Вы находитесь на странице: 1из 28

BILETUL 1

A. Clasificarea imunodepresivelor.
B. Determinaţi acţiunea antialergică a glucocorticoizilor:
1. stimulează reacţia antigen-anticorp;
2. scad depozitarea histaminei, serotoninei;
3. favorizează apariţia leziunilor vasculare şi cardiace;
4. inhibă reacţiile tisulare de tip inflamator;
5. favorizează efectele β-adrenergice.
C. Determinaţi mecanismul de acţiune al antiinflamatoarelor nesteroidiene:
1. cresc biosinteza prostaglandinelor; 4. efect antikininic;
2. scad migrarea polimorfonuclearelor; 5. inhibă ciclooxigenaza.
3. activează enzimele lizosomale;
D. Prescrieţi:
1. Difenhidramină; 3. Metamizol;
2. Interferon
E. Indicaţi: 1. cheilite;
2. şoc anafilactic;
3. stomatite.

BILETUL 2
A. Clasificarea remediilor antiinflamatoare nesteroidiene.
B. Determinaţi caracteristicile orciprenalinei:
1. este un β-adrenomimetic neselectiv;
2. posedă acţiune electivă pe receptorii β2-adrenergici;
3. posedă efecte cardiace şi vasculare reduse;
4. posedă efecte inotrop, cronotrop, dromotrop şi batmotrop pozitive marcate;
5. creşte tonusul musculaturii bronhiilor şi muometrului.
C. Diclofenacul sodic este utilizat în:
1. reumatism extraarticular; 5. poliartrită reumatoidă;
2. ulcer gastroduodenal; 6. astm bronşic.
3. diateze hemoragice;
4. stări inflamatorii posttraumatice;
D. Prescrieţi: 1. Cloropiramină
2. Ketotifen
3. Ibuprofen

E. Indicaţi: 1.acces de astm bronşic;


2.parodontite;
3. sindromul Steven-Johnson.
БИЛЕТ 1
А. Классификация иммунодепресантов.
Б. Oпределите противоаллергическое действие глюкокортикоидов:
1. стимулируют реакцию антиген-антитело;
2. снижают депонирование гистамина и серотонина;
3. способствуют поражению сердечно-сосудистой системы;
4. угнетают тканевые воспалительные реакции;
5. усиливают β-адренергические эффекты.
В. Механизм противовоспалительного действия нестероидных
противовоспалительных средств:
1.повышают биосинтез простагландинов; 4.противокининовое действие;
2.снижают миграцию нейтрофилов; 5.угнетают циклооксигеназу.
3.активируют лизосомальные ферменты;

Г. Выписать:
1. Difenhidramină 3. Metamizol
2. Interferon
Д. Назначить при (для): 1. полинозах;
2. анафилактическом шоке;
3. дегенеративных поражениях суставов.

БИЛЕТ 2
А. Классификация нестероидных противовоспалительных средств.
Б. Характеристика orciprenalina.
1. неселективный β-адреномиметик;
2. избирательное действие на β2-адренорецепторы;
3. невыраженное влияние на сердце и сосуды;
4. выраженное положительное инотропное, хронотропное, дромотропное и
батмотропное действие;
5. повышает тонус мускулатуры бронхов и миометрия.
В. Диклофенак натрия назначают при:
1. несуставном ревматизме; 5. ревматоидном
2. язвенной болезни желудка; полиартрите;
3. геморрагическом диатезе; 6. бронхиальной астме.
4. посттравматических воспалительных
процессах;
Г. Выписать:
1. Cloropiramină 3. Ibuprofen
2. Ketotifen
Д. Назначить при (для): 1. бронхиальной астме;
2. послеоперационной рвоте;
3. стоматите.
BILETUL 3
A. Clasificarea antihistaminicelor.
B. Chlorochina e utilizat în:
1. artrita reumatoidă; 4. hepatite acute;
2. psoriazis; 5. ulcer gastric.
3. lupus eritematos;
C. Determinaţi farmacodinamia aminofilinei:
1. relaxează musculatura bronhială; 4. este un coronarodilatator;
2. inhibă centrul respirator bulbar; 5. scade travaiul cardiac.
3. deprimă motilitatea biliară;
D. Prescrieţi: 1. Meloxicam
2. Diclofenac
3. Prednisolon

E. Indicaţi: 1. Tratamentul vital al pulpei;


2. bronşită astmatiformă;
3. miozite.

BILETUL 4
A. Clasificarea remediilor antialergice.
B. Determinaţi mecanismul de acţiune al aminofilinei:
1. stimulează fosfodiesteraza;
2. scade AMP-ul ciclic intracelular;
3. creşte degranularea mastocitelor;
4. inhibă eliberarea mediatorilor bronhoconstrictori;
5. modifică permeabilitatea membranelor pentru Ca++.
C. Corticosteroizii sunt utilizatii în:
1. crize de astm bronşic; 4. rinită alergică;
2. status asmaticus; 5. diabet zaharat;
3. emfizem pulmonar şi bronşită cronică; 6. colagenoze.
D. Prescrieţi: 1. Diclofenac
2. Prednisolon
3. Cromoglicat disodic.
E. Indicaţi: 1. dermatită de contact;
2. stomatite;
3. şoc anafilactic.
БИЛЕТ 3
А. Классификация антигистаминных средств.
Б. Хлорохин используется при:
1. ревматоидном артрите; 4. острых гепатитах;
2. псориазе; 5. язвенной болезни.
3. красной волчанке;
В. Фармакодинамика аминофилина:
1. расслабляет мускулатуру бронхов;
2. угнетает бульбарный дыхательный центр;
3. угнетает подвижность ресничек эпителия бронхов;
4. коронародилятатор;
5. снижает сократимость миокарда.
Г. Выписать: 1. Meloxicam
2. Flucinololă
3. Indometacină
Д. Назначить при (для): 1. кинетозах;
2. астматоидном бронхите;
3. миозитах.

БИЛЕТ 4
А. Классификация противоаллергических средств.
Б. Механизм действия аминофилина:
1. активирует фосфодиэстеразу;
2. снижает содержание цАМФ;
3. повышает дегрануляцию базофилов;
4. угнетает высвобождение медиаторов аллергии;
5. изменяет мембранную проницаемость для Са++.
В. Глюкокортикоиды используют при:
1. выраженных приступах бронхиальной 4. аллергическом рините;
астмы; 5. сахарном диабете;
2. при астматическом статусе; 6. коллагенозах.
3. эмфиземе, хроническом бронхите;
Г. Выписать: 1. Diclofenac
2. Prednisolon
3. Cromoglicat disodic
Д. Назначить при (для): 1. контактном дерматите;
2. пародонтите;
3. волчаночном полиатрите.
BILETUL 5
A. Clasificarea antiinflamatoarelor steroidiene.
B. Determinaţi farmacodinamiea cromoglicatului disodic:
1. stabilizează membrana mastocitelor; 4. efect antispastic;
2. efect bronhodilatator; 5. efect antiinflamator.
3. efect antihistaminic;
C. Antihistaminicele H1 sunt contraindicate în:
1. sindrom Parkinsonian; 4. vome postoperatorii;
2. sarcină (I-l trimestru); 5. conducătorilor auto.
3. stări depresive;
D. Prescrieţi:
1. Difenhidramină
2. Polioxidoniu
3. Acid mefenamic.
E. Indicaţi: 1. Lupus eritematos;
2. nevralgii;
3. artrită reumatoidă.

BILETUL 6
A. Clasificarea imunostimulatoarelor.
B. Determinaţi mecanismul de acţiune al antiinflamatoarelor steroidiene:
1. deprimarea sintezei prostoglandinelor prin 5. inhibarea sintezei
inhibiţia fosfolipazei A2; leucotrienilor şi
2. activarea AMPc; endoperoxizilor.
3. scăderea cantităţii proteinchinazelor;
4. deprimarea sintezei prostoglandinelor prin
inhibiţia ciclooxigenazei;
C. Selectaţi complicaţiile ce pot apărea după utilizarea salicilaţilor:
1. ulceraţia mucoasei stomacale; 4. dereglarea componenţei
2. acufene; celulare a sângelui;
3. hemoragii gastrointestinale; 5. hipertensiune arterială.
D. Prescrieţi:
1. Piroxicam 3. Cetirizină
2. Naproxen
E. Indicaţi: 1. urticărie;
2. paradontite;
3. cheilite.
БИЛЕТ 5
А. Классификация стероидных противовоспалительных средств.
Б. Определите фармакодинамику кромогликата динатрия:
1. стабилизирует мембраны базофилов;
2. бронхорасширяющее средство;
3. блокирует Н1-рецепторы;
4. спазмолитическое действие;
5. противовоспалительный эффект.
В. Блокаторы Н1-рецепторов противопоказаны при:
1. синдроме Паркинсона; 5. вождении транспорта.
2. беременности (1-й триместр);
3. депрессиях;
4. послеоперационных рвотах;
Г. Выписать: 1. Difenhidramină
2 Polioxidoniu
3. Acid mefenamic
Д. Назначить при (для): 1. анкилопоетическом спондилоартрите;
2. ВИЧ инфекции;
3. ревматоидном полиартрите.

БИЛЕТ 6
А. Классификация иммуностимулирующих средств.
Б. Механизм противовоспалительного действия стироидных противовоспалительных
средств:
1. снижение синтеза простагландинов в результате угнетения фосфолипазы A2;
2. активация цАМФ;
3. снижение количества протеинкиназ;
4. снижение синтеза простагландинов в результате угнетения циклооксигеназы;
5. угнетение синтеза лейкоцитов и эндопероксидов.
В. Осложнения при применении противовоспалительных средств из группы
салицилатов:
1. изъязвление слизистой желудка; 4. нарушение клеточного
2. звон в ушах; состава крови;
3. желудочно-кишечные кровотечения; 5. артериальная гипертензия.
Г. Выписать:
1. Piroxicam 3. Cetirizină
2. Naproxen
Д. Назначить при (для): 1. крапивнице;
2. при волчаночной форме хронического полиартрита;
3. трансплантации органов или тканей.
BILETUL 7
A. Explicaţi mecanismul antiinflamator al antiinflamatoarelor nesteroidiene.
B. Remediile H1-antihistaminice se folosesc în:
1. reacţii alergice de tip imediat uşoare 3. boala ulceroasă a stomacului
(prurit, urticărie); şi duodenului;
2. gastrită hiperacidă; 4. colagenoze;
5. boala serului.
C. Ce medicamente se folosesc pentru tratarea reacţiilor alergice de tip imediat (prurit,
urticărie):
1. epinefrină; 4. prednisolon;
2. difenhidramină; 5. mebhidrolină.
3. cloropiramină;
D. Prescrieţi:
1. Nimesulid 2. Loratadină
3 Indometacină
E. Indicaţi în (pentru): 1. nevralgii;
2. astm bronşic;
3. dermatită de contact.

BILETUL 8
A. Clasificarea remediilor antiinflamatoare.
B. Determinaţi mecanismul de acţiune al antiinflamatoarelor nesteroidiene:
1. exercită efect antikininic; 4. activează enzimele
2. creşte biosinteza prostaglandinelor; lizosomale;
3. inhibă ciclooxigenaza; 5. scade migrarea neutrofilelor.
C. Selectaţi efectele cauzate de acţiunea histaminei asupra H2 – receptorilor?
1. dilatarea vaselor;
2. spasmul bronhiilor;
3. mărirea permeabilităţii capilarelor; 4…
intensificarea secreţiei gastrice.
D. Prescrieţi:
1. Ketotifen
2. Levamizol 3. Prednisolon
E. Indicaţi în: 1. poliartrită reumatoidă;
2. stomatite;
3. miozite.
БИЛЕТ 7
А. Обьяснитъ противовоспольнительный эффект нестероидных
противовосполительных средств.
Б. Н1-антигистаминные средства используются для лечения:
1. легких аллергических реакциях немедленного типа (зуд, крапивница);
2. гиперацидного гастрита;
3. язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки;
4. колагенозов;
5. сывороточной болезни.
В. Отметьте препараты для лечения аллергических реакций немедленного типа (зуд,
крапивница):
1. epinefrină; 4. prednisolon;
2. difenhidrаmină; 5. mebhidrolină.
3. cloropiramină;
Г. Выписать:
1. Nimesulid 2. Loratadină
3. Indometacină
Д. Назначить при (для): 1. ;
2. бронхиальной астме;
3. контактном дерматите.

БИЛЕТ 8
А. Классификация противовоспалительных средств.
Б. Механизм противовоспалительного действия нестероидных средств:
1. оказывают противокининовое действие;
2. повышают биосинтез простагландинов;
3. угнетают циклооксигеназу;
4. активируют лизосомальные ферменты;
5. снижают миграцию нейтрофилов.
В. Какие эффекты связаны с воздействием гистамина на Н 2-рецепторы?
1. расширение сосудов;
2. спазм бронхов;
3. совышение проницаемости капилляров;
4. усиление желудочной секреции.
Г. Выписать:
1. Ketotifen
2. Levamizol 3. Prednisolon.
Д. Назначить при (для): 1. ревматоидном полиартрите;
2. ;
3. миозитах.
BILETUL 9
A. Clasificarea remediilor antiinflamatoare cu acţiune lentă (preparatele de bază).
B. Selectaţi preparatele folosite în tratamentul şocului anafilactic:
1. epinefrină; 4. prednisolon;
2. cimetidină; 5. orciprenalină.
3. cromoglicat disodic;
C. Antiinflamatoarele steroidiene asupra hemogramei exercită următoarele efecte:
1. măresc numărul limfocitelor şi eozinofilelor;
2. reduc numărul limfocitelor şi eozinofilelor;
3. măresc numărul trombocitelor;
4. măresc numărul neutrofilelor în sânge;
5. reduc numărul neutrofilelor în sânge.
D. Prescrieţi:
1. Loratadină;
2. Nimesulid 3. Prednisolonă.
E. Indicaţi în:
1. cefalee; 3. Tratamentul vital al pulpei.
2. edem angionevrotic;
BILETUL 10
A. Clasificarea antihistaminicelor după generaţii.
B. Selectaţi efectele tipice pentru remediile antiinflamatoare steroidiene:
1. acţiune antiinflamatoare; 3. acţiune imunostimulatoare;
2. acţiune desensibilizatoare; 4. acţiune imunodepresivă.
C. Selectaţi imunodepresivele minore (inhibitorii imunogenezei celulare):
1. ciclofosfamidă; 4. piroxicam;
2. interferon; 5. hidroxiclorochină
3. clorochină; 6. difenhidramină.

D. Prescrieţi:
1. Nimesulid 2. Salbutamol
3. Cloropiramină
E. Indicaţi în (pentru):
1. paradontită;
2. urticarie;
3. miozită.
БИЛЕТ 9
А. Классификация противовосполительных средств медленного действия
(базовые препараты).
Б. Выбрать препараты исспользуемые при анафилактическом шоке:
1. epinefrină; 4. prednisolon;
2. cimetidină; 5. orciprenalină.
3. cromoglicat disodic;
В. На картину крови стероидные противовосполительные препараты
вызывают следующие эффекты:
1. повышают количество лимфоцитов и эозинофилов;
2. понижают количество лимфоцитов и эозинофилов;
3. повышают количество тромбоцитов;
4. повышают количество сегментоядерных клеток;
5. понижают количество сегментоядерных клеток.
Г. Выписать:
1. Loratidină
2. Nimesulid 3. Prednisolon.
Д. Назначить при (для):
1. стоматите;
2. анафилактическом шоке;
3. крапивница

БИЛЕТ 10
А. Классификация противогистаминовых препаратов по поколениям.
Б. Отметить эффекты типичные для стероидных противовоспалительных средств:
1. противовоспалительное действие;
2. десенсибилизирующее действие;
3. иммуностимулирующее действие;
4. иммунодепрессивное действие.
В. Отметить малые иммунодепрессанты (ингибиторы клеточного иммуногенеза):
1. ciclofosfamidă; 4. piroxicam;
2. interferon; 5. hidroxiclorochină
3. clorochină; 6. difenhidramină.
Г. Выписать:
1. Nimesulid 2. Loratadină
3. Cloropiramină
Д. Назначить при (для): 1. ревматоидном артрите;
2. крапивнице
3. анафилактическом шоке.
BILETUL 11
A. Medicaţia reacţiilor alergice de tip întîrziat.
B. Diclofenacul sodic este contraindicat în:
1. reumatism extraarticular; 4. stări inflamatorii posttraumatice;
2. ulcer gastroduodenal; 5. poliartrită reumatoidă;
3. diateze hemoragice;

C. Enumeraţi remediile H1- antihistaminice:


1. difenhidramina; 4. prometazina;
2. diclofenac sodic; 5. meloxicam;
3. levamisol; 6. cloropiramina
D. Prescrieţi:
1. Meloxicam 2. Cloropiramină
3. Dexametason;
E. Indicaţi în (pentru): 1. şoc anafilactic;
2. poliartrita reumatoidă;
3. stomatita.

BILETUL 12
A. Tabloul clinic şi tratamentul intoxicaţiei acute cu H1 - antihistaminice.
B. Determinaţi efectele glucocorticoizilor:
1. inhibă activitatea T- şi B-limfocitelor;
2. stimulează activitatea T- şi B-limfocitelor;
3. măresc conţinutul de glucoză în sânge;
4. micşorează conţinutul de glucoză în sânge;
5. posedă acţiune imunostimulatoare.
C. Cum acţionează antiinflamatoarele steroidiene asupra hemogramei?
1. măresc numărul limfocitelor şi eozinofilelor în sînge;
2. reduc număru limfocitelor şi eozinofilelor în sînge;
3. măresc numărul neutrofilelor în sînge;
4. reduc numărul neutrofilelor în sînge;
D. Prescrieţi:
1. Clemastină 2. Diclofenac
3.Cromoglicatdisodic

E. Indicaţi: 1. Afte, ulceraţii în cavitatea bucală;


2. infecţii cronice;
3. miozite.
БИЛЕТ 11
А. Лечение аллергических реакций замедленного типа.
Б. Диклофенак натрия противопоказан при:
1. ревматоидном артрите 4. посттравматических воспалениях
2. язве желудка 5.ревматоидном полиартрите
3. геморрагических диатезах
В. Назовите Н1-антигистаминные препараты:
1. difenhidramina 4. prometazina
2. diclofenac sodic 5. meloxicam
3. levamisol 6. cloropiramina

Г. Выписать:
1. Meloxicam 3. Triamcinolonă
2. Cloropiramină
Д. Назначить при (для): 1. анафилактическом шоке
2. ревматоидном артрите
3. при волчаночной форме хронического полиартрита

БИЛЕТ 12
А. Клиническая картина и лечение острой интоксикации H1-антигистаминными
средствами.
Б. Назовите эффекты глюкокортикоидов:
1. угнетают T- и B-лимфоциты;
2. стимулируют T- и B-лимфоциты;
3. увеличивают уровень глюкозы в крови;
4. уменьшают уровень глюкозы в крови;
5. обладают иммуностимулирующим эффектом.
В. Как влияют стероидные противовоспалительные средства на состав крови?
1. Увеличивают число лимфоцитов и эозинофилов в крови;
2. Уменьшают число лимфоцитов и эозинофилов крови;
3. Увеличивают число нейтрофилов в крови;
4. Уменьшают число нейтрофилов в крови.
Г. Выписать:
1. Clemastină 2. Diclofenac
3. Cromoglicat disodic
Д. Назначить при (для):
1. посттравматических воспалениях
2. хронические инфекции;
3. миозите
BILETUL 13
A. Caracteristica farmacodinamică a GS.
B. Reacţiile adverse ale AINS neselective sunt:
1. mărirea masei corpului;
2. ulceraţia mucoasei gastrice;
3. miozite;
4. agranulocitoză;
5. trombocitopenie.
C. Difenhidramina posedă următoarele efecte:
1. antihistaminic
2. acţiune stimulantă asupra SNC
3. acţiune inhibitoare asupra SNC;
D. Prescrieţi:
1. Acid acetilsalicilic 3. Prednisolon
2. Ketotifen
E. Indicaţi: 1. parodontite;
2. polinoze;
3. nevralgii.
БИЛЕТ 13

А. Характеристика стероидных противовоспалительных средств


Б. Побочные действия нестероидных противовоспалительных средств:
1. увеличение массы тела;
2. изъязвления слизистой желудка;
3. миозиты;
4. агранулоцитоз;
5. тромбоцитопения.

В. Difenhidramin обладает эффектами:


1. антигистаминный
2. стимулирующее действие на ЦНС
3. угнетающее действие на ЦНС.
Г. Выписать:
1. Acid acetilsalicilic 3. Prednisolon
2. Ketotifen
Д. Назначить при (для): 1. крапивница;
2. полинозах;
3. послеоперационной рвоте.
BILETUL 14
A. Explicaţi mecanismul de acţiune al sulfasalazinei .

B. Arătaţi mecanismul posibil de acţiune antiinflamator a medicamentelor steroidiene:


1. deprimareа sintezei prostaglandinelor prin inhibiţia fosfodiesterazei;
2. deprimareа sintezei prostaglandinelor prin inhibiţia cicloxigenaze;
3. stimularea activităţii T- şi B-limfocitelor;
4. inhibiţia activităţii T- şi B-limfocitelor.

C. În ce stări se folosesc medicamentele antihistaminice ce blochează H 1-receptorii?


1. reacţii alergice de tip imediat; 4. colagenoze;
2. gastrită hiperacidă; 5. boala serică.
3. boala ulceroasă gastro-duodenală;
D. Prescrieţi:
1. Levamizol
2. Ketotifen 3. Difenhidramină
E. Indicaţi: 1. stomatită;
2. infecţii cronice;
3. cancer.

BILETUL 15
A. Caracteristica diclofenacului.
B. Ce complicaţii pot apărea la utilizarea îndelungată a antiinflamatoarelor steroidiene?
1. hipotensiune arterială; 4. ulceraţii stomacale;
2. hipertensiune arterială; 5. hipoglicemie;
3. psihoze; 6. hiperglicemie.
C. Indicaţiile H1-antihistaminicelor sunt:
1. reacţii alergice de tip imediat uşoare (prurit, urticărie);
2. gastrită hiperacidă
3. boala ulceroasă a stomacului şi duodenului
4. colagenoze
5. boala serului
D. Prescrieţi:
1. Ketorolac; 2. Loratadină
3. Indometacină
E. Indicaţi: 1. afte;
2. șoc anafilactic
3. miozite
БИЛЕТ 14
А. Механизм действия сульфасалазина.
Б. Отметить возможный механизм противовоспалительного действия стероидных
средств:
1. угнетение синтеза простогландинов путем ингибирования фосфолипазы;
2. угнетение синтеза простогландинов путем ингибирования циклооксигеназы;
3. стимулирующее действие T- и B-лимфоцитов;
4. угнетающее действие T- и B-лимфоциты;
В. При каких состояниях применяют Н1-противогистаминные средства?
1. аллергические реакции немедленного типа;
2. гиперацидный гастрит;
3. язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
4. коллагенозы;
5. сывороточная болезнь.
Г. Выписать:
1. Levamizol
2. Ketotifen 3. Difenhidramină
Д. Назначить при (для): 1. крапивница;
2. хронические инфекции;
3. раке.

БИЛЕТ 15
А. Характеристика диклофенака.
Б. Какие осложнения наблюдаются при длительном применении стероидных
противовоспалительных средств?
1. артериальная гипотензия; 4. изъязвления слизистой оболочки желудка;
2. артериальная гипертензия; 5. гипогликемия;
3. психозы; 6. гипергликемия.
В. Н1-антигистаминные средства используются для лечения:
1. легких аллергических реакциях немедленного типа (зуд, крапивница);
2. гиперацидного гастрита;
3. язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки;
4. колагенозов;
5. сывороточной болезни
Г. Выписать:
1. Ketorolac; 2. Loratadină
3. Indometacină.
Д. Назначить при (для): 1. стоматите;
2. крапивница;
3. миозитах