Вы находитесь на странице: 1из 1

ТУ-СОФИЯ - "УЧЕБЕН ОТДЕЛ"

СЕДМИЧЕН РАЗПИС
Факултет: МТФ Курс: 4 Поток: Семестър: зимен Уч .2020/2021 г.
Ден Група Спец 7.30-9.15 9.30-11.15 11.30-13.15 13.45-15.30 15.45-17.30 17.45-19.30 19.45-21.30
И Д Сп. 3
ПТ III
Инт.на нещата в инд.
17
п о н е д е л н и к

ДИТ
л. + у. 3308
ПИ у. - 4234 Произв. инж. - 3403 л. 3301 Инт. с. л.+ у. - 3403
УЖЦИ
Пр. на CNC м.
ИМПМ 3529
лб.3220 лб. 3110
18 УЖЦИ
ИМПМ 3529
лб.3220
КПТМ
УЖЦИ
ИМПМ 3529
лб.3220
19
Пр. на ИС УДПОП
Пр. на ИС УДПОП
лб. 3110 лб. 3220
17 л. 3532 л. 3301 УДПОП Пр. на ИС
в т о р н и к

29 лб. 3220 лб. 3110

18 КПСФП ИМПМ
21

л. 3532
19 12 л. 3301

АТ (3D пр.) ПТ III И Д Сп. 2


АТ (3D пр.)
лб. 3220 лб. 3208 Обл. Техн.
17 ПТ III АТ (3D пр.) л. 4402 Обл. техн. лб.
л. 3514 лб. 3208 лб. 3220 Пром. диз.- 4234
с р я д а

КПСФП РСТИ
3220 лб. 3219
18 РСТИ
КПСФП
лб. 3220
КПСФП
лб. 3220
19 Л. 3532

17
ч е т в ъ р т ъ к

18 РСТИ Пр. на CNC м.


лб. 3219 лб. 3110
РСТИ Пр. на CNC м.
лб. 3219 лб. 3110
19

17
п е т ъ к

18 ПР. CNC М УЖЦИ

19 Л. 3514 Л. 3301

Забележка:

Вам также может понравиться