Вы находитесь на странице: 1из 7

Anexa nr.

5
la Ordinul Ministerului Finanţelor
nr.126 din 4 octombrie 2017
Forma/Форма CAS18-AN
DAREA DE SEAMĂ
privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii
şi evidenta nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale
ОТЧЕТ
о начислении взносов обязательного  государственного социального страхования
и поименном учете застрахованных  лиц в государственной системе социального страхования

Denumirea contribuabilului Tcaci Mihail Petru Serviciul Fiscal de Stat Strășeni Perioada fiscală A/2020
Наименование налогоплательщика Государственная налоговая службa Налоговый период

Codul fiscal 2001033205660 Codul localităţii (CUATM)____8001______ După controlul fiscal ____________________________________
Код местности (КАТЕМ) После налоговой проверки
Фискальный код
Codul genului principal de activitate conform CAEM 7490 Data prezentării__________________________________________
Codul CNAS 2201926 Код основного вида деятельности согласно КЭДМ
Дата представления
Код НКСС Tipul dării de seamă (bifaţi) primară/первоначальный
Тип отчета (отметить) ____________________ de corectare/корректирующий

Nr. Nr.
crt. lunii Numele, prenumele persoanei asigurate Numărul de identificare a persoanei Cod personal de asigurare Perioada Categoria persoanei Contribuții individuale de
Фамилия, имя застрахованного лица asigurate (IDNP) socială (CPAS) Период asigurate asigurări sociale
№ № Идентификационный номер Индивидуальный код Категория calculate
п/п месяца застрахованного лица (IDNP) социального страхования застрахованного лица Индивидуальные взносы
(CPAS) de la data de până la data de социального страхования
с рабочей даты по рабочую дату начисленные

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 01 Tcaci Mihail Petru 2001033205660 911101055754 01.01.2020 31.01.2020 127 895,00
1 02 Tcaci Mihail Petru 2001033205660 911101055754 01.02.2020 29.02.2020 127 895,00
1 03 Tcaci Mihail Petru 2001033205660 911101055754 01.03.2020 31.03.2020 127 895,00
1 04 Tcaci Mihail Petru 2001033205660 911101055754 01.04.2020 30.04.2020 127 895,00
1 05 Tcaci Mihail Petru 2001033205660 911101055754 01.05.2020 31.05.2020 127 895,00
1 06 Tcaci Mihail Petru 2001033205660 911101055754 01.06.2020 30.06.2020 127 895,00
1 07 Tcaci Mihail Petru 2001033205660 911101055754 01.07.2020 31.07.2020 127 895,00
1 08 Tcaci Mihail Petru 2001033205660 911101055754 01.08.2020 31.08.2020 127 895,00
1 09 Tcaci Mihail Petru 2001033205660 911101055754 01.09.2020 30.09.2020 127 895,00
1 10 Tcaci Mihail Petru 2001033205660 911101055754 01.10.2020 31.10.2020 127 895,00
1 11 Tcaci Mihail Petru 2001033205660 911101055754 01.11.2020 30.10.2020 127 895,00
1 12 Tcaci Mihail Petru 2001033205660 911101055754 01.12.2020 31.12.2020 127 895,00
TOTAL: 10740,00

Semnătura declarantului/ Подпись заявителя _____________________ Data prezentării/ Дата представления ___________________________
Anexa nr.5
la Ordinul Ministerului Finanţelor
nr.126 din 4 octombrie 2017
Forma/Форма CAS18-AN
DAREA DE SEAMĂ
privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii
şi evidenta nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale
ОТЧЕТ
о начислении взносов обязательного  государственного социального страхования
и поименном учете застрахованных  лиц в государственной системе социального страхования

Denumirea contribuabilului ÎI Secrieru Serviciul Fiscal de Stat Strășeni Perioada fiscală A/2020
Наименование налогоплательщика Государственная налоговая службa Налоговый период

Codul fiscal 100600053047 Codul localităţii (CUATM)____8001______ După controlul fiscal ____________________________________
Код местности (КАТЕМ) После налоговой проверки
Фискальный код
Codul genului principal de activitate conform CAEM 9312 Data prezentării__________________________________________
Codul CNAS 2223894 Код основного вида деятельности согласно КЭДМ
Дата представления
Код НКСС Tipul dării de seamă (bifaţi) primară/первоначальный
Тип отчета (отметить) ____________________ de corectare/корректирующий

Nr. Nr.
crt. lunii Numele, prenumele persoanei asigurate Numărul de identificare a persoanei Cod personal de asigurare Perioada Categoria persoanei Contribuții individuale de
Фамилия, имя застрахованного лица asigurate (IDNP) socială (CPAS) Период asigurate asigurări sociale
№ № Идентификационный номер Индивидуальный код Категория calculate
п/п месяца застрахованного лица (IDNP) социального страхования застрахованного лица Индивидуальные взносы
(CPAS) de la data de până la data de социального страхования
с рабочей даты по рабочую дату начисленные

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 01 Secrieru Andrei 0982204335181 95001692406 01.01.2020 31.01.2020 127 0,00
1 02 Secrieru Andrei 0982204335181 95001692406 01.02.2020 29.02.2020 127 0,00
1 03 Secrieru Andrei 0982204335181 95001692406 01.03.2020 31.03.2020 127 0,00
1 04 Secrieru Andrei 0982204335181 95001692406 01.04.2020 30.04.2020 127 0,00
1 05 Secrieru Andrei 0982204335181 95001692406 01.05.2020 31.05.2020 127 0,00
1 06 Secrieru Andrei 0982204335181 95001692406 01.06.2020 30.06.2020 127 0,00
1 07 Secrieru Andrei 0982204335181 95001692406 01.07.2020 31.07.2020 127 0,00
1 08 Secrieru Andrei 0982204335181 95001692406 01.08.2020 31.08.2020 127 0,00
1 09 Secrieru Andrei 0982204335181 95001692406 01.09.2020 30.09.2020 127 0,00
1 10 Secrieru Andrei 0982204335181 95001692406 01.10.2020 31.10.2020 127 0,00
1 11 Secrieru Andrei 0982204335181 95001692406 01.11.2020 30.10.2020 127 0,00
1 12 Secrieru Andrei 0982204335181 95001692406 01.12.2020 31.12.2020 127 0,00
TOTAL: 0,00

Semnătura declarantului/ Подпись заявителя _____________________ Data prezentării/ Дата представления ___________________________
Anexa nr.5
la Ordinul Ministerului Finanţelor
nr.126 din 4 octombrie 2017
Forma/Форма CAS18-AN
DAREA DE SEAMĂ
privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii
şi evidenta nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale
ОТЧЕТ
о начислении взносов обязательного  государственного социального страхования
и поименном учете застрахованных  лиц в государственной системе социального страхования

Denumirea contribuabilului ÎI Evciuc Serviciul Fiscal de Stat Strășeni Perioada fiscală A/2020
Наименование налогоплательщика Государственная налоговая службa Налоговый период

Codul fiscal 1004600008526 Codul localităţii (CUATM)____8001______ După controlul fiscal ____________________________________
Код местности (КАТЕМ) После налоговой проверки
Фискальный код
Codul genului principal de activitate conform CAEM 0161 Data prezentării__________________________________________
Codul CNAS 2200575 Код основного вида деятельности согласно КЭДМ
Дата представления
Код НКСС Tipul dării de seamă (bifaţi) primară/первоначальный
Тип отчета (отметить) ____________________ de corectare/корректирующий

Nr. Nr.
crt. lunii Numele, prenumele persoanei asigurate Numărul de identificare a persoanei Cod personal de asigurare Perioada Categoria persoanei Contribuții individuale de
Фамилия, имя застрахованного лица asigurate (IDNP) socială (CPAS) Период asigurate asigurări sociale
№ № Идентификационный номер Индивидуальный код Категория calculate
п/п месяца застрахованного лица (IDNP) социального страхования застрахованного лица Индивидуальные взносы
(CPAS) de la data de până la data de социального страхования
с рабочей даты по рабочую дату начисленные

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 01 Evciuc Leonid 0972602898973 22103218166 01.01.2020 31.01.2020 127 0,00
1 02 Evciuc Leonid 0972602898973 22103218166 01.02.2020 29.02.2020 127 0,00
1 03 Evciuc Leonid 0972602898973 22103218166 01.03.2020 31.03.2020 127 0,00
1 04 Evciuc Leonid 0972602898973 22103218166 01.04.2020 30.04.2020 127 0,00
1 05 Evciuc Leonid 0972602898973 22103218166 01.05.2020 31.05.2020 127 0,00
1 06 Evciuc Leonid 0972602898973 22103218166 01.06.2020 30.06.2020 127 0,00
1 07 Evciuc Leonid 0972602898973 22103218166 01.07.2020 31.07.2020 127 0,00
1 08 Evciuc Leonid 0972602898973 22103218166 01.08.2020 31.08.2020 127 0,00
1 09 Evciuc Leonid 0972602898973 22103218166 01.09.2020 30.09.2020 127 0,00
1 10 Evciuc Leonid 0972602898973 22103218166 01.10.2020 31.10.2020 127 0,00
1 11 Evciuc Leonid 0972602898973 22103218166 01.11.2020 30.10.2020 127 0,00
1 12 Evciuc Leonid 0972602898973 22103218166 01.12.2020 31.12.2020 127 0,00
TOTAL: 0,00

Semnătura declarantului/ Подпись заявителя _____________________ Data prezentării/ Дата представления ___________________________

Anexa nr.5
la Ordinul Ministerului Finanţelor
nr.126 din 4 octombrie 2017
Forma/Форма CAS18-AN
DAREA DE SEAMĂ
privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii
şi evidenta nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale
ОТЧЕТ
о начислении взносов обязательного  государственного социального страхования
и поименном учете застрахованных  лиц в государственной системе социального страхования

Denumirea contribuabilului ÎI Cliventus-Cociug Serviciul Fiscal de Stat Strășeni Perioada fiscală A/2020
Наименование налогоплательщика Государственная налоговая службa Налоговый период

Codul fiscal 1003600112808 Codul localităţii (CUATM)____8001______ După controlul fiscal ____________________________________
Код местности (КАТЕМ) После налоговой проверки
Фискальный код
Codul genului principal de activitate conform CAEM 4778 Data prezentării__________________________________________
Codul CNAS 2201100 Код основного вида деятельности согласно КЭДМ
Дата представления
Код НКСС Tipul dării de seamă (bifaţi) primară/первоначальный
Тип отчета (отметить) ____________________ de corectare/корректирующий

Nr. Nr.
crt. lunii Numele, prenumele persoanei asigurate Numărul de identificare a persoanei Cod personal de asigurare Perioada Categoria persoanei Contribuții individuale de
Фамилия, имя застрахованного лица asigurate (IDNP) socială (CPAS) Период asigurate asigurări sociale
№ № Идентификационный номер Индивидуальный код Категория calculate
п/п месяца застрахованного лица (IDNP) социального страхования застрахованного лица Индивидуальные взносы
(CPAS) de la data de până la data de социального страхования
с рабочей даты по рабочую дату начисленные

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 01 Cociug Valentina 0960708891044 22002267214 01.01.2020 31.01.2020 127 0,00
1 02 Cociug Valentina 0960708891044 22002267214 01.02.2020 29.02.2020 127 0,00
1 03 Cociug Valentina 0960708891044 22002267214 01.03.2020 31.03.2020 127 0,00
1 04 Cociug Valentina 0960708891044 22002267214 01.04.2020 30.04.2020 127 0,00
1 05 Cociug Valentina 0960708891044 22002267214 01.05.2020 31.05.2020 127 0,00
1 06 Cociug Valentina 0960708891044 22002267214 01.06.2020 30.06.2020 127 0,00
1 07 Cociug Valentina 0960708891044 22002267214 01.07.2020 31.07.2020 127 0,00
1 08 Cociug Valentina 0960708891044 22002267214 01.08.2020 31.08.2020 127 0,00
1 09 Cociug Valentina 0960708891044 22002267214 01.09.2020 30.09.2020 127 0,00
1 10 Cociug Valentina 0960708891044 22002267214 01.10.2020 31.10.2020 127 0,00
1 11 Cociug Valentina 0960708891044 22002267214 01.11.2020 30.10.2020 127 0,00
1 12 Cociug Valentina 0960708891044 22002267214 01.12.2020 31.12.2020 127 0,00
TOTAL: 0,00

Semnătura declarantului/ Подпись заявителя _____________________ Data prezentării/ Дата представления ___________________________

Anexa nr.5
la Ordinul Ministerului Finanţelor
nr.126 din 4 octombrie 2017
Forma/Форма CAS18-AN
DAREA DE SEAMĂ
privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii
şi evidenta nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale
ОТЧЕТ
о начислении взносов обязательного  государственного социального страхования
и поименном учете застрахованных  лиц в государственной системе социального страхования

Denumirea contribuabilului GȚ Bîtca Nina Serviciul Fiscal de Stat Strășeni Perioada fiscală A/2020
Наименование налогоплательщика Государственная налоговая службa Налоговый период

Codul fiscal 34902867 Codul localităţii (CUATM)____8036______ După controlul fiscal ____________________________________
Код местности (КАТЕМ) После налоговой проверки
Фискальный код
Codul genului principal de activitate conform CAEM 0124 Data prezentării__________________________________________
Codul CNAS 225638 Код основного вида деятельности согласно КЭДМ
Дата представления
Код НКСС Tipul dării de seamă (bifaţi) primară/первоначальный
Тип отчета (отметить) ____________________ de corectare/корректирующий

Nr. Nr.
crt. lunii Numele, prenumele persoanei asigurate Numărul de identificare a persoanei Cod personal de asigurare Perioada Categoria persoanei Contribuții individuale de
Фамилия, имя застрахованного лица asigurate (IDNP) socială (CPAS) Период asigurate asigurări sociale
№ № Идентификационный номер Индивидуальный код Категория calculate
п/п месяца застрахованного лица (IDNP) социального страхования застрахованного лица Индивидуальные взносы
(CPAS) de la data de până la data de социального страхования
с рабочей даты по рабочую дату начисленные

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 01 Bîtca Nina 2002033008112 22103213172 01.01.2020 31.01.2020 127 0,00
1 02 Bîtca Nina 2002033008112 22103213172 01.02.2020 29.02.2020 127 0,00
1 03 Bîtca Nina 2002033008112 22103213172 01.03.2020 31.03.2020 127 0,00
1 04 Bîtca Nina 2002033008112 22103213172 01.04.2020 30.04.2020 127 0,00
1 05 Bîtca Nina 2002033008112 22103213172 01.05.2020 31.05.2020 127 0,00
1 06 Bîtca Nina 2002033008112 22103213172 01.06.2020 30.06.2020 127 0,00
1 07 Bîtca Nina 2002033008112 22103213172 01.07.2020 31.07.2020 127 0,00
1 08 Bîtca Nina 2002033008112 22103213172 01.08.2020 31.08.2020 127 0,00
1 09 Bîtca Nina 2002033008112 22103213172 01.09.2020 30.09.2020 127 0,00
1 10 Bîtca Nina 2002033008112 22103213172 01.10.2020 31.10.2020 127 0,00
1 11 Bîtca Nina 2002033008112 22103213172 01.11.2020 30.10.2020 127 0,00
1 12 Bîtca Nina 2002033008112 22103213172 01.12.2020 31.12.2020 127 0,00
TOTAL: 0,00

Semnătura declarantului/ Подпись заявителя _____________________ Data prezentării/ Дата представления ___________________________

Anexa nr.5
la Ordinul Ministerului Finanţelor
nr.126 din 4 octombrie 2017
Forma/Форма CAS18-AN
DAREA DE SEAMĂ
privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii
şi evidenta nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale
ОТЧЕТ
о начислении взносов обязательного  государственного социального страхования
и поименном учете застрахованных  лиц в государственной системе социального страхования

Denumirea contribuabilului SRL Marionex Serviciul Fiscal de Stat Strășeni Perioada fiscală A/2020
Наименование налогоплательщика Государственная налоговая службa Налоговый период

Codul fiscal 1006600058813 Codul localităţii (CUATM)____8001_____ După controlul fiscal ____________________________________
Код местности (КАТЕМ) После налоговой проверки
Фискальный код
X
Codul genului principal de activitate conform CAEM 1624 Data prezentării__________________________________________
Codul CNAS 2223991 Код основного вида деятельности согласно КЭДМ
Дата представления
Код НКСС Tipul dării de seamă (bifaţi) primară/первоначальный
Тип отчета (отметить) ____________________ de corectare/корректирующий

Nr. Nr.
crt. lunii Numele, prenumele persoanei asigurate Numărul de identificare a persoanei Cod personal de asigurare Perioada Categoria persoanei Contribuții individuale de
Фамилия, имя застрахованного лица asigurate (IDNP) socială (CPAS) Период asigurate asigurări sociale
№ № Идентификационный номер Индивидуальный код Категория calculate
п/п месяца застрахованного лица (IDNP) социального страхования застрахованного лица Индивидуальные взносы
(CPAS) de la data de până la data de социального страхования
с рабочей даты по рабочую дату начисленные

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 01 Sîrbu Ion 2000033028198 91110613956 01.01.2020 31.01.2020 127 0,00
1 02 Sîrbu Ion 2000033028198 91110613956 01.02.2020 29.02.2020 127 0,00
1 03 Sîrbu Ion 2000033028198 91110613956 01.03.2020 31.03.2020 127 0,00
1 04 Sîrbu Ion 2000033028198 91110613956 01.04.2020 30.04.2020 127 0,00
1 05 Sîrbu Ion 2000033028198 91110613956 01.05.2020 31.05.2020 127 0,00
1 06 Sîrbu Ion 2000033028198 91110613956 01.06.2020 30.06.2020 127 0,00
1 07 Sîrbu Ion 2000033028198 91110613956 01.07.2020 31.07.2020 127 0,00
1 08 Sîrbu Ion 2000033028198 91110613956 01.08.2020 31.08.2020 127 0,00
1 09 Sîrbu Ion 2000033028198 91110613956 01.09.2020 30.09.2020 127 0,00
1 10 Sîrbu Ion 2000033028198 91110613956 01.10.2020 31.10.2020 127 0,00
1 11 Sîrbu Ion 2000033028198 91110613956 01.11.2020 30.10.2020 127 0,00
1 12 Sîrbu Ion 2000033028198 91110613956 01.12.2020 31.12.2020 127 0,00
TOTAL: 0,00

Semnătura declarantului/ Подпись заявителя _____________________ Data prezentării/ Дата представления ___________________________

Anexa nr.5
la Ordinul Ministerului Finanţelor
nr.126 din 4 octombrie 2017
Forma/Форма CAS18-AN
DAREA DE SEAMĂ
privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii
şi evidenta nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale
ОТЧЕТ
о начислении взносов обязательного  государственного социального страхования
и поименном учете застрахованных  лиц в государственной системе социального страхования

Denumirea contribuabilului ÎI Vidrașcu Victoriajjhnvbn bn Serviciul Fiscal de Stat Strășeni Perioada fiscală A/2020
121lkșjxdxf/l/:;b nnbkc Государственная налоговая службa Налоговый период
Наименование налогоплательщика
Codul localităţii (CUATM)____8036______ După controlul fiscal ____________________________________
Код местности (КАТЕМ) После налоговой проверки
Codul fiscal 34902867
Фискальный код Codul genului principal de activitate conform CAEM 0124 Data prezentării__________________________________________
Код основного вида деятельности согласно КЭДМ
Дата представления
Codul CNAS 225638 Tipul dării de seamă (bifaţi) primară/первоначальный
Код НКСС Тип отчета (отметить) ____________________ de corectare/корректирующий

Nr. Nr.
crt. lunii Numele, prenumele persoanei asigurate Numărul de identificare a persoanei Cod personal de asigurare Perioada Categoria persoanei Contribuții individuale de
Фамилия, имя застрахованного лица asigurate (IDNP) socială (CPAS) Период asigurate asigurări sociale
№ № Идентификационный номер Индивидуальный код Категория calculate
п/п месяца застрахованного лица (IDNP) социального страхования застрахованного лица Индивидуальные взносы
(CPAS) de la data de până la data de социального страхования
с рабочей даты по рабочую дату начисленные

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 01 Bîtca Nina 2002033008112 22103213172 01.01.2020 31.01.2020 127 0,00
1 02 Bîtca Nina 2002033008112 22103213172 01.02.2020 29.02.2020 127 0,00
1 03 Bîtca Nina 2002033008112 22103213172 01.03.2020 31.03.2020 127 0,00
1 04 Bîtca Nina 2002033008112 22103213172 01.04.2020 30.04.2020 127 0,00
1 05 Bîtca Nina 2002033008112 22103213172 01.05.2020 31.05.2020 127 0,00
1 06 Bîtca Nina 2002033008112 22103213172 01.06.2020 30.06.2020 127 0,00
1 07 Bîtca Nina 2002033008112 22103213172 01.07.2020 31.07.2020 127 0,00
1 08 Bîtca Nina 2002033008112 22103213172 01.08.2020 31.08.2020 127 0,00
1 09 Bîtca Nina 2002033008112 22103213172 01.09.2020 30.09.2020 127 0,00
1 10 Bîtca Nina 2002033008112 22103213172 01.10.2020 31.10.2020 127 0,00
1 11 Bîtca Nina 2002033008112 22103213172 01.11.2020 30.10.2020 127 0,00
1 12 Bîtca Nina 2002033008112 22103213172 01.12.2020 31.12.2020 127 0,00
TOTAL: 0,00

Semnătura declarantului/ Подпись заявителя _____________________ Data prezentării/ Дата представления ___________________________