Вы находитесь на странице: 1из 3

ТЕХНОЛОГИЈА РАДА 2/18 25 , 26, 27 И 28 . ЧАС 1.12.2020. И 8.12.

ОБРАДА РЕНДИСАЊЕМ

РЕНДИСАЊЕ ЈЕ ПОСТУПАК ОБРАДЕ РАВНИХ ПОВРШИНА, ПРОФИЛА , КАНАЛА ...

ВРШИ СЕ НА МАШИНАМА РЕНДИСАЉКАМА. ОБРАДА СЕ ОБАВЉА ПРАВОЛИНИЈСКИМ КРЕТАЊЕМ АЛАТА ИЛИ


ОБРАДКА.

ПРЕМА ПРАВЦУ КРЕТАЊ АЛАТА ЗА ОБРАДУ РЕНДИСАЉКЕ МОГУ БИТИ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ.

ПРЕМА ДУЖИНИ КРЕТАЊА ПРИ ОБРАДИ ХОРИЗОНТАЛНЕ РЕНДИСАЉКЕ МОГУ БИТИ КРАТКОХОДНЕ И ДУГОХОДНЕ.

КОД КРАТКОХОДНЕ РЕНДИСАЉКЕ АЛАТ ИЗВОДИ ГЛАВНО КРЕТАЊЕ, А КОД ДУГОХОДНЕ ОБРАДАК ИЗВОДИ ГЛАВНО
КРЕТАЊЕ.

РЕЗНИ АЛАТ ЈЕ СЛИЧАН СТРУГАРСКИМ НОЖЕВИМА И ЗОВЕ СЕ НОЖ ЗА РЕНДИСАЊЕ.

АЛАТ ЗА РЕНДИСАЊЕ КРАТКОХОДНА ХОРИЗОНТАЛНА РЕНДИСАЉКА

ОБРАДА ПРОВЛАЧЕЊЕМ

ПРОВЛАЧЕЊЕ СЕ ОБИЧНО ПРИМЕЊУЈЕ ЗА ЗАВРШНУ ОБРАДУ ОТВОРА , ЖЉЕБОВА, СПОЉАШЊИХ ПОВРШИНА...

ПРИМЕЊУЈЕ СЕ САМО У СЕРИЈСКОЈ И МАСОВНОЈ ПРОИЗВОДЊИ, ЈЕР СУ АЛАТИ ЈАКО СКУПИ.

ГЛАВНО КРЕТАЊЕ ЈЕ ПРАВОЛИНИЈСКО И ЊЕГА ИЗВОДИ АЛАТ.

АЛАТ ЗА ПРОВЛАЧЕЊЕ СЕ ЗОВЕ ПРОВЛАКАЧ.

ПРОФИЛ ПОПРЕЧНОГ ПРЕСЕКА ОБРАЂЕНЕ ПОВРШИНЕ ОДРЕЂУЈЕ ПРОФИЛ ЗУБА ПРОВЛАКАЧА. ПРОВЛАЧЕЊЕМ
МОГУ ДА СЕ ДОБИЈУ ФАЗОНСКЕ ПОВРШИНЕ.

ПРОВЛАКАЧИ СЕ ДЕЛЕ ЗА УНУТРАШЊЕ И СПОЉАШЊЕ ПРОВЛАЧЕЊЕ.

ПРОВЛАКАЧ ЗА УНУТРАШЊЕ ПРОВЛАЧЕЊЕ


МАШИНЕ НА КОЈИМА СЕ ВРШИ ПРОВЛАЧЕЊЕ ЗОВУ СЕ ПРОВЛАКАЧИЦЕ.

ПРЕМА НАМЕНИ МОГУ БИТИ ЗА УНУТРАШЊЕ И СПОЉАШЊЕ ПРОВЛАЧЕЊЕ.

ПРЕМА ПРАВЦУ КРЕТАЊА АЛАТА МОГУ БИТИ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ ПРОВЛАКАЧИЦЕ.

ВЕРТИКАЛНА ПРОВЛАКАЧИЦА ЗА УНУТРАШЊЕ ПРОВЛАЧЕЊЕ

1. ВОДЕЋИ ДЕО
2. РАДНИ СТО
3. НОСАЧ
4. ПРЕДЊИ ПРИХВАТНИ ДЕО
5. ЕЛЕКТРОМОТОР
6. ПРЕНОСНИ СИСТЕМ И МЕХАНИЗАМ
7. НОСАЧ АЛАТА
8. АЛАТ

ОШТРЕЊЕ АЛАТА

ОШТРЕЊЕ АЛАТА СЕ ВРШИ ПОСЛЕ ИЗРАДЕ И ТЕРМИЧКЕ ОБРАДЕ НОВИХ АЛАТА И ПОСЛЕ ХАБАЊА
АЛАТА( ЗАТУПЉЕЊЕ СЕЧИВА ПРИ УПОТРЕБИ).

ОШТРЕЊЕ СЕ ВРШИ БРУШЕЊЕМ. ЗА БРУШЕЊЕ СЕ КОРИСТЕ СПЕЦИЈАЛНЕ БРУСИЛИЦЕ , А КАО АЛАТ СЕ


УПОТРЕБЉАВАЈУ БРУСНЕ ПЛОЧЕ- ТОЦИЛА.

МАШИНЕ ЗА ОШТРЕЊЕ СУ ОШТРИЛИЦЕ КОЈЕ МОГУ БИТИ СА РУЧНИМ ВОЂЕЊЕМА АЛАТА ПРИ ОШТРЕЊУ,
МАШИНЕ СА ДРЖАЧИМА АЛАТА И СПЕЦИЈАЛНЕ ОШТРИЛИЦЕ.

ОШТРИЛИЦА СЕ САСТОЈИ ОД ПОСТОЉА, ЕЛЕКТРОМОТОРА И ТОЦИЛА СА ОКЛОПОМ.

ПРЕПИШИТЕ И НАЦРТАЈТЕ .

ОДГОВОРЕ НА ПИТАЊА И ДАЋЕТЕ РАЗРЕДНОМ СТАРЕШИНИ


11.12.2020.

ЗДРАВИ МИ БИЛИ.
ПРОФЕСОР

Верица Петровић Манић

ТЕХНОЛИГИЈА РАДА 2/18


ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ___________________________________________________________

1. КАКО СЕ ЗОВЕ АЛАТ ЗА БУШЕЊЕ? ____________________________________________________

2. КОЈЕ ВРСТА БУШИЛИЦА ИМА ? __________________________________________________________

3. КАКО СЕ ЗОВЕ АЛАТ ЗА ГЛОДАЊЕ? _______________________________________________________

4. КАКО СЕ ЗОВЕ АЛАТ ЗА БРУШЕЊЕ? _______________________________________________________

5. КАКО СЕ ЗОВЕ АЛАТ ЗА ПРОВЛАЧЕЊЕ ? _____________________________________________________

Вам также может понравиться