Вы находитесь на странице: 1из 2665

Разрешение за предоставяне на пазара на

биоцида
Търговско
наименование на
биоцида

№ на разрешението Дата на издаване

1 2 3
№ 0001-1 26.10.2005 г Препарат против
дървояди

№ 0002-1 26.10.2005 г „Стерилиум”

№ 0003-12 Настоящето 31.07.2018г. Живасепт


разрешително отменя
разрешение № 0003-11 от
16.07.2018г.

№ 0004-5 Настоящото 16.07.2018г. “Живахекс”


разрешение отменя
Разрешение № 0004-
4/16.02.2018 г.
№ 0005-1 26.10.2005 г Вертокс паста

№ 0006-1 26.10.2005 г Норат - П

№ 0007-1 26.10.2005 г Вертокс пелети

№ 0008-1 18.11.2005 г Септамин

№ 0009-1 18.11.2005г Брилянт


№ 0010-1 24.11.2005 г Цитрол Форте ВП

№ 0011-1 23.12.2005 г Оролин Op Форте AF

№ 0012-1 23.12.2005 г Оросепт Солюшън

№ 0013-6 Настоящето 16.07.2018г. Живасепт глюконат


разрешително отменя
разрешение № 0013-5/от
16.02.2018г.

№ 0014-5 Настоящото 27.08.2015г. АЛДЕСЕПТ


разрешение отменя
Разрешение № 0014-4 от
22.10.2012г.
№ 0015-1 23.12.2005 г ГЛУТАСЕПТ

№0016-1 23.12.2005 г СЕКУСЕПТ АКТИВ

№ 0017-3 Настоящото 26.01.2017 г. Озонит


разрешение отменя
Разрешение № 0017-2 от
08.11.2016г

№ 0018-1 23.12.2005 г Инцидин екстра N

№ 0019-1 23.12.2005 г Елтра

№ 0020-1 23.12.2005 г Микро Кват


№ 0021-1 23.12.2005 г РЗ Оксизан ZS

№ 0022-4 Настоящото 26.01.2017 г P3-Oxonia Active (P3-


разрешение отменя Оксония Актив)
Разрешение № 0022-3 от
11.01.2017г

№ 0023-4 Настоящото 4/13/2020 P3-Оксония актив S


разрешение отменя
Разрешение № 0023-3 от
26.01.2017

№ 0024-1 23.12.2005г Секусепт Пулвер Класик

№ 0025-1 23.12.2005г Инцидур

№ 0026-5 Настоящото 4/13/2020 P3-Оксония актив 150


разрешение отменя
Разрешение № 0026-4/24
04.2019г.
№ 0027-3 Настоящото 17.12.2014 г. “Incidin Liquid”
разрешение отменя
Разрешение № 0027-
2/16.03.2012 г.

№ 0028-7 Настоящото 10/15/2020 Медикарин


разрешение отменя
Разрешение № 0028-
6/30.9.2020

№ 0029-1 23.12.2005г Р3-Топакс 66

№ 0030-3 Настоящото 6/19/2020 РЗ Топакс 91


разрешение отменя
раазрешение № 0030-2 от
19.7.2016

№ 0031-3 Настоящото 20.04.2017г “Скинман Софт”


разрешение отменя
раазрешение № 0031-2 от
30.01.2007 г

№ 0032-1 23.12.2005 г СПИТАДЕРМ


№ 0033-5, Настоящото 01.10.2015 г “Скинман скръб”
разрешение отменя
Разрешение № 0033-4 от
27.08.2015г.

№ 0034-4 Настоящото 10/30/2015 Епикеър 5


разрешение отменя
Разрешение № 0034-
3/10.12.2012

№ 0035-2, Настоящото 26.02.2015г. СКИНСЕПТ КОЛОР


разрешение отменя
Разрешение № 0035-1от
23.12.2005г.

№ 0036-1 23.12.2005 г РЗ- тримета CID neu

№ 0037-1 23.12.2005 г Секусепт Форте

№ 0038-2 Настоящото 06.06.2008 г Идо Скоп®”


разрешение отменя
Разрешение № 0038-
1/13.01.2006г.
№ 0039-3 Настоящото 01.08.2019 г Циперметрин Фарма
разрешение отменя
Разрешение № 0039-
2/28.11.2016 г.

№ 0040-3 Настоящото 01.08.2019 г Ектоципер


разрешение отменя
Разрешение № 0040-
2/28.11.2016 .г.

№ 0041-3 Настоящото 01.08.2019 г Ектомин 10%


разрешение отменя
Разрешение № 0041-
2/28.11.2016 .г.

№ 0042-3 Настоящото 04.09.2017 г. САНИФОРТ


разрешение отменя
Разрешение № 0042-
2/10.08.2008 г.
№ 0043-5 Настоящото 18.03.2016 г. ЖИВАСЕПТ пяна
разрешение отменя
Разрешение № 0043-
4/03.02.2012 г.

№ 0044 - 1 08.02.2006 г. РЗ-АКВАЦИД BRM

№ 0045 –2 Настоящото 28.03.2006 г ИНЦИДИН ЕКСТРА


разрешение отменя
Разрешение № 0045-
1/08.02.2006 г.

№ 0046 - 1 08.02.2006 г. ДЕКОСЕПТ

№ 0047 – 2 Настоящото 13.07.2006 г Дезефект


разрешение отменя
Разрешение № 0047-
1/08.02.2006 г
№ 0048 -2 Настоящото 18.03.2016 г. ЖИВАХЕКС крем
разрешение отменя
Разрешение № 0048-
1/08.02.2006 г

№ 0049 -1 08.02.2006 г. ДЕКОНЕКС 53 плюс

№ 0050-2Настоящото 16.09.2008г ЕРАДИРАТ


разрешение отменя
Разрешение № 0050-
1/8.02.2006 г.

№ 0051-3 Настоящото 24.11.2017 г Живахекс концентрат 5%


разрешение отменя
Разрешение № 0051-
2/13.11.2009г.

№ 0052-2 Настоящото 18.12.2008 г Деконекс 54 Спорсайд


разрешение отменя
Разрешение №0052-
1/08.02.2006 г.

№ 0053 -3 Настоящото 01.08.2019г. ЕКТОМИН спрей


разрешение отменя
Разрешение № 0053-
2/09.09.2016 г.

№ 0054 -2 Настоящото 08.11.2016г. Деконекс 50 ФФ


разрешение отменя
Разрешение № 0054-1 от
08.02.2006г
№ 0055 - 1 08.02.2006 г Карбарил 10%

№ 0056-8 Настоящото 6/30/2020 Живасепт Гел


разрешение отменя
Разрешение № 0056-7 от
27.08.2015г.

№ 0057 - 1 08.02.2006г. Инцидур спрей

№ 0058-1 08.02.2006г. САВО против плесени

№ 0059-1 01.03.2006г. Голиат Гел

№ 0060-3 Настоящото 01.08.2019 г. Ектокил 0.2%


разрешение отменя
Разрешение 0060-2 от
09.09.2016

№ 0061-7, Настоящото 12.02.2015г. Айкън 10 КС


разрешение отменя
Разрешение 0061-6 от
17.12..2014
№ 0062-4, Настоящото 11.06.2018г. Хайдрекс Сърджикал
разрешение отменя Скръб
Разрешение № 0062-3 от
01 10.2015г

№ 0063 -1 01.03.2006 г. Абейт 500 Е

№ 0064-1 01.03.2006 г. Бандит 10 ЕВ

№ 0065-1 01.03.2006 г. Тенопа

№ 0066-3 Настоящото 01.08.2019 г. Ектокил – спрей против


разрешение отменя молци
Разрешение № 0066-
2/09.09.2016 г

№ 0067-1 01.03.2006 г. Ракумин TП

№ 0068-2 Настоящото 15.06.2007 г Ракумин паста


разрешение отменя
Разрешение № 0068-
1/01.03.2006 г

№ 0069-8 Настоящото 12/16/2020 Sirafan Speed/Сирафан


разрешение отменя Спид
Разрешение № 0069-7 от
25.10.2019

№ 0070-1 01.03.2006г. РАТ- КИЛЪР


№ 0071-1 01.03.2006 г. РАТ-БИТЕКС

№ 0072-1 01.03.2006 г. Рат Билен актив

№ 0073-1 01.03.2006 г. Рат Веном

№ 0074-1 01.03.2006 г. Рат пепър

№ 0075-2 Настоящото 2/16/2017 РЗ-ТОПАКТИВ DES


разрешение отменя
разрешение № 0075-1 от
01.03.2006

№ 0076-1 01.03.2006 г. Олимпус ЕТД


Дезинфектант

№ 0077-1 01.03.2006 г. Олимпус Ендо Диз


№ 0078-1 01.03.2006 г. Акваген DBN

№ 0079-1 08.03.2006г. Виприн лосион

№ 0080-3 Настоящото 03.05.2018г. Топакс С


разрешение отменя
Разрешение № 0080-2 от
14.05.2015г

№ 0081-1 08.03.2006г. Дермоген

№ 0082-1 08.03.2006 г. Блутоксол

№ 0083-1 08.03.2006г. Актикленс Стерил


Концентрат
№ 0084-1 08.03.2006 г. Найбоинс

№ 0085-1 08.03.2006 г. Найбосепт Н

№ 0086-1 08.03.2006 г. Найбоизол

№ 0087-1 08.03.2006 г. Найбоскоп + Активатор

№ 0088 -2 Настоящото 08.11.2016 г. Деконекс Соларсепт


разрешение отменя
Разрешение № 0088-1 от
28.03.2006г

№ 0089-1 28.03.2006г Триклобактер

№ 0090-1 28.03.2006 г. НАЙБОПИН


№ 0091-1 28.03.2006 г. НАЙБОСЕПТ КОЛОР

№ 0092 - 1 28.03.2006г. HMI Q СЕПТ S

№ 0093 - 1 28.03.2006 г. НИПАСЕПТ

№ 0094-2 Настоящото 15.11.2006 г HMI ПРОФИК


разрешение отменя
Разрешение № 0094-1 от
28.03.2006г

№ 0095-7 Настоящото 15.03.2019 г. ФЕНДОНА 60 СК


разрешение отменя
Разрешение № 0095-6 от
03.05.2018 г

№ 0096 – 1 28.03.2006 г Хибискръб


№ 0097-1 16.05.2006 г Макси - Икономик -
Дезинфектант

№ 0098 - 1 16.05.2006 г ПАЧИКО ДЗФ - ХЛ

№ 0099 -3 Настоящото 28.11. 2016 г ПАЧИКО ДЗФ – БА


разрешение отменя
Разрешение № 0099-
2/10.08.2008

№ 0100 -2 Настоящото 30.06.2016 г ПАЧИКО АХД


разрешение отменя
Разрешение № 0100-
1/16.05.2006 До тук
№ 0101-1 16.05.2006 г СЕКУСЕПТ ЕКСТРА N

№ 0102-1 16.05.2006 г Инцикленс стерил


концентрат

№ 0103 - 1 16.05.2006 г ТОПАКС ДД

№ 0104 - 1 16.05.2006 г РАЙД против молци гел -


лавандула

№ 0105 - 1 16.05.2006 г ВИПРИН - балсам


№ 0106 - 1 16.05.2006 г ВИПРИН - шампоан

№ 0107 – 2 Настоящото 09.06.2006 г Репелент срещу комари,


разрешение отменя кърлежи, папатаци
Разрешение № 0107- ВИПРЕЛЕНТ
1/16.05.2006 г

№ 0108 - 1 16.05.2006 г Крем репелент срещу


комари, кърлежи, бълхи,
папатаци

№ 0109-1 16.05.2006 г ВИПРИН® - К

№ 0110-4 Настоящото 1/28/2021 Дезгард 20/Desguard 20


разрешение отменя
Разрешение № 0110-
3/23.3.2020

№ 0111 – 2 Настоящото 16.10.2007 г Ултра Дезинфектант/Ultra


разрешение отменя Desinfectant
Разрешение № 0111 -
1/16.05.2006г

№ 0112-2. Настоящото 14.10.2015 г. Демор-инсектицидна


разрешение отменя пудра
Разрешение № 0112-1 от
16.05.2006г
№ 0113 - 1 16.05.2006 г HMI Флайт

№ 0114-2 Настоящото 15.11.2006 г. HMI Идо Скруб


разрешение отменя
Разрешение № 0114-1 от
16.05.2006г

№ 0115 - 1 16.05.2006 г HMI Q септ

№ 0116-2 Настоящото 15.11.2006г HMI Скруб AL


разрешение отменя
Разрешение №0116-1 от
16.05.2006г
№ 0117-3 Настоящото 10.08.2008 г HMI Табидез 56
разрешение отменя
Разрешение № 0117-2 от
15.11.2006г

№ 0118-3 Настоящото 15.11.2006 г Идо Септ


разрешение отменя
Разрешение №0118-2 от
07.07.2006г

№ 0119 - 1 16.05.2006 г Найбоег

№ 0120 - 1 16.05.2006 г Сетридин Форте

№.0121-4 Настоящото 10/30/2015 Клерцид 70/30


разрешение отменя IPA/Klercide 70/30 IPA
Разрешение № 0121-3 от
14.10.2015 г.
№ 0122 - 1 16.05.2006 г Уни S

№ 0123-3 Настоящото 01.08.2019 г БИОЦИДЕН СПРЕЙ


разрешение отменя ГАРД
Разрешение № 0123-2 от
09.09.2016 г.

№ 0124-1 14.06.2006 г Стерузил (Sterusil)

№ 0125-3 Настоящото 11.09.2013г Дезавид YD


разрешение отменя
Разрешение № 0125-2от
24.07.2009г.
№ 0126-1 16.06.2006 г “Дезавид MD”

№ 0127-2 Настоящото 20.12.2007 г Ултра Алгаецид/Ultra


разрешение отменя Algaecide
Разрешение № 0127 -
1/16.06.2006г

№ 0128-2 Настоящото 24.04.2007 г РАЙД МАКС / БАЙГОН


разрешение отменя ПРОТЕКТОР аерозол
Разрешение № 0128- против пълзящи насекоми
1/16.06.2006 г.

№ 0129-1 16.06.2006 г. БИОЦИД 2435

№ 0130-1 19.06.2006 г АУТАН ФЕМИЛИ


ДЖУНИЪР за деца
№ 0131 - 1 16.06.2006 г СКИНМАН ИНТЕНЗИВ

№ 0132-1 16.06.2006 г БИОЦИД 354

№ 0133-1 16.06.2006 г ОФФ! АЕРОЗОЛ

№ 0134-1 16.06.2006 г ВИПРАЗИН РЕПЕЛЕНТ

№ 0135-1 16.06.2006 г СЕКУМАТИК FDR

№ 0136-1 16.06.2006 г СЕКУДРИЛ

№ 0137-2 Настоящото 14.05.2007 г ТУИН ОКСИД


разрешение отменя
Разрешение № 0137-
1/16.06.2006 г.
№ 0138-1 16.06.2006 г. CLORO FOAM”

№ 0139-1 16.06.2006 г Сторм

№ 0140-1 16.06.2006 г “Деконекс 50 AF”

№ 0141-1 16.06.2006 г “Деконекс 51 Гастро”

№0142-1 16.06.2006 г “Клинес – примамка


против хлебарки”

№ 0143-1 07.07.2006 г Цитрол 10/4 УЛВ


№0144-1 07.07.2006 г СЕТРИДИН ЕКСТРА К

№ 0145-1 07.07.2006г “СЕТРИДИН ЕКСТРА”

№ 0146-4 Настоящото 16.03.2020 г АУТАН ФЕМИЛИ


разрешение отменя ЛОСИОН, Autan® Family
Разрешение № 0146-3 от Care Лосион
09.03.2017

№ 0147-1 07.07.2006 г РАЙД СИН АЕРОЗОЛ


МАКС против летящи
насекоми

№ 0148-1 07.07.2006 г РАКУМИН ТР 0.75%

№ 0149-2 Настоящето 20.12.2007 г VAPE примамка за


разрешение отменя хлебарки
Разрешение № 0149-
1/07.07.2006г
№ 0150-2 Настоящето 20.12.2007г VAPE таблетки против
разрешение отменя молци-лавандула
Разрешение № 0150-
1/07.07.2006г.

№ 0151-1 07.07.2006 г HMI ФОРТЕДЕЗ 90

№ 0152-2 Настоящето 20.12.2007г VAPE- примамка за


разрешение отменя мравки
Разрешение № 0152-
1/07.07.2006г.

№ 0153-1 07.07.2006 г РАЙД СИН АЕРОЗОЛ


срещу летящи насекоми

№ 0154-1 07.07.2006 г “БАЙГОН ДЖИНИУС


ПРОТЕКТОР-
електрически изпарител с
пълнител”

№ 0155-1 07.07.2006 г HMI Дентаспрей

№ 0156-2 Настоящето 09.09.2016 г ПАЧИКО ДЗФ-П


разрешение отменя
Разрешение № 0156-
1/07.07.2006
№ 0157-2 Настоящето 30.06.2016 г ПАЧИКО ДЗФ-ОКСИ
разрешение отменя
Разрешение № 0157-
1/07.07.2006

№ 0158-2 Настоящото 11.07.2008 г Хлебомор Д


разрешение отменя
Разрешение № 0158-
1/07.07.2006 г.

№ 0159 -1 07.07.2006 г Био кил

№ 0160-1 07.07.2006 г “Сийдж гел”

№ 0161-1 07.07.2006 г Тана Апезин


дезинфекционен спрей

№ 0162-1 17.07.2006 г ДЕСКОСЕПТ АФ


№0163-1 17.07.2006 г РАКУМИН ПАСТА -
родентицид

№ 0164-2 Настоящото 12.09.2006 г HMI АНТОНИТ


разрешение отменя
Разрешение № 0164-1-
1/17.07.2006 г

№ 0165-1 17.07.2006 г ТАНА НОВА СЛР 600

№ 0166-2 Настоящото 12.09.2006 г HMI СЛ BQ А


разрешение отменя
Разрешение № 0166-1-
1/17.07.2006 г

№ 0167-1. 17.07.2006 г АНИОЗИМ PLA II


№ 0168-1 17.07.2006 г ХЕКСАНИОС G +R /
HEXSANIOS G +R

№ 0169-1 17.07.2006г СУРФАНИОС ЛЕМЪН


ФРЕШ

№0170 -1 17.07.2006 г Дерманиос Скръб


Хлорхексидин

№ 0171-1 17.07.2006 г Параформалде- хид


таблетки

№ 0172-1 21.07.2006 г “Стераниос 2%”

№ 0173-1 21.07.2006г “АСЕПТАНИОС


ТЕРМИНАЛ HPH”
№ 0174-1 21.07.2006 г “Дерат” примамка за
гризачи житни зърна

№ 0175-1 21.07.2006 г “Дерат” примамка за


гризачи пелети

№ 0176-3 Настоящото 14.10.2015 г “МИЛЕНИУМ”


разрешение отменя
Разрешение № 0176-2 от
10.08.2008г

№ 0177-1 21.07.06 г ПАРАФОРМАЛДЕХИД


таблетки

№ 0178-1 21-07.2006 г САНИРАЩ


КОНЦЕНТРАТ

№ 0179-1 21.07.2006 г Карбарил Био спрей


№ 0180-1 21.07.2006 г “HMI Дермасепт”

№ 0181-3 Настоящото 15.10.2012 г. “ДЕСКОЦИД-Н”


разрешение отменя
Разрешение № 0181-
2/03.02.2012 г.

№ 0182-1 21.07.2006 г “HMI Гел”

№ 0183-1 21.07.2006 г “HMI Хайген”

№ 0184-1 21.07.2006 г “Хлорокленс Стерил


Концентрат”

№ 0185-1 21.07.2006 г “КОДЖАК 50 ЕВ”


№ 0186-1 21.07.2006 г “МАНУГЕЛ”

№ 0187-1 21.07.2006 г “МАСТЕР 25 МЕ”

№ 0188-1 21.07.2006 г “МАСТЕР 25 МЕ”

№ 0189-1 21.07.2006 г “ПОЛАРИС 40 ЕК/НА”

№ 0190-1 31.08.2006 г АСЕПТАНИОС


ТЕРМИНАЛ СПОР

№ 0191-2 Настоящото 20.12.2007 г БОРОЛЕКС


разрешение отменя
Разрешение № 0191-
1/31.08.2006г
№ 0192-1 31.08.2006г ТАНА АПЕЗИН ДСР 50

№ 0193-1 31.08.2006. г САНИТОЛ

№ 0194-1 31.08.2006 г ДИСПОВИТ W –


антибактериална боя за
влажни помещения

№ 0195-1 31.08.2006 г ОКСИГЕНОН


№ 0196-3 Настоящото 03.06.2016г. Повисепт
разрешение отменя
Разрешение № 0196-
2/13.11.2009г.

№ 0197-2 Настоящото 04.09.2017 г Манурапид


разрешение отменя Синердж/Manorapid
Разрешение № 0197- Synergy
1/31.08.2006

№ 0198 -1 31.08.2006 г ТАНА АПЕЗИН РАПИД

№ 0199 -1 31.08.2006 г ТАНА АПЕЗИН


УНИВЕРСАЛ

№ 0200-1 31.08.2006 г СЕПТОДЕРМ ХЕНДЕ

№.0201-4 Настоящето 6/30/2020 Милениум - за ръце


разрешение отменя
разрешение № 0201-3 от
14.10.2015г.
№ 0202 -2 Настоящето 20.12.2007г VAPE SUPER KO 2- спрей
разрешение отменя срещу хлебарки и мравки
Разрешение № 0202-
1/31.08.2006г.

№ 0203 -2 Настоящето 20.12.2007г VAPE SUPER KO 2- спрей


разрешение отменя срещу пълзящи и летящи
Разрешение № 0203- насекоми
1/31.08.2006г.

№ 0204-3 Настоящото 29.09.2016 г Флашхлор гранулат 65


разрешение отменя
Разрешение № 0204-
2/11.03.2008 г.

№0205-2 Настоящото 11.03.2008 г Флашхлор 90 / Flashclor


разрешение отменя 90
Разрешение № 0205-
1/31.08.2006 г.

№ 0206-2 Настоящото 20.12.2007 г РОДЕКИЛ ПП


разрешение отменя
Разрешение № 0206-
1/31.08.2006 г.

№ 0207-2 Настоящото 20.12.2007 г ДИТРЕКС


разрешение отменя
Разрешение № 0207-
1/31.08.2006 г.

№ 0208-2 Настоящото 20.12.2007 г РОДЕКИЛ


разрешение отменя
Разрешение № 0208-
1/31.08.2006 г.

№ 0209-2 Настоящото 20.12.2007 г ЛАН-РАТ


разрешение отменя
Разрешение № 0209-
1/31.08.2006 г.
№ 0210-1 31.08.2006 г. БРОМТОКС

№ 0211-1 8.09.2006 г КЛИНЕС – парафинирана


зърнена примамка против
гризачи с бромадиалон

№ 0212-1 08.09.2006 г Септодерм Хаут

№ 0213-1 08.09.2006 г Клийнисепт

№ 0214-1 8.09.2006 г Перфектан ТБ

№ 0215-1 8.09.2006 г РАЙД ПРОТИВ МОЛЦИ


- аерозол
№ 0216-1 8.09.2006 г РАЙД примамка за
хлебарки

№ 0217-1 8.09.2006 г РАЙД ПРОТИВ МОЛЦИ


ГЕЛ – КЕДЪР

№ 0218-1 9/8/2006 РАЙД ПРОТИВ МОЛЦИ


– гранули

№ 0219 -1/ 8.09.2006 г РАЙД ПЯНА - против


пълзящи насекоми

№ 0220-1 08.09.2006 г HMI® СЛ BQ

№ 0221-1 08.09.2006 г ДЕСКОСЕПТ АФ кърпи


№ 0222-1 08.09.2006 г ДИСПОФИКС
антимикробен

№ 0223-1 08. 09.2006 г Грийн Данекс

№ 0224-1 08. 09.2006 г Найбоалди

№ 0225-1 08.09.2006 г Деконекс 43 Антисептик

№ 0226-1 08.09.2006 г Алдесол

№ 0227-1 12.09.2006 г Тризон


№ 0228-1 12.09.2006 г БЕЛИНА

№ 0229-1 12.09.2006 г. Кислол

№ 0230-1 12.09.2006 г. Сода каустик

№ 0231-1 12.09.2006 г Бохемит QB безцветен

№ 0232 -2 настоящото 8/10/2008 Бохемит QB зелен


рязрешение отменя
Разрешение № 0232-1 от
12.09.2006 г.

№ 0233 -2 настоящото 8/10/2008 Бохемит QB кафяв


рязрешение отменя
Разрешение № 0233-1 от
12.09.2006 г.
№ 0234 -2 настоящото 8/10/2008 Бохемит QB жълт
рязрешение отменя
Разрешение № 0234-1 от
12.09.2006 г.

№ 0235 -2 настоящото 8/10/2008 Бохемит QB Хоби


рязрешение отменя безцветен
Разрешение № 0235-1 от
12.09.2006 г.

№ 0236 -2 настоящото 8/10/2008 Бохемит QB Хоби зелен


рязрешение отменя
Разрешение № 0236-1 от
12.09.2006 г.

№ 0237 -2 настоящото 8/10/2008 Бохемит QB Хоби кафяв


рязрешение отменя
Разрешение № 0237-1 от
12.09.2006 г.

№ 0238-1 12.09.2006 г. Формастер-фумигираща


таблетка
№ 0239-1 12.09.2006 г “ПЕРФЕКТАН ЕНДО”

№ 0240-1 12.09.2006 г “HMI СЛ ВВ”

№ 0241-1 12.09.2006 г “HMI СЛ ВВG”

№ 0242-1 31.08.2006 г “Офф! Скудо Аерозол”

№ 0243-1 12.09.2006 г. “HMI КЛАСИК”

№ 0244-1 19.10.2006 г. Лосион против въшки


Виранолин

№ 0245-1 19.10.2006 г НАЙБОРИЛ


№ 0246-1 19.10.2006 г ХЕМЕКСОЛ ВП

№ 0247-1/ 19.10.2006 г МИШЕМОР

№ 0248-1 19.10.2006 г. ПЛЪХОМОР

№ 0249-1 31.08.2006 г “Аутан Фемили Аерозол”

№ 0250-2 Настоящото 03.06.2016 г СИД 20


разрешение отменя
Разрешение № 0250-
1/19.10.2006 г.

№ 0251-2 Настоящото 03.06.2016 г Kenocid 210


разрешение отменя
Разрешение № 0252-
1/19.10.2006 г.

№ 0252-2 Настоящото 03.06.2016 г СИД 2000


разрешение отменя
Разрешение № 0252-
1/19.10.2006 г.
№ 0253-1 19.10.2006 г. Вироцид

№ 0254-1 19.10.2006 г Пливасепт блу

№ 0255-1 19.10.2006 г Пливасепт тинктура

№ 0256-1 19.10.2006 г Пливасепт пяна

№ 0257 -1 19.10.2006 г Дескозал


№ 0258 -1 19.10.2006 г P3-Топакс 99

№ 0259-1 19.10.2006 г Мухозол Екстра

№ 0260-1 19.10.2006 г Винилосеп 50 ЕК

№ 0261-3 Настоящото 01.04.2016г. Фендона 50 BП/Fendona


разрешение отменя 50 WP
Разрешение № 0261-2 от
26.02.2016г.

№ 0262-1/ 19.10.2006 г Клинес – против мравки и


други пълзящи насекоми

№ 0263-1 19.10.2006 г Клинес – против молци и


други летящи насекоми
№ 0264-1 19.10.2006 г Клинес – против летящи и
пълзящи насекоми

№ 0265-2 Настоящото 18.12.2008 г Деконекс Дентал BB


разрешение отменя
Разрешение № 0265-
1/6.11.2006 г.

№ 0266-1 6.11.2006 г Тана Нова KRC 740

№ 0267-1 6.11.2006 г Тана Апезин AP 3

№ 0268-5 Настоящото 24.04.2019г. Инцидин Екстра N/Incidin


разрешение отменя Extra N
Разрешение № 0268-
4/02.06.2017 г.
№ 0269 -2 Настоящото 27.02.2009 г Изосан Г / Izosan G
разрешение отменя
Разрешение № 0269-1/
06.11.2006 г.

№ 0270-2 Настоящото 14.06.2016 г. ПАЧИКО - ДЗФ ИД


Разрешение отменя
Разрешение № 0270-1 от
06.11.2006г.

№ 0271-1 6.11.2006 г ПРОФИЛ 75

№ 0272-2 Настоящото 24.07.2009 г Байгон Протектор/Райд с


разрешение отменя естествени пиретрини
Разрешение № 0272- срещу летящи насекоми
1/06.11.2006г.

№ 0273-1 06.11.2006г “БРОДИФАКУМ-


ПРИМАМКА”

№ 0274-1 Настоящето 04.05.2017г “ФУМИСПОР ОПП”


разрешение отменя
разрешение № 0274-1 от
06.11.2006
№ 0275-1 06.11.2006г “HMI ДАНЕКС БРАЙТ”

№ 0276-2 Настоящото 10.08.2008 г “HMI Родасан”


разрешение отменя
разрешение № 0276-1 от
06.11.2006 г.

№ 0277-1 06.11.2006г “HMI СКРУБ КЛАСИК”

№ 0278-1 06.11.2006г “HMI СКРУБ SP”


№ 0279-2 Настоящото 10.08.2008г “HMI Трефа Супер”
разрешение отменя
разрешение № 0279-1 от
06.11.2006 г.

№ 0280-1 06.11.2006г РАЙД МАКС аерозол


против пълзящи насекоми

№ 0281-1 06.11.2006 г ТАНА АПЕЗИН


ХЕНДАКТИВ

№ 0282-1 06.11.2006 г ИНЦИДИН ЕКСТРА

№ 0283-2 Настоящото 21.06.2007 г ДОМЕСТОС АКТИВ WC


разрешение отменя гел
Разрешение № 0283-
1/06.11.2006 г
№ 0284-2 Настоящото 21.06.2007 г ДОМЕСТОС гъст
разрешение отменя препарат за избелване,
Разрешение № 0284- почистване и дезинфекция
1/06.11.2006 г

№ 0285-2 Настоящото 21.06.2007 г ДОМЕСТОС тоалетно


разрешение отменя блокче с ароматизираща
Разрешение № 0285- гел-лента.
1/06.11.2006 г

№ 0286-1 06.11.2006 г ОФФ! ЛОСИОН

№ 0287-1 06.11.2006 г HMI ГЛИКОФИН

№ 0288-1 06.11.2006 г ИДО ФОР 5

№ 0289-2 Настоящото 11.07.2008 г САНИЦИД


разрешение отменя
Разрешение № 0289-
1/06.11.2006 г.
№ 0290-1 06.11.2006 г САНИЦИД

№ 0291-1 15.11.2006 г Антисептика Комби N –


дезинфекция на
инструменти

№ 0292-2 Настоящото 9/29/2016 Цитрол 10/4 УЛВ


Разрешение отменя
Разрешение № 0292-1 от
15.11.2006г.

№ 0293-3 Настоящото 10/15/2020 ПАЧИКО® ДЗФ – Ултра


Разрешение отменя
Разрешение № 0293-2 от
14.06.2016

№ 0294-1 15.11.2006 г ТССА


№ 0295-1 15.11.2006 г БИОЦИДОЛ

№ 0296-2 Настоящото 26.02.2016 г. ТРЕЗОН САНИТА


разрешение отменя
Разрешение № 0296-
1/15.11.2006 г

№ 0297-1 15.11.2006 г Микро Кват

№ 0298-1 23.11.2006 г Секусепт Форте

№ 0299-1 15.11.2006 г CONTRAC BLOX

№ 0300-1 15.11.2006 г CONTRAC PELLETS


№ 0301-1 15.11.2006 г. ДЕСКОТОН ФОРТЕ

№ 0302-1 15.11.2006 г ТАНА АРЕЗИН AP 100

№ 0303-1 15.11.2006 г ТАНА АРЕЗИН ФОРТЕ

№ 0304-1 15.11.2006 г ТАНА АРЕЗИН DSR 60

№ 0305-1 15.11.2006 г. ОМНИТОКС

№ 0306-5 Настоящото 11/13/2020 ХУВА САН ТР-50


разрешение отменя
Разрешение № 0306-4 от
09.03.2017
№ 0307-2 Настоящото 03.06.2016 г КЕНОДЕРМ
разрешение отменя
Разрешение № 0307-
1/15.11.2006 г

№ 0308-2 Настоящото 24.04.2007 г Тримета DUO


разрешение отменя
Разрешение № 0308-
1/15.11.2006 г

№ 0309-1 15.11.2006 г. ФУНГИЗАН

№ 0310-1 23.11.2006 г. ИНЦИДУР СПРЕЙ

№ 0311-2 Настоящото 10.08.2008 г “HMI® РОДА СУПЕР”


разрешение отменя
Разрешение № 0311-1 от
15.11.2006 г.

№ 0312-4 Настоящото 09.03.2017 г “Бандит 10 ЕВ”


разрешение отменя
Разрешение № 0312-
3/27.03.2013г.
№ 0313-3 Настоящото 11/28/2016 “ЦИТРОЛ ФОРТЕ ВП”
разрешение отменя
Разрешение № 0313-
2/29.09.2016г.

№ 0314-1 15.11.2006 г “ВЕРТОКС ПЕЛЕТИ ”

№ 0315-1 15.11.2006 г "НОРАТ-П ”

№ 0316-1 15.11.2006 г “HMI ПЕРОСТЕР”

№ 0317-1 15.11.2006 г. “Инсектозол-Р”

№ 0318-1 15.11.2006 г. “ЛОСИОН ФОРТЕ”

№ 0319-1 15.11.2006 г “ТОПМАТИК ЕКСТРА ”

№ 0320-2 Настоящето 20.12.2007г “VAPE DERM HERBAL


разрешение отменя влажни кърпи против
Разрешение № 0320- ухапване от насекоми ”
1/15.11.2006г.
№ 0321-2 Настоящето 20.12.2007г “VAPE MAT E таблетки
разрешение отменя против комари ”
Разрешение № 0321-
1/15.11.2006г.
№ 0322-2 Настоящето 20.12.2007г “VAPE MAT E таблетки
разрешение отменя против комари с аромат на
Разрешение № 0322- здравец ”
1/15.11.2006г.
№ 0323-2 Настоящето 20.12.2007г “VAPE MAT E таблетки
разрешение отменя против комари с аромат на
Разрешение № 0323- мента”
1/15.11.2006г.
№ 0324-1 15.11.2006 г. “МУХОЗОЛ ”

№ 0325-3 Настоящото 25.10.2018 г DM CID-S


разрешение отменя
Разрешение № 0325-
2/03.06.2016 г

№ 0326-1 15.11.2006 г “HMI СУПЕР СЕПТ ”

№ 0327-2 Настоящото 03.06.2016 г КЕНОСЕПТ G Kenosept G


разрешение отменя
Разрешение № 0327-
1/24.10.2008 г.

№ 0328-1 15.11.2006 г АНТИМУХЪЛ

№ 0329-1 15.11.2006 г ТЕРА


№ 0330-1 15.11.2006 г ГЛОБОЛ АЕРОЗОЛ
ПРОТИВ ЛЕТЯЩИ
НАСЕКОМИ

№ 0331-1 15.11.2006 г ГЛОБОЛ АЕРОЗОЛ


ПРОТИВ ХЛЕБАРКИ И
ПЪЛЗЯЩИ НАСЕКОМИ

№ 0332-1 15.11.2006 г ТАНА НОВА ISR 700

№ 0333-2 Настоящото 02.03.2007 г Браунодерм – оцветен


разрешение отменя
Разрешение № 0333-
1/15.11.2006г

№ 0334-3 Настоящото 01.08.2019г. ФАВОРИТФАРМА


разрешение отменя
Разрешение № 0334-
2/28.11.2016

№ 0335-1 15.11.2006 г “ВЕРТОКС ПАСТА ”

№ 0336-1 15.11.2006 г БЕЛИНА ГЕЛ


№ 0337-2 Настоящото 10.08.2008 г HMI ЙОДАЛИН
разрешение отменя
Разрешение № 0337-1 от
15.11.2006 г.

№ 0338-1 30.01.2007 г ИНСЕКТОСТОП

№ 0339-1 30.01.2007 г КЛОДАН 90 – гранули;


КЛОДАН 90-200
таблетки

№ 0340-2 Настоящото 24.04.2007 г Хлорин "Magic Clean”


разрешение отменя
Разрешение № 0340-
1/30.01.2007 г

№ 0341-2 Настоящото 02.06.2017 г. ХЕКСАКВАРТ ПЛЮС


разрешение отменя
Разрешение № 0341-
1/30.01.2007 г

№ 0342-1 30.01.2007 г КИЛМАТ

№ 0343-1 30.01.2007 г ОПИГАРД ПУДРА

№ 0344-1 30.01.2007г “ПЛЪХОТОКС-пелети”


№ 0345-2 Настоящото 14.05.2007 г “ОКСИСЕПТ”
разрешение отменя
Разрешение № 0345-
1/30.01.2007 г.

№ 0346-1 30.01.2007 г “МАСТЕР 25 МЕ”

№ 0347-1 30.01.2007 г “Мухостоп”

№ 0348-1 30.01.07 г. ГЛОБОЛ гел против


хлебарки

№ 0349-1 30.01.2007 г Глобол хартиени ленти


против молци

№ 0350-1 30.01.2007 г. Глобол/Експел препарат


за окачване против молци

№ 0351-1. 02.03.2007г Ароксол аерозолен


препарат против хлебарки
№ 0352-1 02.03.2007г “Дезидерм-биоциден гел
за ръце”

№ 0353-7 Настоящото 29.11.2019г. Софта-Ман


разрешение отменя
Разрешение № 0353-
6/25.10.2019г.

№ 0354-4 Настоящето 13.12.2019г. Софтасепт N


разрешние отменя
разрешение № 0354-
3/29.11.2019

№ 0355-1 02.03.2007 г Торк Премиум Мевон 88


Антибактериал

№ 0356-1 02.03.2007 г СЕПТИЗАЛ

№ 0357-1 02.03.2007 г СЕПТИХЕНД

№ 0358-1 02.03.2007 г СЕПТИЗАН


№ 0359-1 02.03.2007 г. “Демор” примамка за
унищожаване на плъхове
и мишки

№ 0360-1 02.03.2007 г Сирафан Концентрат

№ 0361-1 02.03.2007 г АСКАБЕН

№ 0362-1 02.03.2007 г ЕКТОЗОЛ – спрей против


молци

№ 0363-6 Настоящото 29.11.2019г. МЕЛСЕПТ SF


разрешение отменя
Разрешение № 0363-5 от
18.05.2017г.

№ 0364-4 Настоящото 29.11.2019г. Мелисептол Рапид


разрешение отменя
Разрешение № 0364-
3/18.05.2017 г.

№ 0365-1 02.03.2007г “КОНЦЕНТРИРАНА


БЕЛИНА”
№ 0366-2 Настоящото 17.10.2017 г Хипохлорит Згура
разрешение отменя
Разрешение № 0366-
1/24.04.2007 г.

№ 0367-1 24.04.2007 г Бортокс

№ 0368-2 Настоящото 23.04.2008 г КЛОДАН 90 – гранули;


разрешение отменя КЛОДАН 90/200 –
Разрешение № 0339- таблети; КЛОДАН 90/500
1/30.2007 г. и Разрешение – таблeти
№ 0368-1/24.04.2007 г.

№ 0369-1 24.04.2007 г КЛОДАН 4 в 1 – таблетки

№ 0370-1 24.04.2007 г Течна концентрирана


белина РОСА

№ 0371-1 24.04.2007 г СЕРВОСЕПТ Н


№ 0372-1 24.04.2007 г СПРЕЙ ИН

№ 0373-1 24.04.2007 г БЕЛИНА КОНЦЕНТРАТ

№ 0374-4 Настоящето 08.10.2012 г. „HMI® РОДА/ HMI®


разрешение отменя RODA”
Разрешение № 0374-
3/26.04.2012 г
№ 0375-1 24.04.2007 г ТАНА НОВА БАК

№ 0376-1 24.04.2007 г ОП СЕПТ

№ 0377-1 24.04.2007 г МИНАП – 22

№ 0378-1 24.04.2007 г Ацетал Комби

№ 0379 -1 24.04 .2007 г Алфа Гард

№ 0380-1 24.04.2007 г Бета Гард


№ 0381-1 24.04.2007 г Оп Дерм

№ 0382-1 24.04.2007 г Онда

№ 0383-1 24.04.2007 г HMI® Профиди

№ 0384-1 24.04.2007 г Ароксол аерозолен


препарат против летящи
насекоми

№ 0385-1 24.04.2007 г Таблетки “Chlorine”

№ 0386-1 24.04.2007 г Райд изпарител с таблетки


срещу летящи насекоми

№ 0387-1 14.05.2007 г ДОМЕСТОС 5Х


№ 0388-1 14.05.2007 г “МУРДЕКС ПАСТА”
примамка за борба с
плъхове и мишки

№ 0389-1 14.05.2007 г ИНСТРУ ПЛЮС Н

№ 0390-1 14.05.2007 г HMI®Минидент

№ 0391-1 14.05.2007 г “CUAT 88 S.N.”

№ 0392-1 14.05.2007 г ЕКСПЕЛ пудра против


мравки

№ 0393-1 14.05.2007 г ПАРМЕТОЛ А 26


(Parmetol A26)

№ 0394-1 15.06.2007 г Елфи Септик A


№ 0395-2 Настоящото 16.10.2009 г Елфи Септик Р
разрешение отменя
Разрешение № 0395-
1/15.06.2007 г.

№ 0396-1 15.06.2007 г Елфи Септик Я

№ 0397-5 Настоящото 8/1/2019 Инцидин Рапид /Incidin


разрешение отменя Rapid
Разрешение № 0397-
4/27.05.2015 г

№ 0398-1 15.06.2007 г Тръмп Дез

№ 0399-1 15.06.2007 г “ДЕЦИЯ” пелети

№ 0400-1 15.06.2007 г “ДЕЦИЯ” восъчни


блокчета

№ 0401-1 15.06.2007 г “ФАКОРАТ” паста –


примамка за унищожаване
на плъхове и мишки

№ 0402-1 15.06.2007 г “КИЛИНГ”

№ 0403-1 15.06.2007 г “НАЙБОПИНОЛ”


№ 0404-6 Настоящото 30.06.2016 г. БИОТЕК C/S
разрешение отменя
Разрешение № 0404-
5/16.04..2013г.

№ 0405-2 Настоящото 20.12.2007 г. Детрал


разрешение отменя
Разрешение № 0405-
1/15.06.2007 г.

№ 0406-2 Настоящото 18.12.2008 г “Дифузил плюс за дрехи


разрешение отменя (репелент за кърлежи)”
Разрешение № 0406-
1/15.06.2007г.
№ 0407-2 Настоящото 18.12.2008 г “Дифузил репелент”
разрешение отменя
Разрешение № 0407-
1/15.06.2007г.
№ 0408-1 15.06.2007 г “ФУМИТРИН П”

№ 0409-1 21.06.2007 г “ПАУЪР АС”

№ 0500-1 21.06.2007 г “Бохемит Плюс”


№ 0501-1 21.06.2007 г “ФАКТОР УЛВ”

№ 0502-1 21.06.2007 г “МАТКОВ” лосион


репелент

№ 0503-3 Настоящото 24.02.2020 г “МИКРОЗИН”


разрешение отменя
Разрешение № 0503-
2/18.03.2016 г.

№ 0504-1 21.06.2007 г Нуван Био

№ 0505-1 21. 06. 2007 г Пибутозол Р

№ 0506-1 21.06.2007 г РАЙД спирали – Цветя


№ 0507-1 21.06.2007 г ПАЧИКО ХЛОР

№ 0508-1 21.06.2007 г “Бактицид ВП”

№ 0509-1 06.07.2007 г Биобрил Килър

№ 0510-3 Настоящото 11.09.2013г. Дезавит HS


разрешение отменя
Разрешение № 0510-2от
10.08.2008г

№ 0511-2 Настоящото 21.10.2016 г Мататокс - аерозол против


разрешение отменя летящи и пълзящи
Разрешение № 0511-1от насекоми
06.07.2007г

№ 0512-1 06.07.2007 г Килмат инсектицидни


таблетки против комари
20+10 (Killmat Insecticide
Mosquito Tablet 20+10)
№ 0513-2 Настоящото 09.03.2017 г ПАЧИКО ДЗФ – спрей
разрешение отменя
Разрешение №.0513-1 от
06.07.2007г

0514-1 13.07.2007 г “ПЕРМА-ПЛЮС”

№ 0515-1 13.07.2007 г РАЙД червен аерозол


срещу пълзящи насекоми
с пиретрин

№ 0516-2 Настоящото 03.06.2016 г ECO DES


разрешение отменя
Разрешение №.0516-1
от13.07.2007г

№ 0517-3 Настоящото 3/23/2020 Р3-Алкодез


разрешение отменя
Разрешение №.0517-2 от
12.09.2015

№ 0518-2 Настоящото 21.10.2016 г. ПAЧИКОДЗФ - Спрей


разрешение отменя Колор
Разрешение № 0518-
1/13.07.2007 г
№ 0519-2 Настоящото 16.10.2007 г Супер Дайтокс 300
разрешение отменя ml+100 ml /Супер Бомтокс
Разрешение № 0519- (Super Dytox 300
1/13.07.2007 г ml+100ml/Super Bomtox)

№ 0520-1 13.07.2007 г Топакс ДД

№ 0521-1 14.09.2007 г Експел ароматизиран


аерозол срещу летящи
насекоми

№ 0522-1 14.09.2007 г Експел хартиени ленти


против молци

№ 0523-2 Настоящото 29.11.2013г. Експел/Ексен електроуред


разрешение отменя с таблетки против комари;
Разрешение № 0523-1от Експел/Ексен таблетки
14.09.2007г. против комари за
електроуред, пълнител

№ 0524-1 14.09.2007 г Глобол примамка против


мухи за прозорци

№ 0525-1 14.09.2007 г Луректрон Флайбейт


(Lurectron Flybait)

№ 0526-1 14.09.2007 г “Рат Веном блокчета”


№ 0527-1 14.09.2007 г “ПЛЪХОТОКС блокчета”

№ 0528-1 14.09.2007 г “RONDO SANITE 330”

№ 0529-1 14.09.2007 г БАЙГОН изпарител с


таблетки

№ 0530-1 14.09.2007 г “РАЙД спирали –


цитрус”

№ 0531-1 14.09.2007 г RAID Electric Liquid/ Райд


електрическо устройство с
пълнител – Пени

№ 0532-1 14.09.2007 г “ХАЛЕК – пелети”

№ 0533-1 14.09.2007 г “КАРДИЦИД ФОРТЕ ЕК”


№ 0534-1 14.09.2007 г “HYPEROX” /
“ХИПЕРОКС”

№ 0535-1 14.09.2007 г “VIRKON S” / “ВИРКОН


С”

№ 0536-1 21.09.2007 г “Ултимат Супер (димка)”

№ 0537 – 2 Настоящото 17.05.2008 г VAPE DERM HERBAL


разрешение отменя ANTIBITE/ВАПЕ ДЕРМ
Разрешение № 0537-1/ ХЕРБАЛ АТИБАЙТ –
21.09.2007 г. спрей против ухапване от
насекоми

№ 0538-2 Настоящото 17.05.2008 г VAPE ТАБЛЕТКИ


разрешение отменя ПРОТИВ МОЛЦИ -
Разрешение № 0538-1/ ЛАВАНДУЛА
21.09.2007 г.

№.0539 – 2 Настоящото 17.05.2008 г VAPE DERM


разрешение отменя HERBAL/ВАПЕ ДЕРМ
Разрешение № 0539- ХЕРБАЛ – лосион против
1/21.09.2007г. ухапване от насекоми
№ 0540-1 21.09.2007 г “ДЕЦИЯ паста”

№ 0541-3 Настоящото 01.08.2019 г. “ХАЛЕК”


разрешение отменя
Разрешение № 0541-2 от
21.09.2016г

№ 0542-1 21.09.2007 г Cюрхлор 90

№ 0543-1 21.09.2007 г Саво Оригинал

№ 0544-1 16.10.2007 г HMI® Алги 55

№ 0545-3 Настоящото 28.01.2011 г Релейон антисептичен гел


разрешение отменя (Rely+ OnTM Antiseptic Gel)
Разрешение № 0545-
2/11.07.2008 г.
№ 0546-2 Настоящото 05.03.2013г. Биоцидът се пуска на
разрешение отменя пазара под две търговски
Разрешение № 0546-1 от форми със следните
16.10.2007г. търговски наименования:
“Експел/Ексен течност
против комари за
електроуред” и
“Експел/Ексен електро-
препарат с течност против
комари”.

№ 0547-1 16.10.2007 г Туиноксид

№ 0548 - 1 16.10.2007 г КИТЕРСАН

№ 0549 -2 Настоящото 29.09.2016 г ПАЧИКО - ДЗФ – АЛД


разрешение отменя
разрешение 0549-1 от
16.10.2007 г.

№ 0550 - 1 16.10.2007 г ПАЧИКО - ДЗФ – ФРЕШ

№ 0551-2 Настоящото 28.11.2016 г ПАЧИКО - ДЗФ – СКРУБ


разрешение отменя
Разрешение № 0551-1 от
16.10.2007г.
№ 0552-3 Настоящото 10/15/2020 ПАЧИКО - ДЗФ – ИНС
разрешение отменя
Разрешение № 0552-2 от
21.10.2016 г.

№ 0553 -2 Настоящото 21.10.2016 г ПАЧИКО - ДЗФ – СКОП


разрешение отменя
Разрешение № 0553-1 от
16.10.2007г.

№ 0554 - 1 16.10.2007 г НАЙБОСОФТ

№ 0555-1 16.10.2007 г НАЙБОКВАРТ

№ 0556-1 16.10.2007 г Санитарен силикон


прозрачен - Ceresite CS 25,
colour transparent

№ 0557-1 16.10.2007 г Санитарен силикон


безцветен– Makroflex SX
101, colour transparent

№ 0558 - 1 16 .10.2007г ТАНА АПЕЗИН


СЕНЗИТИВ
№ 0559-5 Настоящото 01.04.2016г. СЕПТОКВАТ
разрешение отменя
Разрешение № 0559-4/14-
05.2014г.

№ 0560 -1 16.10.2007 г Дезинфект В

№ 0561 - 1 20.12.2007 г Аниосгел 85 NPC


(Aniosgel 85 NPC)

№ 0562 -3 Настоящото 07.12.2017 г. Астониш – спрей


разрешение отменя
Разрешение № 0562-2 от
09.03.2017

№ 0563-1 20.12.2007 г HMI® Q Скруб

№ 0564-1 20.12.2007 г Jolly Plus Antitarmico


№ 0565-1 20.12.2007 г Лосион – репелент срещу
комари “Д-р Фреш”

№ 0566-2 настоящото 29.09.2016 г. Пачико ДЗФ – пулвер


разрешение отменя
Разрешение № 0566-1 от
20.12.2007 г.

№ 0567-1 20.12.2007 г Релейон Виркон - прах


(Rely+ OnTM Virkon -
powder)

№ 0568-1 20.12.2007 г Релейон Виркон -


таблетки (Rely+ OnTM
Virkon - tablets)

№ 0569 -1 20.12.2007 г EXPEL/PROTECT


(ЕКСПЕЛ/ПРОТЕКТ)
гранули

№ 0570 - 1 20.12.2007 г EXPEL/PROTECT


(ЕКСПЕЛ/ПРОТЕКТ)
восъчни блокчета
№ 0571-1 20.12.2007 г “Броди паста”

№ 0572 - 1 20.12.2007 г “Ратибром 2”

№ 0573-7 Настоящото 28.08.2020 г “Димилин 2 ГР”


разрешение отменя
Разрешение № 0573-6 от
24.02.2020

№ 0574-7 Настоящото 28.08.2020 г “Димилин 2 ТБ”


разрешение отменя
Разрешение № 0574-6 от
24.02.2020 г

№ 0575 - 1 20.12.2007 г “ТАЛПАКС димка”

№ 0576 - 1 20.12.2007 г OROSEPT K/ ОРОСЕПТ


К

№ 0577 -2 Настоящото 03.06.2016г. Kenocid 2100 5%


разрешение отменя
Разрешение № 0577-1 от
20.12.2007г.
№ 0578 -1 08.02.2008 г “Ceresite Sanitary Silicone
– bahama/ Церезит
Санитарен Силикон -
бахама”
№ 0579-1 08.02.2008 г “Ceresite Sanitary Silicone -
terra/ Церезит Санитарен
Силикон - тера”
№ 0580-1 08.02.2008 г “Ceresite Sanitary Silicone -
natura/ Церезит Санитарен
Силикон - натура”

№ 0581-1 08.02.2008 г “Ceresite Sanitary Silicone


– crocus/ Церезит
Санитарен Силикон -
крокус”

№ 0582-1 08.02.2008 г “Ceresite Sanitary Silicone


– grey/ Церезит Санитарен
Силикон - сив”

№ 0583-1 08.02.2008 г “Ceresite Sanitary Silicone


– mint/ Церезит Санитарен
Силикон – мента”

№ 0584-1 08.02.2008 г “Ceresite Sanitary Silicone -


white/ “Церезит
Санитарен Силикон - бял”

№ 0585-1 08.02.2008 г “Ceresite Sanitary Silicone -


caramel/ Церезит
Санитарен Силикон -
карамел”

№ 0586-1 08.02.2008 г “Ceresite Sanitary Silicone


– jasmine/ Церезит
Санитарен Силикон -
жасмин”

№ 0587 -1 08.02.2008 г “Ceresite Sanitary Silicone


– manhattan/ Церезит
Санитарен Силикон -
манхатън”

№ 0588-1 08.02.2008г “КОКРОКС – ГЕЛ ЗА


ХЛЕБАРКИ”
№ 0589-2 Настоящото 16.09.2008 г “АМ ЦИПЕР 10 ЕС/AM
разрешение отменя CYPER 10 EC”
Разрешение № 0589-
1/8.02.2008 г.

№ 0590 -1 8.02.2008 г “АМД 60 ЕС


(ДИАЗИНОН 60
ЕС)/AMD 60 EC
(DIAZINON 60 EC)”

№ 0591-1 08.02.2008 г VAPE MAGIC “Е” – течен


пълнител против комари

№ 0592-1 8.02.2008 г “Фумитрин 4.4”

№ 0593-1 8.02.2008 г “AMBICIDE”/


“АМБИСАЙД”

№ 0594-2 Настоящото 13.11.2009 г. “КРИСИНАЯ СМЕРТ /


разрешение отменя КРЬІСИНАЯ СМЕРТЬ”
Разрешение № 0594-1/
08.02.2008г.

№ 0595-1 08.02.2008 г Антимухъл “Д-р Фреш”

№ 0596-2 Настоящото 11.03.2008 г Флашхлор течен


разрешение отменя
Разрешение № 0596-
1/08.02.2008 г.
№ 0597-1 08.02.2008 г Септобар 50 / Septobar 50

№ 0598-1 08.02.2008 г Спиртогел / Spirtogel

№ 0599-1 08.02.2008 г Супер Халек –


инсектицид

№ 0600-2 Настоящото 24.04.2013г РА ТОКС, пелети


разрешение отменя
Разрешение № 0601-
1/21.01.2008

№ 0601-2 Настоящото 24.04.2013г. РА ТОКС, зърнена


разрешение отменя примамка
Разрешение № 0601-
1/21.01.2008г.

№ 0602-1 11.03.2008 г ПИНАСЕПТ


№ 0603-1 11.03.2008 г ЕКОДЕЗ

№ 0604-2 Настоящото 27.06.2008г АКТИХЛОР ПЛЮС


разрешение отменя
Разрешение № 0604-
1/11.03. 2008 г.

№ 0605-1 11.03.2008 г “KATONTM LXE”/


“КАТОНTM LXE”

№ 0606-1 11.03.2008 г “BIFENAX”/


”БИФЕНАКС”

№ 0607-3 Настоящото 30.06.2016г. Клодан D


Разрешение отменя
Разрешение № 0607-2 от
27.04.2016т.

№ 0608-2 Настоящото 29.09.2016 г. Флашхлор 90 /Flashclor 90


Разрешение отменя
Разрешени№ 0608-1 от
11.03.2008г.
№ 0609-2 Настоящото 27.04.2016 г. Клодан 60
Разрешение отменя
Разрешени№ 0609-1 от
11.03.2008г.

№ 0610-1 28.03.2008 г Хлоро +/Chloro +

№ 0611-1 28.03.2008 г “САНИФОРТ КОМБИ”

№ 0612-1 28.03.2008 г “VAPE DERM HERBAL


ANTIBITE WIPES FOR
ADULTS”/ “ВЕЙП ДЕРМ
ХЕРБАЛ – влажни кърпи
за възрастни против
ухапване от насекоми”

№ 0613-1 28.03.2008 г VAPE MAT “Е”/ ВЕЙП


МАТ “Е” – таблетки
против комари

№ 0614-1 28.03.2008 г “P3 TsunamiÒ100”/ “Р3


Цунами 100”

№ 0615-1 16.04.2008 г “Ceresite Sanitary Silicone


– antracite”/ “Церезит
Санитарен Силикон -
антрацит”
№ 0616-1 16.04.2008 г “Ceresite Sanitary Silicone
– azur (blue)”/ “Церезит
Санитарен Силикон -
лазур”
№ 0617 - 1 16.04.2008 г “Ceresite Sanitary Silicone
– chocolate” / “Церезит
Санитарен Силикон -
шоколад”
№ 0618 - 1 16.04.2008 г “Ceresite Sanitary Silicone
–amazon” / “Церезит
Санитарен Силикон -
амазон”

№ 0619 - 1 16.04.2008 г “Ceresite Sanitary Silicone


– ocean” / “Церезит
Санитарен Силикон -
океан”
№ 0620 - 1 16.04.2008 г “Ceresite Sanitary Silicone
– olive” / “Церезит
Санитарен Силикон -
олива”
№ 0621 - 1 16.04.2008 г “Ceresite Sanitary Silicone
– cream” / “Церезит
Санитарен Силикон -
кремав”
№ 0622 - 1 16.04.2008г “Ceresite Sanitary Silicone
– graphite” / “Церезит
Санитарен Силикон –
графит”

№ 0623 - 1 16.04.2008 г “Makroflex SX 101 - white”


/ “Макрофлекс SX 101 -
бял”

№ 0624 - 1 16.04.2008 г “Ceresite Sanitary Silicone


–rosa” / “Церезит
Санитарен Силикон -
роза”
№ 0625 - 1 16.04.2008 г “Ceresite Sanitary Silicone
– clinker” / “Церезит
Санитарен Силикон –
клинкер”

№ 0626 - 1 16.04.2008 г “Ceresite Sanitary Silicone


– silver (grey)” / “Церезит
Санитарен Силикон –
сребрист”

№ 0627 - 1 16.04.2008 г “Ceresite Sanitary Silicone


–siena” / “Церезит
Санитарен Силикон –
сиена”
№ 0628- 2 Настоящото 16.04.2016г Аутан-Фемили Стик
разрешение отменя
Разрешение № 0628- 1 от
16.04.2008г.
№ 0629 – 1 16.04.2008г Аутан Фемили Аерозол-
сух

№ 0630 – 2 Настоящото 03.06.2016г. Райд примамка за


разрешение отменя хлебарки с абамектин
Разрешение № 0630-
1/16.04.2008г
№ 0631 – 2 Настоящото 01.04.2016 г. “Ерлан” – препарат за
разрешение отменя миене и дезинфекция
Разрешение № 0631-
1/16.04.2008г

№ 0632 –2 Настоящото 14.01.2016 г “Ерлан” – течен


разрешение отменя дезинфекциращ сапун
Разрешение № 0632-1от
16.04.2008г

№ 0633-4 Настоящото 10/30/2015 “К – ОТРИН SC 25”


разрешение отменя
Разрешение № 0633-
3/01.04.2011 г.

№ 0634 - 1 16.04.2008 г “РАТИМОР ПЕЛЕТИ”

№ 0635 - 1 16.04.2008 г “РАТИМОР ТЕЧНА


ПРИМАМКА”

№ 0636- 1 16.04.2008 г “РАТИМОР ПАСТА


ПРИМАМКА

№ 0637- 1 16.04.2008 г “РАТИМОР


ПАРАФИНОВО
БЛОКЧЕ”
№ 0638-1 16.05.2008 г “Фараон”

№ 0639-2 Настоя- щото 08.10.2008 г Максфорс IC /Maxforce IC


разреше- ние отменя
Разрешение № 0639-
1/16.05.2008 г

№ 0640-2 Настоящото 8.10.2008 г Аква К-Отрин EВ 20/


разрешение отменя Aqua K-Othrine EW 20
Разрешение №0640-
1/16.05.2008 г.

№0641 -1 16.05.2008 г “ABSONALÒXP”/


“АБСОНАЛ ХР”

№ 0642-3 Настоящето 10.07.2015 г Солфак EB 50/ Solfac EW


разрешение отменя 50
разрешение № 0642-
2/27.07.2012г

№ 0643-1 16.05.2008 г “RIMAZANÒAQ”/


“РИМАЗАН АQ”

№ 0644-1 16.05.2008 г “HMI® СЛ-К”


№ 0645-1 16.05.2008 г Алдекол ДЕЗ ФФ/Aldekol
DES FF

№ 0646-1 16.05.2008 г ЕВРО ЕНТОКС


ИНСЕКТИЦИД

№ 0647–6 Настоящото 01.10.2015г. АЛДЕКВАТ


разрешение отменя
Разрешение № 0647 - 5 от
14.05.2014г .

№ 0648 –5 Настоящото 19.07.2016.г СЕПТОКВАТ – АМ


разрешение отменя
Разрешение № 0648-
4/01.04.2016 г.

№ 0649 – 2 Настоящото 8.10.2008г “КУИКБАЙТ СПРЕЙ”


разрешение отменя
Разрешение № 0649-
1/17.05.2008г.
№ 0650-3 Настоящото 29.01.2016 г Фикам WP 80 /Ficam WP
разрешение отменя 80
Разрешение № 0650-2от
14.10.2011г.

№ 0651-1 17.05.2008.г АЕРОРЕП КЛ

№ 0652-1 17.05.2008 г. СПРИТЕКС

№ 0653-1 17.05.2008 г “Плъхостоп – примамка за


гризачи житни зърна

№ 0654-1 17.05.2008 г “Плъхостоп – примамка за


гризачи пелети”
№ 0655-2 Настоящето 12.02.2013г Ароксол Мат - таблетки
разрешително отменя против комари за
разрешително № 0665-1от електроуред/ Aroxol Mat –
17.05.2008г Insecticide mats for electic
device

№ 0656-1 17.05.2008 г Ароксол 2000 тeчност


против комари за
електроуред/ Aroxol
“2000” Liquid - Insect
Repellent Liquid for
Electric Device
Препаратът се пуска на
пазара в две търговски
форми със следните
наименования: „Ароксол
2000 тeчност против
комари за електроуред
(електрически изпарител
и пълнител)” и „Ароксол
2000 тeчност против
комари за електроуред
(пълнител)”.

№ 0657-1 17.05.2008.г ТАНА АПЕЗИН КОМБИ


ДР

№ 0658-1 27.05.2008 г “RIMAZON® CL” /


“РИМАЗОЛ СЛ”

№ 0659-1 27.05.2008 г “ДОМЕСТОС ЗИРОУ


ЛАЙМСКЕЙЛ ЛАЙМ”
№ 0660-1 27.05.2008г “ДОМЕСТОС ЗИРОУ
ЛАЙМСКЕЙЛ ПИНК”

№ 0661-2 Настоящето 03.06.2016 г Кик-Старт / Kick-Start


разрешително отменя
разрешително № 0661-1от
06.06.2008г.

№ 0662-1 06.06.2008 г Нуван Био Спрей

№ 0663-1 06.06.2008 г Парметол А 26 (Parmetol


A26)

№ 0664-1 06.06.2008 г “MAGIC CLEAN”/


“МАДЖИК КЛИЙН”

№ 0665-1 20.06.2008 г Кей Сърфис


Санитайзър /Kay Surface
Sanitizer

№ 0666-1 20.06.2008 г Леко Клийн


Дезинфекционен препарат
/ Leko Clean
Дезинфекционен препарат
№ 0667-1 20.06.2008 г Деко Профешънъл Клийн
Дезинфекционен препарат
/ Deko Professional Clean
Дезинфекцио-нен
препарат

№ 0668-1 20.06.2008 г Кей Синк Санитайзър /


Kay Sink Sanitizer

№ 0669-1 20.06.2008 г. Вапе – спрей срещу


мравки/Vape ants stop
spray

№ 0670-1 20.06.2008 г ВАПЕ за борба с комари


на открито / VAPE OPEN
AIR

№ 0671-4 Настоящето 16.02.2018г. МАКСФОРС


разрешително отменя КУАНТУМ/MAXFORCE
разрешително № 0671-3 от QUANTUM
11.08.2016г.

№ 0672-1 20.06.2008 г ВАПЕ ПРОТИВ ОСИ /


VAPE WASPS

№ 0673-1 20.06.2008 г VAPE- ПУДРА СРЕЩУ


МРАВКИ / VAPE ANTS
STOP POWDER
№ 0674-1 27.06.2008 г Парметол ® DF 12
(Parmetol ® DF 12)

№ 0675-1 27.06.2008 г Парметол ®


DF 35
(Parmetol ® DF 35)

№ 0676-4 Настоящето 16.03.2020 г Аутан фемили джуниър за


разрешително отменя деца – гел, Autan® Junior -
разрешително № 0676-3 от гел
13.04.2016г .

№ 0677-1 27.06.2008г Райд срещу молци 4


сезона есен/зима
(листо/снежинка)

№ 0678-1 27.06.2008г Райд срещу молци 4


сезона пролет/лято
(слънчоглед/маргаритка)

№ 0679-1 27.06.2008 г Тана апезин вет / TANA


APESIN VET
№ 0680-3 Настоящето 30.06.2016 г. РАЙД ПЯНА - аерозол
разрешително отменя против пълзящи насекоми
разрешително № 0680-2от
29.01.2016г.

№ 0681-1 27.06.2008 г Be cleany течен сапун


антибактериален/Би
клийни течен сапун
антибактериален

№ 0682-2 Настоящето 12.02.2013г. “GLOBOL/ Глобол


разрешително отменя пластина срещу летящи
разрешително № 0682-1от насекоми”
11.07.2008г

№ 0683-1 11.07.2008 г RAID NIGHT&DAY/ Райд


ден и нощ – електрическо
устройство срещу мухи и
комари

№ 0684-1 11.07.2008 г “ЕФЕКТ УНИВЕРСАЛ


ИНСЕКТИЦИД”

№ 0685-1 11.07.2008 г DOBOL MICROCAP/


ДОБОЛ МИКРОКАП

№ 0686-1 11.07.2008 г Репелент део SOS

№ 0687-1 11.07.2008 г Репелент лосион SOS


№ 0688-1 11.07.2008 г Деконекс за повърхности
AF /DECONEX SURFACE
AF

№ 0689-1 11.07.2008 г Ефект 25 EC /Еffect 25 EC

№ 0690-1 11.07.2008 г Неопермин пудра /


Neopermin powder

№ 0691-1 7/18/2008 Eфект инсектицид против


мравки/ Effect Insecticide
Against Ants

№ 0692-1 18.06.2008 г Eфект Фарацид/ Effect


Faracid

№ 0693-2 Настоящето 27.04.2016г. Белина “Кристи”


разрешително отменя
разрешително № 0693-1от
01.08.2008.

№ 0694-3 Настоящето 28.11.2016 г МУСЦИД 5 ГБ/MUSCID 5


разрешително отменя BG
разрешително № 0694-
2/19.12.2016 г.

№ 0695-4 Настоящето 28.11.2016 г МУСЦИД 83 СГ/


разрешително отменя MUSCID 83 SG
разрешително № 0695-
3/08.10.2012 г.
№ 0696-2 Настоящето 12.02.2013г. “Глобол примамка против
разрешително отменя мравки”
разрешително № 0696-1от
16.09.2008г.

№ 0697-1 16.09.2008 г УНИЩОЖИТЕЛ НА


ПЛЕСЕНИ

№ 0698 - 1 08.10.2008 г. Молцид

№ 0699 - 1 08.10.2008 г АНТ КИЛЪР ПАУДЪР/


ANT KILLER POWDER

№ 0700-3 Настоящето 20.04.2017 г ДОБОЛ ФУМИГАТОР/


разрешително отменя DOBOL FUMIGATOR
разрешително № 0700-
2/16.10.2009 г.

№ 0701-3 Настоящето 03.09.2019 г “АКВА ПИ ЕВ


разрешително отменя 165”/”AQUA PY EW 165”
разрешително № 0701-2 от
01.10.2015 г.

№ 0702 - 2 Настоящото 29.09.2016 г. Добол Гел Про


разрешение отменя
Разрешение № 702-1 от
08.10.2008 г.
№ 0703-1 08.10.2008 г МУХОМОР ЛАК

№ 0704 08.10.2008 г РОДЕКС ПАСТА/


RODEX PASTA

№ 0705-1 08.10.2008 г Грота НОЛ 3025/


GROTANOL 3025

№ 0706-1 24.10.2008 г Дихлоро/Dichloro

№ 0707-1 24.10.2008 г TCCA, TB-200

№ 0708-1 24.10.2008 г Ванодокс/Vanodox

№ 0709-2 Настоящото 13.03.2009 г Гардънтоп парафиново


разрешение отменя блокче БП/Gardentop Wax
разрешение № 0709- Block BB
1/24.10.2008г.
№ 0710-2 Настоящото 13.03.2009 г Гардънтоп паста РП
разрешение отменя Родентицид/Gardentop
разрешение № 0710- Pasta RB Rodenticide
1/24.10.2008г.

№ 0711-1 01.12.2008 г Роса-WC Белина Гел

№ 0712-3 Настоящото 20.04.2017 г Белина “Оле”


разрешение отменя
разрешение № 0712-2 от
02.04.2014 г.

№ 0713-1 01.12.2008 г Тайлекс / Tilex

№ 0714-1 01.12.2008 г РАЙД спирали - Цветя

№ 0715-2 Настоящото 29.11.2010 г. СЕТРИДИН екстра М


разрешение отменя
разрешение № 0715-
1/01.12.2008 г.
№ 0716-1 01.12.2008 г Микро-кват екстра

№ 0718 - 1 01.12.2008 г Саво Прим Дези/ Savo


Prim Dezi

№ 0719-1 01.12.2008 г Райд изпарител с


ламинирани таблетки
срещу летящи насекоми

№ 0720-2 Настоящото 16.07.2018 г Топ 3


разрешение отменя
разрешение № 0720-
1/01.12.2008 г.

№ 0721-1 01.12.2008г Деконекс 53 Инструмент


№ 0722-1 18.12.2008 г УНИСАН

№ 0723-1 18.12.2008 г HMI®СЛ ВВ GH

№ 0724-1 18.12.2008 г HMI СЛ ВВ Н

№ 0725-1 18.12.2008 г HMI АНТОНИТ S

№ 0726-1 18.12.2008 г ТЕЧЕН ХЛОР


(стабилизиран) ЗА
ПЛУВНИ БАСЕЙНИ /
CHLORINE LIQUID

№ 0727 - 1 18.12.2008 г ХЛОРИН (натриев


дихлорoизоцианурат) -
гранули, таблетки и
микросфери; SDIC
CHLORINE (гранули,
таблетки и микросфери)

№ 0728 - 1 18.12.2008 г ХЛОРИН


(трихлоризоцианурова
киселина) - гранули и
таблетки; TCCA
CHLORINE (гранули и
таблетки)
№ 0729-5 Настоящото 10/30/2020 Микро-Кват
разрешение отменя Класик/Mikro-Quat Classic
Разрешение № 0729-
4/30.6.2020

№ 0730 - 1 22.01.2009 г Deconex surface


FF/Деконекс за
повърхности ФФ

№ 0731 - 1 22.01.2009 г Флашхлор 65-N

№ 0732-3 Настоящото 23.05.2018 г. АНТИМУХЪЛ


разрешение отменя
разрешение № 0732-2 от
07.12.2015 г.

№ 0733 - 1 22.01.2009 г ГротаМар 71/GrotaMar 71

№ 0734 - 1 22.01.2009 г НО ДЖЪРМС – ЗА


ХИГИЕННА ДЕЗИНФЕК-
ЦИЯ НА РЪЦЕ
№ 0735-3 Настоящото 11.07.2017 г ГРОТАН ОК/ GROTAN
разрешение отменя OK
Разрешение № 0735-
2/03.06.2016

№ 0736-1 06.02.2008г ХМИ ® СЛ BQ E/ HMI®


СЛ BQ Е

№ 0737 - 1 13.02.2009 г Хигиенен спрей/ Hygien


Spray

№ 0738-3 Настоящето 27.03.2013г. “EXEN пудра против


разрешение отменя мравки”
разрешение № 0738
-2/12.02.2013г.

№ 0739-2 Настоящото 26.09.2009 г Ефциметрин 10 ЕК/


разрешение отменя Efcymethrin 10 EC
Разрешение № 0739-
1/27.02.2009

№ 0740 - 1 27.02.2009 г Аджита 10 ВГ/Agita 10


WG
№ 0741-3 Настоящото 10/30/2015 Концентрирана белина
разрешение отменя (натриев хипохлори)
Разрешение № 0741-
2/31.07.2009 г.

№ 0742 - 1 27.02.2009 г Райд против молци гел –


кедър

№ 0743 - 1 27.02.2009 г Натура Елеганс –


силиконов латекс / Elegans
semi mat

№ 0744-1 27.02.2009г Глобол гел против


хлебарки

№ 0745-1 27.02.2009 г Комби таблетки 20г.,


200г.

№ 0746-1 27.02.2009 г ТА-90

№ 0747-1 27.02.2009 г Перхидрол 30%


№ 0748-1 13.03.2009 г БОХЕМИТ ФОРТЕ
ПРОФИ / BOCHEMIT
FORTE PROFI

0749-2 Настоящето 29.07.2016г “Церезит СТ 60”/ “Ceresit


разрешение отменя СТ 60”
Разрешение № 0749-1 от
13.03.2009

0750-2 Настоящето 29.07.2016 г “Церезит СТ 64”/ “Ceresit


разрешение отменя СТ 64”
Разрешение № 0750-1 от
13.03.2009

№ 0751-1 13.03.2009 г Бохемит Антифлаш/


Bochemit Antiflash

0752-2 Настоящето 27.04.2016 г Гарант


разрешение отменя
Разрешение № 0752-1 от
13.03.2009

№ 0753-1 03.04.2009 г СПРЕЙ СРЕЩУ ПЛЕСЕН

№0754 – 1 03.04.2009 г Скинман Софт N


оцветен/Skinman Soft N
coloured
0755-2 Настоящето 16.05.2016г. Скинман Софт N/Skinman
разрешение отменя Soft N
Разрешение № 0755-1 от
03.04.2009г.

№ 0756-2 Настоящето 30.11.2009 г “Доместос 24 Ч Пинк


разрешение отменя Фреш”/”Domestos 24 H
Разрешение № 0756- Pink Fresh
1/16.04.2009 г.

№ 0757-3 Настоящето 22.02.2010 г “Доместос 24 Ч Паин


разрешение отменя Фреш”/”Domestos 24 H
Разрешение № 0757- Pinе Fresh”
2/30.11.2009 г.

№ 0758-2 Настоящето 16.04.2009 г “Доместос 24 Ч Цитрус


разрешение отменя Фреш/ Domestos 24 H
Разрешение № 0758- Citrus Fresh
1/16.04.2009 г.

№ 0759-3 Настоящето 22.02.2010 г “Доместос 24 Ч Атлантик


разрешително отменя Фреш”/”Domestos 24 H
Разрешително № 0759- Atlantik Fresh”
2/30.11.2009
№ 0760-1 16.04.2009 г “Доместос 24 Ч Ред
Пауър/ Domestos 24 H Red
Power

№ 0761-1 16.04.2009 г СПИТАЦИД / SPITACID

№ 0762-1 16.04.2009 г АД - 60

№ 0763-3 Настоящето 27.05.2015г. Секусепт Пулвер


разрешение отменя Класик”/”Sekusept Pulver
Разрешение № 0763-2 от Classic
26.03.2015г.

№ 0764 -3 Настоящето 25.09.2017 г “К-ОБИОЛ ЕК 25”/”K-


разрешение отменя OBIOL EC 25”
Разрешение № 0764-2 от
04.09.2017 г.

№ 0765-1 16.04.2009 г БЕЛТОКС (BELTOX)


0766-5 Настоящето 31.08.2018 г. “ОЗОНИТ
разрешение отменя Перформанс”/”Ozonit
Разрешение № 0766-4 от PERformance”
26.01.2018 г.

№ 0767 -1 29.04.2009 г Скинзан Скръб / Skinsan


Scrub

№ 0768-1 29.04.2009 г “TARMIBLOK PLUS 16


pz / ТАРМИБЛОК ПЛЮС
16 броя ленти”

№ 0769-5 Настоящето 9/30/2020 Тетрацип Запи Ек


разрашение отменя Инсектицид/Tetracip Zapi
Разрешение № 0769-4 от Ec Insecticide
12.6.2020

№ 0770-1 19.05.2009 г “ДЕЗИНФЕКЦИОННИ


КЪРПИЧКИ”

№ 0771-1 19.05.2009 г “ДН 102/DN 102”

№ 0772-2 Настоящето 07.12.2015 г Стар нейлз


разрашение отменя
разрешение № 0772-1от
19.05.2009 г
№ 0773-1 19.05.2009 г Глобол примамка против
хлебарки

№ 0774-1 19.05.2009 г Налко WT – 730 / Nalco


WT – 730

№ 0775-1 19.05.2009 г Налко WT – 407 / Nalco


WT – 407

№ 0776-2 Настоящето 26.06.2013г Сетридин екстра


разрашение отменя КМ/Cetridine Extra KM
разрешение № 0776-
1/29.04.2009 г.

№ 0777-1 19.05.2009г SKINMAN SENSITIVE


(СКИНМАН СЕНЗИТИВ)
№ 0778-1 19.05.2009 г ДОХЛОКС - ГЕЛ ЗА
ХЛЕБАРКИ И МРАВКИ

№ 0779-1 19.05.2009 г СЕПТОДЕРМ ЗА РЪЦЕ /


SEPTODERM HANDE

№ 0780 -3 Настоящето 20.09.2018 г ЕКО - БАК ФОУМ


разрешение отменя ПЛЮС / ECO - BAC
разрешение № 0780-2 от FOAM PLUS
04.05.2017

№ 0781-2 Настоящото 2/16/2017 ЕКО-БАК ФОУМ


разрешение отменя СУПЕР / ECO-BAC
разрешение № 0781-1 от FOAM SUPER
16.06.2009

№ 0782-1 16.06.2009 г GPC 8 нова формулация


(GPC 8 new formulation)

№ 0783-3 Настоящото 22.10.2012 г HMI® СКРУБ NP


разрашение отменя
Разрешение № 0783-
1/30.10.2009 г.
№ 0784 - 1 16.06.2009 г Puntox/Пунтокс

№ 0785-1 16.06.2009 г Сетридин Форте F

№ 0786-3 Настоящото 08.04.2015 г Smartline/Entox


разрешение отменя Смартлайн/Ентокс
Разрешение № 0786-
2/26.09.2009 г.

№ 0787 -1 26.06.2009 г Тримета Нод/ Trimeta Nod

№ 0788-2 Настоящото 01.10.2015г. ТЕЧЕН ХЛОР


разрешение отменя
Разрешение № 0788-1от
26.06.2009 г

№ 0789 -1 26.06.2009 г DORFEN / ДОРФЕН


№ 0790-1 26.06.2009г ДЖОКЕР БУН
АЕРОЗОЛ / JOKER BUN
AEROSOL

№ 0791-1 26.06.2009 г Дез мол

№ 0792-4 Настоящото 4/16/2020 Екоцид® S /Ecocid® S


разрешение отменя
разрешение № 0792-3 от
14.05.2015г.

№ 0793-2 Настоящото 01.08.2017 г МЕГА ТОКС


разрешение отменя ИНСЕКТИЦИД 300
разрешение № 0793-1 от ml+100 ml / MEGA TOX
24.07.2009 г. INSEKTICIDE 300 ml+100
ml/ МЕГА ТОКС
ИНСЕКТИЦИД 400
ml+100 ml / MEGA TOX
INSEKTICIDE 400 ml+100
ml

№ 0794-1 24.07.2009 г ОМНИТОКС – СПРЕЙ


№ 0795-1 24.07.2009 г BROS-ЗЪРНЕНА
ПРИМАМКА СРЕЩУ
МИШКИ И ПЛЪХОВЕ

№ 0796-1 24.07.2009 г BROS-ПАСТА СРЕЩУ


МИШКИ И ПЛЪХОВЕ

№ 0797-1 24.07.2009 г BROS-БЛОКЧЕТА


СРЕЩУ МИШКИ И
ПЛЪХОВЕ

№ 0798-2 Настоящото 06.08.2015г. BROS Пръчици против


разрешение отменя комари
разрешение № 0798-1 от
24.07.2009 г

№ 0799-1 24.07.2009 г ЕМЕРОЛ МДП

№ 0800–3 Настоящото 16.07.2018 г РОТРИН 200 / ROTRYN


Разрешение отменя 200
Разрешение № 0800-2 от
30.06.2006г.

№ 0801 – 3 Настоящото 11.09.2013г. ДЕТОЛ®


Разрешение отменя АНТИБАКТЕРИАЛЕН
Разрешение № 0801-2от ПРЕПАРАТ ЗА
22.10.2012г. ИЗМИВАНЕ НА РЪЦЕ –
УСПОКОЯВАЩ
(DETOL®
ANTIBACTERIAL
HANDWASH -SOOTHE)
№ 0802-3 разрешение 11.09.2013г ДЕТОЛ®
отменя разрешение № АНТИБАКТЕРИАЛЕН
0801-2 от 22.10.2012г. ПРЕПАРАТ ЗА
ИЗМИВАНЕ НА РЪЦЕ –
ПОДХРАНВАЩ
(DETOL®
ANTIBACTERIAL
HANDWASH-NOURISH)

№ 0803–3 разрешение 11.09.2013г. ДЕТОЛ®


отменя разрешение № АНТИБАКТЕРИАЛЕН
0802-2от 22.10.2012г. ПРЕПАРАТ ЗА
ИЗМИВАНЕ НА РЪЦЕ –
ОВЛАЖНИТЕЛ
(DETOL®
ANTIBACTERIAL
HANDWASH –
MOISTURE)

№ 0804 - 4 Настоящото 30.06.2016г. Райд протект срещу


разрешение отменя молци - свежест
разрешение № 0804-3 от
29.01.2016г.

№ 0805-1 24.07.2009 г АЛФАБАН 10 СК/


ALPHABAN 10 SC

№ 0806-1 24.07.2009 г “BROS – гранули срещу


мишки и плъхове”

№ 0807-1 31.07.2009 г ХЕНД САНИТАЙЗЪР

№ 0808-1 31.07.2009 г Ф 01 ХЛОР


№ 0809-1 31.07.2009 г “BROS – гел за комари и
кърлежи”

№ 0810-1 31.07.2009 г “BROS – течност за


комари и кърлежи”

№ 0811-1 31.07.2009 г “ЕФЕКТ УНИВЕРСАЛ


ИНСЕКТИЦИД
АЕРОЗОЛ”

№ 0812-3 27.05.2015 г „BROS таблетки за


Настоящоторазрешение електрически изпарител
отменя разрешение № против комари”
0812-2 от 03.09.2009 г

№ 0813-2 Настоящото 27.08.2015 г BROS пудра против


разрешение отменя мравки
разрешение № 0813-1 от
31.07.2009 г

№ 0814-5 Настоящото 6/30/2016 BROS – Аерозол против


разрешение отменя пълзящи насекоми
разрешение № 0814-4 от
29.01.2016 г.

№ 0815-1 31.07.2009 г “BROS – спрей срещу


комари и кърлежи”
№ 0816-1 31.07.2009 г СПИРИГЕЛ/ SPIRIGEL

№ 0817-1 14.09.2009 г Bacteranios SF


Бактераниос SF

№ 0818-1 14.09.2009 г Прорайм

№ 0819-1 14.09.2009 г Алги стоп (Аlgae stop)

№ 0820-1 14.09.2009 г FAM 30 (ФАМ 30)

№ 0821-1 14.09.2009 г КОМБИMАТ ® БАК 100


(COMBIMAT ® BAC 100)
№ 0822-2 12.09.2015 г BROS Аерозол против оси
Настоящоторазрешение и стършели
отменя разрешение №
0822-1 от 14.09.2009г.

№ 0823-2 Настоящото 10.07.2015 г BROS спирали против


разрешение отменя комари
разрешение № 0823-1 от
14.09.2009 г

№ 0824-2 Настоящото 06.08.2015 г BROS Гранули против


разрешение отменя мравки
разрешение № 0824-1 от
14.09.2009 г

№ 0825 - 1 14.09.2009 г Брос – капан за оси с


течност

№ 0826 - 1 26.09.2009 г Сеангсам®Сантриклор90/


Seangsam90®Santriklor90

№ 0827-3 Настоящето 29.11.2019 г “BROS – течен пълнител


разрешение отменя за електрически изпарител
Разрешение № 0827-2 от против комари
10.06.2015г.
№ 0828 - 1 26.09.2009 г “ТЕРОСЕПТ 200ml
D/GB”/ “TEROSEPT
200ml D/GB”

№ - 0829-1 26.09.2009 г ДЖОКЕР БУН


АЕРОЗОЛ /JOKER BUN
AEROSOL

№ 0830-1 26.09.2009 г Дипал концентрат

№ 0831-2 Настоящето 11.07.2017 г Io-Shield D / Йо-шилд D


разрешение отменя
Разрешение № 0831-1 от
26.09.2009г.
№ 0832-3 Настоящето 11.09.2013г. ДЕТОЛ® ПЯНА ЗА
разрешение отменя ХИГИЕННО ИЗМИВАНЕ
Разрешение № 0832-2 от НА РЪЦЕ С
22.10.2012г. ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН
ЕФЕКТ –
ГРЕЙПФРУТ/(DETTOL®
HEALTHY TOUCH
FOAMING HANDWASH -
GRAPEFRUIT

№ 0833-1 26.09.2009 г ДЕТОЛ® ПЯНА ЗА


ХИГИЕННО ИЗМИВАНЕ
НА РЪЦЕ С
ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН
ЕФЕКТ – ЧИСТОТА /
(DETTOL® HEALTHY
TOUCH FOAMING
HANDWASH - PURITY)

№ 0834-3 Настоящето 11.09.2013г ДЕТОЛ®


разрешение отменя ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН
Разрешение № 0834-2 от СПРЕЙ – ПРОЛЕТЕН
22.10.2012г. ВОДОПАД
(АЕРОЗОЛ)
/DETTOL®DISINFECTA
NT SPRAY, SPRING
WATERFALL
(AEROSOL)
№ 0835-5 Настоящето 10/30/2020 „ДЕТОЛ®
разрешение отменя АНТИБАКТЕРИАЛЕН
Разрешение № 0835-4 от ГЕЛ ЗА ХИГИЕНА НА
18.12.2015г. РЪЦЕ
ОРИГИНАЛ/DETTOL®
ANTIBACTERIAL HAND
SANITIZER GEL
ORIGINAL“

№ 0836-3 Настоящето 11.09.2013г. ДЕТОЛ®


разрешение отменя ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН
Разрешение № 0836-2 от СПРЕЙ –ЗЕЛЕНА
22.01.2012г ЯБЪЛКА (АЕРОЗОЛ)
/DETTOL®
DISINFECTANT SPRAY,
GREEN APPLE
(AEROSOL)

№ 0837-3 Настоящето 11.09.2013г. ДЕТОЛ®


разрешение отменя ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН
Разрешение № 0837-2 от СПРЕЙ – ПЛАНИНСКИ
22.01.2012г ВЪЗДУХ (АЕРОЗОЛ)
/DETTOL®
DISINFECTANT SPRAY,
MAUNTAIN AIR
(AEROSOL)

№ 0838-1 26.09.2009 г Мухозол Екстра

№ 0839-2 Настоящото 26.02.2016 г Окорон 10


разрешение отменя
Разрешение № 0839-1 от
16.10.2009 г

№ 0840-2 Настоящото 26.02.2016 г Окорон 12


разрешение отменя
Разрешение № 0840-1 от
16.10.2009 г

№ 0841-2 Настоящото 21.06.2017 г Quatersan / Кватерзан


разрешение отменя
Разрешение № 0841-
1/16.10.2009г.
№ 0842-2 Настоящото 18.03.2016 г Неостерил Оранж
разрешение отменя Neosteryl Orange
Разрешение № 0842-
1/16.10.2009г.

№ 0843-4 Настоящото 4/16/2019 НЕОСТЕРИЛ


разрешение отменя ПОВЪРХНОСТИ
разрешение № 0843-3 от
16.02.2017 г

№ 0844-2 Настоящото 18.03.2016 г НЕОСТЕРИЛ БЛУ


разрешение отменя
разрешение № 0844-1 от
16.10.2009 г
№ 0845-2 Настоящето 03.06.2016 г Diesin HG (Диезин HG)
разрешение отменя
разрешение № 0845-1 от
30.10.2009 г

№ 0846-1 30.10.2009 г Sanajod / Санайод

№ 0847-2 Настоящето 26.11.2012 г. СЕТРИДИН® РД


разрешение отменя
разрешение № 0847-1 от
30.10.2009 г
№ 0848-1 13.11.2009 г Прорайм

№ 0849-2 Настоящото 30.03.2017 г Белина Вики


разрешение отменя
разрешение № 0849-1 от
13.11.2009 г.

№ 0850-1 Настоящото 30.03.2017 г Тризон Вики


разрешение отменя
разрешение № 0850-1 от
13.11.2009 г.

№ 0851-2 Настоящото 30.03.2017 г Хипохлорит Вики


разрешение отменя
разрешение № 0851-1 от
13.11.2009 г.

№ 0852-2 Настоящото 09.09.2016 г Брос – течност срещу


разрешение отменя къртици
разрешение № 0852-1 от
13.11.2009 г.
№ 0853-2 Настоящото 16.07.2018 г Joker mini galet multi
разрешение отменя Джокер мини таблетки
разрешение № 0853-1 от мулти
13.11.2009 г.

№ 0854-1 13.11.2009 г “ИРИСАН - гел за WC и


санитарен фаянс”
№ 0855-1 30.11.2009 г АНИОСПРЕЙ 29 /
ANIOSPRAY 29

№ 0856-4 Настоящето 14.10.2015 г МЕГАСЕПТ/MEGASEPT


разрешение отменя
разрешение № 0856-3 от
12.09.2015 г

№ 0857-1 30.11.2009 г РОБАН ПАСТА /ROBAN


PASTA

№ 0858-2 Настоящето 14.01.2011 г РОБАН ОКТАБЛОК/


разрешение отменя ROBAN OKTABLOK
разрешение № 0858-1 от
30.11.2009 г.

№ 0859-1 30.11.2009 г РОБАН ПЕЛЕТИ /


ROBAN PELLETS
№ 0860-2 Настоящето 29.11.2013г. SAVO WC DEZI / САВО
разрешение отменя WC ДЕЗИ
разрешение № 0860-1
30.11.2009

№ 0861-1 30.11.2009 г. АРГЕНЦИТ/ ARGENCIТ

№ 0862-1 11.12.2009 г ШПРЕЙ ПРОТИВ


МУХЪЛ

№ 0863-4 Настоящето 08.05.2020 г. ДИЕЗИН МАКС


разрешение отменя
разрешение № 0863-
3/20.04.2017 г.

№ 0864-1 11.12.2009 г “CHICCO НЮ


СТЕРИЛСИСТЕМ
ДЕЗИНФЕКТАНТ”

№ 0865-3 Настоящето 30.06.2016 г. ТОАЛЕТНО ПАТЕ ГЕЛ –


разрешение отменя ОКЕАН
разрешение № 0865-2 от
29.01.2016г.

№ 0866-2 Настоящето 27.04.2016 г. DUCK Toilet Gel 3 in 1 –


разрешение отменя FRESH/Тоалетно пате гел
разрешение № 0866-1 от 3 в 1 – ФРЕШ
11.12.2009г.

№ 0867-2 настоящето 17.07.2015 г АНТИБАКТЕРИАЛЕН


разрешение отменя ГЕЛ ЗА РЪЦЕ „БОЧКО”
Рзрешение № 0867-1/
11.12.2009 г.
№ 0868-3 настоящето 03.12.2018 г АНТИБАКТЕРИАЛЕН
разрешение отменя ГЕЛ ЗА„РАБОТЛИВИ
Разрешение № 0868- РЪЦЕ”
2/17.07.2015 г.

№ 0869-2 6/3/2011 „Ракумин паста”

№ 0870-1 19.12.2009 г Течен хлор

№ 0871-2 настоящето 30.09.2011 г ДЕЗАВИД ПЛЮС


разрешение отменя
разрешение № 0871-1/
19.12.2009 г.

№ 0872-1 19.12.2009 г МИСТЪР МУСКУЛ ЗА


КУХНЯ – ЛИМОН

№ 0873-2 Настоящото 09.09.2016 г Пачико ДЗФ-ХЛ


разрешение отменя
Разрешение № 0873-
1/19.12.2009 г
№ 0874-1 19.12.2009 г “НЕРТА БАК-ЦИД 100”/
“NERTA BAC-CID 100”
Наименование на активните вещества
Наименование и адрес на лицето,
и концентрацията им в състава на
което предоставя на пазара биоцида
биоцида

4 5
“Галванохимия – Петър Трохаров” ЕТ, Меден сулфат – (CAS №7758-98-7, ЕС №
1799 София, Младост-2, бл. 210, вх. 1, 231-847-6) 10 % Калиев дихромат (CAS №
ап. 19 7778-50-9, ЕС № 231-909-6) – 10 % Оцетна
киселина (CAS № 64-19-7, ЕС №200-580-
7) - 2.5 %

“ Булмед 2000 “ ЕООД, 1000 София, Пропан-1-ол- (CAS № 71-23-8, ЕС № 200-


бул. “Цар Борис ІІІ” № 124 В, бл.3, 746-9) - 30% Пропан-2-ол- (CAS № 67-63-
вх.А, ет.1, ап.3 0, ЕС № 200-661-7) -45% Meцетрониев
етил сулфат (CAS № 3006-10-8) -0,2%

“Живас” ООД, бул. “Дондуков” № 36 Пропан-1-ол, CAS № 71-23-8, ЕС № 200-


гр. София 1000 746-9, 45 g/100 g, Пропан-2-ол, CAS № 67-
63-0, ЕС № 200-661-7, 30 g/100 g

“Живас“ ООД, 1000, София , бул. Хлорхексидин диглюконат (CAS №18472-


“Дондуков” № 36. Тел./факс: (+ 359 2) 51-0; ЕС № 242-354-0) 0,5 g /100 g
981 78 23 Пропан-2-ол (CAS № 67-63-0 ЕС № 200-
661-760 g /100 g
“ЮНИПЕСТ КОНТРОЛ “ ООД, ул. “ Бродифакум, 3-[3-(4-bromobiphenyl-4-yl)-
Ж. Кюри “ № 69, бл. 312, ап. 5 1113 1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-
София, телефони: 963 16 20, 963 38 62, hydroxycoumarin (CAS № 56073-10-0, ЕС
963 07 63 №259-980-5) -0,005 %

“ЮНИПЕСТ КОНТРОЛ “ ООД, ул. “ Бродифакум, 3-[3-(4-bromobiphenyl-4-yl)-


Ж. Кюри “ № 69, бл. 312, ап. 5 1113 1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-
София, телефони: 963 16 20, 963 38 62, hydroxycoumarin (CAS № 56073-10-0, ЕС
963 07 63 № 259-980-5)-0,001 %

“ЮНИПЕСТ КОНТРОЛ“ ООД, ул. “ Бродифакум, 3-[3-(4-bromobiphenyl-4-yl)-


Ж. Кюри “ №69, бл. 312,ап. 5 1113 1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-
София, телефони: 963 16 20, 963 38 62, hydroxycoumarin (CAS № 56073-10-0, ЕС
963 07 63 № 259-980-5) 0,005 %

“Феникс интернешънъл“ ЕООД ул. Дидецил диметил амониев хлорид


“Драгалевска“ № 23-29, вх. “ж”, ап. 29, Додециламин (CAS № 7173-51-5' ЕС №
гр.София, Тел. 02/ 962-00-08 23-525-2) – 14% Додециламин (CAS №
124-22-1) – 21 %

“Свежец“ ЕООД ул. “Дж.Баучър“ № 5, Глутаров алдехид(50%) (CAS №111-30-8,


гр. Варна, Тел. 052/ 64-56-65, Факс: ЕС № 203-856-5)- 1,6% Четвъртични
051/ 13-20-54 амониеви соли, бензил-С8-С18
алкилдиметил, хлориди (50%) (CAS №
63449-41-2, ЕС № 264-151-6) – 1,8 %
“ЮНИПЕСТ КОНТРОЛ“ ООД ул. Циперметрин (CAS № 52315-07-8, ЕС №
“Ж.Кюри“ № 69, бл.312, ап.5, 1113, 275-842-9) – 40 %
София, Тел. (+359 2) 963 1620, 963
3862, 963 0763, Факс: (+359 2) 963
1228

“БУЛАД-ДЕНТ” ООД, ул. “Николай Алкилбензил-диметиламониев хлори


Коперник” № 44, гр. София, тел. 971 (CAS № 68391-01-5, ЕС № 269-919-4) <
10 59 5% Алкил(етилбензил)- (CAS 68956-79-6,
ЕС № 273-318-2)- < 5% диметиламониев
хлорид (CAS 7173-51-5, ЕС № 230-525-2) -
< 5% Дидецилдиметиламониев хлорид
Обща концентрация на кватернерни
амониеви съединения <10%

“БУЛАД-ДЕНТ” ООД, ул. “Николай Пропан-1-ол (CAS № 71-23-8, ЕС № 200-


Коперник” № 44, гр. София, тел. 971 10 746-9)-30 % Пропан-2-ол (CAS № 67-63-0,
59 ЕС № 200-661-7) -44,90 %
Дидецилдиметиламониев хлорид (CAS №
7173-51-5 ЕС № 230-525-2)-0,15 %

„Живас” ООД, бул. “Дондуков” № 36, Хлорхексидин диглюконат (CAS №


гр. София 18472-51-0) 0,6г/100г, Пропан -2-ол (CAS
N 67-63-0 ЕС № 200-661-7) 60г/100г

“ЖИВАС” ООД бул. “Дондуков” № 36 Гглутаралдехид (CAS № 111-30-8);


гр. София 1000Адрес за Четвъртични амониеви соли, бензил С10-
кореспонденциябул. “Асен Йорданов” 16 – алкилдиметил хлорид (CAS № 68989-
№ 14гр. София 1592телефон: + 359 2 00-4); Нипацид FCA( CAS № 3586-55-8)
981 78 23
"Живас” ООД, бул. "Дондуков” № 36, Глутаралдехид (CAS № 111-30-8) -2 %
гр. София

“Еколаб” ЕООД, бул. “Цариградско Натриев перборат монохидрат(CAS №


шосе” 115А, гр. София, тел. 10332-33-9 ЕС № 239-172-9) -50%
02/9768033, 02/9768030 Тетраацетилетилендиамин (CAS № 10543-
57-4 ЕС № 234-123-8)-25% Пероцетна
киселина (CAS № 79-21-0 ЕС № 201-186-
8) - Образува се in situ

“Еколаб“ ЕООД, Бул. “Цариградско Пероцетна киселина, CAS № 79-21-0


шосе“ № 115А, гр. София, 1784 Тел. 02/ ЕС № 201-186-8
976-80-33; 02/ 976-80-30 4,9 g/100 g, Водороден пероксид, CAS №
7722-84-1
ЕС № 231-765-0
26,6 g/100 g

“Еколаб” ЕООД, бул. “Цариградско Глюкопротамин (CAS № 164907-72-6 ЕС


шосе” 115А, гр. София, тел. № 403-950-8)- 12,40%
02/9768033, 02/9768030 Кокоалкилбензилдиметиламониев хлорид
(CAS № 61789-71-7 ЕС № 263-080-8)-15,0
%

“Еколаб” ЕООД, бул.“Цариградско Натриев перборат монохидрат (CAS


шосе” 115А, гр. София, тел. №.10332-33-9 ЕС № 239-172-9)-12,0%
02/9768033, 02/9768030 Тетраацетилетилендиамин (CAS №.10543-
57-4 ЕС № 234-123-8)-3,50% Пероцетна
киселина (CAS № 79-21-0ЕС № 201-186-
8)- Образува се in situ

“Еколаб” ЕООД, бул. “Цариградско Кокоалкилбензилдиметил амониев хлорид


шосе” 115А, гр. София, тел. (CAS №.61789-71-7)-9.35 %
02/9768033, 02/9768030
“Еколаб” ЕООД, бул. “Цариградско Пероцетна киселина , (CAS №.79-21-0)
шосе” 115А, гр. София, тел. -7,7% Водороден пероксид (CAS №.
02/9768033, 02/9768030 7722-84-1)-5,5%

“Еколаб” ЕООД, бул. “Цариградско Пероцетна киселина, CAS № 79-21-0


шосе” 115А, гр. София, тел. ЕС № 201-186-8
02/9768033, 02/9768030 4,9 g/100 g, Водороден пероксид,CAS №
7722-84-1
ЕС № 231-765-0
26.6 g/100 g

“Еколаб” ЕООД, бул. “Цариградско Пероцетна киселина, CAS № 79-21-0


шосе” 115А, гр. София, тел. ЕС № 201-186-8
02/9768033, 02/9768030 9.8 g/100 g, Водороден пероксид,CAS №
7722-84-1
ЕС № 231-765-0, 13.6 g/100 g

“Еколаб” ЕООД, бул. “Цариградско Натриев перборат монохидрат (CAS №


шосе” 115А, гр. София, тел. 10332-33-9)-20% Тетраацетилендиамин
02/9768033, 02/9768030 (CAS № 105439-57-4)-15% Пероцетна
киселина (CAS № 79-21-0)- Образува се in
situ

“Еколаб” ЕООД, бул. “Цариградско Глиоксал (CAS № 107-22-2)-8,8%


шосе” 115А, гр. София, тел. Глутаров алдехид (CAS № 111-30-8)-4,7%
02/9768033, 02/9768030

“Еколаб” ЕООД, бул. “Цариградско Пероцетна киселина, CAS № 79-21-0


шосе” 115А, гр. София, тел. EC № 201-186-8
02/9768033, 02/9768030 16 g/100 g, Водороден пероксид , CAS №
7722-84-1
ЕС № 231-765-0
16.2 g/100 g
“Еколаб” ЕООД, бул. “Цариградско Пропан-1-ол (CAS № 71-23-8, ЕС № 200-
шосе” 115А, гр. София, тел. 746-9)- 25 g/100g; Пропан-2-ол (CAS №
02/9768033, 02/9768030 67-63-0, ЕС № 200-661-7)- 35 g/100g

“Еколаб” ЕООД Натриев дихлороизоцианурат дихидрат


бул. “Цариградско шосе” 115А (CAS № 51580-86-0 ЕС № 220-767-7), 99.6
гр. София, g/100g
тел. 02/9768020; 02/9768035

“Еколаб” ЕООД, бул. “Цариградско Натриев хипохлорит (CAS № 7681-52-9)-


шосе” 115А, гр. София, тел. активен хлор -4.38%
02/9768033, 02/9768030

“Еколаб” ЕООД, бул. “Цариградско Aлкил (С12-С14) диметилбензиламониев


шосе” 115А, гр. София, тел. хлорид/бензалкониев хлорид (CAS №
02/9768033, 02/9768030 68424-85-1)-12,25%

“Еколаб” ЕООД, бул. Цариградско Изопропилов алкохол (CAS № 67-63-0 ЕC


шосе” 115А, гр. София, тел. № 200-661-7)-60,0% Диметилалкил(С12-
02/9768033, 02/9768030 16) бензиламониев хлорид (CAS №
68424-85-1, ЕC № 270-325-2)-0,15% ;

“Еколаб” ЕООД, бул. “Цариградско Изопропилов алкохол (CAS № 67-63-0)-


шосе” 115А, гр. София, тел. 70,0% Водороден пероксид (CAS № 7722-
02/9768033, 02/9768030 84-1)-0,45% Хлорхексидин диглюконат
(CAS № 18472-51-0)-0,5%
“Еколаб” ЕООД, бул. “Цариградско Триклозан, (CAS № 3380-34-5ЕС ),
шосе” № 115А, гр. София ПК 1784 10g /L

“Еколаб” ЕООД, бул. “Цариградско Триклозан (CAS № 3380-34-5, ЕС № 222-


шосе” 115А, гр. София, тел. 182-2)- 1 g/100g
02/9768033, 02/9768030

“Еколаб” ЕООД, бул. “Цариградско Изопропилов алкохол, CAS № 67-63-0)-


шосе” 115А, гр. София, тел. 27,0% Водороден пероксид , (CAS №
02/9768033, 02/9768030 7722-84-1)-0,1% Етилов алкохол ( CAS
№ 64-17-5)-46,0%

“Еколаб” ЕООД, бул. “Цариградско Монобромоцетна киселина (CAS №.79-


шосе” 115А, гр. София, тел. 08-3)-10,0%
02/9768033, 02/9768030

“Еколаб” ЕООД, бул. “Цариградско Глиоксал (1,2 eтандиал) , (CAS № 107-


шосе” 115А, гр. София, тел. 22-2 , ЕС № 203-474-9)-12,0%; Глутаров
02/9768033, 02/9768030 алдехид (1,5 пeнтандиал) (CAS № 111-30-
8; ЕС №203-856-5) - 3.57%; Формалдехид
(CAS № 50-00-0; ЕС № 200-001-8
)- 11.1%; Алкилбензилдиметил амониев
хлорид (CAS № 61789-71-7)- 2.7%

“Хигиенно-медицинска индустрия” Глутаров алдехид (CAS № 111-30-8; ЕС


ЕООД, ул. “Никола Габровски” № 81А, № 203-856-5)- 2-3 g/ 100g
гр.Велико Търново, тел. (62) 634 609;
(62) 622 429
“Фарма Вет” ООД, ул. “Отец Паисий” (RS)-алфа-циано-3-феноксибензилов
№ 40, гр. Шумен, тел/факс 054 801-215 (1RS)-cis,trans-3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-
диметилциклопропанкарбоксилат
(Циперметрин)
(Циперметрин (cis/trans +/- 40/60)),CAS №
52315-07-8
ЕС № 257-842-9,10 g/100 g

“ФАРМА ВЕТ” ООД , ул. “Отец (RS)-алфа-циано-3-феноксибензилов


Паисий” №40, гр. Шумен, тел./факс: (1RS)-cis,trans-3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-
054/801-215 диметилциклопропанкарбоксилат
(Циперметрин)
(Циперметрин (cis/trans +/- 40/60))CAS №
52315-07-8
ЕС № 257-842-9,10 g/100 g

“Фарма Вет” ООД, ул. “Отец Паисий” (RS)-алфа-циано-3-феноксибензилов


№ 40, гр. Шумен, тел/факс 054 801-215 (1RS)-cis,trans-3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-
диметилциклопропанкарбоксилат
(Циперметрин)
(Циперметрин
(cis/trans +/- 40/60) CAS № 52315-07-8
ЕС № 257-842-9,10 g/100 g

„Живас“ ООД , бул. “Дондуков” № 36, Натриев дихлоризоцианурат дихидрат


гр. София, тел./факс (+ 359 2 ) 981 78 (CAS №.51580-86-0)- 99 g/100 g
23
„ЖИВАС” ООД, София 1000, бул.” Хлорхексидин диглюконат, CAS № 18472-
Дондуков” № 36; телефон: + 359 2 981 51-0, ЕС № 24-354-0, 0.8 g/ 100 g
78 23 факс : + 359 2 980 25 07

„ЕКОЛАБ” ЕООД, София, Бромохлоро-5,5-диметилимидазолин-2,4-


бул.”Цариградско шосе”№ 115А, дион (CAS № 32718-18-6 EC № 251-171-
телефон: + 359 2 976 80 33; факс: + 359 5)- 60.00%: 1,3-дихлоро-5,5-
2 976 80 30 диметилимидазолин-2,4-дион (CAS№ 118-
52-5 EC № 204-258-7)- 27.40%; 1,3-
дихлоро-5-етил-5-метилимидазолин-2,4-
дион (CAS № 89415-87-2 EC № 401-570-
7)- 10.60%

„ЕКОЛАБ” ЕООД, София, Бензилкоко алкилдиметил амониев


бул.”Цариградско шосе”№ 115А, хлорид (CAS №61789-71-7 ЕС № 263-080-
телефон: + 359 2 976 80 33; факс: + 359 8)- 15% Полихексаметиленбигуанид
2 976 80 30 хидрохлорид (CAS №27083-27-8)-2,0%
Бифенил-2-ол (CAS №90-43-7 ЕС № 201-
993-5)-2,0%

“Медицинска Техника Инженеринг “ Пропан-2-ол (CAS № 67-63-0, ЕС № 200-


ЕООД; гр.София 1574, 661-7)- 44.70 % Пропан-1-ол (CAS №71-
бул.”Шипченски проход” № 69; 23-8, ЕС № 200-746-9)- 21.90 % Бензил,
телефон: + 359 2 971 20 61;факс : + 359 С10-16 алкилдиметил амониев хлорид
2 870 24 10 (CAS № 7173-51-5/ ЕС № 230-525-2)- 0.10
%

“Национален научно-производствен Четвъртични амониеви соли, бензил-C12-


център по хигиена и дезинфекция” 18-алкилдиметил, хлориди (CAS № 68391-
ООД ул.” Д. Войников” № 15, 01-5)-4,5% Четвъртични амониеви соли,
Юридическа кантора “ Йорданов и C12-18-алкил [(етилфенил)метил]
Каменов” гр.Шумен, GSM. 0899 18 18 диметил, хлориди (CAS № 68956-79-6)-
08 4,5%
„ЖИВАС” ООД, София 1000, бул.” Хлорхексидин диглюконат (CAS №
Дондуков” № 36; телефон: + 359 2 981 18472-51-0/ ЕС № 242-354-0)-1,0%
78 23 факс : + 359 2 980 25 07

“Медицинска Техника Инженеринг “ N, N – дидецил -n- метилполи-( оксиетил)-


ЕООД; гр.София 1574, амониевпропионат (CAS 107879-22-1)-
бул.”Шипченски проход” № 69; 5.60% кокоспропилендиамин-1,5-бис-
телефон: + 359 2 971 20 61;факс : + 359 гуанидинацетат (85681-60-3)-3,80%
2 870 24 10

“Агро-Био Трейдинг” ООД, бул. Царевичен кочан на прах (CAS № 999999-


“Ерусалим” № 1, бл. 24, гр. София 99-4, ЕС № 310-127-6)- 94g/100g
1784, п.к. 61, тел. 02/ 974 31 64, 02/974
32 46.

“Живас” ООД, бул.” Дондуков” № 36, Хлорхексидин Диглюконат (CAS №


гр. София, телефон (+ 359 2) 981 78 23, 18472-51-0, ЕС № 242-354-0) - 5 %;
факс (+ 359 2) 980 25 07 Пропан-2-ол, CAS № 67-63-0
EC № 200-661-7, 4 g/100 g

"Медицинска Техника Инженеринг" Глутаралдехид(CAS № 111-30-8, EC №


ЕООД София 1574, бул. „Шипченски 203-856-5)- 2.5g/100g
проход” № 69 Тел. 02 971 20 61; 870 10
60

“ФАРМА ВЕТ” ООД; гр Шумен, ул. “ Циперметрин (CAS №52315-07-8, ЕС №


Отец Пайсий” № 40; телефон/факс : + 257-842-9)- 0.20%
359 54 801 215

„Медицинска Техника Инженеринг” Глиоксал (CAS № 107-22-2, EC № 203-


ЕООД, ж.к. „Младост 1”, бл. 28Б 474-9)- 12,0% Глутаралдехид (CAS№ 111-
гр. София 1574 30-8, EC№ 203-856-5)-0,5%
Тел.02 971 20 61; 870 10 60, дидецилдиметил амониев хлорид (CAS№
Fax : 02 971 24 10 7173-51-5 EC№ 230-525-2)-7,5%
“Фарма Вет” ООД, ул. “Отец Паисий” Карбарил (CAS № 63-25-2; ЕС №
№ 40, гр.Шумен, тел/факс 054 801-215 200‑555‑0)-10,0%

"ЖИВАС" ООД, София 1000, бул.” Етилов алкохол (CAS № 64-17-5, EC №


Дондуков” № 36; телефон: + 359 2 981 200-578-6)- 66 г/100 г
78 23 факс : + 359 2 980 25 07

“Еколаб” ЕООД, бул. Цариградско Пропан-1-ол (CAS № 71-23-8, ЕС № 200-


шосе” 115А, гр. София, тел. 746-9)- 10% Етанол (CAS № 64-17-5, ЕС
02/9768033, 02/9768030 № 200-578-6)-40,0% Глутарал (CAS №
111-30-8, ЕС №203-856-5)-0,018%
Четвъртични амониеви соли, бензилкоко
алкилдиметил, хлориди
(диметилалкилбензил амониев хлорид)
(CAS № 61789-71-7, ЕС № 263-080-8)-
0,05%

“КАМО БОХЕМИЯ“ООД – клон БГ, Натриев хипохлорит (активен хлор 4.5 -


ж.к.”Люлин”, бл. 26; София 1336; Тел. 5.0%) (CAS № 7681-52-9, ЕС № 231-668-
02/ 979 04 72 3)-5,0%

“БАСФ“ ЕООД; 1408 ул. “Балша“ № 1, Фипронил (CAS № 120068-37-3, EC №


гр. София Тел. 02/ 958-90-27 424-610-5)-0,05%

“Фарма Вет” ООД, ул. “Отец Паисий” Циперметрин (CAS № 52315-07-8, EC №


№ 40, гр. Шумен, тел/факс 054 801-215 257-842-9)-0,2%

“Синджента България“ ЕООД, бул. смес от: алфа-циано-3-феноксибензил (Z)-


“Цариградско шосе” № 115М, “Хермес (1R,3R)-[(S)-3-(2-хлоро-3,3,3­трифлуоро-
Парк”, срада Д, ет. 6 , гр. София проп-1-енил)]-2,2-диметил­циклопропан
карбоксилат; алфа-циано-3­феноксибензил
(Z)-(1S,3S)-[(R)-3-(2­хлоро-3,3,3-
трифлуоро-проп-1-енил)] ­2,2-
диметилциклопропан карбоксилат/ламбда
цихалотрин, CAS № 91465-08-6, EC №
415-130-7, 9.71 g/100 g
“Еколаб” ЕООД, бул. “Цариградско хлорхексидин диглюконат , CAS № 18472-
шосе” № 115А, гр. София, ПК 1784 51-0, 4.0 g/100 ml

БАСФ ЕООД, ул. Балша № 1, 1408 Темефос (CAS №3383-96-8 ЕС № 222-191-


София, тел. 915-20-41 1)- 47.4%

“ЮНИПЕСТ КОНТРОЛ “ ООД, ул. “ Циперметрин (CAS № 52315-07-8, ЕС №


Ж. Кюри “ № 69, бл. 312, ап. 5 1113 275-842-9)- 10,0%
София, телефони: 963 16 20, 963 38 62,
963 07 63

“БАСФ“ ЕООД; 1408 ул. “Балша“ № 1, Алфациперметрин (CAS № 67375-30-8,


гр. София Тел. 02/ 958-90-27 EC № 257-842-9)-2,9% Флуфеноксурон
(CAS № 101463-69-8, EC № 417-680-3)-
2,9%

“ Фарма Вет “ ООД, гр. Шумен, Циперметрин (CAS № 52315-07-8, ЕС №


ул.”Отец Паисий” № 40 тел./факс 275-842-9)- 0.2%
054/801-215

”БАГРА-98”ООД; ул.Герлово № 2, Куматетралил (CAS № 5836-29-3,


София Телефон: 02 943 44 72 EINECS № 227-420-0)- 0.75%

”БАГРА-98”ООД; ул.Герлово № 2, Куматетралил (CAS № 5836-29-3,


София Телефон: 02 943 44 72 EINECS № 227-420-0)- 0.0375 g/100g

“Еколаб” ЕООД, бул. “Цариградско Пропан-1-ол (CAS № 71-23-8, ЕС № 200-


шосе” № 115А, гр. София , тел. 746-9)- 25%; Пропан-2-ол (CAS № 67-63-0
02/9768040, 02/9768030 ЕС №200-661-7)-35%

“Фармавит” ООД, гр. Плевен, ж.к. Бромадиалон (28772-56-7)-0.005%


„Сторгозия”, бл.44, вх.А, ап. 18, тел.
064/54141
“Фармавит” ООД, гр. Плевен, ж.к. Бромадиалон (28772-56-7)- 0.005%
„Сторгозия”, бл.44, вх.А, ап. 18, тел.
064/54141

“Фармавит” ООД, гр. Плевен, ж.к. Бромадиолон (CAS № 28772-56-7)-


„Сторгозия”, бл.44, вх.А, ап. 18, тел. 0.005%
064/54141

“Фармавит” ООД, гр. Плевен, ж.к. Бромадиолон (CAS № 28772-56-7)-


„Сторгозия”, бл.44, вх.А, ап. 18, тел. 0.005%
064/54141

“Фармавит” ООД – град Плевен, ж.к. Бромадиолон (CAS № 28772-56-7)-0,005%


„Сторгозия”, бл.44, вх.А, ап. 18, тел.
064/54141

“Еколаб” ЕООД, седалище и адрес на Пероцетна киселина (CAS №79-21-0)-


управление: ул. “Горски пътник” №56, 1.10; Водороден пероксид (CAS №7722-
район “Лозенец”, гр. София Офис:бул. 84-1)-9,8%
“Цариградско шосе” 115А, гр. София,
тел. 02/9768033, 02/9768030

“Еколаб” ЕООД, седалище и адрес на Глутаров алдехид (1,5 пeнтандиал) (CAS


управление: ул. “Горски пътник” №56, № 111-30-8, ЕС № 203-856-5)-20,0%
район “Лозенец”, гр. София Офис: бул.
“Цариградско шосе” 115А, гр. София,
тел. 02/9768033, 02/9768030

“Еколаб” ЕООД, седалище и адрес на Пероцетна киселина , (CAS №.79-21-0)-


управление: ул. “Горски пътник” №56, 4.85% Водороден пероксид (CAS №.
район “Лозенец”, гр. София Офис:бул. 7722-84-1)- 26.7%
“Цариградско шосе” 115А, гр. София,
тел. 02/9768033, 02/9768030
“ВЕЕДИК”ООД, седалище и адрес на Четвъртични амониеви соли,бензилкоко
управление: ЖК “Илинден”бл. 299, ап. алкилдиметил,
64, гр. София фис:“ ВЕЕДИК”ООД, хлориди (CAS № 61789-71-7; ЕС № 263-
бул.” Цар Освободител “ №21, ет.3, гр. 080-8)-4,3%
София, телефон: + 359 2 944 18 48, +
359 2 9434254, факс: + 359 2 9460781

“Вип Системс” ЕООД, , Темефос (CAS № 3383-96-8)-2,0%


бул.”Цариградско шосе”, 7-ми км,
София телефон : + 359 2 971 82 77

„Еколаб” ЕООД, бул. „Цариградско Натриев хипохлорит (CAS № 7681-52-9;


шосе” № 115А , гр. София 1784, , Тел.: ЕС № 231-668-3)- 4,55%; Съдържание на
9768030; (02) 9768040, Факс: активен хлор 4,55%
(02)9768050

“Веедик“ ООД, седалище и адрес на Дидецилдиметиламониев хлорид (CAS №


управление: ж.к. Илинден, бл. 299, 7173-51-5, EC № 230-525-2)-3,5%
ап.64, район Илинден, гр. София Офис:
бул.”Цар Освободител”№21, гр. София,
тел. 02/ 944-18-48

“Веедик“ ООД, седалище и адрес на Дидецилдиметиламониев хлорид (CAS №


управление: ж.к. Илинден, бл. 299, 7173-51-5 EC № 230-525-2)-2,5%; С12-С16
ап.64, район Илинден, гр. София диметилбензил амониев хлорид (CAS №
Офис: Бул.”Цар Освободител”№ 21, 61789-71-7, EC № 263-080-8)-2,5%
гр.София, тел. 02/ 944-18-48

“ ЕКОЛАБ “ ЕООД, седалище и адрес Натриев перборат монохидрат (CAS №


на управление: ул. “Горски пътник” № 10332-33-9)-50,00%
56, район “Лозенец”, гр. София Офис: Тетраацетилетилдиамин (CAS № 105439-
бул. “Цариградско шосе” 115А, гр. 57-4)-25,00% Пероцетна киселина (CAS
София, тел. 02/9768033, 02/9768030 № 79-21-0)- Образува се in situ при
взаимодействието на натриев перборат
монохидрат и тетраацетилетилдиамин
“Найбо” ЕООД, бул. “Т. Глутаралдехид (CAS № 111-30-8, ЕС №
Хаджистанчев” № 1, гр. Русе тел. (082) 203-856-5)- 8,0% Глиоксал (CAS № 107-
22 02 60 22-2, ЕС № 203-474-9)-8,0%

“Найбо” ЕООД, бул. “Т. Етилов алкохол (CAS № 64-17-5, ЕС №


Хаджистанчев” № 1, гр. Русе, тел. 200-578-6)-30,0%; Пропан-2-ол (CAS №
(082) 22 02 60 67-63-0, ЕС № 200-661-7)-40,0%

“Найбо“ ООД, бул.”Т.Хаджистанчев” Глутаралдехид (CAS № 111-30-8 ЕС №


№ 1, гр Русе, телефон (082) 22-02-60 203-856-5)-0,40%; Бензалкониев хлорид
(CAS № 61789-71-7)-0,01%; Пропан-2-ол
(CAS № 67-63-0, ЕС № 200-661-7)-35,00%

“Найбо“ ООД, бул.”Т.Хаджистанчев” Глутаралдехид (CAS № 111-30-8 ЕС №


№ 1, гр. Русе, телефон (082) 22-02-60 203-856-5)-3,0%

Медицинска Техника Инженеринг Пропан-1-ол (CAS № 71-23-8, ЕС № 200-


ЕООД, ж.к. „Младост 1”, бл. 28Б 746-9)-21,9% Пропан-2-ол (CAS № 67-63-
гр. София 1574 0, ЕС №200-661-7)- 43.9% N-(3-
Тел.02 971 20 61; 870 10 60, аминопропил)-N-додецил-
Fax: 02 971 24 10 пропан-1,3-диамин (CAS № 2372-82-9)-
0.15%

“ТОПФА” ЕООД, ул. “Бигла” №19, Триклокарбан (CAS № 101-20-2)- 1%


гр. София, тел. 862-46-47

“НАЙБО “ ООД; Русе 7000,бул.” Глиоксал (CAS № 107-22-2, ES № 203-


Т.Хаджистанчев ” № 1 телефон:+ 359 474-9)-8,00% Борово масло (CAS № 8002-
82 22 02 60 GSM: 0898 260 151 09-3)-38,00% Лаурил диметиламониев
хлорид (CAS № 139-07-1)-20,00%
“НАЙБО “ ООД; Русе 7000,бул.” Етилов алкохол (CAS № 64-17-5, ЕС №
Т.Хаджистанчев ” № 1 телефон: 359 82 200-578-6)-30,0% Пропан-2-ол (CAS № 67-
22 02 60 GSM: 0898 260 151 63-0, ЕС № 200-661-7)-40,00%

“ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Етилов алкохол , (CAS № 64-17-5)- 68 –


ИНДУСТРИЯ” ЕООД, ул. “Н. 72% Четвъртични амониеви соли, ди-С8-
Габровски” №81 А, гр. В. Търново, 10-алкилдиметил, хлориди (CAS №
тел./факс: 062/634609, тел. 062/622429 68424-95-3, ЕС № 270-331-5)- 0.2 - 0.25%

“ ЖИВАС “ ООД, София 1000, бул.” Бензалкониев хлорид (CAS № 68989-00-4


Дондуков” № 36 телефон: + 359 2 981 ЕС № 273-544-1)-10,0% Нипацид FC-А
78 23 факс : + 359 2 980 25 07 (CAS № 3586-55-8, ЕС № 222-70-6)-
10,0%

“ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Формалдехид (CAS № 50-00-0, EC № 200-


ИНДУСТРИЯ ”ООД гр.Велико 001-8)- 4.0-5.0% Глутаров алдехид (CAS
Търново, ул.”Н.Габровски”№ 81А № 111-30-8, EC № 203-856-5)- 3.0-4.0% N-
телефон: + 359 2 634 609 факс : + 359 алкил диметил бензил амониев хлорид
2 622 429 (CAS № 68391-01-5, EC № 269-919-4)-1,5-
3,0%

“БАСФ“ ЕООД, бул. “България” № a- Циперметрин (CAS № 67375-30-8' ЕС


118, “Абакус бизнес център” ет. 1, гр. № 257-842-9)-5,9%
София , тел.: + 359 02 915 20 33, факс:
+ 359 02 915 20 34

“Медицинска Техника Инженеринг” Хлорхексидин Диглюконат CAS №


ЕООД, бул. „Шипченски проход” № 18472-51-0)-4,0%
69, гр.София Тел.02 971 20 61; 870 10
60, Fax : 02 971 24 10
Р.Д.В. ООД, бул. ”Сливница” № 191, Дидецил диметил амониев хлорид (CAS
гр. Варна, тел. 052/ 504 049 № 7173-51-5, ЕС № 230-525-2)-10,0%

“ ПАЧИКО “ ООД, Русе, Натриев хидроксид (CAS № 1310-58-2 ЕС


бул.”България” № 133 телефон: + 359 № 200-746-9)- 8.0% Натриев хипохлорит
2 844 871 факс : + 359 2 844 872 (CAS № 7681-52-9 ЕС № 231-668-3)- 9.0
( активен хлор 40-42 g/ l)

“ ПАЧИКО “ ООД, Русе, Дидецилдиметиламониев хлорид (CAS №


бул.”България” № 133 телефон: + 359 7173-51-5 ЕС № 230-525-2)- 1.50%
2 844 871 факс : + 359 2 844 872 Кокобензилдиметил амониев хлорид (CAS
№ 68424-85-1 ЕС № 270-325-2)- 3.50%

“ ПАЧИКО “ ООД, Русе, Хлорхексидин диглюконат CAS № 18472-


бул.”България” № 133 телефон: + 359 51-0, ЕС № 24-354-0)-0,5% Пропан-2-ол
2 844 871 факс : + 359 2 844 872 (CAS № 67-63-0, ЕС № 200-661-7)-
60,0%
“Еколаб” ЕООД, седалище и адрес на Глутарал алдехид (CAS № 111-30-8, ЕС №
управление: ул. “Горски пътник” № 56, 203-856-5)-6,0% Алкидиметилбензил
район “Лозенец”, гр. София Офис: бул. амониев хлорид (CAS № 61789-71-7)-
“Цариградско шосе” 115А, гр. София, 5,0%
тел. 02/9768033, 02/9768030

“Еколаб” ЕООД, седалище и адрес на Реакционни продукти на N-(C12-14 алкил)


управление: ул. “Горски пътник” № 56, пропилендиамин и глутаминова киселина
район “Лозенец”, гр. София Офис: бул. (CAS № 164907-72-6, EC № 403-950-8)-
“Цариградско шосе” 115А, гр. София, 26,0%
тел. 02/9768033, 02/9768030

“Еколаб” ЕООД, седалище и адрес на Полихексаметиленбигуанид


управление: ул. “Горски пътник” № 56, хипохлорид( (CAS № 27083-27-8)- 0.50%
район “Лозенец”, гр. София Офис: Диметилалкил(С12-14)бензиламониев
бул. “Цариградско шосе” 115А, гр. хлорид (CAS № 61789-71-7)- 7.50%
София, тел. 02/9768033, 02/9768030

“Кавен Орбико” ООД, със седалище и Перметрин (CAS № 52645-53-1, ЕС


адрес на управление : гр.София, район №258-067-9)- 0.095% Лавандула 038318
Подуене, ул.”Резбарска” № 5 телефон : FLDD - 96.890%
+ 359 2 402 49 34

“ВИП Системс” ЕООД, със седалище и Темефос ( Абейт) (CAS № 3383-96-8)-


адрес на управление: бул.”Цариградско 2,0%
шосе” 7-ми км, гр.София, телефон : +
359 2 971 82 77
“ВИП Системс” ЕООД, със седалище и Темефос (Абейт) (CAS № 3383-96-8)-2,0%
адрес на управление: бул.”Цариградско
шосе” 7-ми км, гр. София, телефон : +
359 2 971 82 77

“СТЕЛИЯ” ЕООД, със седалище и N,N-диетил-m-толуамид (CAS № 134-62-


адрес на управление: бул. ”Дунав” № 4, 3, ЕС № 205-149-7)-7,0%
ет.8, ап. 37, гр. Пловдив 4003,
телефон: 0888 925 137

“СТЕЛИЯ” ЕООД, със седалище и N,N-диетил-m-толуамид (CAS № 134-62-


адрес на управление: бул. ”Дунав” № 4, 3' ЕС № 205-149-7)-7,0%
ет. 8, ап. 37, гр. Пловдив 4003,
телефон: 0888 925 137

“ВИП СИСТЕМС” ЕООД, Темефос (CAS № 3383-96-8, ЕС № 222-


бул.”Цариградско шосе” 7-ми км, гр. 191-1)-2,0%
София, тел. 971 82 77

“Еколаб” ЕООД, седалище и адрес на Алкил(C 12-16 )диметилбензиламониев


управление: ул. “Горски пътник” № 56, хлорид (ADBAC/BKC (C 12 -C 16 ))
район “Лозенец”, гр. София Офис: бул. (CAS № 68424-85-1 ЕС № 270-325-2)-
“Цариградско шосе” 115А, гр. София, 7,5% N-(3-аминопропил)-N-додецил-
тел. 02/9768033, 02/9768030 пропан-1,3-диамин (CAS № 2372-82-9, ЕС
№ 219-145-8)-4,0%

“РЕЛИНА”ЕООД Седалище и адрес на Четвъртични амониеви съединения,


регистрация: ул. ”Патриарх Евтимий” бензил-C12-14-алкилдиметил, хлориди
№14; гр. Сливница, тел. 0727/43 50. (CAS № 85409-22-9, EC № 287-089-1)- 2.5-
Офис: гр. София, бул. “ Янко Сакъзов “ 5.0%
№ 68, тел: 846-46-23; 843-52-20.

“ДАРИН” ООД ул.”Георг Вашингтон” Циперметрин (CAS № 52315-07-8 EC №


№39 гр. София тел./факс: 983-20-67 275-842 9)- 0.5g/100g
“ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Бензил C12-18-алкилдиметил амониев
ИНДУСТРИЯ”ЕООД ул.”Н. хлорид (CAS № 68391-01-5, EC № 269-
Габровски” №81А гр. Велико Търново 919-4)-4,0-6,0% Глутаров алдехид (CAS №
тел./факс: +359/62/634609 111-30-8, EC № 203-856-5)-1,0-3,0%

“ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Изопропанол (CAS № 67-63-0, EC № 200-


ИНДУСТРИЯ”ЕООД ул.”Н. 661-7)-40,0-50,0% 1-пропанол (CAS № 71-
Габровски” №81А гр. Велико Търново 23-8, EC № 200-746-9)-25,0-30,0%
тел./факс: +359/62/634609 Хлорхексидин диглюконат (CAS №
18472-51-0, EC № 242-354-0)- 0.4-0.6

“ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Етанол (CAS № 64-17-5, EC № 200-578-


ИНДУСТРИЯ”ЕООД ул.”Н. 6)- 68-72% Диалкил Диметил Амониев
Габровски” №81А гр. Велико Търново Хлорид (CAS № 68424-95-3, EC №
тел./факс: +359/62/634609 270331-5)- 0.20-0.25%

“ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Етанол (CAS № 64-17-5, EC № 200-578-


ИНДУСТРИЯ”ЕООД ул.”Н. 6)- 67-72% Хлорхексидин диглюконат
Габровски” №81А гр. Велико Търново (CAS № 18472-51-0, EC № 242-354-0)-
тел./факс: +359/62/634609 0.45-0.60%
“ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Натриев дихлоризоцианурат (CAS №
ИНДУСТРИЯ”ЕООД ул.”Н. 2893-78-9, EC № 220-767-7)-99,0%
Габровски” №81А гр. Велико Търново
тел./факс: +359/62/634609

“ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Формалдехид (CAS № 50-00-0, EC № 200-


ИНДУСТРИЯ”ЕООД ул.”Н. 001-8)-8-10% Глутаров алдехид (CAS №
Габровски” №81А гр. Велико Търново 111-30-8, EC № 203-856-5)-6-8%
тел./факс: +359/62/634609

“Найбо“ ЕООД бул. “Т. Бензалкониев хлорид (CAS № 61789-71-7


Хаджистанчев“ № 1, гр. Русе тел. 082/ EC № 263-080-8)-36,0% Бензододециниев
22 02 60 хлорид (CAS № 139-07-1 EC № 205-351-
5)-39%

“ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Цетримониум бромид CAS № 57-09-0, EC


ИНДУСТРИЯ”ЕООД ул.”Н. № 200-311-3)- 14-15% Хлорхексидин
Габровски” №81А гр. Велико Търново диглюконат (CAS № 18472-51-0, EC №
тел./факс: +359/62/634609 242-354-0)- 1.3-1.8%

“Еколаб” ЕООД бул. “Цариградско Изопропилов алкохол (CAS № 67-63-0


шосе” N 115А гр. София тел.: (02) EC № 200-661-7 70 ml/100 ml
9768030, (02) 9768020 Факс:
(02)9768050
“ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Алкил диметил бензил амониев хлорид
ИНДУСТРИЯ”ЕООД ул.”Н. (CAS № 68424-85-1, EC № 270-325-2)- 10-
Габровски” №81А гр. Велико Търново 12%
тел./факс: +359/62/634609

“ФАРМА ВЕТ” ООД, ул. “ Отец Циперметрин (CAS № 52315-07-8, ЕС №


Пайсий” № 40, гр. Шумен, 257-842-9)- 0.20%
телефон/факс : + 359 54 801 215

„Стерамед”ООД, ул.”Христо Ценов” Водороден пероксид (CAS №. 7722-84-1,


№4, гр. София, тел. 962-17-55, факс: ЕС № 231-765-0)-5,0%
962-17-53

“Екопартнърс” ЕООД, ул. “Врабча” Четвъртични амониеви съединения,


№12 Б, eт. 3, гр. София тел. 02/ 980 05 бензил-C12-16-алкилдиметил, хлориди (CAS
77 № 68424-85-1, EC № 270-325-2)- 0.5 g/100
ml Полихексаметилен бигуанид (мономер:
1,5-бис(триметилен)-гуанилгуанидинов
монохи- дрохлорид) (CAS № 32289-58-0)-
2.7 g/100 ml
“Екопартнърс” ЕООД, София, ул. Алкил диметил бензил амониев хлорид
“Врабча” 12 Б тел. 02/ 980 05 77 (CAS № 68424-85-1 EC № 270-325-2)-
0.5% Полихексаметиленгуанидин
хидрохлорид (CAS № 27083-27-8)- 2.7%

“Релина”ЕООД Седалище и адрес на Дидецилдиметиламониев хлорид (CAS №


регистрация: ул. ”Патриарх Евтимий” 7173-51-5, EC № 230-525-2)- 5.0-10.0 g/100
№14; гр. Сливница, тел. 0727/43 50. g
Офис: гр. София, бул. “ Янко Сакъзов “
№ 68, тел: 846-46-23; 843-52-20.

“Кавен Орбико” ООД, със седалище и Пиретрин II (CAS № 8003-34-7, ЕС № 204-


адрес на управление: София, район 462-6)- 0.20% Перметрин (CAS № 52645-
Подуене, ул.”Резбарска” № 5 телефон: 53-1, ЕС №258-067-9)-0,2% Пиперонил
+ 359 2 402 49 34 бутоксил (CAS № 51-03-6, ЕС № 200-076-
7)-0,5%

“ДУРОПАК-ТРАКИЯ ПАПИР”АД, Четвъртични амониеви соли, бензил – С 8-


гр.Пазарджик, кв.”Главница” телефон: С18-алкилдиметил, хлорид (CAS №
+ 359 34 449 085 факс : + 359 34 449 63449-41-2 ЕС № 264-151-6)-< 20.0%
000 Бронопол (CAS № 52-51-7, ЕС № 200-
143-0)- <10.0%

“Кавен Орбико” ООД, със седалище и Икардин (CAS № 119515-38-7 ЕС № 423-


адрес на управление : София, район 210—10,0%
Подуене, ул.”Резбарска” №5 телефон
+ 359 2 402 49 34
“ЕКОЛАБ” ЕООД, София, Етилов алкохол (CAS № 64-17-5 ЕС №
бул.”Цариградско шосе”№ 115А; 200-578-6)-90,0% Хлорхексидин
телефон: + 359 2 976 80 33 факс : + 359 диглюконат (CAS № 18472-51-0, ЕС №
2 976 80 30 242-354-0)-0,2%

“ДУРОПАК-ТРАКИЯ ПАПИР”АД, Смес от 5-хлоро-2-метил-2Н-изотиазол-3-


гр.Пазарджик, кв.”Главница” телефон: он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (CAS №
+ 359 34 449 085 факс : + 359 34 449 55965-84-9)- <10.0%
000

“Кавен Орбико” ООД, със седалище и N,N-диетил-m- толуамид (CAS № 134-62-


адрес на управление : ул.”Резбарска” № 3, ЕС № 205-149-7)- 7.50 %
5; район Подуене, гр. София; телефон :
+ 359 2 402 49 34

“ВИП СИСТЕМ” ЕООД гр. София, N,N –диетил- m-толуамид (CAS № 134-
бул.”Цариградско щосе” 7-ми км. 62-3; ЕС № 205-149-7)-15,0%
телефон : + 359 2 971 82 77

ЕКОЛАБ ЕООД, София, Глюкопротамин (CAS № 164907-72-6, ЕС


бул.”Цариградско шосе”№ № 403-950-8)-2,0%
115Ателефон: + 359 2 976 80 33 факс :
+ 359 2 976 80 30

ЕКОЛАБ ЕООД, София, Калиев хидроксид (CAS № 1310-58-3, ЕС


бул.”Цариградско шосе”№ № 215-181-3)-5,0%
115Ателефон: + 359 2 976 80 33 факс :
+ 359 2 976 80 30

“Кобра Кемикълс” ООД, ул. “Христина Хлордиоксид (CAS № 10049-04-4, EC №


Морфова” № 33, София 1415, тел. 0885 233-162-8)-0,3 g/100 ml)
011106
“ЕЛКОМ-ЕП” ЕООД бул.”Цар Борис Натриев хипохлорит (CAS № 7681-52-9,
ІІІ” №19, вх.В, ап.42 тел. 946 12 54 EC № 231-668-3)- 20%(свободен хлор
2.5%)

“БАСФ“ ЕООД 1408 ул. “Балша“ № 1, Флокумафен (CAS № 90035-08-8, EC №


гр. София Тел. 02/ 958-90-27 421-960-0)- 0.005%

“Медицинска Техника Инженеринг” Дицедилдиметиламониев хлорид (CAS №


Еоод, бул. “Шипченски проход” № 69, 7173-51-5 ЕС № 230-525-2)- 6,0% N-(3-
гр. София тел. 971 20 61; 870 10 60; аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-
факс 971 24 10 диамин (CAS № 2372-82-9 ЕС № 219-145-
8)-5,5% Гуанидин, N, N''' -1,3-пропандиил-
бис-, N- коко алкил производни ди
ацетати (CAS № 85681-60-3 ЕС № 288-
198-7)-4,2%

“Медицинска Техника Инженеринг” N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-


Еоод, бул. “Шипченски проход” № 69, диамин (CAS № 2372-82-9 ЕС № 219-145-
гр. София, тел. 971 20 61; 870 10 60; 8)-7,5%
факс 971 24 10

„Клинес – Д” ЕООД, ул. Ген. Колев” № Борна киселина (CAS №.10043-35-3 ЕС №


87, гр. Варна, тел. 052/ 31 20 62 233-139-2)-20,0%

“Юнипест Контрол“ Оод, ул.“ Циперметрин cis/trans +/-40/60 (CAS №


Фр.Жолио-Кюри“ № 69, бл. 312, ап. 5, 52315-07-8 ЕС № 275-842-9)-10,0%
гр.София 1113 Телефон: 963 16 20, 963 Пиперонил бутоксид (CAS № 51-03-6 ЕС
38 62, 963 07 63; Факс: 963 12 28 № 200-076-7)-4,0%
“ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Дидецилдиметиламониев хлорид (CAS №
ИНДУСТРИЯ”ЕООД ул.”Н. 7173-51-5, EC № 230-525-2)- 5.8-6.3% N-
Габровски” №81А;гр. Велико Търново (3-аминопропил)-N-додецил-пропан-1,3-
тел./факс: +359/62/634609 диамин (CAS № 2372-82-9, EC № 219-145-
8)- 5.3-5.8 Гуанидин, N,N-1,3-пропандиил-
бис-, N-коко алкил производни, диацетати
(CAS № 85681-60-3, EC № 288-198-7)-
4.0-4.5

“ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Дидецилдиметиламониев хлорид (CAS №


ИНДУСТРИЯ”ЕООД ул.”Н. 7173-51-5 EC № 230-525-2)- 5.8-6.3% N-(3-
Габровски” №81А гр. Велико Търново аминопропил)-N-додецил-пропан-1,3-
тел./факс: +359/62/634609 диамин (CAS № 2372-82-9 EC № 219-145-
8)- 5.3-5.8% Гуанидин, N,N-1,3-
пропандиил-бис-, N-коко алкил
производни, диацетати (CAS № 85681-60-
3 EC № 288-198-7)- 4.0-4.5%

JOHNSON WAX SRL втор-бутил 2-(2-хидроксиетил)пиперидин-


Str. Plantelor № 37А, sector 2 l-карбоксилат / Икаридин CAS № 119515-
Букурещ, Румъния 38-7, ЕС № 423-210-8,10g/100g

“Кавен Орбико” ООД, със седалище и Пралетрин (CAS № 23031-36-9, ЕС №


адрес на управление :гр.София, район 245-387-9)- 0.108% Перметрин (CAS №
Подуене, ул.”Резбарска” № 5 телефон : 52645-53-1, ЕС № 268-067-9)- 0.109%
+ 359 2 402 49 34
“ВЕТЕРИН БЪЛГАРИЯ 97”ООД, гр. (a-тетралил)-4-хидроксикумарин (CAS №
София, ул.”Цар Борис III”№ 19, вх. А, 5836-29-3, ЕС № 227-420-0)-0,75%
ет.8, Телефон: + 359 02 954 93 40, 953
27 15 факс : + 359 02 953 35 99

GUABER SRL Via P.Gramsci 41, 40050 Фенитротион (CAS № 122-14-5, EC №


Funo di Argelato (Bologna), Italy Тel.+ 204-524-2)-5,0%
39 051 6649111
GUABER SRL Via P.Gramsci 41, 40050 Трансфлутрин (CAS № 118712-89-3, EC №
Funo di Argelato (Bologna), Italy Тel.+ 405-060-5)-2,78%
39 051 6649111

“ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Трихлоризоцианурова киселина (CAS №


ИНДУСТРИЯ”ЕООД ул.”Н. 87-90-1, EC № 201-782-8)-99,0%
Габровски” №81А; гр. Велико Търново
тел./факс: +359/62/634609

GUABER SRL Via P.Gramsci 41, 40050 Борна киселина (CAS № 10043-35-3 EC №
Funo di Argelato (Bologna), Italy Тel.+ 233-139-2)-3,0%
39 051 6649111

“КАВЕН ОРБИКО” ООД; гр.София Тетраметрин (CAS № 7696-12-0, EC №


1510; ул.”Резбарска” №5 тел. 402 49 34 231-711-6)- 0.316% Перметрин (CAS №
52645-53-1, EC № 258-067-9)- 0.109%

“КАВЕН ОРБИКО” ООД Трансфлутрин (CAS № 118712-89-3 EC №


ул.”Резбарска” №5 1510 гр.София тел. 405-060-5)- 0.88%
402 49 34

“ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Етанол (CAS № 64-17-5, EC № 200-578-6)-


ИНДУСТРИЯ”ЕООД ул.”Н. 67-72% Хлорхексидин диглюконат (CAS
Габровски” №81А;гр. Велико Търново № 18472-51-0, EC № 242-354-0)-1,0%
тел./факс: +359/62/634609 Алкилдиметилбензил амониев хлорид
(CAS № 68391-01-5, EC № 269-919-4)-
1,0%

“ПАЧИКО” ООД; бул.”България” Формалдехид (CAS № 50-00-0, EC № 200-


№133; гр.Русе тел. 082 84 48 71 001-8)- 3.65% Глутаралдехид (CAS № 111-
30-8, EC № 208-856-5)-1,0% Глиоксал
(CAS № 107-22-2, EC № 203-474-9)-4,0%
Диалкилдиметиламониев хлорид (CAS №
7173-51-5, EC № 230-525-2)-4,0%
“ПАЧИКО” ООД; бул.”България” Пероцетна киселина (CAS № 79-21-0, ЕС
№133; гр.Русе тел. 082 84 48 71 № 201-186-8)- 5.00% Водороден пероксид
(CAS № 7722-84-1, ЕС № 231-765-0)-
20,00%

ЕТ “Санита – Коста Чотов”; Борна киселина (CAS № 10043-35-3, EC


ул.”Менделеев” №2А, гр.Пловдив № 233-139-2)- 25.0 g/100g
тел/факс 032/628884

Камакс Инженеринг ООД , гр. София Перметрин (CAS № 52645-53-1, ЕС №


1784, п.к. 61, бул. Ерусалим 1, бл. 24 258-077-9 )-0,25%
тел. 02/ 974 31 64; 02/974 32 46.

“БАСФ” ЕООД, ж.к. “Иван Вазов”, ул. (5,5-диметилперхидропиримидин-2-он-α-


“Балша” № 1, гр. София 1408 Тел. 958- (4-трифлуорометилстирил)-α-(4-три-
90-27 флуорометил)цинамилиденхидразон /
Хидраметилнон (CAS № 67485-29-4, ЕС
№ 405-090-9)-2,0%

“Булинженеринг Къмпани” ООД Пропан-2-ол (CAS № 67-63-0 ЕС № 200-


Юридически адрес: 1111 гр. София, 661-7)-60-80% N-(3-аминопропил)-N-
ул. “Постоянство” 65 Централен додецилпропан-1,3-диамин (CAS № 2372-
офис:1407 гр. София, ул.”Кишинев” 82-9, ЕС № 219-145-8)- <1%
5А, офис 4 тел. 02/962 2273; 0888857
690, факс:02/962 22 79

“МЕДИКА 67” ООД; гр.София, ул.” Eтилов алкохол (CAS № 64-17-5, ЕС №


Мила Родина”№ 17 телефон: + 359 2 200-578-6
9581 17 80 факс: + 359 2 9581 17 85 -42,0% Дидецилдиметил амониев хлорид
(CAS № 7173-51-5, ЕС № 230-525-2)-0,05
“ВЕТЕРИН БЪЛГАРИЯ 97”ООД; гр. (a-тетралил)-4-хидроксикумарин (CAS №
София, ул.”Цар Борис III”№ 19, вх. А, 5836-29-3, ЕС № 227-420-0)- 0.0375 %
ет.8, Телефон: + 359 02 954 93 40, 953
27 15 факс : + 359 02 953 35 99

“ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Натриев хипохлорит (CAS № 7681-52-9


ИНДУСТРИЯ” ЕООД ул. “ ЕС № 231-668-3)-25-30% Натриев
Н.Габровски” № 81 А, п.к. 369, гр. хидроксид (CAS № 1310-58-2, ЕС № 200-
В.Търново телефон: + 359 62 634 609 746-9)- 1.5 – 3.5 %
факс : + 359 62 622 429

“БУЛИНЖЕНЕРИНГ КЪМПАНИ” Фосфорна киселина (CAS № 7664-38-2,


ООД със седалище и адрес на ЕС № 231-633-2)-25,0-30,0%
управление гр.София 1407,
ул.”Кишинев” № 5А, офис 4 телефон: +
359 2 962 22 73 факс :+ 359 2 962 22
79

“ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Натриев хидроксид (CAS № 1310-58-2,


ИНДУСТРИЯ” ЕООД л. Н.Габровски” ЕС № 200-746-9)- 37.0 – 40.0 %
№ 81 А, п.к. 369, гр. В.Търново
телефон: + 359 62 634 609 факс :+ 359
62 622 429

“ЛИОН”ЕООД, София 1233, N,N- дидецил -N,N диметил амониев


ул.”Кресна ” № 6 Тел/факс: + 359 2 931 хлорид (CAS № 7173-51-5 ЕС № 230-525-
13 75 2)- 3.56 %
“ ЛИОН”ЕООД, София 1233, N,N- дидецил -N,N диметил амониев
ул.”Кресна ” № 6 Тел/факс: + 359 2 931 хлорид (CAS № 7173-51-5, ЕС № 230-525-
13 75 2)-9,75% Полихексаметилен бигуанидин
( мономер: 1,5-бис(триметилен)-
гуанилгуанидин
монохидрохлоридхлорхидрат) (CAS №
27083-27-8)-0,96%

“ ЛИОН”ЕООД, София 1233, N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-


ул.”Кресна ” № 6 Тел/факс: + 359 2 931 диамин (CAS № 2372-82-9, EC № 219-145-
13 75 8-5,1% Дидецилдиметиламониев хлорид
(CAS № 7173-51-5, EC № 230-525-2)-2,5%

“ ЛИОН”ЕООД, София 1233, Хлорхексидин диглюконат (CAS №


ул.”Кресна ” № 6 Тел/факс: + 359 2 931 18472-51-0, EC № 242-354-0)-4,2%
13 75

“ФАРМАДЕНТ БИО” ООД, седалище Параформалдехид (CAS № 30525-89-4, ЕС


и адрес на управление:София, № 200-001-8)-88,0%
ж.к.”Слатина” бл.33телефон: + 359
2 971 49 88 факс :+ 359 2 722 571

“Лион” ЕООД, ул. “Кресна” № 6, гр. Глутаралдехид (CAS № 111-30-8, EC №


София, тел. 02/ 931 13 75 203-856-5)-2,0%

“Лион” ЕООД, ул. “Кресна” № 6, гр. Формалдехид (CAS № 50-00-0, EC № 200-


София, тел. 02/ 931 13 75 001-8)- 1.469% Етанол (CAS № 64-17-5,
EC № 200-578-6)- 4.582% N-(3-
аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-
диамин (0.001%
Фарма Вет ООД, гр. Шумен, ул.”Отец Бромадиолон (CAS № 28772-56-7)- 0.005%
Паисий” №40 тел./факс 054/801-215

Фарма Вет ООД, гр. Шумен, ул.”Отец Бромадиолон (CAS № 28772-56-7)-0,005%


Паисий” №40 тел./факс 054/801-215

”Дезин хим” ООД ул. ”Маяковски” № Алкил-бензил-диметил-амониев хлорид


22 гр. Пловдив тел.: 032 675 322 /бензалкониев хлорид (CAS № 8001-54-5
смес)- 5.0 g/100 g

“АКВАХИМ” ЕООД със седалище и Параформалдехид (CAS № 30525-89-4, ЕС


адрес на управление гр.София, № 200-001-8)-88,0%
ж.к.”Слатина” бл.31, ап. 37 телефон: +
359 2 983 37 60

ЕТ “БОРО-БОГОМИЛ ДАЧЕВ” със 2-октил-2Н-изотиазол-3-он (CAS №


седалище и адрес на управление : 26530-20-1, ЕС № 247-761-7)- 0.13-0.16%
Гр.София,район “ ВИТОША” ул.” 2-хлоро-2Н-метил-2н-изотиазол-3-он(2-
Подграмада” №45 телефон : + 359 2 метил-2Н-изотиазол-3-он) 3:1 (CAS №
962 83 10 факс + 359 2 962 82 80 55965-84-9)- 0.03-0.05% Карбамид, N,N-
бис(хидроксиметил)-, реакционни
продукти с 2-(2-бутоксиетокси)етанол,
етиленгликол и формалдехид ( CAS №
90604-54-9, ЕС № 292-348-7)- 1.5-1.8%

Фарма Вет ООД, гр. Шумен, ул.”Отец Карбарил (CAS № 63-25-2, ЕС № 20-05-
Паисий” №40 тел./факс 054/801-215 550)-1,0%
“ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Етанол (CAS № 64-17-5 EC № 200-578-6
ИНДУСТРИЯ” ЕООД ул.”Н. -80% Хлорхексидин диглюконат (CAS №
Габровски” №81А гр. Велико Търново 18472-51-0, EC № 242-354-0)-0,8%
тел./факс: +359/62/634609

“Севекс Фарма“ ООД 1421 кв. Дидецилдиметиламониев хлорид (CAS №


“Лозенец“, ул.”Кричим” № 76, гр. 7173-51-5 EC № 230-525-2)-6,0g//100g
София Тел. 02/ 865 04 26 Четвъртични амониево соли, бензил-C12-
C16 алкилдиметил, хлориди
(бензалкониев хлорид) (CAS № 68424-85-
1 EC № 270-325-2)-13,2g/100g Мравчена
киселина (CAS № 64-18-6 EC № 200-579-
1)-4,5g/100g

“ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Етанол (CAS № 64-17-5, EC № 200-578-


ИНДУСТРИЯ” ЕООД ул.”Н. 6)-67-72% Хлорхексидин диглюконат
Габровски” №81А гр. Велико Търново (CAS № 18472-51-0, EC № 242-354-0)-
тел./факс: +359/62/634609 0.45-0.60%

“ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Натриев перборат тетрахидрат (CAS №


ИНДУСТРИЯ” ЕООД ул.”Н. 10486-00-7, EC № 234-390-0)- до 30% N,
Габровски” №81А гр. Велико Търново N,-етиленбис [N-ацетилацетамид] (тетра
тел./факс: +359/ 62/634609 ацетил етилен диамин) (CAS № 10543-57-
4, EC № 234-123-8)- до 20% Пероцетна
киселина образуваща се in situ (CAS № 79-
21-0, EC № 201-186-8)-до 6%

“Еколаб“ ЕООД 1784 Бул. Натриев дихлоризоцианурат дихидрат


“Цариградско шосе“ № 115А, гр. (CAS № 51580-86-0, EC № 220-767-7)-50%
София Тел. 02/ 976-80-33; 02/ 976-80-30

“Меди плюс Р“ ООД 4003 Бул. Диазол (CAS № 333-41-5, EC № 206-373-


“България“ № 44, гр. Пловдив Тел. 8-50%
032/ 9430603
“ЛИОН”ЕООД ул.”Кресна” №6 гр. Пропан-2-ол (CAS № 67-63-0, EC № 200-
София тел. 02/ 931 13 75 661-7)- 54.52% 2-феноксиетанол (CAS №
122-99-6, EC № 204-589-7)- 0.057%

“АГРОБИОТРЕЙДИНГ“ ООД 1784 Хлорпирифос (CAS № 2921-88-2, ЕC №


Бул. “Йерусалим“ № 1, гр. София Тел. 220-864-4)-25%
02/ 974-31-64

“Меди плюс Р“ ООД 4003 Бул. Хлорпирифос (CAS № 2921-88-2, EC №


“България“ № 44 гр. Пловдив Тел. 032/ 220-864-4)-25%
9430603

“Меди плюс Р“ ООД 4003 Бул. Хлорпирифос (CAS № 2921-88-2, EC №


“България“ № 44, гр. Пловдив Тел. 220-864-4)-40%
032/ 9430603

“ЛИОН”ЕООД, София 1233 , Глутаралдехид (CAS № 111-30-8, ЕС №


ул.”Кресна ” № 6 Тел/факс: + 359 2 931 203-856-5)-2,0% Формалдехид (CAS № 50-
13 75 00-0, ЕС № 200-001-8)-5,85% Етилов
алкохол (CAS № 64-17-55, ЕС № 200-578-
6)-4,58%

ЕТ “БОРО-БОГОМИЛ ДАЧЕВ” със Цирам (CAS № 137-30-4, ЕС № 205-288-


седалищеи адрес на управление : ул.” 3)- 0.5- 1% Карбендазим (CAS № 10605-
Подграмада” № 45, район “ВИТОША”, 21-7, ЕС № 234-232-0)- 0.06-0.1%
гр. София телефон : + 359 2 962 83 10
факс + 359 2 962 82 80
“БУЛИНЖЕНЕ-РИНГ КЪМПАНИ” Фосфорна киселина (CAS № 7664-38-2,
ООД със седалище и адрес на ЕС № 231-633-2)-9,0%
управление ул.”Кишинев” № 5А, офис
4,гр. София-1407 телефон: + 359 2 962
22 73 факс :+ 359 2 962 22 79

“ЛАКПРОМ” АД със седалище и адрес 2-октил-2Н-изотиазол-3-он (CAS №


на управление : ул.” Синчец” № 16, 26530-20-1, ЕС № 247-761-7)- 0.25 – 0.30%
Световрачене, гр. София телефон : + Смес от 5-хлоро-2-метил-2Н-изотиазол-3-
359 2 996 31 42 он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (CAS №
55965-84-9)-- 0.070 – 0.076% Урея, N,N-
бис (хидроксиметил)-, реакционни
продукти с 2(2-бутоксиетокси)етанол,
етилен гликол и формалдехид (CAS №
90604-54-9, ЕС № 292-348-7)- 2.0 – 3.0%

“ЛАКПРОМ” АД , със седалище и 2-октил-2Н-изотиазол-3-он (CAS №


адрес на управление : ул.” Синчец” № 26530-20-1, ЕС № 247-761-7)- 0.025 –
16, Световрачене, гр. София телефон : 0.028 % Смес от 5-хлоро-2-метил-2Н-
+ 359 2 996 31 42 изотиазол-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-
он (0.0070 – 0.0076%)- Урея, N,N-бис
(хидроксиметил)-, реакционни продукти с
2(2-бутоксиетокси)етанол, етилен гликол
и формалдехид (CAS № 90604-54-9, ЕС
№ 292-348-7)-0.25 – 0.30%

“СЕВЕКС ФАРМА”ООД, Пентакалиев бис(пероксимоносулфат)


ул.”Н.Лилиев”№ 18, ж.к. ”Лозенец” гр. бис(сулфат) (CAS № 70693-62-8, ЕС №
София телефон: + 359 2 865 04 26 (36) 274-778-7)-30%
факс : + 359 2 865 04 26
“Живас” ООД, ,бул.”Дондуков ”№ 36, Поливинилпиролидон-йод (CAS №
гр.София телефон: + 359 2 981 78 23 25655-41-8)- 10 g/100 ml
факс : + 359 2 980 25 07

“СЕВЕКС ФАРМА”ООД, Етилов алкохол (CAS № 64-17-5, ЕС №


ул.”Н.Лилиев”№ 18, ж.к.”Лозенец”, гр. 200-578-6)- 57.60% Пропан-1-ол (CAS №
София телефон: + 359 2 865 04 26 (36) 71-23-8, ЕС № 200-746-9)-10,0%
факс : + 359 2 865 04 26

БУЛИНЖЕНЕРИНГ КЪМПАНИ ООД, N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-


ул. “Постоянство” 65, гр. София, тел. диамин (CAS № 2372-82-9 )-5-15%
02/962 2273, факс: 02/962 22 79 Дидецилдиметиламониев хлорид (CAS №
7173-51-5 )-10-20% Гуанидин, N,N'''-1,3-
пропандиилбис-, N-коко алкил
производни, диацетати (CAS № 85681-60-
3)-5-15%

БУЛИНЖЕНЕРИНГ КЪМПАНИ ООД Дидецилдиметиламониев хлорид (CAS №


ул.“Постоянство” 65, гр. София, тел. 7173-51-5)-4,5%
02/962 2273, факс: 02/962 22 79

“МЕДИКА 67” ООД ул.”Мила родина” Пропан-2-ол( (CAS № 67-63-0, EC № 200-


№17 1408 гр. София тел./факс: 02/958- 661-7)-63,1%
17-80

“Дезин-хим” ООД ул.”Маяковски” № Алкил(C12-16) диметилбензиламониев


22, гр. Пловдив 4004 Тел./факс 032 хлорид (ADBAC/BKC (C12-C16)) (CAS №
621817 68424-85-1, ЕС № 270-325-2) 1 g/100 g
GUABER SRL Via P.Gramsci 41, 40050 Имипротрин (CAS № 72963-72-5, ЕС №
Funo di Argelato (Bologna), Italy Тel.+ 428-790-6)-0,2% Цифенотрин (CAS №
39 051 6649111 39515-40-7, ЕС № 254-484-5)-0,3%

GUABER SRL Via P.Gramsci 41, 40050 (1,3,4,5,6,7-хексахидро-1,3-диоксо-2Н­


Funo di Argelato (Bologna), Italy Тel.+ изоиндол-2-ил)метил (1R-транс)-2,2­
39 051 6649111 диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)цикло­
пропанкарбоксилат/d-транс-тетраметрин
(CAS № 1166-46-7 ЕС № 214-619-0)-0,1%
Цифенотрин (CAS № 39515-40-7 ЕС №
254-484-5)-0,3%

„Нола – 7“ ООД ул. “Попова шапка” № Натриев дихлоризоцианурат дихидрат


23-25, ет. 3, ап. 9, район “Слатина”, гр. (CAS № 51580-86-0, ЕС № 220-767-7)-
София тел./факс: 02/96299-10, 11, 12, 100(g/100 g) Съдържание на активен хлор
15, 16 -56 (g/100 g)

“Нола 7” ООД Адрес: ул. “Попова Трихлоризоцианурова киселина


шапка” № 23-25, ет. 3, ап. 9, район (симклозен) (CAS № 87-90-1 ЕС № 201-
“Слатина”, гр. София Тел./Факс: 782- 8 (g/100 g) Съдържание на активен
02/96299-10, 11, 12, 15, 16 хлор-90 (g/100 g)

“Санита Пи Ейч Груп“ АД, ул. Бромадиолон (CAS № 28772-56-7, EC №


“Менделеев” № 2А, гр. Пловдив 4000 249-205-9)- 0.005%
тел./факс: 032/628884

“Санита Пи Ейч Груп“ АД, ул. Бродифакум (CAS № 56073-10-0 EC №


“Менделеев” № 2А, гр. Пловдив 4000 259-980-5)-0,005%
032/628884

“Санита Пи Ейч Груп“ АД, л. Бромадиолон (CAS № 28772-56-7, EC №


“Менделеев” № 2А, гр. Пловдив 4000 249-205-9)-0,005%
тел./факс: 032/628884

“Санита Пи Ейч Груп“ АД, ул. Бромадиалон (CAS № 28772-56-7; EC №


“Менделеев” № 2А, гр. Пловдив 4000 249-205-9)-0,005%
тел./факс: 032/628884
“ФАРМАВИТ” ООД ж.к.”Сторгозия”, Бромадиолон (CAS № 28772-56-7 EC №
бл.44, вх.А, ап.18, гр. Плевен тел. 54141 249-205-9)-0,005%

“КЛИНЕС-Д” ЕООД, ул. „Ген. Колев” Бромадиолон (CAS № 28772-56-7, ЕС №


№ 87, вх. А, ап. 24, гр. Варна телефон: 249-205-9)-0,005%
052 / 312 062

“Медика 67” ООД, ул.“Мила Родина” Пропан-2-ол (CAS № 67-63-0, ЕС № 200-


17, ж.к. “Стрелбище”, гр. София, тел. 661-7)-63,17% Бутан-1,3-диол (CAS №
02/9581780 107-88-0)-0,115%

“Медика 67” ООД, ул.“Мила Родина” N- алкил-N-бензил-N,N-диметиламониев


17, ж.к. “Стрелбище”, гр. София, тел. хлорид (CAS № 68391-01-5)-3,33% N-
02/9581780 алкил-N-етилбензил-N,N-диметиламониев
хлорид (CAS № 68956-79-6)-3,33%
Дидецил диметил амониев хлорид (CAS
№ 7173-51-5)-3,33%

“Медика 67” ООД, ул.“Мила Родина” N,N-дидецил ( N-метил-поли(оксиетил)


17, ж.к. “Стрелбище”, гр. София, тел. амониев пропионат (CAS № 107879-22-1)-
02/9581780 5,63% Гуанидин, N,N'''-1,3-
пропандиилбис-, N-коко алкил
производни, диацетати (CAS № 85681-60-
3)-3,75%

“Кавен Орбико“ Оод, ул. “Източна m-феноксибензил-3-(2,2-дихлоровинил)-


тангента“ № 161, район “Слатина”, гр. 2,2- диметилциклопропан карбоксилат /
София Телефон: (02) 402 49 34 Перметрин (CAS № 52645-53-1, ЕС №
258-067-9)-0,25%
“Кавен Орбико“ Оод, ул. “Източна Хлорпирифос (CAS № 2921-88-2, ЕС №
тангента“ № 161, район “Слатина”, гр. 220-864-4)-0,41%
София Телефон: (02) 402 49 34

“Кавен Орбико“ Оод, ул. “Източна m-феноксибензил-3-(2,2-дихлоровинил)-


тангента“ № 161, район “Слатина”, гр. 2,2- диметилциклопропан карбоксилат /
София Телефон: (02) 402 49 34 Перметрин (CAS № 52645-53-1 ЕС № 258-
067-9)- 0.099% Масло от кедрово дърво
(CAS № 8000-27-9)- 96.526%

“Кавен Орбико“ Оод, ул. “Източна Трансфлутрин/


тангента“ № 161, район “Слатина”, гр. 2,3,5,6-тeтрафлуорбензил-trans-2-(2,2-
София Телефон: (02) 402 49 34 дихлорвинил)-3,3-диметилциклопропан
карбоксилат
(CAS № 118712-89-3 ЕС № 405-060-5)-
0.05%

“Кавен Орбико“ Оод, ул. “Източна Делтаметрин/алфа-циан-3-феноксибензил-


тангента“ № 161, район “Слатина”, гр. [1R-[1.алфа.(S*), 3.алфа.]] 3-(2,2-
София Телефон: (02) 402 49 34 дибромвинил)-2,2-диметил-
циклопропанкарбоксилат (CAS № 52918-
63-5, ЕС № 258-256-6)-0,03%

“ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Четвъртични амониеви соли, бензил- C12-


ИНДУСТРИЯ” ЕООД, ул. "Н. 18-алкилдиметил, хлориди (CAS № 68391-
Габровски”№81А гр. В. Търново, 01-5)-1-3% Натриев хидроксид (CAS №
тел./факс: 062/634609, тел. 062/622429 1310-73-2)- <15%

“МЕДИКА 67” ООД ул.” Мила Eтилов алкохол (CAS № 64-17-5, ЕС №


Родина”№ 17, гр.София Тел.: + 359 2 200-578-6)-42,0%
9581 17 80; Факс: + 359 2 9581 17 85 Дидецилдиметиламониев хлорид (CAS №
7173-51-5, ЕС № 230-525-2 )-0,05%
“СТРОМ 21” ООД бул.”Черни връх” № Смес от 5-хлоро-2-метил-2Н-изотиазол-3-
31, гр. София Тел.: 02/ 920 06 96; он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он) 3:1
Тел./факс : 02/920 12 32 (CAS № 55965-84-9 ) -0.015 – 0.020 %

“Хигиенно-медицинска индустрия” Глутаралдехид (CAS № 111-30-8 EC №


ЕООД, ул. “Н. Габровски” № 81А, гр. 203-856-5)-2,0-3,0%
Велико Търново 5000, тел. (062) 63 46
09; (062) 62 24 29

“Найбо” ЕООД, бул.“Т. Хаджистанчев” Глутаралдехид (CAS № 111-30-8, ЕС №


№ 1, гр. Русе тел. (082) 83 87 60; GSM 203-856-5)- 8,0% Глиоксал (CAS № 107-
0898 260 151 22-2, ЕС № 203-474-9)-8,0%

“Медицинска Техника Инженеринг” 2,2',2"-(хексахидро-1,3,5-триазин-1,3,5-


Еоод, бул. “Шипченски проход” № 69, триил)триетанол (CAS № 4719-04-4, ЕС №
гр. София тел. 971 20 61; 870 10 60; 225-208-0)-30,4%
факс 971 24 10

“Химтекс” ООД, ул. “Бузлуджа” № 33, Алкил-бензил-диметиламониев хлорид


гр. Димитровград, тел.: 0391/603 (Бензалкониев хлорид) (CAS № 8001-54-5
ЕС № -)-5,0% Глутаралдехид (CAS №
111-30-8 С № 203-856-5)-6,0% Глиоксал
(CAS № 107-22-2 ЕС № 203-474-9)-8,0%

„Полимери“ АД , 9160 гр. Девня, тел. Натриев хипохлорит (CAS №.7681-52-9


0519/ 9 26 18 ЕС № 231-668-3)- 5 – 8.5 (активен хлор 4.6
– 7.3%)
“ПОЛИМЕРИ” АД 9160 гр. Девня тел. Натриев хипохлорит (CAS № 7681-52-9,
0519/9 26 18 EC № 231-668-3)- 2.3-2.8% активен хлор

“ПОЛИМЕРИ” АД 9160 гр. Девня тел. Солна киселина (CAS № 7647-01-0, ЕС №


0519/9 26 18 231-595-7)-20,0-25,0%

“Полимери” АД , гр. Девня 9160 тел. Натриев хидроксид (CAS № 1310-73-2, ЕС


0519 / 9 26 18 № 215-185-5)-48,0-50,0%

„Камо Бохемия” ООД – Клон БГ Четвъртични амониеви соли, бензил-С12-


Седалище и адрес на регистрация: ж.к. 16-алкилдиметил, хлориди (CAS № 68424-
“Люлин-1”, бл. 026, вх. А, ет. 8, ап. 15, 85-1 ЕС № 270-325-2)- 18,0-22,0% Борна
гр. София Офис: Самоковско шосе №1, киселина (CAS № 10043-35-3 ЕС № 233-
сгр. “Боила”, гр. София 1138 Тел. 979 139-2)-18,0-22,0%
04 72; факс: 973 48 38

„Камо Бохемия” ООД – Клон БГ Четвъртични амониеви соли, бензил-С12-


Седалище и адрес на регистрация: ж.к. 16-алкилдиметил, хлориди (CAS № 68424-
“Люлин-1”, бл. 026, вх. А, ет. 8, ап. 15, 85-1 ЕС № 270-325-2)- 18,0-22,0% Борна
гр. София Офис: бул. “Самоковско киселина (CAS № 10043-35-3, ЕС № 233-
шосе” №1, сгр. “Боила”, гр. София 1138 139-2)-18,0-22,0%
Тел. 979 04 72; факс: 973 48 38

„Камо Бохемия” ООД – Клон БГ Четвъртични амониеви соли, бензил-С12-


Седалище и адрес на регистрация: ж.к. 16-алкилдиметил, хлориди (CAS № 68424-
“Люлин-1”, бл. 026, вх. А, ет. 8, ап. 15, 85-1 ЕС № 270-325-2)- 18,0-22,0% Борна
гр. София Офис: бул. “Самоковско киселина (CAS № 10043-35-3 ЕС № 233-
шосе” №1, сгр. “Боила”, гр. София 139-2)-18,0-22,0%
1138 Тел. 979 04 72; факс: 973 48 38
„Камо Бохемия” ООД – Клон БГ Четвъртични амониеви соли, бензил-С12-
Седалище и адрес на регистрация: ж.к. 16-алкилдиметил, хлориди (CAS № 68424-
“Люлин-1”, бл. 026, вх. А, ет. 8, ап. 15, 85-1 ЕС № 270-325-2)-18,0-22,0% Борна
гр. София Офис: бул. “Самоковско киселина \(CAS № 10043-35-3 ЕС № 233-
шосе” №1, сгр. “Боила”, гр. София 139-2)-18,0-22,0%
1138 Тел. 979 04 72; факс: 973 48 38

„Камо Бохемия” ООД – Клон БГ Четвъртични амониеви соли, бензил-С12-


Седалище и адрес на регистрация: ж.к. 16-алкилдиметил, хлориди (CAS № 68424-
“Люлин-1”, бл. 026, вх. А, ет. 8, ап. 15, 85-1 ЕС № 270-325-2)- 9,0-9,5 Борна
гр. София Офис: бул. “Самоковско киселин (CAS № 10043-35-3 ЕС № 233-
шосе” №1, сгр. “Боила”, гр. София 1138 139-2)-10,0%
Тел. 979 04 72; факс: 973 48 38

„Камо Бохемия” ООД – Клон БГ Четвъртични амониеви соли, бензил-С12-


Седалище и адрес на регистрация: ж.к. 16-алкилдиметил, хлориди CAS № 68424-
“Люлин-1”, бл. 026, вх. А, ет. 8, ап. 15, 85-1 ЕС № 270-325-2-)9,0-9,5% Борна
гр. София Офис: бул. “Самоковско киселина (CAS № 10043-35-3 ЕС № 233-
шосе” №1, сгр. “Боила”, гр. София 1138 139-2)-10,0%
Тел. 979 04 72; факс: 973 48 38

„Камо Бохемия” ООД – Клон БГ Четвъртични амониеви соли, бензил-С12-


Седалище и адрес на регистрация: ж.к. 16-алкилдиметил, хлориди (CAS № 68424-
“Люлин-1”, бл. 026, вх. А, ет. 8, ап. 15, 85-1 ЕС № 270-325-2)-9,0-9,5% Борна
гр. София Офис: бул. “Самоковско киселина (CAS № 10043-35-3, ЕС № 233-
шосе” №1, сгр. “Боила”, гр. София 1138 139-2)-10,0%
Тел. 979 04 72; факс: 973 48 38

„ВИП-3” ООД Ул. „Добри Христов”, Параформалдехид (CAS № 30525-89-4)-


бл.3, гр. София тел./факс 02 9581253 37,0%
“МЕДИКА 67” ООД ул.”Мила родина” N, N-дидецил (N-метил-
№17 1408 гр. София тел./факс: 02/958- поли(оксиетил)амониев пропионат (CAS
17-80 № 107879-22-1)-3,75% Гуанидин, N, N-
1,3-пропандиил-, бис-, N-коко алкил
производни, диацетати (CAS № 85681-60-
3 EC № 288-198-7)-5,63%

“ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Натриев хипохлорит (CAS № 7681-52-9


ИНДУСТРИЯ”ЕООД ул.”Н. EC № 231-668-3)-25,0-30,0% Натриев
Габровски” №81А гр. Велико Търново хидроксид (CAS № 1310-73-2 EC № 215-
тел./факс: +359/62/634609 185-5)-до 15,0%

“ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Натриев хипохлорит (CAS № 7681-52-9


ИНДУСТРИЯ”ЕООД ул.”Н. EC № 231-668-3)- 25-30 Натриев
Габровски” №81А гр. Велико Търново хидроксид (CAS № 1310-73-2 EC № 215-
тел./факс: +359/62/634609 185-5)-до 15,0%

“Кавен Орбико“ Оод, ул. “Източна N,N’-Диетил-m-толуамид (ДЕЕТ) (CAS №


тангента“ № 161 , район “Слатина”, гр. 134-62-3 ЕС № 205-149-7)-30,0%
София, тел.: (02) 402 49 34

“ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Метанал (CAS № 50-00-0 EC № 200-001-


ИНДУСТРИЯ”ЕООД ул.”Н.Габровски” 8)-до 5,0%
№81А гр. Велико Търново тел./факс:
+359/62/634609

“СТЕЛИЯ” ЕООД, със седалище и Темефос ( Абейт) (CAS № 3383-96-8 ЕС


адрес на управление: бул. ”Дунав” № 4, № 222-191-1)-2,0%
ет.8, ап. 37, гр. Пловдив 4003,
телефон:888 925 137

“НАЙБО” ЕООД, бул.”Т. Четвъртични амониеви соли, бензил-C12-


Хаджистанчев№1 гр.Русе 7000, 16-алкилдиметил, хлориди (CAS № 68424-
тел.082/ 22 02 60; 0898 68 16 14 85-1 ЕС № 270-325-2)-36,0%
“СИНХРОГЕН ФАРМА” ООД, бул. Пентакалиев бис(пероксимоно- сулфат)
“Г.М. Димитров” 16, 1797 гр. София, бис(сулфат) (CAS №.70693-62-8, ЕС №
тел. 02/9651 557 274-778-7)-43,0%

“ДИК ФАРМ” ООД, кв. ”Изток”, бл.55, Бромадиолон (CAS № 28772-56-7 ЕС №


ап.12, 1113 София тел. 9200280 249-205-9)-0,005%

“ДИК ФАРМ” ООД, кв. ”Изток”, бл.55, Куматетралил(CAS № 5836-29-3 ЕС №


ап.12, 1113 София тел. 9200280 227-424-0)- 0.0375%

“Кавен Орбико“ Оод, ул. “Източна Икаридин (CAS № 119515-38-7 ЕС № 423-


тангента“ № 161 , район “Слатина”, гр. 210-8)-10,0%
София Телефон: (02) 402 49 34

“ЕВЪР” ООД ул. “Захари Княжески” № Четвъртични амониеви соли, бензил-C12-


19, ет. 4, ап. 405 гр. Стара ЗагораТел.: 16-алкилдиметил, хлориди (CAS № 68424-
042 602 632 85-1 ЕС № 270-325-2)- 6.15%
Формалдехид (CAS № 50-00-0 ЕС № 200-
001-8)-8,44” Глутаралдехид (CAS № 111-
30-8 ЕС № 203-856-5)-5,80% Глиоксал
(CAS № 107-22-2 ЕС № 203-474-9)-1,98%

“ЕВЪР” ООД ул. “Захари Княжески” № Дидецилдиметиламониев хлорид (CAS №


19, ет. 4, ап. 405 гр. Стара ЗагораТел.: 7173-51-5 ЕС № 230-525-2)-3,2%
042 602 632 Глутаралдехид (CAS № 111-30-8 ЕС №
203-856-5)-2,0%

“ЕВЪР” ООД ул. “Захари Княжески” № Пероцетна киселина CAS № 79-21-0 ЕС №


19, ет. 4, ап. 405 гр. Стара ЗагораТел.: 201-186-8)-5,0% Водороден пероксид
042 602 632 (CAS № 7722-84-1 ЕС № 231-765-0)- 20.0 -
<30.0%
ЕВЪР" ООД ул. “ЗАХАРИ Четвъртични амониеви соли, бензил-C8-
КНЯЖЕСКИ” № 19, ет. 4, ап. 405 гр. С -алкилдиметил, хлориди (CAS №
18
Стара Загора Тел.: 042 602 632 63449-41-2 ЕС № 264-151-6)- 17.06%
Дидецилди метиламониев хлорид (CAS
№ 7173-51-5 ЕС № 230-525-2)- 7.80%
Глутаралдехид (CAS № 111-30-8 ЕС №
203-856-5)-10,73%

“Химтекс” ООД, ул. “Бузлуджа” № 33, D-глюконова киселина, съединение с


гр. Димитровград, тел.: 0391/603 55 N,N"-бис(4-хлорофенил)-3,12-диимино-
2,4,11,13-тетра-азатетрадекандиамидин
(2:1)/Хлорхексидин глюконат (CAS №
18472-51-0 EC № 242-354-0)-0,8% Етанол
(CAS № 64-17-5 ЕС № 200-578-6)-80,0%

“Химтекс” ООД, ул. “Бузлуджа” № 33, D-глюконова киселина, съединение с


гр. Димитровград, тел.: 0391/603 55 N,N"-бис(4-хлорофенил)-3,12-диимино-
2,4,11,13-тетра-азатетрадекандиамидин
(2:1)/Хлорхексидин глюконат (CAS №
18472-51-0 EC № 242-354-0)-0,5% Пропан-
2-ол (CAS № 67-63-0 ЕС № 200-661-
7)70,0%

“Химтекс” ООД, ул. “Бузлуджа” № 33, D-глюконова киселина, съединение с


гр. Димитровград, Тел.: 0391/603 55 N,N"-бис(4-хлорофенил)-3,12-диимино-
2,4,11,13-тетра-азатетрадекандиамидин
(2:1)/Хлорхексидин глюконат (CAS №
18472-51-0 EC № 242-354-0)- 4,5%

“Медика 67” ООД, ул. “Мила родина” Четвъртични амониеви соли, бензил-C12-
№ 17, гр. София 1408 Тел.: 02/958 17 С -алкилдиметил, хлориди (CAS №
18
80; 958 17 85 68391-01-5 ЕС № 269-919-4)-22,0%
Глиоксал (CAS № 107-22-2 ЕС № 203-474-
9)-9,5%
“Еколаб” ЕООД, седалище и адрес на N-(3-аминопропил)-N-додецил-пропан-
управление: ул. “Горски пътник” № 56, 1,3-диамин (CAS № 2372-82-9 ЕС № 219-
район “Лозенец”, гр. София Офис: бул. 145-8)-10,0%
“Цариградско шосе” 115А, гр. София,
тел. 02/9768033, 02/9768030

“Диакор“ООД, Седалище и адрес на Алфа-циперметрин (CAS № 67375-30-8 )-


управление: ул. “Цар Александър II” № 0,10% S-биоалетрин (CAS № 28434-00-6
27, гр. Асеновград Офис: бул. ЕС № 249-013-5)-0,04% Пиперонил
“Княгиня Мария Луиза“ № 38, гр. бутоксид (CAS № 51-03-6 ЕС № 200-076-
Пловдив 4000 Тел.: 032 622 372; 0888 7)-1,10%
228 200; 0886 445 585

“Диакор“ООД, Седалище и адрес на Дихлорвос (дихлорфос) (CAS № 62-73-7


управление: ул. “Цар Александър II” № ЕС № 200-547-7)-50,0%
27, гр. Асеновград Офис: бул.
“Княгиня Мария Луиза“ № 38, гр.
Пловдив 4000 Тел.: 032 622 372; 0888
228 200; 0886 445 585

„БАСФ” ЕООД, бул. „България” № Алфа-циперметрин CAS № 67375-30-8 ЕС


118, ет. 1, Бизнес център „Абакус” гр. № 257-842-9 5 g/100 g
София 1618 Тел.: 02 915-20-69; факс:
02 915 20 42

„Клинес – Д” ЕООД, ул. Ген. Колев” Ламбда-цихалотрин (CAS №. 91465-08-6


№ 87, гр. Варна, тел. 052/ 31 20 62 ЕС № 415-130-7)-0,04%

„Клинес – Д” ЕООД, ул. Ген. Колев” № Ламбда-цихалотрин (CAS №. 91465-08-6


87, гр. Варна, тел. 052/ 31 20 62 ЕС № 415-130-7)-0,04%
„Клинес – Д” ЕООД, ул. Ген. Колев” Ламбда-цихалотрин (CAS №. 91465-08-6
№ 87, гр. Варна, тел. 052/ 31 20 62 ЕС № 415-130-7)-0,04%

“Медицинска Техника Инженеринг” Дицедилдиметиламониев хлорид (CAS №


Еоод бул. “Шипченски проход” № 69, 7173-51-5 ЕС № 230-525-2)- 0.25 g/100g
гр. София тел. 971 20 61; 870 10 60;
факс 971 24 10

“Булинженеринг къмпани” ООД Натриев хипохлорит (CAS № 7681-52-9


Юридически адрес: ул. “Постоянство” ЕС № 231-668-3)- 12.9% Съдържание на
65, гр. София 1111 Централен офис: активен хлор -3.9-5.2%
ул.”Кишинев” 5А, офис 4, гр. София
1407 тел. 02/962 2273; 0888 857 690,
факс: 02/962 22 79

“Булинженеринг къмпани” ООД Дидецилдиметиламониев хлорид (CAS №


Юридически адрес: ул. “Постоянство” 7173-51-5 ЕС № 230-525-2)- 5.00-<10.00%
65, гр. София 1111 Централен офис:
ул.”Кишинев” 5А, офис 4, гр. София
1407 тел. 02/962 2273; 0888 857 690,
факс: 02/96222 79

“Еколаб” ЕООД бул. “Цариградско Реакционни продукти на N-(C12-14-


шосе” № 115А, гр. София тел.:(02) алкил) пропилендиамин и глутаминова
9768030, (02) 9768033 факс: киселина/ Глюкопротамин (CAS №
(02)9768050 164907-72-6 ЕС № 403-950-8)- 12,40%
Четвъртични амониеви соли, бензил-C12-
16
-алкилдиметил, хлориди (CAS № 68424-
85-1 ЕС № 270-325-2)- 15,00%
“Химтекс” ООД, ул. “Бузлуджа” № 33 Натриев дихлороизоцианурат дихидрат
гр.Димитровград, тел.: 0391/603 55 (CAS № 51580-86-0 EC № 220-767-7)- 100
g/100g Съдържание на активен хлор (55.0
- 57.5 g/100 g)

“PaChico” ООД, бул.”България“ №133, Глиоксал(CAS № 107-22-2ЕС № 203-474-


гр.Русе 7000, тел.082/ 844 871, факс: 9)-12,0% Глутаралдехид(CAS № 111-30-
082/ 844 872 8ЕС № 203-856-5)-3,75%Формалдехид
(CAS № 50-00-0ЕС № 200-001-8)-11,1%
Алкил(C12-16)диметилбензиламониев
хлорид (ADBAC/BKC (C12-C16))(CAS №
68424-85-1 ,ЕС № 270-325-2)-2,7%

“МСВ – 94” ООД, ул. “Нишава” 46, гр. 4-хлоро-3-метилфенол (CAS № 59-50-7ЕС
София 1680, тел./факс: 02/958 73 41 № 200-431-6)-10,0%; 2-бензил-4-
хлорофенол (CAS № 120-32-1ЕС № 204-
385-8)-5,0%

“Кавен Орбико“ Оод, ул. “Източна Пиретрини и пиретроиди CAS № 8003-34-


тангента“ № 161, район “Слатина”, гр. 7, EC № 232-319-8)- 0.25 g/100 g;
София Телефон: (02) 402 49 34 Пиперонил бутоксид (CAS № 51-03-6 EC
№ 200-076-7)- 1.0 g/100 g

“ДИАКОР” ООД Бул.”Княгиня Мария Бродифакум (CAS № 56073-10-0 EC №


Луиза” №38 гр. Пловдив Тел. 259-980-5)-0,005%
032/622372

“Топ Хигиена”ООД бул.”Александър o-фенилфенол (CAS № 90-43-7 EC № 201-


Пушкин” № 15, 1618 гр. София, тел. 02/ 993-5)-20,0%
955 45 03
“ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Натриев перборат тетрахидрат (CAS №
ИНДУСТРИЯ”ЕООД ул.”Н. 10486-00-7, EC № 234-390-0)-до 15,0%; N,
Габровски” №81А гр. Велико Търново N,-етиленбис [N-ацетилацетамид] (тетра
тел./факс: +359/62/634609 ацетил етилен диамин) (CAS № 10543-57-
4, EC № 234-123-8)-до 5,0%; Пероцетна
киселина образуваща се in situ (CAS № 79-
21-0 EC № 201-186-8)-до 3,0%

“ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Бензил-С12-18-алкилдиметил амониев


ИНДУСТРИЯ”ЕООД ул.”Н. хлорид (CAS № 68391-01-5 EC № 269-919-
Габровски” №81А гр. Велико Търново 4)-до 5,0%
тел./факс: +359/62/634609

“ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Хлорхексидин диглюконат (CAS №


ИНДУСТРИЯ”ЕООД ул.”Н. 18472-51-0 EC № 242-354-0)- 3.8-4.2%
Габровски” №81А гр. Велико Търново
тел./факс: +359/62/634609

“ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Хлорхексидин диглюконат (CAS №


ИНДУСТРИЯ”ЕООД ул.”Н. 18472-51-0 EC № 242-354-0)-3,8-4,2%
Габровски” №81А гр. Велико Търново
тел./факс: +359/62/634609
“ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Хлорамин (CAS № 127-65-1 EC № 204-
ИНДУСТРИЯ”ЕООД ул.”Н. 854-7)- до 15%(активен хлор 4%)
Габровски” №81А гр. Велико Търново
тел./факс: +359/62/634609

“Кавен Орбико“ Оод, ул. “Източна Циперметрин (CAS № 52315-07-8, EC №


тангента“ № 161, район “Слатина”, гр. 275-842-9)-0,143%; Имипротрин (CAS №
София Телефон: (02) 402 49 34 72963-72-5, EC № 203-751-4)-0,2%

“БУЛИНЖЕНЕРИНГ КЪМПАНИ” Пропан-2-ол (CAS № 67-63-0 ЕС № 200-


ООД със седалище и адрес на 661-7)-30,0 до 50,0%; Пропан-1-ол (CAS
управление 1407 София, ул.”Кишинев” № 71-23-8, ЕС № 200-746-9)-27,0%
№ 5А, офис 4 телефон: + 359 2 962 22
73 факс : + 359 2 962 22 79

“ЕКОЛАБ” ЕООД, София, бул. Диметилалкил (С12-16) бензиламониев


”Цариградско шосе” № 115А телефон: хлорид (CAS № 68424-85-1 EC № 270-325-
+ 359 2 976 80 33 факс : + 359 2)-15,00%; Полихексаметиленбигуанид
2 976 80 30 хидрохлорид (CAS № 27083-27-8)-2,0%;
Бифенил-2-ол (CAS № 90-43-7, EC №
201-993-5)-2,0%

“ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ”ЕООД, със Водороден пероксид (CAS № 7722-84-1,


седалище и адрес на управление : ЕС № 231-765-0)- 1.0-5.0 %
Гр.София , ж.к.”Младост 4”, Бизнес
парк “София”, сграда 3, ет. 1,
телефон: + 359 965 40 11.
“ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ”ЕООД, със Натриев хипохлорит (CAS № 7681-52-9,
седалище и адрес на управление : ЕС № 231-668-3)- 1.0-5.0 %; съдържание
Гр.София , ж.к.”Младост 4”, Бизнес на активен хлор 4.5 – 5.0%
парк “София”, сграда 3, ет. 1, телефон:
+ 359 965 40 11.

“ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ”ЕООД, със Натриев перборат монохидрат (CAS №


седалище и адрес на управление : 111138-47-9, ЕС № 234-390-0)- 5.0 – 10.0
Гр.София , ж.к.”Младост 4”, Бизнес %
парк “София”, сграда 3, ет. 1, телефон:
+ 359 965 40 11.

“Кавен Орбико“ Оод, ул. “Източна N,N-диетил-m-толуамид (CAS № 134-62-


тангента“ № 161 , район “Слатина”, гр. 3, ЕС № 205-149-7) - 7,50%
София Телефон: (02) 402 49 34

“ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Глутаралдехид (CAS № 111-30-8, ЕС №


ИНДУСТРИЯ” ЕООД Гр. В.Търново, 203-856-5)-3,0-4,0%; Формалдехид (CAS
ул. “ Н.Габровски” № 81 А, п.к. 369 № 50-00-0; ЕС № 200-001-8)-4,0-5,0%;
телефон: + 359 62 634 609 факс : + Четвъртични амониеви соли, бензил-С12-
359 62 622 429 18-алкилдиметил, хлориди (CAS № 68391-
01-5, ЕС № 269-919-4)-1,5-3,0%

“ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Йод (CAS № 7553-56-2, ЕС № 231-442-4)


ИНДУСТРИЯ” ЕООД Гр. В.Търново, < 5.0 %
ул. “ Н.Габровски” № 81 А, п.к. 369
телефон: + 359 62 634 609 факс : +
359 62 622 42

ЕТ “ЗИМЕК- ВАСИЛ ТОМОВ” Борна киселин (CAS № 10043-35-3, EC №


гр.София 1172, ж.к.”Дианабад”бл. 20, 233-139-2)- 24.0g/100g
вх. Г, ап.92, телефон: + 359 862 02 0
ЕТ “КЕМТЕК- КАЛИН ЗАРЕВ” Борна киселина (CAS № 10043-139-3,
гр.София 1000, УЛ.” Цар Симеон” № ЕС № 233-139-2-24,0%
47, телефон: + 359 983 37 80.

"СЕВЕКС ФАРМА" ООД ж.к. Глутаралдехид (CAS № 111-30-8, ЕС №


”Лозенец”, ул.” Н. Лилиев” № 18, гр. 203-856-5)-8,0%; Формалдехид (CAS №
София 1421 Тел./факс: + 359 2 865 04 50-00-0, ЕС № 200-001-8); Формалдехид
26 (36) се отделя in situ в работния разтвор от
формалдехидния прекурсор 1,1-
диетоксиетан (CAS № 105-57-7).
Концентрацията на формалдехид в
неразредения препарата е 0.5-0.9% в
зависимост от условията на съхранение и
температурата.

"ПЕСТ КОНТРОЛ ПРОДУКТИ “ Оод, Циперметрин cis/trans +/-80/20 (CAS №


бул. “ Фр. Жолио - Кюри“ № 69, бл. 52315-07-8, ЕС № 257-842-9)-10,0%;
312, ап. 3, гр. София 1113 Тел.: 866 Пиперонил бутоксид (CAS № 51-03-6, ЕС
8872; Факс: 866 8873 № 200-076-7)-4,0

„Пачико“ ЕООД Четвъртични амониеви соли, бензил-C12-


ул. „Акад. Михаил Арнаудов“ № 3 16-алкилдиметил, хлориди (CAS № 68424-
гр. Русе 7005 85-1, ЕС № 270-325-2)-6,0%; N-(3-
тел.: 082 844 872; e-mail: аминопропил)-N-додецил-пропан-1,3-
office@pachico.net диамин (CAS № 2372-82-9, ЕС № 219-145-
8)-5,5%

ЕТ "Агромит-Димитър Митев” с. Трихлороизоцианурова киселина


Долна Диканя, Община Радомир Тел.: (симклозен) (CAS № 87-90-1, EC № 201-
0887 786 491 782-8)-99% Съдържание на активен хлор
>90%
“ Фарма Вет “ ООД гр. Шумен, Диазинон (CAS № 333-41-5, ЕС № 206-
ул.”Отец Паисий” №40 тел./факс 373-8)-60,0%
054/801-21

“САНИТА “ ЕООД гр.Троян, ул. Натриев хипохлорит (CAS № 7681-52-9,


“Хр.Смирненски” №64, тел. 0670/ ЕС № 231-668-3)- 70 g/100 g (активен
60840 хлор: 4.5 – 5.5%)

“Еколаб” ЕООД, седалище и адрес на Четвъртични амониеви съединения,


управление: ул. “Горски пътник” №56, бензил-C12-16- алкилдиметил, хлориди
район “Лозенец”, гр. София Офис: (CAS № 68424-85-1, ЕС № 270-325-2)-
бул. “Цариградско шосе” 115А, гр. 9,35%
София, тел. 02/9768033, 02/9768030

“Еколаб” ЕООД, седалище и адрес на Глиоксал (1,2 eтандиал) (CAS № 107-22-2,


управление: ул. “Горски пътник” №56, ЕС № 203-474-9)-12%; Глутаров алдехид
район “Лозенец”, гр. София Офис:бул. (1,5 пeнтандиал) (CAS № 111-30-8, ЕС №
“Цариградско шосе” 115А, гр. София, 203-856-5)-3,75%; Формалдехид (CAS №
тел. 02/9768033, 02/9768030 50-00-0, ЕС № 200-001-8)-11,1%;
Четвъртични амониеви соли, бензил-C12-
16-алкилдиметил, хлориди (CAS № 68424-
85-1, ЕС № 270-325-2)-2,7%

”Ветерин България 97 ” ООД, бул. Цар Бромадиолон (CAS № 28772-56-7,


Борис III, № 19, вх. А, ет.8, ап.71 гр. EINECS № 249-205-9)-0,005%
София Телефон: 02 490 03 73

”Ветерин България 97 ” ООД, ул. "Цар Бромадиолон (CAS № 28772-56-7,


Борис III", № 19, вх. А, ет.8, ап.71 гр. EINECS № 249-205-9)-0,005%
София Телефон: 02 490 03 73
"МЕДИКА 67 ” ООД; гр.София, Формалдехид (CAS № 50-00-0, ЕС № 200-
ул.”Мила Родина” № 17 телефон: + 359 001-8)-7,6%; Глутарал (CAS № 111-30-8
2 9581 17 80 факс : + 359 2 ЕС № 203-856-5)-4,5%
9581 17 85

Дихидроген бис íмоноперокси-фталато


(2)-01,001ý магнезат (2), 98% (CAS №
“БУЛИНЖЕНЕРИНГ КЪМПАНИ
78948-87-5; ЕС № 279-013-0)-60,0-80,0%
”ООД със седалище и адрес на
управление: 1407 София,
ул.”Кишинев” 5А, офис 4 телефон: +
359 2 962 22 73 факс : + 359
2 962 22 79

“БУЛИНЖЕНЕРИНГ КЪМПАНИ ” Дидецилдиметиламониев хлорид (CAS №


ООД със седалище и адрес на 7173-51-5; ЕС № 230-525-2)-9,0%;
управление: 1407 София, Глутарал (CAS № 111-30-8; ЕС № 203-
ул.”Кишинев” № 5А, офис 4 телефон: 856-5)-8,0%
+ 359 2 962 22 73 факс : + 359
2 962 22 79

“БУЛИНЖЕНЕРИНГ КЪМПАНИ ” Лимонена киселина 45% (CAS № 77-92-9;


ООД със седалище и адрес на ЕС № 201-069-1)-12,0%
управление: 1407 София,
ул.”Кишинев” № 5А, офис 4 телефон:
+ 359 2 962 22 73 факс : + 359
2 962 22 79

“ДИК ФАРМА” ООД, София, кв. Циперметрин (CAS № 52315-07-8; ЕС №


”Изток”, бл 55, ап.12 телефон: + 359 257-842-9)-0,40%
02 92002 80 факс : + 359 02 95616 87

ROAM Technology NV Водороден пероксид (CAS № 7722-84-1


I.Z. Poort Genk 6835, Geleenlaan 24 ЕС № 40231-765-0)-49.0 - 49.9 g/100 g
3600 Genk
Белгия
тел.: 0032(0) 11/60.29.78
“ЕВЪР” ООД ул. “Захари Княжески” № Хлорхексидин диглюконат (CAS №
19, ет. 4, ап. 405 гр. Стара Загора Тел.: 18472-51-0 ЕС № 242-354-0)-10,%
042 602 632

“ЕКОЛАБ” ЕООД, седалище и адрес на Гликолова киселина (CAS № 79-14-1; ЕС


управление: ул. “Горски пътник” №56, № 201-180-5)-2,10 (g/100g)
район “Лозенец”, гр. София Офис: бул.
“Цариградско шосе” 115А, гр. София,
тел. 02/9768033, 02/9768030

“ПРИМАВЕТ-СОФИЯ “ООД, гр. Дидецил диметил амониев бромид (CAS


София 1528 , бул.”Сливница”№ 211А № 2390-68-3; ЕС № 219-234-1)-5,0%
телефон: + 359 2 931 81 41

“Еколаб” ЕООД, седалище и адрес на Пропан-1-ол (CAS № 71-23-8, ЕС № 200-


управление: ул. “Горски пътник” №56, 746-9)-10,0%; Етанол (CAS № 64-17-5, ЕС
район “Лозенец”, гр. София Офис: № 200-578-6)-40,0%; Глутарал (CAS №
бул. “Цариградско шосе” 115А, гр. 111-30-8 ЕС № 203-856-5)-0,018%;
София, тел. 02/9768033, 02/9768030 Четвъртични амониеви съединения,
бензил-C12-16- алкилдиметил, хлориди
(CAS №.68424-85-1; ЕС № 270-325-2)-
0,05%

“ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Дидецил диметил амониев хлорид (CAS


ИНДУСТРИЯ” ЕООД, гр. В. Търново № 7173-51-5, ЕС № 230-525-2)-8,0-10,0%
ул.“Н. Габровски”№81Ател. +359 62
634 609 тел./факс: +359 62 622 429

“Пест Контрол Продукти“ ООД, ул. Алфа.-циано-3-феноксибензил 3-(2,2-


“Ж. Кюри “ № 69, бл. 312, ап.3, 1113 дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропан-
София, Тел: 866 8872; Факс: 866 8873 карбоксилат/циперметрин
(CAS № 52315-07-8, ЕС № 257-842-9)- 10
g /100g
"Пест Контрол Продукти “ ООД ул. Циперметрин (CAS № 52315-07-8, EC №
“Ж. Кюри“ № 69, бл. 312, ап. 3, 1113 гр. 275-842-9)-40,0%
София Тел. 02/ 866 88 72

"Пест Контрол Продукти “ ООД, ул. Бродифакум (CAS № 56073-10-0, EC №


“Ж. Кюри“ № 69, бл. 312, ап. 3, 1113 гр. 259-980-5)-0,005%
София, Тел. 02/ 866 88 72

"Пест Контрол Продукти “ ООД, ул. Бродифакум (CAS № 56073-10-0, EC №


“Ж. Кюри“ № 69, бл. 312, ап. 3 1113 гр. 259-980-5)-0,001%
София Тел. 02/ 866 88 72

“ ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Натриев перборат тетрахидрат (CAS №


ИНДУСТРИЯ ”ЕООД ул. 10486-00-7, EC № 234-390-0); N, N,-
”Н.Габровски” № 81А, гр. Велико етиленбис [N-ацетилацетамид] (тетра
Търново тел./факс: +359/62/634609 ацетил е (CAS № 10543-57-4, EC № 234-
123-8)-до 30%; Пероцетна киселина
образуваща се in situ (CAS № 79-21-0, EC
№ 201-186-8)-до 15%.

“ДИАКОР ” ООД, бул. ”Княгиня Пропоксур (CAS № 114-26-1, EC № 204-


Мария Луиза” № 38, гр. Пловдив, Тел. 043-8)-1,22%; Тетраметрин (CAS № 7696-
032/622372 12-0, EC № 231-711-6)-0,06%; Пиперонил
бутоксид (CAS № 51-03-6, EC № 200-076-
7)-0,49%
“Фарма Вет ” ООД, ул. “Отец Паисий” Перметрин (CAS № 52645-53-1, EC №
№ 40, гр. Шумен, тел/факс 054 801-215 258-067-9)-0,6%

“ЕКОЛАБ” ЕООД, седалище и адрес на Натриев хипохлорит (CAS № 7681-52-9,


управление: ул. “Горски пътник” №56, EC № 231-668-3)- 15% (активен хлор
район “Лозенец”, гр. София Офис: 1.88%)
бул. “Цариградско шосе” 115А, гр.
София, тел. 02/9768033, 02/9768030

GUABER SRLVia P.Gramsci 41, 40050 N, N’- диетил –m-толуамид (CAS № 134-
Funo di Argelato (Bologna), Italy Тel.+ 62-3, EC № 205-149-7)-7,5%
39 051 6649111

GUABER SRLVia P.Gramsci 41, 40050 Пралетрин (CAS № 23031-36-9, EC № 245-


Funo di Argelato (Bologna), ItalyТel.+ 39 387-9)- 0.0105%
051 6649111
GUABER SRL Via P.Gramsci 41, 40050 Пралетрин (CAS № 23031-36-9, EC № 245-
Funo di Argelato (Bologna), Italy Тel.+ 387-9)- 0.0105%
39 051 6649111

GUABER SRLVia P.Gramsci 41, 40050 Пралетрин (CAS № 23031-36-9, EC № 245-


Funo di Argelato (Bologna), Italy Тel.+ 387-9)-0,0105%
39 051 6649111

“Фарма Вет ” ООД, ул. “Отец Паисий” Азаметифос (CAS № 35575-96-3, EC №


№ 40, гр. Шумен, тел/факс 054 801-215 252-626-0)-0,25%

“ЕВЪР “ ООД , гр. Стара Загора, ул. Натриев хипохлорит (CAS № 7681-52-9,
“Х.Д. Асенов” тел. 042/ 602 632 ЕС № 231-668-3)- 4.2 % активен хлор

“ ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Диалкил Диметил Амониев Хлорид (CAS


ИНДУСТРИЯ ”ЕООД ул.”Н. № 68424-95-3, EC № 270-331-5)-50,0%
Габровски” №81А гр. Велико Търново
тел./факс: +359/62/634609

“ЕВЪР” ООД ул. “Захари Княжески” № Пропан-2-ол (CAS № 67-63-0 ЕС № 200-


19, ет. 4, ап. 405 гр. Стара Загора Тел.: 661-7)- 70 g/100g Хлорхексидин
042 602 632 диглюконат (CAS № 18472-51-0 ЕС №
242-354-0)- 1 g/100g

“ХИМИРЕКС” ООД, ул. ”Цар Самуил” Натриев хипохлорит (CAS № 7681-52-9,


№ 98, гр. София тел/факс.:9311896 ЕС № 231-668-3)- > 30% (съдържание на
активен хлор 3.5 – 4.5%); Натриев
хидроксид (CAS № 1310-73-2, ЕС № 215-
185-5)- 0.70 – 1.5%

”ХИМИРЕКС ” ООД, гр. София, Смес от 5-хлоро-2-метил-2Н-изотиазол-3-


ул.”Цар Самуил” № 98 тел. 02/ 89 14 он (EINECS 247-500-7) и 2-метил-2Н-
992; тел/факс: 02/ 931 18 96 изот-иазол3-он (EINECS 220-239-6) (CAS
№ 55965-84-9 Смес)- 0.025%;
Формалдехид (CAS № 50-00-0, ЕС № 200-
001-8)-0,037%; Етилов алкохол (CAS ЕС
№ 200-578-6, ЕС № 200-578-6)-10,8%
“Глобол България ” ООД, Седалище и d-Алетрин-0,10%; d-Тетраметрин (CAS №
адрес на управление: гр. Варна, ул. 7696-12-0, ЕС № 231-711-6)- 0,05%;
“Дубровник”, бл. 34, вх. В, ап. 2 Офис: Пиперонил бутоксид (CAS № 51-03-6, ЕС
гр. Варна, ул. “Прилеп” 74, скл. база № 200-076-7)-1,0%
“Айсберг” тел./ факс: 052 300 783; 052
301 568

“Глобол България ” ООД, Седалище и d-Фенотрин (СAS № 188023-86-1)-0,12%;


адрес на управление: гр. Варна, ул. d-trans-Тетраметрин (CAS № 1166-46-7,
“Дубровник”, бл. 34, вх. В, ап. 2 Офис: ЕС № 214-619-0)-0,12%; Пиперонил
гр. Варна, ул. “Прилеп” 74, скл. база бутоксид (CAS № 51-03-6, ЕС № 200-076-
“Айсберг” тел./ факс: 052 300 783; 052 7)-1,0%
301 568

“БУЛИНЖЕНЕ-РИНГ КЪМПАНИ” Натриев хипохлорит (CAS № 7681-52-9,


ООД Седалище и адрес на управление: ЕС № 231-668-3)-12,9%; Съдържание на
ул.“Постоянство” 65, гр. София 1111 активен хлор -4.6-5.9%
Централен офис: ул.”Кишинев” 5А,
офис 4, гр. София 1407 тел. 02/962
2273; 0888 857 690, факс:02/962 22 79

“Б. Браун Медикал” ООД Адрес: бул. Пропан-2-ол ( CAS № 67-63-0, ЕС № 200-
“България”, компл. “Бокар”, сграда № 661-7)- 50,0%
21, гр. София 1404 Тел.: 8080711;
факс: 8548052

“Фарма Вет ” ООД Циперметрин (CAS № 52315-07-8, ЕС №


ул. “Отец Паисий” № 40 257-842-9)-10,0%
гр. Шумен
Тел./факс: 054/801-215

“ Пест Контрол Продукти “ ООД, ул. Бродифакум (CAS № 56073-10-0, EC №


“Ж. Кюри“ № 69, бл. 312, ап. 3, 1113 гр. 259-980-5)- 0.005%
София Тел. 02/ 866 88 72

“ХИМИРЕКС ”ООД Ул. ”Цар Самуил” Натриев хипохлорит (CAS № 7681-52-9,


№ 98 Гр.София, Тел/факс.: 931 18 96 ЕС № 231-668-3)> 30%; Натриев
хидроксид (CAS № 1310-73-2, ЕС № 215-
185-5)- 0.50 – 1.0%
“ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Йод (CAS № 7553-56-2, ЕС № 231-442-4)-
ИНДУСТРИЯ ” ЕООД гр. В.Търново, под 2,0%
ул. “ Н.Габровски” № 81 А, п.к. 369
телефон: + 359 62 634 609 факс : +
359 62 622 429

“ФАРМА ВЕТ” ООД гр Шумен, Дихлорвос (CAS № 62-73-7, ЕС № 200-


ул.“Отец Пайсий” № 40 телефон/факс : 547-7)-35,00%
+ 359 54 801 215
“3 П” ЕООД, гр. София, ул.”Дунав” № Трихлоризоцианурова киселина (CAS №
73, телефон: 02 931 61 30, факс : 02 832 87-90-1, ЕС № 201-1782-8)-99,0%
40 94

“Конвой-Уорлд”АД, ул. "Кътинско Натриев хипохлорит (CAS № 7681-52-9,


шосе” – завод “Конвой”, гр. Нови ЕС № 231-668-3)- 3,6-5,0 (g/100g),
Искър, Тел.: 936 05 30; факс: 936 09 37 Съдържание на активен хлор -£5,0
(g/100g)

“Б.БРАУН Медикал”ООД Гр.София N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-


1404, Бул.”България”, БОКАР сграда диамин (CAS № 2372-82-9, ЕС № 219-
21 телефон: + 359 2 80 80 722 145-8)-5.5 %; Дидецилдиметил амониев
хлорид (CAS № 7173-51-5, ЕС № 230-
525-2)-12,0%

“ПОЛИТРЕЙД" ЕООД, гр. Шумен , ул. Тетраметрин (CAS № 7696-12-0, ЕС №


"Средна гора” № 9, бл.1, вх. 3, ап.68 231-711-6)-0,3%; Перметрин (CAS №
телефон: 054 83 09 54 52645-53-1, ЕС № 258-67-9)-0,1%
“ФАРМА ВЕТ” ООД гр Шумен, Карбарил (CAS № 63-25-2, ЕС № 200-555-
ул.“Отец Пайсий” № 40 телефон/факс : 0)-2,00%
+ 359 54 801 215

“ФАРМАВИТ” ООД, 5800 Плевен, Куматетралил (CAS № 5836-29-3, EC №


ж.к.”Сторгозия”, бл.44, вх.А, ап.18, 227-420-0)- 0.0375%
Тел. 54141
“ЖИВАС” ООД, Бул. ”Дондуков” № Натриев перборат монохидрат (CAS №
36, 1000 София тел. +35929817823 11138-47-9, EC № 234-390-0)-50,0%; N, N,-
етиленбис [N-ацетилацетамид] (тетра
ацетил етилен диамин) (CAS № 10543-57-
4, EC № 234-123-8)-25,0%; Пероцетна
киселина, образуваща се in situ (CAS №
10543-57-4 EC № 234-123-8)

“Пест Контрол Продукти“ ООД, 1113 Хлорпирифос (CAS № 2921-88-2, EC №


София, ул. “Ж. Кюри“ № 69, бл. 312 220-864-4)-25,0%
Тел. 8668872

“Фарма Вет” ООД, ул. “Отец Паисий” Азаметифос (CAS № 35575-96-3, EC №


№ 40, гр. Шумен, тел/факс 054 801-215 252-626-0)-1,0%

“Глобол България” ООД, гр. Варна, ул. Хлорпирифос (CAS № 2921-88-2, ЕС №


“Прилеп” №74, тел./факс: 052 300 783; 220-864-4)-0,5%
052 301 568

“Глобол България” ООД, Седалище и Трансфлутрин (CAS № 118712-89-3, ЕС №


адрес на управление: гр. Варна, ул. 405-060-5)-0,5%
“Дубровник”, бл. 34, вх. В, ап. 2 Офис:
гр. Варна, ул. “Прилеп” № 74, складова
база “Айсберг” тел./ факс: 052 300 783;
052 301 568

“Глобол България” ООД, Седалище и Трансфлутрин (CAS № 118712-89-3, ЕС №


адрес на управление: гр. Варна, ул. 405-060-5)-2,37%
“Дубровник”, бл. 34, вх. В, ап. 2 Офис:
гр. Варна, ул. “Прилеп” № 74, складова
база “Айсберг” тел./ факс: 052 300 783;
052 301 568

“Глобол България” ООД, Седалище и Имипротрин (CAS № 72963-72-5, ЕС №


адрес на управление: гр. Варна, ул. 428-790-6)- 0.05-0.15%; Цифенотрин
“Дубровник”, бл. 34, вх. В, ап. 2 Офис: (CAS № 39515-40-7 ЕС № 254-484-5)-
гр. Варна, ул. “Прилеп” № 74, скл. база 0.20-0.40%
“Айсберг”тел./ факс: 052 300 783; 052
301 568
“Екомет 90“ ЕООД, София, Етанол (CAS № 64-17-5, EC № 200-578-
ул.”Хайдушка гора”№43 Тел. 02/ 958- 6)-50,0%
12-11

“Б. Браун Медикал” ЕООД бул. Етанол (CAS № 64-17-5 ЕС № 200-578-6)-


“Христофор Колумб” № 64, бл. А2, 45.00 g/100 ml Пропан-1-ол (CAS № 71-
офис 111 гр. София тел.: 02/808 07 11; 23-8 ЕС № 200-764-9)- 18.00 g/100 ml
факс: 02/854 80 52

„Б. БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД Етанол (CAS № 64-17-5, ЕС № 200-578-6)-


бул. „Христофор Колумб“ № 64, бл. 74.1%; Пропан-1-ол (CAS № 67-63-0 ЕС
А2, офис 111 № 200-661-7)- 10,00%
гр. София 1404
тел.02/80 80 711

“Веедик” ООД, Седалище и адрес на Триклозан (CAS № 3380-34-5, ЕС № 222-


управление: ж.к. “Илинден”, бл. 299, 182-2)-0,4%
ап. 64, район “Илинден”, гр. София
1300 Офис: бул. “Цар Освободител” №
21, ет. 3, гр. София Тел.: 944 18 48;
факс: 946 07 81

МЕТАХИМ АД, бул. “Овча купел” Хлорхексидин диглюконат (CAS №


№47, гр. София, тел. 02/9559729, 18472-51-0, ЕС № 242-345-0)-0,4%;
02/9154346 Бензалкониев хлорид (CAS № 8001-54-5)-
0,6%; Етилов алкохол (CAS № 64-17-5, ЕС
№ 200-578-6)-50,0%; Пропан-2-ол (CAS №
67-63-0, ЕС № 200-661-7)-20,0%

МЕТАХИМ"" АД, бул. “Овча купел” № Хлорхексидин диглюконат (CAS №


47, гр. София, тел. 02/9559729, 18472-51-0, ЕС № 242-345-0)-0,4%;
02/9154346 Бензалкониев хлорид (CAS № 8001-54-5)-
0,6%; Етилов алкохол (CAS № 64-17-5, ЕС
№ 200-578-6)-50,0%; Пропан-2-ол (CAS №
67-63-0, ЕС № 200-661-7)-20,0%

"МЕТАХИМ" АД, бул. “Овча купел” № Натриев дихлоризоцианурат дихидрат


47, гр. София, тел. 02/9559729, (CAS № 51580-86-0, ЕС № 220-767-7)-
02/9154346 99.9% (Свободен хлор: 55.4%)
"Ина Фарма" ЕООД, гр. София, ул. Бродифакум (CAS № 56073-10-0, ЕС №
"Георг Вашингтон” № 37 тел./факс: 259-980-5) - 0,005%
983-20-67

“Еколаб” ЕООД, седалище и адрес на Четвъртични амониеви съединения,


управление: ул. “Горски пътник” №56, бензил-C12-16- алкилдиметил, хлориди
район “Лозенец”, гр. София Офис: (CAS № 68424-85-1, ЕС № 270-325-1)-
бул. “Цариградско шосе” 115А, гр. 7.5%; Монохидрохлорид на полимер на
София, тел. 02/9768033, 02/9768030 N,N"'-1,6-хександиилбис[N'-
цианогуанидин] (EINECS 240-032-4) и
хексаметилендиамин (EINECS 240-679-
6) /Полихексаметилен бигуанид (мономер:
1,5-бис(триметилен)-гуанилгуанидин
монохидрохлорид (CAS № 27083-27-8, ЕС
№ полимер)-0,5%

“ХИМАКС ФАРМА” ЕООД, София Бензил бензоат (CAS № 120-51-4, ЕС №


1756, община “ Студентска”, 204-402-9)-28,50%
ж.к.”Дървеница”, бл. 43В, ап. 25
телефон: 02 955 62 98, 02 955 42 78
факс : 02 955 42 78
“ФАРМА ВЕТ” ООД, гр. Шумен, ул. Циперметрин (CAS № 52315-07-8, ЕС №
"Отец Пайсий” № 40 телефон/факс : + 257-842-9)-0,20%
359 54 801 215
“Б. Браун Медикал” ЕООД бул. Дидецилдиметил амониев хлорид (CAS №
“Христофор Колумб” № 64, бл. А2, 7173-51-5 ЕС № 230-525-2)- 7.5g/100g
офис 111 гр. София тел.: 02/808 07 11 Глутаралдехид (CAS № 111-30-8 ЕС №
факс: 02/854 80 52 203-856-5)- 4.5g/100g Глиоксал (CAS №
107-22-2 ЕС № 203-474-9) 3.2g/100g

„Б. БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД Пропан-1-ол (CAS № 71-23-8, ЕС № 200-


бул. „Христофор Колумб“ № 64, бл. 746-9)-50,0%; Дидецилдиметил амониев
А2, офис 111 хлорид (CAS № 7173-51-5, ЕС № 230-
гр. София 1404 525-2)-0,075%
тел.02/80 80 711

“ПОЛИМЕРИ” АД 9160 гр. Девня тел. Натриев хипохлори (CAS № 7681-52-9, EC


0519/9 26 18 № 231-668-3)- 3.0-15.0% активен хлор
ЕТ ”Згура-Христо Атанасов”, гр. Натриев хипохлорит (CAS №.7681-52-9
Пловдив бул. ”Стефан Стамболов” № ЕС № 231-668-3) -70% (активен хлор: 3.0 –
59, тел.032/677943 6.0%)

“Пест Контрол Продукти” ООД, гр. Борна киселина (CAS № 10043-35-3, ЕС №


София, ул. “Ж. Кюри” №69, бл. 312, 233-139-2)-20%
ап.3 тел. 02 866 8872; факс: 02 866 8873

„ЗП “ ЕООД, ул. „Дунав “ № 73, гр. Симклозен/ трихлоризоцианурова


София, тел: 02/931 61 30; 931 50 41; киселина (CAS №.87-90-1 ЕС № 201-782-
факс: 02/832 40 94 8)- 99g/100g (Свободен хлор: >89%)

„ЗП “ ЕООД, ул. „Дунав “ № 73, гр. Симклозен/ трихлоризоцианурова


София, тел: 02/931 61 30; 931 50 41; киселина (CAS №.87-90-1 ЕС № 201-782-
факс: 02/832 40 94 8)- 95% (Свободен хлор: >80%)

”КАПРИКОРН КЕМИКЪЛС ГРУП” Натриев хипохлорит (CAS № 7681-52-9,


ООД, гр. София, бул. ”Никола ЕС № 231-668-3)- Активен хлор: 2 – 5%
Мушанов” №114, тел.02/920 98 05; 920
98 06; факс: 02/822 10 48
“Пачико ДАРРА” ЕООД, гр. София Четвъртични амониеви съединения,
1202, ул. "Г.Вашингтон” №40, бензил-C12-16- алкилдиметил, хлориди
тел./факс: 02/971 45 58 (CAS № 68424-85-1, ЕС № 270-325-2)-
14,0%; Дидецил-диметил-амониев хлорид
(CAS № 7173-51-5, ЕС № 230-525-2)-3,0%;
Глутаралдехид (CAS № 111-30-8, ЕС №
203-856-5)-2,0%; Глиоксал (CAS № 107-
22-2, ЕС № 203-474-9)-8,0%
“Пачико ДАРРА” ЕООД, гр. София Пропан-2-ол (CAS № 67-63-0, ЕС № 200-
1202, ул.“Г.Вашингтон” №40, 661-7)-27,5%; Етанол (CAS № 64-17-5, ЕС
тел./факс: 02/971 45 58 № 200-578-6)-11,9%

”СКОРПИО - 46” ЕООД, гр. Пловдив Натриев хипохлорит (CAS №.7681-52-9,


ул. ”Брезовска” №42, тел.032/640265 ЕС № 231-668-3)- Активен хлор: 9 – 10%

“ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Четвъртични амониеви съединения,


ИНДУСТРИЯ” ЕООД, бензил-C12-18-алкилдиметил, хлориди
ул.“Н.Габровски” №81 А, (CAS № 68391-01-5, ЕС № 269-919-4)- 5
гр.В.Търново, тел./факс: 062/634609, g/100g; Четвъртични амониеви
тел. 062/62242 съединения, C12-14-алкил [(етилфенил)
метил] диметил, хлориди (CAS № 85409-
23-0; ЕС № 287-090-7)- 5 g/100g
БУЛИНЖЕНЕРИНГ КЪМПАНИ ООД, Четвъртични амониеви съединения,
ул. “Постоянство”65, гр. София, тел. бензил-C8-18-алкилдиметил, хлориди
02/962 2273, факс: 02/962 22 79 (CAS № 264-151-6, ЕС №63449-41-2)-9,0%

“Пачико ДАРРА” ЕООД, гр. София Пропан-2-ол (CAS № 67-63-0, ЕС № 200-


1202, ул. "Г.Вашингтон”№40, 661-7)-65,0%
тел./факс: 02/971 45 58

“ДЕЗКОНТРОЛ” ООД, гр. Ботевград, Хлорпирифос (CAS № 2921-88-2, ЕС №


пл.“Освобождение” №5, вх.Б, ет.5 тел. 220-864-4)- 9.3%
02/852 74 21; GSM 0886 06 25 20

“Пачико Дарра” ЕООД, ул.“Г. Формалдехид (CAS № 50-00-0, ЕС № 200-


Вашингтон” № 40, гр. София 1202 001-8)- 2.80 g/100 g Формалдехид се влага
Тел.: 983-99-36; тел./факс: 971-45-58 в препарата и същевременно се отделя in
situ в работния разтвор от
формалдехидния прекурсор 1,1-
диетоксиетан (CAS № 105-57-7);
Глутаралдехид (CAS № 111-30-8, ЕС №
203-856-5)-1,75 g/100 g; Глиоксал (CAS №
107-22-2, ЕС № 203-474-9)-2,8 g/100 g;
Мецетрониев етилсулфат (CAS № 3006-
10-8, ЕС № 221-106-5)-3,5 g/100 g

“Пачико Дарра” ЕООД, ул. "Г. Монохидрохлорид на полимер на N,N"'-


Вашингтон” № 40, гр. София 1202 1,6-хександиилбис[N'-цианогуанидин]
Тел.: 983-99-36; тел./факс: 971-45-58 (EINECS 240-032-4) и
хексаметилендиамин (EINECS 240-679-
6) /Полихексаметилен бигуанид (мономер:
1,5-бис(триметилен)-гуанилгуанидин
монохидрохлорид) (CAS № 27083-27-8)-
2,5 (g /100 g); Дидецилдиметиламониев
хлорид (CAS № 7173-51-,5 EC № 230-525-
2)-8,0 (g/100g)

“Пачико Дарра” ЕООД, ул.“Г. Дидецилдиметиламониев хлорид (CAS №


Вашингтон” № 40, гр. София 1202 7173-51-5, EC № 230-525-2)-8,0(g/100g)
Тел.: 983-99-36; тел./факс: 971-45-58
“Пачико Дарра” ЕООД, ул. “Г. Пропан-2-ол (CAS № 67-63-0, ЕС № 200-
Вашингтон”№ 40, гр. София 1202 Тел.: 661-7)-65,0 g/100 g
983-99-36; тел./факс: 971-45-58

„Авиатранс”ООД, Седалище и адрес на Четвъртични амониеви съединения,


управление: ж.к. “Овча Купел”, бл. 33, бензил-C12-18-алкилдиметил, хлориди
вх. Г, ет. 7, ап. 100, гр. София 1632 (CAS № 68391-01-5, EС № 269-919-4)-1,5
Офис: ж.к. “Хладилника”, ml/100 ml
ул.”Сребърна” № 48, гр.София 1164
Тел/факс: 02962 8799, 02962 8550

“Хигиенно-медицинска индустрия” Четвъртични амониеви съединения,


ЕООД, ул. “Н. Габровски” № 81А, гр. бензил-C12-18-алкилдиметил, хлориди
Велико Търново 5000 тел. (062) 63 46 (CAS № 68391-01-5, EC № 269-919-4)-0,6
09; (062) 62 24 29 g/100g

“Глобол България” ООД, Седалище и d-фенотрин (CAS № 188023-86-1)-0,075


адрес на управление: гр. Варна, ул. g/100g; Тетраметрин (CAS № 7696-12-0,
“Дубровник”, бл. 34, вх. В, ап. 2 Офис: ЕС № 231-711-6)- 0,322 g/100g
гр. Варна, ул. “Прилеп” № 74, скл. база
“Айсберг” тел./ факс: 052 300 783; 052
301 568

„Авиатранс” ООД, Седалище и адрес Натриев дихлороизоцианурат дихидрат


на управление: ж.к. “Овча Купел”, бл. (CAS № 51580-86-0, EC № 220-767-7)-
33, вх. Г, ет. 7, ап. 100, гр. София 1632 79.0 g/100g; Съдържание на активен хлор
Офис: ж.к. “Хладилника”, в препарата-44,0 g/100g
ул.”Сребърна” № 48, гр.София 1164
Тел/факс: 02 962 8799, 02 962 8550

“Кавен Орбико“ ООД, Седалище и Алетрин (CAS № 584-79-2, ЕС № 209-542-


адрес на управление: ул. “Източна 2)- 3.29 g/100g
тангента“ № 161 , район “Дружба”, гр.
София Телефон: (02) 402 49 34

”Юниливър България” ЕООД, гр. Натриев хипохлорит (CAS №.7681-52-9,


София, ЖК Младост 4, Бизнес парк, ЕС № 231-668-3)-29.08 g/100g (активен
сграда 3, ет.1, №59, тел.02/965 40 11 хлор: 4.0 – 5.0%)
“ГАРАНТ ПЕСТ КОНТРОЛ” ООД, гр. Смес от: цис-4-хидрокси-3-(1,2,3,4-
София, бул.”Сливница” № 213, вх.Б, тетрахидро-3-(4-(4-
ап.2 тел.: 02/831 48 96; 831 90 73 трифлуорметилбензилокси)фенил)-1-
нафтил) кумарин; транс-4-хидрокси-3-
(1,2,3,4-тетрахидро-3-(4-(4-
трифлуорометил-бензилокси)фенил)-1-
нафтил) кумарин/Флокоумафен (CAS №
90035-08-8, ЕС № 421-960-0)-0,005%

“Пачико ДАРРА” ЕООД, гр. София Глутаралдехид (CAS № 111-30-8, ЕС №


1202, ул.“Г.Вашингтон”№40, 203-856-5)-9,7%; Формалдехид (CAS №
тел./факс: 02/971 45 58 50-00-0, ЕС № 200-001-8)-4,4%

“ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА Дидецил диметил амониев хлорид (CAS


ИНДУСТРИЯ” ЕООД, ул.“Н. № 7173-51-5, ЕС № 230-525-2)-1,0%; N-
Габровски” №81 А, гр. В. Търново, (3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-
тел./факс: 062/634609, тел. 062/622429 диамин (CAS №2372-82-9, ЕС №219-145-
8)-0,5%

“АВИАТРАНС.” ООД Кв. Дидецил диметил амониев хлорид (CAS


“Хладилника” ул.”Сребърна”№48 № 7173-51-5, ЕС № 230-525-2)-3,9%
гр.София 11 64, Тел. 02/ 962 78 73; 962
78 74

“Глобол България” ООД, седалище и Хлорпирифос (CAS №.2921-88-2, ЕС №


адрес на управление: ул. “Дубровник”, 220-864-4)-2,0 g/100 g
бл. 34, вх. В, ап. 2, гр. ВарнаОфис: ул.
“Прилеп” № 74, скл. база “Айсберг”,
гр. Варна тел./ факс: 052 300 783; 052
301 568

“Пан Химия” ООД Адрес: бул. “Св. Смес от 5-хлоро-2-метил-2Н-изотиазол-3-


Климент Охридски” № 122, гр. София oн (EС № 247-500-7) и 2-мeтил-2Н-
1756 тел. 02/987 14 15; тел./факс: изотиазол-3-он (EС № 220-239-6) (CAS №
02/987 05 25 55965-84-9)-0.5<0.6 g/100 g;
(Етилендиокси)диметанол (CAS № 3586-
55-8, ЕС № 222-720-6)- 8,9 g/100 g; 1,3-
бис(хидроксиметил)урея (CAS № 140-95-
4, ЕС № 205-444-0)-3,8 g/100 g;
Формалдехид (CAS № 50-00-0, ЕС № 200-
001-8)- Образува се in situ от прекурсорите
(етилендиокси)диметанол и 1,3-бис-
(хидроксиметил)урея

“Виста-БМ” ЕООД Седалище и адрес Четвъртични амониеви съединения,


на управление: ул. “Шипченски бензил-C12-С16-алкилдиметил, хлориди
проход” № 65, гр. София Адрес за (CAS № 68424-85-1, ЕС № 270-325-2)-6,2
кореспонденция: 2227 гр. Божурище, g/100 g
п. к. 17 Тел.: 07112 20 90
“Пасат-МН” ООД Адрес: ж.к. Пропан-2-ол (CAS № 67-63-0, ЕС № 200-
“Люлин”, бл. 214, вх. Ж, ет. 3, ап. 134 661-7)- 42.2 g/100 g Пропан-1-ол (CAS №
Тел. 993 20 90 71-23-8, ЕС № 200-746-9)-22,0 g/100 g;
Четвъртични амониеви съединения,
бензил-C12-С16-алкилдиметил, хлориди
(CAS № 68424-85-1, ЕС № 270-325-2)-0,8
g/100 g

“Виста-БМ” ЕООД Седалище и адрес Четвъртични амониеви съединения,


на управление: ул. “Шипченски бензил-C12-С16-алкилдиметил, хлориди
проход” № 65, гр. София Адрес за (CAS № 68424-85-1, ЕС № 270-325-2)- 5.6
кореспонденция: 2227 гр. Божурище, g/100 g
п. к. 17 Тел.: 07112 20 90

“Еколаб” ЕООД бул. “Цариградско Алкил(C12-16) диметилбензиламониев


шосе” № 115А гр. София тел.: хлорид (ADBAC/BKC (C12-C16)) (CAS №
02/9768033, 02/9768030 68424-85-1, ЕС № 270-325-2)- 5.00 g/100 g;
Глутаралдехид (CAS № 111-30-8, ЕС №
203-856-5)- 9.80 g/100 g;
Дидецилдиметиламониев хлорид (CAS №
7173-51-5 ЕС № 230-525-2)- 5.00 g/100 g

“Еколаб” ЕООД, седалище и адрес на Натриев хипохлорит (CAS № 7681-52-9,


управление: ул. “Горски пътник” № 56, ЕС № 231-668-3)- 3.13 g/100 g;
район “Лозенец”, гр. София Офис: Съдържание на активен хлор 3,00 g/100 g
бул.“Цариградско шосе” 115А, гр.
София, тел. 02/9768033, 02/9768030

“ЮНИПЕСТ КОНТРОЛ” ООД, гр. 4-хидрокси-3-(3-(4'-бром-4-бифенилил)-


София, ул.”Ж. Кюри” № 69, бл. 312, 1,2,3,4- тетрахидро-1-
ап.5 тел.: 02/963 16 20; 963 38 62; факс: нафтил)кумарин/Бродифакум (CAS №
963 12 28 56073-10-0, ЕС № 259-980-5)-0,005%

“ЮНИПЕСТ КОНТРОЛ” ООД, гр. 4-хидрокси-3-(3-(4'-бром-4-бифенилил)-


София, ул.”Ж. Кюри” № 69, бл. 312,