Вы находитесь на странице: 1из 1

OLIMPIADA ŞCOLARĂ DE MATEMATICĂ, FAZA SECTOR

Clasa a XII-a, 24 februarie 2018


1. Fie funcţia f : D  R, f x  
e  
x
 1 ex 1
, unde D este domeniul maxim de definiţie al
e  x  1e  x  1
x x

funcţiei f.
a) Arătaţi că e x  x  1e x  x  1  0 , oricare ar fi x  R* .
b) Calculaţi integrala nedefinită
 f xdx , x  0 . 1
 arctgx

 
2. Fie funcţia f : 0; 3  R , f x  
x  e2
. Calculaţi volumul corpului obţinut prin rotirea în jurul
4
x2  1
axei Ox a subgraficului funcţiei f .
ab
3. Fie f : a; b  R o funcţie continuă pe intervalul a; b şi f    0 . Arătaţi că există un punct
 2 

f    a   b 
 ,   a; b , astfel încât

a
f t dt 
a  b  2
.

4. Fie ABCD un patrulater inscriptibil, iar P un punct ce nu aparţine planului patrulaterului. Demonstraţi
că are loc relaţia:
PA2  ABCD  PC 2  A ABD  PB 2  A ACD  PD 2  A ABC , unde ABCD este aria triunghiului BCD, etc.

ШКОЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ, РАЙОННЫЙ ТУР


XII-й класс, 24 февраля 2018
1. Дана функция f : D  R, f x  
e
  x
 1 ex  1
, где D наибольшая область определения
e  x  1e  x  1
x x

функции f .
a) Покажи, что для любого x  R* , имеет место неравенство e x  x  1e x  x  1  0 .
b) Найди неопределённый интеграл
 f xdx , x  0 . 1
 arctgx


2. Дана функция f : 0; 3  R , f x    xe 2
. Вычисли объём тела, полученного при вращении
4
x2  1
подграфика функции f вокруг оси Ox.
ab
3. Пусть f : a; b  R - непрерывная функция на интервале a; b и f    0 . Покажи, что
 2 

f    a   b 
существует точка  ,   a; b , такая, что
 a
f t dt 
a  b  2
.

4. Пусть ABCD - вписываемый четырёхугольник, а P – точка которая не лежит в плоскости


четырёхугольника. Докажи, что справедливо равенство:
PA2  ABCD  PC 2  AABD  PB 2  AACD  PD 2  AABC , где ABCD - площадь треугольника BCD, и т. д.