Вы находитесь на странице: 1из 2

АГ ни даволашда ишлатиладиган асосий гурух дорилар.

УАВ лари учун лифлет


Дорилар гурухи ва микдорлари 1 кунда Асосий курсатма Ножуя таъсир Нисбий карши Мутлок карши
кабул курсатма курсатма
сони
1. АУФ ингибиторлари          
Каптоприл (капотен, тензиомин, 2-3 1.Кандли диабет 1.Буйрак функциясини ёмонлаштиради. 1.Буйрак етишмовчилиги 1. Хомиладорлик
систоприл) - 12.5, 25, 50
Эналаприл (ренитек, вазотек, 1-2 2.Чап каоринча функциясини 3.Йутал 2.Бронхообструктив 2. Кукрак сути билан
энап, энам, эднит, берилприл) - яхшилаш ва гипертрофияни 2. Гиперкалиемия синдром авж килганда бокиш
5-20 камайтириш. 3. Буйрак артериялари
стенози.
Рамиприл (триатце, деликс) - 2.5- 1 3. Юрак етишмовчилиги      
5
Цилазаприл (инхибейс) - 2.5- 5 1 4. Рейно Синдроми    
Беназаприл (лотензин) 5, 10, 20, 1-2      
40
Периндоприл (престариум, 1      
коверсил) 2, 4
Фозиноприл 10 1-2      
Квинаприл (аккуприл, аккупро) 1-2      
5, 10, 20, 40
Трандолаприл (гопптен, одрик) 1-2      
0.5, 1, 2
2. β-адреноблокаторлар          
А) Кардиоселектив булмаган:        
Пропраналол (анаприлин, 1-3 1.ЮИК 1.Брадикардия ва АВ блокада 1.Кандли диабет 1.Бронхоспастик холат
индерал, обзидан) 10, 20, 40, 60, 2.Синусли тахикардия 2.Депрессия
80
Нодолол (коргат) 20, 40, 80, 120 1 3.Ёшнинг кичиклиги 2.Бронхообструкция 3.Буйрак етишмовчилиги 3.Брадикардия ва АВ-
блокада
Тимолол 5, 10, 20 1-2 4.Семиришнинг булмаслиги 3.Липид алмашинувига сальбий таъсир, инсулин 2.Оёкларда атеросклероз 4. III-IV ФС КАЕ
5.Чап коринча гипертрофияси ишлаб чикишининг камайиши, ёки инсулин
ва дисфункцияси белгилари билан даволанаётганда гипогликемиянинг
чукурлашуви.
Соталол (бетакордон) 200 1-2   4.Депрессив синдром    
Б) Кардиоселектив:          
Атенолол (тенормин) 25, 50, 100 1-2        
Метопролол (спесикор, беталок, 1-2        
белок, корвитол, лопресол,
метолол) 50, 100
Бетаксолол (локрен) 10, 20 1        
Бисопролол 10 1        
Небивалол 5 1        
3. Кальций антагонистлари          
Нифедипин (адалат, коринфар, 2-3 1.ЮИК (уткир булмаган 1.Синусли тахикардия   1.Тахикардия
кордафен, прокардиа) 10 холатлар)
Никардипин (карден) 30, 45, 60 2 2.АБ ни шошилинч тушириш 2.Оёк веналари кенгайиши ва шишиши   2.Оёк веналарининг
зарурати. 3.Гинекомастия варикоз кенгайиши

Нитрендипин 10, 20 1 3. Рейно синдроми 4.Бош огриги    


Нисолдипин 5 1-2 4.Кандли диабет 5.Манфий инотроп эффект    
Исрадипин 2.5 1-2 5.Бронхиал астма      
Амлодипин (норваск) 2.5, 5, 10 1 6.Карилик      
Верапамил (изоптин, финоптин, 2-3 1. Тахикардия 1. Синусли брадикардия   1. Синусли
фаликард) 40, 80 брадикардия
Дилтиазем (дилзем, кардизем, 2-3 2. Бронхиал астма 2. Манфий инотроп эффект   2. А-В блокада.
кардил) 30, 60, 90, 120 3. ЮЕ
4. Диуретиклар          
Гипотиазид (гидрохлортиазид) 1 1.Карилик, ёши утганлар 1.Периферик каршиликни камайтирмайди. 1.Кандли диабет 1.Гиперлипидемия
25, 50, 100
Индапамид (арифон) 2.5, 5 1 2.Семириш 2.Диабетоген таъсир   2.Подагра
3.Тузни куп мидорда истеъмол 3.Липид ва углеводлар алмашинувига сальбий    
килиш таъсир килади.
   
    4. Брадикардия      
    5.Буйрак етишмовчилиги      
    6.Юрак етишмовчилиги      
    7.Арзон давони танлаш      
5. Ангиотензина-2 рецептор-          
лари антагонистлари
Вальзартан (Диован) 40-160 1 АУФ ингибиторларига каранг      
(бронхообструктив
синдромдан ташкари)
Лозартан (козаар) 50-100 1