Вы находитесь на странице: 1из 5

Vārds, uzvārds Dāniela Martinova

Dizaina dienasgrāmata
Tekstildarbu sintēze
Radošā darba nosacījumi :
Izmantojot ilgtspējīgu domāšanu un kombinējot vismaz divas tekstiltehnikas, radīts jauns dizaina
izstrādājums, par pamatu ņemot džinsa bikses. 

           

Ideja   Risinājuma
(Iespēju plānošana   Analīze
Problēma  Izstrāde  Pilnveide 
apzināšana)  Plāno materiālus, Pārbauda un lieto
Apzina savas un Praktiski veic Pielāgo un
tehnoloģijas, produktu. Darbu
citu vajadzības Rada un izvērtē darbu uzlabo darbu
idejas, meklē instrumentus, vērtē 
ierosmes avotus  darba soļus

• Izmantojot SCAMPER metodi, rast jaunus pielietojumus džinsu biksēm, kas jau ir
«nokalpojušas savu laiku» (Pielikums nr.1)
• Uzzīmē skici savai idejai. Apraksti, kādas tekstiltehnikas izmantosi savas idejas
realizēšanā.

DARBA PLĀNS
Nepieciešamie materiāli Nepieciešamie darba rīki
diegi adata

veci džinsi šķēres

pogas līniara

siksniņa zīmulis

zibens

paliktnis

Darba soļi un dokumentācijas veids


1)Отрезаем ножницами штанину .Лучше отрезать 55-60 см, не меньше.
2)На бумаге чертим при помощи карандаша и линейки прямоугольник. Сгибаем прямоугольник посередине.
Обрезаем верхние острые углы.
Получили основную часть рюкзака. Таких деталей должно быть 2 штуки. Далее, делаем остальные
бумажные выкройки, прикалываем выкройки к джинсам, и вырезаем. Ко всем деталям прибавить
0,7-0,8 см. припуски на швы!
3)Деталь кармана, загибаем её на 0,5-0,7 см. и пристрачиваем. Это вход в карман
4)Накладываем деталь кармана на лицевую вот таким образом. Находим середину кармана и прошиваем
закрепку ровно посредине. Скалываем булавками боковые стороны кармана, чтобы не было перекоса ткани
при работе
5)Затем берём лямки наплечные, петлю, шлёвки нижние, и обрабатываем их: стачивая по изнаночной,
а потом выворачивая на лицо. Можно прошить ещё раз для красоты по готовым лямкам
6)Деталь 77/10 см. Складываем пополам, намечаем карандашом на изнаночной стороне середину. и
наметить линейкой и карандашом место разреза под молнию.
Чертим линию разреза и в обоих концах линии рисуем маленькие треугольники
7)Далее, боковую часть с пришитым дном нужно приложить к задней части рюкзака. Скалываем булавками по
кругу и пришиваем, отступив 0,8 см. от края
6)Приложить сверху основную часть с карманом, приколоть булавками и сшить. . Рюкзак своими руками готов

Nepieciešamā testēšana
Надо сделать тстирование на прочность,на вместительность,на удобство,посомтреть со стороны как она
выглядит красиво или нет,на безопасность

Darbs pie izstrādājuma


Datums Stundas sasniedzamais rezultāts Paveiktais, nākamie
soļi
11.02.21 iepazīties ar dažādu materiālu otrreizēju pielietošanu. Посмотреть все
материалы и
выбрать,какой
http://www.mansmedijs.lu.lv/atra-mode-istermina-prieks-bet- предмент делать
ilgtermina-piesarnojums/

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/zinamais-nezinamaja/fast-fashion-
jeb-atras-modes-raditas-socialas-un-vides-problemas.a75340/

https://jauns.lv/raksts/sievietem/199742-jauna-tendence-slow-
fashion-jeb-mode-gliemezu-tempa

https://www.styliste.lv/tips/advice/10-padomi-ka-veidot-
kapsulas-garderobi/

https://www.youtube.com/watch?v=G8w0rJhztJ4

https://www.youtube.com/watch?v=-OMJINQIZzA

https://www.youtube.com/watch?v=OaGp5_Sfbss

http://www.mrdashboard.com/scamper-creativity-tool.html

https://www.youtube.com/watch?v=GprVaAVPEI8

Нарисовать эскиз
своего рюкзака из
Придумать эскиз своей работы джинс

12.02.21

Написать пошагово
Написать план работы и нужные материалы свою
работу,подготовить
13.02.21 необходимые
материалы
Создать черчеж Начертить чертеж

16.02.21

Создать свое новое изделие Создание рюкзак

17.02.21
Pielikums nr.1
Radi daudzveidīgas idejas, kur un kā lietot džinsa bikses, kas jau ir «nokalpojušas savu
laiku» – rakstot un/vai skicējot.
Sasniedzamais rezultāts: gūst ierosmi un rada idejas izstrādājuma izveidei.
Izpēti stratēģiju par SCAMPER metodi un izmanto to uzdevuma veikšanai!
                                                          Pēti radīto izstrādājumu  un  iztēlojies..

S Ko es varu aizstāt ar...?  Es varu aizstāt materiālu ar parastiem, ikdienas džinsiem.

C Ar ko es varētu šo ... savienot, kombinēt, lai radītu ko jaunu? Es to varu komentēt ar


dažādiem audiem, kas man ir, lai izveidotu jaunu izstrādājumu.

A Vai ir jau kaut kas līdzīgs šim …., ko es varētu tam piemērot? Es vēlos pievienot jaunus
elementus, izmantojot dažādus rotājumus, piemēram, bisieri, pogas.

M Kā to padarīt lielāku/ mazāku, izturīgāku/ vieglāku utml.? Es varu izdarīt mazāku vai


lielāku somu,tas viss ir atkarīgs no tā, kuram izstrādājumam ir jābūt un manai somai ir jābūt
ilgtspējīgai.

P To var izmantot ne tikai kā paraugu, bet arī ...? 


Izmantot citiem nolūkiem... Šo izstrādājumu var izmantot citiem mērķiem, piemēram, iepirkties
iepirkšanās veikalā,izmantot kā kažokādu materiālu, piemēram, diegiem vai vienkārši nēsāt
ikdienas dzīvē.

E Bez kā mēs varam  iztikt šajā ..? Ko novērst, izslēgt... Mēs nevaram iztikt bez atslēgas uz
somas,tāpēc, lai izvairītos no somas, jātaisa rāvējslēdzējs, kas aizveras līdz galam.

R Vai ir iespējams kaut ko mainīt šī...izveides gaitā? 


Apgriezt otrādi, pārkārtot...Radīšanas laikā var nomainīt rotu, piemēram, bisera vietā
pievienot bisieri,aizstāt audumu mugursomas šūšanai.
Pielikums nr.2
Pašvērtējums
Kritērijs, tā skaidrojums Mana darba izvērtējums Punkti

Atbilstība uzdevumam (3)


• Darbam izmantoi
otreizējās pārstrādes
materiāli
• Izmantotas vismaz divas
tekstiltehnikas
• Atbilst skicei
Kvalitatīva tehniskais
izpildījums (2)
• Pareiza un precīza izpilde,
bez defektiem
• Ievēroti tehnoloģiju
izpildes nosacījumi
Rūpība un kārtība (2)
• Izstrādājums ir pabeigts
• Izstrādājums ir rūpīgs un
kārtīgs
Prasme plānot darbu (2)
• Loģiska darbu secība
• Savlaicīgi pabeigts darbs

Dienasgrāmatas aizpildīšana(2)
• Regulāri
• Detalizēti, pēc būtības

Radošā darba veikšana stundās


(2)
• Cik produktīva bija darbs
stundās?

Sasniegtā rezultāta testēšana


un pilnveide (2)
• Iespēja lietot izstrādājumu
• Iespēja pilnveidot
izstrādājumu

Prasme novērtēt savas


spējas/laiku/darba apjomu (1)

Secinājumi par paveikto un


turpmāk vērā ņemamo (1)

Вам также может понравиться