Вы находитесь на странице: 1из 2

Между польской и русской кухней много общего, но есть и много различий.

Русская
кухня основана на картофеле и каше. Каши являются основой русской кухни. Русские
едят ее на завтрак, обед и ужин. Солдаты также едят кашу, поэтому военного шеф-
повара зовут кашевар. Традиционный русский ужин должен содержать суп. Солянка —
это густой суп из мясного, грибного или рыбного бульона с начинкой. Суп щи, у
которого должна быть капуста. Русские супы характеризуются наличием сливок и
различными ингредиентами. Щи и каша в нашей еде — это русская поговорка, которая
является квинтэссенцией кухни Роя. Борщ — это овощной суп, основным
ингредиентом которого является свекла. Содержит кусок говядины. В Польше борщ —
это чистый свекольный бульон. Поляки едят это особенно в канун Рождества.
Пельмени — это небольшие вареники с мясом, подаются со сливками. В Польше они
известны как вареники с мясом. В России вареники, которые в Польше называют
русскими, вообще не известны. Хлеб всегда добавляется к каждому приему пищи.
Русские любят сладкие завтраки, как женщин, так и мужчин. Русские не знают такого
блюда, как яичница, которое популярно в Польше на завтрак. Для них это омлет или
яйцо с различными начинками, но их больше, чем яиц. Часто они едят оладьи на
завтрак, это пушистые оладьи, чаще всего подаются со сливками и джемом. Русские
квасит практически все овощи, фрукты и грибы, например яблоки, вишню, морковь,
чеснок, сливы и помидоры. Блины — это своего рода блины. Их можно подавать
солеными и сладкими. У россиян есть поговорка Первый блин комом, что
соответствует польской пословице Первые коты за забором. Кулебяк - дрожжевое
тесто, фаршированное капустной начинкой. Чаще всего исполняется в канун
Рождества. В Польше это популярно в Люблинском регионе.

Między kuchnią polską a rosyjską istnieje wiele podobieństw, ale i wiele różnic. Rosyjska
kuchnia opiera się na ziemniakach, kaszy. Kasza jest podstawą rosyjskiej kuchni. Rosjanie ją
jedzą na śniadanie, obiad i kolację. Kaszę jedzą również żołnierze, dlatego kucharz wojskowy
nazywa się кaszewar. Tradycyjny rosyjski obiad musi zawierać zupę. Solanka to gęsta zupa z
wywaru mięsnego, grzybowego lub rybnego z dodatkami. Zupa szczi, w której obowiązkowo
musi być kapusta. Rosyjskie zupy cechuje obecność śmietany i różnorodność składników.
Barszcz to zupa warzywna, której głównym składnikiem są buraki. Zawiera kawałek mięsa
wołowego. W Polsce barszcz to czysty wywar z buraków. Pielmieni to małe pierogi z mięsem
podawane ze śmietaną. W Polsce są znane jako pierogi z mięsem. W Rosji pierogi, które w
Polsce są nazywane ruskimi, w ogóle nie są znane. Chleb jest zawsze dodawany do każdego
posiłku. Rosjanie lubią słodkie śniadania zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Rosjanie nie znają
takiego dania jak jajecznica, które jest popularne w Polsce na śniadanie. Dla nich jest oto
omlet lub jajko z różnymi dodatkami, których jest więcej niż jajka. Często jedzą ołady na
śniadanie, to puszyste naleśniki najczęściej podawane ze śmietaną i dżemem. Rosjanie kiszą
niemal wszystkie warzywa, owoce i grzyby na przykład jabłka, wiśnie, marchewkę, czosnek,
śliwki i pomidory. Bliny są rodzajem naleśników. Mogą być podawane na słono i na słodką.
Rosjanie mają przysłowie pierwyj blin komom, co odpowiada polskiemu przysłowiu Pierwsze
koty za płoty. Kulebiak to ciasto drożdżowe nadziewane farszem z kapusty. Najczęściej
wykonywany na Wigilię. W Polsce jest popularny na Lubelszczyźnie.