Вы находитесь на странице: 1из 4

Билет № 1

1 Ўткир панкреатитлар, классификацияси, симптоматологияси, клиникаси,


консерватив ва хирургик даволаш усуллари.
2 Ўткир йирингли перитонит. Классификация. Клиникаси ва даволаш усуллари.
3 Тўғри ичак тушиши. Клиникаси, диагностика даволаш.

Билет № 2
1 Меъда ва 12 бармоқ ичак яра касаллиги этиологияси, классификацияси,
симптомато-логияси, консерватив ва оператив даволаш усуллари.
2 Странгуляцион ичак тутилиши. Этиопатогенез, клиникаси, диагностикаси,
даволаш усуллари.
3 Эндемик буқоқ. Этиопатогенез, клиник симптоматологияси, оператив
даволашга кўрсатмалар.

Билет № 3
1 Ўт пуфаги ва ўт йўллари анатомияси, текшириш усуллари. Ўт-тош касаллиги,
этиопатогенези.
2 Тиреотоксик буқоқ. Этиопатогенези, клиникаси, консерватив даволаш.
Оператив даволаш-даги интраоперацион ва операциядан кейинги асоратлар.
3. Обтурацион ичак тутилиши, келиб чиқиш сабаблари, клиникаси, даволаш
усуллари.

Билет № 4
1. Ўзбекистон жаррохлик мактабларининг шаклланиш тарихи.
2. Чурралар тўғрисида тушунча. Таснифи. Чурра элементлари. Мойиллик
туғдирувчи ва келтириб чиқарувчи омиллар, оператив даво усуллари.
3. Парапроктитлар. Этиологияси, клиникаси ва даволаш усуллари.

Билет № 5
1. Қорин оқ чизиғи анатомияси, чурралар, келиб чиқиш сабаблари, пластика
усуллари.
2. Ўткир аппендицит асоратлари (аппендукуляр инфильтрат, периаппендикуляр
абссцесс ва бошқалар). Клиника. Даволаш усуллари.
3. Динамик ва механик ичак тутилишларини қиёсий ташхислаш ва даволаш
усуллари.
Билет № 6
1. Ўткир ичак тутилиши. Классификацияси, этиопатогенези, клиникаси ва
даволаш усуллари.
2. Тиреотоксикоз даражалари, мезонлари, аниқлаш ва даволш усуллари.
3. Пилородуоденал стенозлар -келиб чиқиш сабаблари, даражалари, аниқлаш ва
даволаш усуллари.

Билет № 7
1. Махаллий перитонитлар. Классификацияси, клиникаси, ташхислаш ва
даволаш усуллари.
2. Механик сариқлик келиб чиқиш сабаблари, клиникаси, қиёсий ташхислаш ва
даволаш усуллари.
3. Асоратланмаган меъда ва 12 бармоқли ичак яра касаллигида оператив
даволашга кўрсатмалар ва усуллари.

Билет № 8
1. Меъда ва 12 бармоқ ичак яра перфорацияси, клиникаси, ташхислаш ва
замонавий даволаш усуллари.
2. Сурункали холецистит. Этиопатогенези, классификацияси, клиникаси ва
даволаш усуллари.
3. Ўткир аппендицит билан меъда ва 12 бармоқ ичак яраси тешилишини киёсий
ташхислаш.

Билет № 9
1. Ўткир перитонитни даволашнинг замонавий усуллари.
2. Ўткир холецистит ва ўткир панкреатитни киёсий ташхислаш.
3. Механик ичак тутилиши, классификацияси, клиникаси, динамик ичак
тутилишидан қиёсий ташхислаш.

Билет № 10
1. Ўткир холециститда даволаш тактикасининг замонавий усуллари.
Операцияга кўрсатмалар.
2. Обтурацион ичак тутилиши, сабаблари, клиник кечиш даврлари ва даволаш
тамойиллари.
3. Гастродуоденал қон кетишлар, классификацияси, клиникаси, диагностикаси,
даволаш усуллари.
Билет № 11
1. Ўткир холециститда даволаш тактикасининг замонавий усуллари.
Операцияга кўрсатмалар.
2. Пилоростеноз. Этиопатогеноз, клиника ва даволаш усуллари.оператив
даволаш усуллари.
3. Жигар абсцесслари. Этиопатогенез, классификацияси, клиникаси ва даволаш
усуллари.

Билет № 12
1. Қорин парда анатомияси ва физиологияси. Перитонитлар классификацияси,
симптомато-логияси, диф. диагностикаси, даволаш усуллари.
2. Тўғриланмайдиган ва қисилган чурраларни қиёсий ташхислаш, унинг
аҳамияти.
3. Жигар эхинококкози. Юқиш йўллари, клиникаси, хирургик даволаш
усуллари.

Билет № 13

1. Қисилган чурралар, қисилиш турлари, ташхислаш ва хирургик даволаш


усуллари.
2. Ўткир аппендицит классификацияси. Этиопатогенези, клиникаси ва даволаш
усуллари.
3. Ўткир холецистит классификацияси клиник симптомлари, қиёсий ташхислаш
ва даволаш тамойиллари.

Билет № 14
1.Носпецифик ярали колит, этиологияси, клиникаси, диагностикаси, даволаш.
2. Меъда ва 12 бармоқ ичак яра малигнизацияси, сабаблари, ташхислаш
усуллари.
3.Чов чурраларида оператив даво усуллари.

Билет № 15
1. Ўткир оппендицитни перфоратив ярадан қиёсий ташхислаш.
2. Тўғри ичак оқмалари. Классификацияси, клиникаси ва даволаш усуллари.
3. Сон чурралари. Этиопатогенезси, клиникаси, пластика усуллари.
Билет № 16
1. Операциядан кейинги чурралар. Келиб чиқиш сабаблари ва пластика
усуллари.
2. Бавосил касаллиги, келиб чиқиш сабаблари, клиникаси, консерватив ва
оператив даволаш усуллари.
3. Гастродуоденал қон кетишлар, этиологияси, классификацияси, қиёсий
ташхислаш ва даволаш.

Билет № 17
1. Тўғри ичак тушишлари, сабаблари, ташхислаш ва даволаш усуллари.
2. Меъда 12 бармоқ ичак яраси тешилиши. Этиопатогенез. Клиника. Оператив
даволаш усуллари. Тешилган яранинг дифференциал диагностика.
3. Парапрактитлар, этиологияси, классификацияси, клиник кўриниши, оператив
даволаш усуллари.

Билет № 18
1. Ўткир тошли холецистит. Этиопатогенез. Клиника. Консерватив ва оператив
даволаш усуллари. Замонавий даволаш усуллари.
2. Механик ва динамик ичак тутилишларини қиёсий ташхислаш.
3. Киндик чурралари, клиникаси, оператив даволаш ва пластика усуллари.

Билет № 19
1. Жигар эхиноккокини хирургик даволашга кўрсатмалар, операция турлари.
2. Меъда ва 12 бармоқ ичак ярасидан қон кетиш сабаблари, консерватив ва
оператив даволаш усуллари.
3. Кам учрайдиган чурралар этиологияси, клиникаси, даволаш усуллари.

Билет № 20
1 Жигар абсцессларининг классификацияси, клиник кечиш манзараси,
ташхислаш ва даволаш усуллари.
2 Ўткир панкреатитни этиологияси, клиник кечиш даврлари ва даволаш
усуллари.
3 Парапроктитлар этиолпатогенези, классификацияси, оператив даволаш
усуллари.