Вы находитесь на странице: 1из 1

ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1569

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
1 БУНЕШ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 АЛЕКСОВ ЈОВАН 13.10.1949
2 БУНЕШ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ВАСИЛЕВСКА ИЛИНКА 17.07.1937
3 БУНЕШ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ГИЧЕВСКИ БОТЕ 27.09.1957
4 БУНЕШ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ЈОСИФОВСКА ЦВЕТА 01.03.1941
5 БУНЕШ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МАНОВ ДУШАН 20.11.1939
6 БУНЕШ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИЛОСОВ ЗОРАНЧО 07.01.1977
7 БУНЕШ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИЦЕВ ГОЦЕ 01.10.1959
8 БУНЕШ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИЦЕВА СЛОБОДАНКА 13.07.1964
9 БУНЕШ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИЦЕВСКА ПЕТРИЈА 14.09.1939
10 БУНЕШ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 МИЦОВ БЛАГОЈ 03.04.1941
11 БУНЕШ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 СТОЈАНОВ СТОЈАН 02.07.1944
12 БУНЕШ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 СТОЈАНОВСКА ЈАСМИНКА 20.08.1969
13 БУНЕШ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 СТОЈАНОВСКИ ДИМЧЕ 15.01.1966
14 БУНЕШ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 СТОЈАНОВСКИ ЖИВКО 08.04.1941
15 БУНЕШ НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 0000 ТУШЕВА ЕЛЕНА 10.05.1941

1 од 1

Вам также может понравиться