408 CA1302408 ком 12,34 SAD, Caterpillar
2876 COVER-COMP 1302630 CA1302630 ком 753,45 SAD, Caterpillar
2877 FILM-STRIPE 1302702 CA1302702 ком 279,78 SAD, Caterpillar
2878 ADAPTER 1302883 CA1302883 ком 253,69 SAD, Caterpillar
2879 ROD 1302889 CA1302889 ком 42,34 SAD, Caterpillar
2880 ROD 1302890 CA1302890 ком 68,43 SAD, Caterpillar
2881 BUSHING 1302998 CA1302998 ком 122,26 SAD, Caterpillar
2882 WASHER 1303000 CA1303000 ком 14,20 SAD, Caterpillar
2883 NUT 1303005 CA1303005 ком 15,73 SAD, Caterpillar
2884 NUT 1303007 CA1303007 ком 4,98 SAD, Caterpillar
2885 PIN 1303010 CA1303010 ком 5,92 SAD, Caterpillar
2886 SHAFT A-RH 1303013 CA1303013 ком 2.938,32 SAD, Caterpillar
2887 SHAFT A-LH 1303014 CA1303014 ком 2.758,45 SAD, Caterpillar
2888 VALVE GP 1303110 CA1303110 ком 4.014,32 SAD, Caterpillar
2889 VALVE GP 1303111 CA1303111 ком 4.306,49 SAD, Caterpillar
2890 VALVE GP 1303114 CA1303114 ком 4.427,91 SAD, Caterpillar
2891 VALVE GP 1303115 CA1303115 ком 4.427,35 SAD, Caterpillar
2892 VALVE GP 1303116 CA1303116 ком 8.426,56 SAD, Caterpillar
2893 VALVE GP 1303118 CA1303118 ком 11.982,16 SAD, Caterpillar
2894 VALVE GP 1303123 CA1303123 ком 13.168,26 SAD, Caterpillar
2895 VALVE GP 1303124 CA1303124 ком 15.121,36 SAD, Caterpillar
2896 VALVE GP 1303133 CA1303133 ком 10.446,15 SAD, Caterpillar
2897 VALVE GP 1303134 CA1303134 ком 12.214,73 SAD, Caterpillar
2898 VALVE GP 1303135 CA1303135 ком 9.686,68 SAD, Caterpillar
2899 BRG-SLEEVE 1303139 CA1303139 ком 147,15 SAD, Caterpillar
2900 ELEMENT-FILT 1303212 CA1303212 ком 144,49 SAD, Caterpillar
2901 PRECLEANER 1303281 CA1303281 ком 1.119,11 SAD, Caterpillar
2902 CLIP-LOOP 1303374 CA1303374 ком 16,48 SAD, Caterpillar
2903 DETENT GP 1303535 CA1303535 ком 891,68 SAD, Caterpillar
2904 LAMP-24V 1303565 CA1303565 ком 3,94 SAD, Caterpillar
2905 SUSP GP-PED 1303921 CA2238460 ком 38.502,56 SAD, Caterpillar
2906 HOSE A 1304317 CA1304317 ком 73,54 SAD, Caterpillar
2907 HOUSING AS.- 1304631 CA2238458 ком 13.371,05 SAD, Caterpillar
2908 SLEEVE 1304698 CA1304698 ком 116,38 SAD, Caterpillar
2909 GEAR AS 1304701 CA1304701 ком 1.002,43 SAD, Caterpillar
2910 SCREEN 1304834 CA1304834 ком 169,83 SAD, Caterpillar
2911 VALVE GP 1305202 CA1305202 ком 228,08 SAD, Caterpillar
2912 CLIP 1305300 CA1305300 ком 30,43 SAD, Caterpillar
2913 CLIP 1305301 CA1305301 ком 38,83 SAD, Caterpillar
2914 PIN 1305451 CA1305451 ком 189,85 SAD, Caterpillar
2915 VALVE GP-RLF 1305485 CA1305485 ком 1.094,91 SAD, Caterpillar
2916 VALVE GP 1305770 CA1318350 ком 178,95 SAD, Caterpillar
2917 PLATE-REAC 1305859 CA1305859 ком 1.491,25 SAD, Caterpillar
2918 DISC-FRICTIO 1305860 CA2200189 ком 669,29 SAD, Caterpillar
2919 PLATE-REAC 1305866 CA1305866 ком 1.126,38 SAD, Caterpillar
2920 PISTON 1305867 CA1305867 ком 1.255,92 SAD, Caterpillar
2921 PLATE-INFO 1305997 CA1305997 ком 14,55 SAD, Caterpillar
2922 LINK 1306366 CA1306366 ком 140,35 SAD, Caterpillar
2923 PLUG 1306673 CA1306673 ком 94,45 SAD, Caterpillar
2924 CLAMP 1306674 CA1306674 ком 37,48 SAD, Caterpillar
2925 PIN 1306675 CA1306675 ком 0,94 SAD, Caterpillar
2926 RING 1306689 CA1306689 ком 143,89 SAD, Caterpillar
2927 RING 1306690 CA1306690 ком 196,21 SAD, Caterpillar
2928 RING 1306691 CA1306691 ком 142,29 SAD, Caterpillar
2929 RING 1306693 CA1306693 ком 196,21 SAD, Caterpillar
2930 RING 1306696 CA1306696 ком 194,01 SAD, Caterpillar
2931 RING 1306706 CA1306706 ком 196,21 SAD, Caterpillar
49
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
2932 RING 1306712 CA1306712 ком 143,89 SAD, Caterpillar
2933 RING 1306713 CA1306713 ком 142,29 SAD, Caterpillar
2934 RING 1306714 CA1306714 ком 142,29 SAD, Caterpillar
2935 RING 1306715 CA1306715 ком 178,88 SAD, Caterpillar
2936 RING 1306720 CA1306720 ком 194,01 SAD, Caterpillar
2937 RING 1306726 CA1306726 ком 196,21 SAD, Caterpillar
2938 RING 1306731 CA1306731 ком 157,23 SAD, Caterpillar
2939 WASHER 1306798 CA1306798 ком 48,37 SAD, Caterpillar
2940 WASHER 1306799 CA1306799 ком 80,26 SAD, Caterpillar
2941 WASHER 1306800 CA1306800 ком 52,31 SAD, Caterpillar
2942 WASHER 1306801 CA1306801 ком 72,09 SAD, Caterpillar
2943 WASHER 1306802 CA1306802 ком 72,75 SAD, Caterpillar
2944 WASHER 1306803 CA1306803 ком 63,54 SAD, Caterpillar
2945 WASHER 1306808 CA1306808 ком 75,82 SAD, Caterpillar
2946 WASHER 1306817 CA1306817 ком 75,82 SAD, Caterpillar
2947 WASHER 1306818 CA1306818 ком 83,93 SAD, Caterpillar
2948 WASHER 1306820 CA1306820 ком 76,37 SAD, Caterpillar
2949 SEAL SHAFT 1306877 CA4858328 ком 69,73 SAD, Caterpillar
2950 RING 1306878 CA1306878 ком 46,87 SAD, Caterpillar
2951 SEAL 1306879 CA1306879 ком 371,53 SAD, Caterpillar
2952 SNAP RING 1306884 CA1306884 ком 41,85 SAD, Caterpillar
2953 FILM-INSTR 1306996 CA1306996 ком 26,49 SAD, Caterpillar
2954 FILM-INSTR 1306997 CA1306997 ком 26,49 SAD, Caterpillar
2955 FILM-INSTR 1306998 CA1306998 ком 51,14 SAD, Caterpillar
2956 FILM-INSTR 1306999 CA1306999 ком 34,29 SAD, Caterpillar
2957 SHIM 1307008 CA1307008 ком 17,98 SAD, Caterpillar
2958 SHIM 1307009 CA1307009 ком 17,98 SAD, Caterpillar
2959 SHIM 1307010 CA1307010 ком 17,98 SAD, Caterpillar
2960 SHIM 1307011 CA1307011 ком 17,98 SAD, Caterpillar
2961 SHIM 1307012 CA1307012 ком 17,98 SAD, Caterpillar
2962 SHIM 1307013 CA1307013 ком 17,98 SAD, Caterpillar
2963 SHIM 1307015 CA1307015 ком 17,98 SAD, Caterpillar
2964 SHIM 1307017 CA1307017 ком 17,98 SAD, Caterpillar
2965 DIFF CASE 1307024 CA1307024 ком 1.716,24 SAD, Caterpillar
2966 PIN 1307026 CA1307026 ком 263,96 SAD, Caterpillar
2967 PLATE 1307028 CA1307028 ком 14,63 SAD, Caterpillar
2968 HSG 1307031 CA1307031 ком 2.443,75 SAD, Caterpillar
2969 BLADE AS.-W 1307034 CA1307034 ком 52,95 SAD, Caterpillar
2970 JOINT 1307043 CA1307043 ком 396,14 SAD, Caterpillar
2971 FLANGE- INP 1307046 CA1307046 ком 1.272,84 SAD, Caterpillar
2972 RING 1307048 CA1307048 ком 83,16 SAD, Caterpillar
2973 RING 1307049 CA1307049 ком 57,29 SAD, Caterpillar
2974 RING 1307050 CA1307050 ком 59,31 SAD, Caterpillar
2975 HANDLE AS 1307103 CA1307103 ком 450,02 SAD, Caterpillar
2976 PLATE 1307245 CA1307245 ком 294,91 SAD, Caterpillar
2977 GASKET 1307247 CA1307247 ком 55,57 SAD, Caterpillar
2978 GASKET 1307248 CA1307248 ком 40,97 SAD, Caterpillar
2979 GASKET 1307249 CA1307249 ком 25,69 SAD, Caterpillar
2980 GASKET 1307250 CA1307250 ком 24,49 SAD, Caterpillar
2981 GASKET 1307251 CA1307251 ком 16,45 SAD, Caterpillar
2982 GASKET 1307252 CA1307252 ком 20,23 SAD, Caterpillar
2983 GASKET 1307253 CA1307253 ком 28,51 SAD, Caterpillar
2984 GASKET 1307254 CA1307254 ком 27,46 SAD, Caterpillar
2985 BLOWER AS 1307255 CA1307255 ком 383,88 SAD, Caterpillar
2986 CONDITNER GP 1307256 CA1175177 ком 6.365,49 SAD, Caterpillar
2987 VALVE AS 1307257 CA1307257 ком 212,54 SAD, Caterpillar
2988 LAMP GP-BASI 1307580 CA1803663 ком 379,53 SAD, Caterpillar
2989 GUIDE 1308143 CA1308143 ком 306,25 SAD, Caterpillar
2990 PEDAL AS 1308176 CA1308176 ком 2.215,18 SAD, Caterpillar
2991 PISTON 1308412 CA1308412 ком 2.175,74 SAD, Caterpillar
50
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
2992 BRACKET AS 1308589 CA1308589 ком 607,09 SAD, Caterpillar
2993 HOUSG PINION 1308706 CA1308706 ком 3.045,22 SAD, Caterpillar
2994 SHIM-PACK 1308707 CA1308707 ком 267,45 SAD, Caterpillar
2995 PLATE AS 1308824 CA1308824 ком 256,63 SAD, Caterpillar
2996 GROMMET 1309191 CA1309191 ком 40,69 SAD, Caterpillar
2997 SENSOR TEMP 1309811 CA2644297 ком 143,82 SAD, Caterpillar
2998 LINER 1310135 CA1310135 ком 270,91 SAD, Caterpillar
2999 CONVERTER A 1310327 CA1310327 ком 771,74 SAD, Caterpillar
3000 STUD-BOLT 1310353 CA1310353 ком 18,05 SAD, Caterpillar
3001 PLATE CONTRO 1310359 CA1310359 ком 10,49 SAD, Caterpillar
3002 KIT WIPER-TO 1310399 CA3961049 ком 1.983,13 SAD, Caterpillar
3003 NUT 1310447 CA1310447 ком 39,57 SAD, Caterpillar
3004 SEAL-SHAFT 1310715 CA1310715 ком 56,08 SAD, Caterpillar
3005 CONNECTOR 1310749 CA1310749 ком 22,63 SAD, Caterpillar
3006 VALVE 1310752 CA1310752 ком 169,74 SAD, Caterpillar
3007 VALVE GP 1310753 CA1310753 ком 371,26 SAD, Caterpillar
3008 GASKET 1310820 CA1310820 ком 33,02 SAD, Caterpillar
3009 GASKET 1310821 CA1310821 ком 33,02 SAD, Caterpillar
3010 GASKET 1310822 CA1310822 ком 20,66 SAD, Caterpillar
3011 BRACKET AS. 1311144 CA1311144 ком 420,83 SAD, Caterpillar
3012 DOOR AS 1311269 CA1311269 ком 817,45 SAD, Caterpillar
3013 COVER-RETURN 1311285 CA1311285 ком 509,68 SAD, Caterpillar
3014 SEAL 1311424 CA1311424 ком 1,40 SAD, Caterpillar
3015 ROD AS 1311586 CA1311586 ком 130,75 SAD, Caterpillar
3016 CAP AS 1311644 CA3069441 ком 168,03 SAD, Caterpillar
3017 CAP AS 1311645 CA3069437 ком 187,28 SAD, Caterpillar
3018 CAP AS 1311646 CA3069439 ком 187,28 SAD, Caterpillar
3019 CAP AS-TRACK 1311651 CA1311651 ком 38,48 SAD, Caterpillar
3020 ELEMENT 1311812 CA1311812 ком 41,89 SAD, Caterpillar
3021 CONNECTOR 1312171 CA1312171 ком 30,60 SAD, Caterpillar
3022 WASHER 1312639 CA1312639 ком 0,32 SAD, Caterpillar
3023 BUSHING 1313093 CA1313093 ком 13,63 SAD, Caterpillar
3024 TUBE AS 1313253 CA1313253 ком 530,91 SAD, Caterpillar
3025 SPACER 1313445 CA1313445 ком 30,40 SAD, Caterpillar
3026 LOCKNUT 1313540 CA1313540 ком 1,00 SAD, Caterpillar
3027 BOLT 1313543 CA1313543 ком 1,89 SAD, Caterpillar
3028 SEAL O RING 1313717 CA1313717 ком 35,96 SAD, Caterpillar
3029 SEAL 1313718 CA1313718 ком 40,29 SAD, Caterpillar
3030 RING 1313816 CA1313816 ком 15,84 SAD, Caterpillar
3031 SCREW 1313987 CA1313987 ком 1,00 SAD, Caterpillar
3032 MANIFOLD 1314020 CA1314020 ком 798,15 SAD, Caterpillar
3033 LINER 1314031 CA1314031 ком 64,69 SAD, Caterpillar
3034 FLOORMAT 1314032 CA1314032 ком 200,66 SAD, Caterpillar
3035 LINER 1314033 CA1314033 ком 114,91 SAD, Caterpillar
3036 SEAL-RING 1314091 CA1314091 ком 90,97 SAD, Caterpillar
3037 SWITCH AS 1314135 CA1314135 ком 184,94 SAD, Caterpillar
3038 FILM 1314154 CA1347258 ком 14,20 SAD, Caterpillar
3039 FILM 1314155 CA1347258 ком 14,20 SAD, Caterpillar
3040 MANIFOLD 1314163 CA1314163 ком 776,72 SAD, Caterpillar
3041 GASKET 1314164 CA1314164 ком 15,44 SAD, Caterpillar
3042 HOUSING AS.R 1314167 CA1314167 ком 843,83 SAD, Caterpillar
3043 BOLT 1314242 CA1314242 ком 25,65 SAD, Caterpillar
3044 BODY AS 1314769 CA1314769 ком 2.054,77 SAD, Caterpillar
3045 CUP AS 1314770 CA1314770 ком 452,26 SAD, Caterpillar
3046 SHAFT-MOTOR 1314859 CA1314859 ком 386,25 SAD, Caterpillar
3047 PLUG 1315137 CA1315137 ком 34,42 SAD, Caterpillar
3048 PIN 1315166 CA2190017 ком 596,20 SAD, Caterpillar
3049 KNOB AS 1315167 CA1315167 ком 100,88 SAD, Caterpillar
3050 CLIP 1315171 CA1315171 ком 1,05 SAD, Caterpillar
3051 RETAINER 1315492 CA1315492 ком 3,46 SAD, Caterpillar
51
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
3052 SPRING 1315894 CA1315894 ком 33,69 SAD, Caterpillar
3053 PIN 1316009 CA1316009 ком 30,35 SAD, Caterpillar
3054 PLATE-LOCK 1316096 CA1316096 ком 272,75 SAD, Caterpillar
3055 HOSE 1316645 CA1316645 ком 25,51 SAD, Caterpillar
3056 HOSE AS. 1316664 CA1316664 ком 85,36 SAD, Caterpillar
3057 COMPRESSOR G 1316679 CA1316679 ком 7.090,76 SAD, Caterpillar
3058 BEARING 1317123 CA1317123 ком 114,65 SAD, Caterpillar
3059 TUBE AS 1317739 CA1317739 ком 1.068,97 SAD, Caterpillar
3060 HEADER 1318215 CA1318215 ком 2.654,63 SAD, Caterpillar
3061 VALVE GP 1318350 CA1318350 ком 178,95 SAD, Caterpillar
3062 CASE AS 1318438 CA1318438 ком 441,82 SAD, Caterpillar
3063 CASE AS 1318439 CA1318439 ком 451,83 SAD, Caterpillar
3064 HOUSING AS 1318440 CA1318440 ком 198,86 SAD, Caterpillar
3065 CASE AS 1318443 CA1318443 ком 361,80 SAD, Caterpillar
3066 DOOR 1318444 CA1318444 ком 16,37 SAD, Caterpillar
3067 DOOR 1318445 CA1318445 ком 26,37 SAD, Caterpillar
3068 DOOR 1318446 CA1318446 ком 13,23 SAD, Caterpillar
3069 ELEMENT AS-J 1318627 CA1318627 ком 311,55 SAD, Caterpillar
3070 INSULATION 1318641 CA1318641 ком 110,32 SAD, Caterpillar
3071 INSULATION 1318642 CA1318642 ком 104,86 SAD, Caterpillar
3072 GEAR AS 1318674 CA1318674 ком 2.524,55 SAD, Caterpillar
3073 VALVE 1318777 CA1318777 ком 134,20 SAD, Caterpillar
3074 VALVE 1318829 CA1318829 ком 31,92 SAD, Caterpillar
3075 U-BOLT 1318847 CA1318847 ком 204,32 SAD, Caterpillar
3076 PIPE AS 1319562 CA1319562 ком 993,35 SAD, Caterpillar
3077 WASHER 1320338 CA1320338 ком 8,12 SAD, Caterpillar
3078 ROTOR AS ALT 1321222 CA1321222 ком 481,58 SAD, Caterpillar
3079 STATOR A ALT 1321223 CA1321223 ком 210,35 SAD, Caterpillar
3080 FRAME A ALT 1321224 CA1321224 ком 160,98 SAD, Caterpillar
3081 RECTIFIER AS 1321225 CA2316129 ком 148,92 SAD, Caterpillar
3082 TERMINAL KIT 1321228 CA1321228 ком 33,12 SAD, Caterpillar
3083 TERMINAL KIT 1321230 CA1321230 ком 8,65 SAD, Caterpillar
3084 STRAP AS 1321805 CA1321805 ком 107,11 SAD, Caterpillar
3085 TIMER 1321817 CA1321817 ком 658,68 SAD, Caterpillar
3086 SWITCH AS 1321828 CA1321828 ком 110,97 SAD, Caterpillar
3087 ALARM GP 1321829 CA1321829 ком 108,11 SAD, Caterpillar
3088 BRACKET 1321854 CA1321854 ком 104,57 SAD, Caterpillar
3089 EXTENSION-LH 1321915 CA1321915 ком 399,85 SAD, Caterpillar
3090 EXTENSION-RH 1321916 CA1321916 ком 402,54 SAD, Caterpillar
3091 SUPPORT A-RH 1321919 CA1321919 ком 443,26 SAD, Caterpillar
3092 GUIDE AS 1321920 CA1321920 ком 450,94 SAD, Caterpillar
3093 SUPPORT AS 1321924 CA1321924 ком 186,68 SAD, Caterpillar
3094 LATCH 1321925 CA1321925 ком 46,63 SAD, Caterpillar
3095 HINGE AS 1321927 CA1321927 ком 276,97 SAD, Caterpillar
3096 PIN AS 1321928 CA1321928 ком 196,45 SAD, Caterpillar
3097 SUPPORT AS 1321929 CA1321929 ком 186,68 SAD, Caterpillar
3098 SUPPORT A-LH 1321930 CA1321930 ком 425,09 SAD, Caterpillar
3099 BLOCK 1321935 CA1321935 ком 367,95 SAD, Caterpillar
3100 GEAR AS-OIL 1322120 CA1322120 ком 1.194,82 SAD, Caterpillar
3101 SEAL 1323056 CA1323056 ком 11,02 SAD, Caterpillar
3102 HARNESS AS-W 1323144 CA1323144 ком 99,30 SAD, Caterpillar
3103 ADAPTER 1323170 CA1323170 ком 460,23 SAD, Caterpillar
3104 ADAPTER AS 1323201 CA1323201 ком 1.279,32 SAD, Caterpillar
3105 RING-INTMED 1323222 CA2168570 ком 57,82 SAD, Caterpillar
3106 ADAPTOR 1323726 CA1323726 ком 23,72 SAD, Caterpillar
3107 TUBE AS 1323766 CA1323766 ком 2.018,98 SAD, Caterpillar
3108 TUBE AS 1323768 CA1323768 ком 2.403,54 SAD, Caterpillar
3109 TUBE AS 1323769 CA1323769 ком 2.323,69 SAD, Caterpillar
3110 TUBE 1323787 CA1323787 ком 534,77 SAD, Caterpillar
3111 SPACER 1324354 CA1324354 ком 37,11 SAD, Caterpillar
52
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
3112 ADAPTER CTR 1324704 CA1324704 ком 1.180,22 SAD, Caterpillar
3113 ADAPTER-RH 1324705 CA1324705 ком 1.180,22 SAD, Caterpillar
3114 ADAPTER-LH 1324706 CA1324706 ком 1.298,26 SAD, Caterpillar
3115 RING-WEAR 1324907 CA1324907 ком 57,54 SAD, Caterpillar
3116 COIL AS 1324910 CA1324910 ком 1.894,06 SAD, Caterpillar
3117 GLASS 1325097 CA1325097 ком 244,05 SAD, Caterpillar
3118 INSERT 1325182 CA1325182 ком 31,40 SAD, Caterpillar
3119 PLUNGER 1325183 CA1325183 ком 61,40 SAD, Caterpillar
3120 VALVE GP 1325258 CA1325258 ком 355,49 SAD, Caterpillar
3121 GLASS-PLAST 1325347 CA1325347 ком 539,31 SAD, Caterpillar
3122 FILTER GP 1325447 CA1325447 ком 1.959,07 SAD, Caterpillar
3123 FILTER GP 1325448 CA1325448 ком 3.186,91 SAD, Caterpillar
3124 BRACKET AS 1325535 CA1325535 ком 514,54 SAD, Caterpillar
3125 U-BOLT 1325787 CA1325787 ком 124,03 SAD, Caterpillar
3126 CLIP 1325789 CA1325789 ком 11,74 SAD, Caterpillar
3127 TUBE AS 1326527 CA1326527 ком 1.821,97 SAD, Caterpillar
3128 TUBE AS 1326528 CA1326528 ком 1.956,02 SAD, Caterpillar
3129 HARNESS AS 1326545 CA1326545 ком 54,80 SAD, Caterpillar
3130 HANDLE 1326585 CA1326585 ком 225,71 SAD, Caterpillar
3131 HANDLE 1326586 CA1326586 ком 225,71 SAD, Caterpillar
3132 SPL CONE 1326597 CA1326597 ком 493,68 SAD, Caterpillar
3133 SPL CUP 1326598 CA1326598 ком 195,72 SAD, Caterpillar
3134 PIN AS 1326650 CA4250270 ком 1.011,39 SAD, Caterpillar
3135 SKIRT 1326663 CA1326663 ком 181,56 SAD, Caterpillar
3136 LINER-CYLIND 1326881 CA4202631 ком 285,58 SAD, Caterpillar
3137 SWITCH AS 1327077 CA1327077 ком 82,95 SAD, Caterpillar
3138 ELEMENT A 1327168 CA1327168 ком 301,14 SAD, Caterpillar
3139 HOSE 1327370 CA1327370 ком 17,32 SAD, Caterpillar
3140 FILM-NOTICE 1327395 CA1327395 ком 12,74 SAD, Caterpillar
3141 FILM 1327396 CA1327396 ком 18,42 SAD, Caterpillar
3142 SWITCH AS 1327419 CA1327419 ком 166,25 SAD, Caterpillar
3143 LOCK 1327534 CA1327534 ком 3,26 SAD, Caterpillar
3144 SPACER 1327551 CA1327551 ком 19,29 SAD, Caterpillar
3145 BOOT 1327816 CA1327816 ком 244,97 SAD, Caterpillar
3146 BOOT 1327841 CA1327841 ком 244,97 SAD, Caterpillar
3147 PIN AS 1327994 CA1327994 ком 803,74 SAD, Caterpillar
3148 HOUSING AS 1328238 CA1328238 ком 362,00 SAD, Caterpillar
3149 BRACKET 1328283 CA1328283 ком 779,86 SAD, Caterpillar
3150 HOSE AS 1328556 CA1328556 ком 496,62 SAD, Caterpillar
3151 CAP AS. 1328786 CA2178216 ком 10.295,79 SAD, Caterpillar
3152 ELEMENT A 1328875 CA1328875 ком 114,46 SAD, Caterpillar
3153 ELEMENT A 1328876 CA1328876 ком 187,96 SAD, Caterpillar
3154 COUPLING 1329151 CA1329151 ком 384,72 SAD, Caterpillar
3155 PLATE 1329176 CA1329176 ком 179,80 SAD, Caterpillar
3156 GLASS 1329450 CA1329450 ком 272,03 SAD, Caterpillar
3157 MANIFOLD 1329455 CA1329455 ком 1.238,60 SAD, Caterpillar
3158 VALVE-BALL 1329496 CA2235916 ком 59,91 SAD, Caterpillar
3159 COUPLING AS 1329713 CA1329713 ком 523,31 SAD, Caterpillar
3160 SPACER AS 1329770 CA1329770 ком 39,41 SAD, Caterpillar
3161 COVER AS-V M 1329827 CA1329827 ком 267,45 SAD, Caterpillar
3162 GAGE AS.OIL 1329830 CA1329830 ком 208,76 SAD, Caterpillar
3163 DOOR GP 1330022 CA1330022 ком 6.441,02 SAD, Caterpillar
3164 CORE AS 1330125 CA1330125 ком 4.631,02 SAD, Caterpillar
3165 WINDOW GP 1330578 CA1330578 ком 1.079,63 SAD, Caterpillar
3166 WASHER 1331011 CA1331011 ком 8,20 SAD, Caterpillar
3167 COVER AS 1331276 CA1331276 ком 470,85 SAD, Caterpillar
3168 HOUSING AS-O 1331279 CA1331279 ком 889,98 SAD, Caterpillar
3169 RETAINER 1331299 CA1331299 ком 236,29 SAD, Caterpillar
3170 PLATE 1331355 CA1331355 ком 69,68 SAD, Caterpillar
3171 SLEEVE 1331618 CA1331618 ком 166,62 SAD, Caterpillar
53
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
3172 WASHER 1331645 CA1331645 ком 4,11 SAD, Caterpillar
3173 BUCKET GP 1331667 CA1331667 ком 28.932,51 SAD, Caterpillar
3174 BUCKET GP 1331676 CA1331667 ком 28.932,51 SAD, Caterpillar
3175 BUCKET AS 1331677 CA1331677 ком 25.846,33 SAD, Caterpillar
3176 BUCKET AS 1331700 CA1331700 ком 30.231,30 SAD, Caterpillar
3177 GASKET 1331705 CA1331705 ком 24,97 SAD, Caterpillar
3178 KIT WIPER 1332003 CA4244684 ком 641,29 SAD, Caterpillar
3179 SPRING 1332199 CA1332199 ком 20,38 SAD, Caterpillar
3180 COIL AS 1332249 CA1332249 ком 210,68 SAD, Caterpillar
3181 PLATE AS 1332253 CA1332253 ком 1.291,91 SAD, Caterpillar
3182 HOSE AS 1332601 CA1332601 ком 240,83 SAD, Caterpillar
3183 RING-RETAIN 1332905 CA1332905 ком 27,38 SAD, Caterpillar
3184 CYLINDER GP 1332963 CA1332963 ком 14.678,48 SAD, Caterpillar
3185 CYLINDER GP 1332964 CA1332964 ком 24.633,51 SAD, Caterpillar
3186 CM BULK SEAL 1333233 CA1333233 ком 0,37 SAD, Caterpillar
3187 CM SEAL 1333234 CA1333234 ком 0,40 SAD, Caterpillar
3188 GEAR-RING 1333349 CA1333349 ком 1.641,25 SAD, Caterpillar
3189 GEAR-PLANET 1333350 CA1333350 ком 416,08 SAD, Caterpillar
3190 GEAR-RING 1333352 CA1333352 ком 1.997,88 SAD, Caterpillar
3191 GEAR-PLANET 1333353 CA1333353 ком 366,38 SAD, Caterpillar
3192 GEAR-SUN 1333354 CA1333354 ком 380,66 SAD, Caterpillar
3193 GEAR-PLANET 1333355 CA1333355 ком 336,48 SAD, Caterpillar
3194 MANIFOLD 1333359 CA1333359 ком 692,89 SAD, Caterpillar
3195 PLATE AS 1333489 CA1333489 ком 213,57 SAD, Caterpillar
3196 DUCT 1333666 CA1333666 ком 201,03 SAD, Caterpillar
3197 HEAD 1334046 CA1334046 ком 3.294,72 SAD, Caterpillar
3198 ROD AS 1334047 CA1334047 ком 5.492,54 SAD, Caterpillar
3199 CYLINDER AS 1334048 CA1334048 ком 6.129,21 SAD, Caterpillar
3200 SEAL 1334292 CA1334292 ком 165,59 SAD, Caterpillar
3201 DOWEL 1334952 CA1334952 ком 26,49 SAD, Caterpillar
3202 FILM-INFO 1334965 CA1334965 ком 22,60 SAD, Caterpillar
3203 BODY-AS. OIL 1335318 CA1335318 ком 555,35 SAD, Caterpillar
3204 HAMMER 1335514 CA1335514 ком 41,94 SAD, Caterpillar
3205 SEAL KIT 1335545 CA1335545 ком 65,86 SAD, Caterpillar
3206 PAWL-TOP 1335616 CA1335616 ком 84,15 SAD, Caterpillar
3207 PLUG 1335631 CA1335631 ком 35,02 SAD, Caterpillar
3208 FILTER-SEP 1335673 CA5134490 ком 153,19 SAD, Caterpillar
3209 KIT-SHIFT LE 1336047 CA2312804 ком 167,37 SAD, Caterpillar
3210 KIT-SHIFT LE 1336090 CA2312804 ком 167,37 SAD, Caterpillar
3211 CYLINDER AS 1336179 CA1336179 ком 5.832,86 SAD, Caterpillar
3212 DUCT 1336318 CA1336318 ком 73,17 SAD, Caterpillar
3213 LAMP GP-FLOO 1336335 CA1760780 ком 150,25 SAD, Caterpillar
3214 CAP AS-DUST 1336517 CA1336517 ком 23,75 SAD, Caterpillar
3215 SPOOL A. 1336567 CA1336567 ком 516,23 SAD, Caterpillar
3216 SEAL O RING 1336578 CA1336578 ком 45,67 SAD, Caterpillar
3217 BOSS 1336614 CA1336614 ком 397,75 SAD, Caterpillar
3218 SPACER 1336934 CA1336934 ком 32,05 SAD, Caterpillar
3219 PULLEY AS. 1337023 CA1337023 ком 188,43 SAD, Caterpillar
3220 VALVE-EXHST 1337029 CA1337029 ком 114,65 SAD, Caterpillar
3221 BRACKET 1337042 CA1337042 ком 214,57 SAD, Caterpillar
3222 RING-PISTON- 1337053 CA2382704 ком 57,82 SAD, Caterpillar
3223 GASKET-COVER 1337068 CA1337068 ком 7,99 SAD, Caterpillar
3224 SHAFT 1337083 CA1337083 ком 907,64 SAD, Caterpillar
3225 GEAR AS.-IDL 1337086 CA1337086 ком 1.834,08 SAD, Caterpillar
3226 CROWN AS.-PS 1337098 CA1337098 ком 529,58 SAD, Caterpillar
3227 GEAR-CAMSHAF 1337100 CA1337100 ком 1.834,97 SAD, Caterpillar
3228 BRACKET AS 1337154 CA1337154 ком 11,42 SAD, Caterpillar
3229 GASKET 1337156 CA1337156 ком 6,71 SAD, Caterpillar
3230 GASKET 1337157 CA1337157 ком 23,12 SAD, Caterpillar
3231 GASKET 1337158 CA1337158 ком 33,62 SAD, Caterpillar
54
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
3232 GASKET 1337159 CA1337159 ком 4,54 SAD, Caterpillar
3233 TUBE AS 1337224 CA1337224 ком 597,69 SAD, Caterpillar
3234 BRACKET AS 1337346 CA1337346 ком 301,29 SAD, Caterpillar
3235 GASKET 1337404 CA1337404 ком 25,57 SAD, Caterpillar
3236 LINER TOP 1337514 CA1337514 ком 223,34 SAD, Caterpillar
3237 SHAFT - PLAN 1337595 CA1337595 ком 215,74 SAD, Caterpillar
3238 SHAFT - PLAN 1337596 CA1337596 ком 192,86 SAD, Caterpillar
3239 SCREW-THUMB 1337613 CA7K4199 ком 18,57 SAD, Caterpillar
3240 STUD TAPERLK 1337810 CA1337810 ком 12,98 SAD, Caterpillar
3241 CUSHION KIT 1337882 CA1337882 ком 252,45 SAD, Caterpillar
3242 CUSHION KIT 1337883 CA1337883 ком 252,45 SAD, Caterpillar
3243 HANDLE KIT 1337884 CA1337884 ком 88,85 SAD, Caterpillar
3244 HANDLE KIT 1337885 CA1337885 ком 87,45 SAD, Caterpillar
3245 HANDLE KIT 1337886 CA1337886 ком 86,32 SAD, Caterpillar
3246 HANDLE KIT 1337887 CA1337887 ком 87,65 SAD, Caterpillar
3247 FASTENER KIT 1337955 CA1337955 ком 8,08 SAD, Caterpillar
3248 MANIFOLD 1338269 CA1338269 ком 4.376,09 SAD, Caterpillar
3249 TUBE AS 1338399 CA1338399 ком 1.524,49 SAD, Caterpillar
3250 GUARD AS 1338405 CA1338405 ком 4.151,51 SAD, Caterpillar
3251 STUD 1338528 CA1338528 ком 78,08 SAD, Caterpillar
3252 GROMMET 1338714 CA1338714 ком 12,74 SAD, Caterpillar
3253 GROMMET 1338715 CA1338715 ком 12,22 SAD, Caterpillar
3254 COUPLING 1338726 CA3201771 ком 38,09 SAD, Caterpillar
3255 VALVE GP 1338810 CA1338810 ком 3.281,06 SAD, Caterpillar
3256 BRACKET AS 1338967 CA1338967 ком 1.073,85 SAD, Caterpillar
3257 BRACKET AS 1338968 CA1338968 ком 807,00 SAD, Caterpillar
3258 FUSE 1339012 CA1339012 ком 27,98 SAD, Caterpillar
3259 SENSOR 1339014 CA1339014 ком 104,66 SAD, Caterpillar
3260 COVER 1339116 CA1339116 ком 104,09 SAD, Caterpillar
3261 SWITCH AS 1339405 CA1339405 ком 169,31 SAD, Caterpillar
3262 CM STRIPE 1339476 CA1339476 ком 0,68 SAD, Caterpillar
3263 CM STRIPE 1339477 CA1339477 ком 0,68 SAD, Caterpillar
3264 FILM GP 1339496 CA1339496 ком 354,32 SAD, Caterpillar
3265 ADAPTER 1339906 CA1339906 ком 148,92 SAD, Caterpillar
3266 FILM-INSTR 1340114 CA1340114 ком 24,77 SAD, Caterpillar
3267 WASHER 1340165 CA1340165 ком 3,82 SAD, Caterpillar
3268 PLATE AS 1340362 CA1340362 ком 625,43 SAD, Caterpillar
3269 SCREW-THUMB 1340780 CA1340780 ком 22,68 SAD, Caterpillar
3270 PLATE SEP 1341251 CA1341251 ком 260,37 SAD, Caterpillar
3271 BOLT 1341374 CA1341374 ком 3,86 SAD, Caterpillar
3272 GEAR-OIL PUM 1341547 CA1341547 ком 800,17 SAD, Caterpillar
3273 BLADE-WIPER 1341935 CA1341935 ком 105,53 SAD, Caterpillar
3274 SENSOR GP TE 1342252 CA1342252 ком 576,66 SAD, Caterpillar
3275 RETAINER 1342263 CA0067403 ком 5,67 SAD, Caterpillar
3276 SEAL 1342305 CA1342305 ком 1,29 SAD, Caterpillar
3277 ROD A 1342659 CA1342659 ком 3.091,42 SAD, Caterpillar
3278 BRACKET AS-R 1342804 CA1342804 ком 829,31 SAD, Caterpillar
3279 BRACKET AS-L 1342805 CA1342805 ком 829,63 SAD, Caterpillar
3280 GUARD 1342967 CA1342967 ком 167,69 SAD, Caterpillar
3281 YOKE AS 1343032 CA1343032 ком 1.299,15 SAD, Caterpillar
3282 PLATE 1343079 CA1343079 ком 489,89 SAD, Caterpillar
3283 PIN 1343080 CA1343080 ком 1.584,03 SAD, Caterpillar
3284 CAP 1343081 CA1343081 ком 462,72 SAD, Caterpillar
3285 WASHER-SNUBB 1343196 CA1343196 ком 2,22 SAD, Caterpillar
3286 STRAP A 1343355 CA1343355 ком 111,89 SAD, Caterpillar
3287 PLATE 1343733 CA1343733 ком 256,11 SAD, Caterpillar
3288 RING 1343761 CA1343761 ком 92,28 SAD, Caterpillar
3289 PIN 1343797 CA1343797 ком 36,26 SAD, Caterpillar
3290 ACTUATOR 1343798 CA1343798 ком 453,15 SAD, Caterpillar
3291 ACTUATOR AS 1343799 CA1343799 ком 2.652,37 SAD, Caterpillar
55
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
3292 HOSE 1343854 CA1343854 ком 43,42 SAD, Caterpillar
3293 GUARD AS 1343937 CA1343937 ком 470,20 SAD, Caterpillar
3294 CLIP 1343988 CA1343988 ком 12,94 SAD, Caterpillar
3295 WASHER 1344126 CA1344126 ком 0,45 SAD, Caterpillar
3296 BAR 1344500 CA1344500 ком 1.035,57 SAD, Caterpillar
3297 BOLT 1345245 CA1345245 ком 1,85 SAD, Caterpillar
3298 BEARING-SLEE 1345251 CA2165582 ком 174,66 SAD, Caterpillar
3299 FILM-NOTICE 1345302 CA1345302 ком 25,05 SAD, Caterpillar
3300 FILM-WARN 1345303 CA1345303 ком 25,05 SAD, Caterpillar
3301 FILM-WARN 1345307 CA1345307 ком 25,05 SAD, Caterpillar
3302 GROMMET 1345330 CA1345330 ком 12,63 SAD, Caterpillar
3303 SWITCH GP 1346054 CA1346054 ком 526,33 SAD, Caterpillar
3304 CM-FILM 1346146 CA1346146 ком 0,52 SAD, Caterpillar
3305 VALVE GP 1346264 CA1346264 ком 315,09 SAD, Caterpillar
3306 TAG-WARN 1346621 CA1346621 ком 9,72 SAD, Caterpillar
3307 GAGE AS -OIL 1346635 CA1346635 ком 378,77 SAD, Caterpillar
3308 SCREW-LENS 1346748 CA1346748 ком 0,97 SAD, Caterpillar
3309 LENS 1346750 CA1346750 ком 19,82 SAD, Caterpillar
3310 GUARD 1346838 CA1346838 ком 39,32 SAD, Caterpillar
3311 CONNECTOR 1346852 CA1346852 ком 19,18 SAD, Caterpillar
3312 HANDLE 1347113 CA1347113 ком 49,49 SAD, Caterpillar
3313 BOLT 1347114 CA1347114 ком 1,89 SAD, Caterpillar
3314 FILM 1347258 CA1347258 ком 14,20 SAD, Caterpillar
3315 CASE AS. 1347329 CA2480356 ком 13.661,75 SAD, Caterpillar
3316 PLUG 1347489 CA0874772 ком 5,71 SAD, Caterpillar
3317 HINGE AS 1347934 CA1347934 ком 2.522,95 SAD, Caterpillar
3318 HINGE AS 1347935 CA1347935 ком 2.522,95 SAD, Caterpillar
3319 HINGE AS 1347936 CA1347936 ком 2.556,20 SAD, Caterpillar
3320 HINGE AS 1347937 CA1347937 ком 2.556,20 SAD, Caterpillar
3321 HINGE AS 1347940 CA1347940 ком 2.831,45 SAD, Caterpillar
3322 HINGE AS 1347941 CA1347941 ком 2.831,45 SAD, Caterpillar
3323 BOLT 1348221 CA7X2543 ком 5,35 SAD, Caterpillar
3324 WINDOW GP 1348232 CA1348232 ком 2.117,52 SAD, Caterpillar
3325 WINDOW GP 1348233 CA1348233 ком 2.017,66 SAD, Caterpillar
3326 DISC-FRIC 1348360 CA1348360 ком 79,97 SAD, Caterpillar
3327 PLATE-CLUTCH 1348361 CA1348361 ком 156,92 SAD, Caterpillar
3328 PIN 1348437 CA1348437 ком 305,08 SAD, Caterpillar
3329 HOUSING-CLUT 1348453 CA1348453 ком 3.572,43 SAD, Caterpillar
3330 HOUSING AS. 1348454 CA1348454 ком 4.758,00 SAD, Caterpillar
3331 TUBE AS 1349545 CA1349545 ком 1.205,43 SAD, Caterpillar
3332 SWITCH AS 1349569 CA1349569 ком 114,91 SAD, Caterpillar
3333 VALVE AS-WAT 1349602 CA1349602 ком 201,41 SAD, Caterpillar
3334 VALVE GP 1349873 CA1349873 ком 2.466,06 SAD, Caterpillar
3335 VALVE-CHECK 1349911 CA1349911 ком 108,88 SAD, Caterpillar
3336 ANGLE 1350134 CA1350134 ком 127,97 SAD, Caterpillar
3337 GEAR-PUMP DR 1350333 CA1350333 ком 1.699,23 SAD, Caterpillar
3338 GEAR-PUMP DR 1350334 CA1350334 ком 543,65 SAD, Caterpillar
3339 ADAPTER 1350336 CA1350336 ком 866,09 SAD, Caterpillar
3340 GEAR 1350337 CA1350337 ком 2.623,91 SAD, Caterpillar
3341 LAMP GP-SIGN 1350426 CA3348049 ком 360,40 SAD, Caterpillar
3342 LAMP GP-SIGN 1350427 CA3345409 ком 360,40 SAD, Caterpillar
3343 LINK AS. 1350429 CA3903741 ком 145,67 SAD, Caterpillar
3344 MOTOR A-WIPE 1350611 CA1350611 ком 299,17 SAD, Caterpillar
3345 LINER 1351619 CA1351619 ком 88,05 SAD, Caterpillar
3346 HOUSING AS. 1351749 CA2592187 ком 2.848,57 SAD, Caterpillar
3347 MANIFOLD AS. 1351754 CA1351754 ком 2.059,66 SAD, Caterpillar
3348 CARRIER-PLAN 1351758 CA1351758 ком 3.837,54 SAD, Caterpillar
3349 CARRIER-PLAN 1351759 CA1351759 ком 4.520,18 SAD, Caterpillar
3350 BRACKET 1351979 CA1351979 ком 84,31 SAD, Caterpillar
3351 RING 1352037 CA1352037 ком 3,49 SAD, Caterpillar
56
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
3352 COVER 1352184 CA1352184 ком 12,74 SAD, Caterpillar
3353 PANEL 1352185 CA1352185 ком 239,09 SAD, Caterpillar
3354 PEDAL-RUBBER 1352274 CA1352274 ком 59,86 SAD, Caterpillar
3355 BOLT 1352370 CA1352370 ком 2,17 SAD, Caterpillar
3356 SEAL-O-RING 1352652 CA1352652 ком 8,05 SAD, Caterpillar
3357 SEAL-O-RING 1352653 CA1352653 ком 34,22 SAD, Caterpillar
3358 SEAL-O-RING 1352654 CA1352654 ком 22,03 SAD, Caterpillar
3359 SEAL O RING 1352655 CA1352655 ком 21,03 SAD, Caterpillar
3360 CAP AS. 1352834 CA1352834 ком 1,77 SAD, Caterpillar
3361 TUBE AS 1352865 CA1352865 ком 3.128,15 SAD, Caterpillar
3362 SEAL-LIP 1353198 CA2190606 ком 191,06 SAD, Caterpillar
3363 SHAFT AS 1353225 CA1353225 ком 284,23 SAD, Caterpillar
3364 PIPE AS 1353894 CA1353894 ком 1.667,63 SAD, Caterpillar
3365 GUIDE AS 1353924 CA1353924 ком 1.124,69 SAD, Caterpillar
3366 COVER AS 1354404 CA1354404 ком 4.605,17 SAD, Caterpillar
3367 CYL A 1354688 CA1354688 ком 3.243,88 SAD, Caterpillar
3368 PUMP GP-WATE 1354925 CA3520212 ком 2.534,62 SAD, Caterpillar
3369 SHAFT 1354928 CA1354928 ком 195,85 SAD, Caterpillar
3370 MANIFOLD 1355038 CA1355038 ком 981,32 SAD, Caterpillar
3371 PLATE AS 1355102 CA1355102 ком 1.003,72 SAD, Caterpillar
3372 PLATE AS 1355105 CA1355105 ком 1.086,06 SAD, Caterpillar
3373 PIN 1355109 CA1355109 ком 458,91 SAD, Caterpillar
3374 PIN 1355113 CA1355113 ком 88,89 SAD, Caterpillar
3375 PIN 1355114 CA1355114 ком 91,95 SAD, Caterpillar
3376 ARM 1355261 CA1355261 ком 7.992,16 SAD, Caterpillar
3377 ARM 1355262 CA1355262 ком 5.377,92 SAD, Caterpillar
3378 BRACKET 1355415 CA1355415 ком 270,94 SAD, Caterpillar
3379 PAN AS 1355499 CA2180861 ком 1.102,29 SAD, Caterpillar
3380 IMPELLER-CON 1355558 CA1355558 ком 3.536,57 SAD, Caterpillar
3381 HUB-TURBINE 1355561 CA1355561 ком 1.396,92 SAD, Caterpillar
3382 TC GP-BSC FW 1355569 CA1355569 ком 31.299,64 SAD, Caterpillar
3383 SEAL-SHAFT 1355935 CA1355935 ком 41,12 SAD, Caterpillar
3384 GASKET 1356145 CA1356145 ком 2,77 SAD, Caterpillar
3385 VALVE GP-COM 1356616 CA3470612 ком 635,68 SAD, Caterpillar
3386 BONNET 1357076 CA1357076 ком 1.978,66 SAD, Caterpillar
3387 PISTON 1357123 CA1575537 ком 153,66 SAD, Caterpillar
3388 SEAL-LIP TYP 1357273 CA1357273 ком 26,21 SAD, Caterpillar
3389 GEAR 1357492 CA1357492 ком 767,63 SAD, Caterpillar
3390 WASHER THRUS 1357493 CA1357493 ком 82,91 SAD, Caterpillar
3391 DISC KIT 1357494 CA1357494 ком 1.911,08 SAD, Caterpillar
3392 DISC KIT 1357495 CA1357495 ком 1.911,08 SAD, Caterpillar
3393 DIFF GP 1357496 CA3724769 ком 11.681,86 SAD, Caterpillar
3394 SPINDLE 1357742 CA4170990 ком 6.402,70 SAD, Caterpillar
3395 HOUSING-TUR 1357873 CA1357873 ком 1.792,43 SAD, Caterpillar
3396 TAG 1358013 CA1358013 ком 5,46 SAD, Caterpillar
3397 CLAMP 1358168 CA1358168 ком 62,72 SAD, Caterpillar
3398 EDGE-CUTTING 1358240 CA1358240 ком 504,14 SAD, Caterpillar
3399 EDGE-CUT RH 1358241 CA1358241 ком 814,52 SAD, Caterpillar
3400 EDGE-CUT LH 1358242 CA1358242 ком 814,52 SAD, Caterpillar
3401 EDGE-CUT RH 1358243 CA1358243 ком 627,65 SAD, Caterpillar
3402 EDGE-CUT LH 1358244 CA1358244 ком 627,65 SAD, Caterpillar
3403 PROTECT-S/B 1358246 CA1358246 ком 389,46 SAD, Caterpillar
3404 SEAL 1358280 CA1358280 ком 22,08 SAD, Caterpillar
3405 BRAKE AS 1358852 CA4428375 ком 3.771,92 SAD, Caterpillar
3406 PLUG 1358853 CA1358853 ком 54,00 SAD, Caterpillar
3407 PLUG 1358854 CA1358854 ком 72,22 SAD, Caterpillar
3408 SEAL-PISTON 1358855 CA1358855 ком 1.005,37 SAD, Caterpillar
3409 SCREW KIT 1358856 CA1358856 ком 109,23 SAD, Caterpillar
3410 PLATE AS 1358859 CA1358859 ком 2.056,25 SAD, Caterpillar
3411 SEAL-PISTON 1358860 CA1358860 ком 777,65 SAD, Caterpillar
57
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
3412 SHIM 1358888 CA1358888 ком 25,65 SAD, Caterpillar
3413 GROMMET 1358966 CA1358966 ком 56,85 SAD, Caterpillar
3414 SEAL 1359044 CA1359044 ком 318,30 SAD, Caterpillar
3415 PIN-GET 1359292 CA1359292 ком 7,88 SAD, Caterpillar
3416 EDGE-CNTR 1359294 CA1359294 ком 369,52 SAD, Caterpillar
3417 EDGE-SEG-RH 1359295 CA1359295 ком 389,35 SAD, Caterpillar
3418 EDGE-SEG-LH 1359296 CA1359296 ком 389,35 SAD, Caterpillar
3419 ADAPTER 1359354 CA1359354 ком 396,63 SAD, Caterpillar
3420 ADAPTER-RH 1359355 CA1359355 ком 396,63 SAD, Caterpillar
3421 ADAPTER-LH 1359356 CA1359356 ком 396,63 SAD, Caterpillar
3422 EDGE-CUTTING 1359373 CA1359373 ком 801,09 SAD, Caterpillar
3423 EDGE-SEGMENT 1359544 CA1359544 ком 535,37 SAD, Caterpillar
3424 EDGE-SEG RH 1359545 CA1359545 ком 593,34 SAD, Caterpillar
3425 EDGE-SEG LH 1359546 CA1359546 ком 593,34 SAD, Caterpillar
3426 SOLE 1359668 CA1359668 ком 1.714,51 SAD, Caterpillar
3427 BLOCK 1359981 CA1359981 ком 165,72 SAD, Caterpillar
3428 COUPLING 1359991 CA1359991 ком 1.058,20 SAD, Caterpillar
3429 STRAP-CABLE 1360207 CA1360207 ком 14,68 SAD, Caterpillar
3430 RETAINER 1361107 CA1361107 ком 76,88 SAD, Caterpillar
3431 PLATE AS-LUM 1361543 CA1361543 ком 177,78 SAD, Caterpillar
3432 LATCH AS-LH 1361544 CA1361544 ком 147,23 SAD, Caterpillar
3433 HOUSING 1361596 CA1361596 ком 5.896,60 SAD, Caterpillar
3434 PIN AS 1361711 CA1361711 ком 575,62 SAD, Caterpillar
3435 BOLT 1361869 CA1361869 ком 6,63 SAD, Caterpillar
3436 HARNESS AS 1361877 CA1361877 ком 69,80 SAD, Caterpillar
3437 HARNESS AS 1361880 CA1361880 ком 78,68 SAD, Caterpillar
3438 CM HOSE 1361953 CA1361953 ком 0,25 SAD, Caterpillar
3439 SPACER 1362050 CA1362050 ком 61,06 SAD, Caterpillar
3440 SPACER 1362051 CA1362051 ком 119,40 SAD, Caterpillar
3441 IDLER GP 1362428 CA1362428 ком 32.873,78 SAD, Caterpillar
3442 IDLER GP-FRO 1362429 CA3408250 ком 13.599,04 SAD, Caterpillar
3443 SUPPORT AS 1362432 CA1362432 ком 4.620,17 SAD, Caterpillar
3444 SPRING 1362433 CA1362433 ком 10.646,26 SAD, Caterpillar
3445 WASHER 1362434 CA1362434 ком 65,89 SAD, Caterpillar
3446 NUT 1362435 CA1362435 ком 122,02 SAD, Caterpillar
3447 SUPPORT 1362436 CA2394336 ком 4.348,34 SAD, Caterpillar
3448 ROD 1362438 CA1362438 ком 2.001,17 SAD, Caterpillar
3449 CYLINDER 1362441 CA1362441 ком 5.391,63 SAD, Caterpillar
3450 PISTON 1362442 CA2979158 ком 2.295,38 SAD, Caterpillar
3451 SEAL-LIP TYP 1362443 CA1362443 ком 77,96 SAD, Caterpillar
3452 RING 1362444 CA1362444 ком 41,01 SAD, Caterpillar
3453 RING-BACK UP 1362445 CA1362445 ком 72,31 SAD, Caterpillar
3454 BEARING-FR I 1362446 CA1362446 ком 3.467,22 SAD, Caterpillar
3455 BRKT A 1362712 CA1362712 ком 610,15 SAD, Caterpillar
3456 GEAR-SUN 1362889 CA1362889 ком 846,40 SAD, Caterpillar
3457 COVER-HOUSIN 1362890 CA1362890 ком 2.901,77 SAD, Caterpillar
3458 CARRIER-PLAN 1362891 CA1362891 ком 3.519,20 SAD, Caterpillar
3459 CARRIER 1362892 CA2966229 ком 5.040,70 SAD, Caterpillar
3460 SPACER 1362893 CA1362893 ком 387,14 SAD, Caterpillar
3461 HOUSING 1362894 CA1362894 ком 10.506,55 SAD, Caterpillar
3462 GEAR-RING 1362896 CA1362896 ком 5.344,78 SAD, Caterpillar
3463 GEAR-SUN 1362897 CA1362897 ком 1.100,66 SAD, Caterpillar
3464 WASHER 1362898 CA1362898 ком 5,58 SAD, Caterpillar
3465 SHAFT-PLANET 1362899 CA1362899 ком 403,91 SAD, Caterpillar
3466 BEARING-ROLL 1362900 CA1362900 ком 85,68 SAD, Caterpillar
3467 GEAR-PLANET 1362901 CA1362901 ком 721,85 SAD, Caterpillar
3468 BEARING 1362904 CA1362904 ком 978,28 SAD, Caterpillar
3469 COVER 1362920 CA1362920 ком 6.140,89 SAD, Caterpillar
3470 GEAR-SUN 1362921 CA1362921 ком 1.059,17 SAD, Caterpillar
3471 GEAR-SUN 1362922 CA1362922 ком 1.369,18 SAD, Caterpillar
58
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
3472 GEAR-SUN 1362923 CA1362923 ком 1.838,78 SAD, Caterpillar
3473 GEAR-PLANET 1362924 CA1362924 ком 494,68 SAD, Caterpillar
3474 GEAR-PLANET 1362925 CA1362925 ком 882,18 SAD, Caterpillar
3475 GEAR-PLANET 1362926 CA1362926 ком 1.412,32 SAD, Caterpillar
3476 GEAR-RING 1362927 CA1362927 ком 1.511,15 SAD, Caterpillar
3477 GEAR-RING 1362928 CA1362928 ком 7.101,24 SAD, Caterpillar
3478 CARRIER-PLAN 1362930 CA1362930 ком 5.573,03 SAD, Caterpillar
3479 SHAFT-PLANET 1362931 CA1362931 ком 193,91 SAD, Caterpillar
3480 SHAFT-PLANET 1362932 CA1362932 ком 379,74 SAD, Caterpillar
3481 SHAFT-PLANET 1362933 CA1362933 ком 535,34 SAD, Caterpillar
3482 CARRIER AS 1362934 CA1362934 ком 2.944,54 SAD, Caterpillar
3483 BEARING 1362940 CA1362940 ком 4.888,96 SAD, Caterpillar
3484 CAGE 1362941 CA1362941 ком 1.005,62 SAD, Caterpillar
3485 SEAL-O-RING 1362942 CA1362942 ком 18,62 SAD, Caterpillar
3486 RING-RETAINI 1362943 CA1362943 ком 42,54 SAD, Caterpillar
3487 SPACER 1362944 CA1362944 ком 65,05 SAD, Caterpillar
3488 SPACER 1362945 CA1362945 ком 179,92 SAD, Caterpillar
3489 BEARING-CAGE 1362946 CA1362946 ком 51,83 SAD, Caterpillar
3490 CARRIER-PLAN 1362947 CA1362947 ком 7.205,98 SAD, Caterpillar
3491 PIN-DOWEL 1362948 CA1362948 ком 120,25 SAD, Caterpillar
3492 GEAR-COUPLIN 1362949 CA1362949 ком 3.191,28 SAD, Caterpillar
3493 DRIVE GP-FIN 1362956 CA3530608 ком 68.642,66 SAD, Caterpillar
3494 SHIM KIT 1362957 CA1362957 ком 688,63 SAD, Caterpillar
3495 SHIM 1362958 CA1362958 ком 57,37 SAD, Caterpillar
3496 SHIM 1362959 CA1362959 ком 64,05 SAD, Caterpillar
3497 SHIM 1362960 CA1362960 ком 68,31 SAD, Caterpillar
3498 SHIM 1362961 CA1362961 ком 98,14 SAD, Caterpillar
3499 SHIM 1362962 CA1362962 ком 77,11 SAD, Caterpillar
3500 SHIM 1362963 CA1362963 ком 81,49 SAD, Caterpillar
3501 SHIM 1362964 CA1362964 ком 85,83 SAD, Caterpillar
3502 SHIM 1362965 CA1362965 ком 69,15 SAD, Caterpillar
3503 SHIM 1362966 CA1362966 ком 87,20 SAD, Caterpillar
3504 CLIP 1363188 CA1363188 ком 3,17 SAD, Caterpillar
3505 NOZZLE 1363190 CA1363190 ком 9,89 SAD, Caterpillar
3506 NOZZLE 1363191 CA1363191 ком 9,89 SAD, Caterpillar
3507 NOZZLE 1363192 CA1363192 ком 7,43 SAD, Caterpillar
3508 NOZZLE 1363195 CA1363195 ком 11,46 SAD, Caterpillar
3509 CAP AS 1363608 CA1363608 ком 11,18 SAD, Caterpillar
3510 FILTER 1363742 CA1363742 ком 1,77 SAD, Caterpillar
3511 MANIFOLD 1363809 CA3728908 ком 2.276,37 SAD, Caterpillar
3512 LEN A 1363848 CA1363848 ком 46,43 SAD, Caterpillar
3513 STRIP 1364055 CA1364055 ком 90,34 SAD, Caterpillar
3514 BOLT 1364182 CA1364182 ком 11,22 SAD, Caterpillar
3515 BOLT-12 POIN 1364183 CA4340776 ком 8,68 SAD, Caterpillar
3516 BASE AS-F FL 1364301 CA1364301 ком 1.509,91 SAD, Caterpillar
3517 PLUG AS 1364303 CA1364303 ком 6,40 SAD, Caterpillar
3518 HARNESS AS 1364731 CA1364731 ком 148,12 SAD, Caterpillar
3519 BASE AS 1365017 CA1365017 ком 437,83 SAD, Caterpillar
3520 BUSHING-RADI 1365490 CA1365490 ком 5,83 SAD, Caterpillar
3521 LINK AS. 1365693 CA3111403 ком 2.461,68 SAD, Caterpillar
3522 SOCKET AS. 1365694 CA2947745 ком 715,85 SAD, Caterpillar
3523 SOCKET AS. 1365695 CA2947746 ком 715,85 SAD, Caterpillar
3524 DEFLECTOR-RH 1365902 CA1365902 ком 639,02 SAD, Caterpillar
3525 DEFLECTOR-LH 1365903 CA1365903 ком 761,57 SAD, Caterpillar
3526 DEFLECTOR 1365907 CA1365907 ком 512,05 SAD, Caterpillar
3527 DISC 1366324 CA1366324 ком 86,65 SAD, Caterpillar
3528 SEAL 1366330 CA1366330 ком 44,98 SAD, Caterpillar
3529 SEAL 1366331 CA1366331 ком 5,43 SAD, Caterpillar
3530 CLAMP 1366417 CA1366417 ком 80,74 SAD, Caterpillar
3531 INSULATION 1366505 CA1366505 ком 3,89 SAD, Caterpillar
59
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
3532 HUB AS-SUP 1366820 CA1366820 ком 11.406,78 SAD, Caterpillar
3533 HUB - BRAKE 1367000 CA1367000 ком 3.927,88 SAD, Caterpillar
3534 SEAL 0 RING 1367226 CA1367226 ком 12,34 SAD, Caterpillar
3535 SEAL O RING 1367227 CA1367227 ком 14,91 SAD, Caterpillar
3536 RING-RET 1368059 CA1368059 ком 9,20 SAD, Caterpillar
3537 PLUG 1368423 CA1204394 ком 8,57 SAD, Caterpillar
3538 PLATE AS 1368459 CA1368459 ком 303,91 SAD, Caterpillar
3539 WASHER 1369030 CA1369030 ком 4,11 SAD, Caterpillar
3540 BOOT 1369292 CA1369292 ком 138,11 SAD, Caterpillar
3541 PLATE 1369297 CA1369297 ком 111,25 SAD, Caterpillar
3542 RETAINER 1369298 CA1369298 ком 41,29 SAD, Caterpillar
3543 SPRING 1369301 CA1369301 ком 23,75 SAD, Caterpillar
3544 TRIM-RH 1369351 CA1369351 ком 483,63 SAD, Caterpillar
3545 TRIM-LH 1369352 CA1369352 ком 444,71 SAD, Caterpillar
3546 GEAR GP-CAM 1369419 CA2042114 ком 2.864,49 SAD, Caterpillar
3547 LINER LH 1369453 CA1369453 ком 112,02 SAD, Caterpillar
3548 LINER RH 1369454 CA1369454 ком 81,34 SAD, Caterpillar
3549 FLOORMAT 1370075 CA1370075 ком 558,89 SAD, Caterpillar
3550 CAB GP 1370090 CA1370090 ком 70.677,86 SAD, Caterpillar
3551 LINER 1370094 CA1370094 ком 802,54 SAD, Caterpillar
3552 CAB GP 1370100 CA1370090 ком 70.677,86 SAD, Caterpillar
3553 WINDOW GP 1370182 CA1370182 ком 3.328,54 SAD, Caterpillar
3554 ROD CONNECT 1370183 CA1370183 ком 402,62 SAD, Caterpillar
3555 ROD CONNECT 1370184 CA1370184 ком 429,88 SAD, Caterpillar
3556 PLATE-WARN 1370246 CA1370246 ком 97,54 SAD, Caterpillar
3557 WHEEL 1370770 CA1370770 ком 437,43 SAD, Caterpillar
3558 VALVE A 1371003 CA1371003 ком 169,51 SAD, Caterpillar
3559 ELEMENT A 1371004 CA1371004 ком 309,06 SAD, Caterpillar
3560 CAP AS 1371005 CA1371005 ком 6,08 SAD, Caterpillar
3561 PUMP GP-WATE 1371338 CA3520209 ком 4.011,23 SAD, Caterpillar
3562 PISTON 1371618 CA1371618 ком 1.200,52 SAD, Caterpillar
3563 PISTON 1371619 CA1371619 ком 1.394,55 SAD, Caterpillar
3564 PLATE CLUTCH 1371620 CA2760017 ком 394,09 SAD, Caterpillar
3565 IMPELLER 1371930 CA1371930 ком 316,42 SAD, Caterpillar
3566 CM-SEAL 1372170 CA1372170 ком 0,48 SAD, Caterpillar
3567 BOLT 1372255 CA1372255 ком 2,97 SAD, Caterpillar
3568 YOKE 1372417 CA1372417 ком 1.260,80 SAD, Caterpillar
3569 SHAFT 1372418 CA1372418 ком 3.030,34 SAD, Caterpillar
3570 HOSE AS 1373055 CA1373055 ком 145,98 SAD, Caterpillar
3571 KIT-HOUSING 1373621 CA3641024 ком 1.516,06 SAD, Caterpillar
3572 SEAL O RING 1373623 CA1373623 ком 8,33 SAD, Caterpillar
3573 SCREW 1373624 CA1373624 ком 0,57 SAD, Caterpillar
3574 PAD 1373625 CA1373625 ком 7,15 SAD, Caterpillar
3575 BOLT 1373626 CA1373626 ком 44,35 SAD, Caterpillar
3576 SHIM 1373628 CA1373628 ком 1,92 SAD, Caterpillar
3577 PLATE-SLIDE 1373630 CA1373630 ком 200,78 SAD, Caterpillar
3578 PACKING 1373631 CA1373631 ком 26,05 SAD, Caterpillar
3579 PLUG AS 1373632 CA1373632 ком 41,54 SAD, Caterpillar
3580 RING 1373634 CA1373634 ком 36,63 SAD, Caterpillar
3581 SERVICE KIT 1373635 CA1373635 ком 102,52 SAD, Caterpillar
3582 ORIFICE 1373639 CA1373639 ком 12,26 SAD, Caterpillar
3583 FILM 1373695 CA1373695 ком 8,12 SAD, Caterpillar
3584 BODY 1373716 CA1373716 ком 352,75 SAD, Caterpillar
3585 SPACER 1373749 CA1373749 ком 62,60 SAD, Caterpillar
3586 SEAL LIPTYPE 1373751 CA1373751 ком 95,54 SAD, Caterpillar
3587 PLUG 1373780 CA9T3928 ком 7,85 SAD, Caterpillar
3588 FILM 1373810 CA1373810 ком 13,43 SAD, Caterpillar
3589 BOLT 1373813 CA1373813 ком 2,86 SAD, Caterpillar
3590 PIN 1373814 CA1373814 ком 6,83 SAD, Caterpillar
3591 BASE-ELEMENT 1373818 CA1373818 ком 135,74 SAD, Caterpillar
60
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
3592 BAR 1373863 CA1373863 ком 1.560,88 SAD, Caterpillar
3593 FILM INST 1373936 CA1373936 ком 16,17 SAD, Caterpillar
3594 FILM-INSTR 1373937 CA1373937 ком 14,20 SAD, Caterpillar
3595 LINK A 1374117 CA1374117 ком 3.567,92 SAD, Caterpillar
3596 ADAPTER 1374238 CA1374238 ком 1.667,83 SAD, Caterpillar
3597 BASE 1374367 CA1374367 ком 101,52 SAD, Caterpillar
3598 TUBE AS 1374485 CA1374485 ком 3.484,69 SAD, Caterpillar
3599 TUBE AS 1374486 CA1374486 ком 4.355,86 SAD, Caterpillar
3600 GUARD 1374488 CA1374488 ком 1.646,60 SAD, Caterpillar
3601 GUARD 1374489 CA1374489 ком 3.945,49 SAD, Caterpillar
3602 PLATE 1374490 CA1374490 ком 804,78 SAD, Caterpillar
3603 HUB AS 1374491 CA1374491 ком 10.568,35 SAD, Caterpillar
3604 HUB AS. 1374492 CA3368670 ком 9.871,20 SAD, Caterpillar
3605 SPACER 1374515 CA1374515 ком 16,32 SAD, Caterpillar
3606 SHAFT 1374516 CA1374516 ком 438,52 SAD, Caterpillar
3607 SPRING 1374756 CA1374756 ком 12,26 SAD, Caterpillar
3608 SUPPORT-EXH 1375103 CA1375103 ком 626,63 SAD, Caterpillar
3609 SUPPORT 1375310 CA1375310 ком 104,66 SAD, Caterpillar
3610 SCREEN GP-SU 1375503 CA1375503 ком 667,37 SAD, Caterpillar
3611 WASHER 1375506 CA1375506 ком 5,06 SAD, Caterpillar
3612 PUMP AS 1375541 CA1375541 ком 374,43 SAD, Caterpillar
3613 HANDRAIL A 1375622 CA1375622 ком 1.097,03 SAD, Caterpillar
3614 HANDRAIL A 1375623 CA1375623 ком 877,63 SAD, Caterpillar
3615 HANDRAIL A 1375624 CA1375624 ком 1.916,42 SAD, Caterpillar
3616 HANDRAIL A 1375625 CA1375625 ком 1.916,42 SAD, Caterpillar
3617 CRANKSHAFT A 1375920 CA1375920 ком 13.367,10 SAD, Caterpillar
3618 TUBE 1376267 CA1376267 ком 59,14 SAD, Caterpillar
3619 LOCKNUT 1376396 CA1376396 ком 3,46 SAD, Caterpillar
3620 ROTOCOIL AS 1376500 CA1376500 ком 42,23 SAD, Caterpillar
3621 SHIELD-OIL 1376501 CA1376501 ком 11,69 SAD, Caterpillar
3622 SPOOL 1376603 CA1376603 ком 279,46 SAD, Caterpillar
3623 BRACKET 1376630 CA1376630 ком 1.941,23 SAD, Caterpillar
3624 BOLT 1376719 CA8T4172 ком 3,62 SAD, Caterpillar
3625 BOLT 1376720 CA8T6408 ком 7,12 SAD, Caterpillar
3626 CLIP 1376722 CA1376722 ком 16,48 SAD, Caterpillar
3627 HOLDER 1376783 CA1376783 ком 115,71 SAD, Caterpillar
3628 SHIM 1376841 CA1376841 ком 1,77 SAD, Caterpillar
3629 HOUSING-RGLT 1377331 CA1377331 ком 445,83 SAD, Caterpillar
3630 SEAL-LIP 1377657 CA1377657 ком 55,20 SAD, Caterpillar
3631 SHIM 1377668 CA1377668 ком 384,79 SAD, Caterpillar
3632 CAP 1377669 CA1377669 ком 401,72 SAD, Caterpillar
3633 COVER 1378065 CA1378065 ком 63,69 SAD, Caterpillar
3634 VALVE GP 1378104 CA1378104 ком 2.699,22 SAD, Caterpillar
3635 BODY 1378107 CA1378107 ком 2.676,02 SAD, Caterpillar
3636 BUMPER 1378165 CA1378165 ком 2,57 SAD, Caterpillar
3637 BLOCK AS-CYL 1378467 CA2021261 ком 22.371,44 SAD, Caterpillar
3638 BLOCK GP 1378469 CA1378469 ком 18.963,43 SAD, Caterpillar
3639 SUPPORT AS 1378474 CA1378474 ком 962,95 SAD, Caterpillar
3640 BRACKET AS 1378637 CA1378637 ком 1.143,80 SAD, Caterpillar
3641 SPRING 1378793 CA1378793 ком 16,97 SAD, Caterpillar
3642 SPOOL AS 1378794 CA1378794 ком 358,11 SAD, Caterpillar
3643 BRKT A 1378870 CA1378870 ком 745,68 SAD, Caterpillar
3644 PAD A 1378898 CA1378898 ком 128,03 SAD, Caterpillar
3645 COVER AS-C 1378930 CA1378930 ком 1.187,09 SAD, Caterpillar
3646 BLOCK 1379412 CA1379412 ком 333,86 SAD, Caterpillar
3647 SUPPORT AS 1379752 CA2331758 ком 1.640,82 SAD, Caterpillar
3648 SEAL-PACKING 1379810 CA1379810 ком 110,15 SAD, Caterpillar
3649 PISTON 1380394 CA1380394 ком 1.720,09 SAD, Caterpillar
3650 BUSHING 1381477 CA1381477 ком 34,89 SAD, Caterpillar
3651 SHAFT 1381485 CA1381485 ком 277,57 SAD, Caterpillar
61
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
3652 CAGE 1381486 CA1381486 ком 396,26 SAD, Caterpillar
3653 RING 1381487 CA1381487 ком 260,65 SAD, Caterpillar
3654 LOCK 1381488 CA1381488 ком 54,75 SAD, Caterpillar
3655 SPACER 1381490 CA1381490 ком 23,55 SAD, Caterpillar
3656 CAGE 1381497 CA1381497 ком 249,95 SAD, Caterpillar
3657 SHAFT 1381498 CA1381498 ком 1.122,52 SAD, Caterpillar
3658 PISTON HSG 1381504 CA1381504 ком 1.978,14 SAD, Caterpillar
3659 SPACER 1381505 CA1381505 ком 533,60 SAD, Caterpillar
3660 HUB 1381508 CA1381508 ком 976,62 SAD, Caterpillar
3661 DRAIN A. 1381509 CA1381509 ком 355,09 SAD, Caterpillar
3662 PLUG 1381510 CA1381510 ком 44,75 SAD, Caterpillar
3663 PINION 1381511 CA1381511 ком 478,12 SAD, Caterpillar
3664 PIN-SPRING 1381645 CA1381645 ком 4,38 SAD, Caterpillar
3665 CART. A 1381977 CA1381977 ком 409,52 SAD, Caterpillar
3666 INSERT-V SEA 1381997 CA1799453 ком 35,82 SAD, Caterpillar
3667 INSERT V SEA 1382006 CA1382006 ком 28,95 SAD, Caterpillar
3668 LIFTER-VALVE 1382053 CA4646253 ком 26,09 SAD, Caterpillar
3669 WASHER 1382054 CA1382054 ком 6,68 SAD, Caterpillar
3670 CAP 1382060 CA1382060 ком 6,63 SAD, Caterpillar
3671 GASKET 1382065 CA1382065 ком 5,58 SAD, Caterpillar
3672 RING KIT 1382073 CA1382073 ком 57,14 SAD, Caterpillar
3673 WHEEL 1382317 CA1382317 ком 7.032,15 SAD, Caterpillar
3674 DISC 1382318 CA1382318 ком 614,94 SAD, Caterpillar
3675 PISTON-CLUTC 1382319 CA1382319 ком 2.413,43 SAD, Caterpillar
3676 ROD 1382320 CA1382320 ком 37,68 SAD, Caterpillar
3677 TUBE AS.-0 F 1382578 CA1382578 ком 286,09 SAD, Caterpillar
3678 HOSE AS. 1382583 CA1382583 ком 129,51 SAD, Caterpillar
3679 GAGE-SIGHT 1382942 CA1382942 ком 99,91 SAD, Caterpillar
3680 TANKS AS 1383073 CA1383073 ком 16.911,70 SAD, Caterpillar
3681 ADAPTER-PUMP 1383114 CA1383114 ком 440,85 SAD, Caterpillar
3682 RETAINER 1383115 CA1383115 ком 533,85 SAD, Caterpillar
3683 SHAFT - IDLE 1383116 CA1383116 ком 265,08 SAD, Caterpillar
3684 GEAR-DIFF 1383642 CA1383642 ком 523,28 SAD, Caterpillar
3685 CARRIER AS 1383689 CA1383689 ком 9.488,49 SAD, Caterpillar
3686 GEAR RING 1383759 CA1383759 ком 1.239,60 SAD, Caterpillar
3687 BOLT 1383816 CA1383816 ком 19,03 SAD, Caterpillar
3688 SCREW-FLAT 1384054 CA1384054 ком 1,37 SAD, Caterpillar
3689 SHIM 1384096 CA1384096 ком 5,15 SAD, Caterpillar
3690 SHIM 1384097 CA1384097 ком 3,98 SAD, Caterpillar
3691 SHIM 1384098 CA1384098 ком 4,63 SAD, Caterpillar
3692 SHIM 1384099 CA1384099 ком 10,86 SAD, Caterpillar
3693 BEARING-SLEE 1384111 CA1882467 ком 25,85 SAD, Caterpillar
3694 WASHER 1384112 CA1384112 ком 121,62 SAD, Caterpillar
3695 SHIM 1384114 CA1384114 ком 17,42 SAD, Caterpillar
3696 SHIM 1384115 CA1384115 ком 11,94 SAD, Caterpillar
3697 WASHER-THRUS 1384116 CA4466211 ком 55,28 SAD, Caterpillar
3698 RETAINER 1384117 CA1384117 ком 442,82 SAD, Caterpillar
3699 CAGE 1384121 CA1384121 ком 638,06 SAD, Caterpillar
3700 MOUNT AS 1384144 CA1384144 ком 2.056,57 SAD, Caterpillar
3701 FITTING 1384309 CA1384309 ком 275,32 SAD, Caterpillar
3702 SPRING 1384311 CA1384311 ком 10,54 SAD, Caterpillar
3703 VALVE 1384313 CA1384313 ком 31,65 SAD, Caterpillar
3704 SPACER 1384409 CA1384409 ком 44,78 SAD, Caterpillar
3705 BEARING-CRAD 1384691 CA1384691 ком 47,92 SAD, Caterpillar
3706 PLUNGER-BIAS 1384697 CA1384697 ком 77,55 SAD, Caterpillar
3707 VALVE 1384732 CA1384732 ком 1.516,62 SAD, Caterpillar
3708 SPINDLE 1384805 CA1384805 ком 4.881,83 SAD, Caterpillar
3709 PANEL AS-CTL 1385135 CA1385135 ком 725,38 SAD, Caterpillar
3710 TUBE AS 1385308 CA3403013 ком 1.874,72 SAD, Caterpillar
3711 TUBE AS 1385309 CA3403014 ком 1.756,45 SAD, Caterpillar
62
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
3712 TUBE AS 1385311 CA1385311 ком 2.708,46 SAD, Caterpillar
3713 FLANGE 1385312 CA1385312 ком 508,43 SAD, Caterpillar
3714 SUPPORT 1385320 CA1385320 ком 801,89 SAD, Caterpillar
3715 INSULATION 1385350 CA1385350 ком 25,09 SAD, Caterpillar
3716 INSULATION 1385356 CA1385356 ком 17,77 SAD, Caterpillar
3717 SUPPORT AS 1385368 CA1385368 ком 2.924,12 SAD, Caterpillar
3718 SUPPORT AS 1385403 CA1385403 ком 1.106,37 SAD, Caterpillar
3719 INSULATION 1385412 CA1385412 ком 404,34 SAD, Caterpillar
3720 INSULATION 1385413 CA1385413 ком 219,28 SAD, Caterpillar
3721 SUPPORT AS 1385427 CA1385427 ком 877,11 SAD, Caterpillar
3722 INSULATION 1385461 CA1385461 ком 315,49 SAD, Caterpillar
3723 INSULATION 1385462 CA1385462 ком 477,35 SAD, Caterpillar
3724 INSULATION 1385466 CA1385466 ком 428,75 SAD, Caterpillar
3725 INSULATION 1385471 CA1385471 ком 208,94 SAD, Caterpillar
3726 INSULATION 1385475 CA1385475 ком 226,20 SAD, Caterpillar
3727 INSULATION 1385476 CA1385476 ком 328,31 SAD, Caterpillar
3728 LINER 1385480 CA1385480 ком 11,38 SAD, Caterpillar
3729 INSULATION 1385481 CA1385481 ком 298,92 SAD, Caterpillar
3730 INSULATION 1385485 CA1385485 ком 256,83 SAD, Caterpillar
3731 LINER 1385489 CA1385489 ком 11,02 SAD, Caterpillar
3732 LINER 1385490 CA1385490 ком 9,65 SAD, Caterpillar
3733 LINER 1385497 CA1385497 ком 13,15 SAD, Caterpillar
3734 LINER 1385506 CA1385506 ком 15,23 SAD, Caterpillar
3735 SHEET AS 1385517 CA1385517 ком 1.246,75 SAD, Caterpillar
3736 INSULATION 1385518 CA1385518 ком 261,34 SAD, Caterpillar
3737 LINER 1385524 CA1385524 ком 8,45 SAD, Caterpillar
3738 SHEET AS 1385535 CA1385535 ком 134,17 SAD, Caterpillar
3739 SHEET AS 1385536 CA1385535 ком 134,17 SAD, Caterpillar
3740 LINER 1385542 CA1385542 ком 19,02 SAD, Caterpillar
3741 LINER 1385545 CA1385545 ком 14,60 SAD, Caterpillar
3742 BLOCK 1385554 CA1385554 ком 959,46 SAD, Caterpillar
3743 SUPPORT 1385555 CA1385555 ком 307,52 SAD, Caterpillar
3744 SUPPORT AS 1385561 CA1385561 ком 734,38 SAD, Caterpillar
3745 DOOR GP 1385569 CA1385569 ком 4.194,20 SAD, Caterpillar
3746 LINER 1385600 CA1385600 ком 14,60 SAD, Caterpillar
3747 INSULATION 1385612 CA1385612 ком 334,06 SAD, Caterpillar
3748 INSULATION 1385613 CA1385613 ком 396,51 SAD, Caterpillar
3749 INSULATION 1385622 CA1385622 ком 240,86 SAD, Caterpillar
3750 INSULATION 1385623 CA1385623 ком 259,20 SAD, Caterpillar
3751 INSULATION 1385624 CA1385624 ком 246,09 SAD, Caterpillar
3752 HOSE AS 1385662 CA1385662 ком 127,02 SAD, Caterpillar
3753 COVER AS 1385678 CA1385678 ком 1.293,20 SAD, Caterpillar
3754 COVER AS 1385680 CA1385680 ком 1.538,72 SAD, Caterpillar
3755 COVER AS 1385681 CA1385681 ком 1.106,17 SAD, Caterpillar
3756 COVER AS 1385690 CA1385690 ком 1.081,43 SAD, Caterpillar
3757 SHEET 1385694 CA1385694 ком 1.262,35 SAD, Caterpillar
3758 SHEET 1385695 CA1385695 ком 1.233,37 SAD, Caterpillar
3759 SHEET 1385696 CA1385696 ком 1.046,71 SAD, Caterpillar
3760 SHEET 1385700 CA1385700 ком 805,18 SAD, Caterpillar
3761 CLIP-HALF 1385708 CA1385708 ком 45,31 SAD, Caterpillar
3762 GROMMET 1385709 CA1385709 ком 70,68 SAD, Caterpillar
3763 WALKWAY AS 1385716 CA1385716 ком 1.748,72 SAD, Caterpillar
3764 WALKWAY AS 1385717 CA1385717 ком 3.387,80 SAD, Caterpillar
3765 WALKWAY AS 1385718 CA1385718 ком 2.106,98 SAD, Caterpillar
3766 PIPE AS 1385721 CA1385721 ком 1.383,66 SAD, Caterpillar
3767 PLATE AS 1385913 CA1385913 ком 822,03 SAD, Caterpillar
3768 SEAL KIT 1386256 CA1386256 ком 285,54 SAD, Caterpillar
3769 GUARD AS 1386406 CA1386406 ком 4.222,42 SAD, Caterpillar
3770 BRACKET AS 1386669 CA1386669 ком 600,63 SAD, Caterpillar
3771 PIN A 1386674 CA1386674 ком 1.130,00 SAD, Caterpillar
63
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
3772 PIN A 1386685 CA1386685 ком 907,26 SAD, Caterpillar
3773 KIT REBUILD 1386744 CA3777037 ком 1.001,41 SAD, Caterpillar
3774 VALVE-SHTL 1386780 CA1386780 ком 75,78 SAD, Caterpillar
3775 ADAPTER 1386781 CA1386781 ком 66,98 SAD, Caterpillar
3776 STRIP AS 1386814 CA1386814 ком 88,69 SAD, Caterpillar
3777 ANGLE 1386818 CA1386818 ком 355,49 SAD, Caterpillar
3778 FLAP 1386819 CA1386819 ком 125,97 SAD, Caterpillar
3779 HOSE MANIFOL 1386903 CA1386903 ком 222,05 SAD, Caterpillar
3780 INSULATION 1386955 CA1386955 ком 724,74 SAD, Caterpillar
3781 INSULATION 1386956 CA1386956 ком 836,91 SAD, Caterpillar
3782 HUB - CLUTCH 1387034 CA1387034 ком 2.390,55 SAD, Caterpillar
3783 CUP 1387099 CA1J2860 ком 154,75 SAD, Caterpillar
3784 SEAL 1387131 CA1387131 ком 3,49 SAD, Caterpillar
3785 PLATE AS 1387482 CA1387482 ком 730,45 SAD, Caterpillar
3786 TUBE AS 1387486 CA1387486 ком 109,75 SAD, Caterpillar
3787 CARRIER-RING 1387758 CA1387758 ком 260,69 SAD, Caterpillar
3788 PLATE-VALVE 1388173 CA1388173 ком 370,49 SAD, Caterpillar
3789 BEARING 1388175 CA1388175 ком 34,69 SAD, Caterpillar
3790 PLATE AS 1388187 CA1388187 ком 234,11 SAD, Caterpillar
3791 LOCK HSG 1388273 CA1388273 ком 30,68 SAD, Caterpillar
3792 LOCK 1388275 CA1388275 ком 28,83 SAD, Caterpillar
3793 GLASS AS 1388277 CA1388277 ком 473,26 SAD, Caterpillar
3794 FRAME GP 1388278 CA1388278 ком 1.702,00 SAD, Caterpillar
3795 RAIL AS 1388279 CA1388279 ком 108,23 SAD, Caterpillar
3796 RAIL AS 1388280 CA1388280 ком 226,00 SAD, Caterpillar
3797 RAIL AS 1388281 CA1388281 ком 226,00 SAD, Caterpillar
3798 HSG-JOINT 1388526 CA1388526 ком 668,05 SAD, Caterpillar
3799 SPIDER 1388527 CA1388527 ком 484,24 SAD, Caterpillar
3800 SHAFT 1388528 CA1388528 ком 249,60 SAD, Caterpillar
3801 SHAFT RH 1388529 CA1388529 ком 922,58 SAD, Caterpillar
3802 BUSHING 1388530 CA1388530 ком 275,43 SAD, Caterpillar
3803 SHAFT LH 1388532 CA1388532 ком 1.002,63 SAD, Caterpillar
3804 COUPLING 1388661 CA1388661 ком 1.618,29 SAD, Caterpillar
3805 SPACER 1389487 CA1389487 ком 59,91 SAD, Caterpillar
3806 WIPER-ROD 1389739 CA1389739 ком 56,56 SAD, Caterpillar
3807 ADAPTER 1390056 CA1390056 ком 165,05 SAD, Caterpillar
3808 CAP-FUSE HOL 1390178 CA1390178 ком 8,33 SAD, Caterpillar
3809 STOP 1390532 CA1390532 ком 205,42 SAD, Caterpillar
3810 PANEL AS 1390672 CA1390672 ком 834,89 SAD, Caterpillar
3811 HARNESS AS 1390673 CA1390673 ком 259,25 SAD, Caterpillar
3812 HINGE 1390674 CA1390674 ком 665,80 SAD, Caterpillar
3813 PLATE 1391117 CA1391117 ком 55,08 SAD, Caterpillar
3814 PLANETARY GP 1391122 CA1391122 ком 82.267,48 SAD, Caterpillar
3815 DRIVE GP PUMP 1391123 CA1391123 ком 29.969,94 SAD, Caterpillar
3816 CLIP 1391398 CA1391398 ком 17,52 SAD, Caterpillar
3817 SCREW 1391467 CA1391467 ком 1,82 SAD, Caterpillar
3818 ELEMENT-FILT 1391537 CA1391537 ком 139,68 SAD, Caterpillar
3819 TEE-SWIVEL 1391802 CA1391802 ком 163,20 SAD, Caterpillar
3820 BRACKET AS 1392397 CA1392397 ком 168,98 SAD, Caterpillar
3821 ROD 1392944 CA1392944 ком 54,60 SAD, Caterpillar
3822 HARNESS AS 1393205 CA1393205 ком 46,32 SAD, Caterpillar
3823 SEAL 1393213 CA1393213 ком 64,88 SAD, Caterpillar
3824 REPAIR KIT 1393285 CA1393285 ком 373,43 SAD, Caterpillar
3825 PLATE AS 1393324 CA1393324 ком 332,86 SAD, Caterpillar
3826 HARNESS AS 1393396 CA1393396 ком 72,94 SAD, Caterpillar
3827 GASKET-REGUL 1393550 CA1393550 ком 15,04 SAD, Caterpillar
3828 PANEL 1393593 CA1393593 ком 922,95 SAD, Caterpillar
3829 PANEL AS 1393595 CA1393595 ком 1.240,77 SAD, Caterpillar
3830 RIVET-POP 1393785 CA1393785 ком 1,17 SAD, Caterpillar
3831 PUMP GP-PS-B 1394151 CA4211808 ком 27.539,26 SAD, Caterpillar
64
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
3832 SCREEN GP 1394612 CA1394612 ком 531,15 SAD, Caterpillar
3833 BREAKER A 1394724 CA1394724 ком 118,70 SAD, Caterpillar
3834 ROPS GP 1394729 CA1394729 ком 16.060,40 SAD, Caterpillar
3835 FUSE 5 AMP 1395345 CA1395345 ком 6,80 SAD, Caterpillar
3836 PLATE 1395532 CA1395532 ком 444,75 SAD, Caterpillar
3837 SEAL 1395802 CA1395802 ком 48,85 SAD, Caterpillar
3838 GROMMET 1395939 CA1395939 ком 16,12 SAD, Caterpillar
3839 NUT-SPRING 1396039 CA1728591 ком 1,20 SAD, Caterpillar
3840 BOSS 1396122 CA1396122 ком 32,89 SAD, Caterpillar
3841 NUT 1396366 CA0964876 ком 1,85 SAD, Caterpillar
3842 BRACKET 1396796 CA1396796 ком 193,06 SAD, Caterpillar
3843 VALVE GP 1396873 CA1396873 ком 96,21 SAD, Caterpillar
3844 SHAFT AS. 1397046 CA2313318 ком 1.888,83 SAD, Caterpillar
3845 HOLDER 1397127 CA1397127 ком 86,15 SAD, Caterpillar
3846 HOSE 1397235 CA1397235 ком 44,25 SAD, Caterpillar
3847 PEDAL AS 1397738 CA1397738 ком 525,88 SAD, Caterpillar
3848 GASKET 1397739 CA1397739 ком 10,77 SAD, Caterpillar
3849 DOOR AS 1398382 CA1398382 ком 3.345,43 SAD, Caterpillar
3850 VALVE GP 1398476 CA1398476 ком 468,91 SAD, Caterpillar
3851 VALVE GP 1398477 CA1398477 ком 417,89 SAD, Caterpillar
3852 RING-PISTON 1398505 CA1398505 ком 65,02 SAD, Caterpillar
3853 ADAPTER 1398733 CA1398733 ком 1.398,89 SAD, Caterpillar
3854 MOUNT 1398736 CA1398736 ком 210,55 SAD, Caterpillar
3855 MOUNT 1398737 CA1398737 ком 139,08 SAD, Caterpillar
3856 LOCKWASHER 1398753 CA1398753 ком 9,82 SAD, Caterpillar
3857 SHROUD AS 1398876 CA1398876 ком 3.581,71 SAD, Caterpillar
3858 SPIDER AS 1398877 CA1398877 ком 5.180,11 SAD, Caterpillar
3859 SPIDER AS 1398878 CA1398878 ком 5.026,13 SAD, Caterpillar
3860 MUFFLER AS 1398888 CA1398888 ком 3.478,98 SAD, Caterpillar
3861 LATCH AS 1399132 CA1399132 ком 191,29 SAD, Caterpillar
3862 GLASS-SLID 1399133 CA1399133 ком 128,74 SAD, Caterpillar
3863 GLASS-FIXED 1399135 CA1399135 ком 284,65 SAD, Caterpillar
3864 SEAL-WEATHER 1399136 CA1399136 ком 1,40 SAD, Caterpillar
3865 CATCH 1399137 CA1399137 ком 115,75 SAD, Caterpillar
3866 GLASS-SLID 1399138 CA1399138 ком 253,86 SAD, Caterpillar
3867 BEARING-SPL 1399313 CA1399313 ком 53,35 SAD, Caterpillar
3868 BOLT 1399423 CA0959232 ком 14,48 SAD, Caterpillar
3869 DOOR A LH 1399560 CA1399560 ком 941,89 SAD, Caterpillar
3870 DOOR A RH 1399561 CA1399561 ком 941,89 SAD, Caterpillar
3871 PANEL A 1399562 CA1399562 ком 461,83 SAD, Caterpillar
3872 FILM-STRIPE 1400091 CA1400091 ком 300,25 SAD, Caterpillar
3873 FILM-STRIPE 1400092 CA1400092 ком 300,25 SAD, Caterpillar
3874 COVER 1400386 CA1400386 ком 95,85 SAD, Caterpillar
3875 VALVE GP-MAN 1400736 CA1400736 ком 11.361,73 SAD, Caterpillar
3876 PLUG 1400741 CA1400741 ком 151,05 SAD, Caterpillar
3877 SPRING 1400742 CA1400742 ком 24,20 SAD, Caterpillar
3878 STRAP AS 1400860 CA1400860 ком 73,86 SAD, Caterpillar
3879 VALVE GP 1400973 CA1400973 ком 479,60 SAD, Caterpillar
3880 MOUNT-SUSP A 1401289 CA1955789 ком 2.755,48 SAD, Caterpillar
3881 SPACER 1401344 CA1401344 ком 11,34 SAD, Caterpillar
3882 INSULATION 1401519 CA1401519 ком 223,91 SAD, Caterpillar
3883 SPACER 1401551 CA1401551 ком 15,00 SAD, Caterpillar
3884 GEAR AS. - S 1401642 CA1401642 ком 837,43 SAD, Caterpillar
3885 HUB 1401724 CA1401724 ком 1.913,45 SAD, Caterpillar
3886 BEARING-SPL 1401769 CA1401769 ком 229,32 SAD, Caterpillar
3887 SEAL-LIP TYP 1401802 CA2339744 ком 81,17 SAD, Caterpillar
3888 GASKET 1401855 CA1401855 ком 15,75 SAD, Caterpillar
3889 PLUG 1402358 CA1402358 ком 18,34 SAD, Caterpillar
3890 SPRING 1402741 CA1402741 ком 50,14 SAD, Caterpillar
3891 ROTOR - SENS 1402742 CA1402742 ком 448,77 SAD, Caterpillar
65
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
3892 PLATE-END 1402743 CA1402743 ком 748,69 SAD, Caterpillar
3893 PLATE - RETA 1402777 CA1402777 ком 174,89 SAD, Caterpillar
3894 KIT-ROLLER 1402961 CA1402961 ком 132,92 SAD, Caterpillar
3895 KIT-TREADLE 1402962 CA2749189 ком 356,54 SAD, Caterpillar
3896 SCREW 1402963 CA1402963 ком 13,58 SAD, Caterpillar
3897 RETAINER 1402964 CA1402964 ком 285,69 SAD, Caterpillar
3898 SPRING 1403074 CA1403074 ком 13,71 SAD, Caterpillar
3899 PLATE AS 1403082 CA1403082 ком 3.296,26 SAD, Caterpillar
3900 TIMER-PRELUB 1403108 CA1403108 ком 2.383,65 SAD, Caterpillar
3901 PLATE-SEPARA 1403133 CA1403133 ком 743,55 SAD, Caterpillar
3902 CARRIER 1403134 CA1403134 ком 486,88 SAD, Caterpillar
3903 PLATE 1403609 CA1403609 ком 14,31 SAD, Caterpillar
3904 RADIATOR AS 1403634 CA1403634 ком 3.562,65 SAD, Caterpillar
3905 CORE AS 1403635 CA1403635 ком 1.890,20 SAD, Caterpillar
3906 HOSE-RADIAT 1403637 CA1403637 ком 52,63 SAD, Caterpillar
3907 HOSE-RADIAT 1403638 CA1403638 ком 53,15 SAD, Caterpillar
3908 CORE AS 1403639 CA1403639 ком 1.728,78 SAD, Caterpillar
3909 RING-SEAL 1403662 CA1403662 ком 149,97 SAD, Caterpillar
3910 COVER AS. 1403664 CA1403664 ком 1.887,43 SAD, Caterpillar
3911 PLATE-RH 1405900 CA1405900 ком 775,55 SAD, Caterpillar
3912 PLATE-LH 1405901 CA1405901 ком 791,41 SAD, Caterpillar
3913 RETARDER GP 1406382 CA1406382 ком 13.821,85 SAD, Caterpillar
3914 TC GP-BASIC 1406719 CA1406719 ком 16.408,18 SAD, Caterpillar
3915 GEAR-PUMP DR 1406722 CA1406722 ком 2.087,85 SAD, Caterpillar
3916 TUBE AS 1406916 CA1406916 ком 1.243,51 SAD, Caterpillar
3917 WASHER 1406927 CA1406927 ком 26,02 SAD, Caterpillar
3918 SHAFT AS 1407391 CA1407391 ком 435,74 SAD, Caterpillar
3919 ARM AS 1407392 CA1407392 ком 809,49 SAD, Caterpillar
3920 SHIELD 1407444 CA1407444 ком 48,62 SAD, Caterpillar
3921 DAMPER 1407445 CA1407445 ком 68,15 SAD, Caterpillar
3922 BRACKET 1407480 CA1407480 ком 169,98 SAD, Caterpillar
3923 COVER 1407505 CA1407505 ком 36,26 SAD, Caterpillar
3924 GASKET-COVER 1407506 CA1407506 ком 5,58 SAD, Caterpillar
3925 HOSE KIT 1407512 CA1407512 ком 21,38 SAD, Caterpillar
3926 SEAL-O-RING 1407515 CA1407515 ком 6,95 SAD, Caterpillar
3927 SHIM - PACK 1407544 CA1407544 ком 229,12 SAD, Caterpillar
3928 GUIDE A 1408226 CA1408226 ком 977,75 SAD, Caterpillar
3929 BUFFER 1408227 CA1408227 ком 323,09 SAD, Caterpillar
3930 CLIP 1408713 CA1408713 ком 6,55 SAD, Caterpillar
3931 CLIP 1408714 CA1408714 ком 9,57 SAD, Caterpillar
3932 WASHER 1408718 CA1408718 ком 0,92 SAD, Caterpillar
3933 LINE-LEAK 1408719 CA1408719 ком 66,98 SAD, Caterpillar
3934 CABLE A 1408860 CA1408860 ком 76,35 SAD, Caterpillar
3935 BRACKET 1408883 CA1408883 ком 217,38 SAD, Caterpillar
3936 SUPPORT 1409109 CA1409109 ком 1,92 SAD, Caterpillar
3937 FRAME AS 1409110 CA1409110 ком 923,48 SAD, Caterpillar
3938 GLASS AS 1409111 CA1409111 ком 2.711,11 SAD, Caterpillar
3939 CLIP 1409112 CA1409112 ком 8,08 SAD, Caterpillar
3940 TUBE A 1409451 CA1409451 ком 577,06 SAD, Caterpillar
3941 PLUG 1409628 CA1409628 ком 4,06 SAD, Caterpillar
3942 RING-LOCK 1409842 CA1409842 ком 21,88 SAD, Caterpillar
3943 DISC-THRUST 1409843 CA1409843 ком 34,37 SAD, Caterpillar
3944 TUBE AS.-SUC 1409844 CA1409844 ком 791,15 SAD, Caterpillar
3945 RACE - THRUS 1409848 CA1409848 ком 32,69 SAD, Caterpillar
3946 DISC - THRUS 1409849 CA1409849 ком 24,45 SAD, Caterpillar
3947 TUBE AS.-LUB 1409854 CA1409854 ком 354,77 SAD, Caterpillar
3948 BOLT 1409926 CA1409926 ком 8,00 SAD, Caterpillar
3949 ROTOR-RETARD 1409955 CA1409955 ком 4.550,58 SAD, Caterpillar
3950 STATOR AS. 1409957 CA1409957 ком 8.003,99 SAD, Caterpillar
3951 HOUSING-RETA 1409958 CA1409958 ком 2.396,43 SAD, Caterpillar
66
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
3952 RING 1410243 CA8T4241 ком 5,55 SAD, Caterpillar
3953 SWITCH AS 1410275 CA1410275 ком 986,83 SAD, Caterpillar
3954 SEAL KIT 1410284 CA1410284 ком 11,86 SAD, Caterpillar
3955 FILM 1410704 CA1410704 ком 35,26 SAD, Caterpillar
3956 SPAC 1410752 CA1410752 ком 135,37 SAD, Caterpillar
3957 SEAL KIT 1410888 CA1410888 ком 29,51 SAD, Caterpillar
3958 SEAL KIT 1410889 CA1410889 ком 80,12 SAD, Caterpillar
3959 VALVE GP 1411053 CA1411053 ком 2.048,09 SAD, Caterpillar
3960 PUMP GP 1411055 CA1411055 ком 6.669,65 SAD, Caterpillar
3961 ISOLATER 1411060 CA1411060 ком 38,92 SAD, Caterpillar
3962 ADAPTER 1411095 CA1411095 ком 30,92 SAD, Caterpillar
3963 PIN 1411221 CA1411221 ком 407,40 SAD, Caterpillar
3964 VALVE GP 1411233 CA1411233 ком 306,65 SAD, Caterpillar
3965 RACE-FREEWHE 1411236 CA1411236 ком 577,83 SAD, Caterpillar
3966 CLAMP-BENT B 1411480 CA3887016 ком 45,88 SAD, Caterpillar
3967 PLUG PIPE 1411546 CA1411546 ком 17,57 SAD, Caterpillar
3968 RETAINER 1411556 CA1411556 ком 70,92 SAD, Caterpillar
3969 CABLE A 1411658 CA1411658 ком 302,38 SAD, Caterpillar
3970 PISTON 1411819 CA1411819 ком 1.281,78 SAD, Caterpillar
3971 SEAL-KIT 1411914 CA1411914 ком 166,49 SAD, Caterpillar
3972 PLATE 1412032 CA1412032 ком 56,29 SAD, Caterpillar
3973 BRACKET AS 1412134 CA1412134 ком 524,15 SAD, Caterpillar
3974 ACTUATOR 1412325 CA1412325 ком 24,00 SAD, Caterpillar
3975 FLANGE 1412448 CA1412448 ком 594,15 SAD, Caterpillar
3976 COUPLING 1412449 CA1412449 ком 868,03 SAD, Caterpillar
3977 VALVE GP 1412597 CA1412597 ком 1.117,34 SAD, Caterpillar
3978 IDLER AS-BRG 1412697 CA3523735 ком 9.198,25 SAD, Caterpillar
3979 FUSE-MINI 1412759 CA1412759 ком 1,62 SAD, Caterpillar
3980 FLANGE 1412814 CA1412814 ком 383,03 SAD, Caterpillar
3981 PLATE 1412932 CA1412932 ком 19,06 SAD, Caterpillar
3982 COIL AS 1413024 CA1413024 ком 1.403,08 SAD, Caterpillar
3983 BRACKET 1413026 CA1413026 ком 84,31 SAD, Caterpillar
3984 ELBOW 1413636 CA1413636 ком 58,38 SAD, Caterpillar
3985 ELBOW A 1413672 CA1413672 ком 77,83 SAD, Caterpillar
3986 PLATE 1413680 CA1413680 ком 271,54 SAD, Caterpillar
3987 BRACKET A-R 1413887 CA1413887 ком 1.043,40 SAD, Caterpillar
3988 BRACKET A-LH 1413888 CA1413888 ком 1.043,40 SAD, Caterpillar
3989 EXTENSION 1413889 CA1413889 ком 230,42 SAD, Caterpillar
3990 NUT 1414017 CA1414017 ком 4,38 SAD, Caterpillar
3991 BELT 1414043 CA1414043 ком 358,31 SAD, Caterpillar
3992 PANEL 1414044 CA1414044 ком 29,03 SAD, Caterpillar
3993 CORE AS 1414109 CA1414109 ком 13.999,19 SAD, Caterpillar
3994 BRACKET AS. 1414141 CA1414141 ком 779,42 SAD, Caterpillar
3995 BRACKET 1414145 CA1414145 ком 703,75 SAD, Caterpillar
3996 CYLINDER GP 1414335 CA2854031 ком 14.314,08 SAD, Caterpillar
3997 CYLINDER AS. 1414336 CA2414072 ком 4.877,53 SAD, Caterpillar
3998 HEAD 1414337 CA1414337 ком 1.029,69 SAD, Caterpillar
3999 ROD AS 1414339 CA1414339 ком 7.090,24 SAD, Caterpillar
4000 SPACER 1414513 CA1414513 ком 48,92 SAD, Caterpillar
4001 PEDAL GP 1414645 CA1414645 ком 2.234,80 SAD, Caterpillar
4002 BOOT 1414852 CA1414852 ком 73,14 SAD, Caterpillar
4003 SCREW 1414859 CA1414859 ком 2,05 SAD, Caterpillar
4004 PAD 1414936 CA1414936 ком 14,55 SAD, Caterpillar
4005 SCREW-HEX 1414976 CA1414976 ком 0,37 SAD, Caterpillar
4006 SPRING 1415497 CA1415497 ком 29,03 SAD, Caterpillar
4007 SPRING 1415498 CA1415498 ком 26,98 SAD, Caterpillar
4008 SPRING 1415501 CA1415501 ком 23,40 SAD, Caterpillar
4009 ACTUATOR GP 1415502 CA1415502 ком 3.163,54 SAD, Caterpillar
4010 ACTUATOR GP 1415503 CA1415503 ком 3.898,52 SAD, Caterpillar
4011 MANIFOLD 1415794 CA1415794 ком 932,48 SAD, Caterpillar
67
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
4012 BOLT 1415864 CA1415864 ком 30,75 SAD, Caterpillar
4013 COVER AS 1415929 CA1415929 ком 1.056,11 SAD, Caterpillar
4014 SOCKET GP 1416136 CA1416136 ком 745,82 SAD, Caterpillar
4015 SOCKET GP ST 1416137 CA1416137 ком 745,82 SAD, Caterpillar
4016 SOCKET GP 1416138 CA1416138 ком 806,70 SAD, Caterpillar
4017 CLAMP 1416141 CA1416141 ком 34,94 SAD, Caterpillar
4018 ROD 1416143 CA1416143 ком 1.285,20 SAD, Caterpillar
4019 SEAL 1416188 CA1416188 ком 6,55 SAD, Caterpillar
4020 SPRING 1416343 CA1416343 ком 51,51 SAD, Caterpillar
4021 BOLT HEX HEA 1416348 CA1416348 ком 17,57 SAD, Caterpillar
4022 SUPPORT 1416460 CA1416460 ком 205,25 SAD, Caterpillar
4023 INSULATION 1416463 CA1416463 ком 248,63 SAD, Caterpillar
4024 SPACER 1416518 CA1416518 ком 31,12 SAD, Caterpillar
4025 CATCH KIT 1416595 CA1416595 ком 207,58 SAD, Caterpillar
4026 CATCH KIT 1416603 CA1416603 ком 254,17 SAD, Caterpillar
4027 MANIFOLD 1416605 CA1416605 ком 5.867,39 SAD, Caterpillar
4028 SEAL KIT 1416609 CA1416609 ком 359,20 SAD, Caterpillar
4029 RAIL KIT 1416612 CA1416612 ком 718,98 SAD, Caterpillar
4030 FILM-IDENT 1416968 CA1416968 ком 18,22 SAD, Caterpillar
4031 SCREW-PAN HE 1417220 CA1417220 ком 1,82 SAD, Caterpillar
4032 COLUMN AS 1417286 CA1417286 ком 512,74 SAD, Caterpillar
4033 SPACER 1417481 CA1417481 ком 235,35 SAD, Caterpillar
4034 BAFFLE 1417512 CA4554315 ком 117,40 SAD, Caterpillar
4035 RING BACKUP 1417905 CA1417905 ком 23,60 SAD, Caterpillar
4036 RING BACKUP 1417906 CA1417906 ком 32,52 SAD, Caterpillar
4037 CARTRIDGE GP 1417907 CA1417916 ком 2.901,08 SAD, Caterpillar
4038 CARTRIDGE GP 1417908 CA1417916 ком 2.901,08 SAD, Caterpillar
4039 PUMP GP 1417912 CA1411055 ком 6.669,65 SAD, Caterpillar
4040 PUMP GP 1417915 CA1411055 ком 6.669,65 SAD, Caterpillar
4041 CARTRIDGE GP 1417916 CA1417916 ком 2.901,08 SAD, Caterpillar
4042 PUMP GP 1417917 CA1411055 ком 6.669,65 SAD, Caterpillar
4043 CARRIER AS 1417918 CA1417918 ком 259,05 SAD, Caterpillar
4044 SHAFT PUMP 1417919 CA1417919 ком 632,78 SAD, Caterpillar
4045 COUPLING 1417920 CA1417920 ком 516,48 SAD, Caterpillar
4046 PUMP GP 1417921 CA1411055 ком 6.669,65 SAD, Caterpillar
4047 VALVE-DRAIN 1418275 CA1418275 ком 113,11 SAD, Caterpillar
4048 RING-RET 1418580 CA1418580 ком 2,62 SAD, Caterpillar
4049 GASKET 1418589 CA1418589 ком 20,57 SAD, Caterpillar
4050 GUARD 1418607 CA1418607 ком 347,34 SAD, Caterpillar
4051 COLUMN GP-ST 1418803 CA2974926 ком 1.576,17 SAD, Caterpillar
4052 COVER 1418808 CA1418808 ком 62,08 SAD, Caterpillar
4053 COVER AS-LH 1418811 CA1418811 ком 62,08 SAD, Caterpillar
4054 CONE 1418891 CA1418891 ком 105,69 SAD, Caterpillar
4055 CUP 1418892 CA1418892 ком 71,28 SAD, Caterpillar
4056 STRAP 1418896 CA1418896 ком 42,86 SAD, Caterpillar
4057 PLATE 1419191 CA1419191 ком 21,78 SAD, Caterpillar
4058 PLATE 1419193 CA1419193 ком 40,25 SAD, Caterpillar
4059 SCREEN AS 1419236 CA1419236 ком 69,23 SAD, Caterpillar
4060 SPROCKET 1419655 CA1419655 ком 2.561,31 SAD, Caterpillar
4061 SPACER 1419661 CA1419661 ком 76,78 SAD, Caterpillar
4062 BOLT 1419784 CA7X0490 ком 3,26 SAD, Caterpillar
4063 ELBOW-45 DE 1420038 CA1420038 ком 37,23 SAD, Caterpillar
4064 BUSH 1420050 CA1420050 ком 409,25 SAD, Caterpillar
4065 BLOCK-RAMP 1420171 CA1420171 ком 15,08 SAD, Caterpillar
4066 COVER 1420330 CA1420330 ком 177,71 SAD, Caterpillar
4067 CARTRIDGE AS 1420350 CA1420350 ком 337,97 SAD, Caterpillar
4068 NUT-THIN 1420485 CA1420485 ком 0,68 SAD, Caterpillar
4069 SHIM 1420534 CA1420534 ком 87,08 SAD, Caterpillar
4070 SHIM 1420535 CA1420535 ком 153,34 SAD, Caterpillar
4071 SHIM 1420536 CA1420536 ком 31,88 SAD, Caterpillar
68
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
4072 SHIM 1420537 CA1420537 ком 47,57 SAD, Caterpillar
4073 OIL COOLER 1420724 CA1420724 ком 2.526,45 SAD, Caterpillar
4074 PLUG AS 1420844 CA1420844 ком 123,03 SAD, Caterpillar
4075 PIN A 1421227 CA1421227 ком 624,14 SAD, Caterpillar
4076 CATCH GP 1421250 CA1421250 ком 270,71 SAD, Caterpillar
4077 CATCH GP 1421251 CA1421251 ком 280,35 SAD, Caterpillar
4078 FRAME AS 1421252 CA1421252 ком 1.138,37 SAD, Caterpillar
4079 GLASS AS 1421255 CA1421255 ком 592,58 SAD, Caterpillar
4080 STRIP-WEATHE 1421256 CA2627932 ком 31,88 SAD, Caterpillar
4081 ELEMENT AS 1421339 CA1421339 ком 183,17 SAD, Caterpillar
4082 PIN-GROOVE 1421356 CA1421356 ком 23,20 SAD, Caterpillar
4083 ELEMENT AS 1421404 CA1421404 ком 108,40 SAD, Caterpillar
4084 BLOCK 1421541 CA1421541 ком 30,55 SAD, Caterpillar
4085 BLOCK 1421547 CA1421547 ком 20,54 SAD, Caterpillar
4086 BLOCK 1421548 CA1421548 ком 20,54 SAD, Caterpillar
4087 BLOCK 1421549 CA1421549 ком 20,54 SAD, Caterpillar
4088 NUT 1421550 CA1421550 ком 5,88 SAD, Caterpillar
4089 LINK-TRACK R 1421803 CA1421803 ком 303,78 SAD, Caterpillar
4090 LINK-TRACK L 1421804 CA1421804 ком 303,78 SAD, Caterpillar
4091 LINK AS TRK 1421806 CA2943060 ком 26.518,38 SAD, Caterpillar
4092 PULLEY AS 1422011 CA1422011 ком 471,56 SAD, Caterpillar
4093 SPACER 1422133 CA1422133 ком 232,38 SAD, Caterpillar
4094 PLUG 1422137 CA1422137 ком 76,58 SAD, Caterpillar
4095 SEAL-DRAINBA 1422329 CA1422329 ком 49,10 SAD, Caterpillar
4096 COVER 1422614 CA1422614 ком 330,92 SAD, Caterpillar
4097 GROMMET 1422624 CA1422624 ком 16,40 SAD, Caterpillar
4098 SEAL AS-BUFF 1422633 CA3119316 ком 92,70 SAD, Caterpillar
4099 FILM-NOTICE 1422769 CA1422769 ком 15,52 SAD, Caterpillar
4100 RETAINER 1422864 CA1422864 ком 91,83 SAD, Caterpillar
4101 STOP RUBBER 1422961 CA1422961 ком 6,31 SAD, Caterpillar
4102 BEARING 1423350 CA1423350 ком 31,85 SAD, Caterpillar
4103 SPIDER AS 1423391 CA1423391 ком 702,56 SAD, Caterpillar
4104 VALVE GP 1423996 CA1423996 ком 5.548,11 SAD, Caterpillar
4105 LEVER 1424001 CA1424001 ком 90,89 SAD, Caterpillar
4106 RING-SEAL 1424004 CA1424004 ком 73,05 SAD, Caterpillar
4107 SENSOR GP 1424433 CA1424433 ком 2.856,05 SAD, Caterpillar
4108 KNOB 1425546 CA1425546 ком 24,52 SAD, Caterpillar
4109 SENSOR GP 1425679 CA1425679 ком 375,92 SAD, Caterpillar
4110 SEALGP 1425867 CA1425867 ком 273,83 SAD, Caterpillar
4111 SEAL GP-CSHF 1425868 CA1425868 ком 273,83 SAD, Caterpillar
4112 SEAL-LINER 1426217 CA1426217 ком 71,54 SAD, Caterpillar
4113 RETAINER 1426219 CA1426219 ком 995,00 SAD, Caterpillar
4114 MANIFOLD 1426240 CA1426240 ком 3.179,86 SAD, Caterpillar
4115 PUMP GP-GEAR 1426243 CA2505864 ком 2.879,65 SAD, Caterpillar
4116 RACE 1427061 CA1427061 ком 36,34 SAD, Caterpillar
4117 SEAL-LINER 1427072 CA1427072 ком 18,31 SAD, Caterpillar
4118 COIL AS 1427324 CA1890170 ком 194,63 SAD, Caterpillar
4119 SEAL-LIP 1428075 CA1428075 ком 217,22 SAD, Caterpillar
4120 SENSOR GP-SP 1428393 CA2016615 ком 417,29 SAD, Caterpillar
4121 SENSOR GP-SP 1428394 CA2016617 ком 486,24 SAD, Caterpillar
4122 HARNESS AS 1428396 CA1428396 ком 90,66 SAD, Caterpillar
4123 PLATE-WEAR 1428567 CA1428567 ком 460,98 SAD, Caterpillar
4124 FAN AS 1428620 CA1428620 ком 121,06 SAD, Caterpillar
4125 SWITCH A 1428858 CA1428858 ком 318,18 SAD, Caterpillar
4126 VALVE GP 1428977 CA1428977 ком 349,14 SAD, Caterpillar
4127 CATCH GP 1429663 CA1421251 ком 280,35 SAD, Caterpillar
4128 RADIO KNOB 1429681 CA1429681 ком 21,83 SAD, Caterpillar
4129 MOTOR GP 1430539 CA1430539 ком 1.194,42 SAD, Caterpillar
4130 PIN 1430693 CA1430693 ком 25,17 SAD, Caterpillar
4131 GRID AS SDBL 1431265 CA1431265 ком 2.762,14 SAD, Caterpillar
69
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
4132 LOCKNUT 1431288 CA1431288 ком 8,57 SAD, Caterpillar
4133 FRAME 1431344 CA1431344 ком 43,83 SAD, Caterpillar
4134 PLATE AS-RH 1432226 CA1491162 ком 596,20 SAD, Caterpillar
4135 PLATE AS-LH 1432227 CA1491163 ком 596,20 SAD, Caterpillar
4136 PLATE-WEAR 1432643 CA1432643 ком 487,72 SAD, Caterpillar
4137 FITTING 1432933 CA1432933 ком 38,95 SAD, Caterpillar
4138 ACTUATOR 1433002 CA1433002 ком 47,97 SAD, Caterpillar
4139 SWITCH AS 1433003 CA1433003 ком 179,63 SAD, Caterpillar
4140 PLATE-WEAR 1433330 CA1433330 ком 515,35 SAD, Caterpillar
4141 HEAD AS 1433614 CA1433614 ком 7.344,15 SAD, Caterpillar
4142 BLOCK AS 1433649 CA1433649 ком 1.003,97 SAD, Caterpillar
4143 SEAL-WIPER 1433672 CA3119318 ком 80,73 SAD, Caterpillar
4144 CLIP 1434156 CA1434156 ком 84,38 SAD, Caterpillar
4145 CLIP 1434160 CA1434160 ком 51,22 SAD, Caterpillar
4146 ADAPTER 1434697 CA1434697 ком 433,77 SAD, Caterpillar
4147 PLATE-COUPLI 1434699 CA1434699 ком 151,42 SAD, Caterpillar
4148 PLATE AS. 1434701 CA1434701 ком 280,06 SAD, Caterpillar
4149 1434702 CA1434702 ком 1.437,42 SAD, Caterpillar
4150 GEAR-SIDE 1434715 CA1434715 ком 688,68 SAD, Caterpillar
4151 GROMMET 1434856 CA1434856 ком 18,82 SAD, Caterpillar
4152 SHAFT-OIL PU 1435275 CA1435275 ком 435,06 SAD, Caterpillar
4153 GEAR-OIL PUM 1435276 CA1435276 ком 277,82 SAD, Caterpillar
4154 GEAR AS-OIL 1435279 CA1435279 ком 546,78 SAD, Caterpillar
4155 SEAL KIT 1435446 CA1435446 ком 21,18 SAD, Caterpillar
4156 FILM FOPS 1436410 CA1436410 ком 71,49 SAD, Caterpillar
4157 PLATE-WARN 1436423 CA1436423 ком 238,09 SAD, Caterpillar
4158 FILM WARNING 1436853 CA1436853 ком 31,08 SAD, Caterpillar
4159 FILM-WARNING 1437089 CA1437089 ком 37,83 SAD, Caterpillar
4160 TANK AS 1437425 CA1437425 ком 15.895,96 SAD, Caterpillar
4161 PLATE 1437427 CA1437427 ком 446,03 SAD, Caterpillar
4162 HARNESS AS 1437768 CA1437768 ком 132,92 SAD, Caterpillar
4163 MODULE AS 1437884 CA1437884 ком 156,22 SAD, Caterpillar
4164 HOSE 1437899 CA1437899 ком 13,55 SAD, Caterpillar
4165 INDICATOR AS 1437966 CA1437966 ком 930,18 SAD, Caterpillar
4166 SCREW (M4) 1437968 CA1437968 ком 1,77 SAD, Caterpillar
4167 MOTOR GP-PSF 1437976 CA1437976 ком 17.993,33 SAD, Caterpillar
4168 MOTOR GP-PSF 1437977 CA1437977 ком 17.993,33 SAD, Caterpillar
4169 CYL GP-0180 1438004 CA1438004 ком 32.580,91 SAD, Caterpillar
4170 CYL GP-0200 1438007 CA1438007 ком 38.423,58 SAD, Caterpillar
4171 INDICATOR A 1438037 CA1438037 ком 930,18 SAD, Caterpillar
4172 VALVE GP-TR 1438067 CA1438067 ком 4.162,03 SAD, Caterpillar
4173 ELEMENT 1438086 CA1438086 ком 40,17 SAD, Caterpillar
4174 PISTON 1438137 CA1438137 ком 1.585,89 SAD, Caterpillar
4175 RING 1438138 CA1438138 ком 96,29 SAD, Caterpillar
4176 TUBE AS 1438783 CA1438783 ком 149,80 SAD, Caterpillar
4177 BOOT 1438874 CA1438874 ком 23,32 SAD, Caterpillar
4178 RING WEAR 1438918 CA1438918 ком 39,57 SAD, Caterpillar
4179 FILM 10W 30 1438972 CA1067408 ком 19,82 SAD, Caterpillar
4180 VALVE GP 1438994 CA2471292 ком 688,28 SAD, Caterpillar
4181 GASKET 1439112 CA1439112 ком 36,43 SAD, Caterpillar
4182 PLATE AS 1439290 CA1439290 ком 359,11 SAD, Caterpillar
4183 STUD 1439393 CA1439393 ком 26,77 SAD, Caterpillar
4184 ACCUM. AS 1439422 CA1439422 ком 2.983,38 SAD, Caterpillar
4185 TANK GP 1439426 CA1439426 ком 2.798,00 SAD, Caterpillar
4186 FILM-LEVEL 1439536 CA1439536 ком 9,12 SAD, Caterpillar
4187 FILMWARNING 1439563 CA1439563 ком 26,77 SAD, Caterpillar
4188 GEAR 1439732 CA3310052 ком 1.052,65 SAD, Caterpillar
4189 VALVE GP 1440115 CA1440115 ком 4.473,46 SAD, Caterpillar
4190 FILM-XMSN 1440191 CA1440191 ком 18,09 SAD, Caterpillar
4191 FILM-ARC 1440192 CA1440192 ком 34,17 SAD, Caterpillar
70
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
4192 FILM-TCS 1440193 CA1440193 ком 18,09 SAD, Caterpillar
4193 FILM-IBC 1440194 CA1440194 ком 18,09 SAD, Caterpillar
4194 BULK HOSE CM 1440195 CA1440195 ком 0,15 SAD, Caterpillar
4195 GEAR 1440214 CA1440214 ком 2.095,82 SAD, Caterpillar
4196 CAP 1440331 CA1440331 ком 2,62 SAD, Caterpillar
4197 CLAMP 1440367 CA1440367 ком 30,00 SAD, Caterpillar
4198 BOLT-TRACK 1440805 CA1440805 ком 8,33 SAD, Caterpillar
4199 NUT-TRACK 1440806 CA1440806 ком 3,22 SAD, Caterpillar
4200 ELEMENT-FILT 1440832 CA1440832 ком 215,97 SAD, Caterpillar
4201 PUMP GP 1440837 CA2352026 ком 10.750,31 SAD, Caterpillar
4202 TIGHTENER-BE 1441102 CA1900643 ком 653,01 SAD, Caterpillar
4203 SPACER 1441111 CA1441111 ком 143,94 SAD, Caterpillar
4204 PIN 1441636 CA1261767 ком 5,43 SAD, Caterpillar
4205 COVER AS. 1442918 CA1442918 ком 1.605,38 SAD, Caterpillar
4206 CROWN AS-PST 1442948 CA1442948 ком 359,60 SAD, Caterpillar
4207 HOUSING AS 1443971 CA1443971 ком 939,60 SAD, Caterpillar
4208 PLATE AS 1444101 CA1444101 ком 647,54 SAD, Caterpillar
4209 FASTENER 1444106 CA1444106 ком 0,80 SAD, Caterpillar
4210 FASTENER 1444107 CA1444107 ком 1,12 SAD, Caterpillar
4211 RETAINER 1444119 CA1444119 ком 483,98 SAD, Caterpillar
4212 RING-LOCK 1444284 CA1444284 ком 25,93 SAD, Caterpillar
4213 VALVE G 1444410 CA1444410 ком 1.253,28 SAD, Caterpillar
4214 VALVE GP-CON 1444479 CA1444479 ком 12.906,73 SAD, Caterpillar
4215 PLUG 1444528 CA1444528 ком 50,54 SAD, Caterpillar
4216 VALVE 1444529 CA1444529 ком 96,65 SAD, Caterpillar
4217 SPRING 1444530 CA1444530 ком 14,35 SAD, Caterpillar
4218 VALVE 1444531 CA1444531 ком 126,52 SAD, Caterpillar
4219 PLUG 1444532 CA1444532 ком 51,11 SAD, Caterpillar
4220 PIN 1444533 CA1444533 ком 7,15 SAD, Caterpillar
4221 SCREW 1445282 CA9X4244 ком 0,32 SAD, Caterpillar
4222 VALVE GP 1445330 CA1445330 ком 5.717,62 SAD, Caterpillar
4223 PULLEY AS-ID 1445611 CA1445611 ком 146,78 SAD, Caterpillar
4224 SEAL 1446142 CA1446142 ком 52,92 SAD, Caterpillar
4225 PLATE 1446284 CA1446284 ком 727,08 SAD, Caterpillar
4226 VALVE GP-SOL 1446292 CA5242034 ком 423,72 SAD, Caterpillar
4227 GASKET 1446418 CA2627701 ком 6,83 SAD, Caterpillar
4228 ELBOW 1446650 CA1446650 ком 88,97 SAD, Caterpillar
4229 FILTER AS-HY 1446691 CA1446691 ком 108,18 SAD, Caterpillar
4230 NUT 1446695 CA1446695 ком 127,77 SAD, Caterpillar
4231 BRACKET A 1446845 CA1446845 ком 857,82 SAD, Caterpillar
4232 LINK A 1446850 CA1446850 ком 1.185,37 SAD, Caterpillar
4233 BUSH 1446952 CA1446952 ком 35,06 SAD, Caterpillar
4234 VALVE GP-CON 1447087 CA3978176 ком 4.146,43 SAD, Caterpillar
4235 RETAINER 1447092 CA1447092 ком 39,77 SAD, Caterpillar
4236 HSG-SPRING 1447093 CA1447093 ком 2.041,26 SAD, Caterpillar
4237 VALVE GP-REL 1447113 CA1447113 ком 1.596,46 SAD, Caterpillar
4238 SPACER 1447330 CA1447330 ком 26,02 SAD, Caterpillar
4239 GLASS FRONT 1447614 CA1447614 ком 515,11 SAD, Caterpillar
4240 GLASS REAR 1447615 CA1447615 ком 724,74 SAD, Caterpillar
4241 MANIFOLD 1447878 CA1447878 ком 7.274,31 SAD, Caterpillar
4242 ROTOR 1447881 CA2319060 ком 526,77 SAD, Caterpillar
4243 BOLT-SPECIAL 1448122 CA1448122 ком 7,40 SAD, Caterpillar
4244 SPACER 1448123 CA1448123 ком 58,34 SAD, Caterpillar
4245 SEAL-O-RING 1448299 CA1448299 ком 34,76 SAD, Caterpillar
4246 SPACER 1448344 CA1448344 ком 34,37 SAD, Caterpillar
4247 SHOE-TRACK 1448598 CA1448598 ком 298,15 SAD, Caterpillar
4248 CYLINDER GP 1449005 CA1449005 ком 12.230,89 SAD, Caterpillar
4249 HEAD 1449071 CA1449071 ком 2.621,82 SAD, Caterpillar
4250 CYLINDER AS 1449072 CA1449072 ком 5.789,25 SAD, Caterpillar
4251 PLATE-WEAR 1449088 CA1449088 ком 16,57 SAD, Caterpillar
71
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
4252 ROD 1449094 CA1449094 ком 276,49 SAD, Caterpillar
4253 RETAINER 1449097 CA1449097 ком 57,09 SAD, Caterpillar
4254 RETAINER 1449098 CA1449098 ком 117,28 SAD, Caterpillar
4255 PLUG-BREAK O 1449101 CA1449101 ком 12,02 SAD, Caterpillar
4256 LEVER-FEEDBA 1449525 CA1449525 ком 457,37 SAD, Caterpillar
4257 CM SEAL 1450060 CA1450060 ком 1,00 SAD, Caterpillar
4258 SPACER 1450105 CA1450105 ком 6,68 SAD, Caterpillar
4259 SPACER 1450106 CA1450106 ком 8,97 SAD, Caterpillar
4260 SPACER 1450107 CA1450107 ком 9,12 SAD, Caterpillar
4261 STOP 1450108 CA1450108 ком 30,28 SAD, Caterpillar
4262 SPOOL A. 1450109 CA1450109 ком 411,78 SAD, Caterpillar
4263 FILM 1450326 CA1450326 ком 25,00 SAD, Caterpillar
4264 SPACER 1450487 CA1450487 ком 21,35 SAD, Caterpillar
4265 HANDLE GP-MO 1450874 CA4226882 ком 167,37 SAD, Caterpillar
4266 HANDLE AS 1450875 CA4226883 ком 736,48 SAD, Caterpillar
4267 COIL AS. 1451144 CA3239531 ком 54,64 SAD, Caterpillar
4268 STUD BOLT 1452264 CA1452264 ком 15,32 SAD, Caterpillar
4269 ROLLER GP-TR 1452295 CA4212561 ком 1.761,93 SAD, Caterpillar
4270 BOOT RH 1452475 CA1452475 ком 200,22 SAD, Caterpillar
4271 COVER-DUST 1452901 CA1452901 ком 20,95 SAD, Caterpillar
4272 BOLT 1452970 CA1452970 ком 11,38 SAD, Caterpillar
4273 CONT GP-PEDA 1453056 CA3095820 ком 4.778,21 SAD, Caterpillar
4274 CONT GP-PEDA 1453059 CA3194268 ком 3.328,34 SAD, Caterpillar
4275 RESISTOR AS 1453084 CA1453084 ком 254,46 SAD, Caterpillar
4276 PIN-THREADED 1453169 CA1453169 ком 59,58 SAD, Caterpillar
4277 LOCKNUT-SEAL 1453171 CA1453171 ком 27,94 SAD, Caterpillar
4278 GASKET 1453188 CA1453188 ком 14,15 SAD, Caterpillar
4279 SPACER 1453405 CA1453405 ком 37,88 SAD, Caterpillar
4280 STRIP 1453697 CA1453697 ком 0,85 SAD, Caterpillar
4281 SCREW 1453706 CA1453706 ком 2,65 SAD, Caterpillar
4282 ROLLER 1453773 CA1453773 ком 6,48 SAD, Caterpillar
4283 HARNESS AS 1453850 CA1453850 ком 2.332,51 SAD, Caterpillar
4284 ENCLOSURE 1454476 CA1454476 ком 713,65 SAD, Caterpillar
4285 KIT-SEAL 1454946 CA3445588 ком 306,92 SAD, Caterpillar
4286 SPACER 1455181 CA1455181 ком 26,89 SAD, Caterpillar
4287 BRACKET 1455188 CA1455188 ком 566,37 SAD, Caterpillar
4288 SPOOL AS 1455375 CA1455375 ком 607,42 SAD, Caterpillar
4289 GASKET 1456005 CA1456005 ком 33,69 SAD, Caterpillar
4290 RING-TORIC 1456042 CA3144125 ком 117,97 SAD, Caterpillar
4291 DOWEL 1456115 CA1456115 ком 9,52 SAD, Caterpillar
4292 SCREW-SELF T 1456669 CA1456669 ком 0,85 SAD, Caterpillar
4293 INSERT-INLET 1456853 CA1456853 ком 18,29 SAD, Caterpillar
4294 INSERT-EXH 1456854 CA1456854 ком 14,83 SAD, Caterpillar
4295 VALVE-INLET 1456855 CA1456855 ком 42,58 SAD, Caterpillar
4296 SEAL 1456856 CA1456856 ком 3,86 SAD, Caterpillar
4297 VALVE-EXH 1456857 CA1456857 ком 23,92 SAD, Caterpillar
4298 SEAL 1456858 CA1456858 ком 3,29 SAD, Caterpillar
4299 FLANGE 1456899 CA1456899 ком 327,80 SAD, Caterpillar
4300 LOAD KIT 1456902 CA1456902 ком 527,74 SAD, Caterpillar
4301 VALVE G 1457181 CA1457181 ком 6.195,75 SAD, Caterpillar
4302 BLOCK 1457214 CA2919154 ком 91,03 SAD, Caterpillar
4303 ELBOW HOSE 1457328 CA1457328 ком 0,45 SAD, Caterpillar
4304 BUFFER 1457755 CA1457755 ком 337,15 SAD, Caterpillar
4305 GLASS AS 1457769 CA1457769 ком 312,23 SAD, Caterpillar
4306 COIL AS 1458428 CA1458428 ком 31,40 SAD, Caterpillar
4307 CM GUARD 1458495 CA1458495 ком 0,25 SAD, Caterpillar
4308 SHAFT AS 1458503 CA1458503 ком 755,22 SAD, Caterpillar
4309 VALVE GP 1458587 CA1458587 ком 2.352,68 SAD, Caterpillar
4310 CARTRIDGE AS 1458710 CA1458710 ком 707,32 SAD, Caterpillar
4311 ARM AS 1458741 CA1458741 ком 105,49 SAD, Caterpillar
72
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
4312 SPACER 1458747 CA1458747 ком 2.552,83 SAD, Caterpillar
4313 SERVICE KIT 1458867 CA1458867 ком 725,28 SAD, Caterpillar
4314 VALVE-CHECK 1458983 CA1458983 ком 37,63 SAD, Caterpillar
4315 PISTON 1459105 CA1459105 ком 699,77 SAD, Caterpillar
4316 SUPPORT 1459331 CA1459331 ком 429,11 SAD, Caterpillar
4317 FENDER A-RH 1459848 CA1459848 ком 4.221,02 SAD, Caterpillar
4318 CHANNEL AS 1459851 CA1459851 ком 1.715,75 SAD, Caterpillar
4319 ROD AS 1459852 CA1459852 ком 179,28 SAD, Caterpillar
4320 FENDER A-LH 1459853 CA1459853 ком 4.221,02 SAD, Caterpillar
4321 COVER-LH 1459855 CA1459855 ком 721,35 SAD, Caterpillar
4322 CHANNEL 1459856 CA1459856 ком 742,46 SAD, Caterpillar
4323 SPACER 1460182 CA1460182 ком 1.985,49 SAD, Caterpillar
4324 HOUSING 1460209 CA1460209 ком 78,60 SAD, Caterpillar
4325 NUT-WELL 1460218 CA1460218 ком 3,89 SAD, Caterpillar
4326 SWITCH A 1460240 CA1460240 ком 343,51 SAD, Caterpillar
4327 STUD 1460835 CA1460835 ком 34,89 SAD, Caterpillar
4328 SPACER 1461335 CA1461335 ком 470,80 SAD, Caterpillar
4329 PIN 1461336 CA1461336 ком 683,57 SAD, Caterpillar
4330 PIN 1461346 CA1461346 ком 160,49 SAD, Caterpillar
4331 PLATE 1461462 CA1461462 ком 852,18 SAD, Caterpillar
4332 CLIP 1461463 CA1461463 ком 116,92 SAD, Caterpillar
4333 TUBE AS 1461466 CA1461466 ком 2.770,29 SAD, Caterpillar
4334 TUBE AS 1461543 CA1461543 ком 577,03 SAD, Caterpillar
4335 BRACKET 1461555 CA1461555 ком 256,18 SAD, Caterpillar
4336 PIN 1461890 CA1461890 ком 50,69 SAD, Caterpillar
4337 SHAFT AS 1461891 CA1461891 ком 984,02 SAD, Caterpillar
4338 HARNESS AS 1461892 CA1461892 ком 141,65 SAD, Caterpillar
4339 COVER 1461893 CA3756585 ком 183,46 SAD, Caterpillar
4340 PLATE 1462421 CA1462421 ком 225,11 SAD, Caterpillar
4341 SEAL 1462598 CA1462598 ком 3,82 SAD, Caterpillar
4342 COVER 1462601 CA1462601 ком 687,57 SAD, Caterpillar
4343 SHIM 1463027 CA1463027 ком 212,12 SAD, Caterpillar
4344 GUARD 1463672 CA1463672 ком 948,72 SAD, Caterpillar
4345 WASHER SPRIN 1463728 CA1463728 ком 32,25 SAD, Caterpillar
4346 WHEEL-STRG 1463793 CA1463793 ком 425,29 SAD, Caterpillar
4347 FLANGE AS 1464208 CA1464208 ком 916,88 SAD, Caterpillar
4348 STEP 1464700 CA1464700 ком 1.573,23 SAD, Caterpillar
4349 STOPPER 1464952 CA1464952 ком 162,11 SAD, Caterpillar
4350 SPACER 1465067 CA1465067 ком 36,38 SAD, Caterpillar
4351 BOLT-HEX HEA 1465132 CA1465132 ком 13,23 SAD, Caterpillar
4352 PIN 1466315 CA1466315 ком 25,89 SAD, Caterpillar
4353 WASHER 1466317 CA1466317 ком 34,66 SAD, Caterpillar
4354 RETAINER 1466319 CA1466319 ком 37,31 SAD, Caterpillar
4355 LOUVRE AS 1466371 CA1466371 ком 56,03 SAD, Caterpillar
4356 GASKET 1466669 CA1466669 ком 24,23 SAD, Caterpillar
4357 COVER 1466670 CA1466670 ком 147,63 SAD, Caterpillar
4358 HDW KIT 1466729 CA1466729 ком 40,77 SAD, Caterpillar
4359 FILM 1466747 CA1466747 ком 8,52 SAD, Caterpillar
4360 VALVE AS 1466779 CA1466779 ком 109,65 SAD, Caterpillar
4361 SEAL 1466858 CA1466858 ком 38,08 SAD, Caterpillar
4362 SEAL-O-RING 1467311 CA1467311 ком 34,65 SAD, Caterpillar
4363 SEAL-O-RING 1467312 CA1467312 ком 35,15 SAD, Caterpillar
4364 RING - SEAL 1467447 CA1467447 ком 205,77 SAD, Caterpillar
4365 BRACKET AS 1467449 CA1467449 ком 564,40 SAD, Caterpillar
4366 IN HOSE-BLK 1467453 CA4231986 ком 1,82 SAD, Caterpillar
4367 VALVE GP-NEU 1467571 CA2965662 ком 762,42 SAD, Caterpillar
4368 LATCH KIT RH 1467744 CA1467744 ком 23,00 SAD, Caterpillar
4369 LATCH KIT LH 1467745 CA1467745 ком 23,00 SAD, Caterpillar
4370 SWITCH AS 1467880 CA1467880 ком 286,31 SAD, Caterpillar
4371 BRACKET 1468032 CA1468032 ком 288,15 SAD, Caterpillar
73
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
4372 BAR 1468105 CA1468105 ком 1.303,02 SAD, Caterpillar
4373 PLATE-WEAR 1468110 CA1468110 ком 660,74 SAD, Caterpillar
4374 HINGE AS. 1468183 CA1468183 ком 2.433,78 SAD, Caterpillar
4375 HINGE AS. 1468184 CA1468184 ком 2.433,78 SAD, Caterpillar
4376 HINGE A 1468186 CA1468186 ком 2.225,92 SAD, Caterpillar
4377 HINGE A 1468187 CA1468187 ком 2.225,92 SAD, Caterpillar
4378 SCREW-BUTTON 1468438 CA1468438 ком 5,64 SAD, Caterpillar
4379 BRACKET 1468477 CA1468477 ком 91,43 SAD, Caterpillar
4380 CUP 1468478 CA1468478 ком 52,63 SAD, Caterpillar
4381 CYL GP 1468928 CA1468928 ком 15.728,03 SAD, Caterpillar
4382 HEAD 1468931 CA1468931 ком 1.836,45 SAD, Caterpillar
4383 ROD AS 1468932 CA1468932 ком 6.334,63 SAD, Caterpillar
4384 PIN 1468981 CA1468981 ком 38,43 SAD, Caterpillar
4385 VALVE GP-CON 1469286 CA1469286 ком 43.245,58 SAD, Caterpillar
4386 FILTR ELEMEN 1469290 CA1469290 ком 420,02 SAD, Caterpillar
4387 BRACKET 1469505 CA1469505 ком 4.891,60 SAD, Caterpillar
4388 SHAFT 1469574 CA1469574 ком 182,89 SAD, Caterpillar
4389 GEAR GP 1469868 CA1469868 ком 34.348,90 SAD, Caterpillar
4390 PIN 1470045 CA1470045 ком 2,29 SAD, Caterpillar
4391 WASHER THRUS 1470203 CA1470203 ком 51,11 SAD, Caterpillar
4392 LAMP GP-FLOO 1470319 CA2275978 ком 315,06 SAD, Caterpillar
4393 STUD 1470323 CA1470323 ком 25,82 SAD, Caterpillar
4394 CLIP 1470385 CA1470385 ком 6,83 SAD, Caterpillar
4395 HOUSING AS 1470633 CA1470633 ком 1.205,15 SAD, Caterpillar
4396 VALVE GP-RED 1470867 CA1470867 ком 1.622,28 SAD, Caterpillar
4397 BODY-RETARDE 1470872 CA1470872 ком 1.725,45 SAD, Caterpillar
4398 PLATE 1470874 CA1470874 ком 1.079,78 SAD, Caterpillar
4399 SWITCH AS-FO 1471380 CA1471380 ком 110,72 SAD, Caterpillar
4400 EDGE-CUT 1471469 CA1471469 ком 2.452,03 SAD, Caterpillar
4401 CORNER 1471470 CA1471470 ком 428,63 SAD, Caterpillar
4402 SEAL GP CONE 1471660 CA2147880 ком 3.156,29 SAD, Caterpillar
4403 RING 1471730 CA1471730 ком 65,02 SAD, Caterpillar
4404 DOWEL 1471978 CA1471978 ком 6,68 SAD, Caterpillar
4405 COTTER 1471979 CA1471979 ком 1,09 SAD, Caterpillar
4406 SCREW 1472000 CA1472000 ком 5,31 SAD, Caterpillar
4407 BOLT-HEX HEA 1472001 CA1472001 ком 76,97 SAD, Caterpillar
4408 LEVER AS 1472038 CA1472038 ком 423,48 SAD, Caterpillar
4409 SLEEVE 1472286 CA1472286 ком 65,62 SAD, Caterpillar
4410 CM BULK SEAL 1472354 CA1472354 ком 1,40 SAD, Caterpillar
4411 SEAL-SPOOL 1473061 CA1473061 ком 16,45 SAD, Caterpillar
4412 GASKET 1473062 CA1473062 ком 6,63 SAD, Caterpillar
4413 BUSHING 1473063 CA1473063 ком 18,82 SAD, Caterpillar
4414 BODY-MAGNET 1473064 CA1473064 ком 177,63 SAD, Caterpillar
4415 SPINDLE 1473312 CA1473312 ком 16.172,70 SAD, Caterpillar
4416 PLATE AS 1473322 CA1473322 ком 1.264,12 SAD, Caterpillar
4417 CONNECTOR-PO 1473396 CA1473396 ком 42,74 SAD, Caterpillar
4418 SUPPORT 1473527 CA1473527 ком 5.962,98 SAD, Caterpillar
4419 GASKET KIT 1473781 CA1473781 ком 165,00 SAD, Caterpillar
4420 SPACER AS 1473801 CA1473801 ком 152,86 SAD, Caterpillar
4421 PLATE 1473828 CA1473828 ком 541,52 SAD, Caterpillar
4422 SPACER 1473830 CA1473830 ком 180,97 SAD, Caterpillar
4423 HOSE A 1473942 CA1473942 ком 150,32 SAD, Caterpillar
4424 SHIM 1473957 CA1473957 ком 31,45 SAD, Caterpillar
4425 VALVE AS 1474259 CA1474259 ком 5.317,09 SAD, Caterpillar
4426 VALVE GP-CHE 1474312 CA1474312 ком 2.173,49 SAD, Caterpillar
4427 PLATE 1474648 CA1474648 ком 3.572,18 SAD, Caterpillar
4428 SUPPORT KIT 1474786 CA1474786 ком 265,75 SAD, Caterpillar
4429 SUPPORT KIT 1474787 CA1474787 ком 265,75 SAD, Caterpillar
4430 CONTROL KIT 1474791 CA1474791 ком 131,23 SAD, Caterpillar
4431 CABLE KIT 1474792 CA1474792 ком 64,17 SAD, Caterpillar
74
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
4432 ADJUSTER KIT 1474793 CA1474793 ком 353,45 SAD, Caterpillar
4433 COVER 1474869 CA1474869 ком 40,69 SAD, Caterpillar
4434 CLIP KIT-COV 1474921 CA1474921 ком 9,69 SAD, Caterpillar
4435 GROMMET 1474960 CA1474960 ком 9,85 SAD, Caterpillar
4436 SEAL AS-WTR 1475088 CA3505417 ком 145,98 SAD, Caterpillar
4437 ROD-PANHARD 1475271 CA2364778 ком 725,34 SAD, Caterpillar
4438 SEAL 1475529 CA1475529 ком 143,39 SAD, Caterpillar
4439 STUD 1475553 CA1475553 ком 13,46 SAD, Caterpillar
4440 CYLINDER AS 1475706 CA1475706 ком 12.465,64 SAD, Caterpillar
4441 ROD AS 1475713 CA1475713 ком 15.091,41 SAD, Caterpillar
4442 HEAD 1475717 CA1475717 ком 4.094,32 SAD, Caterpillar
4443 PISTON 1475737 CA4335662 ком 2.101,00 SAD, Caterpillar
4444 RING 1475738 CA1475738 ком 106,14 SAD, Caterpillar
4445 HEAD 1475739 CA4242921 ком 5.226,14 SAD, Caterpillar
4446 CYLINDER AS 1475742 CA1475742 ком 24.148,84 SAD, Caterpillar
4447 ROD AS 1475748 CA3611555 ком 17.938,96 SAD, Caterpillar
4448 RING-BACK UP 1475771 CA1475771 ком 111,62 SAD, Caterpillar
4449 RING 1475776 CA1475776 ком 61,11 SAD, Caterpillar
4450 MOTOR GP-PS- 1475784 CA1475784 ком 20.035,71 SAD, Caterpillar
4451 RING 1475787 CA1475787 ком 57,34 SAD, Caterpillar
4452 PUMP GP-PS-B 1475806 CA2590877 ком 28.596,24 SAD, Caterpillar
4453 PUMP GP-PS-B 1475826 CA2478968 ком 5.246,25 SAD, Caterpillar
4454 VALVE 1476277 CA1476277 ком 577,14 SAD, Caterpillar
4455 SPACER 1476513 CA1476513 ком 20,06 SAD, Caterpillar
4456 CM BULK TUBE 1476541 CA1476541 ком 0,05 SAD, Caterpillar
4457 SEAL-0-RING 1476603 CA1476603 ком 2,25 SAD, Caterpillar
4458 RING-BACKUP 1476604 CA1476604 ком 10,31 SAD, Caterpillar
4459 RING-BACKUP 1476605 CA1476605 ком 10,69 SAD, Caterpillar
4460 GEAR GP-DIFF 1476790 CA2826916 ком 36.866,63 SAD, Caterpillar
4461 MOUNT-RUBBER 1476982 CA1476982 ком 322,98 SAD, Caterpillar
4462 MOUNT-RUBBER 1476983 CA1476983 ком 332,18 SAD, Caterpillar
4463 BRACKET AS 1476989 CA1476989 ком 1.419,28 SAD, Caterpillar
4464 BRACKET AS 1476993 CA1476993 ком 642,32 SAD, Caterpillar
4465 PIPE AS 1477031 CA2552895 ком 778,12 SAD, Caterpillar
4466 PIPE AS 1477063 CA2396637 ком 191,54 SAD, Caterpillar
4467 HOSE 1477068 CA1477068 ком 169,48 SAD, Caterpillar
4468 HOSE 1477109 CA1477109 ком 102,13 SAD, Caterpillar
4469 SUPPORT AS 1477110 CA1477110 ком 429,06 SAD, Caterpillar
4470 GEAR 1477131 CA1477131 ком 759,95 SAD, Caterpillar
4471 U-BOLT 1477142 CA1477142 ком 92,51 SAD, Caterpillar
4472 U-BOLT 1477143 CA1477143 ком 138,43 SAD, Caterpillar
4473 RETAINER 1477246 CA2904649 ком 1.618,14 SAD, Caterpillar
4474 GEAR-SET (BE 1477247 CA3854695 ком 4.795,83 SAD, Caterpillar
4475 CAGE 1477248 CA1477248 ком 731,77 SAD, Caterpillar
4476 RETAINER-SEA 1477249 CA1477249 ком 862,15 SAD, Caterpillar
4477 PUMP GP 1477343 CA1477343 ком 2.143,47 SAD, Caterpillar
4478 MOTOR GP 1477975 CA1477975 ком 724,37 SAD, Caterpillar
4479 MOTOR GP- 1477976 CA1477976 ком 803,98 SAD, Caterpillar
4480 MOTOR GP-COM 1477979 CA1477979 ком 803,98 SAD, Caterpillar
4481 MOTOR GP-WIP 1477985 CA3231076 ком 702,02 SAD, Caterpillar
4482 FAN AS-REV 1479672 CA1479672 ком 6.121,76 SAD, Caterpillar
4483 PIN 1480103 CA1480103 ком 173,85 SAD, Caterpillar
4484 RING 1480767 CA1480767 ком 15,57 SAD, Caterpillar
4485 STATOR-CONVE 1480885 CA1480885 ком 4.138,51 SAD, Caterpillar
4486 BRACKET 1480916 CA1480916 ком 1.381,62 SAD, Caterpillar
4487 SHIM 1481238 CA1481238 ком 12,63 SAD, Caterpillar
4488 ROTOR SENSOR 1481507 CA1481507 ком 372,02 SAD, Caterpillar
4489 VAL.-RELIEF 1481928 CA1481928 ком 168,02 SAD, Caterpillar
4490 BRACKET AS 1482064 CA1482064 ком 173,20 SAD, Caterpillar
4491 BRACKET AS 1482065 CA1482065 ком 173,20 SAD, Caterpillar
75
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
4492 BRACKET-ALT 1482101 CA1482101 ком 402,69 SAD, Caterpillar
4493 LINER-CYL 1482125 CA1482125 ком 385,25 SAD, Caterpillar
4494 LINER-CYLIND 1482130 CA4695315 ком 270,46 SAD, Caterpillar
4495 HEAD GP-CY 1482149 CA1482149 ком 7.210,90 SAD, Caterpillar
4496 HEAD AS-CYLI 1482150 CA1799462 ком 4.771,06 SAD, Caterpillar
4497 COIL AS 1482350 CA3265212 ком 62,95 SAD, Caterpillar
4498 MANIFOLD 1482516 CA1482516 ком 483,55 SAD, Caterpillar
4499 HEAD 1482593 CA1482593 ком 662,42 SAD, Caterpillar
4500 TUBE AS 1482751 CA1482751 ком 188,77 SAD, Caterpillar
4501 TUBE AS 1482752 CA1482752 ком 171,03 SAD, Caterpillar
4502 VALVE GP 1482962 CA4230466 ком 681,15 SAD, Caterpillar
4503 JET AS 1483026 CA1483026 ком 27,46 SAD, Caterpillar
4504 TUBE AS 1483079 CA1483079 ком 77,63 SAD, Caterpillar
4505 BEARING-SLVE 1483089 CA2285622 ком 927,89 SAD, Caterpillar
4506 GUARD AS-TCK 1483095 CA1483095 ком 2.106,98 SAD, Caterpillar
4507 GUARD AS-TCK 1483104 CA1483104 ком 2.795,38 SAD, Caterpillar
4508 SPACER 1483111 CA1483111 ком 102,13 SAD, Caterpillar
4509 GUARD AS-TCK 1483124 CA1483124 ком 2.795,38 SAD, Caterpillar
4510 PIN AS 1483148 CA1483148 ком 13.137,64 SAD, Caterpillar
4511 COVER AS 1483179 CA1483179 ком 2.044,38 SAD, Caterpillar
4512 COVER AS 1483180 CA1483180 ком 2.013,68 SAD, Caterpillar
4513 COVER AS 1483219 CA1483219 ком 2.697,05 SAD, Caterpillar
4514 COVER AS 1483220 CA1483220 ком 2.697,05 SAD, Caterpillar
4515 LINK AS 1483306 CA1483306 ком 3.948,11 SAD, Caterpillar
4516 LINK 1483307 CA1483307 ком 3.314,71 SAD, Caterpillar
4517 LINK A 1483326 CA1483326 ком 5.266,95 SAD, Caterpillar
4518 FILM IDENT 1483587 CA1483587 ком 11,14 SAD, Caterpillar
4519 SCREW FLAT H 1483626 CA1483626 ком 0,72 SAD, Caterpillar
4520 PLUG 1484573 CA1484573 ком 3,54 SAD, Caterpillar
4521 GEAR-PLANET 1484575 CA1484575 ком 515,26 SAD, Caterpillar
4522 GEAR-SUN 1484579 CA1484579 ком 2.374,08 SAD, Caterpillar
4523 GEAR-RING 1484580 CA1484580 ком 1.333,17 SAD, Caterpillar
4524 HOUSING-SPR 1484582 CA1484582 ком 5.924,03 SAD, Caterpillar
4525 GEAR-COUPLIN 1484585 CA1484585 ком 4.853,77 SAD, Caterpillar
4526 DRIVE GP-SW 1484598 CA1484598 ком 53.513,79 SAD, Caterpillar
4527 GEAR-SUN 1484600 CA1484600 ком 805,83 SAD, Caterpillar
4528 GEAR-SUN 1484601 CA1484601 ком 1.248,69 SAD, Caterpillar
4529 GEAR-PLANET 1484602 CA1484602 ком 648,91 SAD, Caterpillar
4530 GEAR-PLANET 1484603 CA1484603 ком 969,03 SAD, Caterpillar
4531 GEAR-RING 1484604 CA1484604 ком 6.019,59 SAD, Caterpillar
4532 CARRIER-PLAN 1484607 CA1484607 ком 9.977,11 SAD, Caterpillar
4533 SHAFT-PLANET 1484608 CA1484608 ком 263,86 SAD, Caterpillar
4534 SHAFT-PLANET 1484609 CA1484609 ком 755,60 SAD, Caterpillar
4535 WASHER 1484611 CA1484611 ком 12,43 SAD, Caterpillar
4536 GEAR-SUN 1484616 CA1484616 ком 1.156,02 SAD, Caterpillar
4537 RING-RETAIN 1484617 CA1484617 ком 45,35 SAD, Caterpillar
4538 DRIVE GP-SWI 1484626 CA1484626 ком 53.452,66 SAD, Caterpillar
4539 GAGE-OIL LEV 1484645 CA1484645 ком 97,46 SAD, Caterpillar
4540 PIPE-GAGE 1484646 CA1484646 ком 134,77 SAD, Caterpillar
4541 CM BLK SEAL 1484685 CA1484685 ком 0,37 SAD, Caterpillar
4542 SUPPORT AS 1484777 CA1484777 ком 658,03 SAD, Caterpillar
4543 BLOCK 1484787 CA1484787 ком 665,72 SAD, Caterpillar
4544 INSULATION 1484798 CA1484798 ком 29,06 SAD, Caterpillar
4545 INSULATION 1484799 CA1484799 ком 53,91 SAD, Caterpillar
4546 INSULATION 1484800 CA1484800 ком 573,65 SAD, Caterpillar
4547 LINER 1484801 CA1484801 ком 289,80 SAD, Caterpillar
4548 LINER 1484803 CA1484803 ком 41,02 SAD, Caterpillar
4549 LINER 1484804 CA1484804 ком 168,78 SAD, Caterpillar
4550 INSULATION 1484805 CA1484805 ком 765,18 SAD, Caterpillar
4551 HOSE AS 1484852 CA1484852 ком 257,11 SAD, Caterpillar
76
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
4552 HOSE AS 1484861 CA1484861 ком 173,92 SAD, Caterpillar
4553 BREATHER GP 1484885 CA2125467 ком 307,31 SAD, Caterpillar
4554 INSULATION 1484919 CA1484919 ком 54,68 SAD, Caterpillar
4555 SHEET 1484920 CA1484920 ком 16,85 SAD, Caterpillar
4556 HOSE A 1484934 CA1484934 ком 259,80 SAD, Caterpillar
4557 HOSE A 1484935 CA1484935 ком 150,00 SAD, Caterpillar
4558 GROMMET 1484958 CA1484958 ком 203,55 SAD, Caterpillar
4559 GROMMET 1484959 CA1484959 ком 235,97 SAD, Caterpillar
4560 GROMMET 1484960 CA1484960 ком 190,54 SAD, Caterpillar
4561 HOSE 1484964 CA1484964 ком 310,64 SAD, Caterpillar
4562 HANDRAIL AS 1484977 CA1484977 ком 2.426,18 SAD, Caterpillar
4563 PLATE 1484993 CA1484993 ком 382,35 SAD, Caterpillar
4564 DOOR AS 1484997 CA1484997 ком 1.698,26 SAD, Caterpillar
4565 HOSE AS 1485013 CA1485013 ком 157,92 SAD, Caterpillar
4566 HOSE AS 1485014 CA1485014 ком 176,42 SAD, Caterpillar
4567 HOSE AS 1485015 CA1485015 ком 146,14 SAD, Caterpillar
4568 GROMMET 1485017 CA1485017 ком 80,42 SAD, Caterpillar
4569 GROMMET 1485018 CA1485018 ком 29,18 SAD, Caterpillar
4570 GROMMET 1485020 CA1485020 ком 41,49 SAD, Caterpillar
4571 INSULATION 1485031 CA1485031 ком 13,58 SAD, Caterpillar
4572 HOSE AS 1485055 CA1485055 ком 99,11 SAD, Caterpillar
4573 LINER 1485059 CA1485059 ком 10,05 SAD, Caterpillar
4574 INSULATION 1485061 CA1485061 ком 10,45 SAD, Caterpillar
4575 INSULATION 1485063 CA1485063 ком 336,75 SAD, Caterpillar
4576 GLASS 1485249 CA1485249 ком 711,51 SAD, Caterpillar
4577 BEARING-SF 1485563 CA1485563 ком 1.156,64 SAD, Caterpillar
4578 INSULATOR 1485581 CA1485581 ком 18,14 SAD, Caterpillar
4579 EDGE AS 1486914 CA1486914 ком 10.299,64 SAD, Caterpillar
4580 EDGE 1486915 CA1486915 ком 6.730,14 SAD, Caterpillar
4581 BAR 1486929 CA1486929 ком 1.934,51 SAD, Caterpillar
4582 PLATE-WEAR 1486937 CA1486937 ком 511,74 SAD, Caterpillar
4583 HINGE AS 1486946 CA1486946 ком 2.831,45 SAD, Caterpillar
4584 HINGE AS 1486947 CA1486947 ком 2.831,45 SAD, Caterpillar
4585 HINGE AS 1486949 CA1486949 ком 2.611,32 SAD, Caterpillar
4586 HINGE AS 1486950 CA1486950 ком 2.611,32 SAD, Caterpillar
4587 HINGE AS 1486952 CA1486952 ком 2.612,25 SAD, Caterpillar
4588 HINGE AS 1486953 CA1486953 ком 2.612,25 SAD, Caterpillar
4589 BODY AS 1487081 CA1487081 ком 1.094,54 SAD, Caterpillar
4590 GEAR DRIVE 1487084 CA1487084 ком 340,78 SAD, Caterpillar
4591 HOLDER 1487110 CA1487110 ком 192,34 SAD, Caterpillar
4592 NOZZEL 1487111 CA1487111 ком 158,82 SAD, Caterpillar
4593 GASKET 1487128 CA1487128 ком 5,58 SAD, Caterpillar
4594 CM TAPE 1487361 CA1487361 ком 1,17 SAD, Caterpillar
4595 CM TAPE 1487362 CA1487362 ком 1,17 SAD, Caterpillar
4596 STEM 1487906 CA1487906 ком 375,00 SAD, Caterpillar
4597 CLIP 1488240 CA1488240 ком 1,82 SAD, Caterpillar
4598 ADAPTER AS 1488305 CA1488305 ком 11,74 SAD, Caterpillar
4599 ADAPTER AS 1488313 CA1488313 ком 14,28 SAD, Caterpillar
4600 CONNECTOR GP 1488320 CA1488320 ком 12,18 SAD, Caterpillar
4601 ELBOW AS 1488355 CA1488355 ком 70,75 SAD, Caterpillar
4602 ELBOW AS 1488358 CA1488358 ком 30,52 SAD, Caterpillar
4603 KOLJENO 1488359 CA1488359 ком 46,15 SAD, Caterpillar
4604 ELBOW AS 1488368 CA1488368 ком 21,06 SAD, Caterpillar
4605 ELBOW AS 1488377 CA1488377 ком 42,26 SAD, Caterpillar
4606 ELBOW AS 1488383 CA1488383 ком 49,89 SAD, Caterpillar
4607 ELBOW AS 1488388 CA1488388 ком 48,32 SAD, Caterpillar
4608 PLUG AS 1488405 CA1488405 ком 9,32 SAD, Caterpillar
4609 PLUG AS 1488408 CA1488408 ком 17,32 SAD, Caterpillar
4610 REDUCER GP 1488415 CA1488415 ком 13,31 SAD, Caterpillar
4611 TEE AS 1488422 CA1488422 ком 173,57 SAD, Caterpillar
77
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
4612 TEE AS 1488424 CA1488424 ком 61,43 SAD, Caterpillar
4613 TEE AS 1488427 CA1488427 ком 55,72 SAD, Caterpillar
4614 TEE AS-ORFS 1488435 CA1488435 ком 73,46 SAD, Caterpillar
4615 KOŠULJICA 1488439 CA1488439 ком 69,31 SAD, Caterpillar
4616 TEE AS 1488442 CA1488442 ком 92,03 SAD, Caterpillar
4617 TEE AS-STOR 1488443 CA1488443 ком 56,32 SAD, Caterpillar
4618 T KOMAD 1488444 CA1488444 ком 68,35 SAD, Caterpillar
4619 TEE AS 1488454 CA1488454 ком 67,95 SAD, Caterpillar
4620 UNION AS 1488458 CA1488458 ком 21,63 SAD, Caterpillar
4621 LEVER A 1488867 CA1488867 ком 109,43 SAD, Caterpillar
4622 HOUSING-TURB 1489104 CA1489104 ком 1.784,46 SAD, Caterpillar
4623 SHROUD ASSEM 1489297 CA1489297 ком 507,26 SAD, Caterpillar
4624 PLATE ASSY 1489298 CA1489298 ком 226,08 SAD, Caterpillar
4625 HOUSING AS. 1489302 CA1489302 ком 1.068,54 SAD, Caterpillar
4626 RETAINER AS. 1489306 CA1489306 ком 691,45 SAD, Caterpillar
4627 SHIM PACK 1489307 CA1489307 ком 98,58 SAD, Caterpillar
4628 CAGE AS. 1489308 CA1489308 ком 730,00 SAD, Caterpillar
4629 COVER 1489310 CA1489310 ком 265,15 SAD, Caterpillar
4630 COVER 1489314 CA1489315 ком 469,08 SAD, Caterpillar
4631 COVER 1489315 CA1489315 ком 469,08 SAD, Caterpillar
4632 RETAINER AS. 1489316 CA1489316 ком 470,32 SAD, Caterpillar
4633 YOKE AS. 1489319 CA1489319 ком 1.207,68 SAD, Caterpillar
4634 SHAFT 1489325 CA1489325 ком 746,32 SAD, Caterpillar
4635 HOUSING AS. 1489326 CA1489326 ком 788,91 SAD, Caterpillar
4636 YOKE AS. 1489328 CA1489328 ком 1.972,98 SAD, Caterpillar
4637 GEAR AS (36T 1489339 CA1489339 ком 634,28 SAD, Caterpillar
4638 CARRIER AS. 1489341 CA1489341 ком 6.080,38 SAD, Caterpillar
4639 GEAR AS (24T 1489342 CA1489342 ком 460,88 SAD, Caterpillar
4640 SHAFT 1489345 CA1489345 ком 218,95 SAD, Caterpillar
4641 GEAR-PLANET 1489346 CA1489346 ком 415,85 SAD, Caterpillar
4642 GEAR-PLANET 1489347 CA1489347 ком 373,23 SAD, Caterpillar
4643 DIFF GP 1489350 CA1489350 ком 14.217,05 SAD, Caterpillar
4644 HUB 1489351 CA1489351 ком 526,40 SAD, Caterpillar
4645 SHAFT 1489352 CA1489352 ком 2.530,11 SAD, Caterpillar
4646 SHAFT 1489353 CA1489353 ком 2.314,37 SAD, Caterpillar
4647 PLATE 1489355 CA1489355 ком 105,26 SAD, Caterpillar
4648 GEAR-SPUR (6 1489357 CA1489357 ком 3.215,65 SAD, Caterpillar
4649 PLUG 1489359 CA1489359 ком 9,00 SAD, Caterpillar
4650 VALVE GP-DVT 1489361 CA1489361 ком 218,75 SAD, Caterpillar
4651 VALVE GP-RLF 1489362 CA1489362 ком 181,29 SAD, Caterpillar
4652 SEAL KIT 1489363 CA1489363 ком 31,65 SAD, Caterpillar
4653 ORIFICE 1489365 CA1489365 ком 4,83 SAD, Caterpillar
4654 SEAL 1489375 CA1489375 ком 19,34 SAD, Caterpillar
4655 SPACER 1489383 CA1489383 ком 658,48 SAD, Caterpillar
4656 CAGE 1489391 CA1489391 ком 360,88 SAD, Caterpillar
4657 GUARD 1489559 CA1489559 ком 485,88 SAD, Caterpillar
4658 GUARD 1489560 CA1489560 ком 485,88 SAD, Caterpillar
4659 STUD 1489663 CA1489663 ком 34,54 SAD, Caterpillar
4660 CONTROL GP 1490062 CA1490062 ком 7.725,38 SAD, Caterpillar
4661 CONTROL GP 1490065 CA1490065 ком 6.964,21 SAD, Caterpillar
4662 CIRCUIT BREAKER 1490077 CA1490077 ком 4.887,09 SAD, Caterpillar
4663 DOOR GP 1490082 CA1490082 ком 5.010,69 SAD, Caterpillar
4664 LINER GP 1490085 CA1490085 ком 11.220,94 SAD, Caterpillar
4665 CONTROL GP 1490086 CA1490086 ком 1.478,06 SAD, Caterpillar
4666 VISOR GP 1490087 CA1490087 ком 320,08 SAD, Caterpillar
4667 WINDOW GP 1490090 CA1490090 ком 6.027,63 SAD, Caterpillar
4668 WIPER GP 1490096 CA1490096 ком 1.326,05 SAD, Caterpillar
4669 LINES GP 1490103 CA1490103 ком 2.230,91 SAD, Caterpillar
4670 TUBE AS 1490257 CA1490257 ком 149,32 SAD, Caterpillar
4671 MANIFOLD 1490272 CA1490272 ком 308,29 SAD, Caterpillar
78
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
4672 PLATE 1490663 CA1490663 ком 2.717,66 SAD, Caterpillar
4673 COVER 1490668 CA1490668 ком 56,97 SAD, Caterpillar
4674 COLUMN GP-AD 1490773 CA3381432 ком 1.852,29 SAD, Caterpillar
4675 HSG KIT 1490774 CA1490774 ком 1.301,15 SAD, Caterpillar
4676 KNOB 1490777 CA1490777 ком 28,98 SAD, Caterpillar
4677 SHAFT KIT 1490779 CA1490779 ком 989,25 SAD, Caterpillar
4678 SPRING KIT 1490780 CA1490780 ком 426,29 SAD, Caterpillar
4679 LEVER KIT 1490788 CA1490788 ком 196,72 SAD, Caterpillar
4680 BRACKET 1491034 CA1491034 ком 342,43 SAD, Caterpillar
4681 PLATE AS-RH 1491162 CA1491162 ком 596,20 SAD, Caterpillar
4682 PLATE AS-LH 1491163 CA1491163 ком 596,20 SAD, Caterpillar
4683 BELL AS-SUCT 1491327 CA1491327 ком 1.214,00 SAD, Caterpillar
4684 PUMP GRP 1491950 CA1491950 ком 1.479,02 SAD, Caterpillar
4685 BAFFLE 1492085 CA1492085 ком 1.060,89 SAD, Caterpillar
4686 BAFFLE 1492086 CA1492086 ком 942,00 SAD, Caterpillar
4687 CONT GP 1492356 CA2971392 ком 1.832,31 SAD, Caterpillar
4688 PLATE A 1492582 CA1492582 ком 572,25 SAD, Caterpillar
4689 RELAY 1492612 CA1492612 ком 260,82 SAD, Caterpillar
4690 CUTTING EDGE 1492865 CA1492865 ком 2.865,71 SAD, Caterpillar
4691 SERV.KITNUT 1492906 CA1492906 ком 68,48 SAD, Caterpillar
4692 KIT-TILT LEV 1492907 CA1492907 ком 151,37 SAD, Caterpillar
4693 DIFF GP 1492911 CA3553168 ком 12.893,89 SAD, Caterpillar
4694 SPIDER 1492912 CA3065624 ком 1.803,40 SAD, Caterpillar
4695 WASHER-THRUS 1492913 CA2173683 ком 38,72 SAD, Caterpillar
4696 PINION-DIF 1492914 CA1492914 ком 861,92 SAD, Caterpillar
4697 BEARING 1492915 CA1492915 ком 58,38 SAD, Caterpillar
4698 CONT GP 1493253 CA2971398 ком 1.832,31 SAD, Caterpillar
4699 GLASS 1493409 CA1493409 ком 353,80 SAD, Caterpillar
4700 MOUNT 1494614 CA1494614 ком 777,20 SAD, Caterpillar
4701 SPACER-MNTG 1494615 CA1494615 ком 18,82 SAD, Caterpillar
4702 PIN-ROPS 1494616 CA1903509 ком 106,46 SAD, Caterpillar
4703 STEP A 1494692 CA1494692 ком 270,98 SAD, Caterpillar
4704 STEP A 1494693 CA1494693 ком 237,77 SAD, Caterpillar
4705 BLOCK KIT 1494745 CA1494745 ком 27,06 SAD, Caterpillar
4706 ROLLER 1494925 CA1494925 ком 77,28 SAD, Caterpillar
4707 STRAP AS-GRO 1494993 CA1494993 ком 166,42 SAD, Caterpillar
4708 HARNESS AS 1495017 CA1495017 ком 275,20 SAD, Caterpillar
4709 RELAY 1495050 CA1495050 ком 30,75 SAD, Caterpillar
4710 WIRE A 1495058 CA1495058 ком 31,65 SAD, Caterpillar
4711 BUS-BAR 1495068 CA1495068 ком 49,57 SAD, Caterpillar
4712 GROMMET 1495083 CA1495083 ком 107,71 SAD, Caterpillar
4713 STUD-TAPERLO 1495267 CA1495267 ком 25,33 SAD, Caterpillar
4714 STUD-TAPERLO 1495268 CA1495268 ком 23,03 SAD, Caterpillar
4715 PLATE 1495400 CA1495400 ком 98,38 SAD, Caterpillar
4716 UNION AS 1495452 CA1495452 ком 20,58 SAD, Caterpillar
4717 LAMP GP 1495534 CA1495534 ком 89,62 SAD, Caterpillar
4718 LAMP GP 1495535 CA1495535 ком 89,62 SAD, Caterpillar
4719 WASHER 1495628 CA1495628 ком 2,42 SAD, Caterpillar
4720 CONTROL GP 1495822 CA1495822 ком 3.916,66 SAD, Caterpillar
4721 BLOCK 1496547 CA1496547 ком 667,00 SAD, Caterpillar
4722 GROMMET 1496549 CA1496549 ком 45,48 SAD, Caterpillar
4723 BLOCK 1496556 CA1496556 ком 2.932,80 SAD, Caterpillar
4724 TUBE AS 1496557 CA1496557 ком 2.238,18 SAD, Caterpillar
4725 BLOCK 1496558 CA1496558 ком 4.054,92 SAD, Caterpillar
4726 SUPPORT AS 1496566 CA1496566 ком 1.196,58 SAD, Caterpillar
4727 HOSE AS 1496586 CA1496586 ком 240,23 SAD, Caterpillar
4728 SUPPORT AS 1496591 CA1496591 ком 853,35 SAD, Caterpillar
4729 INSULATION 1496625 CA1496625 ком 515,38 SAD, Caterpillar
4730 INSULATION 1496626 CA1496626 ком 330,72 SAD, Caterpillar
4731 INSULATION 1496627 CA1496627 ком 442,34 SAD, Caterpillar
79
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
4732 HOSE AS 1496661 CA1496661 ком 101,08 SAD, Caterpillar
4733 HOSE AS 1496676 CA1496676 ком 115,23 SAD, Caterpillar
4734 TUBE AS 1496686 CA3386049 ком 1.698,66 SAD, Caterpillar
4735 SHEET AS 1496708 CA1496708 ком 759,51 SAD, Caterpillar
4736 LINER 1496731 CA1496731 ком 12,74 SAD, Caterpillar
4737 LINER 1496732 CA1496732 ком 29,91 SAD, Caterpillar
4738 LINER 1496733 CA1496733 ком 15,60 SAD, Caterpillar
4739 LINER 1496736 CA1496736 ком 9,17 SAD, Caterpillar
4740 LINER 1496737 CA1496737 ком 9,32 SAD, Caterpillar
4741 HOSE AS 1496746 CA1496746 ком 156,80 SAD, Caterpillar
4742 LINER 1496756 CA1496756 ком 29,35 SAD, Caterpillar
4743 LINER 1496782 CA1496782 ком 9,00 SAD, Caterpillar
4744 LINER 1496783 CA1496783 ком 13,23 SAD, Caterpillar
4745 BLOCK 1496805 CA1496805 ком 395,09 SAD, Caterpillar
4746 BLOCK 1496812 CA1496812 ком 455,00 SAD, Caterpillar
4747 SUPPORT AS 1496821 CA1496821 ком 1.201,77 SAD, Caterpillar
4748 KIT SENSOR 1497210 CA3755942 ком 204,40 SAD, Caterpillar
4749 SCREW-PAN 1497226 CA1497226 ком 3,22 SAD, Caterpillar
4750 GROMMET 1497378 CA1497378 ком 11,34 SAD, Caterpillar
4751 COVER 1497682 CA1497682 ком 336,85 SAD, Caterpillar
4752 CLIP 1497738 CA1497738 ком 17,00 SAD, Caterpillar
4753 WIRING A 1497889 CA1497889 ком 57,25 SAD, Caterpillar
4754 KIT-WATERVAL 1498217 CA2748879 ком 1.675,43 SAD, Caterpillar
4755 FITTING 1498220 CA1498220 ком 145,02 SAD, Caterpillar
4756 GEAR AS 1499106 CA1878979 ком 2.243,60 SAD, Caterpillar
4757 GEAR AS 1499107 CA1878979 ком 2.243,60 SAD, Caterpillar
4758 GEAR-OIL PUM 1499110 CA1499110 ком 1.076,86 SAD, Caterpillar
4759 DOWEL 1499113 CA1499113 ком 44,35 SAD, Caterpillar
4760 PIN 1499114 CA1499114 ком 14,11 SAD, Caterpillar
4761 SPACER 1499433 CA1499433 ком 118,05 SAD, Caterpillar
4762 PLATE-ROPS 1500131 CA1500131 ком 59,98 SAD, Caterpillar
4763 BOLT - OIL J 1501156 CA1501156 ком 3,42 SAD, Caterpillar
4764 SCREW 1501293 CA1501293 ком 3,49 SAD, Caterpillar
4765 KIT-CONTRL 1501387 CA1808007 ком 7.851,69 SAD, Caterpillar
4766 CONTROL GP-B 1501388 CA2172317 ком 1.193,08 SAD, Caterpillar
4767 KIT-CONTRL 1501390 CA1808007 ком 7.851,69 SAD, Caterpillar
4768 PRECLEANER A 1501714 CA1501714 ком 980,45 SAD, Caterpillar
4769 MANIFOLD-EXH 1501916 CA1501916 ком 1.132,78 SAD, Caterpillar
4770 SEAT GP 1502200 CA1502200 ком 3.771,22 SAD, Caterpillar
4771 SEAT GP 1502201 CA1502201 ком 4.550,66 SAD, Caterpillar
4772 PLATE 1502392 CA1502392 ком 121,46 SAD, Caterpillar
4773 COVER AS 1502515 CA1502515 ком 1.806,42 SAD, Caterpillar
4774 COVER-VALVE 1502557 CA1502557 ком 269,37 SAD, Caterpillar
4775 ELBOW AS 1503033 CA1503033 ком 18,97 SAD, Caterpillar
4776 ELBOW AS 1503036 CA1503036 ком 44,91 SAD, Caterpillar
4777 ADAPTER AS 1503065 CA1503065 ком 93,20 SAD, Caterpillar
4778 COVER AS-V M 1503136 CA1503136 ком 290,40 SAD, Caterpillar
4779 CARRIER AS. 1503251 CA1503251 ком 1.313,66 SAD, Caterpillar
4780 COVER-COMPRS 1503665 CA1503665 ком 768,77 SAD, Caterpillar
4781 BEARING-NEED 1503756 CA2173252 ком 441,09 SAD, Caterpillar
4782 STRIP-RUBBER 1503896 CA1503896 ком 9,69 SAD, Caterpillar
4783 BRACKET 1503907 CA1503907 ком 185,95 SAD, Caterpillar
4784 BRACKET 1503908 CA1503908 ком 192,18 SAD, Caterpillar
4785 T KOMAD 1504027 CA1504027 ком 55,15 SAD, Caterpillar
4786 TEE AS 1504037 CA1504037 ком 85,15 SAD, Caterpillar
4787 CONNECTOR 1504044 CA1504044 ком 18,69 SAD, Caterpillar
4788 ADAPTER GP 1504046 CA1504046 ком 14,11 SAD, Caterpillar
4789 ELBOW AS 1504050 CA1504050 ком 24,32 SAD, Caterpillar
4790 UNION AS 1504052 CA1504052 ком 16,77 SAD, Caterpillar
4791 SCREW 1504086 CA1504086 ком 3,54 SAD, Caterpillar
80
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
4792 SEAL-O-RING 1504651 CA1504651 ком 2,89 SAD, Caterpillar
4793 BEARING 1504793 CA2170751 ком 87,77 SAD, Caterpillar
4794 SEAL KIT 1504855 CA1504855 ком 311,35 SAD, Caterpillar
4795 SEAL-LIP TYP 1504857 CA1504857 ком 346,57 SAD, Caterpillar
4796 SEAL-LIP TYP 1504861 CA1504861 ком 130,06 SAD, Caterpillar
4797 FLANGE AS 1504863 CA1504863 ком 545,58 SAD, Caterpillar
4798 GLASS 1505105 CA1505105 ком 299,25 SAD, Caterpillar
4799 PANEL GP-RH 1505106 CA1505106 ком 2.174,49 SAD, Caterpillar
4800 PANEL GP-LH 1505107 CA1505107 ком 2.174,49 SAD, Caterpillar
4801 UNLOADER KIT 1505146 CA1505146 ком 49,65 SAD, Caterpillar
4802 SHAFT 1505870 CA1505870 ком 827,20 SAD, Caterpillar
4803 MOTOR GP-PIS 1505875 CA2478978 ком 7.505,82 SAD, Caterpillar
4804 PUMP GP-GR A 1505880 CA1505880 ком 2.935,54 SAD, Caterpillar
4805 TEE AS 1505968 CA1505968 ком 25,49 SAD, Caterpillar
4806 PIN-HOIST 1506553 CA1506553 ком 493,68 SAD, Caterpillar
4807 VALVE GP 1506649 CA1506649 ком 3.915,66 SAD, Caterpillar
4808 PLUG AS-CONN 1506766 CA1506766 ком 95,45 SAD, Caterpillar
4809 GRILL A-REAR 1507270 CA1507270 ком 1.976,28 SAD, Caterpillar
4810 LOCK AS 1507429 CA2709948 ком 241,43 SAD, Caterpillar
4811 PUMP GP 1507585 CA1507585 ком 3.258,26 SAD, Caterpillar
4812 BRACKET AS 1507693 CA1507693 ком 737,25 SAD, Caterpillar
4813 PLATE AS 1508013 CA1508013 ком 244,49 SAD, Caterpillar
4814 GASKET 1508015 CA1508015 ком 3,82 SAD, Caterpillar
4815 ARM AS 1510254 CA1510254 ком 75,37 SAD, Caterpillar
4816 WIPER ARM GP 1510255 CA1510255 ком 75,37 SAD, Caterpillar
4817 WIPER ARM GP 1510256 CA1510256 ком 70,60 SAD, Caterpillar
4818 HOSE AS 1510465 CA1510465 ком 88,54 SAD, Caterpillar
4819 HOSE A 1510525 CA1510525 ком 138,86 SAD, Caterpillar
4820 SHIM 1510653 CA1510653 ком 31,45 SAD, Caterpillar
4821 HOSE AS 1510749 CA1510749 ком 162,38 SAD, Caterpillar
4822 PULLEY AS-ID 1510862 CA1510862 ком 430,48 SAD, Caterpillar
4823 GEAR AS-IDLR 1511339 CA1511339 ком 1.875,82 SAD, Caterpillar
4824 LOCK KIT 1511398 CA1511398 ком 9,32 SAD, Caterpillar
4825 GUARD 1511903 CA1991986 ком 57,54 SAD, Caterpillar
4826 PIN AS 1512050 CA1512050 ком 64,62 SAD, Caterpillar
4827 CONT G 1512099 CA1512099 ком 6.935,75 SAD, Caterpillar
4828 CONT GP 1512106 CA1512106 ком 6.935,75 SAD, Caterpillar
4829 GUARD AS 1512452 CA1512452 ком 4.603,72 SAD, Caterpillar
4830 LATCH AS 1512567 CA1512567 ком 61,08 SAD, Caterpillar
4831 CYL GP 1512611 CA1512611 ком 6.517,77 SAD, Caterpillar
4832 ADAPTER 1512823 CA1512823 ком 221,49 SAD, Caterpillar
4833 SPACER-IDLER 1512898 CA1512898 ком 52,38 SAD, Caterpillar
4834 BOLT-FLANGE 1512900 CA1512900 ком 4,51 SAD, Caterpillar
4835 EDGE-CUTTING 1512985 CA1512985 ком 1.060,65 SAD, Caterpillar
4836 WASHER DIFF 1513041 CA1513041 ком 81,62 SAD, Caterpillar
4837 SLEEVE BEARG 1514464 CA1514464 ком 99,71 SAD, Caterpillar
4838 HARNESS AS 1514854 CA3536997 ком 395,82 SAD, Caterpillar
4839 BOLT 1514957 CA1514957 ком 1,09 SAD, Caterpillar
4840 WASHER 1514977 CA1514977 ком 0,37 SAD, Caterpillar
4841 PISTON 1515174 CA1515174 ком 1.221,80 SAD, Caterpillar
4842 ACCUMULATOR 1515261 CA1866189 ком 293,73 SAD, Caterpillar
4843 HEAD 1515349 CA1515349 ком 626,32 SAD, Caterpillar
4844 LOUVER A 1515715 CA1515715 ком 45,60 SAD, Caterpillar
4845 SHAFT AS 1515803 CA1515803 ком 446,32 SAD, Caterpillar
4846 CONNECTOR 1515834 CA1515834 ком 16,52 SAD, Caterpillar
4847 BOLT-OIL JET 1515925 CA1515925 ком 4,66 SAD, Caterpillar
4848 STUBSHAFT AS 1515966 CA1515966 ком 593,38 SAD, Caterpillar
4849 FILM-STRIPE 1516004 CA1516004 ком 465,09 SAD, Caterpillar
4850 FILM-STRIPE 1516005 CA1516005 ком 465,09 SAD, Caterpillar
4851 SEAL-D RING 1516250 CA1516250 ком 32,17 SAD, Caterpillar
81
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
4852 SEAL-D RING 1516251 CA1516251 ком 37,38 SAD, Caterpillar
4853 CLIP 1516641 CA1516641 ком 8,20 SAD, Caterpillar
4854 CLEANER GP-A 1516658 CA3109590 ком 5.110,58 SAD, Caterpillar
4855 HOSE 1516676 CA1516676 ком 403,60 SAD, Caterpillar
4856 SPACER 1516689 CA1516689 ком 63,40 SAD, Caterpillar
4857 AIR CLNR GP 1516690 CA1516690 ком 5.743,26 SAD, Caterpillar
4858 HANDLE-PULL 1516703 CA1516703 ком 35,46 SAD, Caterpillar
4859 CAP-HANDLE 1516704 CA1516704 ком 5,71 SAD, Caterpillar
4860 SPACER 1516730 CA1516730 ком 77,08 SAD, Caterpillar
4861 HINGE 1516777 CA4361901 ком 102,89 SAD, Caterpillar
4862 GLASS 1516790 CA1516790 ком 262,09 SAD, Caterpillar
4863 WINDOW G 1516792 CA1516792 ком 3.486,88 SAD, Caterpillar
4864 DEFLECTOR-RH 1516976 CA1516976 ком 616,75 SAD, Caterpillar
4865 DEFLECTOR-LH 1516977 CA1516977 ком 646,09 SAD, Caterpillar
4866 CYL A 1517033 CA1517033 ком 2.993,18 SAD, Caterpillar
4867 PISTON 1517037 CA1517037 ком 644,52 SAD, Caterpillar
4868 HEAD 1517038 CA1517038 ком 815,08 SAD, Caterpillar
4869 SEAL 1517109 CA1517109 ком 50,02 SAD, Caterpillar
4870 SEAL-O-RING 1517207 CA1517207 ком 2,97 SAD, Caterpillar
4871 PUMP GP-GR 1517458 CA1517458 ком 3.707,28 SAD, Caterpillar
4872 COVER AS. 1517465 CA1517465 ком 358,51 SAD, Caterpillar
4873 ADAPTER AS. 1517469 CA1517469 ком 146,88 SAD, Caterpillar
4874 GEAR AS. 1517471 CA1517471 ком 510,60 SAD, Caterpillar
4875 GEAR AS. 1517473 CA1517473 ком 647,06 SAD, Caterpillar
4876 PIN AS 1517854 CA1517854 ком 407,12 SAD, Caterpillar
4877 DOWEL 1518108 CA1518108 ком 23,40 SAD, Caterpillar
4878 HUB AS. 1518268 CA2584463 ком 2.255,26 SAD, Caterpillar
4879 PLATE 1518274 CA1518274 ком 362,12 SAD, Caterpillar
4880 PLATE-CLUTCH 1518275 CA1518275 ком 427,82 SAD, Caterpillar
4881 PLATE 1518397 CA1518397 ком 569,83 SAD, Caterpillar
4882 BEARING-NEED 1518750 CA2242323 ком 506,26 SAD, Caterpillar
4883 BUSHING 1518752 CA1518752 ком 29,28 SAD, Caterpillar
4884 TUBE 1518753 CA1518753 ком 143,17 SAD, Caterpillar
4885 RECPT-KIT 1519274 CA1519274 ком 26,62 SAD, Caterpillar
4886 RECEPT KIT 1519275 CA1519275 ком 60,88 SAD, Caterpillar
4887 RESISTOR AS 1519360 CA1519360 ком 157,57 SAD, Caterpillar
4888 CLIP 1519497 CA1519497 ком 9,77 SAD, Caterpillar
4889 VALVE GP-THE 1519929 CA1519929 ком 1.690,11 SAD, Caterpillar
4890 BOLT-HEX HD 1520604 CA1520604 ком 52,63 SAD, Caterpillar
4891 PISTON AS 1521390 CA1521390 ком 218,60 SAD, Caterpillar
4892 FILM-IDENT 1521482 CA1521482 ком 22,28 SAD, Caterpillar
4893 BELT 1522112 CA1522112 ком 62,88 SAD, Caterpillar
4894 VALVE GP-MTG 1522698 CA1522698 ком 1.383,98 SAD, Caterpillar
4895 PUMP GP-PS 1522914 CA1522914 ком 5.831,43 SAD, Caterpillar
4896 SEAL-O-RING 1522938 CA1522938 ком 12,34 SAD, Caterpillar
4897 SEAL-O-RING 1522939 CA1522939 ком 14,91 SAD, Caterpillar
4898 BOLT-HEX HED 1523001 CA1523001 ком 1,72 SAD, Caterpillar
4899 ELBOW-90 DEG 1523411 CA1523411 ком 25,25 SAD, Caterpillar
4900 SEAL-O-RING 1523968 CA1523968 ком 3,29 SAD, Caterpillar
4901 SEAT GP 1524821 CA1524821 ком 4.298,38 SAD, Caterpillar
4902 HUB-TURBINE 1525221 CA1525221 ком 1.210,26 SAD, Caterpillar
4903 BLOCK 1525430 CA1525430 ком 344,85 SAD, Caterpillar
4904 COLLAR 1525431 CA1525431 ком 70,08 SAD, Caterpillar
4905 PLATE AS. 1525436 CA1525436 ком 679,71 SAD, Caterpillar
4906 GEAR TRANSFE 1525464 CA1525464 ком 1.156,51 SAD, Caterpillar
4907 SPACER 1525550 CA1525550 ком 1,72 SAD, Caterpillar
4908 VALVE GP 1526480 CA1526480 ком 3.784,15 SAD, Caterpillar
4909 VALVE GP 1526481 CA1526481 ком 5.144,20 SAD, Caterpillar
4910 HOUSING-ROTA 1527141 CA2352416 ком 6.046,89 SAD, Caterpillar
4911 SHAFT AS 1527157 CA1527157 ком 2.933,29 SAD, Caterpillar
82
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
4912 HUB-IMPELLER 1527160 CA1527160 ком 977,38 SAD, Caterpillar
4913 YOKE 1527162 CA1527162 ком 1.552,87 SAD, Caterpillar
4914 ACCUMULATOR 1527206 CA1527206 ком 1.413,17 SAD, Caterpillar
4915 BEARING-SLVE 1527254 CA1527254 ком 142,37 SAD, Caterpillar
4916 INSERT-VALVE 1527582 CA1527582 ком 52,63 SAD, Caterpillar
4917 WIPER GP 1527691 CA1527691 ком 469,09 SAD, Caterpillar
4918 RING-THRUST 1528073 CA3602308 ком 6,48 SAD, Caterpillar
4919 CARTRIDGE 1528338 CA1528338 ком 339,65 SAD, Caterpillar
4920 VALVE GP 1528340 CA1528340 ком 465,29 SAD, Caterpillar
4921 CARTRIDGE AS 1528383 CA1528383 ком 369,05 SAD, Caterpillar
4922 VALVE GP 1528385 CA1528385 ком 465,29 SAD, Caterpillar
4923 PLATE 1528791 CA1528791 ком 719,83 SAD, Caterpillar
4924 CYL GP-0121- 1529148 CA1529148 ком 8.114,89 SAD, Caterpillar
4925 BLOCK 1529191 CA1529191 ком 2.171,60 SAD, Caterpillar
4926 SUPPORT AS 1529198 CA1529198 ком 735,03 SAD, Caterpillar
4927 PIPE AS 1529248 CA1529248 ком 3.830,66 SAD, Caterpillar
4928 CONNECTOR 1529254 CA1529254 ком 114,71 SAD, Caterpillar
4929 SHEET AS 1529267 CA1529267 ком 762,05 SAD, Caterpillar
4930 SHEET AS 1529311 CA1529311 ком 632,71 SAD, Caterpillar
4931 LINER 1529312 CA1529312 ком 10,09 SAD, Caterpillar
4932 LINER 1529316 CA1529316 ком 11,46 SAD, Caterpillar
4933 CLIP-HALF 1529320 CA1529320 ком 68,18 SAD, Caterpillar
4934 GROMMET 1529321 CA1529321 ком 148,92 SAD, Caterpillar
4935 LINER AS 1529340 CA1529340 ком 90,02 SAD, Caterpillar
4936 COVER AS 1529354 CA1529354 ком 233,88 SAD, Caterpillar
4937 COUPLING AS 1529372 CA1529372 ком 1.411,05 SAD, Caterpillar
4938 LINER 1529481 CA1529481 ком 9,62 SAD, Caterpillar
4939 LINER 1529491 CA1529491 ком 16,12 SAD, Caterpillar
4940 FLANGE 1529521 CA1529521 ком 286,51 SAD, Caterpillar
4941 HOSE AS 1529535 CA1529535 ком 273,48 SAD, Caterpillar
4942 HOSE AS 1529537 CA1529537 ком 921,02 SAD, Caterpillar
4943 HOSE AS 1529538 CA1529538 ком 112,14 SAD, Caterpillar
4944 SHEET 1529560 CA1529560 ком 182,32 SAD, Caterpillar
4945 SHEET AS 1529570 CA2212683 ком 535,65 SAD, Caterpillar
4946 SHEET AS 1529571 CA2212685 ком 596,80 SAD, Caterpillar
4947 SHEET 1529596 CA1529596 ком 746,77 SAD, Caterpillar
4948 REEL GP-HOSE 1529610 CA1529610 ком 10.352,56 SAD, Caterpillar
4949 DETECTOR 1529614 CA1529614 ком 2.072,77 SAD, Caterpillar
4950 SUPPORT A. 1529616 CA1529616 ком 534,45 SAD, Caterpillar
4951 LINER 1529624 CA1529624 ком 10,82 SAD, Caterpillar
4952 LINER 1529625 CA1529625 ком 20,46 SAD, Caterpillar
4953 LINER 1529626 CA1529626 ком 21,38 SAD, Caterpillar
4954 LINER 1529627 CA1529627 ком 20,74 SAD, Caterpillar
4955 INSULATION 1529632 CA1529632 ком 211,15 SAD, Caterpillar
4956 INSULATION 1529633 CA1529633 ком 311,83 SAD, Caterpillar
4957 INSULATION 1529635 CA1529635 ком 336,03 SAD, Caterpillar
4958 INSULATION 1529636 CA1529636 ком 85,40 SAD, Caterpillar
4959 INSULATION 1529638 CA1529638 ком 316,09 SAD, Caterpillar
4960 INSULATION 1529639 CA1529639 ком 37,91 SAD, Caterpillar
4961 LINER 1529640 CA1529640 ком 23,68 SAD, Caterpillar
4962 FILM-CAT 1529649 CA1529649 ком 185,63 SAD, Caterpillar
4963 FILM-CAT 1529650 CA1529650 ком 518,89 SAD, Caterpillar
4964 FILM-CAT 1529651 CA1529651 ком 518,89 SAD, Caterpillar
4965 FILM 1529656 CA1529656 ком 41,69 SAD, Caterpillar
4966 PIN 1529735 CA1529735 ком 282,45 SAD, Caterpillar
4967 SUSP AS 1529818 CA1529818 ком 1.727,69 SAD, Caterpillar
4968 COVER KIT 1529821 CA1529821 ком 461,75 SAD, Caterpillar
4969 SUPPORT KIT 1529822 CA1529822 ком 152,58 SAD, Caterpillar
4970 ELBOW 1529840 CA1529840 ком 55,85 SAD, Caterpillar
4971 VALVE GP 1530054 CA1530054 ком 2.283,02 SAD, Caterpillar
83
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
4972 VALVE GP 1530055 CA1530055 ком 2.411,71 SAD, Caterpillar
4973 VALVE GP 1530056 CA1530056 ком 2.279,06 SAD, Caterpillar
4974 INDICATOR A 1530455 CA1530455 ком 86,72 SAD, Caterpillar
4975 INDICATOR AS 1530456 CA1530456 ком 82,58 SAD, Caterpillar
4976 INDICATOR AS 1530458 CA1530458 ком 101,03 SAD, Caterpillar
4977 DOWEL 1531025 CA1531025 ком 15,00 SAD, Caterpillar
4978 BOLT 1531185 CA1531185 ком 0,94 SAD, Caterpillar
4979 SEAL-LIP TYP 1531256 CA1531256 ком 37,31 SAD, Caterpillar
4980 SCREEN KIT 1531277 CA1531277 ком 1.233,54 SAD, Caterpillar
4981 SCREEN KIT 1531278 CA1531278 ком 1.363,72 SAD, Caterpillar
4982 SHAFT-IDLR 1531325 CA1531325 ком 474,74 SAD, Caterpillar
4983 GEAR AS-IDLE 1531327 CA1531327 ком 1.321,98 SAD, Caterpillar
4984 FLANGE 1531731 CA2506401 ком 1.347,00 SAD, Caterpillar
4985 LAMP GP FLD 1532073 CA1532073 ком 304,70 SAD, Caterpillar
4986 COVER-SHIPPI 1532116 CA1532116 ком 469,15 SAD, Caterpillar
4987 BRACKET AS 1532450 CA1532450 ком 230,57 SAD, Caterpillar
4988 BRACKET AS 1532451 CA1532451 ком 159,62 SAD, Caterpillar
4989 LAMP GP 1532521 CA1532521 ком 219,39 SAD, Caterpillar
4990 LAMP G. 1532523 CA1532523 ком 219,39 SAD, Caterpillar
4991 LAMP GP 1532524 CA1532524 ком 219,39 SAD, Caterpillar
4992 BRACKET AS 1532579 CA1532579 ком 198,89 SAD, Caterpillar
4993 EDGE AS 1532651 CA1532651 ком 13.969,01 SAD, Caterpillar
4994 VALVE-BALL 1532767 CA1532767 ком 93,28 SAD, Caterpillar
4995 FILM-IDENT 1532869 CA1532869 ком 23,52 SAD, Caterpillar
4996 WIPER GP 1532913 CA1532913 ком 4.605,94 SAD, Caterpillar
4997 COUPLING 1532995 CA1532995 ком 101,60 SAD, Caterpillar
4998 HOSE AS 1533099 CA2259301 ком 187,28 SAD, Caterpillar
4999 BRACKET AS. 1533126 CA2156415 ком 5.600,70 SAD, Caterpillar
5000 BRACKET AS. 1533127 CA2156420 ком 5.600,70 SAD, Caterpillar
5001 TANK AS 1533857 CA1533857 ком 9.092,76 SAD, Caterpillar
5002 RING-PISTON 1534101 CA1534101 ком 65,02 SAD, Caterpillar
5003 TUBE AS 1535019 CA1535019 ком 2.417,54 SAD, Caterpillar
5004 SEAT 1535139 CA1535139 ком 546,78 SAD, Caterpillar
5005 SEAT 1535140 CA1535140 ком 1.088,68 SAD, Caterpillar
5006 VALVE 1535141 CA1535141 ком 487,40 SAD, Caterpillar
5007 SPRING 1535187 CA1535187 ком 16,08 SAD, Caterpillar
5008 VALVE 1535264 CA1535264 ком 1.151,88 SAD, Caterpillar
5009 SPRING 1535265 CA1535265 ком 34,22 SAD, Caterpillar
5010 SEAT 1535278 CA1535278 ком 3.833,32 SAD, Caterpillar
5011 BATTERY 1535710 CA1535710 ком 675,40 SAD, Caterpillar
5012 ELBOW AS 1536241 CA1536241 ком 52,88 SAD, Caterpillar
5013 CONNECTOR 1536247 CA1536247 ком 35,31 SAD, Caterpillar
5014 ADAPTER 1536248 CA1536248 ком 11,62 SAD, Caterpillar
5015 CONNECTOR 1536258 CA1536258 ком 28,75 SAD, Caterpillar
5016 SETSCREW-HEX 1536273 CA1536273 ком 3,62 SAD, Caterpillar
5017 PUMP GP-GR A 1536479 CA2447216 ком 4.398,71 SAD, Caterpillar
5018 SEAL KIT 1536481 CA1536481 ком 144,40 SAD, Caterpillar
5019 EDGE END 1536548 CA1536548 ком 426,49 SAD, Caterpillar
5020 ELBOW 1536680 CA1536680 ком 409,25 SAD, Caterpillar
5021 BAR-CUT 1536975 CA1536975 ком 1.321,22 SAD, Caterpillar
5022 SPRING 1536976 CA1536976 ком 31,65 SAD, Caterpillar
5023 VALVE-INLET 1537023 CA1537023 ком 162,70 SAD, Caterpillar
5024 VALVE-EXHAUS 1537024 CA4907200 ком 153,13 SAD, Caterpillar
5025 RETAINER 1537067 CA1537067 ком 80,12 SAD, Caterpillar
5026 SCREW 1537070 CA1537070 ком 71,89 SAD, Caterpillar
5027 SHIM 1537410 CA1537410 ком 7,92 SAD, Caterpillar
5028 RETAINER 1537549 CA1537549 ком 70,55 SAD, Caterpillar
5029 RETAINER 1537550 CA1537550 ком 44,91 SAD, Caterpillar
5030 RETAINER 1537551 CA1537551 ком 79,32 SAD, Caterpillar
5031 SPRING 1537553 CA1537553 ком 21,23 SAD, Caterpillar
84
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
5032 BOLT 1538001 CA1538001 ком 3,46 SAD, Caterpillar
5033 BOLT 1538002 CA1538002 ком 5,16 SAD, Caterpillar
5034 BOLT 1538003 CA1538003 ком 3,82 SAD, Caterpillar
5035 BOLT 1538004 CA1538004 ком 16,07 SAD, Caterpillar
5036 PUMP GP-WATE 1538053 CA3522077 ком 2.445,35 SAD, Caterpillar
5037 VALVE GP 1538338 CA2471293 ком 710,46 SAD, Caterpillar
5038 GASKET 1538339 CA1538339 ком 5,35 SAD, Caterpillar
5039 PLATE AS 1538587 CA1538587 ком 530,43 SAD, Caterpillar
5040 TUBE AS 1538684 CA1538684 ком 3.019,89 SAD, Caterpillar
5041 PEDAL AS 1538719 CA1538719 ком 153,91 SAD, Caterpillar
5042 PEDAL AS 1538723 CA1538723 ком 135,82 SAD, Caterpillar
5043 SUPPORT AS 1538726 CA1538726 ком 315,52 SAD, Caterpillar
5044 CLIP AS 1538874 CA1538874 ком 61,75 SAD, Caterpillar
5045 STOP 1538925 CA1538925 ком 17,97 SAD, Caterpillar
5046 SPRING 1538926 CA1538926 ком 15,52 SAD, Caterpillar
5047 PLUNGER AS 1538945 CA1538945 ком 199,66 SAD, Caterpillar
5048 SWIVEL AS 1538947 CA1538947 ком 294,14 SAD, Caterpillar
5049 ADAPTER 1538952 CA1538952 ком 32,29 SAD, Caterpillar
5050 GEAR 1539023 CA1539023 ком 1.684,89 SAD, Caterpillar
5051 GEAR-DRIVE 1539204 CA1539204 ком 1.273,42 SAD, Caterpillar
5052 CARRIER 1539207 CA1539207 ком 439,92 SAD, Caterpillar
5053 PIVOT-TAILGA 1539307 CA2331363 ком 348,69 SAD, Caterpillar
5054 CARRIER 1539650 CA1539650 ком 316,69 SAD, Caterpillar
5055 GASKET-CYL H 1539653 CA1539653 ком 327,34 SAD, Caterpillar
5056 BOLT-HEX SOC 1540172 CA1540172 ком 3,78 SAD, Caterpillar
5057 VALVE GP-PRE 1540191 CA2528041 ком 332,37 SAD, Caterpillar
5058 CLIP-LOOP 1540273 CA1540273 ком 34,34 SAD, Caterpillar
5059 SEAT AS-HEAT 1540774 CA1540774 ком 2.642,05 SAD, Caterpillar
5060 SEAT AS 1540775 CA1540775 ком 1.688,22 SAD, Caterpillar
5061 COVER KIT BK 1540776 CA1540776 ком 482,86 SAD, Caterpillar
5062 COVER KIT-SE 1540777 CA1540777 ком 284,12 SAD, Caterpillar
5063 HUB-IMPELLER 1541205 CA1541205 ком 1.116,82 SAD, Caterpillar
5064 WASHER 1541580 CA1541580 ком 4,83 SAD, Caterpillar
5065 EDGE 1541604 CA1541604 ком 6.672,92 SAD, Caterpillar
5066 BRACKET AS.- 1541981 CA1541981 ком 665,75 SAD, Caterpillar
5067 BRACKET AS.- 1541982 CA1541982 ком 668,94 SAD, Caterpillar
5068 SPACER 1542302 CA1542302 ком 33,12 SAD, Caterpillar
5069 SLEEVE 1542558 CA1542558 ком 404,66 SAD, Caterpillar
5070 ELEMENT AS-2 1542881 CA1542881 ком 300,54 SAD, Caterpillar
5071 COUPLING 1543028 CA1543028 ком 125,68 SAD, Caterpillar
5072 PLATE 1543029 CA1543029 ком 329,00 SAD, Caterpillar
5073 SEAL 1543031 CA1543031 ком 34,34 SAD, Caterpillar
5074 RACE-ROLLER 1543060 CA1543060 ком 120,05 SAD, Caterpillar
5075 CARRIAGE AS 1543230 CA1543230 ком 112.189,16 SAD, Caterpillar
5076 BEARING SLEV 1543298 CA1543298 ком 119,58 SAD, Caterpillar
5077 SHAFT-IDLER 1543307 CA1543307 ком 653,19 SAD, Caterpillar
5078 SPACER 1543326 CA1543326 ком 1.162,09 SAD, Caterpillar
5079 CYLINDER AS 1543327 CA1543327 ком 3.545,49 SAD, Caterpillar
5080 SLEEVE 1543329 CA1543329 ком 874,06 SAD, Caterpillar
5081 HARNESS AS 1544563 CA1544563 ком 76,35 SAD, Caterpillar
5082 SPRING 1544793 CA1544793 ком 14,23 SAD, Caterpillar
5083 SPACER 1544811 CA1544811 ком 9,00 SAD, Caterpillar
5084 SHOCK 1544812 CA1544812 ком 365,51 SAD, Caterpillar
5085 PEDAL AS-RH 1545401 CA1545401 ком 871,72 SAD, Caterpillar
5086 BEARING 1545404 CA1545404 ком 226,47 SAD, Caterpillar
5087 SEAL-LIP TYP 1545405 CA1545405 ком 62,16 SAD, Caterpillar
5088 GEAR-PUMP 1546016 CA1546016 ком 285,62 SAD, Caterpillar
5089 SHIM 1546369 CA1546369 ком 32,77 SAD, Caterpillar
5090 ROD AS 1546413 CA1546413 ком 2.272,80 SAD, Caterpillar
5091 CHAIN 1546524 CA1546524 ком 50,62 SAD, Caterpillar
85
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
5092 ACTUATOR GP 1546591 CA1546591 ком 3.200,94 SAD, Caterpillar
5093 LADDER A-RH 1546683 CA1546683 ком 1.683,43 SAD, Caterpillar
5094 LADDER A-LH 1546684 CA1546684 ком 1.683,43 SAD, Caterpillar
5095 SUPPORT AS 1546685 CA1546685 ком 1.118,55 SAD, Caterpillar
5096 PUMP KIT 1546732 CA2258545 ком 5.337,35 SAD, Caterpillar
5097 BEARING AS 1546734 CA1612336 ком 190,57 SAD, Caterpillar
5098 BEARING 1546735 CA1546735 ком 942,42 SAD, Caterpillar
5099 CYL GP-0121- 1546881 CA1529148 ком 8.114,89 SAD, Caterpillar
5100 CONT GP 1547443 CA2524501 ком 4.744,47 SAD, Caterpillar
5101 COVER AS. 1547468 CA1547468 ком 95,32 SAD, Caterpillar
5102 COVER 1547470 CA1547470 ком 368,88 SAD, Caterpillar
5103 SEAL-V RING 1548000 CA1548000 ком 28,74 SAD, Caterpillar
5104 ACTUATOR AS. 1548042 CA2060408 ком 1.424,67 SAD, Caterpillar
5105 HEAD 1548050 CA1548050 ком 1.200,80 SAD, Caterpillar
5106 PISTON 1548051 CA1548051 ком 827,26 SAD, Caterpillar
5107 HOSE 1548055 CA1548055 ком 7,60 SAD, Caterpillar
5108 BRACKET AS 1548262 CA1548262 ком 258,55 SAD, Caterpillar
5109 CM BULK SEAL 1548290 CA1788894 ком 0,20 SAD, Caterpillar
5110 CM BULK SEAL 1548291 CA1788894 ком 0,20 SAD, Caterpillar
5111 CM BULK SEAL 1548292 CA1788894 ком 0,20 SAD, Caterpillar
5112 CM BULK SEAL 1548293 CA1788894 ком 0,20 SAD, Caterpillar
5113 VALVE GP-PRE 1548871 CA2528040 ком 324,05 SAD, Caterpillar
5114 VALVE-SAMPL 1549023 CA1549023 ком 47,28 SAD, Caterpillar
5115 VALVE-SAMPLI 1549024 CA1549024 ком 50,54 SAD, Caterpillar
5116 VALVE-SAMPLI 1549025 CA1549025 ком 50,29 SAD, Caterpillar
5117 CROSSMEMBER 1549342 CA1549342 ком 6.719,14 SAD, Caterpillar
5118 TRIM - LH 1549508 CA1549508 ком 632,14 SAD, Caterpillar
5119 SLEEVE 1549838 CA1549838 ком 2.827,38 SAD, Caterpillar
5120 MOUNT 1550576 CA1550576 ком 4,38 SAD, Caterpillar
5121 CM BULK SEAL 1550755 CA1550755 ком 0,32 SAD, Caterpillar
5122 SEAL-LINER 1550809 CA1550809 ком 16,99 SAD, Caterpillar
5123 SEAL-LINER 1550810 CA1550810 ком 76,53 SAD, Caterpillar
5124 CAB AS 1551166 CA1551166 ком 12.613,88 SAD, Caterpillar
5125 HATCH 1551201 CA1551201 ком 360,23 SAD, Caterpillar
5126 LINER 1551202 CA1551202 ком 479,69 SAD, Caterpillar
5127 LINER 1551203 CA1551203 ком 459,14 SAD, Caterpillar
5128 JOINT GP-UNI 1551371 CA1551371 ком 2.153,17 SAD, Caterpillar
5129 HINGE 1551576 CA1551576 ком 323,09 SAD, Caterpillar
5130 DOOR AS. 1551578 CA1551578 ком 3.194,78 SAD, Caterpillar
5131 SHAFT-OUTPUT 1551632 CA2666644 ком 6.449,14 SAD, Caterpillar
5132 RETAINER 1551634 CA2653930 ком 27,78 SAD, Caterpillar
5133 BELT 1551708 CA1551708 ком 75,38 SAD, Caterpillar
5134 PLATE 1552251 CA1552251 ком 106,26 SAD, Caterpillar
5135 PLUG KIT-CON 1552255 CA1552255 ком 33,25 SAD, Caterpillar
5136 PLUG KIT-CON 1552256 CA1552256 ком 38,35 SAD, Caterpillar
5137 WEDGE-PLUG L 1552258 CA1552258 ком 0,68 SAD, Caterpillar
5138 WEDGE 1552259 CA1552259 ком 0,60 SAD, Caterpillar
5139 PLUG KIT-CON 1552260 CA1552260 ком 14,12 SAD, Caterpillar
5140 PLUG KIT 1552261 CA1552270 ком 14,25 SAD, Caterpillar
5141 PLUG KIT-CON 1552262 CA1552271 ком 13,55 SAD, Caterpillar
5142 PLUG KIT-CON 1552263 CA1552274 ком 16,60 SAD, Caterpillar
5143 PLUG KIT-CON 1552265 CA1552265 ком 16,92 SAD, Caterpillar
5144 PLUG KIT 1552270 CA1552270 ком 14,12 SAD, Caterpillar
5145 PLUG KIT-CON 1552271 CA1552271 ком 13,55 SAD, Caterpillar
5146 PLUG KIT-CON 1552272 CA1552271 ком 13,55 SAD, Caterpillar
5147 PLUG KIT-CON 1552274 CA1552274 ком 16,60 SAD, Caterpillar
5148 PLUG KIT-CON 1552276 CA1552260 ком 14,06 SAD, Caterpillar
5149 BOWL-12V HTR 1552629 CA1552629 ком 189,17 SAD, Caterpillar
5150 ACTUATOR 1552704 CA1552704 ком 24,45 SAD, Caterpillar
5151 GUARD AS 1552742 CA1552742 ком 727,95 SAD, Caterpillar
86
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
5152 SEAL-LINER 1552793 CA1552793 ком 34,81 SAD, Caterpillar
5153 EJECTOR AS 1552819 CA1552819 ком 822,09 SAD, Caterpillar
5154 FLANGE AS-OU 1552821 CA1552821 ком 1.750,17 SAD, Caterpillar
5155 GEAR-ACC DR 1552946 CA1552946 ком 1.169,82 SAD, Caterpillar
5156 HOSE AS 1553163 CA1553163 ком 32,20 SAD, Caterpillar
5157 SEAL-LIP 1553167 CA1553167 ком 109,16 SAD, Caterpillar
5158 TEE AS 1553503 CA1553503 ком 64,89 SAD, Caterpillar
5159 GASKET 1553629 CA1553629 ком 113,34 SAD, Caterpillar
5160 CYL GP-0165- 1553652 CA1553652 ком 12.719,09 SAD, Caterpillar
5161 CYL GP-0184- 1553653 CA1553653 ком 11.408,94 SAD, Caterpillar
5162 BRACKET 1553746 CA1553746 ком 392,49 SAD, Caterpillar
5163 BRACKET AS 1553747 CA1553747 ком 239,26 SAD, Caterpillar
5164 HEAD 1553849 CA1553849 ком 2.723,57 SAD, Caterpillar
5165 CYLINDER AS 1553850 CA1553850 ком 6.479,69 SAD, Caterpillar
5166 HEAD 1553856 CA1553856 ком 2.717,58 SAD, Caterpillar
5167 CYLINDER AS 1553857 CA1553857 ком 5.790,04 SAD, Caterpillar
5168 SEAL-O-RING 1554038 CA1554038 ком 16,00 SAD, Caterpillar
5169 SEAL-O-RING 1554039 CA1554039 ком 47,28 SAD, Caterpillar
5170 SEAL-O-RING 1554040 CA1554040 ком 7,32 SAD, Caterpillar
5171 RUBBER RING 1554041 CA1554041 ком 34,69 SAD, Caterpillar
5172 SCREW-BUTTON 1554098 CA1554098 ком 3,46 SAD, Caterpillar
5173 WASHER GP 1554774 CA1554774 ком 239,14 SAD, Caterpillar
5174 RESERVOIR 1554777 CA1554777 ком 119,82 SAD, Caterpillar
5175 STUD 1554833 CA1554833 ком 6,63 SAD, Caterpillar
5176 VALVE GP-P R 1554846 CA3526869 ком 1.117,22 SAD, Caterpillar
5177 VALVE GP RLF 1554847 CA3527168 ком 1.861,86 SAD, Caterpillar
5178 BRACKET 1554923 CA1554923 ком 48,77 SAD, Caterpillar
5179 BRACKET 1554925 CA1554925 ком 112,05 SAD, Caterpillar
5180 PLATE AS 1554979 CA1554979 ком 286,26 SAD, Caterpillar
5181 BOLT-SOCKET 1554993 CA1554993 ком 7,08 SAD, Caterpillar
5182 SEAL-OIL-DAM 1555161 CA1555161 ком 188,92 SAD, Caterpillar
5183 GASKET-FLYWH 1555619 CA1555619 ком 89,94 SAD, Caterpillar
5184 ARM GP-WIPER 1555787 CA2147635 ком 336,75 SAD, Caterpillar
5185 ARM GP-WIPER 1555788 CA2147634 ком 164,23 SAD, Caterpillar
5186 MOTOR GP WIP 1555789 CA3305050 ком 488,77 SAD, Caterpillar
5187 MOTOR GP-COM 1555790 CA1555790 ком 500,43 SAD, Caterpillar
5188 SEAT GP-SUSP 1555958 CA2003814 ком 5.437,26 SAD, Caterpillar
5189 SUSPENSION G 1555959 CA2732820 ком 2.598,89 SAD, Caterpillar
5190 SUPPORT 1556456 CA1556456 ком 4.597,66 SAD, Caterpillar
5191 SLEEVE 1556526 CA1556526 ком 16,32 SAD, Caterpillar
5192 ROD AS-CONN 1556629 CA1556629 ком 804,23 SAD, Caterpillar
5193 DAMPER AS 1556634 CA1556634 ком 2.423,89 SAD, Caterpillar
5194 GEAR-OIL DRI 1556637 CA1556637 ком 340,69 SAD, Caterpillar
5195 GEAR-CRANKSH 1556642 CA1878972 ком 981,89 SAD, Caterpillar
5196 CUP 1556647 CA1556647 ком 127,11 SAD, Caterpillar
5197 CONE 1556648 CA1556648 ком 208,40 SAD, Caterpillar
5198 BARREL 1556654 CA1556654 ком 435,54 SAD, Caterpillar
5199 CONNECTOR GP 1557327 CA1557327 ком 14,43 SAD, Caterpillar
5200 LINES GP 1557474 CA1557474 ком 5.130,98 SAD, Caterpillar
5201 BONNET 0 CLR 1557970 CA1557970 ком 303,68 SAD, Caterpillar
5202 ELBOW O CLR 1557975 CA1557975 ком 992,22 SAD, Caterpillar
5203 COVER 1558751 CA1558751 ком 27,82 SAD, Caterpillar
5204 PANEL AS. 1558806 CA1558806 ком 1.655,82 SAD, Caterpillar
5205 SWITCH AS 1558999 CA1558999 ком 193,83 SAD, Caterpillar
5206 CYL GP-0210 1559068 CA1559068 ком 54.297,43 SAD, Caterpillar
5207 CYL GP-0220 1559071 CA3153375 ком 110.594,92 SAD, Caterpillar
5208 CYL GP-0200 1559074 CA4817181 ком 38.666,81 SAD, Caterpillar
5209 ROD AS 1559087 CA4208988 ком 23.567,89 SAD, Caterpillar
5210 PISTON 1559092 CA4335663 ком 2.261,42 SAD, Caterpillar
5211 RING 1559093 CA1559093 ком 111,09 SAD, Caterpillar
87
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
5212 RING 1559094 CA1559094 ком 41,77 SAD, Caterpillar
5213 STOP 1559095 CA3838636 ком 477,80 SAD, Caterpillar
5214 RING-SEAL 1559096 CA1559096 ком 52,91 SAD, Caterpillar
5215 RING RETAIN 1559099 CA1559099 ком 43,31 SAD, Caterpillar
5216 BEARING 1559100 CA1559100 ком 494,32 SAD, Caterpillar
5217 SEAL-U-CUP 1559102 CA2160010 ком 178,83 SAD, Caterpillar
5218 RING-BACK UP 1559103 CA1559103 ком 58,62 SAD, Caterpillar
5219 PISTON A 1559112 CA1559112 ком 68,75 SAD, Caterpillar
5220 PLATE 1559115 CA1559115 ком 188,68 SAD, Caterpillar
5221 GUIDE-BALL 1559116 CA1559116 ком 26,69 SAD, Caterpillar
5222 SPRING 1559117 CA1559117 ком 13,75 SAD, Caterpillar
5223 PIN 1559118 CA1559118 ком 10,94 SAD, Caterpillar
5224 DISC-THRUST 1559119 CA1949481 ком 16,92 SAD, Caterpillar
5225 BEARING 1559125 CA1559125 ком 86,12 SAD, Caterpillar
5226 SEAL 1559127 CA1559127 ком 184,74 SAD, Caterpillar
5227 SWASHPLATE 1559131 CA1559131 ком 520,74 SAD, Caterpillar
5228 PLATE 1559134 CA1559134 ком 67,34 SAD, Caterpillar
5229 ROTATING G 1559135 CA1559135 ком 1.009,11 SAD, Caterpillar
5230 BARREL 1559136 CA1559136 ком 361,77 SAD, Caterpillar
5231 PLATE 1559137 CA1559137 ком 219,48 SAD, Caterpillar
5232 CAP 1559138 CA1559138 ком 39,35 SAD, Caterpillar
5233 PISTON 1559139 CA1559139 ком 52,83 SAD, Caterpillar
5234 PISTON 1559141 CA1559141 ком 103,29 SAD, Caterpillar
5235 GUIDE 1559142 CA1559142 ком 103,25 SAD, Caterpillar
5236 SPRING 1559143 CA1559143 ком 13,75 SAD, Caterpillar
5237 RING-RETNG 1559149 CA1559149 ком 8,57 SAD, Caterpillar
5238 PISTON 1559156 CA4335664 ком 2.727,20 SAD, Caterpillar
5239 RING 1559157 CA1559157 ком 116,08 SAD, Caterpillar
5240 ROD AS 1559162 CA3613320 ком 17.890,95 SAD, Caterpillar
5241 ROD AS 1559171 CA1559171 ком 22.935,26 SAD, Caterpillar
5242 CYL GP-0150 1559197 CA1559197 ком 16.821,70 SAD, Caterpillar
5243 VALVE G 1559200 CA1559200 ком 9.066,90 SAD, Caterpillar
5244 MOTOR GP 1559202 CA2959438 ком 17.993,33 SAD, Caterpillar
5245 MOTOR GP-PSF 1559204 CA2959446 ком 17.815,16 SAD, Caterpillar
5246 PUMP GP-2PS- 1559205 CA3349990 ком 62.530,93 SAD, Caterpillar
5247 PUMP GP-PS-B 1559206 CA2590878 ком 28.596,24 SAD, Caterpillar
5248 PUMP G 1559222 CA1559222 ком 2.751,15 SAD, Caterpillar
5249 PUMP GP 1559225 CA1559225 ком 2.751,15 SAD, Caterpillar
5250 SCREEN GP 1559235 CA1559235 ком 1.601,47 SAD, Caterpillar
5251 ROD 1559236 CA1559236 ком 160,49 SAD, Caterpillar
5252 PLATE AS 1559428 CA1559428 ком 1.092,25 SAD, Caterpillar
5253 SEAL-INTEGRA 1559524 CA1559524 ком 379,42 SAD, Caterpillar
5254 SEAL 1559653 CA1559653 ком 72,42 SAD, Caterpillar
5255 COVER AS. 1559708 CA1559708 ком 502,60 SAD, Caterpillar
5256 COVER 1559709 CA1559709 ком 494,28 SAD, Caterpillar
5257 PLATE 1559820 CA1559820 ком 1.942,31 SAD, Caterpillar
5258 FILTER A-HYD 1560214 CA1560214 ком 164,55 SAD, Caterpillar
5259 WASHER-HARD 1560283 CA1560283 ком 2,25 SAD, Caterpillar
5260 SEAL-SWIVEL 1560619 CA1982948 ком 36,63 SAD, Caterpillar
5261 SWIVEL GP-03 1560622 CA1560622 ком 9.558,04 SAD, Caterpillar
5262 PLATE AS 1560854 CA1560854 ком 197,97 SAD, Caterpillar
5263 BELT GP-SEAT 1561145 CA1561145 ком 495,72 SAD, Caterpillar
5264 BELT GP-SEAT 1561146 CA1561146 ком 476,55 SAD, Caterpillar
5265 BELT GP-SEAT 1561148 CA1561148 ком 365,34 SAD, Caterpillar
5266 YOKE AS 1561150 CA1561150 ком 1.318,32 SAD, Caterpillar
5267 ROD-PANHARD 1561506 CA1561506 ком 3.333,57 SAD, Caterpillar
5268 COVER 1561816 CA1561816 ком 42,09 SAD, Caterpillar
5269 WASHER 1561854 CA1561854 ком 464,52 SAD, Caterpillar
5270 WIPER GP 1561855 CA1561855 ком 980,20 SAD, Caterpillar
5271 HOUSING AS-L 1561928 CA1561928 ком 5.426,85 SAD, Caterpillar
88
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
5272 STUD 1561929 CA1561929 ком 46,60 SAD, Caterpillar
5273 GEAR-PLANET 1561930 CA4981039 ком 850,58 SAD, Caterpillar
5274 HOUSING-REAR 1561933 CA1561933 ком 467,51 SAD, Caterpillar
5275 TUBE AS 1562548 CA1562548 ком 1.964,98 SAD, Caterpillar
5276 TUBE AS 1562551 CA1562551 ком 3.955,91 SAD, Caterpillar
5277 HOUSING AS-R 1562571 CA1562571 ком 7.472,76 SAD, Caterpillar
5278 HOUSING-REAR 1562572 CA1562572 ком 467,51 SAD, Caterpillar
5279 PLATE AS 1563567 CA1563567 ком 1.378,15 SAD, Caterpillar
5280 YOKE AS 1563640 CA1563640 ком 1.711,97 SAD, Caterpillar
5281 ROD AS 1563673 CA1563673 ком 64,42 SAD, Caterpillar
5282 FILM-WARNING 1563849 CA1563849 ком 15,85 SAD, Caterpillar
5283 NUT 1564124 CA1564124 ком 3.333,40 SAD, Caterpillar
5284 ARM AS-LH 1564125 CA1564125 ком 14.742,99 SAD, Caterpillar
5285 ARM AS-RH 1564126 CA1564126 ком 14.742,99 SAD, Caterpillar
5286 BEARING 1564127 CA1564127 ком 3.129,12 SAD, Caterpillar
5287 END AS 1564128 CA1564128 ком 4.699,74 SAD, Caterpillar
5288 SERVICE KIT 1564308 CA1564308 ком 64,42 SAD, Caterpillar
5289 CABLE AS 1564355 CA1564355 ком 450,91 SAD, Caterpillar
5290 PLUG-PIPE 1564406 CA1564406 ком 13,43 SAD, Caterpillar
5291 CABLE AS 1564451 CA1564451 ком 152,78 SAD, Caterpillar
5292 MANIFOLD 1564504 CA1564504 ком 1.644,68 SAD, Caterpillar
5293 SEAL-LIP TYP 1564575 CA1564575 ком 205,75 SAD, Caterpillar
5294 GLASS 1564585 CA1564585 ком 284,74 SAD, Caterpillar
5295 PLATFORM GP 1564756 CA1564756 ком 11.443,63 SAD, Caterpillar
5296 PLATFORM AS 1564757 CA1564757 ком 11.111,83 SAD, Caterpillar
5297 RETAINER 1564773 CA1564773 ком 1.037,49 SAD, Caterpillar
5298 CARRIER-PLAN 1565137 CA1565137 ком 2.855,57 SAD, Caterpillar
5299 SEAL-0-RING 1565198 CA1565198 ком 75,32 SAD, Caterpillar
5300 COVER AS 1565402 CA1565402 ком 597,12 SAD, Caterpillar
5301 SUPPORT 1565405 CA1565405 ком 219,55 SAD, Caterpillar
5302 LINER SUPPOR 1565407 CA1565407 ком 41,37 SAD, Caterpillar
5303 SUPPORT 1565420 CA1565420 ком 125,32 SAD, Caterpillar
5304 LINER 1565426 CA1565426 ком 113,14 SAD, Caterpillar
5305 LATCH AS-RH 1565545 CA1565545 ком 102,65 SAD, Caterpillar
5306 VALVE 1565726 CA1565726 ком 135,12 SAD, Caterpillar
5307 HARNESS AS 1565734 CA1565734 ком 287,98 SAD, Caterpillar
5308 VALVE GP 1565783 CA2812725 ком 88,37 SAD, Caterpillar
5309 NUT 1565970 CA1565970 ком 1,82 SAD, Caterpillar
5310 ADAPTOR 1566129 CA1566129 ком 17,12 SAD, Caterpillar
5311 CONTROL KT 1566155 CA2075262 ком 2.383,15 SAD, Caterpillar
5312 CLIP 1566175 CA1566175 ком 11,58 SAD, Caterpillar
5313 COIL AS 1566187 CA3215658 ком 63,52 SAD, Caterpillar
5314 FLOORMAT 1566204 CA1566204 ком 1.083,40 SAD, Caterpillar
5315 PANEL AS - I 1566287 CA1566287 ком 1.358,85 SAD, Caterpillar
5316 PANEL AS - I 1566288 CA1566288 ком 1.358,85 SAD, Caterpillar
5317 PLATE ROPS/F 1566312 CA1566312 ком 145,06 SAD, Caterpillar
5318 TEE-ORFS SWI 1566400 CA1566400 ком 57,54 SAD, Caterpillar
5319 DRUM AS 1566418 CA1566418 ком 1.014,26 SAD, Caterpillar
5320 GLASS 1566471 CA1566471 ком 327,55 SAD, Caterpillar
5321 PEDAL AS 1566512 CA1566512 ком 276,17 SAD, Caterpillar
5322 SUPPORT AS 1566513 CA1566513 ком 317,71 SAD, Caterpillar
5323 ANGLE AS 1566543 CA1566543 ком 347,65 SAD, Caterpillar
5324 HOOK 1566598 CA1566598 ком 94,85 SAD, Caterpillar
5325 STRIKER 1566599 CA1566599 ком 66,91 SAD, Caterpillar
5326 LOCK AS 1566600 CA1566600 ком 387,76 SAD, Caterpillar
5327 LEVER AS 1566642 CA1566642 ком 80,17 SAD, Caterpillar
5328 COVER 1566643 CA1566643 ком 42,17 SAD, Caterpillar
5329 COVER 1566644 CA1566644 ком 42,17 SAD, Caterpillar
5330 HANDLE A 1566645 CA1566645 ком 248,98 SAD, Caterpillar
5331 CONT GP-E 1567172 CA1567172 ком 6.446,15 SAD, Caterpillar
89
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
5332 IMPELLER 1567238 CA1567238 ком 2.962,08 SAD, Caterpillar
5333 STATOR 1567239 CA1567239 ком 3.468,88 SAD, Caterpillar
5334 TUBE AS 1567349 CA1567349 ком 1.273,26 SAD, Caterpillar
5335 TUBE AS 1567350 CA1567350 ком 1.326,32 SAD, Caterpillar
5336 COVER AS 1567410 CA1567410 ком 1.622,88 SAD, Caterpillar
5337 SUPPORT-EXH 1568073 CA1568073 ком 1.216,85 SAD, Caterpillar
5338 TUBE AS 1568291 CA1568291 ком 295,46 SAD, Caterpillar
5339 SCREW 1568315 CA1568315 ком 0,77 SAD, Caterpillar
5340 HOLDER 1568352 CA1568352 ком 115,71 SAD, Caterpillar
5341 TUBE AS 1568560 CA1568560 ком 815,97 SAD, Caterpillar
5342 PIVOT HEAD 1568961 CA1568961 ком 5.582,24 SAD, Caterpillar
5343 TUBE HITCH 1568962 CA1568962 ком 9.145,16 SAD, Caterpillar
5344 CASE-XMSN(RE 1569275 CA1569275 ком 2.343,55 SAD, Caterpillar
5345 1569780
GEAR GROUP-BEVEL & TRANSFER CA1569780 ком 24.847,84 SAD, Caterpillar
5346 ROD 1569811 CA1569811 ком 60,75 SAD, Caterpillar
5347 SWITCH AS 1570217 CA1570217 ком 104,49 SAD, Caterpillar
5348 PLATE AS 1570218 CA1570218 ком 328,55 SAD, Caterpillar
5349 LAMP GP-HEAD 1570305 CA1570305 ком 311,38 SAD, Caterpillar
5350 CAP-DUST 1570670 CA1570670 ком 8,77 SAD, Caterpillar
5351 RING-RETAINI 1570687 CA1570687 ком 12,63 SAD, Caterpillar
5352 RING-RETAINI 1570688 CA1570688 ком 5,88 SAD, Caterpillar
5353 BOWL-24V HEA 1571206 CA1571206 ком 315,57 SAD, Caterpillar
5354 RETAINER-CAR 1571350 CA1571350 ком 41,82 SAD, Caterpillar
5355 SWITCH AS-RO 1571361 CA1571361 ком 160,34 SAD, Caterpillar
5356 PLATE 1571457 CA1571457 ком 81,37 SAD, Caterpillar
5357 FILM 1571513 CA1571513 ком 83,78 SAD, Caterpillar
5358 JOINT GP 1572015 CA1572045 ком 10.478,07 SAD, Caterpillar
5359 JOINT GP 1572045 CA1572045 ком 10.583,55 SAD, Caterpillar
5360 SPRING 1572153 CA1572153 ком 27,54 SAD, Caterpillar
5361 COVER AS 1572286 CA1572286 ком 218,68 SAD, Caterpillar
5362 SHIELD AS-TU 1572474 CA2081033 ком 4.731,42 SAD, Caterpillar
5363 SHIELD AS-TU 1572475 CA1572475 ком 2.583,46 SAD, Caterpillar
5364 SHIELD AS-MA 1572476 CA1572476 ком 2.145,23 SAD, Caterpillar
5365 SHIELD AS-MA 1572477 CA1572477 ком 1.829,57 SAD, Caterpillar
5366 SHIELD AS-TU 1572480 CA1572480 ком 1.551,00 SAD, Caterpillar
5367 PLATE AS 1572481 CA1572481 ком 1.067,29 SAD, Caterpillar
5368 CASE AS. 1572482 CA1572482 ком 1.097,88 SAD, Caterpillar
5369 COVER AS. 1572484 CA1572484 ком 243,57 SAD, Caterpillar
5370 HOUSING AS. 1572485 CA1572485 ком 906,31 SAD, Caterpillar
5371 COVER 1572487 CA1572487 ком 257,48 SAD, Caterpillar
5372 PLATE 1572493 CA1572493 ком 252,82 SAD, Caterpillar
5373 HARNESS AS 1572500 CA1572500 ком 334,83 SAD, Caterpillar
5374 PAN-DRAIN 1572501 CA1572501 ком 134,45 SAD, Caterpillar
5375 PLATE AS. 1572510 CA1572510 ком 146,35 SAD, Caterpillar
5376 COIL AS-HEAT 1572522 CA1572522 ком 1.246,55 SAD, Caterpillar
5377 COIL AS-EVAP 1572523 CA1572523 ком 1.817,08 SAD, Caterpillar
5378 SPACER 1572528 CA1572528 ком 26,49 SAD, Caterpillar
5379 CONDITIONER 1572878 CA2719204 ком 4.642,92 SAD, Caterpillar
5380 FRAME AS 1573101 CA1573101 ком 24.732,59 SAD, Caterpillar
5381 RING-CLAMP 1573653 CA1573653 ком 391,21 SAD, Caterpillar
5382 RETAINER 1573896 CA1573896 ком 413,98 SAD, Caterpillar
5383 RETAINER 1573903 CA1573903 ком 1.194,77 SAD, Caterpillar
5384 FILM 1574601 CA1574601 ком 81,78 SAD, Caterpillar
5385 BOLT-HEX HEA 1574822 CA1574822 ком 10,97 SAD, Caterpillar
5386 DRIVE GP-FIN 1575072 CA3365750 ком 55.680,89 SAD, Caterpillar
5387 GEAR 1575075 CA1575075 ком 665,60 SAD, Caterpillar
5388 PISTON 1575537 CA1575537 ком 153,66 SAD, Caterpillar
5389 GROMMET 1576129 CA1576129 ком 13,55 SAD, Caterpillar
5390 RING-TORIC 1576185 CA3144123 ком 69,08 SAD, Caterpillar
5391 MANIFOLD - E 1577086 CA1577086 ком 1.935,00 SAD, Caterpillar
90
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
5392 DOWEL 1577240 CA1577240 ком 32,20 SAD, Caterpillar
5393 COVER 1578087 CA1578087 ком 7,72 SAD, Caterpillar
5394 SENDER AS 1578851 CA1578851 ком 800,16 SAD, Caterpillar
5395 SENDER AS-F 1578859 CA3246679 ком 762,05 SAD, Caterpillar
5396 PLATE 1580077 CA1580077 ком 205,32 SAD, Caterpillar
5397 LENS AS-FLOO 1580248 CA3750352 ком 73,57 SAD, Caterpillar
5398 LENS AS 1580249 CA3750354 ком 73,09 SAD, Caterpillar
5399 BEZEL 1580252 CA1580252 ком 37,71 SAD, Caterpillar
5400 SKIRT-PISTON 1580446 CA2846039 ком 114,38 SAD, Caterpillar
5401 FLANGE 1580494 CA1580494 ком 93,11 SAD, Caterpillar
5402 FLANGE-ONE P 1580495 CA1580495 ком 114,43 SAD, Caterpillar
5403 FLANGE 1580496 CA1580496 ком 114,43 SAD, Caterpillar
5404 PLATE 1580518 CA1580518 ком 233,23 SAD, Caterpillar
5405 WINDSHIELD 1580988 CA1580988 ком 1.452,87 SAD, Caterpillar
5406 RING-RETAINI 1581113 CA1581113 ком 4,54 SAD, Caterpillar
5407 REFLECTOR 1581202 CA2001613 ком 5,23 SAD, Caterpillar
5408 SPRING 1582734 CA1582734 ком 54,35 SAD, Caterpillar
5409 BASE 1582735 CA1582735 ком 182,54 SAD, Caterpillar
5410 RING-BACKUP 1583026 CA1583026 ком 66,94 SAD, Caterpillar
5411 RING-BACKUP 1583027 CA1583027 ком 82,78 SAD, Caterpillar
5412 STUBSHAFT 1583416 CA1583416 ком 582,97 SAD, Caterpillar
5413 PIN 1583653 CA1583653 ком 239,71 SAD, Caterpillar
5414 BALLSTUD 1583657 CA1583657 ком 1.619,83 SAD, Caterpillar
5415 SHIM 1583852 CA1583852 ком 72,53 SAD, Caterpillar
5416 SHIM 1583853 CA1583853 ком 30,88 SAD, Caterpillar
5417 PLATE 1583854 CA1583854 ком 427,62 SAD, Caterpillar
5418 PLATE 1583855 CA1583855 ком 452,15 SAD, Caterpillar
5419 PLATE 1583960 CA1583960 ком 986,35 SAD, Caterpillar
5420 HOSE AS 1584007 CA1584007 ком 171,31 SAD, Caterpillar
5421 SWITCH AS 1585626 CA1585626 ком 243,77 SAD, Caterpillar
5422 TUBE AS 1586400 CA1586400 ком 1.041,60 SAD, Caterpillar
5423 TUBE AS 1586401 CA1586401 ком 1.064,75 SAD, Caterpillar
5424 HARNESS AS 1586501 CA1586501 ком 410,05 SAD, Caterpillar
5425 RETAINER 1586564 CA1586564 ком 181,57 SAD, Caterpillar
5426 SWITCH AS-HO 1586632 CA1586632 ком 114,14 SAD, Caterpillar
5427 GUARD 1587686 CA1587686 ком 926,32 SAD, Caterpillar
5428 CAB AR 1587694 CA1587694 ком 31.189,98 SAD, Caterpillar
5429 CAB AS 1587697 CA1587697 ком 11.532,38 SAD, Caterpillar
5430 BEARING 1587749 CA1587749 ком 2.053,30 SAD, Caterpillar
5431 FILM-INST 1587864 CA1587864 ком 15,03 SAD, Caterpillar
5432 FLANGE 1588262 CA1588262 ком 258,75 SAD, Caterpillar
5433 COVER 1588263 CA1588263 ком 231,54 SAD, Caterpillar
5434 SEAT 1588279 CA1588279 ком 22,72 SAD, Caterpillar
5435 SPACER 1588293 CA1588293 ком 24,00 SAD, Caterpillar
5436 HARNESS AS. 1588860 CA2445940 ком 296,51 SAD, Caterpillar
5437 HANDLE AS 1588863 CA1588863 ком 368,25 SAD, Caterpillar
5438 PLATE 1588881 CA1588881 ком 2.026,94 SAD, Caterpillar
5439 HARNESS AS 1588901 CA1588901 ком 165,25 SAD, Caterpillar
5440 BLOCK-FOAM 1588906 CA1588906 ком 25,09 SAD, Caterpillar
5441 ROD 1588933 CA1588933 ком 133,77 SAD, Caterpillar
5442 FLANGE 1588936 CA1588936 ком 468,48 SAD, Caterpillar
5443 SEAL 1588938 CA1588938 ком 11,22 SAD, Caterpillar
5444 RING-BACK UP 1588939 CA1588939 ком 18,46 SAD, Caterpillar
5445 SEAL-OIL 1588940 CA1588940 ком 45,08 SAD, Caterpillar
5446 GEAR AS 1588943 CA1588943 ком 602,48 SAD, Caterpillar
5447 MOTOR GP-PSF 1588960 CA1437976 ком 17.993,33 SAD, Caterpillar
5448 VALVE GP-D R 1588961 CA1588961 ком 1.643,91 SAD, Caterpillar
5449 VALVE GP-D R 1588962 CA1588962 ком 2.265,20 SAD, Caterpillar
5450 SHAFT 1588964 CA1588964 ком 1.414,17 SAD, Caterpillar
5451 SPACER 1588965 CA1588965 ком 37,95 SAD, Caterpillar
91
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
5452 BARREL 1588966 CA1588966 ком 3.632,82 SAD, Caterpillar
5453 BUSHING 1588967 CA1588967 ком 135,49 SAD, Caterpillar
5454 SPRING 1588968 CA1588968 ком 88,62 SAD, Caterpillar
5455 PIN 1588969 CA1588969 ком 13,38 SAD, Caterpillar
5456 PLATE 1588972 CA2426922 ком 195,00 SAD, Caterpillar
5457 PLATE 1588973 CA1588973 ком 239,74 SAD, Caterpillar
5458 PLATE-VALVE 1588974 CA1588974 ком 829,51 SAD, Caterpillar
5459 BODY 1588975 CA1588975 ком 6.171,77 SAD, Caterpillar
5460 RETAINER 1588976 CA1588976 ком 246,98 SAD, Caterpillar
5461 BEARING AS 1588977 CA1588977 ком 258,32 SAD, Caterpillar
5462 SEAL-O RING 1588978 CA1588978 ком 23,14 SAD, Caterpillar
5463 SEAL-OIL 1588979 CA1588979 ком 77,96 SAD, Caterpillar
5464 PLATE-FRICTI 1588981 CA1588981 ком 322,68 SAD, Caterpillar
5465 PLATE-SEPARA 1588982 CA1588982 ком 377,05 SAD, Caterpillar
5466 SEAL KIT 1589008 CA1589008 ком 115,15 SAD, Caterpillar
5467 PISTON AS 1589009 CA2959689 ком 2.478,77 SAD, Caterpillar
5468 PUMP GP 1589066 CA2590823 ком 45.521,81 SAD, Caterpillar
5469 ROTATING GP 1589097 CA1589097 ком 13.301,76 SAD, Caterpillar
5470 HEAD GP-PUMP 1589098 CA1589098 ком 11.022,91 SAD, Caterpillar
5471 VALVE GP-COM 1589100 CA1589100 ком 1.024,86 SAD, Caterpillar
5472 VALVE GP-COM 1589101 CA1589101 ком 935,74 SAD, Caterpillar
5473 ACTUATOR GP- 1589102 CA1589102 ком 793,69 SAD, Caterpillar
5474 ACTUATOR GP- 1589103 CA1589103 ком 634,08 SAD, Caterpillar
5475 ACTUATOR GP- 1589104 CA1589104 ком 333,02 SAD, Caterpillar
5476 VALVE GP-SHT 1589105 CA1589105 ком 846,32 SAD, Caterpillar
5477 VALVE-CHECK 1589956 CA1589956 ком 70,00 SAD, Caterpillar
5478 PIN-CLEVIS 1590052 CA1590052 ком 7,85 SAD, Caterpillar
5479 CORE AS-AFTE 1590226 CA1590226 ком 5.540,08 SAD, Caterpillar
5480 TUBE AS 1590246 CA1590246 ком 1.455,03 SAD, Caterpillar
5481 SHIM 1590268 CA1590268 ком 51,93 SAD, Caterpillar
5482 SHIM 1590269 CA1590269 ком 56,29 SAD, Caterpillar
5483 TIP PEN PLUS 1590607 CA1590607 ком 469,83 SAD, Caterpillar
5484 BLOWER GP-BA 1590653 CA1590653 ком 4.313,97 SAD, Caterpillar
5485 GUARD 1590867 CA1590867 ком 629,05 SAD, Caterpillar
5486 PIN AS 1590960 CA1590960 ком 315,62 SAD, Caterpillar
5487 COVER 1590963 CA1590963 ком 178,55 SAD, Caterpillar
5488 RING-RETAINI 1591043 CA1591043 ком 10,89 SAD, Caterpillar
5489 RING-RETAINI 1591044 CA1591044 ком 23,12 SAD, Caterpillar
5490 PLATE-SEALIN 1591533 CA1591533 ком 351,80 SAD, Caterpillar
5491 CONVERTER-PO 1591549 CA3407161 ком 680,11 SAD, Caterpillar
5492 BASE-AFTERCO 1591868 CA1591868 ком 8.767,64 SAD, Caterpillar
5493 COVER-AFTCLR 1591869 CA1591869 ком 1.996,26 SAD, Caterpillar
5494 ELBOW 1591870 CA1591870 ком 1.275,43 SAD, Caterpillar
5495 FILM-INFO 1592409 CA1592409 ком 27,86 SAD, Caterpillar
5496 SEAT GP-SUSP 1592950 CA1592950 ком 6.021,14 SAD, Caterpillar
5497 YOKE AS. 1593425 CA1593425 ком 1.348,60 SAD, Caterpillar
5498 COVER AS 1593568 CA1593568 ком 724,09 SAD, Caterpillar
5499 KIT-CONTRL 1593665 CA1808007 ком 7.851,69 SAD, Caterpillar
5500 FILM-INST 1593759 CA1593759 ком 19,09 SAD, Caterpillar
5501 SPRING 1593781 CA1593781 ком 13,51 SAD, Caterpillar
5502 GUARD AS 1593880 CA1593880 ком 5.908,51 SAD, Caterpillar
5503 GUARD AS 1593881 CA1593881 ком 3.296,82 SAD, Caterpillar
5504 BEARING 1593945 CA1593945 ком 1.325,15 SAD, Caterpillar
5505 TUBE 1593959 CA1593959 ком 2.128,38 SAD, Caterpillar
5506 PANEL 1593961 CA1593961 ком 571,68 SAD, Caterpillar
5507 BOX AS 1594540 CA1594540 ком 1.150,95 SAD, Caterpillar
5508 COVER AS 1594542 CA1594542 ком 299,52 SAD, Caterpillar
5509 PUMP GP 1594575 CA1594575 ком 10.179,62 SAD, Caterpillar
5510 VALVE GP 1594662 CA1594662 ком 4.959,71 SAD, Caterpillar
5511 FILM-IDENT 1594698 CA1594698 ком 15,85 SAD, Caterpillar
92
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
5512 FILM-IDENT 1594712 CA1594712 ком 42,49 SAD, Caterpillar
5513 FILM-IDENT 1594713 CA1594713 ком 120,22 SAD, Caterpillar
5514 FILM-IDENT 1594714 CA1594714 ком 131,80 SAD, Caterpillar
5515 PLATE-FOPS 1594717 CA1594717 ком 40,05 SAD, Caterpillar
5516 PLATE-ROPS/F 1594719 CA1594719 ком 145,06 SAD, Caterpillar
5517 DUCT AS 1594750 CA1594750 ком 1.776,14 SAD, Caterpillar
5518 VALVE 1595149 CA1595149 ком 562,22 SAD, Caterpillar
5519 BUSH-HITCH 1595728 CA1595728 ком 1.122,69 SAD, Caterpillar
5520 ROD AS 1595848 CA1595848 ком 3.761,58 SAD, Caterpillar
5521 CASTING-PANH 1595900 CA1595900 ком 1.100,74 SAD, Caterpillar
5522 GUARD AS 1595977 CA1595977 ком 4.404,18 SAD, Caterpillar
5523 GUARD AS 1595978 CA1595978 ком 5.911,65 SAD, Caterpillar
5524 ELEMENT 1596102 CA1596102 ком 35,02 SAD, Caterpillar
5525 HOSE AS 1596128 CA1596128 ком 476,91 SAD, Caterpillar
5526 MOTOR GP-PLF 1597162 CA1597162 ком 10.404,36 SAD, Caterpillar
5527 BRAKE GP-SER 1597596 CA3479761 ком 2.841,29 SAD, Caterpillar
5528 HARNESS AS 1597614 CA1597614 ком 604,20 SAD, Caterpillar
5529 HARNESS AS 1597615 CA1597615 ком 192,18 SAD, Caterpillar
5530 LEVER AS 1597744 CA1597744 ком 923,63 SAD, Caterpillar
5531 SEAL-O-RING 1597784 CA1597784 ком 8,12 SAD, Caterpillar
5532 RESERVOIR KI 1597907 CA1597907 ком 154,23 SAD, Caterpillar
5533 DRIVE GP-FIN 1597941 CA3367884 ком 60.335,04 SAD, Caterpillar
5534 PANEL-ACOUST 1597943 CA1597943 ком 589,25 SAD, Caterpillar
5535 PANEL-ACOUST 1597945 CA1597945 ком 639,78 SAD, Caterpillar
5536 PANEL-ACOUST 1597946 CA1597946 ком 74,86 SAD, Caterpillar
5537 FLOORMAT 1597948 CA1597948 ком 193,98 SAD, Caterpillar
5538 FLOORMAT 1597949 CA1597949 ком 370,82 SAD, Caterpillar
5539 FILM-MONITOR 1598028 CA1598028 ком 23,97 SAD, Caterpillar
5540 CM CABLE-ELE 1598049 CA1598049 ком 0,43 SAD, Caterpillar
5541 CM CABLE-ELE 1598050 CA1598050 ком 0,45 SAD, Caterpillar
5542 CM CABLE-ELE 1598053 CA1598053 ком 1,25 SAD, Caterpillar
5543 CM CABLE-ELE 1598054 CA1598054 ком 1,25 SAD, Caterpillar
5544 COVER AS 1598107 CA2110220 ком 145,62 SAD, Caterpillar
5545 COVER 1598108 CA1598108 ком 139,51 SAD, Caterpillar
5546 COVER 1598109 CA1598109 ком 152,17 SAD, Caterpillar
5547 LEVER 1598112 CA1598112 ком 48,62 SAD, Caterpillar
5548 FRAME AS-C L 1598143 CA1598143 ком 73.716,29 SAD, Caterpillar
5549 FRAME AS-C R 1598144 CA1598144 ком 80.259,35 SAD, Caterpillar
5550 GEAR 1598169 CA1598169 ком 1.301,48 SAD, Caterpillar
5551 LINER 1598301 CA1598301 ком 85,43 SAD, Caterpillar
5552 SPRING-FEEDB 1598402 CA1598402 ком 23,75 SAD, Caterpillar
5553 ADAPTER AS 1598524 CA1598524 ком 287,11 SAD, Caterpillar
5554 PIN 1598807 CA1598807 ком 782,28 SAD, Caterpillar
5555 FLYWHEEL AS. 1598866 CA1598866 ком 5.304,02 SAD, Caterpillar
5556 ADAPTER AS 1598939 CA1598939 ком 13.961,74 SAD, Caterpillar
5557 GUARD 1599152 CA1599152 ком 289,68 SAD, Caterpillar
5558 SEAL 1599202 CA1599202 ком 16,65 SAD, Caterpillar
5559 LIGHT-DASH P 1599257 CA1599257 ком 36,31 SAD, Caterpillar
5560 SEAL-O-RING 1599322 CA1599322 ком 21,71 SAD, Caterpillar
5561 BONNET-OUTLE 1599350 CA1599350 ком 1.953,29 SAD, Caterpillar
5562 BOLT-HEX HEA 1600017 CA1600017 ком 20,54 SAD, Caterpillar
5563 PLATE AS 1600082 CA1600082 ком 978,43 SAD, Caterpillar
5564 GASKET HEAD 1600161 CA1600161 ком 112,14 SAD, Caterpillar
5565 BOSS 1600185 CA1600185 ком 180,55 SAD, Caterpillar
5566 HARNESS AS 1600265 CA3536997 ком 395,82 SAD, Caterpillar
5567 CARTRIDGE AS 1600390 CA1600390 ком 707,32 SAD, Caterpillar
5568 O-RING 1600526 CA1600526 ком 6,63 SAD, Caterpillar
5569 HOSE AS 1600629 CA1600629 ком 111,25 SAD, Caterpillar
5570 RETAINER 1600714 CA1600714 ком 761,49 SAD, Caterpillar
5571 HUB 1600717 CA1600717 ком 4.133,22 SAD, Caterpillar
93
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
5572 COOLER AS 1600718 CA1600718 ком 7.886,43 SAD, Caterpillar
5573 COOLER AS 1600720 CA1600718 ком 7.886,43 SAD, Caterpillar
5574 PLATE AS. 1600752 CA2136658 ком 344,75 SAD, Caterpillar
5575 VALVE GP-PIL 1600766 CA1600766 ком 5.552,00 SAD, Caterpillar
5576 VALVE AS-BAL 1600964 CA1600964 ком 1.449,80 SAD, Caterpillar
5577 ELBOW 1601008 CA2242041 ком 1.557,51 SAD, Caterpillar
5578 LOCK AS 1601033 CA1601033 ком 102,28 SAD, Caterpillar
5579 SHAFT 1601431 CA1601431 ком 495,37 SAD, Caterpillar
5580 SHAFT 1601432 CA1601432 ком 557,20 SAD, Caterpillar
5581 LEVER 1601433 CA1601433 ком 750,91 SAD, Caterpillar
5582 LEVER 1601434 CA1601434 ком 267,32 SAD, Caterpillar
5583 HOUSING 1601435 CA1601435 ком 1.471,23 SAD, Caterpillar
5584 HOUSING-BEAR 1601436 CA1601436 ком 247,38 SAD, Caterpillar
5585 HOUSING-BEAR 1601437 CA1601437 ком 333,09 SAD, Caterpillar
5586 HOUSING-SCRE 1601638 CA1601638 ком 2.503,49 SAD, Caterpillar
5587 BRACKET-SUPP 1601773 CA1601773 ком 159,77 SAD, Caterpillar
5588 PUMP GP-GR 3 1601835 CA1601835 ком 11.773,29 SAD, Caterpillar
5589 COVER 1602323 CA1602323 ком 406,43 SAD, Caterpillar
5590 TUBE AS 1602336 CA1602336 ком 82,51 SAD, Caterpillar
5591 TUBE AS 1602337 CA1602337 ком 82,51 SAD, Caterpillar
5592 HOSE AS 1602353 CA1602353 ком 20,34 SAD, Caterpillar
5593 PLATE AS-RH 1602383 CA1602383 ком 627,72 SAD, Caterpillar
5594 PLATE AS-LH 1602385 CA1602385 ком 670,94 SAD, Caterpillar
5595 PLATE AS-RH 1602411 CA1602411 ком 3.211,71 SAD, Caterpillar
5596 PLATE AS-LH 1602413 CA1602413 ком 3.211,71 SAD, Caterpillar
5597 PLATE AS-RH 1602418 CA1602418 ком 3.078,98 SAD, Caterpillar
5598 PLATE AS-LH 1602419 CA1602419 ком 3.178,58 SAD, Caterpillar
5599 SUPPORT AS 1602422 CA1602422 ком 1.281,14 SAD, Caterpillar
5600 COVER AS 1602429 CA1602429 ком 2.953,03 SAD, Caterpillar
5601 COVER AS 1602440 CA1602440 ком 1.839,18 SAD, Caterpillar
5602 PLATE AS 1602441 CA1602441 ком 1.056,78 SAD, Caterpillar
5603 PLATE AS 1602442 CA1602442 ком 1.294,20 SAD, Caterpillar
5604 ADAPTER-OIL 1602563 CA1602563 ком 532,20 SAD, Caterpillar
5605 DISC-THRUST 1602750 CA1602750 ком 211,00 SAD, Caterpillar
5606 DISC-THRUST 1602751 CA1602751 ком 211,00 SAD, Caterpillar
5607 RECEPTCLE KT 1603518 CA1603518 ком 29,38 SAD, Caterpillar
5608 GEAR-TRANSFE 1603585 CA1603585 ком 2.706,37 SAD, Caterpillar
5609 GEAR 1603588 CA1603588 ком 1.902,43 SAD, Caterpillar
5610 SEAL KIT 1603771 CA1603771 ком 259,46 SAD, Caterpillar
5611 PUMP GP-WATE 1603917 CA4325457 ком 2.826,79 SAD, Caterpillar
5612 ACCUMULATOR 1604138 CA1604138 ком 849,74 SAD, Caterpillar
5613 COVER AS-HSG 1604213 CA1604213 ком 500,95 SAD, Caterpillar
5614 KNOB AS 1604326 CA1604326 ком 95,09 SAD, Caterpillar
5615 PLATE AS 1604703 CA1604703 ком 971,95 SAD, Caterpillar
5616 PIPE AS-AIR 1604713 CA1604713 ком 2.791,72 SAD, Caterpillar
5617 STABILIZER A 1604834 CA1604834 ком 9.631,38 SAD, Caterpillar
5618 SPACER 1605024 CA1605024 ком 65,46 SAD, Caterpillar
5619 HARNESS AS 1605073 CA1605073 ком 157,40 SAD, Caterpillar
5620 GEAR-CRANK 1605120 CA1878981 ком 1.511,63 SAD, Caterpillar
5621 HARNESS AS 1605570 CA1605570 ком 2.710,15 SAD, Caterpillar
5622 HARNESS AS 1605574 CA1605574 ком 146,31 SAD, Caterpillar
5623 HARNESS AS 1605579 CA1605579 ком 320,03 SAD, Caterpillar
5624 BREATHER-TAN 1605615 CA3567423 ком 299,32 SAD, Caterpillar
5625 GASKET 1605723 CA1605723 ком 12,74 SAD, Caterpillar
5626 SPRING 1605844 CA1605844 ком 2,25 SAD, Caterpillar
5627 ELBOW 1605945 CA1605945 ком 26,89 SAD, Caterpillar
5628 VALVE GP-TES 1605951 CA1605951 ком 19.432,55 SAD, Caterpillar
5629 VALVE GP-CON 1605953 CA1605953 ком 3.900,98 SAD, Caterpillar
5630 VALVE GP-CON 1605954 CA1605954 ком 3.753,51 SAD, Caterpillar
5631 TUBE AS. 1606160 CA1606160 ком 365,46 SAD, Caterpillar
94
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
5632 BEARING 1606213 CA1606213 ком 41,74 SAD, Caterpillar
5633 CAP-BEARING 1606308 CA1606308 ком 305,95 SAD, Caterpillar
5634 CAP-BEARING 1606309 CA1606309 ком 656,31 SAD, Caterpillar
5635 LATCH A. 1606328 CA1606328 ком 165,12 SAD, Caterpillar
5636 PLATE AS. 1606353 CA1606353 ком 283,85 SAD, Caterpillar
5637 SCREW 1606365 CA1606365 ком 1,89 SAD, Caterpillar
5638 CLIP 1606366 CA1606366 ком 3,34 SAD, Caterpillar
5639 GROMMET 1606382 CA1606382 ком 27,18 SAD, Caterpillar
5640 SEAL 1606386 CA1606386 ком 26,15 SAD, Caterpillar
5641 SEAL 1606387 CA1606387 ком 21,93 SAD, Caterpillar
5642 CONT GP 1606567 CA2524503 ком 3.347,55 SAD, Caterpillar
5643 HARNESS A 1606975 CA1606975 ком 55,28 SAD, Caterpillar
5644 GUARD AS 1606999 CA1606999 ком 923,83 SAD, Caterpillar
5645 GUARD AS 1607000 CA1607000 ком 858,98 SAD, Caterpillar
5646 GUARD AS 1607001 CA1607001 ком 1.184,80 SAD, Caterpillar
5647 GUARD AS 1607002 CA1607002 ком 746,97 SAD, Caterpillar
5648 GUARD AS 1607003 CA1607003 ком 802,97 SAD, Caterpillar
5649 GUARD AS 1607004 CA1607004 ком 993,11 SAD, Caterpillar
5650 GUARD AS 1607006 CA1607006 ком 747,57 SAD, Caterpillar
5651 GUARD AS 1607007 CA1607007 ком 731,77 SAD, Caterpillar
5652 SUSPENSION G 1607165 CA1607165 ком 2.372,11 SAD, Caterpillar
5653 SEAT GP 1607186 CA1607186 ком 4.686,75 SAD, Caterpillar
5654 SEAL-PRESS I 1607271 CA1607271 ком 115,01 SAD, Caterpillar
5655 COVER-OIL PU 1607428 CA1607428 ком 286,58 SAD, Caterpillar
5656 PIPE AS. 1607481 CA1607481 ком 1.213,06 SAD, Caterpillar
5657 BODY-LOAD PI 1607578 CA1607578 ком 140,03 SAD, Caterpillar
5658 PLUG AS-CONN 1607689 CA1607689 ком 99,98 SAD, Caterpillar
5659 PLUG AS-CONN 1607690 CA1607690 ком 139,08 SAD, Caterpillar
5660 TUBE AS-WATE 1607719 CA1607719 ком 441,37 SAD, Caterpillar
5661 BRAKE GP-PAR 1608009 CA1608009 ком 8.342,51 SAD, Caterpillar
5662 PISTON 1608060 CA1608060 ком 746,89 SAD, Caterpillar
5663 PLUG AS-ELEK 1608124 CA1608124 ком 5,58 SAD, Caterpillar
5664 GEAR-CRANKSH 1608143 CA1608143 ком 762,94 SAD, Caterpillar
5665 ROD AS-CONN 1608178 CA1608178 ком 760,48 SAD, Caterpillar
5666 BEARING-SLEE 1608184 CA1608184 ком 141,35 SAD, Caterpillar
5667 GEAR-FLYWHEE 1608185 CA1608185 ком 1.030,43 SAD, Caterpillar
5668 FLYWHEEL AS 1608210 CA1608210 ком 3.584,57 SAD, Caterpillar
5669 VALVE GP-MDL 1608408 CA2443114 ком 789,98 SAD, Caterpillar
5670 NUT-HEX 1608500 CA1608500 ком 0,37 SAD, Caterpillar
5671 NUT-HEX 1608503 CA1608503 ком 0,48 SAD, Caterpillar
5672 BOLT 1608510 CA1608510 ком 11,09 SAD, Caterpillar
5673 PIPE AS-EXT 1608587 CA1608587 ком 722,06 SAD, Caterpillar
5674 VALVE-CHECK- 1608616 CA1608616 ком 282,68 SAD, Caterpillar
5675 HEADLINER AS 1608641 CA1608641 ком 1.627,98 SAD, Caterpillar
5676 COVER-REAR-W 1608684 CA1608684 ком 183,46 SAD, Caterpillar
5677 CHANNEL-REAR 1608686 CA1608686 ком 144,89 SAD, Caterpillar
5678 COVER-REAR P 1608687 CA1608687 ком 230,89 SAD, Caterpillar
5679 COVER-REAR P 1608688 CA1608688 ком 236,08 SAD, Caterpillar
5680 PANEL AS.-DO 1608718 CA1608718 ком 2.268,77 SAD, Caterpillar
5681 FLOORMAT 1608719 CA3799736 ком 493,08 SAD, Caterpillar
5682 PLENUM AS. 1608720 CA1608720 ком 744,95 SAD, Caterpillar
5683 TRIM-FRONT P 1608721 CA1608721 ком 289,00 SAD, Caterpillar
5684 DASH AS. 1608722 CA1608722 ком 2.612,17 SAD, Caterpillar
5685 TRIM AS-PANE 1608723 CA1608723 ком 1.118,51 SAD, Caterpillar
5686 TRIM AS. 1608724 CA1608724 ком 671,03 SAD, Caterpillar
5687 CONSOLE AS. 1608725 CA1608725 ком 780,31 SAD, Caterpillar
5688 TRIM-PANEL L 1608728 CA1608728 ком 429,63 SAD, Caterpillar
5689 VALVE GP-P R 1608734 CA3526870 ком 735,63 SAD, Caterpillar
5690 BOLT-HEX HEA 1608754 CA1608754 ком 0,48 SAD, Caterpillar
5691 BOLT-SOCKET 1608758 CA1608758 ком 8,05 SAD, Caterpillar
95
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
5692 HANDLE 1609185 CA1609185 ком 67,86 SAD, Caterpillar
5693 SEAL-KIT 1609186 CA1609186 ком 50,09 SAD, Caterpillar
5694 PLATE 1609187 CA1609187 ком 17,17 SAD, Caterpillar
5695 SEAL-RING 1609539 CA2590891 ком 3,51 SAD, Caterpillar
5696 ROLLER 1609567 CA1609567 ком 55,00 SAD, Caterpillar
5697 GASKET KIT 1609874 CA1609874 ком 139,45 SAD, Caterpillar
5698 LANYARD 1609925 CA1609925 ком 3,86 SAD, Caterpillar
5699 PLATE 1609999 CA1609999 ком 174,25 SAD, Caterpillar
5700 HOSE 1610018 CA2109479 ком 62,71 SAD, Caterpillar
5701 SWITCH AS 1610022 CA1610022 ком 229,89 SAD, Caterpillar
5702 MUFFLER AS. 1610695 CA1610695 ком 2.632,08 SAD, Caterpillar
5703 LIGHTING GP 1610772 CA1610772 ком 1.467,82 SAD, Caterpillar
5704 LAMP GP 1610908 CA1610908 ком 311,38 SAD, Caterpillar
5705 LIGHTING GP 1611021 CA1611021 ком 2.057,89 SAD, Caterpillar
5706 COVER-DOOR-R 1611083 CA1611083 ком 540,23 SAD, Caterpillar
5707 COVER-DOOR-L 1611084 CA1611084 ком 540,23 SAD, Caterpillar
5708 COVER-FRONT 1611085 CA1611085 ком 196,52 SAD, Caterpillar
5709 COVER AS 1611086 CA1611086 ком 722,89 SAD, Caterpillar
5710 COVER-POST-R 1611091 CA1611091 ком 112,86 SAD, Caterpillar
5711 COVER-POST-L 1611092 CA1611092 ком 112,86 SAD, Caterpillar
5712 TRIM-POST 1611093 CA1611093 ком 49,12 SAD, Caterpillar
5713 HEADLINER-FR 1611094 CA1611094 ком 368,97 SAD, Caterpillar
5714 HEADLINER-RE 1611097 CA1611097 ком 409,32 SAD, Caterpillar
5715 RETAINER 1611098 CA1611098 ком 257,08 SAD, Caterpillar
5716 PLATE 1611099 CA1611099 ком 144,34 SAD, Caterpillar
5717 FILM-INST 1611168 CA1611168 ком 19,49 SAD, Caterpillar
5718 SUPPORT 1611309 CA1611309 ком 925,20 SAD, Caterpillar
5719 KIT-CONTACT 1611333 CA3326884 ком 75,98 SAD, Caterpillar
5720 ACTUATOR 1611417 CA1611417 ком 49,37 SAD, Caterpillar
5721 SWITCH AS 1611418 CA1611418 ком 138,38 SAD, Caterpillar
5722 BRACKET AS 1611508 CA1611508 ком 765,18 SAD, Caterpillar
5723 SENSOR GP 1611703 CA1611703 ком 555,37 SAD, Caterpillar
5724 SENSOR GP 1611705 CA1611705 ком 555,37 SAD, Caterpillar
5725 TUBE AS 1611827 CA1611827 ком 243,28 SAD, Caterpillar
5726 IN HSE XT6ES 1611838 CA1611838 ком 7,50 SAD, Caterpillar
5727 WIRING AS 1611921 CA1611921 ком 469,72 SAD, Caterpillar
5728 COVER AS 1612192 CA1612192 ком 947,08 SAD, Caterpillar
5729 BEARING AS 1612336 CA1612336 ком 190,57 SAD, Caterpillar
5730 CONT GP 1612355 CA1612355 ком 6.935,75 SAD, Caterpillar
5731 VALVE AS 1612444 CA1612444 ком 173,00 SAD, Caterpillar
5732 VALVE AS-FIL 1612445 CA1612445 ком 127,69 SAD, Caterpillar
5733 FILM (LH) 1612473 CA1612473 ком 140,08 SAD, Caterpillar
5734 FILM-RH 1612474 CA1612474 ком 160,69 SAD, Caterpillar
5735 HANDLE 1612605 CA1612605 ком 306,77 SAD, Caterpillar
5736 SCREW 1612684 CA1612684 ком 54,32 SAD, Caterpillar
5737 SCREW 1612685 CA1612685 ком 50,78 SAD, Caterpillar
5738 COVER-CYL BL 1612853 CA1612853 ком 884,03 SAD, Caterpillar
5739 COVER 1613006 CA1613006 ком 185,31 SAD, Caterpillar
5740 SHAFT-WATER 1613007 CA4437513 ком 293,54 SAD, Caterpillar
5741 IMPELLER-PUM 1613008 CA4325459 ком 275,92 SAD, Caterpillar
5742 GEAR/WTR PMP 1613010 CA1613010 ком 236,49 SAD, Caterpillar
5743 SPACER 1613011 CA1613011 ком 53,80 SAD, Caterpillar
5744 SEAL LIP TYP 1613013 CA1613013 ком 88,19 SAD, Caterpillar
5745 RING/RETAIN 1613014 CA1613014 ком 4,31 SAD, Caterpillar
5746 NUT 1613015 CA1613015 ком 3,46 SAD, Caterpillar
5747 BOLT 1613016 CA1613016 ком 11,02 SAD, Caterpillar
5748 WASHER 1613017 CA1613017 ком 7,85 SAD, Caterpillar
5749 KEY 1613018 CA1613018 ком 1,77 SAD, Caterpillar
5750 SEAL-O-RING 1613020 CA1613020 ком 20,39 SAD, Caterpillar
5751 BRACKET AS 1613064 CA1613064 ком 333,71 SAD, Caterpillar
96
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
5752 COVER 1613115 CA1613115 ком 1.306,34 SAD, Caterpillar
5753 KNOB AS 1613116 CA1613117 ком 8,25 SAD, Caterpillar
5754 KNOB AS 1613117 CA1613117 ком 8,25 SAD, Caterpillar
5755 RELAY 1613128 CA1613128 ком 38,67 SAD, Caterpillar
5756 STRAP 1613415 CA1613415 ком 37,43 SAD, Caterpillar
5757 LAMP GP-HEAD 1613509 CA1613509 ком 228,37 SAD, Caterpillar
5758 COVER-WATER 1613565 CA1613565 ком 1.034,55 SAD, Caterpillar
5759 HOUSING 1613610 CA1613610 ком 161,51 SAD, Caterpillar
5760 PLATE 1613611 CA1613611 ком 54,80 SAD, Caterpillar
5761 HANDLE AS 1613639 CA1613639 ком 305,30 SAD, Caterpillar
5762 COVER A 1613650 CA1613650 ком 100,31 SAD, Caterpillar
5763 SEAL AS 1613663 CA1613663 ком 1.053,03 SAD, Caterpillar
5764 SEAL 1613665 CA1613665 ком 120,98 SAD, Caterpillar
5765 ROD 1613685 CA1613685 ком 119,12 SAD, Caterpillar
5766 GUARD 1613697 CA1613697 ком 198,49 SAD, Caterpillar
5767 HOSE-DRAIN 1613718 CA1613718 ком 61,23 SAD, Caterpillar
5768 TUBE 1613928 CA1613928 ком 717,66 SAD, Caterpillar
5769 GASKET 1613958 CA1613958 ком 92,03 SAD, Caterpillar
5770 CONSOLE AS 1613963 CA1613963 ком 1.531,09 SAD, Caterpillar
5771 COVER AS 1613964 CA1613964 ком 745,25 SAD, Caterpillar
5772 PLATE AS 1613967 CA1613967 ком 670,34 SAD, Caterpillar
5773 BRACKET 1613972 CA1613972 ком 280,23 SAD, Caterpillar
5774 ACTUATOR AS 1614004 CA4793070 ком 3.616,74 SAD, Caterpillar
5775 MOTOR AS 1614007 CA1614007 ком 794,49 SAD, Caterpillar
5776 GEAR AS-OIL 1614018 CA1614018 ком 885,15 SAD, Caterpillar
5777 GEAR AS-OIL 1614019 CA1614019 ком 1.216,77 SAD, Caterpillar
5778 HARNESS AS 1614023 CA1614023 ком 145,18 SAD, Caterpillar
5779 BOOT 1614024 CA1614024 ком 53,71 SAD, Caterpillar
5780 SEAL-O-RING 1614102 CA1614102 ком 14,36 SAD, Caterpillar
5781 PUMP GP-EO 2 1614112 CA1614112 ком 6.095,04 SAD, Caterpillar
5782 PUMP GP-EO 1 1614113 CA1614113 ком 5.079,20 SAD, Caterpillar
5783 COVER 1614351 CA1614351 ком 261,49 SAD, Caterpillar
5784 PUMP GP-WATE 1615719 CA3520211 ком 2.484,88 SAD, Caterpillar
5785 VALVE GP-REL 1615793 CA1615793 ком 1.908,02 SAD, Caterpillar
5786 SHAFT 1615967 CA1615967 ком 28,58 SAD, Caterpillar
5787 HOUSING 1616041 CA1616041 ком 366,55 SAD, Caterpillar
5788 SEAL-O-RING 1616149 CA1616149 ком 1,92 SAD, Caterpillar
5789 SEAL-O-RING 1616154 CA1616154 ком 1,69 SAD, Caterpillar
5790 RING-BACKUP 1616161 CA1616161 ком 8,37 SAD, Caterpillar
5791 GASKET 1616291 CA1616291 ком 167,86 SAD, Caterpillar
5792 CLIP-LOOP 1616622 CA1616622 ком 62,60 SAD, Caterpillar
5793 ACCUMULATOR 1616876 CA1616876 ком 641,40 SAD, Caterpillar
5794 CAP 1616879 CA1616879 ком 73,42 SAD, Caterpillar
5795 CORE 1616880 CA1616880 ком 87,20 SAD, Caterpillar
5796 CLIP-HOSE 1616958 CA1616958 ком 1,82 SAD, Caterpillar
5797 HOSE 1616960 CA1616960 ком 87,76 SAD, Caterpillar
5798 CLAMP 1616963 CA1616963 ком 0,72 SAD, Caterpillar
5799 HOUSING 1617062 CA1617062 ком 485,88 SAD, Caterpillar
5800 BRACKET AS. 1617065 CA1617065 ком 493,80 SAD, Caterpillar
5801 SPRING 1617204 CA1617204 ком 26,77 SAD, Caterpillar
5802 BRACKET AS 1617228 CA1617228 ком 538,23 SAD, Caterpillar
5803 GASKET-CYLIN 1617293 CA1617293 ком 306,73 SAD, Caterpillar
5804 COVER-FUSE B 1617338 CA1617338 ком 19,02 SAD, Caterpillar
5805 STUD-BOLT 1617419 CA1617419 ком 17,17 SAD, Caterpillar
5806 SUSPENSION G 1617539 CA1912933 ком 2.048,74 SAD, Caterpillar
5807 BOLT-SOCKET 1617611 CA1617611 ком 21,71 SAD, Caterpillar
5808 NUT-HEX 1617614 CA1617614 ком 9,89 SAD, Caterpillar
5809 BOLT 1617632 CA1617632 ком 2,45 SAD, Caterpillar
5810 ELBOW 1618067 CA1618067 ком 399,20 SAD, Caterpillar
5811 COVER AS-SOU 1618399 CA1618399 ком 200,22 SAD, Caterpillar
97
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
5812 SKIRT-PISTON 1618416 CA2382712 ком 97,94 SAD, Caterpillar
5813 BRACKET 1618426 CA1618426 ком 162,03 SAD, Caterpillar
5814 PLATE-WEAR 1618573 CA1618573 ком 596,97 SAD, Caterpillar
5815 PLUG KIT 1618627 CA1618627 ком 249,63 SAD, Caterpillar
5816 MANIFOLD GP 1618893 CA1618893 ком 3.359,29 SAD, Caterpillar
5817 MOTOR GP 1618919 CA1618919 ком 3.639,37 SAD, Caterpillar
5818 SENSOR GP 1618937 CA2661483 ком 1.274,37 SAD, Caterpillar
5819 BLOCK-SLIDER 1619289 CA1619289 ком 8,99 SAD, Caterpillar
5820 VALVE GP-PRI 1619667 CA1619667 ком 5.556,03 SAD, Caterpillar
5821 PIN 1619820 CA1619820 ком 13,35 SAD, Caterpillar
5822 HARNESS AS 1619845 CA1619845 ком 1.446,74 SAD, Caterpillar
5823 COVER 1619849 CA1619849 ком 226,11 SAD, Caterpillar
5824 RETAINER-BEA 1619918 CA1619918 ком 1.152,03 SAD, Caterpillar
5825 SENSOR GP-PR 1619925 CA1946722 ком 549,88 SAD, Caterpillar
5826 SENSOR GP-PR 1619926 CA1619926 ком 555,37 SAD, Caterpillar
5827 SENSOR GP- 1619927 CA1619927 ком 555,37 SAD, Caterpillar
5828 SENSOR GP-PR 1619929 CA1946724 ком 549,88 SAD, Caterpillar
5829 SENSOR GP- 1619930 CA1619930 ком 555,37 SAD, Caterpillar
5830 SENSOR GP-PR 1619931 CA1946725 ком 549,88 SAD, Caterpillar
5831 HANDLE AS 1619934 CA1619934 ком 321,32 SAD, Caterpillar
5832 BODY AS-OIL 1619937 CA1619937 ком 1.360,54 SAD, Caterpillar
5833 MANIFOLD AS 1619938 CA1619938 ком 951,74 SAD, Caterpillar
5834 PUMP GP-GR 3 1619939 CA1601835 ком 11.541,11 SAD, Caterpillar
5835 HARNESS AS.- 1620106 CA1620106 ком 525,00 SAD, Caterpillar
5836 BEARING-SLVE 1620150 CA1620150 ком 31,03 SAD, Caterpillar
5837 BEARING-SLVE 1620151 CA1620151 ком 38,60 SAD, Caterpillar
5838 HOUSING AS 1620161 CA1620161 ком 5.043,69 SAD, Caterpillar
5839 VALVE GP-MAN 1620162 CA1620162 ком 1.289,78 SAD, Caterpillar
5840 RING 1620236 CA1620236 ком 7,95 SAD, Caterpillar
5841 PIN 1620390 CA1620390 ком 586,11 SAD, Caterpillar
5842 CYL GP-0184- 1620662 CA1620662 ком 10.543,33 SAD, Caterpillar
5843 CYL GP-0184- 1620663 CA1620663 ком 10.543,33 SAD, Caterpillar
5844 CYLINDER AS 1620667 CA1620667 ком 5.120,32 SAD, Caterpillar
5845 ROD AS 1620677 CA1620677 ком 3.552,80 SAD, Caterpillar
5846 LEAD 1620807 CA1620807 ком 53,31 SAD, Caterpillar
5847 COVER-FLEXIB 1621390 CA2046362 ком 264,51 SAD, Caterpillar
5848 SPRING 1621565 CA1621565 ком 10,29 SAD, Caterpillar
5849 TUBE AS-FILL 1621590 CA1621590 ком 1.382,89 SAD, Caterpillar
5850 SHAFT-PUMP 1621604 CA1621604 ком 785,65 SAD, Caterpillar
5851 LAMP G 1622073 CA3E6466 ком 81,05 SAD, Caterpillar
5852 LENS 1622074 CA9X3066 ком 33,65 SAD, Caterpillar
5853 LEN AS 1622077 CA3750355 ком 73,57 SAD, Caterpillar
5854 GASKET 1622088 CA1622088 ком 44,75 SAD, Caterpillar
5855 LINER 1622098 CA1622098 ком 117,97 SAD, Caterpillar
5856 LINER 1622099 CA1622099 ком 121,78 SAD, Caterpillar
5857 LINER 1622100 CA1622100 ком 54,40 SAD, Caterpillar
5858 LINER 1622101 CA1622101 ком 72,49 SAD, Caterpillar
5859 LINER 1622102 CA1622102 ком 123,63 SAD, Caterpillar
5860 LINER 1622103 CA1622103 ком 38,20 SAD, Caterpillar
5861 LINER 1622104 CA1622104 ком 34,42 SAD, Caterpillar
5862 RING-TORIC 1622166 CA1622166 ком 7,68 SAD, Caterpillar
5863 RING-TORIC 1622167 CA1622167 ком 8,57 SAD, Caterpillar
5864 BREATHER A 1622266 CA4N4668 ком 141,80 SAD, Caterpillar
5865 CAP KIT 1622302 CA1622302 ком 35,22 SAD, Caterpillar
5866 HOSE AS 1622501 CA1622501 ком 152,70 SAD, Caterpillar
5867 TUBE 1622506 CA1622506 ком 898,26 SAD, Caterpillar
5868 PANEL AS-SOU 1622515 CA1622515 ком 947,35 SAD, Caterpillar
5869 SHAFT AS 1622679 CA2023572 ком 1.035,68 SAD, Caterpillar
5870 SHAFT AS 1622682 CA1458503 ком 755,22 SAD, Caterpillar
5871 BODY AS-OIL 1622787 CA1622787 ком 356,29 SAD, Caterpillar
98
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
5872 GEAR-OIL PUM 1622791 CA1622791 ком 199,54 SAD, Caterpillar
5873 GEAR-OIL PUM 1622792 CA1622792 ком 241,55 SAD, Caterpillar
5874 HANDLE KIT 1622911 CA1622911 ком 159,42 SAD, Caterpillar
5875 PLATE AS 1622913 CA1622913 ком 664,35 SAD, Caterpillar
5876 SPIDER AS 1623027 CA1623027 ком 4.040,69 SAD, Caterpillar
5877 ELBOW 1623122 CA1623122 ком 69,20 SAD, Caterpillar
5878 HASP-OIL FIL 1623285 CA1623285 ком 62,60 SAD, Caterpillar
5879 LAMP GP 1623294 CA1623294 ком 304,70 SAD, Caterpillar
5880 NUT-WELD 1623934 CA1623934 ком 46,63 SAD, Caterpillar
5881 PANEL 1624056 CA1624056 ком 137,38 SAD, Caterpillar
5882 PANEL 1624057 CA1624057 ком 112,77 SAD, Caterpillar
5883 CLAMP-WINDSH 1624284 CA1624284 ком 51,06 SAD, Caterpillar
5884 PUMP GP 1625213 CA1594575 ком 9.978,81 SAD, Caterpillar
5885 PUMP GP 1625214 CA1594575 ком 9.978,81 SAD, Caterpillar
5886 PLATE 1625215 CA1625215 ком 761,80 SAD, Caterpillar
5887 PUMP GP 1625216 CA1594575 ком 9.978,81 SAD, Caterpillar
5888 PUMP GP 1625217 CA1594575 ком 9.978,81 SAD, Caterpillar
5889 PLATE AS 1625218 CA1625218 ком 2.973,12 SAD, Caterpillar
5890 SEAL KIT 1625219 CA1625219 ком 591,80 SAD, Caterpillar
5891 PLATE AS 1625220 CA1625220 ком 2.192,98 SAD, Caterpillar
5892 SEAL 1625295 CA1625295 ком 3,94 SAD, Caterpillar
5893 BAR 1625296 CA1625296 ком 73,82 SAD, Caterpillar
5894 MANIFOLD 1625357 CA1625357 ком 2.848,29 SAD, Caterpillar
5895 MANIFOLD 1625358 CA1625358 ком 2.082,43 SAD, Caterpillar
5896 BODY AS-LAMP 1625372 CA1625372 ком 20,83 SAD, Caterpillar
5897 LAMP GP-SIG 1625402 CA1625402 ком 78,92 SAD, Caterpillar
5898 BASE AS-F HE 1625497 CA1625497 ком 609,38 SAD, Caterpillar
5899 CAM-DETENT 1625802 CA1625802 ком 175,54 SAD, Caterpillar
5900 MANIFOLD 1626157 CA1626157 ком 1.019,45 SAD, Caterpillar
5901 HOSE 1626167 CA1626167 ком 190,82 SAD, Caterpillar
5902 INDICATOR AS 1626208 CA1626208 ком 81,78 SAD, Caterpillar
5903 HOSE 1626251 CA1626251 ком 697,07 SAD, Caterpillar
5904 HOSE 1626252 CA1626252 ком 719,81 SAD, Caterpillar
5905 PIPE 1626253 CA1626253 ком 491,91 SAD, Caterpillar
5906 PIPE AS 1626254 CA1626254 ком 1.093,14 SAD, Caterpillar
5907 SUPPORT AS 1626342 CA1626342 ком 868,75 SAD, Caterpillar
5908 GUARD AS 1626356 CA1626356 ком 1.956,66 SAD, Caterpillar
5909 PLATE 1626357 CA1626357 ком 163,92 SAD, Caterpillar
5910 COVER 1626968 CA1626968 ком 319,03 SAD, Caterpillar
5911 BLOCK 1627039 CA1627039 ком 205,82 SAD, Caterpillar
5912 PIN 1627120 CA1627120 ком 10,45 SAD, Caterpillar
5913 SEAL LIP TYP 1627183 CA2934503 ком 165,85 SAD, Caterpillar
5914 FILM-MONITOR 1627260 CA1627260 ком 41,09 SAD, Caterpillar
5915 FILM-DASH 1627261 CA1627261 ком 33,12 SAD, Caterpillar
5916 FILM-DASH 1627262 CA1627262 ком 83,98 SAD, Caterpillar
5917 CABLE AS.-CO 1627264 CA1627264 ком 47,80 SAD, Caterpillar
5918 SUPPORT AS. 1627413 CA1627413 ком 1.919,95 SAD, Caterpillar
5919 BOLT 1627452 CA1627452 ком 21,71 SAD, Caterpillar
5920 TUBE AS 1627485 CA1627485 ком 447,52 SAD, Caterpillar
5921 HOSE-WASTEGT 1627490 CA1627490 ком 51,54 SAD, Caterpillar
5922 PUMP GP F IN 1627499 CA1627499 ком 3.014,58 SAD, Caterpillar
5923 BRACKET 1627586 CA1627586 ком 174,32 SAD, Caterpillar
5924 WINDOW-REAR 1627588 CA1627588 ком 562,06 SAD, Caterpillar
5925 TRIM-WINDOW 1627590 CA1627590 ком 170,91 SAD, Caterpillar
5926 TRIM-WINDOW 1627591 CA1627591 ком 170,91 SAD, Caterpillar
5927 CONNECTOR 1627630 CA9X2067 ком 18,49 SAD, Caterpillar
5928 SEAL GP-DUO 1627862 CA1627862 ком 80,62 SAD, Caterpillar
5929 SEAL GP-DUO 1627863 CA1627863 ком 76,79 SAD, Caterpillar
5930 RESERVOIR 1627880 CA1627880 ком 473,54 SAD, Caterpillar
5931 BRACKET 1628053 CA1628053 ком 240,78 SAD, Caterpillar
99
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
5932 SHEET AS 1628084 CA1628084 ком 105,58 SAD, Caterpillar
5933 SHEET AS 1628090 CA1628084 ком 105,58 SAD, Caterpillar
5934 GASKET 1628218 CA1628218 ком 5,38 SAD, Caterpillar
5935 COVER 1628219 CA1628219 ком 109,00 SAD, Caterpillar
5936 BOLT 1628284 CA1628284 ком 5,11 SAD, Caterpillar
5937 ARMREST GP 1628448 CA1628448 ком 510,60 SAD, Caterpillar
5938 KIT- STRUT ( 1628550 CA3327047 ком 524,91 SAD, Caterpillar
5939 JOINT AS 1628551 CA1628551 ком 348,86 SAD, Caterpillar
5940 ADAPTER AS 1628553 CA3779641 ком 343,75 SAD, Caterpillar
5941 PUMP GP 1628869 CA1628869 ком 1.654,34 SAD, Caterpillar
5942 GROMMET 1629112 CA1629112 ком 12,74 SAD, Caterpillar
5943 SPRING 1629206 CA1629206 ком 42,89 SAD, Caterpillar
5944 HARNESS AS.- 1629347 CA1629347 ком 352,08 SAD, Caterpillar
5945 HARNESS AS. 1629348 CA1629348 ком 334,55 SAD, Caterpillar
5946 HARNESS AS. 1629349 CA1629349 ком 183,29 SAD, Caterpillar
5947 HARNESS AS. 1629350 CA1629350 ком 592,78 SAD, Caterpillar
5948 VALVE GP-PIL 1629390 CA1629390 ком 2.639,66 SAD, Caterpillar
5949 GROMMET 1629523 CA1629523 ком 105,26 SAD, Caterpillar
5950 HARNESS AS 1629850 CA2155566 ком 792,68 SAD, Caterpillar
5951 ARM AS 1630001 CA1630001 ком 146,43 SAD, Caterpillar
5952 MOUNT 1630042 CA1630042 ком 13,68 SAD, Caterpillar
5953 FLYWHEEL AS. 1630043 CA1630043 ком 6.555,35 SAD, Caterpillar
5954 PUMP GP-MTRG 1630059 CA1630059 ком 1.571,98 SAD, Caterpillar
5955 CABLE AS 1630755 CA1630755 ком 552,97 SAD, Caterpillar
5956 MANIFOLD GP 1630829 CA1630829 ком 3.584,89 SAD, Caterpillar
5957 COMPRESSOR G 1630872 CA4649988 ком 2.165,83 SAD, Caterpillar
5958 BRACKET AS 1630895 CA1630895 ком 1.184,65 SAD, Caterpillar
5959 HARNESS AS 1630954 CA1630954 ком 1.080,43 SAD, Caterpillar
5960 HARNESS AS 1630957 CA1630957 ком 220,05 SAD, Caterpillar
5961 SPRING AIR 1631135 CA1631135 ком 188,28 SAD, Caterpillar
5962 FASTENER 1631146 CA1631146 ком 5,15 SAD, Caterpillar
5963 HORN A 1631201 CA1631201 ком 223,07 SAD, Caterpillar
5964 FILM-IDENT 1631285 CA1631285 ком 48,09 SAD, Caterpillar
5965 TANK-EXP 1631491 CA1631491 ком 1.326,05 SAD, Caterpillar
5966 PLATE AS. 1631641 CA1631641 ком 294,83 SAD, Caterpillar
5967 CONE-SPL TAP 1631656 CA1631656 ком 2.233,43 SAD, Caterpillar
5968 CUP-SPL TAPE 1631657 CA1631657 ком 1.723,88 SAD, Caterpillar
5969 LEVER 1631708 CA1631708 ком 366,18 SAD, Caterpillar
5970 LEVER 1631709 CA1631709 ком 150,05 SAD, Caterpillar
5971 LAMP-RED 1631876 CA1631876 ком 77,08 SAD, Caterpillar
5972 WASHER GP 1631877 CA1631877 ком 498,94 SAD, Caterpillar
5973 LAMP-YELLO 1631878 CA1631878 ком 55,15 SAD, Caterpillar
5974 LAMP-GRN 1631879 CA1631879 ком 61,88 SAD, Caterpillar
5975 LAMP-BLUE 1631880 CA1631880 ком 61,88 SAD, Caterpillar
5976 RESERVOIR 1631881 CA1631881 ком 91,71 SAD, Caterpillar
5977 LAMP-GREEN 1631884 CA1631884 ком 72,17 SAD, Caterpillar
5978 TUBE 1631921 CA1631921 ком 73,25 SAD, Caterpillar
5979 GUARD GROUP 1631923 CA1631923 ком 16.690,78 SAD, Caterpillar
5980 RETAINER 1632013 CA1632013 ком 185,58 SAD, Caterpillar
5981 GUARD AS 1632415 CA1632415 ком 1.795,52 SAD, Caterpillar
5982 SEAL-VALVE 1632478 CA1632478 ком 6,46 SAD, Caterpillar
5983 WASHER-THRUS 1633008 CA1633008 ком 92,71 SAD, Caterpillar
5984 SLEEVE 1633127 CA1633127 ком 155,11 SAD, Caterpillar
5985 WINDOW-DOOR 1633272 CA1633272 ком 521,74 SAD, Caterpillar
5986 SCREW-MACHIN 1633274 CA1633274 ком 16,08 SAD, Caterpillar
5987 BRACKET AS. 1633286 CA1633286 ком 135,97 SAD, Caterpillar
5988 ROLLER 1633926 CA1633926 ком 68,95 SAD, Caterpillar
5989 CORE AS-RADI 1634061 CA1634061 ком 3.044,30 SAD, Caterpillar
5990 CORE AS-RADI 1634062 CA1634062 ком 1.702,00 SAD, Caterpillar
5991 MANIFOLD-EXH 1634109 CA1634109 ком 1.070,34 SAD, Caterpillar
100
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
5992 COVER 1634172 CA1634172 ком 880,37 SAD, Caterpillar
5993 TUBE AS 1634174 CA1634174 ком 836,91 SAD, Caterpillar
5994 WASHER 1634526 CA1634526 ком 77,88 SAD, Caterpillar
5995 PLATE-BEARIN 1634527 CA1634527 ком 734,46 SAD, Caterpillar
5996 SEAL-O-RING 1634565 CA1634565 ком 8,55 SAD, Caterpillar
5997 BRACKET AS 1635116 CA1635116 ком 1.707,08 SAD, Caterpillar
5998 TUBE AS 1635315 CA1635315 ком 1.900,82 SAD, Caterpillar
5999 SPACER 1635382 CA1635382 ком 22,20 SAD, Caterpillar
6000 VALVE AS 1635455 CA1635455 ком 1.367,58 SAD, Caterpillar
6001 GROMMET 1635512 CA1635512 ком 10,09 SAD, Caterpillar
6002 ACCUMULATOR 1635632 CA1722412 ком 551,86 SAD, Caterpillar
6003 CONT.GP 1635641 CA1635641 ком 9.400,29 SAD, Caterpillar
6004 WASHER 1635671 CA1635671 ком 3,98 SAD, Caterpillar
6005 RIM AS. 1635709 CA1635709 ком 5.313,03 SAD, Caterpillar
6006 GUARD AS 1635745 CA1635745 ком 8.055,48 SAD, Caterpillar
6007 INSTALLATION 1635748 CA1635748 ком 2.849,69 SAD, Caterpillar
6008 CONE 1636082 CA1636082 ком 2.493,20 SAD, Caterpillar
6009 CUP 1636083 CA1636083 ком 941,08 SAD, Caterpillar
6010 MODULE AS 1636088 CA1636088 ком 147,75 SAD, Caterpillar
6011 HEAD 1636474 CA1636474 ком 1.261,28 SAD, Caterpillar
6012 BRACKET 1636475 CA1636475 ком 349,63 SAD, Caterpillar
6013 LAMP-LED24V 1636508 CA1636508 ком 82,13 SAD, Caterpillar
6014 LAMP-LED24V 1636509 CA1636509 ком 67,58 SAD, Caterpillar
6015 RECEPTACLE A 1636637 CA1636637 ком 76,38 SAD, Caterpillar
6016 WIRE AS 1636649 CA1636649 ком 25,52 SAD, Caterpillar
6017 WIRE AS 1636650 CA1636650 ком 25,52 SAD, Caterpillar
6018 TIMER A 1636703 CA1636703 ком 335,83 SAD, Caterpillar
6019 RADIO-AM/FM 1636708 CA1636708 ком 1.227,51 SAD, Caterpillar
6020 SWITCH AS-TO 1636710 CA2833074 ком 79,17 SAD, Caterpillar
6021 SWITCH AS 1636711 CA1636711 ком 88,37 SAD, Caterpillar
6022 WIRE AS 1636712 CA1636712 ком 56,17 SAD, Caterpillar
6023 WIRE AS 1636713 CA1636713 ком 55,40 SAD, Caterpillar
6024 WIRE AS 1636714 CA1636714 ком 27,78 SAD, Caterpillar
6025 WIRE A 1636758 CA1636758 ком 19,54 SAD, Caterpillar
6026 STRAP-CABLE 1636795 CA1636795 ком 4,63 SAD, Caterpillar
6027 COVER (RH) 1637310 CA1637310 ком 595,28 SAD, Caterpillar
6028 TUBE AS.GUID 1637975 CA1637975 ком 513,84 SAD, Caterpillar
6029 BUMPER AS 1637988 CA1637988 ком 12,91 SAD, Caterpillar
6030 TUBE A-FU I 1638673 CA1638673 ком 79,72 SAD, Caterpillar
6031 TUBE AS-FUEL 1638674 CA1638674 ком 82,51 SAD, Caterpillar
6032 BOLT 1638682 CA1638682 ком 62,85 SAD, Caterpillar
6033 BOLT-SOCKET 1638685 CA1638685 ком 26,46 SAD, Caterpillar
6034 BRACKET 1638768 CA1638768 ком 233,88 SAD, Caterpillar
6035 SPRING 1638781 CA1638781 ком 26,77 SAD, Caterpillar
6036 GUIDE-EX VL 1639256 CA1639256 ком 5,51 SAD, Caterpillar
6037 PLATE AS. 1639308 CA2136657 ком 228,37 SAD, Caterpillar
6038 CAP AS.-O FL 1639361 CA1639361 ком 55,70 SAD, Caterpillar
6039 BONNET-OUTLE 1639385 CA1639385 ком 906,14 SAD, Caterpillar
6040 COVER 1639401 CA1639401 ком 227,12 SAD, Caterpillar
6041 ACCUMULATOR 1639413 CA1639413 ком 1.574,08 SAD, Caterpillar
6042 CLAMP AS. 1639417 CA1639417 ком 220,28 SAD, Caterpillar
6043 PLATE AS. 1639423 CA1639423 ком 1.235,98 SAD, Caterpillar
6044 FILM 1639433 CA1639433 ком 23,15 SAD, Caterpillar
6045 FILM 1639434 CA1639434 ком 46,95 SAD, Caterpillar
6046 BOSS 1639662 CA1639662 ком 45,77 SAD, Caterpillar
6047 LATCH AS-DOO 1640043 CA1640043 ком 315,49 SAD, Caterpillar
6048 HANDLE AS-PA 1640044 CA1640044 ком 258,75 SAD, Caterpillar
6049 ORIFICE 1640050 CA1640050 ком 16,05 SAD, Caterpillar
6050 ORIFICE 1640052 CA1640052 ком 12,26 SAD, Caterpillar
6051 CLIP 1640514 CA1640514 ком 3,98 SAD, Caterpillar
101
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
6052 JOINT 1640515 CA1640515 ком 11,09 SAD, Caterpillar
6053 CLIP 1640519 CA1640519 ком 14,88 SAD, Caterpillar
6054 1640528 CA1640528 ком 183,94 SAD, Caterpillar
6055 CUP 1640646 CA1640646 ком 46,63 SAD, Caterpillar
6056 PANEL-SWITCH 1640655 CA1640655 ком 124,95 SAD, Caterpillar
6057 BOLT-HEX HEA 1640758 CA1640758 ком 4,31 SAD, Caterpillar
6058 BOLT-SOCKET 1640759 CA1640759 ком 10,09 SAD, Caterpillar
6059 BRACKET A.RH 1640793 CA1640793 ком 929,91 SAD, Caterpillar
6060 BRACKET A.LH 1640794 CA1640794 ком 928,02 SAD, Caterpillar
6061 CABLE 1640847 CA1640847 ком 29,38 SAD, Caterpillar
6062 SPRING 1640938 CA1640938 ком 24,80 SAD, Caterpillar
6063 BRACKET AS 1640989 CA1640989 ком 408,52 SAD, Caterpillar
6064 BRACKET AS 1640990 CA1640990 ком 401,45 SAD, Caterpillar
6065 SERVICE KIT 1641154 CA1641154 ком 22,28 SAD, Caterpillar
6066 PLATE 1641234 CA1641234 ком 27,94 SAD, Caterpillar
6067 LEVER AS 1642255 CA1642255 ком 85,83 SAD, Caterpillar
6068 CAB GP 1642268 CA1642268 ком 43.523,01 SAD, Caterpillar
6069 CAB GP 1642269 CA1642269 ком 23.177,04 SAD, Caterpillar
6070 PAD 1642465 CA1642465 ком 58,78 SAD, Caterpillar
6071 WIPER GP 1642932 CA1642932 ком 2.648,43 SAD, Caterpillar
6072 TANK GP-FUEL 1643414 CA2054274 ком 21.011,83 SAD, Caterpillar
6073 COVER 1643417 CA1643417 ком 254,62 SAD, Caterpillar
6074 WIRE AS 1643744 CA1643744 ком 20,11 SAD, Caterpillar
6075 HOSE -JUMPER 1643759 CA1643759 ком 15,64 SAD, Caterpillar
6076 V-BELT SET 1643780 CA1643780 ком 324,43 SAD, Caterpillar
6077 SPRING 1644146 CA2365197 ком 14,55 SAD, Caterpillar
6078 RING-PSTN-IN 1644187 CA1644187 ком 63,17 SAD, Caterpillar
6079 HOUSING-ROTA 1644219 CA1644219 ком 3.818,15 SAD, Caterpillar
6080 PISTON 1644220 CA1644220 ком 1.694,77 SAD, Caterpillar
6081 DISC-FRICTIO 1644221 CA3369314 ком 260,29 SAD, Caterpillar
6082 PILOT-FLYWHE 1644222 CA1644222 ком 482,02 SAD, Caterpillar
6083 CLIP 1644225 CA1644225 ком 15,65 SAD, Caterpillar
6084 PLUG 1644344 CA1644344 ком 3,94 SAD, Caterpillar
6085 GAGE AS-OIL 1644363 CA1644363 ком 196,68 SAD, Caterpillar
6086 GASKET 1644365 CA1644365 ком 88,32 SAD, Caterpillar
6087 MOUNT 1644413 CA2486816 ком 55,72 SAD, Caterpillar
6088 TUBE AS 1644459 CA1644459 ком 1.662,60 SAD, Caterpillar
6089 ROD 1644531 CA1644531 ком 20,66 SAD, Caterpillar
6090 CAP AS-FUEL 1644858 CA3497059 ком 272,79 SAD, Caterpillar
6091 KNOB-LUMBAR 1644883 CA1644883 ком 27,66 SAD, Caterpillar
6092 PLATE AS. 1644891 CA1644891 ком 1.230,30 SAD, Caterpillar
6093 HARNESS AS 1644940 CA1644940 ком 252,57 SAD, Caterpillar
6094 COVER AS 1645062 CA1645062 ком 45,31 SAD, Caterpillar
6095 VALVE 1645063 CA1645063 ком 3,46 SAD, Caterpillar
6096 ADAPTER 1645064 CA1645064 ком 36,71 SAD, Caterpillar
6097 HEAD 1645475 CA1645475 ком 735,35 SAD, Caterpillar
6098 ELBOW 1645544 CA1645544 ком 26,98 SAD, Caterpillar
6099 ADAPTER 1645549 CA1645549 ком 13,11 SAD, Caterpillar
6100 UNION AS 1645572 CA1645572 ком 30,23 SAD, Caterpillar
6101 ELBOE 1645577 CA1645577 ком 66,98 SAD, Caterpillar
6102 VALVE 1645590 CA8C3446 ком 42,94 SAD, Caterpillar
6103 CONNECTOR 1645594 CA1645594 ком 46,68 SAD, Caterpillar
6104 PLUG GP 1645598 CA1645598 ком 23,97 SAD, Caterpillar
6105 ADAPTER 1645605 CA1645605 ком 25,32 SAD, Caterpillar
6106 PLUG AS 1645616 CA1645616 ком 22,55 SAD, Caterpillar
6107 INSULATION 1645792 CA1645792 ком 852,06 SAD, Caterpillar
6108 INSULATION 1645794 CA1645794 ком 453,88 SAD, Caterpillar
6109 SUSPENSION G 1645951 CA1912933 ком 2.048,74 SAD, Caterpillar
6110 PLATE AS. 1645959 CA1645959 ком 535,57 SAD, Caterpillar
6111 PLATE AS. 1645963 CA1645963 ком 538,78 SAD, Caterpillar
102
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
6112 PLATE AS (RH 1645966 CA1645966 ком 629,12 SAD, Caterpillar
6113 PLATE AS. 1645968 CA1645968 ком 635,57 SAD, Caterpillar
6114 HOUSING AS. 1646162 CA1646162 ком 1.511,38 SAD, Caterpillar
6115 ROD 1646174 CA1646174 ком 125,40 SAD, Caterpillar
6116 COVER 1646318 CA1646318 ком 102,68 SAD, Caterpillar
6117 FITING 1646874 CA1646874 ком 46,55 SAD, Caterpillar
6118 ADAPTER 1646877 CA1646877 ком 17,32 SAD, Caterpillar
6119 IMPELLER 1646944 CA1646944 ком 605,82 SAD, Caterpillar
6120 BARREL GP 1646987 CA1646987 ком 6.568,61 SAD, Caterpillar
6121 CYLINDER AS 1647175 CA1647175 ком 3.269,92 SAD, Caterpillar
6122 ROD AS 1647176 CA1647176 ком 3.112,43 SAD, Caterpillar
6123 PLATE-MOUNTI 1647293 CA1647293 ком 302,31 SAD, Caterpillar
6124 CLIP 1647556 CA1647556 ком 1,17 SAD, Caterpillar
6125 RING KIT 1647572 CA1647572 ком 113,78 SAD, Caterpillar
6126 SWITCH GP 1647577 CA3917125 ком 489,32 SAD, Caterpillar
6127 ROD 1647677 CA1647677 ком 86,52 SAD, Caterpillar
6128 ROD 1647678 CA1647678 ком 97,98 SAD, Caterpillar
6129 HOSE-DISPOSL 1647887 CA1647887 ком 120,98 SAD, Caterpillar
6130 ADAPTER 1647908 CA1647908 ком 21,03 SAD, Caterpillar
6131 LOUVER AS 1648473 CA1648473 ком 29,31 SAD, Caterpillar
6132 LOUVER AS 1648474 CA1648474 ком 31,85 SAD, Caterpillar
6133 SHIELD AS 1649287 CA1649287 ком 1.264,05 SAD, Caterpillar
6134 HORN AS-12 V 1649425 CA1649425 ком 94,35 SAD, Caterpillar
6135 HARNESS ASSE 1649541 CA1649541 ком 72,37 SAD, Caterpillar
6136 GUARD AS. 1649548 CA2142501 ком 1.785,71 SAD, Caterpillar
6137 PLATE 1649552 CA1649552 ком 386,45 SAD, Caterpillar
6138 ELBOW-90 DEG 1649609 CA1649609 ком 35,78 SAD, Caterpillar
6139 HANDLE GP-MO 1649657 CA1649657 ком 368,25 SAD, Caterpillar
6140 DOWEL 1649662 CA1649662 ком 78,12 SAD, Caterpillar
6141 HOSE-HUMP 1649760 CA1649760 ком 64,97 SAD, Caterpillar
6142 CLEANER GP-A 1649761 CA1649761 ком 905,14 SAD, Caterpillar
6143 PLATE 1649790 CA1649790 ком 195,23 SAD, Caterpillar
6144 FILM-IDENT 1649928 CA1649928 ком 31,28 SAD, Caterpillar
6145 FILM-IDENT 1649929 CA1649929 ком 28,51 SAD, Caterpillar
6146 FILM-IDENT 1649930 CA1649930 ком 29,18 SAD, Caterpillar
6147 FILM-INST 1649999 CA1649999 ком 23,00 SAD, Caterpillar
6148 BEARING AS-T 1650002 CA1650002 ком 497,43 SAD, Caterpillar
6149 XT3 ES HOSE 1650020 CA1650020 ком 1,77 SAD, Caterpillar
6150 XT3 ES HOSE 1650021 CA1650021 ком 2,66 SAD, Caterpillar
6151 XT3 ES HOSE 1650025 CA1650025 ком 4,69 SAD, Caterpillar
6152 CYLINDER AS. 1650101 CA1650101 ком 5.790,04 SAD, Caterpillar
6153 CYL GP-0165- 1650102 CA1650102 ком 12.719,09 SAD, Caterpillar
6154 HARNESS AS 1650107 CA1650107 ком 123,35 SAD, Caterpillar
6155 BLOCK 1650121 CA1650121 ком 375,08 SAD, Caterpillar
6156 WASHER 1650142 CA1650142 ком 1,40 SAD, Caterpillar
6157 COUPLING AS. 1650175 CA2514324 ком 4.240,92 SAD, Caterpillar
6158 DEFLECTOR AS 1650251 CA2875630 ком 366,31 SAD, Caterpillar
6159 DOOR AS. 1650396 CA1780263 ком 686,46 SAD, Caterpillar
6160 HINGE AS 1650399 CA1650399 ком 94,08 SAD, Caterpillar
6161 BRACKET AS 1650699 CA1650699 ком 40,08 SAD, Caterpillar
6162 FENDER AS-RH 1651534 CA1651534 ком 7.090,30 SAD, Caterpillar
6163 FENDER AS-LH 1651535 CA1651535 ком 6.070,90 SAD, Caterpillar
6164 PLATE AS 1651675 CA1651675 ком 1.122,85 SAD, Caterpillar
6165 ELBOW-XMSN O 1652101 CA1652101 ком 1.912,60 SAD, Caterpillar
6166 BONNET 1652102 CA1652102 ком 2.452,57 SAD, Caterpillar
6167 VALVE AS 1652136 CA3510524 ком 1.250,51 SAD, Caterpillar
6168 CONNECTOR 1652138 CA1652138 ком 18,57 SAD, Caterpillar
6169 DOOR GP 1652443 CA1652443 ком 2.131,63 SAD, Caterpillar
6170 HOUSING AS. 1652468 CA1652468 ком 3.394,48 SAD, Caterpillar
6171 CYLINDER G 1652506 CA1652506 ком 6.294,92 SAD, Caterpillar
103
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
6172 CYLINDER AS 1652507 CA1652507 ком 6.243,42 SAD, Caterpillar
6173 TUBE 1652524 CA1652524 ком 2.799,48 SAD, Caterpillar
6174 SCREEN AS 1652577 CA1652577 ком 6.219,24 SAD, Caterpillar
6175 SHEET AS 1652795 CA1652795 ком 985,35 SAD, Caterpillar
6176 INSULATION 1652807 CA1652807 ком 290,32 SAD, Caterpillar
6177 INSULATION 1652808 CA1652808 ком 273,68 SAD, Caterpillar
6178 INSULATION 1652809 CA1652809 ком 266,97 SAD, Caterpillar
6179 INSULATION 1652810 CA1652810 ком 711,35 SAD, Caterpillar
6180 INSULATION 1652811 CA1652811 ком 260,29 SAD, Caterpillar
6181 INSULATION 1652812 CA1652812 ком 236,25 SAD, Caterpillar
6182 INSULATION 1652813 CA1652813 ком 209,55 SAD, Caterpillar
6183 LINER 1652827 CA1652827 ком 8,25 SAD, Caterpillar
6184 SHEET 1652845 CA1652845 ком 1.168,72 SAD, Caterpillar
6185 HINGE 1653010 CA1653010 ком 141,32 SAD, Caterpillar
6186 LINER 1653095 CA1653095 ком 13,55 SAD, Caterpillar
6187 GUARD 1653350 CA1653350 ком 105,22 SAD, Caterpillar
6188 FILTER GP-OI 1653888 CA2500729 ком 2.772,54 SAD, Caterpillar
6189 BOLT-HEX HEA 1653925 CA1653925 ком 4,74 SAD, Caterpillar
6190 BOLT-HEX HEA 1653927 CA1653927 ком 1,45 SAD, Caterpillar
6191 BOLT-HEX HEA 1653929 CA1653929 ком 1,32 SAD, Caterpillar
6192 BOLT-HEX HEA 1653930 CA1653930 ком 1,45 SAD, Caterpillar
6193 BOLT-HEX HEA 1653931 CA1653931 ком 1,62 SAD, Caterpillar
6194 BOLT-HEX HEA 1653932 CA1653932 ком 1,77 SAD, Caterpillar
6195 BOLT-HEX HEA 1653933 CA1653933 ком 1,92 SAD, Caterpillar
6196 BOLT-HEX HEA 1653936 CA1653936 ком 3,78 SAD, Caterpillar
6197 SWITCH AS 1654026 CA1654026 ком 541,25 SAD, Caterpillar
6198 GUARD 1654092 CA1654092 ком 109,92 SAD, Caterpillar
6199 MANIFOLD-EXH 1654267 CA1654267 ком 1.122,45 SAD, Caterpillar
6200 BUSHING 1654423 CA1654423 ком 59,78 SAD, Caterpillar
6201 BUSHING 1654427 CA1654427 ком 63,40 SAD, Caterpillar
6202 BRACKET AS 1654489 CA1654489 ком 408,05 SAD, Caterpillar
6203 MOTOR GP-ELE 1654619 CA1654619 ком 2.618,32 SAD, Caterpillar
6204 PUMP G-MOTOR 1654962 CA1654962 ком 1.875,62 SAD, Caterpillar
6205 SEAL-ACL CUP 1655030 CA1655030 ком 51,66 SAD, Caterpillar
6206 ALTERNATOR G 1655140 CA3315717 ком 3.081,48 SAD, Caterpillar
6207 MANIFOLD-INL 1655623 CA1655623 ком 12.517,90 SAD, Caterpillar
6208 DRYER GP-AIR 1655648 CA1655648 ком 2.192,46 SAD, Caterpillar
6209 LAMP-RED/GRE 1655655 CA1655655 ком 22,48 SAD, Caterpillar
6210 SWITCH AS-RO 1655957 CA1655957 ком 195,85 SAD, Caterpillar
6211 ACTUATOR-ROC 1655980 CA1655980 ком 47,48 SAD, Caterpillar
6212 PLUG 1656170 CA1656170 ком 23,63 SAD, Caterpillar
6213 HARNESS AS 1656642 CA1656642 ком 1.802,48 SAD, Caterpillar
6214 HARNESS AS 1656643 CA1656643 ком 599,22 SAD, Caterpillar
6215 PLATE AS 1656652 CA1656652 ком 806,55 SAD, Caterpillar
6216 GASKET 1656779 CA1656779 ком 6,83 SAD, Caterpillar
6217 PAD AS - FOO 1656857 CA1656857 ком 114,38 SAD, Caterpillar
6218 SEAL-LIP TYP 1656881 CA2014155 ком 148,68 SAD, Caterpillar
6219 TANK GP COOL 1656940 CA1656940 ком 5.379,25 SAD, Caterpillar
6220 PISTON AS 1656970 CA1656970 ком 154,15 SAD, Caterpillar
6221 BOLT 1657637 CA1657637 ком 107,40 SAD, Caterpillar
6222 CARRIER AS. 1657789 CA1657789 ком 3.494,83 SAD, Caterpillar
6223 VALVE GP 1657948 CA1657948 ком 340,98 SAD, Caterpillar
6224 WASHER 1658084 CA1658084 ком 63,92 SAD, Caterpillar
6225 RETAINER 1658318 CA1658318 ком 80,49 SAD, Caterpillar
6226 BUSHING 1658386 CA1658386 ком 60,35 SAD, Caterpillar
6227 GASKET 1658433 CA1658433 ком 26,05 SAD, Caterpillar
6228 NUT-WELD 1658718 CA1658718 ком 1,65 SAD, Caterpillar
6229 NUT-WELD 1658719 CA1658719 ком 4,83 SAD, Caterpillar
6230 WASHER-THRUS 1658996 CA1658996 ком 86,18 SAD, Caterpillar
6231 LINK 1659100 CA1659100 ком 47,28 SAD, Caterpillar
104
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
6232 PLATE 1659102 CA1659102 ком 92,68 SAD, Caterpillar
6233 SPRING 1659103 CA1659103 ком 22,63 SAD, Caterpillar
6234 SPACER 1659104 CA1659104 ком 24,97 SAD, Caterpillar
6235 SPRING 1659243 CA1659243 ком 56,45 SAD, Caterpillar
6236 SEAL KIT 1659245 CA1659245 ком 36,86 SAD, Caterpillar
6237 VALVE GP-COM 1659250 CA1659250 ком 11.829,81 SAD, Caterpillar
6238 VALVE GP 1659251 CA2478762 ком 1.849,83 SAD, Caterpillar
6239 SEAL-LIP TYP 1659290 CA1659290 ком 46,23 SAD, Caterpillar
6240 SEAL LIP TYP 1659293 CA1659293 ком 46,92 SAD, Caterpillar
6241 SEAL-LIP TYP 1659294 CA1659294 ком 67,83 SAD, Caterpillar
6242 SEAL 1659295 CA1659295 ком 56,12 SAD, Caterpillar
6243 SEAL-LIP TYP 1659296 CA1659296 ком 64,32 SAD, Caterpillar
6244 BODY 1659352 CA1659352 ком 4.146,88 SAD, Caterpillar
6245 BLOCK 1659353 CA1659353 ком 320,68 SAD, Caterpillar
6246 SWASHPLATE 1659354 CA4236700 ком 2.386,22 SAD, Caterpillar
6247 BEARING 1659356 CA2590895 ком 699,19 SAD, Caterpillar
6248 RETAINER 1659357 CA1659357 ком 175,26 SAD, Caterpillar
6249 RETAINER 1659359 CA3421843 ком 912,46 SAD, Caterpillar
6250 GUIDE-BALL 1659360 CA1659360 ком 262,18 SAD, Caterpillar
6251 SHIM 1659361 CA1659361 ком 8,77 SAD, Caterpillar
6252 SHIM 1659362 CA1659362 ком 6,43 SAD, Caterpillar
6253 SPRING 1659363 CA1659363 ком 1,69 SAD, Caterpillar
6254 VALVE 1659367 CA1659367 ком 10,09 SAD, Caterpillar
6255 COUPLING 1659369 CA1659369 ком 217,55 SAD, Caterpillar
6256 BLOCK 1659370 CA1659370 ком 1.230,43 SAD, Caterpillar
6257 COVER 1659373 CA1659373 ком 237,77 SAD, Caterpillar
6258 LEVER 1659374 CA1659374 ком 131,35 SAD, Caterpillar
6259 PISTON 1659375 CA1659375 ком 107,51 SAD, Caterpillar
6260 PIN 1659376 CA1659376 ком 12,22 SAD, Caterpillar
6261 ADAPTER 1659377 CA1659377 ком 87,97 SAD, Caterpillar
6262 SEAT 1659378 CA1659378 ком 8,68 SAD, Caterpillar
6263 SEAT 1659379 CA1659379 ком 11,29 SAD, Caterpillar
6264 SEAT 1659380 CA1659380 ком 110,00 SAD, Caterpillar
6265 SPRING 1659381 CA2590898 ком 3,17 SAD, Caterpillar
6266 SPRING 1659383 CA1659383 ком 2,86 SAD, Caterpillar
6267 SPRING 1659384 CA1796924 ком 7,03 SAD, Caterpillar
6268 PLUG 1659386 CA1796927 ком 61,60 SAD, Caterpillar
6269 PISTON 1659387 CA1659387 ком 24,40 SAD, Caterpillar
6270 SLEEVE 1659389 CA1659389 ком 38,40 SAD, Caterpillar
6271 SPRING 1659390 CA1659390 ком 3,42 SAD, Caterpillar
6272 SPRING 1659391 CA1659391 ком 0,92 SAD, Caterpillar
6273 SPRING 1659392 CA1659392 ком 2,57 SAD, Caterpillar
6274 SPRING 1659393 CA1659393 ком 2,57 SAD, Caterpillar
6275 COVER 1659394 CA1659394 ком 153,78 SAD, Caterpillar
6276 PISTON 1659395 CA1659395 ком 372,18 SAD, Caterpillar
6277 ROD 1659396 CA1659396 ком 303,11 SAD, Caterpillar
6278 ROD 1659397 CA1659397 ком 210,11 SAD, Caterpillar
6279 ROD 1659398 CA1659398 ком 209,06 SAD, Caterpillar
6280 ROD 1659399 CA1659399 ком 181,77 SAD, Caterpillar
6281 SEAT 1659400 CA1659400 ком 43,31 SAD, Caterpillar
6282 ACTUATOR GP- 1659401 CA1589104 ком 333,02 SAD, Caterpillar
6283 ROD 1659402 CA1659402 ком 103,25 SAD, Caterpillar
6284 ROD 1659403 CA1659403 ком 59,63 SAD, Caterpillar
6285 ROD 1659404 CA1659404 ком 59,66 SAD, Caterpillar
6286 ROD 1659405 CA1659405 ком 59,83 SAD, Caterpillar
6287 ADAPTER 1659406 CA1386781 ком 66,98 SAD, Caterpillar
6288 PLUG 1659407 CA1242634 ком 34,89 SAD, Caterpillar
6289 COVER 1659469 CA1659469 ком 321,20 SAD, Caterpillar
6290 COVER 1659471 CA1659471 ком 143,77 SAD, Caterpillar
6291 SEAT 1659478 CA1659478 ком 73,74 SAD, Caterpillar
105
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
6292 VALVE AS-BAL 1659576 CA1659576 ком 12.235,66 SAD, Caterpillar
6293 VALVE AS-BAL 1659577 CA1659577 ком 12.235,66 SAD, Caterpillar
6294 SEAL KIT 1660040 CA1660040 ком 184,34 SAD, Caterpillar
6295 HOSE AS 1660266 CA1660266 ком 108,43 SAD, Caterpillar
6296 SEAL-SHAFT 1660344 CA1660344 ком 117,35 SAD, Caterpillar
6297 ROD 1660599 CA1660599 ком 8,65 SAD, Caterpillar
6298 SHROUD AS-FA 1660939 CA1660939 ком 1.567,03 SAD, Caterpillar
6299 PULLEY AS-ID 1661323 CA1661323 ком 560,26 SAD, Caterpillar
6300 BELT 1661324 CA1661324 ком 310,68 SAD, Caterpillar
6301 BRACKET 1661326 CA1661326 ком 221,17 SAD, Caterpillar
6302 BASE AS-0 FL 1661328 CA1661328 ком 915,18 SAD, Caterpillar
6303 FILTER BASE 1661329 CA1661329 ком 2.281,59 SAD, Caterpillar
6304 HOSE AS 1661480 CA1661480 ком 176,66 SAD, Caterpillar
6305 SEAL-LIP TYP 1661495 CA1661495 ком 79,69 SAD, Caterpillar
6306 SEAL-LIP TYP 1661496 CA1661496 ком 80,97 SAD, Caterpillar
6307 SEAL-LIP TYP 1661497 CA1661497 ком 76,03 SAD, Caterpillar
6308 SEAL-LIP TYP 1661498 CA1661498 ком 108,08 SAD, Caterpillar
6309 BOLT 1661984 CA1017398 ком 10,54 SAD, Caterpillar
6310 SHIM 1661997 CA1661997 ком 6,63 SAD, Caterpillar
6311 SHIM 1661999 CA1661999 ком 24,17 SAD, Caterpillar
6312 HOUSING AS 1662786 CA1662786 ком 409,05 SAD, Caterpillar
6313 CARTRIDGE 1662787 CA1662787 ком 971,00 SAD, Caterpillar
6314 FILM-WINDSHI 1662829 CA1662829 ком 169,74 SAD, Caterpillar
6315 FILM-WINDSHI 1662830 CA1662830 ком 336,75 SAD, Caterpillar
6316 CARTRIDGE 1662851 CA1662851 ком 1.003,15 SAD, Caterpillar
6317 BRACKET 1662854 CA1662854 ком 357,66 SAD, Caterpillar
6318 HOUSING 1662864 CA1662864 ком 280,75 SAD, Caterpillar
6319 SEAL-O-RING- 1662903 CA1662903 ком 21,76 SAD, Caterpillar
6320 SEAL-O-RING- 1662904 CA1662904 ком 33,71 SAD, Caterpillar
6321 BOSS 1663297 CA1663297 ком 817,97 SAD, Caterpillar
6322 RETAINER 1663320 CA2619672 ком 307,24 SAD, Caterpillar
6323 COLLAR-SEAL 1663321 CA2619673 ком 268,17 SAD, Caterpillar
6324 IDLER GP-TR 1663323 CA2441323 ком 7.738,77 SAD, Caterpillar
6325 PLATE 1663324 CA1663324 ком 192,26 SAD, Caterpillar
6326 CORE AS 1663506 CA1663506 ком 7.069,39 SAD, Caterpillar
6327 NUT-SPEED 1663733 CA1663733 ком 1,12 SAD, Caterpillar
6328 SLEEVE-INJEC 1663739 CA2634920 ком 63,81 SAD, Caterpillar
6329 BRACKET AS-X 1663747 CA1663747 ком 791,80 SAD, Caterpillar
6330 VISOR AS. 1663772 CA2433544 ком 312,63 SAD, Caterpillar
6331 BAFFLE AS 1663773 CA1663773 ком 161,22 SAD, Caterpillar
6332 IDLER GP-TR 1664420 CA2441324 ком 6.942,71 SAD, Caterpillar
6333 GUARD 1664458 CA1664458 ком 1.422,29 SAD, Caterpillar
6334 BOLT-FILTER 1664846 CA1664846 ком 331,32 SAD, Caterpillar
6335 SHOE-TRACK 1664932 CA1664932 ком 294,19 SAD, Caterpillar
6336 TANK AS-RAD 1665336 CA2778341 ком 4.153,43 SAD, Caterpillar
6337 COIL AS-COND 1665814 CA1665814 ком 2.292,86 SAD, Caterpillar
6338 FAN AS 1665816 CA3604783 ком 716,17 SAD, Caterpillar
6339 COMPENSATOR 1665985 CA1665985 ком 1.583,92 SAD, Caterpillar
6340 RACE-THRUST 1666323 CA1666323 ком 39,00 SAD, Caterpillar
6341 MANIFOLD-EXH 1666338 CA1666338 ком 1.471,66 SAD, Caterpillar
6342 TUBE AS 1666352 CA1666352 ком 172,75 SAD, Caterpillar
6343 COVER-DUST 1666358 CA1666358 ком 20,83 SAD, Caterpillar
6344 ADAPTER 1666693 CA1666693 ком 122,26 SAD, Caterpillar
6345 FASTENER 1666781 CA1666781 ком 4,86 SAD, Caterpillar
6346 CONT GP 1666928 CA1666928 ком 1.797,31 SAD, Caterpillar
6347 CONT GP 1666938 CA1666938 ком 1.171,66 SAD, Caterpillar
6348 CONT GP 1666943 CA1666943 ком 1.171,66 SAD, Caterpillar
6349 CORE-RADIATO 1666974 CA1666974 ком 5.515,41 SAD, Caterpillar
6350 SUPPORT AS.- 1666975 CA1666975 ком 1.280,94 SAD, Caterpillar
6351 BLOCK KIT-SL 1667225 CA1737035 ком 68,74 SAD, Caterpillar
106
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
6352 COVER 1667389 CA1667389 ком 33,57 SAD, Caterpillar
6353 YOKE AS 1667711 CA3086003 ком 1.191,68 SAD, Caterpillar
6354 PAD AS-STREE 1667870 CA1667870 ком 794,85 SAD, Caterpillar
6355 COVER-RUBBER 1667871 CA1667871 ком 84,55 SAD, Caterpillar
6356 TUBE AS 1668033 CA1668033 ком 1.598,15 SAD, Caterpillar
6357 TUBE AS 1668034 CA1668034 ком 689,85 SAD, Caterpillar
6358 ROD AS 1668131 CA1668131 ком 3.724,20 SAD, Caterpillar
6359 PISTON 1668151 CA1668151 ком 732,22 SAD, Caterpillar
6360 SPACER 1668323 CA1668323 ком 98,71 SAD, Caterpillar
6361 PLATE 1668324 CA1668324 ком 213,65 SAD, Caterpillar
6362 PLATE 1668899 CA1668899 ком 115,83 SAD, Caterpillar
6363 SEAT 1669050 CA1669050 ком 575,66 SAD, Caterpillar
6364 GASKET 1669144 CA1669144 ком 259,74 SAD, Caterpillar
6365 GASKET-CYL B 1669145 CA1669145 ком 70,83 SAD, Caterpillar
6366 LADDER AS.-( 1669317 CA1669317 ком 1.310,29 SAD, Caterpillar
6367 SUPPORT AS. 1669318 CA1669318 ком 3.852,66 SAD, Caterpillar
6368 TUBE-AFTERCO 1669907 CA1669907 ком 1.213,91 SAD, Caterpillar
6369 TUBE-AFTERCO 1669908 CA1669908 ком 1.517,86 SAD, Caterpillar
6370 TUBE-AFTERCO 1669909 CA1669909 ком 1.797,42 SAD, Caterpillar
6371 TUBE-AFTERCO 1669910 CA1669910 ком 1.842,92 SAD, Caterpillar
6372 SWITCH AS-MA 1670138 CA2543783 ком 608,74 SAD, Caterpillar
6373 INSERT-V SEA 1670642 CA1670642 ком 65,37 SAD, Caterpillar
6374 INSERT-VALVE 1670643 CA1670643 ком 43,91 SAD, Caterpillar
6375 TUBE AS. 1670682 CA2461140 ком 1.634,62 SAD, Caterpillar
6376 TUBE 1670804 CA1670804 ком 839,76 SAD, Caterpillar
6377 COVER AS.-LH 1671104 CA1671104 ком 1.756,05 SAD, Caterpillar
6378 STRIP-STIF 1671129 CA1671129 ком 406,19 SAD, Caterpillar
6379 STRIP-STIF 1671130 CA1671130 ком 197,30 SAD, Caterpillar
6380 PUMPGP 1671153 CA1671153 ком 7.535,29 SAD, Caterpillar
6381 PLATE 1671261 CA3373942 ком 516,23 SAD, Caterpillar
6382 PLATFORM AS- 1671298 CA3674923 ком 3.143,95 SAD, Caterpillar
6383 PLATFORM AS- 1671299 CA3674922 ком 3.179,86 SAD, Caterpillar
6384 BRACKET AS 1671312 CA1671312 ком 138,03 SAD, Caterpillar
6385 FILM-365BL 1671483 CA1671483 ком 85,43 SAD, Caterpillar
6386 GUARD AS.-PL 1671484 CA1671484 ком 1.820,05 SAD, Caterpillar
6387 GUARD AS.-PL 1671486 CA1671486 ком 4.624,83 SAD, Caterpillar
6388 NUT 1671530 CA1671530 ком 4,83 SAD, Caterpillar
6389 SENSOR GP-PR 1671709 CA1671709 ком 555,37 SAD, Caterpillar
6390 STOP-SWASHPL 1671801 CA1671801 ком 13,95 SAD, Caterpillar
6391 GUARD 1671884 CA1671884 ком 407,72 SAD, Caterpillar
6392 SEAL AS-BUFF 1672186 CA1672186 ком 48,91 SAD, Caterpillar
6393 SEAL AS-BUFF 1672190 CA1672190 ком 33,22 SAD, Caterpillar
6394 SEAL AS-BUFF 1672191 CA1672191 ком 66,42 SAD, Caterpillar
6395 SEAL AS 1672195 CA2892935 ком 52,43 SAD, Caterpillar
6396 SEAL AS 1672200 CA1672200 ком 48,37 SAD, Caterpillar
6397 SEAL AS 1672201 CA2892937 ком 77,27 SAD, Caterpillar
6398 SEAL AS-BUFF 1672202 CA1672202 ком 49,65 SAD, Caterpillar
6399 SEAL AS-BUFF 1672207 CA1672207 ком 53,43 SAD, Caterpillar
6400 SEAL AS.-BUF 1672208 CA3124248 ком 85,05 SAD, Caterpillar
6401 SEAL AS-BUFF 1672209 CA3465193 ком 88,88 SAD, Caterpillar
6402 SEAL AS-BUFF 1672211 CA3119316 ком 92,70 SAD, Caterpillar
6403 SEAL AS-BUFF 1672217 CA1672217 ком 71,52 SAD, Caterpillar
6404 SEAL-U-CUP 1672294 CA1672294 ком 32,13 SAD, Caterpillar
6405 SEAL-U-CUP 1672300 CA1672300 ком 33,86 SAD, Caterpillar
6406 SEAL U 1672304 CA2892946 ком 50,20 SAD, Caterpillar
6407 SEAL-U-CUP 1672307 CA1672307 ком 35,31 SAD, Caterpillar
6408 SEAL-U-CUP 1672310 CA1672310 ком 36,38 SAD, Caterpillar
6409 SEAL U 1672312 CA2892948 ком 56,86 SAD, Caterpillar
6410 SEAL-U-CUP 1672317 CA1672317 ком 39,65 SAD, Caterpillar
6411 SEAL-U-CUP 1672319 CA3124245 ком 77,31 SAD, Caterpillar
107
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
6412 SEAL-U-CUP 1672320 CA3465201 ком 66,85 SAD, Caterpillar
6413 SEAL-U-CUP 1672324 CA3119317 ком 115,95 SAD, Caterpillar
6414 SEAL-U-CUP 1672332 CA1672332 ком 60,88 SAD, Caterpillar
6415 SEAL-U-CUP 1672341 CA1672341 ком 69,23 SAD, Caterpillar
6416 SEAL-WIPER 1672452 CA3081880 ком 60,01 SAD, Caterpillar
6417 SEAL-WIPER 1672457 CA3081845 ком 61,06 SAD, Caterpillar
6418 SEAL-WIPER 1672459 CA2313538 ком 41,49 SAD, Caterpillar
6419 SEAL-WIPER 1672463 CA2253281 ком 64,21 SAD, Caterpillar
6420 SEAL-WIPER 1672469 CA3124247 ком 77,09 SAD, Caterpillar
6421 SEAL-WIPER 1672471 CA3465199 ком 83,26 SAD, Caterpillar
6422 SEAL-WIPER 1672474 CA3119318 ком 80,73 SAD, Caterpillar
6423 SEAL-LIP TYP 1672496 CA1659296 ком 64,32 SAD, Caterpillar
6424 CONNECTOR-RE 1673542 CA1673542 ком 10,22 SAD, Caterpillar
6425 TERMINAL-MAL 1673543 CA1673543 ком 2,45 SAD, Caterpillar
6426 STRAP 1673593 CA1673593 ком 20,51 SAD, Caterpillar
6427 HARNESS AS 1673628 CA1673628 ком 17,72 SAD, Caterpillar
6428 FENDER AS.-L 1673784 CA1673784 ком 5.767,18 SAD, Caterpillar
6429 FENDER AS.-R 1673785 CA1673785 ком 8.773,03 SAD, Caterpillar
6430 BUMPER 1674061 CA1674061 ком 6,15 SAD, Caterpillar
6431 RING-RETAINI 1674062 CA1674062 ком 3,06 SAD, Caterpillar
6432 SCREW 1674063 CA1674063 ком 1,77 SAD, Caterpillar
6433 GLASS 1674064 CA1674064 ком 1.041,28 SAD, Caterpillar
6434 GLASS AS. 1674065 CA2627948 ком 714,36 SAD, Caterpillar
6435 GLASS 1674067 CA1674067 ком 497,62 SAD, Caterpillar
6436 RAIL AS. 1674073 CA2803078 ком 103,85 SAD, Caterpillar
6437 RAIL(LH)(LOW 1674074 CA1674074 ком 102,28 SAD, Caterpillar
6438 LEVER 1674075 CA1674075 ком 9,29 SAD, Caterpillar
6439 LATCH 1674076 CA1674076 ком 9,72 SAD, Caterpillar
6440 STRIKER 1674084 CA1674084 ком 17,97 SAD, Caterpillar
6441 FRAME AS-WIN 1674086 CA1674086 ком 1.359,69 SAD, Caterpillar
6442 HANDLE 1674098 CA1674098 ком 417,65 SAD, Caterpillar
6443 SUPPORT AS.- 1674130 CA1674130 ком 185,03 SAD, Caterpillar
6444 SUPPORT AS.- 1674131 CA1674131 ком 185,03 SAD, Caterpillar
6445 LATCH 1674140 CA2857209 ком 229,54 SAD, Caterpillar
6446 LATCH 1674141 CA2857210 ком 229,54 SAD, Caterpillar
6447 GLASS 1674142 CA1674142 ком 326,78 SAD, Caterpillar
6448 HANDLE AS 1674154 CA1674154 ком 276,29 SAD, Caterpillar
6449 SPRING-GAS 1674179 CA1674179 ком 151,82 SAD, Caterpillar
6450 BEARING 1674180 CA1674180 ком 30,31 SAD, Caterpillar
6451 SPRING 1674181 CA1674181 ком 20,18 SAD, Caterpillar
6452 BRACKET 1674183 CA1674183 ком 71,77 SAD, Caterpillar
6453 CM BULK SEAL 1674189 CA1674189 ком 2,40 SAD, Caterpillar
6454 BUMPER 1674191 CA1674191 ком 7,72 SAD, Caterpillar
6455 BUMPER 1674192 CA1674192 ком 7,43 SAD, Caterpillar
6456 VISOR 1674195 CA1674195 ком 409,42 SAD, Caterpillar
6457 PLATE AS 1674224 CA1674224 ком 259,32 SAD, Caterpillar
6458 TUBE AS 1674379 CA1674379 ком 297,52 SAD, Caterpillar
6459 PLATE AS 1674414 CA1674414 ком 1.620,75 SAD, Caterpillar
6460 STUD-TAPERLO 1676914 CA1676914 ком 61,23 SAD, Caterpillar
6461 MTG KT-CARTR 1676921 CA1676921 ком 397,71 SAD, Caterpillar
6462 GROMMET 1677039 CA1677039 ком 26,05 SAD, Caterpillar
6463 SEAL 1677042 CA1677042 ком 26,02 SAD, Caterpillar
6464 FILM-WARNING 1677223 CA1677223 ком 20,31 SAD, Caterpillar
6465 FILM-WARN 1677224 CA1677224 ком 36,23 SAD, Caterpillar
6466 FILM-WARN 1677226 CA1677226 ком 36,23 SAD, Caterpillar
6467 FILM-WARN 1677228 CA1677228 ком 36,23 SAD, Caterpillar
6468 HARNESS AS 1677504 CA1677504 ком 583,69 SAD, Caterpillar
6469 HARNESS AS 1677505 CA1677505 ком 293,14 SAD, Caterpillar
6470 HARNESS AS 1677629 CA1677629 ком 1.369,06 SAD, Caterpillar
6471 CAP-CSHFT BR 1678081 CA1678081 ком 334,18 SAD, Caterpillar
108
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
6472 DAMPER 1678125 CA1678125 ком 1.462,91 SAD, Caterpillar
6473 DAMPER AS 1678126 CA1678126 ком 1.462,91 SAD, Caterpillar
6474 DAMPER AS 1678130 CA1678130 ком 2.609,28 SAD, Caterpillar
6475 ADAPTER-EXHA 1678259 CA1678259 ком 113,09 SAD, Caterpillar
6476 COUPLING-EXH 1678260 CA1678260 ком 99,63 SAD, Caterpillar
6477 ELBOW-EXHAUS 1678261 CA1678261 ком 334,31 SAD, Caterpillar
6478 BRACKET AS 1678610 CA1678610 ком 866,74 SAD, Caterpillar
6479 ALARM 1678712 CA1678712 ком 305,88 SAD, Caterpillar
6480 BAFFLE KIT 1678713 CA1678713 ком 33,97 SAD, Caterpillar
6481 PLATE 1678799 CA1678799 ком 85,03 SAD, Caterpillar
6482 BATTERY AS 1678984 CA1678984 ком 984,18 SAD, Caterpillar
6483 PLUG AS-CONN 1678987 CA1678987 ком 252,42 SAD, Caterpillar
6484 SHIM 1679033 CA3370716 ком 74,82 SAD, Caterpillar
6485 CARTRIDGE GP 1679270 CA1679270 ком 7.558,71 SAD, Caterpillar
6486 NUT 1679524 CA1679524 ком 3,89 SAD, Caterpillar
6487 FILM-WARNING 1679654 CA1679654 ком 31,25 SAD, Caterpillar
6488 CARTRIDGE GP 1679671 CA1679671 ком 5.219,67 SAD, Caterpillar
6489 CLAMP-WINDSH 1680229 CA1680229 ком 45,71 SAD, Caterpillar
6490 CONTROL GP-E 1680369 CA1680369 ком 1.389,25 SAD, Caterpillar
6491 PANEL 1680371 CA1680371 ком 713,03 SAD, Caterpillar
6492 INSULATION 1680374 CA1680374 ком 242,72 SAD, Caterpillar
6493 INSULATION 1680375 CA1680375 ком 403,49 SAD, Caterpillar
6494 INSULATION 1680376 CA1680376 ком 267,69 SAD, Caterpillar
6495 INSULATION 1680377 CA1680377 ком 366,83 SAD, Caterpillar
6496 INSULATION 1680378 CA1680378 ком 570,23 SAD, Caterpillar
6497 RING-BACKUP 1680765 CA1680765 ком 63,65 SAD, Caterpillar
6498 FILM-IDENT 1682078 CA1682078 ком 32,89 SAD, Caterpillar
6499 SPACER 1682100 CA1682100 ком 179,23 SAD, Caterpillar
6500 LINK-CONTROL 1682198 CA1682198 ком 108,60 SAD, Caterpillar
6501 VALVE GP-CON 1682210 CA3469615 ком 2.066,83 SAD, Caterpillar
6502 RING-BACKUP 1682271 CA1682271 ком 9,49 SAD, Caterpillar
6503 BEARING-SPHE 1683378 CA1683378 ком 23,32 SAD, Caterpillar
6504 PIN 1683379 CA1683379 ком 14,80 SAD, Caterpillar
6505 WASHER 1683382 CA1683382 ком 6,15 SAD, Caterpillar
6506 PISTON AS-PU 1683384 CA1683384 ком 117,40 SAD, Caterpillar
6507 PLATE-RETRAC 1683385 CA1683385 ком 202,08 SAD, Caterpillar
6508 SEAL-SQ SECT 1683504 CA1683504 ком 18,02 SAD, Caterpillar
6509 BOLT-HEX HEA 1684510 CA1684510 ком 4,14 SAD, Caterpillar
6510 TUBE AS.-OIL 1684539 CA2773076 ком 268,96 SAD, Caterpillar
6511 SPACER 1684594 CA1684594 ком 46,95 SAD, Caterpillar
6512 CABLE AS 1684629 CA1684629 ком 322,80 SAD, Caterpillar
6513 VALVE GP-REL 1685103 CA1447113 ком 1.596,46 SAD, Caterpillar
6514 SPRING 1685191 CA1685191 ком 36,75 SAD, Caterpillar
6515 PLATE AS 1685194 CA1685194 ком 99,63 SAD, Caterpillar
6516 SEAL-ISOLATI 1685248 CA1685248 ком 539,95 SAD, Caterpillar
6517 GUARD 1686467 CA1686467 ком 391,08 SAD, Caterpillar
6518 LADDER AS.-( 1686533 CA1686533 ком 1.310,29 SAD, Caterpillar
6519 ROD 1686733 CA1686733 ком 2.096,89 SAD, Caterpillar
6520 SUPPORT AS 1686734 CA1686734 ком 4.832,57 SAD, Caterpillar
6521 SPRING 1686738 CA1686738 ком 10.771,28 SAD, Caterpillar
6522 SUPPORT 1686739 CA2394380 ком 2.946,63 SAD, Caterpillar
6523 WASHER 1686740 CA1686740 ком 104,74 SAD, Caterpillar
6524 NUT 1686741 CA1686741 ком 193,11 SAD, Caterpillar
6525 ADJUST GP A 1686743 CA2979154 ком 7.479,35 SAD, Caterpillar
6526 CYLINDER 1686744 CA1686744 ком 5.895,88 SAD, Caterpillar
6527 SPACER 1686747 CA1686747 ком 2.557,37 SAD, Caterpillar
6528 GAGE AS-O LE 1686865 CA1686865 ком 139,11 SAD, Caterpillar
6529 RING-PISTON- 1687212 CA1687212 ком 78,82 SAD, Caterpillar
6530 PIN-PISTON 1687246 CA1687246 ком 190,78 SAD, Caterpillar
6531 PIN AS 1687276 CA1979335 ком 184,67 SAD, Caterpillar
109
Земља
Јединична
Каталошки Caterpillar поријекла
Р.Бр. Назив робе Јед. мј. цијена без
број каталошки број робе и Назив
ПДВ-а
произвођача робе
6532 PIN AS.-PIST 1687296 CA1979251 ком 137,86 SAD, Caterpillar
6533 SEAL-SHAFT 1687319 CA1687319 ком 71,60 SAD, Caterpillar
6534 SHIM-LINER S