Вы находитесь на странице: 1из 1

Tabele cu minerale

Cateva date esentiale privind semnificatia nutritiva a unor


macrominerale

Cantitatea Aportul
Macromineralul totala în zilnic Principala functie Principalele surse
organism necesar
Structura osoasa,
Calciul (Ca++) 1,2 kg 800 mg excitabilitatea Laptele si derivatele
neuromusculara
Produsele animale si
Fosforul (P) 0,6 - 0,7 kg 800 mg Structura proteinelor
unele vegetale
Magneziul (Mg+ 300 - 350 Excitabilitatea
20 - 25 g Produse vegetale
+) mg neuromusculara
Intra în structura unor
Sulful (S) 125 - 175 g 0,7 - 1,5 g Produse animale
aminoacizi
Produse animale, unele
Echilibrul osmotic al
Sodiul (Na+) 80 - 100 g 3 - 5 g* ape minerale, unele
lichidelor
vegetale
Component intracelular,
Produse vegetale si
Potasiul (K+) 130 - 150 g 3 - 5 g** excitabilitatea
animale
neuromusculara
Produse vegetale si
Clorul (Cl) 80 - 90 g 3 - 5 g* Component extracelular
animale
*) exprimat în NaCl (sare de bucatarie) **) exprimat în KCl
 

Datele principale privind semnificatia nutritiva a


oligoelementelor esentiale
Aportul
Cantitatea totala
Oligoelementul zilnic Principala functie Principalele surse
în organism
necesar
Viscerele, oul, unele
Hemoglobina,
Fierul (Fe) 4 - 5g 10 - 15 g vegetale verzi (urzici,
Mioglobina, Citocromi
spanac)
Iodul (I) 20 - 50 mg 100 mg Hormonii tiroidieni Apa, vegetale
Structura dintilor si Apa potabila, unele
Fluorul (Fl) - 1 - 2 mg
oaselor vegetale
Component al unor
Cuprul (Cu) 100 - 150 mg 2 - 3 mg Viscere, legume uscate
enzime
Cofactor al unor
Manganul (Mn) 10 mg 3 - 7 mg Vegetale
enzime
Component a 70
Zincul (Zn) 1-2g 10 mg Carne, ou. lapte
enzime
Produse vegetale si
Seleniu (Se) 13 - 20 mg 100 mg Glutamoxidaza
animale
Produse vegetale si
Cromul (Cr) - - Cofactor al insulinei
animale
Cofactor al unor Produse vegetale si
Molibden 20 mg 0,1 mg
enzime animale

Оценить